Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 494 din 11 mai 2011 privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 494 din 11 mai 2011  privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 494 din 11 mai 2011 privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se înfiinţeazã Centrul Naţional de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã - CERT-RO, ca structurã independentã de expertizã şi cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei infrastructurilor cibernetice, denumit în continuare CERT-RO, cu sediul în bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, Bucureşti.
    (2) CERT-RO este instituţie publicã cu personalitate juridicã, în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, finanţatã integral de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.
    (3) CERT-RO nu va prelua nicio parte din activitatea desfãşuratã în prezent de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti.
    (4) CERT-RO nu are competenţe în domeniul infrastructurilor cibernetice destinate procesãrii, stocãrii sau transmiterii informaţiilor clasificate.
    ART. 2
    În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
    a) CERT - centru de rãspuns la incidente de securitate ciberneticã - entitate organizaţionalã specializatã care dispune de capacitatea necesarã pentru prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidentele cibernetice;
    b) Comunitatea CERT din România - ansamblul centrelor de tip CERT care funcţioneazã în cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice ori al altor persoane juridice de drept public sau privat din România şi care relaţioneazã cu CERT-RO pe baza unor proceduri şi protocoale de cooperare;
    c) infrastructuri cibernetice - infrastructuri de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, constând în sisteme informatice, aplicaţii aferente, reţele şi servicii de comunicaţii electronice;
    d) spaţiul cibernetic - mediul virtual, generat de infrastructurile cibernetice, incluzând conţinutul informaţional procesat, stocat sau transmis, precum şi acţiunile derulate de utilizatori în acesta;
    e) securitate ciberneticã - starea de normalitate rezultatã în urma aplicãrii unui ansamblu de mãsuri proactive şi reactive prin care se asigurã confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea informaţiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor publice sau private din spaţiul cibernetic. Mãsurile proactive şi reactive pot include: politici, concepte, standarde şi ghiduri de securitate, managementul riscului, activitãţi de instruire şi conştientizare, implementarea de soluţii tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, managementul identitãţii, managementul consecinţelor;
    f) atac cibernetic - orice acţiune ostilã desfãşuratã în spaţiul cibernetic de naturã sã afecteze securitatea ciberneticã;
    g) incident cibernetic - orice eveniment survenit în spaţiul cibernetic de naturã sã afecteze securitatea ciberneticã;
    h) serviciile publice de tip preventiv:
    1. anunţuri privind evenimente în domeniu;
    2. anunţuri privind ameninţãri nou-identificate pe plan naţional şi internaţional;
    3. cercetare şi informare privind noutãţile tehnologice în domeniu;
    4. realizarea, la cerere, de auditãri şi evaluãri de securitate sau teste de penetrare;
    5. estimarea vulnerabilitãţilor şi punerea la dispoziţie de situaţii actualizate privind încercãrile de intruziune şi servicii de localizare a surselor atacurilor, pe baza informaţiilor transmise de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice;
    6. diseminarea informaţiilor de securitate ciberneticã;
    i) serviciile publice de tip reactiv:
    1. alerte şi atenţionãri privind apariţia unor activitãţi premergãtoare atacurilor;
    2. gestiunea incidentelor la nivel naţional, în cooperare cu celelalte echipe CERT;
    3. diseminarea rezultatelor investigaţiilor incidentelor de securitate ciberneticã, cu respectarea prevederilor acordurilor de cooperare încheiate cu partenerii CERT-RO;
    j) serviciile publice de consultanţã pentru managementul calitãţii serviciilor de securitate ciberneticã:
    1. analize de risc aplicate la nivel local şi la nivel naţional privind infrastructurile cibernetice;
    2. planificarea asigurãrii funcţionãrii continue şi a recuperãrii în caz de dezastre;
    3. atestarea managementului securitãţii cibernetice şi a incidentelor cibernetice;
    4. pregãtirea echipelor de tip CERT, a echipelor de audit în domeniul securitãţii reţelelor, cu prioritate a celor incluse în infrastructura criticã naţionalã;
    k) sistem de alertã timpurie şi informare în timp real privind incidentele cibernetice - ansamblul de proceduri şi sisteme tehnice care au rolul de a identifica premisele de apariţie a incidentelor cibernetice şi de a avertiza în cazul producerii acestora. Sistemul include şi conexiuni de date ce vor transporta informaţii referitoare la incidentele cibernetice identificate de senzori dedicaţi, precum şi informaţii statistice referitoare la valorile de trafic înregistrate în nodurile de reţea ale infrastructurilor cibernetice ce asigurã funcţionalitãţi de utilitate publicã ori asigurã servicii ale societãţii informaţionale.
    ART. 3
    (1) CERT-RO îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, în scopul realizãrii prevenirii, analizei, identificãrii şi reacţiei la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice ce asigurã funcţionalitãţi de utilitate publicã ori asigurã servicii ale societãţii informaţionale.
    (2) Pentru infrastructurile cibernetice aflate în administrarea instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, CERT-RO îndeplineşte doar atribuţiile de cooperare, în baza unor acorduri dedicate, încheiate cu structurile de tip CERT ale acestora.
    (3) CERT-RO reprezintã un punct naţional de contact cu structurile de tip CERT care funcţioneazã în cadrul instituţiilor sau autoritãţilor publice ori al altor persoane juridice de drept public sau privat, naţionale ori internaţionale, cu respectarea competenţelor ce revin celorlalte autoritãţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniu, potrivit legii.
    (4) CERT-RO asigurã elaborarea şi diseminarea politicilor publice de prevenire şi contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice, potrivit ariei de competenţã.
    (5) CERT-RO analizeazã disfuncţionalitãţile procedurale şi tehnice la nivelul infrastructurilor cibernetice, potrivit ariei de competenţã, şi transmite instituţiilor sau autoritãţilor publice ori altor persoane juridice de drept public sau privat aspectele de interes.
    ART. 4
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, CERT-RO încheie protocoale de cooperare/colaborare cu instituţiile publice sau alte persoane juridice de drept public sau privat, naţionale sau internaţionale, respectând competenţele ce revin celorlalte autoritãţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniu, putând dezvolta şi parteneriate publice-private.
    (2) CERT-RO coopereazã cu entitãţile şi persoanele prevãzute la alin.(1) pentru asigurarea disponibilitãţii, confidenţialitãţii, integritãţii, autenticitãţii şi nonrepudierii informaţiilor în format electronic, în scopul prevenirii, analizei, identificãrii şi reacţiei la incidente cibernetice.
    (3) Criteriile şi cerinţele minime pe care trebuie sã le îndeplineascã un centru de tip CERT pentru a fi inclus în Comunitatea CERT din România, precum şi procedurile de colaborare se stabilesc şi se actualizeazã prin decizie a directorului general CERT-RO, cu avizul Comitetului de coordonare.
    ART. 5
    CERT-RO realizeazã şi administreazã un portal propriu, dedicat securitãţii cibernetice, prin care sunt publicate noutãţi din domeniu, alerte privind ameninţãrile cele mai probabile, precum şi cele mai bune practici de protecţie recomandate.
    ART. 6
    CERT-RO are urmãtoarele atribuţii:
    a) oferã servicii publice de tip preventiv, de tip reactiv şi de consultanţã;
    b) organizeazã şi întreţine un sistem de baze de date privind ameninţãrile, vulnerabilitãţile şi incidentele de securitate ciberneticã identificate sau raportate, tehnici şi tehnologii folosite pentru atacuri, precum şi bune practici pentru protecţia infrastructurilor cibernetice;
    c) asigurã cadrul organizatoric şi suportul tehnic necesar schimbului de informaţii dintre diverse echipe de tip CERT, utilizatori, autoritãţi, producãtori de echipamente şi soluţii de securitate ciberneticã, precum şi furnizori de servicii în domeniu;
    d) organizeazã, desfãşoarã sau participã la activitãţi de instruire în domeniul securitãţii cibernetice;
    e) organizeazã simpozioane, dezbateri pe teme de securitate ciberneticã şi asigurã diseminarea unor informaţii specifice prin mass-media;
    f) desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare în domeniu şi elaboreazã proceduri şi recomandãri privind securitatea ciberneticã, potrivit prevederilor legale privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã;
    g) asigurã MCSI suportul tehnic şi de specialitate pentru elaborarea politicilor de securitate ciberneticã necesar a fi respectate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice publice pentru obţinerea autorizãrii de funcţionare a acestora, precum şi la evaluarea modului de implementare a acestora;
    h) asigurã consultanţã de specialitate autoritãţilor publice responsabile, stabilite conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 18/2011, cu privire la produsele şi sistemele de securitate ciberneticã care deservesc infrastructurile critice naţionale şi europene;
    i) asigurã puncte de contact pentru colectarea sesizãrilor şi a informaţiilor despre incidente de securitate ciberneticã atât automatizat, cât şi prin comunicare directã securizatã, dupã caz;
    j) identificã, analizeazã şi clasificã incidentele de securitate din cadrul infrastructurilor cibernetice, conform ariei de competenţã;
    k) elaboreazã propuneri pe care le înainteazã cãtre MCSI sau Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii, denumit în continuare CSAT, privind modificarea cadrului legislativ în vederea stimulãrii dezvoltãrii securitãţii infrastructurilor cibernetice ce asigurã funcţionalitãţi de utilitate publicã ori asigurã servicii ale societãţii informaţionale;
    l) planificã şi programeazã în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizãrii politicilor în domeniile sale de competenţã;
    m) coordoneazã derularea proiectelor, ale cãror beneficiari sunt MCSI şi/sau instituţiile din subordinea acestuia, cu finanţare naţionalã sau internaţionalã în domeniul securitãţii infrastructurilor cibernetice ce asigurã funcţionalitãţi de utilitate publicã, ori asigurã servicii ale societãţii informaţionale, care vizeazã capacitatea instituţionalã operaţionalã a CERT-RO;
    n) asigurã MCSI suportul tehnic şi de specialitate pentru urmãrirea şi controlul aplicãrii prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul de competenţã şi notificã organele competente pentru demararea procedurilor legale în vederea cercetãrii şi sancţionãrii, dupã caz.
    ART. 7
    (1) În cadrul CERT-RO se constituie Sistemul de alertã timpurie şi informare în timp real privind incidentele cibernetice.
    (2) Datele primite în Sistemul de alertã timpurie şi informare în timp real privind incidentele cibernetice vor fi centralizate şi prelucrate de cãtre CERT-RO, în scopul:
    a) avertizãrii în timp real şi emiterii de rapoarte cu privire la distribuţia şi natura incidentelor;
    b) colaborãrii cu autoritãţile naţionale responsabile în asigurarea securitãţii cibernetice, în vederea prevenirii şi înlãturãrii efectelor incidentelor.
    ART. 8
    Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice publice, precum şi alte persoane juridice de drept public sau privat, care deţin sau administreazã infrastructuri cibernetice ce susţin funcţionalitãţi de utilitate publicã ori servicii ale societãţii informaţionale, asigurã, în condiţiile legii, resursele tehnice şi funcţionale necesare dezvoltãrii componentei proprii de securitate în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile furnizate de CERT-RO şi interconectãrii cu Sistemul de alertã timpurie şi informare în timp real cu privire la atacurile cibernetice.
    ART. 9
    (1) CERT-RO coopereazã cu institute de cercetare, instituţii de învãţãmânt superior şi persoane juridice de drept privat în realizarea unor proiecte de cercetare şi pregãtirea unor specialişti în domeniu.
    (2) CERT-RO formuleazã tematici şi proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul securitãţii cibernetice, independent sau în cooperare cu autoritãţi naţionale ori cu alte persoane fizice sau juridice, la nivel naţional sau internaţional.
    ART. 10
    CERT-RO participã cu specialişti la grupurile de lucru din ţarã şi strãinãtate în domeniul de competenţã, pe bazã de mandat aprobat de cãtre directorul general.
    ART. 11
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CERT-RO gestioneazã şi utilizeazã urmãtoarele categorii de informaţii:
    a) informaţii publice;
    b) informaţii nedestinate publicitãţii, aparţinând entitãţilor cu care are încheiate acorduri de cooperare;
    c) informaţii clasificate.
    ART. 12
    (1) CERT-RO este condus de un director general şi de un director general adjunct, sprijiniţi de Comitetul de coordonare.
    (2) Directorul general este numit prin ordinul ministrului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale şi îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de mandat pe o perioadã de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului.
    (3) Contractul de mandat este asimilat contractului individual de muncã şi conferã titularului vechime în muncã şi în specialitate.
    (4) Pot ocupa funcţiile de director general şi director general adjunct persoanele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) au cetãţenia românã;
    b) cunosc limba românã, scris şi vorbit;
    c) au capacitate deplinã de exerciţiu;
    d) au o stare de sãnãtate corespunzãtoare, atestatã pe bazã de examen medical de specialitate;
    e) au studii universitare de licenţã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã;
    f) nu au fost condamnate pentru sãvârşirea unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu se încadreazã în dispoziţiile art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 293/2008.
    (5) Directorul general este ordonator de credite, în condiţiile legii.
    (6) Directorul general al CERT-RO este preşedintele Comitetului de coordonare, care are atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al CERT-RO.
    (7) Comitetul de coordonare este format din reprezentanţi ai:
    a) MCSI;
    b) Ministerului Apãrãrii Naţionale;
    c) Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    d) Serviciului Român de Informaţii;
    e) Serviciului de Informaţii Externe;
    f) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    g) Serviciului de Protecţie şi Pazã;
    h) Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat;
    i) Autoritãţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
    (8) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin CERT-RO, directorul general emite decizii şi instrucţiuni.
    ART. 13
    (1) Activitatea CERT-RO este analizatã semestrial în Comitetul de coordonare, pe baza raportului elaborat în acest sens de cãtre directorul general.
    (2) CERT-RO prezintã CSAT un raport anual privind activitatea sa.
    ART. 14
    (1) Numãrul maxim de posturi este de 41, iar salarizarea personalului CERT-RO se face potrivit legislaţiei aplicabile personalului bugetar plãtit din fonduri publice, precum şi a prevederilor legale privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã.
    (2) Personalul CERT-RO este format din personal contractual sau detaşat de la alte instituţii sau alte autoritãţi publice, în condiţiile legii.
    (3) Organizarea şi desfãşurarea examenelor sau concursurilor vizând personalul contractual se realizeazã în condiţiile stabilite de directorul general al CERT-RO.
    ART. 15
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CERT-RO se asigurã integral de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.
    ART. 16
    (1) CERT-RO administreazã, exploateazã, dezvoltã, modernizeazã şi întreţine patrimoniul sãu.
    (2) CERT-RO îşi desfãşoarã activitatea într-un spaţiu din imobilul situat în bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, Bucureşti, în baza unui contract de comodat încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, proprietarul imobilului.
    (3) Bunurile mobile necesare desfãşurãrii obiectului de activitate vor fi preluate pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi vor constitui patrimoniul CERT-RO, fiind înregistrate la valoarea de inventar din contabilitatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti.
    (4) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti se va diminua, în mod corespunzãtor, cu valoarea bunurilor predate.
    (5) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activitãţi desfãşurate în asociere în participaţiune sau în entitãţi cu personalitate juridicã nãscute în urma unor alte forme de asociere rãmân proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, CERT-RO având dreptul de a le utiliza şi/sau administra conform dispoziţiilor legale.
    ART. 17
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al CERT-RO se aprobã şi se revizuieşte de cãtre CSAT la propunerea ministrului comunicaţiilor si societãţii informaţionale.
    ART. 18
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, MCSI promoveazã normele de aplicare elaborate cu sprijinul CERT-RO prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale.
    (2) Pentru instituţiile publice, termenul de implementare a obligaţiilor prevãzute de prezenta hotãrâre va curge de la data identificãrii în bugetul propriu a sumelor necesare, iar achiziţia echipamentelor se va realiza cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 19
    Hotãrârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale are în subordine Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţionalã, Centrul Naţional «România Digitalã» şi Centrul Naţional de Supercomputing şi în coordonare directã Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, Institutul Naţional de Studii şi Cercetãri pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Centrul Naţional de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã - CERT-RO, instituţii prevãzute în anexele nr. 2 şi 3."

    2. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                            Ministrul comunicaţiilor
                         şi societãţii informaţionale,
                                 Valerian Vreme

                   Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru
                  Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                               Cãtãlin Marinescu

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

                         Ministrul muncii, familiei şi
                         protecţiei sociale, interimar,
                                    Emil Boc

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                             George Cristian Maior

              Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                                  Marcel Opriş

                 Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
                             Mihai Rãzvan Ungureanu

                  p. Directorul Oficiului Registrului Naţional
                       al Informaţiilor Secrete de Stat,
                                   Mihai Ion

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 494.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 12/2009)


                                    UNITĂŢI
                        care funcţioneazã în coordonarea
            Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Denumirea unitãţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Institutul Naţional de Studii şi Cercetãri pentru Comunicaţii - │
│ │I.N.S.C.C. Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Centrul Naţional de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã - │
│ │CERT-RO │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016