Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 34 din 28 august 2013  privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 34 din 28 august 2013 privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 3 septembrie 2013
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    în urma deliberărilor din şedinţa din data de 28 august 2013,

    Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunea nr. 2/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Hotărârea intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
    ART. 3
    Direcţiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.
    ART. 4
    Direcţia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare asigură comunicarea prezentei hotărâri.

                          Preşedintele Autorităţii de
                            Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu


    Bucureşti, 28 august 2013
    Nr. 34.


                            INSTRUCŢIUNEA Nr. 2/2013
       pentru modificarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul
                de raportare contabilă semestrială a entităţilor
   autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor
                   Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei
                  Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

    ART. I
    Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Raportările contabile semestriale ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare se vor depune la A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în cel mult două luni de la închiderea perioadei de raportare, iar declaraţiile entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi declaraţiile persoanelor juridice care sunt în curs de lichidare se depun în original la A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare în acelaşi termen menţionat mai sus."

    2. În cadrul anexei nr. 2, formularul "Date informative" (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.

    3. În cadrul anexei nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor avea următorul cuprins:


    "Rd. 01 + 02 + 03 = 1 (col. 1)
    Totaluri pe orizontală:
    col. 1 = col. 2 + 3 se repetă de la rd. 04 la 23)
    Totaluri pe verticală:
    Rd. 04 = rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 05 = rd. 06 la 08 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 09 = rd. 10 la 14 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 60 = rd. 61 la 63 (col. 1 şi 2)
    Rd. 66 = rd. 67 + 76 (col. 1 şi 2)
    Rd. 67 = rd. 68 la 75 (col. 1 şi 2)
    Rd. 76 = rd. 77 + 78 (col. 1 şi 2)
    Rd. 83 = rd. 84 la 88 (col. 1 şi 2)
    Rd. 98 = rd. 99 la 107 (col. 1 şi 2)
    Rd. 109 = rd. 110 + 111 (col. 1 şi 2)
    Rd. 112 = rd. 113 + 115 (col. 1 şi 2)
    Rd. 117 = rd. 118 + 119 (col. 1 şi 2)
    Rd. 120 = rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 +
    139 + 142 + 145 + 148 +151 + 152 + 156 + 158 +159 +
    164 + 165 + 166 + 172 (col. 1 şi 2)
    Rd. 121 = rd. 122 + 123 (col. 1 şi 2)
    Rd. 124 = rd. 125 + 126 (col. 1 şi 2)
    Rd. 127 = rd. 128 + 129 (col. 1 şi 2)
    Rd. 130 = rd. 131 + 132 (col. 1 şi 2)
    Rd. 133 = rd. 134 + 135 (col. 1 şi 2)
    Rd. 136 = rd. 137 + 138 (col. 1 şi 2)
    Rd. 139 = rd. 140 + 141 (col. 1 şi 2)
    Rd. 142 = rd. 143 + 144 (col. 1 şi 2)
    Rd. 145 = rd. 146 + 147 (col. 1 şi 2)
    Rd. 148 = rd. 149 + 150 (col. 1 şi 2)
    Rd. 152 = rd. 153 + 154 (col. 1 şi 2)"
    Rd. 179 = rd. 180 + 183 + 187 la 189


    ART. II
    Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la adresa www.cnvmr.ro

                          Preşedintele Autorităţii de
                            Supraveghere Financiară,
                                Dan Radu Ruşanu


    ANEXĂ
    la instrucţiune


                                DATE INFORMATIVE
                              la data de 30 iunie


┌───┐
│30 │- lei -
├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────┬────────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume │
│ │rd.│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere │ 03│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬────┴────────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ │ │ Total ├──────────┬──────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│ col. 2+3 │ Pentru │ Pentru │
│ │rd.│ │ activi- │activita- │
│ │ │ │ tatea │ tea de │
│ │ │ │ curentă │investiţii│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: │ 04│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: │ 05│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - peste 30 de zile │ 06│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - peste 90 de zile │ 07│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - peste 1 an │ 08│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - │ │ │ │ │
│total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ 10│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate │ 11│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 13│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte datorii sociale │ 14│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ 15│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 16│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul │ │ │ │ │
│de stat │ 17│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la │ │ │ │ │
│bugetele locale │ 18│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ │
│total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ - restante după 1 an │ 22│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴────┬─────┴──────────┤
│ │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│III. Număr mediu de salariaţi │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 24│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei │ │ │ │
│de raportare │ 25│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┴────────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei │Nr.│ Sume │
│de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante │rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │ │ │
│către persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │ │ │
│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 28│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ 30│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române │ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre│ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente, din care: │ 34│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor│ │ │
│art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│modificările şi completările ulterioare, din care: │ 36│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele│ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 38│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, din care: │ 40│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ │
│bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: │ 42│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la │ │ │
│ bugetul de stat │ 43│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită │ 44│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ 45│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 46│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ 47│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 48│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │ 49│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente│ │ │
│activelor │ 50│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 51│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) │ 52│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute│ │ │
│în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ 53│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau │ │ │
│ integral de stat │ 54│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │ 55│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │ 56│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┬────────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│cercetare-dezvoltare***) │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 57│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - din fonduri publice │ 58│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┴────────────────┤
│ - din fonduri private │ 59│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┬────────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare****) │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care: │ 60│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │ 61│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │ │ │ │
│ perioadei │ 62│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┴────────────────┤
│ - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │ 63│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┬────────────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) │ 64│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) │ 65│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 76), din care: │ 66│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare,│ │ │ │
│alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 68 la 75), din care: │ 67│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 68│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 69│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │ 70│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 71│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv │ 72│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv │ 73│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi │ 74│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 75│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 77 + 78), din care: │ 76│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ │
│ decontare se face în funcţie de cursul unei valute │ │ │ │
│ (din ct. 267) │ 77│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 78│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + ct. 411 + ct. 413 + │ │ │ │
│ct. 418), din care: │ 79│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor │ │ │ │
│ externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 │ │ │ │
│ + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) │ 80│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 │ │ │ │
│+ din ct. 411 + din ct. 413) │ 81│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate │ │ │ │
│(ct. 425 + ct. 4282) │ 82│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + ct. 437 + ct. 4382 + ct. 441 + ct. 4424 + │ │ │ │
│ct. 4428 + ct. 444 + ct. 445 + ct. 446 + ct. 447 + ct. 4482), │ │ │ │
│(rd. 84 la 88), din care: │ 83│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │
│ (ct. 431 + 437 + 4382) │ 84│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului │ │ │ │
│ (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ 85│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │ 86│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) │ 87│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) │ 88│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)│ 89│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. │ │ │ │
│437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + │ │ │ │
│din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din │ │ │ │
│ct. 4482) │ 90│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care: │ 91│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - decontări privind interesele de participare, decontări cu │ │ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ │
│ în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582) │ 92│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
│ juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + │ │ │ │
│ din ct. 473) │ 93│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" │ │ │ │
│ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii │ │ │ │
│ şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) │ 94│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 95│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - de la nerezidenţi │ 96│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi │ 97│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + │ │ │ │
│506 + 507+din ct. 508) (rd. 99 la 107), din care: │ 98│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 99│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │100│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │101│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │102│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv │103│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv │104│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni emise de nerezidenţi │105│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │106│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - depozite bancare pe termen scurt │107│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │108│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 110 + 111), din care: │109│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei (ct. 5311) │110│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută (ct. 5314) │111│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 113 + 115), │ │ │ │
│din care: │112│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei (ct. 5121), din care: │113│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente │114│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută (ct. 5124), din care: │115│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente │116│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 118 + 119), │ │ │ │
│din care: │117│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de │ │ │ │
│ încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │118│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - sume în curs de decontare şi acreditive în valută │ │ │ │
│ (din ct. 5125 + 5412) │119│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Datorii (rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 │ │ │ │
│+ 148 + 151 + 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 + 172), │ │ │ │
│din care: │120│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161),│ │ │ │
│(rd. 122 + 123), din care: │121│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │122│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │123│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (ct. 1681), (rd. 125 + 126), din care: │124│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │125│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │126│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197),│ │ │ │
│(rd. 128 + 129), din care: │127│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │128│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │129│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt │ │ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 131 + 132), din care: │130│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │131│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │132│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 134 + 135), din care: │133│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │134│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │135│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt │ │ │ │
│(din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: │136│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │137│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │138│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), │ │ │ │
│(rd. 140 + 141), din care: │139│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │140│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │141│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung │ │ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 143 + 144), din care: │142│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │143│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │144│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), │ │ │ │
│(rd. 146 + 147), din care: │145│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │146│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │147│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung │ │ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: │148│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei │149│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │150│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 1626 + din ct. 1682) │151│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + │ │ │ │
│1686 + 1687), (rd. 153 + 154), din care: │152│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în │ │ │ │
│ funcţie de cursul unei valute │153│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - în valută │154│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │155│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408│ │ │ │
│+ 419), din care: │156│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi │ │ │ │
│ externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 +│ │ │ │
│ din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din │ │ │ │
│ ct. 419) │157│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate │ │ │ │
│(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) │158│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4481), (rd. 160 la 163), din care: │159│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │
│ (ct. 431 + 437 + 4381) │160│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului │ │ │ │
│ (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) │161│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) │162│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) │163│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)│164│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) │165│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 +478 +│ │ │ │
│269 + 509), din care: │166│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - decontări privind interesele de participare, decontări cu │ │ │ │
│ acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ │
│ în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) │167│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
│ juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile │ │ │ │
│ publice (instituţiile statului)*1) (din ct. 462 + din ct. 472 │ │ │ │
│ + din ct. 473) │168│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) │169│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi │ │ │ │
│ investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) │170│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer │ │ │ │
│ de la clienţi (din ct. 472) │171│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │172│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la alte entităţi │173│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │174│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni cotate │175│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - acţiuni necotate │176│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - părţi sociale │177│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) │178│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 180 + 183 + 187 la 189) │179│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice, din care: │180│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală │181│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de instituţii publice de subordonare locală │182│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:│183│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - cu capital integral de stat │184│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - cu capital majoritar de stat │185│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - cu capital minoritar de stat │186│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat │187│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de persoane fizice │188│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - deţinut de alte entităţi │189│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┴────────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │190│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┬────────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┴────────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │191│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┬────────────────┤
│X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului │Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente │ curente │
│ │ │ de raportare │ de raportare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │ │ │ │
│administrare │192│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │ │ │ │
│concesiune │193│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate │194│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│XI. Dividende ale entităţilor cu capital de stat plătite în │ │ │ │
│perioada de raportare, din care: │195│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - Dividende aferente exerciţiului financiar precedent încheiat,│ │ │ │
│ plătite în perioada de raportare către instituţiile publice, │ │ │ │
│ din care: │196│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală │197│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală │198│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - Dividende din profitul aferent exerciţiilor financiare │ │ │ │
│ anterioare ultimului exerciţiu financiar încheiat, plătite în │ │ │ │
│ perioada de raportare către instituţii publice, din care: │199│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare centrală │200│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼────────────────┤
│ - către instituţii publice de subordonare locală │201│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────────┴────────────────┘

---------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

           Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele ........ Numele şi prenumele*1).......
    Semnătura ............. Calitatea*2)...........
    Ştampila unităţii Semnătura .............
                                                Nr. de înregistrare în
                                                organismul profesional ......

--------
    *1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

                                                       --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016