Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 271 din 3 aprilie 2012  privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 271 din 3 aprilie 2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele mãsuri de organizare a activitãţii de îmbunãtãţiri funciare şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Anexa nr. 3 se modificã în sensul eliminãrii bunurilor ale cãror date de identificare sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    2. Anexa nr. 12 se completeazã cu bunurile ale cãror date de identificare sunt prevãzute în anexã.

    ART. II
    Pentru bunurile prevãzute la art. I, Administraţia Naţionalã "Apele Române" va efectua lucrãrile de cadastru şi înscrierea în cartea funciarã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

                                 PRIM-MINISTRU
                             MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                  Stelian Fuia

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Bogdan Alexandru Drãgoi

    Bucureşti, 3 aprilie 2012.
    Nr. 271.


    ANEXĂ
                                     TABEL
             cu mijloacele fixe cu rol de apãrare care se transferã
           de la ANIF la A.N. Apele Române conform O.U.G. nr. 82/2011 ┌────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
 │Nr. │ Nr. MF │ Denumirea │ Denumirea activului ce │ Amplasamentul │ Caracteristicile │ Valoarea │
 │crt.│(actual) │ activului │ urmeazã a fi transferat │ │ tehnice │ actualizatã │
 │ │ │ din care │ ├───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┼───────┬──────┬────┤ conform │
 │ │ │ urmeazã a fi │ │ Cursul de │Bazinul hidro│Localita-│ Judeţul │Lungime│Înãl- │Anul│ balanţei la │
 │ │ │ transferate │ │ apã │ │ tea │ │ (m) │ţime │PIF │ data de │
 │ │ │active conform │ │ │ │ │ │ │ (m) │ │ 31.10.2011 │
 │ │ │anexei nr. 3 la│ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 │ │ │Hotãrârea Gu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │vernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ 1.705/2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. Argeş - Vedea │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 1│ │ │Dig Olt Sâi (transversal)│Dunãrea │Dunãrea │Liţa - │Teleorman│ 6.000│ 3,95│1965│ 33.207,07│
 │ │ │ │+teren aferent(suprafaţa │ │ │Turnu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │132.000 mp,zonã protecţie│ │ │Mãgurele │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │84.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤56994 │Liţa- Olt - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 2│(parţial)│judeţul │Dig Seaca (compartimenta-│Dunãrea │Dunãrea │Traian- │Teleorman│ 3.400│ 3,66│1965│ 10.200,00│
 │ │ │Teleorman - │re) şi teren aferent │ │ │Seaca │ │ │ │ │ │
 │ │ │unitate publicã│(suprafaţa 74.800 mp,zonã│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de protecţie 27.200 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 3│ │ │Dig Dunãre (Turnu Mãgu- │Dunãrea │Dunãrea │Turnu │Teleorman│ 18.800│ 4,49│1965│ 165.316,07│
 │ │ │ │rele-Seaca)+teren aferent│ │ │Mãgurele-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(suprafaţa 413.600 mp, │ │ │Traian │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │zonã de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │263.200 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 4│151056 │Clãdire canton │Clãdire canton Seaca + │Dunãrea │Dunãrea │Seaca │Teleorman│ │ │1971│ 5.184,00│
 │ │ │Seaca - utili- │teren aferent (2.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 5│57065 │Viişoara - │Dig longitudinal Suhaia -│Dunãrea │Dunãrea │Seaca - │Teleorman│ 16.500│ 4,2│1983│ 7.517.953,31│
 │ │(parţial)│judeţul │Zimnicea (amonte), cu │ │ │Lisa │ │ │ │ │ │
 │ │ │Teleorman - │stãvilar Gârla Iancului +│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │teren aferent (suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │412.500 mp, zonã de pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tecţie 231.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 6│ │ │Dig apãrare Suhaia (est +│lac Suhaia │Cãlmãţui │Viişoara │Teleorman│ 18.000│ 3,51│1973│ 320.811,90│
 │ │ │ │vest) cu evacuare E1,E2 +│ │ │Lisa- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent(370.000 mp,│ │ │Suhaia │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │zonã de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │185.000 mp)şi consolidãri│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dig │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 7│ │ │Dig longitudinal Zimnicea│Dunãrea │Dunãrea │Suhaia- │Teleorman│ 16.000│ 4,01│1962│ 395.336,58│
 │ │ │ │- Seaca (aval) + teren │ │ │Zimnicea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent (suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │512.000 mp, zonã de pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tecţie 224.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 8│ │ │Dig transversal Zimnicea │Dunãrea │Dunãrea │Zimnicea │Teleorman│ 1.400│ 4,25│1974│ 18.063,64│
 │ │ │ │(compartimentare)şi teren│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent(suprafaţa 110.700│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │mp, zonã de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │57.400 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 9│ │ │Dig longitudinal Zimnicea│Dunãrea + │Dunãrea │Zimnicea-│Teleorman│ 18.100│ 5,32│1962│ 176.315,92│
 │ │ │ │-Nãsturelu+ teren aferent│Vedea │ │Nãsturelu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(suprafaţa 380.700 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │zonã de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │197.400 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 10│151048 │Canton nr. 1 │Canton nr. 1 desecare │Dunãrea │Dunãrea │Zimnicea-│Teleorman│ │ │1962│ 3.718,00│
 │ │ │Desecare │Zimnicea + teren aferent │ │ │Nãsturelu│ │ │ │ │ │
 │ │ │Zimnicea - uti-│(4.910 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 11│151049 │Canton nr. 2 │Canton nr. 2 îndiguiri │Dunãrea │Dunãrea │Zimnicea-│Teleorman│ │ │1962│ 3.813,00│
 │ │ │îndiguiri │Zimnicea + teren aferent │ │ │km dig 2+│ │ │ │ │ │
 │ │ │Zimnicea - uti-│(7.800 mp) │ │ │200 │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 12│151050 │Canton nr. 3 │Canton nr. 3 îndiguiri │Dunãrea │Dunãrea │Nãsturelu│Teleorman│ │ │1962│ 3.649,00│
 │ │ │îndiguiri │Nãsturelu + teren aferent│ │ │km dig 11│ │ │ │ │ │
 │ │ │Nãsturelu- uti-│(5.120 mp) │ │ │+ 300 │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 13│151051 │Canton nr. 4 │Canton nr. 4 desecare │Dunãrea │Dunãrea │Nãsturelu│Teleorman│ │ │1962│ 3.719,00│
 │ │ │desecare │Nãsturelu + teren aferent│ │ │km dig 18│ │ │ │ │ │
 │ │ │Nãsturelu- uti-│(4.600 mp) │ │ │+ 100 │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 14│60369 │Clãdire canton │Canton I │Dunãrea │Dunãrea │Pietro- │Giurgiu │ │ │1960│ 13.076,00│
 │ │ │I Pietroşani - │ │ │ │şani │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 15│60370 │Clãdire canton │Canton II │Dunãrea │Dunãrea │Pietro- │Giurgiu │ │ │1960│ 7.164,00│
 │ │ │II Vedea II - │ │ │ │şani │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 16│60245 │Vedea Pietro- │Dig longitudinal Vedea │Dunãrea │Dunãrea │Vedea │Giurgiu │ 18.000│ 4,23│1960│ 91.584,00│
 │ │(parţial)│şani - judeţul │Pietroşani │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │Giurgiu - uti- ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 17│ │litate publicã │Dig transversal Vedea │Dunãrea │Dunãrea │Vedea │Giurgiu │ 4.000│ 4,8│1960│ 39.615,00│
 │ │ │ │Pietroşani │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 18│60371 │Clãdire canton │Canton III │Dunãrea │Dunãrea │Gãujani │Giurgiu │ │ │1960│ 6.907,00│
 │ │ │III Vedea - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 19│60372 │Clãdire canton │Canton IV │Dunãrea │Dunãrea │Vedea │Giurgiu │ │ │1960│ 7.140,00│
 │ │ │IV Vedea - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 20│60373 │Clãdire canton │Canton V │Dunãrea │Dunãrea │Vedea │Giurgiu │ │ │1960│ 4.856,00│
 │ │ │V Vedea - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 21│60244 │Vedea Slobozia-│Dig Slobozia Mahâru │Dunãrea │Dunãrea │Slobozia │Giurgiu │ 13.400│ 4,52│1964│ 126.900,00│
 │ │(parţial)│judeţul Giurgiu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 22│60375 │Clãdire canton │Canton cazematã │Dunãrea │Dunãrea │Slobozia │Giurgiu │ │ │1968│ 15.579,00│
 │ │ │cazematã SPE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cama- utilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 23│59525 │Malu Roşu │Dig apãrare Dunãre │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ 10.700│ 5│1965│ 306.280,00│
 │ │(parţial)│Gostinu - │(Gostinu) + teren aferent│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │judeţul Giurgiu├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 24│ │- utilitate │Consolidare mal Dumescu │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ │ │ │ 180.910,00│
 ├────┤ │publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 25│ │ │Dig compartimentare şi │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ 580│ 5│1980│ 80.233,00│
 │ │ │ │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 26│ │ │Dig transversal Bãneasa │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu -│Giurgiu │ 7.500│ 5│1962│ 41.552,00│
 │ │ │ │şi teren aferent │ │ │Bãneasa │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 27│59539 │Gostinu Greaca │Dig longitudinal (Greaca)│Dunãrea │Dunãrea │Gostinu -│Giurgiu │ 21.500│ 5│1967│ 73.195,00│
 │ │(parţial)│Argeş - judeţul│+ teren aferent │ │ │Greaca │ │ │ │ │ │
 │ │ │Giurgiu - uti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 28│60365 │Clãdire canton │Clãdire canton 16 + 300 │Dunãrea │Dunãrea │Prundu │Giurgiu │ │ │1968│ 16.568,00│
 │ │ │16 + 300 Prundu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 29│60367 │Clãdire canton │Clãdire canton 3 Bãneasa │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ │ │1964│ 13.183,00│
 │ │ │3 Bãneasa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 30│60368 │Clãdire canton │Clãdire canton 4 Bãneasa │Dunãrea │Dunãrea │Bãneasa │Giurgiu │ │ │1964│ 13.186,00│
 │ │(parţial)│4 Bãneasa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 31│123774 │Canton 4 + 500 │Canton 4 + 500 │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ │ │1964│ 3.317,00│
 │ │ │Gostinu - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 32│123773 │Clãdire canton │Canton 1 Oinacu │Dunãrea │Dunãrea │Oinacu │Giurgiu │ │ │1964│ 6.544,00│
 │ │ │I Oinacu - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 33│60364 │Clãdire canton │Canton 2 Gostinu │Dunãrea │Dunãrea │Gostinu │Giurgiu │ │ │1964│ 3.975,00│
 │ │ │II Gostinu - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. BANAT │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 34│52423 │Bocşa - Şoşdea-│Dig remuu mal stâng Valea│Valea │Timiş │Comuna │Caraş- │ 1.100│ 1,42│1988│ 111.902,18│
 │ │(parţial)│judeţul Caraş- │Stancu │Stancu │ │Mãureni, │Severin │ │ │ │ │
 │ │ │Severin - uti- │ │ │ │sat │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │Şoşdea │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 35│ │ │Dig remuu Valea Şoşdea │Valea │Timiş │Comuna │Caraş- │ 430│ 1,10│1988│ 34.721,43│
 │ │ │ │ │Şoşdea │ │Mãureni, │Severin │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │sat │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Şoşdea │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 36│ │ │Dig remuu Valea Ramna │Valea │Timiş │Comuna │Caraş- │ 1.250│ 1,20│1988│ 93.135,27│
 │ │ │ │ │Ramna │ │Berzovia │Severin │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 37│ │ │Dig remuu Valea Berzovia │Valea │Timiş │Comuna │Caraş- │ 400│ 1,00│1988│ 24.509,20│
 │ │ │ │ │Berzovia │ │Berzovia │Severin │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 38│ │ │Dig remuu Valea Burãu │Valea │Timiş │Comuna │Caraş- │ 300│ 1,10│1988│ 21.568,15│
 │ │ │ │ │Burãu │ │Ramna │Severin │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 39│ │ │Dig remuu CCB2 │CCB2 │Timiş │Comuna │Caraş- │ 420│ 1,10│1988│ 28.594,13│
 │ │ │ │ │ │ │Ramna │Severin │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 40│ │ │Dig remuu CCR2 │CCR2 │Timiş │Oraş │Caraş- │ 200│ 1,10│1988│ 37.580,92│
 │ │ │ │ │ │ │Bocşa │Severin │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 41│66676 │Roiga - judeţul│Dig închidere │Canal Roiga│Timiş │Comuna │Timiş │ 193│ │1971│ 146,00│
 │ │(parţial)│Timiş - utili- │ │ │ │Denta │ │ │ │ │ │
 │ │ │tate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 42│67857 │Ţeba-Timişat - │Dig izolare mal drept │Timişat │Timiş │Comuna │Timiş │ 10.714│ │1986│ 42.860,75│
 │ │(parţial)│judeţul Timiş -│ │ │ │Foieni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │Cruceni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 43│ │ │Dig Timişat mal stâng │Timişat │Timiş │Comuna │Timiş │ 10.714│ │1986│ 47.968,59│
 │ │ │ │ │ │ │Foieni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cruceni │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 44│14615 │Gostinu Greaca │Dig longitudinal │Dunãrea │Dunãrea │Greaca- │Cãlãraşi │ 19.500│ 5│1967│ 178.132,00│
 │ │(parţial)│Argeş - judeţul│(Chirnogi) + consolidare │ │ │Chirnogi │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlãraşi - uti-│şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │(1.570.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 45│ │ │Canton 2 Chirnogi, anexe │Dunãrea │Dunãrea │Chirnogi │Cãlãraşi │ │ │1956│ 10,77│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 46│ │ │Baraj Cataloi + teren │Valea │Dunãre │Cãscioa- │Cãlãraşi │ 208│ 5,8│1970│ 6.345,00│
 │ │ │ │aferent (10.200 mp) │Zboiului │ │rele │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 47│14543 │Olteniţa │Dig longitudinal │Dunãrea │Dunãre │Olteniţa-│Cãlãraşi │ 20.060│ 5│1970│50.160.844,00│
 │ │(parţial)│Surlari │(Olteniţa-Tatina) + teren│ │ │Spanţov │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dorobanţu - ju-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │deţul Cãlãraşi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 48│ │ │Canton 2 Olteniţa, anexe │Dunãrea │Dunãre │Olteniţa │Cãlãraşi │ │ │1930│ 953,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 49│ │ │Canton 3 Olteniţa, anexe │Dunãrea │Dunãre │Olteniţa │Cãlãraşi │ │ │1930│ 2.173,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 50│ │ │Canton 4 Olteniţa, anexe │Dunãrea │Dunãre │Olteniţa │Cãlãraşi │ │ │1930│ 2.173,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 51│ │ │Canton 5 Olteniţa │Dunãrea │Dunãre │Ulmeni │Cãlãraşi │ │ │1930│ 25,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 52│ │ │Dig longitudinal (Tatina-│Dunãrea │Dunãre │Spanţov- │Cãlãraşi │ 11.090│ 4,5│1970│ 2.352.050,00│
 │ │ │ │Dorobanţu) │ │ │Dorobanţu│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 53│ │ │Dig transversal Surlari │Dunãrea │Dunãre │Chiselet │Cãlãraşi │ 2.250│ 4,5│1970│ 2.204.360,00│
 │ │ │ │şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 54│ │ │Dig transversal Tatina │Dunãrea │Dunãre │Spanţov │Cãlãraşi │ 3.350│ 5,86│1970│ 2.252.867,00│
 │ │ │ │şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 55│ │ │Dig transversal Dorobanţu│canal │Dunãre │Dorobanţu│Cãlãraşi │ 9.100│ 5,8│1970│ 3.658.248,00│
 │ │ │ │ │Dorobanţu │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 56│ │ │Canton 6 Chiselet │Dunãrea │Dunãre │Chiselet │Cãlãraşi │ │ │1930│ 14,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 57│ │ │Canton 7 Chiselet │Dunãrea │Dunãre │Spanţov │Cãlãraşi │ │ │1930│ 26,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 58│ │ │Canton 8 Mânãstirea │Dunãrea │Dunãre │Dorobanţu│Cãlãraşi │ │ │1930│ 15,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 59│ │ │Canton 9 Mânãstirea │Dunãrea │Dunãre │Dorobanţu│Cãlãraşi │ │ │1930│ 2.328,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 60│ │ │Canton 10 Mânãstirea │Dunãrea │Dunãre │Dorobanţu│Cãlãraşi │ │ │1930│ 2.328,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 61│ │ │Canton 11 Mânãstirea │Dunãrea │Dunãre │Dorobanţu│Cãlãraşi │ │ │1930│ 2.042,00│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 62│14531 │Amenajarea │Îndiguire Boianu │Dunãrea │Dunãre │Doro- │Cãlãraşi │ 20.800│ 4│1971│ 17.537,00│
 │ │(parţial)│Boianu │Sticleanu + teren aferent│ │ │banţi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sticleanu - ju-│(131.120 mp) │ │ │Grãdiş- │ │ │ │ │ │
 │ │ │deţul Cãlãraşi-│ │ │ │tea, │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │Cãlãraşi │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 63│ │ │Îndiguire Boianu │Dunãrea │Dunãre │Grãdiştea│Cãlãraşi │ 21.400│ 4│1971│ 15.055,00│
 │ │ │ │Sticleanu (Mostiştea) + │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent (96.600 mp)│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 64│151289 │Clãdire canton │Clãdire canton Dunãrica -│Dunãrea │Dunãre │Ciocã- │Cãlãraşi │ │ │1965│ 1.589,00│
 │ │ │Dunãrica - │utilitate publicã + teren│ │ │neşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │aferent (2.982,32 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 65│151303 │Clãdire canton │Clãdire canton km 387 + │Dunãrea │Dunãre │Ciocã- │Cãlãraşi │ │ │1965│ 4.223,00│
 │ │ │km 387 - │teren aferent │ │ │neşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │(4.875,07 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 66│14610 │Amenajare │Îndiguire Cãlãraşi Rãul +│Br. Borcea │Dunãre │Cãlãraşi │Cãlãraşi │ 3.000│ 3,5│1961│ 1.447.684,97│
 │ │(parţial)│Cãlãraşi Rãul- │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │(1.619.700 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlãraşi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 67│151374 │Clãdire canton │Clãdire canton - km 27 + │Br. Borcea │Dunãre │Dichiseni│Cãlãraşi │ │ │1968│ 696,00│
 │ │ │km 27 - utili- │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tate publicã │(1.692,44 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 68│151375 │Clãdire canton │Clãdire canton - km 45 + │Br. Borcea │Dunãre │Cãlãraşi │Cãlãraşi │ │ │1967│ 773,00│
 │ │ │km 45 - utili- │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tate publicã │(1.885,01 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 69│14506 │Amenajarea │Dig longitudinal Dunãre │Dunãre │Dunãre │Borcea, │Cãlãraşi │ 42.000│ 3,8│1965│ 157.987,00│
 │ │(parţial)│Borcea de Sus -│42 km + teren aferent │ │ │Jegãlia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │(1.447.200 mp) │ │ │Unirea │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │Cãlãraşi - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 70│ │utilitate │Dig longitudinal Borcea │Br. Borcea │Dunãre │Borcea, │Cãlãraşi │ 31.200│ 3│1965│ 133.223,00│
 │ │ │publicã │31,2 km + teren aferent │ │ │Jegãlia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(1.287.000 mp) │ │ │Unirea │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 71│ │ │Consolidare mal Borcea - │Br. Borcea │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ 560│ │2004│16.605.268,38│
 │ │ │ │SPE Cerbu M. şi terenul │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 72│ │ │Dig apãrare pe │Br. Borcea │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ 1.328│ │1996│ 1.784.890,50│
 │ │ │ │traseu deviat 1.325 ml + │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent (47.700 mp)│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 73│ │ │Protecţie dig incinta │Br. Borcea │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ 360│ │1998│ 2.744.053,58│
 │ │ │ │Borcea de Sus (zona │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Baital) + teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │746 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 74│ │ │Dig transversal │Br. Borcea │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ 9.000│ 2,5│1965│ 42.189,00│
 │ │ │ │compartimentare 9 km şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │terenul aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 75│151331 │Clãdire canton-│Clãdire canton 5 şi │Br. Borcea │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 16.967,73│
 │ │ │5 - utilitate │terenul aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 76│151353 │Clãdire canton-│Clãdire canton 10 şi │ │Dunãre │Feteşti │Cãlãraşi │ │ │1938│ 2.038,00│
 │ │ │10 - utilitate │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │(2.780,96 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 77│151332 │Clãdire canton-│Clãdire canton 6 şi teren│ │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 16.650,73│
 │ │ │6 - utilitate │aferent (3.985 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 78│151333 │Clãdire canton-│Clãdire canton 7 şi │ │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 16.794,73│
 │ │ │7 - utilitate │teren aferent (4.344 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 79│151326 │Clãdire canton-│Clãdire canton 8 şi teren│ │Dunãre │Jegãlia │Cãlãraşi │ │ │1965│ 18.293,51│
 │ │ │8 - utilitate │aferent (3.880 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 80│151327 │Clãdire canton-│Clãdire canton 1 şi teren│ │Dunãre │Unirea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 17.009,06│
 │ │ │1 - utilitate │aferent (3.892 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 81│151328 │Clãdire canton-│Clãdire canton 2 şi teren│ │Dunãre │Unirea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 17.482,06│
 │ │ │2 - utilitate │aferent (5.075 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 82│151329 │Clãdire canton-│Clãdire canton 3 şi teren│ │Dunãre │Jegãlia │Cãlãraşi │ │ │1965│ 16.641,75│
 │ │ │3 - utilitate │aferent (3.152 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 83│151330 │Clãdire canton-│Clãdire canton 4 şi teren│ │Dunãre │Borcea │Cãlãraşi │ │ │1965│ 16.844,73│
 │ │ │4 - utilitate │aferent (4.471 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 84│14538 │Amenajare │Dig apãrare Dunãre Gâldãu│Br. Borcea │Dunãre │Unirea, │Cãlãraşi │ 7.816│ 2,5│1969│ 43.212,00│
 │ │(parţial)│Unirea Jegãlia │7,8 km şi teren aferent │ │ │Jegãlia │ │ │ │ │ │
 │ │ │Gâldãu - │(393.700 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlãraşi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 85│16784 │Amenajarea │Dig Dunãre km 0+00-25+100│Dunãre │Dunãre │Stelnica-│Ialomiţa │ 25.100│ 4│1965│ 262.853,21│
 │ │(parţial)│Borcea de Jos -│(Comp. I) │ │ │Borduşani│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │judeţul ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 86│ │Ialomiţa - │Dig transversal │Dunãre │Dunãre │Borduşani│Ialomiţa │ 8.700│ 4│1965│ 425.796,29│
 │ │ │utilitate │(25+100-30+800) │ │ │- Fãcãeni│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 87│ │ │Dig Borcea km │Br. Borcea │Dunãre │Stelnica │Ialomiţa │ 19.800│ 4│1965│ 805.658,23│
 │ │ │ │31+800-51+700 (Comp. II) │ │ │Borduşani│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 88│ │ │Clãdire canton │ │Dunãre │Fãcãeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 50.698,48│
 │ │ │ │Ghindãreşti şi anexe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │terenul aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 89│ │ │Clãdire canton Sãltava şi│ │Dunãre │Fãcãeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 48.307,93│
 │ │ │ │anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 90│ │ │Clãdire canton Fãcãeni şi│ │Dunãre │Fãcãeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 36.701,79│
 │ │ │ │anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 91│ │ │Dig compart. III Borcea │Br. Borcea │Dunãre │Fãcãeni │Ialomiţa │ 45.200│ 4│1965│ 363.154,99│
 │ │ │ │km 25 + 100 - 70 + 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 92│ │ │Clãdire canton Ceangâru │ │Dunãre │Borduşani│Ialomiţa │ │ │1965│ 53.003,46│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 93│ │ │Clãdire canton Popovici │ │Dunãre │Borduşani│Ialomiţa │ │ │1965│ 52.852,46│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 94│16786 │Amenajarea │Dig Giurgeni - Spiru │Dunãre │Dunãre │Giurgeni │Ialomiţa │ 18.420│ 4│1960│ 388.765,86│
 ├────┤(parţial)│Giurgeni - │Haret │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ 95│ │Vlãdeni - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │judeţul │Dig Piua Pietrei - │ │ │Giurgeni-│Ialomiţa │ 4.400│ 3│1960│ 18.594,97│
 │ │ │Ialomiţa - │Giurgeni │ │ │Berteşti │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate pu- ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 96│ │blicã │Clãdire canton 3 Giurgeni│ │ │Giurgeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 34.649,61│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 97│ │ │Clãdire canton 4 Giurgeni│ │ │Giurgeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 34.649,61│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 98│ │ │Dig Fãcãeni Vlãdeni │Br. Borcea │Dunãre │Fãcãeni- │Ialomiţa │ 22.750│ 4│1965│ 2.557.859,71│
 │ │ │ │ │ │ │Vlãdeni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 99│ │ │Clãdire canton 1 Fãcãeni │ │Dunãre │Fãcãeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 47.617,77│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 100│ │ │Clãdire canton 2 Vlãdeni │ │Dunãre │Vlãdeni │Ialomiţa │ │ │1965│ 63.465,25│
 │ │ │ │şi anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 101│ │ │Consolidare mal Borcea │Dunãre │Dunãre │Giurgeni │Ialomiţa │ │ │2008│ 3.513.775,72│
 │ │ │ │zona Luciu Giurgeni │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(lucrare recepţionatã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2008) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 102│16986 │Amenajarea │Dig Borcea mal stâng │Br. Borcea │Dunãre │Stelnica-│Ialomiţa │ 11.250│ 4│1965│ 1.098,82│
 │ │parţial) │Stelnica - │ │ │ │Borduşani│ │ │ │ │ │
 │ │ │Borduşani- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ialomiţa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 103│95128 │Amenajarea │Dig de apãrare BDS şi │Dunãre şi │Dunãre şi │Brãila- │Brãila │ 14.700│4,5 şi│1965│ 102.502,62│
 │ │parţial) │Incinta Brãila-│teren aferent │Siret │Siret │Vlãdeni │ │ │4 │ │ │
 │ │ │Dunãre-Siret- │(264.100 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Brãila-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 104│151216 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Vãdeni │Brãila │ │ │1950│ 199,91│
 │ │ │locuit cu │structurã din zidãrie C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │BDS (apãrare) + teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie │aferent (2.156 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │C1 BDS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 105│151218 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Vãdeni │Brãila │ │ │1950│ 45.610,34│
 │ │ │locuit cu │structurã din zidãrie C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │BDS (apãrare) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie │aferent (1.562 mp) Dunãre│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │C2 BDS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 106│151217 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Vãdeni │Brãila │ │ │1950│ 174,78│
 │ │ │locuit cu │structurã din zidãrie C4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │BDS (apãrare) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie │aferent (968 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │C4 BDS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 107│95178 │Amenajare │Dig apãrare - incinta │Dunãre │Dunãre │Tichi- │Brãila │ 20.000│ 4,2│1970│ 120.388,61│
 │ │(parţial)│Incinta │Chişcani (comp. III) şi │ │ │leşti- │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cãlmãţui- │teren aferent │ │ │Gropeni │ │ │ │ │ │
 │ │ │Gropeni- │(195.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │Chişcani - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 108│ │judeţul Brãila-│Dig apãrare Cãlmãţui- │Dunãre │Dunãre │Tufeşti │Brãila │ 14.050│ 4│1969│ 266.209,98│
 │ │ │utilitate │Gropeni (comp. II) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(301.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 109│ │ │Dig apãrare Cãlmãţui- │Dunãre │Dunãre │Stâncuţa-│Brãila │ 17.200│ 3,5│1969│ 176.282,25│
 │ │ │ │Gropeni (comp. I) şi te- │ │ │Berteşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ren aferent (152.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 110│ │ │Dig compartimentare │Dunãre │Dunãre │Stâncuţa │Brãila │ 6.500│ 2,5│1969│ 103.099,56│
 │ │ │ │Cãlmãţui-Gropeni şi teren│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent(156.300 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 111│151248 │Sediu canton │Sediu canton nr. 11 şi │ │Dunãre │Tichi- │Brãila │ │ │1959│ 21.329,62│
 │ │ │nr. 11 (apãrare│teren aferent (9.114 mp) │ │ │leşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 112│151247 │Sediu canton │Sediu canton nr. 10 şi │ │Dunãre │Tichi- │Brãila │ │ │1958│ 20.722,19│
 │ │ │nr. 10 │teren aferent (6.115 mp) │ │ │leşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 113│151246 │Sediu canton │Sediu canton nr. 9 şi │ │Dunãre │Gropeni │Brãila │ │ │1957│ 21.294,51│
 │ │ │nr. 9 (apãrare)│teren aferent (9.701 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 114│151243 │Sediu canton │Sediu canton nr. 6 şi │ │Dunãre │Tufeşti │Brãila │ │ │1957│ 18.666,76│
 │ │ │nr. 6 │teren aferent (6.310 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 115│151244 │Sediu canton │Sediu canton nr. 7 şi │ │Dunãre │Tufeşti │Brãila │ │ │1957│ 20.242,25│
 │ │ │nr. 7 │teren aferent (2.908 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 116│151245 │Sediu canton │Sediu canton nr. 8 şi │ │Dunãre │Tufeşti │Brãila │ │ │1957│ 20.247,32│
 │ │ │nr. 8 │teren aferent (7.027 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 117│151253 │Clãdire de │Clãdire de locuit │ │Dunãre │Berteşti │Brãila │ │ │1952│ 521,75│
 │ │ │locuit cu │cu structurã din zidãrie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │C1 (apãrare) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie C1 │aferent (257 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 118│151254 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Berteşti │Brãila │ │ │1952│ 232,61│
 │ │ │locuit │structurã din zidãrie C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │cu structurã │(apãrare) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │din zidãrie C2 │aferent (369 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 119│151255 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Stãncuţa │Brãila │ │ │1952│ 215,39│
 │ │ │locuit cu │structurã din zidãrie C3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │şi teren aferent (369 mp)│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie C3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 120│151256 │Clãdire de │Clãdire de locuit cu │ │Dunãre │Stãncuţa │Brãila │ │ │1952│ 274,74│
 │ │ │locuit cu │structurã din zidãrie C4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │structurã din │şi teren aferent (369 mp)│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │zidãrie C4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 121│95229 │Amenajare │Dig apãrare Braţ Mãcin + │Br. Mãcin │Dunãre │Frecãţei │Brãila │150.500│2,6 - │1971│ 6.107.913,11│
 │ │(parţial)│Incinta Insula │dig apãrare Braţ Vâlciu │şi │ │şi │ │ │3,6 │ │ │
 │ │ │Mare a Brãilei-│şi teren aferent │Br. Vâlciu │ │Mãraşu │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Brãila-│(6.472.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 122│ │publicã │Dig apãrare şi comparti- │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ 12.300│ 3-3,5│ 197│ 20.121,32│
 │ │ │ │mentare Salcia şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent (541.200 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 123│ │ │Dig apãrare şi comparti- │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ 12.200│ 3-3,5│1971│ 22.294,31│
 │ │ │ │mentare Salcia şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent (536.800 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 124│151230 │Sediu canton 2 │Sediu canton 2 Mãcin km │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1970│ 38.332,00│
 │ │ │Mãcin km 13 │13 şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │(1.340 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 125│151231 │Sediu canton 3 │Sediu canton 3 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1960│ 6.008,00│
 │ │ │Mãcin km 17+100│km 17+100 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │aferent (2.960 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 126│151232 │Sediu canton 4 │Sediu canton 4 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1960│ 42.690,00│
 │ │ │Mãcin km 21+500│km 21+500 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (7.900 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 127│151233 │Sediu canton 5 │Sediu canton 5 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1960│ 2.229,00│
 │ │ │Mãcin km 22+800│km 22+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │aferent (1.820 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 128│151234 │Sediu canton 6 │Sediu canton 6 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1971│ 78.805,00│
 │ │ │Mãcin km 35 │km 35+000 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │aferent (4.252,5 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 129│151235 │Sediu canton 7 │Sediu canton 7 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1972│ 62.679,00│
 │ │ │Mãcin km 42+200│km 42+200 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (2.294 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 130│151236 │Sediu canton 8 │Sediu canton 8 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1972│ 22.905,00│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mãcin km 51+100│km 51+100 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (4.201 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 131│151237 │Sediu canton 9 │Sediu canton 9 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1970│ 32.050,00│
 │ │ │Mãcin km 57+800│km 57+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (2.398 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 132│151238 │Sediu canton 10│Sediu canton 10 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1968│ 42.869,00│
 │ │ │Mãcin km 68+800│km 68+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (2.593 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 133│151239 │Sediu canton 11│Sediu canton 11 Mãcin │ │Dunãre │Frecãţei │Brãila │ │ │1971│ 51.721,00│
 │ │ │Mãcin km 75+800│km 75+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │aferent (932 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 134│151224 │Sediu canton 1 │Sediu canton 1 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1968│ 12.549,00│
 │ │ │Vâlciu km 1+500│km 1+500 şi teren aferent│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │apãrare) - │(4.492 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 135│151223 │Sediu sector │Sediu sector Mãraşu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1968│ 124.833,00│
 │ │ │Mãraşu - │Canton 2 km 10+600 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │teren aferent (7.850 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 136│151225 │Sediu canton 3 │Sediu canton 3 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1969│ 13.313,00│
 │ │ │Vâlciu km 19 │km 19+000 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │aferent (2.570 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 137│151226 │Sediu canton 4 │Sediu canton 4 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1970│ 64.564,00│
 │ │ │Vâlciu │km 30+500 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │km 30+500 │aferent (2.724 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 138│151227 │Sediu canton 5 │Sediu canton 5 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1970│ 87.982,00│
 │ │ │Vâlciu │km 37+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │km 37+800 │aferent (5.318 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 139│151228 │Sediu canton 6 │Sediu canton 6 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1971│ 41.062,00│
 │ │ │Vâlciu │km 47+800 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │km 47+800 │aferent (3.518 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 140│151229 │Sediu canton 7 │Sediu canton 7 Vâlciu │ │Dunãre │Mãraşu │Brãila │ │ │1970│ 72.616,00│
 │ │ │Vâlciu km 54 │km 54+000 şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │(apãrare) - │aferent (2.762 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 141│94320 │Glodeanu │Baraj Pitulicea, dig, │pârâul │Ialomiţa │Pitulicea│Buzãu │ 290│ 6,5│1973│ 12.698,00│
 │ │(parţial)│Sãrat - judeţul│consolidãri │Sãrata │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │Buzãu - │ │ │ │Glodeanu │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │Sãrat │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │95110 │Terenuri │Terenuri neagricole │pârâul │Ialomiţa │ │Buzãu │ │ │ │ 8.700,00│
 │ │parţial) │neagricole - │diguri Pitulicea │Sãrata │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │diguri │(8.700 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │95112 │Terenuri nea- │Terenuri neagricole ape, │pârâul │Ialomiţa │ │Buzãu │ │ │ │ 1.250.000,00│
 │ │(parţial)│gricole - ape, │bãlţi Pitulicea │Sãrata │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │bãlţi │(1.250.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 142│92313 │Ghighiu - │Diguri longitudinale │pârâu │pârâu Sãrata │Boldeşti,│Prahova │ 5.550│ 1,5│1996│ 335.674,89│
 │ │(parţial)│Boldeşti - │Râiosu │Râiosu │ │Dulbanu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Grãdiştea - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Prahova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. CRIŞURI │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 143│81383 │Valea Ierului -│Dig drept şi stâng Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │Andrid, │Satu Mare│ 8.300│ 2,8│1971│ 4.092.983,65│
 │ │(parţial)│judeţul Satu │Aval │ │ │Pir │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 144│ │ │Dig drept Ier Amonte │CC Ier │Crişuri-Ier │Andrid, │Satu Mare│ 16.550│ 2,6│1971│ 21.800,00│
 │ │ │ │ │ │ │Vezendiu,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 145│ │ │Dig stâng Ier Amonte │CC Ier │Crişuri-Ier │Santãu, │Satu Mare│ 16.550│ 2│1971│ 98.700,00│
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Craido- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │rolţ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 146│ │ │Dig canal colector │CC Tiream- │Crişuri-Ier │Tiream - │Satu Mare│ 13.350│ 2│1971│ 4.700,00│
 │ │ │ │Tiream-Dindeşti │Dindeşti │ │Dindeşti │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 147│ │ │Dig drept Cubic │CC Cubic │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ 4.800│ 2│1971│ 3.100,00│
 │ │ │ │ │ │ │Ghenci, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 148│ │ │Dig stâng Cubic │CC Cubic │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ 4.800│ 2│1971│ 8.500,00│
 │ │ │ │ │ │ │Ghenci, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 149│ │ │Dig drept Checheţ │CC Checheţ │Crişuri-Ier │comuna │Satu Mare│ 7.800│ 2│1971│ 5.300,00│
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 150│ │ │Dig stâng Checheţ │CC Checheţ │Crişuri-Ier │comuna │Satu Mare│ 7.800│ 2│1971│ 6.300,00│
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 151│ │ │Dig apãrare Dindeşti │CC Ier │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ 4.165│ 4│1970│ 12.000,00│
 │ │ │ │ │ │ │Dindeşti,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Andrid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 152│ │ │Dig apãrare Dindeşti │CC Ier │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ │ │1998│ 581.200,00│
 │ │ │ │ │ │ │Dindeşti,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Andrid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 153│ │ │Dig apãrare Dindeşti │CC Ier │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ │ │1999│ 71.000,00│
 │ │ │ │ │ │ │Dindeşti,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Andrid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 154│ │ │Completare terasamente │ │ │ │Satu Mare│ │ │2000│ 205.000,00│
 │ │ │ │dig închidere Andrid │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 155│ │ │Dig drept Sudurãu │CC Sudurãu │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ 2.930│ 2│1971│ 1.200,00│
 │ │ │ │ │ │ │Sudurãu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Santãu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 156│ │ │Dig stâng Sudurãu │CC Sudurãu │Crişuri-Ier │satul │Satu Mare│ 4.250│ 2│1971│ 3.900,00│
 │ │ │ │ │ │ │Sudurãu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Santãu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 157│ │ │CC Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │comunele │Satu Mare│ 4.150│ - 4│1971│ 153.900,00│
 │ │ │ │ │ │ │Andrid şi│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Pir │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 158│ │ │Regularizare Valea Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │Satu Mare│ │ │ │1992│ 1.498.100,00│
 │ │ │ │(consolidare pod) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 159│ │ │Regularizare Valea Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │Satu Mare│ │ │ │1995│ 1.269.100,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 160│ │ │CC Valea Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │Satu Mare│ │ │ │2000│ 23.900,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 161│ │ │CC Ier (Sector III) │CC Ier │Crişuri-Ier │comunele │Satu Mare│ 37.850│ - 4│1971│ 6.889.000,00│
 │ │ │ │ │ │ │Andrid, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Vezendiu,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cãuaş, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Santãu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Craidorol│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 162│ │ │Baraj Andrid │Valea Ier │Crişuri-Ier │Andrid │Satu Mare│ 4.332│ 5│1970│ 813.300,00│
 │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │ │Baraj Andrid │Valea Ier │Crişuri-Ier │Andrid │Satu Mare│ │ │1992│ 3.907.600,00│
 │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │ │Baraj Andrid │Valea Ier │Crişuri-Ier │Andrid │Satu Mare│ │ │1995│ 307.200,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 163│ │ │Baraj Zimoiaş │Valea │Crişuri-Ier │comuna │Satu Mare│ 175│ 3,7│1975│ 172.400,00│
 │ │ │ │ │Zimoiaş │ │Andrid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 164│ │ │Baraj Becheni │Valea │Crişuri-Ier │comuna │Satu Mare│ 360│ 4,5│1978│ 288.000,00│
 │ │ │ │ │Becheni │ │Sãuca- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Becheni │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 165│89623 │Valea Ierului -│Dig drept Valea Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │Tarcea, │Bihor │ 48.000│ 3│1970│ 63.200,00│
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │Cherechiu│ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │Sãcueni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │Diosig │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 166│ │ │Dig stâng Valea Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 48.000│ 3│1970│ 61.700,00│
 │ │ │ │ │ │ │Vãşad, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Curtuie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │şeni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 167│ │ │Dig apãrare al comunei │CC Şimian │Crişuri-Ier │Şimian │Bihor │ 2.950│ 4│1970│ 13.700,00│
 │ │ │ │Şimian │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 168│ │ │Dig Canal Morilor mal │CC Morilor │Crişuri-Ier │Diosig │Bihor │ 8.250│ 2│1971│ 7.000,00│
 │ │ │ │stâng │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 169│ │ │Dig Canal Morilor mal │CC Morilor │Crişuri-Ier │Diosig │Bihor │ 820│ 2│1971│ 2.500,00│
 │ │ │ │drept │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 170│ │ │Dig Canal Galoşpetreu mal│CC │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 5.900│ 2│1971│ 5.700,00│
 │ │ │ │drept │Galoşpetreu│ │Vãşad, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Curtuie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │şeni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 171│ │ │Dig Canal Galoşpetreu mal│CC │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 5.900│ 2│1971│ 5.500,00│
 │ │ │ │stâng │Galoşpetreu│ │Vãşad, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Curtuie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │şeni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 172│ │ │Dig Canal Anticar mal │CC Anticar │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 3.900│ 2│1971│ 2.700,00│
 │ │ │ │stâng │ │ │Târguşor,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Terechiu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 173│ │ │Dig Canal Anticar mal │CC Anticar │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 3.450│ 2│1971│ 1.400,00│
 │ │ │ │drept │ │ │Târguşor,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Terechiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 174│ │ │Dig Canal Şimian mal │CC Şimian │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 8.400│ 2│1971│ 7.700,00│
 │ │ │ │drept │ │ │Şilindru,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Şimian, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │oraşul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sãcuieni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 175│ │ │Dig Canal Şimian mal │CC Şimian │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 8.325│ 2│1971│ 6.400,00│
 │ │ │ │stâng │ │ │Şilindru,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Şimian, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cheşereu,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cherechiu│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 176│ │ │CC Ier │CC Ier │Crişuri-Ier │comunele │Bihor │ 48.000│ - 4│1970│ 6.656.600,00│
 │ │ │ │ │ │ │Tarcea, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cherechiu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sãcueni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Diosig, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sãlacea, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Roşiori │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 177│ │ │CC Şimian │CC Şimian │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 26.639│ - 2,8│1971│ 1.521.400,00│
 │ │ │ │ │ │ │Şimian, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Şilindru,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │oraşul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sãcueni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cherechiu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cheşereu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 178│ │ │CC Morilor │CC Morilor │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 8.250│ - 2,8│1971│ 400.000,00│
 │ │ │ │ │ │ │Diosig │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 179│ │ │CC Galoşpetreu II │CC │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 24.200│ - 2,8│1971│ 916.200,00│
 │ │ │ │ │Galoşpetreu│ │Curtuie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │II │ │şeni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Vãşad │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 180│ │ │Baraj Galoşpetreu (Vãşad)│Valea Rât │Crişuri-Ier │satul │Bihor │ 722│ 5│1970│ 570.100,00│
 │ │ │ │ │ │ │Vãşad, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Curtuie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │şeni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 181│ │ │Baraj Şimian I │Valea │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 350│ 5│1970│ 287.500,00│
 │ │ │ │ │Salcia │ │Şimian │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 182│ │ │Barajul Sãlacea │Valea │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 467│ 5│1975│ 460.800,00│
 │ │ │ │ │Fancica │ │Sãlacea │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 183│ │ │Barajul Diosig │Valea │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 186│ 8,5│1975│ 526.500,00│
 │ │ │ │ │Fazanilor │ │Diosig │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 184│ │ │Baraj acumulare Şilindru,│Valea │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 288│ 4,8│1978│ 438.700,00│
 │ │ │ │construcţii anexe şi │Şilindru │ │Şimian, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │teren │ │ │satul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Şilindru │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 185│ │ │Baraj Acumulare Şimian II│Valea │Crişuri-Ier │comuna │Bihor │ 240│ 3│1980│ 1.824.700,00│
 │ │ │ │ │Salcia │ │Şimian │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 186│ │ │Canton Galoşpetreu │CC │Crişuri-Ier │Galoşpe- │Bihor │ │ │1970│ 47.400,00│
 │ │ │ │ │Galoşpetreu│ │treu │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 187│90624 │Bazinul │Baraj Inot (Osasaua) │Valea │Barcãu │satul │Bihor │ 177│ 6,75│1980│ 342.300,00│
 │ │(parţial)│Hidrografic │ │Osasaua │ │Pagaia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Valea Inot - │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │Boianu │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 188│ │ │Baraj Boianu Mare │Valea Hula │Barcãu │Boianu │Bihor │ 146│ 6,8│1985│ 396.900,00│
 │ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 189│ │ │Baraj Pagaia 1 │Valea │Barcãu │satul │Bihor │ 112│ 6│1985│ 268.300,00│
 │ │ │ │ │Pagaia │ │Pagaia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Boianu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 190│ │ │Baraj Dania Valea Inot │Valea │Barcãu │comuna │Bihor │ 158│ 6,5│1985│ 730.000,00│
 │ │ │ │ │Dania │ │Viişoara │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 191│ │ │Baraj Reghea │Valea │Barcãu │satul │Bihor │ 107│ 6,45│1986│ 296.900,00│
 │ │ │ │ │Reghea │ │Reghea, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Viişoara │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 192│89626 │Barcãu mal │Baraj Iertaş (Almaşu │Valea │Barcãu │satul │Bihor │ 108│ 7│1993│ 24.600,00│
 │ │(parţial)│stâng amonte │Mare) │Iertaş │ │Almaşu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Marghita - │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │Balc │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 193│ │ │Baraj Sãldãbagiu (Dolea) │Valea │Barcãu │satul │Bihor │ 206│ 8│1996│ 182.800,00│
 │ │ │ │ │Sãldãbagiu │ │Sãldãba- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │giu de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Barcãu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Balc │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 194│150386 │Canton Andrid -│Canton Andrid │CC Ier │Crişuri-Ier │Andrid │Satu Mare│ │ │1970│ 44.000,00│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 195│150388 │Canton Cãuaş - │Canton Cãuaş │CC Ier │Crişuri-Ier │Cãuaş │Satu Mare│ │ │1972│ 74.600,00│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 196│150418 │Canton tip 2 │Canton tip 2 Şimian, │CC Şimian │Crişuri-Ier │Şimian │Bihor │ │ │1970│ 61.200,00│
 │ │ │Şimian - │anexe şi teren 2.157 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 197│150416 │Centru │Centru gospodãresc │CC Ier │Crişuri-Ier │Sãcuieni │Bihor │ │ │1970│ 666.000,00│
 │ │ │gospodãresc │Sãcueni, anexe şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sãcuieni - │5.141 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 198│150419 │Canton tip 1 │Canton tip 1 Diosig │CC Ier │Crişuri-Ier │Diosig │Bihor │ │ │1970│ 42.800,00│
 │ │ │Diosig │frontierã, anexe şi teren│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │frontierã - │1.080 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 199│150422 │Canton tip 2 │Canton Diosig Valea │Valea │Crişuri-Ier │Diosig │Bihor │ │ │1977│ 78.000,00│
 │ │ │baraj Diosig │Fazanilor, anexe şi teren│Fazanilor │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Valea Fazanilor│6.256 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 200│150420 │Clãdire canton │Canton baraj Sãlacea, │Valea │Crişuri-Ier │Sãlacea │Bihor │ │ │1975│ 16.700,00│
 │ │ │baraj Sãlacea -│anexe şi teren 144 mp │Fancica │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 201│89625 │Canal colector │Dig stâng C Colector │Canal │Canal │Ghiorac │Bihor │ 15.180│ 2,5-4│1902│ 500,00│
 │ │(parţial)│mal stâng - │0+000-15+180 │colector │colector │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Inand - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 202│ │ │Dig stâng canal colector │Canal │Canal │Arpãşel, │Bihor │ 4.170│ 2,5-4│1902│ 419.200,00│
 │ │ │ │15+180 - 24+080; │colector │colector │Tulca, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │26+600-31+060 - 57+700; │ │ │Homorog, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │59+900 - 61+100 │ │ │Inand, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Cefa, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Berechiu,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sânnico- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │lau │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Român, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Roit, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Girişu de│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Criş, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Tãrian │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 203│ │ │Dig drept Valea Berechiu │Valea │Canal │Sânnico- │Bihor │ 1.260│ 4,7│1902│ 0,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+260 │Berechiu │colector │lau Român│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 204│ │ │Dig stâng Valea Berechiu │Valea │Canal │Sânnico- │Bihor │ 1.450│ 4,6│1902│ 0,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+450 │Berechiu │colector │lau Român│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 205│ │ │Dig drept Valea Inand │Valea │Canal │Cefa │Bihor │ 335│ 4,8│1902│ 0,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+335 │Inand │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 206│ │ │Dig stâng Valea Inand │Valea Inand│Canal │Cefa │Bihor │ 1.670│ 5│1902│ 0,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+670 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 207│ │ │Dig drept Valea Anter │Valea Anter│Canal │Arpãşel │Bihor │ 1.660│ 2│1902│ 17.800,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+660 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 208│ │ │Dig stâng Valea Anter │Valea Anter│Canal │Arpãşel │Bihor │ 1.800│ 2│1902│ 14.000,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+800 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 209│ │ │Dig drept Valea Oprea │Valea Oprea│Canal │Homorog │Bihor │ 1.000│ 3│1902│ 7.300,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+000 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 210│ │ │Dig stâng Valea Oprea │Valea Oprea│Canal │Homorog │Bihor │ 2.065│ 3│1902│ 15.000,00│
 │ │ │ │0+000 - 2+065 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 211│ │ │Dig drept Valea Ghepeş │Valea │Canal │Ghiorac │Bihor │ 4.700│ 1│1912│ 50.200,00│
 │ │ │ │0+000 - 4+700 │Ghepeş │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 212│ │ │Dig stâng Valea Ghepeş │Valea │Canal │Ghiorac │Bihor │ 6.620│ 1│1953│ 43.700,00│
 │ │ │ │0+000 - 6+620 │Ghepeş │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 213│ │ │Dig drept Valea Canal │Canal │Canal │Tulca │Bihor │ 7.250│ 2│1948│ 33.300,00│
 │ │ │ │Culişer 0+000 - 7+250 │Culişer │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 214│ │ │Dig stâng Valea Canal │Canal │Canal │Arpãşel │Bihor │ 6.900│ 2│1948│ 38.300,00│
 │ │ │ │Culişer 0+000 - 6+900 │Culişer │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 215│ │ │Dig Valea Toboliu │Valea │Canal │Toboliu │Bihor │ 1.860│ 2-2,5│1981│ 210.900,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+860 │Toboliu │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 216│ │ │Dig Valea Alceu │Valea Alceu│Canal │Toboliu │Bihor │ 2.100│ 4,5│1981│ 136.300,00│
 │ │ │ │0+000 - 2+100 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 217│ │ │Dig Valea Ciur mal drept │Valea Ciur │Canal │Inand │Bihor │ 1.100│ 1 m-│1982│ 94.900,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+100 │ │colector │ │ │ │ 3 m │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 218│ │ │Dig Valea Ciur mal stâng │Valea Ciur │Canal │Inand │Bihor │ 1.900│ 1 m-│1982│ 137.200,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+900 │ │colector │ │ │ │ 3 m │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 219│ │ │Dig drept CP1 │Canal CP1 │Canal │Ghiorac │Bihor │ 1.080│ 2│1984│ 100.500,00│
 │ │ │ │0+000-1+080 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 220│ │ │Dig stâng CP1 │Canal CP1 │Canal │Ghiorac │Bihor │ 1.080│ 2│1984│ 93.300,00│
 │ │ │ │0+000-1+080 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 221│ │ │Dig drept C. Mixt │Canal mixt │Canal │Ghiorac │Bihor │ 2.180│ 2│1984│ 145.400,00│
 │ │ │ │0+000-2+180 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 222│ │ │Dig stâng C. Mixt │Canal mixt │Canal │Ghiorac │Bihor │ 2.180│ 2│1984│ 142.200,00│
 │ │ │ │0+000-2+180 │ │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 223│ │ │Dig stâng Canal Cefa 1 │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ 1.000│ 1,5-2│1910│ 0,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+000 │Cefa 1 │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 224│ │ │Dig drept Canal Cefa 3 │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ 2.015│ 1-1,5│1905│ 500,00│
 │ │ │ │0+000 - 2+015 │Cefa 3 │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 225│ │ │Dig stâng Canal Cefa 3 │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ 2.015│ 1-1,5│1905│ 500,00│
 │ │ │ │0+000 - 2+015 │Cefa 3 │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 226│ │ │Canal colector │Canal │Canal │ │Bihor │ 46.000│-2.5-4│1953│ 182.700,00│
 │ │ │ │ │colector │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 227│ │ │Baraj Miersig │Valea │Canal │comuna │Bihor │ 310│ 9,4│1982│ 2.199.300,00│
 │ │ │ │ │Sintitelec │colector │Husãsãu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │de Tinca │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 228│ │ │Baraj Şauaieu │Valea │Canal │comuna │Bihor │ 369│ 11,8│1983│ 4.515.800,00│
 │ │ │ │ │Rãdoi │colector │Nojorid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 229│ │ │Baraj Homorog │Valea din │Canal │comuna │Bihor │ 178│ 6,4│1983│ 1.190.800,00│
 │ │ │ │ │Pustã │colector │Mãdãraş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 230│ │ │Baraj Ianoşda │Velju │Canal │comuna │Bihor │ 66│ 7│1993│ 184.100,00│
 │ │ │ │ │Pustei │colector │Mãdãraş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 231│ │ │Baraj Filip │Valea Filip│Canal │comuna │Bihor │ 195│ 9,8│1983│ 1.292.900,00│
 │ │ │ │ │ │colector │Husãsãu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │de Tinca │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 232│ │ │Baraj Alceu │Valea Alceu│Canal │comuna │Bihor │ 366│ 8,2│1981│ 1.708.700,00│
 │ │ │ │ │ │colector │Nojorid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 233│ │ │Baraj Leş │Valea │Canal │comuna │Bihor │ 327│ 9,5│1982│ 2.348.000,00│
 │ │ │ │ │Râturi │colector │Nojorid │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 234│ │ │Baraj Gepiu │Valea │Canal │comuna │Bihor │ 824│ 8,15│1981│ 1.883.500,00│
 │ │ │ │ │Gepiu │colector │Gepiu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 235│ │ │Baraj Bicaciu │Valea │Canal │comuna │Bihor │ 709│ 7,6│1983│ 1.222.000,00│
 │ │ │ │ │Bicaciu │colector │Gepiu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 236│ │ │Baraj Velju Mare │Valea Mare │Canal │comuna │Bihor │ 203│ 6,4│1990│ 533.600,00│
 │ │ │ │ │ │colector │Cefa │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 237│ │ │Acumulare Şes Inand │Valea Inand│Canal │comuna │Bihor │ 2.117│ 5,0│1982│ 767.000,00│
 │ │ │ │ │ │colector │Cefa │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 238│91482 │Valea Noua │Dig Valea Gurbediu │Valea │ Criş Negru │Gurbediu │Bihor │ 5.900│ 2│1901│ 32.600,00│
 │ │(parţial)│Gurbediu - (2 │0+000 - 5+900 │Gurbediu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │grupuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │motopompã) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 239│ │ │Baraj prizã Tãut │Criş Negru │Criş Negru │Tãut │Bihor │ │ │1964│ 2.613.200,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 240│ │ │Baraj Mãdãrãsãu │Valea │Criş Negru │Lãzãreni │Bihor │ 131│ 9│1986│ 504.300,00│
 │ │ │ │ │Mãdãrãsãu │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 241│ │ │Baraj Palincãriei │Valea │Criş Negru │Lãzãreni │Bihor │ 134│ 8│1986│ 382.800,00│
 │ │ │ │ │Palincãriei│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 242│ │ │Baraj Şipot │Valea Şipot│Criş Negru │Lãzãreni │Bihor │ 159│ 7│1986│ 501.600,00│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 243│89630 │Canal │Dig drept canal colector │Canal │Canal │Tãmaşda │Bihor │ 10.690│ 2,5-4│1902│ 400,00│
 │ │(parţial)│colector mal │0+000 - 10+690 │colector │colector │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │drept - Cefa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 244│ │ │Dig drept canal colector │Canal │Canal │Ghiorac, │Bihor │ 45.990│ 2,5-4│1902│ 410.900,00│
 │ │ │ │10+690 - 56+680 │colector │colector │Salonta, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mãdãraş, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Toboliu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 245│ │ │Dig drept canal Cefa 1 │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ 1.000│ 1,5-2│1986│ 19.600,00│
 │ │ │ │0+000 - 1+000 │Cefa 1 │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 246│ │ │Canal colector Cefa │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ 15.180│-2.5-5│1902│ 11.400,00│
 │ │ │ │ │colector │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 247│ │ │Baraj (prizã) Tãrian │Canal │Canal │Cefa │Bihor │ │ │1949│ 1.133.800,00│
 │ │ │ │ │colector │colector │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 248│90625 │Barcãu mal │Dig drept canal │Canal │Barcãu │Tãmãşeu │Bihor │ 2.200│ 2.5-3│1996│ 16.900,00│
 │ │(parţial)│drept aval │descãrcãtor 0+000 -2+200 │descãrcãtor│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sãlard - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 249│ │ │Baraj Sântimreu │Valea Nilos│Barcãu │comuna │Bihor │ 387│ 9,95│1978│ 1.074.700,00│
 │ │ │ │ │ │ │Sãlard │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 250│90648 │Barcãu mal │Dig stâng canal │Canal │Barcãu │Tãmãşeu │Bihor │ 2.200│ 2.5-3│1996│ 16.900,00│
 │ │(parţial)│stâng aval │descãrcãtor 0+000 - 2+200│descãrcãtor│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sãlard - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 251│89673 │Valea Holod - │Baraj Vlad │Valea Vlad │Criş Negru │Holod │Bihor │ 182│ 7│1996│ 92.000,00│
 │ │(parţial)│judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 252│ │ │Baraj Domnului │Valea │Criş Negru │Sâmbãta │Bihor │ 164│ 8│1996│ 116.900,00│
 │ │ │ │ │Domnului │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 253│91395 │Valea Tãşad - │Baraj Tãşad │Valea Tãşad│Criş Repede │Hidişelu │Bihor │ 243│ 9│1986│ 1.238.900,00│
 │ │(parţial)│judeţul Bihor -│ │ │ │de Sus │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 254│91751 │Bazin │Baraj Csilagoş │Pârâul │Barcãu │comuna │Bihor │ 213│ 10,6│1979│ 975.000,00│
 │ │(parţial)│Hidrografic │ │Înstelat │ │Cetariu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Valea Danţa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 255│ │ │Baraj Viţeilor │Valea │Barcãu │comuna │Bihor │ 315│ 10,6│1979│ 1.140.200,00│
 │ │ │ │ │Viţeilor │ │Cetariu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 256│ │ │Baraj Popii │Valea Popii│Barcãu │comuna │Bihor │ 220│ 11,6│1979│ 989.600,00│
 │ │ │ │ │ │ │Cetariu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 257│ │ │Baraj Fegernic │Valea │Barcãu │comuna │Bihor │ 448│ 7,5│1985│ 1.321.000,00│
 │ │ │ │ │Almaşului │ │Sârbi │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 258│89756 │Criş Repede mal│Baraj Botean │Valea la │Criş Repede │comuna │Bihor │ 175│ 8│1984│ 531.600,00│
 │ │(parţial)│drept amonte │ │Arini │ │Ineu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 259│89696 │Criş Repede mal│Baraj Hotar │Valea │Criş Repede │comuna │Bihor │ 315│ 6│1985│ 112.200,00│
 │ │(parţial)│stâng amonte │ │Fâneaţã │ │Tetchea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tileagd - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Bihor -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 260│ │ │Baraj Tilecuş │Valea │Criş Repede │comuna │Bihor │ 220│ 7│1985│ 507.700,00│
 │ │ │ │ │Closcoi │ │Tileagd │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 261│150688 │Canton Tarian, │Canton Tarian, anexe şi │ │Criş Repede │Tarian │Bihor │ │ │1982│ 317.500,00│
 │ │ │anexe - │teren 11.369 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 262│150672 │Canton │Canton Sânicolau Român, │ │Criş Repede │Sânicolau│Bihor │ │ │1954│ 44.000,00│
 │ │ │Sânicolau, │anexe şi teren 6.287 mp │ │ │Român │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe - │ │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 263│150674 │Canton Cefa, │Canton Cefa, anexe şi │ │Criş Repede │Cefa │Bihor │ │ │1958│ 72.000,00│
 │ │(parţial)│anexe - │teren 5.465 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 264│150612 │Canton Homorg, │Canton Homorog, anexe şi │ │Criş Repede │Homorog │Bihor │ │ │1942│ 156.000,00│
 │ │ │magazie, anexe │teren 6.102 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 265│150605 │Canton Tulca, │Canton Tulca, anexe şi │ │Criş Repede │Tulca │Bihor │ │ │1900│ 93.000,00│
 │ │ │anexe - │teren 5.547 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 266│150609 │Canton Mociar, │Canton Mociar, anexe şi │ │Criş Repede │Tãmaşda │Bihor │ │ │1940│ 65.000,00│
 │ │ │anexe, şopron, │teren 11.863 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │împrejmuire - │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 267│150683 │Canton Miersig,│Canton Miersig, anexe şi │ │Criş Repede │Miersig │Bihor │ │ │1982│ 42.200,00│
 │ │ │împrejmuire, │teren 546 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe - │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 268│150692 │Canton Şauaieu,│Canton Şauaieu, anexe şi │ │Criş Repede │Şauaieu │Bihor │ │ │1984│ 96.700,00│
 │ │ │anexe - │teren 2.124 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 269│150691 │Canton Leş, │Canton Leş, anexe şi │ │Criş Repede │Leş │Bihor │ │ │1983│ 23.000,00│
 │ │ │anexe - │teren 581 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 270│150690 │Canton Alceu, │Canton Alceu, anexe şi │ │Criş Repede │Livada │Bihor │ │ │1983│ 23.000,00│
 │ │ │anexe - │teren 620 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 271│150617 │Canton Gurbediu│Canton Gurbediu, anexe şi│ │Criş Repede │Tãut │Bihor │ │ │1900│ 25.000,00│
 │ │ │împrejmuire, │teren 5.356 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe - │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 272│150682 │Canton │Canton Sântimreu şi teren│ │Criş Repede │Sântimreu│Bihor │ │ │1978│ 22.000,00│
 │ │ │Sântimreu - │572 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 273│150693 │Canton Fegernic│Canton Fegernic, anexe şi│ │Criş Repede │Fegernic │Bihor │ │ │1985│ 24.000,00│
 │ │ │anexe, wc, │teren 1.008 mp │ │ │(extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │fântânã - │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 274│150604 │Canton Hodoş, │Canton Hodoş, anexe şi │ │Criş Repede │Hodoş │Bihor │ │ │1918│ 120.000,00│
 │ │ │cocinã, wc, │teren 5.400 mp │ │ │(intra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │fântânã, │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │împrejmuire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 275│150694 │Canton Ineu de │Canton Ineu de Criş, │ │Criş Repede │Ineu de │Bihor │ │ │1985│ 203.200,00│
 │ │ │Criş, anexã - │anexe şi teren 1.439 mp │ │ │Criş (in-│ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │travilan)│ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 276│150671 │Depozit Salonta│Centru de apãrare Salonta│ │Criş Repede │Salonta │Bihor │ │ │1973│ 673.000,00│
 │ │ │anexe, │anexe şi teren 3.717 mp │ │ │(intra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │amenajare, │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │rezervor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │carburanţi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 277│150676 │Canton Tãmaşda,│Canton Tãmaşda, anexe şi │ │Criş Repede │Tãmaşda │Bihor │ │ │1959│ 52.700,00│
 │ │ │anexã - │teren 6.166 mp │ │ │(intra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │vilan) │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 278│150675 │Canton Tãut, │Canton Tãut, anexe şi │ │Criş Repede │Tãut │Bihor │ │ │1958│ 21.000,00│
 │ │ │împrejmuire, │teren 1.851 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 279│90300 │Cermei - Tãut -│Dig mal drept Cermei Tãut│Canalul │Teuz │Batãr- │Bihor │ 6.100│ 0,25-│05/ │ 23.893,42│
 │ │(parţial)│judeţul Bihor -│ │Cermei-Tãut│ │Tãut │ │ │ 3,25│01/ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │1978│ │
 ├────┤ │publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 280│ │ │Dig mal drept Valea │Valea │Teuz │Batãr- │Bihor │ 1.100│ 0,25-│05/ │ 1.967,36│
 │ │ │ │Rãchestru │Rãchestru │ │Tãut │ │ │ 3,25│01/ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1978│ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 281│ │ │Dig mal stâng Valea │Valea │Teuz │Batãr- │Bihor │ 1.100│ 1,00-│05/ │ 2.831,62│
 │ │ │ │Rãchestru │Rãchestru │ │Tãut │ │ │ 4,15│01/ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1978│ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 282│48714 │Gut - judeţul │Baraj Rovina │Gut │Cigher │Ineu │Arad │ 2.042│ 7│1969│ 99.196,53│
 │ │(parţial)│Arad -utilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 283│152813 │Clãdire canton │Clãdire canton Rovina, │Gut │Cigher │Ineu │Arad │ │ │1970│ 42.815,41│
 │ │ │Rovina │anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. DOBROGEA - LITORAL │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 284│23557 │Gârlicu -Dãieni│Dig longitudinal Gârliciu│Dunãre │Dunãre │Gârliciu,│Tulcea │ 8.550│ 2-3│1959│ 89.833,14│
 │ │(parţial)│-judeţul Tulcea│-Dãeni şi teren aferent │ │ │Dãeni │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤ │
 │ │ │publicã │Dig compartimentare │Dunãre │Dunãre │Gârliciu,│Tulcea │ 26.000│ │ │ │
 │ │ │ │Gârliciu-Dãeni │ │ │Dãeni │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 285│152930 │Canton dublu │Canton dublu Dãeni │Dunãre │Dunãre │Dãeni │Tulcea │ │ │1961│ 795,41│
 │ │ │Dãeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 286│23556 │Ostrov -judeţul│Dig longitudinal Ostrov -│Dunãre │Dunãre │Ostrov - │Tulcea │ 9.500│ 5-5,5│1958│13.138.533,06│
 │ │(parţial)│Tulcea A - │Peceneaga şi teren │ │ │Peceneaga│ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 287│23574 │Peceneaga- │Dig longitudinal │Dunãre │Dunãre │Peceneaga│Tulcea │ 13.800│ 3,6│1956│ 113.685,31│
 │ │(parţial)│Turcoaia - │Peceneaga-Turcoaia │ │ │-Turcoaia│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │judeţul Tulcea ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 288│ │- utilitate │Baraj Peceneaga şi teren │Valea │Dunãre │Peceneaga│Tulcea │ 910│ 6,5│1973│ 507.617,15│
 │ │ │publicã │aferent │Diorman │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 289│ │ │Baraj Traianu şi teren │Valea │Dunãre │Traianu │Tulcea │ 1.569│ 4│1974│ 571.450,90│
 │ │ │ │aferent │Cernei │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 290│152914 │Canton 1 sector│Canton 1 Turcoaia │ │Dunãre │Turcoaia │Tulcea │ │ │1960│ 595,18│
 │ │ │Turcoaia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 291│152915 │Canton 2 │Canton 2 Turcoaia │ │Dunãre │Turcoaia │Tulcea │ │ │1960│ 595,18│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 292│152916 │Canton 3 │Canton 3 Turcoaia │ │Dunãre │Turcoaia │Tulcea │ │ │1960│ 676,40│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 293│23575 │Igliţa - │Dig longitudinal │Dunãre │Dunãre │Carcaliu │Tulcea │ 4.750│ 2,0-│1965│ 41.791,49│
 │ │(parţial)│Carcaliu - │Igliţa-Carcaliu │ │ │ │ │ │ 2,5│ │ │
 ├────┤ │judeţul Tulcea ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 294│ │- utilitate │Dig Calistru │Dunãre │Dunãre │Calistru │Tulcea │ 3.450│ 2,0-│1965│ 16.200,61│
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ 2,5│ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 295│152911 │Canton 2 sector│Canton 2 Mãcin │Dunãre │Dunãre │Mãcin │Tulcea │ │ │1960│ 487,96│
 │ │ │Mãcin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 296│23576 │Mãcin -Carcaliu│Dig longitudinal Mãcin- │Dunãre │Dunãre │Carcaliu │Tulcea │ 8.000│ 2-2,5│1965│ 68.184,00│
 │ │(parţial)│-judeţul Tulcea│Carcaliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │-utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┤ │
 │ 297│ │publicã │Dig compartimentare │Dunãre │Dunãre │Carcaliu │Tulcea │ 1.700│ 2,5│1965│ │
 │ │ │ │Igliţa-Carcaliu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 298│152913 │Canton 4 sector│Canton 4 Mãcin │Dunãre │Dunãre │Mãcin │Tulcea │ │ │1960│ 546,58│
 │ │ │Mãcin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 299│23577 │Mãcin - 23 │Dig longitudinal Smârdan │Dunãre │Dunãre │Smârdan -│Tulcea │ 16.200│ 2,5-3│1968│ 75.658,58│
 │ │(parţial)│August -judeţul│- 23 August şi teren │ │ │23 August│ │ │ │ │ │
 │ │ │Tulcea - │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 300│ │publicã │Dig compartimentare 23 │Dunãre │Dunãre │23 August│Tulcea │ 8.200│ │ │ 78.725,01│
 │ │ │ │August lãţime şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 301│152909 │Canton Smârdan │Canton Smârdan şi teren │Dunãre │Dunãre │Smârdan │Tulcea │ │ │1972│ 29.000,00│
 │ │ │ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 302│23573 │Tulcea-Nufãru -│Dig longitudinal Tulcea- │Dunãre │Dunãre │Nufãru │Tulcea │ 11.632│ 2-2,5│1962│ 4.580,22│
 │ │(parţial)│judeţul Tulcea-│Nufãru şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 303│ │publicã │Dig compartimentare │Dunãre │Dunãre │Nufãru │Tulcea │ 2.700│ 1,5│1962│ 1.112,23│
 │ │ │ │Tulcea-Nufãru (Dig │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │retenţie Malcoci) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 304│152908 │Sector mecanic │Sediu mecanic Zaghen │ │Dunãre │Zaghen │Tulcea │ │ │1967│ 4.249,95│
 │ │ │Zaghen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 305│23488 │Apãrare cordon │Cordon litoral - Consoli-│ │Complex │ │Tulcea │ 59.000│ 2,3│1972│ 113.911,58│
 │ │(parţial)│litoral - │dare dig Cosma; dig │ │lagunar │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Grindul Lupilor canal 2; │ │Razelm-Sinoe │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │dig izolare Lac Goloviţa;│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dig apãrare Cherhana; │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │închidere Gura Portiţei; │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │stãvilar canal Leahora; │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │stãvilar canal Periteaşca│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 306│152918 │Canton 5 │Canton 5 Baraj Peceneaga │ │ │Peceneaga│Tulcea │ │ │1960│ 484,70│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 307│152919 │Canton 6 │Canton 6 │ │ │ │Tulcea │ │ │1960│ 870,94│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 308│24253 │Baraj Horia - │Baraj Horia şi teren │Taiţa │ │Horia │Tulcea │ 424│ 10│1971│ 200.000,00│
 │ │ │utilitate │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 309│12750 │Ciobanu- │Dig longitudinal Ciobanu-│Dunãre │Dunãre │ │Constanţa│ 10.250│ 3,5│1960│ 154.811,32│
 │ │(parţial)│Gârliciu - │Gârliciu, dig comparti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │mentare Ciobanu-Gârlci- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Constanţa - │ciu, dig longitudinal │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Gârliciu-Dãeni (Hotar │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │TL), teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 310│ │ │Baraj Hazarlâc şi teren │Valea │Dunãre │Ciobanu │Constanţa│ 980│ 6│1961│ 1.434.288,88│
 │ │ │ │aferent │Topolog │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 311│ │ │Baraj Pietriş şi teren │Valea │Dunãre │Gârliciu │Constanţa│ 225│ 5│1960│ 5.207,12│
 │ │ │ │aferent │Nãmoleşti │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 312│12665 │Hârşova-Ciobanu│Dig longitudinal Hârşova-│Dunãre │Dunãre │Hârşova, │Constanţa│ 21.650│ 4│ │ 2.775.396,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │Ciobanu + dig de │ │ │Ciobanu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Constanţa - │compartimentare Hârşova- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Ciobanu şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 313│152896 │Canton dublu 6 │Canton dublu 6 Vadu Oii │Dunãre │Dunãre │Vadu Oii │Constanţa│ │ │1967│ 18.000,00│
 │ │ │Vadu Oii │şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 314│152898 │Canton 7 Vadu │Canton 7 Vadu Oii (Canton│Dunãre │Dunãre │Vadu Oii │Constanţa│ │ │1961│ 300,00│
 │ │ │Oii (Canton 4 │4 Ciobanu) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ciobanu) │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 315│12715 │Seimeni-judeţul│Dig longitudinal Seimenii│Dunãre │Dunãre │Seimeni │Constanţa│ 1.200│ 3│1952│ 8.149,72│
 │ │(parţial)│Constanţa - │Mici şi teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 316│ │publicã │Baraj Ţibrinu şi teren │Valea │Dunãre │Seimeni │Constanţa│ 158│ 6│1952│ 18.019,20│
 │ │ │ │aferent │Ţibrinului │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 317│12444 │Topalu -judeţul│Dig longitudinal Zãvalu │Dunãre │Dunãre │Capidava-│Constanţa│ 3.875│ 3│1976│ 2.798,58│
 │ │(parţial)│Constanţa - │şi teren aferent │ │ │Dunãrea │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 318│152890 │Canton simplu 5│Canton Baraj Hazarlâc şi │ │ │ │Constanţa│ │ │1962│ 12.200,00│
 │ │ │Baraj Hazarlâc │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. JIU │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 319│18265 │Ciuperceni-Desa│Dig apãrare Jdegla │Dunãre │Dunãre │Ciuper- │Dolj │ 5.800│ 4│1987│ 13.637,05│
 │ │(parţial)│- judeţul Dolj-│ │ │ │ceni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 320│ │publicã │Dig apãrare Duvalmu │Dunãre │Dunãre │Desa │Dolj │ 5.400│ 4│1988│ 3.255.602,95│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 321│17871 │Ghidici-Rasta- │Dig apãrare Ghidici-Rast-│Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ 18.600│ │1964│23.217.655,85│
 │ │(parţial)│Bistreţ - │Bistreţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │judeţul Dolj - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 322│ │utilitate │Dig Negoi-Bistreţ │Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ 5.600│ 4│1966│ 26.223,12│
 │ │ │publicã │compartimentare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 323│150934 │Clãdire canton │Clãdire canton 1 Ţifaru; │Dunãre │Dunãre │Rast │Dolj │ │ │1964│ 96.950,51│
 │ │ │Ţifaru - │St = 1.399,57 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Sc = 114,04 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 324│150935 │Clãdire canton │Clãdire canton 2 Butoi; │Dunãre │Dunãre │Rast │Dolj │ │ │1964│ 28.834,43│
 │ │ │Butoi - │St = 3.635,66 mp; │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Sc = 115,07 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 325│150937 │Clãdire canton │Canton 4 Bistreţ, anexe, │Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ │ │1964│ 41.174,84│
 │ │ │Bistreţ - │St = 1.936,63 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Sc = 116,05 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 326│17820 │Bistreţ-Nedeia-│Dig Polder │Desnãţui │Desnãţui │Cârna │Dolj │ 5.250│ 3,5│1990│14.109.143,54│
 ├────┤(parţial)│Jiu - judeţul ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 327│ │Dolj -utilitate│Dig agropiscicol │Lac Bistreţ│Desnãţui │Bistreţ │Dolj │ 15.560│ 2,05│1973│ 73.099,92│
 ├────┤ │publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 328│ │ │Dig Bistreţ-Mãlãieni │Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ 9.000│ 4│1966│ 83.672,87│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 329│ │ │Dig Mãlãieni-Nedeia │Dunãre │Dunãre │Nedeia │Dolj │ 30.130│ 4│1966│ 5.119.793,05│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 330│150961 │Canton 1 │Canton 1 Mãlãieni, anexe,│Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ │ │1971│ 92.727,36│
 │ │(parţial)│Mãlãieni - │St = 1.467,68 mp; Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │377,82 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 331│150967 │Canton 2 Ocniţa│Canton 2 Ocniţa, anexe, │Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ │ │1974│ 83.512,95│
 │ │ │- utilitate │St = 1.351,02 mp; Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │240,65 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 332│150963 │Canton 3 │Canton 3 Stejaru, anexe; │Dunãre │Dunãre │Mãceşu de│Dolj │ │ │1971│ 20.791,45│
 │ │ │Stejaru - │St = 2.010,67 mp, Sc = │ │ │Sus │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │266,47 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 333│150965 │Canton 4 Haşu -│Canton 4 Haşu, anexe, │Dunãre │Dunãre │Nedeia │Dolj │ │ │1971│ 83.439,70│
 │ │ │utilitate │St = 1.119,44 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │239,18 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 334│150960 │Canton 5 │Canton 5 Irimescu, anexe,│Dunãre │Dunãre │Nedeia │Dolj │ │ │1971│ 134.368,00│
 │ │ │Irimescu - │St = 1.241,75 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │373,26 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 335│150962 │Canton 6 Zãval-│Canton 6 Zãval, anexe, │Dunãre │Dunãre │Zãval │Dolj │ │ │1971│ 46.581,00│
 │ │ │utilitate │St = 1.065,0 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │244,43 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 336│18449 │Bechet-Dãbuleni│Dig Bechet balta Potelu │Dunãre │Dunãre │Bechet │Dolj │ 13.650│ 4│1964│ 8.427.395,19│
 │ │(parţial)│- judeţul Dolj-│ │ │ │Dãbuleni │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 337│18038 │Jiu-Bechet - │Dig Bechet - Lişteava │Dunãre │Dunãre │Lişteava │Dolj │ 19.600│ 4│1961│ 3.853,00│
 ├────┤(parţial)│judeţul Dolj - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 338│ │utilitate │Dig Bechet - Lişteava │Dunãre │Dunãre │Lişteava │Dolj │ 2.200│ 4│1961│ 7.439,64│
 │ │ │publicã │transversal │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 339│18305 │Rojişte - │Dig Jieţ │Jieţ │Dunãre │Lişteava │Dolj │ 5.700│ 3│1976│ 37,30│
 │ │ │Lişteava - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Dolj - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 340│150973 │Canton Lişteava│Canton 1 Lişteava, anexe,│Dunãre │Dunãre │Lişteava │Dolj │ │ │1961│ 4.963,73│
 │ │ │-utilitate │St = 1.749.37 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │184,13 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 341│150975 │Canton │Canton 2 Ostroveni, │Dunãre │Dunãre │Ostroveni│Dolj │ │ │1961│ 4.967,20│
 │ │ │Ostroveni - │anexe, St = 1.257 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Sc = 122,36 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 342│150976 │Canton Zãval - │Canton 3 Zãval, anexe, St│Dunãre │Dunãre │Zãval │Dolj │ │ │1961│ 4.967,20│
 │ │ │utilitate │= 2.835,79 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │308,87 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 343│150978 │Canton Sãrata -│Canton 1 Sãrata, anexe, │Dunãre │Dunãre │Sãrata │Dolj │ │ │1964│ 2.331,35│
 │ │ │utilitate │St = 5.294,81 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │178,46 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 344│150979 │Canton Dãbuleni│Canton 2 Dãbuleni, anexe,│Dunãre │Dunãre │Dãbuleni │Dolj │ │ │1964│ 2.277,99│
 │ │ │- utilitate │St = 5.975,71 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │160,30 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 345│150980 │Canton │Canton 3 Silvestru, │Dunãre │Dunãre │Dãbuleni │Dolj │ │ │1964│ 2.294,47│
 │ │ │Silvestru - │anexe, St = 4.360,28 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Sc = 133,13 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 346│18541 │Atenuare │Baraj Fântânele, anexe │Desnãţui │Dunãre │Fântânele│Dolj │ 768│ 13,5│1972│ 1.701.053,91│
 ├────┤(parţial)│Fântânele - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 347│ │judeţul Dolj - │Dig apãrare Ciutura │Desnãţui │Desnãţui │Ciutura │Dolj │ 2.630│ 5,5│1972│ 24.348,20│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 348│19717 │Horezu -judeţul│Baraj Rãchita CES Horezu │Rãchita │Rãchita │Bulzeşti │Dolj │ 150│ 10│1984│ 700,80│
 │ │(parţial)│Dolj -utilitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 349│141889 │Clãdire canton-│Canton Fântânele + anexe,│Desnãţui │Desnãţui │Fântânele│Dolj │ │ │1974│ 1.037,00│
 │ │ │utilitate │St = 749,40 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │103,43 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 350│150964 │Canton Dunãreni│Canton Dunãreni, anexe, │Dunãre │Dunãre │Dunareni │Dolj │ │ │1971│ 159.637,25│
 │ │ │- utilitate │St = 1.106,52 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │242,9 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 351│150966 │Canton Bistreţ │Canton Mãlãieni, anexe, │Dunãre │Dunãre │Mãlãieni │Dolj │ │ │1974│ 133.365,02│
 │ │ │lac piscicol - │St = 1.146,36 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │240,74 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 352│150941 │Clãdire secţie │Canton Bistreţul Nou şi │Dunãre │Dunãre │Bistreţ │Dolj │ │ │1966│ 35.524,91│
 │ │ │Bistreţ - │spaţii anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 353│150977 │Canton Bechet -│Canton Bechet şi anexe, │Dunãre │Dunãre │Bechet │Dolj │ │ │1964│ 4.967,20│
 │ │ │utilitate │St = 3.525,6 mp, Sc = │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │123,93 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 354│150919 │Canton Ciorobo-│Canton Cioroboreni Sc = │Jiviţa │Dunãre │Cioro- │Mehedinţi│ │ P +1│1976│ 5.788,35│
 │ │ │reni -utilitate│117,92 mp │ │ │boreni │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 355│52058 │Crivina Vânju │Consolidãri regularizare │Blahniţa │Blahniţa │- │Mehedinţi│ 31.500│Hmed =│1978│ 15.629,32│
 │ │(parţial)│Mare - judeţul │Blahniţa - Jiana │ │ │ │ │ │ 1,5│ │ │
 ├────┤ │Mehedinţi - ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 356│ │utilitate │Consolidare Blahniţa │Blahniţa │Blahniţa │- │Mehedinţi│ 31.500│Hmed =│1983│ 11.675,01│
 │ │ │publicã │sistem Jiana │ │ │ │ │ │ 1,5│ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 357│ │ │Consolidãri mal sistem │Jiviţa │Jiviţa │- │Mehedinţi│ 26.400│ 2,4│1983│ 31.446,62│
 │ │ │ │Jiana (mal stâng+drept) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 358│ │ │Canal Blahniţa │Blahniţa │Blahniţa │- │Mehedinţi│ 31.500│ - 2.8│1976│ 133.991,45│
 │ │ │ │I+II+III+IV+V+VI │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 359│ │ │Canal Jiviţa │Jiviţa │Jiviţa │- │Mehedinţi│ 13.200│ - 2,4│1976│ 36.937,92│
 │ │ │ │tr. I-II Jiana │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 360│ │ │Dig apãrare staţie │Dunãre │Dunãre │Ostrovul │Mehedinţi│ 630│ 5 m│1995│ 40.267,04│
 │ │ │ │pompare Ostrovul Mare │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 361│155296 │Baraj pãmânt │Baraj pãmânt Rocşoreni- │Valea │Pârâul │satul │Mehedinţi│ 242│ 10│1977│ 219.011,00│
 │ │ │Rocşoreni- │Dumbrava │Brãgleasa │Argetoaia │Rocşo- │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dumbrava │ │ │ │reni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Dumbrava │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 362│54271 │Halânga - │Baraj C.E.S. Şuşiţa Tamna│Şuşiţa │Şuşiţa │satul │Mehedinţi│ 150│ 9,8│1977│ 12.768,00│
 │ │(parţial)│judeţul │ │ │ │Cârceni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mehedinţi - │ │ │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │Grozeşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. OLT │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 363│78010 │Bârsa Vulcãniţa│Dig Bârsa mal stâng │Bârsa │Olt │Hãlchiu │Braşov │ 3.473│ 2│1975│ 260.613,57│
 ├────┤(parţial)│-judeţul Braşov├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 364│ │- utilitate │Dig Bârsa mal drept │Bârsa │Olt │Braşov │Braşov │ 3.473│ 2│1975│ 260.613,57│
 ├────┤ │publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 365│ │ │Dig Rogoazele │Rogoazele │Olt │Braşov │Braşov │ 830│ 2│1975│ 62.283,12│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 366│ │ │Dig Vulcãniţa mal stâng │Vulcãniţa │Olt │Hãlchiu │Braşov │ 6.840│ 2,5│1975│ 513.272,92│
 │ │ │ │şi trecerile aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 367│ │ │Dig Vulcãniţa mal drept │Vulcãniţa │Olt │Hãlchiu │Braşov │ 6.840│ 2,5│1975│ 513.272,92│
 │ │ │ │şi trecerile aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 368│ │ │Dig Hamaradea mal stâng │Hamaradea │Olt │Vlãdeni- │Braşov │ 2.820│ 2,0│1975│ 211.612,52│
 │ │ │ │şi trecerile aferente │ │ │Dumbrã- │ │ │ 1,5│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │viţa │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │ │Dig Hamaradea mal drept │Hamaradea │Olt │Vlãdeni- │Braşov │ 2.820│ 2,0│1975│ 211.612,52│
 │ │ │ │şi trecerile aferente │ │ │Dumbrã- │ │ │ 1,5│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │viţa │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 369│ │ │Dig Ciucaş mal drept şi │Ciucaş │Olt │Satu Nou-│Braşov │ 3.665│ 1│1973│ 275.021,23│
 │ │ │ │trecerile aferente │ │ │Hãlchiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │ │Dig Ciucaş mal stâng şi │Ciucaş │Olt │Satu Nou-│Braşov │ 2.315│ 1│1973│ 173.717,37│
 │ │ │ │trecerile aferente │ │ │Hãlchiu │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 370│77978 │Homorodul Mare-│Dig Pârâul Homorodul Mare│Homorodul │Olt │Homorod- │Braşov │ 8.102│ 1,5│1985│ 98.410,94│
 │ │(parţial)│judeţul Braşov-│mal stâng şi trecerile │Mare │ │Cata- │ │ │ 1,0│ │ │
 │ │ │utilitate │aferente │ │ │Drãuşeni-│ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │Ioneşti │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 371│ │ │Dig Pârâul Homorodul Mare│Homorodul │Olt │Homorod- │Braşov │ 11.718│ 1,5│1985│ 142.332,69│
 │ │ │ │mal drept şi trecerile │Mare │ │Cata- │ │ │ 1,0│ │ │
 │ │ │ │aferente │ │ │Drãuşeni-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Ioneşti │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 372│ │ │Dig CP5 mal stâng │canal CP5 │Olt │Homorod │Braşov │ 210│ 1,5│1985│ 2.550,77│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 373│ │ │Dig CP7 mal stâng │canal CP7 │Olt │Homorod │Braşov │ 380│ 1,5│1985│ 4.615,67│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 374│ │ │Dig CP7 mal drept │canal CP7 │Olt │Homorod │Braşov │ 180│ 1,5│1985│ 2.186,37│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 375│ │ │Dig CP9 mal stâng │canal CP9 │Olt │Homorod │Braşov │ 120│ 1,5│1985│ 1.457,58│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 376│ │ │Dig CP9 mal drept │canal CP9 │Olt │Homorod │Braşov │ 120│ 1,5│1985│ 1.457,58│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 377│ │ │Dig CP11 mal drept │canal CP11 │Olt │Caţa │Braşov │ 136│ 1,5│1985│ 1.651,92│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 378│ │ │Dig CP12 mal stâng │canal CP12 │Olt │Caţa │Braşov │ 350│ 1,5│1985│ 4.251,28│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 379│ │ │Dig CP12 mal drept │canal CP12 │Olt │Caţa │Braşov │ 400│ 1,5│1985│ 4.858,60│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 380│ │ │Dig CP13 A mal drept │canal CP13A│Olt │Caţa │Braşov │ 100│ 1,5│1985│ 1.214,65│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 381│ │ │Dig CP15 mal stâng │canal CP15 │Olt │Caţa │Braşov │ 770│ 1,5│1985│ 9.352,81│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 382│ │ │Dig CP15 mal drept │canal CP15 │Olt │Caţa │Braşov │ 770│ 1,5│1985│ 9.352,81│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 383│ │ │Dig Valea Paloş mal stâng│Valea Paloş│Olt │Caţa │Braşov │ 1.530│ 1,5│1985│ 18.584,15│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 384│ │ │Dig Valea Paloş mal drept│Valea Paloş│Olt │Caţa │Braşov │ 1.600│ 1,5│1985│ 19.434,40│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 385│ │ │Dig CP17 mal stâng │canal CP17 │Olt │Caţa │Braşov │ 520│ 1,5│1985│ 6.316,18│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 386│ │ │Dig CP19 mal stâng │canal CP19 │Olt │Caţa │Braşov │ 370│ 1,5│1985│ 4.494,21│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 387│ │ │Dig CP23 mal drept │canal CP 23│Olt │Caţa │Braşov │ 436│ 1,5│1985│ 5.295,87│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 388│ │ │Dig Valea Ţiganilor mal │Valea │Olt │Drãuşeni │Braşov │ 460│ 1│1985│ 5.587,39│
 │ │ │ │stâng │Ţiganilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 389│ │ │Dig Valea Ţiganilor mal │Valea │Olt │Drãuşeni │Braşov │ 460│ 1│1985│ 5.587,39│
 │ │ │ │drept │Ţiganilor │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 390│ │ │Dig CP31 mal stâng │canal CP31 │Olt │Drãuşeni │Braşov │ 350│ 1│1985│ 4.251,28│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 391│ │ │Dig CP32 mal drept │canal CP32 │Olt │Drãuşeni │Braşov │ 500│ 1│1985│ 6.073,25│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 392│ │ │Dig CP36 mal stâng │canal CP36 │Olt │Caţa │Braşov │ 480│ 1│1985│ 5.830,32│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 393│ │ │Dig CP36 mal drept │canal CP36 │Olt │Caţa │Braşov │ 480│ 1│1985│ 5.830,32│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 394│ │ │Dig CP37 mal stâng │canal CP37 │Olt │Caţa │Braşov │ 350│ 1│1985│ 4.251,28│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 395│ │ │Dig CP37 mal drept │canal CP37 │Olt │Caţa │Braşov │ 250│ 1│1985│ 3.036,63│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 396│ │ │Dig Pârâu Ioneşti mal │Pârâul │Olt │Ioneşti │Braşov │ 370│ 1│1985│ 4.494,21│
 │ │ │ │stâng │Ioneşti │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 397│ │ │Dig Pârâu Ioneşti mal │Pârâul │Olt │Ioneşti │Braşov │ 364│ 1│1985│ 4.421,33│
 │ │ │ │drept │Ioneşti │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 398│ │ │Dig CP41 mal stâng │canal CP 41│Olt │Ioneşti │Braşov │ 224│ 1│1985│ 2.720,82│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 399│ │ │Dig CP42 mal stâng │canal CP 42│Olt │Ioneşti │Braşov │ 600│ 1│1985│ 7.287,90│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 400│150865 │Canton Caţa - │Clãdire canton │Homorodul │Olt │Caţa │Braşov │ │ │1975│ 201.125,00│
 │ │ │utilitate │Caţa şi anexe │Mare │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 401│78202 │Cincu Cincşor -│Dig Pârâu Cincu mal stâng│Cincu │Olt │Cincşor │Braşov │ 1.500│ 1│1975│ 42.949,65│
 ├────┤(parţial)│judeţul Braşov ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 402│ │- utilitate │Dig Pârâu Cincu mal drept│Cincu │Olt │Cincşor │Braşov │ 2.000│ 1│1975│ 57.266,20│
 │ │ │publicã │şi trecerile aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 403│78016 │Hârseni Luţa - │Dig Pârâu Hurezu mal │Hurezu │Olt │Hurezu- │Braşov │ 2.300│ 2│1984│ 857.762,00│
 │ │(parţial)│judeţul Braşov │drept │ │ │Beclean │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 404│78092 │Viştea Ucea - │Dig Pârâu Ruginosu mal │Ruginosu │Olt │Viştea │Braşov │ 1.050│ 2│1988│ 72.418,50│
 │ │(parţial)│judeţul Braşov │stâng │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │- utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 405│ │publicã │Dig Pârâu Ruginosu mal │Ruginosu │Olt │Viştea │Braşov │ 1.050│ 2│1988│ 72.418,50│
 │ │ │ │drept şi trecerile │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 406│ │ │Dig Pârâul Viştea mal │Viştea │Olt │Viştea │Braşov │ 1.200│ 2│1988│ 38.624,00│
 │ │ │ │stâng │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 407│ │ │Dig Pârâul Viştea mal │Viştea │Olt │Viştea │Braşov │ 1.200│ 2│1988│ 38.624,00│
 │ │ │ │drept │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 408│77974 │Cozd Lovnic - │Dig Valea Cozd mal stâng │Valea Cozd │Olt │Lovnic │Braşov │ 1.164│ 1│1960│ 31.662,55│
 ├────┤ (parţial│ judeţul Braşov├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 409│ │- utilitate │Dig Valea Cozd mal drept │Valea Cozd │Olt │Lovnic │Braşov │ 950│ 1│1960│ 25.841,43│
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 410│77990 │Hamaradea │Baraj constr. + accesorii│Pârâul │Olt │Dumbrãvi-│Braşov │ 822│ 4,5│1981│ 3.000.000,00│
 │ │(parţial)│Holboşel - │ │Hamaradea │ │ţa │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 411│150874 │Canton │Clãdire canton Hamaradea │Pârâul │Olt │Dumbrãvi-│Braşov │ │ │1983│ 263.430,00│
 │ │ │Hamaradea - │şi anexe │Hamaradea │ │ţa │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 412│150884 │Canton Târlung │Clãdire canton Târlung │Pârâul │Olt │Sãcele │Braşov │ │ │1983│ 112.500,00│
 │ │ │- utilitate │şi anexe │Târlung │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 413│78128 │Boroşneu Mare -│Dig pârâul Covasna │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 19.880│ 2,6│1983│ 1.108.891,00│
 │ │(parţial)│judeţul Covasna│ │Covasna │ │tea Reci-│ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │Boroşneu │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │Mare- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Brateş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 414│ │ │Dig pârâul Zagon │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 12.800│ 1,97│1983│ 84.919,60│
 │ │ │ │ │Zagon │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Boroşneu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mare- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Zagon │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 415│ │ │Dig pârâul Pãpãuţi │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 10.800│ 1,55│1983│ 71.650,92│
 │ │ │ │ │Pãpãuţi │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Brateş- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Pãpãuţi │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 416│ │ │Dig pârâul Chiuruş │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 7.940│ 1,76│1983│ 52.676,69│
 │ │ │ │ │Chiuruş │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Pachia- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Chiuruş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 417│ │ │Dig pârâul Valea Mare │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 500│ 1,6│1983│ 3.317,17│
 │ │ │ │ │Valea Mare │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Boroşneu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 418│ │ │Dig pârâul Saciova │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 1.080│ 1,3│1983│ 7.165,09│
 │ │ │ │ │Saciova │ │tea Bita-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │localita-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Aninoasa │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 419│ │ │Dig pârâul Sãlciilor │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 10.300│ 1,45│1983│ 68.333,74│
 │ │ │ │ │Sãlciilor │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Boroşneu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mare- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Zagon │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 420│ │ │28 buc. subtraversãri la │Covasna │Râul Negru │Boroşneu │Covasna │ │ │1986│ 36.628,00│
 │ │ │ │dig │4 buc., │ │Mare- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Saciova │ │Zagon- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc., │ │Brateş │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Zagon │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │4 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Sãlciilor │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │10 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Pãpãuţi │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │6 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Chiuruş │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │3 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 421│78126 │Lunga-Ghelinţa │Dig pârâul Breţcu │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 8.100│ 1,67│1987│ 4.045.897,03│
 │ │(parţial)│- judeţul │ │Breţcu │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna - uti- │ │ │ │Lemnia │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │-locali- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │tatea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Breţcu │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 422│ │ │Dig pârâul Ojdula │Pârâul │Râul Negru │Târgu │Covasna │ 7.800│ 1,8│1987│ 2.404.622,10│
 │ │ │ │ │Ojdula │ │Secuiesc-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Ojdula │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 423│ │ │Dig pârâul Mãrtãnuş │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 4.300│ 1,45│1987│ 429.842,79│
 │ │ │ │ │Mãrtãnuş │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Breţcu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mãrtãnuş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 424│ │ │Dig pârâul Cãpâlna │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 11.000│ 1,65│1987│ 1.158.171,83│
 │ │ │ │ │Cãpâlna │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Tinoasa- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Ojdula │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 425│ │ │Dig pârâul Racilor │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 5.900│ 1,94│1987│ 34.489,00│
 │ │ │ │ │Racilor │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Catalina-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Ghelinţa │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 426│ │ │Dig pârâul Stânca │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 8.000│ 1,56│1987│ 46.765,00│
 │ │ │ │Uriaşului │Stânca │ │tea Lunga│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Uriaşului │ │-Ojdula- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mãrtãnuş │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 427│ │ │41 buc. subtraversãri la │Pârâul │Râul Negru │Ghelinţa,│Covasna │ │ │1983│ 47.952,00│
 │ │ │ │dig │Racilor │ │Ojdula, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │10 buc., │ │Lemnia, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Ojdula │ │Breţcu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │7 buc., │ │Târgu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Cãpâlna │ │Secuiesc,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │12 buc., │ │Catalina │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Stânca │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Uriaşului │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │5 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Breţcu │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │3 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Mãrtãnuş │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Râul Negru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 428│78125 │Poian-Estelnic │Dig pârâul Estelnic │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 13.300│ 1,45│1987│ 92.686,10│
 │ │(parţial)│- judeţul │ │Estelnic │ │tea Poian│ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna - uti- │ │ │ │-Estelnic│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │litate publicã ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 429│ │ │Dig pârâul Poian │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 2.600│ 1,27│1987│ 18.119,09│
 │ │ │ │ │Poian │ │tea Poian│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 430│ │ │Dig pârâul Mereni I │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 300│ 1,1│1987│ 2.090,66│
 │ │ │ │ │Mereni I │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mereni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 431│ │ │Dig pârâul Mereni II │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 300│ 1,1│1987│ 2.090,66│
 │ │ │ │ │Mereni II │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mereni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 432│ │ │Dig pârâul Mereni III │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 400│ 1,1│1987│ 2.787,55│
 │ │ │ │ │Mereni III │ │tea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Mereni │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 433│ │ │Dig pârâul Lutoasa │Pârâul │Râul Negru │localita-│Covasna │ 11.700│ 1,3│1987│ 81.535,90│
 │ │ │ │ │Lutoasa │ │tea Lunga│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │-Mereni- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Lutoasa │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 434│ │ │7 buc. subtraversãri la │Pârâul │Râul Negru │Poian, │Covasna │ │ │1986│ 31.462,00│
 │ │ │ │dig │Estelnic │ │Estelnic │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │4 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Poian │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Valea │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Scurtã │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 435│123678 │Chichiş-Ilieni │1 buc. subtraversare la │Râul Olt │Râul Olt │Chichiş │Covasna │ │ │1989│ 1.841,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │dig │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna - uti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 436│78337 │Apaţa mal drept│6 buc. subtraversãri la │Râul Olt │Râul Olt │Araci, │Covasna │ │ │1988│ 195.759,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │dig │ │ │Haghig, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna - uti- │ │ │ │Belin │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 437│78127 │Ghelinţa-Brateş│1 buc. subtraversare la │Pârâul │Râul Negru │Zãbala │Covasna │ │ │2000│ 134.927,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │dig │Borviz │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │Covasna - uti- ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 438│ │litate publicã │2 buc. subtraversãri la │Râul Negru │Râul Negru │Tufalãu, │Covasna │ │ │1988│ 140.917,00│
 │ │ │ │dig │1 buc., │ │Zãbala │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Pârâul │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Borviz │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 439│ │ │1 buc. subtraversare la │Pârâul │Râul Negru │Imeni │Covasna │ │ │1989│ 41.969,00│
 │ │ │ │dig │Ghelinţa │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 440│ │ │5 buc. subtraversãri la │Pârâul │Râul Negru │Zãbala │Covasna │ │ │1992│ 432.311,00│
 │ │ │ │dig │Zãbala │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Harale │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │3 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 441│78338 │Sâmpetru-Racoş │12 buc. subtraversãri la │Râul Olt │Râul Olt │Aita │Covasna │ │ │1988│ 41.336,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │dig │10 buc., │ │Mare, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Covasna - uti- │ │Pârâul │ │Baraolt, │ │ │ │ │ │
 │ │ │litate publicã │ │Baraolt │ │Cãpeni, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │2 buc. │ │Racoş │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 442│78382 │Râul Negru - │29 buc. subtraversãri la │Pârâul │Râul Negru │Chichiş, │Covasna │ │ │1980│ 13.005,00│
 │ │(parţial)│judeţul Covasna│dig │Satului │ │Ozun, │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │3 buc., │ │Reci, │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │Beldie │ │Let, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc., │ │Catalina,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Lisnau │ │Târgu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc., │ │Secuiesc,│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Râul Negru │ │Lemnia │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │24 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 443│ │ │Acumulare Moacşa-Pãdureni│Pârâul │Râul Negru │Moacşa │Covasna │ │ │1983│ 3.445.664,00│
 │ │ │ │(suprafaţa la NNR 78 ha, │Pãdureni │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │volum brut total = 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │mil mc), echipament hi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dromecanic, prizã de apã │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cu baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 444│78109 │Hãrman-Prejmer │3 buc. subtraversãri la │Pârâul │Râul Negru │Chichiş, │Covasna │ │ │1986│ 28.327,00│
 │ │(parţial)│- judeţul │dig │Târlung │ │Dobârlau │ │ │ │ │ │
 │ │ │Braşov - utili-│ │2 buc., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │tate publicã │ │Râul Negru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │1 buc. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 445│150902 │Canton Moacşa -│Clãdiri Canton Moacşa │ │Râul Negru │ │Covasna │ │ │1983│ 234.307,00│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 446│57392 │Dãbuleni-Potelu│Lucrãri îndiguire Potelu │Dunãre │Dunãre │Potelu- │Olt │ 32.400│ 4│1969│17.056.928,11│
 │ │(parţial)│- judeţul Olt -│Corabia │ │ │Corabia │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 447│151000 │Canton tip II -│Canton tip II │ │Dunãre │Orlea │Olt │Si = │ │1975│ 21.050,41│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │1.759 │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │131 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 448│150999 │Canton tip II -│Canton tip II │ │Dunãre │Orlea │Olt │Si = │ │1975│ 21.626,81│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │1.759 │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │136 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 449│150998 │Canton tip II -│Canton tip II │ │Dunãre │Grojdibo-│Olt │Si = │ │1975│ 22.364,40│
 │ │ │utilitate │ │ │ │du │ │1.455 │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │131 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 450│150997 │Canton tip II -│Canton tip II │ │Dunãre │Ianca │Olt │Si = │ │1975│ 19.721,81│
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │2.891 │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │mp, │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │136 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 451│58196 │Zãnoaga-Apele │Baraj Vlãdila 1 │Valea │Olt │Vlãdila │Olt │ 240│ 14│1980│ 8.885,14│
 │ │(parţial)│Vii - judeţul │ │Vlãdila │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │Olt - utilitate├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 452│ │publicã │Baraj Redişoara │Valea Redea│Olt │Comanca │Olt │ 450│ 11│1980│ 16.659,64│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 453│ │ │Baraj Redea │Valea Redea│Olt │Redea │Olt │ 290│ 11,2│1980│ 10.736,21│
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. PRUT - BÂRLAD │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 454│46169 │Sculeni Tutora │Dig apãrare Bohotin │Prut │Prut │Gorban │Iaşi │ 1.000│ 4│2007│ 718.069,04│
 │ │(parţial)│Gorban - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Iaşi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 455│24451 │Bazin hidrogra-│Baraj şi acumulare │Gãureni │Bârlad │Dumeşti │Vaslui │ 305│ 9│1971│ 335.445,00│
 │ │(parţial)│fic Bârlad - │Dumeşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │judeţul Vaslui ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 456│ │- utilitate │Canton Dumeşti │Gãureni │Bârlad │Dumeşti │Vaslui │ │ │1974│ 21.247,00│
 │ │ │publicã │1B-B.A.DUME │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 457│ │ │Baraj Corodeşti apãrare │Studineţ │Bârlad │Corodeşti│Vaslui │ 220│ 10│1976│ 483.670,00│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 458│24559 │Vasluieţ - │Baraj şi acumulare Moara │Fereşti │Vasluieţ │Moara │Vaslui │ 319│ 7│1964│ 478.726,00│
 │ │(parţial)│judeţul Vaslui │Domneascã │ │ │Domneascã│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │- utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 459│ │publicã │Baraj acumulare Rediu │Rediu │Vasluieţ │Codãieşti│Vaslui │ 370│ 9,5│1974│ 939.663,00│
 │ │ │ │Galian │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 460│ │ │Canton Rediu Galian 1B-BA│Rediu │Vasluieţ │Codãieşti│Vaslui │ │ │1977│ 39.118,00│
 │ │ │ │Rediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 461│ │ │Baraj şi acumulare Tãcuta│Rediu │Vasluieţ │Tãcuta │Vaslui │ 323│ 10,5│1974│ 804.954,00│
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 462│ │ │Canton Tãcuta 1B-B.A.TACU│Rediu │Vasluieţ │Tãcuta │Vaslui │ │ │1972│ 35.032,00│
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 463│24461 │Albiţa-Fãlciu -│Baraj Suletea P4 pãmânt │Jigalia │Albiţa │Giurcani │Vaslui │ 289│ 7│1973│ 406.822,00│
 │ │(parţial)│judeţul Vaslui │şi beton │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │- utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 464│ │publicã │Baraj Şopârleni SRP1 │Şopârleni │Albiţa │Şopârleni│Vaslui │ 473│ 7│1969│ 118.842,00│
 │ │ │ │Albiţa-Fãlciu │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 465│ │ │Baraj Gura Vãii SRP1 │Draslavãţ │Albiţa │Gura Vãii│Vaslui │ 430│ 8,4│1969│ 39.074,00│
 │ │ │ │Albiţa-Fãlciu │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 466│ │ │Canton Gura Vãii │Draslavãţ │Albiţa │Gura Vãii│Vaslui │ │ │1970│ 30.706,00│
 │ │ │ │ │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 467│ │ │Baraj Sãrata SRP1 │Sãrata │Albiţa │Berezeni │Vaslui │ 447│ 10,4│1969│ 849.068,00│
 │ │ │ │Albiţa-Fãlciu │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 468│ │ │Baraj Muşata SRP1 │Muşata │Albiţa │Berezeni │Vaslui │ 398│ 10,5│1969│ 1.095.066,00│
 │ │ │ │Albiţa-Fãlciu │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 469│ │ │Baraj Bozia SRP1 │Bozia │Albiţa │Fãlciu │Vaslui │ 1.955│ 3,65│1969│ 62.154,00│
 │ │ │ │Albiţa-Fãlciu │ │Fãlciu │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 470│93206 │Cucorani- │Acumulare Curteşti şi │Dresleuca │Prut │Curteşti │Botoşani │ 237│ 8,1│1979│ 2.213.884,00│
 │ │(parţial)│Botoşani - │teren zonã de protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul │acumulare Curteşti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Botoşani - │teren aferent acumulare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │Curteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 471│40508 │Berheci - │Baraj acumulare Gãiceana │Ghilãveşti │Bârlad │Gãiceana │Bacãu │ 262,5│ 7,18│1983│ 1.426.806,00│
 │ │(parţial)│judeţul Bacãu -│(Berheci) şi teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │aferent (30.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. SOMEŞ-TISA │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 472│78514 │CES Jichiş- │Dig de apãrare Nima-Dej │Someşul Mic│Someş │Nima, │Cluj │4.225 m│2,20 m│1967│ 262.000,00│
 │ │(parţial)│Buneşti - │ │ │ │Buneşti, │ │1.675 m│1,50 m│1972│ │
 │ │ │judeţul Cluj - │ │ │ │Sãlãţiu │ │2.300 m│1,54 m│1967│ │
 │ │ │utilitate ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │ │publicã │Construcţii hidrotehnice │Someşul Mic│Someş │Nima, │Cluj │ │ │ │ 70.000,00│
 │ │ │ │ │ │ │Buneşti, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Sãlãţiu │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 473│80897 │Someş-Crasna - │Dig închidere Cãpleni │Mirgheş │Crasna │Cãpleni │Satu Mare│ 1.800│ 5│1996│ 858.412,00│
 │ │(parţial)│judeţul Satu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mare - utilita-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │te publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 474│80953 │Homorod mal │Baraj Hodişa │Valea │Someş Tisa │Socond │Satu Mare│ 244│ 5│1974│ 177.951,00│
 │ │(parţial)│drept - judeţul│ │Hodişa │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Satu Mare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │utilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┤
 │ A.B.A. SIRET │
 ├────┬─────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────┬─────────────┤
 │ 475│92666 │Rãdãuţi - │Diguri la canal Pozen şi │Pozen şi │Siret │Horodnicu│Suceava │ 26.600│ 1,5│1971│ 33.638,00│
 │ │(parţial)│judeţul Suceava│Voitinel │Voitinel │ │de Jos, │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │Rãdãuţi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │Frãtãuţii│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Vechi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Gãlãneşti│ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 476│ │ │Consolidare pârâu Pozen │Pozen şi │Siret │Horodnicu│Suceava │ │ │1971│ 638,41│
 │ │ │ │şi Voitinel şi consolida-│Voitinel │ │de Jos, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │re pâraie cu gabioane │ │ │Rãdãuţi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Frãtãuţii│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Vechi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │Gãlãneşti│ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 477│92665 │Grãniceşti- │Baraj şi acumulare │Horaiţ │Siret │Grãni- │Suceava │ 230│ 8│1975│ 2.073.317,16│
 │ │(parţial)│Calafindeşti - │Grãniceşti, teren zonã de│ │ │ceşti │ │ │ │ │ │
 │ │ │judeţul Suceava│protecţie (10.000 mp) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │teren acumulare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │Grãniceşti (670.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┤ │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 478│ │ │Clãdire exploatare acumu-│Horaiţ │Siret │Grãni- │Suceava │ │ │2008│ 85.569,84│
 │ │ │ │lare Grãniceşti │ │ │ceşti │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 479│92674 │Şomuzu Mare - │Acumulare Liteni M teras │Şomuzu Mare│Siret │Liteni- │Suceava │ 315│ 11,6│1975│ 6.312.870,82│
 │ │(parţial)│judeţul Suceava│(baraj) şi teren zonã │ │ │Moarã │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │protecţie CH Şomuz I │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │acumulare (20.000 mp) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │teren acumulare Şomuz I │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(410.000 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ 480│94343 │Crângu Ursului │Baraj Crângu Ursului │pârâul │Râmnicu Sãrat│Fotinu, │Buzãu │ 652│ 8,0│1976│ 13.201,00│
 │ │(parţial)│- judeţul Buzãu│ │Viroaga │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │- utilitate │ │ │ │Râmnicelu│ │ │ │ │ │
 │ │ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │95110 │Terenuri nea- │terenuri baraj Crângu │pârâul │Râmnicu Sãrat│Fotinu, │Buzãu │ │ │ │ 19.600,00│
 │ │(parţial)│gricole - │ Ursului (19.600 mp) │Viroaga │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │diguri │ │ │ │Râmnicelu│ │ │ │ │ │
 │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────┼─────────────┤
 │ │95112 │Terenuri nea- │terenuri neagricole ape │pârâul │Râmnicu Sãrat│Fotinu, │Buzãu │ │ │ │ 900.000,00│
 │ │(parţial)│gricole - ape, │bãlţi Crângu Ursului │Viroaga │ │comuna │ │ │ │ │ │
 │ │ │bãlţi │(900.000 mp) │ │ │Râmnicelu│ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016