Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 590 din 8 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 590 din 8 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunãtãţirea calitãţii produselor agricole în sectorul de agriculturã ecologicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) sã aibã în folosinţã suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha, ocupate cu culturi anuale, culturi perene sau pãşuni şi fâneţe permanente;
    ....................................................................
    d) sã deţinã un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cãrui model este prevãzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care sã se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa, emis producãtorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".

    2. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) sã deţinã un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cãrui model este prevãzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care sã se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numãrul de animale, emis producãtorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".

    3. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) sã deţinã un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cãrui model este prevãzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care sã se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numãrul de familii de albine, emis producãtorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".

    4. La articolul 4, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Plafoanele alocate anual pentru producţia vegetalã în conversie şi producţia animalierã în conversie pe specii, în funcţie de dimensiunea exploataţiei, sunt prevãzute în anexa nr. 1."

    5. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizãrii verificãrilor efectuate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi a stabilirii numãrului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetalã şi animalierã, plãţile anuale suplimentare maxime/exploataţie efectuate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã în anul 2011 sunt prevãzute în anexa nr. 2."

    6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cãrui model este prevãzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care sã se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numãrul de animale, numãrul de familii de albine."

    7. La articolul 5, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Beneficiarii, membri ai grupurilor şi organizaţiilor de producãtori, constituiţi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producãtori, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 338/2005, prezintã şi avizul de recunoaştere/ recunoaştere preliminarã şi copia contractului încheiat prin reprezentantul legal între grup/organizaţia de producãtori şi organismul de inspecţie şi certificare, în care sã se menţioneze membrii grupului/organizaţiei de producãtori."

    8. La articolul 8, dupã alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2011 perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie-15 octombrie 2011."

    9. La articolul 8, dupã alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 beneficiarii solicitã organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, pânã la data de 15 octombrie 2011, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cãrui model este prevãzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care sã se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numãrul de animale, numãrul de familii de albine."

    10. La articolul 12, dupã alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 controlul la faţa locului se efectueazã începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã."

    11. La articolul 14, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Ajutorul specific se acordã numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite la cap. 5 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , pentru fiecare categorie de producţie vegetalã, creşterea animalelor sau apiculturã, şi nu se acordã în cazul repetãrii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie."

    12. Dupã anexa "Plafonul anual alocat sprijinului specific", care devine anexa nr. 1, se introduce o nouã anexã, anexa nr. 2, al cãrei cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 8 iunie 2011.
    Nr. 590.


    ANEXÃ
    (Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 759/2010)


               Plãţile anuale suplimentare maxime/exploataţie
                efectuate de Agenţia de Plãţi şi Intervenţie
                     pentru Agriculturã în anul 2011

    I. Producţie vegetalã: culturi anuale, culturi perene, pãşuni permanente (pãşuni şi fâneţe) în conversie


┌─────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐
│Categoria│Dimensiunea │Numãrul │Plata anualã│Plafon recalculat│
│ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentarã│ (euro) │
│ │ │eligibile în │maximã / │ │
│ │ │anul 2010 │exploataţie │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 0,30-5 ha│ 281│ 2.117│ 594.877│
├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ 5,1-20 ha│ 299│ 3.246│ 970.554│
├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ 21-50 ha│ 77│ 4.094│ 315.238│
├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ 51-100 ha│ 42│ 4.799│ 201.558│
├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ Peste 100 ha│ 92│ 5.363│ 493.396│
├─────────┴─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ Total:│ 791│ X│ 2.575.623│
└───────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘


    II. Creşterea animalelor în conversie

    1. Pãsãri


┌─────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐
│Categoria│Dimensiunea │Numãrul │Plata anualã│Plafon recalculat│
│ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentarã│ (euro) │
│ │ │eligibile în │maximã / │ │
│ │ │anul 2010 │exploataţie │ │
├─────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ Sub 500 de capete│ 0│ 2.686│ 0│
├─────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Peste 500 de capete│ 4│ 5.372│ 21.488│
├─────────┴───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ Total: │ 4│ X│ 21.488│
└─────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘    2. Bovine


┌─────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐
│Categoria│Dimensiunea │Numãrul │Plata anualã│Plafon recalculat│
│ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentarã│ (euro) │
│ │ │eligibile în │maximã / │ │
│ │ │anul 2010 │exploataţie │ │
├─────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ Sub 20 de capete│ 0│ 1.433│ 0│
├─────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Peste 20 de capete│ 1│ 3.581│ 3.581│
├─────────┴──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ Total: │ 1│ X│ 3.581│
└────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘    3. Ovine/Caprine


┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│Categoria│Dimensiunea │Numãrul │Plata anualã│Plafon │
│ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentarã│recalculat│
│ │ │eligibile în │maximã / │ (euro) │
│ │ │anul 2010 │exploataţie │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │ Sub 20 de capete│ 0│ 895│ 0│
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2 │Între 21 şi 100 de capete│ 5│ 2.686│ 13.430│
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3 │ Peste 100 de capete│ 17│ 6.267│ 106.539│
├─────────┴─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ Total: │ 22│ X│ 119.969│
└───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘    4. Apiculturã


┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│Categoria│Dimensiunea │Numãrul │Plata anualã│Plafon │
│ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentarã│recalculat│
│ │ │eligibile în │maximã / │ (euro) │
│ │ │anul 2010 │exploataţie │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │ 0-50 de familii│ 79│ 1.343│ 106.097│
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 2 │ 51-100 de familii│ 110│ 1.522│ 167.420│
├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ 3 │ Peste 101 de familii│ 61│ 1.702│ 103.822│
├─────────┴─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ Total: │ 250│ X│ 377.339│
└───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘    Plafonul total alocat pentru plãţile anuale suplimentare


┌────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Sectoarele pentru care se acordã sprijin│Plafonul alocat│
│ │ (euro) │
├────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Producţia vegetalã │ 2.575.623│
├────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Producţia animalierã │ 522.377│
├────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Total: │ 3.098.000│
└────────────────────────────────────────┴───────────────┘                                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016