Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 262 din 20 martie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 262 din 20 martie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    <>Hotãrârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Nãsãud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Nãsãud, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nãsãud", secţiunea I "Bunuri imobile" se completeazã dupã cum urmeazã: la paragraful E "Sisteme de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferente", dupã poziţia nr. 1 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 2 şi 3, iar la paragraful H "Terenurile şi clãdirile în care îşi desfãşoarã activitatea consiliul local şi primãria, precum şi instituţiile publice de interes local", dupã poziţia nr. 14 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 15-19, conform anexei nr. 1.
    2. La anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cetate", secţiunea I Bunuri imobile se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime = 2,7 km, lãţime = 7 m, suprafaţã = 1,89 ha";
    - la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime = 3,2 km, lãţime = 7,5 m, suprafaţa = 2,40 ha";
    - la poziţia nr. 92, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime = 0,5 km, lãţime = 7 m, suprafaţa = 0,35 ha";
    b) dupã poziţia nr. 114 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 115, conform anexei nr. 2.
    3. La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chiochiş", secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 74 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 75-85, conform anexei nr. 3.
    4. La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciceu-Giurgeşti" se abrogã urmãtoarele poziţii: nr. 5-8, 13, 15, 16, 28-30, 57, 59-77, 136-177, 179, 181.
    5. Anexa nr. 19 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilva Mare" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se abrogã urmãtoarele poziţii: la secţiunea I "Bunuri imobile" poziţiile nr. 1-3, 8-12, iar la secţiunea II "Bunuri mobile" poziţia nr. 1;
    b) secţiunea I "Bunuri imobile" se completeazã dupã cum urmeazã: dupã poziţia nr. 58 " Drum comunal Valea Feştilei" se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 59 şi 60, dupã poziţia nr. 12 "Tub Şcoalã Ivãneasa" se introduc douãsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 13-24, şi dupã poziţia nr. 6 "Obelisc" se introduc nouã noi poziţii, poziţiile nr. 7-15, conform anexei nr. 4.
    6. La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lechinţa", secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 52 se introduc douãzeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 53-78, conform anexei nr. 5.
    7. La anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Livezile" dupã poziţia nr. 135 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 136-138, conform anexei nr. 6.
    8. Anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mãgura Ilvei" se modificã dupã cum urmeazã:
    a) se abrogã poziţiile nr. 21, 32-48, 66-71, 81, 84, 87, 92, 101, 108.
    b) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Arşiţa - «Cimitirul ortodox din Dealul Arşiţei», CF nr. top. 1426, 1427, S = 0,48 ha; Mãgura Ilvei: Cimitir ortodox Mãgura Ilvei «Pe Ungeri», CF nr. top. 293, S = 0,65 ha; Cimitir Mãgura Ilvei «Cimitirul din curtea Bisericii», nr. top. 374, S = 0,10 ha; Cimitir Mãgura Ilvei «Cimitirul de la Biserica veche», nr. top. 354, 355, S = 0.27 ha; Cimitir Mãgura Ilvei «Cimitirul de la George Mici», nr. top. 336, 331, S = 0,43 ha";
    - la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Pãduri comunale pe raza comunei Mãgura Ilvei, conform TP nr. 1597/21.10.2002, identificate sub nr. top. 486, 511/1/b, 850, 854, 966, 967, 1047, 1071, 1124, 1126, 1326, 1515, 1517, 1518, 1519, 1895/1, 2327, 2329, 2358, 2611/1, 511/1/a, 231/1, înscrise în CF nr. 463 Mãgura Ilvei, S totalã = 580 ha şi 6.185 mp";
    - la poziţia nr. 103, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Zãcãminte de roci vulcanice în carierele de piatrã la zi şi suprafeţele de teren aferente acestora dupã cum urmeazã: Cariera Poiana CFR nr. top. 2616, 2613, 2614, 2611/1, S = 112.600 mp; Cariera Mãgura II nr. top. 511/1/b, S = 42.800 mp; Cariera Andezitul nr. top. 1515, S = 35.000 mp; Cariera Turnuri nr. top. 486, S = 110.000 mp."
    9. Anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parva" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) la secţiunea V "Bunuri imobile - lucrãri hidrotehnice", dupã poziţia nr. 9 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 10, conform anexei nr. 7;
    b) la secţiunea VI "Bunuri imobile - drumuri" se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Strada la Arsiţa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Finegari Nicolae nr. 405 - Poarta Leurda; lungimea 4.800 m; nr. top. 839,881", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "823.519 lei";
    - la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Strada la Valea Izvoarelor", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins "Pod Corn - Valea Izvorului - Alexi Vasile nr. 607, lungimea 3.600 m", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1959", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.445.520 lei".
    10. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebra", secţiunea I "Bunuri imobile" categoria "Drumuri vicinale", poziţia nr. 19 se modificã astfel: coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime 8 km, Lãţime 4 m - Poieni - Poiana - Pietriş - Dealul Mare (Semne)", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1965", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "43 449,28", coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "Domeniul public al comunei Rebra, conform HCL nr. 8/2010".
    11. Anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şieu-Mãgheruş" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) se abrogã poziţiile:
    - la secţiunea I "Bunuri Imobile": poziţiile nr. 4 şi 8;
    - la secţiunea I "Bunuri Chintelnic", poziţiile nr. 3 şi 10;
    - la subsecţiunea "Strãzi Crainimãt", poziţia nr. 10;
    - la subsecţiunea "Spaţii verzi", poziţia nr. 4;
    b) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la secţiunea I "Bunuri imobile":
    - la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Şieu-Mãgheruş nr. 243, suprafaţã construitã = 370 mp, vecini: V - sediu poliţie, E - Rus Ioan, N - DN 17, S - Drum exploatare", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "563.000 lei";
    - la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Şieu-Mãgheruş nr. 243, magazie II suprafaţã construitã = 54 mp, teren aferent S = 4.834 mp, vecinãtãţi: E - Rus Ioan, N - DN 17, V - sediu poliţie, S - drum exploatare", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "clãdire 40.800 lei, teren 41.000 lei";
    - la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Şieu-Mãgheruş nr. 219, suprafaţã construitã = 282 mp, suprafaţã teren aferent = 1.737 mp, vecinãtãţi: N - drum comunal, V - Pop Ioan, E - Biserica, S - Sigmirean Ioan", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins "clãdire 414.000 lei, teren 14.700 lei";
    - la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Crainimãt nr. 80, suprafaţã construitã = 84 mp, teren aferent = 1.011 mp, vecinãtãţi: N - Cimitir, E - Pop Dumitru, V - Sucilea Floarea, S - Drum comunal", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "clãdire - 34.400 lei, teren - 4.600 lei";
    - la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Clãdire magazin", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Arcalia nr. 193 CF nr. 891, nr. top. 117, suprafaţã construitã = 94 mp, teren aferent = 592 mp, vecinãtãţi: N - Drum judeţean, S - teren neproductiv, E - Catana Ioan, V - Muresan Ioan", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "clãdire 56.000 lei, teren 2.711 lei";
    - la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Arcalia nr. 42, suprafaţã construitã = 130 mp, teren aferent - 1.167 mp, vecinãtãţi: V - Mariş Alexandru, E - Pop Viorica, S - Drum comunal, N - Pãşune", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "clãdire 36.400 lei, teren 5.300 lei";
    - la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "dispensar uman", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Şieu-Mãgheruş nr. 115, suprafaţã construitã = 243 mp, teren aferent = 3.445 mp, vecinãtãţi: N - Drum comunal, S - DN 17, E - Buta Ioan, V - Sigmirean Ioan", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "clãdire 254.000 lei, teren 29.000 lei";
    - la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Chintelnic livadã, suprafaţã luciu = 1.830 mp, vecinãtãţi - proprietari de livadã intensivã", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "4.000 lei";
    - la secţiunea I "Bunuri Chintelnic":
    - la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "de la Badiu Ştefan pânã la Podirei DN17, L = 2.040 m, l = 6 m", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "28.100 lei";
    - la subsecţiunea "Arcalia Pãşune":
    - la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Bãrc la punte peste vale, Râul Şieu, Tarlaua Bãrc punte S = 13 ha";
    c) se completeazã cu urmãtoarele poziţii prevãzute în anexa nr. 8:
    - la secţiunea I "Bunuri imobile", dupã poziţia nr. 23 se introduc douãzeci şi opt noi poziţii, poziţiile nr. 24-51;
    - la secţiunea I "Bunuri Drum vicinal", dupã poziţia nr. 4 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 5;
    - la secţiunea I "Bunuri Chintelnic", dupã poziţia nr. 19 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 20-23;
    - la subsecţiunea "Chintelnic pãşune", dupã poziţia nr. 4 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 5;
    - dupã subsecţiunea "Spaţii verzi" se introduc douã noi subsecţiuni, subsecţiunea "Pãduri" cuprinzând o poziţie şi subsecţiunea "Cimitire" cuprinzând 9 poziţii.
    12. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Silivaşu de Câmpie", secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 158, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 160, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 164, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 165, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 167, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 168, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 179, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã";
    - la poziţia nr. 192, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum de exploatare agricolã".
    13. Anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Telciu" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã poziţia nr. 35, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "suprafaţa construitã = 600,85 mp, suprafaţa desfãşuratã = 892,79 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "310.487 lei";
    b) dupã poziţia nr. 104 se introduc patruzeci noi poziţii, poziţiile nr. 105-144, conform anexei nr. 9.
    ART. II
    Se atestã apartenenţa bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Nãsãud, înfiinţatã prin <>Legea nr. 530/2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Nãsãud, prevãzute în anexa nr. 61 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 905/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform anexei nr. 10 la prezenta hotãrâre.
    ART. III
    Se atestã apartenenţa bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa-Nãsãud, înfiinţatã prin <>Legea nr. 262/2003 pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Mãgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Nãsãud, prevãzute în anexa nr. 62 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 905/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform anexei nr. 11 la prezenta hotãrâre.
    ART. IV
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 20 martie 2011.
    Nr. 262.


    ANEXA 1
                                   COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nãsãud ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │E. Sisteme de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferent │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2.│ 2.5. │Halda de gunoi │Nãsãud │ 1970 │ 1.540,67│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │menajer a oraşului │nr. top. 6560/1, nr. top. │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │Nãsãud │6510, nr. top. 6550/1, │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │nr. top. 6557, nr. top. │ │ │nr. 106 din 18.10.2010 │
 │ │ │ │6556/1, nr. top. 6554, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. top. 6555 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 13.843 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ 2.5. │Staţie de transfer a│Nãsãud │ 2009 │ 117.600│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │deşeurilor menajere │C.F nr. 25975 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │şi pentru depozitele│nr. cad. 25975 │ │ │- C.F nr. 25975 Nãsãud,nr. cad. 25975│
 │ │ │de deşeuri volumi- │C.F nr. 25633 Nãsãud, │ │ │- C.F nr. 25633 Nãsãud,nr. cad. 25633│
 │ │ │noase │nr. cad. 25633 │ │ │- C.F nr. 25630 Nãsãud,nr. cad. 25630│
 │ │ │ │C.F nr. 25630 Nãsãud, │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │nr. cad. 25630 │ │ │nr. 60 din 4.08.2009 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.000 mp │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │ │ │ │nr. 119 din 24.11.2010 │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │H. Terenurile şi clãdirile în care îşi desfãşoarã activitatea consiliul local şi primãria, precum şi instituţiile publice │
 │de interes local │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 15.│ 1.6.2. │Sala de sport din │Nãsãud │ 2006 │ 1.454.094,87│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │incinta Grupului │C.F nr. 4718 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │Şcolar Silvic Nãsãud│nr. cad. 94 │ │ │- C.F nr. 4718 Nãsãud, nr. cad. 94 │
 │ │ │şi terenul aferent │Suprafaţa = 2.055 mp │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │ │ │ │nr. 87 din 27.09.2004 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 16.│ 1.6.2. │Sala de sport cu │Nãsãud │ 2007 │ 3.129.251,51│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │150 de locuri şi │C.F nr. 2597 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │terenul aferent │nr. top. 219 │ │ │- C.F nr. 2597 Nãsãud, nr. top. 219 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.000 mp │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │ │ │ │nr. 29 din 27.03.2008 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 17.│ 1.6.2. │Creşa pentru copii, │Nãsãud │ 2002 │ 528.378,68│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │situatã la parterul │C.F nr. 3809 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │şi etajul 1 al │colectivã, nr. top. │ │ │- C.F nr. 3809 Nãsãud, colectivã, │
 │ │ │blocului "Creşa" şi │125/2/2/2/2/1 │ │ │nr. top. 125/2/2/2/2/1 │
 │ │ │cota de teren │Suprafaţa utilã = 501,3 mp│ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │aferentã │ │ │ │nr. 84 din 14.08.2008 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 18.│ 1.6.2. │Spitalul orãşenesc │Nãsãud │ 1985 │ 14.446.155,20│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │"G. Trifon" şi │C.F nr. 5033 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │terenul aferent │nr. cad. 634 │ │ │- C.F nr. 5033 Nãsãud, nr. cad. 634 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 9.522 mp │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │ │ │ │nr. 30 din 27.03.2003 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 19.│ 1.6.2. │Teren şi construcţii│Nãsãud │ 1970 │ 90.325,77│Domeniul public al oraşului, conform:│
 │ │ │situate în Piaţa │C.F nr. 680 Nãsãud, │ │ │- <>Legii nr. 213/1998 │
 │ │ │Unirii nr. 7 A, │nr. top. 240, nr. top. │ │ │- C.F nr. 680 Nãsãud, nr. top. 240, │
 │ │ │aparţinând Şcolii de│241/1, nr. top. 242/1 │ │ │nr. top. 241/1, nr. top. 242/1 │
 │ │ │Aplicaţie Nãsãud │Suprafaţa = 3.952 mp │ │ │- Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud │
 │ │ │ │ │ │ │nr. 66 din 25.08.2005 │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 2
                                   COMPLETARE
    la inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Cetate ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │115.│ 1.3.7.1.│Drum de exploatare │Suprafaţa = 0,16 ha │ 1991 │ 3.460│Domeniul public al comunei Cetate, │
 │ │ │agricolã Petriş- │Lungime = 0,43 km │ │ │conform Hotãrârii Consiliului Local │
 │ │ │Troaş │Lãţime = 3,7 m │ │ │nr. 15 din 31.05.2010, conform │
 │ │ │ │ │ │ │planului cadastral │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 3
                                   COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chiochiş ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 75.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Strugureni nr. 104 │ 1965 │ 293.736│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │Strugureni │Între vecinii: │ │ │conform HCL nr. 17/2009 │
 │ │ │ │E - Orban Ştefan │ │ │CF. 456 Strugureni │
 │ │ │ │S - drum judeţean │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │V - uliţã cimitir │ │ │ │
 │ │ │ │N - cimitir ortodox │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã - │ │ │ │
 │ │ │ │256,21 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │256,21 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 76.│ 1.6.2. │Teren aferent cãmin │Strugureni nr. 104 │ 1965 │ 4.200│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │cultural Strugureni │Între vecinii: │ │ │conform HCL nr. 17/2009 │
 │ │ │ │E - Orban Ştefan │ │ │CF. 456 Strugureni │
 │ │ │ │S - drum judeţean │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │V - uliţã cimitir │ │ │ │
 │ │ │ │N - cimitir ortodox │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa - 713 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 77.│ 1.6.2. │Dispensar medical │Bozieş nr. 29 │ 1972 │ 173.664│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │Bozieş │Între vecinii: │ │ │conform HCL nr. 17/2009 │
 │ │ │ │N - magazin cooperaţie │ │ │Fişa mijloc fix nr. 2 │
 │ │ │ │E - drum judeţean │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │S - fost sediu CAP Bozieş │ │ │ │
 │ │ │ │V - Biserica reformatã │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã - │ │ │ │
 │ │ │ │154,58 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │154,58 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 78.│ 1.6.2. │Teren aferent │Bozieş nr. 29 │ 1972 │ 10.250│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │dispensar medical │Între vecinii: │ │ │conform HCL nr. 17/2009 │
 │ │ │Bozieş │N - magazin cooperaţie │ │ │Registru evidenţã imobile proprietate│
 │ │ │ │E - drum judeţean │ │ │de stat (terenuri) în administraţia │
 │ │ │ │S - fost sediu CAP │ │ │consiliului popular comunal Chiociş │
 │ │ │ │V - Biserica reformatã │ │ │din 1984 <>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţa - 1.038,43 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 79.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul localitãţii │ 1909 │ 4.200│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Sânnicoara │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Chiochiş-Sânnicoara │Lungime - 1,4 km │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │Lãţime - 6 m │ │ │ │
 │ │ │ │Traverseazã tarla 78 de la│ │ │ │
 │ │ │ │E la V, între vecinii: │ │ │ │
 │ │ │ │E - DJ 172 A │ │ │ │
 │ │ │ │V - sat Sânnicoara │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 78 │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 78 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 80.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul localitãţii │ 1912 │ 11.400│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Apatiu şi Ţentea │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Apatiu-Ţentea │Lungime - 3,8 km │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │Lãţime - 6 m │ │ │ │
 │ │ │ │Traverseazã tarla 47 de la│ │ │ │
 │ │ │ │E la V, între vecinii: │ │ │ │
 │ │ │ │E - sat Apatiu │ │ │ │
 │ │ │ │V - sat Ţentea │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 47; Pãdure │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 47, grup de │ │ │ │
 │ │ │ │sonde │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 81.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul satului │ 1910 │ 6.300│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Strugureni │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Apatiu-Corvineşti │Lungime - 2,1 km │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │Lãţime - 6 m │ │ │ │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │ │
 │ │ │ │E - Dr. expl. sonde │ │ │ │
 │ │ │ │V - DJ 172 A │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 27 │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 52 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 82.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul satului Cheţiu │ 1912 │ 3.000│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Lungime - 1 km │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Cheţiu-Bidiu │Lãţime - 6 m │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │ │
 │ │ │ │E - limita comunei Matei │ │ │ │
 │ │ │ │V - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 9 │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 10 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 83.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul satului Bozieş │ 1906 │ 4.200│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Lungime - 1,4 km │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Farcasfei │Lãţime - 6 m │ │ │CF. nr. 8 Bozieş │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │E - DJ 172 A │ │ │ │
 │ │ │ │V - tarla nr. 1 │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 2 │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 18 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 84.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul satului Bozieş │ 1908 │ 5.400│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Lungime - 1,8 km │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Valea Bozieş │Lãţime - 6 m │ │ │CF. nr. 8 Bozieş │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │E - DJ 172 │ │ │ │
 │ │ │ │V - tarla nr. 20 │ │ │ │
 │ │ │ │N - tarla nr. 21 │ │ │ │
 │ │ │ │S - tarla nr. 31 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 85.│ 1.3.7.1.│Drum agricol de │În hotarul satului │ 1909 │ 3.000│Domeniul public al comunei Chiochiş, │
 │ │ │exploataţie │Buza Cãtun │ │ │conform HCL nr. 22/2010 │
 │ │ │Spre Buza Cãtun │Lungime - 1 km │ │ │Ordinul nr. 212/145/2002 │
 │ │ │ │Lãţime - 6 m │ │ │ │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │ │
 │ │ │ │E - tarla nr. 104; 106 │ │ │ │
 │ │ │ │V - tarla nr. 113 │ │ │ │
 │ │ │ │N - intravilan sat Buza │ │ │ │
 │ │ │ │Cãtun │ │ │ │
 │ │ │ │S - limita comunalã Buza │ │ │ │
 │ │ │ │Cãtun │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
                                   COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilva Mare ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 59.│ 1.3.7.1.│Drum comunal │Rampã la Matei, Ilva Mare │ 2007 │ 10.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │- lungimea = 400 m │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lãţimea = 6 m │ │ │C.F. 34, nr. top. 8082/1 │
 │ │ │ │- suprafaţa = 2.400 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- balast şi pãmânt │ │ │ │
 │ │ │ │stabilizat │ │ │ │
 │ │ │ │- poziţia km 0,000 + 0,400│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 60.│ 1.3.7.1.│Drum comunal │Plai Valea Mãgurii, │ 1950 │ 10.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │Ilva Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lungimea = 1.400 m │ │ │C.F. 34, nr. top. 4218 │
 │ │ │ │- lãţimea = 5 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 7.000 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- pãmânt stabilizat │ │ │ │
 │ │ │ │- poziţia km 0,000 +0,1400│ │ │ │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 13.│ 1.5.12. │Teren Valea Leşului,│Teren Valea Leşului, Ilva │ 1910 │ 25.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Ilva Mare │Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 5.000 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 884/1 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 14.│ 1.3.7. │Platformã gunoi │Platformã gunoi menajer │ 2007 │ 14.500│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │menajer │Ilva Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 1.200 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 3982 │
 │ │ │ │- împrejmuitã cu gard din │ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 15.│ 1.5.12. │Teren la Haşcã │Teren Valea Leşului-Haşcã │ 1910 │ 1.500│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │Ilva Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lungimea = 30 m │ │ │C.F. 34, nr. top. 6896 │
 │ │ │ │- lãţimea = 20 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 600 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 16.│ 1.5.12. │Rât în Lunca Morii, │Rât în Lunca Morii, Ilva │ 1935 │ 25.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Ilva Mare │Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 2.069 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 73/1, 73/2, 74/1, │
 │ │ │ │ │ │ │74/2 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 17.│ 1.5.12. │Teren lângã │Teren lângã dispensar Ilva│ 1910 │ 30.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │dispensar Ilva Mare │Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lungimea = 55 m │ │ │C.F. 34, nr. top. 374-370 │
 │ │ │ │- lãţimea = 45 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 2.475 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 18.│1.3.17.2.│Pod │Valea lui Feştilã, Ilva │ 2007 │ 62.961│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lungimea = 12 m │ │ │ │
 │ │ │ │- lãţimea = 4 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 48 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │piatrã, beton, lemn, fier │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 19.│1.3.17.2.│Pod │Valea Gogii, Ilva Mare │ 2008 │ 21.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │- lungimea = 11 m │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lãţimea = 4 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 44 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │piatrã, beton, lemn, fier │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 20.│1.3.17.2.│Pod │Podereiul din jos, Ilva │ 2008 │ 30.000│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │ │Mare │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- lungimea = 12 m │ │ │ │
 │ │ │ │- lãţimea = 4 m │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa = 48 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │piatrã, beton, lemn, fier │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 21.│ 2.5. │Pãdure comunalã Ilva│Titlu de proprietate │ 2003 │ 3.431.580│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Mare │nr. 1.845/17.02.03 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 1.143 ha │ │ │titlu de proprietate nr. 1.845 │
 │ │ │ │8.600 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 22.│ 2.5. │Pãdure comunalã Ilva│Titlu de proprietate │ 2003 │ 2.482.200│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Mare │nr. 1.689/7.12.2002 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 827 ha │ │ │titlu de proprietate nr. 1.689 │
 │ │ │ │şi 4.000 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 23.│ 2.5. │Pãdure comunalã Ilva│Titlu de proprietate │ 2003 │ 2.501.700│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Mare │nr. 1.847/17.02.2003 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 833 ha │ │ │titlu de proprietate nr. 1.847 │
 │ │ │ │şi 9.000 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 24.│ 2.5. │Pãdure comunalã Ilva│Titlu de proprietate │ 2003 │ 4.325.730│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Mare │nr. 1.846/17.02.2003 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │ │- suprafaţa = 1.441 ha │ │ │titlu de proprietate nr. 1.846 │
 │ │ │ │şi 9.100 mp │ │ │ │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 7.│ 1.5.1. │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã centru │ 1950 │ 1.865.650│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │centru Ilva Mare │Ilva Mare nr. 280 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │nr. 280 │- suprafaţa construitã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │1.200 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 385, 386/1 │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │cãrãmidã │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8.│ 1.5.1. │Salã sport + anexe │Salã sport + anexe │ 1950 │ 1.865.650│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã centru │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │centru │Ilva Mare nr. 280 │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │Ilva Mare nr. 280 │- suprafaţa construitã = │ │ │C.F. 34, nr. top. 384, 386/2 │
 │ │ │ │500 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent = 4.390 mp│ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa totalã: │ │ │ │
 │ │ │ │5.490 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9.│ 1.5.1. │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã Recele │ 1950 │ 44.910│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Recele │Ilva Mare nr. 146 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Ilva Mare nr. 146 │- suprafaţa construitã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │110 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 8083 │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10.│ 1.5.1. │Magazie lemne + grup│Magazie lemne+ grup social│ 1972 │ 12.400│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │social │ │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã Recele │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │Recele │Ilva Mare nr. 146 │ │ │C.F. 34, nr. top. 8083 │
 │ │ │Ilva Mare nr. 146 │- suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │24 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent = 2.066 mp│ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa totalã = │ │ │ │
 │ │ │ │2.200 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 11.│ 1.5.1. │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã Ivãneasa │ 1926 │ 72.200│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Ivãneasa │Sat Ivãneasa nr. 139 │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Sat Ivãneasa nr. 139│- suprafaţa construitã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │140 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 3150 │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │cãrãmidã │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 12.│ 1.5.1. │Magazie lemne + grup│Magazie lemne+ grup social│ 1995 │ 16.400│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │social │ │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã Ivãneasa │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │Ivãneasa │Sat Ivãneasa nr. 139 │ │ │C.F. 34, nr. top. 3150 │
 │ │ │Sat Ivãneasa nr. 139│- suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │24 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent = 1.336 mp│ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa totalã = │ │ │ │
 │ │ │ │1.500 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 13.│ 1.5.1. │Şcoalã generalã │Şcoalã generalã │ 1950 │ 73.800│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Poiana Cãtunenilor │Poiana Cãtunenilor │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Sat Ivãneasa nr. 219│Sat Ivãneasa nr. 219 │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţa construitã = │ │ │C.F. 34, nr. top. 4444, 4445 │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 14.│ 1.5.1. │Magazie lemne + grup│Magazie lemne+ grup social│ 1950 │ 1.500│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │social │Şcoalã generalã │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Şcoalã generalã │Poiana Cãtunenilor │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │Poiana Cãtunenilor │Sat Ivãneasa nr. 219 │ │ │C.F. 34, nr. top. 4446 │
 │ │ │Sat Ivãneasa nr. 219│- suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │12 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent = 8.868 mp│ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa totalã = │ │ │ │
 │ │ │ │9.000 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 15.│ 1.5.1. │Grãdiniţã Valea │Grãdiniţã Valea Leşului │ 1992 │ 114.500│Domeniul public al comunei Ilva Mare,│
 │ │ │Leşului │Ilva Mare nr. 468B │ │ │conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009,│
 │ │ │Ilva Mare nr. 468B │- suprafaţa construitã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │48 mp │ │ │C.F. 34, nr. top. 784 │
 │ │ │ │- material de construcţie:│ │ │ │
 │ │ │ │lemn │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent = 152 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- suprafaţa totalã = │ │ │ │
 │ │ │ │200 mp │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘    ANEXA 5
                                   COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Lechinţa ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 53.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Lechinţa nr. 221 │ 1978 │ 656.420│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │clasele V-VIII │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │620 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │1.240 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 7.128 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 54.│ 1.6.2. │Salã sport │Lechinţa nr. 221 │ 2004 │ 1.533.239,55│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │1.107 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │1.107 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent- 10.000 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 55.│ 1.6.2. │Şcoalã generalã │Lechinţa nr. 394 │ 1978 │ 417.666│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │clasele I-IV,local 2│- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │236 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │236 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 1.926 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 56.│ 1.6.2. │Şcoalã generalã │Lechinţa nr. 501 │ 1930 │ 307.959│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │clasele I-IV,local 1│- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │347 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │347 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 1.024 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 57.│ 1.6.2. │Grãdiniţã Chiraleş +│Chiraleş nr. 217 │ 1944 │ 194.010│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │şcoala generalã │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │clasele I-IV │325 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │325 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 2.803 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 58.│ 1.6.2. │Grãdiniţa Vermeş │Vermeş nr. 193 │ 1930 │ 1│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │1.839 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │1.839 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 8.104 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 59.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Vermeş nr. 20 │ 1900 │ 240.022│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │Vermeş │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │878 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │878 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 7.004 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 60.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Sângeorzu Nou │ 1944 │ 6.480│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │338 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │338 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 5.528 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 61.│ 1.6.2. │Grãdiniţã de copii │Sângeorzu Nou nr. 156 │ 1944 │ 16│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │225 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │225 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 1.738 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 62.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Sâniacob │ 1930 │ 1.011│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │clasele I-IV + │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │grãdiniţã │286 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │286 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 2.677 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 63.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Ţigãu, │ 1972 │ 165.122│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │clasele I-IV + │- suprafaţã construitã - │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │grãdiniţã │481 mp │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │481 mp │ │ │ │
 │ │ │ │- teren aferent - 2.654 mp│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 64.│ 1.8.6. │Reţea de apã │Lechinţa, Str. 1 Decembrie│ 2000 │ 29.982│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │stradalã │lungime - 480 ml │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 65.│ 1.8.6. │Reţea de apã │Lechinţa, │ 2002 │ 14.427│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │stradalã │Str. Independenţei- │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │Podirei, lungime 500 ml, │ │ │ │
 │ │ │ │şi Târgului,lungime 500 ml│ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 66.│ 1.8.6. │Reţea de apã │Lechinţa, │ 2003 │ 32.830│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │stradalã │Str. Trandafirilor- │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 │ │ │ │Independenţei-Plopilor, │ │ │ │
 │ │ │ │lungime 1.050 ml │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 67.│ 1.8.6. │Reţea de apã │Lechinţa, lungime 3.810 ml│ 2004 │ 44.397│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │stradalã │ │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 68.│ 1.8.6. │Reţea de apã │Vermeş, lungime 430 ml │ 2004 │ 5.011│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │stradalã │ │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 69.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Lechinţa - total - │ 1991 │ 956.700│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │416,35 ha │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │d.c. dupã deal - 182 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │În Poieni- 129,35 ha Rupes│ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 │ │ │ │+ Zont - 65 ha │ │ │ │
 │ │ │ │Între vii - 40 ha │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 70.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Chiraleş - total 253 ha, │ 1991 │ 506.000│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │din care: Mãgura + Lupa │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │136 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │Finicioare - 87 ha, │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 │ │ │ │Zãpode - 30 ha │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 71.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Ţigãu - total 119 ha, │ 1991 │ 238.000│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │din care: │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │Hodaie 119 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │ │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 72.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Sâniacob - total 177 ha, │ 1991 │ 354.000│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │din care: Fundoaie - 84 ha│ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │Hill + Imaş - 68 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │Deasupra satului - 25 ha │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 73.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Vermeş - total 289,87 ha, │ 1991 │ 579.740│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │din care: │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │Sub aluniş - 104 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │Cãrpiniş - 75 ha │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 │ │ │ │Viile pustii - 110,87 ha │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 74.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Bungard - total 123 ha, │ 1991 │ 246.000│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │din care: │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │În pãşune - 123 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │ │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 75.│ 2.5. │Pãşuni comunale │Sângeorzu Nou - total - │ 1991 │ 629.620│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │ │314,81 ha, din care: │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │Potcoava - 16,81 ha │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │Sub sat Sângeorzu Nou - │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 │ │ │ │200 ha │ │ │ │
 │ │ │ │Pucioasa-Brãteni - 98 ha │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 76.│ 6.4. │Rampã depozitare │Lechinţa - total - 0,65 ha│ 2010 │ 1.300│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │deşeuri menajere │ │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │ │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │ │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 77.│ 6.4. │Rampã depozitare │Vermeş - total - 0,13 ha │ 2010 │ 260│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │deşeuri menajere │ │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │ │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │ │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 78.│ 6.4. │Rampã depozitare │Sângeorzu Nou - total - │ 2010 │ 380│Domeniul public al comunei Lechinţa, │
 │ │ │deşeuri menajere │0,19 ha │ │ │conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi │
 │ │ │ │ │ │ │Deciziei nr. 360/15.11.1991 a │
 │ │ │ │ │ │ │Prefecturii Judeţului Bistriţa-Nãsãud│
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 6
                                   COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Livezile ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │136.│ 2.5. │Teren │Suprafaţa = 6.287 mp │ 1990 │ 50.000 lei│Domeniul public al comunei Livezile, │
 │ │ │ │CF 751, top. 2450/1, │ │ │conform Hotãrârii nr. 34/30.09.2010 a│
 │ │ │ │CF 411, top. 2452/1/1, │ │ │Consiliului Local al Comunei Livezile│
 │ │ │ │- suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │2453/1, 2455/1 │ │ │ │
 │ │ │ │localitatea Livezile │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │137.│ 2.5. │Teren │Suprafaţa = 6.313 mp │ 1990 │ 40.000 lei│Domeniul public al comunei Livezile, │
 │ │ │ │CF 545, top. 2400/1,2400/2│ │ │conform Hotãrârii nr. 34/30.09.2010 a│
 │ │ │ │localitatea Livezile │ │ │Consiliului Local al Comunei Livezile│
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │138.│ 2.5. │Teren │Suprafaţa = 40.000 mp │ 2010 │ 100.000 lei│Domeniul public al comunei Livezile, │
 │ │ │ │CF 1181, top. 4270/1, │ │ │conform Hotãrârii nr. 34/30.09.2010 a│
 │ │ │ │CF 950, top. 4271 │ │ │Consiliului Local al Comunei Livezile│
 │ │ │ │CF 190, top. 4272/1 │ │ │ │
 │ │ │ │localitatea Dumbrava │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 7
                         COMPLETĂRI
              la inventarul bunurilor care aparţin
               domeniului public al comunei Parva ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA V │
 │ Bunuri imobile - lucrãri hidrotehnice │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10.│ 1.8.11. │Rezervor din beton │Înconjurat de proprietatea│ 2008 │ 15.000│Domeniul public al comunei, conform │
 │ │ │armat pentru │lui Rus C. Ioan, nr. 353 -│ │ │Hotãrârii Consiliului local │
 │ │ │înmagazinarea apei │între Calea la Sângiorz şi│ │ │nr. 5/17.02.2009 │
 │ │ │ - teren │Calea Subponce │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │Subponce │Suprafaţa = 450 mp │ │ │ │
 │ │ │ │CF 183, nr. top. 540,543 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 8

                        COMPLETĂRI
            la inventarul bunurilor care aparţin
          domeniului public al comunei Şieu-Mãgheruş
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 24.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Crainimãt nr. 85 │ 1952 │ 79.200│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 154 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 637 Crainimãt │
 │ │ │ │154 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - S │ │ │ │
 │ │ │ │- SMA - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Goarna Alexandru - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 25.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Crainimãt nr. 159 │ 2010 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ 569.256│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 384,75 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 25.522 │
 │ │ │ │384,75 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │S - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │V - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │E - Bucea Gavril │ │ │ │
 │ │ │ │N - drum │ │ │ │
 │ │ │ │Teren aferent 1.070 mp │ │ 15.100│ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 26.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Arcalia nr. 42 │ 2009 │ 549.999│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 222 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 140 Arcalia │
 │ │ │ │222 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │N - Duca Ioan │ │ │ │
 │ │ │ │V - Şcoalã generalã cu │ │ │ │
 │ │ │ │clasele I-IV │ │ │ │
 │ │ │ │E - Zãgrean Vasile │ │ │ │
 │ │ │ │S - DJ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 27.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Sãrãţel nr. 27 │ 1952 │ 55.600│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 72 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã │ │ │ │
 │ │ │ │- 72 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DJ - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Tocaci Vasile - N │ │ │ │
 │ │ │ │- şcoalã generalã - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Moruţan Cornel - V │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 28.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Podirei nr. 8 │ 2005 │ 67.400│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 70 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã │ │ │ │
 │ │ │ │- 70 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DN 17 - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Baba Ioan - V │ │ │ │
 │ │ │ │- Şcoalã generalã cu │ │ │ │
 │ │ │ │clasele I-IV - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Dan Valentin - N │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 29.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Şieu-Mãgheruş nr. 117 │ 1962 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-VIII │Suprafaţã construitã │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 490 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ 654.000│TP. nr. 32.670/2003, tarla 94/6, │
 │ │ │ │980 mp │ │ │parcela 15 │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 6.687 mp│ │ 56.700│CF nr. 644 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DN 17 - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Sigmirean Maria - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Pop Grigore - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 30.│ 1.6.4. │Grãdiniţã │Şieu-Mãgheruş nr. 255 │ 1958 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã │ │ 164.200│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │- 265 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │TP. nr. 32.670/2003, tarla 94/15, │
 │ │ │ │265 mp │ │ │parcela 62 │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - │ │ 14.400│CF nr. 66 │
 │ │ │ │1.697 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DN 17 - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Bodea Gavrila - V │ │ │ │
 │ │ │ │- casã parohialã - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Mãiug Simion - S │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 31.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Crainimãt nr. 166 │ 1964 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 124.600│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │160 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 869 Crainimãt │
 │ │ │ │160 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 888 mp │ │ 4.100│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- Rus Lodovica - E │ │ │ │
 │ │ │ │- rezervã - S │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Hangan Elena - V │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 32.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Valea Mãgheruşului nr. 11 │ 1968 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 117.100│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │98 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF. nr. 9 Valea Mãgheruşului │
 │ │ │ │98 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.178 mp│ │ 4.800│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - S │ │ │ │
 │ │ │ │- BO - V │ │ │ │
 │ │ │ │- canal - E │ │ │ │
 │ │ │ │- canal - N │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 33.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Sãrãţel nr. 27 │ 1958 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 109.500│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │124 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 555 Sãrãţel │
 │ │ │ │124 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 2.850 mp│ │ 11.500│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- Tocaci Vasile - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Maierean Ludovica - E │ │ │ │
 │ │ │ │- DJ - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Morutan Cornel - V │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 34.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Arcalia nr. 168 │ 2007 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 362.100│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │244 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │TP nr. 32.671, tarla 95/9, parcela 22│
 │ │ │ │244 mp │ │ │CF nr. 87 │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.244 mp│ │ 5.700│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- Salak Ioan - V │ │ │ │
 │ │ │ │- Rus Ludovica - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Salak Ioan - S │ │ │ │
 │ │ │ │- drum judeţean - N │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 35.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Arcalia nr. 72 │ 2009 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele V-VIII │Suprafaţã construitã - │ │ 501.046│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │550 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 1.898 │
 │ │ │ │550 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.692 mp│ │ 7.750│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- Mititean Victor - E │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Mãrginean Ioan - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum judeţean - S │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 36.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Arcalia nr. 26 │ 1956 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 21.200│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │134 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │TP nr. 32.671/2003, tarla 95/17, │
 │ │ │ │134 mp │ │ │parcela 556 │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.900 mp│ │ 8.700│CF nr. 140 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- drum judeţean - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Duca Ioan - V │ │ │ │
 │ │ │ │- Zãgrean Vasile - E │ │ │ │
 │ │ │ │- cãmin cultural - S │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 37.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Chintelnic nr. 163 │ 2007 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 739.000│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │482 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 117 │
 │ │ │ │482 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 3.445 mp│ │ 17.000│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Rus Simion - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Oşan Maria - S │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 38.│ 1.6.4. │Şcoala generalã cu │Podirei nr. 8 │ 1964 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │clasele I-IV │Suprafaţã construitã - │ │ 57.500│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │81 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 862 │
 │ │ │ │81 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.245 mp│ │ 6.100│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DN 17 - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Dan Valentin - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Cocean Rodica - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Baba Ioan - V │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 39.│ 1.6.4. │Grãdiniţã │Arcalia nr. 168 │ 1968 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã - │ │ 211.700│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │125 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │TP. nr. 32.671, tarla 95/9, │
 │ │ │ │125 mp │ │ │parcela 220 │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.450 mp│ │ 6.600│CF nr. 63 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DJ- N │ │ │ │
 │ │ │ │- Şcoala generalã cu │ │ │ │
 │ │ │ │clasele I-IV - E │ │ │ │
 │ │ │ │- Salak Ioan - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Salak Ioan - V │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 40.│ 1.6.4. │Grãdiniţã │Crainimãt nr. 88 │ 1954 │ 91.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã - │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │112 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, republicatã │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 122 │
 │ │ │ │112 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 2.996 mp│ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │N - rezervã │ │ │ │
 │ │ │ │S - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │E - Hangan Letiţia │ │ │ │
 │ │ │ │V - Pop Maria │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 41.│ 1.2.2. │Magazie │Sãrãţel nr. 74 │ 1965 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã - │ │ 42.800│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │157 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │ │
 │ │ │ │157 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 648 mp │ │ 2.600│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- DJ - N │ │ │ │
 │ │ │ │- canal - V │ │ │ │
 │ │ │ │- Consum coop - E │ │ │ │
 │ │ │ │- BO - S │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 42.│ 1.2.2. │Magazie │Arcalia nr. 6 │ 1952 │ │Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã construitã - │ │ 30.400│Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │390 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 42 │
 │ │ │ │390 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.566 mp│ │ 7.200│ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │- N - rezervã │ │ │ │
 │ │ │ │- V - Viman Romulus │ │ │ │
 │ │ │ │- E - Bojor Constantin │ │ │ │
 │ │ │ │- S - DJ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 43.│ 1.6.4. │Clãdire - fostã casã│Şieu-Mãgheruş │ 1948 │ 7.800│Domeniul public al comunei │
 │ │ │pompe │Suprafaţã construitã - │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │24 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Suprafaţã desfãşuratã - │ │ │CF nr. 27 │
 │ │ │ │24 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │N - bloc primãrie │ │ │ │
 │ │ │ │S - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │E - domeniu public │ │ │ │
 │ │ │ │V - domeniu public │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 44.│ 2.5. │Teren intravilan │Chintelnic nr. 46 │ 1991 │ 12.600│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.104 mp│ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │CF nr. 895 │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Oşan Anişca - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum exploatare - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Sebeştean Ioan - E │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 45.│ 2.5. │Teren intravilan │Chintelnic nr. 48 │ 1991 │ 16.300│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.426 mp│ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │CF nr. 117 │
 │ │ │ │- drum comunal - N │ │ │ │
 │ │ │ │- Ciogolea Ioan - V │ │ │ │
 │ │ │ │- drum exploatare - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Oşan Anişca - E │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 46.│ 2.5. │Teren intravilan │Chintelnic nr. 183 │ 1991 │ 5.760│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Teren intravilan │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 504 mp │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │CF nr. 25.745 │
 │ │ │ │- Dan Ştefan - N │ │ │ │
 │ │ │ │- drum comunal - V │ │ │ │
 │ │ │ │- Sebeştean Isidor - S │ │ │ │
 │ │ │ │- Huciu Bazil - E │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 47.│ 2.5. │Teren staţie epurare│Chintelnic │ 2008 │ 1.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã teren - 1.000 mp│ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - râul Şieu │ │ │CF nr. 978 │
 │ │ │ │S - Romanciuc │ │ │CF nr. 37 │
 │ │ │ │E - Bãrc │ │ │ │
 │ │ │ │V - Bãrc │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 48.│ 2.5. │Teren pentru casã │Sãrãţel │ 2009 │ 1.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │pompe │Suprafaţã teren - 1.000 mp│ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - pãşune comunalã │ │ │Aprobat prin HCL nr. 23/26.08.2009 │
 │ │ │ │S - pãşune comunalã │ │ │CF nr. 2505 │
 │ │ │ │E - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │V - pãşune comunalã │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 49.│ 1.10. │Monumentul eroilor │Chintelnic │ 2007 │ 31.300│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │N - teren BO │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │S - stradã │ │ │CF nr. 8 │
 │ │ │ │E - teren BO │ │ │ │
 │ │ │ │V - Oşan Cornel │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 50.│ 1.10. │Monumentul eroilor │Şieu-Mãgheruş │ 1936 │ 18.600│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │N - DN 17 │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │S - sediu primãrie │ │ │ │
 │ │ │ │E - domeniu public │ │ │ │
 │ │ │ │V - stradã │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 51.│ 1.10. │Monumentul eroilor │Sãrãţel │ 2008 │ 90.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │N - pãşune comunalã │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │S - pãşune comunalã │ │ │CF nr. 32 │
 │ │ │ │E - pãşune comunalã │ │ │ │
 │ │ │ │V - pãşune comunalã │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri drum vicinal │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Din DN 15 pânã la casa │ 2008 │ 8.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │pompelor de apã Sãrãţel, │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │l = 5 m, L = 320 m │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri Chintelnic │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 20.│ 1.3.7.1.│Stradã │De la Maier Mihai pânã la │ 1876 │ 22.500│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Romanciuc, L = 500 m, │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │l = 6 m │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 21.│ 1.3.7.1.│Stradã │De la Marica Anişca pânã │ 1876 │ 6.750│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │la pãşune, L = 150 m, │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │l = 6 m │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 22.│ 1.3.7.1.│Stradã │De la Câmpan Vãzul nr. 58 │ 1876 │ 10.500│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │pânã la Badiu Ştefan │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │L = 200 m, l = 7 m │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 23.│ 1.3.7.1.│Drum comunal │DC 31B din DN17 - │ 1960 │ 169.575│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │CFR Cluj - CFR Braşov - │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │limitã hotar Şieu Cristur │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │L = 3.230 m, l = 7 m │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘

                                          CHINTELNIC PĂŞUNE
 ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. │ 2.5. │Pãşune Kişport │Chintelnic │ 1991 │ 130.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã 52.270 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - drum vicinal │ │ │CF nr. 1 │
 │ │ │ │S - proprietari de teren │ │ │ │
 │ │ │ │E - canal │ │ │ │
 │ │ │ │V - proprietari de teren │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘

                                     PĂDURI
 ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ 2.5. │Pãdure │Pãdure comunalã │ 2009 │ 968.520│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 80,71 ha │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │TP 573.177/21.09.2009 │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │Tarla 78, parcela 1539 │ │ │TP nr. 573.177/2009 │
 │ │ │ │UP I Chiraleş │ │ │ │
 │ │ │ │S = 8,80 ha UA 12A │ │ │ │
 │ │ │ │S = 4,80 ha UA 12B │ │ │ │
 │ │ │ │S = 16,20 ha UA 13A │ │ │ │
 │ │ │ │S = 7,60 ha UA 13 B │ │ │ │
 │ │ │ │S = 10,50 ha UA 13 C │ │ │ │
 │ │ │ │S = 2,30 ha UA 13 D │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │N - pãşune │ │ │ │
 │ │ │ │E - terenuri agricole │ │ │ │
 │ │ │ │S - pãdure OS Lechinţa │ │ │ │
 │ │ │ │V- pãdure OS Lechinţa │ │ │ │
 │ │ │ │Tarla 48, parcela 783 │ │ │ │
 │ │ │ │UP I Chiraleş │ │ │ │
 │ │ │ │S = 8,00 ha UA 17 A │ │ │ │
 │ │ │ │S = 3,70 ha UA 17B │ │ │ │
 │ │ │ │S = 7,10 ha UA 17C │ │ │ │
 │ │ │ │S = 6,20 ha UA 18E │ │ │ │
 │ │ │ │S = 5,51 ha UA 18 F │ │ │ │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │ │
 │ │ │ │N - parc dendrologic │ │ │ │
 │ │ │ │Arcalia │ │ │ │
 │ │ │ │E - pãşune │ │ │ │
 │ │ │ │S - pãdure OS Lechinţa │ │ │ │
 │ │ │ │V - pãdure OS Lechinţa │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘


                                   CIMITIRE
 ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (lei) │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ 2.5. │Cimitir │Crainimãt │ 1870 │ 40.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 8.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - teren privat │ │ │CF nr. 755 │
 │ │ │ │S - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │E - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │V - teren privat │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2.│ 2.5. │Cimitir │Valea Mãgheruşului │ 1886 │ 9.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 3.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - terenuri private │ │ │CF nr. 9, CF nr. 324, CF. nr. 633 │
 │ │ │ │S - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │E - terenuri private │ │ │ │
 │ │ │ │V - terenuri private │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ 2.5. │Cimitir │Podirei │ 1940 │ 8.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 2.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - pãşune │ │ │ │
 │ │ │ │S - canal │ │ │ │
 │ │ │ │E - pãşune │ │ │ │
 │ │ │ │V - pãşune │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4.│ 2.5. │Cimitir │Chintelnic │ 1786 │ 71.980│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 14.396 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - zona CFR │ │ │CF nr. 29 │
 │ │ │ │S - canal │ │ │ │
 │ │ │ │E - drum comunal │ │ │ │
 │ │ │ │V - Petrean Emil │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ 2.5. │Cimitir ortodox │Şieu-Mãgheruş │ 1870 │ 72.645│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 14.529 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - drum acces │ │ │CF nr. 9 │
 │ │ │ │S - DN17 │ │ │ │
 │ │ │ │E - Marica Maria │ │ │ │
 │ │ │ │V - Peteri Cornel │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6.│ 2.5. │Cimitir │Şieu-Mãgheruş │ 1870 │ 40.965│Domeniul public al comunei │
 │ │ │greco-catolic │Suprafaţã = 8.193 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - terenuri private │ │ │CF nr. 26 │
 │ │ │ │S - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │E - teren sport │ │ │ │
 │ │ │ │V - B.O. │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7.│ 2.5. │Cimitir evreiesc │Şieu-Mãgheruş │ 1870 │ 5.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 1.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - terenuri private │ │ │CF nr. 53 │
 │ │ │ │S - drum exploatare │ │ │ │
 │ │ │ │E - terenuri private │ │ │ │
 │ │ │ │V - drum exploatare │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8.│ 2.5. │Cimitir │Sãrãţel │ 1890 │ 35.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 7.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - DN15 │ │ │ │
 │ │ │ │S - canal │ │ │ │
 │ │ │ │E - rezervã │ │ │ │
 │ │ │ │V - Radu Maria │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9.│ 2.5. │Cimitir │Arcalia │ 1890 │ 50.000│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 10.000 mp │ │ │Şieu-Mãgheruş │
 │ │ │ │Vecinãtãţi: │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │N - drum comunal │ │ │CF nr. 233 │
 │ │ │ │S - terenuri private │ │ │ │
 │ │ │ │E - canal │ │ │ │
 │ │ │ │V - drum exploatare │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 9
                           COMPLETĂRI
              la inventarul bunurilor care aparţin
               domeniului public al comunei Telciu ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ │ │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 105│ 1.8.8. │Teren aferent │Telciu nr. 804 CF-4671 │ 2007 │ 50.100│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │staţiei de epurare │Top. 74/1, 75/1, 76/1, │ │ │conform HCL nr. 57/2008 CF 4671 │
 │ │ │Fânaţ în intravilan │77/1 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.722 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 106│ 1.6.2. │Teren aferent sãlii │Telciu nr. 912 CF-4685 │ 2007 │ 77.800│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │de sport │Top. 111 │ │ │conform HCL nr. 57/2008 CF 4685 │
 │ │ │Arabil în intravilan│Suprafaţa = 4.980 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 107│ 1.6.2. │Teren aferent sãlii │Telciu nr. 912 CF-3805 │ 2007 │ 50.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │de sport │Top. 109/2/1 │ │ │conform HCL nr. 57/2008 CF 3805 │
 │ │ │Arãtor în intravilan│Suprafaţa = 920 mp CF 4685│ │ │ │
 │ │ │ │CAD 111 Suprafaţa = │ │ │ │
 │ │ │ │4.980 mp │ │ │ │
 │ │ │ │CF 25060 │ │ │ │
 │ │ │ │CAD 234 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.325 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 108│ 2.5. │Pãşune în Podireiu │Bichigiu 101 comuna Telciu│ 2003 │ 95.600│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │din Diosu │CF 38 Top. 3034, 3035, │ │ │conform HCL nr. 57/2008 CF 38 │
 │ │ │ │3047 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 398.382 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 109│ 2.5. │Pãşune în strâmturã │Bichigiu 101 │ 1990 │ 16.200│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │Comuna Telciu CF nr. 38, │ │ │conform HCL nr. 57/2008 CF nr. 38 │
 │ │ │ │top. 458 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 67.342 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 110│ 1.6.2. │Teren aferent şcolii│Telciu 162 CF nr. 1436 │ 1990 │ 25.200│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │vechi │Nr. top 615 │ │ │conform HCL nr. 3/2009 CF nr. 1436 │
 │ │ │Casã de lemn │Nr. top 616 │ │ │ │
 │ │ │nr. 232 curte în │Suprafaţa = 1.616 mp │ │ │ │
 │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Grãdina casei │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 111│ 2.5. │Teren fânaţ în Râtul│Telcişor nr. 251 CF nr. 1 │ 1990 │ 8.600│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Stejarului │top. 4745, │ │ │conform HCL nr. 3/2009 CF nr. 1 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.304 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 112│ 1.8.1.1.│Teren aferent rezer-│Telciu nr. 1.046A │ 1970 │ 1.300│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │vorului de apã, │Situat în Secãtura │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 4793 │
 │ │ │incendiu Telciu │Ungurului pe │ │ │ │
 │ │ │ │Stanişte │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 296 mp │ │ │ │
 │ │ │ │CF 4793 │ │ │ │
 │ │ │ │CAD 236 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 113│ 1.8.1.1.│Teren aferent │Telcişor 144A CF 4794 │ 1970 │ 2.100│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │rezervoare de apã │CAD 235 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 4793 │
 │ │ │(2 buc. x 300 mc) │Suprafaţa = 855 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 114│ 1.8.8. │Teren aferent staţie│Telcişor 144B CF 4792 │ 1970 │ 4.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │captare │CAD 237 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 4792 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.182 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 115│ 2.5. │Groapã de gunoi │Bichigiu 398A CF 38 │ 2006 │ 106.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Bichigiu │Top. 544/547 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 38 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 28.419 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 116│ 2.5. │Teren cimitirul │Telciu 745A CF 1 │ 1963 │ 26.400│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │bisericii, grãdinã, │Top. 191/1 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 1 │
 │ │ │loc de casã │Suprafaţa = 1.228 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 117│ 1.6.2. │Construcţie monument│Bichigiu 161A │ 2008 │ 12.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Tãnase Tudoran │ │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 118│ 1.6.4. │Clãdire ocol silvic │Telciu 188B CF 25069 │ 2001 │ 708.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │comunal şi teren │(2170) │ │ │conform HCL nr. 57/2010 CF 25069 │
 │ │ │aferent │Top. 634/1 CF 25068 (3915)│ │ │(2170) │
 │ │ │ │Top. 634/2, 636, 637 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │155 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │260 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 119│1.3.17.2.│Pod Valea Fiezel │Fiezel │ 2009 │ 192.300│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │L = 34 m, l = 6 m │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 140 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 120│1.3.17.2.│Pod Valea Fiadului │Fiad │ 1986 │ 116.100│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │L = 34 m, l = 6 m │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 140 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 121│1.3.17.2.│Pod Valea Fiadului │Fiad │ 1986 │ 91.600│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │km 1200 │L = 34 m, l = 6 m │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 140 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 122│1.3.17.2.│Pod Valea Fiezel │Fiezel │ 1971 │ 16.400│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │km 0-900 │L = 34 m, l = 6 m │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 140 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 123│ 2.5. │Teren │Bichigiu │ 2003 │ 83.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Sepodi-Bichigiu │CF 38 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │CAD 79 │ │ │CF 38 │
 │ │ │ │Top. 2984/1/ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 25.219 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Top. 2984/2 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 241.372 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 124│ 1.6.2. │Clãdire dispensar │Telciu 521A │ 1962 │ 947.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │uman │CF 949 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 346/B/1, 346/B/2 │ │ │CF 949 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │200 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 125│ 1.6.2. │Clãdire grãdiniţã │Telciu 819 │ 1962 │ 127.600│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │CF 2325 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 133,134 │ │ │CF 2325 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 126│ 1.6.2. │Clãdire grup sanitar│Telciu 204 │ 1998 │ 11.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │profesori │Top. 8993, 613, 616 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │23 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │30 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 127│ 1.6.2. │Clãdire Grup Şcolar │Telciu 204 │ 1967 │ 1.880.000│Domeniu public al comunei Telciu, │
 │ │ │Telciu │Top. 3993, 613, 614, 616, │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │615, 619/1, 619/2, 620/1, │ │ │ │
 │ │ │ │620/2, 622/1/2, 623/1/1 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │2.600 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │4.000 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 128│ 1.6.2. │Clãdire şcoalã sat │Bichigiu 115 CF 25148(118)│ 1967 │ 576.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Bichigiu │Top. 261, 262 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 25148(118) │
 │ │ │ │194 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │310 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Teren aferent = 475 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 129│ 1.6.2. │Clãdire şcoalã │Telciu 1114 A │ 1957 │ 118.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Fiad I │(Transbordare) │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │CF 1 │ │ │CF 1 │
 │ │ │ │Top. 4016 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │74 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │90 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 130│ 1.6.2. │Clãdire şcoalã Fiad │Fiad 91 CF 1 │ 1962 │ 41.100│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Vale │Top. 3129 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 1 │
 │ │ │ │50 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │60 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 131│ 1.6.2. │Clãdire şcoalã │Telcişor 188A CF 1 │ 1975 │ 526.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Telcişor │Top. 6364 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 1 │
 │ │ │ │980 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │1.700 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 132│ 1.6.2. │Clãdire şcoalã veche│Telciu 204A CF 1436 │ 1918 │ 318.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Telciu │Top. 615/616 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 1436 │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │250 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 133│ 1.6.2. │Clãdire atelier │Telciu 204B │ 1982 │ 40.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │mecanic │Top. 8993; 613; 616; │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │619/1; 619/2; 620/1; 620/2│ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │130 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │150 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 134│ 1.6.2. │Clãdire atelier │Telciu 204C CF nr. 3087 │ 1982 │ 238.600│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │tâmplãrie │Top. 3993; 613; 614; 616 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │619/1; 619/2; 620/1; 620/2│ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │ │
 │ │ │ │115 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │125 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 135│ 1.6.2. │Clãdire, fostã baie │Telciu 522A CF 4505 │ 2006 │ 83.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │popularã, parter, │Top. 368/3/2/1 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │centralã termicã │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 4505 │
 │ │ │ │180 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │370 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 136│ 1.6.2. │Clãdire centralã │Telciu 204D CF 5405 │ 2006 │ 144.700│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │termicã, magazie, │top. 368/3/2/1 Suprafaţa │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │grup şcolar │construitã = 105 mp │ │ │CF 5405 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │115 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 137│ 1.6.2. │Clãdire salã sport │Telciu 204 B CF 1436 │ 1918 │ 76.800│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │şcoalã │Top. 615/616 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 1436 │
 │ │ │ │120 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │135 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 138│ 1.6.2. │Monument Ostaşul │Telciu 202A │ 2004 │ 57.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Român │CF 598 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │CF 598 │
 │ │ │ │25 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │25 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 139│ 2.5. │Teren nisipos în │Telciu 283A │ 1912 │ 22.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Ridul Breaza │CF 1 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │top. 4594/1/1 │ │ │CF 1 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 22.362 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 140│ 2.5. │Pãşune în Lunca │Telciu │ 1980 │ 4.500│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Frânceascã (între │CF 25323 (reconversie │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │drum şi apã) │CF 4499) │ │ │CF 25323 │
 │ │ │ │Top. 1526/2 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.950 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 141│ 2.5. │Pãşune în Valea Micã│Telciu (Valea lui Stan) │ 1980 │ 340.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │CF 1 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 8112/2 │ │ │CF 1 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 344.300 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 142│ 2.5. │Teren arãtor în Laz │Telciu │ 1972 │ 20.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │ │CF nr. 2 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 6780/1/2/b │ │ │CF 2 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.300 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 143│ 2.5. │Fânaţ pe Podul │Telcişor │ 1974 │ 26.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │Birlei │CF nr. 3781 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 6953/2, 6954/2 │ │ │CF 3781 │
 │ │ │ │Cad - 237 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.885 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 144│ 2.5. │Teren aferent │Telciu nr. 815 A │ 2008 │ 30.000│Domeniul public al comunei Telciu, │
 │ │ │stadion │CF 25043 │ │ │conform HCL nr. 57/2010 │
 │ │ │ │Top. 97 │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.126 mp │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 10
    (Anexa nr. 61 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 905/2002)

                   Inventarul bunurilor care aparţin
                 domeniului public al comunei Negrileşti ┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ denumire act de proprietate │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (mii lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ 1.6.4. │Sediul primãriei │Negrileşti, │ 2003 │ 283,50│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Str. Principalã │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │nr. 494, │ │ │conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │400 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │400 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170, │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan, │ │ │ │
 │ │ │ │şi nr. 493 şi 495, │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent = 1.401 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2.│ 1.6.4. │Sediul fostului CAP │Negrileşti, Str. │ 1965 │ 58,80│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Principalã nr. 504 │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │210 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │210 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între Şcoala │ │ │ │
 │ │ │ │Generalã, intravilan │ │ │ │
 │ │ │ │tarla 98/505 │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent 637,5 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Negrileşti, Str. │ 1955 │ 91,80│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Principalã nr. 502 │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │300 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │300 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170-Vale, │ │ │ │
 │ │ │ │Şcoala Generalã, teren │ │ │ │
 │ │ │ │aferent = 500 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Breaza, Str. Principalã │ 1970 │ 12,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │nr. 231A, │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã - │ │ │conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │suprafaţa desfãşuratã = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │150 mp, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │între drum Valea Brezii │ │ │ │
 │ │ │ │şi nr. 231, │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent = 500 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │CF 201, top.44/2 │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170 │ │ │ │
 │ │ │ │între nr. 231 │ │ │ │
 │ │ │ │şi nr. 233 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Negrileşti, Str. │ 1975 │ 566,10│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Negrileşti şi local │Principalã, nr. 503 │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │grãdiniţã │Suprafaţa construitã = │ │ │conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │1.116 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │1.116 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170, │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan, cãmin │ │ │ │
 │ │ │ │cultural, teren │ │ │ │
 │ │ │ │aferent = 4.400 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6.│ 1.6.2. │Şcoala veche │Negrileşti, Str. │ 1920 │ 12,40│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Negrileşti │Principalã nr. 507 │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │313 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │313 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 506-508 şi │ │ │ │
 │ │ │ │Valea Mare, teren │ │ │ │
 │ │ │ │aferent = 2.262,63 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Purcãrete, Str. │ 1968 │ 127,10│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Purcãrete │Principalã nr. 12 │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │180 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │180 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între DJ 170, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 11 şi 34, │ │ │ │
 │ │ │ │teren aferent = 500 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Breaza, nr. 124 │ 1965 │ 430,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Breaza │Suprafaţa construitã = │ │ │Negrileşti, │
 │ │ │ │900 mp │ │ │conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │900 mp, │ │ │Legea nr. 84/1995 │
 │ │ │ │teren aferent = 2.100 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Situatã între Valea Mare │ │ │ │
 │ │ │ │şi nr. 123 şi 125 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9.│1.3.1.7.2│Podeţ Chedea │Negrileşti, suprafaţa = │ 1974 │ 1,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │5 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 5 m, lãţimea = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │1 m, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │tub beton = 800 mm │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între nr. 40-44 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10.│1.3.1.7.2│Podeţ Zadic │Negrileşti, suprafaţa = │ 1974 │ 1,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │5 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 5 m, lãţimea = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │1 m, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │tub beton = 800 mm │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între nr. 50-59 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 11.│1.3.1.7.2│Podeţ Borodi │Negrileşti, suprafaţa = │ 1974 │ 1,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │5 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 5 m, lãţimea = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │1 m, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │tub beton = 800 mm │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între nr. 223-493 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 12.│1.3.1.7.2│Pod Cinoasa │Breaza, suprafaţa = │ 1974 │ 5,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │35 mp, │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │lungimea = 5 m, lãţimea = │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │7 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Situat între DJ 170 - │ │ │ │
 │ │ │ │Cinoasa │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 13.│1.3.1.7.2│Podeţ Cinoasa │Breaza, suprafaţa = │ 1974 │ 1,50│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │7,5 mp, │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │lungime = 5 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 1,5 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │tub beton = 1.500 mm │ │ │ │
 │ │ │ │Situat între nr. 156 şi │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 157 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 14.│1.3.1.7.2│Podeţ Cinoasa │Breaza, suprafaţa = 7,5 mp│ 1974 │ 1,50│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Lungimea = 5 m, lãţime = │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │5 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │tub beton 1.500 mm │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Situat între nr. 148 şi │ │ │ │
 │ │ │ │149 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 15.│1.3.1.7.2│Podeţ Valea Brezei │Breaza, suprafaţa = 15 mp │ 1974 │ 3,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Lungime = 5 m, │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │tub beton/4 buc. beton = │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │1.500 mm │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 16.│ 1.3.7.1.│Drum Lunca Micã la │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 61,93│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Bulca │Negrileşti, de la nr. 349 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 481 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 18.600, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │lungimea = 3.100 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 17.│ 1.3.7.1.│Drum Mustaţã-Sfâra │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 9,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 405 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 399 şi la 416 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 500 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 18.│ 1.3.7.1.│Drum Pod Albu-Doda │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 39,96│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 227 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 217 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.200 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 200 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m, de la │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 227 la 217 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 19.│ 1.3.7.1.│Drum Cucurã-Cruci │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 56,94│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 321 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 242 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 17.100 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.850 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 20.│ 1.3.7.1.│Drum Şogorean-Moine │Drum de piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 6,66│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 303 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 307 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 400 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 5 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 21.│ 1.3.7.1.│Drum Biserica │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 9,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Baptistã-Ciontu │Negrileşti, de la nr. 298 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 292 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 600 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 5 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 22.│ 1.3.7.1.│Drum pe Lab │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 3,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 7 la│ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │12 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.200 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 300 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 23.│ 1.3.7.1.│Drum la Diluţ │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 11,65│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 25 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 32 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.500 mp, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 700 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 5 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 24.│ 1.3.7.1.│Drum la Chedea │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 1,33│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 40 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 42 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 400 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 100 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 25.│ 1.3.7.1.│Drum la Susan │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 2,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Negrileşti, de la nr. 50 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 53 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 900 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 150 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 26.│ 1.3.7.1.│Drum de la podul │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1950 │ 3,33│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Bisericii-Valea │Negrileşti, de la nr. 73 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Strâmbã │la 106 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 250 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 27.│ 1.3.7.1.│Drum Zãhãruc-Valea │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 29,97│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Strâmbã │Negrileşti, de la nr. 95 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 127 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 9.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 28.│ 1.3.7.1.│Drum Borodi-Pod │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 6,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Albu-Cerci │Negrileşti, de la nr. 493 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Biserica Ortodoxã │la 505 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.100 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 350 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 6 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 29.│ 1.3.7.1.│Drum pe sub Secãturi│Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 23,97│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Purcãrete, de la nr. 20 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 33 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 7.200 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.800 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 30.│ 1.3.7.1.│Drum Valea │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1940 │ 11,65│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Purcãreţului │Purcãrete, de la nr. 45 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │la 51 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.500 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 700 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 5 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 31.│ 1.3.7.1.│Drum Cinoasã │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 29,30│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Breaza, de la nr. 131 la │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │160 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 88.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.200 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 32.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Brezii │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 13,32│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Breaza, de la nr. 232 la │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │276 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 800 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 5 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 33.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Sânii │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 9,32│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Breaza, de la nr. 40 la │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │60 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.800 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 700 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 34.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Raciţii │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 10,65│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Breaza, de la nr. 7 la 19 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.200 mp │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Lungimea = 800 m, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 35.│ 1.3.7.1.│Drum la Moarã │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 3,99│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Breaza, de la nr. 280 la │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │310 │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.200 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 300 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 36.│ 1.3.7.1.│Drum spre Valea │Drum din piatrã şi pãmânt │ 1942 │ 19,98│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Gugii │Breaza de la nr. 187 la │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │205, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │Suprafaţa = 6.000 mp │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ Drumuri de exploataţie agricolã │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 37.│ 1.3.7.1.│Drum Valea │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 12,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Strâmbã-Stupinã- │Suprafaţa = 7.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Leurzele-Gruiu │Lungimea = 2.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │Ascuţit │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 38.│ 1.3.7.1.│Drum Grajduri-Rãzoi │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 16,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 10.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m, │ │ │ │
 │ │ │Drum │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 6,40│HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 │ │ │Grajduri-Gurguiata │Suprafaţa = 4.000 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Lungimea = 1.000 m, │ │ │ │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 39.│ 1.3.7.1.│Drum Coasta │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 7,68│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Morii-Deal │Suprafaţa = 4.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 40.│ 1.3.7.1.│Drum Deal │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 4,80│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m, │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 41.│ 1.3.7.1.│Drum Podişoare │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 8,32│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 5.200 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.300 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 42.│ 1.3.7.1.│Drum Moine-Cişerã │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 9,60│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 6.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 43.│ 1.3.7.1.│Drum Cruci-Muncel- │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 22,40│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Jompã │Suprafaţa = 14.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 3.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 44.│ 1.3.7.1.│Drum Muncel-Cerş- │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 12,00│Domeniul public al comunei Negrileşti│
 │ │ │Şesuri │Suprafaţa = 7.500 mp │ │ │conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 45.│ 1.3.7.1.│Drum Scaune-Râpi │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 5,24│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.280 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 46.│ 1.3.7.1.│Drum Dumbrãviţã - │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 14,08│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Fundul Dumbrãviţei │Suprafaţa = 8.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 47.│ 1.3.7.1.│Drum Mal-Stânca │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 20,48│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 12.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 3.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 48.│ 1.3.7.1.│Drum Dumbrãviţã - │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 5,28│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Cornul Malului- │Suprafaţa = 3.300 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Podul Ancii │Lungimea 1.100 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 49.│ 1.3.7.1.│Drum Turtele-Grui- │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 20,48│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Poianã │Suprafaţã = 12.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 3.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 50.│ 1.3.7.1.│Drum Valea │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 7,68│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Strâmbã-Blidar-Razoi│Suprafaţa = 4.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.600 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 51.│ 1.3.7.1.│Drum Lab-Vârfu │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 12,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Podului │Suprafaţa = 7.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 52.│ 1.3.7.1.│Drum Vârfu │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 9,60│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Rãzoiului-Dosul lui │Suprafaţã = 6.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Cret │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 53.│ 1.3.7.1.│Drum Vârful │Drum din pãmânt Negrileşti│ 1940 │ 13,44│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Rãzoiului-Rai │Suprafaţa = 8.400 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 3.800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 54.│ 1.3.7.1.│Drum Dâmbul │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 26,88│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Movilitei-Dâmbul │Suprafaţa = 1.680 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Osoiului-Drãgan │Lungimea = 4.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 55.│ 1.3.7.1.│Drum Valea-Osoiului-│Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 22,4│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Vârfu Şesurilor- │Suprafaţa = 14.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Runc-Dealu Sec │Lungimea = 3.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 56.│ 1.3.7.1.│Drum │Drum din pãmânt Breaza │ 1940 │ 3,84│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Stejãrişte-Pârâul │Suprafaţa = 2.400 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Oalelor │Lungimea = 800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 57.│ 1.3.7.1.│Drum Valea │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 18,56│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Osoiului-Nechitoaia │Suprafaţa = 11.600 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.900 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 58.│ 1.3.7.1.│Drum Purcareţ-Dosul │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 16,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Purcãreţului │Suprafaţa = 10.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 59.│ 1.3.7.1.│Drum │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 5,76│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Purcãrete-Zapodii │Suprafaţa = 3.600 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 60.│ 1.3.7.1.│Drum Sub │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 7,68│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Secãturi-Valea │Suprafaţa = 4.800 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Carpenilor │Lungimea = 1.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 61.│ 1.3.7.1.│Drum Sub │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 3,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Secãturi-Comorâţã │Suprafaţa = 2.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 62.│ 1.3.7.1.│Drum Podul Ancii │Drum din pãmânt Purcãrete │ 1940 │ 11,52│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 7.200 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 4 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 63.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Rãciţii │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 5,76│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.600 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.200 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 64.│ 1.3.7.1.│Drum Vârful Brezei │Drum din pãmânt, Breaza │ 1942 │ 9,60│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 6.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 65.│ 1.3.7.1.│Drum Beleuţa │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 7,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 66.│ 1.3.7.1.│Drum Dealul lui │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 9,60│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Bujor │Suprafaţa = 6.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 2.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 67.│ 1.3.7.1.│Drum Valea lui Bucur│Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 7,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 68.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Gugii │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 7,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │(Sava) │Suprafaţa = 4.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 69.│ 1.3.7.1.│Drum Pod │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 7,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 4.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 70.│ 1.3.7.1.│Drum Stricoi │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 3,36│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 2.100 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 700 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 71.│ 1.3.7.1.│Drum Prihod-Hãlmãsãu│Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 8,64│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 5.400 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 72.│ 1.3.7.1.│Drum Zãpodii │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 2,40│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.500 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 500 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 73.│1.3.7.1. │rum Valea Sânii │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 4,80│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 3.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 74.│ 1.3.7.1.│Drum Dealul │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 19,20│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Purcãreţului - │Suprafaţa = 12.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Gãbriana │Lungimea = 4.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 75.│ 1.3.7.1.│Drum Valea Varului │Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 8,64│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 5.400 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │ │Lungimea = 1.800 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 76.│ 1.3.7.1.│Drum Prihod-Tãurele-│Drum din pãmânt Breaza │ 1942 │ 5,76│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Vârfu │Suprafaţa = 3.600 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010 │
 │ │ │Mãgurii │Lungimea = 2.000 m, │ │ │Protocol nr. 1/2003 │
 │ │ │ │lãţimea = 3 m │ │ │HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 77.│ 6.4. │Pãşuni comunale │Breaza, Valea Gugii │ 1942 │ 9,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţã = 9,00 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │ │ │ │Nr. top. 1263 Breaza │
 ├────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ Pãdure comunalã │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ 78.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Negrileşti, suprafaţa = │ 2001 │ 320,43│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Valea Purcãreţului │291,3 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │40,41,42,43,44,45,46,47, │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 │ │ │ │48,49,50,51,52,53 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 79.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 33,48│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Dosul Hãlmãsãului │27,9 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 57 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 80.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 74,91│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Cinoasa │68,1 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 58,59 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 81.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 62,70│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Cotropã+Podul Sânii │62,7 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 60,61,62 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56, PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 82.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 89,60│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Dosul cel mare │89,6 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 54,55,56 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 83.│ 2.5. │Pãdure comunalã - │Breaza, suprafaţa = 2,1 ha│ 2001 │ 1,68│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Dealul Varului │UP VIII Ua 106, 107 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │(luncã) │ │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 84.│ 2.5. │Pãdure comunalã │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 10,88│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Valea Ursului │13,6 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 108 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 85.│ 2.5. │Pãdure comunalã │Breaza, suprafaţa = │ 2001 │ 51,66│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Valea Gugii Breaza │57,4 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII Ua 109, 110, 111, │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │112, 113, 114 │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 86.│ 2.5. │Pãdure comunalã │Breaza, suprafaţa = 8,8 ha│ 2001 │ 7,04│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Lazul Secuiului │UP VIII, Ua 117 │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │ │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 87.│ 2.5. │Pãdure comunalã │Negrileşti, suprafaţa = │ 2001 │ 52,30│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Vârciorabe │52,3 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII, Ua 67, 68, 69, │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │70, 71, 72 │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 88.│ 2.5. │Pãdure comunalã │Negrileşti, suprafaţa = │ 2001 │ 24,30│Domeniul public al comunei │
 │ │ │Lunca Mica │27,0 ha │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │UP VIII, Ua 3,4,5 │ │ │HCJ 291/25.10.01 │
 │ │ │ │ │ │ │Anexa 56 PV 242/26.05.06 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 89.│ 1.6.4. │Teren arabil │La grajduri, Negrileşti │ 2009 │ 21,00│Domeniul public al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 6.000 mp │ │ │Negrileşti, conform HCL 20/2010, │
 │ │ │ │Vecini: │ │ │CF 25019 │
 │ │ │ │E - Zinveli Dumitru │ │ │ │
 │ │ │ │V - drum hotar │ │ │ │
 │ │ │ │S - Pintea Silviu │ │ │ │
 │ │ │ │N - Parohia Ortodoxã │ │ │ │
 │ │ │ │Negrileşti │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘
    ANEXA 11
    (Anexa nr. 62 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 905/2002)

    Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Ilvei ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SECŢIUNEA I │
 │ Bunuri imobile │
 ├────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Nr. │ Codul │ Denumirea bunului │Elementele de identificare│Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ de │ │ │dobân-│ de inventar │ Denumire act proprietate │
 │ │clasifi- │ │ │dirii │ (mii lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ care │ │ │sau, │ │ │
 │ │ │ │ │dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz, │ │ │
 │ │ │ │ │anul │ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei - din drumul │ 2003 │ 360│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea Huciului,│ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │L= 1.500 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 6.000 mp, 1.500 m │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei - din drumul │ 2003 │ 84│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Pãrãul │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Butenilor, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L= 350 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 1.400 mp, 350 m pãmânt│ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei - din drumul │ 2003 │ 135│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea lui │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Hornãu - │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 750 m, l = 3 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 2.250 mp, 750 m │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei - din drumul │ 2003 │ 798│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea lui │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Viezure, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 3.325 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 13.300 mp, 3.325 m │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei - din drumul │ 2003 │ 84│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea Guzului, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │L = 350 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 1.400 mp, 350 m │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │piatrã │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 6.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei din Valea │ 2003 │ 168│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │Guzului - Valea lui │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Viezure, L = 700 m, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │l = 4 m, S = 2.800 mp, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │700 m pãmânt │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 7.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei din drumul │ 2003 │ 84│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea Raitii │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │pânã la râul Ilva, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 350 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 1.400 mp, 350 m │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 8.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei din drumul │ 2003 │ 330│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - dupã sat, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │L = 1.100 m, l = 5 m, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 5.500 mp, 1.100 m │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 9.│ 1.3.7.1.│Drum comunal │Poiana Ilvei din drumul │ 2003 │ 1.056│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Strugarului, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 3.520 m, l = 5 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 17.600 mp, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │1.500 m macadam, │ │ │ │
 │ │ │ │2.020 m pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 10.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei, din Valea │ 2003 │ 1.404│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │Strugarului - Podereiul │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Flãmândului - Husadiş - │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Poarta Leşului - Obcinã, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │L = 5.850 m, l = 4 m, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │S = 23.400 mp, 5.850 m │ │ │ │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 11.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei, din drumul │ 2003 │ 528│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Pãrãul │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Stupinii, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 2.200 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 8.800 mp, 2.200 m │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 12.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei din drumul │ 2003 │ 1.080│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Valea Popii - │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Dealul Robului, inclusiv │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │drumuri vicinale, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │L = 4.500 m, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │l = 4 m, S = 18.000 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │4500 m pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 13.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei, din drumul │ 2003 │ 450│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Curmãtura, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │L = 1.500 m, l = 5 m, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 7.500 mp, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │1.500 m macadam │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 14.│ 1.3.7.1.│Drum comunal │Poiana Ilvei, din drumul │ 2003 │ 315│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │comunal Curmãtura - │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Dealul Poienii - limita │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │comunei Maieru, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │L = 1.050 m, l = 5 m, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │S = 5.250 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │1.050 ml macadam │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 15.│ 1.3.7.1.│Uliţã │Poiana Ilvei, din drumul │ 2003 │ 720│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │comunal Curmãtura - dupã │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │garã - Secãtura (Valea │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Runcului), L = 2.400 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │l = 5 m, S = 12.000 mp, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │2.400 m piatrã │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 16.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei, din drumul │ 2003 │ 432│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │judeţean - Uliţa Gãrii - │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Gara - drum comunal │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Curmãtura, L = 1.800 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │l = 4 m, S = 7.200 mp, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │1.200 m pãmânt, │ │ │ │
 │ │ │ │600 m macadam │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 17.│ 1.3.7.1.│Drum vicinal │Poiana Ilvei, drumuri │ 2003 │ 2.064│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │vicinale -Dealu Mare- │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Opcinã-Vârful Ştegii, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 8.600 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 34.400 mp, │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │8.600 m pãmânt │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 18.│ 1.3.7.1.│Trotuare │Poiana Ilvei pe lângã │ 2003 │ 252│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │DJ 172, centrul satului │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Poiana Ilvei, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 1.400 m, l = 3 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 4.200 mp, parţial │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │dale beton │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 19.│1.3.17.1.│Punte pietonalã │Poiana Ilvei, punte │ 2003 │ 2,4│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │pietonalã pe cabluri peste│ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │râul Ilva "La Valea │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Popii", L = 16 m, l = 1 m,│ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 16 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 20.│1.3.17.2.│Pod rutier │Poiana Ilvei, pod rutier │ 2003 │ 15,8│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │din lemn peste râul Ilva, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │"Podul lui Gãluşcã" - │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │douã deschideri, L = 20 m,│ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │l = 4 m, S = 80 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 21.│1.3.17.1.│Pod rutier │Poiana Ilvei, pod rutier │ 2003 │ 13,4│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │din lemn peste râul Ilva, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │pe Uliţa Gãrii, "Podul │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Gãrii", L = 17 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │l = 4 m, S = 68 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 22.│1.3.17.1.│Pod rutier │Poiana Ilvei, pod din lemn│ 2003 │ 14│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │peste râul Ilva, "Pod în │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Luncã la ţãrani", │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 18 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 72 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 23.│1.3.17.2.│Podeţ rutier │Poiana Ilvei - podeţ │ 2003 │ 12│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │rutier din beton peste │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │pârâul "Valea Popii", │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │L = 4 m, l = 4 m, │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │S = 16 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 24.│ 1.6.2. │Cãmin cultural │Poiana Ilvei nr. 108 │ 2003 │ 70│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │404,19 mp │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │404,19 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │Teren aferent = 553,16 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 25.│ 1.6.4. │Clãdire │Sediu primãrie Poiana │ 2003 │ 101.449│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │administrativã │Ilvei şi dispensar medical│ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │Poiana Ilvei nr. 415 │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │217,5 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │217,5 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Teren aferent = 3.398 mp │ │ │ │
 │ │ │ │nr. top. 548 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 26.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Poiana Ilvei nr. 412 │ 2003 │ 75│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │"Sever Pop" + │Suprafaţa construitã = │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │împrejmuire gard de │584 mp │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │311 m │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │584 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │Teren aferent = │ │ │ │
 │ │ │ │4.147,3 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 27.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Poiana Ilvei nr. 287 │ 2003 │ 18│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │nr. 2 "Tunel" + │Suprafaţa construitã = │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │împrejmuire gard de │260 mp │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │174 m │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │260 mp │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │Teren aferent = │ │ │ │
 │ │ │ │1.252 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 28.│ 1.2.1. │Clãdire │Anexa la Primãria Poiana │ 2003 │ 5│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │agrozootehnicã │Ilvei nr. 415, compusã │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │din: grajd, şurã, staţiune│ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │montã artificialã │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │Suprafaţa construitã = │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │495,48 mp │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │ │
 │ │ │ │495,48 mp │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 29.│ 2.5. │Cimitire │Poiana Ilvei "Cimitirul │ 2003 │ 665│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │ortodox │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │În curtea bisericii", │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 0,05 ha; │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │Cimitir "La curmãturã", │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │S = 0,34 ha; │ │ │ │
 │ │ │ │Cimitir Poiana Ilvei │ │ │ │
 │ │ │ │"Dupã sat", S = 0,84 ha; │ │ │ │
 │ │ │ │Cimitir Poiana Ilvei │ │ │ │
 │ │ │ │"Din jos", S = 0,10 ha │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 30.│ 2.5. │Pãduri comunale │Pãduri comunale pe raza │ 2003 │ 51.720│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │ │localitãţii Poiana Ilvei, │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │ │identificate sub nr. top.:│ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │2213; 2229; 2473; 2481; │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │2482; 2507; 2514; 2259; │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │2575; 2640; 2836; 2935; │ │ │ │
 │ │ │ │1527; 1635; 1640; 1667; │ │ │ │
 │ │ │ │1756; 1807; 1824; 1845; │ │ │ │
 │ │ │ │1915; 1923; 1929; 1981; │ │ │ │
 │ │ │ │1277; 1918; 2919; 2963, │ │ │ │
 │ │ │ │înscrise în C.F. nr. 487 │ │ │ │
 │ │ │ │Poiana Ilvei, suprafaţa │ │ │ │
 │ │ │ │totalã = 431 ha, total │ │ │ │
 │ │ │ │suprafaţã pãdure │ │ │ │
 │ │ │ │comunalã = 1756 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │titlu de proprietate │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 1597/21.10.2002 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 31.│ 2.5. │Pãduri comunale şi │Pãduri comunale şi pãşuni │ 2003 │ 435.400│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │pãşuni alpine pe │alpine pe raza comunei │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │raza comunei Şanţ │Şanţ înscrise în C.F. │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │nr. 23 Şanţ │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │Pãşuni alpine │ │ │Mãgura Ilvei │
 │ │ │ │Suprafaţa = 1.089 ha │ │ │ │
 │ │ │ │Pãduri comunale, │ │ │ │
 │ │ │ │suprafaţa = 1.088 ha │ │ │ │
 │ │ │ │Titlu de proprietate │ │ │ │
 │ │ │ │nr. 1688/07.12.2002 │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 32.│ 2.5. │Teren neproductiv - │Poiana Ilvei "Cariera │ 2003 │ 275,66│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │stabilit depozit │dezafectatã Zagra" │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │deşeuri │Nr. top. 2795/1, │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi │
 │ │ │ │S = 10.309 mp │ │ │H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei │
 │ │ │ │ │ │ │Mãgura Ilvei │
 ├────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 33.│ 1.6.2. │Casã de nunţi - │Poiana Ilvei nr. 97/A │ 2007 │ 1.099.717│Domeniul public al comunei Poiana │
 │ │ │cãmin cultural + │Suprafaţa construitã = │ │ │Ilvei, conform │
 │ │ │împrejmuire gard de │620 mp │ │ │H.C.L. nr. 6/30.04.2009 │
 │ │ │285 m │Suprafaţa desfãşuratã = │ │ │<>Legea nr. 213/1998 │
 │ │ │ │720 mp │ │ │C.F. nr. 1119 │
 │ │ │ │Teren aferent = 1.754 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. top. 243 │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016