Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 2.560 din 19 noiembrie 1968 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor intreprinderilor care exploateaza avioane si nave in trafic international
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 2.560 din 19 noiembrie 1968  privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor intreprinderilor care exploateaza avioane si nave in trafic international    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 2.560 din 19 noiembrie 1968 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor intreprinderilor care exploateaza avioane si nave in trafic international

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 152 din 19 noiembrie 1968
ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor întreprinderilor care exploateazã avioane şi nave în trafic internaţional, semnat la New-Delhi la 25 septembrie 1968.

ACORD
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India
pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor întreprinderilor care
exploateazã avioane şi nave în trafic internaţional

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India, dorind sa încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor întreprinderilor care exploateazã avioane şi nave în trafic internaţional, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Impozitele la care se va aplica acest acord sunt:
a) în cazul Indiei:
i) impozitul pe venit, inclusiv orice majorare asupra impozitului pe venit, stabilit pe baza Actului privind impozitele pe venituri, 43 din 1961, asa cum este modificat, şi
ii) suprataxa stabilitã pe baza Actului privind suprataxarea societãţilor (profituri), 7 din 1964, asa cum este modificat,
în cele ce urmeazã menţionate ca "impozit indian";
b) în cazul României:
impozitul pe venit stabilit în baza Decretului nr. 153 din 23 aprilie 1954 asupra veniturilor, în cele ce urmeazã menţionat ca "impozit roman".
2. Acest acord se va aplica, de asemenea, oricãror impozite identice sau substanţial similare, stabilite dupã data semnãrii acestui acord, fie în plus fata de impozitele existente, fie în locul acestora.
ART. 2
1. În acest acord, dacã din context nu rezulta altfel:
a) termenul "India" va avea înţelesul stabilit în articolul I din Constituţia Republicii India;
b) termenul "România" va avea înţelesul stabilit în Constituţia Republicii Socialiste România;
c) termenii "un stat contractant" şi "celãlalt stat contractant" înseamnã India sau România, dupã cum reiese din context;
d) termenul "impozit" înseamnã "impozit indian" sau "impozit roman", dupã cum reiese din context;
e) termenii "întreprindere indianã" şi "întreprindere romana" înseamnã o întreprindere industriala sau comercialã sau care acţioneazã printr-un rezident al Indiei şi, respectiv, o întreprindere industriala sau comercialã sau care acţioneazã printr-un rezident al României, iar termenii "întreprinderea unuia dintre statele contractante" şi "întreprinderea celuilalt stat contractant" înseamnã o întreprindere indianã sau o întreprindere romana, dupã cum reiese din context:
f) termenii "rezident al Indiei" şi "rezident al României" înseamnã o persoana care locuieşte permanent în India când este vorba de impozitul indian şi nepermanent în România când este vorba de impozitul roman şi, respectiv, o persoana care locuieşte permanent în România când este vorba de impozitul roman şi nepermanent în India când este vorba de impozitul indian;
g) termenul "persoana" include persoanele fizice, întreprinderi, societãţi şi toate celelalte unitãţi care sunt considerate ca unitãţi taxabile pe baza legilor de impozite în vigoare în fiecare stat contractant;
h) termenul "autoritate competenta" înseamnã, pentru India, Ministerul de Finanţe din guvernul central - Departamentul pentru Venituri sau Asigurãri, şi pentru Republica Socialistã România, Ministerul Finanţelor.
2. În aplicarea prevederilor acestui acord de cãtre unul dintre statele contractante, orice termen folosit, dar nedefinit în cele de fata, dacã din context nu rezulta altfel, are sensul rezultat din legile în vigoare în acel stat, cu privire la impozitele la care se aplica acordul.
ART. 3
1. Venitul provenit din exploatarea avioanelor în trafic internaţional de cãtre o întreprindere a unuia dintre statele contractante va fi scutit de plata impozitului pe teritoriul celuilalt stat contractant.
2. Paragraful 1 se va aplica de asemenea în ce priveşte participãrile la veniturile de orice fel ale întreprinderilor de transporturi aeriene.
ART. 4
1. Venitul obţinut de un rezident al României prin operaţii de transport desfãşurate în India poate fi supus impunerii în România, ca şi în India, dar impozitul asa cum este el stabilit în India va fi redus cu 50%, iar suma redusã din impozitul indian plãtibil asupra profiturilor va fi recunoscuta ca un credit pentru impozitul roman datorat pentru un astfel de venit. Creditul menţionat mai sus nu va depãşi impozitul roman în legatura cu acest venit.
2. Venitul obţinut de un rezident al Indiei prin operaţii de transport desfãşurate în România poate fi supus impunerii în India, ca şi în România, dar impozitul asa cum este el stabilit în România va fi redus cu 50%, iar suma redusã din impozitul roman plãtibil va fi recunoscuta ca un credit pentru impozitul datorat privind un astfel de venit.
Totuşi, când un astfel de rezident este o societate care este supusã plãţii de suprataxe în India, creditul sus-menţionat va fi recunoscut în primul rând pentru impozitul indian plãtibil de cãtre societate în India şi numai pentru compensare, dacã este cazul, fata de suprataxa datoratã de acesta în India. Creditul sus-menţionat nu va depãşi impozitul indian datorat pentru un astfel de venit.
3. În stabilirea venitului realizat într-un stat contractant de o întreprindere a celuilalt stat contractant din operaţiuni de exploatare a navelor (transport de pasageri, animale vii, posta sau mãrfuri), de la orice port în primul stat contractant menţionat, se vor admite ca reduceri: deprecierea navei şi toate cheltuielile de exploatare, oriunde apar, şi de asemenea, cheltuielile administrative şi generale, care apar în mãsura în care acestea se pot atribui rezonabil operaţiunilor de transport navale efectuate în primul stat contractant menţionat.
Totuşi sumele reducerilor care se admit astfel în nici un caz nu vor fi mai mici de 5/6 din veniturile brute ale navei rezultate din transportul de pasageri, animale vii, posta sau mãrfuri, de la orice port din statul contractant.
4. Paragrafele 1 şi 2 nu se vor aplica profiturilor care apar ca rezultat al traficului de coasta.
ART. 5
Legile în vigoare în oricare dintre statele contractante vor continua sa reglementeze stabilirea şi impunerea veniturilor în aceste state, cu excepţia cazurilor în care exista în mod expres prevederi contrare în acest acord.
ART. 6
1. În cazul când un rezident al unui stat contractant considera ca acţiunile unuia sau altuia dintre statele contractante au sau vor avea ca rezultat pentru dânsul o impunere care nu este conformã cu acest acord, el poate, fãrã a contraveni soluţiilor prevãzute de legea nationala a acestor state, sa prezinte cazul sau autoritãţii competente a statului contractant al cãrui rezident este.
2. Autoritatea competenta se va strãdui, atunci când ea însãşi nu poate soluţiona obiecţiunea şi aceasta apare justificatã, sa rezolve cazul prin înţelegere reciprocã cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, pentru a evita o impunere care nu este în concordanta cu prezentul acord.
3. Autoritãţile competente ale statelor contractante se vor strãdui sa rezolve prin înţelegere reciprocã orice dificultãţi sau îndoieli rezultând din interpretarea sau aplicarea acordului.
4. Autoritãţile competente ale statelor contractante pot comunica între ele direct în scopul de a ajunge la o înţelegere în sensul paragrafelor precedente.
Când apare indicat sa se procedeze la un schimb oral de pãreri în scopul de a se ajunge la o înţelegere, asemenea schimb va avea loc prin reprezentanţii autoritãţilor competente ale statelor contractante.
ART. 7
1. Autoritãţile competente ale statelor contractante vor schimba informaţiile care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului acord, şi îşi vor comunica legile interne ale statelor contractante referitoare la impozitele care fac obiectul prezentului acord, în mãsura în care impozitarea respectiva este în concordanta cu acest acord. Orice informaţie astfel schimbatã va fi consideratã secreta şi nu va fi divulgatã nici unor persoane sau autoritãţi altele decât acelea care au drept atribuţii stabilirea, inclusiv determinarea judiciarã, sau încasarea impozitelor care formeazã obiectul acestui acord.
2. În nici un caz prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate în sensul de a impune unuia dintre statele contractante obligaţia:
a) de a întreprinde mãsuri administrative care diferã de legile sau practica administrativã a unuia sau a altuia dintre statele contractante;
b) de a furniza detalii care nu pot fi obţinute conform legilor sau în desfãşurarea normalã a administraţiei unuia sau altuia dintre statele contractante;
c) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial, industrial, profesional, sau procedeu de fabricaţie ori informaţie a carei divulgare ar fi contrarã ordinii publice.
ART. 8
1. Acest acord va fi supus aprobãrii în conformitate cu legile în vigoare în fiecare dintre cele doua state contractante. El va intra în vigoare la data schimbului de note diplomatice prin care se certifica ca s-a îndeplinit în fiecare stat contractant procedura corespunzãtoare.
Schimbul de note va avea loc la New-Delhi.
2. Prezentul acord se va aplica:
a) În India veniturilor realizate în India la, sau dupã 1 ianuarie 1966;
b) în România, veniturilor realizate în România la sau dupã 1 ianuarie 1966.
ART. 9
Acest acord va rãmâne în vigoare pe o perioada nedeterminatã, dar oricare dintre statele contractante va putea, dupã anul 1972, la sau înaintea datei de 30 iunie a fiecãrui an calendaristic, sa notifice celuilalt stat contractant încetarea aplicãrii acordului, în care caz acesta îşi va pierde valabilitatea:
a) în India, în ce priveşte venitul impozabil în India, pentru orice an de impunere începând de la sau dupã 1 ianuarie al anului calendaristic care urmeazã anului în care s-a fãcut notificarea;
b) în România, în ce priveşte venitul impozabil în România, pentru orice an de impunere începând de la sau dupã 1 ianuarie al anului calendaristic care urmeazã anului în care s-a fãcut notificarea.
Drept pentru care subscrişii, autorizaţi în acest scop în forma cuvenitã, au semnat prezentul acord.
Încheiat în doua exemplare în limba engleza la New-Delhi la 25 septembrie 1968.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016