Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 432 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 432 din 27 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 432 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011
    Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, art. 41 alin. (1), art. 52 şi ale art. 57 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizãrii şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcã ori remorcã tractatã de acesta, cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;
    b) masa totalã a vehiculului - masa cumulatã a autovehiculului şi a semiremorcii ori remorcii tractate de acesta şi a încãrcãturii transportate;
    c) masa totalã maximã admisã în circulaţie - masele totale maxime admise prevãzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) bunuri divizibile - materiale vrac transportate fãrã ambalaj, în grãmezi neordonate, sub formã de pulbere, granule sau bucãţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din:
    - producţia de metale feroase şi neferoase;
    - recuperarea fierului vechi;
    - deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii;
    - exploatãri forestiere sau depozite de material lemnos;
    - exploatãri agricole sau depozite de produse agricole;
    - exploatãri miniere, de carierã sau balastierã;
    - staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii, aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele prevãzute la lit. a);
    e) furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutierã, bunuri divizibile cu vehiculele prevãzute la lit. a);
    f) utilizatori - operatori de transport rutier şi întreprinderi care au în proprietate sau care, dupã caz, pot deţine şi utiliza în baza unui alt drept real vehiculele prevãzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile;
    g) beneficiari - operatori economici care sunt destinatari ai bunurilor divizibile livrate pe cale rutierã cu vehiculele prevãzute la lit. a);
    h) tichet de cântar - document eliberat în mod automat, în urma cântãririi, de instalaţiile de cântãrire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor prevãzuţi la lit. e)."
    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Obligaţiile furnizorilor ale cãror bunuri sunt distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã în dotare, în punctele de încãrcare a vehiculelor, instalaţii de cântãrire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere care sã îndeplineascã şi sã respecte condiţiile prevãzute în anexa nr. 1;
    b) sã încarce vehiculele folosite pentru transportul bunurilor divizibile, astfel încât masa totalã a vehiculului sã nu depãşeascã masa totalã maximã admisã în circulaţie, corespunzãtoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încãrcare;
    c) sã emitã tichet de cântar pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuţia rutierã a bunurilor divizibile, care pleacã din punctele proprii de încãrcare;
    d) sã ţinã evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate pentru o perioadã de minimum 5 ani de la eliberare;
    e) sã prezinte personalului de control prevãzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile furnizate;
    f) sã asigure condiţii pentru curãţarea roţilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;
    g) sã nu permitã pãrãsirea punctului de încãrcare şi accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;
    h) sã suspende furnizarea, pe cale rutierã, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru cântãrirea bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţionalã «Apele Române», pentru lucrãri de întreţinere a albiilor cursurilor de apã, prin lucrãri prevãzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;
    b) punctele de intervenţie proprii deschise de Administraţia Naţionalã «Apele Române» în perioada producerii inundaţiilor sau poluãrii accidentale de mare amploare, considerate situaţii de urgenţã potrivit legii, cu informarea prealabilã a administratorului drumului;
    c) exploatãrile utilizate de unitãţile de gospodãrire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamitãţilor, inundaţiilor sau poluãrii accidentale, considerate cazuri de forţã majorã şi care afecteazã cãile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional, la solicitarea scrisã a acestora şi numai cu acordul administratorului drumului public."
    3. Articolul 4 se abrogã.
    4. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Obligaţiile utilizatorului sunt urmãtoarele:
    a) sã nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fãrã tichet de cântar eliberat de furnizor;
    b) sã nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cãrora lipseşte prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevãzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie sã fie asigurate cu sisteme de închidere care sã împiedice deschiderea accidentalã a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile."
    5. Dupã articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 5^1. - Obligaţiile beneficiarilor ce recepţioneazã bunuri divizibile, distribuite folosind reţeaua de drumuri publice din România, sunt urmãtoarele:
    a) sã nu permitã intrarea în punctul de descãrcare a vehiculelor fãrã tichet de cântar eliberat de furnizor sau cu depãşiri ale masei totale maxime admise în circulaţie, corespunzãtoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descãrcare, dupã caz;
    b) sã ţinã evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor, pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate pentru o perioadã de minimum 5 ani de la eliberare;
    c) sã prezinte personalului de control prevãzut la art. 8 alin. (4) evidenţa tichetelor de cântar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi corespondenţa acestora cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate;
    d) sã asigure condiţii pentru curãţarea roţilor vehiculelor, înainte de ieşirea acestora pe drumul public."
    6. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - Obligaţiile conducãtorului auto sunt urmãtoarele:
    a) sã deţinã la bordul vehiculului şi sã prezinte organelor de control prevãzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului şi tichetul de cântar;
    b) sã nu conducã pe drumurile publice vehicule care transportã bunuri divizibile neacoperite cu prelatã sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora."
    7. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã contravenţionalã urmãtoarele fapte:
    a) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 3, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicatã furnizorului;
    b) încãlcarea prevederilor art. 5, cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicatã utilizatorului;
    c) încãlcarea prevederilor art. 5^1, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicatã beneficiarului;
    d) încãlcarea prevederilor art. 6, cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, aplicatã conducãtorului vehiculului."
    8. La articolul 8, alineatul (2) se abrogã.
    9. La articolul 8 alineatul (4), literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) administratorul drumului public pe care îşi desfãşoarã activitatea utilizatorii, care transportã bunuri divizibile, chiar dacã accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizeazã prin intermediul unui drum de utilitate privatã, pentru nerespectarea de cãtre furnizor a obligaţiilor prevãzute la art. 2 şi 3;
    b) administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de cãtre utilizatori, beneficiari sau conducãtorii auto a obligaţiilor prevãzute la art. 5, 5^1 şi 6;".
    10. Articolul 10 se abrogã.
    11. Anexele nr. 1 şi 2 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                     PRIM-MINISTRU
                       EMIL BOC

                    Contrasemneazã:
                    --------------
       Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                  Anca Daniela Boagiu

           Ministrul administraţiei şi internelor,
                 Constantin-Traian Igaş

             Ministrul mediului şi pãdurilor,
                    Laszlo Borbely

             Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 27 aprilie 2011.
    Nr. 432.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.373/2008)
----------------------------------------------------

    Condiţiile ce trebuie îndeplinite de instalaţiile de cântãrire a vehiculelor din dotarea furnizorilor:
    a) sã fie amplasate în incinta punctului de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatãrile temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apã sau pe terase, precum şi pentru alte exploatãri temporare de bunuri divizibile, al cãror amplasament se modificã frecvent, instalaţia de cântãrire poate fi amplasatã în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public;
    b) sã fie destinate cântãririi vehiculelor rutiere în regim static ori dinamic sau pot fi folosite instalaţii de cântãrire montate pe utilajul de încãrcat ori alte tipuri de instalaţii de cântãrire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar;
    c) sã elibereze în regim automat, la finalizarea cântãririi/încãrcãrii, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat;
    d) sã permitã memorarea în baza de date a aplicaţiei instalaţiei de cântãrire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotãrâre.

    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.373/2008)
----------------------------------------------------

    Tichetul de cântar eliberat de instalaţia de cântãrire a vehiculelor rutiere trebuie sã conţinã:
    a) denumirea şi datele de identificare ale furnizorului;
    b) numãrul tichetului;
    c) data şi ora efectuãrii cântãririi, data şi ora tipãririi tichetului de cântar;
    d) amplasamentul punctului de încãrcare;
    e) codul instalaţiei şi tipul cântãririi;
    f) numãrul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântãrit/încãrcat;
    g) masa totalã înregistratã prin cântãrirea vehiculului sau masa totalã a bunurilor divizibile încãrcate, în cazul instalaţiilor de cântãrire montate pe utilajul de încãrcat;
    h) tipul şi natura bunurilor divizibile transportate.

                        --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016