Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 604 din 8 iulie 2011 privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 498/2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 604 din 8 iulie 2011  privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 498/2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 604 din 8 iulie 2011 privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 498/2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 14 iulie 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Planul de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 498/2011, denumit în continuare Plan de acţiune, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevãzute în Planul de acţiune se stabilesc de cãtre fiecare instituţie publicã cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritãţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2011.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                          p. Ministrul administraţiei
                                 şi internelor,
                                 Ioan Dascãlu,
                                secretar de stat

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

                        Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Teodor Baconschi

                       p. Ministrul economiei, comerţului
                            şi mediului de afaceri,
                           Constantin Claudiu Stafie,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 8 iunie 2011.
    Nr. 604.


    ANEXÃ

                     PLANUL DE ACŢIUNE

         pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale
       privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobatã prin
               Hotãrârea Guvernului nr. 498/2011

    Legendã:

    UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
    OIM - Organizaţia Internaţionalã pentru Migraţie
    MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor
    ORI - Oficiul Român pentru Imigrãri
    DAERI - Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
    IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române
    IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã
    IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
    MMFPS - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    ANOFM - Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã
    DGPC - Direcţia Generalã Protecţia Copilului
    DGPH - Direcţia Generalã Protecţia Persoanelor cu Handicap
    IM - Inspecţia Muncii
    MAE - Ministerul Afacerilor Externe
    DC - Direcţia Consularã
    MECTS - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
    CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Strãine
    MCPN - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    MS - Ministerul Sãnãtãţii
    DGASPC - Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului
    MJ - Ministerul Justiţiei
    CNAS - Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate
    CNPP - Casa Naţionalã de Pensii Publice
    CNFPA - Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor
    CNRR - Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
    Grupul - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia constituit în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 572/2008
┌────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┬───────────────────┐
│ Obiective │ │ │ │ │ │ │
│ stabilite prin │ │ │ │Insti- │ │ │
│ Strategia │ │ │ │tuţii │ Surse de │ Monitorizare/ │
│ naţionalã │ Acţiuni desfãşurate │ Rezultate │ Termen │respon │finanţare │ evaluare │
│ privind │ │ │ │sabile │ │ │
│imigraţia pentru│ │ │ │ │ │ │
│ perioada │ │ │ │ │ │ │
│ 2011-2014 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│1. Promovarea │1.1. Informarea cetãţenilor din │Creşterea nivelului de informare a │Perma- │ MAE, │Buget MAE,│O primã evaluare a │
│migraţiei legale│statele cu potenţial migrator cu │potenţialilor imigranţi cãtre │nent │ MAI - │MAI, MMFPS│activitãţilor va fi│
│în beneficiul │privire la modalitãţile legale de│România şi, implicit, creşterea │ │ ORI, │ │prezentatã de cãtre│
│tuturor pãrţi- │admitere/şedere/angajare în muncã│gradului de respectare a legislaţiei│ │ MMFPS │ │instituţiile │
│lor: societatea │în România, prin: │române de cãtre aceştia │ │ │ │responsabile în │
│româneascã, │- furnizarea unor informaţii în │ │ │ │ │cadrul celei de-a │
│imigranţi şi │format digital sau direct pe │Cunoaşterea de cãtre autoritãţile │ │ │ │XXVIII-a reuniuni a│
│statele lor de │site-urile instituţiilor │din statele terţe a politicii │ │ │ │Grupului (iunie │
│origine │abilitate (MMFPS, MAE, MAI - ORI)│României în domeniul imigraţiei │ │ │ │2011). │
│ │precum şi prin realizarea unor │ │ │ │ │Evaluarea activi- │
│ │pliante informative; │ │ │ │ │tãţii va fi │
│ │- organizarea şi desfãşurarea de │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │cãtre reprezentanţii misiunilor │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │diplomatice şi ai oficiilor │ │ │ │ │a Grupului │
│ │consulare române din statele │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │terţe a unor întâlniri cu │ │ │ │ │ │
│ │oficiali ai ţãrilor de reşedinţã,│ │ │ │ │ │
│ │ocazie cu care sã fie prezentate │ │ │ │ │ │
│ │prevederile legale privind │ │ │ │ │ │
│ │regimul strãinilor în România, │ │ │ │ │ │
│ │precum şi politica statului în │ │ │ │ │ │
│ │domeniul migraţiei, oportuni- │ │ │ │ │ │
│ │tãţile pe piaţa forţei de muncã │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.2. Elaborarea şi transmiterea, │Creşterea nivelului de informare a │30 de │ MAI - │Buget MAI │Stadiul îndeplini- │
│ │prin intermediul mass-mediei, la │strãinilor aflaţi în România şi a │zile de │ ORI │ │rii activitãţii │
│ │nivel naţional, a unor buletine │angajatorilor români ai acestora │la intra│ │ │va fi prezentat de │
│ │de informare referitoare la │Creşterea gradului de respectare │rea în │ │ │cãtre ORI dupã │
│ │modificãrile legislative cu │a legislaţiei române în materie de │vigoare │ │ │modificarea cadru- │
│ │privire la regimul juridic │strãini │a modifi│ │ │lui legislativ. │
│ │al strãinilor pe teritoriul │ │cãrilor │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │României │ │şi com- │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │pletãri-│ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │lor │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │aduse │ │ │a Grupului │
│ │ │ │Ordonan-│ │ │(ianuarie 2012). │
│ │ │ │ţei de │ │ │ │
│ │ │ │urgenţã │ │ │ │
│ │ │ │a Guver-│ │ │ │
│ │ │ │nului │ │ │ │
│ │ │ │nr. 194/│ │ │ │
│ │ │ │ 2002 │ │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │regimul │ │ │ │
│ │ │ │strãini-│ │ │ │
│ │ │ │lor în │ │ │ │
│ │ │ │România,│ │ │ │
│ │ │ │republi-│ │ │ │
│ │ │ │catã, cu│ │ │ │
│ │ │ │comple- │ │ │ │
│ │ │ │tãrile │ │ │ │
│ │ │ │ulteri- │ │ │ │
│ │ │ │oare │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.3. Asigurarea unei informãri │Îmbunãtãţirea sistemului de │Perma │MAI - │ │Ulterior participã-│
│ │permanente a strãinilor privind │furnizare şi acces a cetãţenilor │nent │ORI, │ │rii la acest gen │
│ │posibilitãţile şi condiţiile de │strãini la informaţii de interes │ │IGPF, │ │de acţiuni, repre- │
│ │migraţie legalã în România: │public în domeniul migraţiei legale │ │DAERI, │ │zentanţii MMFPS vor│
│ │- diseminarea informaţiilor │ │ │MMFPS, │ │realiza scurte │
│ │referitoare la posibilitãţile │ │ │MAE │ │prezentãri în │
│ │şi condiţiile de migraţie │ │ │ │ │cadrul reuniunilor │
│ │legalã a strãinilor cu prilejul │ │ │ │ │trimestriale ale │
│ │participãrii României la │ │ │ │ │Grupului. │
│ │parteneriatele şi misiunile │ │ │ │ │Evaluarea finalã │
│ │pentru migraţie organizate de │ │ │ │ │a activitãţii va │
│ │UE cu ţãrile terţe în cadrul │ │ │ │ │fi inclusã în │
│ │Abordãrii Globale a Migraţiei; │ │ │ │ │Raportul anual de │
│ │- promovarea portalului EU │ │ │ │ │activitate a │
│ │Immigration ca mijloc de │ │ │ │ │Grupului │
│ │informare publicã cu privire la │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │condiţiile, oportunitãţile şi │ │ │ │ │ │
│ │avantajele migraţiei legale. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.4. Elaborarea proiectului de │Admiterea cetãţenilor statelor │Oct. │ MMFPS │ │Evaluarea activitã-│
│ │act normativ privind numãrul de │terţe în scop de muncã potrivit │ │ ANOFM │ │ţii va fi inclusã │
│ │autorizaţii de muncã care pot fi │nevoilor identificate pe piaţa │ │ MAI - │ │în Raportul anual │
│ │eliberate strãinilor în anul 2012│autohtonã a forţei de muncã │ │ ORI │ │de activitate a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.5. Constituirea unui grup de │Gestionarea eficientã şi unitarã a │ Dec. │ MAI - │ │Evaluarea activitã-│
│ │lucru interinstituţional care sã │admiterii şi a reglementãrii şederii│ │ ORI │ │ţii va fi inclusã │
│ │gestioneze accesul cetãţenilor │în scop de muncã a strãinilor pe │ │ MMFPS │ │în Raportul anual │
│ │proveniţi din state terţe pe │teritoriul României │ │ MAE │ │de activitate a │
│ │piaţa forţei de muncã din România│ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.6. Stabilirea în cadrul unui │Reglementarea problematicii │ Dec. │ MMFPS │ │Evaluarea activitã-│
│ │grup de lucru interinstituţional │privind recunoaşterea calificãrilor │ │ MAI - │ │ţii va fi inclusã │
│ │a unei proceduri de recunoaştere │profesionale ale strãinilor │ │ ORI │ │în Raportul anual │
│ │a calificãrilor profesionale ale │ │ │ CNFPA │ │de activitate a │
│ │strãinilor proveniţi din state │ │ │ │ │Grupului │
│ │terţe în scopul eliberãrii │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │autorizaţiilor de muncã. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.7. Elaborarea unei proceduri de│Eficientizarea relaţiilor de │ Dec. │ MAI - │ Buget │Evaluarea activitã-│
│ │lucru comune şi crearea unei baze│colaborare la nivel │ │ ORI │ MMFPS │ţii va fi inclusã │
│ │de date pentru monitorizarea │interinstituţional şi îmbunãtãţirea │ │MMFPS -│ Atragere │în Raportul anual │
│ │permanentã a situaţiei copiilor │activitãţilor de protecţie şi │ │ DGPC │ de │de activitate a │
│ │strãini aflaţi pe teritoriul │asistenţã a minorilor │ │DGASPC │ finanţare│Grupului │
│ │României, neînsoţiţi de pãrinţi │ │ │ OIM │ pe pro- │(ianuarie 2012). │
│ │sau de un alt reprezentant legal.│ │ │ │ iecte │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.8. Evaluarea anualã a datelor │Armonizarea legislaţiei în │ Dec. │MAI-ORI│ │Evaluarea activitã-│
│ │gestionate de instituţiile │domeniul de referinţã │ │CRPCIS │ │ţii va fi inclusã │
│ │implicate în procesul de acordare│ │ │MECTS │ │în Raportul anual │
│ │a vizelor de lungã şedere │ │ │Secreta│ │de activitate a │
│ │(CRPCIS, MECTS, Secretariatul de │ │ │riatul │ │Grupului │
│ │Stat pentru Culte şi MS). │ │ │de Stat│ │(ianuarie 2012). │
│ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │Culte │ │ │
│ │ │ │ │ MS │ │ │
│ │ │ │ │MAE │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.9. Participarea la negocieri şi│Dezvoltarea colaborãrii între │La soli-│ MAE │ │Ulterior partici- │
│ │încheierea acordurilor bilaterale│autoritãţi la nivel internaţional │citare │ MMFPS │ │pãrii la acest gen │
│ │cu state terţe în domeniul │în domeniul schimbului de forţã de │ │ │ │de acţiuni, │
│ │schimbului de forţã de muncã. │muncã │ │ │ │reprezentanţii MAE │
│ │ │ │ │ │ │vor realiza scurte │
│ │ │ │ │ │ │prezentãri ale │
│ │ │ │ │ │ │acestora în cadrul │
│ │ │ │ │ │ │reuniunilor │
│ │ │ │ │ │ │trimestriale ale │
│ │ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în │
│ │ │ │ │ │ │Raportul anual de │
│ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.10. Dezvoltarea unor parteneri-│Armonizarea, respectarea şi │Conform │ MAE │ │Evaluarea activitã-│
│ │ate de mobilitate cu state terţe │promovarea la nivel regional a │recoman │MAI-ORI│ │ţii va fi inclusã │
│ │(Republica Moldova şi alte │politicilor comunitare în domeniu │dãrilor │ MMFPS │ │în Raportul anual │
│ │posibile state terţe implicate), │ │ UE │ │ │de activitate a │
│ │conform recomandãrilor UE. În │ │ │ │ │Grupului │
│ │acest sens, vor fi întreprinse │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │urmãtoarele mãsuri: │ │ │ │ │ │
│ │- identificarea, împreunã cu │ │ │ │ │ │
│ │Comisia Europeanã şi ceilalţi │ │ │ │ │ │
│ │actori, a interesului statelor- │ │ │ │ │ │
│ │ţintã selectate; │ │ │ │ │ │
│ │- adresarea unor propuneri │ │ │ │ │ │
│ │concrete de participare la │ │ │ │ │ │
│ │parteneriate; │ │ │ │ │ │
│ │- semnarea de acorduri de │ │ │ │ │ │
│ │readmisie cu statul terţ; │ │ │ │ │ │
│ │- crearea unor centre de selecţie│ │ │ │ │ │
│ │a forţei de muncã în statul terţ,│ │ │ │ │ │
│ │care sã asigure informarea şi │ │ │ │ │ │
│ │selecţia propriu-zisã. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.11. Realizarea unor întâlniri │Încurajarea investitorilor strãini │ Dec. │MAI-ORI│Buget ORI │Evaluarea activitã-│
│ │cu reprezentanţii oamenilor de │prin identificarea şi stabilirea │ │ MAE │ │ţii va fi inclusã │
│ │afaceri din România şi evaluarea │unor modalitãţi de rezolvare a │ │ CRPCIS│ │în Raportul anual │
│ │concluziilor rezultate din │eventualelor probleme cu care │ │ │ │de activitate a │
│ │analiza datelor obţinute. │aceştia se confruntã. │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.12. Iniţierea unor proiecte de │Crearea unui cadru juridic │ Iunie │MAI-ORI│ │Evaluarea activitã-│
│ │acte normative pentru modificarea│favorabil admiterii şi şederii pe │ │CRPCIS │ │ţii va fi inclusã │
│ │cadrului juridic actual care sã │teritoriul naţional a acestei │ │ │ │în Raportul anual │
│ │excepteze investitorii strãini │categorii de strãini şi armonizarea │ │ │ │de activitate a │
│ │din România şi pe cei care │acestuia cu normele europene în │ │ │ │Grupului │
│ │gestioneazã aceste investiţii de │materie │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │la îndeplinirea unor condiţii de │ │ │ │ │ │
│ │admitere şi prelungire a │ │ │ │ │ │
│ │dreptului de şedere. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.13. Iniţierea unor proiecte de │Promovarea universitãţilor │ Iunie │MAI-ORI│ │Evaluarea activitã-│
│ │acte normative pentru modificarea│româneşti şi atragerea de strãini │ │MMFPS │ │ţii va fi inclusã │
│ │cadrului juridic actual care sã │la studii prin favorizarea rãmânerii│ │MECTS │ │în Raportul anual │
│ │faciliteze rãmânerea pe terito- │pe teritoriul naţional şi a │ │ │ │de activitate a │
│ │riul naţional a strãinilor, │accesului la un loc de muncã a unor │ │ │ │Grupului │
│ │absolvenţi ai unei instituţii de │absolvenţi de studii superioare │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │învãţãmânt superior din România, │specializate. │ │ │ │ │
│ │pentru domeniile şi profesiile │ │ │ │ │ │
│ │identificate ca deficitare, │ │ │ │ │ │
│ │precum şi a celor care sunt │ │ │ │ │ │
│ │implicaţi în proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │cercetare. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.14. Organizarea unor seminare │Intensificarea colaborãrii între │ Sept. │ MAE │ Buget │Proiectele progra- │
│ │tematice privind imigraţia │autoritãţile naţionale cu atribuţii │ │ │ MAE │melor seminarelor │
│ │Organizarea unor dezbateri pe │în domeniu şi aplicarea unitarã a │ │ │ │tematice vor fi │
│ │tema imigraţiei cu ocazia │legislaţiei specifice │ │ │ │prezentate de cãtre│
│ │Reuniunii anuale a diplomaţiei │ │ │ │ │MAE în cadrul celei│
│ │(ambasadori şi consuli) │ │ │ │ │de-a XXIX-a │
│ │ │ │ │ │ │reuniuni a Grupului│
│ │ │ │ │ │ │(septembrie 2011). │
│ │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în │
│ │ │ │ │ │ │Raportul anual de │
│ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.15. Finalizarea procedurii de │Armonizarea prevederilor legislaţiei│ Iunie │MAI-ORI│ │O primã evaluare a │
│ │modificare şi completare a │naţionale cu Directiva 2004/38/CE │ │ MAE │ │acţiunilor a fost │
│ │Ordonanţei de urgenţã a │a Parlamentului European şi a │ │ │ │prezentatã de ORI │
│ │Guvernului nr. 102/2005 privind │Consiliului din 29 aprilie 2004 │ │ │ │în cadrul celei de │
│ │libera circulaţie pe teritoriul │privind dreptul la liberã circulaţie│ │ │ │a XXVII-a reuniuni │
│ │României a cetãţenilor statelor │şi şedere pe teritoriul statelor │ │ │ │a Grupului (martie │
│ │membre ale Uniunii Europene şi │membre pentru cetãţenii Uniunii şi │ │ │ │2011). │
│ │Spaţiului Economic European, │membrii familiilor acestora, de │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │aprobatã cu modificãri şi com- │modificare a Regulamentului (CEE) │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │pletãri prin Legea nr. 260/2005, │ nr. 1.612/68 şi de abrogare │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │cu modificãrile şi completãrile │a Directivelor 64/221/CEE , │ │ │ │anual de activitate│
│ │ulterioare. │ 68/360/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │ │şi 93/96/CEE şi Acordul între │ │ │ │ │
│ │ │Comunitatea Europeanã şi statele │ │ │ │ │
│ │ │membre ale acesteia, pe de o │ │ │ │ │
│ │ │parte, şi Confederaţia Elveţianã, │ │ │ │ │
│ │ │pe de altã parte, privind libera │ │ │ │ │
│ │ │circulaţie a persoanelor. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.16. Finalizarea procedurii de │Armonizarea prevederilor legislaţiei│ Iunie │MAI-ORI│ │O primã evaluare a │
│ │modificare şi completare a │naţionale cu Directiva 2004/38/CE │ │ MAE │ │acţiunilor a fost │
│ │Normelor metodologice de aplicare│a Parlamentului European şi a │ │ │ │prezentatã de ORI │
│ │a Ordonanţei de urgenţã a │Consiliului din 29 aprilie 2004 │ │ │ │în cadrul celei de │
│ │Guvernului nr. 102/2005 privind │privind dreptul la liberã circulaţie│ │ │ │a XXVII-a reuniuni │
│ │libera circulaţie pe teritoriul │şi şedere pe teritoriul statelor │ │ │ │a Grupului │
│ │României a cetãţenilor statelor │membre pentru cetãţenii Uniunii şi │ │ │ │(martie 2011). │
│ │membre ale Uniunii Europene şi │membrii familiilor acestora, de │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │Spaţiului Economic European şi │modificare a Regulamentului │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │pentru stabilirea formei şi │(CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │conţinutului documentelor care │a Directivelor 64/221/CEE , │ │ │ │anual de activitate│
│ │se elibereazã cetãţenilor │ 68/360/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , │ │ │ │a Grupului │
│ │Uniunii Europene şi membrilor │ 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi│ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │lor de familie, aprobate prin │ 93/96/CEE şi Acordul între │ │ │ │ │
│ │Hotãrârea Guvernului │Comunitatea Europeanã şi statele │ │ │ │ │
│ │nr. 1.864/2006. │membre ale acesteia, pe de o parte, │ │ │ │ │
│ │ │şi Confederaţia Elveţianã, pe de │ │ │ │ │
│ │ │altã parte, privind libera │ │ │ │ │
│ │ │circulaţie a persoanelor. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.17. Finalizarea procedurii de │Îmbunãtãţirea sistemului naţional │Dupã │MAI-ORI│ │Evaluarea activitã-│
│ │modificare şi completare a │de azil în scopul eficientizãrii şi │aproba- │ │ │ţii va fi inclusã │
│ │Normelor metodologice de aplicare│armonizãrii cu standardele legale │rea modi│ │ │în Raportul anual │
│ │a Legii nr. 122/2006 privind │europene şi internaţionale │ficãri- │ │ │de activitate a │
│ │azilul în România, aprobate prin │aplicabile │lor şi │ │ │Grupului │
│ │Hotãrârea Guvernului nr. 1.251/ │ │comple- │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │2006, cu modificãrile ulterioare.│ │tãrilor │ │ │ │
│ │ │ │ Legii │ │ │ │
│ │ │ │nr. 122/│ │ │ │
│ │ │ │ 2006. │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.18. Modificarea legislaţiei │Alinierea cadrului legislativ │ Iunie │MAI-ORI│ │Evaluarea activitã-│
│ │naţionale privind regimul │adecvat la nivelul acquis-ului │ │ │ │ţii va fi inclusã │
│ │strãinilor în România în confor- │Uniunii Europene │ │ │ │în Raportul anual │
│ │mitate cu prevederile acquis-ului│ │ │ │ │de activitate a │
│ │Uniunii Europene │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │1.19. Organizarea a douã consfã- │Asigurarea unui sistem de │ Sept. │ MECTS │ Buget │Evaluarea activitã-│
│ │tuiri în vederea prezentãrii │informare şi aplicare în mod unitar │ │ │ MECTS/ │ţii va fi inclusã │
│ │ultimelor modificãri legislative │a tuturor modificãrilor regimului │ │ │ Resurse │în Raportul anual │
│ │privind regimul strãinilor în │juridic aplicabil strãinilor care │ │ │ disponi- │de activitate a │
│ │România: │vin sã studieze de cãtre toţi │ │ │ bile cu │Grupului │
│ │- cu reprezentanţii instituţiilor│reprezentanţii instituţiilor de │ │ │ încadra- │(ianuarie 2012). │
│ │de învãţãmânt superior de stat şi│învãţãmânt din ţarã. │ │ │ rea în │ │
│ │particulare din ţarã; │ │ │ │ bugetul │ │
│ │- cu reprezentanţii tuturor │ │ │ │ aprobat │ │
│ │inspectoratelor şcolare judeţene.│ │ │ │ pe anul │ │
│ │ │ │ │ │ 2011 │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│2. Întãrirea │2.1. Organizarea unor campanii de│Prevenirea înregistrãrii unui │ Perma │MMFPS- │ Buget │Ulterior organizã- │
│controlului │informare cu privire la riscurile│numãr ridicat de cazuri de │ nent │ IM, │ MMFPS │rii unor astfel de │
│legalitãţii │la care se expun, sancţiunile şi │nerespectare a legislaţiei în │ │MAI-ORI│ │acţiuni, reprezen- │
│şederii strãini-│mãsurile restrictive ce pot fi │materie prin informarea strãinilor │ │ │ │tanţii MMFPS vor │
│lor pe terito- │aplicate: │şi angajatorilor români cu privire │ │ │ │realiza scurte │
│riul României şi│- cetãţenilor strãini cu şedere │la sancţiunile şi la mãsurile │ │ │ │prezentãri în │
│aplicarea cores-│ilegalã sau care desfãşoarã muncã│restrictive care le pot fi aplicate.│ │ │ │cadrul reuniunilor │
│punzãtoare a │nedeclaratã: │ │ │ │ │Grupului. │
│mãsurilor de │- persoanelor juridice române │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│îndepãrtare şi │care angajeazã cetãţeni terţi cu │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│a mãsurilor │şedere ilegalã. │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│restrictive │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.2. Organizarea unor grupuri de │Eficientizarea reacţiei autoritãţi- │ Perma │ MAI - │ │Evaluarea rezulta- │
│ │lucru IGPF-IGPR, pentru │lor competente în combaterea │ nent │ IGPR, │ │telor acţiunilor │
│ │documentarea în comun a │infracţionalitãţii din sfera │ │ IGPF │ │comune va fi │
│ │activitãţilor infracţionale │migraţiei ilegale. │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │desfãşurate de filierele │ │ │ │ │anual de activi- │
│ │implicate în traficul de migranţi│ │ │ │ │tate a Grupului │
│ │în funcţie de situaţia operativã │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │şi apariţia unor cazuri specifice│ │ │ │ │ │
│ │de amploare. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.3. Organizarea şi desfãşurarea │Cunoaşterea drepturilor pe care le │ Dec. │MAI-ORI│ Buget │Evaluarea activitã-│
│ │unor acţiuni de informare a │au şi a riscurilor la care se expun │ │MMFPS -│ MMFPS │ţii va fi inclusã │
│ │minorilor strãini neînsoţiţi, │în momentul pãrãsirii ţãrilor de │ │DGPC, │ Fonduri │în Raportul anual │
│ │aflaţi pe teritoriul României. │origine şi a instituţiilor │ │DGASPC │ judeţene/│de activitate a │
│ │ │specializate în protecţia acestora. │ │OIM │ locale │ Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.4. Încheierea unui plan de │Depistarea strãinilor cu şedere │Iunie- │MAI-ORI│ │O primã evaluare a │
│ │cooperare operativã în vederea │ilegalã şi luarea mãsurilor ce se │dec. │IGPR │ │acţiunilor va fi │
│ │combaterii imigraţiei ilegale a │impun potrivit legii. │ │IGPF │ │prezentatã de ORI │
│ │strãinilor pe teritoriul României│ │ │IGJR │ │în cadrul celei de │
│ │ │ │ │ │ │a XXVIII-a reuniuni│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului (iunie │
│ │ │ │ │ │ │2011). Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │finalã a activitã- │
│ │ │ │ │ │ │ţii va fi inclusã │
│ │ │ │ │ │ │în Raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │de activitate a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului (ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.5. Întocmirea şi implementarea │Depistarea strãinilor care │Iunie- │MAI-ORI│ │O primã evaluare a │
│ │la nivel naţional a unui plan │desfãşoarã activitãţi lucrative în │dec. │MMFPS- │ │acţiunilor va fi │
│ │comun de acţiune ORI - IM pe │mod ilegal şi luarea mãsurilor ce │ │IM │ │prezentatã de ORI │
│ │linia combaterii muncii ilegale │se impun potrivit legii │ │ │ │în cadrul celei de │
│ │a strãinilor │ │ │ │ │a XXX-a reuniuni a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului (decembrie│
│ │ │ │ │ │ │2011). │
│ │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.6. Eficientizarea schimbului de│Intensificarea cooperãrii │Perma- │MAI-ORI│ │Evaluarea activi- │
│ │informaţii de interes operativ │internaţionale şi dezvoltarea │nent │IGPF, │ │tãţii va fi inclusã│
│ │prin intermediul agenţiilor/ │parteneriatului în domeniul │ │IGPR │ │în Raportul anual │
│ │instituţiilor naţionale şi │combaterii imigraţiei ilegale şi al │ │ │ │de activitate a │
│ │internaţionale abilitate (SECI, │gestionãrii eficiente a fluxurilor │ │ │ │Grupului (ianuarie │
│ │EUROPOL, FRONTEX, BIROUL SIRENE) │migratorii spre Europa. │ │ │ │2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.7. Promovarea Pactului European│Gestionarea eficientã a │Perma- │MAE │ │O primã evaluare a │
│ │privind migraţia şi azilul prin │fenomenului migraţiei, în │nent │MAI │ │activitãţii va fi │
│ │reţeaua diplomaticã a României │parteneriat cu autoritãţile din │ │ │ │prezentatã de MAE │
│ │ │alte state. │ │ │ │în cadrul celei de │
│ │ │ │ │ │ │a XXIX-a reuniuni │
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(septembrie 2011). │
│ │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.8. Organizarea de reuniuni │Intensificarea colaborãrii între │Iunie- │MAE │Buget MAE │O primã evaluare a │
│ │consulare pe spaţii geografice de│autoritãţile naţionale cu atribuţii │dec. │ │ │activitãţii va fi │
│ │interes din punct de vedere al │în domeniu, inclusiv prin informarea│ │ │ │prezentatã de MAE │
│ │admiterii │autoritãţilor din statele terţe în │ │ │ │în cadrul celei de │
│ │Consultarea prealabilã a autori- │legãturã cu politicile României în │ │ │ │a XXIX-a reuniuni a│
│ │tãţilor cu atribuţii în domeniul │domeniul imigraţiei şi aplicarea │ │ │ │Grupului │
│ │migraţiei ilegale (IGPR, IGPF şi │unitarã a legislaţiei specifice. │ │ │ │(septembrie 2011). │
│ │ORI) în legãturã cu dinamica şi │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │componenţa grupurilor de migranţi│ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │clandestini depistate. │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.9. Elaborarea şi implementarea │Gestionarea operaţiunilor de │Dec. │MAI-ORI│Fonduri │Evaluarea activi- │
│ │efectivã a programelor de │returnare forţatã a strãinilor cu │ │ │europene │tãţii va fi inclusã│
│ │returnare forţatã. │şedere ilegalã în România, │ │ │din cadrul│în Raportul anual │
│ │ │conform programelor elaborate în │ │ │Progra- │de activitate a │
│ │ │concordanţã cu standardele │ │ │mului │Grupului (ianuarie │
│ │ │europene în domeniu. │ │ │General │2012). │
│ │ │ │ │ │Solidari- │ │
│ │ │ │ │ │tatea/ │ │
│ │ │ │ │ │F.E.R. Co-│ │
│ │ │ │ │ │finanţare │ │
│ │ │ │ │ │naţionalã │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │2.10. Consolidarea sistemului de │Gestionarea eficientã a │Sep. │MAI-ORI│Fonduri │O primã evaluare a │
│ │consultare cu misiunile diploma- │activitãţilor de returnare forţatã │ │ │europene │activitãţii va fi │
│ │tice şi crearea unui mecanism de │a strãinilor cu identitate │ │ │din cadrul│prezentatã de cãtre│
│ │cooperare cu autoritãţile │necunoscutã. │ │ │Progra- │ORI în cadrul celei│
│ │relevante din ţãrile terţe. │ │ │ │mului │de-a XXIX-a │
│ │ │ │ │ │General │reuniuni a Grupului│
│ │ │ │ │ │Solidari- │(septembrie 2011). │
│ │ │ │ │ │tatea/ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │F.E.R. Co-│activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │finanţare │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │naţionalã │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
├────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│3. Îmbunãtãţirea│3.1. Continuarea accesului la │Îmbunãtãţirea asistenţei oferite │Dec. │MAI-ORI│Buget │Evaluarea activi- │
│sistemului │procedura de azil şi respectarea │solicitanţilor de azil prin │ │ONG-uri│Fondul │tãţii va fi inclusã│
│naţional de azil│principiului non refoulement. │extinderea şi perfecţionarea unei │ │UNHCR │European │în Raportul anual │
│în scopul efici-│ │reţele de avocaţi specializaţi, │ │ │pentru │de activitate a │
│entizãrii şi │ │precum şi a serviciilor de │ │ │Refugiaţi │Grupului (ianuarie │
│asigurãrii │ │interpretare şi consiliere. │ │ │ │2012). │
│conformitãţii cu│ │ │ │ │ │ │
│standardele │ │ │ │ │ │ │
│legale naţionale│ │ │ │ │ │ │
│europene şi │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.2. Operaţionalizarea şi │Implementarea standardelor şi a │Oct. │MAI-ORI│Proiect │Evaluarea activi- │
│ │consolidarea mecanismului de │controlului de calitate a │ │UNHCR │finanţat │tãţii va fi inclusã│
│ │asigurare şi control al calitãţii│procedurilor de azil. │ │ │de UE şi │în Raportul anual │
│ │procedurii de azil. │ │ │ │UNHCR sub │de activitate a │
│ │ │ │ │ │egida │Grupului (ianuarie │
│ │ │ │ │ │"Iniţia- │2012). │
│ │ │ │ │ │tiva cali-│ │
│ │ │ │ │ │tativã" │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.3. Facilitarea accesului la │Utilizarea informaţiilor din baza de│În fun- │MAI-ORI│Buget MAI │Evaluarea activitã-│
│ │informaţiile din ţãrile de │date comunã a Uniunii Europene cu │cţie de │ │ │ţii va fi inclusã │
│ │origine ale solicitanţilor de │informaţii din ţãrile de origine ale│termenul│ │ │în Raportul anual │
│ │azil a tuturor actorilor impli- │solicitanţilor de azil; acces la │stabilit│ │ │de activitate a │
│ │caţi în procedura de azil │informaţii diversificate şi traduse │de Comi-│ │ │Grupului (ianuarie │
│ │ │în limba românã postate pe │sia Eu- │ │ │2012). │
│ │ │portalul web creat la nivel │ropeanã │ │ │ │
│ │ │naţional. │pentru │ │ │ │
│ │ │ │punerea │ │ │ │
│ │ │ │în func-│ │ │ │
│ │ │ │ţiune a │ │ │ │
│ │ │ │Porta- │ │ │ │
│ │ │ │lului │ │ │ │
│ │ │ │Comun │ │ │ │
│ │ │ │UE cu │ │ │ │
│ │ │ │informa-│ │ │ │
│ │ │ │ţii din │ │ │ │
│ │ │ │ţãrile │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │origine │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.4. Implementarea la nivel │Pregãtirea personalului cu atribuţii│Iunie- │MAI-ORI│Fondul │Evaluarea activitã-│
│ │naţional a modulelor de pregãtire│pe linia procedurilor de azil din │sep. │ │European │ţii va fi inclusã │
│ │dezvoltate în cadrul Curriculei │cadrul Oficiului Român pentru │ │ │pentru │în Raportul anual │
│ │europene în domeniul azilului │Imigrãri în cadrul modulelor de │ │ │refugiaţi/│de activitate a │
│ │ │pregãtire dezvoltate în cadrul │ │ │Buget ORI │Grupului (ianuarie │
│ │ │Curriculei europene în domeniul │ │ │ │2012). │
│ │ │azilului. │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.5. Pregãtirea personalului PFR │Asigurarea accesului neîngrãdit la │Dec. │MAI- │În baza │Evaluarea activitã-│
│ │privind procedura la frontierã │procedura de azil a strãinilor │ │IGPF │Memorandu-│ţii va fi inclusã │
│ │ │aflaţi în nevoie de protecţie │ │ │mului de │în Raportul anual │
│ │ │ │ │ │înţelegere│de activitate a │
│ │ │ │ │ │tripartit │Grupului (ianuarie │
│ │ │ │ │ │UNHCR, │2012). │
│ │ │ │ │ │CNRR, IGPF│ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.6. Continuarea participãrii la │Eficientizarea şi intensificarea │Iunie │MAI-ORI│Buget ORI │Stadiul îndeplini- │
│ │mecanismul Dublin şi │cooperãrii regionale în materia │ │ │ │rii activitãţii va │
│ │implementarea acordurilor semnate│Regulamentului Dublin II, în │ │ │ │fi prezentat de │
│ │pentru accelerarea mãsurilor de │special pe relaţia cu Republica │ │ │ │cãtre ORI în cadrul│
│ │urmat în cadrul procedurii │Bulgaria. │ │ │ │celei de a XXVIII-a│
│ │Dublin*1). │ │ │ │ │reuniuni (iunie │
│ │ │ │ │ │ │2011). │
│ │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │3.7. Asigurarea compatibilitãţii │Preluarea şi implementarea │În func-│MAI-ORI│Buget ORI/│Evaluarea finalã a │
│ │şi a interoperabilitãţii cu │bunelor practici în domeniu şi │ţie de │ │Buget │activitãţii va fi │
│ │celelalte sisteme de azil din │participarea activã la activitãţile │calenda-│ │Comisia │inclusã în Raportul│
│ │statele membre şi coordonarea cu │care vor avea loc în cadrul BESA. │rul │ │Europeanã │anual de activitate│
│ │Biroul European de Sprijin în │ │Comisiei│ │ │a Grupului │
│ │domeniul Azilului (BESA). │ │Europene│ │ │(ianuarie 2012). │
├────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│4. Participarea │4.1. Continuarea derulãrii │Strãinii cu o formã de protecţie în │Dec. │MAI-ORI│Buget │Evaluarea activitã-│
│activã a Români-│programelor de integrare pentru │România beneficiazã de │ │ │Fondul │ţii va fi inclusã │
│ei la eforturile│strãinii care au dobândit o formã│programe de integrare. │ │ │European │în Raportul anual │
│comunitãţii │de protecţie în România. │ │ │ │pentru │de activitate a │
│internaţionale │ │ │ │ │Refugiaţi │Grupului │
│şi ale statelor │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│membre UE de ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│identificare a │4.2. Continuarea operaţiunilor de│Îndeplinirea cu succes a │Dec. │MAI-ORI│Buget │Stadiul îndeplini- │
│unor soluţii │relocare a refugiaţilor conform │obligaţiilor asumate de România │ │ │Fondul │rii activitãţii va │
│durabile pentru │obligaţiilor asumate de România. │în domeniul relocãrii refugiaţilor │ │ │European │fi prezentat de │
│persoanele │ │(40 de refugiaţi selectaţi şi │ │ │pentru │cãtre ORI în cadrul│
│aflate în │ │transferaţi în România). │ │ │Refugiaţi │reuniunii a XXX-a a│
│nevoie de │ │ │ │ │ │Grupului (decembrie│
│protecţie │ │ │ │ │ │2011). │
│internaţionalã │ │ │ │ │ │Evaluarea finalã a │
│ │ │ │ │ │ │activitãţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │4.3. Implementarea Acordului │Gestionarea problematicii │Perma- │MAI-ORI│Fonduri │Evaluarea activitã-│
│ │dintre Guvernul României şi │refugiaţilor evacuaţi temporar în │nent │OIM │puse la │ţii va fi inclusã │
│ │Înaltul Comisariat al Naţiunilor │România prin îndeplinirea │ │UNHCR │dispoziţie│în Raportul anual │
│ │Unite pentru Refugiaţi şi │corespunzãtoare a obligaţiilor │ │ │de statele│de activitate a │
│ │Organizaţia Internaţionalã pentru│care revin României conform │ │ │donatoare,│Grupului │
│ │Migraţie, privind evacuarea │Acordului dintre Guvernul României │ │ │UNHCR │(ianuarie 2012). │
│ │temporarã în România a unor │şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor │ │ │şi OIM │ │
│ │persoane aflate în nevoie urgentã│Unite pentru Refugiaţi şi │ │ │ │ │
│ │de protecţie internaţionalã şi │Organizaţia Internaţionalã pentru │ │ │ │ │
│ │relocarea ulterioarã a acestora, │Migraţie, privind evacuarea │ │ │ │ │
│ │semnat la Bucureşti la 8 mai 2008│temporarã în România a unor persoane│ │ │ │ │
│ │şi ratificat prin Legea │aflate în nevoie urgentã de │ │ │ │ │
│ │nr. 291/2008. │protecţie internaţionalã şi │ │ │ │ │
│ │ │relocarea ulterioarã a acestora, │ │ │ │ │
│ │ │semnat la Bucureşti la 8 mai 2008 │ │ │ │ │
│ │ │şi ratificat prin Legea │ │ │ │ │
│ │ │nr. 291/2008. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│5. Integrarea │5.1. Continuarea şi susţinerea │Strãinii beneficiazã efectiv de │Dec. │MAI-ORI│Fondul │Evaluarea activitã-│
│socialã a │efectivã a programelor de │programe de integrare socialã │ │MECTS │European │ţii va fi inclusã │
│strãinilor cu │integrare socialã pentru strãini │prin organizarea de cursuri de │ │MMFPS -│pentru │în Raportul anual │
│şedere legalã │ │învãţare a limbii române, cursuri │ │ANOFM │Integrare/│de activitate a │
│ │ │educaţionale, de formare │ │ │Bugetul │Grupului │
│ │ │profesionalã sau de orientare │ │ │asigurãri-│(ianuarie 2012). │
│ │ │culturalã. │ │ │lor pentru│ │
│ │ │ │ │ │şomaj/ │ │
│ │ │ │ │ │EURES │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │5.2. Crearea de birouri de │Strãinii beneficiazã efectiv de │Dec. │MAI-ORI│Fondul │Evaluarea activitã-│
│ │informare şi consiliere pentru │programe de informare şi consiliere │ │ │European │ţii va fi inclusã │
│ │strãini. │prin acţiuni de informare şi consi- │ │ │pentru │în Raportul anual │
│ │ │liere a acestora. │ │ │Integrare │de activitate a │
│ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │5.3. Coordonarea acţiunilor pe │Gestionarea problematicii integrãrii│Iunie- │MAI-ORI│Buget- │O primã evaluare a │
│ │linia integrãrii strãinilor a │sociale a strãinilor în cadrul unui │oct. │ │ORI/ │acţiunilor va fi │
│ │tuturor actorilor instituţionali,│sistem integrat care implicã toţi │ │ │Resurse │prezentatã de ORI │
│ │a ONG-urilor implicate în │actorii cu atribuţii legale în │ │ │disponibi-│în cadrul celei de │
│ │procesul de integrare socialã a │materie. │ │ │le cu │a XXX-a reuniuni a │
│ │strãinilor şi a autoritãţilor │Organizarea de întâlniri de │ │ │încadrarea│Grupului (decembrie│
│ │administraţiei publice locale. │coordonare semestriale cu celelalte │ │ │în bugetul│2011). │
│ │Asigurarea unui sistem de │instituţii implicate în procesul de │ │ │aprobat pe│Evaluarea finalã a │
│ │protecţie a minorilor neînsoţiţi │integrare a strãinilor. │ │ │anul 2011 │activitãţii va fi │
│ │şi a persoanelor cu handicap. │ │ │ │ │inclusã în Raportul│
│ │ │ │ │ │ │anual de activitate│
│ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │5.4. Realizarea unui mecanism de │Funcţionarea unui parteneriat de │Dec. │MAI-ORI│Fondul │Evaluarea activitã-│
│ │consultare cu comunitãţile │soluţionare a problemelor privind │ │ │European │ţii va fi inclusã │
│ │reprezentative de strãini. │integrarea strãinilor (realizarea │ │ │pentru │în Raportul anual │
│ │ │unor dezbateri publice şi │ │ │Integrare │de activitate a │
│ │ │seminare cu reprezentanţii │ │ │ │Grupului │
│ │ │comunitãţilor de strãini din │ │ │ │(ianuarie 2012). │
│ │ │România şi elaborarea unui │ │ │ │ │
│ │ │studiu referitor la oportunitãţile │ │ │ │ │
│ │ │de integrare a strãinilor în ţara │ │ │ │ │
│ │ │noastrã). │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┴───────────────────┘


---------
    *1) Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de cãtre un resortisant al unei ţãri terţe.

                        --------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016