Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 322 din 29 mai 2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 322 din 29 mai 2013  privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 322 din 29 mai 2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicare unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte norme privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, contribuind astfel la protecţia sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv la recuperarea şi eliminarea ecologică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
    ART. 2
    (1) Prezenta hotărâre se aplică categoriilor de EEE prevăzute în anexa nr. 1, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2).
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) se admite introducerea pe piaţă, până la data de 22 iulie 2019, a EEE care nu intrau sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.
    (3) Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere cerinţelor legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii, substanţelor chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.448/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CEE şi 2000/21/CE ale Comisiei, precum şi cerinţelor legislaţiei specifice privind gestionarea deşeurilor.
    (4) Prezenta hotărâre nu se aplică:
    a) echipamentelor necesare pentru protecţia intereselor majore în materie de securitate a statelor membre, inclusiv armamentului, muniţiei şi materialului de război destinate unor scopuri specific militare;
    b) echipamentelor destinate a fi trimise în spaţiu;
    c) echipamentelor concepute în mod specific şi care urmează să fie instalate ca parte a altui tip de echipamente care sunt excluse sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, care nu pot funcţiona decât ca parte a acelor echipamente şi care pot fi înlocuite doar de aceleaşi echipamente concepute în mod specific;
    d) uneltelor industriale staţionare de mari dimensiuni;
    e) instalaţiilor fixe de mari dimensiuni;
    f) mijloacelor de transport pentru persoane şi bunuri, cu excepţia vehiculelor electrice cu două roţi pentru care nu se impune omologare de tip;
    g) echipamentelor mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional;
    h) dispozitivelor medicale active implantabile;
    i) panourilor fotovoltaice destinate a fi utilizate într-un sistem care este conceput, asamblat şi instalat de profesionişti pentru uz permanent într-un anumit loc în scopul producerii energiei solare pentru aplicaţii publice, comerciale, industriale şi rezidenţiale;
    j) echipamentelor special concepute exclusiv pentru cercetare şi dezvoltare şi disponibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi.
    ART. 3
    Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
    1. echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi pentru curent alternativ şi 1.500 de volţi pentru curent continuu;
    2. dependent - în sensul pct. 1, în ceea ce priveşte EEE, care necesită curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a îndeplini cel puţin una dintre funcţiile acestuia;
    3. unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de maşini, echipamente şi/sau componente care funcţionează împreună pentru o aplicaţie specifică, sunt instalate permanent şi dezinstalate de profesionişti într-un anumit loc şi sunt utilizate şi întreţinute de profesionişti într-o instalaţie industrială de producţie sau de cercetare şi dezvoltare;
    4. instalaţie fixă de mari dimensiuni - o anumită combinaţie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate şi, după caz, de alte dispozitive care sunt asamblate şi instalate de profesionişti, sunt destinate a fi folosite în mod permanent întrun loc prestabilit şi dedicat şi sunt dezinstalate de profesionişti;
    5. cabluri - toate cablurile cu o tensiune nominală mai mică de 250 de volţi care sunt folosite pentru conectarea EEE sau ca prelungitor pentru conectarea EEE la o priză de curent electric sau pentru interconectarea a două sau mai multe EEE;
    6. producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un EEE sau care deţine un EEE conceput sau fabricat şi pe care îl comercializează sub numele sau marca comercială proprie;
    7. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu atribuţiile stabilite;
    8. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un EEE;
    9. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană, care introduce pe piaţa Uniunii Europene un EEE dintr-o ţară terţă;
    10. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;
    11. punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui EEE pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
    12. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui EEE pe piaţa Uniunii Europene;
    13. standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    14. specificaţie tehnică - documentul care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;
    15. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
    16. evaluarea conformităţii - procesul care demonstrează în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele prezentei hotărâri în ceea ce priveşte un EEE;
    17. supraveghere a pieţei - activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile publice pentru a se asigura că EEE sunt conforme cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre şi că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice;
    18. rechemare - orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;
    19. retragere - orice măsură întreprinsă cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui produs aflat în lanţul de distribuţie;
    20. material omogen - un material cu compoziţie uniformă sau un material format dintr-o combinaţie de materiale care nu poate fi dezmembrat sau separat în materiale diferite prin acţiuni mecanice, precum deşurubare, tăiere, strivire, măcinare şi procese abrazive;
    21. dispozitiv medical - definiţia este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale;
    22. dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - definiţia este prevăzută la art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. dispozitiv medical implantabil activ - definiţia este prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active;
    24. instrumente de monitorizare şi control industriale - instrumente de monitorizare şi control pentru uz exclusiv industrial sau profesional;
    25. disponibilitatea unui substituent - capacitatea unui substituent de a fi fabricat şi livrat într-o perioadă de timp rezonabilă comparativ cu perioada necesară pentru fabricarea şi livrarea substanţelor prevăzute în anexa nr. 2;
    26. fiabilitatea unui substituent - probabilitatea ca un EEE care utilizează un substituent să îndeplinească o anumită funcţie fără defecţiuni în anumite condiţii pentru o perioadă de timp stabilită;
    27. piesă de schimb - o piesă separată a unui EEE care poate înlocui o piesă a unui EEE. EEE nu poate funcţiona în mod corespunzător fără piesa respectivă. Funcţionalitatea EEE este restabilită sau îmbunătăţită după înlocuirea piesei cu o piesă de schimb;
    28. echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv pentru uzul profesional - maşini care dispun de o sursă proprie de energie, a căror funcţionare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mişcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe şi care sunt disponibile doar pentru uz profesional.
    ART. 4
    (1) Pot fi introduse pe piaţă EEE, inclusiv cablurile şi piesele de schimb pentru repararea sau reutilizarea acestora sau pentru îmbunătăţirea funcţiilor sau mărirea capacităţii acestora doar dacă nu conţin substanţele prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Pentru substanţele prevăzute la alin. (1) nu sunt admise valori mai mari ale concentraţiilor în materialele omogene decât cele prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică dispozitivelor medicale şi instrumentelor de monitorizare şi control introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2016 şi instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă de la data de 22 iulie 2017.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică cablurilor sau pieselor de schimb pentru repararea, reutilizarea, îmbunătăţirea funcţiilor sau mărirea capacităţii următoarelor:
    a) EEE introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2006;
    b) dispozitivelor medicale introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2014;
    c) dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2016;
    d) instrumentelor de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2014;
    e) instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de data de 22 iulie 2017;
    f) EEE care au beneficiat de o derogare şi au fost introduse pe piaţă înainte de expirarea derogării în cauză, în măsura în care este vorba despre derogarea respectivă.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pieselor de schimb reutilizate, recuperate din EEE introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2006, care sunt utilizate în echipamente introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2016, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme controlabile de returnare în circuit închis între întreprinderi, iar reutilizarea pieselor de schimb să fie notificată consumatorului.
    ART. 5
    (1) Preluarea în legislaţia naţională a listei cu aplicaţiile pentru care nu se aplică prevederile art. 4 alin. (1), precum şi adaptarea acesteia la progresul ştiinţific şi tehnic se realizează prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.
    (2) Solicitările de acordare, de reînnoire sau de revocare a unei derogări de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanţul de distribuţie şi se transmit Comisiei Europene potrivit prevederilor anexei nr. 3.
    (3) Cererea de reînnoire a unei derogări se depune cu cel puţin 18 luni înainte de expirarea derogării.
    (4) În cazul în care cererea de reînnoire a unei derogări este respinsă sau în cazul în care o derogare este revocată, derogarea expiră la minimum 12 luni şi maximum 18 luni de la data deciziei.
    ART. 6
    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Economiei, ţinând seama de principiul precauţiei, prevăzut în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare, pe baza unor studii, pot propune Comisiei Europene modificarea listei de substanţe restricţionate prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 7
    (1) Producătorii introduc pe piaţă doar EEE care au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele stabilite la art. 4.
    (2) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică necesară şi aplică procedura de evaluare a conformităţii prin controlul intern al producţiei prevăzută în anexa nr. 5 sau contractează efectuarea acesteia.
    (3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre prin procedura prevăzută la alin. (2), producătorii întocmesc declaraţia de conformitate UE şi aplică marcajul CE pe produsul finit.
    (4) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile şi alte dispoziţii legale care impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformităţii care este cel puţin la fel de strictă ca procedura prevăzută la alin. (2), conformitatea cu cerinţele de la art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată în contextul procedurii respective, situaţie în care se poate întocmi o singură documentaţie tehnică pentru evaluarea conformităţii.
    (5) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate UE timp de 10 ani după ce EEE a fost introdus pe piaţă.
    (6) Producătorii trebuie să asigure existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie.
    (7) Producătorii au obligaţia să ia în considerare în mod corespunzător modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaţiilor tehnice, în raport cu care au declarat conformitatea EEE.
    (8) Producătorii au obligaţia de a întocmi şi păstra un registru cu EEE neconforme şi rechemările produselor şi informează distribuitorii cu privire la aceasta.
    (9) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că EEE au inscripţionate tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare, iar dacă dimensiunea sau natura EEE nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţiile respective sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte EEE.
    (10) Producătorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte EEE.
    (11) Producătorul trebuie să indice un singur punct la care acesta poate fi contactat.
    (12) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile şi alte acte normative care conţin dispoziţii cel puţin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (10) privind aplicarea numelui şi adresei producătorului, se aplică dispoziţiile respective.
    (13) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la aceasta, furnizând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    (14) La cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, producătorii furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE şi cooperează cu autoritatea menţionată, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piaţă.
    ART. 8
    (1) Producătorii pot numi prin mandat scris un reprezentant autorizat pentru a acţiona în numele acestora în legătură cu atribuţiile stabilite de prezenta hotărâre, cu excepţia obligaţiilor stabilite la art. 7 alin. (1) şi a întocmirii documentaţiei tehnice.
    (2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător prin care acesta mandatează reprezentantul autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
    a) să păstreze la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE, declaraţia de conformitate UE şi documentaţia tehnică;
    b) la cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea unui EEE cu prevederile prezentei hotărâri;
    c) să coopereze cu Garda Naţională de Mediu şi, după caz, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora, în orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE care fac obiectul mandatului lor.
    ART. 9
    (1) Importatorii au obligaţia de a introduce pe piaţă numai EEE conforme cu prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Înainte de introducerea unui EEE pe piaţă, importatorii trebuie să se asigure că a fost efectuată de către producător procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.
    (3) Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că EEE poartă marcajul de conformitate CE, este însoţit de documentele prevăzute şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (8) şi (9).
    (4) Importatorul care consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, nu introduce EEE pe piaţă înainte de aducerea acestuia în conformitate şi informează în acest sens producătorul, Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
    (5) Importatorii înscriu numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi, pe EEE sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte EEE.
    (6) În cazul în care pentru EEE le sunt aplicabile şi alte acte normative care conţin dispoziţii cel puţin la fel de stricte cu cele prevăzute la alin. (5) privind aplicarea numelui şi adresei importatorului, se aplică dispoziţiile respective.
    (7) Pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri, importatorii au obligaţia de a întocmi şi păstra un registru privind EEE neconforme şi rechemările de EEE şi de a informa distribuitorii cu privire la aceasta.
    (8) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la măsurile corective luate.
    (9) Importatorii păstrează la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE, o copie a declaraţiei de conformitate UE şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu, la cererea acesteia.
    (10) La cererea motivată a Gărzii Naţionale de Mediu, importatorii furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesare, în limba română, pentru a demonstra conformitatea EEE şi cooperează cu autoritatea menţionată, la cerere, la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au introdus pe piaţă.
    ART. 10
    (1) În situaţia în care distribuitorii pun la dispoziţie un EEE pe piaţă, aceştia trebuie să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, având obligaţia să verifice în special dacă EEE poartă marcajul CE, dacă este însoţit de documentele necesare, în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (9) şi (10) şi la art. 9 alin. (5).
    (2) În situaţia în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, acesta nu pune la dispoziţie EEE pe piaţă înainte de a-l pune în conformitate şi informează în acest sens producătorul sau importatorul, Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
    (3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, şi informează imediat Garda Naţională de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    (4) Distribuitorii, la cererea motivată din partea Gărzii Naţionale de Mediu, îi furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri şi aceştia cooperează cu Garda Naţională de Mediu, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri a EEE pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
    ART. 11
    Un importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piaţă EEE sub numele sau marca sa sau modifică EEE deja introduse pe piaţă într-un mod în care conformitatea cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre poate fi afectată, este considerat producător în sensul prevederilor prezentei hotărâri şi acestuia îi revin obligaţiile producătorului prevăzute la art. 7.
    ART. 12
    Operatorii economici au obligaţia să păstreze pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a EEE şi să pună la dispoziţie, la cererea Gărzii Naţionale de Mediu şi, după caz, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, datele de identificare ale:
    a) oricărui operator economic care le-a furnizat un EEE;
    b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un EEE.
    ART. 13
    (1) Declaraţia de conformitate UE precizează că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor specificate la art. 4.
    (2) Modelul declaraţiei de conformitate UE şi elementele acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi se actualizează în situaţia în care intervin modificări.
    (3) Este obligatorie traducerea în limba română a declaraţiei de conformitate UE.
    (4) În cazul în care alte dispoziţii legale aplicabile impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformităţii care este cel puţin la fel de strictă ca procedura prevăzută de prezenta hotărâre, conformitatea cu prevederile art. 4 alin. (1) poate fi demonstrată prin această procedură.
    (5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, după caz, întocmesc o singură documentaţie tehnică.
    (6) Prin redactarea declaraţiei de conformitate UE, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 14
    Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
    ART. 15
    (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi într-o formă care să nu permită ştergerea, pe EEE sau pe plăcuţa cu date a EEE.
    (2) În cazul în care marcajul CE nu poate fi aplicat potrivit prevederilor alin. (1) justificat din considerente ţinând de natura EEE, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
    (3) Marcajul CE se aplică înainte ca EEE să fie introdus pe piaţă.
    (4) Producătorii şi importatorii au obligaţia aplicării corecte a regimului care reglementează marcajul CE.
    (5) Organismele de supraveghere a pieţei prevăzute la art. 18 urmăresc aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE şi iau măsurile care se impun în cazul în care constată utilizarea incorectă a acestuia.
    ART. 16
    (1) EEE care poartă marcajul CE, în absenţa unor dovezi indicând contrariul, se prezumă că sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Materialele, componentele şi EEE care au fost supuse unor teste şi măsurători care demonstrează conformitatea cu cerinţele prevăzute de art. 4 sau care au fost evaluate în conformitate cu standardele armonizate, ale căror specificaţii au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi conforme cerinţelor din prezenta hotărâre.
    ART. 17
    Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pot sesiza Comitetul la care se face referire în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în situaţia în care din motive întemeiate şi prezentând argumentele necesare, consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerinţele pe care le cuprinde şi care sunt prevăzute la art. 4.
    ART. 18
    Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor supraveghează piaţa reglementată de prezenta hotărâre în conformitate cu art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 .
    ART. 19
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (8), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), (7) şi (9), art. 9 alin. (4)-(6) şi (8), art. 10 alin. (1), (2) şi (3) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (12) şi (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3), (7) şi (9), art. 10 alin. (4), art. 12 şi art. 15 alin. (4) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se realizează, după caz, de comisari şi persoane împuternicite din cadrul:
    a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (4), (7)-(9), (12) şi (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (3)-(9), art. 10 şi 12;
    b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (13), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (4) şi (8), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 12 şi art. 15 alin. (4).
    (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.
    ART. 20
    (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 19 alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
    ART. 21
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 22
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

                                       *

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 174 din 1 iulie 2011, cu excepţia prevederilor anexelor III şi IV.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 -------------
                 Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

                            p. Ministrul economiei,
                                Adrian Ciocănea,
                                secretar de stat

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 George Ciamba,
                                secretar de stat

                              Ministrul sănătăţii,
                           Gheorghe-Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 29 mai 2013.
    Nr. 322.


    ANEXA 1

               Categorii de echipamente electrice şi electronice

    1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
    2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
    3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
    4. Aparate electrice de consum
    5. Echipamente de iluminat
    6. Unelte electrice şi electronice
    7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv
    8. Dispozitive medicale
    9. Instrumente de monitorizare şi control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare şi control
    10. Distribuitoare automate
    11. Alte echipamente electrice şi electronice care nu se regăsesc în categoriile de mai sus


    ANEXA 2

            Lista cu substanţele restricţionate prevăzute la art. 4
              alin. (1) din hotărâre şi valorile concentraţiilor
               maxime din greutate admise în materialele omogene


    1. Plumb (0,1%);
    2. Mercur (0,1%);
    3. Cadmiu (0,01%);
    4. Crom hexavalent (0,1%);
    5. Bifenil-polibromuraţi (PBB) (0,1%);
    6. Eteri de difenil polibromuraţi (DEPB) (0,1%).


    ANEXA 3

                 Cererile de acordare, reînnoire sau revocare a
                 unor derogări prevăzute la art. 5 din hotărâre

    Cererile de acordare sau reînnoire a unor derogări ori, mutatis mutandis, de revocare a unei derogări pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice operator economic din lanţul de distribuţie şi includ cel puţin următoarele:
    a) denumirea, adresa şi datele de contact ale solicitantului;
    b) informaţii privind materialul sau componenta şi utilizările specifice ale substanţei în materialul ori componenta pentru care se solicită derogarea sau revocarea acesteia şi caracteristicile specifice ale acesteia;
    c) o justificare verificabilă şi documentată pentru o derogare sau pentru revocarea acesteia, în conformitate cu condiţiile stabilite la art. 5 din hotărâre;
    d) o analiză a eventualelor substanţe, materiale sau proiecte alternative, efectuată pe baza ciclului de viaţă, inclusiv, dacă sunt disponibile, informaţii privind cercetări independente, studii evaluate inter pares şi activităţi de dezvoltare realizate de solicitant şi o analiză privind disponibilitatea unor astfel de alternative;
    e) informaţii privind posibilele pregătiri pentru reutilizarea sau reciclarea materialelor din deşeuri de EEE, precum şi privind dispoziţiile referitoare la tratarea corespunzătoare a deşeurilor în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente şi electronice;
    f) alte informaţii relevante;
    g) acţiunile propuse pentru dezvoltarea, solicitarea dezvoltării şi/sau aplicarea eventualelor alternative, inclusiv un calendar pentru desfăşurarea de astfel de acţiuni de către solicitant;
    h) după caz, o indicaţie privind informaţiile care ar trebui considerate ca fiind proprietatea exclusivă a solicitantului, însoţită de o justificare verificabilă;
    i) o propunere de formulare exactă şi clară a derogării, în cazul cererilor de acordare a unei derogări;
    j) un rezumat al cererii.


    ANEXA 4

                         Declaraţia de conformitate UE

    1. Nr. ... [număr unic de identificare a echipamentelor electrice şi electronice (EEE)]
    2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat
    3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului).
    4. Obiectul declaraţiei (identificare a EEE permiţând trasabilitatea; poate include şi o fotografie, dacă este cazul).
    5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este conform cu prevederile Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.
    6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificaţiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea, dacă este cazul
    7. Informaţii suplimentare:

    Semnat pentru şi în numele: .................................
                                    (locul şi data emiterii)

    (numele, funcţia) (semnătura):
    ..............................


    ANEXA 5


   Procedură de evaluare a conformităţii prin controlul intern al producţiei

   Controlul intern al producţiei
    1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe propria răspundere că produsele în cauză satisfac cerinţele instrumentului legislativ care se aplică acestora.
    2. Documentaţia tehnică
    Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea produsului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
    - o descriere generală a produsului;
    - proiectul de concepţie şi desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
    - descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării produsului;
    - o listă a standardelor armonizate şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale instrumentului legislativ, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
    - rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; şi
    - rapoarte de încercări.
    3. Fabricaţia
    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 2 şi cu cerinţele instrumentelor legislative care se aplică acestora.
    4. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    4.1. Producătorul aplică marcajul de conformitate impus, prevăzut în instrumentul legislativ, pe fiecare produs care satisface cerinţele aplicabile ale instrumentului legislativ.
    4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru un model al produsului şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a produsului. Declaraţia de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante la cerere.
    5. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului cuprinse la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016