Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 659 din 29 iunie 2011  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 659 din 29 iunie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borşa", secţiunea I "Bunuri imobile":
    a) la poziţia nr. 64, coloana nr. 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Teren pentru construire bazã sportivã"; coloana nr. 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Teren situat în intravilanul localitãţii Borşa, FN, în suprafaţã de 10.000 mp, cu destinaţia de amplasament pentru construire bazã sportivã, identificat în tarlaua 62 şi parcela 1032, cu nr. cadastral 1531/37 şi cu urmãtoarele vecinãtãţi: la N - drum, la S - drum, la V - Bodocan Petru şi la E - pârâu"; coloana nr. 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "1949"; coloana nr. 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "21.500" şi coloana nr. 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Borşa, potrivit Legii nr. 213/1998 şi Hotãrârii Consiliului Local nr. 21/1999";
    b) dupã poziţia nr. 91 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 92, potrivit anexei nr. 1.
    2. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Floreşti", secţiunea I "Bunuri imobile":
    a) poziţiile nr. 7 şi 10 se abrogã;
    b) la poziţia nr. 8, coloana nr. 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Alei din pãmânt pietruite"; coloana nr. 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Alei din pãmânt pietruite, situate în localitatea Floreşti, în lungime totalã de 2.780 m şi în lãţime de 3-3,5 m"; coloana nr. 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "1991"; coloana nr. 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "33.360" şi coloana nr. 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Floreşti, potrivit Legii nr. 213/1998, O.U.G. nr. 43/1997 şi Hotãrârii Consiliului Local nr. 23/1999";
    c) dupã poziţia nr. 41 se introduc 68 de noi poziţii, poziţiile nr. 42-109, potrivit anexei nr. 2.
    3. La anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jucu", secţiunea I "Bunuri imobile":
    a) poziţiile nr. 6, 13 şi 27 se abrogã;
    b) dupã poziţia nr. 54 se introduc 31 de noi poziţii, poziţiile nr. 55-85, potrivit anexei nr. 3.
    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                          p. Ministrul administraţiei
                                 şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 659.


    ANEXA 1

                              COMPLETÃRI
            la inventarul bunurilor care aparţin
             domeniului public al comunei Borşa┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├───┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────┬────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr.│ Codul │ Denumirea │Elementele de identificare │Anul │ Valoarea │ │
│crt│ de │ bunului │ │dobân│ de inventar│ Situaţia juridicã actualã │
│ │clasi- │ │ │dirii│ │ │
│ │ficare │ │ │ sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã │ │ │
│ │ │ │ │ caz,│ │ │
│ │ │ │ │ al │ │ │
│ │ │ │ │dãrii│ │ │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo-│ │ │
│ │ │ │ │sinţã│ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 92│ │Teren arabil│Teren arabil situat în │ 2011│ 6.180│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │extravilanul localitãţii │ │ │Borşa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Ciumãfaia, înscris în │ │ │Consiliului Local nr. 16/2011,│
│ │ │ │cartea funciarã nr. 50146 a│ │ │Contract de donaţie cu │
│ │ │ │comunei Borşa, în suprafaţã│ │ │Încheierea de autentificare │
│ │ │ │de 600 mp, cu nr. cadastral│ │ │nr. 255/2011 a notarului │
│ │ │ │50146 │ │ │public Fodor Gheorghe │
└───┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────┴────────────┴──────────────────────────────┘    ANEXA 2

                         COMPLETĂ?RI
             la inventarul bunurilor care aparţin
             domeniului public al comunei Floreşti
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├───┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────┬────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr.│ Codul │ Denumirea │Elementele de identificare │Anul │ Valoarea │ │
│crt│ de │ bunului │ │dobân│ de inventar│ Situaţia juridicã actualã │
│ │clasi- │ │ │dirii│ │ │
│ │ficare │ │ │ sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã │ │ │
│ │ │ │ │ caz,│ │ │
│ │ │ │ │ al │ │ │
│ │ │ │ │dãrii│ │ │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo-│ │ │
│ │ │ │ │sinţã│ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 42│1.3.7.1.│Strada │Strada Halelor, situatã în │ 1981│ 27.543│Domeniul public al comunei │
│ │ │Halelor │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 775 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 43│1.3.7.1.│Strada Valea│Strada Valea Gârboului, │ 1999│ 59.629│Domeniul public al comunei │
│ │ │Gârboului │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │2.020 m şi lãţime de 6 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 4 podeţe din beton │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 44│1.3.7.1.│Strada │Strada Zambilei, situatã în│ 2008│ 77.180│Domeniul public al comunei │
│ │ │Zambilei │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.135 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 45│1.3.7.1.│Strada Lãcrã│Strada Lãcrãmioarelor, │ 2008│ 60.307│Domeniul public al comunei │
│ │ │mioarelor │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │645 m şi lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 46│1.3.7.1.│Strada │Strada Margaretelor, │ 2008│ 72.254│Domeniul public al comunei │
│ │ │Margaretelor│situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │1.663 m şi lãţime de 5,5 m,│ │ │ │
│ │ │ │cu 15 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 47│1.3.7.1.│Strada │Strada Narciselor, situatã │ 2008│ 46.750│Domeniul public al comunei │
│ │ │Narciselor │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 500 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 48│1.3.7.1.│Strada │Strada Tãutului, situatã în│ 1999│ 47.048│Domeniul public al comunei │
│ │ │Tãutului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 2.480 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 10 m, cu 28 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 49│1.3.7.1.│Strada │Strada Poligonului, situatã│ 1998│ 37.718│Domeniul public al comunei │
│ │ │Poligonului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 420 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 7,5 m, cu 27 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 50│1.3.7.1.│Strada │Strada Muncitorilor, │ 1956│ 20.035│Domeniul public al comunei │
│ │ │Muncitorilor│situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │370 m şi lãţime de 7,5 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 26 de podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 51│1.3.7.1.│Strada │Strada Cetãţii, situatã în │ 1969│ 51.420│Domeniul public al comunei │
│ │ │Cetãţii │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 970 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 10 m, cu 52 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 52│1.3.7.1.│Strada Prof.│Strada Prof. Ioachim │ 2001│ 27.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Ioachim │Olteanu, situatã în │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Olteanu │localitatea Floreşti, cu │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │ │
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 345 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 53│1.3.7.1.│Strada │Strada Florilor, situatã în│ 2006│ 227.200│Domeniul public al comunei │
│ │ │Florilor │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 710 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 54│1.3.7.1.│Strada Prof.│Strada Prof. Ioan Rus, │ 2003│ 344.863│Domeniul public al comunei │
│ │ │Ioan Rus │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │1.040 m şi lãţime de 6 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 10 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 55│1.3.7.1.│Strada │Strada Uzinei Electrice, │ 1972│ 12.227│Domeniul public al comunei │
│ │ │Uzinei │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Electrice │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │405 m şi lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 56│1.3.7.1.│Strada Prof.│Strada Prof. Dumitru Mocanu│ 2003│ 335.995│Domeniul public al comunei │
│ │ │Dumitru │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Mocanu │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │1.690 m şi lãţime de 6,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 57│1.3.7.1.│Strada Cuza │Strada Cuza Vodã, situatã │ 1930│ 1.469.604│Domeniul public al comunei │
│ │ │Vodã │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 520 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 7,5 m, cu 58 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 58│1.3.7.1.│Strada │Strada Dumitru Tãutan, │ 2003│ 7.382│Domeniul public al comunei │
│ │ │Dumitru │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Tãutan │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │190 m şi lãţime de 6,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 59│1.3.7.1.│Strada │Strada Iazului, situatã în │ 1996│ 50.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Iazului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 440 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 60│1.3.7.1.│Strada Morii│Strada Morii, situatã în │ 1927│ 151.620,07│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │în lungime de 125 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 9,5 m, cu 7 │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 61│1.3.7.1.│Strada Tudor│Strada Tudor Vladimirescu, │ 1927│ 967.687,29│Domeniul public al comunei │
│ │ │Vladimirescu│situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din asfalt, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │790 m şi lãţime de 8 m, cu │ │ │ │
│ │ │ │102 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 62│1.3.7.1.│Strada │Strada Sportului, situatã │ 1963│ 3.720│Domeniul public al comunei │
│ │ │Sportului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 930 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6,5 m, cu 6 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 63│1.3.7.1.│Strada │Strada Balastierei, situatã│ 2003│ 37.950│Domeniul public al comunei │
│ │ │Balastierei │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 690 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6,5 m, cu un podeţ din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 64│1.3.7.1.│Strada │Strada Colonia de sub Deal,│ 1935│ 6.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Colonia de │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │sub Deal │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │1.650 m şi lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 65│1.3.7.1.│Strada │Strada Simion Bãrnuţiu, │ 1927│ 445.395,46│Domeniul public al comunei │
│ │ │Simion │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Bãrnuţiu │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din asfalt, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │270 m şi lãţime de 8 m, cu │ │ │ │
│ │ │ │36 de podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 66│1.3.7.1.│Strada │Strada Andrei Mureşanu, │ 1928│ 2.035│Domeniul public al comunei │
│ │ │Andrei │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Mureşanu │Floreşti cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã si pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │370 m şi lãţime de 6,5 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 20 de podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 67│1.3.7.1.│Strada │Strada Gheorghe Doja, │ 1962│1.201.365,87│Domeniul public al comunei │
│ │ │Gheorghe │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Doja │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din asfalt, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │490 m şi lãţime de 10 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 3 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 68│1.3.7.1.│Strada │Strada Nicolae Bãlcescu, │ 1963│ 614.560│Domeniul public al comunei │
│ │ │Nicolae │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Bãlcescu │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │390 m şi lãţime de 5,5 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 50 de podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 69│1.3.7.1.│Strada │Strada Mihail Kogãlniceanu,│ 1962│ 913.923,75│Domeniul public al comunei │
│ │ │Mihail │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Kogãlniceanu│Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din asfalt, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │440 m şi lãţime de 15 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 16 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 70│1.3.7.1.│Strada │Strada Colonia Nouã, │ 1964│ 521.369│Domeniul public al comunei │
│ │ │Colonia Nouã│situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │

│ │ │ │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │95 m şi lãţime de 3,5 m, │ │ │ │
│ │ │ │cu 46 de podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 71│1.3.7.1.│Strada │Strada Câmpului, situatã în│ 1966│ 152.341│Domeniul public al comunei │
│ │ │Câmpului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã si │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 50 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 3,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 72│1.3.7.1.│Strada Horea│Strada Horea, situatã în │ 1947│1.118.467,87│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 855 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 10 m, cu 25 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 73│1.3.7.1.│Strada │Strada Cloşca, situatã în │ 1947│ 68.254│Domeniul public al comunei │
│ │ │Cloşca │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 690 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6,5 m, cu 84 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 74│1.3.7.1.│Strada │Strada Crişan, situatã în │ 1990│ 19.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Crişan │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 245 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu 16 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 75│1.3.7.1.│Strada │Strada Stadionului, situatã│ 2010│ 208.800│Domeniul public al comunei │
│ │ │Stadionului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 435 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 76│1.3.7.1.│Strada │Strada Trandafirilor, │ 1947│ 35.623│Domeniul public al comunei │
│ │ │Trandafi- │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │rilor │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din piatrã şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │bãtãtorit, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │180 m şi lãţime de 4 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 77│1.3.7.1.│Strada │Strada Someşului, situatã │ 1947│ 5.535│Domeniul public al comunei │
│ │ │Someşului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 660 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 7,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 78│1.3.7.1.│Strada │Strada Tineretului, situatã│ 2004│ 254.400│Domeniul public al comunei │
│ │ │Tineretului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 530 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu un podeţ din │ │ │ │
│ │ │ │oţel │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 79│1.3.7.1.│Strada │Strada Plopilor, situatã în│ 1969│ 4.243│Domeniul public al comunei │
│ │ │Plopilor │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 365 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 8,5 m, cu 36 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 80│1.3.7.1.│Strada │Strada Digului, situatã în │ 1969│ 29.148│Domeniul public al comunei │
│ │ │Digului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 649 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 9 m, cu 14 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 81│1.3.7.1.│Strada │Strada Castanilor, situatã │ 1969│ 12.387│Domeniul public al comunei │
│ │ │Castanilor │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 375 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu 30 de podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 82│1.3.7.1.│Strada │Strada Muzeul Apei, situatã│ 2000│ 108.900│Domeniul public al comunei │
│ │ │Muzeul Apei │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 330 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 83│1.3.7.1.│Strada │Strada Urusagului, situatã │ 2007│ 229.660│Domeniul public al comunei │
│ │ │Urusagului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.070 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 84│1.3.7.1.│Strada │Strada Cãtãnii, situatã în │ 2007│ 214.213│Domeniul public al comunei │
│ │ │Cãtãnii │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.025 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 85│1.3.7.1.│Strada Porii│Strada Porii, situatã în │ 2007│ 211.216│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.325 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 86│1.3.7.1.│Strada │Strada Fermelor, situatã în│ 1997│ 154.889│Domeniul public al comunei │
│ │ │Fermelor │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 895 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 87│1.3.7.1.│Strada │Strada Abatorului, situatã │ 1997│ 97.245│Domeniul public al comunei │
│ │ │Abatorului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 425 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu un podeţ din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 88│1.3.7.1.│Strada │Strada Stejarului, situatã │ 2008│ 214.315│Domeniul public al comunei │
│ │ │Stejarului │în localitatea Floreşti, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 980 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu douã podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 89│1.3.7.1.│Strada │Strada Teiului, situatã în │ 2008│ 356.235│Domeniul public al comunei │
│ │ │Teiului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.780 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 90│1.3.7.1.│Strada │Strada Fagului, situatã în │ 2008│ 187.236│Domeniul public al comunei │
│ │ │Fagului │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 645 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 91│1.3.7.1.│Strada │Strada Eroilor, situatã în │ 2008│3.023.941,56│Domeniul public al comunei │
│ │ │Eroilor │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.370 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 8 m, cu 3 podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 92│1.3.7.1.│Strada │Strada Cardinal Iuliu Hossu│ 1947│ 16.897│Domeniul public al comunei │
│ │ │Cardinal │situatã în localitatea │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Iuliu Hossu │Floreşti, cu îmbrãcãminte │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │din asfalt, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │415 m şi lãţime de 10 m, cu│ │ │ │
│ │ │ │19 podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 93│1.3.7.1 │Strada │Strada Rãzoare, situatã în │ 2008│ 118.160│Domeniul public al comunei │
│ │ │Rãzoare │localitatea Floreşti, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 1.341 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 5 podeţe │ │ │ │
│ │ │ │din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 94│1.3.7.1.│Strada 1 │Strada 1, situatã în │ 1960│ 745.144│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │cu îmbrãcãminte din asfalt,│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │în lungime de 2.690 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 178 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 95│1.3.7.1.│Strada 2 │Strada 2, situatã în │ 1960│ 494.454│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 1.785 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 96│1.3.7.1.│Strada 3 │Strada 3, situatã în │ 1960│ 139.887│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 505 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu 11 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 97│1.3.7.1.│Strada 4 │Strada 4, situatã în │ 1960│ 139.920│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 505 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 98│1.3.7.1.│Strada 5 │Strada 5, situatã în │ 1960│ 270.500│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 2.120 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 38 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 99│1.3.7.1.│Strada 6 │Strada 6, situatã în │ 1960│ 324.096│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 1.170 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 23 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton şi oţel │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│100│1.3.7.1.│Strada 7 │Strada 7, situatã în │ 1960│ 228.529│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 825 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu 5 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│101│1.3.7.1.│Strada 8 │Strada 8, situatã în │ 1960│ 329.636│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, cu│ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, în│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │lungime de 1.190 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 21 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│102│1.3.7.1.│Strada 9 │Strada 9, situatã în │ 1980│ 357.342│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │cu îmbrãcãminte din asfalt,│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │în lungime de 1.355 m │ │ │ │
│ │ │ │şi lãţime de 5,5 m │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│103│1.3.7.1.│Strada 10 │Strada 10, situatã în │ 1980│ 365.618│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Luna de Sus, │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │cu îmbrãcãminte din asfalt,│ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │în lungime de 1.320 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 5,5 m, cu 3 │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│104│1.3.7.1.│Strada 1 │Strada 1, situatã în │ 1999│ 934.893│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din asfalt, │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │în lungime de 3.375 m şi │ │ │ │
│ │ │ │lãţime de 6 m, cu 84 de │ │ │ │
│ │ │ │podeţe din beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│105│1.3.7.1.│Strada 2 │Strada 2, situatã în │ 1999│ 448.611│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │şi pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 825 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu 16 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│106│1.3.7.1.│Strada 3 │Strada 3, situatã în │ 1999│ 144.099│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │şi pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 265 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu 4 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│107│1.3.7.1.│Strada 4 │Strada 4, situatã în │ 1999│ 315.387│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 580 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu 7 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│108│1.3.7.1.│Strada 5 │Strada 5, situatã în │ 1999│ 538.333│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 990 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 6 m, cu 17 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│109│1.3.7.1.│Strada 6 │Strada 6, situatã în │ 1999│ 318.103│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │localitatea Tãuţi, cu │ │ │Floreşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │îmbrãcãminte din piatrã şi │ │ │Consiliului Local nr. 163/2010│
│ │ │ │pãmânt bãtãtorit, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 585 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 5,5 m, cu 12 podeţe din │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
└───┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────┴────────────┴──────────────────────────────┘
    ANEXA 3

                        COMPLETĂ?RI
           la inventarul bunurilor care aparţin
            domeniului public al comunei Jucu
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SECŢIUNEA I │
│ Bunuri imobile │
├───┬────────┬────────────┬───────────────────────────┬─────┬────────────┬──────────────────────────────┤
│Nr.│ Codul │ Denumirea │Elementele de identificare │Anul │ Valoarea │ │
│crt│ de │ bunului │ │dobân│ de inventar│ Situaţia juridicã actualã │
│ │clasi- │ │ │dirii│ │ │
│ │ficare │ │ │ sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã │ │ │
│ │ │ │ │ caz,│ │ │
│ │ │ │ │ al │ │ │
│ │ │ │ │dãrii│ │ │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo-│ │ │
│ │ │ │ │sinţã│ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 55│ │Teren │Teren "Pusta Bunã", situat │ 2009│ 6.450│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în intravilanul localitãţii│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Gãdãlin, în suprafaţã de │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │300 mp, identificat în │ │ │ │
│ │ │ │tarlaua 9 şi parcela 208, │ │ │ │
│ │ │ │având urmãtoarele │ │ │ │
│ │ │ │vecinãtãţi: la N - drum, │ │ │ │
│ │ │ │la S - drum, la V - Miron │ │ │ │
│ │ │ │Zaharie şi la E - Pãcurar │ │ │ │
│ │ │ │Zaharie │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 56│ │Teren │Teren "Lângã cooperaţie", │ 2009│ 6.450│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situat în intravilanul │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitãţii Gãdãlin, în │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │suprafaţã de 300 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarlaua 4 │ │ │ │
│ │ │ │şi parcela 82, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: │ │ │ │
│ │ │ │la N - drum, la V - │ │ │ │
│ │ │ │Ciumacenco Maria şi Pescar │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, la S - │ │ │ │
│ │ │ │Cooperativa de Consum │ │ │ │
│ │ │ │Jucu şi la E - drum │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 57│ │Teren │Teren "Curtea C.A.P." │ 2009│ 63.124│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situat în intravilanul │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitãţii Gãdãlin la │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │nr. 53, în suprafaţã de │ │ │ │
│ │ │ │2.936 mp, identificat în │ │ │ │
│ │ │ │tarlaua 4 şi parcela 88, │ │ │ │
│ │ │ │având urmãtoarele │ │ │ │
│ │ │ │vecinãtãţi: la N - Pop │ │ │ │
│ │ │ │Ioan, la E - drum, la │ │ │ │
│ │ │ │S - drum şi la V - │ │ │ │
│ │ │ │Vişan Emil │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 58│ │Teren │Teren "Lângã lãptãrie", │ 2009│ 52.865│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situat în intravilanul │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitãţii Vişea, în │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │suprafaţã de 2.459 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarlaua 6 şi│ │ │ │
│ │ │ │parcela 208, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: la │ │ │ │
│ │ │ │N - drum, la E - drum, la │ │ │ │
│ │ │ │S- drum şi la V - Fodor │ │ │ │
│ │ │ │Kiş Andrei │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 59│ │Teren │Teren "Faţa Şcolii generale│ 2009│ 9.460│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │cu clasele I-IV", situat în│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │intravilanul localitãţii │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │Vişea la nr. 16, în │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţã de 440 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarla 1 şi │ │ │ │
│ │ │ │parcela 67, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: la │ │ │ │
│ │ │ │N -drum, la E - drum, la │ │ │ │
│ │ │ │V - şcoalã şi la S - drum │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 60│ │Teren │Teren "Pusta Lazãr", situat│ 2009│ 6.880│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în intravilanul localitãţii│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Jucu de Mijloc, în │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │suprafaţã de 160 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarla 16 şi │ │ │ │
│ │ │ │parcela 338, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: la │ │ │ │
│ │ │ │N - Olosutean, la S - │ │ │ │
│ │ │ │Pojar Teodor, la E - drum │ │ │ │
│ │ │ │şi la V - drum │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 61│ │Teren │Teren "în faţa cimitirului"│ 2009│ 2.064│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situat în intravilanul │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitãţii Jucu de Sus, │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │în suprafaţã de 60 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarlaua 14 │ │ │ │
│ │ │ │şi parcela 371, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: la │ │ │ │
│ │ │ │N - drum, la V - drum, la │ │ │ │
│ │ │ │S - drum şi la E - drum │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 62│ │Teren │Teren "La Pâraie", situat │ 2009│ 98.238,47│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în extravilanul localitãţii│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Jucu de Sus, în suprafaţa │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │de 10.000 mp, identificat │ │ │ │
│ │ │ │cu numãr cadastral 1462, │ │ │ │
│ │ │ │având urmãtoarele │ │ │ │
│ │ │ │vecinãtãţi: la N - drum, │ │ │ │
│ │ │ │la V - drum, la E - Fesnic │ │ │ │
│ │ │ │Ioan şi la S - pãşune - │ │ │ │
│ │ │ │comuna Jucu │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 63│ │Teren │Teren "Dupã Vale" situat în│ 2009│ 350.031│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │extravilanul localitãţii │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Jucu de Mijloc, în │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010│
│ │ │ │suprafaţã de 21.459 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat cu numãr │ │ │ │
│ │ │ │cadastral 50082 │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 64│ 1.2.1. │Clãdire │Clãdire-dispensar uman, │ 2009│1.586.931,30│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situatã în localitatea Jucu│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │de Sus la nr. 239, având │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │regim de înãlţime: P+1E+M, │ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţã de 815 mp, │ │ │ │
│ │ │ │compusã din 53 de încãperi │ │ │ │
│ │ │ │(cabinete medicale, │ │ │ │
│ │ │ │farmacie, laborator, │ │ │ │
│ │ │ │cabinet stomatologic, │ │ │ │
│ │ │ │locuinţe de serviciu), │ │ │ │
│ │ │ │construitã pe fundaţie din │ │ │ │
│ │ │ │beton armat, cu zidãrie │ │ │ │
│ │ │ │din cãrãmida cu goluri tip │ │ │ │
│ │ │ │GVP, identificatã cu nr. │ │ │ │
│ │ │ │cadastral 193 şi nr. topo │ │ │ │
│ │ │ │225/2/2/2; 225/3/2/2; │ │ │ │
│ │ │ │225/1/2/2; 226/2/2; 227/2/2│ │ │ │
│ │ │ │228/2/2 şi racorduri la │ │ │ │
│ │ │ │utilitaţi (curent electric,│ │ │ │
│ │ │ │alimentare cu apã, │ │ │ │
│ │ │ │alimentare cu gaze │ │ │ │
│ │ │ │naturale) │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 65│1.7.1.2.│Instalaţii │Instalaţii electrice şi │ 2009│ 37.912,63│Domeniul public al comunei │
│ │ │electrice │sanitare amplasate la │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │şi sanitare │fântâna artezianã din │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │localitatea Jucu de Sus │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 66│ 1.8.6 │Instalaţii │Instalaţii de alimentare │ 2009│ 59.487,55│Domeniul public al comunei │
│ │ │de alimen- │cu apã potabilã - conducte │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │tare cu apã │din polietilena - amplasate│ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │în localitatea Vişea, în │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 380 m, cu │ │ │ │
│ │ │ │diametru de 65-110 mm │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 67│ 1.8.6. │Instalaţii │Instalaţii de alimentare cu│ 2009│ 465.819,78│Domeniul public al comunei │
│ │ │de alimen- │apã amplasate în localita- │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │tare cu apã │tea Jucu de Sus - Cãtun │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │Moliturã, compuse din: │ │ │ │
│ │ │ │- staţie de pompare (pompe │ │ │ │
│ │ │ │şi instalaţii electrice); │ │ │ │
│ │ │ │- clãdire aferentã staţiei │ │ │ │
│ │ │ │de pompare, construitã pe │ │ │ │
│ │ │ │fundaţii din beton, cu │ │ │ │
│ │ │ │zidãrie din portantã de │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã, cu acoperiş tip │ │ │ │
│ │ │ │terasã, în suprafaţã de │ │ │ │
│ │ │ │16 mp; │ │ │ │
│ │ │ │- conductã de alimentare │ │ │ │
│ │ │ │cu apã potabilã din polie- │ │ │ │
│ │ │ │tilenã, în lungime de │ │ │ │
│ │ │ │4.950 m, cu diametru de │ │ │ │
│ │ │ │110-32 mm; │ │ │ │
│ │ │ │- hidrant - 6 bucãţi. │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 68│1.3.7.3.│Infrastruc- │Infrastructurã drumuri - │ 2009│ 38.165,66│Domeniul public al comunei │
│ │ │turã drumuri│trotuare - situate în │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitatea Gãdãlin, în │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │lungime de 150 m şi lãţime │ │ │ │
│ │ │ │de 1,00 m, şi dotãri │ │ │ │
│ │ │ │aferente │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 69│ 1.6.2. │Parc │Parc "George Bariţiu" │ 2009│ 174.006,30│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │situat în localitatea Jucu │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │de Sus, în suprafaţã de │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │700 mp, cu dotãri de │ │ │ │
│ │ │ │mobilier şi spaţii de joacã│ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 70│ 1.6.2. │Parc │Parc "Pusta Repede" situat │ 2009│ 19.956,30│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în localitatea Jucu de Sus,│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │în suprafaţã de 500 mp, cu │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │dotãri de mobilier şi │ │ │ │
│ │ │ │spaţii de joacã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 71│ 1.6.2. │Parc │Parc "Pusta Lazãr" situat │ 2009│ 17.493,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în localitatea Jucu de │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Mijloc, în suprafaţã de │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │260 mp, cu dotãri de │ │ │ │
│ │ │ │mobilier şi spaţii de joacã│ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 72│ 1.6.2. │Parc │Parc "Zona C.A.P." situat │ 2009│ 17.493,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în localitatea Gãdãlin, în │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │suprafaţã de 520 mp, cu │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │dotãri de mobilier şi │ │ │ │
│ │ │ │spaţii de joacã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 73│ 1.8.6. │Instalaţii │Instalaţii de alimentare │ 2009│ 990.924,47│Domeniul public al comunei │
│ │ │de alimenta-│cu apã - extindere - │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │re cu apã │amplasate în Cãtun Moliturã│ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │compuse din conducte de │ │ │ │
│ │ │ │alimentare cu apã potabilã │ │ │ │
│ │ │ │din polietilenã, în lungime│ │ │ │
│ │ │ │de 4.950 m, cu diametru │ │ │ │
│ │ │ │de 110-32 mm │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 74│1.7.1.2.│Reţea de │Reţea de iluminat public - │ 2009│ 27.489,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │iluminat │extindere - amplasatã în │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │public │localitãţile Jucu de Sus │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │şi Jucu de Mijloc, compusã │ │ │ │
│ │ │ │din: stâlpi din beton, │ │ │ │
│ │ │ │conductori, corpuri de │ │ │ │
│ │ │ │iluminat şi sistem │ │ │ │
│ │ │ │aprindere automatã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 75│1.7.1.2.│Reţea de │Reţea de iluminat public - │ 2009│ 116.383,50│Domeniul public al comunei │
│ │ │iluminat │extindere - amplasatã în │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │public │localitatea Jucu de Sus, │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │compusã din: stâlpi de │ │ │ │
│ │ │ │beton, conductori, corpuri │ │ │ │
│ │ │ │de iluminat şi sistem │ │ │ │
│ │ │ │aprindere automatã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 76│1.3.19. │Clãdire │Clãdire situatã în locali- │ 2009│ 64.650,32│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tatea Vişea la nr. 153, │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │având regim de înãlţime: │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │P, în suprafaţã de 253 mp, │ │ │ │
│ │ │ │compusã din 6 încãperi, cu │ │ │ │
│ │ │ │dotãri aferente pentru │ │ │ │
│ │ │ │telecentru │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 77│1.3.7.1.│Drumul │Drumul comunal DC 40, în │ 2009│ 415.000,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │comunal │lungime de 1.860 m, cu │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │DC 40 │îmbrãcãminte din piatrã, │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │face legãtura între │ │ │ │
│ │ │ │localitatea Jucu de Mijloc │ │ │ │
│ │ │ │şi localitatea Jucu de Sus │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 78│1.7.1.2.│Reţea de │Reţea de iluminat public │ 2009│ 12.062,18│Domeniul public al comunei │
│ │ │iluminat │amplasatã în localitatea │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │public │Jucu de Sus - zona "Vãduţ",│ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │compusã din: stâlpi din │ │ │ │
│ │ │ │beton, conductori şi │ │ │ │
│ │ │ │corpuri de iluminat │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 79│1.7.1.2.│Reţea de │Reţea de iluminat public │ 2009│ 30.476,58│Domeniul public al comunei │
│ │ │iluminat │amplasatã în localitatea │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │public │Vişea, compusã din stâlpi │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │din beton, conductori şi │ │ │ │
│ │ │ │corpuri de iluminat │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 80│1.7.1.2.│Reţea de │Reţea de iluminat public │ 2009│ 27.800,22│Domeniul public al comunei │
│ │ │iluminat │amplasatã în localitatea │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │public │Jucu de Mijloc - zona │ │ │Consiliului Local nr. 40/2010 │
│ │ │ │"Km 17", compusã din stâlpi│ │ │ │
│ │ │ │din beton, conductori şi │ │ │ │
│ │ │ │corpuri de iluminat │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 81│ │Teren │Teren "Dupã vale", situat │ 2010│ 92.820,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în extravilanul localitãţii│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Jucu de Mijloc, în │ │ │Consiliului Local nr. 20/2011 │
│ │ │ │suprafaţã de 5.700 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat cu nr. │ │ │ │
│ │ │ │cadastral 50081 │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 82│ │Teren │Teren "La Bojanca" situat │ 2004│ 6.880,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │în intravilanul localitãţii│ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Jucu de Sus, în suprafaţã │ │ │Consiliului Local nr. 20/2011 │
│ │ │ │de 200 mp, identificat în │ │ │ │
│ │ │ │tarlaua 23 şi parcela 816 │ │ │ │
│ │ │ │şi cu numãr cadastral 65/2,│ │ │ │
│ │ │ │având urmãtoarele │ │ │ │
│ │ │ │vecinãtãţi: la N - drum, │ │ │ │
│ │ │ │la E - drum, la V - teren │ │ │ │
│ │ │ │sport - comuna Jucu şi la │ │ │ │
│ │ │ │S - drum │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 83│ 1.2.1. │Clãdire │Clãdire cu destinaţia de │ 2010│ 200.042,38│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │locuinţã situatã în │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │localitatea Jucu de Sus │ │ │Consiliului Local nr. 20/2011 │
│ │ │ │la nr. 466, având regim de │ │ │ │
│ │ │ │înãlţime: S+P, în suprafaţã│ │ │ │
│ │ │ │construitã de 320 mp, │ │ │ │
│ │ │ │compusã din 7 camere şi 8 │ │ │ │
│ │ │ │dependinţe, construitã pe │ │ │ │
│ │ │ │fundaţie din beton, cu │ │ │ │
│ │ │ │zidãrie din cãrãmidã şi │ │ │ │
│ │ │ │acoperiş şarpantã cu │ │ │ │
│ │ │ │învelitoare din ţiglã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 84│ 1.2.1 │Clãdire │Clãdire cu destinaţia de │ 2010│ 50.000,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │garaj situatã în localita- │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │tea Jucu de Sus la nr. 466,│ │ │Consiliului Local nr. 20/2011 │
│ │ │ │având regim de înãlţime: P,│ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţã construitã de │ │ │ │
│ │ │ │153 mp, compusã din 5 │ │ │ │
│ │ │ │încãperi, construitã pe │ │ │ │
│ │ │ │fundaţie din piatrã, cu │ │ │ │
│ │ │ │zidãrie din piatrã şi │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã │ │ │ │
├───┼────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────┼────────────┼──────────────────────────────┤
│ 85│ │Teren │Teren aferent clãdirii cu │ 2010│ 224.070,00│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │destinaţia de locuinţã şi │ │ │Jucu, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │clãdirii cu destinaţia de │ │ │Consiliului Local nr. 20/2011 │
│ │ │ │garaj, situat în localita- │ │ │ │
│ │ │ │tea Jucu de Sus la nr. 466,│ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţã de 4.268 mp, │ │ │ │
│ │ │ │identificat în tarlaua 23 │ │ │ │
│ │ │ │şi parcela 813, având │ │ │ │
│ │ │ │urmãtoarele vecinãtãţi: la │ │ │ │
│ │ │ │N - teren sport - comuna │ │ │ │
│ │ │ │Jucu, la S - drum, la V - │ │ │ │
│ │ │ │Congregaţia Surorilor │ │ │ │
│ │ │ │Maicii Domnului şi la E - │ │ │ │
│ │ │ │teren sport - comuna Jucu │ │ │ │
└───┴────────┴────────────┴───────────────────────────┴─────┴────────────┴──────────────────────────────┘


                              -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016