Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 240 din 27 martie 2012  pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala privind parteneriatul si sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale si de coeziune ale UE in Romania si modernizarea administratiei publice, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 240 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala privind parteneriatul si sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale si de coeziune ale UE in Romania si modernizarea administratiei publice, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 10 aprilie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aprobã Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondialã privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012.

                                 PRIM-MINISTRU
                             MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                         Ministrul afacerilor europene,
                                 Leonard Orban

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Anton Niculescu,
                                secretar de stat

                Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                               Cristian Petrescu

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                                Alexandru Nazare

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                              Lucian Nicolae Bode

             p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                              Nicolae Ivãşchescu,
                                secretar de stat

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Mihai Caprã,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Bogdan Alexandru Drãgoi

    Bucureşti, 27 martie 2012.
    Nr. 240.

                            MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
                   între Guvernul României şi Banca Mondialã
       privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor
                      structurale şi de coeziune ale UE în
                România şi modernizarea administraţiei publice*)
__________
    *) Traducere.

    I. Preambul
    1. Având în vedere faptul cã Guvernul României şi Banca Mondialã (denumite în continuare pãrţile) recunosc existenţa unei colaborãri bune şi îndelungate între pãrţi în domeniul finanţãrii investiţiilor, dezvoltãrii capacitãţii administrative şi al altor necesitãţi de dezvoltare ale României din perioada de tranziţie, de aderare la Uniunea Europeanã şi din perioada crizei economice actuale;
    2. Având în vedere faptul cã pãrţile recunosc importanţa relaţiilor dintre România şi Comisia Europeanã, în special de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, 1 ianuarie 2007;
    3. Având în vedere cã pãrţile recunosc importanţa majorã a finanţãrii pe care România ar urma sã o primeascã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (denumite împreunã în continuare fondurile structurale şi de coeziune), în valoare de 19,7 miliarde euro, pentru perioada de programare 2007-2013, şi considerã cã aceasta reprezintã o oportunitate fãrã precedent pentru România de a accelera redresarea în urma crizei şi de a investi în îmbunãtãţirile atât de necesare din domeniul transportului şi infrastructurii de mediu, în îmbunãtãţirea competenţelor, modernizarea administraţiei publice şi consolidarea bazei de competitivitate viitoare şi a bazei pentru o creştere inteligentã, sustenabilã şi incluzivã;
    4. Având în vedere faptul cã Guvernul României este hotãrât sã creascã rata şi calitatea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune printr-un management mai bun, prin valorificare şi implementare, iar pentru a valorifica experienţa internaţionalã, Guvernul României a solicitat asistenţa Bãncii Mondiale în acest efort, în vederea consolidãrii capacitãţii sale de formulare a politicilor şi strategiilor, de planificare sectorialã şi a proiectelor, de elaborare şi implementare a lor;
    5. Având în vedere faptul cã valoarea consultanţei şi asistenţei pe care Banca Mondialã o poate furniza Guvernului României este recunoscutã ca importantã şi necesarã pentru România, atât pentru implementarea cu succes a proiectelor care vor fi finanţate din fondurile structurale şi de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013, cât şi pentru pregãtirea temeinicã a României pentru viitoarea perioadã de programare 2014-2020;
    6. Având în vedere faptul cã Banca Mondialã este consideratã calificatã pentru a sprijini Guvernul României în ceea ce priveşte necesitãţile sale de dezvoltare şi finanţare, în acest context ajungându-se la o înţelegere cu Comisia Europeanã cã este adecvat pentru România sã valorifice experienţa acumulatã din realizarea cu Banca Mondialã a analizelor funcţionale şi sã foloseascã fondurile structurale şi de coeziune pentru a finanţa consultanţa şi asistenţa furnizatã de Banca Mondialã, asigurând respectarea cerinţelor necesare privind achiziţiile publice şi gestiunea financiarã;
    7. În acest scop, pãrţile au convenit acest memorandum de înţelegere (denumit în continuare memorandum), dupã cum urmeazã:

    II. Tipuri de servicii ce vor fi furnizate
    8. Pentru a sprijini pe deplin realizarea agendei de reformã structuralã a Guvernului României şi intenţia acestuia de a utiliza complet şi eficient resursele aferente fondurilor structurale şi de coeziune pentru perioada actualã de programare, 2007-2013, precum şi pentru perioada viitoare de programare, 2014-2020, în vederea acoperirii necesitãţilor de dezvoltare a României, se anticipeazã cã sprijinul Bãncii Mondiale se va concentra pe o serie de domenii specifice esenţiale care vor include, dar nu se vor limita la:
    - domeniul 1: sprijin orizontal pentru consolidarea capacitãţii administrative a instituţiilor publice cu rol de autoritãţi de management, organisme intermediare şi beneficiari publici ai fondurilor structurale şi de coeziune şi pentru optimizarea cadrului legislativ naţional şi de reglementare cu impact asupra absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune; şi
    - domeniul 2: nevoi specifice referitoare la implementarea programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune.

    III. Domeniile serviciilor de consultanţã şi asistenţã ale Bãncii Mondiale
    9. Urmãtoarele sectoare au fost identificate de cãtre Guvernul României la momentul semnãrii acestui memorandum ca fiind cele în care este necesarã cel mai urgent expertiza tehnicã a Bãncii Mondiale, precum şi sprijinul acesteia în vederea consolidãrii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune: (i) sectorul de mediu; (ii) transporturile; (iii) politica pentru zonele sãrace şi defavorizate economic; (iv) adaptarea la schimbãrile climaterice; (v) dezvoltarea regionalã; (vi) reforma administraţiei publice, inclusiv a relaţiilor dintre administraţia centralã şi administraţia localã; (vii) coordonarea acţiunilor la nivel central; şi (viii) dezvoltarea resurselor umane.
    10. În orice moment înainte de încetarea valabilitãţii acestui memorandum, Guvernul României poate solicita Bãncii Mondiale servicii în orice alt sector sau domeniu. Sub rezerva existenţei unei expertize corespunzãtoare şi a disponibilitãţii personalului, precum şi în conformitate cu mandatul sãu, Banca Mondialã va depune toate eforturile pentru a rãspunde în mod pozitiv la solicitarea Guvernului. Astfel de servicii suplimentare vor fi stabilite prin acord comun între pãrţi sub forma unui schimb de scrisori între Ministerul Afacerilor Europene, reprezentând Guvernul României, şi Banca Mondialã.
    11. Acorduri de servicii de consultanţã menţionând exact domeniul de aplicare a serviciilor ce urmeazã a fi furnizate de Banca Mondialã vor fi semnate cu autoritãţile de management relevante şi cu beneficiarii finali (dacã este cazul) ai proiectelor respective. În scopul acestui memorandum, beneficiarii sunt definiţi ca entitãţi publice din România, responsabile de iniţierea sau de iniţierea şi implementarea operaţiunilor, realizând un proiect individual şi primind fonduri din fondurile structurale şi de coeziune. Beneficiarul, astfel cum este definit în programele operaţionale respective, va fi cealaltã parte în acordurile de servicii de consultanţã cu Banca Mondialã. Aceste acorduri vor intra în vigoare la data semnãrii lor de cãtre pãrţi.
    12. Acest memorandum acoperã serviciile de consultanţã şi asistenţã ale Bãncii Mondiale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune utilizate de România.
    13. Detaliile convenite şi modalitãţile de conformare cu cerinţele unei bune gestiuni financiare constituie anexã la acest memorandum.

    IV. Obligaţiile pãrţilor
    14. Guvernul României, reprezentat de ministrul afacerilor europene, va coordona sprijinul furnizat de Banca Mondialã. Aceasta din urmã se angajeazã sã coopereze cu Guvernul României, reprezentat de ministrul afacerilor europene, în efortul sãu de coordonare, furnizând orice informaţie necesarã şi asigurând disponibilitatea sa de a participa la reuniuni periodice de coordonare. Implementarea acestui memorandum va fi monitorizatã în cadrul întâlnirilor de coordonare, prezidate de ministrul afacerilor europene la fiecare 6 luni, cu excepţia cazurilor în care una dintre pãrţi solicitã o reuniune ad-hoc pe o temã specificã apãrutã în implementarea acestui Memorandum. De asemenea, în scopul monitorizãrii şi coordonãrii, Banca Mondialã va transmite Ministerului Afacerilor Europene un raport executiv anual evidenţiind acţiunile întreprinse, progresul înregistrat, precum şi orice altã problemã pentru care se cere intervenţia ministrului afacerilor europene.
    15. Pãrţile la prezentul memorandum intenţioneazã sã depunã toate eforturile pentru a evita suprapunerea cu proiecte şi/sau iniţiative finanţate din alte surse de asistenţã tehnicã, fie bilaterale, fie multilaterale, inclusiv din facilitatea de asistenţã comunã pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene (JASPERS).
    16. Banca Mondialã va fi contractatã de beneficiarii fondurilor structurale şi de coeziune pentru scopurile menţionate, în conformitate cu legislaţia românã şi europeanã, respectând principiile de eficienţã, eficacitate, economie şi în conformitate cu politicile aplicabile ale Bãncii Mondiale. Orice achiziţie efectuatã de Banca Mondialã în scopul furnizãrii serviciilor va fi realizatã în conformitate cu politicile şi procedurile proprii ale Bãncii Mondiale.
    17. Pentru fiecare acord de servicii de consultanţã, Banca Mondialã, în conformitate cu politicile şi procedurile sale, va furniza beneficiarului toate informaţiile şi documentele necesare acestuia pentru a respecta în totalitate cerinţele unei bune gestiuni financiare din cadrul exigenţelor specifice utilizãrii fondurilor structurale şi de coeziune, astfel cum se menţioneazã în anexã şi în acordul de servicii de consultanţã respectiv. Dat fiind cã, în timpul implementãrii acestui memorandum şi a acordului de servicii de consultanţã, pãrţile pot face schimb de informaţii sensibile, acestea sunt de acord sã asigure o protecţie efectivã şi eficientã a confidenţialitãţii acestor informaţii.

    V. Durata şi încetarea valabilitãţii
    18. Serviciile furnizate Guvernului României de cãtre Banca Mondialã în cadrul acestui memorandum vor fi finanţate din fondurile structurale şi de coeziune alocate României. Astfel, acest memorandum îşi va înceta valabilitatea la finele perioadei de platã a fondurilor structurale şi de coeziune UE în perioada de programare 2007-2013, prevãzutã în prezent a fi 31 decembrie 2015.
    19. Dacã, în orice moment anterior datei încetãrii valabilitãţii, oricare dintre pãrţi considerã cã scopurile acestui memorandum nu pot fi îndeplinite efectiv sau în mod corespunzãtor, acest memorandum îşi poate înceta valabilitatea prin transmiterea celeilalte pãrţi a unei notificãri scrise, cu 3 luni înainte.
    20. Orice acorduri bilaterale şi memorandumuri încheiate, la care se face referire în secţiunea III 11 de mai sus, nu vor fi afectate de încetarea valabilitãţii acestui memorandum menţionatã în secţiunile 19 şi 20.
    21. Pãrţile confirmã urmãtoarele:
    (i) acest memorandum nu constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic în baza dreptului internaţional şi nu angajeazã Banca Mondialã sã furnizeze sprijin pentru o activitate sau proiect specific;
    (ii) nimic din acest memorandum nu va fi interpretat în sensul de a crea o companie mixtã, o relaţie de reprezentare sau un parteneriat legal între pãrţi; şi
    (iii) nimic din acest memorandum nu este menit sã fie sau nu trebuie sã fie interpretat ca o renunţare la privilegiile şi imunitãţile oricãrei pãrţi sau ale funcţionarilor şi angajaţilor sãi, privilegii şi imunitãţi care sunt aici în mod specific rezervate.
    22. Acest memorandum intrã în vigoare la data notificãrii de cãtre Guvernul României, trimisã pe cale diplomaticã, prin care se confirmã îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

    Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzãtor în acest scop, au semnat acest memorandum.
    Semnat la Bucureşti, la 26 ianuarie 2012, în douã exemplare originale, în limba englezã.

                           Pentru Guvernul României:
                                 Leonard Orban,
                         ministrul afacerilor europene

                             Pentru Banca Mondialã:
                               Francois Rantrua,
                                manager de ţarã


    ANEXA 1

       MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI BANCA MONDIALĂ
         Respectarea cerinţelor specifice unei buni gestiuni financiare

    I. Context
    1. Memorandumul de înţelegere (denumit în continuare memorandum) la care acest document este anexã prevede furnizarea de servicii de cãtre Banca Mondialã Guvernului României, ale cãror costuri vor fi acoperite din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene.
    2. În acest context, va fi responsabilitatea autoritãţilor de management din România, care rãspund de programele operaţionale respective în baza fondurilor structurale şi de coeziune, sã asigure legalitatea şi regularitatea utilizãrii fondurilor UE şi conformitatea cu cerinţele prevãzute în regulamentele privind fondurile structurale şi de coeziune cu privire la buna gestionare financiarã, precum şi cu toate cerinţele rezonabile ale Curţii de Conturi Europene şi ale autoritãţilor de audit din România.

    II. Costuri eligibile finanţate în cadrul acordurilor de servicii de consultanţã
    3. S-a convenit cã facturarea costurilor aferente realizãrii activitãţilor de cãtre Banca Mondialã în cadrul acordurilor de servicii de consultanţã sã se efectueze cãtre beneficiarul respectiv utilizând costurile unitare de personal (costuri zilnice), în conformitate cu categoriile relevante de experţi (experţi internaţionali seniori şi locali etc.), care includ costurile de transport şi cazare, precum şi orice alte costuri directe, toate pe bazã de recuperare a costurilor.

    III. Procesul de efectuare a plãţilor
    4. Pentru fiecare acord de servicii de consultanţã şi în conformitate cu prevederile din acordul menţionat, Banca Mondialã va furniza beneficiarului facturi, indicând costul total în baza acordurilor de servicii de consultanţã, şi documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate pentru activitãţile finanţate în baza acordurilor respective de servicii de consultanţã, toate în conformitate cu politicile Bãncii Mondiale şi regulile aplicabile de confidenţialitate şi de personal ale acesteia.
    5. Plãţile efectuate de beneficiar cãtre Banca Mondialã vor fi realizate la data primirii şi confirmãrii de cãtre beneficiar a facturilor şi documentelor justificative care dovedesc sumele facturate în baza acordului respectiv de servicii de consultanţã. Detaliile procesului de efectuare a plãţii vor fi prevãzute în acordurile respective de servicii de consultanţã încheiate cu beneficiarii serviciilor respective. Dacã se solicitã, pot fi efectuate plãţi în avans cãtre Banca Mondialã fãrã furnizarea unei garanţii de restituire a avansului, în conformitate cu prevederile fiecãrui acord de servicii de consultanţã.
    6. Înainte de efectuarea plãţii, beneficiarul poate solicita Bãncii Mondiale clarificãri rezonabile cu privire la setul agreat de facturi, contabilitate şi alte documente justificative, în conformitate cu modalitatea prevãzutã în acordul respectiv de servicii de consultanţã.
    7. Rapoarte şi rezultate
    Toate rapoartele şi rezultatele înaintate de Banca Mondialã în cadrul acordurilor de servicii de consultanţã vor fi redactate în limbile englezã şi românã şi vor conţine emblema Guvernului României, a Uniunii Europene şi a instrumentelor structurale din România, precum şi sintagma "Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin programul operaţional respectiv, de exemplu POAT 2007-2013 sau POS 2007-2013".
    8. Limba
    Limba acordurilor de servicii de consultanţã este limba englezã.

    IV. Pãstrarea evidenţei contabile şi raportarea gestiunii financiare
    9. Banca Mondialã va ţine o evidenţã a acestor documente pe o perioadã de 7 ani de la finele anului fiscal cãruia îi aparţine evidenţa respectivã, în conformitate cu politicile aplicabile Bãncii Mondiale cu privire la pãstrarea documentelor. În cazul în care aceste politici se modificã sau se completeazã pe parcursul perioadei de valabilitate a acordului de servicii de consultanţã, Banca Mondialã va informa beneficiarul despre aceste modificãri şi va discuta cu acesta modalitãţile de sprijin în vederea respectãrii politicilor UE în acest domeniu. În vederea respectãrii prevederilor privind pãstrarea documentelor aferente proiectelor finanţate de UE, Banca Mondialã - filiala din România va pãstra copii ale documentelor relevante pe o perioadã de 7 ani de la încheierea proiectelor respective.
    10. Banca Mondialã va furniza, de asemenea, raportul anual de audit, cuprinzând o declaraţie a managementului, precum şi un certificat al auditorilor externi privind caracterul adecvat al controalelor interne şi o declaraţie financiarã auditatã.
    11. În conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene, Comisia Europeanã sau autoritãţile de audit din România pot realiza verificãri ale progresului, inclusiv verificãri la faţa locului la beneficiar în privinţa proiectelor şi activitãţilor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune ale UE. În cazul în care Banca Mondialã furnizeazã servicii pentru proiectele respective finanţate din fondurile structurale şi de coeziune ale UE, Banca Mondialã este pregãtitã sã furnizeze sprijin adecvat beneficiarului pentru a rãspunde la aceste verificãri, în conformitate cu politicile Bãncii Mondiale.

    V. Verificarea
    12. Banca Mondialã va furniza, la solicitarea Guvernului României, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene, copii certificate ale facturilor şi ale tuturor documentelor justificative relevante înaintate Guvernului României în baza acordului de servicii de consultanţã respectiv, pentru a permite autoritãţilor naţionale, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene sã verifice utilizarea fondurilor Uniunii Europene de cãtre România, inclusiv legalitatea şi regularitatea acestora.
    13. Scopul unei astfel de verificãri este de a permite reprezentanţilor autoritãţilor naţionale, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi Europene sã confirme veridicitatea cererilor de platã înaintate de instituţiile respective din România. Se înţelege cã orice achiziţie efectuatã de cãtre Banca Mondialã pentru furnizarea serviciilor va fi realizatã utilizând politicile şi procedurile de achiziţie ale Bãncii Mondiale, inclusiv cu privire la pãstrarea evidenţei. Se înţelege cã o astfel de verificare va fi limitatã la informaţiile privind utilizarea finanţãrii asigurate de Comisia Europeanã din fondurile structurale şi de coeziune în baza unui acord specific de servicii de consultanţã şi cã nu va echivala cu un audit al Bãncii Mondiale.
    14. Dacã este necesarã o analizã mai extinsã, se poate transmite în mod oficial o solicitare de audit cãtre Banca Mondialã, în conformitate cu politicile şi procedurile acesteia referitoare la cooperarea cu instituţiile supreme de audit.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016