Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 444 din 4 mai 2011 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciproca a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritima din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltarii Nationale din Republica Ungara, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranta a Navigatiei din Republica Polona, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica Slovaca, pe de alta parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 444 din 4 mai 2011  pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciproca a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritima din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltarii Nationale din Republica Ungara, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranta a Navigatiei din Republica Polona, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica Slovaca, pe de alta parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 444 din 4 mai 2011 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciproca a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritima din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltarii Nationale din Republica Ungara, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranta a Navigatiei din Republica Polona, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica Slovaca, pe de alta parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centralã pentru Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimã din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltãrii Naţionale din Republica Ungarã, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţã a Navigaţiei din Republica Polonã, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacã, pe de altã parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Teodor Baconschi


    Bucureşti, 4 mai 2011.
    Nr. 444.


                        ACORD ADMINISTRATIV MULTILATERAL
            pentru recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu

                                   Rezoluţie

    Comisia Centralã pentru Navigaţia pe Rin,
    reafirmându-şi angajamentul de recunoaştere reciprocã a carnetelor de serviciu,
    reamintind importanţa pe care o acordã pentru ca "navigaţia pe Rin sã funcţioneze într-un cadru legal cât se poate de simplu, clar şi armonizat", aşa cum s-au exprimat statele membre în declaraţia din 16 mai 2006 de la Basel,
    ajungând la concluzia cã existã posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu cehe*1), bulgare, poloneze şi româneşti,

--------
    *1) Rezoluţia 2000-I-26.

    ajungând la concluzia cã existã posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu austriece, printr-o condiţie suspensivã privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificãri legislative integrând un examen medical privind daltonismul,
    ajungând la concluzia cã existã posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu maghiare, printr-o condiţie suspensivã referitoare la intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificãri legislative care sã prevadã includerea în carnetul de serviciu de limba maghiarã a unei pagini dedicate înscrierii calificãrilor în conformitate cu reglementãrile renane,
    ajungând la concluzia cã existã posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu slovace, printr-o condiţie suspensivã privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispoziţii legislative şi de reglementare care sã prevadã inserarea în carnetul de serviciu slovac a unei pagini rezervate înscrierii calificãrilor conforme cu reglementãrile renane şi sã precizeze modalitãţile de validare de cãtre autoritãţile slovace a voiajelor efectuate,
    convingându-se de importanţa recunoaşterii mecanismelor de cooperare între diferitele autoritãţi administrative implicate,
    conştientã de necesitatea de a stabili condiţiile de cooperare în parteneriat cu toate administraţiile naţionale relevante,
    luând act cu satisfacţie de negocierile conduse de cãtre Comitetul pe probleme sociale, muncã şi formare profesionalã, pentru un acord administrativ cu autoritãţile naţionale în cauzã,
    încredinţeazã secretarului general sã semneze, în numele Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin, un acord administrativ, ataşat în limbile francezã, germanã, olandezã şi englezã.


    ANEXĂ


                              ACORD ADMINISTRATIV
            privind recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu

                                    PREAMBUL

    Comisia Centralã pentru Navigaţia pe Rin, denumitã în continuare CCNR, şi urmãtoarele administraţii naţionale:
    Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria;
    Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimã din Republica Bulgaria;
    Ministerul Dezvoltãrii Naţionale din Republica Ungarã;
    Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţã a Navigaţiei din Republica Polonã;
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România;
    Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe;
    Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacã,
    denumite în continuare administraţii contractante,
    din dorinţa de a simplifica obligaţiile lor profesionale şi pentru a facilita libera circulaţie a echipajului,
    conştiente de faptul cã recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu în Europa, prin facilitarea liberei circulaţii a membrilor echipajului în Europa, face parte dintre mãsurile care permit lupta contra penuriei actuale a personalului din acest sector,
    constatând asemãnarea dintre carnetele de serviciu utilizate în Europa pentru toate informaţiile care figureazã în acestea, în afarã de cele care privesc calificarea,
    din dorinţa de a acţiona rapid şi pe o bazã cât mai paneuropeanã posibil,
    referindu-se în acest sens la dorinţa de a "accelera cooperarea paneuropeanã, în vederea liberalizãrii şi consolidãrii transportului pe cãi navigabile interioare", exprimatã la conferinţele paneuropene de la Rotterdam (2001) şi Bucureşti (2006),
    constatând cã încheierea prezentului acord multilateral pentru recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu nu reprezintã un obstacol pentru încheierea, în paralel şi în completare, a acordurilor bilaterale dintre CCNR şi administraţiile contractante sau dintre administraţiile contractante, pentru recunoaşterea mutualã a calificãrilor,
    convinse de utilitatea de a urmãri, în acelaşi timp, activitatea privind recunoaşterea reciprocã a calificãrii fondatã pe diplomele şi cursurile de formare în navigaţia interioarã,
    constatând cã recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu trebuie sã fie însoţitã de mecanisme de cooperare administrativã între autoritãţile competente, în special în scopul de a stabili metodele pentru a face înscrisurile în carnetele de serviciu recunoscute, pentru a dezvolta practici comune şi a înfiinţa sisteme fiabile pentru schimbul de informaţii,
    recunoscând cã, pe termen lung, va fi de dorit sã se asigure cã o persoanã nu poate deţine decât un singur carnet de serviciu,
    au convenit urmãtorul acord:

    ART. 1
    Autoritãţile competente
    Autoritãţile competente sunt autoritãţile autorizate sã elibereze carnetele de serviciu şi sã aplice viza lor de control.
    Lista autoritãţilor renane competente pentru eliberarea carnetelor de serviciu renane, precum şi pentru aplicarea vizelor lor de control este prevãzutã în anexa nr. 1.
    Lista autoritãţilor competente ale administraţiilor contractante pentru eliberarea carnetelor de serviciu naţionale şi pentru aplicarea vizelor lor de control este prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 2
    Recunoaştere reciprocã
    1. CCNR recunoaşte valabilitatea pe Rin a carnetelor de serviciu naţionale eliberate de cãtre autoritãţile competente ale administraţiilor contractante.
    2. Administraţiile contractante recunosc valabilitatea pe cãile navigabile situate pe teritoriul naţional al statului cãruia îi aparţin a carnetelor de serviciu emise de cãtre autoritãţile renane competente şi de cãtre autoritãţile competente ale altor administraţii contractante.
    ART. 3
    Datele solicitate de cãtre autoritatea emitentã
    1. Fiecare autoritate competentã menţine un registru al carnetelor de serviciu eliberate. Acest registru trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele date:
    - numãrul carnetului de serviciu;
    - data eliberãrii;
    - numele şi prenumele titularului;
    - data şi locul naşterii titularului;
    - naţionalitatea titularului şi tipul de document de identitate prezentat;
    - calificarea titularului.
    2. Fiecare autoritate competentã trebuie sã pãstreze, de asemenea, un dosar pentru fiecare titular al unui carnet de serviciu eliberat, în care sunt pãstrate în special:
    - o copie a certificatelor şi diplomelor corespunzãtoare calificãrilor înscrise în carnetul de serviciu;
    - o copie care sã ateste stagiul de navigaţie, în cazul în care s-a obţinut calificarea în funcţie de stagiul de navigaţie necesar;
    - un certificat medical atestând aptitudinea fizicã şi psihicã a titularului.
    ART. 4
    Schimbul de informaţii
    1. La cerere, un specimen din fiecare carnet de serviciu recunoscut este furnizat autoritãţii competente prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.
    2. La cerere, autoritãţile competente trebuie sã facã disponibile tuturor autoritãţilor competente informaţiile enumerate la art. 3 privind carnetele de serviciu eliberate.
    ART. 5
    Înscrierile fãcute de cãtre autoritãţile competente în carnetele de serviciu recunoscute
    1. Aptitudinea fizicã şi psihicã
    Autoritãţile renane competente sunt singurele abilitate sã facã înscrieri în carnetul de serviciu renan asupra menţiunilor privind capacitatea fizicã şi psihicã a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementãrile renane. Aceste înscrisuri sunt recunoscute ca fiind valabile pe cãile navigabile situate pe teritoriul naţional al tuturor administraţiilor contractante.
    Autoritãţile competente din statul emitent sunt singurele abilitate sã facã înscrisuri în carnetul de serviciu naţional în ceea ce priveşte capacitatea fizicã şi psihicã a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementãrile naţionale ale statului care elibereazã documentul. Administraţiile contractante recunosc valabilitatea acestor înscrisuri pe cãile navigabile situate pe teritoriul lor naţional şi CCNR recunoaşte valabilitatea acestor înregistrãri pe Rin.
    2. Viza de control al voiajelor efectuate şi al timpului de navigaţie efectuat
    Viza de control al voiajelor efectuate şi al timpului de navigaţie efectuat poate fi aplicatã în carnetul de serviciu recunoscut de cãtre toate autoritãţile competente astfel cum sunt definite la art. 1.
    3. Calificarea
    Autoritãţile competente renane sunt singurele autorizate sã înscrie în orice carnet de serviciu (renan sau nu) menţiunile privind calificarea titularului, în conformitate cu reglementãrile renane. Acestea trebuie sã fie efectuate pe pagina din carnetul de serviciu rezervatã pentru calificãri, în conformitate cu reglementãrile renane. Aceste înscrisuri sunt singurele recunoscute ca fiind valabile pe Rin.
    Autoritãţile naţionale competente ale statului emitent sunt singurele abilitate sã înscrie în carnetul de serviciu naţional menţiuni cu privire la calificarea titularului, în conformitate cu reglementãrile naţionale. Acestea trebuie sã fie înscrise pe pagina din carnetul de serviciu naţional rezervatã în acest scop. Ele pot fi, de asemenea, înscrise pe pagina carnetului de serviciu renan rezervatã calificãrii, conform dispoziţiilor în vigoare în afara Rinului. Aceste înscrieri nu sunt recunoscute ca fiind valabile pe Rin.
    ART. 6
    Şedinţele comune
    O reuniune comunã este organizatã, atunci când este cazul, cu experţii naţionali ai CCNR şi ai administraţiilor contractante. Comisiile fluviale şi Comisia Europeanã pot fi reprezentate. Reuniunile comune ar avea în special urmãtoarele obiective:
    - sã contribuie la asigurarea faptului cã evoluţia şi adaptarea reglementãrilor care vor fi necesare în viitor sunt în concordanţã în diferite reglementãri;
    - sã discute despre orice dificultãţi de aplicare întâlnite, despre infracţiunile constatate, precum şi despre mãsurile luate în soluţionarea acestora;
    - sã examineze şi sã elaboreze proceduri pentru schimbul de informaţii;
    - sã coordoneze mecanismele de control dintre state;
    - sã compare modalitãţile de obţinere a calificãrilor şi sã facã progrese în recunoaşterea reciprocã a calificãrilor.
    ART. 7
    Secretariatul acordului
    Trebuie instituit un secretariat al acordului (denumit în continuare Secretariatul). Acesta trebuie sã fie asigurat de cãtre Secretariatul CCNR şi trebuie sã fie situat la Strasbourg. Principalele sale atribuţii constau în special în:
    - furnizarea asistenţei logistice necesare pentru organizarea de reuniuni comune prevãzute la art. 6;
    - pãstrarea la zi a listei cu autoritãţile competente prevãzute în anexele nr. 1 şi 2;
    - facilitarea schimbului de informaţii între administraţiile contractante şi între acestea şi CCNR, precum şi între autoritãţile lor competente definite la art. 1;
    - asigurarea gestionãrii unei pagini specifice pe site-ul de internet al CCNR pe care pot fi accesate informaţiile referitoare la aplicarea acordului;
    - efectuarea altor sarcini care pot fi necesare pentru a asigura buna funcţionare a acordului.
    ART. 8
    Obligaţia de a informa şi de a acţiona în cazul în care reglementãrile sunt modificate
    CCNR şi administraţiile contractante se informeazã reciproc, cât mai curând posibil şi independent de reuniunile comune, cu privire la modificãrile şi evoluţiile avute în vedere în ceea ce priveşte reglementãrile. Ele se vor consulta reciproc, înainte de adoptarea acestora, în scopul de a preveni modificãri care ar putea pune în pericol recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu. În caz de modificare, acestea transmit fãrã întârziere regulamentul modificat Secretariatului, specificând data intrãrii sale în vigoare. Secretariatul asigurã transmiterea acestor informaţii cãtre CCNR şi cãtre toate administraţiile contractante.
    ART. 9
    Încheierea recunoaşterii reciproce
    1. În cazul în care CCNR sau o administraţie contractantã este de pãrere cã o modificare de reglementare adoptatã de cãtre unul dintre statele implicate în acord sau practica unei administraţii contractante ar putea pune în pericol recunoaşterea reciprocã, aceasta informeazã Secretariatul fãrã întârziere şi Secretariatul transmite informaţiile cãtre CCNR şi celorlalte administraţii contractante. Pãrţile vor depune eforturi pentru a gãsi o soluţie amiabilã pentru a menţine recunoaşterea reciprocã a carnetelor de serviciu. O reuniune comunã poate fi convocatã în acest scop.
    2. Dacã pânã la sfârşitul negocierilor CCNR sau una dintre administraţiile contractante este în continuare convinsã cã recunoaşterea reciprocã nu poate fi menţinutã fãrã a pune în pericol siguranţa navigaţiei, aceasta poate decide sã punã capãt acordului mutual semnat de cãtre aceastã administraţie contractantã. Aceastã decizie va intra în vigoare faţã de administraţia contractantã la 12 luni dupã notificarea sa cãtre Secretariat.
    ART. 10
    Amendamente
    1. Modificarea anexelor
    CCNR şi administraţiile contractante vor informa Secretariatul fãrã întârziere cu privire la orice modificare privind lista autoritãţilor competente prevãzute în anexele nr. 1 şi 2. Secretariatul va modifica anexa în cauzã în consecinţã şi o va transmite CCNR şi administraţiilor contractante, cât mai curând posibil.
    2. Amendamente la acord
    CCNR sau administraţia contractantã poate trimite Secretariatului propuneri de modificare a acordului. CCNR şi administraţiile contractante transmit Secretariatului poziţia lor şi comentariile, în termen de douã luni de la notificarea Secretariatului. În rãspunsurile lor, acestea trebuie sã precizeze mai ales dacã doresc o reuniune comunã în care urmeazã sã fie convocate. Absenţa unui rãspuns în aceastã perioadã de douã luni se considerã acceptarea propunerii. Modificãrile intrã în vigoare la 60 de zile dupã ce a fost aprobatã. O versiune modificatã a acordului este transmisã de Secretariat la CCNR şi la toate administraţiile contractante, înainte de data de intrare în vigoare a amendamentului.
    ART. 11
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul acord intrã în vigoare la 1 iulie 2011.
    CCNR şi administraţiile contractante vor notifica în scris Secretariatului, în cel mai scurt timp şi nu mai târziu de 1 iulie 2011, cã formalitãţile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului au fost îndeplinite. Secretariatul va informa CCNR şi administraţiile contractante.
    2. Toate administraţile contractante ale cãror carnete de serviciu îndeplinesc criteriile specificate în Rezoluţia CCNR 2008-II-8 pot solicita aderarea la acord. Aderarea necesitã consimţãmântul CCNR şi al tuturor administraţiilor contractante. Ea se face fãrã rezerve şi se aplicã la acord în forma sa valabilã la data aderãrii. Cererea oficialã de aderare se depune la Secretariat, care o comunicã imediat CCNR şi administraţiilor contractante. Aderarea se considerã a fi acceptatã la sfârşitul unei perioade de 6 luni care curg de la data acestei comunicãri, cu excepţia cazului în care CCNR sau o administraţie contractantã emite în scris o obiecţie la aceasta. Aceste obiecţii vor fi examinate în cadrul unei reuniuni comune. Aderarea este apoi acceptatã în unanimitate de cãtre pãrţile prezente la reuniunea comunã. Pãrţile care nu participã la reuniunea comunã au la dispoziţie o lunã pentru a emite obiecţii. Aderarea intrã în vigoare la 3 luni de la acceptarea de cãtre CCNR şi toate administraţiile contractante, în conformitate cu procedura menţionatã mai sus.
    3. CCNR sau orice administraţie contractantã se poate retrage din acord printr-o notificare scrisã adresatã Secretariatului. Secretariatul va informa CCNR şi administraţiile contractante. Retragerea intrã în vigoare dupã 12 luni de la primirea notificãrii de cãtre Secretariat.
    4. Prezentul acord nu constituie un tratat sau un acord internaţional în sensul dreptului internaţional public, care implicã rãspunderea internaţionalã a administraţiilor contractante ca state sau a CCNR ca organizaţie internaţionalã. Acesta se încheie fãrã a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din orice acord internaţional sau regulament al Uniunii Europene.
    5. Versiunile în limbile francezã, germanã, olandezã şi englezã ale prezentului acord sunt în egalã mãsurã autentice. Exemplarele semnate sunt depuse la Secretariat. O copie certificatã conformã în fiecare limbã este transmisã CCNR şi fiecãrei administraţii contractante. Fiecare administraţie contractantã va traduce acordul în limba sa naţionalã oficialã.
    Semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010.

                Pentru Comisia Centralã pentru Navigaţia pe Rin,
                             Jean-Marie Woehrling,
                                secretar general

                      Pentru administraţiile contractante


                    Pentru Administraţia Republicii Austria
        Sub rezerva intrãrii în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor
           dispoziţii naţionale de reglementare care sã integreze un
                      examen medical privind daltonismul*)
                      dipl. ing. Reinhardt Vorderwinkler,
             autoritate la nivel înalt pentru navigaţia interioarã,
              Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei

                   Pentru Administraţia Republicii Bulgaria,
                           cpt. Sergey Tzarnakliyski,
              director general al Administraţiei Maritime bulgare


                     Pentru Administraţia Republicii Ungare
        Sub rezerva intrãrii în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor
         dispoziţii naţionale de reglementare care sã prevadã inserarea
          în carnetul de serviciu ungar a unei pagini rezervate pentru
         înscrierea unor calificãri conforme cu reglementãrile renane*)
                                 Tamas Marton,
                           şef Departament navigaţie,
             Ministerul Dezvoltãrii Naţionale al Republicii Ungare


                    Pentru Administraţia Republicii Polone,
                               Marek Chmielewski,
                               director adjunct,
                      Unitatea de Siguranţã a Navigaţiei,
                           Ministerul Infrastructurii

                         Pentru Administraţia României,
                                Viorel Ion Olea,
                               director general,
              Direcţia generalã infrastructurã şi transport naval,
           Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România


                    Pentru Administraţia Republicii Slovace
          Sub rezerva intrãrii în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a
          dispoziţiilor legislative şi de reglementare naţionale care
           prevãd introducerea în carnetul de serviciu slovac a unei
         pagini rezervate calificãrilor conforme reglementãrilor renane
          şi precizeazã modalitãţile de validare de cãtre autoritãţile
                        slovace a voiajelor efectuate*)
                                 Matej Vanicek,
                        şef Birou navigaţie interioarã,
        Direcţia generalã aviaţie civilã şi transport pe cãi navigabile,
            Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor


                      Pentru Administraţia Republicii Cehe
          Sub rezerva intrãrii în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a
        dispoziţiilor naţionale de reglementare care permit intrarea în
                           vigoare a acestui acord*)
                             dipl. ing. Ivo Toman,
                               ministru delegat,
                 Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe

-----------
    *) Notificare solicitatã de cãtre Secretariat, pe care o va transmite CCNR şi altor administraţii contractante.


    ANEXA 1

                     Lista autoritãţilor renane competente
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Germania │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Moltkeplatz 17, 23566 Lubeck, │Tel.: 0451/6208-0 │
│Lubeck │wsa-luebeck@wsv.bund.de │Fax: 0451/6208190 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Lubeck │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Am Hafen 40, 25832 Tonning, │Tel.: 04861/615-0 │
│Tonning │wsa-toenning@wsv.bund.de │Fax: 04861/615325 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Tonning │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Alte Zentrale 4, 25541 Brunsbuttel,│Tel.: 04852/885-0 │
│Brunsbuttel │wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de │Fax: 04852/885408 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Brunsbuttel │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Schleuseninsel 2, 24159 Kiel, │Tel.: 0431/3603-0 │
│Kiel-Holtenau │wsa-kiel-holtenau@wsv.bund.de │Fax: 0431/3603414 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Moorweidenstr. 14, 20148 Hamburg, │Tel.: 040/44110-0 │
│Hamburg │wsa-hamburg@wsv.bund.de │Fax: 040/44110365 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Hamburg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Am Alten Hafen 2, 27472 Cuxhaven, │Tel.: 04721/567-0 │
│Cuxhaven │wsa-cuxhaven@wsv.bund.de │Fax: 04721/567103 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Cuxhaven │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Wamper Weg 5, 18439 Stralsund, │Tel.: 03831/249-0 │
│Stralsund │wsa-stralsund@wsv.bund.de │Fax: 03831/249309 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Stralsund │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Franziuseck 5, 28199 Bremen, │Tel.: 0421/5378-0 │
│Bremen │wsa-bremen@wsv.bund.de │Fax: 0421/5378400 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Bremen │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Am Alten Vorhafen 1, 27568 │ │
│Bremerhaven │Bremerhaven, │Tel.: 0471/4835-0 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Bremerhaven │wsa-bremerhaven@wsv.bund.de │Fax: 0471/4835210 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden, │Tel.: 04921/802-0 │
│Emden │wsa-emden@wsv.bund.de │Fax: 04921/802379 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Emden │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Mozartstr. 32, 26382 Wilhelmshaven,│Tel.: 04421/186-0 │
│Wilhelmshaven │wsa-wilhelmshaven@wsv.bund.de │Fax: 04421/186308 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Kasseler str. 5, 34646 Hann.-Munden│Tel.: 05541/9520 │
│Hannoversch-Munden │wsa-hann-muenden@wsv.bund.de │Fax: 05541/9521400 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Hannoversch- │ │ │
│Munden │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Hohe Leuchte 30, 27283 Verden, │Tel.: 04231/898-0 │
│Verden │wsa-verden@wsv.bund.de │Fax: 04231/8981333 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Verden │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Am Hohen Ufer 1-3, 32425 Minden, │Tel.: 0571/6458-0 │
│Minden │wsa-minden@wsv.bund.de │Fax: 0571/64581200 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Minden │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Ludwig-Winter-Str. 5, 38120 │ │
│Braunschweig │Braunschweig, │Tel.: 0531/86603-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig │wsa-braunschweig@wsv.bund.de │Fax: 0531/866031400 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Greyerstr. 12, 29525 Uelzen, │Tel.: 0581/9079-0 │
│Uelzen │wsa-uelzen@wsv.bund.de │Fax: 0531/90791277 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │An der Munze 8, 50668 Koln, │Tel.: 0221/97350-0 │
│Kolnn │wsa-koeln@wsv.bund.de │Fax: 0221/97350222 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Koln │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Konigstr. 84, 47198 Duisburg, │Tel.: 02066/418-111 │
│Duisburg-Rhein │wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de │Fax: 02066/418315 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │ │ │
│Duisburg-Rhein │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Emmericher str. 201, 47138 Duisburg│Tel.: 0203/4504-0 │
│Duisburg-Meiderich │wsa-duisburg-meiderich@wsv.bund.de │Fax: 0203/4504333 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │ │ │
│Duisburg-Meiderich │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Munsterstr. 77, 48431 Rheine, │Tel.: 05971/916-0 │
│Rheine │wsa-rheine@wsv.bund.de │Fax: 05971/916222 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Herzog-Arenberg-Str. 66, │ │
│Meppen │49716 Meppen, │Tel.: 05931/848-111 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen │wsa-meppen@wsv.bund.de │Fax: 05931/848222 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Stefan-Meier-Str. 4-6, │ │
│Freiburg │79104 Freiburg, │Tel.: 0761/2718-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │wsa-freiburg@wsv.bund.de │Fax: 0761/2718155 │
│Freiburg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Schlossstr. 36, 55411 Bingen, │Tel.: 06721/306-0 │
│Bingen │wsa-bingen@wsv.bund.de │Fax: 06721/306155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │ │ │
│Bingen │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │C8, 3, 68159 Mannheim, │Tel.: 0621/1505-0 │
│Mannheim │wsa-mannheim@wsv.bund.de │Fax: 0621/1505155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │ │ │
│Mannheim │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Birkenwaldstr. 38, 70191 Stuttgart,│Tel.: 0711/25552-0 │
│Stuttgart │wsa-stuttgart@wsv.bund.de │Fax: 0711/25552155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt │ │ │
│Stuttgart │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi │Pacelli-Ufer 16, 54290 Trier, │Tel.: 0651/3609-0 │
│Navigaţie Trier │wsa-trier@wsv.bund.de │Fax: 0651/3609155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Trier │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Bismarckstr. 133, 66121 Saarbrucken│Tel.: 0681/6002-0 │
│Saarbrucken │wsa-saarbruecken@wsv.bund.de │Fax: 0681/6002155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Saarbrucken │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Vangerowstraâe 12, 69115 Heidelberg│Tel.: 06221/507-0 │
│Heidelberg │wsa-heidelberg@wsv.bund.de │Fax: 06221/507155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Schartwiesenweg 4, 56070 Koblenz, │Tel.: 0261/9819-0 │
│Koblenz │wsa-koblenz@wsv.bund.de │Fax: 0261/98193155 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Obernauer str. 6, 63739 │ │
│Aschaffenburg │Aschaffenburg, │Tel.: 06021/385-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg │wsa-aschaffenburg@wsv.bund.de │Fax: 06021/385101 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Mainberger str. 8, 97422 │ │
│Schweinfurt │Schweinfurt, │Tel.: 09721/206-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt │wsa-schweinfurt@wsv.bund.de │Fax: 09721/206101 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Marientorgraben 1, 90402 Nurnberg, │Tel.: 0911/2000-0 │
│Nurnberg │wsa-nuernberg@wsv.bund.de │Fax: 0911/2000101 │
│Wasser-und Schifffahrtsamt Nurnberg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Erlanger str. 1, 93059 Regensburg, │Tel.: 0941/8109-0 │
│Regensburg │wsa-regensburg@wsv.bund.de │Fax: 0941/8109160 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Moritzburger str. 1, 01127 Dresden,│Tel.: 0351/8432-50 │
│Dresden │wsa-dresden@wsv.bund.de │Fax: 0351/8432381, │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden │ │8489020 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Furstenwallstr. 19/20, 39104 │ │
│Magdeburg │Magdeburg, │Tel.: 0391/530-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg │wsa-magdeburg@wsv.bund.de │Fax: 0391/5302417 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Dornhorster Weg 52, 21481 Lauenburg│Tel.: 04153/558-0 │
│Lauenburg │wsa-lauenburg@wsv.bund.de │Fax: 04153/558448 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Brielower Landstraâe 1, 14772 │ │
│Brandenburg │Brandenburg, │Tel.: 03381/266-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg │wsa-brandenburg@wsv.bund.de │Fax: 03381/266321 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Mehringdamm 129, 10965 Berlin, │Tel.: 030/69532-0 │
│Berlin │wsa-berlin@wsv.bund.de │Fax: 030/69532201 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie │Schneidmuhlenweg 21, 16225 │ │
│Eberswalde │Eberswalde, │Tel.: 03334/276-0 │
│Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde │wsa-eberswalde@wsv.bund.de │Fax: 03334/276171, │
│ │ │276172 │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Belgia │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Direcţia Generalã Transport Terestru - │Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen │Tel.: 32 3 229 00 48 │
│Oficiul de Navigaţie Interioarã Antwerpen │ │ │
│Directoraat-General │ │ │
│Vervoer Te Land Binnenvaartlokeit │ │ │
│Antwerpen │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Direcţia Generalã Transport Terestru - │La Batte 10, boîte 2, 4000 Liege │Tel.: 32 4 2220 149 │
│Oficiul de Navigaţie InterioareLieege │ │ │
│Direction Generale Transport Terrestre/ │ │ │
│Guichet Navigation Interieure de Liege │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Franţa │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Direcţia Departamentalã a Echipamentului şi │2 rue Marcel Sembat, 44100 Nantes │Tel.: 02 40 71 02 15 │
│a Agriculturii din Regiunea Loire-Atlantic, │ │ │
│Serviciul Transport, Centrul de Instruire │ │ │
│cu privire la Siguranţa Fluvialã Nantes │ │ │
│Direction departementale des Territoires et │ │ │
│de la Mer de la Loire-Atlantique, Service │ │ │
│Transport, Centre instructeur de Securite │ │ │
│Fluviale de Nantes │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Serviciul pentru navigaţia din zona de nord │37, rue de Plat, BP 725, 59034 │ │
│şi Pas-de-Calais │Lille Cedex │Tel.: 03 20 15 49 70 │
│Service de la navigation du Nord - │ │ │
│Pas-de-Calais, BRAF │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Serviciu de navigaţie pe Rhone şi Saone │4 rue Jonas Salk, 69007 Lyon │Tel.: 04 78 69 60 70 │
│Service de la navigation du Rhşne et de la │ │ │
│Saone │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Serviciu de navigaţie pe Sena │2 Quai de Grenelle, 5015 Paris │Tel.: 01 40 58 29 99 │
│Service de la navigation de la Seine │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Serviciu de navigaţie din Strasbourg │Cite administrative, 14 rue du │ │
│Service de la navigation de Strasbourg │Marechal Juin, │Tel.: 03 88 76 79 32 │
│ │67084 Strasbourg Cedex │Fax: 03 88 76 79 31 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Serviciu de navigaţie din Toulouse │2 port Saint-Etienne, BP 7204, │Tel.: 05 61 36 24 24 │
│Service de la navigation de Toulouse │31073 │ │
│ │Toulouse Cedex 7 │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Olanda │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Autoritatea Deşeurilor, Cãilor Navigabile │Vasteland 12 e, 3011 BL Rotterdam │Tel.: 31(0)104129544 │
│Interioare şi Documente de Navigaţie │Postbus 23041 │Fax: 31(0)104048019 │
│Stichting Afalstoffen Binnenvaart en │ │ │
│Vaardocumenten │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Elveţia │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Direcţia Porturi Renane Elveţiene │Postfach │Tel.: 004161 639 9595│
│Schweizerische Rheinhafen Direktion │CH-4019 Basel │Fax: 004161 639 9514 │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┘
    ANEXA 2

       Lista autoritãţilor competente ale administraţiilor contractante
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Ministerul Federal pentru Transport, │Radetzkystraâe 2, 1030 │Tel.: +43 1 71162 │
│Inovaţie şi Tehnologie, Autoritatea │Wien, w2@bmvit.gv.at │DW 655900 │
│Superioarã de Navigaţie │ │Fax: DW 655999 │
│Bundesministerium fur Verkehr, │ │mobil: │
│Innovation und Technologie, Oberste │ │+43 664 818 88 68 │
│Schifffahrtsbehorde │ │+43 664 818 89 09 │
│ │ │+43 664 818 89 10 │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Pentru aplicarea vizelor de control sunt, de asemenea, competente şi urmãtoarele autoritãţi: │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Donaulande 2, 2410 Hainburg, │Tel.: +43 2165 62 365│
│Hainburg │schifffahrtsaufsicht. │Fax: +43 2165 62 │
│Schifffahrtsaufsicht Hainburg │hainburg@bmvit.gv.at │365-99 │
│ │ │mobil: │
│ │ │+43 664 818 88 50 │
│ │ │+43 664 818 88 51 │
│ │ │+43 664 818 88 52 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Handelskai 267, 1020 Wien, │Tel.: 01/728 37 00 │
│Viena │schifffahrtsaufsicht.wien@bmvit. │Fax: 01/728 37 00-99 │
│Schifffahrtsaufsicht Wien │gv.at │mobil: │
│ │ │0664/818 88 53 │
│ │ │0664/818 88 54 │
│ │ │0664/818 88 55 │
│ │ │0664/818 88 56 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Am Schutzdamm 1, 3500 Krems, │Tel.: 02732/83 170 │
│Krems │schifffahrtsaufsicht.krems@bmvit. │Fax: 02732/83 170-99 │
│Schifffahrtsaufsicht Krems │gv.at │mobil: │
│ │ │0664/818 88 57 │
│ │ │0664/818 88 58 0664/ │
│ │ │818 88 59 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Am Hofberg 2, 4360 Grein, │Tel.: 07268/320 │
│Grein │schifffahrtsaufsicht.grein@bmvit. │Fax: 07268/7431 │
│Schifffahrtsaufsicht Grein │gv.at │mobil: │
│ │ │0664/818 88 60 │
│ │ │0664/818 88 61 │
│ │ │0664/818 88 62 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Regensburgerstraâe 4, 4020 Linz, │Tel.: 0732/777 229 │
│Linz │schifffahrtsaufsicht.linz@bmvit. │Fax: 0732/777 229-99 │
│Schifffahrtsaufsicht Linz │gv.at │mobil: │
│ │ │0664/818 88 63 │
│ │ │0664/818 88 64 │
│ │ │0664/818 88 65 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din│Nibelungenstraâe 3, 4090 │Tel.: 07717/8026 │
│Engelhartszell │Engelhartszell, │Fax: 07717/8026-99 │
│Schifffahrtsaufsicht Engelhartszell │schifffahrtsaufsicht. │mobil: │
│ │engelhartszell@bmvit.gv. at │0664/818 88 66 │
│ │ │0664/818 88 67 │
│ │ │0664/818 88 70 │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Bulgaria │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Administraţia Maritimã │Ruse 7000, 20 Pristanistna St. │Tel.: +359 82 815 815│
│ │ │Fax: +359 82 824 009 │
│ │ │e-mail: stw_rs@marad.│
│ │ │bg │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Administraţia Maritimã │Lom 3600, 3 Dunavski park St., │Tel.: +359 971 66 963│
│ │stw_lm@marad.bg │Fax: +359 971 66 961 │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Ungaria │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Direcţia de Strategie şi Metodologie │Adresse postale: │Tel.: +36 1 815 9646 │
│Departamentul de Navigaţie şi al Aviaţiei │1389 Budapest, 62 Pf. 102 │Fax: +36 1 815 9659 │
│Civile │Situation: │e-mail: │
│Nemzeti Kozlekedesi Hatosag, Strategiai es │1066 Budapest, Terez korut 62 │hajozaslegikozleke- │
│Modszertani Igazgatosag, Hajozasi es │Hongrie │desfoo.smi@nkh.gov.hu│
│Legikozlekedesi Foosztaly │ │ │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Polonia │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Bydgoszcz│ul. Konarskiego 1/3, 85-066 │Tel.:+48 52 322-02-73│
│zurzad zeglugi srodladowej w Bydgoszczy │Bydgoszcz │Fax: +48 52 322-68-84│
│ │ │e-mail: urzad@bydg. │
│ │ │uzs.gov.pl Director: │
│ │ │Jerzy Slominski │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Gdansk │ul. Torunska 8/4, 80-841 Gdansk │Tel.:+48 58 301-84-14│
│urzad zeglugi srodladowej w Gdansku │ │Fax: +48 58 301-84-14│
│ │ │e-mail: urzad@gda. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: │
│ │ │Marian Kidaj │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Gizycko │ul. Luczanska 5, 11-500 Gizycko │Tel.:+48 87 428-56-51│
│urzad zeglugi srodladowej w Gizycku │ │Fax: +48 87 428-56-51│
│ │ │e-mail: urzad@giz. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: │
│ │ │Tadeusz Zdanowicz │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din │ul. Chelmonskiego 1, 47-205 │Tel.:+48 77 472-23-60│
│Kedzierzyn-Kozle │Kedzierzyn-Kozle │Fax: +48 77 472-23-61│
│urzad zeglugi srodladowej w Kedzierzynie- │ │e-mail: urzad@k-k. │
│Kozlu │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: │
│ │ │Mariusz Przybylski │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Cracovia │ul. Skawinska 31/3, │Tel.:+48 12 430-53-97│
│urzad zeglugi srodladowej w Krakowie │31-066 Krakow │Fax: +48 12 430-53-97│
│ │ │e-mail: urzad@kr. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: Tadeusz │
│ │ │Marzec │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Szczecin │Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin │Tel.:+48 91 434-02-79│
│urzad zeglugi srodladowej w Szczecinie │ │Fax: +48 91 434-01-29│
│ │ │e-mail: urzad@szn. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: │
│ │ │Krzysztof Wos │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Varşovia │ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa │Tel.:+48 22 635-93-30│
│urzad zeglugi srodladowej w Warszawie │ │Fax: +48 22 635-93-30│
│ │ │e-mail: urzad@waw. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: │
│ │ │Bogdan Maslanka │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Biroul de Navigaţie Interioarã din Wroclaw │ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wroclaw │Tel.:+48 71 329-18-93│
│urzad zeglugi srodladowej we Wroclawiu │ │Fax: +48 71 329-18-93│
│ │ │e-mail: urzad@wroc. │
│ │ │uzs.gov.pl │
│ │ │Director: Jan Pys │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ România │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Autoritatea Navalã Românã, Constanţa │Port nr. 1, 900900 Constanţa, │Tel.: 0040241555676 │
│ │România │Fax: 0040341730349 │
│ │ │e-mail: rna@rna.ro │
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Republica Slovacã │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Administraţia Navalã de Stat │821 09 Pristavna 10, Bratislava 2 │Tel.:+421 2 333 00217│
│Serviciul de Siguranţã Navalã │ │Fax:+421 2 555 67 604│
│Statna plavebna sprava (SPS) │ │ +421 2 335 23 913│
│Veduci odboru plavebnej bezpecnosti │ │e-mail: sekretariat │
│ │ │@sps.sk; │
│ │ │jozef.moravcik@sps.sk│
├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ Republica Cehã │
├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Administraţia Navalide Stat Praga │Jankovcova 4, 170 00 Praha 7 │Tel.: 234 637 111 │
│Statni plavebnii sprava Praha │ │Fax: 266 710 545 │
│ │ │e-mail: │
│ │ │pobocka@spspraha.cz │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Administraţia Navalã de Stat Decin │Labska 694/21, 405 01 Decin 1 │Tel.: 412 557 411 │
│Statni plavebni sprava Decin │ │Fax: 412 557 410 │
│ │ │e-mail: │
│ │ │pobocka@spsdecin.cz │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Administraţia Navalã de Stat Prerov │Seifertova 33, 750 02 Prerov │Tel.:581 284 254 │
│Statni plavebni sprava Prerov │ │Fax: 581 284 256 │
│ │ │e-mail: │
│ │ │pobocka@spsprerov.cz │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┘


                                                --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016