Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 369 din 6 aprilie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "GERMISARA" - S.A., la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 369 din 6 aprilie 2011  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 369 din 6 aprilie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale "GERMISARA" - S.A., la care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului detine actiuni, in numele statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 15 aprilie 2011

    În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 203/2009, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societãţii Comerciale "GERMISARA" - S.A., la care Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ----------------
                 Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 6 aprilie 2011.
    Nr. 369.


    ANEXÃ


    MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
    Societatea Comercialã "GERMISARA" - S.A.
    Sediul/Adresa: localitatea Geoagiu-Bãi, str. Germisara nr. 1B, judeţul Hunedoara
    Cod unic de înregistrare: 2093294

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2011┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
│ │ │rd.│ Propuneri │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 270,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 219,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) din producţia vândutã │ 3 │ 215,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │
│ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia de imobilizãri │ 8 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 4,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Venituri financiare, din care: │10 │ 51,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │12 │ │
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 51,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 238,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 238,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 10,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 11,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 122,00│
├─────┼───┼──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salarii │22 │ 90,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale, din care │23 │ 32,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 21,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia de asigurãri pt. somaj │25 │ 1,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de │26 │ 6,00│
│ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale │27 │ 4,00│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 0,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute la art. 21, din Legea nr. │29 │ │
│ │ │ │ │571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006, │30 │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit │31 │ │
│ │ │ │ │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.1) tichete de masã │32 │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
├─────┼───┼──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizã- │34 │ │
│ │ │rilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ │
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 12,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │h) ch. cu prestaţiile externe │37 │ 62,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 21,00│
├─────┼───┼──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i1 │contract de mandat │39 │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i2 │ch. de protocol, din care: │40 │ 11,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, │41 │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i3 │ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 11,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publici- │43 │ 11,00│
│ │ │ │ │tate potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de │44 │ │
│ │ │ │ │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i4 │cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 1,00│
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i5 │ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │46 │ 9,00│
│ │ │ │ │minerale │ │ │
├─────┼───┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i6 │ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
├─────┼───┼──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │50 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 32,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 5,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPA DEDUCEREA │54 │ 27,00│
│ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale │55 │ 2,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Alte rezerve reprezentand facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │58 │ │
│ │ │cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, │60 │ 25,00│
│ │ │57, 58 şi 59 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din │61 │ │
│ │ │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul │62 │ 23,00│
│ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor │ │ │
│ │ │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │ │ │
│ │ │capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ 2,00│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 20,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Surse proprii │65 │ 20,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Alocaţii de la buget │66 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Credite bancare │67 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) interne │68 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) externe │69 │ │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru: │70 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │- Rambursãri de credite externe (garantate de MF) │71 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │72 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Rambursãri de credite externe şi plãţi de dobânzi şi │ │ │
│ │ │ │comisioane - BEI │73 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Rambursãri de credite externe │74 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente │75 │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Alte surse │76 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │77 │ 20,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │78 │ │
│ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │79 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) interne │80 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) externe │81 │ │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Rambursãri de credite şi dobânzi din credit BEI │82 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Rambursãri de credite externe │83 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane │84 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │85 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Rambursãri de credite externe (garantate de MF) │86 │ │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │87 │ │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │88 │ 2,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale │89 │ 2,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rezerve statutare │90 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Alte rezerve │91 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │92 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri totale │93 │ 270,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale │94 │ 238,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului │95 │ 4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Numãr mediu de salariaţi total │96 │ 4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Fond de salarii, din care: │97 │ 122,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de │98 │ 90,00│
│ │ │contract individual de muncã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA) │99 │ 32,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │100│ 1.875,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri │101│ 67.500,00│
│ │ │curente (lei/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri │102│ 72.873,00│
│ │ │comparabile (lei/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal │103│ │
│ │ │mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │104│ 881,48│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11.│Plãţi restante │105│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │106│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │107│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12.│Creanţe restante │108│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │109│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │110│ │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016