Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 573 din 13 mai 2009  pentru modificarea si completarea unor anexe la   Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 573 din 13 mai 2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berislãveşti", secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 7, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: suprafaţa = 3.442 mp; vecini: nord - DJ, sud -Primãria Berislãveşti, vest - Primãria Berislãveşti, est - Pãtraşcu Dumitru; adresa: comuna Berislãveşti, sat Stoeneşti", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Valoare de inventar: 10.103 lei";
- la poziţia nr. 10, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: suprafaţa = 4.201,72 mp; vecini: nord - Popescu Virgil, sud - Alexe Chirilã, vest - DC, teren sport, est - lot şcolar Rãdãcineşti; adresa: sat Rãdãcineşti, comuna Berislãveşti", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Valoare de inventar: 15.206 lei";
- la poziţia nr. 13, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: suprafaţa = 5.607,66 mp; vecini: nord - Popescu Virgil, sud - Nate Dan, vest - curte Şcoalã Rãdãcineşti, est -islaz comunal; adresa: sat Rãdãcineşti, comuna Berislãveşti";
- la poziţia nr. 15, coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "Tehnice: suprafaţa = 168 mp; vecini: nord - Pârâu Tulburoasa, sud - DC, vest - DC, est - Bãdescu Aurelia; adresa: sat Rãdãcineşti, comuna Berislãveşti";
b) dupã poziţia nr. 159 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 160-166, prevãzute în anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Galicea", dupã poziţia nr. 99 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 100-113, prevãzute în anexa nr. 2.
3. La anexa nr. 89 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mitrofani", dupã poziţia nr. 122 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 123-129, prevãzute în anexa nr. 3.
ART. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


───────────────
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei
şi internelor,
Dan Nica

Bucureşti, 13 mai 2009.
Nr. 573.


ANEXA 1

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Berislãveşti, judeţul Vâlcea

Secţiunea I - Bunuri imobile┌────┬────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │Cod de │ │ │dobândirii│ Valoarea │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasifi-│ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ sau al │de inventar│ actualã │
│ │care │ │ │ dãrii în │ (lei) │ │
│ │ │ │ │folosinţã │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│160 │ │Teren "Podul Secii" │Tehnice: suprafaţa = 905 mp │ 1969 │ 3.000 │ Domeniul public │
│ │ │ │teren │ │ │ al comunei │
│ │ │ │neproductiv │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │Vecini: nord, est, vest - pârâul │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │Valea Secii, sud - drum judeţean │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │Adresa: satul Berislãveşti, comuna │ │ │ │
│ │ │ │Berislãveşti │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│161 │ │Teren "Richeru - │Tehnice: suprafaţa = 897 mp │ 1969 │ 3.500 │ Domeniul public │
│ │ │clãdire alimentare │teren │ │ │ al comunei │
│ │ │cu apã" │neproductiv │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │Vecini: nord - Vâlcu Vasile, est, │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │vest, sud - rest proprietate │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │Adresa: satul Stoeneşti, comuna │ │ │ │
│ │ │ │Berislãveşti │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│162 │ │Teren sport │Tehnice: sud = 939,62 mp │ 1969 │ 3.202 │ Domeniul public │
│ │ │Rãdãcineşti │teren │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Vecini: nord - teren curte şcoalã │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │Rãdãcineşti, sud - Mihai Maria, │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │est - teren curte Şcoalã │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │Rãdãcineşti, vest - drum comunal │ │ │ │
│ │ │ │Adresa: satul Rãdãcineşti, comuna │ │ │ │
│ │ │ │Berislãveşti │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│163 │ │Teren "Ţãreanu" │Tehnice: suprafaţa = 13.517 mp │ 1969 │ 15.000 │ Domeniul public │
│ │ │ │teren pãşune │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Vecini: nord - izlaz comunal, │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │sud - Dragomir Florin, pãdure │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │parohia Rãdãcineşti - Dângeşti, │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │est - pãdure parohie │ │ │ │
│ │ │ │Rãdãcineşti - Dângeşti, vest - │ │ │ │
│ │ │ │drum judeţean 703 N │ │ │ │
│ │ │ │Adresa: satul Brãdişor, comuna │ │ │ │
│ │ │ │Berislãveşti │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│164 │ │Teren Abator │Tehnice: suprafaţa = 2.043 mp │ 1969 │ 4.000 │ Domeniul public │
│ │ │Berislãveşti │teren neproductiv │ │ │ al comunei │
│ │ │ │Vecini: nord - Mãrunţelu Ion, │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │sud - zona de protecţie Pârâu │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │Coisca, vest - drum, est - drum şi │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │zona de protecţie Pârâu Coisca │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│165 │1.3.7.1 │Uliţa Mãrunţelu │Tehnice: lungime = 600 m, lãţime = │ 1969 │ 6.000 │ Domeniul public │
│ │ │ │5 m, intravilan, fãrã şanţuri şi │ │ │ al comunei │
│ │ │ │trotuare, pãmânt │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │Vecini: drum judeţean, Mãrunţelu │ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │Ion, teren abator Berislãveşti │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │Adresa: satul Berislãveşti │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│166 │1.3.7.1 │Uliţa │Tehnice: lungime = 259 m, lãţime = │ 1969 │ 3.000 │ Domeniul public │
│ │ │Constantinescu - │5 m, intravilan, satul Dângeşti, cu │ │ │ al comunei │
│ │ │Stãneci │şanţuri, fãrã trotuare, pãmânt │ │ │Berislãveşti, conform│
│ │ │ │Vecini: Filigean Ion, Ileana Teodora,│ │ │Hotãrârii Consiliului│
│ │ │ │Iorgulescu Sâmziana, Mesia Vasile, │ │ │ Local nr. 21/2008 │
│ │ │ │Stãneci Ion, Ivan Vasile, Pãtru Ana │ │ │ │
└────┴────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘ANEXA 2


COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Galicea, judeţul Vâlcea


Secţiunea I - Bunuri imobile
┌────┬────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │Cod de │ │ │dobândirii│ Valoarea │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasifi-│ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ sau al │de inventar│ actualã │
│ │care │ │ │ dãrii în │ (lei) │ │
│ │ │ │ │folosinţã │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│100 │ │Teren staţie epurare │Tehnice: suprafaţa = 3.000 mp │ 2006 │ 4.500 │ Domeniul public │
│ │ │ape uzate │Vecini: drum local "Uliţa │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Butuceilor", rest proprietate │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Consiliul Local al Comunei Galicea │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Adresa: comuna Galicea, satul Teiu │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│101 │ │Teren bazin colectare│Tehnice: suprafaţa = 3.000 mp │ 2005 │ 4.500 │ Domeniul public │
│ │ │apã │Vecini: DJ 678 H, rest proprietate │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Consiliul Local al Comunei Galicea │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Adresa: comuna Galicea, satul │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Dealul Galicei │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│102 │ 1.8.1 │Fântânã publicã │Tehnice: suprafaţa= 4 mp, adâncime │ 1980 │ 375.409 │ Domeniul public │
│ │ │ │40 m - tubulaturã betonatã │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Vecini: DJ 678 A, Şcoala cls. I-IV │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Galicea │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Adresa: satul Galicea, şcoala Centru │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│103 │ │Teren Galicea │Tehnice: suprafaţa= 942 mp │ 1991 │ 51.127 │ Domeniul public │
│ │ │"Centru - Brutãrie" │Vecini: DJ 678 A, brutãria Galicea, │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │rest proprietate Consiliul Local al │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Comunei Galicea │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Adresa: satul Galicea - Centru │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│104 │ │Teren traseu │Tehnice: suprafaţa = 500 mp, │ 1978 │ 15.500 │ Domeniul public │
│ │ │canalizare │lungimea = 500 ml │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Vecini: DJ 678 A │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Adresa: satul Galicea - Centru │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│105 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungimea = │ 1965 │ 11.500 │ Domeniul public │
│ │ │la Şogor" │225 m, lãţimea = 6 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│106 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Şcoala │Tehnice: drum pãmânt, lungimea = │ 1965 │ 54.300 │ Domeniul public │
│ │ │Teiu" │1000 m, lãţimea = 5 m Descriptive: │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │fãrã indicatoare, fãrã zonã siguranţã│ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│107 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime= │ 1965 │ 43.000 │ Domeniul public │
│ │ │Siminea" │800 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │conform Hotãrârii│
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│108 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime = │ 1974 │ 13.000 │ Domeniul public │
│ │ │Udrestilor" │250 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│109 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime= │ 1962 │ 33.738 │ Domeniul public │
│ │ │lui Beacu" │650 m, lãţime = 6 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│110 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime = │ 1965 │ 15.000 │ Domeniul public │
│ │ │La Ştefãnescu" │500 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│111 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime = │ 1960 │ 17.800 │ Domeniul public │
│ │ │Obogenilor" │650 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│112 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime = │ 1960 │ 14.800 │ Domeniul public │
│ │ │la Iordan" │350 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┤
│113 │1.3.7.2 │Drum sãtesc "Uliţa │Tehnice: drum pãmânt, lungime = │ 1966 │ 8.000 │ Domeniul public │
│ │ │la Panait" │150 m, lãţime = 5 m │ │ │al comunei Galicea,│
│ │ │ │Descriptive: fãrã indicatoare, fãrã │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │zonã siguranţã │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 39/2008 │
└────┴────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┘ANEXA 3


COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Mitrofani, judeţul Vâlcea


Secţiunea I - Bunuri imobile
┌────┬────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │ │ │
│Nr. │Cod de │ │ │dobândirii│ Valoarea │ Situaţia juridicã │
│crt.│clasifi-│ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ sau al │de inventar│ actualã │
│ │care │ │ │ dãrii în │ (lei) │ │
│ │ │ │ │folosinţã │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│123 │ │Teren arabil │Tehnice: suprafaţa = 1.075 mp, │ 2008 │ 565 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 12, parcela 102 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Vecini: nord - Popa Virgila, est - │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │rest proprietate, sud - rest │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │proprietate, vest - drum exploatare │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│124 │ │Teren neagricol │Tehnice: suprafaţa = 1.957 mp, │ 2008 │ 1027 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 12, parcela 103 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Vecini: nord - rest proprietate, │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │est - drum Cetatea, sud, vest - │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │drum exploatare │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│125 │ │Teren neagricol │Tehnice: suprafaţa = 11.534 mp, │ 2008 │ 6055 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 11, parcela 38 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Vecini: nord - Popa Virgila, est - │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Apa Verdea, sud - Nicula │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │Gheorghe, vest - DC │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│126 │ │Teren neagricol │Tehnice: suprafaţa = 2.600 mp, │ 2008 │ 1384 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 13, parcela 10 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Vecini: nord - DC, est - DC, │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │sud - Nicolae Gheorghe, vest - │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │drum Cetatea │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│127 │ │Teren neagricol │Tehnice: suprafaţa = 1.075 mp, │ 2008 │ 1969 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 12, parcela 101 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitofani, satul Racu │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Vecini: nord - Popa Virgila, est - │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │drum Cetatea, sud - rest │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │proprietate, vest - rest proprietate │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│128 │ │Curţi construcţii │Tehnice: suprafaţa = 1.521 mp, │ 2008 │ 5000 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 226, parcela 107 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, satul │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │Mitrofani │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Vecini: nord - Sandra, est - Apa │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │Verdea, sud - drum sãtesc, vest - │ │ │ │
│ │ │ │drum sãtesc │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤
│129 │ │Terenuri │Tehnice: suprafaţa = 3.468 mp, │ 2008 │ 4000 │ Domeniul public │
│ │ │ │tarla 223, parcelele 57, 58, 59 │ │ │al comunei Mitrofani,│
│ │ │ │Adresa: comuna Mitrofani, │ │ │ conform Hotãrârii │
│ │ │ │satul Mitrofani │ │ │ Consiliului Local │
│ │ │ │Vecini: nord - Hotei Mihai, est - │ │ │ nr. 30/2008 │
│ │ │ │Apa Verdea, sud - Lica Maria, │ │ │ │
│ │ │ │vest - DC │ │ │ │
└────┴────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘____________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016