Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 4 din 28 mai 2011  pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 4 din 28 mai 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 4 august 2011

    În temeiul art. 46 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 254/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, reunit la Poiana Braşov în ziua de 28 mai 2011, hotãrãşte:

     ARTICOL UNIC
    Anexa nr. I la Hotãrârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţã şi a Codului de eticã profesionalã şi disciplinã ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 56, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţã stagiari care nu îl susţin şi nu îl promoveazã în cel mult 5 ani de la dobândirea calitãţii de practician în insolvenţã stagiar, cu excepţia celor care în aceastã perioadã au fost incompatibili."
    2. La articolul 68, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Stagiul de pregãtire profesionalã, precum şi stagiul de adaptare se desfãşoarã sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţã definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul în insolvenţã stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relaţii contractuale cu echivalentul a cel puţin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de organizare, stagiul desfãşurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician în insolvenţã în cadrul formei de organizare."
    3. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) sã aibã vechime de cel puţin 5 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;".
    4. La articolul 69, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În funcţie de volumul de activitate al îndrumãtorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestãrii de cãtre cabinetul sau societatea profesionalã în care îşi exercitã profesia, Consiliul naţional de conducere al Uniunii va stabili numãrul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei."
    5. La articolul 88 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) orice document din care rezultã cã debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau cã acestea sunt insuficiente şi a fost închisã procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    6. La articolul 88, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care, conform practicii locale, instanţele considerã cã nu este necesarã aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenţa filialei UNPIR, care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 şi de prezentul statut."
    7. La articolul 88, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerutã închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    8. La articolul 88, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare cãtre practicienii în insolvenţã aparţine filialei Uniunii pe raza cãreia îşi are sediul debitoarea."
    9. La articolul 89 alineatul (1), literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) 3.000 lei, stabilit în baza hotãrârii judecãtoreşti pentru procedurile de insolvenţã deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţã înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA;
    b) 1.000 lei, prevãzut la art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 116/2009, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 84/2010, cu modificãrile ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţã înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA."
    10. La articolul 89, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedurã admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentãrii practicianului în insolvenţã la termenele de judecatã fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecatã din afara localitãţii unde se aflã tribunalul care judecã dosarul de insolvenţã. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justificã pe baza decontului de deplasare vizat de instanţã, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km."
    11. Anexa nr. 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 4
    la statut

                                NIVELUL TAXELOR
         pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare

    Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare.
    A. Pentru societãţile profesionale:
    1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire ......................................50 lei
    2. cerere înregistrare societate profesionalã/filialã a societãţii ..................... 400 lei
    3. eliberare certificat de înregistrare ................................................ 200 lei
    4. cerere de îndreptare eroare materialã/operare/dovada ................................. 60 lei
    5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR) ........................ 100 lei
    5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) ...................... 150 lei
    6. cereri de furnizare informaţii:
    6.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) .. se taxeazã fiecare poziţie cu........... 20 lei
    6.b) cerere de eliberare copii simple dupã acte aflate la dosar ....................... 10 lei/paginã
    6.c) cerere de eliberare copii certificate dupã acte aflate la dosar .................. 20 lei/paginã
    7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare .................................. 100 lei.
    B. Pentru cabinetele individuale şi cabinetele asociate:
    1. cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate ........................... 200 lei
    2. eliberare certificat de înregistrare ............................................... 100 lei
    3. cerere de îndreptare eroare materialã/operare/dovada ................................ 30 lei
    4.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR) .........................50 lei
    4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) ..................... 150 lei
    5. cereri de furnizare informaţii:
    5.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) se taxeazã fiecare poziţie cu....... 20 lei
    5.b) cerere de eliberare copii simple dupã acte aflate la dosar ........................ 10 lei/paginã
    5.c) cerere de eliberare copii certificate dupã acte aflate la dosar ................... 20 lei/paginã
    6. cerere de preschimbare certificat de înregistrare ................................... 50 lei"
    12. La anexa nr. 5, capitolul I, cuprinzând articolele 1-5, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

                                  "CAPITOLUL I
                        Nivelul taxelor şi cotizaţiilor

    Art. 1. - Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitãţii de practician în insolvenţã va fi de 1.000 lei.
    Art. 2. - Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fãrã examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.
    Art. 3. - Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de:
    a) 1.000 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;
    b) 9.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiazã de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregãtire profesionalã;
    c) 1.000 lei pentru persoane juridice.
    Art. 4. - (1) Cotizaţia anualã este de:
    a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;
    b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.
    (2) Taxa anualã pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.
    Art. 5. - Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie este de 1.000 lei."

                   Secretarul general al Uniunii Naţionale a
                   Practicienilor în Insolvenţã din România,
                               Alexandru Frumosu

    Poiana Braşov, 28 mai 2011.
    Nr. 4.

                                     --------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice