Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 210 din 28 februarie 2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007
HOTĂ?RÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. I
Dupã articolul 19 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calitãţii aerului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune:
a) art. 7(1), art. 8(3), art. 8(4), art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calitãţii aerului, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 296/1996;
b) art. 3(1), art. 4(1), art. 5(1), art. 6, art. 8(2), art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi plumb în aerul atmosferic, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 163/1999;
c) art. 3(1), art. 4, art. 7(2), art. 10(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000;
d) art. 3(3), art. 3(4), art. 7(2), art. 7(4), art. 15(1) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurãtor, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 67/2002."
ART. II
<>Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 2 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune:
a) Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de anumite substanţe periculoase, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 20/1980, modificatã prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea şi rationalizarea rapoartelor asupra implementarii anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
b) Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzatã de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunitãţii, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 64/2006;
c) Directiva Consiliului nr. 82/176/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de mercur din industria de electroliza a cloralcanilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 81/1982, modificatã de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi rationalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
d) Directiva Consiliului nr. 83/513/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de cadmiu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 291/1983, modificatã de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi rationalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
e) Directiva Consiliului nr. 84/491/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de hexaclorciclohexan, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 274/1984, modificatã de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi rationalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
f) Directiva Consiliului nr. 84/156/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de mercur din alte sectoare decât cele din industria de electroliza a cloralcanilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 74/1984, modificatã de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi rationalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
g) Directiva Consiliului nr. 86/280/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE , publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 181/1986, modificatã de Directiva Consiliului nr. 88/347/CEE privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru descãrcarea anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I a anexei la Directiva 76/464/CEE , publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 158/1988, modificatã de Directiva Consiliului nr. 90/415/CEE (anexa II), publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 219/1990, p. 49-57, şi de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi rationalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991."
2. Dupã articolul 3 din anexa "Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase" se introduce un nou articol, articolul 3^1 , cu urmãtorul cuprins:
"Art. 3^1. - (1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor va informa Comisia Europeanã, la fiecare 3 ani, asupra stadiului implementarii prevederilor prezentei hotãrâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeanã şi transmis/transmise autoritãţii publice centrale din domeniul apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare.
(3) Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani."
ART. III
<>Hotãrârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 3 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE privind protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 375/1991."
2. Dupã alineatul (1) al articolului 3 din anexa se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În situaţia în care apele prevãzute la alin. (1) sunt poluate de apele dintr-un stat membru care sunt drenate direct sau indirect, autoritatea publica centrala din domeniul apelor poate notifica aceste fapte celuilalt stat membru, precum şi Comisiei Europene.
(1^2) Statele membre implicate procedeazã, acolo unde este cazul, împreunã cu Comisia Europeanã la punerea de acord necesarã pentru identificarea surselor poluarii şi a mãsurilor care se iau pentru protejarea apelor afectate, în sensul asigurãrii conformarii cu prevederile legale."
3. Dupã alineatul (2) al articolului 3 din anexa se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor va notifica Comisiei Europene zonele vulnerabile prevãzute la alin. (2), în termen de 6 luni de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã."
4. Dupã alineatul (3) al articolului 3 din anexa se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor notifica Comisiei Europene lista cuprinzând zonele vulnerabile, revizuitã şi/sau completatã potrivit prevederilor alin. (3), în termen de 6 luni de la data revizuirii şi/sau completãrii."
5. Dupã alineatul (2) al articolului 8 din anexa se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
"(3) O data la 4 ani, comisia constituitã potrivit prevederilor art. 2 din hotãrâre va întocmi un raport în conformitate cu prevederile anexei nr. 5, raport care va fi înaintat Comisiei Europene.
(4) Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 6 luni de la încheierea perioadei de raportare de 4 ani cuprinsã în raport."
6. Articolul 9 din anexa va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor şi autoritatea publica centrala pentru agricultura, pãduri şi dezvoltare ruralã vor adopta, prin ordin comun, regulamente, metodologii şi proceduri necesare pentru implementarea prezentului plan de acţiune."
ART. IV
<>Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 6 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 135/1991, modificatã de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE privind câteva solicitãri stabilite în anexa I la Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE , publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 67/1998, şi de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1882/2003/CE de adaptare la Decizia Consiliului nr. 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asista Comisia Europeanã în exercitarea competentelor de executare prevãzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 284/2003."
2. În anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", dupã alineatul (2) al articolului 11 se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta în domeniu va monitoriza descarcarile din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, pentru a verifica conformarea cu prevederile prezentei hotãrâri, în conformitate cu prevederile art. 10 din anexa nr. 1.
(4) Informaţiile colectate de autoritatea competenta în domeniu privind evacuarea apelor uzate urbane din staţiile de epurare vor fi transmise autoritãţii publice centrale cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului în vederea realizãrii unei baze de date. Datele din aceasta baza vor fi puse la dispoziţia Comisiei Europene în termen de 6 luni de la primirea unei solicitãri în acest sens.
(5) Ghidurile privind monitorizarea evacuarilor de ape uzate urbane din staţiile de epurare şi monitorizarea receptorilor naturali în care se evacueaza ape uzate urbane vor fi elaborate în conformitate cu procedura stabilitã în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţioneazã pe lângã Comisia Europeanã."
3. În anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", alineatul (2) al articolului 12 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Fãrã a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE privind libertatea de acces la informaţiile privind mediul, autoritatea competenta în domeniu va elabora şi publica, la fiecare 2 ani, rapoarte de situaţie privind evacuarea apelor uzate urbane şi a namolului provenit din staţiile de epurare. Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor va transmite aceste rapoarte Comisiei Europene imediat dupã publicare, începând cu anul 2007."
4. În anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane", dupã alineatul (2) al articolului 12 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului va furniza Comisiei Europene toate informaţiile relevante referitoare la metodele de prelevare şi analiza aplicate.
(4) Autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului va stabili un program naţional de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane şi va furniza Comisiei Europene informaţii reactualizate privind acest program, la data de 30 iunie, la fiecare 2 ani.
(5) Metodele şi formatele de raportare care trebuie adoptate pentru raportarea privind programele naţionale se adopta de cãtre autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului, conform procedurii stabilite în cadrul Comitetului pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţioneazã pe lângã Comisia Europeanã.
(6) Autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului va mandata un reprezentant în Comitetul pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcţioneazã pe lângã Comisia Europeanã.
(7) Autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adopta în domeniul reglementat de directiva privind epurarea apelor uzate urbane."
5. La anexa nr. 3, dupã alineatul (8) al articolului 4 se introduc patru noi alineate, alineatele (8^1)-(8^4), cu urmãtorul cuprins:
"(8^1) În cazuri excepţionale, datorate unor probleme tehnice şi în sprijinul grupurilor de populaţie determinate în funcţie de considerente geografice, se poate prezenta o cerere specialã din partea autoritãţii publice centrale cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului, adresatã Comisiei Europene, pentru o prelungire a termenului de conformare, dupã caz.
(8^2) Cererea prevãzutã la alin. (8^1) trebuie motivatã în mod corespunzãtor prin descrierea dificultãţilor tehnice intampinate şi trebuie sa propunã un program de acţiune cu un calendar corespunzãtor, prin care sa se atinga obiectivul stabilit prin prezenta hotãrâre, calendar care va fi inclus în programul naţional de implementare.
(8^3) Pot fi acceptate numai motive tehnice şi nu va fi acceptatã o perioada care sa depãşeascã data de 31 decembrie 2018.
(8^4) Comisia examineazã aceasta cerere şi ia mãsurile corespunzãtoare în concordanta cu procedura stabilitã în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane."
6. La anexa nr. 3, articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) În scopul protejãrii resurselor de apa impotriva poluarii:
a) se recomanda folosirea apelor uzate şi/sau a namolurilor care conţin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinãtorilor terenurilor respective şi cu avizul autoritãţilor competente în domeniul imbunatatirilor funciare. În funcţie de natura culturii, se va cere şi avizul inspectoratului teritorial de sãnãtate publica;
b) este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum şi apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate şi epurate astfel încât acestea sa corespundã prevederilor prezentului normativ.
(2) În situaţia în care apele care aparţin teritoriului naţional sunt afectate negativ prin evacuari de ape uzate urbane provenite de la un alt stat membru, autoritatea publica centrala cu atribuţii în domeniul gospodãririi apelor şi protecţiei mediului va notifica acel stat membru şi Comisia Europeanã.
(3) Statele membre implicate organizeazã, dacã este cazul împreunã cu Comisia Europeanã, acţiunile necesare pentru identificarea evacuarilor prevãzute la alin. (2) şi iau mãsurile necesare pentru a proteja apele care sunt afectate, asigurând astfel conformarea cu prevederile legale."
ART. V
Dupã articolul 14 din anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protecţie şi ameliorare în scopul sustinerii vieţii piscicole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduc doua noi articole, articolele 15 şi 16, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor va informa Comisia Europeanã asupra stadiului implementarii prevederilor acestei hotãrâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeanã în conformitate cu procedura stabilitã la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE . Acest chestionar sau model va fi transmis autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport.
Art. 16 - (1) În scopul aplicãrii prezentei hotãrâri, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor furnizeazã Comisiei Europene informaţii referitoare la:
a) apele desemnate conform art. 4, într-o forma sintetizata;
b) revizuirea desemnãrii acestor ape, conform art. 4;
c) prevederile pentru stabilirea de noi parametri, conform art. 10;
d) derogarile de la valorile cuprinse în coloanele O ale tabelului prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor transmite Comisiei Europene, la cererea motivatã a acesteia, orice informaţie necesarã pentru aplicarea prezentei hotãrâri."
ART. VI
<>Hotãrârea Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul unic se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune Directiva Consiliului nr. 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru moluste, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 281/1979."
2. Dupã articolul 10 din anexa se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor va informa Comisia Europeanã asupra stadiului implementarii prevederilor acestei hotãrâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeanã conform procedurii stabilite la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE . Acest chestionar sau model se transmite autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport."
ART. VII
<>Hotãrârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplineascã apele de suprafata utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de mãsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publica centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului va informa Comisia Europeanã asupra stadiului implementarii prevederilor acestei hotãrâri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de asemenea şi alte directive din domeniu.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeanã, în conformitate cu procedura stabilitã la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE . Acest chestionar sau model va fi transmis autoritãţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport."
2. Dupã articolul 5 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune urmãtoarele acte normative comunitare:
a) Directiva Consiliului nr. 75/440/CEE privind cerinţele de calitate pentru apa de suprafata destinatã preparãrii apei potabile în statele membre, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 194/1975;
b) Directiva Consiliului nr. 79/869/CEE privind metodele de mãsurare şi frecventele de prelevare şi analiza a apelor de suprafata destinate preparãrii apei potabile în statele membre, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 271/1979."
ART. VIII
Dupã articolul 17 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificãrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 17^1 , cu urmãtorul cuprins:
"Art. 17^1. - Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de un an de la data aderãrii, un rezumat al inventarului naţional al echipamentelor şi materialelor care conţin compuşi desemnaţi."
ART. IX
Dupã alineatul (1) al articolului 36 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul privind stadiul implementarii dispoziţiilor prezentei hotãrâri.
(3) Raportul prevãzut la alin. (2) va fi elaborat pe baza chestionarului sau a oricãrui alt format comunicat de Comisia Europeanã în conformitate cu procedura prevãzutã la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de standardizare şi rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de raportare de 3 ani.
(4) Autoritatea competenta pentru protecţia mediului aduce la cunostinta publicului raportul prevãzut la alin. (2), în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia cãtre Comisia Europeanã.
(5) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie sa includã date reprezentative care demonstreaza respectarea prevederilor prezentei hotãrâri."
ART. X
Dupã articolul 5 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 5^1. - (1) Autoritatea competenta pentru protecţia mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deşeurilor.
(2) Raportul prevãzut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispoziţie de cãtre deţinãtorul deseului, în urma cãrora autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului poate lua decizia, în situaţii excepţionale, ca deseul specificat încadrat ca periculos nu îndeplineşte niciuna dintre proprietãţile prevãzute în anexa nr. IE la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ca deseul specificat încadrat ca nepericulos îndeplineşte una sau mai multe dintre proprietãţile prevãzute în aceeaşi anexa."
ART. XI
<>Hotãrârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1 , cu urmãtorul cuprins:
"Art. 18^1. - (1) România are obligaţia sa notifice Comisiei Europene metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantitãţilor de azbest în mediu, împreunã cu informaţiile relevante necesare evaluãrii pertinente a acestor metode.
(2) La intervale de 3 ani, România trebuie sa transmitã Comisiei Europene informaţii privind stadiul implementarii prevederilor prezentei hotãrâri, sub forma unui raport sectorial care trebuie sa acopere şi alte directive din domeniu. Acest raport se întocmeşte pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de Comisia Europeanã în conformitate cu procedura prevãzutã la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE .
Chestionarul sau schema se transmite statelor membre cu 6 luni înainte de începutul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse în raport.
(3) Atunci când este necesar, având în vedere evoluţia cunoştinţelor în domeniul medical şi progresul tehnologic, Comisia Europeanã trebuie sa transmitã în continuare propuneri care au în vedere prevenirea şi reducerea poluarii datorate azbestului, în interesul protecţiei sãnãtãţii umane şi a mediului."
2. Dupã articolul 19 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmãtorul cuprins:
"Prezenta hotãrâre transpune Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluarii mediului cu azbest, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 85/1987."
ART. XII
Actele normative prevãzute la art. I-IV şi la art. VIII, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
Ministrul mediului
şi gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

Departamentul
pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Bucureşti, 28 februarie 2007.
Nr. 210.
-----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016