Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 643 din 7 iulie 2010  privind aprobarea Actului aditional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 643 din 7 iulie 2010 privind aprobarea Actului aditional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.667/2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 6 august 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.667/2008 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Actul adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.667/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2009, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 7 iulie 2010.
Nr. 643.


ANEXĂ

ACTUL ADIŢIONAL PE ANUL 2010
la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi
Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011,
aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.667/2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Pãrţile contractante
Prezentul act adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, denumit în continuare Contract de activitate a C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului, şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumitã în continuare C.F.R. - S.A., în concordanţã cu prevederile <>art. 37 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 19 din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.667/2008 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011.
ART. 2
Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A.
(1) Prezentul act adiţional conţine prevederile specifice pe anul 2010 ale Contractului de activitate a C.F.R. - S.A.
(2) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate a C.F.R. - S.A. se încheie pentru anul 2010.

CAP. II
Obligaţiile specifice ale pãrţilor pe anul 2010

ART. 3
Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A. pe anul 2010
(1) Având la bazã valorile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfãşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţã.
(2) C.F.R. - S.A. va executa lucrãri în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizãri în anul 2010, va diminua numãrul de zone şi numãrul de kilometri cu restricţii de vitezã, precum şi de puncte periculoase de pe infrastructura feroviarã publicã şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimã a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresãrii operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:
a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifãri (tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii) echitabile şi stimulatoare;
b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeanã, corespunzãtoare programelor prioritare aprobate anual prin acte adiţionale.
(5) În scopul creşterii eficienţei funcţionãrii, C.F.R. - S.A. se obligã sã realizeze în anul 2010 mãsurile postaderare aferente domeniului sãu de activitate, prevãzute în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Mãsuri postaderare pe anul 2010


┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Prioritate/Mãsurã │ Termen │
│ │(lunã/an) │
├──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤
│Capacitatea de a face faţã presiunii concurenţiale din cadrul │
│pieţei UE │
├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Monitorizarea C.F.R. - S.A. pentru încadrarea │ decembrie│
│în bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC) │ 2010 │
│aprobat pe anul 2010 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ART. 4
Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va susţine includerea în bugetul sãu, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradãrii tehnice a acesteia.
(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviarã publicã, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizãrii traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul sãu a sumelor necesare finanţãrii acestora.
(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va sprijini din punctul de vedere al obţinerii resurselor financiare stabilite prin prezentul act adiţional, al iniţiativelor legislative menite sã îmbunãtãţeascã activitatea de întreţinere a infrastructurii feroviare şi în relaţiile cu alte ministere şi structuri ale administraţiei centrale şi locale realizarea de cãtre C.F.R. - S.A. în anul 2010 a mãsurilor postaderare aferente domeniului sãu de activitate prevãzute în tabelul nr. 1.

CAP. III
Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare pe anul 2010

ART. 5
Parametrii de performanţã ai infrastructurii feroviare publice pe anul 2010
(1) Principalele lucrãri de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2010, necesare pentru menţinerea stãrii tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţã cu normativele privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Indicatorii de calitate şi performanţã privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2010 sunt prevãzuţi în anexa nr. 2.
(3) Pe perioada de valabilitate a prezentului act adiţional, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacitãţilor de infrastructurã în limita capacitãţilor de circulaţie existente pe infrastructura feroviarã publicã pentru transportul feroviar de cãlãtori şi marfã la nivelul cerinţelor pieţei de transport.
(4) Prin programul pe anul 2010, de întreţinere şi reparaţii curente, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviarã de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care sã menţinã linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.
(6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în perioada 2010-2011, prin care viteza maximã pe calea feratã aflatã pe traseul coridoarelor transeuropene sã ajungã la 160 km/h pentru trenurile de cãlãtori şi la 120 km/h pentru trenurile de marfã.
ART. 6
Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2010
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va aloca prin bugetul sãu anual, în limita sumelor aprobate în bugetul sãu cu aceastã destinaţie, pe perioada valabilitãţii Contractului de activitate a C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradãrii tehnice a acesteia, care, pentru anul 2010, sunt prevãzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.
(2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor <>art. 22 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, venituri proprii care sã acopere costul lucrãrilor de reparaţii la infrastructura feroviarã privatã, cu precãdere la elementele infrastructurii feroviare private care concurã la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2010, sunt prevãzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

CAP. IV
Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2010

ART. 7
Corelarea programelor prioritare pe anul 2010
Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2010 se stabilesc conform prevederilor <>Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicatã, şi în concordanţã cu prevederile privind domeniul feroviar din Programul de guvernare 2009-2012, prevãzut în anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Parlamentului României nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului.
ART. 8
Lista programelor prioritare pe anul 2010
(1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2010 sunt prevãzute în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Denumirea programului prioritar │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Program de reabilitare şi modernizare a Coridorului │
│ │transeuropean IV │
│ 2.│Program de modernizare a staţiilor de cale feratã │
│ 3.│Program de realizare a instalaţiilor de centralizare electronicã │
│ │ale staţiilor de cale feratã │
│ 4.│Program de realizare a infrastructurii de acces a noului pod │
│ │peste Dunãre de la Calafat-Vidin │
│ 5.│Program de realizare a interoperabilitãţii feroviare din România │
│ │cu infrastructura feroviarã europeanã │
│ 6.│Program pentru electrificarea liniilor de cale feratã │
│ 7.│Program de modernizare a sistemului financiar-contabil şi a │
│ │managementului proiectelor de infrastructurã feroviarã │
│ 8.│Program pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, prevenirea şi │
│ │stoparea degradãrii infrastructurii feroviare ca urmare a │
│ │calamitãţilor naturale │
│ 9.│Program de implementare a cerinţelor Schengen pentru │
│ │controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţãrile non-UE │
│ 10.│Program pentru creşterea eficienţei şi performanţei │
│ │operaţionale a reţelei feroviare │
│ 11.│Program de reabilitare şi modernizare a Coridorului │
│ │transeuropean IX │
│ 12.│Program de realizare a cãii ferate de mare vitezã │
│ 13.│Program de modernizare şi dezvoltare a reţelei de │
│ │telecomunicaţii digitale şi a informaticii feroviare pentru │
│ │integrarea în sistemele europene │
│ 14.│Program pentru mentenanţa elementelor infrastructurii │
│ │feroviare pentru aducerea stãrii tehnice a acestora la │
│ │parametrii operaţionali şi de siguranţã conform normelor UE │
│ │de transport feroviar │
│ 15.│Program de creştere a calitãţii serviciului public de transport şi │
│ │protecţie a mediului înconjurãtor │
│ 16.│Program de promovare a proiectelor pentru reabilitarea, │
│ │modernizarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare din România │
│ 17.│Program de realizare a liniei noi de cale feratã Râmnicu │
│ │Vâlcea-Vâlcele │
│ 18.│Program de reabilitare, consolidare şi supraînãlţare │
│ │terasamente feroviare în zona SHEN Porţile de Fier I - rest de │
│ │executat │
│ 19.│Program de reabilitare şi modernizare a unor elemente ale │
│ │infrastructurii feroviare publice de pe liniile în exploatare │
│ 20.│Program de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii publice │
│ │în zona Bucureşti │
│ 21.│Program pentru creşterea siguranţei traficului │
│ 22.│Program de promovare a transportului intermodal │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru perioada 2010-2013, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregãtire, este prevãzutã la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.
(3) Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale C.F.R. - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010 sunt prevãzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.
(4) Ca urmare a aprobãrii de cãtre Comisia Europeanã în 11 iulie 2007 a Programului operaţional sectorial în transporturi 2007-2013, au fost prevãzute alocaţii estimative conform raportului Comitetului de monitorizare al POS-T din luna noiembrie 2009 şi alocaţiile prevãzute în bugetul de stat pentru anul 2010, menţionate la pct. 3.2 din anexa nr. 3.

CAP. V
Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern

ART. 9
Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare
(1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplicã pentru accesul pe infrastructura feroviarã publicã conform <>art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Valoarea TUI este cea obţinutã din aplicarea metodologiei de tarifare a utilizãrii infrastructurii feroviare publice, prevãzutã în anexa nr. 4. Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii este prevãzutã în anexa nr. 5 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, iar valoarea elementelor tarifare de bazã pentru calculul TUI este prezentatã în tabelul din anexa nr. 5.
(3) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit şi al administrãrii infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife reduse faţã de cele prevãzute în anexa nr. 5, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã şi tarifarea utilizãrii infrastructurii feroviare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
Aplicarea TUI
(1) Tarifele prevãzute în anexa nr. 5 sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar.
(2) Se interzice C.F.R. - S.A. sã presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care sã conducã la eforturi financiare suplimentare ale statului în susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
(3) Plãţile operatorilor feroviari cãtre C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviarã. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate decide suspendarea accesului operatorului în cauzã la infrastructura feroviarã, conform prevederilor <>art. 12 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. VI
Alte dispoziţii

ART. 11
Tarife pentru activitãţi conexe
(1) Lista completã a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activitãţile conexe activitãţii de transport feroviar este prevãzutã în anexa nr. 7.
(2) Nivelul tarifelor prevãzute la alin. (1) se aprobã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 581/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în condiţiile legii.
ART. 12
Tarif pentru circulaţia trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate
(1) Tariful de conducere operativã a circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate, pe anul 2010, prevãzut în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi din infrastructura feroviarã neinteroperabilã, precum şi de gestionare a acestora, are urmãtoarele valori fãrã TVA:
- pentru trenurile de cãlãtori: 2,72 lei tren-staţie;
- pentru trenurile de marfã: 4,32 lei tren-staţie.
(2) Tariful prevãzut la alin. (1) se aplicã pentru punctele de secţionare prevãzute cu impiegaţi de mişcare şi/sau revizori de ace (acari).
ART. 13
Pachetul minim social
(1) Lista completã a trenurilor de cãlãtori care reprezintã pachetul minim social pe anul 2010 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevãzutã în anexa nr. 6.
(2) În scopul adaptãrii la cerinţele concrete de piaţã ale serviciului public social de transport feroviar de cãlãtori, operatorii de transport feroviar pot face modificãri în lista prevãzutã la alin. (1), cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie şi fãrã a depãşi volumul total de tren-km din listã.
(3) În cazul închirierii în condiţiile legii a altor secţii feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim social aferent acestor secţii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzãtoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 14
Restul clauzelor contractuale rãmân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial stabilit de cãtre pãrţi.
ART. 15
Alte prevederi
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul act adiţional.


ANEXA 1
-------
la actul adiţional
------------------

1. Principalele lucrãri de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2010
1.1. Alocaţiile pentru lucrãrile de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice în anul 2010:
1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - reparaţii capitale":


┌─────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Din care: │
│crt. │ │ U.M. │ Total ├───────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │credit │buget de stat/ │
│ │ │ │ │extern │componenta localã │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 1. │Alocaţie 2010 │mii lei fãrã TVA│ 56.000 │ - │ 56.000 │
└─────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴──────────────────┘1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate reparaţiilor curente" prevãzute în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii:┌─────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Din care: │
│crt. │ │ U.M. │ Total ├───────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │credit │buget de stat/ │
│ │ │ │ │extern │componenta localã │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 1. │Alocaţie 2010 │mii lei fãrã TVA│ 50.000 │ - │ 50.000 │
└─────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴──────────────────┘1.1.1.2. Prin Programul TSSP pentru sectorul feroviar în anul 2010:┌─────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Din care: │
│crt. │ Indicatorul │ U.M. │ Total ├───────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │credit │buget de stat/ │
│ │ │ │ │extern │componenta localã │
│ │ │ │ │(80%) │ (20%) │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├─────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ 1. │ │mii lei cu TVA* │ 15.000 │ 12.300│ 2.700 │
│ │Program 2010 ├────────────────┼────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │mii USD cu TVA │ 4.644 │ 3.808│ 836 │
└─────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────┴──────────────────┘


--------------
* La cursul de 3,23 lei/USD din data de 15 martie 2010.

1.1.2. Principalele lucrãri de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice finanţate de la bugetul de stat în anul 2010:┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Valoric │
│crt.│ Obiectivul │ U.M. │ Fizic │(mii lei fãrã │
│ │ │ │ │ TVA) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 1. │Linii │ km │ 63 │ 27.375 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 2. │Poduri │ buc. │ 4 │ 6.059 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 3. │Terasamente │ zonã │ 1 │ 46 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 4. │Tuneluri │ buc. │ 5 │ 14.822 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 5. │Instalaţii SCB+IFTE │ buc. │ 4 │ 4.121 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 6. │Manipulãri materiale în baze │ - │ - │ 1.370 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 7. │Proiectare │ - │ - │ 1.600 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 8. │Expertize │ - │ - │ 102 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 9. │Material mãrunt(cleme elastice) │ set. │ 45.000│ 505 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ │TOTAL │ - │ - │ 56.000 │
└────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────────────┘1.1.3. Principalele lucrãri de reparaţii curente ale infrastructurii feroviare publice finanţate de la bugetul de stat în anul 2010:┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Valoric │
│crt.│ Obiectivul │ U.M. │ Fizic │(mii lei fãrã │
│ │ │ │ │ TVA) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 1. │Linii - materiale │ - │ - │ 20.880 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 2. │Linii - lucrãri │ km │ 2.450 │ 10.700 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 3. │Poduri - revopsire │ m² │90.000 │ 3.420 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ 4. │Instalaţii SCB+IFTE │ - │ - │ 15.000 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ 50.000 │
└────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────────────┘1.1.4. Principalele lucrãri de reparaţii/întreţinere ale/a infrastructurii feroviare publice finanţate prin Programul TSSP (creditul extern + componenta localã) pentru sectorul feroviar în anul 2010:┌───┬──────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────────────────┐
│Nr.│ │ │ │ Valoric │
│crt│ Obiectivul │U.M.│Fizic │ (mii lei, cu TVA) │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ Total │Credit │Componenta│
│ │ │ │ │ │extern │ localã │
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=5+6 │ 5 │ 6 │
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 1.│Poduri │buc.│ 1 │ 209│ 167│ 42│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 2.│Peroane şi infrastructuri │ │ │ │ │ │
│ │adiacente în staţii de cale feratã│buc.│ 2 │ 1.262│ 942│ 320│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 3.│Terasamente │buc.│ 3 │ 2.799│ 2.439│ 360│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 4.│Linii/instalaţii în staţii de cale│ │ │ │ │ │
│ │feratã pentru introducerea │ │ │ │ │ │
│ │centralizãrii electronice │buc.│ 3 │ 4.300│ 3.441│ 859│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 5.│Instalaţii de semnalizare │buc.│ 3 │ 979│ 825│ 154│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 6.│Cabluri │buc.│ 3 │ 676│ 561│ 115│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 7.│Substaţii de tracţiune electricã │buc.│ 1 │ 559│ 467│ 92│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 8.│Bariere automate │buc.│ 1 │ 620│ 454│ 166│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 9.│Separatoare │buc.│ 1 │ 447│ 377│ 70│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│10.│Materiale: │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │- traverse beton │buc.│16.000│ 1.072│ 957│ 115│
│ ├──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │- traverse lemn │buc.│ 9.240│ 1.233│ 987│ 246│
│ ├──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │- circuite de cale │ │ │ 140│ 112│ 28│
│ ├──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │- transformatoare electrice │ │ │ 65│ 52│ 13│
│ ├──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │- armãturi pentru linia de contact│ │ │ 450│ 360│ 90│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Total materiale: │ │ │ 2.960│ 2.468│ 492│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│11.│Proiectare │buc.│ 1 │ 189│ 159│ 30│
├───┼──────────────────────────────────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ 15.000│ 12.300│ 2.700│
└───┴──────────────────────────────────┴────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘1.2. Principalele lucrãri de reparaţii ale infrastructurii feroviare în anul 2010


┌────┬────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │Canti-│ Valoric │
│crt.│ Obiectivul │U.M.│tatea │(mii lei fãrã │
│ │ │ │ │ TVA) │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ │TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ │ - │ - │ 823.000 │
├────┴────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│A. Reparaţii la infrastructura feroviarã publicã-│ │ │ │
│ Total, din care: │ - │ │ 780.000 │
├────┬────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 1. │Linii │ km │ 270│ 460.804 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 2. │Poduri │buc.│ 28│ 125.319 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 3. │Terasamente │zonã│ 24│ 64.439 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 4. │Tuneluri │buc.│ 10│ 36.161 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 5. │Instalaţii SCB+IFTE │buc.│ 17│ 53.728 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 6. │Manipulãri materiale în baze │bazã│ 12│ 2.444 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 7. │Expertizã/proiectare │ - │ - │ 3.000 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 8. │Şine │ t │ 6.000│ 30.000 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 9. │Material mãrunt(cleme elastice) │set.│45.000│ 505 │
├────┴────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ B. Reparaţii la infrastructura feroviarã │ │ │ │
│ privatã - Total, din care: │ - │ - │ 43.000 │
├────┬────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 1. │Clãdiri │buc.│ 45│ 26.486 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 2. │Maşini grele de cale │buc.│ 23│ 7.587 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 3. │Material rulant (vagoane) │buc.│ 4│ 463 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 4. │Utilaje │buc.│ 45│ 3.150 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 5. │Expertizã/Proiectare │ - │ - │ 5.314 │
└────┴────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴────────────────┘1.3. Reducerea restricţiilor de vitezã şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor V(e) şi V(pi) în funcţie de lucrãrile ce se executã din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

1. În prezent, raportul dintre viteza existentã [V(e)] şi viteza proiectatã iniţial [V(pi)] este:


┌────────────────────┐
│ V(e)/V(pi) = 0,735 │ ,
└────────────────────┘unde:
- V(e) - viteza asiguratã (existentã) = viteza maximã de circulaţie actualã (afectatã de restricţii de vitezã);
- V(pi) = viteza proiectatã iniţial (maximã de circulaţie) = viteza maximã admisã de linie (afectatã de limitãri de vitezã constructive).
Pentru menţinerea raportului V(e)/V(pi) la acest nivel, este necesarã alocarea resursei financiare x, compusã din:

x(1) = întreţinere linii ............................... 580.000.000 lei;
x(2) = întreţinere instalaţii .......................... 351.398.000 lei;
x(3) = reparaţii capitale linii şi instalaţii .......... 135.065.000 lei.


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL x = x(1) + x(2) + x(3) = ...................... 1.066.463.000 lei│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


2. Pentru ameliorarea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0 este necesarã alocarea resursei financiare (x + y).
Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de vitezã şi eliminarea punctelor periculoase, este compusã din:

y(1) = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii
capitale linii şi instalaţii pentru recuperarea
restanţelor ...................................... 780.000.000 lei;
y(2) = refacere linii şi instalaţii afectate
de calamitãţi (BDCE) ............................. 35.000.000 lei;
y(3) = reabilitare poduri şi tuneluri ................... 80.689.000 lei;
y(4) = proiect sectorial de sprijinire a
transporturilor (TSSP) ........................... 15.435.319 lei.


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TOTAL y = y(1) + y(2) + y(3) + y(4) = ................. 911.124.319 lei│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Pentru creşterea raportului V(e)/V(pi) peste valoarea 1,0 este necesarã alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:
- fonduri pentru modernizãri prin investiţii pentru V = 160 km/h ....... 1.669.524.000 lei.


ANEXA 2
-------
la actul adiţional
------------------

Indicatorii de calitate şi performanţã privind funcţionarea
infrastructurii feroviare pe anul 2010┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ Indicator │ U.M. │Prevederi 2010 │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│1.0. Infrastructura feroviarã │
├──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│Reţea (lungimea reţelei) │km x linii │ 10.800 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Lungimea desfãşuratã a liniilor │km x linii │ 20.210 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Staţii şi halte de mişcare │numãr │ 960 │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│2.0. Personal │
├──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│Total personal │numãr │ 26.000 │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│3.0. Tren-km │
├──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│3.1. Cãlãtori │mil.tren x km │ 64,03 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│3.2. Marfã │mil. tren x km│ 19,67 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Total │mil. tren x km│ 83,70 │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│4.0. Indicatori privind performanţele activitãţii │
├──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤
│4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua │ │ │
│feroviarã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│- proiectatã iniţial │ km/h │ 90,1 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│- asiguratã │ km/h │ 66,25 │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4.2. Regularitatea │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│marfã │ minute │ │
│ │ întârziere │ │
│ │ ─────────────┤ 1,6*) │
│ │100 tren x km │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│cãlãtori │ minute │ │
│ │ întârziere │ │
│ ├───────────── │ 1,9*) │
│ │100 tren x km │ │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│4.3. Productivitatea │tren convenţ. │ │
│ │x km/salariat │ 4.544 │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘*) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbãrilor datorate calamitãţilor naturale şi lucrãrilor ce se executã pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean pe tronsoanele Câmpina-Predeal şi Bucureşti Bãneasa-Constanţa.ANEXA 3
-------
la actul adiţional
------------------

3.1. Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale "CFR" - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010*)


mii lei
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire indicator │ Program │
│crt.│ │ aprobat │
│ │ │ 2010 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) │ 1.244.305│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ I │BUGET DE STAT (I.1 + I.2) │ 981.755│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ I.1│CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D+E) │ 880.039│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 435│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 435│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe │ 435│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ - Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 435│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ B │Titlul III. DOBÂNZI │ 44.931│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Donânzi aferente datoriei publice externe │ 44.931│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Donânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite │ 44.931│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ - Reabilitare linie cale feratã Bucureşti-Constanţa (Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ 20.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 7.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ - Proiecte de reabilitare cale feratã (Împrumut BIRD 3976/1993) │ 10.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │ - Stoparea degradãrii infrastructurii feroviare (Împrumut c.f. 1201/2004 CSFB 120 mil USD) │ 7.931│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C │Titlu VII. ALTE TRANSFERURI (C1 + C2 +C3 +C4 +C5 +C6) │ 457.053│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Transferuri interne │ 457.053│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C1 │ - Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 1.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C2 │- Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilã │ 2.654│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea procesului de restructurare a cãilor ferate române, │ 678│
│ │partea aferentã CFR SA" 9.2 - "Asistenţã tehnicã pentru mersul trenurilor pentru cãlãtori" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea procesului de restructurare a cãilor ferate române, │ 567│
│ │partea aferentã CFR SA" 9.5 - "Asistenţã tehnicã pentru reabilitarea de gãri (5 gãri CFR)" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │PHARE CES 2005" - Asistenţã tehnicã pentru lucrãri de reabilitare pentru poduri şi tunele de pe reţeaua │ 1.409│
│ │TEN -T feroviarã" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │PHARE CES 2006" - Asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea siguranţãi traficului pe cãile ferate române" │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │PHARE CES 2006" - Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea unor lucrãri de modernizare a unor staţii de │ 0│
│ │cale feratã din România" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C3 │- Programe ISPA │ 207.724│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli neeligibile │ 84.217│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa" │ 14.759│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov" │ 43.649│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor din sectorul feroviar │ 25.809│
│ │finanţate din Fondul de Coeziune" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- cheltuieli eligibile │ 123.507│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa" │ 48.940│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal, de pe linia de CF Bucureşti - Braşov" │ 73.079│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor din sectorul feroviar │ 1.488│
│ │finanţate din Fondul de Coeziune" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C4 │- Investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat, din care: │ 150.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Obiective de investiţii în continuare │ 90.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │Electrificarea liniei de cale feratã Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea │ 4.000│
│ │activitãţii de exploatare în Complexul C.F. Galaţi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │Supraînãlţare şi consolidare terasamente în zona S.H.E.N. Porţile de Fier 1 │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene │ 489│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │Linie nouã CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea │ 30.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │Tunel la zi km. 352+850/970 şi km. 353+006/024, linia CF Piatra Olt - Podu Olt │ 1.125│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6 │Reabilitare linie cale feratã Bucureşti - Constanţa │ 51.567│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7 │Reconstrucţie pod Gura Lotrului km. 325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt │ 2.819│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8 │Reabilitarea şi modernizarea liniei cale feratã Craiova - Calafat │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 9 │Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale feratã peste râul Argeş, linia CF Bucureşti - │ 0│
│ │Giurgiu între staţiile CF Vidra şi Grãdiştea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Alte cheltuieli de investiţii, din care: │ 60.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ b) │Dotãri independente │ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ c) │Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii │ 4.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ e) │Consultanţã, asistenţã tehnicã şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor (reparaţii capitale) │ 56.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C5 │- Cheltuieli neeligibile ISPA │ 45.675│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa" │ 20.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov" │ 7.348│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor din sectorul feroviar │ 6.290│
│ │finanţate din Fondul de Coeziune" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │- ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - "Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea │ 4.037│
│ │pod peste Dunãre de la Calafat - Vidin" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │- ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstrucţia infrastructurii rutiere şi feroviare afectatã de inundaţiile din │ 8.000│
│ │luna iulie 2005" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ C6 │- Reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã │ 50.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ D │Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 150.300│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Programe din FEDR (Cheltuieli contribuţia UE + Contribuţia României) │ 77.300│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- Reabilitare 5 staţii de cale feratã (Baia Mare, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Târgovişte, Târgu-Jiu) │ 8.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ - Modernizarea unor staţii de cale feratã importante din România - 16 staţii (Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Vaslui,│ 6.300│
│ │Brãila, târgu Mureş, Giurgiu, Cãlãraşi, Reşiţa Sud, Piatra Neamţ, Zalãu, Bistriţa, Alexandria, Slatina, │ │
│ │Slobozia, Sfântu Gheorghe, Botoşani) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ - Lucrãri de îmbunãtãţire a siguranţei traficului pe cãile ferate române │ 4.200│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │ - Lucrãri de reabilitare poduri şi tunele CF pe reţeaua TEN - T │ 58.800│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Programe din FC (Cheltuieli contribuţia UE + Contribuţia României) │ 73.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- Modernizarea liniei de cale feratã Curtici - Simeria - Frontiera pentru circulaţia trenurilor cu vitezã │ 10.000│
│ │maximã de 160 km./h (tronsonul Frontierã - Curtici - la km 314) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem European de management al traficului feroviar) pe tronsonul │ 63.000│
│ │ de cale feratã Ramificaţia Buciumeni - semnal de intrare în staţia CF Brazi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- Modernizarea liniei de cale feratã Coşlariu - Simeria pentru circulaţia trenurilor cu vitezã maximã de 160 │ 0│
│ │km./h │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │- Modernizarea liniei de cale feratã Sighişoara - Coşlariu pentru circulaţia trenurilor cu vitezã maximã de │ 0│
│ │160 km./h │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ E │Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 227.320│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- intrãri de credite │ 178.459│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici - Simeria │ 62.629│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- Împrumut BIRD 4842 - Proiect TSSP - domeniu feroviar │ 12.300│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor │ 23.530│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │- Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gãri ALCATEL │ 80.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- componenta localã │ 48.861│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare Curtici - Simeria │ 14.691│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- Împrumut BIRD 4842 - Proiect TSSP - domeniu feroviar │ 2.700│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor │ 11.470│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │- Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare gãri ALCATEL │ 20.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│I.2 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 101.716│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 101.716│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Rambursãri de credite externe │ 101.716│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Rambursãri de credite externe contractate de ordonatorii de credite │ 101.716│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ - Proiect de reabilitare cale feratã (Împrumut BIRD 3976/1993) │ 25.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ - Stoparea degradãrii infrastructurii feroviare (Împrumut cf. <>H.G. nr. 1201/2004 - CSFB 120 mil USD) │ 65.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 11.716│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ II │INTRĂRI DE CREDITE EXTERNE (A + B) │ 17.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │Administraţia centralã │ 12.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 12.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Programe cu finanţare rambursabilã │ 12.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Proiect de reabilitare staţii de cale feratã (Împrumut CSFB 60 Mil. USD) │ 12.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ B │Transport pe calea feratã │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Transferuri interne │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ - Programe cu finanţare rambursabilã │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757) │ 5.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│III │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (A + B) │ 245.550│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 245.550│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- Transferuri interne │ 245.550│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ - Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã (Contribuţia UE) - alocaţiile sunt prevãzute │ 11.108│
│ │în bugetul MFP │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- PHARE CES 2005 - "Asistenţã tehnicã pentru lucrãri de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de pe reţeaua │ 0│
│ │TEN-T feroviarã" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- PHARE CES 2006 - "Asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea siguranţei traficului pe cãile ferate române" │ 2.266│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- PHARE CES 2006 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea unor lucrãri de modernizare a unor staţii │ 8.842│
│ │de cale feratã din România" │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ B │- Programe ISPA │ 234.442│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii Bãneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti - Constanţa" │ 107.595│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti - Braşov" │ 102.617│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │- ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor din sectorul feroviar │ 24.230│
│ │finanţate din Fondul de Coeziune" │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘NOTĂ:
Mãsurile ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - "Construcţia infrastructurii feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea pod peste Dunãre de la Calafat-Vidin" şi ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstrucţia infrastructurii feroviare afectate de inundaţiile din judeţele Vrancea, Bacãu şi Giurgiu" sunt comune pentru cei 2 beneficiari - Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R."- S.A. şi Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Autoritate Contractantã fiind Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (Direcţia generalã relaţii financiare externe), iar beneficiarii gestioneazã doar componenta de cheltuieli neeligibile.

3.1.1. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2010-2013, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregãtire
1. Programul de reabilitare şi modernizare a Coridorului transeuropean IV*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã şi de licitaţie):
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Predeal-Braşov
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Braşov-Sighişoara
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Sighişoara-Coşlariu
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Coşlariu-Simeria
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Simeria-Curtici-frontierã
- Reabilitarea liniei de cale feratã Craiova-Calafat
- Reabilitarea liniei de cale feratã Craiova-Drobeta-Turnu Severin
- Reabilitarea liniei de cale feratã Drobeta-Turnu Severin-Arad
Proiecte în stadiu de execuţie lucrãri:
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Bucureşti Nord-Bucureşti Bãneasa şi Feteşti-Constanţa
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Bucureşti Bãneasa-Feteşti
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Câmpina-Predeal de pe linia de cale feratã Bucureşti-Braşov
2. Program de modernizare a staţiilor de cale feratã*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã şi de licitaţie):
- Reabilitarea şi modernizarea complexului CF Bucureşti Nord cu transformarea zonelor adiacente în centru comercial
- Reabilitarea unor staţii de cale feratã din România - etapa a III-a (Baia Mare, Satu Mare, Târgu Mureş, Miercurea-Ciuc, Târgovişte)
- Modernizarea unor staţii de cale feratã din România - etapa a IV-a (16 staţii)
- Reabilitare peroane şi dispozitiv de linii din grupele A+B din Complexul Bucureşti Nord
Proiecte în stadiu de execuţie lucrãri:
- Reabilitarea a 15 staţii de cale feratã: Ploieşti Sud, Arad, Alba Iulia, Braşov, Bacãu, Suceava, Buzãu, Sighişoara, Drobeta-Turnu Severin, Feteşti, Sibiu, Oradea, Tulcea, Focşani, Galaţi - etapa I
- Reabilitarea staţiilor de cale feratã Constanţa, Craiova, Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca - 5 staţii - BERD 12936 - etapa a II-a
- Modernizarea staţiei de cale feratã Focşani la standarde europene - Corpul B
3. Programul de realizare a instalaţiilor de centralizare electronicã ale staţiilor de cale feratã*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã şi de licitaţie):
- Lucrãri de modernizare a instalaţiilor de centralizare electrodinamicã - informatizarea postului de comandã
- Supervizarea lucrãrilor de modernizare a instalaţiilor de centralizare electrodinamicã
- Introducerea sistemelor de centralizare electronicã în 10 staţii de cale feratã mari (etapa I staţiile Brãila, Videle)
- Centralizarea electronicã a staţiei Fãurei şi proiect-pilot dispecer.
Proiecte în stadiu de execuţie lucrãri:
- Introducerea sistemelor de centralizare electronicã Alcatel în 11 staţii de cale feratã: Lugoj, Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Chiajna, Buciumeni, Chitila, Focşani, Feteşti, Constanţa, Palas
4. Program de realizare a infrastructurii feroviare de acces a noului pod peste Dunãre de la Calafat-Vidin*)
Proiect în stadiu de execuţie lucrãri:
- Infrastructura feroviarã de acces la noul pod peste Dunãre de la Calafat-Vidin
5. Programul de realizare a interoperabilitãţii infrastructurii feroviare din România cu infrastructura feroviarã europeanã*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã şi de licitaţie):
- Implementarea specificaţiilor tehnice de interoperabilitate
- Dezvoltarea reţelei feroviare de telecomunicaţii pentru sistemul GSM-R
Proiecte în stadiu de execuţie (licitaţie lucrãri):
- Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem european de management al traficului feroviar) - proiect-pilot - pe tronsonul de cale feratã Ramificaţia Buciumeni - semnal intrare staţia de cale feratã Brazi, cu dezvoltare ulterioarã pe toatã reţeaua
6. Programul pentru electrificarea liniilor de cale feratã*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã):
- Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratã Timişoara-Stamora Moraviţa
- Reabilitarea şi electrificarea liniei de cale feratã Constanţa-Mangalia
- Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratã Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor
- Electrificarea liniei de cale feratã Chitila-Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vinţu de Jos
Proiect în stadiu de execuţie lucrãri:
- Electrificarea liniei de cale feratã Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activitãţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi
7. Programul de modernizare a sistemului financiar-contabil şi a managementului proiectelor de infrastructurã feroviarã*)
Proiecte în stadiu de execuţie:
- Sistem informatic de management financiar pentru calea feratã - Oracle Financials (achiziţie de licenţe pentru upgradare; extinderea cu noi module; mentenanţã)
- Asistenţã tehnicã pe termen lung pentru echipamentele IT
8. Programul pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, prevenirea şi stoparea degradãrii infrastructurii feroviare ca urmare a calamitãţilor naturale
Proiecte în stadiu de execuţie:
- Reconstrucţia infrastructurii rutiere şi feroviare afectate de inundaţii din judeţele Vrancea, Giurgiu şi Bacãu (pod Focşani - Putna Seacã; Pod Şibot - Blandiana)
- Proiect privind eliminarea efectelor inundaţiilor (BDCE)
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale feratã peste râul Argeş, linia de cale feratã Bucureşti-Giurgiu între staţiile de cale feratã Vidra şi Grãdiştea
- Program pentru prevenirea daunelor provocate de inundaţii
9. Programul de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţãrile non-UE
Proiecte în stadiu de pregãtire
10. Programul pentru creşterea eficienţei şi performanţei operaţionale a reţelei feroviare
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Centru-pilot pentru managementul traficului
- Centrul Naţional de Management al Traficului
11. Programul de reabilitare şi modernizare a Coridorului transeuropean IX*)
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã şi de licitaţie):
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Paşcani-Cristeşti Jijia
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Bucureşti-Grãdiştea-Giurgiu şi Bucureşti-Videle-Giurgiu
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Ploieşti-Focşani
- Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale feratã Focşani-Bacãu
- Reabilitarea şi modernizarea linie de cale feratã Bacãu-Paşcani
- Linia nouã Bucureşti Nord - Bucureşti Progresu
12. Programul de realizare a cãii ferate de mare vitezã
Linia feroviarã de mare vitezã Budapesta-Bucureşti-Constanţa
Proiect în stadiu de pregãtire (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate)
13. Programul de modernizare şi dezvoltare a reţelei de telecomunicaţii digitale şi a informaticii feroviare pentru integrarea în sistemele europene*)
Proiecte în stadiu de execuţie:
- Modernizarea sistemului de telecomunicaţii al Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. Extinderea reţelei magistrale de cabluri cu fibre optice (fibra opticã) - etapele a III-a şi a IV-a
- Dezvoltarea reţelei feroviare de telecomunicaţii digitale pentru integrarea în sistemul european (echipamente)
- Dezvoltarea sistemului IRIS
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Introducerea de sisteme informatice pentru managementul infrastructurii (Centrul naţional de management al infrastructurii)
- Elaborarea sistemului geografic de informaţii pentru calea feratã (GIS)
14. Programul pentru mentenanţa elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stãrii tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţã conform normelor UE de transport feroviar
Proiect în stadiu de execuţie:
- Program de reparaţie capitalã a elementelor infrastructurii feroviare publice
- Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizatã a cãii (maşini grele, de micã mecanizare, UAM şi drezine)
- Proiect de reabilitare cale feratã - achiziţii maşini de cale
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Program de mentenanţã dispecerizatã a instalaţiilor de centralizare electronicã din staţiile de cale feratã de pe coridoarele paneuropene
- Program de mentenanţã a liniilor de cale feratã reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitãrilor organismelor financiare internaţionale
- Reabilitare/achiziţionare de vagoane Faccpps
- Dotarea cu aparate de mãsurã, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizãrii proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice
- Sistem de monitorizare şi supraveghere a stãrii infrastructurii feroviare (prin vagon TMC)
15. Programul de creştere a calitãţii serviciului public de transport şi protecţie a mediului înconjurãtor
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Reducerea impactului activitãţii de transport asupra mediului
- Integrarea sistemului de management al calitãţii cu alte sisteme de management (sãnãtate, securitate ocupaţionalã, siguranţã feroviarã)
- Elaborarea GIS (sistem informatic geografic) în vederea realizãrii hãrţilor strategice de zgomot pentru liniile cu mai mult de 30.000 de treceri de trenuri/an
16. Programul de promovare a proiectelor pentru reabilitarea, modernizarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare din România
Documentaţii în stadiu de pregãtire:
- Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul de coeziune
- Servicii pentru cadastru CFR (lucrãrile de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fãrã prezentarea extraselor de carte funciarã)
- Elaborare de documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie
- Asistenţã tehnicã pentru îmbunãtãţirea siguranţei traficului pe cãile ferate române
- Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea unor lucrãri de modernizare a unor staţii de cale feratã din România
17. Programul de realizare a liniei noi de cale feratã Râmnicu Vâlcea-Vâlcele*)
Proiect în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã):
- Linie nouã de cale feratã Râmnicu Vâlcea-Vâlcele
18. Programul de reabilitare, consolidare şi supraînãlţare terasamente feroviare în zona SHEN Porţile de Fier I*)
Proiect în stadiu de pregãtire:
- Supraînãlţarea şi consolidarea terasamentelor feroviare în zona SHEN Porţile de Fier I*)
------------
*) Programe prioritare conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 924/2006 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2006 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2004-2007, care, în prezent, sunt în diverse stadii de execuţie sau de pregãtire.

19. Programul de reabilitare şi modernizare a unor elemente ale infrastructurii feroviare publice de pe liniile în exploatare
- Reabilitãri de lucrãri de artã
Proiecte în stadiu de pregãtire:
● Lucrãri de reabilitare pentru tunele, poduri şi podeţe de cale feratã
● Reabilitarea podurilor dunãrene Feteşti şi Cernavodã
Proiecte în stadiu de execuţie:
- Reconstrucţie pod Gura Lotrului km 325 + 701 linia Piatra-Olt - Podu Olt
- Tunel km 352 + 850/970 şi km 353 + 006 Piatra-Olt-Podu Olt
- Reabilitarea şi modernizarea reţelei energetice feroviare
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Retehnologizarea a 10 centre de electrificare
- Modernizarea instalaţiilor de energoalimentare şi conducere prin dispecer pe tronsonul Craiova-Videle-Bucureşti şi Târgu Jiu-Deva
- Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii de cale feratã
- Modernizare celule 110 kV Lehliu, Ciulniţa, Feteşti
- Informatizare dispecer energetic feroviar Iaşi şi Câmpulung Moldovenesc
- Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune
- Aducerea substaţiilor de tracţiune Chitila şi Ploieşti Vest la soluţia tehnicã aprobatã pentru Coridorul IV
Proiecte în stadiu de execuţie:
- Modernizarea reţelei energetice - 4 centre, 8 vehicule
- Reabilitarea a 8 instalaţii automate de triere
Proiect în stadiu de pregãtire
20. Programul de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii publice în zona Bucureşti
Proiecte în stadiu de pregãtire (elaborare documentaţie tehnicã):
- Modernizarea reţelei de cale feratã în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de cãlãtori în zona metropolitanã (centura Bucureşti)
- Linia de cale feratã Bucureşti Nord-Aeroportul Internaţional Henri Coandã Bucureşti
21. Program pentru creşterea siguranţei traficului
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numãrãtoarea de osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)
- Centralizare electronicã de linie în 32 de staţii (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)
- Controlul stãrii de liber a liniei curente între staţiile de cale feratã, utilizând numãrãtoarea de osii, pe 42 de intervale feroviare de staţie
- Îmbunãtãţirea siguranţei traficului pe cãile ferate române
- Instalaţii automate pentru treceri la nivel
- Introducerea pe linii neelectrificate a circuitelor de cale protejate la climatizarea electricã a vagoanelor trenurilor de cãlãtori
- Modernizarea trecerilor la nivel
22. Programul de promovare a transportului intermodal
Proiecte în stadiu de pregãtire:
- Terminale intermodale (marfã)
- Centre logistice de transbordare (pasageri)

3.2. Proiecte din cadrul programelor prioritare ale "C.F.R." - S.A. cuprinse în Programul operaţional sectorial în transporturi 2007-2013 - alocaţii estimative conform raportului Comitetului de monitorizare al POS-T din luna noiembrie 2009 şi alocaţiile prevãzute în bugetul de stat pentru anul 2010

┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Axa prioritarã/Domeniul de │ Alocãri │ │ Contribuţia │ Alocaţie │
│ intervenţie/ │ estimative │ Contribuţia │ României │buget de stat│
│ Titlul proiectului │ în POS-T │ UE │(cheltuieli │pe anul 2010 │
│ │ pentru │ │ eligibile şi│ │
│ │ perioada │ │ neeligibile)│ │
│ │ 2007-2013 │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ (euro) │ (euro) │ (euro) │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total proiecte de infrastructurã │ │ │ │ │
│feroviarã finanţate din POS-T │ │ │ │ │
│2007-2013 │3.199.814.211│1.826.414.519│1.373.399.693│ 150.300.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Axa prioritarã 1 │ │ │ │ │
│"Modernizarea şi dezvoltarea │ │ │ │ │
│axelor prioritare TEN-T în │ │ │ │ │
│scopul dezvoltãrii unui sistem │ │ │ │ │
│de transport durabil şi │ │ │ │ │
│integrãrii acestuia cu reţelele │ │ │ │ │
│de transport ale UE" │2.666.703.572│1.508.786.701│1.157.916.872│ 73.000.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Domeniul major de intervenţie │ │ │ │ │
│1.2 "Modernizarea şi dezvoltarea │ │ │ │ │
│infrastructurii de cale feratã │ │ │ │ │
│de-a lungul axei prioritare TEN-T │ │ │ │ │
│nr. 22" │2.666.703.572│1.508.786.701│1.157.916.872│ 73.000.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Modernizarea liniei de cale feratã│ │ │ │ │
│Frontierã-Curtici-Simeria pentru │ │ │ │ │
│circulaţia trenurilor cu vitezã │ │ │ │ │
│maximã de 160 km/h (tronsonul de │ │ │ │ │
│cale feratã │ │ │ │ │
│Frontierã-Curtici-km 614)*) │ 350.000.019│ 151.811.652│ 198.188.367│ 10.000.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Modernizarea liniei de cale feratã│ │ │ │ │
│Frontierã-Curtici-Simeria pentru │ │ │ │ │
│circulaţia trenurilor cu vitezã │ │ │ │ │
│maximã de 160 km/h (tronsonul de │ │ │ │ │
│cale feratã Gurasada-Simeria)*) │ 720.041.000│ 216.484.831│ 503.556.169│ 0│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Modernizarea liniei de cale feratã│ │ │ │ │
│Sighişoara-Coşlariu pentru │ │ │ │ │
│circulaţia trenurilor cu vitezã │ │ │ │ │
│maximã de 160 km/h │ 813.255.603│ 580.896.849│ 232.358.755│ 0│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Modernizarea liniei de cale feratã│ │ │ │ │
│Coşlariu-Simeria pentru circulaţia│ │ │ │ │
│trenurilor cu vitezã maximã de │ │ │ │ │
│160 km/h │ 655.152.233│ 467.982.857│ 187.169.376│ 0│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Instalarea sistemului ERTMS │ │ │ │ │
│nivel 2 (Sistem european de │ │ │ │ │
│management al traficului feroviar)│ │ │ │ │
│pe tronsonul de cale feratã │ │ │ │ │
│Ramificaţia Buciumeni - semnal de │ │ │ │ │
│intrare în staţia de cale feratã │ │ │ │ │
│Brazi │ 61.228.476│ 43.734.626│ 17.493.850│ 63.000.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Reabilitarea podurilor dunãrene │ │ │ │ │
│Feteşti şi Cernavodã**) │ 67.026.241│ 47.875.886│ 19.150.355│ 0│
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘*) Realizarea investiţiei la proiectul "Modernizarea liniei de cale feratã Frontierã-Curtici-Simeria pentru circulaţia trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h" a fost împãrţitã în 3 tronsoane, astfel: Frontierã-Curtici-km 614, km 614-Gurasada şi Gurasada-Simeria. Pentru realizarea acestei investiţii, Compania Naţionala de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A a contractat, prin Ministerul Finanţelor Publice, un împrumut de 300.000.000 euro, aprobat prin <>Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale feratã Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completãrile ulterioare. Împrumutul asigurã cofinanţarea pentru reabilitarea şi modernizarea a 185 km linie feroviarã pe tronsonul Frontierã-Curtici-Simeria, de-a lungul Coridorului IV paneuropean. În POS-T 2007-2013 sunt propuse pentru modernizare tronsoanele Frontierã-Curtici-km 614 şi Gurasada-Simeria, iar tronsonul km 614-Gurasada este propus pentru modernizare în POS-T 2014-2020.
În coloana "Contribuţia României" sunt incluse alocaţii egale de 150.000.000 euro pentru cele douã tronsoane în perioada 2007-2013.
**) Poziţia "Reabilitarea podurilor dunãrene Feteşti şi Cernavodã" a fost inclusã în capitolul "Programe din fonduri de coeziune" în cadrul domeniului de intervenţie 1.2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale feratã de-a lungul axei prioritare TEN-T nr. 22", deoarece este un proiect major care este supus procedurilor de evaluare internã şi aprobare ale Autoritãţii de management POS-T 2007-2013 din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale Comisiei Europene.

┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Axa prioritarã 2 "Modernizarea şi │ │ │ │ │
│dezvoltarea infrastructurii │ │ │ │ │
│naţionale de transport în afara │ │ │ │ │
│axelor prioritare TEN-T în scopul │ │ │ │ │
│creãrii unui sistem naţional de │ │ │ │ │
│transport durabil" │ 405.876.871│ 244.617.000│ 161.259.871│ 73.100.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Domeniul major de intervenţie │ │ │ │ │
│2.2 "Modernizarea şi dezvoltarea │ │ │ │ │
│infrastructurii de cale feratã" │ 405.876.871│ 244.617.000│ 161.259.871│ 73.100.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Reabilitarea unor staţii de cale │ │ │ │ │
│feratã din România-5 staţii │ 51.529.380│ 32.477.000│ 19.052.380│ 8.000.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Modernizarea unor staţii de cale │ │ │ │ │
│feratã din România-16 staţii │ 164.875.691│ 103.913.000│ 60.962.691│ 6.300.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Reabilitare poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│cale feratã pe reţeaua TEN-T │ 189.471.800│ 108.227.000│ 81.244.800│ 58.800.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Axa prioritarã 3 │ │ │ │ │
│"Modernizarea sectorului de │ │ │ │ │
│transport în scopul creşterii │ │ │ │ │
│protecţiei mediului şi a sãnãtãţii│ │ │ │ │
│publice şi siguranţei pasagerilor"│ 127.233.768│ 73.010.818│ 54.222.950│ 4.200.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Domeniul major de intervenţie │ │ │ │ │
│3.1 "Promovarea transportului │ │ │ │ │
│intermodal" │ 34.132.748│ 12.814.778│ 21.317.970│ 0│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Terminale intermodale │ 34.132.748│ 12.814.778│ 21.317.970│ 0│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Domeniul de intervenţie │ │ │ │ │
│3.2 "Îmbunãtãţirea siguranţei │ │ │ │ │
│traficului pentru toate modurile │ │ │ │ │
│de transport" │ 93.101.020│ 60.196.040│ 32.904.980│ 4.200.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Lucrãri pentru îmbunãtãţirea │ │ │ │ │
│siguranţei feroviare │ 92.773.000│ 60.000.000│ 32.773.000│ 4.200.000│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Elaborarea planurilor de acţiune │ │ │ │ │
│ale hãrţilor strategice de zgomot │ │ │ │ │
│pentru cãile ferate principale cu │ │ │ │ │
│un trafic mai mare de 60.000 │ │ │ │ │
│treceri de trenuri/an - │ │ │ │ │
│(finalizat) │ 328.020│ 196.040│ 131.980│ 0│
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘Pentru pregãtirea proiectelor prevãzute în axa prioritarã nr. 1, cu finanţare din fonduri de coeziune, în anul 2010 au fost alocate urmãtoarele sume pentru pregãtirea proiectelor în conformitate cu procedurile europene:

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Valoarea │Alocaţie 2010│Alocaţie 2010│
│crt.│ Titlul proiectului │contractului │ componenta │ Guvernul │
│ │ │ │ externã │ României │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ (euro) │ (lei) │ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea │ │ │ │
│ │proiectelor feroviare propuse pentru │ │ │ │
│ │finanţare din fonduri de coeziune - mãsura │ │ │ │
│ │ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 │ 21.847.171│ 24.230.000│ 33.587.000│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│Servicii de proiectare pentru reabilitarea │ │ │ │
│ │liniei de cale feratã Graniţa Ungarã- │ │ │ │
│ │Curtici-Simeria, componentã a Coridorului │ │ │ │
│ │IV paneuropean, pentru circulaţia trenuri- │ │ │ │
│ │lor cu vitezã maximã de 160 km/h - │ │ │ │
│ │credit BEI 23372 │ 14.000.000│ 62.629.000│ 14.691.000│
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘Pentru pregãtirea proiectelor prevãzute în axele prioritare nr. 2 şi 3, cu finanţare din fonduri de dezvoltare regionalã, în anul 2010 urmãtoarele sume au fost alocate pentru derularea contractelor de asistenţã tehnicã în conformitate cu procedurile europene:

┌────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ Total │ Total │ Alocaţie │ Alocaţie │
│Nr. │ │ contract │ contract │ 2010 │ 2010 │
│crt.│ Proiectul │ PHARE │ Guvernul │ PHARE │ Guvernul │
│ │ │ │ României │ │ României │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ (euro) │ (euro) │ (lei) │ (lei) │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Total │10.407.404,60│ 1.278.632,90│ 1.409.000│ 11.108.000│
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│PHARE CES 2005 - "Asistenţã │ │ │ │ │
│ │tehnicã pentru lucrãri de │ │ │ │ │
│ │reabilitare pentru poduri şi │ │ │ │ │
│ │tunele de pe reţeaua │ │ │ │ │
│ │TEN -T feroviarã" │ 6.800.504,60│ 76.332,90│ 1.409.000│ 0│
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2.│PHARE CES 2006 - "Asistenţã │ │ │ │ │
│ │tehnicã pentru îmbunãtãţirea │ │ │ │ │
│ │siguranţei traficului pe │ │ │ │ │
│ │cãile ferate române" │ 599.400│ 199.800│ 0│ 2.266.000│
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3.│PHARE CES 2006 - "Asistenţã │ │ │ │ │
│ │tehnicã pentru pregãtirea │ │ │ │ │
│ │unor lucrãri de modernizare │ │ │ │ │
│ │a unor staţii de cale feratã │ │ │ │ │
│ │din România" │ 3.007.500│ 1.002.500│ 0│ 8.842.000│
└────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘În <>Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , proiectul "Modernizarea liniei de cale feratã Arad-Timişoara-Caransebeş-Drobeta-Turnu Severin-Craiova" a fost inclus la poziţia "Alte facilitãţi şi instrumente postaderare", cu alocaţie 0 pe anul 2010. În fila de buget pe anul 2010, proiectul are alocaţie pentru perioada 2011-2013.

┌────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ Total │ Total │ │ Alocaţie │
│Nr. │ │ contribuţie │contribuţie │ TVA │ 2010 │
│crt.│ Proiectul │ UE │ Guvernul │ │ Guvernul │
│ │ │ │ României │ │ României │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ (euro) │ (euro) │ (euro) │ (lei) │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│Studii pentru dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │proiectului prioritar pentru │ │ │ │ │
│ │infrastructura feroviarã │ │ │ │ │
│ │nr. 22 - 2007 EU 22070-S în │ │ │ │ │
│ │domeniul reţelelor trans- │ │ │ │ │
│ │europene de transport (TEN-T)│ 1.500.000│ 1.500.000│ 570.000│ 0│
└────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
ANEXA 4
-------
la actul adiţional
------------------

Metodologia de tarifare a utilizãrii infrastructurii feroviare publice

ART. 1
Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintã suma plãtitã de cãtre operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã şi tarifarea utilizãrii infrastructurii feroviare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Pentru infrastructura feroviarã publicã administratã de Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare C.F.R. - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
TUI se aplicã în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Metodologia de calcul a TUI se bazeazã pe urmãtoarele elemente tarifare:
a) distanţa parcursã de tren;
b) tonajul brut al trenului;
c) tipul de trafic: marfã sau cãlãtori;
d) ruta de circulaţie;
e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.
ART. 5
TUI se calculeazã şi se aplicã pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor tarifare prevãzute la art. 4.
ART. 6
Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecãrei secţii, conform tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:

Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie


┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ Regimul de vitezã (km/h) │
│ ├──────────────┬─────────────┤
│ Clasa secţiei de circulaţie │ de la │ la │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ A │ 121 │ 200 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ B │ 101 │ 120 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ C │ 61 │ 100 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ D │ 0 │ 60 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ E │ │ │
│ Pentru linii cu trafic exclusiv de marfã │ 0 │ 60 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ R │ │ │
│ Pentru linii cu trafic redus: volum de │ │ │
│ circulaţie mai mic de 5 trenuri pe zi │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ I │ │ │
│ Pentru linii cu ecartament îngust │ - │ - │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘ART. 7
(1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaboratã de C.F.R. - S.A. şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administreazã infrastructura feroviarã, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, conform prevederilor <>art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lista prevãzutã la alin. (1) se actualizeazã în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevãzute la art. 6 nu mai corespunde datoritã modificãrii caracteristicilor tehnice ale acestora.
ART. 8
Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile <>art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor, care se repartizeazã corespunzãtor tipului de trafic de marfã sau cãlãtori, astfel:
a) costuri fixe în funcţie de trasa folositã, reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;
b) costuri variabile în funcţie de masa brutã a trenului, reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.
ART. 9
(1) Elementele tarifare de bazã aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bazã pentru TUI, astfel:

Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bazã pentru TUI


┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Elemente tarifare de bazã pentru TUI │ Tarif de bazã │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Elemente tarifare în funcţie de tonajul │ Tarif pe tren-kilometru în │
│ trenului │ funcţie de tonaj (lei/tren-km) │
├───────────────────────────────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├───────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii electrificate │Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│
├───────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii neelectrificate │Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│
├───────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tonaj minim │Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│
├───────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Factor de tonaj │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │ Ft │
├───────────────────────────────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru în │
│ distanţa parcursã │funcţie de distanţã (lei/tren-km) │
├───────────────────────────────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├───────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Circulaţie │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │
└───────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘Elementele tarifare de bazã din tabel au urmãtoarea semnificaţie:
Ttse = tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasã de secţii electrificate; nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;
Ttsn = tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasã de secţii neelectrificate;
Tmin = tonajul brut al trenului începând de la care se aplicã factorul de tonaj;
Ft = factorul de tonaj; reprezintã un coeficient de corecţie care se aplicã la tonajul brut al trenului;
Tc - tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţã pentru fiecare clasã de secţii.
(2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rutã de circulaţie se calculeazã prin suma tarifelor pentru fiecare distanţã parcursã pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând urmãtoarea formulã:

TUI = Σ TUI secţie,
unde:
TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie
iar:
TUI tonaj - tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasã de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursã şi de existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului; se calculeazã cu formula:

TUI tonaj = km x Tts [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft],
unde:
Km = numãrul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
Tts = Ttse, dacã secţia este electrificatã;
Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
Tts = Ttsn, dacã secţia este neelectrificatã;
Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arãtarea vagoanelor", inclusiv al locomotivelor în acţiune, sau tonajul locomotivelor ori automotoarelor, în cazul circulaţiei fãrã material rulant tractat;
TUI circulaţie - tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursã; se calculeazã cu formula:

TUI circulaţie = km x Tc,
unde:
km = numãrul de km parcurşi pe secţia de circulaţie.

ART. 10
Valoarea elementelor tarifare de bazã va fi determinatã de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasã de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfã sau cãlãtori şi va fi prevãzutã în contractul de activitate împreunã cu modul de aplicare a TUI.
ART. 11
(1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmãrire a circulaţiei trenurilor.
(2) Situaţia detaliatã a trenurilor circulate va fi prezentatã lunar fiecãrui OTF în vederea analizãrii, convenirii şi avizãrii acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevãzut la <>art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF, precum şi metodologia de determinare a TUI.
ART. 13
(1) În scopul utilizãrii eficiente a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife pentru asigurarea respectãrii utilizãrii eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile <>art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Lista cu denumirile tarifelor prevãzute la alin. (1) va fi prevãzutã în contractul de activitate.
ART. 14
(1) Dupã aprobarea elementelor tarifare de bazã prevãzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase prevãzute la art. 7, C.F.R. - S.A. va pune la dispoziţia OTF cu care a încheiat contract de acces un sistem pentru calcularea TUI.
(2) Sistemul de calcul prevãzut la alin. (1) nu garanteazã însã alocarea trasei.
ART. 15
(1) În cazul indisponibilitãţii sistemului informatic pentru calculul TUI prevãzut la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statisticã a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarãrii indisponibilitãţii sistemului informatic.
(2) Declararea indisponibilitãţii sistemului informatic se va face de cãtre C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în cazul în care indisponibilitatea depãşeşte 10 zile.


ANEXA 5
-------
la actul adiţional
------------------

Valoarea elementelor tarifare de bazã pentru calculul TUI

Trafic de marfã

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Elemente tarifare de bazã │ Tarif de bazã │
│pentru TUI │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru în │
│tonajul trenului │ funcţie de tonaj (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii electrificate (Ttse) │ 5.49│ 5.16│ 5.03│ 4.76│ 4.74│ 3.70│ - │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii neelectrificate (Ttsn) │ 4.65│ 4.35│ 4.23│ 4.00│ 4.00│ 3.20│ 3.00│
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Tonaj minim (Tmin) │ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Factor de tonaj (Ft) │0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│
├────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru în │
│distanţa parcursã │ funcţie de distanţã (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Circulaţie (Tc) │ 8.49│ 8.22│ 8.03│ 7.59│ 7.22│ 5.63│ 3.16│
└────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Trafic de cãlãtori
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Elemente tarifare de bazã │ Tarif de bazã │
│pentru TUI │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru în │
│tonajul trenului │ funcţie de tonaj (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii electrificate (Ttse) │ 5.54│ 5.20│ 5.05│ 4.76│ - │ 3.70│ - │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii neelectrificate (Ttsn) │ 4.70│ 4.39│ 4.25│ 4.00│ - │ 3.20│ 3.00│
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Tonaj minim (Tmin) │ 60│ 60│ 60│ 60│ - │ 60│ 60│
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Factor de tonaj (Ft) │0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│
├────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren-kilometru în │
│distanţa parcursã │ funcţie de distanţã (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Circulaţie (Tc) │ 4.54│ 4.34│ 4.29│ 4.18│ - │ 3.79│ 2.66│
└────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
ANEXA 6
-------
la actul adiţional
------------------

Lista completã a trenurilor de cãlãtori ce reprezintã pachetul minim
social pe anul 2010 care face obiectul contractelor de servicii publice

Trenuri cu circulaţie regulatã
┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4*) │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1 │ Adjud - Iaşi │ 211,90 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 423,80│ 154.687,00│
│ │ via Crasna │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 423,80│ 154.687,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2 │ Adjud - Iaşi │ 216,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 432,20│ 157.753,00│
│ │ via Roman │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 432,20│ 157.753,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3 │ Adjud - Paşcani │ 142,20 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 711,00│ 259.515,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 711,00│ 259.515,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4 │ Adjud - Ploieşti Sud │ 184,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 184,80│ 67.452,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 184,80│ 67.452,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5 │ Alunu Hm. - Bãbeni │ 40,60 │ personal │ G │ 305 │ 2│ 81,20│ 24.766,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 81,20│ 24.766,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6 │ Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea │ 60,20 │ personal │ G │ 305 │ 2│ 120,40│ 36.722,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 120,40│ 36.722,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7 │ Anina - Oraviţa │ 33,40 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 200,40│ 73.146,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 200,40│ 73.146,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8 │ Arad - Bucureşti Nord Gr. A │ 603,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 603,80│ 220.387,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 603,80│ 220.387,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9 │ Arad - Chişineu Criş │ 47,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 95,00│ 34.675,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 95,00│ 34.675,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10 │ Arad - Curtici │ 17,00 │ personal │ Z │ 365 │ 16│ 272,00│ 99.280,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 272,00│ 99.280,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11 │ Arad - Nãdab │ 42,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 85,20│ 31.098,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 85,20│ 31.098,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12 │ Arad - Oradea │ 120,60 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 361,80│ 132.057,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 241,20│ 75.495,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 603,00│ 207.552,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13 │ Arad - Radna │ 34,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 69,00│ 25.185,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69,00│ 25.185,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14 │ Arad - Sântana │ 23,50 │ personal │ Z │ 365 │ 12│ 282,00│ 102.930,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 282,00│ 102.930,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15 │ Arad - Simeria │ 157,40 │ personal │ Z │ 365 │ 9│ 1.416,60│ 517.059,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.416,60│ 517.059,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16 │ Arad - Teiuş │ 230,10 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 460,20│ 167.973,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 2│ 460,20│ 120.112,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 920,40│ 288.085,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17 │ Baia Mare - Cluj Napoca │ 192,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 192,80│ 70.372,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 192,80│ 70.372,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18 │ Baia Mare - Dej Cãlãtori │ 134,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 134,00│ 48.910,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 134,00│ 48.910,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 19 │ Baia Mare - Jibou │ 57,80 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 346,80│ 126.582,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 4│ 231,20│ 59.187,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 578,00│ 185.769,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 20 │ Baia Mare - Nyirabrany │ 126,60 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 253,20│ 92.418,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 253,20│ 92.418,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 21 │ Baia Mare - Satu Mare │ 59,40 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 356,40│ 130.086,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 2│ 118,80│ 36.234,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 475,20│ 166.320,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 22 │ Bacãu - Adjud │ 58,20 │ personal │ Z │ 363 │ 1│ 58,20│ 21.243,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 58,20│ 21.243,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 23 │ Bacãu - Bicaz │ 86,00 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 516,00│ 188.340,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 516,00│ 188.340,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 24 │ Bacãu - Iaşi │ 159,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 319,40│ 116.581,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 319,40│ 116.581,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 25 │ Bacãu - Paşcani │ 84,00 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 504,00│ 183.960,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 504,00│ 183.960,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 26 │ Bacãu - Piatra Neamţ │ 60,20 │ rapid │ Z │ 363 │ 2│ 120,40│ 43.946,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 240,80│ 87.892,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 120,40│ 37.685,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 481,60│ 169.523,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 27 │ Balş- Piatra Olt │ 12,90 │ personal │ A │ 256 │ 4│ 51,60│ 13.209,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 51,60│ 13.209,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 28 │ Bãbeni - Cãlimãneşti Hm │ 35,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 35,80│ 13.067,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 2│ 71,60│ 21.838,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 107,40│ 34.905,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 29 │ Bârlad - Fãlciu Nord hcv. │ 69,70 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 278,80│ 101.762,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 278,80│ 101.762,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 30 │ Bârlad - Iaşi │ 119,80 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 718,80│ 262.362,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 718,80│ 262.362,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 31 │ Bârlad - Tecuci │ 50,30 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 100,60│ 36.719,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 100,60│ 36.719,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 32 │ Beia Hm. - Sibiu │ 128,70 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 128,70│ 46.975,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 128,70│ 46.975,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 33 │ Beia Hm. - Teiuş │ 135,10 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 135,10│ 49.311,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135,10│ 49.311,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 34 │ Bistriţa Nord - Cluj Napoca │ 119,00 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 595,00│ 217.175,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 595,00│ 217.175,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 35 │ Bistriţa Nord - Dej Cãlãtori │ 60,20 │ accelerat │ A │ 256 │ 2│ 120,40│ 30.822,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 180,60│ 65.919,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 120,40│ 30.822,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 421,40│ 127.563,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 36 │ Bistriţa Nord - Deda │ 57,50 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 230,00│ 83.950,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 115,00│ 35.995,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 345,00│ 119.945,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 37 │ Bistriţa Nord - Sãrãţel │ 10,70 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 21,40│ 7.811,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 92 │ 2│ 21,40│ 1.968,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 42,80│ 9.779,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 38 │ Bistriţa Nord - Vatra Dornei │ 158,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 317,40│ 115.851,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 317,40│ 115.851,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 39 │ Botoşani - Vereşti │ 44,50 │ sezoniere │ │ 92 │ 1│ 44,50│ 4.094,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 89,00│ 32.485,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 133,50│ 36.579,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 40 │ Braşov - Arpaş │ 94,70 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 473,50│ 172.827,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 473,50│ 172.827,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 41 │ Braşov - Biharkerestesz │ 541,10 │internaţional│ Z │ 365 │ 4│ 2.164,40│ 790.006,00│
│ │ via Episcopia Bihor │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.164,40│ 790.006,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 42 │ Braşov - Lokoshaza │ 449,90 │ sezoniere │ │ 174 │ 2│ 899,80│ 156.565,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 899,80│ 156.565,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 43 │ Braşov - Caţa │ 82,40 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 164,80│ 60.152,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 164,80│ 60.152,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 44 │ Braşov - Deda │ 228,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 228,20│ 83.293,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 228,20│ 83.293,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 45 │ Braşov - Fãgãraş │ 65,00 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 195,00│ 71.175,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 4│ 260,00│ 81.380,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 455,00│ 152.555,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 46 │ Braşov - Galaţi │ 310,50 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 621,00│ 226.665,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 621,00│ 226.665,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 47 │ Braşov - Izvoru Oltului │ 120,30 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 240,60│ 87.819,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 240,60│ 87.819,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 48 │ Braşov - Miercurea Ciuc │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 190,00│ 69.350,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 190,00│ 69.350,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 49 │ Braşov - Ploieşti Sud │ 110,40 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 331,20│ 120.888,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 331,20│ 120.888,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 50 │ Braşov - Racoş │ 59,80 │ personal │ A │ 256 │ 3│ 179,40│ 45.926,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 179,40│ 45.926,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 51 │ Braşov - Rãzboieni │ 341,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 341,80│ 124.757,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 341,80│ 124.757,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 52 │ Braşov - Sfântu Gheorghe │ 32,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 64,20│ 23.433,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 64,20│ 20.094,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 128,40│ 43.527,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 53 │ Braşov - Siculeni │ 103,20 │ accelerat │ Z │ 365 │ 4│ 412,80│ 150.672,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 412,80│ 150.672,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 54 │ Braşov - Suceava │ 456,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 912,20│ 332.953,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 912,20│ 332.953,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 55 │ Braşov - Tãrgu Mureş │ 282,50 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 565,00│ 206.225,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 565,00│ 206.225,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.130,00│ 412.450,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 56 │ Braşov - Teiuş │ 227,50 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 910,00│ 332.150,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 910,00│ 332.150,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 57 │ Braşov - Topliţa │ 184,30 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 368,60│ 134.539,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 368,60│ 134.539,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 58 │ Bucureşti Nord Gr. A - Bacãu │ 302,50 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 605,00│ 220.825,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 605,00│ 220.825,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.210,00│ 441.650,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 59 │ Bucureşti Nord Gr. A - Baia Mare │ 624,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.249,60│ 456.104,00│
│ │ via Deda │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.249,60│ 456.104,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 60 │ Bucureşti Nord Gr. A - Baloteşti │ 22,30 │ personal │ Z │ 365 │ 28│ 624,40│ 227.906,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 28│ 624,40│ 227.906,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 61 │ Bucureşti Nord Gr. A - Bicaz │ 388,50 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 777,00│ 283.605,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 777,00│ 283.605,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 62 │ Bucureşti Nord Gr. A - Botoşani │ 476,80 │ rapid │ Z │ 365 │ 4│ 1.907,20│ 696.128,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.907,20│ 696.128,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 63 │ Bucureşti Nord Gr. A - Braşov │ 166,30 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 332,60│ 121.399,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 831,50│ 303.497,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.164,10│ 424.896,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 64 │ Bucureşti Nord Gr. A - Bucureşti Obor │ 22,20 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 44,40│ 16.206,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 6│ 133,20│ 41.691,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 177,60│ 57.897,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 65 │ Bucureşti Nord Gr. A - Buzãu │ 128,10 │ accelerat │ D │ 313 │ 2│ 256,20│ 80.190,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 256,20│ 93.513,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 512,40│ 173.703,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 66 │ Bucureşti Nord Gr. A - Constanţa │ 225,00 │ sezoniere │ │ 273 │ 4│ 900,00│ 245.700,00│
│ │ via Buc. Bãneasa │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 450,00│ 164.250,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.350,00│ 409.950,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 67 │ Bucureşti Nord Gr. A - Câmpina │ 95,30 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 95,30│ 34.784,50│
│ │ via Ploieşti Sud │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 95,30│ 34.784,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 68 │ Bucureşti Nord Gr. A - Câmpina │ 91,70 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 91,70│ 33.470,50│
│ │ via Ploieşti Vest │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ E │ 261 │ 2│ 183,40│ 47.867,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 275,10│ 81.337,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 69 │ Bucureşti Nord Gr. A - Craiova │ 250,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 6│ 1.500,60│ 547.719,00│
│ │ via Piteşti │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.500,60│ 547.719,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 70 │ Bucureşti Nord Gr. A - Craiova │ 209,00 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 418,00│ 152.570,00│
│ │ via Videle │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 418,00│ 152.570,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 71 │ Bucureşti Nord Gr. A - Drobeta │ 322,70 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 645,40│ 235.571,00│
│ │ Tr. Severin │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 645,40│ 235.571,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 72 │ Bucureşti Nord Gr. A - Fieni │ 107,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 214,20│ 78.183,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 214,20│ 78.183,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 73 │ Bucureşti Nord Gr. A - Galaţi │ 259,60 │ IC │ E │ 261 │ 1│ 259,60│ 67.755,60│
│ │ via Buzãu │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z │ 365 │ 1│ 259,60│ 94.754,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 182 │ 1│ 259,60│ 47.247,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 182 │ 3│ 778,80│ 141.741,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ U │ 52 │ 2│ 519,20│ 26.998,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 2.076,80│ 378.496,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 74 │ Bucureşti Nord Gr. A - Galaţi │ 229,40 │ IC │ E │ 261 │ 1│ 229,40│ 59.873,40│
│ │ via Urziceni │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z │ 365 │ 3│ 688,20│ 251.193,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 182 │ 2│ 458,80│ 83.501,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 229,40│ 83.731,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.605,80│ 478.299,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 75 │ Bucureşti N Gr. A - Iaşi │ 405,50 │ rapid │ Z │ 365 │ 4│ 1.622,00│ 592.030,00│
│ │ via Tecuci - Bârlad │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 811,00│ 296.015,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 2.433,00│ 888.045,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 76 │ Bucureşti N Gr. A - Lokoshaza │ 635,50 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 1.271,00│ 463.915,00│
│ │ via Coşlariu │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 191 │ 2│ 1.271,00│ 242.761,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.542,00│ 706.676,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 77 │ Bucureşti N Gr. A - Lokoshaza │ 640,90 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 1.281,80│ 467.857,00│
│ │ via Teiuş │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.281,80│ 467.857,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 78 │ Bucureşti Nord Gr. A - Mangalia │ 267,90 │ sezoniere │ │ 92 │ 8│ 2.143,20│ 197.174,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 2.143,20│ 197.174,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 79 │ Bucureşti Nord Gr. A - Mãrãşeşti │ 218,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 437,20│ 159.578,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 437,20│ 159.578,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 80 │ Bucureşti Nord Gr. A - Oradea │ 648,00 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 1.296,00│ 473.040,00│
│ │ via Braşov - Teiuş │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.296,00│ 473.040,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 81 │ Bucureşti Nord Gr. A - Pãuşa H │ 294,70 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 589,40│ 215.131,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 589,40│ 215.131,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 82 │ Bucureşti Nord Gr. A - Piatra Olt │ 206,00 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 412,00│ 150.380,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 412,00│ 150.380,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 83 │ Bucureşti Nord Gr. A - Piteşti │ 108,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 216,00│ 78.840,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ E │ 261 │ 1│ 108,00│ 28.188,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 8│ 864,00│ 315.360,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 11│ 1.188,00│ 422.388,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 84 │ Bucureşti Nord Gr. A - Ploieşti Sud │ 59,50 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 59,50│ 21.717,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ E │ 261 │ 2│ 119,00│ 31.059,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 1│ 59,50│ 15.232,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 238,00│ 68.008,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 85 │ Bucureşti Nord Gr. A - Ploieşti Sud │ 61,90 │ accelerat │ E │ 261 │ 2│ 123,80│ 32.311,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 123,80│ 32.311,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 86 │ Bucureşti Nord Gr. A - Râmnicu Vâlcea │ 274,40 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 548,80│ 200.312,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 548,80│ 200.312,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 87 │ Bucureşti Nord Gr. A - Roşiori Nord │ 100,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 200,20│ 73.073,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 200,20│ 73.073,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 88 │ Bucureşti Nord Gr. A - Ruse │ 113,90 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 227,80│ 83.147,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 227,80│ 83.147,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 89 │ Bucureşti N Gr. A - Satu Mare │ 748,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.496,20│ 546.113,00│
│ │ via Cluj N - Dej │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.496,20│ 546.113,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 90 │ Bucureşti N Gr. A - Satu Mare │ 781,00 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.562,00│ 570.130,00│
│ │ via Cluj N - Oradea │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.562,00│ 570.130,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 91 │ Bucureşti Nord Gr. A - Sibiu │ 387,40 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 774,80│ 282.802,00│
│ │ via Braşov │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 774,80│ 282.802,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 92 │ Bucureşti Nord Gr. A - Sibiu │ 374,00 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 748,00│ 273.020,00│
│ │ via Caracal │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 748,00│ 273.020,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 93 │ Bucureşti Nord Gr. A - Sighetu Marmaţiei │ 606,20 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.212,40│ 442.526,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.212,40│ 442.526,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 94 │ Bucureşti Nord Gr. A - Simeria │ 446,40 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 446,40│ 162.936,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 446,40│ 162.936,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 95 │ Bucureşti Nord Gr. A - Slobozia Veche │ 132,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 265,40│ 96.871,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 265,40│ 96.871,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 96 │ Bucureşti Nord Gr. A - Suceava │ 447,10 │ IC │ Z │ 365 │ 4│ 1.788,40│ 652.766,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.788,40│ 652.766,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 97 │ Bucureşti Nord Gr. A - Suceava Nord │ 449,60 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 899,20│ 328.208,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 899,20│ 328.208,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 98 │ Bucureşti Nord Gr. A - Târgovişte │ 79,70 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 79,70│ 29.090,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 79,70│ 29.090,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 99 │ Bucureşti Nord Gr. A - Târgu Jiu │ 320,90 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 320,90│ 117.128,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 320,90│ 117.128,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│100 │ Bucureşti N Gr. A - Timişoara N │ 533,30 │ TC │ Z │ 365 │ 4│ 2.133,20│ 778.618,00│
│ │ via Craiova │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ rapid │ Z │ 365 │ 4│ 2.133,20│ 778.618,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ Z │ 365 │ 4│ 2.133,20│ 778.618,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 6.399,60│ 2.335.854,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│101 │ Bucureşti N Gr. A - Tulcea Oraş │ 334,20 │ rapid │ D │ 313 │ 2│ 668,40│ 209.209,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 668,40│ 209.209,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│102 │ Bucureşti Nord Gr. A - Ungheni │ 4SI,60 │ sezoniere │ │ 178 │ 2│ 963,20│ 171.449,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 963,20│ 171.449,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│103 │ Bucureşti Nord Gr. A - Urziceni │ 70,70 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 424,20│ 154.833,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 424,20│ 154.833,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│104 │ Bucureşti Nord Gr. A - Vatra │ 563,50 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.127,00│ 411.355,00│
│ │ Dornei Bãi hc. │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.127,00│ 411.355,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│105 │ Bucureşti Nord Gr. A - Vrsac │ 589,30 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 1.178,60│ 430.189,00│
│ │ via Timişoara N │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.178,60│ 430.189,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│106 │ Bucureşti Nord Gr. B - Alexandria │ 133,20 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 266,40│ 97.236,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 266,40│ 97.236,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│107 │ Bucureşti Nord Gr. B - Braşov │ 165,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 331,40│ 120.961,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 331,40│ 120.961,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│108 │ Bucureşti Nord Gr. B - Caracal │ 154,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 309,40│ 112.931,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 309,40│ 112.931,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│109 │ Bucureşti Nord Gr. B - Câmpina │ 91,10 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 91,10│ 33.251,50│
│ │ via Ploieşti Vest │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 91,10│ 33.251,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│110 │ Bucureşti Nord Gr. B - Craiova │ 208,30 │ personal │ A │ 256 │ 1│ 208,30│ 53.324,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 835,20│ 304.118,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 1.041,50│ 357.442,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│111 │ Bucureşti Nord Gr. B - Fieni │ 106,40 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 106,40│ 38.836,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 106,40│ 38.836,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│112 │ Bucureşti Nord Gr. B - Giurgiu │ 116,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 233,00│ 85.045,00│
│ │ via Videle │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 233,00│ 85.045,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│113 │ Bucureşti Nord Gr. B - Mãrãşeşti │ 218,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 218,00│ 79.570,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 218,00│ 79.570,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│114 │ Bucureşti Nord Gr. B - Piteşti │ 107,40 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 644,40│ 235.206,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 644,40│ 235.206,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│115 │ Bucureşti Nord Gr. B - Ploieşti Sud │ 58,90 │ personal │ A │ 256 │ 1│ 58,90│ 15.078,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 58,90│ 15.078,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│116 │ Bucureşti Nord Gr. B - Roşiori Nord │ 99,40 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 397,60│ 145.124,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ S │ 104 │ 2│ 198,80│ 20.675,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 596,40│ 165.799,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│117 │ Bucureşti Nord Gr. B - Târgovişte │ 79,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 158,20│ 57.743,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 79,10│ 24.758,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 237,30│ 82.501,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│118 │ Bucureşti Obor - Cãlãraşi Sud │ 125,90 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 251,80│ 91.907,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 251,80│ 91.907,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│119 │ Bucureşti Obor - Constanţa │ 215,00 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 645,00│ 235.425,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 645,00│ 235.425,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│120 │ Bucureşti Obor - Feteşti │ 136,40 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 682,00│ 248.930,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 272,80│ 85.386,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 954,80│ 334.316,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│121 │ Bucureşti Obor - Olteniţa │ 78,90 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 157,80│ 57.597,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 157,80│ 57.597,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│122 │ Buzãu - Berca │ 22,30 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 89,20│ 32.558,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ U │ 9 │ 2│ 44,60│ 401,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 46 │ 2│ 44,60│ 2.051,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 178,40│ 35.011,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│123 │ Buzãu - Brazi │ 76,70 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 306,80│ 111.982,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 306,80│ 111.982,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│124 │ Buzãu - Bucureşti Nord Gr. B │ 127,50 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 127,50│ 46.537,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 1│ 127,50│ 32.640,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 255,00│ 79.177,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│125 │ Buzãu - Constanţa │ 207,70 │internaţional│ R │ 12 │ 2│ 415,40│ 4.984,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 830,80│ 303.242,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.246,20│ 308.226,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│126 │ Buzãu - Galaţi │ 131,50 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 789,00│ 287.985,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 1│ 131,50│ 34.321,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 3│ 394,50│ 123.478,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.315,00│ 445.785,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│127 │ Buzãu - Ghimeş │ 225,50 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 676,50│ 246.922,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 676,50│ 246.922,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│128 │ Buzãu - Fãurei │ 40,40 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 80,80│ 29.492,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 80,80│ 29.492,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│129 │ Buzãu - Mãrãşeşti │ 90,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 181,00│ 66.065,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 2│ 181,00│ 47.241,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 90,50│ 28.326,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 452,50│ 141.632,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│130 │ Buzãu - Ploieşti Sud │ 68,60 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 68,60│ 25.039,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 68,60│ 25.039,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│131 │ Buziaş - Lugoj │ 27,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 55,00│ 20.075,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 55,00│ 20.075,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│132 │ Cãlãraşi Sud - Ciulniţa │ 27,00 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 162,00│ 59.130,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 162,00│ 59.130,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│133 │ Cãlãraşi Sud - Feteşti │ 64,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 129,00│ 47.085,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 129,00│ 47.085,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│134 │ Cãlimãneşti - Râmnicu Vâlcea │ 16,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 16,20│ 5.913,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 16,20│ 5.913,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│135 │ Câmpina - Bucureşti Nord Gr. B │ 94,60 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 94,60│ 34.529,00│
│ │ - via Ploieşti Sud │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 94,60│ 34.529,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│136 │ Câmpulung Mold. - Ilva Micã │ 112,50 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 112,50│ 41.062,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,50│ 41.062,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│137 │ Câmpulung Mold. - Suceava │ 78,30 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 313,20│ 114.318,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 313,20│ 114.318,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│138 │ Câmpulung Mold. - Vama │ 15,60 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 62,40│ 22.776,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 62,40│ 22.776,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│139 │ Caracal - Piatra Olt │ 32,40 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 64,80│ 23.652,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 4│ 129,60│ 39.528,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 194,40│ 63.180,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│140 │ Caracal-Piteşti │ 130,40 │ personal │ G │ 305 │ 1│ 130,40│ 39.772,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 130,40│ 39.772,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│141 │ Caracal - Slatina │ 49,40 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 49,40│ 18.031,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 49,40│ 15.462,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 1│ 49,40│ 15.067,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 148,20│ 48.560,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│142 │ Caransebeş - Orşova │ 88,30 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 441,50│ 161.147,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 441,50│ 161.147,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│143 │ Caransebeş - Reşiţa Sud Hm. │ 43,20 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 86,40│ 31.536,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 92 │ 2│ 86,40│ 7.948,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 12│ 518,40│ 189.216,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 691,20│ 228.700,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│144 │ Carei - Satu Mare │ 36,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 36,00│ 13.140,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 36,00│ 13.140,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│145 │ Carei - Sãrmaşag │ 65,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 65,80│ 24.017,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 65,80│ 24.017,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│146 │ Cãrei - Zalãu Nord │ 88,10 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 88,10│ 32.156,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 88,10│ 32.156,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│147 │ Ciulniţa - Slobozia Veche │ 16,80 │ personal │ Z │ 365 │ 10│ 168,00│ 61.320,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 168,00│ 61.320,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│148 │ Cluj Napoca - Arad │ 272,70 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 545,40│ 199.071,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 545,40│ 199.071,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│149 │ Cluj Napoca - Biharkerestesz │ 157,80 │internaţional│ Z │ 365 │ 3│ 473,40│ 172.791,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 473,40│ 172.791,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│150 │ Cluj Napoca - Braşov │ 329,60 │ accelerat │ D │ 313 │ 2│ 659,20│ 206.329,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 659,20│ 206.329,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│151 │ Cluj Napoca - Bucureşti Nord Gr. A │ 495,90 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 991,80│ 362.007,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 991,80│ 362.007,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│152 │ Cluj Napoca - Ciucea │ 71,80 │ personal │ D │ 313 │ 2│ 143,60│ 44.946,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 143,60│ 44.946,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│153 │ Cluj Napoca - Craiova │ 409,50 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 819,00│ 298.935,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 819,00│ 298.935,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│154 │ Cluj Napoca - Dej Cãlãtori │ 58,80 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 352,80│ 128.772,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 3│ 176,40│ 45.158,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 529,20│ 173.930,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│155 │ Cluj Napoca - Iaşi │ 458,20 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 916,40│ 334.486,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 916,40│ 334.486,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│156 │ Cluj Napoca - Huedin │ 49,40 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 148,20│ 54.093,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 98,80│ 30.924,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 8│ 395,20│ 101.171,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 642,20│ 186.188,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│157 │ Cluj Napoca - Ilva Micã │ 131,10 │ personal │ A │ 256 │ 2│ 262,20│ 67.123,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 262,20│ 67.123,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│158 │ Cluj Napoca - Jibou │ 135,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 135,00│ 49.275,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 135,00│ 49.275,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│159 │ Cluj Napoca - Oradea │ 152,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 152,10│ 55.516,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 273 │ 1│ 152,10│ 41.523,30│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ D │ 313 │ 2│ 304,20│ 95.214,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 912,60│ 333.099,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 1.521,00│ 525.353,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│160 │ Cluj Napoca - Satu Mare │ 252,20 │ rapid │ Z │ 365 │ 4│ 1.008,80│ 368.212,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 1.008,80│ 368.212,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│161 │ Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei │ 223,40 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 446,80│ 163.082,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 446,80│ 163.082,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│162 │ Cluj Napoca - Simeria │ 174,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 349,60│ 127.604,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 349,60│ 127.604,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│163 │ Cluj Napoca - Târgu Jiu │ 324,50 │ rapid │ Z │ 365 │ 2│ 649,00│ 236.885,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 649,00│ 236.885,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│164 │ Cluj Napoca - Teiuş │ 102,10 │ personal │ Z │ 365 │ 8│ 816,80│ 298.132,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 4│ 408,40│ 127.829,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 1.225,20│ 425.961,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│165 │ Cluj Napoca - Vinţu de Jos │ 131,00 │ accelerat │ D │ 313 │ 2│ 262,00│ 82.006,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 262,00│ 95.630,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 524,00│ 177.636,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│166 │ Comãneşti - Mãrãşeşti │ 100,30 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 200,60│ 73.219,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 401,20│ 146.438,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 601,80│ 219.657,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│167 │ Comãneşti - Miercurea Ciuc │ 83,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 167,40│ 61.101,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 167,40│ 61.101,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│168 │ Constanţa - Arad │ 828,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.657,60│ 605.024,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.657,60│ 605.024,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│169 │ Constanţa - Cãlãraşi Sud │ 143,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 286,20│ 104.463,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 286,20│ 104.463,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│170 │ Constanţa - Feteşti │ 78,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 157,20│ 57.378,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 157,20│ 57.378,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│171 │ Constanţa - Iaşi │ 429,00 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 858,00│ 313.170,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 858,00│ 313.170,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│172 │ Constanţa - Mangalia │ 42,90 │ personal │ Z │ 365 │ 10│ 429,00│ 156.585,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 92 │ 6│ 257,40│ 23.680,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 686,40│ 180.265,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│173 │ Constanţa - Medgidia │ 34,60 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 103,80│ 37.887,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 103,80│ 37.887,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│174 │ Constanţa - Suceava Nord via │ 529,20 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.058,40│ 386.316,00│
│ │ Fãurei-Buzãu-Adjud │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.058,40│ 386.316,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│175 │ Constanţa - Tulcea Oraş │ 178,40 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 356,80│ 130.232,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 356,80│ 130.232,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│176 │ Craiova - Calafat │ 107,80 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 431,20│ 157.388,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 2│ 215,60│ 65.758,10│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 215,60│ 67.482,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 862,40│ 290.628,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│177 │ Craiova - Caracal │ 53,60 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 53,60│ 19.564,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 53,60│ 19.564,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│178 │ Craiova - Deva │ 252,40 │ sezoniere │ │ 92 │ 1│ 252,40│ 23.220,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 252,40│ 23.220,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│179 │ Craiova - Drobeta Tr. Severin │ 113,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 227,40│ 83.001,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 113,70│ 35.588,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 341,10│ 118.589,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│180 │ Craiova - Lainici Hm. │ 137,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 274,00│ 100.010,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 274,00│ 100.010,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│181 │ Craiova - Motru Hm. │ 90,60 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 362,40│ 132.276,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 181,20│ 56.715,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 543,60│ 188,991,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│182 │ Craiova - Orşova │ 137,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 275,40│ 100.521,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 275,40│ 100.521,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│183 │ Craiova - Petroşani │ 157,40 │ personal │ Z │ 365 │ 7│ 1.101,80│ 402.157,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.101,80│ 402.157,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│184 │ Craiova - Piatra Olt │ 44,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 88,20│ 32.193,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 2│ 88,20│ 26.901,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 88,20│ 22.579,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 264,60│ 81.673,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│185 │ Craiova - Piteşti │ 142,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 284,20│ 103.733,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 284,20│ 88.954,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 568,40│ 192.687,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│186 │ Craiova - Roşiori Nord │ 108,90 │ personal │ G │ 305 │ 5│ 544,50│ 166.072,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 544,50│ 166.072,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│187 │ Craiova - Sibiu │ 230,30 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 460,60│ 168.119,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ D │ 313 │ 1│ 230,30│ 72.083,90│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 690,90│ 240.202,90│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│188 │ Craiova - Târgu Jiu via Cãrbuneşti │ 106,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 212,20│ 77.453,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 318,30│ 116.179,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 530,50│ 193.632,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│189 │ Deda - Gheorghieni │ 77,90 │ personal │ A │ 256 │ 1│ 77,90│ 19.942,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77,90│ 19.942,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│190 │ Deda - Miercurea Ciuc │ 133,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 133,20│ 48.618,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 133,20│ 48.618,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│191 │ Deda - Târgu Mureş │ 54,30 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 108,60│ 39.639,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 108,60│ 33.991,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 4│ 217,20│ 55.603,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 434,40│ 129.234,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│192 │ Dej Cãlãtori - Ilva Micã │ 72,30 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 289,20│ 105.558,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 144,60│ 37.017,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 433,80│ 142.575,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│193 │ Dej Cãlãtori - Jibou │ 76,20 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 228,60│ 83.439,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 152,40│ 47.701,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 152,40│ 39.014,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 533,40│ 170.154,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│194 │ Deva - Blaj │ 97,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 97,80│ 35.697,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 1│ 97,80│ 25.036,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 195,60│ 60.733,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│195 │ Deva - Craiova │ 253,30 │ sezoniere │ │ 92 │ 1│ 253,30│ 23.303,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 253,30│ 23.303,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│196 │ Deva - Lupeni │ 111,30 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 222,60│ 81.249,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 222,60│ 81.249,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│197 │ Deva - Petroşani │ 89,20 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 178,40│ 65.116,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 178,40│ 65.116,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│198 │ Deva - Simeria │ 9,20 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 36,80│ 13.432,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 36,80│ 13.432,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│199 │ Dolhasca - Iaşi │ 96,90 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 193,80│ 70.737,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 193,80│ 70.737,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│200 │ Dragãşani - Râmnicu Vâlcea │ 52,80 │ personal │ B │ 354 │ 1│ 52,80│ 18.691,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 52,80│ 18.691,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│201 │ Drobeta Tr. Severin - Filiaşi │ 77,90 │ personal │ D │ 313 │ 1│ 77,90│ 24.382,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 77,90│ 24.382,70│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│202 │ Drobeta Tr. Severin - Strehaia │ 53,80 │ personal │ Z │ 357 │ 2│ 107,60│ 38.413,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 107,60│ 38.413,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│203 │ Fãgãraş - Arpaş │ 29,70 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 29,70│ 10.840,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 29,70│ 10.840,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│204 │ Fãurei - Tecuci │ 91,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 183,20│ 66.868,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 183,20│ 66.868,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│205 │ Fãurei - Urziceni │ 67,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 135,20│ 49.348,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 135,20│ 49.348,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│206 │ Feteşti - Slobozia Veche │ 59,40 │ personal │ Z │ 365 │ 8│ 475,20│ 173.448,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 475,20│ 173.448,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│207 │ Filiaşi - Craiova │ 35,80 │ personal │ D │ 313 │ 1│ 35,80│ 11.205,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 1│ 35,80│ 10.919,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 22.124,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│208 │ Filiaşi - Târgu Jiu via Turceni │ 77,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 77,00│ 28.105,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 1│ 77,00│ 23.485,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ B │ 354 │ 3│ 231,00│ 81.774,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 385,00│ 133.364,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│209 │ Filiaşi - Turceni │ 19,90 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 39,80│ 14.527,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 39,80│ 14.527,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│210 │ Galaţi - Constanţa │ 258,40 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 516,80│ 188.632,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 516,80│ 188.632,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│211 │ Galaţi - Constanţa via Fãurei │ 255,20 │ sezoniere │ │ 92 │ 2│ 510,40│ 46.956,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 510,40│ 46.956,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│212 │ Galaţi - Iaşi │ 254,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 4│ 1.019,20│ 372.008,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ J │ 156 │ 2│ 509,60│ 79.497,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 1.528,80│ 451.505,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│213 │ Galaţi - Mãrãşeşti │ 103,70 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 414,80│ 151.402,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 4│ 414,80│ 108.262,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 829,60│ 259.664,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│214 │ Galaţi - Mãrãşeşti via Buzãu │ 222,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 444,00│ 162.060,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 444,00│ 162.060,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│215 │ Galaţi - Târgu Mureş via Ghimeş │ 458,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 917,60│ 334.924,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 917,60│ 334.924,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│216 │ Galaţi - Tecuci │ 84,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 169,40│ 61.831,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 169,40│ 61.831,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│217 │ Gheorghieni - Rãzboieni │ 191,50 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 191,50│ 69 897,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 191,50│ 69.897,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│218 │ Gheorghieni - Târgu Mureş │ 132,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 132,20│ 48.253,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 1│ 132,20│ 33.843,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 264,40│ 82.096,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│219 │ Giurgiu - Grãdiştea │ 42,00 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 168,00│ 61.320,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 168,00│ 61.320,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│220 │ Giurgiu - Videle │ 66,30 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 331,50│ 120.997,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 1│ 66,30│ 17.304,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 397,80│ 138.301,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│221 │ Goleşti - Parc Kreţulescu │ 56,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 113,60│ 41.464,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ E │ 261 │ 2│ 113,60│ 29.649,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ D │ 313 │ 2│ 113,60│ 35.556,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 340,80│ 106.670,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│222 │ Gura Humorului - Ilva Micã │ 148,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 297,00│ 108.405,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 297,00│ 108.405,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│223 │ Halmeu - Satu Mare │ 22,40 │ personal │ Z │ 365 │ 9│ 201,60│ 73.584,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 44,80│ 11.468,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 22,40│ 7.011,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 268,80│ 92.064,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│224 │ Iam h.c.v. - Oraviţa │ 26,90 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 134,50│ 49.092,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 26,90│ 8.419,70│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 161,40│ 57.512,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│225 │ Iaşi - Buhãieşti │ 44,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 44,20│ 16.133,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 44,20│ 16.133,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│226 │ Iaşi - Dorneşti │ 168,80 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 337,60│ 123.224,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 337,60│ 123.224,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│227 │ Iaşi - Mãrãşeşti via Bârlad │ 186,20 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 372,40│ 135.926,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ accelerat │ D │ 313 │ 1│ 186,20│ 58.280,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 372,40│ 135.926,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 931,00│ 330.132,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│228 │ Iaşi - Mãrãşeşti via Paşcani │ 243,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 487,20│ 177.828,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 487,20│ 177.828,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│229 │ Iaşi - Paşcani │ 75,70 │ IC │ Z │ 365 │ 2│ 151,40│ 55.261,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 10│ 757,00│ 276.305,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 908,40│ 331.566,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│230 │ Iaşi - Tecuci │ 170,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 340,20│ 124.173,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 340,20│ 124.173,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│231 │ Iaşi - Timişoara Nord │ 812,50 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.625,00│ 593.125,00│
│ │ via Ilia, Lugoj │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.625,00│ 593.125,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│232 │ Iaşi - Timişoara Nord │ 788,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.576,20│ 575.313,00│
│ │ via Oradea, Arad │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.576,20│ 575.313,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│233 │ Iaşi - Timişoara Nord │ 846,50 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 1.693,00│ 617.945,00│
│ │ via Teiuş, Arad │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.693,00│ 617.945,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│234 │ Iaşi - Ungheni Prut Hm. │ 21,20 │internaţional│ Z │ 365 │ 4│ 84,80│ 30.952,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 84,80│ 30.952,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 4│ 84,80│ 22.132,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 254,40│ 84.036,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│235 │ Iaşi - Vatra Dornei Bãi HC │ 252,70 │ accelerat │ J │ 156 │ 2│ 505,40│ 78.842,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 505,40│ 78.842,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│236 │ Iaşi - Vaslui │ 67,70 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 203,10│ 74.131,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 203,10│ 74.131,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│237 │ Ilia - Lugoj │ 82,80 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 165,60│ 60.444,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 165,60│ 60.444,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│238 │ Ilia - Lupeni │ 134,90 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 134,90│ 49.238,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 134,90│ 49.238,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│239 │ Ilva Micã - Vatra Dornei │ 75,40 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 75,40│ 27.521,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 75,40│ 27.521,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│240 │ Jibou - Satu Mare │ 147,80 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 591,20│ 215.788,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 591,20│ 215.788,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│241 │ Jibou - Sãrmãşag │ 46,00 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 276,00│ 100.740,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 46,00│ 14.398,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 322,00│ 115.138,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│242 │ Jibou - Carei │ 111,80 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 223,60│ 81.614,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 223,60│ 81.614,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│243 │ Jibou - Zalãu Nord │ 23,70 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 47,40│ 17.301,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 47,40│ 17.301,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 1│ 23,70│ 7.418,10│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 118,50│ 42.020,10│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│244 │ Lotru - Râmnicu Vâlcea │ 31,80 │ personal │ E │ 261 │ 2│ 63,60│ 16.599,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 63,60│ 16.599,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│245 │ Ludoş - Târgu Mureş │ 40,10 │ personal │ A │ 256 │ 1│ 40,10│ 10.265,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 40,10│ 10.265,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│246 │ Lugoj - Simeria │ 115,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 231,20│ 84.388,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 231,20│ 84.388,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│247 │ Lugoj - Margina │ 47,30 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 189,20│ 69.058,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 189,20│ 69.058,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│248 │ Lupeni - Arad │ 259,50 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 259,50│ 94.717,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 259,50│ 94.717,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│249 │ Lupeni - Petroşani │ 22,10 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 110,50│ 40.332,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 110,50│ 40.332,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│250 │ Mãrãşeşti - Bacãu │ 83,90 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 83,90│ 30.623,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 83,90│ 30.623,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│251 │ Mãrãşeşti - Bucureşti Nord │ 217,90 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 217,90│ 79.533,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 217,90│ 79.533,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│252 │ Mãrãşeşti - Ghimeş │ 135,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 270,00│ 98.550,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 270,00│ 98.550,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│253 │ Mãrãşeşti - Miercurea Ciuc │ 184,00 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 736,00│ 268.640,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 736,00│ 268.640,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│254 │ Mãrãşeşti - Paşcani │ 167,90 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 167,90│ 61.283,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 167,90│ 61.283,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│255 │ Mãrãşeşti - Ploieşti Sud │ 159,10 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 477,30│ 174.214,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 477,30│ 174.214,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│256 │ Mãrãşeşti - Tecuci │ 19,00 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 76,00│ 27.740,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 76,00│ 27.740,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│257 │ Medgidia - Negru Vodã │ 57,70 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 346,20│ 126.363,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 346,20│ 126.363,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│258 │ Medgidia - Tulcea Oraş │ 143,80 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 287,60│ 104.974,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 287,60│ 104.974,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│259 │ Miercurea Ciuc - Gheorghieni │ 55,30 │ personal │ E │ 261 │ 1│ 55,30│ 14.433,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 55,30│ 14.433,30│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│260 │ Miercurea Ciuc - Topliţa │ 89,30 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 89,30│ 32.594,50│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 1│ 89,30│ 23.307,30│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 178,60│ 55.901,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│261 │ Olteniţa - Titan Sud Hm. │ 60,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 120,00│ 43.800,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 120,00│ 43.800,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│262 │ Oradea - Biharkerestesz via │ 5,70 │internaţional│ Z │ 365 │ 1│ 5,70│ 2.080,50│
│ │ Lpiscopia Bihor │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 11,40│ 4.161,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 17,10│ 6.241,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│263 │ Oradea - Bratca Hm. │ 59,60 │ personal │ A │ 256 │ 2│ 119,20│ 30.515,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 2│ 119,20│ 36.356,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 119,20│ 37.309,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 357,60│ 104.180,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│264 │ Oradea - Ciumeghiu │ 49,40 │ personal │ A │ 256 │ 4│ 197,60│ 50.585,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 197,60│ 50.585,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│265 │ Oradea - Constanţa │ 873,00 │ accelerat │ Z │ 365 │ 1│ 873,00│ 318.645,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 92 │ 1│ 873,00│ 80.316,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.746,00│ 398.961,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│266 │ Oradea - Halmeu │ 155,40 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 466,20│ 170.163,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 1│ 155,40│ 39.782,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 621,60│ 209.945,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│267 │ Oradea - Mangalia │ 912,70 │ sezoniere │ │ 92 │ 2│ 1.825,40│ 167.936,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.825,40│ 167.936,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│268 │ Oradea - Nyirabrany │ 65,80 │internaţional│ Z │ 365 │ 2│ 131,60│ 48.034,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 131,60│ 48.034,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│269 │ Oradea - Sãcuieni Bihor │ 43,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 87,20│ 31.828,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 87,20│ 31.828,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│270 │ Oradea - Satu Mare │ 133,00 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 399,00│ 145.635,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 399,00│ 145.635,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│271 │ Oradea - Timişoara Nord │ 177,80 │ accelerat │ Z │ 365 │ 4│ 711,20│ 259.588,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 533,40│ 194.691,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 7│ 1.244,60│ 454.279,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│272 │ Oradea - Valea lui Mihai │ 65,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 65,80│ 24.017,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 131,60│ 33.689,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 197,40│ 57.706,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│273 │ Orşova - Filiaşi │ 101,90 │ personal │ D │ 313 │ 2│ 203,80│ 63.789,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 203,80│ 63.789,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│274 │ Orşova - Timişoara Nord │ 186,60 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 186,60│ 68.109,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 186,60│ 68.109,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│275 │ Petroşani - Ilia │ 112,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 112,80│ 41.172,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 112,80│ 41.172,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│276 │ Petroşani - Simeria │ 80,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 160,00│ 58.400,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 160,00│ 58.400,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│277 │ Piatra Olt - Lotru │ 118,40 │ personal │ B │ 354 │ 1│ 118,40│ 41.913,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 118,40│ 41.913,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│278 │ Piatra Olt - Podu Olt │ 164,10 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 328,20│ 119.793,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 328,20│ 119.793,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│279 │ Piatra Olt - Potcoava │ 38,40 │ personal │ Z │ 363 │ 1│ 38,40│ 14.016,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 1│ 38,40│ 10.022,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 76,80│ 24.038,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│280 │ Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea │ 86,60 │ personal │ B │ 354 │ 3│ 259,80│ 91.969,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 259,80│ 91.969,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│281 │ Piatra Olt - Sibiu │ 186,20 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 744,80│ 271.852,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 744,80│ 271.852,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│282 │ Piteşti - Câmpulung │ 62,70 │ personal │ G │ 305 │ 4│ 250,80│ 76.494,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 250,80│ 76.494,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│283 │ Piteşti - Piatra Olt │ 98,00 │ personal │ Z │ 365 │ 5│ 490,00│ 178.850,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 490,00│ 178.850,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│284 │ Piteşti - Slatina │ 81,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 162,00│ 59.130,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 162,00│ 59.130,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│285 │ Piteşti - Vâlcele │ 16,10 │ accelerat │ Z │ 365 │ 2│ 32,20│ 11.753,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 32,20│ 10.078,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 6│ 96,60│ 29.463,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 161,00│ 51.294,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│286 │ Ploieşti Sud - Ghimeş │ 294,10 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 294,10│ 107.346,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 294,10│ 107.346,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│287 │ Ploieşti Sud - Slobozia Veche │ 117,00 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 234,00│ 85.410,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 234,00│ 85.410,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│288 │ Ploieşti Sud - Târgovişte │ 52,00 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 208,00│ 75.920,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 208,00│ 75.920,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│289 │ Ploieşti Sud - Urziceni │ 55,00 │ personal │ Z │ 365 │ 6│ 330,00│ 120.450,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 2│ 110,00│ 28.710,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 440,00│ 149.160,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│290 │ Potcoava - Caracal │ 70,80 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 70,80│ 25.842,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 70,80│ 25.842,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│291 │ Racoş - Teiuş │ 167,70 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 335,40│ 122.421,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 335,40│ 122.421,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│292 │ Rãzboieni - Târgu Mureş │ 59,30 │ sezoniere │ │ 92 │ 2│ 118,60│ 10.911,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 237,20│ 86.578,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 118,60│ 37.121,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 2│ 118,60│ 30.361,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 593,00│ 164.972,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│293 │ Râmnicu Vâlcea - Bãbeni │ 19,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 39,20│ 14.308,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 39,20│ 14.308,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│294 │ Râmnicu Vâlcea - Podu Olt │ 77,50 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 155,00│ 56.575,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 155,00│ 56.575,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│295 │ Râmnicu Vâlcea - Sibiu │ 99,60 │ personal │ Z │ 365 │ 2│ 199,20│ 72.708,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 199,20│ 72.708,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│296 │ Râmnicu Vâlcea - Turnu Roşu │ 74,50 │ personal │ A │ 256 │ 1│ 74,50│ 19.072,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 74,50│ 19.072,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│297 │ Remetea Micã - Timişoara Nord │ 37,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 37,20│ 13.578,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 37,20│ 13.578,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│298 │ Roşiori Nord - Alexandria │ 33,80 │ personal │ Z │ 365 │ 3│ 101,40│ 37.011,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ sezoniere │ │ 303 │ 1│ 33,80│ 10.241,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 5│ 169,00│ 52.897,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ E │ 261 │ 3│ 101,40│ 26.465,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 12│ 405,60│ 126.614,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│299 │ Roşiori Nord - Filiaşi │ 144,70 │ personal │ G │ 305 │ 1│ 144,70│ 44.133,50│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 144,70│ 44.133,50│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│300 │ Roşiori Nord - Turnu Mãgurele │ 49,70 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 198,80│ 72.562,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 4│ 198,80│ 60.634,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ D │ 313 │ 2│ 99,40│ 31.112,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 10│ 497,00│ 164.308,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│301 │ Rovinari - Craiova │ 91,00 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 91,00│ 33.215,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 91,00│ 33.215,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│302 │ Rovinari - Filiaşi │ 55,20 │ personal │ Z │ 365 │ 1│ 55,20│ 20.148,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 1│ 55,20│ 16.836,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 110,40│ 36.984,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│303 │ Rovinari - Târgu Jiu │ 21,80 │ personal │ Z │ 365 │ 4│ 87,20│ 31.828,00│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ G │ 305 │ 1│ 21,80│ 6.649,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 109,00│ 38.477,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│304 │ Ruse - Lokoshaza │ 632,90 │internaţional│ U │ 52 │ 2│ 1.265,80│ 65.821,60│
│ │ via Giurgiu N-Craiova │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1 265,80│ 65.821,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│305 │ Ruse - Ungheni │ 595,50 │internaţional│ R │ 14 │ 2│ 1.191,00│ 16.674,00│
│ │ via Buc. N - Bacãu │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.191,00│ 16.674,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│306 │ Ruse - Vadu Siret │ 601,80 │internaţional│ Z │ 365 │ 4│ 2.407,20│ 878.628,00│
│ │ via Buc. N - Bacãu │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 2.407,20│ 878.628,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│307 │ Satu Mare - Apa │ 26,30 │ personal │ D │ 313 │ 2│ 52,60│ 16.463,80│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ personal │ A │ 256 │ 4│ 105,20│ 26.931,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 157,80│ 43.395,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼──────