Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 386 din 13 aprilie 2011  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 386 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar "10.000 km drumuri judetene si de interes local" din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 21 aprilie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobã lista unor obiective de investiţii din cadrul proiectului prioritar "10.000 km drumuri judeţene şi de interes local" din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevãzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-nr. 2/11, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 1 se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                             Ministrul dezvoltãrii
                            regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 13 aprilie 2011.
    Nr. 386.

    ANEXA 1

                                     LISTA
                 obiectivelor de investiţii din judeţele Neamţ,
       Buzãu, Dolj, Tulcea, Maramureş, Hunedoara şi Dâmboviţa din cadrul
        proiectului prioritar "10.000 km drumuri judeţene şi de interes
         local" din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii,
               derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii
                            Regionale şi Turismului

    1. "Reabilitarea drumului judeţean DJ 155F, Durãu-Izvorul Muntelui, km 12+000-32+000, judeţul Neamţ"
    2. "Modernizare DJ 205, Pietroasele-Breaza-Nãeni-Finţeşti-DN 1B, km 19+450-44+800, judeţul Buzãu"
    3. "Reabilitare DJ 203K, Gura Teghii-Nehoiaşu, km 116+000-127+600, judeţul Buzãu"
    4. "Modernizarea drumului judeţean DJ 203K, km 75+000-105+000, Vintilã Vodã-Plaiul Nucului, judeţul Buzãu"
    5. "Modernizare DJ 643A, limita judeţului Olt-Picãturile-Murgaşi-Gaia-Buşteni-Veleşti, km 33+300-44+041, judeţul Dolj"
    6. "Reabilitare DJ 222C, Murighiol-Iazurile-Agighiol, km 36+332-62+926, judeţul Tulcea"
    7. "Reabilitare DJ 222G, Dãeni-Fãgãraşu Nou, Int. DN 22A, km 0+000-16+500, judeţul Tulcea"
    8. "Drum de acces Valea Râului, oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş"
    9. "Modernizarea drumului de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetãţilor dacice din Munţii Orãştiei, DJ 705A, Costeşti-Sarmizegetusa Regia, km 19+465-km 37+409, judeţul Hunedoara"
    10. "Reabilitare şi modernizare DJ 710, DJ 715, DJ 712A, DJ 702B şi DJ 702 - Proiectul «Subcarpatica», judeţul Dâmboviţa"
    11. "Reabilitare şi modernizare DJ 714, Glod-Sanatoriul Moroieni-Peştera; sectorul 1: Glod-Sanatoriul Moroieni; sectorul 2: Sanatoriul Moroieni-Peştera, judeţul Dâmboviţa"


     ANEXA 2/1

                         INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
              ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea drumului
          judeţean DJ 155F, Durãu-Izvorul Muntelui, km 12+000-32+000,
                                 judeţul Neamţ"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ
    Amplasament: pe raza administrativ-teritorialã a comunei Ceahlãu şi a oraşului Bicaz, judeţul Neamţ

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 55.897
(în preţuri la data de 2 ianuarie 2011;
1 euro = 4,2577 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 34.583
Capacitãţi:
- lungime: km 20,000
- lãţime parte carosabilã: m 6,000
- lãţime acostamente: m 2 x 1,000
Durata de realizare a investiţiei luni 12    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/2

           INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
         "Modernizare DJ 205, Pietroasele-Breaza-Nãeni-Finţeşti-DN 1B,
                        km 19+450-44+800, judeţul Buzãu"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Buzãu, prin Consiliul Judeţean Buzãu
    Amplasament: judeţul Buzãu, drumul judeţean DJ 205, localitãţile Pietroasele, Breaza, Nãeni, Finţeşti, km 19+450-44+800

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 33.612
(în preţuri la data de 11 martie 2011;
1 euro = 4,2048 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 22.041
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 16.000
                                                         ------- ------
                                                         mii lei 11.000
Anul II mii lei 17.612
                                                         ------- ------
                                                         mii lei 11.041
Capacitãţi:
- lungime drum modernizat: km 23,461
- lãţime platformã drum: m 7,00-8,00
- lãţime parte carosabilã: m 2x3,00 (2,75)
încadratã cu douã benzi de: m 2x0,25
- acostamente: m 2x1,00
- podeţe tubulare: buc. 12
- podeţe dalate: buc. 22
- reparaţii podeţe tubulare: buc. 6
- reparaţii poduri din beton armat: buc 10
Durata de realizare a investiţiei luni 15    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/3

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
                  "Reabilitare DJ 203K, Gura Teghii-Nehoiaşu,
                       km 116+000-127+600, judeţul Buzãu"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Buzãu, prin Consiliul Judeţean Buzãu
    Amplasament: pe raza administrativ-teritorialã a localitãţilor Gura Teghii, Nehoiu, judeţul Buzãu

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 52.598
(în preţuri la data de 22 martie 2011;
1 euro = 4,1439 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 34.666
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 25.000
                                                        ------- ------
                                                        mii lei 16.000
Anul II mii lei 27.598
                                                        ------- ------
                                                        mii lei 18.666
Capacitãţi:
- lungime drum modernizat: km 11,44
- lãţime platformã drum: m 7,00-8,00
- lãţime parte carosabilã: m 5,50-6,00
- acostamente: m 2x0.75 (1,00)
- reparaţii poduri: buc. 10
Durata de realizare a investiţiei luni 24    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/4

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
          "Modernizarea drumului judeţean DJ 203K, km 75+000-105+000,
                  Vintilã Vodã-Plaiul Nucului, judeţul Buzãu"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Buzãu, prin Consiliul Judeţean Buzãu
    Amplasament: pe raza administrativ-teritorialã a localitãţilor Robeasca, Gãvãneşti, Sãgeata, Vadu Paşii, Bãjani, Mãrãcineni, Sãpoca, Cernãteşti, Manasia, Aldeni, Beceni, Petrãcheşti, Sârbeşti, Vintilã Vodã, Mânzãleşti, Lopãtari, Nehoiaşu, judeţul Buzãu

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 132.026
(în preţuri la data de 21 martie 2011;
1 euro = 4,1685 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 78.400
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 65.000
                                                          ------- ------
                                                          mii lei 37.000
Anul II mii lei 67.026
                                                          ------- ------
                                                          mii lei 41.400
Capacitãţi:
- lungime traseu: km 30,000
- din care: modernizat: km 29,072
pietruire: km 0,928
- amenajare poduri: buc. 10
- podeţe: buc. 79
- ziduri de sprijin: km 2,690
- regularizare albie: m 0,250
Durata de realizare a investiţiei luni 24    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/5

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
                     "Modernizare DJ 643A, limita judeţului
         Olt-Picãturile-Murgaşi-Gaia-Buşteni-Veleşti, km 33+300-44+041,
                                 judeţul Dolj"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj
    Amplasament: pe raza administrativ-teritorialã a comunei Murgaşi, judeţul Dolj

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 33.354
(în preţuri la data de 31 decembrie 2010;
1 euro = 4,2848 lei),
din care:
-construcţii + montaj mii lei 21.783
Capacitãţi:
- lungime drum modernizat: km 10,74
- lãţime platformã: m 8,00
- lãţime parte carosabilã: m 6,00 (2x3,00)
- lãţime acostamente: m 2x0,75
- benzi de încadrare consolidate: m 2x0,25
Durata de realizare a investiţiei luni 6    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


     ANEXA 2/6

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
               "Reabilitare DJ 222C, Murighiol-Iazurile-Agighiol,
                       km 36+332-62+926, judeţul Tulcea"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea
    Amplasament: pe raza administrativ-teritorialã a comunelor Murighiol şi Valea Nucarilor, judeţul Tulcea

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 46.598
(în preţuri la data de 22 februarie 2011;
1 euro = 4,2350 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 32.704
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 23.000
                                                         ------- ------
                                                         mii lei 16.000
Anul II mii lei 23.598
                                                         ------- ------
                                                         mii lei 16.704
Capacitãţi:
- lungime traseu: km 26,594
- lãţime parte carosabilã intravilan: m 2 x 4,00
- lãţime parte carosabilã extravilan: m 2 x 3,25
- lãţime acostamente: m 2 x 0,75
- podeţ dalat: buc. 1
Durata de realizare a investiţiei luni 24    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/7

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
                   "Reabilitare DJ 222G, Dãeni-Fãgãraşu Nou,
                 Int. DN 22A, km 0+000-16+500, judeţul Tulcea"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea
    Amplasament: judeţul Tulcea

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA)
(în preţuri la data de 26 ianuarie 2011;
1 euro = 4,2619 lei), mii lei 29.762
din care:
- construcţii + montaj mii lei 20.204
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 14.000
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 10.000
Anul II mii lei 15.762
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 10.204
Capacitãţi:
- lungime: km 16,507
- lãţime platformã: m 8,00
- lãţime parte carosabilã: m 6,50
- din care benzi de încadrare: m 2 x 0,25
- lãţime acostamente: m 2 x 0,75
Durata de realizare a investiţiei luni 16    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/8

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
                          "Drum de acces Valea Râului,
                    oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş
    Amplasament: pe teritoriul administrativ al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 71.343
(în preţuri la data de 28 martie 2011;
1 euro = 4,1065 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 49.396
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 35.000
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 24.000
Anul II mii lei 36.343
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 25.396
Capacitãţi:
- lungime traseu: km 6,940
- lãţime platformã: m 5,00
- lãţime parte carosabilã: m 4,00
- lãţime acostamente: m 2x0,50
- poduri noi: buc. 2
- ziduri de beton (H med.-4,50): m 3.105
- praguri din gabioane: m 495
Durata de realizare a investiţiei luni 24    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

     ANEXA 2/9

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
               "Modernizarea drumului de acces pentru integrarea
               în circuitul turistic european a cetãţilor dacice
          din Munţii Orãştiei, DJ 705A, Costeşti-Sarmizegetusa Regia,
                    km 19+465-km 37+409, judeţul Hunedoara"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara
    Amplasament: judeţul Hunedoara

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 53.368
(în preţuri la data de 30 martie 2011;
1 euro = 4,0980 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 34.385
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 18.000
                                                              ------- ------
                                                              mii lei 11.500
Anul II mii lei 18.000
                                                              ------- ------
                                                              mii lei 11.500
Anul III mii lei 17.386
                                                              ------- ------
                                                              mii lei 11.385
Capacitãţi:
- lungime: km 17,944
- podeţe: buc. 81
- amenajare torenţi: km 0,733
- amenajare izvoare: buc. 12
- poduri din beton armat: buc. 4
- ziduri de sprijin: km 0,814
- gabioane: km 3,880
Durata de realizare a investiţiei luni 36    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


     ANEXA 2/10

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
              "Reabilitare şi modernizare DJ 710, DJ 715, DJ 712A,
        DJ 702B şi DJ 702 - Proiectul «Subcarpatica», judeţul Dâmboviţa"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa
    Amplasament: judeţul Dâmboviţa

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 161.624
(în preţuri la data de 25 februarie 2011;
1 euro = 4,2331 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 111.668
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 54.000
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 38.000
Anul II mii lei 54.000
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 38.000
Anul III mii lei 53.624
                                                            ------- ------
                                                            mii lei 35.668
Capacitãţi:
- lungime totalã drumuri: km 55,300
- tronson Subcarpatica 1: km 14,282
- tronson Subcarpatica 2: km 28,047
- tronson Subcarpatica 3: km 12,945
- lãţime parte carosabilã: m 5,50
- lãţime acostamente: m 2 x 0,75
- poduri: buc. 13
Durata de realizare a investiţiei luni 32    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


     ANEXA 2/11

          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
              "Reabilitare şi modernizare DJ 714, Glod-Sanatoriul
            Moroieni-Peştera; sectorul 1: Glod-Sanatoriul Moroieni;
          sectorul 2: Sanatoriul Moroieni-Peştera, judeţul Dâmboviţa"

    Titular: Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
    Beneficiar: judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa
    Amplasament: localitatea Moroieni, judeţul Dâmboviţa

    Indicatorii tehnico-economici:


Valoarea totalã a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 287.647
(în preţuri la data de 25 martie 2011;
1 euro = 4,0881 lei),
din care:
- construcţii + montaj mii lei 184.588
Eşalonarea investiţiei INV/C+M mii lei
Anul I mii lei 96.000
                                                           ------- ------
                                                           mii lei 62.000
Anul II mii lei 96.000
                                                           ------- ------
                                                           mii lei 62.000
Anul III mii lei 95.647
                                                           ------- ------
                                                           mii lei 60.588
Capacitãţi:
- lungime totalã drumuri: km 34,600
- lãţime parte carosabilã: m 5,50
- lãţime acostamente: m 2x0,75
- podeţe dalate: buc. 20
- podeţe tubulare: buc. 15
- pod: buc. 4
- reparaţii poduri, viaducte: buc. 3
- prag de regularizare: buc. 19
Durata de realizare a investiţiei luni 32    Factori de risc
    Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P/100-1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

                                  -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice