Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 567 din 1 iunie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 567 din 1 iunie 2011  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 567 din 1 iunie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Anexele nr. 1-3 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                       PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                       Contrasemneazã:
                       ---------------
                Ministrul mediului şi pãdurilor,
                       Laszlo Borbely

                 Ministrul muncii, familiei şi
                 protecţiei sociale, interimar,
                          Emil Boc

                  Ministrul finanţelor publice,
                      Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 1 iunie 2011.
    Nr. 567.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011)
--------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
             pentru anul 2011 al Fondului pentru Mediu                                                                - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │
│ │ │ 2011 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL VENITURI │ │ 2.401.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ 2.401.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ 2.325.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii│ │ │
│bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi │ 16.10 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxã pe poluare pentru autovehicule │ 16.10.50.01 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10 │ 268.195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 268.195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, │ │ │
│inclusiv a bunurilor destinate dezmembrãrii, │ │ │
│obţinute de cãtre generatorul deşeurilor, respectiv │ │ │
│deţinãtorul bunurilor, destinate dezmembrãrii, │ │ │
│persoanã fizicã sau juridicã. │ 18.10.50.01 │ 90.250│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în │ │ │
│atmosferã, datorate de operatorii economici │ │ │
│deţinãtori de surse staţionare a cãror utilizare │ │ │
│afecteazã factorii de mediu │ 18.10.50.02 │ 17.100│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate de la operatori economici utiliza- │ │ │
│tori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor │ │ │
│valorificabile │ 18.10.50.03 │ 5│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg, datoratã de operatorii │ │ │
│economici care introduc pe piaţa naţionalã ambalaje │ │ │
│de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa │ │ │
│dintre cantitãţile de deşeuri de ambalaje corespun- │ │ │
│zãtoare obiectivelor de valorificare sau incinerare │ │ │
│în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie│ │ │
│şi de valorificare prin reciclare şi cantitãţile de │ │ │
│deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau inci- │ │ │
│nerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de │ 18.10.50.04 │ 38.000│
│energie şi valorificate prin reciclare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor │ │ │
│clasificate prin acte normative ca fiind periculoase│ │ │
│pentru mediu, introduse pe piaţa naţionalã de cãtre │ │ │
│operatorii economici. │ 18.10.50.05 │ 4.085│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor │ │ │
│lemnoase obţinute de cãtre administratorul, │ │ │
│respectiv proprietarul pãdurii, cu excepţia lemnelor│ │ │
│de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor│ │ │
│de Crãciun, rãchitei şi puieţilor; │ 18.10.50.06 │ 23.750│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg anvelopã, datoratã de │ │ │
│operatorii economici care introduc pe piaţa │ │ │
│naţionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate │ │ │
│reutilizãrii, pentru diferenţa dintre cantitãţile de│ 18.10.50.07 │ 285│
│anvelope corespunzãtoare obligaţiilor anuale de │ │ │
│gestionare prevãzute în legislaţia în vigoare şi │ │ │
│cantitãţile efectiv gestionate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│contribuţie de 3% din suma care se plãteşte anual │ │ │
│pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, plãtitã │ │ │
│de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare │ 18.10.50.08 │ 475│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã din │ │ │
│partea persoanelor fizice sau juridice române ori │ │ │
│strãine şi a organizaţiilor sau organismelor │ │ │
│internaţionale │ 18.10.50.09 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sume încasate din restituirea finanţãrilor acordate,│ │ │
│dobânzi, penalitãţi de orice fel, alte operaţiuni │ │ │
│financiare derulate din sursele financiare ale │ │ │
│Fondului pentru mediu │ 18.10.50.10 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate de la manifestãri organizate în │ │ │
│beneficiul Fondului pentru mediu │ 18.10.50.11 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, │ │ │
│acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu │ 18.10.50.12 │ 195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│dobânzi şi penalitãţi de orice fel datorate de │ │ │
│cãtre debitorii Fondului pentru mediu │ 18.10.50.13 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 100 lei/tonã, datoratã de unitãţile│ │ │
│administrativ-teritoriale începând cu data de │ │ │
│1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului │ │ │
│anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor de deşeuri │ │ │
│municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre│ │ │
│depozitare, plata fãcându-se pentru diferenţa dintre│ │ │
│cantitatea corespunzãtoare obiectivului anual de │ │ │
│diminuare şi cantitatea corespunzãtoare obiectivului│ │ │
│efectiv realizat prin activitãţi specifice de │ │ │
│colectare selectivã şi valorificare │ 18.10.50.14 │ 28.500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucatã, aplicatã │ │ │
│pungilor şi sacoşelor pentru cumpãrãturi, cu mâner │ │ │
│integrat sau aplicat, fabricate din materiale │ │ │
│obţinute din resurse neregenerabile, definite │ │ │
│potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. │ │ │
│195/2005 privin protecţia mediului │ 18.10.50.15 │ 24.700│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate ca urmare a aplicãrii penalitãţii de│ │ │
│100 euro, echivalentã în lei, la cursul de schimb │ │ │
│leu/euro al BNR valabil la data de 01 mai a anului │ │ │
│respectiv pentru fiecare tonã de dioxid de carbon │ │ │
│echivalent emisã, plãtitã de cãtre operatorul sau │ │ │
│operatorul de aeronave care nu a restituit certifi- │ │ │
│cate de emisii de gaze cu efect de serã corespunzã- │ 18.10.50.16 │ 40.850│
│toare emisiilor de gaze cu efect de serã generate în│ │ │
│anul anterior, în confomitate cu prevederile legale │ │ │
│în vigoare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxe şi contribuţii conform Legii nr. 73/2000, │ │ │
│republicatã cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare │ 18.10.50.17 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ALTE TRANSFERURI │ 55 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Subcap. Reducerea şi controlul poluãrii │ 74.10.03 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte transferuri │ 55 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Transferuri interne │ 55.10 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ - │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────┤
│Disponibil din anii precedenţi │ 1.825.624 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Total venituri 2011 │ 2.401.703 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Total cheltuieli 2011 │ 2.397.703 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011)
--------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

               BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
       pe anul 2011 al Administraţiei Fondului pentru Mediu                                                                   - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │
│ │ │ 2011 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL VENITURI │ │ 126.405│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ 126.405│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ 122.405│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │ 108.289│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti- │ │ │
│lizãrii bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi │ 16.10 │ 108.289│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Taxã pe poluare pentru autovehicule │ 16.10.09 │ 108.289│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ 18.10 │ 14.116│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 14.116│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, │ │ │
│inclusiv a bunurilor destinate dezmembrãrii, │ │ │
│obţinute de cãtre generatorul deşeurilor, respectiv │ │ │
│deţinãtorul bunurilor, destinate dezmembrãrii, │ │ │
│persoanã fizicã sau juridicã. │ 18.10.50.01 │ 4.750│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în │ │ │
│atmosferã, datorate de operatorii economici │ │ │
│deţinãtori de surse staţionare a cãror utilizare │ │ │
│afecteazã factorii de mediu │ 18.10.50.02 │ 900│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate de la operatori economici utiliza- │ │ │
│tori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor │ │ │
│valorificabile │ 18.10.50.03 │ 1│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg, datoratã de operatorii │ │ │
│economici care introduc pe piaţa naţionalã ambalaje │ │ │
│de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa │ │ │
│dintre cantitãţile de deşeuri de ambalaje corespun- │ │ │
│zãtoare obiectivelor de valorificare sau incinerare │ 18.10.50.04 │ 2.000│
│în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie│ │ │
│şi de valorificare prin reciclare şi cantitãţile de │ │ │
│deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau inci- │ │ │
│nerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de │ │ │
│energie şi valorificate prin reciclare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor │ │ │
│clasificate prin acte normative ca fiind periculoase│ │ │
│pentru mediu, introduse pe piaţa naţionala de cãtre │ │ │
│operatorii economici. │ 18.10.50.05 │ 215│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor │ │ │
│lemnoase obţinute de cãtre administratorul, │ │ │
│respectiv proprietarul pãdurii, cu excepţia lemnelor│ │ │
│de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor│ │ │
│de Crãciun, rãchitei şi puieţilor │ 18.10.50.06 │ 1.250│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg anvelopã, datoratã de │ │ │
│operatorii economici care introduc pe piaţa │ │ │
│naţionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate │ │ │
│reutilizãrii, pentru diferenţa dintre cantitãţile de│ 18.10.50.07 │ 15│
│anvelope corespunzãtoare obligaţiilor anuale de │ │ │
│gestionare prevãzute în legislaţia în vigoare şi │ │ │
│cantitãţile efectiv gestionate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 3% din suma care se încaseazã anual│ │ │
│pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, plãtitã │ │ │
│de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare │ 18.10.50.08 │ 25│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã din │ │ │
│partea persoanelor fizice sau juridice române ori │ │ │
│strãine şi a organizaţiilor sau organismelor │ │ │
│internaţionale │ 18.10.50.09 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sume încasate din restituirea finanţãrilor acordate,│ │ │
│dobânzi penalitãţi de orice fel, alte operaţiuni │ │ │
│financiare derulate din sursele financiare ale │ │ │
│Fondului pentru mediu │ 18.10.50.10 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate de la manifestãri organizate în │ │ │
│beneficiul Fondului pentru mediu │ 18.10.50.11 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, │ │ │
│acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu │ 18.10.50.12 │ 10│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│dobânzi şi penalitãţi de orice fel datorate de │ │ │
│cãtre debitorii Fondului pentru mediu │ 18.10.50.13 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 100 lei/tonã, datoratã de unitãţile│ │ │
│administrativ-teritoriale începând cu data de │ │ │
│1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului │ │ │
│anual de diminuare cu 15% a cantitãţilor de deşeuri │ │ │
│municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre│ │ │
│depozitare, plata fãcându-se pentru diferenţa dintre│ │ │
│cantitatea corespunzãtoare obiectivului anual de │ │ │
│diminuare şi cantitatea corespunzãtoare obiectivului│ │ │
│efectiv realizat prin activitãţi specifice de │ │ │
│colectare selectivã şi valorificare │ 18.10.50.14 │ 1.500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucatã, aplicatã │ │ │
│pungilor şi sacoşelor pentru cumpãrãturi, cu mâner │ │ │
│integrat sau aplicat, fabricate din materiale │ │ │
│obţinute din resurse neregenerabile, definite │ │ │
│potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. │ │ │
│195/2005 privind protecţia mediului │ 18.10.50.15 │ 1.300│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate ca urmare a aplicãrii penalitãţii de│ │ │
│100 euro, echivalentã în lei, la cursul de schimb │ │ │
│leu/euro al BNR valabil la data de 01 mai a anului │ │ │
│respectiv, pentru fiecare tonã de dioxid de carbon │ │ │
│echivalent emisã, plãtitã de cãtre operatorul sau │ │ │
│operatorul de aeronave care nu a restituit certifi- │ │ │
│cate de emisii de gaze cu efect de serã corespunzã- │ 18.10.50.16 │ 2.150│
│toare emisiilor de gaze cu efect de serã generate │ │ │
│în anul anterior, în confomitate cu prevederile │ │ │
│legale în vigoare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxe şi contribuţii conform Legii nr. 73/2000, │ │ │
│republicatã cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ulterioare │ 18.10.50.17 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ 33.994│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 17.594│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 11.599│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 5.995│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 16.400│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 16.400│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 33.994│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţie centralã │ 74.10.03 │ 33.994│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 33.994│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 17.594│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 11.599│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Cheltuieli salariale în bani │ 10.01 │ 8.821│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Salariu de bazã │ 10.01.01 │ 6.671│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Alte sporuri │ 10.01.06 │ 600│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara │ │ │
│ unitãţii │ 10.01.12 │ 200│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ 50│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Alte drepturi salariale │ 10.01.30 │ 1.300│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Cheltuieli salariale în naturã │ 10.02 │ 450│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ Tichete de masã │ 10.02.01 │ 450│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii │ 10.03 │ 2.328│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10.03.01 │ 1.760│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 10.03.02 │ 43│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 10.03.03 │ 440│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de │ │ │
│muncã şi boli profesionale │ 10.03.04 │ 13│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 72│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 5.995│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 2.895│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 580│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Materiale pentru curãţenie │ 20.01.02 │ 10│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 20.01.03 │ 500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Apã canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 60│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.01.05 │ 75│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Piese de schimb │ 20.01.06 │ 60│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Transport │ 20.01.07 │ 10│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv., internet │ 20.01.08 │ 500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │ │
│funcţional │ 20.01.09 │ 100│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │
│funcţionare │ 20.01.30 │ 1.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Reparaţii curente │ 20.02 │ 50│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ 150│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 150│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Deplasãri detaşãri transferãri │ 20.06 │ 550│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Deplasãri interne detaşãri transferãri │ 20.06.01 │ 450│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Deplasãri în strãinãtate │ 20.06.02 │ 100│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.11 │ 10│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Consultanţã şi expertizã │ 20.12 │ 800│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Pregãtire profesionalã │ 20.13 │ 225│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Potecţia muncii │ 20.14 │ 50│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │
│acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │
│potrivit dispoziţiilor legale │ 20.25 │ 200│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli │ 20.30 │ 1.065│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Reclame şi publicitate │ 20.30.01 │ 20│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 300│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Prime de asigurare non-viaţã │ 20.30.03 │ 25│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Chirii │ 20.30.04 │ 100│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20.30.09 │ 70│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.30.30 │ 550│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 16.400│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 16.400│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Active fixe │ 71.01 │ 7.400│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Construcţii │ 71.01.01 │ 6.500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Maşini echipamente şi mijloace de transport │ 71.01.02 │ 450│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Mobilier aparaturã biroticã şi alte active corporale│ 71.01.03 │ 200│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte active fixe │ 71.01.30 │ 250│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 71.03 │ 9.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ │ 92.411│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Disponibil ani precedenţi │ │ 106.294│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total venituri 2011 │ │ 126.405│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total cheltuieli 2011 │ │ 33.994│
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘    ANEXA 3
    --------
(Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 117/2011)
--------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                           LISTA
             cu proiectele şi programele finanţate
             în anul 2011 din Fondul pentru Mediu
                                                                                        - mii lei -
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
 │ Denumire program │ COD │Program 2011│
 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │
 │TOTAL CHELTUIELI │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.139.235│
 │ II. Credite bugetare │ │ 2.397.703│
 │ │ │ │
 │finanţate din: │ │ │
 │venituri proprii │ 55.10.01 │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 3.139.235│
 │ II. Credite bugetare │ │ 2.397.703│
 │ │ │ │
 │a) reducerea impactului asupra atmosferei, │55.10.01.01│ │
 │ apei şi solului, inclusiv monitorizarea │ │ │
 │ calitãţii aerului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 27.800│
 │ │ │ │
 │b) reducerea nivelui de zgomot │55.10.01.02│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a │55.10.01.03│ │
 │ deşeurilor periculoase │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 110.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 112.200│
 │ │ │ │
 │d) protecţia resurselor de apã, sisteme │55.10.01.04│ │
 │ integrate de alimentare cu apã, staţii de │ │ │
 │ tratare, canalizare şi staţii de epurare │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 952.235│
 │ II. Credite bugetare │ │ 90.000│
 │ │ │ │
 │e) gospodãrirea integratã a zonei costiere │55.10.01.05│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │f) conservarea biodiversitãţii şi │55.10.01.06│ │
 │ administrarea ariilor naturale │ │ │
 │ protejate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 981│
 │ │ │ │
 │g) împãdurirea terenurilor degradate, │55.10.01.07│ │
 │ reconstrucţia ecologicã şi │ │ │
 │ gospodãrirea durabilã a pãdurilor │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 200.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 69.500│
 │ │ │ │
 │h) educaţia şi conştientizarea publicului │55.10.01.08│ │
 │ privind protecţia mediului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 29.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.731│
 │ │ │ │
 │i) creşterea producţiei de energie din │55.10.01.09│ │
 │ surse regenerabile │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 850.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 460.600│
 │ │ │ │
 │j) renaturarea terenurilor scoase din │55.10.01.10│ │
 │ patrimoniul natural │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │k) refacerea siturilor contaminate istoric, │55.10.01.11│ │
 │ cu excepţia celor reglementate prin legi │ │ │
 │ speciale │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 100.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 50.000│
 │ │ │ │
 │l) înlocuirea acoperişurilor din azbest │55.10.01.12│ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │m) monitorizãri, studii şi cercetãri în │55.10.01.13│ │
 │ domeniul protecţiei mediului, pãdurilor şi │ │ │
 │ apelor privind sarcini derivate din │ │ │
 │ acorduri internaţionale, directive │ │ │
 │ europene sau alte reglementãri naţionale sau │ │ │
 │ internaţionale, precum şi cercetare- │ │ │
 │ dezvoltare în domeniul schimbãrilor climatice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 25.000│
 │ │ │ │
 │n) lucrãri pentru elaborarea hãrţilor de risc │55.10.01.14│ │
 │ pentru bazine sau subbazine hidrografice │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 0│
 │ │ │ │
 │o) închiderea iazurilor de decantare │55.10.01.15│ │
 │ din sectorul minier │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 79.950│
 │ │ │ │
 │p) lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii │55.10.01.16│ │
 │ şi/sau diminuãrii efectelor produse │ │ │
 │ de fenomenele meteorologice periculoase la │ │ │
 │ lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente │ │ │
 │ obiectivelor din domeniul public al statului, │ │ │
 │ precum şi pentru refacerea unor obiective │ │ │
 │ importante de infrastructurã rutierã şi │ │ │
 │ feroviarã, grav afectate de alunecãri │ │ │
 │ de teren care pot conduce la obturarea │ │ │
 │ scurgerii cursurilor de apã │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 200.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 363.349│
 │ │ │ │
 │q) instalarea sistemelor de încãlzire care │55.10.01.17│ │
 │ utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv │ │ │
 │ înlocuirea sau completarea sistemelor │ │ │
 │ clasice de încãlzire │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 300.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 274.000│
 │ │ │ │
 │r) Programul naţional de îmbunãtãţire a │55.10.01.18│ │
 │ calitãţii mediului prin realizarea de │ │ │
 │ spaţii verzi în localitãţi │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 218.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 197.500│
 │ │ │ │
 │s) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.19│ │
 │ Parcului auto naţional │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 544.484│
 │ │ │ │
 │t) Programul de stimulare a înoirii │55.10.01.20│ │
 │ Parcului naţional de tractoare şi maşini │ │ │
 │ agricole autopropulsate │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 51.608│
 │ │ │ │
 │u) Programul de realizare a pistelor pentru │55.10.01.21│ │
 │ biciclişti │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 50.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
 │ │ │ │
 │v) Programul de dezvoltare şi optimizare a │55.10.01.22│ │
 │ Reţelei Naţionale de Monitorizare a │ │ │
 │ Calitãţii Aerului │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 30.000│
 │ II. Credite bugetare │ │ 20.000│
 │w) Promovarea vehiculelor de transport │55.10.01.23│ │
 │ rutier nepoluante şi eficiente din punct │ │ │
 │ de vedere energetic │ │ │
 │finanţat din: │ │ │
 │ - venituri proprii │ │ │
 │ I. Credite de angajament │ │ 0│
 │ II. Credite bugetare │ │ 5.000│
 │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘    La previziunea creditelor de angajament s-au avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi pentru finanţarea programelor din Fondul pentru mediu în valoare de 1.825.624 mii lei şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulãrii programelor multianuale.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016