Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 25 din 9 ianuarie 2008  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 25 din 9 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. 7 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Breaza", secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
2. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gornet-Cricov":
a) secţiunea I "Bunuri imobile" se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Fântânã cu cişmea pentru adãpat animale";
- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "situatã în satul Ţãrculeşti pe latura sudicã a DJ 102N la distanţã de 1.045 m faţã de DJ 102 C; fântâna este construitã din zid de piatrã, având la suprafaţã tub de beton şi fiind prevãzutã cu cumpãnã şi gãleatã din lemn; cişmeaua este situatã la 20 m de fântânã, fiind alimentatã printr-o conductã de legãturã; teren aferent = 203 mp; vecini: E,V şi S - moştenitor Dincã Ana, N - DJ 102N";
- la poziţia nr. 10, coloana 3 avea urmãtorul cuprins: "situat în satul Gornet-Cricov; suprafaţa: 1.200 mp; vecini: E - Cãmin Cultural, V - DJ 102 C, N - Grãdiniţa Gornet-Cricov, S - Primãria";
- la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "teren aferent Grãdiniţei de copii din satul Gornet-Cricov; suprafaţa: 537 mp; vecini: E - Cãmin Cultural; V - DJ 102 C; S - Parc; N - Cooperativa de Consum";
- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "teren aferent Grãdiniţei de Copii din satul Priseaca; suprafaţa: 630 mp; vecini: E - Şcoala Priseaca; V - Radu Paraschiva, N - Şcoala Priseaca, S - Drum Local";
b) secţiunea I "Bunuri imobile" se completeazã cu poziţiile nr. 60-111, conform anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre.
ART. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 9 ianuarie 2008.
Nr. 25.

ANEXA 1
-------
Însuşit de Consiliul Local al Oraşului Breaza prin Hotãrârea nr. 56/31.05.2007

JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL BREAZA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BREAZA

INVENTARUL
bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al oraşului Breaza

┌───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┤
│ CAP. Clãdiri, construcţii speciale şi terenuri aferente │
├───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┤
│ 1 │ 1.6.4│Clãdire Primãria Breaza │Str. Republicii, nr. 78 │1910│ 19.798,73│Investiţie │
│ │ │ │Sediu administrativ în │ │ │proprie │
│ │ │ │suprafaţã construitã │ │ │- reparaţii │
│ │ │ │de 300 mp │ │ │2002 │
│ │ │ │Cãrãmidã, lemn, acoperitã cu │ │ │ │
│ │ │ │tablã │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Teren aferent clãdirii şi │Str. Republicii nr.78, în │ │ │ Proprietate │
│ │ │anexelor Primãriei │suprafaţã de 2.014 mp │ │ │ publicã │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2 │ 1.3.1│Remiza PS I │Str. Republicii, nr. 78 │ │ │Investiţie │
│ │ │ │Clãdire din cãrãmidã acoperitã│1930│ 44.910,50│proprie │
│ │ │ │cu ţiglã în supr. constr. de │ │ │ │
│ │ │ │20 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3 │ 1.3.1.│Garaj ARO Consiliul Local │Str. Republicii nr. 78 │ │ │Investiţie │
│ │ │ │Clãdire din cãrãmidã acoperitã│1994│ 472974,69│proprie │
│ │ │ │cu tablã, │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 20 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4 │ 1.5.3│Magazie materiale │Str. Republicii nr. 78 │1987│ 23.370,79│Investiţie │
│ │ │ │Construitã din beton, acoperi-│ │ │proprie │
│ │ │ │tã cu azbociment, Sc = 40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5 │ 1.3.1│Atelier garaj auto │Str. Republicii nr. 78 │1977│511.726,68│Investiţie │
│ │ │ │Construit din bolţari de beton│ │ │proprie │
│ │ │ │acoperit cu carton în │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 40 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 6 │ 1.5.3│Magazie pentru materiale │Str. Republicii nr. 78 │1994│261.718,24│Investiţie │
│ │ │ │Construitã din beton şi │ │ │proprie │
│ │ │ │carãmidã, acoperitã cu tablã, │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 60 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 7 │ 1.5.3│Birou gospodãrie │Str. Republicii nr. 78 │1976│ 58,1 │Investiţie │
│ │ │ │Construitã din carãmidã, │ │ │proprie │
│ │ │ │acoperitã cu ţiglã; │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 8 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 8 │ │Clãdire WC Piaţã │Str. Naţiunii, f.n. │1996│ 48.400,00│Investiţie │
│ │ │ │Supr. construitã = 50 mp │ │ │proprie │
│ │ │ │Clãdire din carãmidã acoperi- │ │ │ │
│ │ │ │tã cu tablã │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 9 │ │Clãdire WC gospodãrie şi parc │Str. Republicii, nr. 78 │ │ 1.815,61│Sponsorizare │
│ │ │auto │Clãdire din lemn acoperitã cu │ │ │ │
│ │ │ │carton; supr. constr. = 1 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│1.6.3.2│Gard cu soclu de piatrã şi │Str. Ocinei │1951│ 3,7│Decret │
│ │ │Împrejmuire plasã parc oraş │ │ │ │111/1951 fos-│
│ │ │Breaza │ │ │ │tã proprie- │
│ │ │ │ │ │ │tate a Prin- │
│ │ │ │ │ │ │cipelui │
│ │ │ │ │ │ │Constantin │
│ │ │ │ │ │ │Brâncoveanu │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│ 1.6.6│Poarta de intrare în Parcul │Str. Ocinei, 63 │1951│ 5,98│Decret │
│ │ │Central al oraşului │Supr. Construitã - 100 mp │ │ │111/1951 fos-│
│ │ │ │Teren aferent - 200 mp │ │ │tã proprie- │
│ │ │ │ │ │ │tate a Prin- │
│ │ │ │ │ │ │cipelui │
│ │ │ │ │ │ │Constantin │
│ │ │ │ │ │ │Brâncoveanu │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│1.6.3.2│ Zid carãmidã protecţie gunoi │Str. Naţiunii │1995│ 1.979,36│Investiţie │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│ 1.6.2│Liceul Aurel Vlaicu - Breaza │Str. Republicii, 69, P+2, 28 │1964│1556550,15│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 900 mp │ │ │ │
│ │ │ │- supr. desfãşuratã = 2.700 mp│ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 0,946 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│ 1.6.2│Liceul Aurel Vlaicu - Breaza │str. Republicii, 94,P,16 │1890│ 29,47│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 768 mp │ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 0,538 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│1.6.3.2│Împrejmuire aferentã Liceului │Str. Republicii, nr. 69 │1964│ 1,81│Investiţie │
│ │ │ Aurel Vlaicu │- gard din piatrã, plasã, │ │ │proprie │
│ │ │ │sârmã şi prefabricate; L=343ml│ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│1.6.3.2│Împrejmuire aferentã Liceului │Str. Republicii, nr. 94 │1964│ 0,71│Investiţie │
│ │ │Aurel Vlaicu │- gard din plasã de sârmã şi │ │ │proprie │
│ │ │ │stâlpi din ţeavã; L=77 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│1.6.3.2│Împrejmuire aferentã Liceului │Str. Republicii, nr. 94 │1964│ 0,61│Investiţie │
│ │ │Aurel Vlaicu │- gard din plasã de sârmã şi │ │ │proprie │
│ │ │ │stâlpi din ţeavã; L = 64 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│1.6.3.2│Împrejmuire aferentã Liceului │Str. Republicii, nr. 94 - gard│1964│ 0,63│Investiţie │
│ │ │Aurel Vlaicu │zid piatrã cu stâlpi metalici │ │ │proprie │
│ │ │ │şi plasã din sârmã; L=50 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│ 1.6.2│Şcoala de Arte si Meserii │Str. 23 August, 128-130, P+1, │1961│580.520,25│Investiţie │
│ │ │Podu- Vadului, Breaza │11 încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 674 mp │ │ │ │
│ │ │ │supr. desfãşuratã = 1.348 mp │ │ │ │
│ │ │ │teren aferent = 0,3.569 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│1.6.1.1│Construcţie Şcoalã de Arte si │Str. 23 August, 128-130 │1964│ 11.283,15│Investiţie │
│ │ │Meserii Podu-Vadului │WC cu cadre din beton armat │ │ │proprie │
│ │ │ │Supr. = 40 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Podu- │Str. 23 August, 128-130 │1978│ 14.754,94│Investiţie │
│ │ │Vadului │Gard zid L= │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│ 1.6.2│Atelier Şcoalã │str. 23 August,132, P, 2 │1954│ 73.434,00│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 107 mp │ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 0,033 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│ 1.6.2│Şcoala Generalã nr.3 Breaza │Str. Republicii, nr. 214,P, 6 │1933│ │investiţie │
│ │ │de Sus │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 980 mp │ │ │ │
│ │ │ │Teren aferent, inclusiv teren │ │ │ │
│ │ │ │fotbal - 1.300 mp │ │ │ │
│ │ │ │- Magazie lemne P, 1 │1978│ │ │
│ │ │ │încãpere │ │ │ │
│ │ │ │supr. construitã = 15 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Breaza │Str. Republicii, nr. 214 │1964│ 0,70│Investiţie │
│ │ │de Sus │Gard din piatrã │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 40 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Breaza │Str. Republicii, nr. 214 │1978│ 1.705,27│Investiţie │
│ │ │de Sus │Gard din beton │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Breaza │Str. Republicii, nr. 214 │1978│ 12.226,30│Investiţie │
│ │ │de Sus │Gard din beton │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 74 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│ 1.6.6│Construcţie Şcoala Breaza de │Str. Republicii, nr. 214 │1978│ 0,12│Investiţie │
│ │ │Sus │Fântânã │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│ 1.6.2│Grãdiniţã Breaza de Sus cu │Intr. Zimbrului, 14, P+1 │1999│ 42.062│AC │
│ │ │Atelier │- supr. construitã = 175,63 mp│ │ │nr. 162/ │
│ │ │ │- supr. desf = 304.13 mp │ │ │23.11.1999 │
│ │ │ │Parter: 5 sãli pentru Grãdini-│ │ │ │
│ │ │ │ţã; │ │ │ │
│ │ │ │Atelier - 1 salã - 32,68 mp │ │ │ │
│ │ │ │Etaj: 1 sala clasã, 1 sala │ │ │ │
│ │ │ │calculatoare şi 2 camere │ │ │ │
│ │ │ │folosite de Şcoala Breaza de │ │ │ │
│ │ │ │Sus │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│ 1.6.2│Şcoala Generalã nr. 2 Breaza │Str. Libertatii, 14, P, 7 │1922│ 42,49│Investiţie │
│ │ │de Jos │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 698 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Breaza │Str. Libertãţii, 14 │1961│ 2,11│Investiţie │
│ │ │de Jos │Gard piatrã şi plasã │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 40 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│1.6.1.1│Construcţie Şcoala Breaza de │Str. Libertatii,14 │1964│ 24822,93│Investiţie │
│ │ │Jos │WC cu cadre din beton armat │ │ │proprie │
│ │ │ │Supr. = 40 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│ 1.6.2│Atelier Şcoalã │Str. Libertãţii, 14 P, │1971│ 27324,53│Investiţie │
│ │ │ │1 încãpere │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 40 mp; │ │ │ │
│ │ │ │teren aferent = 0,584 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│ 1.6.2│Şcoala Generalã Nistoreşti │DN1, P, 4 încãperi │1962│257.508,56│Investiţie │
│ │ │ │- supr. construitã = 570 mp; │ │ │proprie │
│ │ │ │- teren aferent = 0,3 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Nistoreşti │DN1 │1964│ 0,80│Investiţie │
│ │ │ │gard metalic, L= 80ml │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Nistoreşti │DN1 │1964│ 0,15│Investiţie │
│ │ │ │gard plasã, L= 140ml │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│ 1.6.6│Construcţie Şcoala Nistoreşti │DN1 │1964│ 0,30│Investiţie │
│ │ │ │fântânã │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│ 1.6.2│Şcoala Generalã Frãsinet │Str. Frunzelor, 13, P, 2 │1954│ 97.912│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 250 mp; │ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 0,08 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│1.6.1.1│Clãdire Şcoala Frãsinet │WC cu cadre din beton armat │1956│ 0,38│Investiţie │
│ │ │ │Suprafaţã = 20 mp │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│1.6.3.1│Împrejmuire Şcoala Frãsinet │DN1 │1960│ 0,38│Investiţie │
│ │ │ │Gard scândurã │ │ │proprie │
│ │ │ │L= 30 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│ 1.6.2│Şcoala Valea Tarsei │Str. Ocinei, 181, P,7 încãperi│1902│247.752,24│Investiţie │
│ │ │ │- supr. construitã = 843 mp │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│1.5.1.2│Teren sport │Str. Ocinei, 174 C │1970│ -│Investiţie │
│ │ │ │- teren sport = 900 mp │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│ 1.6.2│Şcoala Generalã nr. 5 Gura │Str. 30 Decembrie, 26P-6 │1970│ 48,56│Investiţie │
│ │ │Beliei │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 606 mp │ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 0,12 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Belia │Str. 30 Decembrie, 26 │1978│ 4.088,75│Investiţie │
│ │ │ │gard beton │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 20 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│1.6.3.2│Împrejmuire Şcoala Belia │Str. 30 Decembrie, 26 │1978│ 2.192,49│Investiţie │
│ │ │ │Gard fier │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 10 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│1.6.1.1│Construcţie Şcoala Belia │Str. 30 Decembrie, 26 │1964│ 8.281,08│Investiţie │
│ │ │ │WC cu cadre din beton armat │ │ │proprie │
│ │ │ │Supr. = 40 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│ 1.6.2│Grãdiniţã nr.1 Centru │Str. Republicii, 92, p+1, 8 │1987│134.607,28│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 242 mp │ │ │ │
│ │ │ │- supr. desfãşuratã = 367 mp; │ │ │ │
│ │ │ │teren aferent = 0,09 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│1.6.3.2│Împrejmuire Grãdiniţã Centru │Str. Republicii, 92 │1987│ 709,20│Investiţie │
│ │ │ │Gard din sârmã │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│ 1.6.2│Grãdiniţã nr.2 Breaza de Jos │Str. Libertãţii, 14, P, 2 │1922│ 16,74│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │- supr. construitã = 180 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│ 1.6.2│Grãdiniţã Valea Tarsei │Str. Ocinei, 174 C, 2 încãperi│1967│234.988,80│Investiţie │
│ │ │ │- supr. construitã = 200 mp │ │ │proprie │
│ │ │ │- teren aferent = 0,05 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│ 1.6.2│Grãdiniţã Gura Beliei │Str. 30 Decembrie, 57, P, 2 │1967│108.682,32│Investiţie │
│ │ │ │încãperi │ │ │proprie │
│ │ │ │supr. construitã = 150 mp; │ │ │ │
│ │ │ │teren aferent = 0,04 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│ 1.6.2│Clãdire Şcoala Irimeşti │Irimeşti, P, 2 încãperi │1963│ 84.204,32│Investiţie │
│ │ │ │Supr. construitã = 180 mp │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│1.6.3.2│Împrejmuire Grãdiniţã Belia │Str. 30 Decembrie, 57 │1964│ 0,75│Investiţie │
│ │ │ │Gard din zid │ │ │proprie │
│ │ │ │L = 15 ml │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│1.6.3.2│Împrejmuire Grãdiniţã Belia │Str. 30 decembrie, 57 │1964│ 0,11│Investiţie │
│ │ │ │Gard scândura │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│ 1.6.2│Grãdiniţã nr. 4 Podu-Vadului │Str. 23 August, 156,3 încãperi│1931│ 17,30│Investiţie │
│ │ │ │supr. construitã = 136 mp │ │ │proprie │
│ │ │ │teren aferent = 0,07 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│ 1.6.2│Grãdiniţã cu program │Fdt. Liliacului, 21, P+1E │1976│720.699,86│Sentinţa │
│ │ │prelungit │supr. construitã = 980,56 mp │ │ │civilã │
│ │ │ │6 sãli de clasã + dependinţe │ │ │nr.1.464/2002│
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│ 1.5.8│Depozit │Fdt. Liliacului, 21 │1978│ 42.959,38│Sentinţa │
│ │ │ │Depozit din elemente │ │ │civilã │
│ │ │ │prefabricate │ │ │nr.1.464/2002│
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│2.1.1.7│Pompa │Fdt. Liliacului, 21 │2003│ 939,03│Sentinţa │
│ │.1.1.1 │ │Pompa centralã termicã │ │ │civila │
│ │ │ │ │ │ │nr.1.464/2002│
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│ 1.6.2│Casa de Culturã clãdire │Str. Republicii, 88, P+1, 18 │1961│1496646,86│Din fonduri │
│ │ │(sediul instituţiei) │încãperi │ │ │buget + │
│ │ │ │- salã spectacole = 400 locuri│ │ │contribuţia │
│ │ │ │- biblioteca 1 încãpere │ │ │bãneascã a │
│ │ │ │- cãrãmidã+ beton, învelitoare│ │ │cetãţenilor │
│ │ │ │ţiglã │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│ │Sistem de încãlzire │Casa de cultura "Ion │2006│ 92766,854│Investiţie │
│ │ │ │Manolescu" Breaza │ │ │ proprie │
│ │ │ │Sistem de încãlzire spaţii │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│ 3.1.3│Bust actor "Ion Manolescu" │Autor "A. Cãlinescu" │ │ 1,10│Notã │
│ │ │ │ │ │ │transfer │
│ │ │ │ │ │ │391/1983 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│ 3.1.3│Colecţia de artã plasticã │Casa de cultura "Ion │1983│ │Notã transfer│
│ │ │ │Manolescu" Breaza │ │ │391/1983 │
│ │ │ │- picturã diversã=305 bucãţi │ │ 92,81│ │
│ │ │ │- sculpturã diverse materiale=│ │ 5,05│ │
│ │ │ │11 bucãţi │ │ │ │
│ │ │ │- graficã (tuş desene, creion,│ │ 2,33│ │
│ │ │ │acuarele) = 16 bucãţi │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│ 1.6.2│Clãdire cãmin Cultural │Str. 23 August, 120, P, 7 │1957│500.230,27│Preluat 1969 │
│ │ │filiala Podu Vadului │încãperi │ │ │de la fosta │
│ │ │ │- supr. construitã = 430 mp │ │ │comuna Podu │
│ │ │ │- salã spectacole 200 de │ │ │Vadului │
│ │ │ │locuri │ │ │ │
│ │ │ │cãrãmidã + beton, învelitoare │ │ │ │
│ │ │ │tablã │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│ 1.6.2│Grup sanitar │Cãmin Cultural Podu-Vadului │ │ 1.586,62│Investiţie │
│ │ │ │Str. 23 August, nr. 12 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│ 1.6.2│Terasa exterioarã │Cãmin Cultural Podu-Vadului │ │ 2.801,62│Investiţie │
│ │ │ │Str.23 August, nr. 120 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│ 1.6.2│Gard Cãmin │Cãmin Cultural Podu- Vadului │ │ 1.868,93│Investiţie │
│ │ │ │Str. 23 August, nr.120 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│ 1.6.2│Clãdire Complex social- │DN1, cartier Nistoreşti │1957│400.123,52│Dec. 108/1982│
│ │ │cultural filiala Nistoreşti │P+11=215+290 mp, 8 încãperi │ │ │ │
│ │ │ │- cãrãmidã+ beton, │ │ │ │
│ │ │ │învelitoare tablã; │ │ │ │
│ │ │ │- salã spectacole 150 locuri │ │ │ │
│ │ │ │teren aferent = 1.903 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│ 1.6.2│Dispensar veterinar │Bdul Eroilor,13, imobil compus│1959│ │HCM 585/1959 │
│ │ │ │din: │ │ │ │
│ │ │ │- supr. construitã = 213 mp │ │ │ │
│ │ │ │- teren aferent = 900 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│ │Investiţie "Sediul Primãriei │Republicii, 82 B │ │ │Investiţie │
│ │ │şi Poliţiei" Breaza │- Supr. construitã = 1.436 mp │ │ │proprie AC │
│ │ │ │Supr. desfãşuratã = 4.485 mp │ │ │nr. 326/ │
│ │ │ │Teren aferent = 1.873.924 mp │ │ │03.10.2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│ 1.8.12│Staţie de pompare SP2 │Str. Republicii, nr. │2003│1408406,77│Investiţie │
│ │ │ │Utilitãţi │ │ │proprie │
│ │ │ │Post trafo SP2 │ │ │ │
│ │ │ │Instalaţii tehnologice SP2 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│ │Imobil Staţie pompe Nistoreşti│Nistoreşti, Breaza │2005│ │Hotãrârea │
│ │ │(anexe şi teren aferent) │- 2 pavilioane supr. constr. =│ │ 8.750,70│Guvernului │
│ │ │ │55mp; │ │ │nr. 377/2005 │
│ │ │ │supr. desfãş. = 79 mp │ │ │Protocol cu │
│ │ │ │- drumuri şi alei interioare │ │ 87,50│Ministerul │
│ │ │ │supr. de 80 mp │ │ │Apãrãrii │
│ │ │ │- Împrejmuire din sârmã │ │ 81,70│Naţionale │
│ │ │ │ghimpatã pe 1 rând cu o │ │ │ │
│ │ │ │lungime de 350 ml │ │ │ │
│ │ │ │- reţea de alimentare cu apã │ │ 22.703,90│ │
│ │ │ │în lungime de 1.825 ml │ │ │ │
│ │ │ │- reţea de energie electricã │ │ 3.867,40│ │
│ │ │ │aerianã │ │ │ │
│ │ │ │L=200 ml │ │ 24.799,50│ │
│ │ │ │- teren cu construcţii supr. =│ │ │ │
│ │ │ │2.991 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│ 1.6.2│Vila Popic cu anexe (garaj, │Str. Miron Cãproiu, nr. 46 │1940│ 12,50│Decizia │
│ │ │magazie, bazin de apã) │Supr. construitã = 246 mp │ │ │nr.1396/2002;│
│ │ │ │Teren aferent =1.684 mp │ │ │Decizia │
│ │ │ │ │ │ │nr. 2196/1999│
│ │ │ │ │ │ │Vilã cu anexe│
│ │ │ │ │ │ │+teren 967 mp│
│ │ │ │ │ │ │dat în admi- │
│ │ │ │ │ │ │nistrare │
│ │ │ │ │ │ │cãtre Spita- │
│ │ │ │ │ │ │lul de Boli │
│ │ │ │ │ │ │Pulmonare │
│ │ │ │ │ │ │Breaza │
│ │ │ │ │ │ │(HCL nr. 28/ │
│ │ │ │ │ │ │31.03.2005) │
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAP. Sisteme de infrastructurã privind administraţia domeniului public cu terenurile aferente │
├───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┤
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│ 0.1.1│Teren vegetaţie forestierã │Cartier Frasinet │ │ │Proprietate │
│ │ │Perdele protecţie (pin) │N = Ocolul Silvic │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = Islazul Frasinet │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = proprietate particularã │ │ │ │
│ │ │ │S = proprietate particularã │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 35 ha │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2.│ 0.1.1│Pieţe │Piaţa agroalimentarã Breaza │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Centru │ │ │publicã a │
│ │ │ │Str. Victoriei, 3 │ │ │oraşului │
│ │ │ │N = str. Victoriei; │ │ │ │
│ │ │ │E = blocuri; │ │ │ │
│ │ │ │V = proprietate particularã │ │ │ │
│ │ │ │S = S.C. "Prahova" - SA │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 2.102 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│1.5.1.2│Copertina piaţa agro │Piaţa agroalimentarã │2004│ 2.818,86│Investiţie │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│ 0.1.1│Parcuri şi zone de agrement - │Str. Republicii, 63 │1951│ │Proprietate │
│ │ │cuprinde şi baza sportivã, │N = Uzin Group │ │ │publicã a │
│ │ │inclusiv terenul de fotbal │E = str. Republicii │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = valcel │ │ │ │
│ │ │ │S = str. Ocinei │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 24.790 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│ 0.1.1│Parc │Str. Republicii, nr.82 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Al. Nucilor │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = str. Copenhaga │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = str. Republicii │ │ │ │
│ │ │ │S = str. Vasile Alecsandri │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 8.887 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 6.│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bd. Eroilor │1951│ │HCM │
│ │ │ │N = zona blocuri │ │ │nr. 585/1959 │
│ │ │ │E = dispensar veterinar │ │ │ │
│ │ │ │V = alee de acces │ │ │ │
│ │ │ │S = Bd. Eroilor │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 116 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│ 0.1.1│Spaţii verzi │Str. Republicii, nr. 53 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Poliţia Breaza │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = Arta casnicã │ │ │ │
│ │ │ │S = Marin Maria │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 507,5 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│ 0.1.1│Spaţii verzi │Str. Republicii │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = str. Gen. Ion Manolescu │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = zona blocuri,9,11,12 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = str. Republicii │ │ │ │
│ │ │ │S = Bd. Eroilor │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 634 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│ 0.1.1│Spaţii verzi │Str. Republicii, 30 (Poşta) │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = proprietate publicã │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = Poşta Românã │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = str. Republicii │ │ │ │
│ │ │ │S = str. Jupan Neagoe │ │ │ │
│ │ │ │Draghicescu │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 72,2 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│ 0.1.1│Spaţii verzi (Pct. Farmaciei) │Str. Republicii, 27 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = str. Victoriei │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = blocuri │ │ │ │
│ │ │ │S = S.C. Prahova - S.A. │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 83,5 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│ 0.1.1│Spaţii verzi │Str. Victoriei, 1 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = str. Victoriei │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = Piaţa agroalimentarã │ │ │ │
│ │ │ │S = blocuri │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 185 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│ 0.1.1│Spaţii verzi │Zona Piaţa │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc N4 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = bloc N6 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = Piaţa agroalimentarã │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc N2 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 190 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│ 0.1.1│Spaţii verzi │Str. Republicii, 69 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Fdt. Liliacului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 23 │ │ │ │
│ │ │ │S = Uzin Group │ │ │ │
│ │ │ │Supr. 762 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│ 0.1.1│Spaţii verzi │Între blocurile 22 si 23 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Fdt. Liliacului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = bloc 23 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 22 │ │ │ │
│ │ │ │S = Uzin Grup │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 375 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│ 0.1.1│Spaţii verzi │Fdt. Liliacului - lângã Liceul│ │ │Proprietate │
│ │ │ │Aurel Vlaicu │ │ │publicã a │
│ │ │ │N = Liceul Aurel Vlaicu │ │ │oraşului │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │ │
│ │ │ │V = teren joacã copii │ │ │ │
│ │ │ │S = Fdt. Liliacului │ │ │ │
│ │ │ │Supr = 141 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│ 0.1.1│Spaţii verzi │Între blocurile 17-19 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Fdt. Liliacului │ │ │publicã │
│ │ │ │E = zonã blocuri │ │ │a oraşului │
│ │ │ │V = zonã blocuri │ │ │ │
│ │ │ │S = Uzin Grup │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 896 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│ 0.1.1│Spaţii verzi │Blocurile 17-19 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Fdt. Liliacului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = bloc 17 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 12 │ │ │ │
│ │ │ │S = zona blocuri │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 330 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 12 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc 12 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = bloc 17 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 14 │ │ │ │
│ │ │ │S = Uzin Grup │ │ │ │
│ │ │ │Supr. 1715 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│ 0.1.1│Spaţii verzi │Blocurile 14A şi 13 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Fdt. Liliacului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = bloc 12B │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = creşã │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc 14 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 630 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 27 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Colegiul Militar "Dimitrie│ │ │publicã a │
│ │ │ │Cantemir" │ │ │oraşului │
│ │ │ │E = str. Republicii │ │ │ │
│ │ │ │V = bloc 27 │ │ │ │
│ │ │ │S = Aleea Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 1595 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│ 0.1.1│Spaţii verzi │Zona S.C. "Breazaimpex " - │ │ │Proprietate │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │publicã a │
│ │ │ │N = zona blocuri 25-26 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = Alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = Al. Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr = 204 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│ 0.1.1│Spaţii verzi │Blocurile 25-26 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Colegiul Militar "Dimitrie│ │ │publicã a │
│ │ │ │Cantemir" │ │ │oraşului │
│ │ │ │E= alee acces │ │ │ │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = blocuri 25-26 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 60 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 6 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc 6 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 5 │ │ │ │
│ │ │ │S = Fdt. Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 116 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 5 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc 5 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = Al. Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 92 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 5 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Colegiul Militar "Dimitrie│ │ │publicã a │
│ │ │ │Cantemir" │ │ │oraşului │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc 5 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 270 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 4 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc 4 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = Aleea Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 736 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 4 Nord │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Colegiul Militar "Dimitrie│ │ │publicã a │
│ │ │ │Cantemir" │ │ │oraşului │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc 4 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 210 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 1 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = bloc 1 │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = zona verde │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = Aleea Parcului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 123 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 1 Nord │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Colegiul Militar "Dimitrie│ │ │publicã a │
│ │ │ │Cantemir" │ │ │oraşului │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc 1 │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 630 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 13 A │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Aleea Parcului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = zona verde │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │S = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 160 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│ 0.1.1│Spaţii verzi │Bloc 12 A │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = Aleea Parcului │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = alee acces │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = S.C. "Priorg Impex"-S.R.L.│ │ │ │
│ │ │ │S = alee acces │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 160 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│ 0.1.1│Spaţii verzi │Blocurile 10B, 13, 13 A │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N = alee acces │ │ │publicã a │
│ │ │ │E = blocurile 10-13 │ │ │oraşului │
│ │ │ │V = bloc 13A │ │ │ │
│ │ │ │S = bloc 13 │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│ 0.1.1│Spaţii verzi │N = Liceul "Aurel Vlaicu" │ │ │Proprietate │
│ │ │Terenuri joacã copii - zonã │E= Liceul "Aurel Vlaicu" │ │ │publicã a │
│ │ │blocuri │V = alee acces │ │ │oraşului │
│ │ │Liceul "Aurel Vlaicu" │S = Fdt. Liliacului │ │ │ │
│ │ │ │Supr. = 385 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│ 0.1.1│Teren Fdt. Florilor │N= Fdt. Florilor │ │ │Inventariat │
│ │ │ │S = propr. particularã │ │ │prin HCL │
│ │ │ │E = acces auto │ │ │nr. 111/ │
│ │ │ │V = proprietate particularã │ │ │21.12.2006 │
│ │ │ │Supr. = 78 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│ 0.1.1│Teren Fdt. Florilor │N= Fdt. Florilor │ │ │Inventariat │
│ │ │ │S = propr. particularã │ │ │prin HCL │
│ │ │ │E = acces auto │ │ │nr. 111/ │
│ │ │ │V = acces auto │ │ │21.12.2006 │
│ │ │ │Supr. = 83 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│ 0.1.1│Teren str. Colinei f.n. │Supr. = 233,45 mp │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ │ │ │publicã a │
│ │ │ │ │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│ │Teren aferent grãdiniţei cu │Fdt. Liliacului, nr.21 │1976│148.076,28│Sentinţa │
│ │ │program prelungit nr.6 │Supr. = 6.928,55 mp │ │ │civilã │
│ │ │ │ │ │ │nr.1.464/2002│
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│ │Teren aferent vilei Popic │str. Miron Caproiu, nr. 46 │1940│ 0,35│ │
│ │ │ │Supr. 1.684 mp │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│ │Teren pct. Mihai Opris │Str. Mihai Opris │2005│ -│Act de │
│ │ │ │Supr. = 42 mp │ │ │donaţie │
│ │ │ │ │ │ │1.629/2005 │
│ │ │ │ │ │ │(HCL │
│ │ │ │ │ │ │nr. 21/2004) │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│1.3.7.1│Semne circulaţie │55 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ │ │ │publicã a │
│ │ │ │ │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│ 2.2.8│Lãmpi intermitente de trecere │10 │1996│ 19.922,99│Investiţie │
│ │ │pentru pietoni │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│ 1.6.6│Firmã metalicã Breaza │Soclu piatrã şi inscripţie │2000│ 4.282,20│Investiţie │
│ │ │ │metal │ │ │proprie │
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAP. Inventarul drumurilor (strãzi, alei) din oraşul Breaza │
├───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┤
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│1.3.7.1│Aleea Albinei │L = 100 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│1.3.7.1│Aleea Agriculturii │L= 435 m │ │ 17.100│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│1.3.7.1│Aleea Aviatorilor │L = 324 m │ │ 12.960│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│1.3.7.1│Str. Ardealului │L = 490 m │ │ 24.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│1.3.7.1│Str. Alexandru Ioan Cuza │L = 570 m │ │ 22.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│1.3.7.1│Str. Armata Poporului │L = 600 m │ │ 36.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│1.3.7.1│Str. Armoniei │L = 976 m │ │ 108.880│Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 500 m pavaj │ │ │ │
│ │ │ │- 300 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 176 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- trotuar = 800m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│1.3.7.1│Str. Aurora │L= 170 m │ │ 10.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│1.3.7.1│Aleea Bujorilor │L = 180 m │ │ 7.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 54 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│1.3.7.1│Aleea Brazilor │L = 120 m │ │ 1.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│1.3.7.1│Aleea Bicaz │L = 110 m │ │ 3.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│1.3.7.1│Aleea Berzei │L = 120 m │ │ 3.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│1.3.7.1│Str. Banatului │L = 450 m │ │ 33.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 120 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 330 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│1.3.7.1│Str. Bucegi │L = 910 m │ │159.196,64│Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 200 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 200 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 510 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│1.3.7.1│Str. Busuiocului │L = 120 m │ │ 1.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│1.3.7.1│Bdul Nou │L = 384 m │ │ 21.404│Proprietate │
│ │ │ │l = 7 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 284 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│1.3.7.1│Aleea Cerna │L = 140 m │ │ 5.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│1.3.7.1│Aleea Cãlugãreni │L = 354 m │ │ 17.700│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│1.3.7.1│Fdt. Coştilei │L = 220 m │ │ 6.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│1.3.7.1│Intrarea Crângaşi │L = 60 m │ │ 1.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│1.3.7.1│Intrarea Crinului │L = 74 m │ │ 2.960│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│1.3.7.1│Str. Coacãzelor │L = 675 m │ │ 27.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│1.3.7.1│Str. Carpaţi │L = 230 m │ │ 6.900│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 200 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 30 m pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│1.3.7.2│Str. Câmpului │L = 460 m │ │ 27.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│1.3.7.1│Fdt. Cocora │L = 180 m │ │ 5.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│1.3.7.1│Str. Caporal Dumitrache │L = 612 m │ │ 36.720│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │-312 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 300 m beton │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│1.3.7.1│Str. Caraiman │L = 1.060 m │ │ 90.500│Proprietate │
│ │1.3.7.3│ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 250 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 400 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 410 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│1.3.7.1│Str. Colinei │L = 1.273 m │ │323.662,33│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 200 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 550 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 773 traverse │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│1.3.7.1│Str. Carierei │L = 700 m │ │ 53.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 300 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 100 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 300 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│1.3.7.1│Str Cerbului │L = 350 m │ │ 14.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│1.3.7.1│Str. Cheia Provitei │L = 740 m │ │ 11.100│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│1.3.7.1│Str. Crizantemelor │L =350 m │ │ 11.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 200 m traverse; │ │ │ │
│ │ │ │- 150 m balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│1.3.7.1│Str. Crişului │L = 390 m │ │ 1.850│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│1.3.7.1│Str. Cãprioarelor │L = 950 m │ │ 27.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 54 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 550 m pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │- 400 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│1.3.7.1│Str. Cireşului │L = 345 m │ │ 13.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│1.3.7.1│Str. Crãiţelor │L = 375 m │ │ 11.250│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│1.3.7.1│Str. Duzilor │L = 284 m │ │ 8.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│1.3.7.1│Str. Dorobanţi │L = 1.815 m │ │ 94.700│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 500 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 1315 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│1.3.7.1│Str. Daliilor │L = 320 m │ │ 9.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│1.3.7.1│Str. Drum Nou │L = 1800 m │ │ 72.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │balast+pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│1.3.7.1│Str. Dunãrii │L = 625 m │ │ 26.250│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│1.3.7.1│Str. Dumbrava Roşie │L = 230 m │ │ 9.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│1.3.7.1│B-dul Eroilor │L = 554 m │ │ 66.480│Proprietate │
│ │ │ │L = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │-534 m piatrã cubicã │ │ │ │
│ │ │ │- 20 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuare- 1200 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│1.3.7.1│Str. Eternitãţii │L = 370 m │ │ 44.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Piatrã cubicã │ │ │ │
│ │ │ │Trotuare: 740 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│1.3.7.1│Aleea George Coşbuc │L = 265 m │ │ 10.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│1.3.7.1│Aleea George Enescu │L = 154 m │ │ 6.160│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│1.3.7.1│Aleea Grausor │L = 150 m │ │ 4.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│1.3.7.1│Intrarea Garofiţei │L = 140 m │ │ 25.600│Proprietate │
│ │ │ │L = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- beton │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│1.3.7.1│Fdt. Goarnei │L = 120 m │ │ 4.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│1.3.7.1│Str. Ghindei │L = 225 m │ │ 6.750│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│1.3.7.1│Str. Gurga │L = 710 m │ │ 28.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 510 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 200 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│1.3.7.1│Str. Griviţei │L = 1.270 m │ │ │Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 5 m │ │Plombe şi │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │covoare │oraşului │
│ │ │ │- 300 m traverse │ │asfaltice │ │
│ │ │ │-300 m asfalt │ │2006 │ │
│ │ │ │- 670 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│1.3.7.1│ Drum Irimesti │L = 4.100 m │ │ 82.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │pãmânt │ │ │In prezent │
│ │ │ │ │ │ │degradat 95% │
│ │ │ │ │ │ │din cauza │
│ │ │ │ │ │ │alunecãrilor │
│ │ │ │ │ │ │de teren │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│1.3.7.1│Str. Gãrii │L = 1.533 m │ │405.002,19│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuare - 1.950 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│1.3.7.1│Intrarea Izvor │L = 70 m │ │ 2.100│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│1.3.7.1│Str. Ion Creangã │L = 303 m │ │ 30.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 10 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│1.3.7.1│Str. Jiului │L = 200 m │ │ 8.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 150 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│1.3.7.1│Str. Lalelelor │L = 120 m │ │ 3.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│1.3.7.1│Str. Jupân Neagoe │L = 270 m │ │ 9.450│Proprietate │
│ │ │ │Drãghicescu l = 3,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │HCL nr. 65/ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │25.09.2003 │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│1.3.7.1│Fdt. Liliacului │L = 200 m │ │ 28.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar; 200 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│1.3.7.1│Intrarea Luceafãrului │L = 120 m │ │ 4.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│1.3.7.1│Intrarea Lãcrãmioarei │L = 80 m │ │ 3.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│1.3.7.2│Str. Libertãţii │L = 2.800 m │ │536.994,82│Proprietate │
│ │ │ │L = 8 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar = 2.000 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│1.3.7.1│Str. Liniştei │L = 385 m │ │ 15.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│1.3.7.1│Str. Lazului │L = 700 m │ │ 41.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 250 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 450 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│1.3.7.1│Str. Livezi │L = 310 m │ │ 9.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│1.3.7.1│Intrarea Macului │L = 60 m │ │ 1.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│1.3.7.1│Intrarea Mãgurei │L = 75 m │ │ 2.250│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│1.3.7.1│Str. Mãlinului │L = 540 m │ │ 2.160│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 440 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│1.3.7.1│Str. Mierlei │L = 160 m │ │ 4.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│1.3.7.1│Str. Mãrului │L = 720 m │ │ 28.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│1.3.7.1│DC2 │L = 1.340 m │ │ 80.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│1.3.7.1│Str. Margaretelor │L = 720 m │ │ 28.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│1.3.7.1│Str. Murelor │L = 650 m │ │ 13.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 350 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 300 m pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│1.3.7.1│DC 1D │L = 2.480 m │ │ 153.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 400 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 1.000 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 1.980 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│1.3.7.1│Str. Micşunelelor │L = 700 m │ │ 52.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 400 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 300 m balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│1.3.7.1│Str. Munteniei │L = 195 m │ │ 7.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│1.3.7.1│Str. Mãrãşeşti │L = 360 m │ │ 14.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │260 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- 100 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│1.3.7.1│Str. Moldovei │L = 345 m │ │ 13.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 250 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 400 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 410 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│1.3.7.1│Str. Muncii │L = 1.650 m │ │ 82.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │traverse │ │ │ │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│1.3.7.1│Str. Miron Cãproiu │L = 1.500 m │ │410.565,48│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 700 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │800 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│1.3.7.1│Str. Slt. Erou Mihai Opriş │L = 600 m │ │ 30.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│1.3.7.1│Str. Morii │L= 873 m │ │ 82.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 200 m piatrã cubicã │ │ │ │
│ │ │ │- 673 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar: 500 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│1.3.7.1│Str. Mihai Eminescu │L= 208 m │ │ 12.480│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│1.3.7.1│Aleea Nucilor │L = 390 m │ │ 26.720│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 290 m balast mãrunt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│1.3.7.1│Str. Naţiunii │L = 350 m │ │ 98.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 7 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Beton │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar =700 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│1.3.7.1│Intrarea Narcisei │L= 60 m │ │ 2.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│1.3.7.1│Drum Ograda │L = 2.700 m │ │ 81.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 500 m balast │ │ │ │
│ │ │ │2.200 m pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│1.3.7.1│Intrarea Oiţelor │L = 140 m │ │ 4.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│1.3.7.1│Str. Oradia │L = 510 m │ │ 7.650│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat stradal │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│1.3.7.1│Str. Orizontului │L = 325 m │ │ 13.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│1.3.7.1│Str. Oituz │L = 386 m │ │ 15.460│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│1.3.7.1│Str. Oltului │L = 150 m │ │ 7.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│1.3.7.2│Str. Ocinei │L x l = 400 m x 14 m │ │1090230,2 │Proprietate │
│ │ │ │L x l = 3.600 m x 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│1.3.7.2│Aleea Parcului │L = 343 m │ │ 57.624│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuare = 343 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│1.3.7.1│Intrarea Petuniei │L = 100 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│1.3.7.1│Intrarea Pajurei │L = 150 m │ │ 9.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│1.3.7.1│Intrarea Parfumului │L = 300 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│1.3.7.1│Str. Plopilor │L = 956 m │ │ 38.240│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│100│1.3.7.1│Str. Privighetorilor │L = 800 m │ │ 32.510│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│101│1.3.7.1│Str. Pescãruş │L = 590 m │ │ 42.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │200 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │390 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│102│1.3.7.1│Str. Prundului │L = 659 m │ │ 32.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │400 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │259 balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│103│1.3.7.1│Str. Porumbarilor │L = 235 m │ │ 9.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│104│1.3.7.1│Str. Piatrã Arsã │L = 148 m │ │ 5.920│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│105│1.3.7.1│Str. Peştişori │L = 275 m │ │ 8.250│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│106│1.3.7.1│Str. Panselelor │L = 345 m │ │ 13.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│107│1.3.7.1│Str. Primãverii │L = 880 m │ │513.240,13│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│108│1.3.7.1│Str. Parâng │L = 530 m │ │ 26.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│109│1.3.7.1│Str. Col. Dr. Popovici │L = 990 m │ │ 185.438,9│Proprietate │
│ │ │ │l = 5,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │- 200 m Piatrã cubicã, │ │ │ │
│ │ │ │- 500 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 490 m balastru │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│110│1.3.7.1│Str. Pãcii │L = 490 m │ │ 41.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Balast │ │ │ │
│ │ │ │- 250 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 240 m balastru │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│111│1.3.7.1│Str. Putna │L = 554 m │ │ 27.760│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │250 m balast │ │ │ │
│ │ │ │304 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│112│1.3.7.1│Str. Plaiului │L = 1.700 m │ │203.107,26│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 600 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │balast si pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│113│1.3.7.1│Str. Pandurilor │L = 220 m │ │ 12.100│Proprietate │
│ │ │ │l = 5,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│114│1.3.7.2│Str. Plantelor │L = 300 m │ │ 10500│Proprietate │
│ │ │ │l = 3,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│115│1.3.7.1│Str. Pãdurii │L = 650 m │ │ 32.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│116│1.3.7.1│Str. Plevnei │L = 505 m │ │ 84.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Trotuar │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│117│1.3.7.1│Str. Plt. Rãdulescu │L = 1.274 m │ │168.365,19│Proprietate │
│ │ │ │l = 7 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│118│1.3.7.1│Str. Pajiştei │L = 320 m │ │ 9.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │170 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│119│1.3.7.1│Str. Rândunelelor │L = 310 m │ │ 12.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│120│1.3.7.1│Str. Rucãreni │L = 400 m │ │ 26.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 30 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 370 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│121│1.3.7.1│Str. Retezat │L = 320 m │ │ 16.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 270 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│122│1.3.7.1│Str. Rugului │L = 320 m │ │ 12.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│123│1.3.7.1│Str. Rãsãritului │L = 250 m │ │ 10.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 9 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│124│1.3.7.1│Str. Rafacea │L = 800 m │ │ 16.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 700 m balast superficial │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│125│1.3.7.2│Str. Republicii │L = 4.100 m │ │ 1.066.169│Proprietate │
│ │ │ │l = 8 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Trotuar = 8,20 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│126│1.3.7.1│Str. Rãzboieni │L = 324 m │ │ 71.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 5,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│127│1.3.7.1│Aleea Someş │L = 500 m │ │ 20.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 150 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 350 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│128│1.3.7.1│Fdt. Şipot │L = 500 m │ │ 52.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 600 m traverse balast şi │ │ │ │
│ │ │ │pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│129│1.3.7.1│Str. Salcâmilor │L = 910 m │ │ 28.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 760 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│130│1.3.7.1│Str. Şcolii │L = 240 m │ │ 7.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│131│1.3.7.1│Str. Sulfinelor │L = 590 m │ │ 17700│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 540 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│132│1.3.7.1│Str. Stejarului │L = 310 m │ │ 34.720│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│133│1.3.7.1│Str. Sunãtorii │L = 2.150 m │ │ 81.951,9│Proprietate │
│ │1.3.7.3│ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 2.050 m balast │ │ │ │
│ │ │ │- Trotuar =30 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│134│1.3.7.1│Str. Surdeşti │L = 980 m │ │ 30.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 150 m traverse balast │ │ │ │
│ │ │ │şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│135│1.3.7.1│Str. Ştefan cel Mare │L = 1.080 m │ │274.270,54│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 40 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 400 m beton │ │ │ │
│ │ │ │- 640 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│136│1.3.7.1│Aleea Teilor │L = 156 m │ │ 6.240│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│137│1.3.7.1│Aleea Toporaşi │L = 150 m │ │ 6.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│138│1.3.7.1│Fdt. Ţurlea │L = 470 m │ │ 18.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 3m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │balast şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│139│1.3.7.1│Fdt. Trandafirilor │L = 100 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│140│1.3.7.1│Str. Tineretului │L = 345 m │ │ 13.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│141│1.3.7.1│Str. Tudoseşti │L = 540 m │ │ 21.600│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │superficial │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│142│1.3.7.1│Str. Teilor │L = 200 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│143│1.3.7.2│DC 118 │L = 1.480 m │ │ 207.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│144│1.3.7.2│Str. Tudor Vladimirescu │L = 380 m │ │ 53.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│145│1.3.7.1│Str. Unirii │L = 410 m │ │ 16.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│146│1.3.7.1│Intrarea Vântului │L = 100 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│147│1.3.7.1│Intrarea Vânãtori │L = 150 m │ │ 6.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│148│1.3.7.1│Str. Vişinului │L = 620 m │ │ 24.800│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│149│1.3.7.1│Str. Viitorului │L = 1.150 m │ │168.178,21│Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 800 m asfalt │ │ │ │
│ │ │ │- 350 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│150│1.3.7.1│Str. Valea Cãruntei │L = 650 m │ │ 85.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 600 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│151│1.3.7.1│Str. Victoriei │L = 1.050 m │ │ 215.951,9│Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 260 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 710 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│152│1.3.7.1│Str. Valea cu Apa │L = 530 m │ │ 15.300│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │balast şi pãmânt │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│153│1.3.7.1│Str. Valea Morii │L = 900 m │ │ 13.500│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast şi pãmânt│ │ │oraşului │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│154│1.3.7.1│Str. Vasile Alecsandri │L = 395m │ │ 66.360│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │Asfalt │ │ │ │
│ │ │ │Trotuar= 790 m │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│155│1.3.7.1│Str. Valea Onei │L = 525 m │ │ 59.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 50 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│156│1.3.7.1│Aleea Zimbrului │L = 150 m │ │ 6.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast şi pãmânt│ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│157│1.3.7.1│Aleea Zambilei │L = 55 m │ │ 2.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast şi pãmânt│ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│158│1.3.7.1│Str. Zorile │L = 200 m │ │ 6.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│159│1.3.7.2│Str. Copenhaga │L = 180 m │ │ 30.240│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│160│1.3.7.1│Fdt. 1 Mai │L = 270 m │ │ 8.100│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│161│1.3.7.1│Str. 1 Mai │L = 890 m │ │191.618,76│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 100 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 790 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│162│1.3.7.2│Str. 23 August │L = 2.400 m │ │559.394,82│Proprietate │
│ │ │ │l = 8m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│163│1.3.7.2│Str. 30 Decembrie │L = 2.700 m │ │453.794,82│Proprietate │
│ │ │ │l = 8 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│164│1.3.7.1│Str. Crângului │L = 700 m │ │ 28.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 7 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│165│1.3.7.1│Str. Frunzelor │L = 1.620 m │ │ 136.200│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 300 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 1.320 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│166│1.3.7.1│Str. Prundului │L = 385 m │ │ 15.400│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 300 m traverse │ │ │ │
│ │ │ │- 85 m balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│167│1.3.7.1│Str. Poieniţei │L = 1.455 m │ │198.977,85│Proprietate │
│ │ │ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: │ │ │oraşului │
│ │ │ │- 300 m beton │ │ │ │
│ │ │ │balast │ │ │ │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│168│1.3.7.1│Fdt. Florilor │L = 200 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 3,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│169│1.3.7.1│Aleea Fagului │L = 150 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 3,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt+traverse │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │Decizia │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Popular al │
│ │ │ │ │ │ │Judetului │
│ │ │ │ │ │ │Prahova │
│ │ │ │ │ │ │29.12.1971 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│170│1.3.7.1│Str. Gen. Ion Manolescu │L = 400 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │HCL nr. 81/ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │21.12.1997 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│171│1.3.7.1│Str. Frãsinetului │L = 600 m │ │ │Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: beton şi balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│172│1.3.7.2│Intr. Magnoliei │L= 300 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l= 3,5 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│173│1.3.7.1│Str Fragilor │L = 400 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│174│1.3.7.1│Al. Fluturaşi │L = 100 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│175│1.3.7.1│Intrarea Lalelelor │L = 103 m │ │ │Proprietate │
│ │ │din str. Armata Poporului │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│176│1.3.7.1│Str. Mesteacãnului │L = 3.000 m │ │ │Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast şi │ │ │oraşului │
│ │ │ │traverse │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│177│1.3.7.1│Str. Talii │L = 5.000 m │ │ │Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 6 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│178│1.3.7.1│Str. Mureşului │L = 3.000 m │ │ │Proprietate │
│ │1.3.7.2│ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: asfalt, balast │ │ │oraşului │
│ │ │ │şi traverse │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│179│1.3.7.1│Intrarea Cãtinei │L= 350 m │ │ │HCL nr. 21/ │
│ │ │(Str. Ocinei nr. 130-132) │l = 4 m │ │ │27.05.1999 │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │publicã a │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │oraşului │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│180│1.3.7.1│Intrarea Prieteniei │L = 150 m │ │ │HCL nr. 51/ │
│ │ │(Str. Republicii nr. 194) │l = 3,5 m │ │ │21.12.2000 │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: balast │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │publicã a │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│181│1.3.7.1│Intrarea Nufãrului │L = 150 m │ │ │HCL nr. 51/ │
│ │ │(Str. Gãrii nr. 21) │l = 3 m │ │ │26.10.1993 │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │publicã a │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│182│1.3.7.1│Aleea Viorelelor │L = 250 m │ │ │Proprietate │
│ │ │(Republicii 169) │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │Îmbrãcãminte: pãmânt │ │ │oraşului │
│ │ │ │Conductã de apã şi gaze │ │ │ │
│ │ │ │Iluminat public │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│183│ 2.2.2│Drum acces la Coop. │Str. Republicii │1959│ │HCM 585/1959 │
│ │ │Arta casnicã Breaza │- supr. = 299 mp │ │ │ │
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘

CAP. Drumuri agricole
┌───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│1.3.7.1│Drum agricol │L = 800 m │ │ 160.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│1.3.7.1│Drum agricol │L = 750 m │ │ 15.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│1.3.7.1│Drum agricol │L=1.500 m │ │ 30.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 4 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│1.3.7.1│Drum agricol │L = 1.000 m │ │ 15.000│Proprietate │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│1.3.7.1│Drum agricol │L = 200 m │ │ 3.000│Proprietate │
│ │ │ │l =3 m │ │ │publicã a │
│ │ │ │pãmânt │ │ │oraşului │
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘
CAP. Statui şi monumente de interes local
┌───┬──────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de│Denumirea bunului │Elemente de identificare │Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi-│ │ │sau, dupã caz, │ de │ juridicã │
│ │ficare│ │ │dãrii în folo- │ inventar │ │
│ │ │ │ │sinţã │ - lei - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1 │ 1.6.7│Crucea Eroilor de │Înalţime = 7 m │1930 construitã │ 7.461,06│Proprietate │
│ │ │pe Dealul Gurga │Executatã din beton │de Societatea │reparaţii │publicã a │
│ │ │ │Placã din bronz cu text │Naţionalã "Cul- │2002 │oraşului │
│ │ │ │Împrejmuire iluminat │tul Eroilor" │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 2 │ 1.6.6│Monument al Eroilor│Str. Libertãţii 15 │1927 │ 0,16│Proprietate │
│ │ │Obelisc cu Vulturul│Teren = 476 mp │construit de │ │publicã a │
│ │ │ │ │Societatea │ │oraşului │
│ │ │ │ │Naţionalã │ │ │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│3. │ 1.6.6│Monument al Eroilor│Str. 30 Decembrie 105 │1937 construitã │ │Proprietate │
│ │ │ Obelisc cu vultur │ │de Societatea │ │ publicã a │
│ │ │ │ │Naţionalã │ │ oraşului │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 4 │ 1.6.7│Monument al Eroilor│Situat în curtea şcolii │1930 construitã │ │Proprietate │
│ │ │ Obelisc cu vultur │ din Valea Tarsei │ de Societatea │ │ publicã a │
│ │ │ │ │ Naţionalã │ │ oraşului │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 5 │ 1.6.7│Monument al Eroilor│Amplasat cimitir Podu │1932 construitã │ │Proprietate │
│ │ │ Troiţã lemn │ Vadului │ de Societatea │ │publicã a │
│ │ │ │ Executat din lemn cu │ Naţionalã │ │oraşului │
│ │ │ │ sculpturi │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 6 │ 1.6.7│Monument triptic │Str. Gãrii 4 │1929 construitã │ │Proprietate │
│ │ │"Fruntaşii Satului"│3 efigii din bronz │de Societatea │ │publicã a │
│ │ │ │ │ Naţionalã │ │oraşului │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 7 │ 1.6.7│Monument triptic │Str. Col. Popovici │1937 construitã │ │Proprietate │
│ │ │"Fruntaşii Satului"│Amplasat lângã Biserica │de Societatea │ │publicã a │
│ │ │ │"Sfântu Gheorghe" │Naţionalã │ │oraşului │
│ │ │ │3 efigii din bronz │"Cultul Eroilor"│ │ │
│ │ │ │Teren= 45 mp │ │ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 8 │ 1.6.7│Monument triptic │Str. Republicii nr. 220 │1930 construitã │ │Proprietate │
│ │ │"Fruntaşii Satului"│Amplasat lângã Biserica │de Societatea │ │publicã a │
│ │ │ │Capu Câmpului │Naţionalã │ │oraşului │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
├───┼──────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 9 │ 1.6.7│Monument al Eroilor│Str. Republicii 15 │1938 construitã │ │Proprietate │
│ │ │ │Amplasat lângã Biserica │de Societatea │ │publicã a │
│ │ │ │din centru │Naţionalã │ │oraşului │
│ │ │ │ │"Cultul Eroilor"│ │ │
└───┴──────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┘

CAP. Reţele, branşamente, centrale termice şi alte asemenea bunuri destinate prestãrilor de
servicii locale
┌───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│ 1.8.6.│Reţele apã │ │ │ 402,16│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│ 1.86.│Conducte refulare │ │ │ 64.816,84│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│ 1.8.4.│Canal colector │ │ │ 6.770,57│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│1.8.4. │Canal colector │ │ │ 7,65│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│1.8.1.3│Cãmin de vizitare │ │ │ 167,46│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│1.8.1.3│Cãmin de rupere │ │ │ 167,01│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│1.8.1.3│Decantor │ │ │ 59,63│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│ 1.8.4.│Canal beton │ │ │ 180,38│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│ 1.8.4.│Canal beton │ │ │ 136,45│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│ 1.8.7.│Racord canal │ │ │ 138,10│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│ 1.8.7.│Canalizare bloc │ │ │ 1.042,25│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│ 1.8.7.│Canalizare menajerã │ │ │ 39.316,91│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│ 1.8.7.│Canalizare pluvialã │ │ │ 22.078,81│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│ 1.8.7.│Extindere canal │ │ │ 570,09│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│1.3.7.1│Drum acces staţie epurare │ │ │ 292,08│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│1.8.1.3│Denisipator │ │ │ 217,65│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│1.8.1.3│Decantor secundar │ │ │ 1.117,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│1.8.1.3│Biofiltru │ │ │ 260,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│1.8.1.4│Platformã │ │ │ 755,46│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│1.6.3.1│Împrejmuire │ │ │ 26,74│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│1.8.4. │Canal menajer │ │ │ 209,74│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│1.8.1.3│Decantor │ │ │ 2.648,66│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│1.6.5. │Centralã termicã A.V. │ │1975│ 6.041,02│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│1.6.5. │Centralã termicã zona centru │ │1975│ 166,29│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│1.8.1.3│Clãdiri manevre vane │ │1975│ 1,82│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│1.8.1.3│Clãdiri staţie pompe │ │1975│ 363,70│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│ 1.6.4.│Clãdiri mecanic staţie │ │ │ 104,65│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│1.8.1.3│Clãdiri vane staţie pompe │ │ │ 481,26│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│1.8.1.3│Clãdiri staţie pompe │ │ │ 10.161,75│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│1.8.1.3│Clãdiri staţie pompe hidrofor │ │ │ 366,75│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│1.8.1.3│Cãmin pentru armãturi │ │ │ 44,28│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│1.8.1.3│Rezervoare acoperite │ │ │ 1.071,21│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│1.8.1.3│Rezervoare acoperite │ │ │ 392,05│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│1.8.1.3│Rezervor semiîngropat │ │ │ 1.086,01│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│ 1.8.4.│Canal de golire rezervor │ │ │ 91,99│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│ 1.8.3.│Captare Sunãtoarea │ │ │ 63,94│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│1.6.3.2│Împrejmuire Captare Sunãtoarea│ │ │ 5,94│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│1.6.3.2│Împrejmuire bazin Pripon │ │ │ 132,99│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1977│ 28,87│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1953│ 919,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1952│ 6,15│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1963│ 8,29│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1964│ 97,13│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1957│ 6,74│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│ 1.8.4.│Reţea apã │ │1966│ 192,36│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1964│ 48,43│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1973│ 130,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1973│ 373,31│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1973│ 497,96│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1973│ 14,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1974│ 143,15│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1974│ 157,40│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│1.8.1.0│Tuburi infiltrare │ │1978│ 2.612,92│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│ 1.8.6.│Batardou │ │1978│ │Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│ 1.8.6.│Cãmin vane manevrare │ │1978│ 513,41│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│1.8.1.3│Bazin infiltrare │ │1978│ 2.620,34│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│ 1.8.6.│Conducte apã │ │1978│ 240,80│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│ 1.8.6.│Cãmin legãturi │ │1978│ 800,27│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│ 1.8.6.│Platformã │ │1978│ 1.899,07│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│ 1.8.6.│Conducte refulare │ │1978│ 14.212,28│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│1.8.1.3│Bazin │ │1978│ 968,91│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│1.8.1.3│Filtre reţele canal staţie │ │1978│ 28,70│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│1.8.1.3│Cãmin vane instal. hidraulicã │ │1978│ 218,47│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│1.8.1.3│Instalaţie utilizare pompe │ │1978│ 13,04│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│1.8.1.3│Instalaţie electrorezervor │ │ │ 5,61│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│1.8.1.3│Instalaţie subteranã hidro │ │ │ 34,99│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│1.8.1.3│Instalaţie staţie pompe │ │ │ 977,90│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│1.4.2.2│Cãmin + Diguri de apãrare │ │ │ 21.312│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│1.6.3.2│Împrejmuire │ │ │ 755,43│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│1.6.1.1│W.C. │ │ │ 44,06│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│1.6.3.2│Împrejmuire rezervor │ │ │ 7,11│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│1.7.2.2│Instalaţie electricã subteranã│ │ │ 349,97│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│ 1.8.6.│Racord canalizare │ │ │ 1.166,85│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│1.8.1.3│Rezervor alimentare cu apã │ │ │ 4.657,17│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│ 1.8.4.│Canale colectoare │ │ │ 343,03│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│ 1.8.6.│Conducte ocolire │ │ │ 491,39│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│ 1.8.4.│Canale pentru evacuare │ │ │ 105,62│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│1.8.1.3│Instalaţie alimentare apã │ │ │ 105,64│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│1.8.1.3│Conducte tehnologice │ │ │ 2.378,79│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│ 1.8.2.│Drenuri tubulare de puţ │ │ │ 9.320,08│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│ 1.8.6.│Alimentare cu apã │ │ │ 1.196,77│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│1.7.1.2│Alimentare energie electricã │ │ │ 307,73│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│ 1.8.6.│Reţea apã │ │1980│ 468,40│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│1.7.1.2│Reţele electrice şi iluminat │ │1989│ 219,63│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│ 1.8.6.│Alimentare apã │ │1984│ 618,71│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│1.9.2.1│Reţele termice │ │ │ 4.199│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│1.9.2.1│Reţele termice │ │ │ 1.605,15│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│1.9.2.1│Reţele termice │ │ │ 2.606,22│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 757,28│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 23,46│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 1.935,93│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 1.935,45│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 1.025,94│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 928,21│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│1.9.2.2│Reţele termice │ │ │ 847,01│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│ 1.8.6.│Reţele termice │ │ │ 741,32│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│ 1.8.6.│Alimentare apã │ │ │ 4.610,51│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│ 1.8.6.│Reţele apã │ │ │ 501,32│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│ 1.8.6.│Reţele apã │ │ │ 9.732,78│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│100│ 1.6.5.│Inst. Centralã termicã A.V. │ │ │ 572,05│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│101│ 1.6.5.│Instalaţie centralã termicã │ │ │ 168,80│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│102│2.1.6. │Autotransformator 150 kw │ │ │ 223,92│Invest. │
│ │3.1. │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│103│2.1.6.5│Vanã servo-motor │ │ │ 53,97│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│104│ 1.8.8.│Staţie epurare │ │ │ 14.576,41│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│105│ 1.8.6.│Reţea apã │ │ │ 654,72│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│106│ 1.8.7.│Reţele canalizare │ │ │ 302,58│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│107│ 1.8.7.│Reţele canalizare │ │ │ 128,19│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│108│ 1.8.7.│Racord canalizare │ │ │ 559,69│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│109│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 745,28│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│110│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 613,08│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│111│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 834,12│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│112│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 2.010,77│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│113│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 759,90│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│114│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 1.003,94│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│115│ 1.8.7.│Reţea canalizare │ │ │ 801,06│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│116│ 1.8.7.│Canalizare pluvialã │ │ │ 196,53│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│117│ 1.8.7.│Racord canalizare │ │ │ 1,05│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│118│ 1.8.7.│Racord canalizare │ │ │ 3,16│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│119│ 1.8.7.│Reţea apã │ │1975│ 388,40│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│120│1.7.1.2│Reţea alimentare energie │ │ │ 12,50│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│121│1.6.1.1│Closet cu vane │ │ │ 171,12│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┴──────────┼─────────────┤
│122│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Eternitãţii - 23 branşa- │1975- 33.925│Invest. │
│ │ │ │mente │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│123│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. V. Alecsandri - 22 bran- │1975- 32.450│Invest. │
│ │ │ │şamente │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│124│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. M. Eminescu - 24 bran- │1975- 35.400│Invest. │
│ │ │ │şamente │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│125│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ion Creangã - 19 branşa- │1975- 28.025│Invest. │
│ │ │ │mente │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│126│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Al. Nucilor - 15 branşamente │1975- 22.125│Invest. │
│ │ │ │ │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│127│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. G. Coşbuc -22 branşamente│1975- 32.450│Invest. │
│ │ │ │ │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│128│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Caraiman - 40 branşamente│1975- 59.000│Invest. │
│ │ │ │ │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│129│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Victoriei -96 branşamente│1975- 141.600│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│130│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Plt. Rãdulescu - 79 bran-│1975- 116.525│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│131│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Cap. Dumitrache -54 bran-│1975- 79.650│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│132│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Carierei - 10 branşamente│1975- 14.750│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│133│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Frãsinetului - 40 branşa-│1975- 59.000│Invest. │
│ │ │ │mente │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│134│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Rãzboieni -35 branşamente│1975- 51.625│Invest. │
│ │ │ │ │2006│ │proprie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│135│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Armata Poporului-67 bran-│1975- 98.825│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│136│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ştefan cel Mare -71 bran-│1975- 104.725│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│137│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Zimbrului - 8 branşamente│1975- 11.800│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│138│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Panduri - 13 branşamente │1975- 19.175│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│139│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Plantelor -11 branşamente│1975- 16.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│140│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Dumbrava Roşie - 9 bran- │1975- 13.275│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│141│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Fdt. Cocora - 10 branşamente │1975- 14.750│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│142│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Cãlugãreni-27 branşamente│1975- 39.825│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│143│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Morii - 48 branşamente │1975- 70.800│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│144│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │B-dul Nou - 27 branşamente │1975- 39.825│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│145│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ion Manolescu - 14 bran- │1975- 20.650│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│146│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Al. Toporaşi - 23 branşamente │1975- 33.925│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│147│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Copenhaga - 7 branşamente│1975- 10.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│148│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │B-dul Eroilor - 47 branşamente│1975- 69.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│149│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Al. Parcului - 7 branşamente │1975- 10.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│150│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Rândunelelor - 15 bran- │1975- 22.125│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│151│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ocinei - 105 branşamente │1975- 154.875│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│152│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Plaiului - 49 branşamente│1975- 72.275│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│153│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Teilor - 19 branşamente │1975- 28.025│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│154│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Viitorului-55 branşamente│1975- 81.125│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│155│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Republicii - 350 bran- │1975- 516.250│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│156│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Armoniei - 29 branşamente│1975- 42.775│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│157│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Aviatorilor - 14 bran- │1975- 20.650│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │ │ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│158│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Fragilor - 5 branşamente │1975- 5.000│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│159│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Unirii - 11 branşamente │1975- 16.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│160│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Al. I. Cuza - 25 bran- │1975- 36.875│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│161│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. 1 Mai - 58 branşamente │1975- 85.550│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│162│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Bucegi - 87 branşamente │1975- 128.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│163│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. V. Onei - 17 branşamente │1975- 25.075│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│164│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. V.Cãruntei-43 branşamente│1975- 63.425│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│165│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Griviţei - 51 branşamente│1975- 75.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│166│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. 30 Decembrie - 175 bran- │1975- 258.125│Invest. pro- │
│ │ │ │şamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│167│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Al. Crângaşi - 8 branşamente │1975- 11.800│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│168│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Lazului - 14 branşamente │1975- 20.650│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│169│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Putna - 18 branşamente │1975- 26.550│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│170│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Primãverii - 21 branşa- │1975- 30.975│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│171│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Libertãţii - 170 branşa- │1975- 250.750│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│172│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Liniştei - 31 branşamente│1975- 45.725│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│173│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. 23 August - 226 branşa- │1975- 333.350│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│174│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Munteniei - 7 branşamente│1975- 10.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│175│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Goarnei - 7 branşamente │1975- 10.325│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│176│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ardealului - 35 branşa- │1975- 51.625│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│177│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Banatului -25 branşamente│1975- 36.875│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│178│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Moldovei - 24 branşamente│1975- 35.400│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│179│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Şipot - 15 branşamente │1975- 22.125│Invest. pro- │
│ │ │ │ │ │ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│180│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Crizantemelor-26 branşa- │1975- 38.350│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│181│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Muncii - 83 branşamente │1975- 122.425│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│182│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Panselelor-26 branşamente│1975- 38.350│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│183│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Cerbului - 10 branşamente│1975- 14.750│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│184│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Porumbari- 17 branşamente│1975- 25.075│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│185│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Colinei - 76 branşamente │1975- 112.100│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│186│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Sunãtorii-153 branşamente│1975- 225.675│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│187│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Dunãrii - 57 branşamente │1975- 84.075│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│188│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Rãgman - 30 branşamente │1975- 44.250│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│189│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Piatrã Arsã - 18 branşa- │1975- 26.550│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│190│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Oltului - 11 branşamente │1975- 16.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│191│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Jiului - 22 branşamente │1975- 32.450│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│192│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Naţiunii - 20 branşamente│1975- 29.500│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│193│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Col. Popovici-84 branşa- │1975- 123.900│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│194│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Gurga - 29 branşamente │1975- 42.775│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│195│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Pãcii - 28 branşamente │1975- 41.300│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│196│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Miron Cãproiu-145 branşa-│1975- 213.875│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│197│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Rãsãritului - 21 branşa- │1975- 30.975│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│198│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Orizontului - 14 branşa- │1975- 20.650│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│199│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Tineretului-Trandafirilor│1975- 53.100│Invest. pro- │
│ │ │ │- 36 branşamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│200│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Ghindei - 11 branşamente │1975- 16.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│201│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Poieniţei-106 branşamente│1975- 156.350│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│202│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Oituz - 18 branşamente │1975- 26.550│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│203│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Coştilei - 11 branşamente│1975- 16.225│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│204│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Gãrii - 121 branşamente │1975- 178.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│205│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Plevnei - 74 branşamente │1975- 109.150│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│206│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. fizice │Str. Parâng - 1 branşamente │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│207│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. 23 August - 8 branşamente│1975- 11.800│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│208│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. 30 Decembrie - 8 branşa- │1975- 11.800│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│209│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Al. Parcului - 60 branşamente │1975- 88.500│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│210│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Cocora - 1 branşamente │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│211│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Al. Nucilor - 3 branşamente │1975- 4.425│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│212│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Banatului - 1 branşamente│1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│213│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Bd. Eroilor - 4 branşamente │1975- 5.900│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│214│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Bd. Nou - 2 branşamente │1975- 2.950│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│215│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Bucegi - 5 branşamente │1975- 7.375│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│216│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Caraiman - 1 branşamente │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│217│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Colinei - 2 branşamente │1975- 2.950│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│218│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Col. Popovici - 6 branşa-│1975- 8.850│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│219│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Ion Creangã-1 branşamente│1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│220│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Dumbrava Roşie- 2 branşa-│1975- 2.950│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│221│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Frãsinetului - 1 branşa- │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│222│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Gãrii - 2 branşamente │1975- 2.950│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│223│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Griviţei - 9 branşamente │1975- 13.275│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│224│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Libertãţii- 6 branşamente│1975- 8.850│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│225│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Miron Cãproiu - 5 branşa-│1975- 7.375│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│226│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Morii - 3 branşamente │1975- 4.425│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│227│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Naţiunii - 1 branşamente │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│228│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Ocinei - 15 branşamente │1975- 22.125│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│229│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Panduri - 1 branşamente │1975- 1.700│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│230│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Plaiului - 1 branşamente │1975- 2.000│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│231│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Plevnei - 2 branşamente │1975- 3.000│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│232│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Poieniţei - 1 branşamente│1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│233│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Panduri - 1 branşamente │1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│234│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Rãzboieni - 1 branşamente│1975- 1.475│Invest. pro- │
│ │ │ │ │ │ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│235│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Republicii-80 branşamente│1975- 118.000│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│236│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Ştefan cel Mare-1 branşa-│1975- 1.850│Invest. pro- │
│ │ │ │mente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│237│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Sunãtorii - 3 branşamente│1975- 4.500│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│238│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Tineretului-Trandafirilor│1975- 3.200│Invest. pro- │
│ │ │ │2 branşamente │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│239│ 1.8.6.│ranşamente apã pers. juridice │tr. V.Alecsandri-2 branşamente│1975- 3.350│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│240│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Victoriei -13 branşamente│1975- 19.500│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│241│ 1.8.6.│Branşamente apã pers. juridice│Str. Viitorului -4 branşamente│1975- 6.100│Invest. pro- │
│ │ │ │ │2006│ │prie sau │
│ │ │ │ │ │ │contrib. │
│ │ │ │ │ │ │cetãţeni │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│242│ │Rezervor apã Plai - Belia │ │1991│ 17.644,27│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│243│ │Racord electric Plai - Belia │ │1991│ 13.309,95│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│244│ │Bazin captare apã Plai - Belia│ │1991│ 14.329,94│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│245│ │Staţie epurare │ │1999│386.203,05│Invest. │
│ │ │ │ │ │ │proprie │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│246│ │Conductã Ø'4f 20" │L = 5.950 m │2001│ -│Donaţie │
│ │ │ │ │ │ │Romgaz Mediaş│
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│247│ │Conductã Ø'4f 16" │L = 4.850 m │2001│ -│Donaţie │
│ │ │ │ │ │ │Romgaz Mediaş│
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘

CAP. Poduri, podeţe, punţi pietonale
┌───┬────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │dirii - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãrii │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│1.3.17.1│Punte pietonalã │Str. 23 August - │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│ │traversare Cacova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 10 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din metal şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│1.3.17.2│Podeţ Fdt. Sipot │Fdt Sipot │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Traversare Cacova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 6 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│1.3.17.2│Podeţ peste Cacova │Fdt Sipot │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Traversare Cacova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 3 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din beton │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│1.3.17.2│Podeţ str. Piatrã Arsã │Str. Piatrã Arsã │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Traversare Cacova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 6 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│1.3.17.2│Podeţ str. Crizantemelor │Str. Crizantemelor │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Traversare Cacova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 3 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 3 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din beton │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│1.3.17.2│Punte pietonalã │Str. Libertãţii. Traversare │ │ │Proprietate │
│ │ │str. Libertãţii- Lângã Şcoala│L = 12 m │ │ │publicã a │
│ │ │Breaza de Jos │l = 1 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │construit din beton şi oţel │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│1.3.17.2│Punte pietonalã │Halta Breaza │ │ │Proprietate │
│ │ │Breaza - Cornu │Traversare râul Prahova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 200 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1,5 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│1.3.17.1│Punte pietonalã Breaza - │Halta Nistoreşti │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│Halta Nistoreşti │Traversare râul Prahova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 200 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1,5 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│1.3.17.1│Punte pietonalã Halta Breaza │Halta Breaza Nord │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│Nord - Cartier Podu Corbului │Traversare râul Prahova │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 200 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1,5m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│1.3.17.1│Podeţ Str. Oltului │Str. Oltului traversare │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│ │valea Câmpului │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 10 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 2 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│1.3.17.2│Punte pietonalã str. │Str. Republicii │ │ │Proprietate │
│ │ │Republicii │Traversare Valea Câmpului │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 12 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi beton │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│1.3.17.1│Podeţ Valea Tarsei │Drum Nou, pct. Valea Morii │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│ │Traversare Tarsa │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 8 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│1.3.17.1│Podeţ Valea Tarsei │Punct David │ │ │Proprietate │
│ │1.3.17.2│ │Traversare Tarsa │ │ │publicã a │
│ │ │ │L = 12 m │ │ │oraşului │
│ │ │ │l = 1 m │ │ │ │
│ │ │ │construit din oţel şi lemn │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│1.3.17.2│Pasarela din cartier │Podu - Vadului │ │ │Proprietate │
│ │ │Podu - Vadului │Traversare râul Prahova │ │ │publicã a │
│ │ │ │Face legãtura DN1 │ │ │oraşului │
│ │ │ │şi oraşul Breaza │ │ │ │
│ │ │ │L = 40 m │ │ │ │
│ │ │ │l = 8 m │ │ │ │
│ │ │ │asfalt şi oţel │ │ │ │
└───┴────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘ANEXA 2

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Gornet-Cricov
┌───┬───────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┐
│Nr.│Cod de │ Denumirea bunului │ Elemente de │Anul│ Valoarea │ Situaţia │
│crt│clasi- │ │ identificare │do- │ de │ juridicã │
│ │ficare │ │ │bân-│ inventar │ │
│ │ │ │ │diri│ - lei - │ │
│ │ │ │ │sau,│ │ │
│ │ │ │ │dupã│ │ │
│ │ │ │ │caz,│ │ │
│ │ │ │ │dãri│ │ │
│ │ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │ │fo- │ │ │
│ │ │ │ │lo- │ │ │
│ │ │ │ │sin-│ │ │
│ │ │ │ │ţã │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│ │Fântânã pod Gornet Cricov │Vecini: E - Popescu Lucia │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102C │ │ │publicã a │
│ │ │ │ S - drum sãtesc │ │ │comunei, po-│
│ │ │ │ N - valea Mocanului │ │ │trivit Hotã- │
│ │ │ │ │ │ │rârii Consi- │
│ │ │ │ │ │ │liului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│ │Fântânã pod Tarculesti │Vecini: E - Macovei Ecaterina │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102C potrivit │ │ │publicã a │
│ │ │ │ S - Burducea Tudor │ │ │comunei, │
│ │ │ │ N - DJ 102 C │ │ │potrivit │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│ │Fântânã la Stelian Piron │Vecini: E - Ştefãnescu Tania │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - DJ │ │ │publicã a │
│ │ │ │ N - Stanciu Paraschiva│ │ │comunei, po- │
│ │ │ │ │ │ │trivit Hotã- │
│ │ │ │ │ │ │rârii Consi- │
│ │ │ │ │ │ │liului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│ │Fântânã la Puiu Dinescu │Vecini: E; N - DJ 102 C │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - Dinescu Nicolae │ │ │publicã a │
│ │ │ │ S - drumul morii │ │ │comunei, po- │
│ │ │ │ │ │ │trivit Hotã- │
│ │ │ │ │ │ │rârii Consi- │
│ │ │ │ │ │ │liului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│ │Fântânã la Nicolescu Ghe. │Vecini: E - Dima Ghe. │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - Nicolescu Ghe. │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - DJ 102 R │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│ │Fântânã la Stoica Margarit │Vecini: E - Stoica C-tin │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; N - DJ 102R │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - Stoica Margarit │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│ │Fântânã la Toroapa │Vecini: E - Gheorghe Valerica │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; N - DJ 102 R │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - Calin Constanta │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│ │Fântânã la Han │Vecini: E - Iancu Tudor │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - DC potrivit │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Gheorghe Petre │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotã- │
│ │ │ │ │ │ │rârii Consi- │
│ │ │ │ │ │ │liului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│ │Fântânã Fundatura │Vecini: E; V; N - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Tudor Petre │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│ │Fântânã Iancu Coman │Vecini: E; S - Stãnculescu │ │ │Proprietate │
│ │ │ │Marius │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │V - Iancu Coman │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │N - DC │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│ │Fântânã Vulturu C-tin │Vecini: E; V; S - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │N - Vulturu C-tin. │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│ │Fântânã Tinisoara │Vecini: E - Iancu Ruxandra │ │ │Proprietate │
│ │ │ │V - Cazacu Gheorghe │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │S - DJ 102R │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │N - Ianculescu Cristian │ │ │vit Hotãrâ- │
│ │ │ │ │ │ │rii Consili- │
│ │ │ │ │ │ │ului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│ │Fântânã Udrescu │Vecini: E; V; S - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N - Udrescu Petre │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│ │Fântânã la Popa │Vecini: E - Dinica Ioana │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S; N - DC │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│ │Fântânã la Rosca │Vecini: E - Dinica C-tin. │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; N - Dutulescu Ion │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - cale acces │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│ │Fântânã la Cojocaru │Vecini: E; S - Gheorghe │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ Petre │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ V - Coman Smaranda │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ N - DC │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│ │Fântânã la Raduta │Vecini: E - Raduta Nicolae │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V;S - DC │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Ion Jan │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│ │Fântânã la Jan Corciu │Vecini: E; V; S - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N - Ion Jan │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│ │Fântânã la Nicodinoaia │Vecini: E - Nitu Mihalache │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S; N - DC │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│ │Fântânã pod Valea Mocanului │Vecini: E - DJ 102C │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - izvor Valea │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ Mocanului │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ N - Ilie Petre │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│ │Fântânã Primãrie │Vecini: E; S; N - Primãria │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102C │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│ │Fântânã la lacuri │Vecini: E - cale acces │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - Gheorghe C-tin.│ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Negulescu Ghe. │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│ │Fântânã la Stoica │Vecini: E - Stoica Petronel │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V; S - DJ 102 C │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Stoica Nicolae │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│ │Fântânã la Cojocaru │Vecini: N; S; E; V - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│ │Fântânã la "Douã Fântâni" │Vecini: N; S; E; V - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│ │Fântânã la Oprea │Vecini: N; E - Oprea Ion │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S; V - DC │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│ │Fântânã la Iordache │Vecini: S; E; V - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N - Ioniţã Iordache │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│ │Fântânã la Bãdescu │Vecini: N; V; E - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Silvia Bãdescu │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│ │Fântânã Valea Lidii │Vecini: N; V; E - V. Lidii │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Miclescu Aurel │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│ │Fântânã Hanu Zotii │Vecini: N; S; E; V - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│ │Fântânã Samoila │Vecini: N; V; E - drum acces │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Samoila Ana │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│ │Fântânã la Ciubuc │Vecini: N; E - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102C │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - Drãghici Maria │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│ │Fântânã la Nae Croitoru │Vecini: N; S; E - DJ 102C │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - Toma Gheorghe │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│ │Fântânã la Pãun │Vecini: S; V; E - Dumitru │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ Grigore │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - drum sãtesc │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│ │Fântânã la Valea Lidii │Vecini: S; E - V. Lidii │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - drum satesc │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Ioniţã Ghe. │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│ │Fântânã la Homorceanu │Vecini: E - Homorceanu Lina │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N; S; V - drum sãtesc │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│ │Bazin colector de la fântâni │Vecini: S; V; E - drum sãtesc │ │ │Proprietate │
│ │ │Valea Lidii │ N - Stoica Ion │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│ │Fântânã de la Manciu Tudor │Vecini: N; E - Manciu Tudor │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S; V - drum acces │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│ │Fântânã la Toma Dumitru │Vecini: E - Pãun Gheorghe │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N; V - drum acces │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - Toma Dumitru │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│ │Fântânã de la Gura Vãii │Vecini: N; S; E - DJ 102C │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - Ceaus Floarea │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│100│ │Fântânã la Piţigoi │Vecini: E - DJ 102C │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S; V - Gheorghe │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ Grigore │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ N - Cârstea Maria │ │ │vit Hotãrâ- │
│ │ │ │ │ │ │rii Consiliu-│
│ │ │ │ │ │ │lui Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│101│ │Fântânã la Moş Pompile │Vecini: S; V; E - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N - Toader Ion │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│102│ │Fântânã la Jandaroi │Vecini: N; S; E - Boiangiu │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ Marian │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ V - DJ 102C │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│103│ │Fântânã la Drãghici │Vecini: N; V; E - DC │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Drãghici │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ Alexandrina │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│104│ │Fântânã "În Nuci" │Vecini: V; E - Ilie Ion │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S - Ilie Gheroghe │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - DC │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│105│ │Fântânã la Moş Chertelea │Vecini: S; V; E - Cârstea │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ Nicolae │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - drum acces │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│106│ │Cişmeaua "la pompã" │Vecini: S; E - Cârstea Andrei │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102 │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - DC │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│107│ │Fântânã la Cruce │Vecini: E - Barlaboi Ion │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ N; V - DJ 102M │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - DC 49 │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│108│ │Fântânã la Munteanu │Vecini: N; V; E - DC 49 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S -Roşu Vasile │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│109│ │Fântânã la Şcoalã │Vecini: N; E - DC 49 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ S; V - Grãdiniţa │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│110│ │Fântânã la Cruce │Vecini: S; E - DC 49 │ │ │Proprietate │
│ │ │ │ V - drum sãtesc │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ N - Stoica Eugenia │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
├───┼───────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┤
│111│ │Dispensar uman │Vecini: N; E - Boltasu Dumitru│2003│ │Proprietate │
│ │ │ │ V - DJ 102 C │ │ │publicã a co-│
│ │ │ │ S - Duţã Lucian │ │ │munei, potri-│
│ │ │ │ │ │ │vit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 11/2003 │
└───┴───────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────────┘


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016