Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 52 din 24 octombrie 2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 52 din 24 octombrie 2013  privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 52 din 24 octombrie 2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investitii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din Romania

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că începând cu data de 22 iulie 2013 activitatea de administrare a fondurilor de investiţii alternative este reglementată la nivel european de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 şi
    ţinând cont de prevederile art. 32 şi 33 din Directiva 2011/61/UE ,
    în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    în urma deliberărilor din şedinţa din data de 9 octombrie 2013,

    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

    ART. 1
    Se aprobă Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România.
    ART. 2
    Norma menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).
    ART. 3
    Norma menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu

    Bucureşti, 24 octombrie 2013.
    Nr. 52.


                               NORMA Nr. 13/2013
                 referitoare la procedura intermediară privind
                distribuţia către investitorii profesionali din
                  România a titlurilor de participare emise de
                fondurile de investiţii alternative administrate
               în alte state membre ale Uniunii Europene, precum
                 şi administrarea de către un administrator de
                fonduri de investiţii alternative dintr-un stat
                membru a unui alt organism de plasament colectiv
                                  din România


    ART. 1
    (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investiţii alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intenţionează distribuţia în România, exclusiv către investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investiţii alternative (FIA) administrate în alte state membre şi/sau administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din România, până la momentul intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA).
    (2) AFIA şi FIA indicaţi la alin. (1) sunt înscrişi în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
    ART. 2
    (1) AFIA din state membre pot distribui către investitorii profesionali din România titlurile de participare emise de FIA administrate în alte state membre, cu condiţia parcurgerii procedurii prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (2) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la data intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a DAFIA, prevederile art. 176 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, şi cele ale art. 10 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010 sunt în continuare aplicabile organismelor de plasament colectiv (OPC) nearmonizate din state membre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail din România şi OPC din state nemembre care distribuie titluri de participare către investitorii de retail şi profesionali din România.
    (3) În sensul prezentei norme, sintagmele de mai jos au următorul înţeles:
    1. investitori profesionali - acei investitori care pot fi încadraţi din oficiu sau la cerere în categoria clienţi profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. investitori de retail - acei investitori care nu sunt investitori profesionali;
    3. AOPC din România - toate organismele de plasament colectiv altele decât organisme de plasament colectiv în valori mobiliare înfiinţate în România, prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele care atrag în mod privat resurse financiare şi nu sunt administrate de o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.);
    4. OPC nearmonizate din state membre - FIA din alte state membre.
    ART. 3
    (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA trebuie să transmită la ASF, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare intenţionează AFIA să le distribuie în România, la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro, o notificare în format electronic (în limba română sau limba engleză) având conţinutul indicat la alin. (2) însoţită de un atestat întocmit conform anexei nr. 2 prin care se confirmă faptul că AFIA în cauză este autorizat să administreze FIA pe baza unei anumite strategii de investiţii.
    (2) Notificarea indicată la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:
    a) o scrisoare de notificare întocmită conform anexei nr. 1 conţinând un program de activitate care să identifice FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenţionează să le distribuie şi informaţii privind locul unde este stabilit FIA;
    b) regulile sau actul constitutiv ale FIA;
    c) o descriere a FIA sau orice informaţii cu privire la acesta puse la dispoziţia investitorilor;
    d) informaţii cu privire la locul unde este stabilit FIA de tip "master" dacă FIA în cauză este un fond de tip "feeder";
    e) informaţiile menţionate la art. 23 alin. (1) din DAFIA, pentru fiecare FIA ale cărui titluri de participare AFIA intenţionează să le distribuie investitorilor profesionali din România;
    f) informaţii cu privire la măsurile luate pentru a împiedica distribuirea titlurilor de participare ale FIA către investitori de retail, inclusiv în cazul în care AFIA se bazează pe activitatea unor entităţi independente pentru a presta servicii de investiţii cu privire la FIA.
    În acest sens, publicitatea scrisă sau audiovizuală, precum şi contactarea directă a investitorilor din România la iniţiativa AFIA prin intermediul telefonului sau internetului sunt strict interzise.
    (3) Notificarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - dimensiunea mesajului - cel mult 10 MB;
    - tipul documentelor ataşate - doc, docx, pdf, zip, rar;
    - convenţia de nume - se va specifica în titlul mesajului dacă acesta constituie o notificare iniţială sau o actualizare a documentelor/informaţiilor deja transmise A.S.F.
    (4) La momentul primirii notificării indicate la alin. (2), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:
    a) pentru a începe distribuirea titlurilor de participare ale respectivelor FIA în România este necesară înregistrarea, atât a AFIA, cât şi a FIA distribuite, în Registrul public al ASF;
    b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare astfel:
    1. în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale unui singur FIA - 10.000 lei/an;
    2. în cazul distribuţiei titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):
      (i) 8.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia unui număr cuprins între 2 şi 10 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;
      (ii) 6.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia unui număr cuprins între 11 şi 20 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;
      (iii) 4.000 lei/an pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuţia a mai mult de 20 FIA sau subfonduri ale aceluiaşi FIA;
    c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenţia de distribuţie până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al A.S.F. pentru primul an, în contul A.S.F. având codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
    d) începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la lit. b) se plătesc de AFIA din statele membre cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;
    e) în situaţia încetării distribuţiei titlurilor de participare ale FIA şi radierii din Registrul public al ASF a AFIA şi FIA aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic.
    ART. 4
    (1) Distribuirea către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de FIA administrate în alte state membre se realizează prin intermediul:
    a) societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor din România şi societăţilor de investiţii autorizate de ASF;
    b) firmelor de investiţii, societăţilor de administrare a investiţiilor şi administratorilor de fonduri de investiţii alternative autorizate de autorităţile competente din statele membre de origine, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislaţiei pieţei de capital în vigoare;
    c) instituţiilor de credit din România autorizate de Banca Naţională a României (BNR) sau instituţiilor de credit autorizate de autorităţile competente din statele membre să desfăşoare activităţi şi servicii de investiţii financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislaţiei bancare în vigoare.
    (2) Plăţile către deţinătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum şi transmiterea informaţiilor, obligaţii care îi revin AFIA, vor fi asigurate de către entitatea/entităţile care realizează distribuţia titlurilor de participare în România.
    ART. 5
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei norme până la intrarea în vigoare a actului normativ de transpunere în legislaţia naţională a DAFIA, AFIA din state membre pot administra AOPC din România fie direct, fie prin crearea unei sucursale, ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.
    (2) AFIA din state membre pot administra AOPC din România în mod direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor, ulterior transmiterii ASF de către autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA, a unei notificări (în limba română sau limba engleză) care include un program de activitate conţinând informaţii privind activităţile şi serviciile pe care AFIA doreşte să le presteze [astfel cum sunt prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (4) din DAFIA] şi FIA pe care AFIA doreşte să le administreze, însoţită de o declaraţie a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că respectivul AFIA este autorizat de respectiva autoritate în conformitate cu DAFIA, cu indicarea strategiilor investiţionale ale FIA care pot fi administrate de acesta.
    (3) AFIA din state membre pot administra AOPC din România prin înfiinţarea în România a unei sucursale ulterior primirii de către ASF a unei notificări similare celei prevăzute la alin. (2), însoţită de următoarele informaţii suplimentare:
    a) structura organizaţională a sucursalei;
    b) numele şi datele de contact ale persoanelor care răspund de administrarea sucursalei.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile în cazul AOPC-urilor supravegheate de ASF ale căror titluri de participare au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare din România anterior intrării în vigoare a prezentei norme şi care sunt administrate de o sucursală a unei S.A.I. dintr-un stat membru UE.
    ART. 6
    (1) Notificările indicate la art. 5 se transmit la ASF în format electronic la adresa aifmd.notifications@cnvmr.ro
    (2) La momentul primirii notificării indicate la alin. (1), sistemul informatic al ASF va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective şi de informare a autorităţii competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:
    a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al ASF;
    b) înregistrarea indicată la lit. a) necesită plata unui tarif de înregistrare, după cum urmează:
    1. 6.000 lei - în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2);
    2. 15.000 lei - în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 5 alin. (3);
    c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită anticipat de AFIA care a notificat intenţia de administrare a FIA din România până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul public al ASF în contul ASF, având codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (3) De asemenea, AFIA sunt obligaţi să plătească lunar la ASF cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv de tip AOPC administrate, prevăzută la poz. 2 din anexa la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din respectivul regulament.
    ART. 7
    În cazul modificării documentelor şi informaţiilor transmise iniţial la momentul notificărilor prevăzute la art. 3 şi 5, AFIA din alte state membre vor notifica electronic ASF şi investitorii din România cu privire la acest fapt, cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări.
    ART. 8
    Plata tarifelor indicate la art. 3 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) datorate ASF de către entităţile din state membre care urmează să fie înregistrate în Registrul ASF se poate realiza şi în valută (EUR sau USD la cursul BNR din ziua plăţii).
    ART. 9
    Pentru nevirarea sumelor aferente tarifelor prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. d) şi e) şi art. 6 alin. (3) la termenele stabilite, ASF va calcula penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu legislaţia aplicată veniturilor bugetare.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
    ART. 11
    Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia şi a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul web al A.S.F. (www.cnvmr.ro).

                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu


    ANEXA 1
    la normă


           Modelul scrisorii de notificare a intenţiei de distribuire
            către investitorii profesionali din România a titlurilor
                de participare emise de fondurile de investiţii
                 alternative administrate în alte state membre

    Notificare privind intenţia .....[denumirea administratorului de fonduri de investiţii alternative].... de distribuire către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare ale .....[denumirea fondului de investiţii alternative]....
    Informaţiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete şi actuale.
    Denumirea administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA)
    .................................................................
    Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)
    .................................................................
    Datele de contact ale persoanei responsabile care poate fi abordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu prezenta notificare (numele şi prenumele, funcţia, telefon, fax, email)
    .................................................................
    Denumirea fondului de investiţii alternative (FIA)
    .................................................................
    Statul membru de origine al FIA
    .................................................................
    Data autorizării/înregistrării şi a lansării FIA în statul membru de origine şi data propusă pentru începerea activităţii de distribuţie în România ....
    .................................................................
    Strategia de investiţii a FIA [Se va avea în vedere formatul de prezentare a informaţiilor utilizat în anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea.)
    .................................................................
    Forma juridică de constituire şi tipul acestuia (deschis sau închis)
    .................................................................
    Codul de identificare al FIA (LEI, ISIN, RIC, ECB, SEDOL, CUSIP)
    .................................................................
    Statele membre şi/sau terţe în care sunt distribuite titlurile de participare ale FIA
    .................................................................
    Denumirea depozitarului FIA
    .................................................................
    Datele de contact ale depozitarului FIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)
    .................................................................
    Denumirea FIA de tip master (dacă este cazul)
    .................................................................
    Statul membru de origine al FIA de tip master (dacă este cazul)
    .................................................................


    ANEXA 2
    la normă

                                    ATESTAT

    Informaţiile furnizate în cadrul prezentului document trebuie să fie corecte, complete şi actuale.
    Denumirea autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA)
    ..................................................................
    Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)
    ..................................................................
    Certificăm, în calitate de autoritate competentă conform Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi ( UE) nr. 1.095/2010 în
    ...............[denumirea statului membru de origine].............
    faptul că
    ....................[denumirea AFIA]..............................
    ..................................................................
    Datele de contact ale AFIA (adresă, telefon, fax, e-mail, website)
    ..................................................................
    este autorizat în:
    ..............[denumirea statului membru de origine]..............
    ..................................................................
    să administreze FIA care utilizează una dintre următoarele strategii investiţionale:
    ..................................................................
    [Se va utiliza formatul de prezentare a informaţiilor din anexele la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea.]

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016