Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 620 din 16 iunie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Harghita in domeniul public al Comunei Lueta si in administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 620 din 16 iunie 2011  privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Harghita in domeniul public al Comunei Lueta si in administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 620 din 16 iunie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Harghita in domeniul public al Comunei Lueta si in administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta.
    ART. 2
    (1) Consiliul Local al Comunei Lueta are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevãzute în anexã, pentru desfãşurarea activitãţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
    (2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic prin Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Lueta în conformitate cu destinaţia acestora.
    (3) În situaţia în care în urma controlului se constatã cã imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.
    ART. 3
    (1) Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Lueta va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
    (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentã la data transferului dreptului de administrare.
    (4) Consiliul Local al Comunei Lueta are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii specifice acestora.
    (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
    (6) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Lueta va prelua şi activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data preluãrii imobilelor.
    (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciarã a dreptului de proprietate publicã în favoarea comunei Lueta şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al comunei Lueta, în condiţiile legii.
    ART. 4
    La intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzãtor a anexei nr. 8 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                    PRIM-MINISTRU
                      EMIL BOC

                   Contrasemneazã:
                   ---------------
                 Ministrul educaţiei,
              cercetãrii, tineretului şi
                     sportului,
                Daniel Petru Funeriu

              Ministrul administraţiei
                   şi internelor,
               Constantin-Traian Igaş

            Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 iunie 2011.
    Nr. 620.

    ANEXĂ

                            DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta

    Tabãra Bãile Chirui┌──────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Codul de│Locul │Valoa- │Denumi-│Persoana juridicã │Persoana juridicã │Caracteristicile │
│M.F. │clasifi-│unde │rea de │rea │de la care se │la care se trans- │tehnice ale │
│ │care │este si-│inven- │imobi- │transmite imobilul │mite imobilul │imobilului │
│ │ │tuat i- │tar │lului │ │ │ │
│ │ │mobilul │ (lei) │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34977 │8.29.06 │Judeţul │185.303│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 1 - pia-│
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │trã, pereţi lemn,│
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│acoperiş din ţi- │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │glã profilatã, │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │aria construitã │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │101 mý, mansardã,│
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │electricitate │
│ │ │nr. 1 │ │ │Naţionalã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34978 │8.29.06 │Judeţul │150.325│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 2 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │ton, pereţi din │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│lemn, acoperiş │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │din ţiglã-solzi, │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │aria construitã │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │157 mý, mansardã,│
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │electricitate │
│ │ │nr. 2 │ │ │Naţionalã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34979 │8.29.06 │Judeţul │ 97.292│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 3 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │ton cicloplan, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi din lemn, │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │acoperiş din │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │ţiglã profilatã, │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │aria construitã │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │58,5 mý, etaj, │
│ │ │nr. 3 │ │ │Naţionalã pentru │ │electricitate │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34980 │8.29.06 │Judeţul │163.650│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 4 - pia-│
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │trã, pereţi din │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│lemn, acoperiş │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │din ţiglã │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │profilatã, aria │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │construitã │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │116 mý, │
│ │ │nr. 4 │ │ │Naţionalã pentru │ │electricitate │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34981 │8.29.06 │Judeţul │125.340│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 5 - pia-│
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │trã, pereţi din │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│lemn, acoperiş │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │din ţiglã-solzi, │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │aria construitã │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │154 mý, │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │electricitate │
│ │ │nr. 5 │ │ │Naţionalã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34982 │8.29.06 │Judeţul │364.458│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 6 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │ton cicloplan, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi din cãrã- │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │midã, acoperiş │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │din ţiglã profi- │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │latã, aria cons- │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │truitã 281 mý, │
│ │ │nr. 6 │ │ │Naţionalã pentru │ │apã şi electri- │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │citate, parter, │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │etaj, mansardã │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34983 │8.29.06 │Judeţul │ 84.359│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 7 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │ton cicloplan, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi din cãrã- │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │midã, etaj │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │din lemn învelit │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │cu plãci de azbo-│
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │ciment, aria cons│
│ │ │nr. 7 │ │ │Naţionalã pentru │ │truitã 71,57 mý, │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │electricitate, │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │parter, etaj, │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │mansardã │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34984 │8.29.06 │Judeţul │ 86.336│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 8 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │ton, pereţi din │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│lemn, acoperiş │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │din ţiglã │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │profilatã, aria │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │construitã 108 mý│
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │electricitate │
│ │ │nr. 8 │ │ │Naţionalã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34985 │8.29.06 │Judeţul │172.117│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 9 - be- │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │on, pereţi din │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│lemn, aria cons- │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │truitã 162 mý, │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │electricitate │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │ │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │ │
│ │ │nr. 9 │ │ │Naţionalã pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34986 │8.29.06 │Judeţul │ 69.825│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 10 - │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │beton cicloplan, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi parter din│
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │cãrãmidã, etaj şi│
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │mansardã - lemn, │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │acoperiş din │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │plãci azbociment,│
│ │ │nr. 10 │ │ │Naţionalã pentru │ │aria construitã │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │72 mý, apã + │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │electricitate │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34987 │8.29.06 │Judeţul │ 6 │Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 11 - │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │piatrã cioplitã, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi din lemn, │
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │acoperiş din ţi- │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │glã profilatã, │
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │aria construitã │
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │105 mý, apã şi │
│ │ │nr. 11 │ │ │Naţionalã pentru │ │electricitate │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │ │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│34988 │8.29.06 │Judeţul │ 59.913│Tabãra │Din domeniul public│În domeniul public │Vila nr. 12 - │
│ │ │Harghita│ │Bãile │al statului şi din │al comunei Lueta │beton cicloplan, │
│ │ │comuna │ │Chirui │administrarea Mi- │şi în administrarea│pereţi parter din│
│ │ │Lueta, │ │ │nisterului Educaţi-│Consiliului Local │cãrãmidã, etaj - │
│ │ │str. Bã-│ │ │ei, Cercetãrii, Ti-│al Comunei Lueta │lemn, acoperiş din
│ │ │ile Chi-│ │ │neretului şi Spor- │ │plãci azbociment,│
│ │ │rui │ │ │tului - Autoritatea│ │aria construitã │
│ │ │nr. 12 │ │ │Naţionalã pentru │ │97 mý, apã şi │
│ │ │ │ │ │Sport şi Tineret - │ │electricitate │
│ │ │ │ │ │Direcţia Judeţeanã │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru Sport şi Ti-│ │ │
│ │ │ │ │ │neret Harghita │ │ │
└──────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


                                    ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016