Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 545 din 25 mai 2011  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 545 din 25 mai 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drânceni:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 50";
    - la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 71";
    - la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 73";
    - la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 342";
    - la poziţia nr. 31, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 348";
    - la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 419";
    - la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 421";
    - la poziţia nr. 36, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 460";
    - la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 611";
    - la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 657".
    - la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 683";
    - la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 719";
    - la poziţia nr. 52, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 860";
    - la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 874";
    - la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 900";
    - la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 979";
    - la poziţia nr. 67, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 1277";
    - la poziţia nr. 69, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie 1286";
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 370 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 371-380, potrivit anexei nr. 1.
    2. La anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Muntenii de Jos":
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "din DN 24 Muntenii de Jos pânã în sat Mânjeşti (la Postolache Ioan), lungime 3.500 m, lãţime 12 m, asfaltat; de la Postolache Ioan la baraj, lungime 4.500 m, lãţime 12 m, pietruit", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2009", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "3.049.376", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Muntenii de Jos, conform H.C.L. nr. 216/2010 - Investiţie F.E.A.D.R.";
    - la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Strada 4B", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "sat Muntenii de Jos, lungime 63,3 m, lãţime 8 m, de la Bãdulescu Vasile (intersecţie DN24) la Tudose Veronel, îmbrãcãminte: "pãmânt", suprafaţa totalã = 506,4 mp", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2001", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "506", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Muntenii de Jos, conform H.C.L. nr. 216/2010";
    - la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "DC nr. 30 A", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "din DN 24 Muntenii de Jos pânã la DE 852, lungime 3.500 m, lãţime 8 m, pietruit, de la Ursu Adrian la Costache Ion, suprafaţa totalã = 28.000 mp", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2009", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "976.000", iar coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Muntenii de Jos, conform H.C.L. nr. 216/2010";
    b) la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 104 se introduc 137 noi poziţii, poziţiile 104^1-104^137, potrivit anexei nr. 2.
    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 25 mai 2011.
    Nr. 545.


    ANEXA 1

                                   COMPLETĂRI
                    la Inventarul bunurilor care aparţin
                    domeniului public al comunei Drânceni┌─────┬────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Cod │ │ │ │ │Situaţia juridicã │
│crt. │ de │ │ │ │Valoarea │ actualã │
│ │clasi- │ Denumirea │ Elemente de identificare │Anul │ de │ │
│ │ficare │ bunurilor │ │dobân-│ inventar│ │
│ │ │ │ │dirii/│ │ │
│ │ │ │ │ sau │ │ │
│ │ │ │ │dupã │ │ │
│ │ │ │ │caz,al│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │ │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo- │ │ │
│ │ │ │ │sinţã │ │ │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 371│1.3.7.1 │Drum │Amplasament: extravilanul satului │ 1968 │ 4.354│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │Ghermãneşti │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│Începe din drumul judeţean 284 şi se │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │626/1 │terminã în drumul european 626/151 │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lungimea 650 m, lãţimea 4 m │ │ │nr. 14/2010 │
│ │ │ │Drum nepietruit │ │ │ │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 372│1.3.7.1 │Drum │Amplasament: extravilanul satului │ 1968 │ 4.155│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │Ghermãneşti │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│Începe din drumul european 611/151 şi │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │626/151 │se terminã în pãşune 632 │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lungimea 1.260 m, lãţimea 4 m │ │ │nr. 14/2010 │
│ │ │ │Drum nepietruit │ │ │ │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 373│1.3.7.1 │Drum │Amplasament: extravilanul satului │ 1968 │ 4.357│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │Ghermãneşti │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│Începe din drumul european 626/151 şi │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │643/236 │se terminã în drumul european 634 │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lungimea 2.100 m, lãţimea 4 m │ │ │nr. 14/2010 │
│ │ │ │Drum nepietruit │ │ │ │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 374│ - │Teren │Suprafaţa 15.700 mp, situat în │ 1968 │ 88.685│Domeniul public al │
│ │ │neproductiv│tarlaua 21 │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │-intravilan│Parcela 415 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │Ghermãneşti│Vecinãtãţi: Est - drum agricol de │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │exploataţie 434, │ │ │nr. 19/2010 │
│ │ │ │Vest - drum judeţean 284, Sud - Drum │ │ │ │
│ │ │ │agricol de exploataţie 434, Nord - │ │ │ │
│ │ │ │Centru de asistenţã medico-socialã │ │ │ │
│ │ │ │Ghermãneşti │ │ │ │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 375│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din drumul agricol de exploa- │ 1968 │ 5.600│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │taţie 611, ajunge în drumul agricol de │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│exploataţie 1230 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │659 │Lungime 3.980 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 376│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din drumul agricol de exploa- │ 1968 │ 1.564│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │taţie 719, ajunge în drumul agricol de │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│exploataţie 719 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │716 │Lungime 80 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 377│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din drumul agricol de exploa- │ 1974 │ 4.745│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │taţie 979, ajunge în drumul agricol de │ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│exploataţie 979 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │922 │Lungime 88 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 378│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din intravilan sat Drânceni, │ 1968 │ 4.800│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │ajunge în drumul agricol de exploataţie│ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│979 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │1024 │Lungime 1.500 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 379│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din drumul naţional 1125, │ 1968 │ 1.250│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │ajunge în drumul agricol de exploataţie│ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│874 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │1230 │Lungime 360 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
├─────┼────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 380│1.3.7.1.│Drum │Pleacã din drumul naţional 1287, │ 1968 │ 4.800│Domeniul public al │
│ │ │agricol de │ajunge în drumul agricol de exploataţie│ │ │comunei Drânceni, │
│ │ │exploataţie│1.277 │ │ │potrivit Hotãrârii │
│ │ │1283 │Lungime 580 m │ │ │Consiliului Local │
│ │ │ │Lãţime 5 m │ │ │nr. 20/2011 │
└─────┴────────┴───────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┘
    ANEXA 2

                                   COMPLETĂRI
                    la Inventarul bunurilor care aparţin
                 domeniului public al comunei Muntenii de Jos

                                   SECŢIUNEA I
                                  Bunuri imobile┌───────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┐
│ Nr. │ Cod │ │ │ │ │Situaţia juridicã │
│ crt. │ de │ │ │ │Valoarea │ actualã │
│ │clasi- │Denumirea│ Elemente de identificare │Anul │ de │ (denumire act │
│ │ficare │bunurilor│ │dobân-│ inventar│ proprietate/alte │
│ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ acte doveditoare) │
│ │ │ │ │ sau │ │ │
│ │ │ │ │dupã │ │ │
│ │ │ │ │caz,al│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │ │
│ │ │ │ │ în │ │ │
│ │ │ │ │folo- │ │ │
│ │ │ │ │sinţã │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┤
│ SAT MUNTENII DE JOS - STRĂZI │
├───────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┤
│ 104^1│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 1.454 m, lãţime 8 m │ 2001 │ 11.632│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã din intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Curea Gheorghe│ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 11.632 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^2│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 384 m, lãţime 7 m │ 2001 │ 2.688│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Croitoru │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Valeriu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Brânzã Ilie │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.688 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^3│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 115 m, lãţime 6 m │ 2001 │ 690│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Istrate │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Ştefan │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │-ajunge la proprietatea Toma Constantin│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 690 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^4│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 133 m, lãţime 6 m │ 2001 │ 798│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Afrãsinei │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Cãtãlin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │-ajunge la proprietatea Tãzlãoanu Mihai│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 798 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^5│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 300 m, lãţime 5 m │ 2001 │ 1.500│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la canal (CD 1075) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.500 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^6│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 580 m, lãţime 5 m │ 2001 │ 2.900│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Sârghi │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Vasile │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │-ajunge la proprietatea Zaharia Neculai│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.900 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^7│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 60 m, lãţime 3,5 m │ 2001 │ 210│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Oneschievici │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Carmen-Ecaterina │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 210 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^8│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 150 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 900│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Munteanu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Maricica │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Petrea Dumitru│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 900 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^9│1.3.7.1 │Stradã 1 │Lungime 1.390,6 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 9.734│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la Bisericã cimitir │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Hondru Ilie │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 9.734,2 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^10│1.3.7.3 │Stradã 1A│Lungime 251 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 1.757│Domeniul public │
│ │1.3.7.1 │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la extravilan │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.757 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^11│1.3.7.1 │Stradã 1B│Lungime 150 m, lãţime 9 m │ 2009 │ 1.350│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la extravilan │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.350 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^12│1.3.7.1 │Stradã 2 │Lungime 390 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 2.730│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Pãtraşcu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Vasile │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Niţoi Miluţã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.730 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^13│1.3.7.1 │Stradã 2A│Lungime 43 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 258│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Grigoraş │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Leancã Neculai│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 258 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^14│1.3.7.1 │Stradã 3 │Lungime 900 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 5.400│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Orãşanu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Radu-Cãtãlin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Boitan Sandu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 5.400 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^15│1.3.7.1 │Stradã 3A│Lungime 102 m, lãţime 6 m │ 2008 │ 612│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Damian │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Orãşanu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Radu-Cãtãlin │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 612 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^16│1.3.7.1 │Stradã 3B│Lungime 125,3 m, lãţime 9 m │ 2009 │ 1.128│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │-ajunge la proprietatea Pletoianu Ionel│ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.127,7 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^17│1.3.7.1 │Stradã 3C│Lungime 80 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 400│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(Carabaş Ştefan) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la intersecţia cu DS 3 │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 400 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^18│1.3.7.1 │Stradã 3D│Lungime 80 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 400│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(Cotae Claudiu) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la intersecţia cu DS 3 │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 400 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^19│1.3.7.1 │Stradã 4 │Lungime 380 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 2.660│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(Bãdulescu Gicã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Cotaie Ion │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.660 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^20│1.3.7.1 │Stradã 5 │Lungime 331 m, lãţime 8 m │ 2009 │ 2.648│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DJ 245A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bordeianu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Costicã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.648 mp │ │ │şi H.C.L. nr. 62/09│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^21│1.3.7.1 │Stradã 5A│Lungime 98 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 686│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Pletoianu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Daniel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Volocariu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Elena │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 686 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^22│1.3.7.1 │Stradã 6 │Lungime 625 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 4.375│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Oleniuc │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 4.375 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^23│1.3.7.1 │Stradã 6A│Lungime 120 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 600│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Ichim │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Dumitru │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Hurmuzache │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Vasile │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 600 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^24│1.3.7.1 │Stradã 6B│Lungime 180 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 1.260│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Totoi │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Costicã │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bordeianu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Petricã │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.260 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^25│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 210 m, lãţime 11 m, numãr │ 2009 │ 2.310│Domeniul public │
│ │ │şi alei │cadastral provizoriu 70365 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │acces │- pleacã de la intersecţia DN 24 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │bloc │(intrare sediu Primãrie) │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │locuinţe │- ajunge la intersecţia DN 24 (sediu │ │ │ │
│ │ │ │Şcoalã) │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.310 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^26│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 335 m, lãţime 8 m │ 2009 │ 2.680│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DJ 245A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Volocariu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Elena (canal) │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.680 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^27│1.3.7.2 │Stradã │Lungime 80 m, lãţime 10 m │ 2009 │ 800│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DJ 245A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Mihalcea │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 2.800 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^28│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 800 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 4.800│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DJ 245A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Carabaş Ştefan│ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 4.800 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^29│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 770 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 4.620│Domeniul public │
│ │ │ │-pleacã de la proprietatea Zaharia Gicã│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Corniţã Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 4.620 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^30│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 650 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 3.900│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la Volocaru Florea │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Tãtaru │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Constantin (la Vest) │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 3.900 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^31│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 65 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 390│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Ababei │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Constantin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Ababei Viorel │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 390 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^32│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 84 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 504│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Trifan │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Daniel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Gavriluţã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Daniel │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 504 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^33│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 54 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 324│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la Şcoala Munteni Râpã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Trifan Daniel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 324 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^34│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 111 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 666│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea (Biserica │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Muntenii de Jos Râpã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Popa Maria │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 666 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^35│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 135 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 810│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Teslaru │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Constantin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bãdrãgan │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Georgel │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 810 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^36│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 82 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 410│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Moşneagu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Vasile │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Moşneagu Ionel│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 410 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^37│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 170 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 1.020│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Bãdrãgan │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Georgel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la pod pe DC 30A │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.020 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^38│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 40 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 280│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Costache │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Constantin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bãdrãgan Ion │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 280 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^39│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 50 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 300│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 30A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Gandore Traian│ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 300 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^40│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 160 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 800│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 30A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Volocaru │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Constantin │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 800 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^41│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 250 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 1.750│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 30A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Parpalea Emil │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.750 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^42│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 170 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 1.020│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Zaharia │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Vasile │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Pãtraşcu Ion │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.020 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^43│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 353 m, lãţime 4 m │ 2009 │ 1.412│Domeniul public │
│ │ │ │-pleacã de la proprietatea Parpalea Ion│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Pãtraşcu Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.412 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^44│1.3.7.1 │Stradã │Lungime 125 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 750│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 30A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(Volocaru Constantin) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Epure Neculai │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 750 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^45│1.3.7.3.│Stradã │Lungime 1.100 m, lãţime 8 m │ 2001 │ 8.800│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã din intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(Societatea Comercialã CUVAS - S.R.L.) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la Societatea Comercialã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │AVICOM - S.A. şi Penitenciarul Vaslui │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 8.800 mp │ │ │ │
├───────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┤
│ SAT BĂCĂOANI - STRĂZI │
├───────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┤
│ 104^46│ 1.3.7.2│Stradã │Lungime 925 m, lãţime 12 m (vechea rutã│ 2009 │ 11.100│Domeniul public │
│ │ │ │DN 24) │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DN 24 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Simion │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Laurenţiu (intersecţie cu DN 24) │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 11.100 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^47│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 65 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 325│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la moarã (Pãtraşcu Petricã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 325 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^48│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 100 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 500│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Chebac │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Neculai │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Zaharia Nuşa │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 500 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^49│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 225 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 1.125│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Bosie │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Neculai │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Tãnase │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Florin │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.125 mp │ │ │ │
├───────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┤
│ SAT SECUIA - STRĂZI │
├───────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┤
│ 104^50│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 125 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 625│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 8A şi │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │proprietatea Filip Constantin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Postolache │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Viorel │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 625 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^51│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 575 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 3.450│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DC 8A │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(livadã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la Bisericã-cimitir │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 3.450 mp │ │ │ │
├───────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┤
│ SAT MÂNJEŞTI - STRĂZI │
├───────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────┤
│ 104^52│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 875 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 6.125│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Juverdeanu Constantin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bârcã Mihai │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 6.125 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^53│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 965 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 6.755│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Diaconu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Laurenţiu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Epure Ştefan │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 6.755 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^54│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 380│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Postolache │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Ioan │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Diaconu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Laurenţiu │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 380 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^55│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 75 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 450│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Diaconu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Titi │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Popa Maria │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 450 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^56│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 380│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Stratina │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Eleonora │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Buzdugan │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Viorel │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 380 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^57│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 74 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 444│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Boţ Ion │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bârcã Silvia │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 444 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^58│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 73 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 365│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Chiriac │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Gheorghe │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Panaite Ioana │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 365 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^59│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 73 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 438│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Pilã Toader│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Arsene Florin │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 438 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^60│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 456│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Donose │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Gheorghe │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Jijie │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 456 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^61│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 74 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 444│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Dudãu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Adriana │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Lazãr Valentin│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 444 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^62│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 75 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 450│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Dãnãilã Ion│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Niţoi Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 450 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^63│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 78 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 468│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Arsene │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Maricel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Bârcã Mihai │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 468 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^64│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 380│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Popa Adrian│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Panaite │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Constantin │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 380 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^65│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 532│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Bârcã Radu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Sava Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 532 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^66│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 75 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 525│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Sima Toader│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Sima Marcel │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 525 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^67│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 75 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 525│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Chiriţã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Zoiţa │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Arsene │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Cãtãlin │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 525 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^68│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 76 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 532│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Donose │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Maria │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Istrate Maria │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 532 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^69│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 78 m, lãţime 7 m │ 2009 │ 546│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Popica │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Dumitru │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Epure Gelu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 546 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^70│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 1.400 m, lãţime 8 m │ 2009 │ 11.200│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la intersecţia DS livadã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │- ajunge la intersecţia DC 30 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 11.200 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^71│ 1.3.7.1│Stradã │Lungime 320 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 1.920│Domeniul public │
│ │ │ │- pleacã de la proprietatea Blãniţã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Aura │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │- ajunge la proprietatea Ghiga Veroana │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Suprafaţa totalã = 1.920 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^72│1.3.7.1.│Drum │Lungime 4.400 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 22.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la intravilan Secuia │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în DC 30 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 22.000 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1656 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^73│1.3.7.1.│Drum │Lungime 1.678 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 8.390│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã din DE 1564 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în Capu Dealului │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 8.390 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1452 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^74│1.3.7.1.│Drum │Lungime 6.000 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 30.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la Biserica Muntenii de Jos│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │(limita intravilan) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │- ajunge la Penitenciar │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie 878│Suprafaţa totalã = 30.000 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^75│1.3.7.1.│Drum │Lungime 1.400 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 7.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la limita intravilan │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │(Munteni Râpã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │- ajunge la Porumboiu Adrian │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie 969│Suprafaţa totalã = 7.000 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^76│1.3.7.1.│Drum │Lungime 2.800 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 14.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la tarlaua Mãua │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în Capu Dealului │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 14.000 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1503 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^77│1.3.7.1.│Drum │Lungime 5.600 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 28.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã din Capu Dealului │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în Mânjeşti (la Epure Ştefan) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 28.000 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie 585│ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^78│1.3.7.1.│Drum │Lungime 2.000 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 10.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la tarlaua Poartã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în Munteni Râpã la Pãtraşcu │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Mircea │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie 852│Suprafaţa totalã = 10.000 mp │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^79│1.3.7.1.│Drum │Lungime 2.000 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 10.000│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la tarlaua Negrea │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în intersecţia cu DC 30 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 10.000 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie 787│ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^80│1.3.7.3.│Drum │Lungime 270 m, lãţime 5 m │ 2009 │ 1.350│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge la sediu fermã Marflor │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 1.350 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1271 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^81│1.3.7.1.│Drum │Lungime 700 m, lãţime 12 m │ 2009 │ 8.400│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la intersecţia cu DN 24 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în DE 1370 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 8.400 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1255 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^82│1.3.7.1.│Drum │Lungime 1.800 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 10.800│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la limita intravilan Secuia│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge în DE 1325 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 10.800 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1370 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^83│1.3.7.1.│Drum │Lungime 800 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 4.800│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã de la Adafinei Iancu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge la Ferma "Prunus" │ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 4.800 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1333 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^84│1.3.7.1.│Drum │Lungime 450 m, lãţime 6 m │ 2009 │ 2.700│Domeniul public │
│ │ │agricol │- pleacã din DC 30 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de │- ajunge la Ferma "Fruct - Agro Secuia"│ │ │de Jos, conform │
│ │ │exploa- │Suprafaţa totalã = 2.700 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │taţie │ │ │ │ │
│ │ │1374 │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^85│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 2.358 mp, Muntenii de │ 2008 │ 40.086│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 1 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │N - Şcoala Muntenii de Jos, E - cimitir│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │S - drum, V - DN 24 │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^86│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 127 mp, Muntenii de │ 2008 │ 2.125│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 3 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - drum, E - drum, S - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │bloc │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │numãr cadastral 87, V - DN 24. │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral: 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^87│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 69 mp, Muntenii de │ 2008 │ 1.173│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 4 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - drum, E - drum, S - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │bloc numãr cadastral 337, V - bloc │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │numãr cadastral 87 │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^88│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 73 mp, Muntenii de │ 2008 │ 1.241│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 5 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - drum, E - drum, S - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │bloc numãr cadastral 87, V - drum │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^89│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 117 mp, Muntenii de │ 2008 │ 1.989│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 6 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - drum, E - drum, S - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │drum şi bloc numãr cadastral 337, V - │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │bloc A3 │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^90│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã = 70 mp, Muntenii de │ 2008 │ 1.190│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 7 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - drum, E - drum, S - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │drum, V - drum │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70365 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^91│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 260 mp, Muntenii de │ 2009 │ 4.420│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 7/2 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - Volocaru, E - DN 24, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │S - uliţã, V - pârâu Vasluieţ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^92│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 533 mp, Muntenii de │ 2009 │ 7.995│Domeniul public │
│ │ │intra- │Jos, tarlaua 45, parcela 1337 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - DN 24 şi DC 30, E - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │DC 30, S - Croitoru, V- DN 24. │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Numãr cadastral: 70227 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^93│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 50 mp, Muntenii de Jos│ 2009 │ 500│Domeniul public │
│ │ │intra- │(Râpã), tarlaua 45, parcela 16/1 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - canal, E - canal şi │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Iordãchiţã Emilia, S - DS, V - DC 30A │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70224 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^94│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã = 376 mp, Bãcãoani, │ 2009 │ 3.760│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 46, parcela 165/1 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - Ionaşcu Emilia, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │E - Ionaşcu Emilia, S - Ionaşcu Emilia,│ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │V - DS │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70225 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^95│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 2.700 mp, Bãcãoani, │ 2008 │ 45.900│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 31, parcela 1189 (bazin de │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │alimentare cu apã) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N - DC 30, E - DS, S - │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │proprietãţi particulare, V - extravilan│ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^96│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 4.215 mp, Bãcãoani, │ 2009 │ 63.225│Domeniul public │
│ │ │intra- │"Imaş cimitir" 1.800 mp intravilan şi │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan şi │2.415 mp extravilan, tarlaua 31, parce-│ │ │de Jos, conform │
│ │ │extra- │la 1203/60 arabil (numãr cadastral │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │vilan │1.441) │ │ │ │
│ │ │(staţie │Vecinãtãţi: N - Tunaru Toader, E - DS, │ │ │ │
│ │ │epurare) │S - Ionaşcu Toader şi V - Canal │ │ │ │
│ │ │ │dig 1161/1 │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 1441 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^97│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 255 mp, Secuia, │ 2009 │ 2.550│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 46, parcela 1655/1 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - 1656 Hidrocanal, E - │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │1656 Hidrocanal, S - 1656 Hidrocanal, │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │V - DS (spre Bisericã) │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 70228 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^98│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 35 mp, Secuia (cişmea)│ 2009 │ 350│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 46, parcela 42/1 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N-Gavril Ion E-DS, S-pârâu,│ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │V-pârâu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│ 104^99│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 750 mp, Secuia │ 2009 │ 13.250│Domeniul public │
│ │ │intra- │(centru), tarlaua 46, parcela 13/2 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: la N-DC 8A, E-DS, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │S - Societatea Comercialã TIMCOSIN - │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │S.R.L. şi Societatea Comercialã PAVELIN│ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L., V-Societatea Comercialã │ │ │ │
│ │ │ │PAVELIN - S.R.L. şi Bãlan Ştefan │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^100│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 4.200 mp, Secuia, │ 2009 │ 76.500│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 46, parcela 1243 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N-DC 8A, E-DS, S-livadã │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │şi V-DN 24 │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^101│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 3.500 mp, Mânjeşti, │ 2008-│ 54.000│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 47, parcelele 357/1, 474/1 şi │ 2009 │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │422/1 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │(şcoala │Vecinãtãţi: N - Cozma Mihaela-Corina, │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │nouã) │E - DS, S-Popescu Elena şi V - DS │ │ │ │
│ │ │ │Numere cadastrale: 167, 1611 şi 1448 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^102│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 500 mp, Mânjeşti, │ 2008 │ 7.500│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 47, parcela 408 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: la N-drum sat, E-parcela │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │cu numãr cadastral 1645, S-Pilã Zoiţa, │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │V - rezervã Primãrie │ │ │ │
│ │ │ │Numãr cadastral provizoriu 1646. │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^103│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 1.500 mp, Mânjeşti, │ 2009 │ 22.500│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 47, parcela 55/8 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N - Pãşune comunalã, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │E - Pãşune comunalã, S-Coşer Ştefan, │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │V - DS │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^104│ 1.6.1│Teren │Suprafaţa totalã 1.600 mp, Mânjeşti, │ 2009 │ 24.000│Domeniul public │
│ │ │intra- │tarlaua 47, parcela 55/9 │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N-Coşeriu Felicia, E - DS, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │S - DC 30, V - DC 30 şi râpã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^105│ 1.6.1│Pãdure │Suprafaţa totalã 100.000 mp, tarlaua 43│ 2008 │ 100.000│Domeniul public │
│ │ │comunalã │parcelele 1648/25/1, 1648/25/2 şi │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │1648/25/3 Secuia │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N - Agarici Ştefan şi │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Juverdeanu Eleonora, E - Ferma Crasna, │ │ │ │
│ │ │ │S - Ferma Crasna şi Ocolul silvic │ │ │ │
│ │ │ │Vaslui, V - DN 24 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^106│1.3.17.2│Punte │Lungime 5 m, lãţime 3 m, beton, │ 1994 │ 2.200│Domeniul public │
│ │ │pietonalã│Muntenii de Jos (Broscãrie) la │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │(beton │Bordeianu Costicã │ │ │de Jos, conform │
│ │ │armat) │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^107│1.8.3 │Cişmea │Secuia, tarlaua 48, situatã în │ 1975 │ 25│Domeniul public │
│ │ │publicã │vecinãtatea locuinţei numitului │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Gavril Ion │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^108│1.8.3 │Cişmea │Secuia, tarlaua 48, situatã în │ 1980 │ 1.000│Domeniul public │
│ │ │publicã │vecinãtatea locuinţei numitului │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │Mihãilã Vasile │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^109│1.6.2 │Spaţiu │Suprafaţa utilã 58 mp, salã şi 3 │ 1992 │ 4.518│Domeniul public │
│ │ │bloc A1 │magazii, Muntenii de Jos, dotãri: │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Muntenii │instalaţii electrice, internet, apã │ │ │de Jos, conform │
│ │ │de Jos │curentã, canalizare şi gaz, adresa │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │sat Muntenii de Jos, bl. A1, parter │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^110│1.6.2 │Spaţiu │Suprafaţa utilã 68 mp, 2 sãli şi hol, │ 1992 │ 5.297│Domeniul public │
│ │ │bloc A1 │dotãri instalaţii electrice, apã │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Muntenii │curentã, canalizare şi gaz, adresa │ │ │de Jos, conform │
│ │ │de Jos │sat Muntenii de Jos, bl. A1, parter │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^111│1.3.17.1│Punte │L = 7 m, l = 1 m, Muntenii de Jos(Râpã)│ 2010 │ 5.000│Domeniul public │
│ │ │pietonalã│la Ieşanu Pavel │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^112│1.3.17.2│Punte │L = 10 m, l = 1 m, Muntenii de Jos │ 2010 │ 138.703│Domeniul public │
│ │ │pietonalã│(Râpã) la Gangu Petru (km 2+013) │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^113│1.3.17.2│Pod beton│L = 8 m, l = 6 m, pe DC 30A Muntenii de│ 2010 │ 478.701│Domeniul public │
│ │ │armat │Jos (Râpã) la Ciobanu Corneliu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(km 0+075) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^114│1.3.17.2│Pod beton│L = 10 m, l = 6 m, pe pârâul Muntenii │ 2010 │ 358.702│Domeniul public │
│ │ │armat │de Jos (Râpã) la Pãtraşcu Ion │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │(km 1+333) │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^115│1.3.17.2│Podeţ │L = 10 m, l = 8 m, pe DC 30A Muntenii │ 2010 │ 358.701│Domeniul public │
│ │ │beton │de Jos (Râpã) la Turcu Ion (km 2+196) │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │armat │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^116│1.3.17.2│Podeţ │L = 3 m, l = 8 m, pe DC 30A Muntenii de│ 2010 │ 88.702│Domeniul public │
│ │ │beton │Jos (Râpã) la Volocaru Mihai │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │armat │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^117│1.3.17.2│Podeţ │L = 2 m, l = 8 m, pe DC 30A Muntenii de│ 2010 │ 118.700│Domeniul public │
│ │ │beton │Jos (Râpã) la Pãtraşcu Ion (km 1+333) │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │armat │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^118│1.3.17.2│Podeţ │L = 2 m, l = 8 m, pe DC 30A Muntenii de│ 2010 │ 88.701│Domeniul public │
│ │ │beton │Jos (Râpã) la Codreanu Simion │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │armat │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^119│1.6.2. │Şcoalã cu│Şcoalã cu 10 sãli, douã laboratoare, │ 2010 │2.550.030│Domeniul public │
│ │ │clasele │suprafaţã totalã teren = 5.477,33 mp, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │I-VIII │suprafaţa construitã = 520 mp, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │Muntenii │suprafaţa utilã = 1.336 mp │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de Jos │Numãr cadastral provizoriu 780, │ │ │ │
│ │ │ │fundaţii beton, structurã zidãrie GVP, │ │ │ │
│ │ │ │tâmplãrie PVC cu geam termopan, │ │ │ │
│ │ │ │învelitoare tablã tip Lindab, dotãri - │ │ │ │
│ │ │ │apã curentã, canalizare, gaz metan, │ │ │ │
│ │ │ │telefonie, internet, instalaţii │ │ │ │
│ │ │ │electrice, termice şi sanitare, │ │ │ │
│ │ │ │adresã-sat Muntenii de Jos │ │ │ │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N-Rusu Elena, E-Nistor │ │ │ │
│ │ │ │Vasile şi Biserica, S-teren domeniu │ │ │ │
│ │ │ │public numãr cadastral 70365, V-DN24 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^120│1.6.2. │Salã de │Salã construitã pe terenul Şcolii │ 2010 │ 850.833│Domeniul public │
│ │ │educaţie │Muntenii de Jos; structurã metalicã, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │fizicã │suprafaţa construitã = 385 mp, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │şcolarã │suprafaţa construitã desfãşuratã │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │Muntenii │= 415 mp; │ │ │Investiţie (C.N.I.)│
│ │ │de Jos │utilitãţi-energie electricã, apã │ │ │ │
│ │ │ │curentã, gaze naturale, canalizare │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^121│1.6.2. │Şcoala │Suprafaţa 160 mp, numãr nivele P, │ 2002 │ 147.122│Domeniul public │
│ │ │Munteni │structurã de rezistenţã BA, fundaţii B,│ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Râpã │pereţi GVP, acoperiş TZ, starea │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │construcţiei FB, dotãri - instalaţii │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │electrice, telefonie şi bazin │ │ │ │
│ │ │ │vidanjabil, cu anexã grup sanitar - │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţã construitã 20 mp, │ │ │ │
│ │ │ │adresã - sat Muntenii de Jos │ │ │ │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N-domeniul privat al │ │ │ │
│ │ │ │Consiliului Local Muntenii de Jos, │ │ │ │
│ │ │ │E-DS, S-Ds, V-DS │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^122│1.6.2. │Şcoala │Suprafaţã totalã teren = 4.620 mp, │ 2007 │ 630.000│Domeniul public │
│ │ │Bãcãoani │suprafaţa construitã = 339 mp, numãr │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │ │cadastral 70312, numãr nivele P, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │structurã de rezistenţã BA, fundaţii │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │BA, pereţi zidãrie GVP, acoperiş TZ, │ │ │ │
│ │ │ │starea construcţiei FB, dotãri - │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii electrice, telefonie, gaz │ │ │ │
│ │ │ │şi bazin vidanjabil; cu anexa S+P grup │ │ │ │
│ │ │ │sanitar - suprafaţa construitã = 52 mp,│ │ │ │
│ │ │ │adresã - sat Bãcãoani │ │ │ │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N-Biserica Bãcãoani E-DS, │ │ │ │
│ │ │ │S-DS, V-DN24 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^123│1.6.2. │Grãdiniţa│Suprafaţã totalã teren = 1.250 mp, │ 2003 │ 182.800│Domeniul public │
│ │ │Muntenii │suprafaţa construitã = 228 mp, numãr │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │de Jos │nivele parter │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Vecinãtãţi: N - drum sãtesc, E-Râpa │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │satului, S - Post poliţie, V - DN24 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^124│1.6.1 │Teren │Suprafaţa totalã = 200 mp, numãr │ 2000 │ 2.000│Domeniul public │
│ │ │intra- │cadastral 70299, adresa - sat Mânjeşti │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │vilan │Vecinãtãţi: N-Timofte Ion, E-Agarici │ │ │de Jos, conform │
│ │ │sat │Ion şi sediul Asociaţiei agricole │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │Mânjeşti │"Costisa", S-DS, V-DC30 │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^125│18.8 │Alimenta-│Debit 6,6 l/s, elemente componente: │ 2006 │ 929.940│Domeniul public │
│ │ │re cu apã│staţie clorinare automatã o bucatã, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │în satul │reţea de distribuţie 9,72 km │ │ │de Jos, conform │
│ │ │Muntenii │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de Jos │ │ │ │Investiţie C.N.I. │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^126│1.8.7. │Reţea │Sat Muntenii de Jos, conductã de │ 2010 │ 325.392│Domeniul public │
│ │ │canaliza-│canalizare = 4,00 km, amplasatã pe │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │re │drumurile sãteşti din Muntenii de Jos │ │ │de Jos, conform │
│ │ │Muntenii │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de Jos │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^127│1.8.8. │Staţie │Sat Muntenii de Jos, teren intravilan │ 2010 │ 533.436│Domeniul public │
│ │ │epurare │în suprafaţã de 550 mp, suprafaţa │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Muntenii │construitã = 15 mp, tarlaua 45, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │de Jos │parcela 106 │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^128│1.8.12. │Staţie │Sat Muntenii de Jos, teren intravilan │ 2010 │ 27.522│Domeniul public │
│ │ │pompare │în suprafaţã de 25 mp, tarlaua 28, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Muntenii │parcela 1056/1 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │de Jos la│Vecinãtãţi: N-DS, E-DS, S-Turcu Iancu │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │sistem de│V-Pletoianu Cezar │ │ │ │
│ │ │canaliza-│ │ │ │ │
│ │ │re │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^129│1.8.6. │Reţele de│Satele Bãcãoani şi Secuia - pleacã de │ 2010 │ 376.738│Domeniul public │
│ │ │alimenta-│la Danilescu Aurel - satul Bãcãoani, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │re cu apã│continuã pe toate strãzile, pânã la │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │Bârcã Constantin -satul Secuia │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Conductã de alimentare cu apã = 9,22 km│ │ │Investiţie │
│ │ │ │ │ │ │F.E.A.D.R. │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^130│1.8.11. │Rezervor │Sat Bacãoani, teren intravilan în │ 2010 │ 341.150│Domeniul public │
│ │ │înmagazi-│suprafaţã totalã de 2.700 mp, tarlaua │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │nare apã,│32, parcela 1334/4 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │camerã │Vecinãtãţi: N-DC 30, E-DS (DE 1333), │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │vane şi │S-proprietãţi particulare (Butucel │ │ │Investiţie │
│ │ │staţie │Ştefan), V-PD 1346, capacitate │ │ │F.E.A.D.R. │
│ │ │clorina- │rezervor 200 mc │ │ │ │
│ │ │re la │ │ │ │ │
│ │ │reţea │ │ │ │ │
│ │ │alimenta-│ │ │ │ │
│ │ │re cu apã│ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^131│1.8.7. │Reţea │Pe toate strãzile din satele Bãcãoani │ 2010 │ 719.463│Domeniul public │
│ │ │canaliza-│şi Secuia │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │re- │Conducta de canalizare = 5,585 km │ │ │de Jos, conform │
│ │ │epurare │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │în satele│ │ │ │Investiţie │
│ │ │Bãcãoani │ │ │ │F.E.A.D.R. │
│ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │Secuia │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^132│1.8.8. │Staţie │Sat Bãcãoani, teren în suprafaţã totalã│ 2010 │ 719.119│Domeniul public │
│ │ │epurare │de 4.215 mp - intravilan 1.800 mp, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Bãcãoani │extravilan 2.415 mp, tarlaua 31, │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │parcela 1203/60 │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │Vecinãtãţi: N-Tunaru Toader, E-DS, │ │ │Investiţie │
│ │ │ │S-Ionaşcu Toader, V-canal CD 1161/1 │ │ │F.E.A.D.R. │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^133│1.8.8. │Staţie │Sat Secuia, teren extravilan în │ 2010 │ 673.853│Domeniul public │
│ │ │epurare │suprafaţã de 250 mp, tarlaua 44, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Secuia │parcela 1663 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │ │ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │ │ │ │ │Investiţie │
│ │ │ │ │ │ │F.E.A.D.R. │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^134│1.8.12. │Staţie │Amplasament: sat Bãcãoani lângã │ 2010 │ 39.427│Domeniul public │
│ │ │pompare │Fecioru Sebastian │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Bãcãoani │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │la sistem│ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de │ │ │ │Investiţie │
│ │ │canaliza-│ │ │ │F.E.A.D.R. │
│ │ │re │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^135│1.8.12. │Staţie │Amplasament sat Bãcãoani lângã │ 2010 │ 39.427│Domeniul public │
│ │ │pompare │Babãtã Nelu │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Bãcãoani │ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │la sistem│ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de │ │ │ │Investiţie │
│ │ │canaliza-│ │ │ │F.E.A.D.R. │
│ │ │re │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^136│1.8.12. │Staţie │Amplasament sat Bãcãoani lângã │ 2010 │ 39.427│Domeniul public │
│ │ │pompare │Anton Vasile, suprafaţa de 6 mp, │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Bãcãoani │tarla 46, parcela 78 │ │ │de Jos, conform │
│ │ │la sistem│ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │de │ │ │ │Investiţie │
│ │ │canaliza-│ │ │ │F.E.A.D.R. │
│ │ │re │ │ │ │ │
├───────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────────┤
│104^137│1.8.12. │Staţie │Amplasament sat Secuia lângã │ 2010 │ 39.427│Domeniul public │
│ │ │pompare │proprietatea lui Modoranu Ion │ │ │al comunei Muntenii│
│ │ │Secuia la│ │ │ │de Jos, conform │
│ │ │sistem de│ │ │ │H.C.L. nr. 216/2010│
│ │ │canaliza-│ │ │ │Investiţie │
│ │ │re │ │ │ │F.E.A.D.R. │
└───────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────────┘                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016