Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 620 din 14 august 2013  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 620 din 14 august 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15" si "Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15", precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Bacau"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 29 august 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ART. 3
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 2*).
-------------
    *) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 4
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău", prevăzut la art. 3, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti, Sărata, Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este cea prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 5
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 3, situate pe raza localităţilor Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti, Sărata, Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, sunt în cuantum total de 7.506 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare", articolul 56.01 - "Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)".
    ART. 6
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 7
    Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                      p. Ministrul delegat pentru proiecte
                     de infrastructură de interes naţional
                             şi investiţii străine,
                               Alexandru Năstase,
                                secretar de stat

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

                  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                Iulian Matache,
                                secretar de stat

                         Ministrul fondurilor europene,
                           Eugen Orlando Teodorovici

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 14 august 2013.
    Nr. 620.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004)

          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
        aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Bacău"

    Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine
    Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi
    Amplasament: judeţul Bacău


    Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA: 1.160.937 mii lei*)
    (1 euro = 4,3467 lei la data de 6 februarie 2012),
    - din care C+M, inclusiv TVA: 676.847 mii lei*)
    Eşalonarea investiţiei:
    Anul I INV 733.959 mii lei
                                                  ─────
                                                  C + M 446.361 mii lei

    Anul II INV 426.978 mii lei
                                                  ─────
                                                  C + M 230.486 mii lei

    Capacităţi (în unităţi fizice)
    - Lungime traseu Obiect 1 20,180 km
                                                        Obiect 2 3,160 km
                                                        Obiect 3 7,360 km
                                                        Total 30,700 km
    - Lăţime platformă/carosabil Obiect 1 9,0 m/7,0 m pe 3,911 km
                                                                           26,0 m/11,5 m pe 16,269 km

    - Lăţime acostamente Obiect 2 şi 3 9,0 m/7,0 m pe 10,520 km
                                                        Obiect 1 2 x 1,0 m pe 3,911 km
                                                                          (1,0 + 1,75) m pe 16,269 km

                                                        Obiect 2 şi 3 2 x 1,0 m pe 10,520 km
    din care benzi de încadrare: Obiect 1, 2 3 2 x 0,50 m

    - poduri (clasa E): 7 buc.
    - pasaje (clasa E): 9 buc.
    - noduri rutiere 1 buc.
    - intersecţii tip giratorie 7 buc.
    Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

------------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

    Factori de risc
    Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


    ANEXA 3

                                     LISTA
              cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe
           coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
           "Varianta de ocolire Bacău", situate pe raza localităţilor
           Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Hemeiuş, Iteşti,
           Sărata, Luizi-Călugăra din judeţul Bacău, proprietarii sau
                        deţinătorii acestora, precum şi
                   sumele individuale aferente despăgubirilor


┌────┬──────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬─────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Valoarea │
│ │ │ │ Numele şi prenumele │ │ │ │ Număr │Suprafaţa│Supra─ │Cons─│despăgubire│
│ │ │ │ proprietarului/ │ Adresa/ │ Categoria │ Număr │ carte │ totală │ faţa │truc─│ (lei) │
│Nr. │Jude- │ UAT │ deţinătorului de │ tarlaua │ de │ cadas─ │ funci─ │ imobil │ de │ţii │ │
│crt.│ ţul │ │ teren/investiţie │ parcela │ folosinţă │ tral/ │ ară │ (mp) │expro─ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ număr │ │ │ priat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ topo │ │ │ (mp) │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 1│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ŞILER ANTON, ŞILER DORINA │T16, 282/266/1 │A-Extravilan │ 3473│ 2853│ 2489,00│ 2183│ │ 2483,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 2│Bacău │Nicolae │IACOV DUMITRU CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ALINA │T16, 282/265/2 │A-Extravilan │ 3123│ 2471│ 2500,00│ 290│ │ 329,93 │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 3│Bacău │Nicolae │DIAC ANA, SALAHORU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARDEI PAVEL │T16, 282/267/2 │A-Extravilan │ 4030│ 3410│ 3300,00│ 2730│ │ 3105,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 4│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU MARTIN │T16, P274/12 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 5│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FARCAS P. GIURGI │T 43, 274/14 │A-Extravilan │ │ │ │ 27│ │ 30,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 6│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI F. IANOS │T43 274/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 4043│ │ 4599,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 7│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FINTA ANDREI │T43 274/16 │A-Extravilan │ │ │ │ 4682│ │ 5326,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 8│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FINTA ANTON │T 43 274/17/1 │A-Extravilan │ │ │ │ 1161│ │ 1320,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 9│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FINTA STEFAN │T43 274/17 │A-Extravilan │ │ │ │ 3111│ │ 3539,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 10│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │SALAHORU GEORGHE │T43 274/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 67│ │ 76,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 11│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │SALAHORU GEORGHE │T43 274/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 16│ │ 18,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 12│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FARCAS P. GIURGI │T 43, 274/14 │A-Extravilan │ │ │ │ 89│ │ 101,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 13│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI F. IANOS │T43 274/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 11│ │ 12,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 14│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │SALAHORU GEORGHE │T43 274/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 1491│ │ 1696,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 15│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │SALAHORU VERONA │T 43 243/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 1210│ │ 1376,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 16│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE IANOS │T43, 274/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 919│ │ 1045,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 17│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MOLNER I. MIHAI │T43 274/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 654│ │ 744,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 18│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BORA IOJE │T43 274/23 │A-Extravilan │ │ │ │ 341│ │ 387,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 19│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOBOS P. ELENA │T 43 274 /25 │A-Extravilan │ │ │ │ 49│ │ 55,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 20│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE M. IANOS │T43 274/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 51│ │ 58,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 21│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE M. IANOS │T43 274/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 22│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE GIURGI │T 44 1966/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 1143│ │ 1300,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 23│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │VAREA PAUL │T44 1966/32 │A-Extravilan │ │ │ │ 1475│ │ 1678,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 24│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU DUMITRU │T44 1966/33 │A-Extravilan │ │ │ │ 2161│ │ 2458,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 25│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FARCAS MARTIN │T44 1966/34 │A-Extravilan │ │ │ │ 1221│ │ 1389,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 26│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI M. PETRE │T 44 1966/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 950│ │ 1080,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 27│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IS IANOS │T 44 1966/36 │A-Extravilan │ │ │ │ 1013│ │ 1152,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 28│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARVA M. ANTON │T 44 1966/37 │A-Extravilan │ │ │ │ 1091│ │ 1241,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 29│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI P. PETRE │T44 1966/38 │A-Extravilan │ │ │ │ 1530│ │ 1740,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 30│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COSA M. GIURGI │T44 1966/39 │A-Extravilan │ │ │ │ 2772│ │ 3153,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 31│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COSA MAGDA │T 44 1966/40 │A-Extravilan │ │ │ │ 2942│ │ 3347,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 32│Bacău │Nicolae │JITARU GIURGI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU IANOS, │T44 1966/41, │A-Extravilan │ │ │ │ 5168│ │ 5879,54│
│ │ │ │CIOCOIU PETRE, ANTAL MAGDA,│/42, /43, /44, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSU MARIA │/45 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 33│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOBOS ROZA │T44 1966/49 │A-Extravilan │ │ │ │ 10│ │ 11,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 34│Bacău │Nicolae │DUMA A. PETRE, BUDAU MARIA,│T44 1966/46, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DUMA M. PETRE │/47, /48 │A-Extravilan │ │ │ │ 852│ │ 969,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 35│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IS IANOS │T 44 1966/36 │A-Extravilan │ │ │ │ 18│ │ 20,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 36│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI M. PETRE │T 44 1966/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 7│ │ 7,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 37│Bacău │Nicolae │SABAU STEFAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │VACARU ST ANTON │T45 1992/42 │A-Extravilan │ │ │ │ 86│ │ 97,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 38│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU M. RADU │T45 1992/43 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 39│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU M. MIHAI │T45 1992/44 │A-Extravilan │ │ │ │ 40│ │ 45,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 40│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU M. MIHAI │T45 1992/44 │A-Extravilan │ │ │ │ 3866│ │ 4398,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 41│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IONITA IFTIMIE │T45 1992/45 │A-Extravilan │ │ │ │ 105│ │ 119,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 42│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IONITA IFTIMIE │T45 1992/45 │A-Extravilan │ │ │ │ 38│ │ 43,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 43│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IONITA IFTIMIE │T45 1992/45 │A-Extravilan │ │ │ │ 17│ │ 19,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 44│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IONITA IFTIMIE │T45 1992/45 │A-Extravilan │ │ │ │ 6131│ │ 6975,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 45│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CATA P. IANOS │T45 1992/46 │A-Extravilan │ │ │ │ 263│ │ 299,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 46│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU GI DUMITRU │T45 1992/47 │A-Extravilan │ │ │ │ 177│ │ 201,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 47│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU M. MANOLE │T45 1992/48 │A-Extravilan │ │ │ │ 100│ │ 113,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 48│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MORARU I. ANTON │T45 1992/49 │A-Extravilan │ │ │ │ 12│ │ 13,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 49│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DAVID IOJA │T451992/2/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 4│ │ 4,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 50│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COSA IANOS │T451992/2/27 │A-Extravilan │ │ │ │ 55│ │ 62,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 51│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IANOS │T451992/2/28 │A-Extravilan │ │ │ │ 139│ │ 158,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 52│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CATA VARVARA │T451992/2/29 │A-Extravilan │ │ │ │ 103│ │ 117,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 53│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU M. LUTA │T451992/2/30 │A-Extravilan │ │ │ │ 127│ │ 144,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 54│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │GABOR M. GHEORGHE │T451992/2/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 466│ │ 530,16│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 55│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MARTIN │T451992/2/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 570│ │ 648,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 56│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MARTIN │T451992/2/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 36│ │ 40,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 57│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARVA VICTORIA │T451992/2/32 │A-Extravilan │ │ │ │ 5153│ │ 5862,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 58│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARVA VICTORIA │T451992/2/32 │A-Extravilan │ │ │ │ 824│ │ 937,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 59│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BOLFA DRAOMIR │T451992/2/33 │A-Extravilan │ │ │ │ 910│ │ 1035,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 60│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BOLFA DRAOMIR │T451992/2/33 │A-Extravilan │ │ │ │ 1382│ │ 1572,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 61│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MAXIM NECULAI │T451992/2/34 │A-Extravilan │ │ │ │ 1991│ │ 2265,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 62│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MAXIM NECULAI │T451992/2/34 │A-Extravilan │ │ │ │ 1730│ │ 1968,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 63│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CRAIU GHEORGHE │T451992/2/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 1241│ │ 1411,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 64│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CRAIU GHEORGHE │T451992/2/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 1173│ │ 1334,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 65│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CIORCILA POPA ION │T451992/2/36 │A-Extravilan │ │ │ │ 1392│ │ 1583,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 66│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CIORCILA POPA ION │T451992/2/36 │A-Extravilan │ │ │ │ 981│ │ 1116,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 67│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │POPA SOFIA │T451992/2/37 │A-Extravilan │ │ │ │ 606│ │ 689,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 68│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │POPA SOFIA │T451992/2/37 │A-Extravilan │ │ │ │ 1264│ │ 1438,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 69│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MIHAI │T451992/6/1 │A-Extravilan │ │ │ │ 503│ │ 572,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 70│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MIHAI │T451992/6/1 │A-Extravilan │ │ │ │ 268│ │ 304,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 71│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IACOB MIHAI │T45 1992/6/2 │A-Extravilan │ │ │ │ 267│ │ 303,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 72│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IACOB MIHAI │T45 1992/6/2 │A-Extravilan │ │ │ │ 400│ │ 455,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 73│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU F. GRIGORE │T 45 1992/6/3 │A-Extravilan │ │ │ │ 162│ │ 184,3│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 74│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU F. GRIGORE │T 45 1992/6/3 │A-Extravilan │ │ │ │ 139│ │ 158,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 75│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COJAN F. ANDREI │T45 1992/6/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 144│ │ 163,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 76│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COJAN F. ANDREI │T45 1992/6/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 134│ │ 152,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 77│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU GHEORGHE │T 45 1992/6/5 │A-Extravilan │ │ │ │ 117│ │ 133,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 78│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU GHEORGHE │T 45 1992/6/5 │A-Extravilan │ │ │ │ 168│ │ 191,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 79│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CHIRICHES DUMITRU │T45 1992/6/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 229│ │ 260,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 80│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CHIRICHES DUMITRU │T45 1992/6/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 100│ │ 113,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 81│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │LACATUSU MARTIN │T45 1992/6/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 43│ │ 48,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 82│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │LACATUSU MARTIN │T45 1992/6/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 246│ │ 279,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 83│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COJAN F. PETRE │T45 1990/6/8 │A-Extravilan │ │ │ │ 268│ │ 304,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 84│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU LUNGU DUMITRU │T45 1992/6/9 │A-Extravilan │ │ │ │ 292│ │ 332,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 85│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Timaru Mihai │T45 1992/6/10 │A-Extravilan │ │ │ │ 1769│ │ 2012,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 86│Bacău │Nicolae │DUMA A. PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DUMA A. MIHAI │T45 1992/6/11 │A-Extravilan │ │ │ │ 898│ │ 1021,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 87│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU MARIA │T45 1992/6/12 │A-Extravilan │ │ │ │ 289│ │ 328,79│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 88│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T45 │A-Extravilan │ 2410│ │ │ 245│ │ 278,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 89│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T45 │A-Extravilan │ 2406│ │ │ 235│ │ 267,36│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 90│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T45 │A-Extravilan │ 2408│ │ │ 228│ │ 259,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 91│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T45 │A-Extravilan │ 2407│ │ │ 221│ │ 251,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 92│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T45 │A-Extravilan │ 2409│ │ │ 214│ │ 243,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 93│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI I. IANOS │T45 1992/6/13 │A-Extravilan │ │ │ │ 754│ │ 857,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 94│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU GHE. MIHAI │T45 1992/6/14 │A-Extravilan │ │ │ │ 982│ │ 1117,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 95│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU DUMITRU │T45 1992/6/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 904│ │ 1028,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 96│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FARTADE MIHAI SERBAN │T45 1992/6/16 │A-Extravilan │ │ │ │ 834│ │ 948,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 97│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COJAN P. IOJA │T45 1992/6/17 │A-Extravilan │ │ │ │ 771│ │ 877,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 98│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARSENE GHEORGHE │T45 1992/6/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 293│ │ 333,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 99│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARSENE DUMITRU │T45 1992/6/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 413│ │ 469,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 100│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU I. VERONA │T 45 1992/6/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 660│ │ 750,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 101│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COCHIOR MIHAI │T 45 1992/6/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 626│ │ 712,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 102│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU ROZA │T45 1992/6/22 │A-Extravilan │ │ │ │ 599│ │ 681,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 103│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU A. PETRE │T 45 1992/6/23 │A-Extravilan │ │ │ │ 271│ │ 308,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 104│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU GI MARIA │T45 1992/6/24 │A-Extravilan │ │ │ │ 269│ │ 306,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 105│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU P. ROZA │T 45 1992/6/25 │A-Extravilan │ │ │ │ 266│ │ 302,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 106│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU P. IANOS │T45 1992/6/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 264│ │ 300,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 107│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CIMPOESU MIHAI │T 45 1992/6/27 │A-Extravilan │ │ │ │ 535│ │ 608,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 108│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU M. GHERGHEL │T 45 1992/6/28 │A-Extravilan │ │ │ │ 514│ │ 584,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 109│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU FERENT │T 45 1992/6/29 │A-Extravilan │ │ │ │ 207│ │ 235,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 110│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE M. ELENA │T 45 1992/6/30 │A-Extravilan │ │ │ │ 411│ │ 467,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 111│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU A. MIHAI │T 45 1992/6/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 452│ │ 514,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 112│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARDEI FRANCISC │T 45 1992/6/32 │A-Extravilan │ │ │ │ 121│ │ 137,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 113│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PANTIRU I. PETRE │T 45 1992/6/33 │A-Extravilan │ │ │ │ 364│ │ 414,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 114│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARDEI ANTAL │T 45 1992/6/34 │A-Extravilan │ │ │ │ 101│ │ 114,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 115│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI M. PETRE │T 45 1992/6/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 11│ │ 12,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 116│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU GHE. GHEORGHE │T 45 1992/4/23 │A-Extravilan │ │ │ │ 1146│ │ 1303,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 117│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU A. MARTIN │T 45 1992/4/24 │A-Extravilan │ │ │ │ 1004│ │ 1142,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 118│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │GABOR ANTON │T 45 1992/4/25 │A-Extravilan │ │ │ │ 1552│ │ 1765,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 119│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │GHIUR I. PETRE │T 45 1992/4/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 1619│ │ 1841,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 120│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BETA ANTAL │T 45 1992/4/27 │A-Extravilan │ │ │ │ 1486│ │ 1690,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 121│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARDEI ANTON │T 45 1992/4/28 │A-Extravilan │ │ │ │ 1100│ │ 1251,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 122│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARDEI A. IANOS │T 45 1992/4/29 │A-Extravilan │ │ │ │ 3591│ │ 4085,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 123│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU GHE. LUNGU │T 45 1992/5/1 │A-Extravilan │ │ │ │ 2050│ │ 2332,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 124│Bacău │Nicolae │DOBOS ANDRIES ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FICHITIU IANOS │T 45 1992/5/2,/3│A-Extravilan │ │ │ │ 3337│ │ 3796,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 125│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FERARU PUNTE MIHAI │T 45 1992/5/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 1478│ │ 1681,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 126│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU P. IANOS │T 45 1992/5/5 │A-Extravilan │ │ │ │ 3532│ │ 4018,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 127│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PISTA DUMITRU │T 45 1992/5/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 2016│ │ 2293,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 128│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ACATRINEI MIHAI │T 45 1992/5/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 2104│ │ 2393,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 129│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU M. MARIA │T 45 1992/5/8 │A-Extravilan │ │ │ │ 2136│ │ 2430,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 130│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE M. DUMITRU │T 45 1992/5/9 │A-Extravilan │ │ │ │ 2084│ │ 2370,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 131│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU A. IANOS │T 45 1992/5/10 │A-Extravilan │ │ │ │ 1437│ │ 1634,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 132│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COCHIOR MIHAI │T 45 1992/5/11 │A-Extravilan │ │ │ │ 1436│ │ 1633,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 133│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU F. IANOS │T 45 1992/5/12 │A-Extravilan │ │ │ │ 2954│ │ 3360,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 134│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU A. GHERGHEL │T 45 1992/5/13 │A-Extravilan │ │ │ │ 2919│ │ 3320,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 135│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TULBURE IANOS │T45 1992/5/14 │A-Extravilan │ │ │ │ 4558│ │ 5185,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 136│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU PETRE │T 45 1992/5/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 982│ │ 1117,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 137│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CATA I. GIURGI │T 45 1992/5/16 │A-Extravilan │ │ │ │ 3582│ │ 4075,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 138│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CIUBOTARU MIHAI │T 45 1992/5/17 │A-Extravilan │ │ │ │ 1107│ │ 1259,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 139│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CIUBOTARU MIHAI │T 45 1992/5/17 │A-Extravilan │ │ │ │ 886│ │ 1007,99│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 140│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CALAPACI IS MIHAI │T 45 1992/5/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 773│ │ 879,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 141│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CALAPACI IS MIHAI │T 45 1992/5/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 532│ │ 605,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 142│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU PETRE │T45 1992/5/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 297│ │ 337,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 143│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CATA IS STEFAN │T 45 1992/5/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 198│ │ 225,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 144│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ARVA GIURGI │T45 1992/5/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 358│ │ 407,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 145│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FARCAS PETRE │T 45 1992/5/22 │A-Extravilan │ │ │ │ 339│ │ 385,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 146│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ANDOR ANDRIES │T 45 1992/5/23 │A-Extravilan │ │ │ │ 4│ │ 4,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 147│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CHIRICHES MIHAI │T 45 1992/4/22 │A-Extravilan │ │ │ │ 1933│ │ 2199,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 148│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CHIRICHES MIHAI │T 45 1992/4/22 │A-Extravilan │ │ │ │ 7│ │ 7,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 149│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU GI OCTAVIAN │T45 1993/1/45 │A-Extravilan │ │ │ │ 23│ │ 26,17│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 150│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DIAC I. MARIA │T45 1993/1/44 │A-Extravilan │ │ │ │ 15│ │ 17,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 151│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │FINEA FERENT │T45 1993/1/43 │A-Extravilan │ │ │ │ 14│ │ 15,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 152│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TIMARU MARTIN │T45 1993/1/42 │A-Extravilan │ │ │ │ 10│ │ 11,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 153│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MICLAUS FERET │T45 1993/1/41 │A-Extravilan │ │ │ │ 16│ │ 18,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 154│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MARIAN ION │T 45 1992/4/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 8│ │ 9,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 155│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MARIAN ION │T 45 1992/4/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 1195│ │ 1359,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 156│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MARIAN ION │T 45 1992/4/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 5│ │ 5,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 157│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MIHAI │T 45 1992/4/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 1262│ │ 1435,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 158│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU MIHAI │T 45 1992/4/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 35│ │ 39,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 159│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI M. MAGDA │T45 1993/1/40 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 160│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU LUGU ION │T45 1993/1/39 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 161│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU ION LUNGU │T45 1993/1/38 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 162│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU PETRE LUNGU │T45 1993/1/37 │A-Extravilan │ │ │ │ 5│ │ 5,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 163│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BULAI M. ELENA │T45 1993/1/36 │A-Extravilan │ │ │ │ 5│ │ 5,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 164│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU MIHAI LUNGU │T45 1993/1/35 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 165│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU M. ION │T 45 1992/4/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 15│ │ 17,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 166│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU M. ION │T 45 1992/4/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 650│ │ 739,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 167│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU I. GHEORGHE │T 45 1992/4/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 632│ │ 719,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 168│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU I. GHEORGHE │T 45 1992/4/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 2│ │ 2,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 169│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PETRE ANTON │T45 1993/1/34 │A-Extravilan │ │ │ │ 7│ │ 7,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 170│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DUMA GI MIHAI │T45 1993/1/33 │A-Extravilan │ │ │ │ 15│ │ 17,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 171│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PETRE VERONA │T45 1993/1/32 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 172│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PETREA FERENT │T45 1993/1/31 │A-Extravilan │ │ │ │ 9│ │ 10,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 173│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAIES I. GIURGI │T45 1993/1/30 │A-Extravilan │ │ │ │ 27│ │ 30,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 174│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOBOSICA P. GHEORGHE │T45 1993/1/29 │A-Extravilan │ │ │ │ 15│ │ 17,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 175│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T 45 1992/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 325│ │ 369,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 176│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T 45 1992/4 │A-Extravilan │ 2572│ │ │ 713│ │ 811,17│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 177│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MARIAN PETRE │T 45 1992/4/16 │A-Extravilan │ │ │ │ 1466│ │ 1667,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 178│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CATA V. ANTON │T45 1993/1/28 │A-Extravilan │ │ │ │ 32│ │ 36,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 179│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU F. IANOS │T45 1993/1/27 │A-Extravilan │ │ │ │ 41│ │ 46,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 180│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU F. ROZA │T45 1993/1/26 │A-Extravilan │ │ │ │ 50│ │ 56,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 181│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU ROZA │T45 1993/1/25 │A-Extravilan │ │ │ │ 60│ │ 68,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 182│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │TANCAU F. MARTIN │T45 1993/1/24 │A-Extravilan │ │ │ │ 72│ │ 81,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 183│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU GI IOJE │T45 1993/1/23 │A-Extravilan │ │ │ │ 53│ │ 60,3│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 184│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU ST MAGDA │T45 1993/1/22 │A-Extravilan │ │ │ │ 57│ │ 64,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 185│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU ANTON │T45 1993/1/21 │A-Extravilan │ │ │ │ 114│ │ 129,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 186│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU GI VARVARA │T45 1993/1/20 │A-Extravilan │ │ │ │ 71│ │ 80,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 187│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU IOJE │T45 1993/1/19 │A-Extravilan │ │ │ │ 156│ │ 177,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 188│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DOGARU FERENT │T45 1993/1/18 │A-Extravilan │ │ │ │ 91│ │ 103,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 189│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU FERENT │T 45 1992/4/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 2526│ │ 2873,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 190│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T 45 1992/4 │A-Extravilan │ 2165│ │ │ 1353│ │ 1539,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 191│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU STEFAN BERDILA │T45 1993/1/17 │A-Extravilan │ │ │ │ 756│ │ 860,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 192│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │JITARU IACOB │T45 1993/1/16 │A-Extravilan │ │ │ │ 480│ │ 546,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 193│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │VACARU MARTIN │T45 1993/1/15 │A-Extravilan │ │ │ │ 550│ │ 625,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 194│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │RUPI IOJE MIHAI │T45 1993/1/14 │A-Extravilan │ │ │ │ 259│ │ 294,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 195│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T 45 1992/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 395│ │ 449,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 196│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MORARU ANTON │T 45 1992/4/12 │A-Extravilan │ │ │ │ 314│ │ 357,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 197│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │CHIRICHES A. MARIA │T 45 1992/4/11 │A-Extravilan │ │ │ │ 280│ │ 318,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 198│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │RUPI IOJE MIHAI │T45 1993/1/13 │A-Extravilan │ │ │ │ 327│ │ 372,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 199│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DIURCA IANOS │T45 1993/1/12 │A-Extravilan │ │ │ │ 349│ │ 397,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 200│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU MAGDA │T45 1993/1/11 │A-Extravilan │ │ │ │ 372│ │ 423,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 201│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BUDAU M. IANOS │T45 1993/1/10 │A-Extravilan │ │ │ │ 402│ │ 457,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 202│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MORARU A. MARTIN │T 45 1992/4/10 │A-Extravilan │ │ │ │ 234│ │ 266,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 203│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ANTAL MARTIN │T 45 1992/4/9 │A-Extravilan │ │ │ │ 148│ │ 168,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 204│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │COSA M. ION │T 45 1992/4/8 │A-Extravilan │ │ │ │ 193│ │ 219,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 205│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU MARTIN BALAN │T45 1993/1/9 │A-Extravilan │ │ │ │ 3249│ │ 3696,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 206│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │BOBARNAC ROZA │T45 1993/1/8 │A-Extravilan │ │ │ │ 1774│ │ 2018,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 207│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │GHIURCA ANTON, PISTA PETRE │T 45 1992/4/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 87│ │ 98,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 208│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │GHIURCA ANTON, PISTA PETRE │T 45 1992/4/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 6,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 209│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU PETRE │T 45 1992/4/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 1│ │ 1,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 210│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PANTIRU GIURGI │T45 1993/1/7 │A-Extravilan │ │ │ │ 1499│ │ 1705,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 211│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU LUNGU ION │T45 1993/1/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 376│ │ 427,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 212│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU SILVESTRU │T45 1993/1/5 │A-Extravilan │ │ │ │ 610│ │ 693,99│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 213│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU LUCIA PLETOSU │T45 1993/1/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 2265│ │ 2576,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 214│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU LUCIA PLETOSU │T45 1993/1/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 145│ │ 164,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 215│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU OCTAVIAN MARIA │T45 1993/1/3 │A-Extravilan │ │ │ │ 160│ │ 182,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 216│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MICLAUS P. PETRE │T45 1993/1/2 │A-Extravilan │ │ │ │ 257│ │ 292,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 217│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │PATRASCU M. MIHAI PLETOSU │T45 1993/1/1 │A-Extravilan │ │ │ │ 258│ │ 293,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 218│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │T16 │DE-Extravilan│ │ │ │ 173│ │ 196,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 219│Bacău │Nicolae │Consiliul Local │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Nicolae Bălcescu │T16, P275 │P-Extravilan │ │ │ │ 672│ │ 764,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 220│Bacău │Nicolae │ │ │CCN- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │1934/2 │Extravilan │ │ │ │ 116│ │ 131,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 221│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │ │DE-Extravilan│ │ │ │ 38│ │ 43,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 222│Bacău │Nicolae │ │ │CCN- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │ │Extravilan │ │ │ │ 3750│ │ 4266,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 223│Bacău │Nicolae │ │ │CCN- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │ │Extravilan │ │ │ │ 2381│ │ 2708,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 224│Bacău │Nicolae │ │ │CCN- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │T45 │Extravilan │ │ │ │ 434│ │ 493,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 225│Bacău │Nicolae │Consiliul Local │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Nicolae Bălcescu │T45 │P-Extravilan │ │ │ │ 3552│ │ 4041,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 226│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │T45 │DE-Extravilan│ │ │ │ 1675│ │ 1905,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 227│Bacău │Nicolae │S.C. "Antrepriza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Construcţii Montaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Industrial - S.A." │T16, 282/278 │A-Intravilan │ 2780│ 2122│ 2471,00│ 10│ │ 344,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 228│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/276 │A-Intravilan │ 3186│ 2510│ 2485,00│ 9│ │ 310,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 229│Bacău │Nicolae │S.C. "Antrepriza │T16, 282/264, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Construcţii Montaj │282/269, │ │2424-2425│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Industrial - S.A." │282/271, │ │-2426- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │282/273, 282/274│A-Intravilan │2427-2428│ 1843│ 12315,20│ 47│ │ 1620,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 230│Bacău │Nicolae │ │T16, 282/259, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │282/260 │A-Intravilan │ 568r│ 497│ 9792,00│ 4476│ │ 154334,79│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 231│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/258/1 │A-Intravilan │ 1211│ 875│ 1800,00│ 1750│ │ 60340,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 232│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/258 │A-Intravilan │ 1212│ 2124│ 1800,00│ 91│ │ 3137,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 233│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DAVID IOJE │T16, 282/253 │A-Intravilan │ │ │ 3600,00│ 29│ │ 999,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 234│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ŞERBAN IONEL DANIEL │T16, 282/249 │A-Intravilan │ 1801│ 988│ 2000,00│ 15│ │ 517,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 235│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │MICLĂUŞ PETRE │T16, 282/247 │A-Intravilan │ 1755│ │ 2500,00│ 8│ │ 275,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 236│Bacău │Nicolae │AIRINEI MITICĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │AIRINEI MIHAELA │T16, 249/3 │A-Intravilan │ 1765│ 61064│ 1985,00│ 3│ │ 103,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 237│Bacău │Nicolae │AIRINEI MITICĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │AIRINEI MIHAELA │T16, 249/3 │A-Intravilan │ 1764│ 61065│ 1987,00│ 2│ │ 68,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 238│Bacău │Nicolae │AIRINEI MITICĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │AIRINEI MIHAELA │T16, 249/3 │A-Intravilan │ 1763│ 61061│ 1988,00│ 1│ │ 34,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 239│Bacău │Nicolae │S.C. "Antrepriza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Construcţii Montaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Industrial - S.A." │T16, 282/245 │A-Intravilan │ 1776│ 1069│ 2489,69│ 1│ │ 34,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 240│Bacău │Nicolae │S.C. "Antrepriza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Construcţii Montaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Industrial - S.A." │T16, 282/247 │A-Intravilan │ 1778│ 1067│ 2500,00│ 1│ │ 34,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 241│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │DAVID IOJE │T16, 282/253 │A-Intravilan │ │ │ 3600,00│ 182│ │ 6275,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 242│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/258 │A-Intravilan │ 1212│ 2124│ 1800,00│ 894│ │ 30825,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 243│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Proprietar neidentificat*) │T16,282/ │A-Intravilan │ │ │ │ 6│ │ 206,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 244│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │ŞILER ANTON, ŞILER DORINA │T16, 282/266/1 │A-Intravilan │ 3473│ 2853│ 2489,00│ 6│ │ 206,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 245│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │VLĂDĂREAN ADRIAN FLORIAN │T16, 282/279 │A-Intravilan │ 2895│ 60835│ 5000,00│ 350│ │ 12068,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 246│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/275 │A-Intravilan │ 3106│ 2437│ 2500,00│ 1672│ │ 57651,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 247│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │IACOV DUMITRU CONSTANTIN │T16, 282/266/2 │A-Intravilan │ 2927│ 2269│ 2500,00│ 2431│ │ 83822,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 248│Bacău │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bălcescu │Primăria Nicolae Bălcescu │ │DE-Intravilan│ │ │ │ 188│ │ 6482,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 249│Bacău │Letea Veche│Primăria Letea Veche │T68 │HC-Extravilan│ │ │ │ 2643│ │ 3700,79│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 250│Bacău │Letea Veche│Primăria Letea Veche │T68, P 975 │P-Extravilan │ │ │ │ 9960│ │ 13946,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 251│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T68, A 975/5 │A-Extravilan │ 1901│ 2014│ 8700│ 108│ │ 151,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 252│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T68, A 975/3 │A-Extravilan │ 1902│ 2013│ 3000│ 553│ │ 774,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 253│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T68, A 975/2 │A-Extravilan │ 1900│ 2012│ 8200│ 2779│ │ 3891,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 254│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T68, A 975/1 │A-Extravilan │ 3024│ 2997│ 27718│ 664│ │ 929,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 255│Bacău │Letea Veche│Primăria Letea Veche │T68 │CD-Extravilan│ │ │ │ 3888│ │ 5444,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 256│Bacău │Letea Veche│ZACHMAN ELENA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │URSACHE ANGELA │T65, P 996/3 │A-Extravilan │ 4036│ 4015│ 1400│ 7│ │ 9,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 257│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T65, P 996/8 │A-Extravilan │ 4035│ 4013│ 1400│ 34│ │ 47,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 258│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T65, P 996/7 │A-Extravilan │ 2677│ 2511│ 2200│ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 259│Bacău │Letea Veche│DAMIAN VALERIU ŞI VERONICA │T65, P 996/6 │A-Extravilan │ 2678│ 2514│ 14000│ 4289│ │ 6005,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 260│Bacău │Letea Veche│CHIRITA AGLAIA, PANTELIMON │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, LEFTER DUMITRU │T65, P 996/3,/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4,/5 │A-Extravilan │ │ │ 4764│ 3526│ │ 4937,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 261│Bacău │Letea Veche│REZERVA - COMISIA LOCALĂ │T 69 │HB-Extravilan│ │ │ 50900│ 160│ │ 224,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 262│Bacău │Letea Veche│BUCA CONSTANTIN │T 70, A1051/55 │A-Extravilan │ │ │ 5603│ 134│ │ 187,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 263│Bacău │Letea Veche│BRAILEANU JANICA │T 70, A1051/54 │A-Extravilan │ │ │ 2400│ 131│ │ 183,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 264│Bacău │Letea Veche│VASILACHE ELENA │T 70, A1051/53 │A-Extravilan │ 1625│ 1191│ 1480│ 92│ │ 128,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 265│Bacău │Letea Veche│ROIBU VASILE ŞI STRATIA │T 70, A1051/52, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A1051/52/1 │A-Extravilan │ 3571│ 3551│ 5000│ 469│ │ 656,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 266│Bacău │Letea Veche│GHINDEA VASILE, VIERU ELENA│T 70, A1051 │A-Extravilan │ │ │ 7043│ 988│ │ 1383,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 267│Bacău │Letea Veche│IVAS MARIA │T 70, A1051/49 │A-Extravilan │ 1978│ 1495│ 5000│ 1012│ │ 1417,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 268│Bacău │Letea Veche│PREDA V. CONSTANTIN │T 70, A1051/48 │A-Extravilan │ 3666│ 3664│ 7864│ 1441│ │ 2017,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 269│Bacău │Letea Veche│PREDA V. CONSTANTIN │T 70, A1051/48 │A-Extravilan │ 3666│ 3664│ 7864│ 147│ │ 205,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 270│Bacău │Letea Veche│PREDA C. VASILE │T 70, A1051/47 │A-Extravilan │ │ │ 8300│ 1690│ │ 2366,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 271│Bacău │Letea Veche│VRABIE ION ŞI LORENA ELENA │T 70, A1051/46 │A-Extravilan │ 4176│ 4162│ 2970│ 547│ │ 765,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 272│Bacău │Letea Veche│LEFTER GH. VASILE │T 70, A1051/45 │A-Extravilan │ │ │ 5000│ 878│ │ 1229,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 273│Bacău │Letea Veche│LEFTER GH. CONSTANTIN │T 70, A1051/44 │A-Extravilan │ │ │ 5890│ 959│ │ 1342,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 274│Bacău │Letea Veche│LEFTER FLOAREA │T 70, A1051/43 │A-Extravilan │ │ │ 6100│ 1118│ │ 1565,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 275│Bacău │Letea Veche│CALIN VALENTIN │T 70, A1051/42 │A-Extravilan │ │ │ 2500│ 468│ │ 655,3│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 276│Bacău │Letea Veche│SCUTARU ANTONIU CATALIN │T 70, A1051/41/1│A-Extravilan │ 60454│ 60454│ 2500│ 488│ │ 683,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 277│Bacău │Letea Veche│ABORTULESEI SILVIU ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA │T 70, A1051/41 │A-Extravilan │ 2018│ 1576│ 7700│ 1510│ │ 2114,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 278│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 70, A1051 │A-Extravilan │ 1124│ │ │ 235│ │ 329,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 279│Bacău │Letea Veche│PASCU ELENA │T 70, A1051/40 │A-Extravilan │ 3635│ 3597│ 5164│ 1071│ │ 1499,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 280│Bacău │Letea Veche│PASCU IANCU │T 70, A1051/40 │A-Extravilan │ 1126│ 764│ 3155│ 642│ │ 898,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 281│Bacău │Letea Veche│CIOBANU C. ELENA │T 70, A1051/39 │A-Extravilan │ │ │ 1849│ 323│ │ 452,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 282│Bacău │Letea Veche│DRAGOMIR MARIA │T 70, A1051/38 │A-Extravilan │ │ │ 8304│ 1618│ │ 2265,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 283│Bacău │Letea Veche│DRAGOMIR ELENA │T 70, A1051/37 │A-Extravilan │ │ │ 8437│ 1606│ │ 2248,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 284│Bacău │Letea Veche│LUPU ELENA │T 70, A1051/36 │A-Extravilan │ │ │ 2400│ 527│ │ 737,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 285│Bacău │Letea Veche│NEACSU ION │T 70, A1051/35 │A-Extravilan │ │ │ 1809│ 309│ │ 432,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 286│Bacău │Letea Veche│NEACSU ION │T 70, A1051/35 │A-Extravilan │ │ │ 1809│ 7│ │ 9,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 287│Bacău │Letea Veche│MUNTEANU ION │T 70, A1051/34 │A-Extravilan │ 972│ 846│ 4778│ 954│ │ 1335,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 288│Bacău │Letea Veche│NECHITA MARIA │T 70, A1051/33 │A-Extravilan │ 2551│ │ 3900│ 739│ │ 1034,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 289│Bacău │Letea Veche│DOSOFTEI FLORIN ŞI ANGELA │T 70, A1051/32 │A-Extravilan │ 61043│ 4152│ 2448│ 480│ │ 672,11│
│ │ │ │ │ │ │ (4168)│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 290│Bacău │Letea Veche│BERCARU CONSTANTIN │T 70, A1051/31 │A-Extravilan │ │ │ 2443│ 444│ │ 621,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 291│Bacău │Letea Veche│BERCARU TOADER │T 70, A1051/30 │A-Extravilan │ │ │ 3700│ 464│ │ 649,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 292│Bacău │Letea Veche│MAFTEI MANDITA │T 70, A1051/29 │A-Extravilan │ │ │ 1676│ 339│ │ 474,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 293│Bacău │Letea Veche│LEFTER GH. CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU EMIL, │T 70, A1051/26, │A-Extravilan │ │ │ 11625│ 1244│ │ 1741,88│
│ │ │ │UNGUREANU VALERIU │/27,/28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 294│Bacău │Letea Veche│MAFTEI V. ION │T 70, A1051/25 │A-Extravilan │ 4231│ 4215│ 8350│ 622│ │ 870,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 295│Bacău │Letea Veche│MIHAILA CONSTANTIN │T 70, A1051/24 │A-Extravilan │ 3013│ 2954│ 2529│ 62│ │ 86,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 296│Bacău │Letea Veche│Primăria Letea Veche │DE989 │DE │ │ │ │ 194│ │ 271,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 297│Bacău │Letea Veche│BUTURE GHEORGHE │T70, A 1060/9 │A-Extravilan │ 2516│ 2501│ 2015│ 3│ │ 4,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 298│Bacău │Letea Veche│TOTU COSTACHE, BLAGA MARIA │T70, A 1060/8 │A-Extravilan │ 2972│ 2921│ 1983│ 70│ │ 98,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 299│Bacău │Letea Veche│STAN C. GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURICATU PETRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU VASILE, │T70, A 1060/4,/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBA GH. VASILE │5,/6,/7 │A-Extravilan │ │ │ 7750│ 2261│ │ 3165,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 300│Bacău │Letea Veche│LEFTER VASILE ŞI MARIA │T70, A 1060/3 │A-Extravilan │ 252│ 2632│ 3632│ 1201│ │ 1681,70│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 301│Bacău │Letea Veche│FESAN VLAD ALEXANDRU ŞI EVA│T70, A 1060/2 │A-Extravilan │ 1760│ 3028│ 1797│ 613│ │ 858,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 302│Bacău │Letea Veche│PASCU GH. GHEORGHE │T70, A 1060/1 │A-Extravilan │ │ │ 2000│ 988│ │ 1383,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 303│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 70, P 1051/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 77│ │ 107,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 304│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 70, P 1051/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 18│ │ 25,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 305│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 70, P 1051/3 │A-Extravilan │ │ │ │ 1510│ │ 2114,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 306│Bacău │Letea Veche│ZOTA COSTEL LUCIAN ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA ROXANA │T 70, P 1051/2 │A-Extravilan │ 3556│ 3555│ 500│ 424│ │ 593,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 307│Bacău │Letea Veche│STAN ELENA │T 70, P 1051/2 │A-Extravilan │ 3555│ 3554│ 2035│ 350│ │ 490,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 308│Bacău │Letea Veche│STAN ELENA │T 70, P 1051/2 │A-Extravilan │ 3554│ 3553│ 12555│ 4492│ │ 6289,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 309│Bacău │Letea Veche│CIOBANU CONSTANTIN │T 70, P 1051/2 │A-Extravilan │ 630│ 380│ 3162│ 1243│ │ 1740,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 310│Bacău │Letea Veche│REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ │T71, A 1062 │A-Extravilan │ │ │ │ 1489│ │ 2084,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 311│Bacău │Letea Veche│REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ │T71, A 1062 │A-Extravilan │ │ │ │ 205│ │ 287,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 312│Bacău │Letea Veche│S.C. MATA ILARI PREST - │T71, A 1062/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │1062/2 │A-Extravilan │ 2871│ 2984│ 1411│ 431│ │ 603,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 313│Bacău │Letea Veche│S.C. DE PRODUCERE A │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENERGIEI ELECTRICE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HIDROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HIDROELECTRICA - S.A. │ │A-Extravilan │ 2242│ │ │ 3497│ │ 4896,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 314│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 913│ │ 1278,40│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 315│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 1242│ │ 1739,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 316│Bacău │Letea Veche│ISTOC MARIA, ISTOC PETRE │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 2198│ │ 4716│ 1177│ │ 1648,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 317│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 454│ │ 635,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 318│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 94│ │ 131,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 319│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 2739│ │ │ 4│ │ 5,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 320│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 2739│ │ │ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 321│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 30│ │ 42,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 322│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 2234│ │ 3128,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 323│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 1624│ │ 2273,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 324│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 1748│ │ 2447,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 325│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 265│ │ 371,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 326│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 613│ │ 858,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 327│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 3471│ │ │ 2712│ │ 3797,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 328│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 3208│ │ │ 30│ │ 42,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 329│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ 3208│ │ │ 114│ │ 159,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 330│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 3888│ │ 5444,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 331│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 1462│ │ 2047,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 332│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 1660│ │ 2324,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 333│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 2124│ │ 2974,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 334│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 4104│ │ 5746,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 335│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 3201│ │ 4482,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 336│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 863│ │ 1208,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 337│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T71, A 1213 │A-Extravilan │ │ │ │ 21│ │ 29,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 338│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │ │A-Extravilan │ 3093│ │ │ 93│ │ 130,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 339│Bacău │Letea Veche│POPA I. GHEORGHE │T 75, A 1217/7 │A-Extravilan │ │ │ 23500│ 4963│ │ 6949,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 340│Bacău │Letea Veche│S.C. ALMERA INTERNATIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. GALAŢI │T 75, A 1217/8 │A-Extravilan │ 61711│ 61711│ 10339│ 8206│ │ 11490,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 341│Bacău │Letea Veche│S.C. ALMERA INTERNATIONAL -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. GALAŢI │T 75, A 1217/8 │A-Extravilan │ 61715│ 61715│ 10338│ 2192│ │ 3069,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 342│Bacău │Letea Veche│HULUBA PAUL ŞI MARIA LIVIA │T 77, A1237/26 │A-Extravilan │ 1348│ 895│ 35000│ 4470│ │ 6259│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 343│Bacău │Letea Veche│LEFTER FLOAREA │T 77, A1237/25 │A-Extravilan │ │ │ 9100│ 1150│ │ 1610,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 344│Bacău │Letea Veche│LEFTER NECULAI │T 77, A1237/24 │A-Extravilan │ │ │ 3100│ 460│ │ 644,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 345│Bacău │Letea Veche│LEFTER VASILE │T 77, A1237/23 │A-Extravilan │ │ │ 16200│ 2223│ │ 3112,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 346│Bacău │Letea Veche│BALAN NECULAI │T 77, A1237/22 │A-Extravilan │ │ │ 2500│ 382│ │ 534,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 347│Bacău │Letea Veche│SENCHEA ALEXANDRU │T 77, A1237/21 │A-Extravilan │ │ │ 5000│ 535│ │ 749,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 348│Bacău │Letea Veche│BALAN GHEORGHE │T 77, A1237/20 │A-Extravilan │ │ │ 22900│ 3019│ │ 4227,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 349│Bacău │Letea Veche│UNGUREANU MARANDA │T 77, A1237/19 │A-Extravilan │ │ │ 7000│ 871│ │ 1219,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 350│Bacău │Letea Veche│UNGUREANU I. DUMITRU │T 77, A1237/18 │A-Extravilan │ │ │ 1600│ 185│ │ 259,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 351│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 77, A1237 │A-Extravilan │ │ │ │ 207│ │ 289,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 352│Bacău │Letea Veche│VASILACHE VASILE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA STEFANA │T 77, A1237/17 │A-Extravilan │ 2560│ 2244│ 4506│ 672│ │ 940,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 353│Bacău │Letea Veche│STAN GH. VASILE, │T 77, A123/15, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIPER AGLAIA │/16 │A-Extravilan │ │ │ 7200│ 737│ │ 1031,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 354│Bacău │Letea Veche│FARCAS IULIAN ŞI MIHAELA │T 77, A1237/14 │A-Extravilan │ 3752│ 3748│ 13265│ 1960│ │ 2744,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 355│Bacău │Letea Veche│MOCANU CONSTANTIN │T 77, A1237/13 │A-Extravilan │ 2357│ 1976│ 3393│ 495│ │ 693,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 356│Bacău │Letea Veche│VASILACHE VASILE │T 77, A1237/13 │A-Extravilan │ 2356│ 1995│ 3400│ 495│ │ 693,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 357│Bacău │Letea Veche│VASILACHE VASILE │T 77, A1237/13 │A-Extravilan │ 2355│ 2053│ 3403│ 496│ │ 694,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 358│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 77, A1237 │A-Extravilan │ │ │ │ 149│ │ 208,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 359│Bacău │Letea Veche│MARCU COSTEL │T 77, A1237/12 │A-Extravilan │ 2458│ 2130│ 9041│ 1324│ │ 1853,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 360│Bacău │Letea Veche│BRAILEANU JENICA │T 77, A1237/11 │A-Extravilan │ │ │ 1900│ 310│ │ 434,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 361│Bacău │Letea Veche│UNGUREANU GRIGORE │T 77, A1237/10 │A-Extravilan │ │ │ 7200│ 957│ │ 1340,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 362│Bacău │Letea Veche│NICA PROFIRA │T 77, A1237/9 │A-Extravilan │ │ │ 16000│ 2791│ │ 3908,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 363│Bacău │Letea Veche│OPINCARU D. ION │T 77, A1237/8 │A-Extravilan │ │ │ 10000│ 542│ │ 758,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 364│Bacău │Letea Veche│LUPUSORU GABRIELA │T 77, A1237/7 │A-Extravilan │ 2576│ 2263│ 14300│ 2001│ │ 2801,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 365│Bacău │Letea Veche│CONDORACHE VIORICA │T 77, A1237/6 │A-Extravilan │ 3959│ 3949│ 7154│ 1083│ │ 1516,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 366│Bacău │Letea Veche│UNGUREANU D. PETRU │T 77, A1237/6 │A-Extravilan │ 3958│ 3948│ 7163│ 1098│ │ 1537,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 367│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 77, A1237 │A-Extravilan │ │ │ │ 786│ │ 1100,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 368│Bacău │Letea Veche│VIERU ELENA │T 77, A1237/5 │A-Extravilan │ │ │ 5400│ 822│ │ 1150,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 369│Bacău │Letea Veche│PANTELIMON GHEORGHE │T 77, A1237/4 │A-Extravilan │ │ │ 21100│ 3006│ │ 4209,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 370│Bacău │Letea Veche│PRISECARU I. CONSTANTIN │T 77, A1237/3 │A-Extravilan │ │ │ 11400│ 1573│ │ 2202,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 371│Bacău │Letea Veche│OPINCARU DIMITRU │T 77, A1237/2 │A-Extravilan │ │ │ 6400│ 941│ │ 1317,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 372│Bacău │Letea Veche│PANGA JENICA │T 77, A1237/1 │A-Extravilan │ 1301/2│ 1533│ 30000│ 4517│ │ 6324,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 373│Bacău │Letea Veche│PUIU ANICA │T 77, A1237/1 │A-Extravilan │ 1301/1│ 1530│ 61000│ 9586│ │ 13422,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 374│Bacău │Letea Veche│Primăria Letea Veche │CCN1250 │CCN- │ │ │ │ 1320│ │ 1848,30│
│ │ │ │ │ │Extravilan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 375│Bacău │Letea Veche│STANICA VASILE ŞI VIRGINIA │T59, P 835/78 │A-Extravilan │ 1329│ 878│ 22000│ 4025│ │ 5635,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 376│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T59, P 835/79 │A-Extravilan │ │ │ │ 8295│ │ 11614,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 377│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T59, P 835/80 │A-Extravilan │ │ │ │ 645│ │ 903,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 378│Bacău │Letea Veche│PLATON ANGELA ŞI VRABIE ION│T59, P 835/88 │A-Extravilan │ │ │ 20000│ 2477│ │ 3468,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 379│Bacău │Letea Veche│NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN│T59, P 835/89 │A-Extravilan │ 61818│ 61818│ 77300│ 15117│ │ 21167,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 380│Bacău │Letea Veche│NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN│T59, P 835/89 │A-Extravilan │ 61818│ 61818│ 77300│ 6│ │ 8,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 381│Bacău │Letea Veche│NICOLESCU ELENA ŞI CRISTIAN│T59, P 835/89 │A-Extravilan │ 61818│ 61818│ 77300│ 6│ │ 8,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 382│Bacău │Letea Veche│ACATRINEI FLORIN ŞI DELIA │T59, P 835/23 │A-Extravilan │ 1345│ 931│ 35000│ 929│ │ 1300,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 383│Bacău │Letea Veche│BADARA GABRIEL ŞI ANAMARIA │T59, P 835/22 │A-Extravilan │ 60611│ 60611│ 13092│ 3465│ │ 4851,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 384│Bacău │Letea Veche│BADARA GABRIEL ŞI ANAMARIA │T59, P 835/21 │A-Extravilan │ 60601│ 60601│ 19822│ 5371│ │ 7520,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 385│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T59, P 835 │A-Extravilan │ │ │ │ 2749│ │ 3849,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 386│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T59, P 835 │A-Extravilan │ │ │ │ 1809│ │ 2533,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 387│Bacău │Letea Veche│SRAER IOSIF, MARIA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT │ │CC-Extravilan│ 265/1│ 981│ 25865│ 3418│ │ 4785,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 388│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 61272│ │ │ 1012│ │ 1417,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 389│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 1731r│ │ │ 243│ │ 340,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 390│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ │ │ │ 450│ │ 630,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 391│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 61686│ │ │ 2131│ │ 2983,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 392│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ │ │ │ 2833│ │ 3966,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 393│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 60885│ │ │ 488│ │ 683,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 394│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 60884│ │ │ 487│ │ 681,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 395│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 61193│ │ │ 169│ │ 236,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 396│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 61192│ │ │ 656│ │ 918,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 397│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 61167│ │ │ 717│ │ 1003,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 398│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ │ │ │ 9865│ │ 13813,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 399│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 4147│ │ │ 519│ │ 726,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 400│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 1131│ │ │ 373│ │ 522,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 401│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ │ │ │ 3189│ │ 4465,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 402│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 4230│ │ │ 251│ │ 351,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 403│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ │ │ │ 2152│ │ 3013,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 404│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 2258│ │ │ 633│ │ 886,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 405│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 60431│ │ │ 7049│ │ 9870,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 406│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 741 │A-Extravilan │ 60431│ │ │ 5│ │ 7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 407│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ │ │ │ 1012│ │ 1417,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 408│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ │ │ │ 555│ │ 777,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 409│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 3592│ │ │ 504│ │ 705,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 410│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ │ │ │ 359│ │ 502,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 411│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 1633│ │ │ 476│ │ 666,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 412│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 1694R│ │ │ 179│ │ 250,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 413│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 3615│ │ │ 496│ │ 694,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 414│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 60837│ │ │ 107│ │ 149,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 415│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 60838│ │ │ 83│ │ 116,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 416│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ │ │ │ 40│ │ 56,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 417│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ 61516│ │ │ 73│ │ 102,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 418│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T51, A 754 │A-Extravilan │ │ │ │ 143│ │ 200,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 419│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │ │A-Extravilan │ │ │ │ 23│ │ 32,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 420│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T40, A 674 │A-Extravilan │ │ │ │ 2892│ │ 4049,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 421│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T40, A 674 │A-Extravilan │ │ │ │ 2302│ │ 3223,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 422│Bacău │Letea Veche│NUTU MIHAI ŞI ANGELICA │T 40, P674/3 │A-Extravilan │ 1786│ 1585│ 15821│ 28│ │ 39,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 423│Bacău │Letea Veche│TURLUIANU GH. NECULAI │T39, A674/4/1 │A-Extravilan │ │ │ 4500│ 320│ │ 448,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 424│Bacău │Letea Veche│TURLUIANU CONSTANTIN ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TURLUIANU NECULAI │T39, A674/4/2 │A-Extravilan │ 2537│ 2445│ 1512│ 67│ │ 93,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 425│Bacău │Letea Veche│CIOINEAG PROFIRA │T39, A674/4/2 │A-Extravilan │ 2538│ 2447│ 2804│ 124│ │ 173,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 426│Bacău │Letea Veche│OPINCARU AURELIA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPINCARU CARMEN │T39, A674/4/2 │A-Extravilan │ 2539│ 2454│ 4716│ 213│ │ 298,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 427│Bacău │Letea Veche│OPINCARU V. VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOINEAG GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU SAFTA, FILIP VASILE, │T39, A674/4/3, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUSLENGHEA CONSTANTIN │ /4, /5,/6,/7 │A-Extravilan │ │ │ 21900│ 628│ │ 879,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 428│Bacău │Letea Veche│SALOMIA DUMITRU │T39, A674/4/8 │A-Extravilan │ 1910│ 2588│ 1817│ 447│ │ 625,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 429│Bacău │Letea Veche│OPINCARU V. VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOINEAG GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU SAFTA, FILIP VASILE, │T39, A674/4/3, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUSLENGHEA CONSTANTIN │ /4, /5, /6,/7 │A-Extravilan │ │ │ 21900│ 83│ │ 116,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 430│Bacău │Letea Veche│ISTRATE FRASINA │T39, A674/4/8 │A-Extravilan │ 1911│ 2619│ 1824│ 950│ │ 1330,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 431│Bacău │Letea Veche│DANCULEA I. VASILE, │T39, A674/4/9, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCIU N. NECULAI │ /10 │A-Extravilan │ │ │ 4600│ 4573│ │ 6403,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 432│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 4392│ │ 6149,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 433│Bacău │Letea Veche│PANTELIMON MIHAI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VILHELMINA │T39, A674/4/11 │A-Extravilan │ 4101│ 4079│ 1400│ 83│ │ 116,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 434│Bacău │Letea Veche│PANTELIMON MIHAI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VILHELMINA │T39, A674/4/12 │A-Extravilan │ 3758│ 3730│ 3400│ 175│ │ 245,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 435│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 735│ │ 1029,16│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 436│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ 2907│ │ │ 195│ │ 273,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 437│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 24│ │ 33,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 438│Bacău │Letea Veche│UNGUREANU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN, ADRIAN │T39, A674/4/17 │A-Extravilan │ 1347│ │ 3200│ 112│ │ 156,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 439│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 705│ │ 987,16│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 440│Bacău │Letea Veche│CRISTESCU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU ANICA, IORGA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTON DANA MIHAELA │T39, A674/4/28 │A-Extravilan │ 61290│ 61290│ 1557│ 11│ │ 15,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 441│Bacău │Letea Veche│CRISTESCU ELENA │T39, A674/4/28 │A-Extravilan │ 61289│ 61289│ 3148│ 58│ │ 81,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 442│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 271│ │ 379,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 443│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 2171│ │ 3039,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 444│Bacău │Letea Veche│PANTELIMON MIHAI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VILHELMINA │T39, A674/4/11 │A-Extravilan │ 4101│ 4079│ 1400│ 1168│ │ 1635,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 445│Bacău │Letea Veche│PANTELIMON MIHAI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VILHELMINA │T39, A674/4/12 │A-Extravilan │ 3758│ 3730│ 3400│ 2411│ │ 3375,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 446│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T39, A674/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 2571│ │ 3599,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 447│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 2026│ │ 2836,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 448│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 1722│ │ 2411,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 449│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 2198│ │ 3077,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 450│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 3658│ │ 5122,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 451│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 1445│ │ 2023,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 452│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T41, A677 │A-Extravilan │ │ │ │ 959│ │ 1342,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 453│Bacău │Letea Veche│RADU NECULAI │T 35, P 649/77 │A-Extravilan │ 2280│ 1988│ 6000│ 530│ │ 742,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 454│Bacău │Letea Veche│SAMOILA I. ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORALIU I. GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU DUMITRU - REZERVĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERMAN GH. SIMION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANJALA ION - REZERVĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRDAN V. VASILE, │T 35, P 649/67, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB I. MARIA, │ /69, /70, /71, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB D. IOAN, │ /72, 73, /74, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU GHEORGHE │ /75, /76 │A-Extravilan │ │ │ 41000│ 3643│ │ 5101,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 455│Bacău │Letea Veche│DOBRANICI V. ELISABETA │T 35, P 649/67 │A-Extravilan │ 1897│ 1551│ 2100│ 384│ │ 537,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 456│Bacău │Letea Veche│PASCU C. VASILE │T 35, P 649/65 │A-Extravilan │ │ │ 4200│ 582│ │ 814,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 457│Bacău │Letea Veche│LADARU V. COSTACHI │T 35, P 649/64 │A-Extravilan │ │ │ 2900│ 435│ │ 609,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 458│Bacău │Letea Veche│DRAGHICI MARGARETA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI ION │T 35, P 649/63 │A-Extravilan │ │ │ 4200│ 623│ │ 872,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 459│Bacău │Letea Veche│TUDOR C. NECULAI │T 35, P 649/62 │A-Extravilan │ │ │ 6300│ 427│ │ 597,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 460│Bacău │Letea Veche│IACOB C. CONSTANTIN - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REZERVĂ │T 35, P 649/61 │A-Extravilan │ │ │ 2600│ 215│ │ 301,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 461│Bacău │Letea Veche│GHERASIM JANICA │T 35, P 649/60 │A-Extravilan │ │ │ 5000│ 374│ │ 523,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 462│Bacău │Letea Veche│PAVEL AUGUSTINA │T 35, P 656/59 │A-Extravilan │ │ │ 3600│ 360│ │ 504,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 463│Bacău │Letea Veche│GLAVAN SOFIA │T 35, P 649/59 │A-Extravilan │ 2281│ 2022│ 4500│ 413│ │ 578,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 464│Bacău │Letea Veche│IACOB C. MARIA │T 35, P 649/58 │A-Extravilan │ │ │ 5400│ 538│ │ 753,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 465│Bacău │Letea Veche│HARJA I. ION │T 35, P 649/54 │A-Extravilan │ │ │ 8300│ 395│ │ 553,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 466│Bacău │Letea Veche│VANTURACHE A. GHEORGHE │T 35, P 649/53 │A-Extravilan │ │ │ 3600│ 746│ │ 1044,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 467│Bacău │Letea Veche│MICU C.T. ION - REZERVĂ │T 35, P 649/52 │A-Extravilan │ │ │ 2900│ 608│ │ 851,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 468│Bacău │Letea Veche│RADU N. ION │T 35, P 649/51 │A-Extravilan │ │ │ 18522│ 2016│ │ 2822,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 469│Bacău │Letea Veche│NEGHINA VASILE │T 35, P 649/49 │A-Extravilan │ │ │ 6800│ 656│ │ 918,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 470│Bacău │Letea Veche│PASCU V. ION - REZERVĂ │T 35, P 649/48 │A-Extravilan │ │ │ 1400│ 838│ │ 1173,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 471│Bacău │Letea Veche│PASCU I. ARISTITA │T 35, P 649/47 │A-Extravilan │ │ │ 5000│ 432│ │ 604,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 472│Bacău │Letea Veche│PARASCHIV V. NECULAI │T 35, P 649/45 │A-Extravilan │ │ │ 3500│ 329│ │ 460,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 473│Bacău │Letea Veche│COLIBAN LUCIAN ŞI DOINA │T 35, P 656/44 │A-Extravilan │ 2642│ 2435│ 4000│ 380│ │ 532,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 474│Bacău │Letea Veche│CHETREANU ELENA - REZERVĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB N. ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEGHINA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU JENICA, NASTASE │T 35, P 649/33, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA, CORALIU TOADER, │/34, /35, /36, │A-Extravilan │ │ │ 45800│ 5232│ │ 7325,97│
│ │ │ │GHERMAN S. GHEORGHE, │/37, /38, /39, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUDOR ANICA, TUDOR C. │ /40, /41 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NECULAI, RADU N. NECULAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 475│Bacău │Letea Veche│GLAVAN SOFIA │T 35, P 649/28 │A-Extravilan │ 2279│ 2023│ 3100│ 561│ │ 785,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 476│Bacău │Letea Veche│LUNGU GH. GHEORGHE III, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU I. ARISTITA, │ T 35, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU SAFTA, │P 649/29, /30, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NASTURAS V. ELISABETA │ /31 │A-Extravilan │ │ │ 13200│ 2195│ │ 3073,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 477│Bacău │Letea Veche│S.C. ASIREX - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. AMR PREST FOREST - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │T 35, P 649/29 │A-Extravilan │ 2641│ 2434│ 800│ 70│ │ 98,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 478│Bacău │Letea Veche│S.C. ASIREX - S.R.L., S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMR PREST FOREST - S.R.L. │T 35, P 656/17 │A-Extravilan │ 2645│ 2433│ 6000│ 520│ │ 728,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 479│Bacău │Letea Veche│S.C. ASIREX - S.R.L., S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMR PREST FOREST - S.R.L. │T 35, P 649/10 │A-Extravilan │ 2923│ 2873│ 2500│ 230│ │ 322,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 480│Bacău │Letea Veche│RADU N. CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB AGRIPINA │T 35, P 649 │A-Extravilan │ │ │ 10300│ 739│ │ 1034,77│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 481│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 35, P 649 │A-Extravilan │ 2412│ │ │ 240│ │ 336,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 482│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 35, P 649 │A-Extravilan │ 2408│ │ │ 150│ │ 210,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 483│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 35, P 649 │A-Extravilan │ │ │ │ 268│ │ 375,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 484│Bacău │Letea Veche│ALBERT SORIN ŞI VASILICA │T 35, P 649/8 │A-Extravilan │ 60649│ 60649│ 3100│ 268│ │ 375,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 485│Bacău │Letea Veche│VLAD MICU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU C. GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU N. NECULAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUSU SAFTA, MICU NECULAI, │T 35, P 649/7/1,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU N. VASILE, │P 649/1, /3, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAPISCA I. ION, │ /4, /6, /7 │A-Extravilan │ │ │ 15000│ 3256│ │ 4559,13│
│ │ │ │DRAGHICI N. VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRETU N. VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 486│Bacău │Letea Veche│IACOB D. GHEORGHE │T 28/A 574/1/90 │A-Extravilan │ │ │ 9400│ 1062│ │ 1487,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 487│Bacău │Letea Veche│ANGHEL I LUCICA 1/3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORISTEANU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTINA 1/3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU I. MARIA 1/3 │T 28/A 574/1/89 │A-Extravilan │ 3480│ 3428│ 3900│ 299│ │ 418,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 488│Bacău │Letea Veche│M DEF****) MIHAI GH. ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCU Z. GHEORGHE, │T 28/A 575/77, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU C. GHEORGHE │ /78, /79 │A-Extravilan │ │ │ 30800│ 2933│ │ 4106,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 489│Bacău │Letea Veche│RADU VASILE, RADU AGLAIA │T 28/A 575/76 │A-Extravilan │ 3357│ 3292│ 4000│ 304│ │ 425,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 490│Bacău │Letea Veche│SALOMIA MARIA │T 28/A 545/75 │A-Extravilan │ 60879│ 60879│ 4340│ 674│ │ 943,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 491│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost DRAGHICI I. ION), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU C. T. VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGHICI MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost RAPISCA I. ION), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRSAN MARIA, GHERASIM D. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARISTITA, SUSTAC I. MARIA, │T 28/A 545/61, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU I. ARISTITA, │ /62, /63, /64, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD V. GHEORGHE, SECELEANU│ /65, /66, /67, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P. ION, REZ. C.L. LETEA │ /68, /69, /70, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VECHE, MICU GR. ION, │ /71, /72, /73, │A-Extravilan │ │ │ 59800│ 6116│ │ 8563,77│
│ │ │ │IACOB N. ELENA, REZ. C.L. │ /74 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LETEA VECHE (fost IACOB G. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 492│Bacău │Letea Veche│IACOB G. CONSTANTIN │T 28/A 545/61 │A-Extravilan │ 2577│ 2276│ 4500│ 400│ │ 560,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 493│Bacău │Letea Veche│IACOB I. GAVRILA, IACOB I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE, REZ. C.L. LETEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VECHE (fost PASCU D. ION), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUPAZA D. ARISTITA, LUNGU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │N. GHEORGHE, CHIRITA N. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, PRISECARU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE, RADU V. MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICU D. ANICA, MIHAIL N. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, M DEF****) DRAGHICI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M. ION, GAVRILIU V. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, VLAD GH. JENICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD V. NECULAI, PASCU I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NECULAI, MICU C.T. NECULAI,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost RAPISCA I. MARANDA), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost MACOVEI CONSTANTIN), │T 28/A 545/41, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REZ. C.L. LETEA VECHE │ /42, /43, /44, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost PICHIU M. GHEORGHE), │ /45, /46, /47, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADAM P. ION, RADU I. │ /48, /49, /50, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, SALOMEA GH. │ /51, /52, /53, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, RADU V. NECULAI, │ /54, /55, /56, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PUPAZA GH. ION, RUSU I. N. │ /57, /58, /59, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, COSOR I. │ /60, T28/A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA, VLAD C. VASILE,│ 575/26, /27, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEREUTA V. ION, CRISTEA GH.│ /28, /29, /30, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, HUMUTA │ /31, /32, /33, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, PASCU I. ANETA,│ /34, /35, /36, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU GH. ION, PAVEL V. │ /37, /38, /39, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AUGUSTINA, POPESCU FRASINA,│ /40 │A-Extravilan │ │ │ 217700│ 21460│ │ 30048,81│
│ │ │ │OLARU NATALIA, GHERMAN V. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SAFTA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 494│Bacău │Letea Veche│JITARU MIHAELA SIMONA 1/3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU SIMONA MIHAELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU COSMIN NICOLAE 1/3,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURCA RAMONA MARLENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURCA SILVIU GABRIEL 1/3 │T 28/A 575/25 │A-Extravilan │ 2643│ 2430│ 8100│ 613│ │ 858,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 495│Bacău │Letea Veche│SIMION IOAN, SIMION ELENA │T 28/A 575/5 │A-Extravilan │ 1523│ 1012│ 1903│ 280│ │ 392,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 496│Bacău │Letea Veche│SIMION IOAN, SIMION ELENA │T 28/A 575/5 │A-Extravilan │ 1522│ 1012│ 2500│ 343│ │ 480,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 497│Bacău │Letea Veche│RUSU MIRCEA │T 28/A 573/4 │A-Extravilan │ 2275│ 2033│ 10000│ 912│ │ 1277│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 498│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 28/A 575 │A-Extravilan │ │ │ 59800│ 137│ │ 191,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 499│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 28/A 575 │A-Extravilan │ │ │ │ 304│ │ 425,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 500│Bacău │Letea Veche│GEAMAN MARIA │T 28/A 575/16 │A-Extravilan │ 2697│ 2551│ 2800│ 36│ │ 50,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 501│Bacău │Letea Veche│NASTURAS NICOLETA CARMEN │T 28/A 575/16 │A-Extravilan │ 2696│ 2554│ 2800│ 56│ │ 78,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 502│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 28/A 575 │A-Extravilan │ │ │ │ 504│ │ 705,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 503│Bacău │Letea Veche│GHERMAN VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUGINA GH. FLOAREA, │T 28/A 575/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACOB I. NECULAI │ /2, /3 │A-Extravilan │ │ │ 23400│ 389│ │ 544,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 504│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 28/A 575 │A-Extravilan │ │ │ │ 675│ │ 945,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 505│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 28/A 575 │A-Extravilan │ │ │ │ 386│ │ 540,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 506│Bacău │Letea Veche│FLOREA NICOLAE │T 28/A 575/10 │A-Extravilan │ 3077│ 3018│ 12200│ 1145│ │ 1603,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 507│Bacău │Letea Veche│IACOB D. VASILE │T 28/A 575/9 │A-Extravilan │ │ │ 3600│ 512│ │ 716,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 508│Bacău │Letea Veche│IACOB D. DUMITRU │T 28/A 575/8 │A-Extravilan │ │ │ 1700│ 407│ │ 569,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 509│Bacău │Letea Veche│ANDRIES GH. NECULAI │T 28/A 575/7 │A-Extravilan │ │ │ 1800│ 297│ │ 415,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 510│Bacău │Letea Veche│RUSU GH. NECULAI │T 28/A 575/6 │A-Extravilan │ │ │ 2200│ 578│ │ 809,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 511│Bacău │Letea Veche│REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ │T19/A 250 │A-Extravilan │ │ │ │ 627│ │ 877,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 512│Bacău │Letea Veche│LUNGU GH. PETRU │T 19/A 250/25 │A-Extravilan │ │ │ 400│ 79│ │ 110,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 513│Bacău │Letea Veche│VRACIU V. ION, VRACIU PAUNA│T 19/A 250/24 │A-Extravilan │ │ │ 900│ 206│ │ 288,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 514│Bacău │Letea Veche│CIUBOTARU I. GHEORGHE │T 19/A 250/23 │A-Extravilan │ │ │ 1500│ 252│ │ 352,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 515│Bacău │Letea Veche│VLAD CONSTANTIN │T 19/A 250/22 │A-Extravilan │ │ │ 2900│ 413│ │ 578,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 516│Bacău │Letea Veche│IRIMIA V. JANICA │T 19/A 250/21 │A-Extravilan │ │ │ 4000│ 870│ │ 1218,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 517│Bacău │Letea Veche│CHIRITA N. CONSTANTIN │T 19/A 250/20 │A-Extravilan │ │ │ 4600│ 1000│ │ 1400,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 518│Bacău │Letea Veche│CRETU CATINCA │T 19/A 250/19 │A-Extravilan │ │ │ 4300│ 621│ │ 869,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 519│Bacău │Letea Veche│RADU MIRCEA │T 19/A 250/18 │A-Extravilan │ 2261│ 1997│ 3400│ 681│ │ 953,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 520│Bacău │Letea Veche│COCA ERNESCU │T 19/A 250/17 │A-Extravilan │ │ │ 2000│ 352│ │ 492,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 521│Bacău │Letea Veche│TODERICA PETRE │T 19/A 250/16 │A-Extravilan │ 3599│ 3573│ 3100│ 463│ │ 648,3│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 522│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TODERICA I. VASILE │T 19/A 250/16 │A-Extravilan │ │ │ 3100│ 413│ │ 578,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 523│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost VLAD V. NECULAI) │T 19/A 250/15 │A-Extravilan │ │ │ 4300│ 167│ │ 233,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 524│Bacău │Letea Veche│GROZA I. ELEONORA │T 19/A 250/14 │A-Extravilan │ │ │ 5200│ 164│ │ 229,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 525│Bacău │Letea Veche│TABARA M. GHEORGHE │T 19/A 250/13 │A-Extravilan │ │ │ 2400│ 116│ │ 162,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 526│Bacău │Letea Veche│M DEF ****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD MICU VASILE │T 19/A 250/12 │A-Extravilan │ │ │ 3800│ 7│ │ 9,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 527│Bacău │Letea Veche│GHERMAN S. VASILE │T 17/A 239/52 │A-Extravilan │ │ │ 3100│ 79│ │ 110,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 528│Bacău │Letea Veche│RADU MIRCEA │T 17/A 239/51 │A-Extravilan │ 2273│ 2001│ 2600│ 59│ │ 82,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 529│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALES P. GHEORGHE, │T 17/A 239/45, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BULIBASA C. VASILE │ /46 │A-Extravilan │ │ │ 2600│ 79│ │ 110,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 530│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU C. GHEORGHE │T 17/A 239/43 │A-Extravilan │ │ │ 4100│ 175│ │ 245,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 531│Bacău │Letea Veche│RUGINA FLOAREA │T 17/A 239/42 │A-Extravilan │ │ │ 1200│ 72│ │ 100,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 532│Bacău │Letea Veche│LUNGU ST. ION │T 17/A 239/40 │A-Extravilan │ │ │ 2200│ 140│ │ 196,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 533│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost PUPAZA GH. ION), │T 17/A 239/38, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HUMUTA GH. GHEORGHE │ /39 │A-Extravilan │ │ │ 5200│ 417│ │ 583,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 534│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASIM VASILE │T 17/A 239/37 │A-Extravilan │ │ │ 3400│ 830│ │ 1162,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 535│Bacău │Letea Veche│GHERASIM GH. JENICA │T 17/A 239/35 │A-Extravilan │ │ │ 3300│ 219│ │ 306,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 536│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TABARA N. GHEORGHE │T 17/A 239/47 │A-Extravilan │ │ │ 1900│ 333│ │ 466,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 537│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUBOTARU I. GHEORGHE │T 17/A 239/48 │A-Extravilan │ │ │ 2100│ 271│ │ 379,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 538│Bacău │Letea Veche│GHERASIM NECULAI │T 17/A 239/35 │A-Extravilan │ 4090│ 4062│ 3600│ 299│ │ 418,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 539│Bacău │Letea Veche│REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 61│ │ 85,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 540│Bacău │Letea Veche│PAVEL C. ELISABETA │T 17/A 239/31/1 │A-Extravilan │ │ │ 3600│ 642│ │ 898,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 541│Bacău │Letea Veche│PAVEL GH. ION │T 17/A 239/33 │A-Extravilan │ │ │ 5400│ 525│ │ 735,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 542│Bacău │Letea Veche│GHERMAN S. MARIA │T19/A 250/11A │A-Extravilan │ │ │ 3700│ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 543│Bacău │Letea Veche│PAVEL D. ION │T 17/A 239/31 │A-Extravilan │ │ │ 3300│ 637│ │ 891,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 544│Bacău │Letea Veche│PAVEL D. ION │T 17/A 239/31 │A-Extravilan │ │ │ 3300│ 6│ │ 8,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 545│Bacău │Letea Veche│HARJA I. ION │T 17/A 239/32 │A-Extravilan │ │ │ 400│ 392│ │ 548,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 546│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ 1956│ │ │ 202│ │ 282,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 547│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 336│ │ 470,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 548│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 521│ │ 729,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 549│Bacău │Letea Veche│M DEF****) CRISTEA NECULAI │T 17/A 239/27 │A-Extravilan │ 259/2│ 167│ 898│ 160│ │ 224,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 550│Bacău │Letea Veche│M DEF****) CRISTEA NECULAI │T17/A 239/26 │A-Extravilan │ 224/2│ 167│ 890│ 163│ │ 228,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 551│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 315│ │ 441,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 552│Bacău │Letea Veche│INTUNERICU AGURITA │T 17/A 239/25 │A-Extravilan │ 938│ │ 1667│ 341│ │ 477,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 553│Bacău │Letea Veche│MURGULET GHEORGHE │T 17/A 239/24 │A-Extravilan │ 2982│ │ 3933│ 540│ │ 756,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 554│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 187│ │ 261,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 555│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 6│ │ 8,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 556│Bacău │Letea Veche│GHERASIM GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASIM MIHAELA │T 17/A 239/23 │A-Extravilan │ 2079│ 1608│ 3769│ 434│ │ 607,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 557│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GROZA I. ELEONORA │T 17/A 239/22 │A-Extravilan │ │ │ 2000│ 488│ │ 683,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 558│Bacău │Letea Veche│GHERASIM GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASIM MIHAELA │T 17/A 239/19 │A-Extravilan │ 3854│ 3830│ 1800│ 127│ │ 177,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 559│Bacău │Letea Veche│M DEF ****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAPISCA I. COSTACHE │T 17/A 239/18 │A-Extravilan │ │ │ 1800│ 186│ │ 260,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 560│Bacău │Letea Veche│PUPAZA IOAN, PUPAZA VALERIA│T 17/A 239/17 │A-Extravilan │ 1380│ 1375│ 2101│ 223│ │ 312,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 561│Bacău │Letea Veche│PUPAZA CONSTANTIN │T 17/A 239/17 │A-Extravilan │ 1379│ 1169│ 2099│ 223│ │ 312,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 562│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUNGU C. GHEORGHE │T 17/A 239/16 │A-Extravilan │ │ │ 800│ 190│ │ 266,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 563│Bacău │Letea Veche│M DEF****) LUNGU ST. ANICA │T 17/A 239/14 │A-Extravilan │ │ │ 2000│ 351│ │ 491,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 564│Bacău │Letea Veche│LUNGU GH. VASILE │T 17/A 239/12 │A-Extravilan │ │ │ 4000│ 461│ │ 645,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 565│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ 1064/3│ │ │ 437│ │ 611,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 566│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 17/A 239 │A-Extravilan │ │ │ │ 551│ │ 771,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 567│Bacău │Letea Veche│S.C. PROIECT K.A. - S.A. │T 17/A 239/8 │A-Extravilan │ 3668│ 4005│ 2341│ 889│ │ 1244,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 568│Bacău │Letea Veche│MEREUTA V. ION │T 18/A 245/10 │A-Extravilan │ │ │ 3900│ 29│ │ 40,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 569│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAVEL V. AUGUSTINA │T 18/A 245/9 │A-Extravilan │ │ │ 3900│ 1389│ 1│ 1944,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 570│Bacău │Letea Veche│GHERASIM GH. VASILE │T 18/A 245/8 │A-Extravilan │ │ │ 2000│ 1023│ 2│ 1432,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 571│Bacău │Letea Veche│GHERASE COSTACHE │T 18/A 245/7 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(T 102/2, CC 38,│ CC+A- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ A 39) │Extravilan │ │ │ 2300│ 1328│ │ 1859,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 572│Bacău │Letea Veche│BOGDAN I. DORINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN V. PETRU │T 18/A 245/6 │A-Extravilan │ 1359│ 976│ 2200│ 387│ │ 541,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 573│Bacău │Letea Veche│RADU N. NECULAI │T 18/A 245/5 │A-Extravilan │ │ │ 4300│ 914│ │ 1279,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 574│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 18/A 245 │A-Extravilan │ │ │ │ 4974│ │ 6964,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 575│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 14 │A-Extravilan │ │ │ │ 2693│ │ 3770,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 576│Bacău │Letea Veche│PORUMB ION, PORUM DORINA │T 14/A 205/32 │A-Extravilan │ 2361│ │ 4800│ 113│ │ 158,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 577│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE**) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost OBREJA VASILE) │T 14/A 205/33 │A-Extravilan │ │ │ 9400│ 6916│ │ 9683,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 578│Bacău │Letea Veche│VLAD V. GHEORGHE │T 14/A 205/34 │A-Extravilan │ │ │ 4000│ 579│ │ 810,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 579│Bacău │Letea Veche│VLAD V. GHEORGHE │T 14/A 205/34 │A-Extravilan │ │ │ 4000│ 3│ │ 4,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 580│Bacău │Letea Veche│SZASZ ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZASZ MARICICA CRINA │T 14/A 205/35 │A-Extravilan │ 2470│ 2137│ 1600│ 123│ │ 172,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 581│Bacău │Letea Veche│SZASZ ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZASZ MARICICA CRINA │T 14/A 205/35 │A-Extravilan │ 2470│ 2137│ 1600│ 82│ │ 114,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 582│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 14 │A-Extravilan │ │ │ │ 1│ │ 1,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 583│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 14 │A-Extravilan │ │ │ │ 60│ │ 84,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 584│Bacău │Letea Veche│PORUMB ION, PORUM DORINA │T 14/A 205/32 │A-Extravilan │ 2361│ │ 4800│ 3190│ │ 4466,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 585│Bacău │Letea Veche│M DEF****) MIHAIL GH. ION │T 14/A 205/29 │A-Extravilan │ │ │ 4900│ 958│ │ 1341,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 586│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 14/A 205/27 │A-Extravilan │ │ │ │ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 587│Bacău │Letea Veche│REZERVĂ - COMISIA LOCALĂ │ │A-Extravilan │ │ │ │ 243│ │ 340,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 588│Bacău │Letea Veche│ANDRIES COSMIN MANIX │T 14/A 205/9 │A-Extravilan │ 61332│ 61332│ 1228│ 221│ │ 309,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 589│Bacău │Letea Veche│SPIRIDON CATALIN │T 14/A 205/9 │A-Extravilan │ 1646│ 762│ 702│ 702│ │ 982,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 590│Bacău │Letea Veche│SPIRIDON CATALIN │T 14/A 205/9 │A-Extravilan │ (1076-│ 61318│ 789│ 789│ │ 1104,78│
│ │ │ │ │ │ │ 1648)│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 591│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 14/A 205 │A-Extravilan │ │ │ │ 113│ │ 158,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 592│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE**) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost GHERASIM MARITA) │T 14/A 205/6 │A-Extravilan │ │ │ │ 952│ │ 1333,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 593│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE**) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost VANCEA ION) │T 14/A 205/5 │A-Extravilan │ │ │ │ 1516│ │ 2122,74│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 594│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE**) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost MACOVEI GH. ION) │T 14/A 205/4 │A-Extravilan │ │ │ │ 1525│ │ 2135,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 595│Bacău │Letea Veche│LUNGU ST ION │T 14/A 205/3 │A-Extravilan │ │ │ 1500│ 1015│ │ 1421,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 596│Bacău │Letea Veche│REZ. C.L. LETEA VECHE**) │T 10/A 105 │A-Extravilan │ │ │ │ 4008│ │ 5612,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 597│Bacău │Letea Veche│GHERASIM VASILE │T 5/A 26/20 │A-Extravilan │ 3950│ 60622│ 4200│ 6│ │ 8,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 598│Bacău │Letea Veche│M. DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASIM VASILE; IACOB D │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, REZ C.L. LETEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VECHE**) │T 5/A 26/20; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(fost MEREUTA ION) │ 26/49 │A-Extravilan │ │ │ 9700│ 757│ │ 1059,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 599│Bacău │Letea Veche│MICU IOAN │T 5/26/A 17 │A-Extravilan │ 61753│ 61753│ 2615│ 1363│ │ 1908,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 600│Bacău │Letea Veche│MICU VASILE │T 5/26/A 17 │A-Extravilan │ 61752│ 61752│ 2614│ 1989│ │ 2785,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 601│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 5/26/A │A-Extravilan │ │ │ │ 2809│ │ 3933,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 602│Bacău │Letea Veche│MICU VASILE │T 5/26/A 17 │A-Extravilan │ 61752│ 61752│ 2614│ 129│ │ 180,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 603│Bacău │Letea Veche│CALIN VASILE │T 5/A 26/16 │A-Extravilan │ 60621│ 60621│ 2500│ 1784│ │ 2498│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 604│Bacău │Letea Veche│M DEF****) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEREUTA V. NECULAI │T 5/A 26/15/1 │A-Extravilan │ │ │ 1000│ 568│ │ 795,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 605│Bacău │Letea Veche│SANDU ION IULIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDU VERONICA │T 5/A 26/15/1 │A-Extravilan │ 3267│ 3194│ 3150│ 1182│ │ 1655,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 606│Bacău │Letea Veche│MARTIN DANUT, MARTIN ELENA │T 5/A 26/13, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A 26/13/1 │A-Extravilan │ 2500│ 2172│ 5000│ 169│ │ 236,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 607│Bacău │Letea Veche│MARTIN DANUT, MARTIN ELENA │T 5/A 26/13, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A 26/13/1 │A-Extravilan │ 2500│ 2172│ 5000│ 294│ │ 411,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 608│Bacău │Letea Veche│MARTIN DANUT, MARTIN ELENA │T 5/A 26/13, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A 26/13/1 │A-Extravilan │ 2500│ 2172│ 5000│ 123│ │ 172,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 609│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 5/A 26 │A-Extravilan │ │ │ │ 86│ │ 120,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 610│Bacău │Letea Veche│AZOITEI ION │T 5/A 26/62 │A-Extravilan │ 4337│ 4308│ 2000│ 176│ │ 246,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 611│Bacău │Letea Veche│GRIGORAS I. GHEORGHE │T 5/A 26/63 │A-Extravilan │ │ │ 9300│ 5787│ │ 8103,1│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 612│Bacău │Letea Veche│M DEF****) ACOJOCARITEI ION│T 5/A 26/64 │A-Extravilan │ │ │ 3500│ 567│ │ 793,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 613│Bacău │Letea Veche│GRIGORAS GH. VASILE │T 5/A 26/65 │A-Extravilan │ │ │ 6600│ 27│ │ 37,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 614│Bacău │Letea Veche│GRIGORAS GH. VASILE │T 5/A 26/65 │A-Extravilan │ │ │ 6600│ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 615│Bacău │Letea Veche│PETREA BURASCU GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHINEA ADRIAN CIPRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU IULIAN ADRIAN │T 4/A 20/35 │A-Extravilan │ 3012│ 2953│ 5330│ 11│ │ 15,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 616│Bacău │Letea Veche│DACHE IONEL VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DACHE EUGEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU ANGELICA │T 4/A 20/32 │A-Extravilan │ 2973│ 2922│ 10700│ 280│ │ 392,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 617│Bacău │Letea Veche│RATA ALEXANDRU │T 4/A 20/33 │A-Extravilan │ │ │ 10700│ 772│ │ 1080,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 618│Bacău │Letea Veche│LUPUSORU VICTOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPUSORU MARIA │T 4/A 20/34 │A-Extravilan │ 4000│ 3961│ 5000│ 1363│ │ 1908,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 619│Bacău │Letea Veche│NASTASA CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NASTASA ELENA │T 4, A 20/34 │A-Extravilan │ 3867│ 3838│ 5700│ 2105│ │ 2947,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 620│Bacău │Letea Veche│PETREA BURASCU GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHINEA ADRIAN CIPRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU IULIAN ADRIAN │T 4/A 20/35 │A-Extravilan │ 162│ 2955│ 5370│ 2703│ │ 3784,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 621│Bacău │Letea Veche│PETREA BURASCU GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHINEA ADRIAN CIPRIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCU IULIAN ADRIAN │T 4/A 20/35 │A-Extravilan │ 3012│ 2953│ 5330│ 3392│ │ 4749,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 622│Bacău │Letea Veche│SOCIU I ANTON - 35638 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │actual MIHALCEA CORNELUI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHALCEA AURICA │T 4/A 20/36 │A-Extravilan │ 3654│ 3640│ 5400│ 3044│ │ 4262,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 623│Bacău │Letea Veche│NASTASA CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NASTASA ELENA │T 4, A 20/34 │A-Extravilan │ 3867│ 3838│ 5700│ 2907│ │ 4070,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 624│Bacău │Letea Veche│LUPUSORU VICTOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPUSORU MARIA │T 4/A 20/34 │A-Extravilan │ 4000│ 3961│ 5000│ 1834│ │ 2568,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 625│Bacău │Letea Veche│SLABU D. VASILE │T 4/A 20/37 │A-Extravilan │ │ │ 10700│ 2074│ │ 2904,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 626│Bacău │Letea Veche│RIGLEA V. GHEORGHE │T 4/A 20/38 │A-Extravilan │ │ │ 10700│ 46│ │ 64,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 627│Bacău │Letea Veche│RIGLEA V. GHEORGHE │T 4/A 20/38 │A-Extravilan │ │ │ 10700│ 144│ │ 201,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼───────────┤
│ 628│Bacău │Letea Veche│Proprietar neidentificat*) │T 3/A 12/48 │A-Extravilan │ 794│ │ │ 90│ │ 126,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────