Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 35 din 12 octombrie 2006  privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 35 din 12 octombrie 2006 privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2007

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicatã, precum şi ale art. 36 lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2007, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 111.640 mii lei, din care:
a) Cheltuieli curente 105.440 mii lei
din care:
- cheltuieli de personal 67.076 mii lei
- bunuri şi servicii 35.793 mii lei
- transferuri între unitãţi ale
administraţiei publice 2.570 mii lei
- alte transferuri 1 mii lei
b) Cheltuieli de capital 6.200 mii lei.
(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotãrâre, va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2007.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 12 octombrie 2006.
Nr. 35.

ANEXĂ

SENATUL ROMANIEI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007

Mii lei


┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐
│ DENUMIREA INDICATORILOR │ COD │ PROIECT │
│ │ │ BUGET │
│ │ │ 2007 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│CHELTUIELI - TOTAL - │ │ 111.640│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│1. CHELTUIELI CURENTE │01 │ 105.440│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│A. CHELTUIELI DE PERSONAL │10 │ 67.076│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Cheltuieli salariale in bani, din care │10.01 │ 55.216│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Indemnizatii de delegare │10.01.13 │ 18.054│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│**suma forfetata │ │ 13.154│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│**indemnizatii delegare tara │ │ 2.900│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│**indemnizatii delegare strainatate │ │ 2.000│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Cheltuieli salariale in natura │10.02 │ 1.270│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Locuinta de serviciu folosita de salariat │10.02.04 │ 30│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Tichete de masa │10.02.01 │ 1.240│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Contributii │10.03 │ 10.590│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii de asigurari sociale de stat │10.03.01 │ 7.060│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii de asigurari de somaj │10.03.02 │ 929│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii de asigurari sociale de sanatate │10.03.03 │ 2.230│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii de asigurari pentru accidente de munca │ │ │
│ si boli profesionale │10.03.04 │ 93│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii pentru concedii si indemnizatii │10.03.06 │ 278│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│B. BUNURI SI SERVICII │20 │ 35.793│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Bunuri si servicii │20.01 │ 13.571│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Furnituri de birou │20.01.01 │ 740│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Materiale pentru curatenie │20.01.02 │ 250│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Incalzit, iluminat si forta motrica │20.01.03 │ 2.500│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Apa, canal si salubritate │20.01.04 │ 160│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Carburanti si lubrifianti │20.01.05 │ 2.521│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Piese de schimb │20.01.06 │ 900│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Transport │20.01.07 │ 20│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Posta, telecom. radio, tv, internet │20.01.08 │ 3.500│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Materiale si prestari servicii cu caracter functional│20.01.09 │ 1.700│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si │ │ │
│ functionare │20.01.30 │ 1.280│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Reparatii curente │20.02 │ 1.000│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Bunuri de natura obiectelor de inventar │20.05 │ 1.200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Ale obiecte de inventar │20.05.30 │ 1.200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Deplasari, detasari, transferari │20.06 │ 14.100│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Deplasari interne, detasari, transferari │20.06.01 │ 10.600│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Deplasari in strainatate │20.06.02 │ 3.500│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Carti, publicatii si materiale documentare │20.11 │ 820│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Pregatire profesionala │20.13 │ 430│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Protectia muncii │20.14 │ 400│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Alte cheltuieli │20.30 │ 4.272│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Protocol si reprezentare │20.30.02 │ 3.522│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Prime de asigurare non-viata │20.30.03 │ 392│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Fondul Presedintelui │20.30.07 │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │20.30.30 │ 158│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│C. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI │ │ │
│ PUBLICE │51 │ 2.570│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Transferuri curente │51.01 │ 2.570│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Transferuri catre institutii publice │51.01.01 │ 2.570│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│D. ALTE TRANSFERURI │55 │ 1│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Transferuri curente in strainatate │55.02 │ 1│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Contributii si cotizatii la organisme internationale │55.02.01 │ 1│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│2. CHELTUIELI DE CAPITAL │70 │ 6.200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ACTIVE NEFINANCIARE │71 │ 6.200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │71.01 │ 6.200│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Masini, echipamente si mijloace de transport │71.01.02 │ 2.570│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale│71.01.03 │ 3.604│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│- Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) │71.01.30 │ 26│
├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┤
│Cod capitol Denumire capitol Numar maxim de personal│
│ ce se finanteaza in │
│ anul 2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│51.01 AUTORITATI PUBLICE 927 │
│ din care: SENATORI 137 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice