Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 455 din 4 mai 2011 privind tarifele de aeroport
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 455 din 4 mai 2011  privind tarifele de aeroport    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 455 din 4 mai 2011 privind tarifele de aeroport

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011

    Având în vedere prevederile art. 13 din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport,
    în temeiul art. 108 şi al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Prezenta hotãrâre stabileşte principii comune pentru perceperea tarifelor de aeroport pe aeroporturile din România.
    (2) Prezenta hotãrâre se aplicã tuturor aeroporturilor deschise utilizãrii publice, cu un trafic anual mai mare de 5 milioane de pasageri, precum şi aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri, cu excepţia prevederilor art. 5, care se aplicã tuturor aeroporturilor deschise utilizãrii publice, indiferent de traficul înregistrat.
    ART. 2
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigurã publicarea anualã, pe pagina de internet www.mt.ro, a listei aeroporturilor din România cãrora li se aplicã prevederile prezentei hotãrâri.
    ART. 3
    Prezenta hotãrâre nu se aplicã în cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aerianã de rutã şi terminalã în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aerianã, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevãzute în anexa la Reglementarea aeronauticã civilã românã privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finanţarea asistenţei acordate pasagerilor cu handicap sau pasagerilor cu mobilitate redusã, prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusã pe durata cãlãtoriei pe calea aerului.
    ART. 4
    În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) aeroport înseamnã orice suprafaţã de teren special amenajatã pentru aterizarea, decolarea şi manevrele unei aeronave, inclusiv instalaţiile auxiliare de care aceste operaţiuni pot avea nevoie pentru îndeplinirea cerinţelor traficului aerian şi ale serviciilor aeriene, inclusiv instalaţiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale şi pentru care administratorul deţine un certificat valid, emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu reglementãrile specifice în vigoare, pentru transport aerian public;
    b) administrator al aeroportului este o persoanã fizicã sau juridicã care, pe lângã alte activitãţi, are sau nu, dupã caz, ca obiectiv, în temeiul legislaţiei sau reglementãrilor naţionale ori al unor contracte, administrarea şi gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei reţele de aeroporturi, precum şi coordonarea şi controlul activitãţilor diferiţilor operatori prezenţi în aeroporturile sau în reţeaua de aeroporturi în cauzã;
    c) utilizator al aeroportului este orice persoanã fizicã sau juridicã responsabilã pentru transportul aerian al pasagerilor, poştei şi/sau al mãrfii, cãtre ori de la aeroportul în cauzã;
    d) tarif de aeroport înseamnã o sumã colectatã în beneficiul administratorului aeroportului şi plãtitã de cãtre utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilitãţilor şi a serviciilor care le sunt puse la dispoziţie în exclusivitate de administratorul aeroportului şi care au legãturã cu aterizarea, decolarea, iluminarea şi parcarea aeronavelor, precum şi cu procesarea pasagerilor şi a mãrfurilor;
    e) reţea de aeroporturi înseamnã un grup de aeroporturi, desemnat în acest sens în conformitate cu reglementãrile aplicabile în vigoare, care este operat de acelaşi administrator.
    ART. 5
    (1) Tarifele de aeroport se aplicã nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor aeroportului şi se publicã împreunã cu toate condiţiile asociate, în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România, precum şi pe pagina de internet a aeroportului, prin grija administratorului aeroportului.
    (2) Administratorul aeroportului are dreptul de a adapta tarifele de aeroport în funcţie de anumite aspecte de interes public şi general, inclusiv din considerente ce ţin de protecţia mediului, în baza unor criterii relevante, obiective şi transparente.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc condiţiile ce pot fi asociate tarifelor de aeroport şi criteriile prevãzute la alin. (1) şi (2).
    ART. 6
    În cazul unei reţele de aeroporturi se acceptã introducerea unui sistem comun şi transparent de tarifare care sã fie aplicabil întregii reţele.
    ART. 7
    Dupã informarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate autoriza un administrator de aeroport sã aplice un sistem comun şi transparent de tarifare în aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie, cu condiţia ca fiecare aeroport sã respecte în totalitate cerinţele prevãzute la art. 8 alin. (4)-(6).
    ART. 8
    (1) Administratorul aeroportului asigurã desfãşurarea unor consultãri periodice cu utilizatorii aeroportului, cu reprezentanţii acestora sau cu asociaţiile de utilizatori ai aeroportului, cu privire la funcţionarea sistemului de tarife de aeroport, a nivelului tarifelor de aeroport şi, dacã este cazul, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, pe baza unei proceduri care se publicã pe pagina de internet a aeroportului.
    (2) Consultarea prevãzutã la alin. (1) are loc cel puţin o datã pe an, exceptând cazul în care s-a convenit altfel cu ocazia ultimei consultãri.
    (3) În cazul în care existã un acord multianual între administratorul aeroportului şi utilizatorii acestuia, consultãrile au loc în conformitate cu dispoziţiile respectivului acord.
    (4) Administratorul aeroportului are obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor aeroportului, a reprezentanţilor acestora şi a asociaţiilor de utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizãrii consultãrilor prevãzute la alin. (1), informaţii cu privire la componentele care stau la baza stabilirii sistemului de tarife de aeroport sau a nivelului acestora, care trebuie sã includã cel puţin urmãtoarele:
    a) o listã a diferitelor servicii şi infrastructuri puse la dispoziţie în schimbul tarifului de aeroport perceput;
    b) metodologia folositã pentru stabilirea tarifelor de aeroport;
    c) structura generalã a costurilor aferente facilitãţilor şi serviciilor corespunzãtoare tarifelor de aeroport;
    d) veniturile din diferite tarife şi costul total al serviciilor acoperite de aceste tarife;
    e) orice finanţare din partea autoritãţilor publice destinatã facilitãţilor şi serviciilor la care se raporteazã tarifele de aeroport;
    f) previziuni privind evoluţia situaţiei în aeroport în ceea ce priveşte tarifele, creşterea traficului şi investiţiile propuse;
    g) utilizarea efectivã a infrastructurii aeroportuare şi a echipamentului pe o anumitã perioadã de timp;
    h) rezultatele prevãzute ale oricãror investiţii majore propuse, în ceea ce priveşte efectele acestora asupra capacitãţii aeroportului.
    (5) Utilizatorii aeroporturilor au obligaţia de a transmite administratorului aeroportului, înaintea fiecãrei consultãri, informaţii în special cu privire la:
    a) previziunile în ceea ce priveşte traficul;
    b) previziunile cu privire la componenţa şi utilizarea preconizatã a flotei acestora;
    c) proiectele proprii de dezvoltare privind aeroportul în cauzã;
    d) cerinţele lor în cadrul aeroportului în cauzã.
    (6) Modalitatea de furnizare şi utilizare a informaţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5), inclusiv aplicarea unui tratament de confidenţialitate cu privire la aceste informaţii, se stabilesc prin acorduri încheiate între administratorul aeroportului şi utilizatorii acestuia.
    ART. 9
    (1) Modificãrile sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport se efectueazã de cãtre administratorul aeroportului, în situaţia în care este posibil, în acord cu utilizatorii aeroportului.
    (2) Pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiei alin. (1), administratorul aeroportului prezintã utilizatorilor aeroportului orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, împreunã cu motivele care stau la baza acestei propuneri, cu minimum 4 luni înainte de data prevãzutã pentru intrarea în vigoare a modificãrilor respective, cu excepţia cazului în care intervin împrejurãri excepţionale, ce trebuie justificate faţã de utilizatorii aeroportului.
    (3) Dupã consultarea utilizatorilor aeroporturilor pe tema modificãrilor propuse şi prezentate conform prevederilor alin. (2), administratorul aeroportului adoptã decizia privind modificarea sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, ţinând cont, în situaţia în care este posibil, de opiniile utilizatorilor.
    (4) Decizia prevãzutã la alin. (3) se publicã pe pagina de internet a aeroportului şi, în cazul în care nu existã nicio solicitare formulatã în conformitate cu prevederile art. 10, în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România, aplicându-se de la data prevãzutã în aceastã publicaţie, dar nu mai devreme de douã luni de la data publicãrii pe pagina de internet a aeroportului.
    (5) În cazul în care nu s-a ajuns la un acord cu utilizatorii aeroportului asupra modificãrii propuse, pe pagina de internet a aeroportului se publicã justificarea corespunzãtoare.
    ART. 10
    (1) În cazul unui dezacord între administratorul aeroportului şi utilizatorii aeroportului în ceea ce priveşte o decizie adoptatã privind modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, orice parte implicatã poate solicita, în scris şi în termen de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii deciziei pe pagina de internet a aeroportului, o investigaţie din partea autoritãţii independente de supraveghere, prevãzutã la art. 14, în scopul analizãrii justificãrilor pentru modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor.
    (2) Autoritatea independentã de supraveghere soluţioneazã dezacordul prevãzut la alin. (1) pe baza unei proceduri proprii şi a unor criterii prestabilite.
    (3) Solicitãrile transmise dupã termenul prevãzut la alin. (1) sau care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de autoritatea independentã de supraveghere pentru a fi admise nu se mai iau în considerare.
    (4) O modificare a sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, care face obiectul unei investigaţii din partea autoritãţii independente de supraveghere, ca urmare a unei solicitãri depuse în conformitate cu prevederile alin. (1), nu se publicã în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România şi nu produce efecte înainte ca autoritatea respectivã sã fi adoptat o decizie provizorie sau finalã cu privire la aceasta.
    (5) În termen de cel mult 4 sãptãmâni de la data la care a fost primitã o solicitare conform prevederilor alin. (1), autoritatea independentã de supraveghere adoptã o decizie provizorie sau finalã privind modificarea adusã sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport care a fãcut obiectul investigaţiei.
    (6) Decizia finalã privind modificarea adusã sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport va fi adoptatã de autoritatea independentã de supraveghere în termen de cel mult 4 luni de la data la care a fost primitã o solicitare conform prevederilor alin. (1), termen ce poate fi prelungit cu maximum douã luni în situaţii excepţionale şi justificate în mod corespunzãtor.
    (7) Decizia prevãzutã la alin. (6) se comunicã în scris tuturor pãrţilor implicate şi este obligatorie pentru acestea.
    ART. 11
    Administratorul aeroportului are obligaţia de a se consulta cu utilizatorii aeroportului înainte de finalizarea planurilor şi/sau a studiilor privind proiectele de infrastructuri noi.
    ART. 12
    (1) Administratorul aeroportului şi reprezentanţii sau asociaţiile de utilizatori ai aeroportului pot negocia şi încheia un acord privind nivelul calitativ al serviciilor furnizate în aeroport. Negocierile cu privire la nivelul calitativ al serviciilor pot avea loc în cadrul consultãrilor prevãzute la art. 8.
    (2) Acordul prevãzut la alin. (1) va stabili nivelul serviciilor ce urmeazã sã fie furnizate de cãtre administratorul aeroportului, luându-se în considerare sistemul sau nivelul existent al tarifelor de aeroport, precum şi nivelul serviciilor la care utilizatorii aeroportului au dreptul în schimbul tarifelor de aeroport.
    ART. 13
    (1) Administratorul aeroportului poate pune la dispoziţia utilizatorilor servicii aeroportuare personalizate, precum şi terminale sau pãrţi din terminale dedicate, cu destinaţie şi nivel calitativ specifice.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi fãrã a aduce atingere prevederilor art. 5, administratorul aeroportului este liber sã stabileascã nivelul tarifelor de aeroport, în mod diferenţiat, în funcţie de calitatea şi de natura serviciilor specifice, costurile acestora sau pe baza oricãrei alte justificãri obiective şi transparente.
    (3) Accesul la serviciile, terminalele sau pãrţile din terminale specificate la alin. (1) este permis, în mod nediscriminatoriu, oricãrui utilizator al aeroportului care solicitã acest lucru.
    (4) În cazul în care la serviciile aeroportuare personalizate şi/sau terminalele ori pãrţile din terminale dedicate, specificate la alin. (1), doresc sã aibã acces mai mulţi utilizatori ai aeroportului decât este posibil, date fiind constrângerile de capacitate, accesul se stabileşte pe baza unor criterii relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii, stabilite de cãtre administratorul aeroportului şi aduse la cunoştinţa utilizatorilor.
    ART. 14
    (1) Se desemneazã Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" ca autoritate independentã de supraveghere, responsabilã cu supravegherea aplicãrii prevederilor prezentei hotãrâri.
    (2) În vederea asigurãrii independenţei în exercitarea obligaţiilor, competenţelor şi atribuţiilor ce decurg din prezenta hotãrâre, Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" nu are dreptul sã deţinã acţiuni la aeroporturile din România sau transportatori aerieni, iar angajaţii sãi nu au dreptul sã facã parte din organele de conducere sau administrare ale acestora.
    (3) Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" exercitã toate obligaţiile, competenţele şi atribuţiile ce decurg din prezenta hotãrâre pentru autoritatea independentã de supraveghere, în mod imparţial şi transparent.
    (4) În scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (3), Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" are obligaţia de a întocmi şi de a publica pe pagina de internet proprie, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri, urmãtoarele:
    a) procedura de soluţionare a dezacordurilor dintre administratorul aeroportului şi utilizatorii aeroportului, precum şi criteriile în raport cu care vor fi analizate aceste dezacorduri, prevãzute la art. 10 alin. (2);
    b) condiţiile în care solicitãrile de soluţionare a unui dezacord sunt admise de autoritatea independentã de supraveghere în vederea investigãrii, prevãzute la art. 10 alin. (3).
    (5) Procedura, condiţiile şi criteriile prevãzute la alin. (4) trebuie sã fie nediscriminatorii, transparente şi obiective.
    (6) În urma unei cereri justificate, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are dreptul de a aproba prin ordin aplicarea de cãtre Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" a unui tarif aeroporturilor şi utilizatorilor aeroporturilor, pentru acoperirea costurilor acesteia ce decurg din desfãşurarea activitãţii de autoritate independentã de supraveghere.
    (7) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunicã Comisiei Europene denumirea şi adresa autoritãţii independente de supraveghere, sarcinile şi responsabilitãţile atribuite acesteia, precum şi mãsurile luate pentru a garanta conformitatea cu prevederile art. 11 alin. (3) din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.
    ART. 15
    În situaţia în care se desfãşoarã o investigaţie cu privire la temeiul modificãrii sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, conform atribuţiilor prevãzute la art. 10, autoritatea independentã de supraveghere are acces la informaţiile necesare de care dispun pãrţile implicate şi are obligaţia de a consulta toate pãrţile implicate înaintea luãrii unei decizii.
    ART. 16
    (1) Autoritatea independentã de supraveghere publicã un raport anual privind activitãţile sale.
    (2) Autoritatea independentã de supraveghere coopereazã cu Comisia Europeanã, inclusiv prin transmiterea informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentei hotãrâri, progresele realizate, precum şi eventuale propuneri de revizuire a Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.
    ART. 17
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispoziţii legale naţionale adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/12/CE .
    ART. 18
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, atribuţiile prevãzute la art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autoritãţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu atribuţiile ce rezultã pentru Regia Autonomã "Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã" din prezenta hotãrâre.

                                       *

    Prezenta hotãrâre transpune în totalitate Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 70 din 14 martie 2009.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 4 mai 2011.
    Nr. 455.
                                     -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016