Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 506 din 26 mai 2010  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009  privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 506 din 26 mai 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 506 din 26 mai 2010
pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010


În temeiul art. <>108 din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6."
2. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are în structura sa douã subunitãţi cu personalitate juridicã, organizate ca persoane juridice de drept public:
a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea;
b) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa."
3. La articolul 5, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Numãrul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi pentru subunitãţile sale este de 418."
4. La articolul 6, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Personalul institutelor desfiinţate se preia de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi de cãtre subunitãţile sale şi va fi încadrat în limita posturilor prevãzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul acestuia."
5. La articolul 6, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Personalul prevãzut la alin. (1) se repartizeazã dupã cum urmeazã:
a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia un numãr de 185 de posturi, aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti;
b) subunitatea cu personalitate juridicã Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea preia un numãr de 125 de posturi;
c) subunitatea cu personalitate juridicã Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa preia un numãr de 108 posturi."
6. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este constituit prin preluarea patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, desfiinţat potrivit prevederilor <>Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, cu completãrile ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridicã, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridicã, este constituit prin preluarea din patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a patrimoniului fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa"" - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, conform evidenţelor contabile la data de 31 decembrie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Patrimoniul constituit potrivit prevederilor alin. (1)-(3) se predã/se preia pe bazã de protocol de predare-preluare în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri."
7. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente fostului Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, desfiinţat prin comasare, în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridicã, preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridicã, preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale aferente Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(4) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului se subrogã în contractele şi angajamentele în care a fost parte fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(5) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, subunitate cu personalitate juridicã, se subrogã în contractele şi angajamentele în care este parte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi care au fost preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, subunitate cu personalitate juridicã, se subrogã în contractele şi angajamentele în care este parte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi care au fost preluate de la fostul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, desfiinţat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 329/2009 , cu completãrile ulterioare, aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri."
8. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi subunitãţile sale sunt finanţate din venituri proprii şi sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente, instalaţii, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente şi instalaţii de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi de cãtre subunitãţile sale."
9. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Pânã la obţinerea de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi de cãtre subunitãţile sale a atestãrilor şi acreditãrilor prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acestea pot desfãşura activitãţile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului în baza acreditãrilor şi atestãrilor celor 3 institute absorbite."
10. Anexa nr. 1 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
11. La anexa nr. 2, articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare institut naţional, este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul protecţiei mediului, gospodãririi apelor, ecologiei şi dezvoltãrii durabile, scop pe care îl desfãşoarã prin aparatul propriu, precum şi prin subunitãţile sale."
12. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional şi al subunitãţilor sale cu personalitate juridicã cuprinde în principal activitãţi de cercetare-dezvoltare şi cercetãri fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologicã, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, gestionãrii resurselor vii din Marea Neagrã, ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional."
13. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
14. În anexa nr. 2, la articolul 4, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economicofinanciare se efectueazã potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi reglementãrilor contabile aplicabile."
15. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi subunitãţile sale administreazã bunurile din domeniul public al statului prevãzute în anexele care fac parte integrantã din prezentul regulament."
16. La anexa nr. 2, articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Institutul naţional şi subunitãţile sale au în structurã departamente, secţii, laboratoare, baze de cercetare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sãu de activitate.
(2) Pentru realizarea obiectului sãu de activitate institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice douã institute naţionale de cercetare-dezvoltare, organizate ca subunitãţi cu personalitate juridicã.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, la propunerea directorului subunitãţii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate."
17. În anexa nr. 2, la articolul 9 alineatul (2), litera g) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"g) conducãtorii subunitãţilor din cadrul institutului naţional."
18. În anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), dupã litera s) se introduce o nouã literã, litera ş), cu urmãtorul cuprins:
"ş) aprobã regulamentele de organizare şi funcţionare a celor douã subunitãţi."
19. În anexa nr. 2, la articolul 28, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator secundar de credite, iar conducãtorii subunitãţilor din cadrul institutului naţional sunt ordonatori terţiari de credite."
20. Anexa la regulament se modificã şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2-4, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. II
Termenul privind reevaluarea patrimoniului prevãzut la art. I pct. 6, respectiv la art. 7 alin. (2)-(4), curge de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. III
Dispoziţiile de la art. I pct. 7, respectiv de la art. 8 alin. (4)-(6), se aplicã de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 26 mai 2010.
Nr. 506.


ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.442/2009 )MINISTERUL MEDIULUI ŞI PÃDURILOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

┌────────────────────────────┐
│ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │
└─────────────┬──────────────┘┌──────────────────────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌────────────────────────┐
│ COMITETUL DIRECTOR │ │ DIRECTOR GENERAL │ │ CONSILIUL ŞTIINŢIFIC │
└──────────────────────────┘ └─────────┬──────────┘ └────────────────────────┘

┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐
│ │ │
│ │ │
┌───────────┴──────────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌────────────┴───────────┐
│ INSTITUTUL NAŢIONAL DE │ │ │ │ INSTITUTUL NAŢIONAL DE │
│ CERCETARE-DEZVOLTARE │ │ APARAT PROPRIU │ │ CERCETARE-DEZVOLTARE │
│ "DELTA DUNÃRII" │ │ │ │ "GRIGORE ANTIPA" │
└──────────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────────┘


┌───────────────────────────────┐
│ Numãrul total de posturi: 418 │
└───────────────────────────────┘ANEXA 2
(Anexa nr. 1 la regulament)

BUNURILE
din domeniul public al statului administrate de Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
A - Codul de clasificare
B - Anul dobândirii în folosinţã
În administrare/concesiune: În administrare
┌──────┬────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ │
│ Nr. │ A │ Denumirea │ Descrierea tehnicã │ Adresa │ B │ de inventar │ Baza legalã │
│M.F.P.│ │ │ (pe scurt) │ │ │ (în lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Teren INCDPM│Suprafaţa │Municipiul │ 1951 │ 39.545.939,4│Decizia │
│ │ │-ICIM │terenului = │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 944/1951,│
│ │ │Bucureşti 󧔖.384,01 m² │Independenţei │ │ │Legea nr. │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │<>337/1999 , │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │H.G. nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │<>1.159/2005 , │
│ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │<>758/2006 │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Corp clãdire 0, │Municipiul │ 1975 │ 6.868.000│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │S+P+2E, │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │curte englezã, │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 1.026 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Hala III Canalul │Municipiul │ 1965 │ 3.412.000,0│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │hidrostatic + │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │corp C (P+3E) │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 1.183 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Baza experimentalã │Municipiul │ 1984 │ 1.498.800│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │pentru mecanica │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │rocilor şi procese │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │tehnologice │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │Corp (ABC) │sectorul 6 │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│ │ │ │ │
│ │ │ │= 1.368 m² │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Atelier pentru │Municipiul │ 1960 │ 1.004.900│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │execuţia de │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │modelare fizicã │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 756 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Hale de modelare │Municipiul │ 1960 │ 2.361.400│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │hudraulicã (I+II) │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │Suprafaţa construitã│Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │= 3.567 m² │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Hala IV încercãri │Municipiul │ 1978 │ 1.702.700│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │hidraulice + corp │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │clãdire (P+2E) │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 1.489 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Hala V încercãri │Municipiul │ 1984 │ 674.400│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │hidraulice şi │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │platformã │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 3.534 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Stand de încercãri │Municipiul │ 1973 │ 27.300│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │modele spaţiale │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │Suprafaţa │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │construitã │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │= 156,4 m² │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Magazii 3 buc. │Municipiul │ 1960 │ 38.200│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │construitã = │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │= 185,8 m² │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Garaj auto │Municipiul │ 1965 │ 274.200│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │construitã = │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │= 176 m² │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Cabinã poartã │Municipiul │ 1965 │ 0│Legea nr. │
│ │ │-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │construitã = 4 m² │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Bãrãci metalice │Municipiul │ 1960 │ 18.700│Legea nr. │
│ │ │-ICIM 𗈙 buc. │Bucureşti, Splaiul│ │ │<>337/1999 │
│ │ │Bucureşti │ │Independenţei │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Teren INCDPM│Suprafaţa = │Judeţul Ilfov │ 1970 │ 416,293│Legea nr. │
│ │ │-ICIM, 󧓩.133 m² │comuna Glina │ │ │<>337/1999 │
│ │ │comuna Glina│ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDPM│Pavilion │Judeţul Ilfov │ 1973 │ 72.900│Legea nr. │
│ │ │comuna Glina│laboratoare │comuna Glina │ │ │<>337/1999 │
│ │ │ │construitã = │ │ │ │ │
│ │ │ │= 256,2 m² │ │ │ │ │
└──────┴────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘
ANEXA 3
(Anexa nr. 2 la regulament)

BUNURILE
din domeniul public al statului
administrate de subunitatea cu personalitate juridicã
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
A - Codul de clasificare
B - Anul dobândirii în folosinţã
În administrare/concesiune: În administrare
┌──────┬────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ │
│ Nr. │ A │ Denumirea │ Descrierea tehnicã │ Adresa │ B │ de inventar │ Baza legalã │
│M.F.P.│ │ │ (pe scurt) │ │ │ (în lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Laboratoare │D+P+3 │Judeţul Tulcea, │ 1984 │ 1,915,000│Legea nr. │
│ │ │de cercetare│Suprafaţa construitã│MRJ Tulcea, str. │ │ │<>213/1998 │
│ │ │şi spaţii de│= 388,5 m² │Babadag nr. 165 │ │ │Protocol nr. │
│ │ │proiectare │Suprafaţa │ │ │ � din │
│ │ │ │desfãşuratã = │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
│ │ │ 𗈕.942 m² │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │ │ │
│ │ │ │= 1.200 m² │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Anexe │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1987 │ 126,473│Legea nr. │
│ │ │institut │Suprafaţa construitã│MRJ Tulcea, str. │ │ │<>213/1998 │
│ │ │ │= 179,26 m² │Babadag nr. 165 │ │ │Protocol nr. │
│ │ │ │ │ │ │ � din │
│ │ │ │ │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Garaje │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1995 │ 6,000│Legea nr. │
│ │ │institut │S = 80,33 m² │MRJ Tulcea, str. │ │ │<>213/1998 │
│ │ │ │ │Babadag nr. 165 │ │ │Protocol nr. │
│ │ │ │ │ │ │ � din │
│ │ │ │ │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Baza de │Suprafaţa totala │Judeţul Tulcea, │ 1994 │ 85,429│Legea nr. │
│ │ │cercetare │a terenului = │MRJ Tulcea, │ │ │<>213/1998 │
│ │ │Chilia Veche│= 460,86 m², │comuna Chilia │ │ │Protocol nr. │
│ │ │- sediu │clãdire P+1 │Veche │ │ � din │
│ │ │laboratoare │Suprafaţa construitã│ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
│ │ │ │= 241,87 m² │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │ │desfãşuratã = │ │ │ │ │
│ │ │ �,76 m² │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Baza de │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1975 │ 52,101│Legea nr. │
│ │ │cercetare │Suprafaţa construitã│comuna Sarichioi │ │ │<>213/1998 │
│ │ │Enisala - │= 188 m² │ │ │ │Protocol nr. │
│ │ │baza de │Suprafaţa anexelor =│ │ │ � din │
│ │ │producere � m² │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
│ │ │icre │Suprafaţa totalã = │ │ │ │ │
│ │ │embrionate 𗈙.649 m² │ │ │ │ │
│ │ │de şalãu, │ │ │ │ │ │
│ │ │anexe gos- │ │ │ │ │ │
│ │ │podãreşti │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Baza de │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1982 │ 1 │Legea nr. │
│ │ │cercetare │Suprafaţa construitã│comuna Maliuc │ │ │<>213/1998 │
│ │ │Maliuc - │= 216,92 m² │ │ │ │Protocol nr. │
│ │ │laboratoare │Suprafaţa totalã = │ │ │ � din │
│ │ │ 𗈕.177 m² │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
└──────┴────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘
ANEXA 4
(Anexa nr. 3 la regulament)

BUNURILE
din domeniul public al statului
administrate de subunitatea cu personalitate juridicã
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
A - Codul de clasificare
B - Anul dobândirii în folosinţã
În administrare/concesiune: În administrare
┌──────┬────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Valoarea │ │
│ Nr. │ A │ Denumirea │ Descrierea tehnicã │ Adresa │ B │ de inventar │ Baza legalã │
│M.F.P.│ │ │ (pe scurt) │ │ │ (în lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Sediu INCDM │Clãdire P+2 │Judeţul Constanţa,│ 1983 │ 1.815.965,6│Decret nr. │
│ │ │ │Teren în suprafaţã │bd. Mamaia nr. 300│ │ �/1983 │
│ │ │ │totalã = 6.100 m² │ │ │ │Protocol nr. │
│ │ │ │Suprafaţa construitã│ │ │ � din │
│ │ │ │= 1.450 m² │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
├──────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤
�│ 8.29.06│Teren │Suprafaţa = 5.160 m²│Judeţul Constanţa,│ 1948 │ 1 │Protocol nr. │
│ │ │ │ │bd. Mamaia nr. 304│ │ � din │
│ │ │ │ │ │ │ 𗈝 iulie 2003 │
└──────┴────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘--------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016