Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 27 din 5 ianuarie 2006  privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 27 din 5 ianuarie 2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul viticulturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul viticulturii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 2 februarie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 7 alin. (1) şi al <>art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se înfiinţeazã staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolã în domeniul viticulturii, ca instituţii publice cu personalitate juridicã, finanţate din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevãzute în anexele nr. 1-6, prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii, care se desfiinţeazã.
ART. 2
(1) Patrimoniul staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, constituit din bunuri proprietate publica a statului, bunuri proprietate privatã a statului şi bunuri proprii, dupã caz, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevãzut în anexele nr. 1.a)-6.a) şi se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la staţiunile de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii, care se desfiinţeazã, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, intocmindu-se balanţa de verificare la data respectiva din partea predatorului, conform reglementãrilor contabile aplicabile.
(2) Se aproba trecerea bunurilor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea staţiunilor de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii în domeniul privat al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, având datele de identificare prevãzute în anexele nr. 1.b) şi 5.b).
(3) Suprafeţele de teren ale staţiunilor de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate staţiunilor de cercetare şi producţie din domeniul viticulturii, trec în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, şi au datele de identificare prevãzute în anexele nr. 1.c)-6.c).
(4) Se aproba trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, a suprafeţelor de teren aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate staţiunilor de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii, având datele de identificare prevãzute în anexele nr. 1.d), 4.d) şi 5.d).
(5) Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevãzute la alin. (3) şi (4) se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, vor prelua toate drepturile şi obligaţiile staţiunilor de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii, care se desfiinţeazã.
ART. 3
(1) Se aproba trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor pentru persoanele îndreptãţite.
(2) Predarea-preluarea terenurilor prevãzute la alin. (1) se face pe baza de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptãţite, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) În cazul în care pe suprafata de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptãţite, potrivit alin. (1), se afla investiţii functionale, unitatea recupereazã contravaloarea acestora rãmasã neamortizata, dacã aceasta reprezintã mai mult de 30% din valoare totalã a investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.
ART. 4
Pentru suprafeţele de teren din domeniul public al statului, prevãzute la art. 2 alin. (3) şi (4), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplica prevederile <>art. III alin. (1^1 ) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 5
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, au obiectul de activitate prevãzut în anexele nr. 1-6.
ART. 6
Finanţarea activitãţilor staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, se asigura din venituri provenite din:
a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate din fonduri publice obţinute în condiţiile legii;
b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale şi cofinantarea unor programe proprii de cãtre Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", obţinute prin competiţie sau direct;
c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unitãţile de cercetare-dezvoltare la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri strãini;
d) valorificarea rezultatelor cercetãrii conform prevederilor legale;
e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţa şi expertiza cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţara şi din strãinãtate;
f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material sãditor, masa lemnoasã, furaje speciale, animale de casa şi a oricãror alte produse realizate de acestea;
g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creatii originale;
h) vânzãri de licenţe, de soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode;
i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casãrii, chirii, dobânzi la disponibilitãţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestãri de servicii, analize;
j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
k) alte venituri conform dispoziţiilor legale.
ART. 7
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrãri în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitãţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învãţãmânt acreditate şi cu operatori economici din ţara şi din strãinãtate.
ART. 8
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale pentru investiţii, dotãri, aparatura, echipamente şi instalaţii necesare realizãrii obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.
ART. 9
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, funcţioneazã pe baza de autonomie financiarã, calculeazã şi înregistreazã amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduc evidenta contabila potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.
ART. 10
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, pot infiinta în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor <>art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subunitati cu sau fãrã personalitate juridicã, necesare obiectului sau de activitate, care conduc şi organizeazã contabilitatea potrivit legii.
ART. 11
(1) Veniturile şi cheltuielile staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora.
(2) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reporteazã în anul urmãtor.
ART. 12
Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, beneficiazã de prevederile <>art. 14^1 din Legea nr. 290/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 13
(1) Personalul staţiunilor de cercetare şi producţie agricolã din domeniul viticulturii se preia de cãtre staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, şi isi pãstreazã drepturile salariale avute pana la negocierea contractului colectiv de munca.
(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(3) În anii în care staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolã din domeniul viticulturii, nou-înfiinţate, beneficiazã de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, se aplica salarizarea personalului din sectorul bugetar.
ART. 14
Anexele*) nr. 1-6, 1.a)-6.a), 1.b), 5.b), 1.c)-6.c), 1.d), 4.d), 5.d) şi 1.e) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
---------
*) Anexele se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Mihail Hardau

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 27.


ANEXA 1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Murfatlar

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Basarabi, strada Calea Bucureşti, nr. 1, judeţul Constanta, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Murfatlar, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar are ca obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare, silvicultura; grupa 011 Cultivarea plantelor, gradinarit destinat pieţei; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de sera; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor şi asinilor; clasa 0123 Creşterea porcinelor; clasa 0124 Creşterea pasarilor; grupa 014 Activitãţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activitãţilor veterinare; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0141 Activitãţi de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera);
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; grupa 159 Fabricarea bãuturilor; clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate; clasa 1593 Fabricarea vinurilor; clasa 1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1595 Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporti a înregistrãrilor; grupa 222 Tipãrirea şi activitãţi anexe; clasa 2222 Alte activitãţi de tipãrire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregãtitoare pentru tipãrire; clasa 2225 Alte lucrãri de tipografie;
e) Diviziunea 28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii); grupa 285 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanicã agricolã; clasa 2852 Operaţiuni de mecanicã generalã; grupa 286 Producţia de unelte de fierãrie; clasa 2862 Fabricarea uneltelor de mana;
f) Diviziunea 40 Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze şi apa; grupa 403 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde; clasa 4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde;
g) Diviziunea 41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 410 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
h) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicatã al fructelor şi legumelor (import-export); clasa 5134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export);
i) Diviziunea 52 Comerţ cu amãnuntul (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor), repararea bunurilor personale şi gospodãreşti; grupa 522 Comerţ cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi legumelor proaspete; Clasa 5225 Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor; grupa 526 Comerţ cu amãnuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amãnuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amãnuntul care nu se efectueazã prin magazine;
j) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552 Campinguri şi alte facilitãţi pentru cazare de scurta durata; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unitãţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
k) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mãrfuri;
l) Diviziunea 63 Activitãţi anexe şi auxiliare de transport, activitãţi ale agenţilor de turism; grupa 631 Manipulari şi depozitari; clasa 6311 Manipulari; clasa 6312 Depozitari;
m) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 701 Activitãţi imobiliare cu bunuri proprii; Clasa 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliarã clasa 7012 Cumpãrarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; Clasa 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
n) Diviziunea 72 Informatica şi activitãţi conexe; grupa 723 Prelucrarea informatica a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatica a datelor;
o) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activitãţi juridice, de contabilitate şi revizie contabila, consultanţa în domeniul fiscal; activitãţi de studii de piata şi sondaj, consultanţa pentru afaceri şi management; clasa 7413 Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondaj; clasa 7414 Activitãţi de consultanţa pentru afaceri şi management; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
p) Diviziunea 80 Învãţãmânt; grupa 804 Alte forme de învãţãmânt; clasa 8042 Alte forme de învãţãmânt;
r) Diviziunea 91 Activitãţi asociative diverse; grupa 911 Activitãţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activitãţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activitãţi ale organizaţiilor profesionale;
s) Diviziunea 92 Activitãţi recreative, culturale şi sportive; grupa 925 Activitãţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activitãţi; clasa 9251 Activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
t) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar, preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Murfatlar.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Murfatlar.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Murfatlar, se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Statiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului tertiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Murfatlar.


ANEXA 2

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Blaj

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 2, judeţul Alba, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Blaj, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj are ca obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare, silvicultura; grupa 011 Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pieţei; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de sera; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor şi asinilor; clasa 0123 Creşterea porcinelor; grupa 014 Activitãţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activitãţilor veterinare; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0141 Activitãţi de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0142 Activitãţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activitãţii veterinare;
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; grupa 159 Fabricarea bãuturilor; clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate; clasa 1593 Fabricarea vinurilor; clasa 1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1595 Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
d) Diviziunea 28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii); grupa 285 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanicã generalã; clasa 2852 Operaţiuni de mecanicã generalã;
e) Diviziunea 40 Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze şi apa; grupa 403 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde; clasa 4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde;
f) Diviziunea 41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 410 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
g) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului; clasa 5131 Comerţ cu ridicatã al fructelor şi legumelor (import-export); clasa 5134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export);
h) Diviziunea 52 Comerţ cu amãnuntul (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodãreşti; grupa 522 Comerţ cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi legumelor proaspete; Clasa 5225 Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor; grupa 526 Comerţ cu amãnuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amãnuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amãnuntul care nu se efectueazã prin magazine;
i) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 555 Cantine şi alte unitãţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mãrfuri;
k) Diviziunea 63 Activitãţi anexe şi auxiliare de transport, activitãţi ale agentiilor de turism; grupa 631 Manipulari şi depozitari; clasa 6311 Manipulari; clasa 6312 Depozitari;
l) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 701 Activitãţi imobiliare cu bunuri proprii; clasa 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliarã; clasa 7012 Cumpãrarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
m) Diviziunea 72 Informatica şi activitãţi conexe; grupa 723 Prelucrarea informatica a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatica a datelor;
n) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
o) Diviziunea 80 Învãţãmânt; grupa 804 Alte forme de învãţãmânt; clasa 8042 Alte forme de învãţãmânt;
p) Diviziunea 91 Activitãţi asociative diverse; grupa 911 Activitãţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activitãţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activitãţi ale organizaţiilor profesionale;
r) Diviziunea 92 Activitãţi recreative, culturale şi sportive; grupa 925 Activitãţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activitãţi; clasa 9251 Activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor.
s) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Blaj.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Blaj.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Blaj se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Blaj.


ANEXA 3

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Dragasani

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în Municipiul Dragasani, strada Regele Ferdinand, nr. 64, judeţul Valcea, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Dragasani, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani are urmãtorul obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale.
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de sera; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii; grupa 013 Activitãţi în forme mixte (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor); clasa 0130 Activitãţi în ferme fixe (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor); grupa 014 Activitãţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activitãţilor veterinare, gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0141 Activitãţi de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera);
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; grupa 159 Fabricarea bãuturilor; clasa 1593 Fabricarea vinurilor; clasa 1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1595 Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
d) Diviziunea 37 Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile; grupa 372 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile; clasa 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile;
e) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicatã al fructelor şi legumelor (import-export); clasa 5134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export); grupa 515 Comerţ cu ridicatã al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor; clasa 5157 Comerţ cu ridicatã al deşeurilor şi resturilor; grupa 518 Comerţ cu ridicatã al maşinilor, echipamentelor şi resturilor (import-export); clasa 5181 Comerţ cu ridicatã al maşinilor unelte (import-export); clasa 5184 Comerţ cu ridicatã al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului (import-export); Clasa 5817 Comerţ cu ridicatã a altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export);
f) Diviziunea 52 Comerţ cu amãnuntul (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor), repararea bunurilor personale şi gospodãreşti; grupa 522 Comerţ cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi legumelor proaspete; Clasa 5225 Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor; grupa 526 Comerţ cu amãnuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amãnuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amãnuntul care nu se efectueazã prin magazine;
g) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552 Campinguri şi alte facilitãţi pentru cazare de scurta durata; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unitãţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
h) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mãrfuri;
i) Diviziunea 63 Activitãţi anexe şi auxiliare de transport, activitãţi ale agentiilor de turism; grupa 631 Manipulari şi depozitari; clasa 6311 Manipulari; clasa 6312 Depozitari;
j) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 701 Activitãţi imobiliare cu bunuri proprii; clasa 7012 Cumpãrarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 713 Închirierea maşinilor şi echipamentelor; clasa 7131 Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole; clasa 7134 Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.;
k) Diviziunea 72 Informatica şi activitãţi conexe; grupa 723 Prelucrarea informatica a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatica a datelor;
l) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activitãţi juridice, de contabilitate şi revizie contabila, consultanţa în domeniul fiscal, activitãţi de studii de piata şi de sondaj, consultanţa pentru afaceri şi management; clasa 7413 Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondaj; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; grupa 748 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7482 Activitãţi de ambalare;
m) Diviziunea 80 Învãţãmânt; grupa 804 Alte forme de învãţãmânt; clasa 8042 Alte forme de învãţãmânt;
n) Diviziunea 91 Activitãţi asociative diverse; grupa 911 Activitãţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activitãţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activitãţi ale organizaţiilor profesionale;
o) Diviziunea 92 Activitãţi recreative, culturale şi sportive; grupa 925 Activitãţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activitãţi; clasa 9251 Activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor.
p) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Dragasani.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Dragasani.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Dragasani se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Dragasani.


ANEXA 4

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Odobesti

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Odobesti strada "Ştefan cel Mare şi Sfant", nr. 61, judeţul Vrancea, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Odobesti, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti are ca obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor şi asinilor; clasa 0123 Creşterea porcinelor;
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 159 Fabricarea bãuturilor; clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate;
d) Diviziunea 41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 410 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
e) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export);
f) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 555 Cantine şi alte unitãţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
g) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
h) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
i) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti, preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Odobesti.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Odobesti.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Odobesti se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi stuctura organizatoricã a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Odobesti.


ANEXA 5

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Minis

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie-Minis, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în comuna Ghioroc, str. 6 Martie nr. 1, judeţul Arad, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Minis, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie-Minis are ca obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare, silvicultura; grupa 011 Cultivarea plantelor, gradinarit destinat pieţei; horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de sera; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor şi asinilor; clasa 0123 Creşterea porcinelor; grupa 014 Activitãţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activitãţilor veterinare; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0141 Activitãţi de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); clasa 0142 Activitãţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activitãţilor veterinare;
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; grupa 159 Fabricarea bãuturilor; clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate; clasa 1593 Fabricarea vinurilor; clasa 1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1595 Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporti a înregistrãrilor; grupa 222 Tipãrirea şi activitãţi anexe; clasa 2222 Alte activitãţi de tipãrire n.c.a.; clasa 2224 Servicii pregãtitoare pentru tipãrire; clasa 2225 Alte lucrãri de tipografie;
e) Diviziunea 28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii); grupa 285 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanicã agricolã; clasa 2852 Operaţiuni de mecanicã generalã;
f) Diviziunea 40 Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze şi apa; grupa 403 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde; clasa 4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde;
g) Diviziunea 41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 410 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
h) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicatã al fructelor şi legumelor (import-export); clasa 3134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicatã al altor produse (import-export);
i) Diviziunea 52 Comerţ cu amãnuntul (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor), repararea bunurilor personale şi gospodãreşti; grupa 522 Comerţ cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi legumelor proaspete; Clasa 5225 Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor; grupa 526 Comerţ cu amãnuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amãnuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amãnuntul care nu se efectueazã prin magazine;
j) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552 Campinguri şi alte facilitãţi pentru cazare de scurta durata; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unitãţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;
k) Diviziunea 60 Transporturi terestre, transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mãrfuri;
l) Diviziunea 63 Activitãţi anexe şi auxiliare de transport, activitãţi ale agenţilor de turism; grupa 631 Manipulari şi depozitari; clasa 6311 Manipulari; clasa 6312 Depozitari;
m) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 701 Activitãţi imobiliare cu bunuri proprii; Clasa 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliarã; clasa 7012 Cumpãrarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7002 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
n) Diviziunea 72 Informatica şi activitãţi conexe; grupa 723 Prelucrarea informatica a datelor; clasa 7230 Prelucrarea informatica a datelor;
o) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activitãţi juridice, de contabilitate şi revizie contabila, consultanţa în domeniul fiscal; activitãţi de studii de piata şi sondaj, consultanţa pentru afaceri şi management; clasa 7413 Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondaje; clasa 7414 Activitãţi de consultanţa pentru afaceri şi management; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
p) Diviziunea 80 Învãţãmânt; grupa 804 Alte forme de învãţãmânt; clasa 8042 Alte forme de învãţãmânt;
r) Diviziunea 91 Activitãţi asociative diverse; grupa 911 Activitãţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9112 Activitãţi ale organizaţiilor profesionale;
s) Diviziunea 92 Activitãţi recreative, culturale şi sportive; grupa 925 Activitãţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activitãţi; clasa 9251 Activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
t) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Minis.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Minis.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Minis se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gherghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie-Minis.


ANEXA 6

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi
Vinificaţie - Bujoru

1. Se înfiinţeazã Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru, instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Targu Bujor, strada Eremia Grigorescu nr. 65, judeţul Galaţi, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" prin reorganizarea Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Bujoru, care se desfiinţeazã.
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru are ca obiect de activitate urmãtoarele activitãţi codificate în baza clasificarii CAEN:
a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
b) Diviziunea 01 Agricultura, vanatoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de sera; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii;
c) Diviziunea 15 Industria alimentara şi a bãuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1593 Fabricarea vinurilor;
d) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicatã şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicatã (cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor); grupa 512 Comerţ cu ridicatã al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţ cu ridicatã al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicatã al produselor alimentare, al bãuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5134 Comerţ cu ridicatã al bãuturilor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicatã al altor produse; clasa 5190 Comerţ cu ridicatã al altor produse;
e) Diviziunea 52 Comerţ cu amãnuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodãreşti; grupa 522 Comerţ cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amãnuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5225 Comerţ cu amãnuntul al bãuturilor; grupa 526 Comerţ cu amãnuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amãnuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amãnuntul care nu se efectueazã prin magazine;
f) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; clasa 7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;
g) Diviziunea 74 Alte activitãţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 743 Activitãţi de testãri şi analize tehnice; clasa 7430 Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
h) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru preia toate drepturile şi toate obligaţiile Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Bujoru.
3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru se substituie în toate litigiile în curs ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Bujoru.
4. Personalul Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Bujoru se preia de cãtre Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru.
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatoricã a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru, se aproba de consiliul de administraţie şi se valideazã prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
6. Conducerea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru este asigurata de:
a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
b) director.
6.1. Din componenta consiliului de administraţie fac parte, la propunerea autoritãţilor de la care provin, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unitãţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
6.2. Conducerea executivã este asigurata de director, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungitã pentru o perioada de cel mult 4 ani.
6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru.


ANEXA 1.a)

BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privatã a statului
şi bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã
Murfatlar, care trec în patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultura şi Vinificaţie - Murfatlar

1. Bunurile din domeniul public al statului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GRUPA 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├────────────┬─────────────────────┬────────────────┤doban- │Valoarea ├─────────────┬─────────────┤*)│ │
│ Nr. │ Cod de │ │ │ │ │dirii/ │ de │ │ │ │ Tip │
│ M.F. │clasificare│ Denumire │ Descriere │ Vecinãtãţi │ │(dãrii │inventar │ │ În │ │ bun │
│ │ │ │ tehnica │ (dupã caz pe scurt) │ Adresa │în fo- │ (în lei │ Baza legalã │administrare/│ │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │ │ │losin- │ RON) │ │ concesiune │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ta) │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116084│ 8.29.06 │Clãdire sediu│Un nivel │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1972 │ 10│D.C.S. │ în │ │imobil│
│ │ │F3 │332 mp │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │237/1973, │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom │Oraş: Basarabi │ │ │HG │ │ │ │
│ │ │ │ │Basarabi │Calea Bucureşti │ │ │nr. 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116099│ 8.29.06 │Post trafo │164 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1974 │ 523│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116110│ 8.29.06 │Casa │18 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 10│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG │administrare │ │ │
│ │ │F2 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │nr. 42/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116111│ 8.29.06 │Casa │18 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 10│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F2 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116112│ 8.29.06 │Clãdire sediu│168 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 32│PVR │ în │ │imobil│
│ │ │F2 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │1136/03.1983 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116114│ 8.29.06 │Depozit │1150 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1965 │ 206│Ord. nr. 767/│ în │ │imobil│
│ │ │platforma │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │beton │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ADT │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116115│ 8.29.06 │Sera altoire,│1008 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1980 │ 113.749│PVR 7672/ │ în │ │imobil│
│ │ │fortare vita │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │19.10.1983 │administrare │ │ │
│ │ │de vie │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │F3 │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116116│ 8.29.06 │Depozit │270 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1984 │ 201.203│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │pãstrare vin │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │95 vagoane │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116132│ 8.29.06 │Corp │210 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1927 │ 70│ORD. 7767/ │ în │ │imobil│
│ │ │contabilitate│ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │Ec. │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116135│ 8.29.06 │Corp cantina │877 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 172│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │Ec. │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116138│ 8.29.06 │Atelier │822 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1973 │ 709│DCS 237/1973 │ în │ │imobil│
│ │ │mecanic, │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 509/1993 │administrare │ │ │
│ │ │crama │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116141│ 8.29.06 │Corp centrala│982 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1965 │ 271│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │ │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116148│ 8.29.06 │Clãdire │parter, │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1965 │1.552.587│Ordin 766/ │ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie, │etaj, │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │crama nr. 1 │demisol │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116152│ 8.29.06 │Corp casa │168 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1962 │ 87│Ordin 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │oaspeti │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │Ec. │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116153│ 8.29.06 │Grup locuinţe│725 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 32│PVR 1391/1983│ în │ │imobil│
│ │ │F4 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 509/1993 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116157│ 8.29.06 │Depozit │245 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1943 │ 64│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │central │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │materiale │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ADT │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116159│ 8.29.06 │Clãdire │606 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1971 │ 14.828│DCS 237/1973 │ în │ │imobil│
│ │ │sector │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 509/1993 │administrare │ │ │
│ │ │mecanic │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116162│ 8.29.06 │Hala fasonat │297 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1984 │ 348│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │portaltoi F5 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116167│ 8.29.06 │Remiza maşini│75 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 29│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │agricole │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116168│ 8.29.06 │Baraca │297 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1984 │ 456│HG │ în │ │imobil│
│ │ │fasonat port │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │nr. 509/1993 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │nr. 42/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116170│ 8.29.06 │Magazie │512 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 18│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │grajd animale│ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116172│ 8.29.06 │Clãdire │76 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 13│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F4 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116177│ 8.29.06 │Grajd taurine│56 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 13│PVR │ în │ │imobil│
│ │ │F2 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │1136/03/1983 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116222│ 8.29.06 │Clãdire sediu│144 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 309│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │F4 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116231│ 8.29.06 │Clãdire │76 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 13│PVR 1391/1983│ în │ │imobil│
│ │ │locuinţe F4 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 509/1993 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116234│ 8.29.06 │Clãdire │78 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 12│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116235│ 8.29.06 │Clãdire │64 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 12│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116236│ 8.29.06 │Casa │310 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 12│HG 509/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │prefabricate │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116238│ 8.29.06 │Dormitor │450 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1963 │ 217│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │comun │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │F4 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116244│ 8.29.06 │Dependinta │68 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1960 │ 11│ORD. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │izolata │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │F1 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116249│ 8.29.06 │Clãdire, │173 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 32│PVR │ în │ │imobil│
│ │ │cantina │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │1136/03/1983 │administrare │ │ │
│ │ │magazie │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │F2 │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121529│ 8.29.06 │Magazin de │Parter bloc │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1995 │ 194.433│PV nr. 326/95│ în │ │imobil│
│ │ │prezentare │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │Ec. │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121530│ 8.29.06 │Hala sortat, │S = 297 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1984 │ 427│HG 42/1994 │ în │ │imobil│
│ │ │fasonat │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121531│ 8.29.06 │Sala sortat- │S = 297 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1984 │ 423│HG 42/1994 │ în │ │imobil│
│ │ │fasonat │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121532│ 8.29.06 │Clãdire │Prefabricate│SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1983 │ 13│HG 42/1994 │ în │ │imobil│
│ │ │dormitor │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │F5 │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121533│ 8.29.06 │Statie │Cu rezervor │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1964 │ 165│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │pompare │semi │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1965 │administrare │ │ │
│ │ │hidrofor │îngropat │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121534│ 8.29.06 │Depozit linie│În clãdire │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1973 │ 56.883│D.C.S. │ în │ │imobil│
│ │ │de │crama nr. 1 │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │237/1973 │administrare │ │ │
│ │ │imbuteliere │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │veche │ │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121535│ 8.29.06 │Clãdire │În crama │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1965 │2.097.673│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie │nr. 1, │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │ │laboratoare │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi sala │E - Valul lui Traian │Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protocol │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ TOTAL │ │4.236.075│ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit2. Bunurile din proprietatea privatã a statului


┌────┬─────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Grupa│ Denumirea │Valoarea de inventar│Situaţia juridicã│
│crt.│ │ │ Lei RON │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1. │ 5 │Animale şi plantaţii │ 17.031 │ în administrare │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │TOTAL │ 17.031 │ │
└────┴─────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────-┘3. Bunurile proprii


┌────┬─────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Grupa│ Denumirea │Valoarea de inventar│Situaţia juridicã│
│crt.│ │ │ Lei RON │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1. │ 1 │Construcţii │ 7.026.544 │ în proprietate │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2. │ 2 │Echipamente tehnologice │ 533.007 │ în proprietate │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3. │ 3 │Aparate şi instalaţii de │ 368.340 │ în proprietate │
│ │ │mãsura, control, reglare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 4. │ 4 │Mijloace transport │ 58.426 │ în proprietate │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 5. │ 5 │Animale şi plantaţii │ 2.039.036 │ în proprietate │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 6. │ 6 │Mobilier, aparatura birotica│ 4.494 │ în proprietate │
│ │ │şi alte active corporale │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │TOTAL │ 10.029.847 │ │
└────┴─────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────-┘
ANEXA 2.a)

BUNURILE
din domeniul public al statului şi bunurile proprietate privatã
a statului ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã - Blaj
care trec în patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultura şi Vinificaţie - Blaj

1. Bunurile care alcãtuiesc domeniul public al statului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GRUPA 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┬──────────┬──────────────────┤doban- │Valoarea├─────────────┬─────────────┤ │ │
│ Nr. │ Cod de │ │ │ │ │dirii/ │ de │ │ │*)│ Tip │
│ M.F. │clasificare│ Denumire │ Descriere tehnica │Vecinãtãţi│ │dãrii │inventar│ │ În │ │ bun │
│ │ │ │ (pe scurt) │(dupã caz │ Adresa │în fo- │(în lei │ Baza legalã │administrare/│ │ │
│ │ │ │ │pe scurt) │ │losin- │ RON) │ │ concesiune │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ta │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108489│ 8.29.06 │Magazie │Clãdire cu 2 nivele│În incinta│Ţara: România; │ 1931 │ 473 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │cereale │din caramida │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │S = 259 mp │ │Craciunelul de │ │ │1946, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. T. │ │ │nr. 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu, F2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108491│ 8.29.06 │Sopron │Construcţie din │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 874 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │tractoare │schelet metalic │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │2147/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │închis cu caramida │ │Ciumbrud; str. V. │ │ │1987, HG │ │ │ │
│ │ │ │şi scandura │ │Lucaci, nr. 42 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │S = 120 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108494│ 8.29.06 │Casa de │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1977 │ 8 │Ord. DGEH │ În │ │Imobil│
│ │ │locuit │caramida cu 3 │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │45.1987, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │camere, S = 128 mp │ │Aiud; nr.: -, │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Girbova │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108554│ 8.29.06 │Birou │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1999 │ 12 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cu 2 │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │1/ian. 1999, │administrare │ │ │
│ │ │ │încãperi, S = 48 mp│ │Mun. Blaj; str. M.│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Kogalniceanu, F5 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108558│ 8.29.06 │Depozit │Clãdire caramida │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 652 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │pesticide │S = 34 mp │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │2146/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Aiud; nr.: -, │ │ │1986, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ciumbrud, str. V. │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Lucaci, nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108561│ 8.29.06 │Complex de │2 clãdiri din │În incinta│Ţara: România; │ 1934 │ 199 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │altoit şi │caramida pentru │statiunii │Judeţ: ALBA; │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │fortat vita │altoit şi fortat │ │Com. Craciunelul │ │ │1946/HG │ │ │ │
│ │ │de vie │vita S = 818 mp │ │de Jos; Str. T. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu, F2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111281│ 8.29.06 │Reţea de │Reţea pentru │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 3.157 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │distribuţie │irigaţii cu statie │statiunii │Judeţ: ALBA; │ │ │2170/dec. │administrare │ │ │
│ │ │pentru │de pompare │ │Mun. Aiud; nr.: -,│ │ │1985, HG │ │ │ │
│ │ │irigaţii │S = 60 ha │ │Girbova │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111287│ 8.29.06 │Pavilion │Clãdire │În incinta│Ţara: România; │ 1969 │ 89.319 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │central cu │administrativã cu │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1050/ian. │administrare │ │ │
│ │ │laboratoare │parter + 2 nivele, │ │Blaj; nr.: -, Gh. │ │ │1969, HG │ │ │ │
│ │ │ │cu 30 de încãperi, │ │Baritiu nr. 2 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │repartizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │laboratoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │birouri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111390│ 8.29.06 │Filotron │Clãdire caramida cu│În incinta│Ţara:România; │ 1964 │ 6.210 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │instalaţiile │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │2922/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │aferente S = 40 mp │ │Blaj; nr.: -, Gh, │ │ │1964, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Baritiu, nr. 2 │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111392│ 8.29.06 │Cantina │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1964 │ 5.758 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cu │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │2922/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │bucatarie şi sala │ │Blaj; nr.: -, Gh. │ │ │1964, HG │ │ │ │
│ │ │ │de mese cu │ │Baritiu, nr. 2 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │utilajele aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 100 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111393│ 8.29.06 │Garaje şi │Clãdire caramida cu│În incinta│Ţara: România; │ 1972 │ 274 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │magazin │trei garaje atelier│statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1049/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │reparaţii 3 magazii│ │Blaj; nr.: -, Gh. │ │ │1972, HG │ │ │ │
│ │ │ │S = 730 mp │ │Baritiu nr. 2 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111394│ 8.29.06 │Casa de │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1934 │ 2 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │locuit │caramida cu trei │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │camere S = 297 mp │ │Craciunelul de │ │ │1946, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. T. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu, F2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111396│ 8.29.06 │Complex │Clãdire cu trei │În incinta│Ţara: România; │ 1964 │ 26.749 │PVR 2002/mai │ În │ │Imobil│
│ │ │altoit şi │hale pentru altoit │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1962, HG │administrare │ │ │
│ │ │fortat vita │şi fortat cu │ │Blaj; nr. 2, Gh. │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │de vie │instalatie de frig │ │Baritiu nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi birouri ferma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 1581 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111397│ 8.29.06 │Statie de │Construcţie de │În incinta│Ţara: România; │ 1977 │588.749 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │vinificaţie │caramida şi beton 2│statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1044/ian. │administrare │ │ │
│ │ │ │nivele cu birouri │ │Blaj; Str. │ │ │1977, HG │ │ │ │
│ │ │ │şi laboratoare, │ │M. Kogalniceanu │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │magazii şi punct de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vinificaţie primara│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111436│ 8.29.06 │Grajd animale│Clãdire veche din │În incinta│Ţara: România; │ 1931 │ 2 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida S = 49 mp │statiunii │Judeţ ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Craciunelul de │ │ │1946 HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. T. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu, F2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111437│ 8.29.06 │Clãdire │Construcţie stâlpi │În incinta│Ţara: România; │ 1994 │ 23.498 │PV recepţie │ În │ │Imobil│
│ │ │pentru linie │beton pereţi din │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1052/ │administrare │ │ │
│ │ │de │prefabricate şi BCA│ │Blaj; Str. M. │ │ │dec. 1994, │ │ │ │
│ │ │imbuteliere │acoperite cu grinzi│ │Kogalniceanu │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │KRONEX pentru│şi chesoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │depozitare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invechire vin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111439│ 8.29.06 │Casa de │Clãdire caramida cu│În incinta│Ţara: România; │ 1906 │ 36 │Ord. │ În │ │Imobil│
│ │ │locuit │trei apartamente │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │DGEH/45.1987,│administrare │ │ │
│ │ │ │S = 123 mp │ │Aiud; T. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 94 (Tinod) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111441│ 8.29.06 │Casa de │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1910 │ 28 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │locuit │caramida pentru │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │dormitoare şi │ │Craciunelul de │ │ │1946 HG │ │ │ │
│ │ │ │camere de oaspeti │ │Jos; Str. 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 123 mp │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111442│ 8.29.06 │Locuinta de │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1957 │ 23.500 │PV 2241/1957 │ În │ │Imobil│
│ │ │intervenţie │caramida cu 9 │statiunii │Judeţ: ALBA; │ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │şi laborator │încãperi, cu │ │Mun. Blaj; str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu pivnita de│pivnita pentru │ │Dr. Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │învechirea │depozitare şi │ │Suciu, nr. 22 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vinurilor │invechire vin; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 184 mp casa, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 571 mp pivnita │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi 428 mp gradina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111443│ 8.29.06 │Pavilion │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1977 │ 17.462 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │auxiliar │caramida şi beton │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1052/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │în cadrul cramei cu│ │Blaj; str. M. │ │ │1994, HG │ │ │ │
│ │ │ │centrala termica, │ │Kogalniceanu │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │birouri, instalatie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │schimb ioni │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111529│ 8.29.06 │Atelier │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1975 │ 12.996 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │mecanic │caramida cu 11 │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1047/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │încãperi pentru │ │Blaj; str. M. │ │ │1975, HG │ │ │ │
│ │ │ │atelier mecanic │ │Kogalniceanu │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │forja, atelier │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tâmplãrie dotat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │utilaje specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111530│ 8.29.06 │Depozit │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 664 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │pesticide │caramida S = 60 mp │statiunii │Judeţ: ALBA, Com. │ │ │2046/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Craciunelul de │ │ │1987, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. 6 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111531│ 8.29.06 │Grajd │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1972 │ 66 │Ord. DGEH │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida, │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │4587/HG │administrare │ │ │
│ │ │ │capacitate 30 │ │Aiud; Girbova │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │capele, S = 108 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111534│ 8.29.06 │Atelier │Construcţie din │În incinta│Ţara: România; │ 1968 │ 878 │Ord. ASAS │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida acoperitã │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │22002/70, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │cu tigla cu atelier│ │Aiud; Ciumbrud; │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │mecanic, atelier │ │str. V. Lucaci, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tâmplãrie, cantina │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111535│ 8.29.06 │Punct de │Clãdire caramida şi│În incinta│Ţara: România; │ 1972 │ 10.710 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │vinificaţie │beton cu spaţii de │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1023/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │vinificare, │ │Aiud, Ciumbrud; │ │ │1972, HG │ │ │ │
│ │ │ │condiţionare şi │ │str. V. Lucaci, │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │depozitare vinuri │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu utilajele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111537│ 8.29.06 │Spaţiu altoit│Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1962 │ 2.881 │Ord. ASAS │ În │ │Imobil│
│ │ │şi fortat │caramida acoperitã │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │22002/70, HG │administrare │ │ │
│ │ │vite │cu tigla amenajatã │ │Aiud; nr.: -, │ │ │509/1992 │ │ │ │
│ │ │ │pentru altoit şi │ │Ciumbrud; str. V. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fortat vita de vie │ │Lucaci, nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 109 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111538│ 8.29.06 │Depozit │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 652 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │îngrãşãminte │caramida pentru │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │2145/dec. │administrare │ │ │
│ │ │chimice │îngrãşãminte │ │Aiud-Ciumbrud; │ │ │1987, HG │ │ │ │
│ │ │ │chimice │ │str. V. Lucaci, │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111540│ 8.29.06 │Baraca │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1966 │ 907 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │caramida │caramida cu şapte │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1000/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │încãperi S = 100 mp│ │Blaj; str. M. │ │ │1966, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Kogalniceanu, F4 │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111626│ 8.29.06 │Depozit │Clãdire caramida │În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 728 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │îngrãşãminte │S = 68 mp │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │204.dec.1987,│administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Craciunelul de │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111627│ 8.29.06 │Remiza maşini│Construcţie din │În incinta│Ţara: România; │ 1961 │ 13 │Ord. ASAS │ În │ │Imobil│
│ │ │agricole │caramida S = 378 mp│statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │22002/70 HG │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Aiud Ciumbrud; │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │str. V. Lucaci, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111628│ 8.29.06 │Depozit │Construcţie din │În incinta│Ţara: România; │ 1978 │ 699 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │îngrãşãminte │caramida S = 65 mp │statiunii │Judeţ: ALBA; Sat │ │ │2042/dec. │administrare │ │ │
│ │ │chimice │ │ │Craciunelul de │ │ │1978, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; str. 6 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111629│ 8.29.06 │Depozit │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1950 │ 49 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │carburanţi │caramida şi beton │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │2034/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │S = 12 mp, cu │ │Craciunelul de │ │ │1950/HG │ │ │ │
│ │ │ │rezervor carburanţi│ │Jos; str. 6 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie; F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111630│ 8.29.06 │Dormitor │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1985 │ 616 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cu 50 de │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │1017/sept. │administrare │ │ │
│ │ │ │paturi S = 86 mp │ │Craciunelul de │ │ │1985 HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; str. 6 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111632│ 8.29.06 │Grajd animale│Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1972 │ 1.085 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │1016/ian. │administrare │ │ │
│ │ │ │transformata în │ │Craciunelul de │ │ │1972, HG │ │ │ │
│ │ │ │atelier reparaţii │ │Jos; str. 6 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │şi magazie │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 800 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111724│ 6.29.06 │Grup social │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1934 │ 144 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida, spalator │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │pentru muncitori în│ │Craciunelul de │ │ │1946, HG │ │ │ │
│ │ │ │suprafata de 18 mp │ │Jos; str. 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111725│ 8.29.06 │Casa dormitor│Clãdire caramida cu│În incinta│Ţara: România; │ 1934 │ 7 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │ │4 camere pentru │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │dormitor în │ │Craciunelul de │ │ │1946, HG │ │ │ │
│ │ │ │suprafata de 168 mp│ │Jos; str. 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111727│ 8.29.06 │Birou │Clãdire din lemn cu│În incinta│Ţara: România; │ 1970 │ 294 │Ord. DGEH │ În │ │Imobil│
│ │ │ │acoperis de tigla │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │45/87, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │cu 4 camere în │ │Aiud; str. T. │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │suprafata de 77 mp │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 94 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111729│ 8.29.06 │Grajd │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1939 │ 5 │Ord. DGEH │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cap. 30, │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │45/87, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │cap. în suprafata │ │Aiud; str. T. │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │de 144 mp │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 94 (Tinod) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111731│ 8.29.06 │Baraca cu │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1961 │ 57 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │garaje │caramida cu garaje │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1001/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │şi magazie în │ │Blaj; str. M. │ │ │1961, HG │ │ │ │
│ │ │ │suprafata de 100 mp│ │Kogalniceanu, F4 │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111732│ 8.29.06 │Depozit │Clãdire caramida în│În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 51 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │îngrãşãminte │suprafata de 149 mp│statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │2025/dec. │administrare │ │ │
│ │ │chimice │ │ │Blaj; str. M. │ │ │1987, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Kogalniceanu, F4 │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111735│ 8.29.06 │Dormitor │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1960 │ 569 │Ord. ASAS │ În │ │Imobil│
│ │ │comun │caramida cu 3 │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │22002/70, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │camere în suprafata│ │Aiud-Ciumbrud, │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │de 91 mp │ │str. V. Lucaci │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 42 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111736│ 8.29.06 │Casa de │Clãdire caramida cu│În incinta│Ţara: România; │ 1934 │ 1 │Reforma │ În │ │Imobil│
│ │ │locuit │3 camere în │statiunii │Judeţ: ALBA; Com. │ │ │agricolã din │administrare │ │ │
│ │ │ │suprafata de 103 mp│ │Craciunelul de │ │ │1946, HG │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos; Str. 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Martie, F3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111737│ 8.29.06 │Grajd │Construcţie │În incinta│Ţara: România; │ 1944 │ 262 │Ord. DGEH │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida de │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │45/87, HG │administrare │ │ │
│ │ │ │capacitate 30 cap. │ │Aiud; str. T. │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │în suprafata de │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │104 mp │ │nr. 94 (Tinod) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111738│ 8.29.06 │Grup social │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1961 │ 475 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cu 4 │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1005/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │camere în suprafata│ │Blaj; str. M. │ │ │1961, HG │ │ │ │
│ │ │ │de 46 mp │ │Kogalniceanu, F4 │ │ │509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│111886│ 8.29.06 │Birouri │Clãdire din │În incinta│Ţara: România; │ 1964 │ 672 │PVR │ În │ │Imobil│
│ │ │ │caramida cu parter │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1002/dec. │administrare │ │ │
│ │ │ │şi etaj, 7 │ │Blaj; str. M. │ │ │1964, HG │ │ │ │
│ │ │ │încãperi, │ │Kogalniceanu, F4 │ │ │509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │instalatie apa, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafata de 110 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121507│ 8.29.06 │Sere │Fundaţie beton, │În incinta│Ţara: România; │ 1962 │ 34.675 │PVR 2002/mai │ În │ │Imobil│
│ │ │biologice de │schelet metalic, │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │1962 │administrare │ │ │
│ │ │înmulţire │S = 7633 mp │ │Blaj; str. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Gheorghe Baritiu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121508│ 8.29.06 │Magazie │Pereţi caramida, │În incinta│Ţara: România; │ 1949 │ 171 │DGEH/45/1987 │ În │ │Imobil│
│ │ │ │S = 96 mp │statiunii │Judeţ: ALBA; Mun. │ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Aiud; Str. T. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Tinod) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │857.289 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────────┴───────┴────────┴─────────────┴─────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit2. Bunurile din proprietatea privatã a statului


┌────┬─────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ │ Valoarea de │ Situaţia │
│crt.│Grupa│ Denumirea │ inventar │ juridicã │
│ │ │ │ (lei RON) │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 1. │ 1 │Construcţii │ 360.213 │În administrare│
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 2. │ 2 │Echipamente tehnologice (maşini, │ 503.622 │În administrare│
│ │ │utilaje şi instalaţii de lucru) │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 3. │ 3 │Aparate şi instalaţii de mãsurare; │ 299.757 │În administrare│
│ │ │control şi reglare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 4. │ 4 │Mijloace de transport │ 39.442 │În administrare│
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5. │ 5 │Animale şi plantaţii │ 1.676.710 │În administrare│
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 6. │ 6 │Mobilier, aparatura birotica, sistem│ 67.765 │În administrare│
│ │ │de protecţie a valorilor umane şi │ │ │
│ │ │materiale, alte active corporale │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │TOTAL │ 2.947.509 │ │
└────┴─────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────-┘
ANEXA 3.a)

BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privatã a
statului şi bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare şi Producţie
Vitivinicolã - Dragasani, care trec în patrimoniul Statiunii de
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Dragasani

1. Bunurile din domeniul public al statului
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┬──────────┬───────────────────┤doban- │Valoarea ├──────────┬─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │dirii/ │ de │ │ │*)│ │
│ Nr. │ Cod de │ Denumire │ │Vecinãtãţi│ │dãrii │inventar │ │ În │ │ Tip │
│ M.F. │clasificare│ │ Descriere tehnica │(dupã caz │ Adresa │în fo- │ (în lei │ Baza │administrare/│ │ bun │
│ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │losinta│ RON) │ legalã │ concesiune │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115868│ 8.29.06 │Clãdire caramida│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1971 │ 53.917│HG │ În │ │imobil│
│ │ │(dormitor) │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Olt, Nr. ... │ │ │nr. 100/91│administrare │ │ │
│ │ │ │de caramida, │ │Com. Dobroteasa │ │ │Ordinul │ │ │ │
│ │ │ │planseu din beton │ │ │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │armat, invelitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116000│ 8.29.06 │Padoc cu patul │Construcţie zidita │În incinta│Ţara: România; │ 1998 │ 233│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │de zidãrie┼lemn │acoperitã cu tigla │ │Judeţ Olt, Nr. ... │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Com. Dobroteasa │ │ │MAA │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115740│ 8.29.06 │Clãdire dormitor│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1965 │ 23.187│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │II, plãci beton │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu din beton │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │armat, terasa │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperitã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115792│ 8.29.06 │Apartament cu o │Camere │În incinta│Ţara: România; │ 1997 │ 11.145│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │camera │semidecomandate, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │tâmplãrie lemn │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Aleea Trandafirilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Bl. B1, Sc. B, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ap. 17 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115816│ 8.29.06 │Magazie cereale,│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1965 │ 12.346│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea, │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │acoperitã cu │de caramida fãrã │ │Mun. Dragasani, │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │tigla │planseu, │ │Nr. - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tigla │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115840│ 8.29.06 │Clãdire │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1943 │ 31.577│HG 100/91 │ În │ │imobil│
│ │ │construcţie │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │caramida │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu, │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tigla │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115853│ 8.29.06 │Construcţie │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara; România; │ 1963 │ 12.156│HG 100/91 │ În │ │imobil│
│ │ │uscat fructe │stâlpi şi grinzi │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │din beton armat, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de caramida, │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planseu de chesoane│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115884│ 8.29.06 │Clãdire adm. din│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara; România; │ 1934 │ 8.330│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida cu │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │tigla │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu din lemn, │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tigla │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115895│ 8.29.06 │Locuinta │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara; România; │ 1958 │ 1.417│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │pepiniera │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │caramida cu │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │tigla │planseu din lemn, │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tigla │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115904│ 8.29.06 │Clãdire dormitor│Fundaţie din beton │În incinta│Ţara: România; │ 1965 │ 23.832│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │III caramida, │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │planseu beton │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │carton │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115939│ 8.29.06 │Depozit 63 │Fundaţie din beton │În incinta│Ţara: România; │ 1992 │ 110.604│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │vagoane │stâlpi şi grinzi de│ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │beton armat, pereţi│ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │din zidãrie de │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caramida, │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115948│ 8.29.06 │Clãdire dormitor│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1964 │ 29.423│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu din beton │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │armat, invelitoare │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115956│ 8.29.06 │Dormitor │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara; România; │ 1966 │ 25.034│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida plafon │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │beton │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu din beton │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │armat, invelitoare │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115964│ 8.29.06 │Clãdire │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1966 │ 37.919│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida, │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │planseu beton │de caramida, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │planseu din beton │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │armat, invelitoare │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115972│ 8.29.06 │Atelier mecanic-│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1990 │ 24.299│HG 100/91 │ În │ -│Imobil│
│ │ │Clãdire │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │de caramida │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115976│ 8.29.06 │Sera fortat vita│Construcţie cu │În incinta│Ţara; România; │ 1917 │ 133│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │de caramida │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115980│ 8.29.06 │Hruba │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1986 │ 44.495│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │schelet metalic, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │BCA, planseu, │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azbociment │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115988│ 8.29.06 │Centrala termica│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara; România; │ 1989 │ 28.302│HG 100/91 │ În │ │imobil│
│ │ │pe cãrbuni │stâlpi şi grinzi │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │din beton armat, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │nr. 31, Vasile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de caramida, │ │Alecsandri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planseu din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │chesoane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│115995│ 8.29.06 │Depozit ambalaje│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1995 │ 17.274│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │schelet metalic, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │pereţi din tabla, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │fãrã planseu, │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tabla ondulata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │recuperatã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116003│ 8.29.06 │Crama │Clãdire având P+2 │În incinta│Ţara: România; │ 1968 │ 769.667│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │etaje, fundaţie din│ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │beton structura din│ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │beton armat, pereţi│ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din zidãrie de │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caramida │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116008│ 8.29.06 │Centrala termica│Construcţie cu │În incinta│Ţara: România; │ 1968 │ 54.459│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │cadre din beton, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │pereţi ziditi şi │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │acoperis │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116011│ 8.29.06 │Sera biologica │Construcţie din │În incinta│Ţara: România; │ 1974 │ 306│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │fier+geam │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116013│ 8.29.06 │Laboratoare sera│Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1992 │ 47.959│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │caramida, planseu │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │din beton armat, │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │invelitoare din │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │carton │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116022│ 8.29.06 │Crama clãdire │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1968 │ 646.865│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │caramida cu │structura din cadre│ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │cisterna din │din beton armat, │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │beton │invelitoare din │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │carton bitumat │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116027│ 8.29.06 │Sera din beton │Fundaţie din beton │În incinta│Ţara: România; │ 1990 │ 3.446│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │ │schelet metalic, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │inchideri din │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │sticla, invelitoare│ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din sticla │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116034│ 8.29.06 │Hala sortat │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1986 │ 31.839│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │struguri │schelet metalic, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │de BCA, fãrã │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planseu │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116040│ 8.29.06 │Magazie │Fundaţie din beton,│În incinta│Ţara: România; │ 1987 │ 26.825│HG 100/91 │ În │ -│imobil│
│ │ │insectofungicide│schelet metalic, │ │Judeţ Valcea: │ │ │Ordinul │administrare │ │ │
│ │ │ │pereţi din zidãrie │ │Mun. Dragasani │ │ │MAA │ │ │ │
│ │ │ │de caramida fãrã │ │nr. 64, Regele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planseu │ │Ferdinand │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ │ │Total │ │ │ │ │2.076.989│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit2. Bunurile din proprietatea privatã a statului


┌────┬─────┬────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Grupa│ Denumirea │Valoarea de inventar│Situaţia juridicã│
│crt.│ │ │ Lei RON │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 1. │ I │Construcţii │ 591.703 │ În administrare │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 2. │ II │Echipamente tehnologice │ 143.319 │ În administrare │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 3. │ III │Aparate şi instalaţii de │ 8.953 │ În administrare │
│ │ │mãsurare, control şi reglare│ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ 4. │ V │Animale şi plantaţii │ 174.246 │ În administrare │
├────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL│ │ 918.221 │ │
└────┴─────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────-┘3. Bunurile proprii


┌────┬─────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ │Valoarea de│ Situaţia │
│crt.│Grupa│ Denumirea │ inventar │ juridicã │
│ │ │ │ Lei RON │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1. │ I │Construcţii │ 1.299.895 │În proprietate│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 2. │ II │Echipamente tehnologice │ 633.800 │În proprietate│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 3. │ III │Aparate şi instalaţii de mãsurare, │ 19.207 │În proprietate│
│ │ │control şi reglare │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 4. │ IV │Mijloace de transport │ 52.512 │În proprietate│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 5. │ V │Animale şi plantaţii │ 182.785 │În proprietate│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 6. │ VI │Mobilier, aparatura de birotica şi alte │ 10.678 │În proprietate│
│ │ │active corporale │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 7. │ │Obiecte de inventar în folosinta │ 64.434 │În proprietate│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │TOTAL│ │ 2.263.311 │ │
└────┴─────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘
ANEXA 4.a)

Bunurile
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privatã a statului
şi bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã
Odobesti, care trec în patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultura şi Vinificaţie - Odobesti

1. Bunuri din domeniul public al statului
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridicã │ │ │
│ Nr. │ Cod de │ ├───────────────────┬─────────────┬──────────────────┤doban│inventar ├────────────┬────────────┤ │ Tip │
│ M.F. │clasificare│ Denumire │ │ Vecinãtãţi │ │dirii│ (în lei │ │ În │*)│ bun │
│ │ │ │ Descriere tehnica │ (dupã caz) │ Adresa │ │ RON) │Baza legalã │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │Dormitor pt.│Construcţie │în incinta │Ţara România │1985 │ 27.742│pv. preluare│ în │ │imobil│
│107756│ 8.29.06. │muncitori │Caramida S = 72 mp │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │ │ │Carligele │ │ │constructor │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │Dormitor │Construcţie din │în incinta │Ţara România jud. │ │ │pv. │ în │ │imobil│
│107758│ 8.29.06. │pentru │caramida, acoperitã│statiunii │Vrancea; Oraş │1985 │ 21.755│prelungire │administrare│ │ │
│ │ │muncitori │cu plãci de │ │Odobesti; Nr. ...;│ │ │de la │ │ │ │
│ │ │ │azbociment, │ │G. Odobesti; │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │S = 302 mp │ │nr. -; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107759│ 8.29.06. │Sediu ferma │Construcţie │în incinta │Ţara România │1985 │ 34.902│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │ │prefabricate cu 4 │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │încãperi şi hol │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │S = 72 mp │ │Slobozia Bradului │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107760│ 8.29.06. │Sediu ferma │Construcţie din │în incinta │Ţara România jud. │1952 │ 38.788│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida acoperitã │statiunii │Vrancea; Oraş │ │ │de la │administrare│ │ │
│ │ │ │cu tabla S = 168 mp│ │Odobesti; Nr. ...;│ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │G. Odobesti; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. -; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107762│ 8.29.06. │Cantina │S = 72 mp caramida │în incinta │Ţara România │1957 │ 33.772│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │ │cu planseu beton │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │S = 210 mp │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107764│ 8.29.06. │Cantina │construcţie │în incinta │Ţara România │1890 │ 44.065│pvr. hg │ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida acop. cu │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │nr. 509/1993│ administr. │ │ │
│ │ │ │tabla S = 548 mp │ │oraş Odobesti │ │ │hg │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Carligele │ │ │nr. 42/1994 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107765│ 8.29.06. │Dormitor │construcţie │în incinta │Ţara România │1974 │ 53.943│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │pt. │caramida cu planseu│statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │muncitori │lemn S = 210 mp │ │oraş Odobeasca │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │com. Carligele │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │Dormitor │construcţie │în incinta │Ţara România │1985 │ 18.531│pv. preluare│ în │ │imobil│
│107766│ 8.29.06. │pt. │caramida cu planseu│statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │muncitori │beton S = 170 mp │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │com. Vartescoiu │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │Dormitor │construcţie │în incinta │Ţara România │1960 │ 25.207│pv. preluare│ în │ │imobil│
│107890│ 8.29.06. │pt. │caramida cu tigla │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │muncitori │S = 169 mp │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107892│ 8.29.06. │Atelier │construcţie │n. str. Cuza │Ţara România │1968 │ 64.213│pvr. │ în │ │imobil│
│ │ │reparaţii │caramida cu tigla, │Voda │jud. Vrancea, │ │ │hg 509/93 │ administr. │ │ │
│ │ │ │planseu beton │sv. scdvv │oraş Odobesti │ │ │hg 42/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │e. str. │str. Cuza Voda 36 │ │ │10/08-feb.01│ │ │ │
│ │ │ │ │Magura │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │Dormitor pt.│construcţie │în incinta │Ţara România │1966 │ 55.223│pv. preluare│ în │ │imobil│
│107893│ 8.29.06. │muncitori │acoperitã cu tigla │statiunii │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │S = 262 mp │ │Sat Odobeasca │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │com. Carligele │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107894│ 8.29.06. │Pavilion cu │construcţie cu un │în incinta │Ţara România │1943 │ 284.336│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │laboratoare │nivel, mansarda şi │statiunii │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │pt. │subsol S = 850 mp │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107895│ 8.29.06. │Sediu ferma │construcţie │în incinta │Ţara România │1985 │ 17.659│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida cu planseu│statiunii │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │beton S = 85 mp │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │com. Vartescoiu │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107896│ 8.29.06. │Sediu ferma │construcţie │în incinta │Ţara România │1890 │ 33.102│pvr. │ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida acoperitã │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │hg 509/93 │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla S = 293 mp│ │oraş Odobesti │ │ │hg 42/1994 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │com. Carligele │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107899│ 8.29.06. │Pavilion │construcţie │în incinta │Ţara România │1936 │ 50.969│pvr. │ în │ │imobil│
│ │ │administrat.│caramida acoperitã │statiunii │jud. Vrancea, │ │ │hg 509/93 │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tigla S = 368 mp│ │oraş Odobesti │ │ │hg 42/1994 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107900│ 8.29.06. │Combinat │construcţie beton │s - str. Cuza│Ţara România │1964 │1.523.474│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie │n - scdvv armat cu │Voda │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │un nivel şi subsol │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │S = 1829 mp, cu │ │str. Cuza Voda, 36│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cisterne beton, 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │v - hala budane │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stejar (30 vag) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vinificaţie 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cisterne inox │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(10,8 vag) grup │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrogen, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │condiţionare vin, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │filtru aluvionar, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │filtru cu plãci │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107906│ 8.29.06. │Hala pt. │construcţie beton │str. Cuza │Ţara România │1985 │ 341.125│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie │nv - scdvv oţel şi │Voda │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │tabla ondulata │ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │S = 1134 mp 3 linii│ │str. Cuza Voda, 36│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vinificaţie alb, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │e - combinat 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cisterne │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rotto-roşu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vinificat. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │23 cist. polstif. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17 cist. inox │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107910│ 8.29.06. │Spaţiu │construcţie beton │n - scdvv │Ţara România │1992 │ 619.718│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │depozitare │cap. 47 cisterne │s - str. Cuza│jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │vin │inox (200 vag) │Voda │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │S = 1240 mp │v - combinat │str. Cuza Voda, 36│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │vinificaţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107922│ 8.29.06. │Distilarie │construcţie beton │Ne - scdvv │Ţara România │1995 │ 58.602│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │şi reţele │cu coloane │v - hala │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │exterioare │distilare şi │vinificaţie │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii aferente│s - combinat │str. Cuza Voda, 36│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │vinificaţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107927│ 8.29.06. │Centrala │construcţie beton │în incinta │Ţara România │1995 │ 137.023│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │termica │cu 2 cazane aba cu │statiunii │jud. Vrancea │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │ │subansamble, bazine│ │oraş Odobesti │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │combustibil, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │condens apa, boiler│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│107929│ 8.29.06. │Complex │construcţie beton │în │ │1982 │ 885.814│pv. preluare│ în │ │imobil│
│ │ │altoire şi │Ţara România armat │statiunii │ │ │ │de la │ administr. │ │ │
│ │ │fortare vita│şi caramida jud. │ │ │ │ │constructor │ │ │ │
│ │ │ │Vrancea S = 1749 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121511│ 8.29.06. │Hruba │construcţie Ţara │ne - hala │jud. Vrancea │1934 │ 43.472│pvr/1934 │ în │ │imobil│
│ │ │ │România caramida │vinificaţie │oraş Odobesti │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │pt. depozitat vin │s - str. Cuza│str. Cuza Voda 36 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Voda │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121512│ 8.29.06. │Hruba │construcţie │s, e, v - │Ţara România │1935 │ 45.402│pvr/1935 │ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida pt. │scdvv │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │depozitat vin │n - str. Cuza│oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Voda │str. Cuza Voda 36 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121514│ 8.29.06. │Crama │construcţie │n - vie │Ţara România │1908 │ 116.547│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │"Magura" │caramida acop. cu │sc Romvitis │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │tabla compusa din: │sa │oraş Odobesti; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │63 budane, 6 │s - str. Maga│str. Magura nr. 11│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cisterne beton 1 │v - gosp. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bazin beton (45 │partic. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vag) şi spaţiu │E - sc Dedal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prelucrare struguri│srl │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(buncar recepţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zdrobitor, lin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instalat, prese) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121516│ 8.29.06. │Locuinta 1 │construcţie │n - scdvv │Ţara România │1937 │ 20.895│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │apartament │caramida, planseu │s - str. │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │lemn, acoperis │Ştefan cel │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tigla S = 119 mp │Mare │str. Ştefan cel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │e - complex │Mare nr. 61 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │altoire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │v - sediu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │scdvv │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121517│ 8.29.06. │Grajd │construcţie │n - paraul │Ţara România │1954 │ 4.157│pvr/1954 │ în │ │imobil│
│ │ │ │caramida acoperitã │mares │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu carton asfaltat │s - loc. │com. Carligele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu 2 încãperi │partic. │ferma 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 96 mp │e - dn │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │v - scdvv │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121518│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n, s, v - │Ţara România │1937 │ 48.992│pvr/1954 │ în │ │imobil│
│ │ │locuinta │caramida acoperitã │scdvv │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │de serviciu │cu tigla, planseu │e - complex │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lemn S = 278,5 mp │altoire │str. Ştefan cel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mare nr. 61 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121519│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n, e, v - │Ţara România │1952 │ 14.761│pvr/1952 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │scdvv │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla, │ │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 134,3 mp │ │str. Tudor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu, 15 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121520│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - paraul │Ţara România │1922 │ 37.254│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │mera │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla, │e - scdvv │com. Carligele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 212 mp │v - dn │ferma 3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121521│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - scdvv │Ţara România │1937 │ 51.705│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida cu sobe │s, v - dn │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │teracota, acoperitã│e - loc. │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu tigla, │partic. │str. Cuza Voda │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 196 mp │ │nr. 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121522│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - scdvv │Ţara România │1907 │ 14.863│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │s, e, v - │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tigla, │loc. │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 84,6 mp │particulare │str. Cuza Voda │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121524│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - scdvv │Ţara România │1967 │ 3.503│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │s, e, v - │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla, │loc. │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 13,3 mp │particulare │str. Cuza Voda │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121525│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - str. Cuza│Ţara România │1929 │ 41.682│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │Voda │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla, │s, e - drum │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 237,2 mp │v - loc. │str. Tudor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │partic. │Vladimirescu, 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121526│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - vie ias │Ţara România │1940 │ 25.656│pvr/1991 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │se - drum │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tigla, │v - depozit │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 146 mp │ │str. Cuza Voda 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121527│ 8.29.06. │Clãdire │construcţie │n - vie scdvv│Ţara România │1908 │ 19.288│pvr/1993 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │sev - loc. │jud. Vrancea │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tigla, │partic. │oraş Odobesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S = 109,8 mp │ │str. Cuza Voda 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│121528│ 8.29.06. │Clãdire │Construcţie │n/Varlan, │Ţara România, │1950 │ 15.288│pvr/1992 │ în │ │imobil│
│ │ │locuit │caramida acoperitã │s/SCDVV, │jud. Vrancea, │ │ │ │ administr. │ │ │
│ │ │ │cu tabla S = 58 mp │e/Negoita, │oraş Odobesti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │v/Caraginov │str. Cuza Voda 34 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │4.873.428│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴──┴──────┘


*) Situaţia juridicã


2. Bunurile din proprietate privatã - Nu este cazul

3. Bunurile proprii


┌────┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Grupa│ Denumirea │Valoarea de inventar│ Situaţia │
│crt.│ │ │ Lei RON │ Juridicã │
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ I │Construcţii │ 6.319.176 │În proprietate│
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │ II │Echipamente tehnologice │ 371.839 │În proprietate│
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │ III │Ap. şi inst. de mãsura, control│ 83.881 │În proprietate│
│ │ │şi reglare │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │ IV │Mijloace de transport │ 162.047 │În proprietate│
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │ V │Animale şi Plantaţii │ 1.077.678 │În proprietate│
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │ VI │Mobilier, aparatura birotica │ 64.031 │În proprietate│
├────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Total │ 8.078.652 │ │
└────┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘ANEXA 5.a)

BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privatã a
statului şi bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare şi
Producţie Vitivinicolã - Minis, care trec în patrimoniul Statiunii de
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis

1. Bunurile din domeniul public al statului
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┬───────────┬────────────────┤Anul │ Valoarea ├────────────┬──────────────┤ │ │
│ Nr. │ Cod de │ │ │ │ │doban-│ de │ │ │*)│ Tip │
│ M.F. │clasificare│ Denumire │Descriere tehnica │Vecinãtãţi │ │dirii/│ inventar │ │ În │ │ Bun │
│ │ │ │ pe scurt │ dupã caz │ Adresa │dãrii │ (în lei │Baza legalã │administrarea/│ │ │
│ │ │ │ │ pe scurt │ │în fo-│ RON) │ │ concesiunea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │losin │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ta │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116513│ 8.29.06 │Dormitor │Caramida 430 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1965 │ 493.174│PV de punere│ În │ │imobil│
│ │ │comun │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │în funcţiune│ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │1965 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116520│ 8.29.06 │Dormitor │Caramida 315 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1974 │ 703.415│PV de punere│ În │ │imobil│
│ │ │comun │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │în funcţiune│ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │1974 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116534│ 8.29.06 │Magazie + │Caramida 37 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1975 │ 8.573│PV punere în│ În │ │imobil│
│ │ │garaj │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │funcţiune │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │1975 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116559│ 8.29.06 │Clãdire Adm.│Construcţie │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1970 │ 73.584│PV punere în│ În │ │imobil│
│ │ │ │caramida, 140 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │funcţiune │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │1970 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116564│ 8.29.06 │Grup sanitar│Caramida 22 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1965 │ 3.774│PVR 1965, │ În │ │imobil│
│ │ │ │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116579│ 8.29.06 │Complex │Caramida 1 nivel, │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1983 │ 7.257.342│PVR 399/ │ În │ │imobil│
│ │ │altoit şi │2547 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1983, │ administrare │ │ │
│ │ │fortat │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116658│ 8.29.06 │Ghereta │Caramida 20 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │ 2.290│PVR 4561/ │ În │ │imobil│
│ │ │portar │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1986, │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116666│ 8.29.06 │Microferma │Caramida, grajd │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1988 │ 1.025.004│PVR 44271/ │ În │ │imobil│
│ │ │ │373 mp sopron │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1988, │ administrare │ │ │
│ │ │ │fanar 263 mp │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116670│ 8.29.06 │Cãmin │Caramida 2 nivele,│SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │ 612.985│PVR 154/ │ În │ │imobil│
│ │ │nefamilisti │277 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1986, │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116671│ 8.29.06 │Depozit │Caramida 58 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │ 1.020.741│PVR 155/ │ În │ │imobil│
│ │ │pesticide │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1986, │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116674│ 8.29.06 │Depoz. ing. │Caramida 43 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1989 │ 23.196│PV de punere│ În │ │imobil│
│ │ │chimice │ │ │Judeţ: ARAD; │ │ │în funcţiune│ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │1035/1989 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116694│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida 1 nivel │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1987 │ 926.384│PV nr. 1 │ În │ │imobil│
│ │ │centrala │753 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │punere în │ administrare │ │ │
│ │ │termica │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │funcţiune │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din 1987 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116697│ 8.29.06 │Pivnita vin.│Subsol caramida, │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1916 │ 19.859│HCM 425/ │ În │ │imobil│
│ │ │vinoteca │piatra, 173 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1957 de la │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │Şcoala │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116701│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida 3 nivele │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1983 │ 8.886.775│PVR nr. 1/ │ În │ │imobil│
│ │ │complex │constr. beton, │ │Judeţ: ARAD; │ │ │1983, │ administrare │ │ │
│ │ │vinicol │metalice, cisterne│ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 599/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116706│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida 3 │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1937 │ 1.450.925│Decret │ În │ │imobil│
│ │ │muzeu │nivele, 215 mp - │ │Judeţ: ARAD; │ │ │703/1984 PV │ administrare │ │ │
│ │ │ │clãdire 416 mp │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │predare │ │ │ │
│ │ │ │terase 55 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116714│ 8.29.06 │Sere │536 mp, 12 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1987 │ 736.488│PV 388 de │ În │ │imobil│
│ │ │inmultitor │scãri │ │Judeţ: ARAD; │ │ │punere în │ administrare │ │ │
│ │ │cu casa de │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │funcţiune │ │ │ │
│ │ │vegetaţie │ │ │ │ │ │din martie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1987 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116734│ 8.29.06 │Clãdire SCPW│Caramida 3 nivele │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │ 7.706.550│PV recepţie │ În │ │imobil│
│ │ │ │suprafata 956 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │4561/1986, │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116738│ 8.29.06 │Cãmin │Caramida 2 │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1987 │ 781.173│PV punere în│ În │ │imobil│
│ │ │nefamilisti │nivele, 278 mp │ │Judeţ: ARAD; │ │ │funcţiune │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │din 1987 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │31.732.232│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────┴──────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit


2. Bunuri din proprietatea privatã a statului


┌────┬─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────┐
│Nr. │ │ │Valoarea de│ │
│crt.│Grupa│ Denumirea │ inventar │ Situaţia juridicã │
│ │ │ │ (lei RON) │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1. │ 5 │Animale şi plantaţii (plantaţii) │ 287.342 │ În administrare │
├────┼─────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │TOTAL│ │ 287.342 │ │
└────┴─────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────-┘3. Bunurile proprii


┌────┬─────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ │Valoarea de│ │
│crt.│Grupa│ Denumirea │ inventar │Situaţia juridicã│
│ │ │ │ (lei RON) │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 1. │ 1 │Construcţii │ 438.404 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 2. │ 2 │Echipamente tehnologice │ 68.969 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 3. │ 3 │Aparate şi instalaţii de mãsurare, │ 38.277 │ În proprietate │
│ │ │control şi reglare │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 4. │ 4 │Mijloace de transport │ 1.374 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 5. │ 5 │Animale şi plantaţii (animale) │ 248.130 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 6. │ 6 │Mobilier, aparatura birotica, │ 11.645 │ În proprietate │
│ │ │echipamente de protecţie a valorilor │ │ │
│ │ │umane şi materiale şi alte active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 7. │ - │Obiecte de inventar în folosinta │ 18.444 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL│ │ 825.243 │ │
└────┴─────┴─────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────-┘
ANEXA 6.a)

BUNURILE
din domeniul public al statului, bunurile proprietate privatã a statului
şi bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolã
Bujoru care trec în patrimoniul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultura şi Vinificaţie - Bujoru

1. Bunurile din domeniul public al statului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ │Anul │ │ │ │ │
│ │ │ │ Date de identificare │doban-│Valoare │ Situaţia juridicã │*)│ │
│ │ │ │ │dirii/│ de │ │ │ │
│ Nr. │ Cod de │ Denumire ├──────────────────┬───────────┬───────────────┤dãrii │inventar├───────────┬─────────────┤ │ Tip │
│ M.F. │clasificare│ │ │Vecinãtãţi │ │în fo-│(în lei │ │ În │ │ Bun │
│ │ │ │Descriere tehnica │(dupã caz, │ Adresa │losin-│ RON) │Baza legalã│administrare/│ │ │
│ │ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ ta │ │ │ concesiune │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108470│ 8.29.06 │Corp depozit│Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 22.779 │PVR finala │ în │ │imobil│
│ │ │budane │pereţi bloc beton,│particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 3075/ │administrare │ │ │
│ │ │ │acoperis chesoane │N-S │ │ │ │30.11.1984 │ │ │ │
│ │ │ │beton 1 nivel │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │SC = 600 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 600 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108474│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida fundaţie │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1977 │ 1.500 │Ord. 579/ │ în │ │imobil│
│ │ │anexa │beton, sarpanta │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │13.03.1978 │administrare │ │ │
│ │ │ │lemn, tabla, 1 │N-S │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel SC = 117 mp,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 117 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108475│ 8.29.06 │Corp depozit│Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 22.484 │PVR finala │ în │ │imobil│
│ │ │inox │pereţi portabili │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 3055/ │administrare │ │ │
│ │ │ │din blocuri │N │ │ │ │30.11.1984 │ │ │ │
│ │ │ │acoperit │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │azbociment, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel SC = 504 mp,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 504 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108477│ 8.29.06 │Locuinta │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1985 │ 50.000 │PVRF │ în │ │imobil│
│ │ │nefamilisti │zidãrie caramida, │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 2428/ │administrare │ │ │
│ │ │ │acoperis plãci │N-S │ │ │ │25.12.1985 │ │ │ │
│ │ │ │beton, P+1, │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │SC = 143 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 286 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108478│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida, fundaţie│Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1978 │ 7.497 │Ord. 579/ │ în │ │imobil│
│ │ │cantina │beton, acoperis │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │13.03.1978 │administrare │ │ │
│ │ │ │tabla 1 nivel + │N-S │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │subsol │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SC = 142 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 342 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108480│ 8.29.06 │Corp │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1994 │ 12.181 │Dec. │ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie │pereţi tabla │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 41/1977│administrare │ │ │
│ │ │clãdire, │ondulata, 1 nivel,│N-S │ │ │ │Dec. CPJ │ │ │ │
│ │ │ROTO-uri │SC = 432 mp, │ │ │ │ │Galaţi │ │ │ │
│ │ │ │SD = 432 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108481│ 8.29.06 │Corp │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 28.007 │PVR finala │ în │ │imobil│
│ │ │micro- │pereţi zidãrie, │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 3075/ │administrare │ │ │
│ │ │vinificaţie │acoperit placa │N-S │ │ │ │30.11.1984 │ │ │ │
│ │ │ │beton, 1 nivel │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │SC = 150 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 150 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108482│ 8.29.06 │Clãdire │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 50.750 │Ord. 579/ │ în │ │imobil│
│ │ │principala │zidãrie caramida │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │13.03.1978 │administrare │ │ │
│ │ │ │acoperis tabla, 5 │N-S; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lab., 10 cabinete,│drum jud. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S+P+1, │Galaţi - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SC = 452 mp, │Barlad la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 1023 mp │Est │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108483│ 8.29.06 │Corp │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 7.787 │PVR finala │ în │ │imobil│
│ │ │recepţie │zidãrie beton, 1 │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 3075/ │administrare │ │ │
│ │ │ │nivel │N-S │ │ │ │30.11.1984 │ │ │ │
│ │ │ │SC = 115 mp, │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │SD = 115 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108485│ 8.29.06 │Dormitor │Fundaţie beton, │Intravilan,│Judeţ Galaţi; │ 1984 │ 48.000 │PVR finala │ în │ │imobil│
│ │ │nefamilisti │zidãrie caramida, │sat │Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 2428/ │administrare │ │ │
│ │ │ │stâlpi beton │Umbraresti,│ │ │ │25.12.1985 │ │ │ │
│ │ │ │armat, acoperit │N │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │placa din beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P+1, SC = 143 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 286 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108486│ 8.29.06 │Locuinta │Fundaţie beton, │Proprietãţi│Judeţ Galaţi; │ 1985 │ 2.619 │RF │ în │ │imobil│
│ │ │nefamilisti │zidãrie caramida, │particulare│Or. Tirgu Bujor│ │ │nr. 2428/ │administrare │ │ │
│ │ │ │stâlpi beton │N-S │ │ │ │25.12.1985 │ │ │ │
│ │ │ │armat, acoperit │ │ │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │placa din beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │P+1, SC = 143 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SD = 286 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│108484│ 8.29.06 │Sediu ferma │Acoperit tabla, 8 │SC Agroind │Jud. Galaţi │ 1977 │ 2.250 │Decret │ în │ │imobil│
│ │ │cu anexa │cam. L = 40 m, │SA Dealu │Com. Fartanesti│ │ │41/1977 │administrare │ │ │
│ │ │ │l = 10 m, 1 nivel,│Bujorului │Sat Viile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SC = 126 mp, │şi DJ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafata desf. = │Galaţi-Tg. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │126 mp │Bujor-Est; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │part. Sat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Viile-N-S │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │255.854 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────────┴─────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit


2. Bunurile din proprietatea privatã a statului - Nu este cazul

3. Bunurile proprii


┌────┬─────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ │Valoarea de│ │
│crt.│Grupa│ Denumirea │ inventar │Situaţia juridicã│
│ │ │ │ (lei RON) │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 1. │ 1 │Construcţii │ 856.154 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 2. │ 2 │Echipamente tehnologice (maşini, │ 200.395 │ În proprietate │
│ │ │utilaje şi instalaţii de lucru) │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 3. │ 3 │Aparate şi instalaţii de mãsurare, │ 56.907 │ În proprietate │
│ │ │control şi reglare │ │ │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 4. │ 4 │Mijloace de transport │ 34.767 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 5. │ 5 │Animale şi plantaţii │ 755.759 │ - │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 6. │ 6 │Mobilier, aparatura birotica, etc. │ 15.045 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 7. │ - │Obiecte de inventar │ 118.957 │ În proprietate │
├────┼─────┼─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL│ │ 2.037.984 │ - │
└────┴─────┼─────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────-┘
ANEXA 1.b)

BUNURILE
din domeniul public al statului şi din administrarea Statiunii de
Cercetare şi Producţie Vitivinicolã - Murfatlar, care trec în domeniul
privat al statului şi în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultura şi Vinificaţie - Murfatlar

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GRUPA 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├───────────┬────────────────────┬────────────────┤doban-│ Valoarea ├───────────┬─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │dirii/│ de │ │ │*)│ │
│ Nr. │ Cod de │ Denumire │ Descriere │ │ │(dãrii│ inventar │ │ În │ │ Tip │
│ M.F. │clasificare│ │ tehnica │ Vecinãtãţi │ Adresa │în fo-│ (în lei │Baza legalã│administrare/│ │ bun │
│ │ │ │(pe scurt) │(dupã caz pe scurt) │ │losin-│ RON) │ │ concesiune │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ta) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116113│ 8.29.06 │Dormitor │ 450 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1960 │ 192│Ord. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │centru F1 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1967 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116120│ 8.29.06 │Grajd taurin │ 321 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1968 │ 14.985│DCS 237/ │ în │ │imobil│
│ │ │F1 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │1973 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116122│ 8.29.06 │Corp │ 210 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1928 │ 42│Ordonanta │ în │ │imobil│
│ │ │administrativ│ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │767/ │administrare │ │ │
│ │ │tehnic Ec. │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │15.12.1967 │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116144│ 8.29.06 │Construcţie │ 1734 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1993 │ 2.521.519│HG 509/1993│ în │ │imobil│
│ │ │linie de │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │imbuteliere │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu Krones + │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │depozit vin │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116228│ 8.29.06 │Dormitor │ 450 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1965 │ 227│ORD. 767/ │ în │ │imobil│
│ │ │centru F3 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │15.12.1987 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│116242│ 8.29.06 │Grajd taurine│ 321 mp │SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1986 │ 773│HG 509/1993│ în │ │imobil│
│ │ │F1 │ │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │HG 42/1994 │administrare │ │ │
│ │ │ │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121536│ 8.29.06 │Clãdire │Construcţie│SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1973 │ 687.474│D.C.S. │ în │ │imobil│
│ │ │vinificaţie │din beton │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │237/1973 │administrare │ │ │
│ │ │centru crama │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 2 │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│121537│ 8.29.06 │Depozit │Construcţie│SCDVV Murfatlar, │Ţara: România, │ 1989 │12.980.769│HG 509/1993│ în │ │imobil│
│ │ │pãstrat vin │din beton │N - SC. V.V. │Judeţ: Constanta│ │ │ │administrare │ │ │
│ │ │(286 vag.) │ │S - Tancodrom Bas. │Oraş: Basarabi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E - Valul lui Traian│Calea Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - Oraş Basarabi │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────────┴──────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──┼──────┤
│ TOTAL │16.205.981│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit


ANEXA 5.b)

BUNURILE
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Statiunii de
Cercetare şi Producţie Vitivinicolã Minis, care trec în domeniul
privat al statului şi în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultura şi Vinificaţie - Minis

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa 8 (Bunuri care alcãtuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────────────┬──┬──────┤
│ │ │ │ Date de identificare │Anul │ │ Situaţia juridicã │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┬───────────┬────────────────┤doban-│Valoarea├────────────┬──────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │dirii/│ de │ │ │*)│ Tip │
│ Nr. │ Cod de │ Denumire │Descriere tehnica │Vecinãtãţi │ │dãrii │inventar│ │ În │ │ bun │
│ M.F. │clasificare│ │ pe scurt │ dupã caz │ Adresa │în fo-│(în lei │Baza legalã │administrarea/│ │ │
│ │ │ │ │ pe scurt │ │losin-│ RON) │ │ concesiunea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ta │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116495│ 8.29.06 │Clãdire de │1 nivel, suprafata│SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1918 │ 7.466 │PV mai 1957 │ În │ │imobil│
│ │ │locuit │99 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │de la GAS │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │Baratca │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116528│ 8.29.06 │Clãdire adm.│166 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1918 │ 16.246 │PVR 1957 │ În │ │imobil│
│ │ │ │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116537│ 8.29.06 │Clãdire de │146 mp 1 nivel │SCPVV │Ţara: România; │ 1908 │ 14.518 │PV mai 1957 │ În │ │ │
│ │ │locuit │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │de la GIAS │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │Baratca │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116660│ 8.29.06 │Clãdire adm.│Caramida birou - │DJ 609 │Ţara: România; │ 1931 │ 41.646 │PV mai 1957 │ În │ │imobil│
│ │ │ │dormitoare, 245 mp│ │Judeţ: ARAD, │ │ │de la GAS │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │Baratca │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116661│ 8.29.06 │Clãdire de │1 nivel, 311 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1922 │ 29.227 │PVR/oct 1976│ În │ │imobil│
│ │ │locuit │Ferma 3 Mocrea │ │Judeţ: ARAD, │ │ │cg ordin 834│ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │de la IAS │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ineu │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116662│ 8.29.06 │Magazie │Caramida 309 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │142.910 │PVR 4863/ │ În │ │imobil│
│ │ │insecso- │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │1986 │ administrare │ │ │
│ │ │fungicide │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116664│ 8.29.06 │Clãdire │Caramida 1 nivel, │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1929 │ 75.773 │PVR/oct 1976│ În │ │imobil│
│ │ │locuit │242 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │cf. Ordin │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │834 de la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │IAS Ineu │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116667│ 8.29.06 │Baraca grup │Caramida 20 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1989 │122.708 │PVR 1989/ │ În │ │imobil│
│ │ │sanitar │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │18 sept. 03 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116677│ 8.29.06 │Sopron │Caramida atel. │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │160.465 │PVR 4863/ │ În │ │imobil│
│ │ │sortat │mec., 228 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │1986 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116682│ 8.29.06 │Pavilion │Constr. caram. │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1986 │ 13.875 │PVR 4863/ │ În │ │imobil│
│ │ │utilitar │237 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │1986 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116687│ 8.29.06 │Cocina porci│Caramida 12 boxe │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1985 │ 11.601 │PVR 1985, │ În │ │imobil│
│ │ │ │122 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116690│ 8.29.06 │Magazie │Caramida 48 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1985 │ 9.372 │PVR 1985, │ În │ │imobil│
│ │ │pentru │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │alimente │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116719│ 8.29.06 │Magazie │Caramida 200 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1964 │ 69.387 │PVR 1964, │ În │ │imobil│
│ │ │centrala │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116727│ 8.29.06 │Depozit │Caramida 200 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1992 │ 60.967 │PVR 1992, │ În │ │imobil│
│ │ │carburanţi │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116729│ 8.29.06 │Clãdire de │Caramida 1 nivel, │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1918 │ 12.859 │PVR/mai/1957│ În │ │imobil│
│ │ │locuit │suprafata 166 mp │ │Judeţ: ARAD, │ │ │de la GAS │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │Baratca │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│116739│ 8.29.06 │Magazie │80 mp │SCPVV Minis│Ţara: România; │ 1963 │ 34.860 │PVR 1963, │ În │ │imobil│
│ │ │caramida │ │ │Judeţ: ARAD, │ │ │HG 509/1993 │ administrare │ │ │
│ │ │ │ │ │Mun. Arad; Nr. -│ │ │HG │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────────┼──┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │823.880 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────┴──────┴────────┴────────────┴──────────────┴──┴──────┘


*) Coloana 10 = Situaţia juridicã actuala Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuitANEXA 1.c)

Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul public al
statului care se dau în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultura şi Vinificaţie - Murfatlar


┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Locul unde │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
│este situat ├────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────┤
│ terenul │ Tarla │ Parcela │Categ. de folosinta│ Suprafata │
│ │ │ │ │ - ha - │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 1 │ Vn 1986 │ vie │ 0,67 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1987 │ vie │ 0,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1997/1 │ vie │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1997/2 │ vie │ 0,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1997/3 │ vie │ 2,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1997 │ vie │ 0,67 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2005 │ vie │ 1,38 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2004 │ vie │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2004/1 │ vie │ 0,63 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 2 │ Vn 1988 │ vie │ 0,26 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1988/1 │ vie │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1988/2 │ vie │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1990 │ vie │ 1,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1993 │ vie │ 0,73 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1995 │ vie │ 0,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 3 │ Vn 2001 │ vie │ 0,94 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2013 │ vie │ 2,45 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2017 │ vie │ 4,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2019 │ vie │ 3,59 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2028 │ vie │ 2,73 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2015 │ vie │ 2,51 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2012 │ vie │ 1,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2022/1 │ vie │ 1,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2024/1 │ vie │ 1,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2024/3 │ vie │ 1,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2025 │ vie │ 0,86 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 5 │ Vn 1978 │ vii │ 2,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1980 │ A (TP) │ 1,65 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1982 │ A (TP) │ 3,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1934 │ A (TP) │ 2,95 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1973 │ A (TP) │ 1,87 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1971 │ A (TP) │ 1,31 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1969 │ A (TP) │ 0,84 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1967 │ A (TP) │ 1,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 6 │ Vn 1949 │ vie │ 3,95 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1952/1 │ vie │ 0,55 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │ │Vn (TP) 1952/2 │ A (TP) │ 4,62 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1957 │ A (TP) │ 5,51 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1961 │ A (TP) │ 3,82 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1963 │ A (TP) │ 2,59 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1965 │ A (TP) │ 4,25 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1937 │ A (TP) │ 3,84 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1932 │ A (TP) │ 3,80 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 7 │ Vn 1930 │ vie │ 5,49 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1928 │ vie │ 5,51 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1993 │ vie │ 2,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1891 │ vie │ 1,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1889 │ vie │ 1,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1887 │ vie │ 2,19 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 8 │ Vn (TP) 1879 │ A (TP) │ 2,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1881 │ A (TP) │ 1,85 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1993 │ A (TP) │ 1,85 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1885 │ A (TP) │ 2,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 9 │ Vn 1877 │ vie │ 1,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1875 │ vie │ 1,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1873 │ vie │ 1,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1871 │ vie │ 1,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1863 │ vie │ 1,43 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1865 │ vie │ 1,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1867 │ vie │ 1,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1869 │ vie │ 1,46 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 10│ Vn 1861 │ vie │ 1,82 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1859 │ vie │ 1,57 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1857 │ vie │ 1,57 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1855 │ vie │ 1,84 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1847 │ vie │ 1,80 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1849 │ vie │ 1,57 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1851 │ vie │ 1,57 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1853 │ vie │ 1,84 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1845 │ vie │ 2,00 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1843 │ vie │ 1,70 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1841 │ vie │ 1,75 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1839 │ vie │ 1,90 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 11│ Vn 1835 │ vie │ 3,26 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1830 │ vie │ 3,23 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1828/1 │ vie │ 1,85 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 12│ Vn 1896 │ vie │ 2,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1898 │ vie │ 3,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 13│ Vn (TP) 1926 │ A (TP) │ 4,51 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1924 │ A (TP) │ 5,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 1922 │ A (TP) │ 4,92 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 14│ Vn 1919 │ vie │ 4,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/5 │ vie │ 3,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1916 │ vie │ 3,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1910 │ vie │ 3,35 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1903 │ vie │ 2,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/7 │ vie │ 1,90 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/1 │ vie │ 1,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1912 │ vie │ 1,89 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1905 │ vie │ 1,25 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/9 │ vie │ 1,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/11 │ vie │ 1,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1917/3 │ vie │ 2,58 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1914 │ vie │ 2,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1907 │ vie │ 1,83 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 17│ Vn 1679 │ vie │ 1,66 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1681 │ vie │ 2,15 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1683 │ vie │ 2,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1685 │ vie │ 2,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 1677/1 │ vie │ 36,91 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 19│ Vn 2140 │ vie │ 0,61 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2164 │ vie │ 2,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2162 │ vie │ 2,65 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2160 │ vie │ 1,34 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2158 │ vie │ 0,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2148 │ vie │ 2,75 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2150 │ vie │ 2,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2152 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2154 │ vie │ 1,97 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2156 │ vie │ 1,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 20│ Vn 2103 │ vie │ 2,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2090 │ vie │ 4,91 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2092 │ vie │ 2,71 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2097 │ vie │ 5,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2094 │ vie │ 3,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2099 │ vie │ 4,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2101 │ vie │ 3,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2104 │ vie │ 4,90 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2103 │ vie │ 3,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2106 │ vie │ 4,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 21│ Vn 2084/1 │ vie │ 0,82 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2084 │ vie │ 2,42 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2082 │ vie │ 1,91 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2086 │ vie │ 2,55 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2087 │ vie │ 1,91 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2088/3 │ vie │ 0,73 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2077 │ vie │ 1,55 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2074 │ vie │ 1,95 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2072 │ vie │ 1,15 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2070 │ vie │ 1,49 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2068 │ vie │ 0,81 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2066 │ vie │ 0,41 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2079 │ vie │ 0,37 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 23│ Vn 2296/4 │ vie │ 2,44 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2296/2 │ vie │ 2,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2196 │ vie │ 3,30 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2294 │ vie │ 3,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2292 │ vie │ 3,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 24│ Vn (TP) 2291 │ A (TP) │ 0,65 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2289 │ A (TP) │ 1,31 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2287 │ A (TP) │ 1,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2285 │ A (TP) │ 1,48 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2283 │ A (TP) │ 1,85 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 25│ Vn 2241 │ vie │ 2,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2239 │ vie │ 2,43 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2237 │ vie │ 2,71 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2235 │ vie │ 3,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2233 │ vie │ 2,88 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2231 │ vie │ 1,86 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2229 │ vie │ 0,89 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 26│ Vn 2224 │ vie │ 2,93 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2222 │ vie │ 3,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2219 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2211 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2217 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2215 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2213 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2209 │ vie │ 2,82 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2207 │ vie │ 1,75 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2205 │ vie │ 0,39 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 27│ Vn (TP) 2204 │ A (TP) │ 0,92 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2202 │ A (TP) │ 1,80 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2200 │ A (TP) │ 2,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 28│ Vn 2197/5 │ vie │ 0,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2197/3 │ vie │ 1,65 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2197/1 │ vie │ 2,55 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2195 │ vie │ 3,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2193 │ vie │ 3,42 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2191 │ vie │ 3,48 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2189 │ vie │ 3,84 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2197/6 │ vie │ 0,48 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2197/7 │ vie │ 0,19 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2195/1 │ vie │ 0,73 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2193/1 │ vie │ 0,82 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2193/1 │ vie │ 1,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2189/1 │ vie │ 1,71 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 29│ Vn 2186/4 │ vie │ 2,76 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2186/2 │ vie │ 2,61 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2186 │ vie │ 1,81 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2180 │ vie │ 2,78 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2182 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2184 │ vie │ 3,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 30│ Vn (TP) 2176 │ A (TP) │ 2,72 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2174 │ A (TP) │ 2,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2172 │ A (TP) │ 1,85 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2170 │ A (TP) │ 2,69 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 31│ Vn 2306 │ vie │ 1,37 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2304 │ vie │ 1,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2302/2 │ vie │ 0,73 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2302 │ vie │ 0,46 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2376 │ vie │ 0,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2374 │ vie │ 0,67 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2372 │ vie │ 1,80 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2370 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2383 │ vie │ 1,94 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2381 │ vie │ 1,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2379 │ vie │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 32│ Vn 2310/1 │ vie │ 0,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2312 │ vie │ 1,81 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2314 │ vie │ 2,00 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2316 │ vie │ 2,29 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2318 │ vie │ 2,70 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2320 │ vie │ 3,23 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2322 │ vie │ 2,61 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2324 │ vie │ 2,70 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2326 │ vie │ 1,71 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2328 │ vie │ 1,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2329 │ vie │ 2,70 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2331 │ vie │ 2,79 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2344 │ vie │ 3,56 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2342 │ vie │ 3,54 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2340 │ vie │ 1,97 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2338 │ vie │ 1,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2346 │ vie │ 1,97 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 33│ Vn (TP) 2368 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2366 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2364 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2362 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2360 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2393 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2391 │ A (TP) │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn (TP) 2389 │ A (TP) │ 2,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Vn (TP) 2387/1 │ A (TP) │ 0,60 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Vn (TP) 2385/1 │ A (TP) │ 0,60 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 34│ Vn 2358 │ vie │ 2,57 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2356 │ vie │ 2,53 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2324 │ vie │ 1,41 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2352 │ vie │ 2,68 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2350 │ vie │ 2,58 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2348 │ vie │ 1,15 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2395 │ vie │ 2,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2397 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2399 │ vie │ 1,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2401 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2403 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2405 │ vie │ 0,72 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 35│ Vn 2429 │ vie │ 0,49 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2427 │ vie │ 1,68 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2425 │ vie │ 2,58 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2423 │ vie │ 2,28 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2421 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2419 │ vie │ 2,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2417 │ vie │ 2,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2415 │ vie │ 2,40 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2413 │ vie │ 1,63 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2411 │ vie │ 2,48 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2409 │ vie │ 2,40 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2407 │ vie │ 1,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2387/1 │ vie │ 1,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2385/1 │ vie │ 1,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 36│ Vn 2479 │ vie │ 0,25 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2477 │ vie │ 0,94 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2475 │ vie │ 1,54 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2473 │ vie │ 2,28 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2433 │ vie │ 2,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2435 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2437 │ vie │ 1,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2439 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2441 │ vie │ 2,25 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2443 │ vie │ 0,90 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 37│ Vn 2481 │ vie │ 0,87 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2483 │ vie │ 1,67 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2485 │ vie │ 1,94 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2487 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2456 │ vie │ 2,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2454 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2452 │ vie │ 1,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2450 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2448 │ vie │ 2,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2446 │ vie │ 0,90 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 38│ Vn 2489 │ vie │ 0,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2491 │ vie │ 0,95 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2460 │ vie │ 1,56 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2462 │ vie │ 1,98 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2464 │ vie │ 1,39 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2466 │ vie │ 2,56 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2468 │ vie │ 3,00 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ Vn 2470 │ vie │ 1,29 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Total │ │ │ Vie │ 604,72 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ AGRICOL │ 604,72 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 1 │ De 1989 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1986 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1986/1 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1897/1 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1999 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2002 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2004/2 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1998 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2006 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 2 │ De 1991 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1992 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1994 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 3 │ De 2009 │drumuri exploatare │ 0,65 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2002 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2024 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2026/2 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2024/4 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2023 │drumuri exploatare │ 0,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2021 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2010 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2011 │drumuri exploatare │ 0,23 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2014 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2016 │drumuri exploatare │ 0,19 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2018 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2020 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2027 │drumuri exploatare │ 0,19 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 5 │ De 1975 │drumuri exploatare │ 0,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1936 │drumuri exploatare │ 0,15 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1977 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1979 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1981 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1983 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 6 │ De 1949/2 │drumuri exploatare │ 0,23 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1951 │drumuri exploatare │ 0,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1954 │drumuri exploatare │ 0,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1976 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1960 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1970 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1962 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1968 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1964 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1967/1 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1938 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1936 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1975 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1931 │drumuri exploatare │ 0,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1966 │drumuri exploatare │ 0,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1935 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 7 │ De 1929 │drumuri exploatare │ 0,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1894 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1892 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1890 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1888 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 8 │ De 1886 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1880 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1882 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1884 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 9 │ De 1878 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1876 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1874 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1872 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1864 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1866 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1868 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1895 │drumuri exploatare │ 0,64 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ C │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1860 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1858 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1856 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1854 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1848 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1850 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1852 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1846 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1844 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1842 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1840 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1838 │drumuri exploatare │ 0,32 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 11│ De 1836 │drumuri exploatare │ 0,41 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1834 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1829 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1824/1 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 12│ De 1897 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1899 │drumuri exploatare │ 0,22 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1817 │drumuri exploatare │ 0,50 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 13│ De 1927 │drumuri exploatare │ 0,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1925 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1923 │drumuri exploatare │ 0,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1921 │drumuri exploatare │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1922/1 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 14│ De 1918 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1917/6 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1917/4 │drumuri exploatare │ 0,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1917 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1915 │drumuri exploatare │ 0,23 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1911 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1904 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1917/8 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1917/2 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1913 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1906 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 11917/10 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1909 │drumuri exploatare │ 0,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1902 │drumuri exploatare │ 0,29 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2029 │drumuri exploatare │ 0,74 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 17│ De 1678 │drumuri exploatare │ 0,31 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1680 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1682 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1684 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1686 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 1675 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 19│ De 2156/1 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2153 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2159 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2157 │drumuri exploatare │ 0,31 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2161 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2151 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2163 │drumuri exploatare │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2149 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 20│ De 2127 │drumuri exploatare │ 1,38 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2096 │drumuri exploatare │ 0,60 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2107 │drumuri exploatare │ 0,20 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2103/1 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2100 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2102 │drumuri exploatare │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2098 │drumuri exploatare │ 0,19 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2095 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2091 │drumuri exploatare │ 0,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2093 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2089 │drumuri exploatare │ 0,47 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 21│ De 2084/2 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2083 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2085 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2086/1 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2088 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2081 │drumuri exploatare │ 0,99 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2078 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2075 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2073 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2071 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2069 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2067 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2065 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 23│ De 2296/5 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2296/3 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2296/1 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2295 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2293 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2295 │drumuri exploatare │ 0,21 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 24│ De 2290 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2288 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2286 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2284 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2242 │drumuri exploatare │ 0,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 25│ De 2240 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2238 │drumuri exploatare │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2236 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2234 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2232 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2230 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2228 │drumuri exploatare │ 0,01 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 26│ De 2223 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2221 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2218 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2216 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2214 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2212 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2210 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2208 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2206 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2220 │drumuri exploatare │ 0,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2226 │drumuri exploatare │ 0,93 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 27│ De 2199 │drumuri exploatare │ 2,14 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2203 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2201 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2187 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 28│ De 2197/4 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2197/2 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2196 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2194 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2192 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2190 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2188 │drumuri exploatare │ 0,37 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 29│ De 2187 │drumuri exploatare │ 0,18 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2186/3 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2185/1 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2185 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2181 │drumuri exploatare │ 0,24 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2183 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 30│ De 2177 │drumuri exploatare │ 0,44 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2175 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2173 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2171 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2176/1 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 31│ De 2301/1 │drumuri exploatare │ 0,52 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2302 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2303 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2305 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2371 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2373 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2375 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2382 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2380 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 32│ De 2301 │drumuri exploatare │ 1,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2336 │drumuri exploatare │ 0,48 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2345 │drumuri exploatare │ 0,45 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2337 │drumuri exploatare │ 0,47 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2311 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2313 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2315 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2317 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2319 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2371 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2323 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2325 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2327 │drumuri exploatare │ 0,17 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2330 │drumuri exploatare │ 0,11 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2332 │drumuri exploatare │ 0,10 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2343 │drumuri exploatare │ 0,16 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2341 │drumuri exploatare │ 0,09 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2339 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 33│ De 2368 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2367 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2365 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2363 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2361 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2345/1 │drumuri exploatare │ 0,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2384 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2386 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2388 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2390 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2392 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2359 │drumuri exploatare │ 0,29 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2406 │drumuri exploatare │ 0,43 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2378 │drumuri exploatare │ 0,44 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 34│ De 2395/1 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2408/1 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2357 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2355 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2353 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2351 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2349 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2396 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2398 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2400 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2402 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2404 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ Basarabi │Tarla nr. 35│ De 2431/1 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2347 │drumuri exploatare │ 0,69 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2428 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2426 │drumuri exploatare │ 0,08 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2424 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2422 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2420 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2416 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2414 │drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2412 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2410 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2408 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2347 │drumuri exploatare │ 0,69 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2430 │drumuri exploatare │ 0,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 36│ De 2445 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2480 │drumuri exploatare │ 0,26 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2478 │drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2476 │drumuri exploatare │ 0,04 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2474 │drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2434 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2435 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2438 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2440 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2442 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 37│ De 2458 │drumuri exploatare │ 0,33 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2488 │drumuri exploatare │ 0,13 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2482 │drumuri exploatare │ 0,03 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2184 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2486 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2455 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2453 │drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2451 │drumuri exploatare │ 0,12 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2449 │Drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2447 │Drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Tarla nr. 38│ De 2471 │Drumuri exploatare │ 0,45 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2490 │Drumuri exploatare │ 0,02 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2472 │Drumuri exploatare │ 0,27 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2461 │Drumuri exploatare │ 0,05 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2463 │Drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2465 │Drumuri exploatare │ 0,15 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2467 │Drumuri exploatare │ 0,07 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ De 2469 │Drumuri exploatare │ 0,06 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼───────────