Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 629 din 16 iunie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea in domeniul public al orasului Ocnele Mari si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 629 din 16 iunie 2011  privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea in domeniul public al orasului Ocnele Mari si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 629 din 16 iunie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea in domeniul public al orasului Ocnele Mari si in administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari.
    ART. 2
    (1) Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevãzute în anexã, pentru desfãşurarea activitãţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
    (2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari în conformitate cu destinaţia acestora.
    (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constatã cã imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.
    ART. 3
    (1) Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
    (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentã la data transferului dreptului de administrare.
    (4) Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi sã respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii specifice acestora.
    (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
    (6) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari va prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predãrii imobilelor.
    (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciarã a dreptului de proprietate publicã în favoarea oraşului Ocnele Mari şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari, în condiţiile legii.
    ART. 4
    La intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzãtor a anexei nr. 8 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                   Contrasemneazã:
                   ---------------
                 Ministrul educaţiei,
         cercetãrii, tineretului şi sportului,
                Daniel Petru Funeriu

        Ministrul administraţiei şi internelor,
               Constantin-Traian Igaş

            Ministrul finanţelor publice,
               Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 iunie 2011.
    Nr. 629.

    ANEXÃ

                            DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari

    Centrul de agrement Ocniţa┌──────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Codul de│Locul │Valoa- │Denumi-│Persoana juridicã │Persoana juridicã │Caracteristicile │
│M.F. │clasifi-│unde │rea de │rea │de la care se │la care se trans- │tehnice ale │
│ │care │este si-│inven- │imobi- │transmite imobilul │mite imobilul │imobilului │
│ │ │tuat i- │tar │lului │ │ │ │
│ │ │mobilul │ (lei) │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25916 │8.29.06 │Ocniţa, │ 18 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul │Clãdire cu douã │
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │public al oraşului │camere - │
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea │Ocnele Mari şi în │fundaţie beton, │
│ │ │ │ │ │Ministerului Educa-│administrarea │acoperiş │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Consiliului Local │azbociment, zid │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │al Oraşului │cãrãmidã, plafon │
│ │ │ │ │ │Sportului - Autori-│Ocnele Mari │pal │
│ │ │ │ │ │tatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25917 │8.29.06 │Ocniţa, │ 18 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila Ana - funda-│
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │al oraşului Ocnele │ţie beton, acope-│
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea Mi- │Mari şi în adminis-│riş ţiglã, zid │
│ │ │ │ │ │nisterului Educa- │trarea Consiliului │cãrãmidã parte, │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Local al Oraşului │zid BCA etaj, │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │Ocnele Mari │plafon pal │
│ │ │ │ │ │Sportului - Auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ritatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25918 │8.29.06 │Ocniţa, │ 25 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Bloc alimentar - │
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │al oraşului Ocnele │fundaţie beton, │
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea Mi- │Mari şi în adminis-│acoperiş │
│ │ │ │ │ │nisterului Educa- │trarea Consiliului │azbociment, zid │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Local al Oraşului │cãrãmidã, plafon │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │Ocnele Mari │pal │
│ │ │ │ │ │Sportului - Auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ritatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25919 │8.29.06 │Ocniţa, │ 1 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Club în aer │
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │al oraşului Ocnele │liber - fundaţie │
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea Mi- │Mari şi în adminis-│beton, acoperiş │
│ │ │ │ │ │nisterului Educa- │trarea Consiliului │azbociment │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Local al Oraşului │ │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │Ocnele Mari │ │
│ │ │ │ │ │Sportului - Auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ritatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25920 │8.29.06 │Ocniţa, │ 5 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Baie cãrãmidã - │
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │al oraşului Ocnele │fundaţie beton, │
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea Mi- │Mari şi în adminis-│acoperiş beton, │
│ │ │ │ │ │nisterului Educa- │trarea Consiliului │zid cãrãmidã │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Local al Oraşului │ │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │Ocnele Mari │ │
│ │ │ │ │ │Sportului - Auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ritatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│25921 │8.29.06 │Ocniţa, │ 3 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │WC cãrãmidã - │
│ │ │judeţul │ │Ocniţa │al statului şi din │al oraşului Ocnele │fundaţie beton, │
│ │ │Vâlcea │ │ │administrarea Mi- │Mari şi în adminis-│acoperiş beton, │
│ │ │ │ │ │nisterului Educa- │trarea Consiliului │zid cãrãmidã │
│ │ │ │ │ │ţiei, Cercetãrii, │Local al Oraşului │ │
│ │ │ │ │ │Tineretului şi │Ocnele Mari │ │
│ │ │ │ │ │Sportului - Auto- │ │ │
│ │ │ │ │ │ritatea Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret │ │ │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │
└──────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


                                  -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016