Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 643 din 22 iunie 2011  pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 643 din 22 iunie 2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 8 iulie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 10 alin. (5) şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Condiţiile de închiriere de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Infrastructura feroviarã interoperabilã din România, definitã potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cuprinde secţiile de circulaţie prevãzute în anexa nr. 2, cu toate elementele necesare desfãşurãrii circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clãdirile staţiilor de cale feratã cu facilitãţile aferente, precum şi celelalte clãdiri şi facilitãţi destinate desfãşurãrii transportului feroviar, existente la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) Infrastructura feroviarã neinteroperabilã din România, definitã potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cuprinde secţiile de circulaţie prevãzute în anexa nr. 3, cu toate elementele necesare desfãşurãrii circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clãdirile staţiilor de cale feratã cu facilitãţile aferente, precum şi celelalte clãdiri şi facilitãţi destinate desfãşurãrii transportului feroviar, aferente traficului local, existente la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 3
    Staţiile care delimiteazã secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile de secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare interoperabile fac parte din infrastructura feroviarã interoperabilã.
    ART. 4
    Prevederile privind gestionarea infrastructurii feroviare, prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã în mod corespunzãtor.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 6
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi din infrastructura feroviarã neinteroperabilã, precum şi de gestionare a acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007, se abrogã.
    (2) Toate contractele aflate în curs de executare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri rãmân valabile pânã la data expirãrii termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 22 iunie 2011.
    Nr. 643.

    ANEXA 1
                             CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE
                   de cãtre Compania Naţionalã de Cãi Ferate
                        "C.F.R." - S.A. a unor pãrţi ale
                  infrastructurii feroviare neinteroperabile,
                         precum şi gestionarea acestora

    CAP. I
    Gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile
    ART. 1
    (1) Infrastructura feroviarã neinteroperabilã din România se gestioneazã în conformitate cu prevederile prezentelor condiţii de închiriere şi ale reglementãrilor specifice aplicabile, în condiţiile legii.
    (2) În înţelesul prezentelor condiţii de închiriere, gestionar de infrastructurã feroviarã este orice persoanã juridicã sau grup de persoane juridice înregistrate în România care au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    ART. 2
    Pe întreaga duratã de funcţionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, reglementãrile specifice feroviare în vigoare privind condiţiile de funcţionare, exploatare, întreţinere, reparare sau de orice altã naturã privind infrastructura feroviarã interoperabilã se aplicã şi pentru infrastructura feroviarã neinteroperabilã, dacã nu sunt, în mod expres, înlocuite de reglementãri specifice acesteia, elaborate şi propuse de Autoritatea Feroviarã Românã, denumitã în continuare AFER, şi Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare C.F.R., şi aprobate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii.
    ART. 3
    În cadrul contractului de activitate încheiat în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre C.F.R., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului, pe de altã parte, se înscriu prevederi specifice privind funcţionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile, în mod distinct faţã de infrastructura feroviarã interoperabilã, precum şi modul de calcul al tarifului de utilizare a infrastructurii neinteroperabile, pentru perioada în care traficul pe aceste secţii este organizat de cãtre C.F.R., în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    ART. 4
    Pe perioada gestionãrii infrastructurii feroviare neinteroperabile, C.F.R. poate executa pe aceastã infrastructurã transporturi în interes propriu, cu material rulant propriu sau închiriat, în condiţiile legii.
    ART. 5
    Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.F.R. se aprobã potrivit prevederilor legale şi conţine capitole distincte pentru infrastructura feroviarã interoperabilã şi cea neinteroperabilã, cu structuri identice privind elementele de venituri şi cheltuieli.
    ART. 6
    Veniturile obţinute din exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi cheltuielile efectuate pentru funcţionarea acesteia se înregistreazã de cãtre C.F.R. în conturi contabile separate de cele pentru infrastructura feroviarã interoperabilã.
    ART. 7
    (1) Activitãţile de conducere operativã a circulaţiei trenurilor pe secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile se desfãşoarã exclusiv de cãtre C.F.R., prin structurile proprii de management al traficului feroviar, în condiţiile legii.
    (2) Activitãţile de conducere a circulaţiei trenurilor la nivelul staţiilor de cale feratã şi al altor puncte de secţionare de pe secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile se desfãşoarã numai cu personalul autorizat de cãtre AFER, sub coordonarea structurilor de management al traficului feroviar din C.F.R., cu respectarea tuturor normelor de siguranţã a circulaţiei şi în conformitate cu reglementãrile în vigoare.

    CAP. II
    Condiţii obligatorii privind asigurarea serviciului de transport feroviar public de cãlãtori şi mãrfuri pe infrastructura feroviarã neinteroperabilã
    ART. 8
    Contractul de concesiune încheiat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu C.F.R. va prevedea posibilitatea C.F.R. de a oferi în regim de închiriere secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de gestionare a acestor secţii şi condiţiile de realizare a serviciilor de transport feroviar pe acestea, cãtre alţi operatori economici, în condiţiile legii.
    ART. 9
    Exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile se face de cãtre C.F.R. prin:
    a) ofertarea de capacitãţi de circulaţie pentru operatori de transport feroviar licenţiaţi potrivit prevederilor legale, pe baza încheierii de cãtre aceştia cu C.F.R. a unui contract de acces şi a plãţii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare şi a chiriilor aferente serviciilor şi facilitãţilor solicitate, ca metodã de lucru tranzitorie, pânã la închirierea secţiei de circulaţie sau încetarea activitãţilor şi închiderea secţiei de circulaţie respective;
    b) ofertarea în regim de închiriere a uneia sau mai multor secţii de circulaţie individual sau grupate corespunzãtor, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţie de configuraţia geograficã a reţelei feroviare în şi/sau în funcţie de condiţiile tehnice, împreunã cu toate elementele infrastructurii feroviare necesare desfãşurãrii procesului de transport cãtre una sau mai multe persoane juridice, licenţiate potrivit prevederilor legale, în scopul realizãrii atât a activitãţilor de gestionare a infrastructurii respective, cât şi a serviciilor de transport feroviar public de marfã şi/sau de cãlãtori, pe baza încheierii de cãtre aceştia cu C.F.R. a unui contract de închiriere, în condiţiile legii.
    ART. 10
    Pentru secţiile în circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile pe care se desfãşoarã şi transport de cãlãtori, la care nu se pot încheia contracte de închiriere, se va proceda astfel:
    a) C.F.R. va continua sã asigure administrarea secţiilor respective şi va relua procedura de licitaţie, în condiţiile legii;
    b) Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. - Cãlãtori" - S.A., denumitã în continuare C.F.R. Cãlãtori, va continua sã asigure servicii de transport public de cãlãtori, prevãzut în pachetul minim social, potrivit reglementãrilor în vigoare;
    c) serviciile de transport de marfã se vor asigura de cãtre orice operator feroviar licenţiat, în condiţiile legii, numai cu condiţia plãţii tarifului de utilizare a infrastructurii şi a celorlalte tarife stabilite de C.F.R. pentru operarea în condiţii comerciale a circulaţiei trenurilor de marfã pe secţia respectivã.
    ART. 11
    Personalul C.F.R., C.F.R. Cãlãtori şi Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "C.F.R. Marfã - S.A., denumitã în continuare C.F.R. Marfã, care îşi desfãşoarã activitatea pe secţiile de circulaţie care se închid, se redistribuie sau se disponibilizeazã, în condiţiile legii, beneficiind de mãsurile de protecţie socialã, potrivit legislaţiei muncii.

    CAP. III
    Închirierea unor secţii de circulaţie de pe infrastructura feroviarã neinteroperabilã
    ART. 12
    (1) Închirierea unor secţii de circulaţie din infrastructura feroviarã neinteroperabilã poate fi fãcutã unei persoane juridice sau unui grup de persoane juridice înregistrate în România, fiecare dintre acestea fiind autorizatã în calitate de gestionar al infrastructurii feroviare şi/sau de operator de transport feroviar de cãtre AFER pentru activitãţile preluate pe secţiile de circulaţie respective, chiriaşul preluând de la C.F.R. personalul calificat care îşi desfãşoarã activitatea pe secţia/grupul de secţii închiriatã/închiriate, iar de la C.F.R. Cãlãtori, personalul calificat aferent asigurãrii pachetului minim social, în condiţiile legii.
    (2) Normele specifice privind componenţa şi modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitaţiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile, se elaboreazã de cãtre AFER în colaborare cu C.F.R. în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor condiţii de închiriere şi se aprobã prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    ART. 13
    (1) Procedura de închiriere a unor secţii de circulaţie din infrastructura feroviarã neinteroperabilã se organizeazã de cãtre C.F.R. prin licitaţie publicã cu strigare, pe baza unui caiet de sarcini întocmit pentru fiecare secţie sau pentru fiecare grup de secţii de circulaţie care se oferteazã.
    (2) Caietul de sarcini pentru atribuirea fiecãrui contract de închiriere va conţine:
    a) cerinţele privind asigurarea funcţionãrii infrastructurii feroviare respective pe perioada închirierii;
    b) necesarul minim de operaţiuni de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii feroviare, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    c) încadrarea în parametrii tehnici de exploatare a secţiei de circulaţie şi cerinţele privind desfãşurarea serviciului de transport de marfã şi/sau a serviciului de transport feroviar public de cãlãtori în condiţii de siguranţã a traficului feroviar;
    d) volumele potenţiale de transporturi de marfã, potrivit cerinţelor pieţei;
    e) pachetul minim social aferent anului în curs;
    f) descrierea materialului rulant şi a activelor imobile ale C.F.R. Cãlãtori situate pe aceste secţii şi care sunt destinate exclusiv îndeplinirii proceselor tehnologice pentru asigurarea circulaţiei trenurilor de cãlãtori din pachetul minim social;
    g) criteriul de selecţie a celei mai bune oferte, respectiv chiria cea mai mare obţinutã de la ofertantul care se angajeazã sã preia, în cel mai scurt timp de la data adjudecãrii licitaţiei, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice de la data adjudecãrii secţiei/grupului de secţii de circulaţie, gestionarea secţiei/grupului de secţii, simultan cu preluarea transportului feroviar public de cãlãtori şi/sau a transportului de marfã, prevãzut în caietul de sarcini pe secţia/grupul de secţii de circulaţie respectivã/respective;
    h) preţul minim de pornire a licitaţiei, aferent chiriei anuale pentru fiecare secţie/grup de secţii de circulaţie neinteroperabilã/neinteroperabile ce se liciteazã, preţ stabilit de C.F.R. la o valoare care sã acopere în principal amortizarea mijloacelor fixe şi taxele şi impozitele pe care C.F.R. le datoreazã la stat pentru secţia/grupul de secţii de circulaţie ce se închiriazã, asigurându-se astfel eficientizarea şi rentabilizarea activitãţii, potrivit reglementãrilor în vigoare;
    i) solicitarea angajamentului ferm, în scris, al operatorului/operatorilor economici privind asigurarea gestionãrii secţiei/grupului de secţii de circulaţie respective/respectiv în condiţii de siguranţã a traficului, asigurând activitãţile de conducere operativã a circulaţiei trenurilor, în conformitate cu prevederile art. 8;
    j) solicitarea angajamentului ferm, în scris, al operatorului/operatorilor economic/economici privind asigurarea realizãrii traficului de cãlãtori şi/sau de marfã, dupã caz, potrivit caietului de sarcini, începând cu data intrãrii în vigoare a contractului de închiriere, prezentând dovezi concludente cã deţine resursele necesare pentru preluarea traficului respectiv.
    (3) Perioada maximã admisã pânã la preluarea integralã a gestionãrii secţiei/grupului de secţii de circulaţie, respectiv a serviciilor de transport feroviar public, potrivit prevederilor alin. (2), nu poate fi mai mare de 3 luni de la data adjudecãrii licitaţiei şi nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnãrii contractului de închiriere.
    (4) Ofertantul câştigãtor va plãti cãtre C.F.R. o chirie potrivit nivelului stabilit în urma derulãrii procedurii de adjudecare a licitaţiei, potrivit reglementãrilor în vigoare.
    ART. 14
    (1) C.F.R. Cãlãtori va putea opera trenuri de cãlãtori pe secţiile de circulaţie închiriate potrivit prevederilor legale privind accesul pe infrastructura feroviarã.
    (2) Operarea de cãtre C.F.R. Cãlãtori a trenurilor de cãlãtori care sunt cuprinse în pachetul minim social aferent secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii neinteroperabile se face în conformitate cu prevederile legale privind accesul pe infrastructura feroviarã.
    ART. 15
    (1) C.F.R. poate încheia contracte de închiriere a unor/unui secţii/grup de secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile numai în condiţiile în care semnatarul contractului de închiriere îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    a) a fost declarat câştigãtorul unei proceduri de licitaţie organizatã în concordanţã cu prevederile prezentelor condiţii de închiriere;
    b) se angajeazã ferm, în scris, sã asigure gestionarea secţiei/secţiilor respective în condiţii de siguranţã a traficului şi sã asigure activitãţile de conducere operativã a circulaţiei trenurilor, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2);
    c) se angajeazã ferm, în scris, sã realizeze traficul de cãlãtori şi/sau de marfã, dupã caz, potrivit caietului de sarcini, începând cu data intrãrii în vigoare a contractului de închiriere, şi prezintã dovezi concludente cã are resursele necesare pentru preluarea traficului respectiv;
    d) în cazul în care preluarea/realizarea traficului de cãlãtori şi/sau de marfã se face prin intermediul altor persoane juridice, câştigãtorul procedurii de licitaţie prezintã, la semnarea contractului de închiriere, contractele încheiate cu persoanele juridice - în calitate de operator de transport feroviar, care vor prelua traficul de cãlãtori şi/sau de marfã pe secţia/grupul de secţii respectivã/respective şi dovezile cã acestea îndeplinesc condiţiile legale pentru a desfãşura activitãţile respective;
    e) se angajeazã, în scris, sã fie unic rãspunzãtor în faţa C.F.R. şi/sau a C.F.R. Cãlãtori privind modul de exploatare a secţiei/grupului de secţii respective/respectiv şi utilizarea materialului rulant şi a activelor imobiliare preluate, indiferent dacã realizeazã aceste activitãţi în mod direct sau prin intermediul altor persoane juridice pe bazã de contract;
    f) se angajeazã, în scris, sã constituie în avans, la semnarea contractului de închiriere a secţiei/grupului de secţii de circulaţie, o garanţie de bunã execuţie sub forma unui depozit, reprezentând o sumã în cuantum de 3 (trei) chirii lunare, depozit ce va fi constituit în favoarea C.F.R. şi actualizat trimestrial cu indicele naţional statistic de inflaţie;
    g) se angajeazã, în scris, sã preia personalul C.F.R., existent pe secţia închiriatã, precum şi personalul C.F.R. Cãlãtori care îşi desfãşoarã activitatea pe secţia sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul închirierii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. b)-f) constituie şi clauze obligatorii în contractul de închiriere, care se încheie potrivit prezentelor condiţii de închiriere.
    (3) Dupã derularea tuturor procedurilor legale de licitare şi adjudecare a secţiei/grupului de secţii, contractul-cadru, parte a documentaţiei de licitaţie, nu se negociazã, operatorul economic câştigãtor putând negocia cu ocazia semnãrii contractului de închiriere numai elementele legate de data preluãrii efective, cu încadrarea în termenele legale, a secţiei/grupului de secţii, precum şi contractele de închiriere a unor active/şi sau activitãţi din cadrul secţiilor respective, ce urmeazã a fi cesionate, potrivit reglementãrilor în vigoare.
    ART. 16
    (1) Pentru perioada de valabilitate a contractului de închiriere a secţiei/grupului de secţii, C.F.R., la solicitarea operatorului economic contractant, va da şi dreptul de utilizare aferent activelor existente la data încheierii contractului de închiriere pentru secţia/grupul de secţii de circulaţie care face obiectul contractului şi va proceda, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, la cesionarea cãtre operatorul economic câştigãtor al contractelor de închiriere a unor active sau activitãţi din cadrul secţiilor respective, pe care le-a semnat cu alte persoane juridice şi/sau fizice şi care se constatã/convin de comun acord de cãtre pãrţile implicate cã sunt strict necesare operatorului economic care închiriazã secţia/grupul de secţii de circulaţie pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute prin contract.
    (2) Operatorii economici care preiau activele şi cãrora li se cesioneazã contractele prevãzute la alin. (1) se angajeazã, prin contract, sã utilizeze veniturile obţinute din aceste contracte exclusiv pentru activitãţile de întreţinere şi reparaţii ale secţiei/grupului de secţii de circulaţie închiriate şi/sau pentru dezvoltarea transportului feroviar public de cãlãtori pe secţia/grupul de secţii de circulaţie închiriate, în condiţiile legii.
    (3) Odatã cu solicitarea subvenţiei pentru transportul public de cãlãtori, adresatã Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe lângã celelalte documente stabilite de legislaţia în vigoare, operatorii economici au obligaţia de a da lunar o declaraţie pe propria rãspundere, în scris, din care sã rezulte modul cum au utilizat sumele rezultate din activitãţile prevãzute la alin. (2), iar la finele anului fiscal au obligaţia de a întocmi o fişã concentratoare cu modul de utilizare a sumelor rezultate din activitãţile prevãzute la alin. (2), împreunã cu celelalte documente prevãzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage rezilierea contractului de închiriere şi executarea de cãtre C.F.R. a depozitului constituit potrivit art. 15 alin. (1) lit. f).
    ART. 17
    (1) Operatorii economici care închiriazã secţii de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile au obligaţia de a menţine în stare de funcţiune infrastructura feroviarã cu toate instalaţiile fixe şi echipamentele conexe preluate de la C.F.R., precum şi activele imobile şi materialul rulant utilizat pentru asigurarea pachetului minim social preluate de la C.F.R. Cãlãtori, potrivit normelor tehnice şi prevederilor instrucţionale din sistemul de transport feroviar.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la alin. (1), operatorii economici vor desfãşura activitãţile de supraveghere, întreţinere şi/sau reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant utilizat, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de gestionari ai infrastructurii feroviare respective, cu personal propriu sau pe bazã de contracte cu furnizori de servicii atestaţi de cãtre AFER.
    ART. 18
    (1) Operatorii economici care au închiriat secţii de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile au dreptul de preluare exclusivã a întregului trafic feroviar de interes local ce reprezintã pachetul minim social.
    (2) Operatorii economici care au închiriat secţii de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile pot efectua pe acestea servicii de transport feroviar cu trenuri mixte de marfã şi cãlãtori, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
    (3) C.F.R. Cãlãtori are dreptul de a opera în continuare trenuri de cãlãtori prevãzute în pachetul minim social de interes interregional pe secţiile respective, în condiţiile legii, cu achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.
    ART. 19
    (1) Operatorii economici care au închiriat secţii/un grup de secţii de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile sunt obligaţi sã acorde drept de acces pe secţiile respective operatorilor feroviari licenţiaţi de AFER, în urmãtoarele cazuri:
    a) tren complet, aflat în tranzit peste secţia închiriatã;
    b) tren complet, format în afara secţiei închiriate şi având ca destinaţie cel puţin una dintre staţiile de pe secţia închiriatã;
    c) tren complet, format în una dintre staţiile de pe secţia închiriatã şi având ca staţie de destinaţie orice staţie în afara secţiei închiriate;
    d) locomotivele izolate folosite pentru remorcarea trenurilor;
    e) tren de cãlãtori care nu deserveşte traficul feroviar local de pe secţia închiriatã şi face parte din pachetul minim social al operatorului feroviar licenţiat;
    f) orice trenuri suplimentare solicitate de alţi operatori de transport feroviar, în limita capacitãţii secţiei de circulaţie.
    (2) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare, încasat pentru cazurile stabilite la alin. (1), nu va putea depãşi nivelul maxim al tarifului de utilizare a infrastructurii stabilit prin metodologia de calcul al tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, aprobatã prin Contactul de activitate al C.F.R. încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru porţiuni de infrastructurã similarã şi tonaje pe tren similare.
    (3) OTF care opereazã de la staţia de racord pe infrastructura neinteroperabilã va plãti tariful de utilizare a infrastructurii cãtre C.F.R. pentru trenurile care au acces în staţia C.F.R. de racord pe porţiunea de linie de la semnalul de intrare pânã la axa staţiei de racord.
    ART. 20
    (1) Contractele de închiriere se încheie cu C.F.R. pentru o perioadã de 4-10 ani, ţinând seama în special de perioada necesarã amortizãrii sumelor pe care operatorul economic se angajeazã prin contractul de închiriere sã le aloce în activitãţi de reparaţii capitale şi/sau investiţii pentru fiecare secţie şi/sau pentru materialul rulant necesar operãrii trenurilor pe secţiile respective.
    (2) Trimestrial, C.F.R. va verifica, pe baza datelor şi informaţiilor scrise furnizate de operatorul economic, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract şi va decide modalitãţile de continuare a contractului.
    (3) Contractele de închiriere vor conţine clauze de penalitate şi de denunţare de cãtre C.F.R., în situaţia în care operatorul economic parte a contractului de închiriere nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul respectiv, potrivit reglementãrilor în vigoare.
    (4) În cazul rezilierii unui contract de închiriere, procedura de ofertã a secţiei respective pentru un nou contract de închiriere se organizeazã potrivit prevederilor prezentelor condiţii de închiriere, în condiţiile legii.
    ART. 21
    În situaţia în care operatorul economic care preia în exploatare secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile înceteazã oricare dintre serviciile asumate prin contractul de închiriere a secţiei/secţiilor de circulaţie, cu implicaţii directe asupra siguranţei circulaţiei şi în ceea ce priveşte derularea corespunzãtoare a traficului feroviar public de cãlãtori şi asigurarea pachetului minim social, fãrã un preaviz transmis în scris C.F.R. şi C.F.R. Cãlãtori cu minimum 6 luni înainte de data încetãrii respective, cu justificarea aferentã, acestuia i se va reţine depozitul constituit potrivit art. 15 alin. (1) lit. f). Reţinerea depozitului nu înlãturã rãspunderea pentru repararea integralã a oricãror prejudicii care pot rezulta din încetarea oricãruia dintre serviciile asumate prin contractul de închiriere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 22
    (1) În situaţia în care operatorul economic care preia în exploatare secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile înceteazã oricare dintre serviciile asumate prin contractul de închiriere a secţiei/secţiilor de circulaţie, C.F.R. va prelua secţia/secţiile respective, iar C.F.R. Cãlãtori va prelua operarea trenurilor de cãlãtori din pachetul minim social pe secţia/secţiile respectivã/respective.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), C.F.R. şi C.F.R. Cãlãtori vor prelua, potrivit reglementãrilor în vigoare, personalul necesar desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţilor pe secţia/grupurile de secţii de circulaţie preluatã/preluate de la operatorul economic care înceteazã efectuarea serviciilor pe secţia/grupurile de secţii de circulaţie închiriatã/închiriate, în limita numãrului de personal predat cãtre operatorul economic în cauzã la momentul închirierii secţiei/grupului de secţii de circulaţie, în condiţiile legii.
    (3) Secţiile de circulaţie neinteroperabile, preluate de C.F.R. şi C.F.R. Cãlãtori, vor fi reintroduse în procedura de licitaţie pentru închirierea serviciilor, potrivit legii şi în conformitate cu prevederile prezentelor condiţii de închiriere.
    ART. 23
    Operatorii economici care închiriazã una sau mai multe secţii de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, în scopul realizãrii, în condiţiile legii, a transportului feroviar de marfã şi/sau a transportului feroviar public de cãlãtori, au dreptul sã aplice politici tarifare pentru serviciile oferite, cu respectarea urmãtoarelor principii:
    a) serviciul de transport de marfã se va organiza exclusiv pe principii comerciale de piaţã, fãrã nicio intervenţie din partea statului, operatorii de transport feroviar având libertatea stabilirii tarifelor de transport;
    b) tarifele de transport feroviar public de cãlãtori vor fi stabilite/percepute în limita tarifelor legale prevãzute pentru transportul feroviar public de cãlãtori.
    ART. 24
    Contractele privind preluarea unor secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile de cãtre operatori economici, în regim de închiriere, vor conţine obligaţia asigurãrii de cãtre C.F.R. a activitãţilor de conducere operativã a circulaţiei trenurilor, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), iar tariful perceput de C.F.R. de la aceştia pentru plata serviciilor de conducere operativã a circulaţiei trenurilor se stabileşte în funcţie de nivelul costurilor C.F.R. pentru asigurarea acestor servicii.
    ART. 25
    Dacã, ulterior preluãrii secţiei/grupului de secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile, operatorul economic constatã cã este necesarã modificarea orarului trenurilor, fãrã afectarea pachetului minim social pe secţia respectivã, aceasta se poate face dupã avizarea prealabilã a publicului cãlãtor, inclusiv prin afişare în staţii.
    ART. 26
    Începând cu data preluãrii în totalitate a gestionãrii şi operãrii trenurilor pe secţia/grupul de secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile care face obiectul contractului de închiriere, operatorul economic este rãspunzãtor în totalitate de desfãşurarea traficului feroviar, în condiţiile legii.
    ART. 27
    (1) Operatorii economici care deruleazã contracte de închiriere având ca obiect închirierea secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile au obligaţia de a comunica în scris C.F.R., cu minimum 6 luni înainte de expirarea contractelor de închiriere, intenţia de prelungire a contractelor sau de încetare a acestora.
    (2) În cazul în care operatorii economici care deruleazã contracte de închiriere având ca obiect închirierea secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile nu solicitã prelungirea contractelor de închiriere, C.F.R. va demara procedurile legale de licitare, în vederea reînchirierii secţiilor la care contractele au expirat, dupã prealabila verificare a existenţei condiţiilor tehnice minime şi de exploatare în siguranţã pe aceste secţii.

    ANEXA 2

                             SECŢIILE DE CIRCULAŢIE
                         care alcãtuiesc infrastructura
                     feroviarã interoperabilã (7.007,7 km)


 ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr.│ Secţii de circulaţie │ km │
 │crt│ │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 1│Bucureşti Nord-Buc. Basarab-Buc. Griviţa-Ploieşti │ 144,4 │
 │ │Vest-Predeal │ │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 2│Ploieşti Vest-Ploieşti Sud-Valea Cãlugãreascã │ 14,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 3│Ploieşti Nord-Ploieşti Sud, Ploieşti Est │ 11,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 4│Complex Ploieşti Triaj │ 24,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 5│Ploieşti Sud-Armãşeşti │ 48,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 6│Titu-Aninoasa │ 37,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 7│Chitila-Titu-Goleşti │ 90,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 8│Bucureşti Nord-Videle │ 50,9 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 9│Giurgiu Nord-Videle │ 63,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 10│Bucureşti Progresu-Giurgiu Nord, Giurgiu, Giurgiu Sud │ 66,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 11│Bucureşti Nord-Lehliu │ 68,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 12│Buftea-Mogoşoaia-Pasãrea │ 30,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 13│Bucureşti Obor-Pantelimon │ 6,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 14│Pajura-Urziceni │ 65,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 15│Voluntari-Buc. Sud-Berceni-Jilava │ 26,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 16│Jilava-Chiajna │ 21,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 17│Complex Bucureşti Triaj │ 16,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 18│Chiajna-Chitila │ 4,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 19│Bãbeni-Piatra Olt │ 67,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 20│Podu Olt-Bãbeni │ 97,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 21│Cãrbuneşti-Filiaşi │ 46,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 22│Filiaşi-Turceni-Târgu Jiu │ 76,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 23│Târgu Jiu-Cãrbuneşti │ 23,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 24│Târgu Jiu-Livezeni │ 46,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 25│Turceni-Drãgoteşti │ 28,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 26│Roşiori Nord-Alexandria │ 33,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 27│Roşiori Nord-Videle │ 49,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 28│Caracal-Roşiori Nord │ 55,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 29│Caracal-Craiova │ 53,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 30│Craiova-Filiaşi │ 35,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 31│Filiaşi-Strehaia │ 24,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 32│Strehaia-Orşova │ 77,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 33│Piteşti-Piatra-Olt │ 98,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 34│Piatra-Olt-Craiova │ 44,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 35│Bradu de Sus-Bradu Rafinãrie-Pârvu │ 7,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 36│Piteşti-Vâlcele │ 23,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 37│Piteşti-Goleşti │ 7,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 38│Caracal-Piatra-Olt │ 32,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 39│Craiova-Calafat │ 107,8│
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 40│Strehaia-Motru │ 30,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 41│Caransebeş-Reşiţa Sud │ 43,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 42│Şibot-Simeria-Arad-Curtici │ 203,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 43│Livezeni-Simeria │ 85,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 44│Ilia-Marginea-Lugoj │ 82,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 45│Ciumeghiu-Arad │ 71,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 46│Orşova-Timişoara-Arad │ 243,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 47│Timişoara Nord-Stamora Moraviţa │ 56,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 48│Timişoara Nord-Jimbolia │ 39,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 49│Arad-Arad Vest │ 4,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 50│Timişoara Nord-Timişoara Vest │ 5,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 51│Timişoara Sud-Buziaş-Lugoj │ 58,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 52│Oradea-Ciumeghiu │ 49,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 53│Rãzboieni-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor │ 226,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 54│Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare-Satu Mare │ 292,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 55│Beclean pe Someş-Salva-Ilva Micã │ 47,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 56│Apahida-Dej Cãlãtori │ 46,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 57│Episcopia Bihor-Sãcuieni Bihor-Satu Mare-Halmeu │ 155,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 58│Salva-Vişeu de Jos-Câmpulung la Tisa │ 130,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 59│Jibou-Carei │ 111,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 60│Bistriţa Nord-Sãrãţel │ 10,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 61│Braşov-Podu Olt │ 126,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 62│Podu Olt-Sibiu │ 22,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 63│Sibiu-Vinţu de Jos │ 82,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 64│Vinţu de Jos-Şibot │ 15,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 65│Sibiu-Copşa Micã │ 44,9 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 66│Teiuş-Vinţu de Jos │ 28,9 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 67│Teiuş-Rãzboieni │ 33,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 68│Sighişoara-Teiuş │ 100,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 69│Braşov-Sighişoara │ 127,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 70│Predeal-Braşov │ 27,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 71│Braşov-Siculeni │ 103,2 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 72│Siculeni-Deda │ 125,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 73│Siculeni-Ghimeş │ 40,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 74│Deda-Rãzboieni │ 113,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 75│Adjud-Bacãu-Vicşani │ 243,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 76│Ilva Micã-Suceava │ 190,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 77│Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni Prut │ 191,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 78│Zorleni-Fãlciu Nord │ 62,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 79│Paşcani-Iaşi │ 75,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 80│Valea Cãlugãreascã-Adjud │ 173,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 81│Bacãu-Bicaz │ 86,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 82│Vereşti-Botoşani │ 44,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 83│Adjud-Ghimeş │ 109,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 84│Barboşi-Mãrãşeşti │ 91,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 85│Galaţi-Fãurei │ 90,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 86│Fãurei-Urziceni │ 67,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 87│Ţãndãrei-Fãurei-Buzãu │ 98,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 88│Barboşi-Barboşi Port │ 6,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 89│Lehliu-Feteşti-Constanţa-Mangalia │ 198,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 90│Feteşti-Ţãndãrei │ 30,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 91│Slobozia Veche-Ciulniţa-Cãlãraşi Sud │ 43,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 92│Medgidia-Negru Vodã │ 57,7 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 93│Medgidia-Tulcea Oraş │ 143,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 94│Urziceni-Slobozia Nouã-Ţãndãrei │ 90,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 95│Constanţa Ferryboat-Agigea Ecluza │ 3,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 96│Complex feroviar Constanţa Port │ 13,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 97│Negru Vodã-Negru Vodã frontierã │ 7,9 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 98│Giurgiu Nord-Giurgiu Nord frontierã │ 5,5 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 99│Stamora Moraviţa-Stamora Moraviţa frontierã │ 3,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │100│Jimbolia-Jimbolia frontierã │ 4,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │101│Curtici-Curtici frontierã │ 8,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │102│Salonta-Salonta frontierã │ 12,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │103│Episcopia Bihor-Episcopia Bihor frontierã │ 7,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │104│Valea lui Mihai-Valea lui Mihai frontierã │ 7,8 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │105│Carei-Carei frontierã │ 10,3 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │106│Halmeu-Halmeu frontierã │ 1,4 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │107│Câmpulung la Tisa-Câmpulung la Tisa frontierã │ 2,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │108│Valea Vişeului-Valea Vişeului frontierã │ 1,1 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │109│Vicşani-Vicşani frontierã │ 4,0 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │110│Ungheni Prut-Ungheni Prut frontierã │ 0,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │111│Fãlciu-Fãlciu frontierã │ 2,6 │
 ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │112│Galaţi Largã-Galaţi Largã frontierã │ 5,7 │
 ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │TOTAL INFRASTRUCTURĂ INTEROPERABILĂ: │ 7.007,7 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 3
                             SECŢIILE DE CIRCULAŢIE
                         care alcãtuiesc infrastructura
                    feroviarã neinteroperabilã (3.268,2 km)


 ┌───┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr.│Regionala │ Secţii de circulaţie │ km │
 │crt│ CFR │ │ │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 1│Bucureşti │Ploieşti Crâng-Ploieşti Vest │ 2,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 2│Bucureşti │Ploieşti Vest-Târgovişte Nord-Fieni-Pietroşiţa │ 75,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 3│Bucureşti │Diteşti-Gura Pãlãngii │ 8,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 4│Bucureşti │I.L. Caragiale-Diteşti-Moreni │ 18,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 5│Bucureşti │Bucureşti Sud Cãlãtori-Titan Sud │ 3,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 6│Bucureşti │Bucureşti Sud Cãlãtori-Olteniţa │ 56,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 7│Bucureşti │Cãciulaţi-Snagov Plaje │ 15,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 8│Bucureşti │Buda-Slãnic │ 34,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 9│Bucureşti │Ploieşti Nord-Mãneciu │ 44,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 10│Bucureşti │Câmpina-Câmpiniţa-Telega │ 8,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 11│Craiova │Cãrbuneşti-Albeni │ 9,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 12│Craiova │Amaradia-Bârseşti │ 8,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 13│Craiova │Bãbeni-Berbeşti-Alunu │ 40,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 14│Craiova │Argeşelu-Câmpu Lung-Goleşti │ 68,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 15│Craiova │Vâlcele-Curtea de Argeş │ 15,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 16│Craiova │Roşiori-Turnu Mãgurele Port │ 50,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 17│Craiova │Golenti-Poiana Mare │ 7,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 18│Craiova │Alexandria-Zimnicea │ 42,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 19│Craiova │Caracal-Corabia │ 41,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 20│Craiova │Costeşti-Roşiori Nord │ 63,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 21│Timişoara │Simeria-Peştiş │ 9,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 22│Timişoara │Simeria-Hunedoara │ 15,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 23│Timişoara │Sântana-Ineu-Cermei │ 53,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 24│Timişoara │Ineu-Gurahonţ-Vaţa-Brad │ 104,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 25│Timişoara │Mintia-Pãuliş Lunca-Pãuliş Lunca Gr. Th. │ 3,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 26│Timişoara │Voiteni-Gãtaia-Berzovia-Reşiţa Nord │ 61,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 27│Timişoara │Caransebeş-Bouţari │ 36,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 28│Timişoara │Haţeg-Subcetate │ 4,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 29│Timişoara │Berzovia-Oraviţa │ 58,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 30│Timişoara │Oraviţa-Anina │ 33,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 31│Timişoara │Oraviţa-Iam │ 26,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 32│Timişoara │Jebel-Giera │ 33,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 33│Timişoara │Jebel-Liebling │ 9,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 34│Timişoara │Timişoara Vest-Cruceni │ 43,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 35│Timişoara │Buziaş-Gãtaia-Jamu Mare │ 56,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 36│Timişoara │Timişoara Est-Radna │ 64,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 37│Timişoara │Livezeni-Lupeni Tehnic-Lupeni │ 16,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 38│Timişoara │Nãdab-Grãniceri │ 19,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 39│Timişoara │Cãrpiniş-Ionel │ 31,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 40│Timişoara │Ronaţ Triaj Gr. D-Satu Nou-Lovrin-Sânnicolau │ │
 │ │ │Mare-Cenad │ 68,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 41│Timişoara │Sânandrei-Periam │ 36,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 42│Timişoara │Arad Nou-Periam-Sânnicolau Mare-Vãlcani │ 81,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 43│Timişoara │Jimbolia-Lovrin │ 27,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 44│Timişoara │Periam-Satu Nou │ 11,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 45│Timişoara │Lovrin-Nerãu │ 27,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 46│Timişoara │Arad Vest-Nãdlac │ 47,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 47│Cluj │Bistriţa Nord-Bistriţa Bârgãului │ 29,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 48│Cluj │Sãcuieni Bihor-Abrami-Sãrmaşag │ 86,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 49│Cluj │Abrami-Popeşti │ 9,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 50│Cluj │Ciumeghiu-Holod-Vaşcãu │ 100,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 51│Cluj │Holod-Cordau-Oradea Est │ 49,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 52│Cluj │Oradea Vest-Cheresig │ 17,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 53│Cluj │Câmpia Turzii-Turda │ 6,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 54│Cluj │Borşa-Vişeu de Jos │ 22,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 55│Cluj │Ilva Micã-Rodna Veche │ 20,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 56│Cluj │Botiz-Bixad │ 46,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 57│Cluj │Baia Mare-Baia Mare Nord │ 8,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 58│Braşov │Chileni-Voslobeni │ 7,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 59│Braşov │Şelimbãr-Cisnãdie │ 7,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 60│Braşov │Ucea-Victoria │ 9,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 61│Braşov │Şibot-Cugir │ 12,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 62│Braşov │Barabant-Zlatna H. │ 38,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 63│Braşov │Bartolomeu-Zãrneşti │ 23,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 64│Braşov │Hãrman-Întorsura Buzãului │ 29,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 65│Braşov │Odorhei-Vânãtori │ 37,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 66│Braşov │Blaj-Târnãveni Vest-Praid │ 113,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 67│Braşov │Mãgheruş Şieu-Lechinţa-Miheşu de Câmpie-Luduş │ 93,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 68│Braşov │Sfântu Gheorghe-Covasna-Târgu Secuiesc-Breţcu │ 66,2 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 69│Braşov │Şercaia-Sinca │ 9,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 70│Braşov │Sebeş Alba-Petreştii de Pãdure │ 9,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 71│Iaşi │Dorneşti-Gura Putnei-Putna │ 39,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 72│Iaşi │Leorda-Dorohoi │ 21,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 73│Iaşi │Leţcani-Dângeni-Dorohoi │ 140,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 74│Iaşi │Dornişoara-Floreni │ 22,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 75│Iaşi │Gura Humorului-Dãrmãneşti │ 34,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 76│Iaşi │Crasna-Huşi │ 33,1 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 77│Iaşi │Roman-Buhãieşti │ 71,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 78│Iaşi │Paşcani-Timişeşti-Târgu-Neamţ │ 30,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 79│Iaşi │Dolhasca-Fãlticeni │ 25,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 80│Iaşi │Podu Iloaiei-Hârlãu │ 40,9 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 81│Galaţi │Fãurei-Tecuci │ 91,6 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 82│Galaţi │Mãrãşeşti-Panciu │ 17,8 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 83│Galaţi │Buzãu-Berca │ 22,3 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 84│Galaţi │Berca-Nehoiaşu │ 51,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 85│Galaţi │Comãneşti-Moineşti │ 7,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 86│Galaţi │Galaţi-Târgu Bujor-Bârlad │ 109,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 87│Constanţa │Dorobanţu-Nãvodari │ 25,7 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 88│Constanţa │Nãvodari-P1 Capu Midia │ 6,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 89│Constanţa │P1 Capu Midia-Capu Midia │ 1,4 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 90│Constanţa │P1 Capu Midia-Sitorman* │ 1,0 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 91│Constanţa │Palas-Nãvodari │ 21,5 │
 ├───┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 92│Constanţa │Dorobanţu-Romcim (PC 2 Medgidia) │ 5,3 │
 ├───┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ TOTAL INFRASTRUCTURĂ NEINTEROPERABILĂ: │ 3.268,2 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


-----
    * Pânã la semnalul de intrare al staţiei Capu Midia, dinspre staţia Sitorman.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016