Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 471 din 11 mai 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 471 din 11 mai 2011  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 471 din 11 mai 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 mai 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                        Ministrul afacerilor externe,
                                Teodor Baconschi


    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 471.                                     ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru, denumite în continuare pãrţi contractante,
    dorind sã asigure o dezvoltare armonioasã a transportului maritim între statele lor,
    respectând principiul libertãţii navigaţiei internaţionale între statele lor,
    considerând cã ambele pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc toatã asistenţa posibilã pentru stabilirea unor relaţii bilaterale şi multilaterale între organizaţiile lor şi unitãţile responsabile de activitãţile de transport maritim,
    au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentului acord:
    1. teritoriul statului unei pãrţi contractante înseamnã teritoriul României şi, respectiv, teritoriul Republicii Cipru, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora;
    2. apele teritoriale ale statului unei pãrţi contractante, în sensul prezentului acord, înseamnã apele naţionale navigabile, inclusiv marea teritorialã şi apele interne, aflate sub suveranitatea României şi, respectiv, a Republicii Cipru, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi reglementãrile internaţionale;
    3. nave ale statului unei pãrţi contractante înseamnã navele maritime comerciale înregistrate în registrul sãu naval şi îndreptãţite sã arboreze pavilionul acelui stat sau navlosite de o companie de transport maritim, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã.
    Aceastã definiţie nu include:
    a) navele de rãzboi şi navele pentru transportul forţelor armate;
    b) navele utilizate exclusiv în scopuri militare;
    c) navele utilizate pentru servicii guvernamentale;
    d) navele de cercetare (hidrografic, oceanografie şi ştiinţific);
    e) navele nucleare;
    f) navele de pescuit;
    g) ambarcaţiunile de agrement cu sau fãrã propulsie mecanicã;
    h) navele utilizate pentru servicii publice;
    i) navele utilizate în scopuri necomerciale;
    4. companie de transport maritim a statului unei pãrţi contractante înseamnã o persoanã juridicã înregistratã în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului acelei pãrţi contractante, care deţine sau opereazã nave;
    5. membrii echipajului înseamnã orice persoanã, inclusiv comandantul, angajatã efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord pe perioada unui voiaj şi care este inclusã în lista cuprinzând echipajul;
    6. pasageri înseamnã acele persoane de la bordul unei nave a statului oricãrei pãrţi contractante care nu sunt angajate în niciun fel la bord şi ale cãror nume sunt incluse în lista cuprinzând pasagerii acelei nave;
    7. porturi ale statului unei pãrţi contractante înseamnã pãrţile din teritoriul statului unei pãrţi contractante, deschise navigaţiei internaţionale, pentru încãrcare, descãrcare sau transbordare de mãrfuri şi/sau pasageri, precum şi locurile de acostare autorizate oficial, inclusiv radele portuare.
    ART. 2
    Aplicare
    Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriile României şi Republicii Cipru.
    ART. 3
    Autoritãţi competente
    De aspectele referitoare la implementarea prezentului acord se vor ocupa autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
    Aceste autoritãţi competente sunt:
    - pentru Guvernul României - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
    - pentru Guvernul Republicii Cipru - Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrãrilor.
    În cazul în care oricare dintre autoritãţile competente menţionate în acest paragraf se schimbã, numele noii autoritãţi va fi notificat celeilalte pãrţi contractante pe cãi diplomatice.
    ART. 4
    Libertatea navigaţiei
    1. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc orice ajutor posibil pentru dezvoltarea transportului maritim între statele lor şi se vor abţine de la luarea oricãrei mãsuri care ar afecta progresul normal al liberei navigaţii internaţionale.
    În acest scop, pãrţile contractante convin urmãtoarele:
    a) sã încurajeze navele statului fiecãrei pãrţi contractante sã participe la transportul de bunuri între porturile celor douã state şi sã coopereze pentru eliminarea oricãror obstacole care ar putea sã afecteze dezvoltarea acestui transport;
    b) sã nu creeze obstacole pentru navele statului oricãrei pãrţi contractante în transportul de bunuri între porturile statelor lor şi porturile unor state terţe şi sã faciliteze cu toate mijloacele posibile realizarea fãrã piedici a acestui transport.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor aduce atingere dreptului navelor care arboreazã pavilionul unor state terţe de a participa la comerţul maritim între porturile statelor pãrţilor contractante şi porturile unor state terţe.
    ART. 5
    Tratamentul navelor în porturi
    1. Fiecare parte contractantã va acorda navelor statului celeilalte pãrţi contractante, precum şi încãrcãturii acestora, când sunt în apele teritoriale ale statului sãu, aceleaşi drepturi acordate navelor proprii, în ceea ce priveşte:
    a) libertatea de acces în apele teritoriale şi în porturi;
    b) folosirea porturilor pentru încãrcarea şi descãrcarea mãrfurilor;
    c) îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor;
    d) accesul la serviciile de pilotaj;
    e) libertatea de acces la toate serviciile portuare;
    f) taxele şi tarifele portuare.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica activitãţilor care, în conformitate cu legislaţia naţionalã a statului fiecãrei pãrţi contractante, sunt rezervate propriilor companii de transport maritim şi organizaţii, cum ar fi cabotajul, serviciile de remorcaj, pilotajul, serviciile portuare auxiliare şi operaţiunile de salvare.
    ART. 6
    Facilitarea operaţiunilor în porturi
    Pãrţile contractante vor adopta, în limitele legilor naţionale şi ale reglementãrilor lor corespunzãtoare, toate mãsurile adecvate pentru a reduce întârzierile nejustificate ale navelor în porturile statelor lor şi pentru a simplifica, atât cât este posibil, îndeplinirea formalitãţilor administrative, vamale şi sanitare aplicabile în aceste porturi.
    ART. 7
    Înregistrarea contractului de bareboat
    Navele statului unei pãrţi contractante pot fi înregistrate sub un contract de bareboat pentru o anumitã perioadã de timp în registrul naval al statului celeilalte pãrţi contractante şi sã arboreze pavilionul acelui stat, cu condiţia ca acea navã sã fie navlositã de un cetãţean sau o companie de transport maritim a statului celeilalte pãrţi contractante, înregistratã în acest stat şi calificatã sã deţinã o navã arborând pavilionul acelui stat. Pentru o astfel de înregistrare este necesarã aprobarea autoritãţilor competente ale ambelor pãrţi contractante şi orice condiţii impuse trebuie respectate. Nava nu va fi ştearsã din registrul naval al statului primei pãrţi contractante, toate înregistrãrile referitoare la proprietatea asupra navei şi ipoteci/gajuri înregistrate rãmânând valide, dar se va suspenda certificatul de naţionalitate al navei, precum şi dreptul de a arbora pavilionul statului sãu.
    ART. 8
    Recunoaşterea statutului navei şi a documentelor
    1. Certificatele de naţionalitate/înregistrare, mãsurãtorile de tonaj pentru navele non-convenţionale şi alte documente ale navei, emise sau recunoscute de cãtre autoritatea competentã a unei pãrţi contractante, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi reglementãrile internaţionale, vor fi recunoscute de cãtre autoritatea competentã şi alte autoritãţi relevante ale celeilalte pãrţi contractante.
    2. În afara cazului de vânzare a unei nave prin ordin judecãtoresc, navele statului unei pãrţi contractante nu pot fi înregistrate în registrul naval al statului celeilalte pãrţi contractante, excepţie fãcând înregistrarea contractului bareboat, fãrã prezentarea certificatului de ştergere eliberat de autoritatea competentã a primei pãrţi contractante.
    ART. 9
    Documentele de identitate ale navigatorilor
    1. Pãrţile contractante vor recunoaşte în mod reciproc documentele de identitate emise de autoritãţile lor relevante pentru membrii echipajului la bordul navelor statelor lor.
    Aceste documente de identitate sunt:
    Pentru partea românã - "carnetul de marinar românesc" şi paşaportul eliberat de autoritãţile române relevante, pentru cetãţenii României.
    Pentru partea cipriotã - "documentul de identificare al navigatorului şi carnetul de înregistrare a serviciului pe mare" şi paşaportul eliberat de autoritãţile cipriote relevante, pentru cetãţenii Republicii Cipru.
    În cazul în care oricare dintre documentele de identitate menţionate în acest paragraf sunt înlocuite sau sunt adãugate noi documente de identitate, noua denumire va fi notificatã celeilalte pãrţi contractante pe cãi diplomatice.
    2. Prevederile art. 10 şi 11 se vor aplica în mod corespunzãtor oricãrei persoane care nu este cetãţean român sau cipriot, dar care deţine un document de identitate în conformitate fie cu prevederile Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional, amendatã, Londra 1965, sau cu prevederile Convenţiei nr. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant, Geneva 1958. Un astfel de document de identitate trebuie emis de un stat care este parte la convenţia corespunzãtoare şi care garanteazã readmisia purtãtorului în ţara care a emis documentul.
    ART. 10
    Dreptul de intrare şi tranzit
    1. În timpul în care o navã a statului unei pãrţi contractante se aflã într-un port al statului celeilalte pãrţi contractante, fiecãrui membru al echipajului acelei nave i se va permite sã debarce pe teritoriul localitãţii în care se aflã portul, precum şi pe teritoriile adiacente acesteia, fãrã a fi necesarã vizã, cu condiţia ca acesta sã prezinte un document de identitate corespunzãtor aşa dupã cum este specificat în art. 9. Oricum, aceastã debarcare va fi permisã numai dacã comandantul a prezentat autoritãţilor relevante din port o listã cuprinzând membrii echipajului, în conformitate cu reglementãrile în vigoare în acel port.
    2. La coborârea pe ţãrm şi la întoarcerea pe navã respectivul membru al echipajului se va supune controlului şi formalitãţilor vamale în vigoare în acel port.
    3. Membrii echipajului unei nave a statului oricãrei pãrţi contractante, care deţin documentele de identitate specificate în art. 9, pot intra sau cãlãtori pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, în cazul unor accidente maritime ori altor dezastre, cu scopul de a se îmbarca pe o navã, pentru repatriere sau orice alt motiv acceptat de cãtre autoritatea competentã a acestei pãrţi contractante, cu respectarea legilor naţionale şi a reglementãrilor statului respectivei pãrţi contractante. În astfel de cazuri, dacã legislaţia naţionalã a statului respectivei pãrţi contractante prevede acordarea vizei, autoritãţile relevante ale acestei pãrţi contractante vor emite aceastã vizã în cel mai scurt timp posibil în conformitate cu legislaţia sa.
    4. În cazul în care posesorul documentelor de identitate a navigatorului specificate în art. 9 nu este un cetãţean al statului niciunei pãrţi contractante, orice vizã care poate fi necesarã pentru motivele specificate în paragraful 2 va fi emisã în conformitate cu legislaţia naţionalã, având în vedere cã întoarcerea în ţara care a emis respectivul document de identitate al navigatorului este garantatã posesorului.
    ART. 11
    Excepţie de la dreptul de intrare
    1. Fãrã a afecta prevederile conţinute în art. 9 şi 10, legislaţia naţionalã a statului fiecãrei pãrţi contractante privind intrarea, staţionarea şi plecarea spre/dinspre teritoriile statelor va prevala.
    2. Fiecare parte contractantã îşi rezervã dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului sãu a persoanelor care deţin documentele de identitate menţionate în art. 9, dacã aceste persoane sunt considerate indezirabile.
    ART. 12
    Asistenţa medicalã
    1. Fiecare parte contractantã va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei statului celeilalte pãrţi contractante, în baza legislaţiei sale naţionale.
    2. Membrii echipajului navelor statului unei pãrţi contractante, aflaţi sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra şi rãmâne pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante pe perioada necesarã tratamentului medical, în conformitate cu legile naţionale şi reglementãrile statului respectivei pãrţi contractante.
    ART. 13
    Angajarea navigatorului
    1. Pentru exploatarea în siguranţã a navelor statului oricãrei pãrţi contractante cu personal calificat, companiile de transport maritim ale statului unei pãrţi contractante pot angaja, în conformitate cu legislaţia şi reglementãrile relevante ale statului lor, cetãţeni calificaţi ai statului celeilalte pãrţi contractante. Condiţiile de angajare a acestor cetãţeni pe navele statului celeilalte pãrţi contractante vor fi aprobate de autoritãţile competente ale ţãrii cãreia îi aparţine navigatorul, în consultare, acolo unde este posibil, cu uniunea naţionalã a navigatorilor sau asociaţiile de angajare.
    2. Orice disputã apãrutã din respectivul contract de angajare între o companie de transport maritim a statului unei pãrţi contractante şi un navigator al statului celeilalte pãrţi contractante va fi soluţionatã numai sub jurisdicţia exclusivã a tribunalelor sau autoritãţilor competente ale oricãrei pãrţi contractante.
    ART. 14
    Accidente maritime
    1. Dacã o navã a statului unei pãrţi contractante eşueazã sau suferã orice alt accident în apele teritoriale ale statului celeilalte pãrţi contractante, acea navã şi încãrcãtura sa vor primi aceeaşi asistenţã care este acordatã navelor statului celeilalte pãrţi contractante şi încãrcãturii acestora.
    Membrilor echipajului şi pasagerilor de la bordul navei statului unei pãrţi contractante care a suferit un accident li se va acorda în orice moment aceeaşi asistenţã care este acordatã cetãţenilor statului în ale cãrui ape teritoriale s-a produs incidentul.
    2. Încãrcãtura descãrcatã sau salvatã de la bordul navei precizate la paragraful 1 va fi scutitã de taxe vamale cu condiţia ca aceasta sã nu fie destinatã consumului ori folosirii pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
    3. Prevederile paragrafului 2 nu vor prevala faţã de legile naţionale şi reglementãrile statului fiecãrei pãrţi contractante privind depozitarea temporarã de bunuri.
    4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri apãrute în legãturã cu salvarea şi asistenţa acordate unei nave avariate, încãrcãturii acesteia şi a altor bunuri.
    5. Autoritatea competentã a pãrţii contractante în ale cãrei ape teritoriale o navã a statului celeilalte pãrţi contractante a suferit un accident, dupã cum este descris la paragraful 1, va notifica imediat despre eveniment celui mai apropiat reprezentant consular al celeilalte pãrţi contractante şi va investiga cauza accidentului sau va asigura orice asistenţã posibilã pentru realizarea unei astfel de investigaţii.
    ART. 15
    Transferul profiturilor
    1. În conformitate cu legile şi reglementãrile statului sãu, fiecare parte contractantã va acorda celeilalte pãrţi contractante dreptul de transfer, la cursul de schimb al pieţei valutare interbancare din ziua în care se face transferul, al profitului net realizat de companiile de transport maritim ale statului acelei pãrţi contractante, din operaţiunile de transport maritim.
    2. Profiturile obţinute de companiile de transport maritim sunt impozabile, în conformitate cu convenţia de evitare a dublei impuneri şi prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, existentã între cele douã pãrţi contractante.
    ART. 16
    Cooperare
    1. Pãrţile contractante vor încuraja companiile de transport maritim din statele lor sã stabileascã, în condiţii de eficienţã economicã, linii maritime regulate între porturile statelor lor, care sã fie folosite de navele lor, în vederea dezvoltãrii comerţului maritim dintre ele.
    2. Pãrţile contractante vor încuraja utilizarea tehnologiilor moderne în transportul maritim.
    3. Pãrţile contractante convin sã îşi asigure reciproc, în mãsura posibilitãţilor, asistenţã tehnicã pentru dezvoltarea flotelor comerciale, inclusiv prin pregãtirea navigatorilor. În acest sens, pãrţile contractante vor încuraja, vor sprijini şi vor facilita cooperarea în domeniul pregãtirii maritime între instituţiile şi agenţiile de training relevante din statele lor.
    ART. 17
    Stabilirea agenţiilor
    Organizaţiile de navigaţie care sunt înregistrate, opereazã şi au sediul permanent pe teritoriul statului unei pãrţi contractante şi companiile de transport maritim au dreptul sã stabileascã agenţii funcţionale în teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi reglementãrile din aceastã ultimã parte contractantã.
    ART. 18
    Mãsuri de securitate şi siguranţã
    1. Fiecare parte contractantã va lua toate mãsurile de securitate necesare pentru a asigura siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încãrcãturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navelor statului celeilalte pãrţi contractante în timpul în care navele se aflã în porturile sau în apele teritoriale ale statului sãu, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi reglementãrile internaţionale relevante. Aceste mãsuri vor avea ca scop, în special, protecţia navelor împotriva oricãror acţiuni ilegale care pot pune în pericol siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încãrcãturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navelor, precum şi a operaţiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.
    2. Dacã oricare parte contractantã anticipeazã, în porturile sau în apele teritoriale ale statului sãu, orice acţiune ilegalã îndreptatã împotriva unei nave a statului celeilalte pãrţi contractante, va lua imediat toate mãsurile necesare pentru a preveni acea acţiune ilicitã pentru a proteja nava, echipajul acesteia, încãrcãtura şi alte persoane şi bunuri aflate la bordul acestei nave.
    3. În cazul unei acţiuni ilegale care are loc în portul sau în apele teritoriale ale statului unei pãrţi contractante, acea parte contractantã va lua imediat mãsurile necesare, în conformitate cu legislaţia naţionalã a statului sãu, pentru a pune capãt acelei acţiuni. Aceastã parte contractantã va informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomaticã a statului celeilalte pãrţi contractante asupra acelei acţiuni ilegale şi a mãsurilor întreprinse.
    ART. 19
    Protecţia mediului marin
    Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor impulsiona membrii echipajului navelor statelor lor sã ia toate masurile necesare pentru a preveni poluarea marinã în apele teritoriale ale statului oricãrei pãrţi contractante.
    ART. 20
    Navigaţia pe Dunãre
    În privinţa navigaţiei pe Dunãrea maritimã, prevederile prezentului acord se vor aplica ţinând cont de regimul juridic al navigaţiei pe Dunãre, reglementat de Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunãre, semnatã la Belgrad la 18 august 1948, împreunã cu cele douã anexe şi protocolul adiţional, şi de Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilã a fluviului Dunãrea, semnatã la Sofia la 29 iunie 1994.
    ART. 21
    Obligaţii din acorduri internaţionale
    1. În orice alte aspecte care nu sunt acoperite de prezentul acord legislaţiile naţionale ale statelor pãrţilor contractante se vor aplica.
    2. Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante care reies din convenţiile maritime internaţionale obligatorii pentru ambele pãrţi contractante şi din calitatea de membru la organizaţiile internaţionale, în mod special a organizaţiilor de integrare economicã regionalã.
    ART. 22
    Comisia mixtã maritimã
    1. Pãrţile contractante vor stabili o comisie mixtã maritimã în vederea:
    a) discutãrii aspectelor privind aplicarea şi implementarea prevederilor prezentului acord;
    b) schimbãrii de opinii pe probleme de interes comun privind transportul maritim;
    c) facilitãrii dezvoltãrii comerţului maritim dintre statele lor;
    d) realizãrii de studii comune privind introducerea de noi servicii în transportul maritim.
    2. Comisia mixtã maritimã este formatã din reprezentanţi ai fiecãrei pãrţi contractante, desemnaţi de autoritatea lor competentã. Când este necesar, Comisia mixtã maritimã poate invita experţi ai fiecãrei pãrţi contractante pentru a participa la discuţii.
    3. Comisia mixtã maritimã se va întruni la cererea autoritãţii competente a oricãrei pãrţi contractante, alternativ, pe teritoriile statelor pãrţilor contractante.
    4. Cu ocazia primei sale întruniri, Comisia mixtã maritimã îşi va stabili şi va conveni asupra propriilor reguli şi a propriei activitãţi.
    ART. 23
    Soluţionarea diferendelor
    1. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe în cadrul Comisiei mixte maritime.
    2. Dacã Comisia mixtã maritimã nu poate ajunge la o concluzie, acest diferend va fi soluţionat pe cãi diplomatice.
    ART. 24
    Intrarea în vigoare şi valabilitatea
    1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificãri, prin care pãrţile contractante s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale/constituţionale naţionale referitoare la intrarea în vigoare a acestuia.
    2. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã nedefinitã. Poate fi denunţat oricând de oricare dintre pãrţile contractante notificând pe cãi diplomatice cealaltã parte contractantã. În acest caz denunţarea va deveni efectivã la 6 luni de la data primirii unei astfel de notificãri.
    ART. 25
    Amendamente
    Prezentul acord poate fi amendat prin consimţãmântul reciproc al pãrţilor contractante.
    Orice amendamente vor intra în vigoare dupã îndeplinirea procedurilor stipulate în art. 24.
    ART. 26
    Încetarea acordului precedent
    La data intrãrii în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Cipru privind navigaţia maritimã, semnat la Nicosia la 25 octombrie 1981, va înceta sã mai fie în vigoare.

    Semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006 în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, greacã şi englezã, toate textele fiind egal autentice.

    În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

                           Pentru Guvernul României,
                             Radu Mircea Berceanu,
            ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului

                       Pentru Guvernul Republicii Cipru,
                                Harris Thrassou,
                     ministrul comunicaţiilor şi lucrãrilor


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016