Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 19 din 3 septembrie 2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 19 din 3 septembrie 2010  privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 19 din 3 septembrie 2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010

    Având în vedere desfãşurarea lucrãrilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile <>art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, cu modificãrile ulterioare, ale <>art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, aprobat prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea corelãrii Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti cu prevederile <>Legii nr. 188/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare a <>Legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, aprobat prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã în unanimitate Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti şi al profesiei de executor judecãtoresc, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare de la data publicãrii.
    ART. 3
    La data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri se abrogã Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Compartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecãtoreşti vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.


             Preşedintele Uniunii Naţionale
              a Executorilor Judecãtoreşti,
                    Marius Crafcenco


    Bucureşti, 3 septembrie 2010.
    Nr. 19.


    ANEXĂ

                                STATUTUL
        Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti şi al profesiei de
                      executor judecãtoresc

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind Uniunea Naţionalã a Executorilor Judecãtoreşti

    ART. 1
    Uniunea Naţionalã a Executorilor Judecãtoreşti este o organizaţie profesionalã cu personalitate juridicã, formatã din toţi executorii judecãtoreşti din România numiţi de ministrul justiţiei în condiţiile legii, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome.
    ART. 2
    Sunt membri ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti toţi executorii judecãtoreşti care îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul României, numiţi în funcţie de ministrul justiţiei.
    ART. 3
    Uniunea Naţionalã a Executorilor Judecãtoreşti, denumitã în continuare Uniunea, acţioneazã pentru asigurarea prestigiului şi autoritãţii profesiei de executor judecãtoresc, având ca scop principal reprezentarea şi apãrarea intereselor profesionale ale membrilor sãi.
    ART. 4
    (1) Uniunea dobândeşte, potrivit legii, personalitate juridicã de la data constituirii şi adoptãrii statutului de cãtre primul Congres al Uniunii.
    (2) Uniunea are sigiliu şi siglã proprii.
    (3) Sediul principal al Uniunii este în municipiul Bucureşti.
    ART. 5
    Data de 10 mai este declaratã Ziua executorului judecãtoresc, Consiliul Uniunii urmând a hotãrî locul şi modalitãţile de desfãşurare a solemnitãţilor legate de acest moment festiv.
    ART. 6
    Uniunea conduce şi coordoneazã la nivel naţional activitatea executorilor judecãtoreşti şi urmãreşte respectarea regulilor deontologice în activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.
    ART. 7
    Uniunea asigurã cadrul corespunzãtor pentru perfecţionarea nivelului profesional şi a calitãţii actelor întocmite de executorii judecãtoreşti, prin:
    a) informarea sistematicã a executorilor judecãtoreşti cu privire la practica judiciarã naţionalã în materia executãrii silite şi doctrina de specialitate în aceastã materie, existentã atât la nivel naţional, cât şi la nivelul prevederilor regulamentelor europene;
    b) introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea execuţionalã;
    c) organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane şi alte forme de instruire, precum şi de schimburi de experienţã între executorii judecãtoreşti, cu participarea unor personalitãţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale din ţarã şi din strãinãtate;
    d) editarea unor publicaţii proprii de specialitate;
    e) organizarea controlului profesional, financiar şi administrativ;
    f) unificarea practicii execuţionale.
    ART. 8
    Uniunea propune întocmirea unor proiecte de acte normative în legãturã cu activitatea execuţionalã, participând la elaborarea acestora.
    ART. 9
    (1) În cadrul Uniunii, executorii judecãtoreşti din circumscripţia fiecãrei curţi de apel se constituie în camerã a executorilor judecãtoreşti, cu personalitate juridicã, denumitã în continuare Camerã.
    (2) Din Camerã fac parte toţi executorii judecãtoreşti din circumscripţia curţii de apel respective.
    ART. 10
    Uniunea şi Camerele funcţioneazã prin autofinanţare realizatã din contribuţia membrilor sãi şi din alte surse, potrivit prezentului statut.
    ART. 11
    Uniunea şi Camerele nu pot fi angajate politic prin acţiunile membrilor lor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii generale privind profesia de executor judecãtoresc

    ART. 12
    Profesia de executor judecãtoresc este liberalã şi independentã.
    ART. 13
    (1) Competenţa materialã a executorilor judecãtoreşti este punerea în executare a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, dacã legea nu prevede altfel.
    (2) Executorii judecãtoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.
    ART. 14
    Competenţa teritorialã a executorilor judecãtoreşti este reglementatã prin Codul de procedurã civilã sau prin legi speciale.

    CAP. II
    Structura organizatoricã

    SECŢIUNEA 1
    Uniunea

    ART. 15
    Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul şi preşedintele.
    ART. 16
    (1) Congresul Uniunii este constituit din preşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Camerelor şi din membrii Consiliului Uniunii, cu excepţia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfãşura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2).
    (2) Congresul Uniunii se întruneşte anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.
    (3) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa a douã treimi din numãrul membrilor sãi şi adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
    (4) În cazul în care nu se realizeazã cvorumul prevãzut la alin. (3), se face o nouã convocare a Congresului Uniunii, în aceleaşi condiţii, peste cel mult o lunã. La aceastã convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenţa majoritãţii delegaţilor. Dacã nici în aceastã situaţie nu se realizeazã cvorumul legal, Congresul Uniunii se amânã din nou şi va fi convocat de atâtea ori pânã când se va realiza cvorumul prevãzut în acest alineat.
    ART. 17
    (1) Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numãrul membrilor Camerelor sau la cererea majoritãţii colegiilor directoare ale Camerelor.
    (2) Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), iar constituirea Congresului extraordinar se va realiza potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (4).
    (3) Congresul extraordinar al Uniunii se va ţine în cel mult 30 de zile de la data convocãrii.
    ART. 18
    (1) Congresul Uniunii are urmãtoarele atribuţii:
    a) adoptã Statutul Uniunii şi Statutul Casei de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti;
    b) alege/revocã preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;
    c) alege/revocã Comisia de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti;
    d) valideazã şi revocã membrii Comisiei superioare de disciplinã, care va fi compusã din 15 membri din Camere diferite, fãrã ca aceştia sã deţinã sau sã poatã ocupa alte funcţii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
    e) analizeazã şi aprobã raportul anual al Consiliului Uniunii;
    f) aprobã bugetul Uniunii şi al Casei de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de <>Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a <>Legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, aprobat prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;
    h) alege/revocã directorul şi secretarul Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti pentru un mandat de 3 ani;
    i) aprobã Codul deontologic al executorului judecãtoresc;
    j) aprobã Regulamentul de funcţionare a Comisiei superioare de disciplinã.
    (2) Congresul adoptã hotãrâri care sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
    ART. 19
    (1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecãrei Camere.
    (2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face numai prin vot secret.
    (3) Candidatura pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã pentru alegeri, la sediul Uniunii şi va fi însoţitã, în cazul candidatului la funcţia de preşedinte, de platforma-program a acestuia.
    (4) Candidatul care întruneşte majoritatea simplã din numãrul voturilor exprimate va fi declarat ales.
    (5) Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizaţii plãtite din bugetul Uniunii.
    ART. 20
    (1) Consiliul Uniunii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este convocat de preşedinte.
    (2) Consiliul Uniunii îşi desfãşoarã activitatea cu participarea a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi.
    (3) Hotãrârile Consiliului Uniunii se adoptã cu majoritatea voturilor exprimate.
    ART. 21
    Consiliul Uniunii are urmãtoarele atribuţii:
    a) solicitã ministrului justiţiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea funcţiei de executor judecãtoresc;
    b) întocmeşte Tabloul executorilor judecãtoreşti, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va actualiza anual;
    c) propune ministrului justiţiei numãrul necesar de birouri de executori judecãtoreşti şi condiţiile de desfãşurare a examenului de admitere în profesia de executor judecãtoresc şi a examenului de definitivat;
    d) repartizeazã executorii judecãtoreşti care au promovat examenul de admitere ca stagiar ţinând cont de media şi opţiunea candidaţilor, precum şi de posturile vacante de executor judecãtoresc stagiar;
    e) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecãtoreşti la Casa de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti;
    f) reprezintã Uniunea în raporturile cu terţii pe plan intern şi internaţional, prin preşedinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreşedinţi;
    g) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecãtoreşti la Uniune în condiţiile art. 33 alin. (1) lit. d) din lege;
    h) stabileşte şi actualizeazã anual cuantumul cheltuielilor de executare;
    i) întocmeşte regulamentul de funcţionare a Comisiei superioare de disciplinã, pe care îl propune spre aprobare Congresului Uniunii;
    j) stabileşte şi aprobã modelul sigiliului executorilor judecãtoreşti, sigla şi emblema Uniunii, precum şi modelul firmelor destinate birourilor de executori judecãtoreşti şi Camerelor;
    k) executã controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel puţin o datã la 2 ani, verificând şi calitatea actelor execuţionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea acestuia, conform prevederilor art. 59 din lege;
    l) stabileşte indemnizaţiile de conducere pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti şi organele de conducere ale Centrului National de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti, precum şi indemnizaţiile de şedinţã ale membrilor Consiliului Uniunii;
    m) stabileşte structura organizatoricã şi numãrul persoanelor de specialitate şi cu funcţii administrative din cadrul Uniunii şi al Casei de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti;
    n) desemneazã 2 dintre membrii sãi sã facã parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
    o) repartizeazã sarcini şi responsabilitãţi Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
    p) organizeazã şi coordoneazã activitatea de editare a Buletinului executorilor judecãtoreşti din România;
    q) aprobã programul de pregãtire şi perfecţionare a executorilor judecãtoreşti şi cheltuielile Centrului National de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti;
    r) aprobã afilierea Uniunii la organizaţiile profesionale internaţionale ale executorilor judecãtoreşti şi cotele de contribuţie la acestea;
    s) acceptã donaţiile şi legatele fãcute Uniunii şi aprobã sponsorizãri;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege, de regulament sau de prezentul statut;
    u) stabileşte cuantumul taxelor de înscriere şi participare la examene;
    v) întocmeşte şi actualizeazã permanent liste cuprinzând:
    - executorii judecãtoreşti incompatibili, indicând temeiul incompatibilitãţii;
    - executorii judecãtoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;
    - executorii judecãtoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncã.
    ART. 22
    Biroul executiv se compune din preşedinte, cei 2 vicepreşedinţi şi 2 membri ai Consiliului Uniunii.
    ART. 23
    Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) asigurã activitatea permanentã a Consiliului Uniunii;
    b) pregãteşte proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii;
    c) elaboreazã proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;
    d) elaboreazã proiectul de buget al Uniunii;
    e) propune cotele de contribuţie ale executorilor judecãtoreşti la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceştia;
    f) propune Consiliului Uniunii cotele de contribuţie ale executorilor judecãtoreşti la Casa de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti, pentru garantarea responsabilitãţii civile a acestora;
    g) ţine evidenţa executorilor judecãtoreşti şi a birourilor de executori judecãtoreşti şi centralizeazã datele statistice privind activitatea execuţionalã pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
    h) duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului Uniunii şi exercitã orice alte atribuţii stabilite de acesta;
    i) în exercitarea atribuţiilor sale, Biroul executiv emite decizii.
    ART. 24
    (1) Preşedintele Uniunii are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) reprezintã Uniunea în raporturile cu autoritãţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu cele profesionale şi cu alte persoane juridice, interne şi internaţionale;
    b) stabileşte atribuţiile celor 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;
    c) angajeazã personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii şi stabileşte prin negociere salariile acestora, propunându-le spre aprobare Consiliului Uniunii;
    d) convoacã şi conduce şedinţele Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv al acestuia;
    e) ordonanţeazã cheltuielile bugetare ale Uniunii;
    f) comunicã executorilor judecãtoreşti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii;
    g) exercitã orice alte atribuţii prevãzute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
    (2) Vicepreşedintele desemnat de preşedinte sau de Consiliul Uniunii exercitã atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.
    (3) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte nu pot fi exercitate decât pe durata a douã mandate, care pot fi şi succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. Mandatul nefinalizat se considerã efectuat şi va fi continuat de cãtre un delegat interimar desemnat de Consiliul Uniunii.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.
    (5) Pe perioada mandatului atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii au obligaţia de a exercita funcţia de executor judecãtoresc.
    ART. 25
    (1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusã din 3 membri, dintre care 2 executori judecãtoreşti aleşi de Congresul Uniunii şi un expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.
    (2) Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de douã mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
    (3) Cenzorii îşi desfãşoarã activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.
    (4) Calitatea de cenzor este incompatibilã cu orice altã funcţie eligibilã în cadrul Uniunii.
    ART. 26
    (1) Uniunea are patrimoniu şi buget proprii.
    (2) Bugetul Uniunii este format din contribuţiile bãneşti ale membrilor sãi, donaţii, sponsorizãri, beneficii rezultate din activitãţi economice conexe şi din orice alte sume de bani dobândite licit.
    (3) Cota de contribuţie a fiecãrui executor judecãtoresc la Uniune se aprobã de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
    (4) Cotele de contribuţie se plãtesc lunar.
    (5) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupãrii unui post de executor judecãtoresc, candidatul va plãti o taxã stabilitã de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Camerele

    ART. 27
    Camera are, potrivit legii, personalitate juridicã, firmã, ştampilã şi sigilii proprii, iar sediul ei se aflã în localitatea în care funcţioneazã curtea de apel în circumscripţia cãreia se constituie.
    ART. 28
    (1) Organul de conducere al Camerei este Colegiul director.
    (2) Colegiul director este format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri.
    (3) Colegiul director este ales de Adunarea generalã a Camerei pentru o perioadã de 3 ani dintre membrii acelei Camere.
    (4) Funcţionarea tuturor organelor Camerei se realizeazã potrivit prezentului statut.
    ART. 29
    (1) Adunarea generalã a Camerei se întruneşte semestrial în şedinţã ordinarã şi ori de câte ori este nevoie în şedinţã extraordinarã, la convocarea preşedintelui, Colegiului director sau la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor sãi ori la solicitarea Consiliului Uniunii.
    (2) Convocarea Adunãrii generale a Camerei în şedinţã ordinarã se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilitã pentru ţinerea acesteia, iar convocarea şedinţei extraordinare se face cu cel puţin 3 zile înainte, prin înştiinţarea membrilor sãi, cu menţionarea datei şi a locului desfãşurãrii.
    (3) Prezenţa executorilor judecãtoreşti la lucrãrile Adunãrii generale a Camerei este obligatorie, absenţa nemotivatã atrãgând sancţiunea prevãzutã de art. 46 din lege.
    ART. 30
    (1) Adunarea generalã a Camerei este legal constituitã în prezenţa majoritãţii membrilor sãi.
    (2) În cazul în care numãrul legal nu este întrunit, Colegiul director, de faţã cu cei prezenţi, stabileşte o nouã datã pentru Adunarea generalã a Camerei, în termen de cel mult 7 zile.
    (3) Adunarea generalã a Camerei adoptã hotãrâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
    ART. 31
    Adunarea generalã a Camerei are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) alege şi revocã preşedintele Colegiului director;
    b) alege şi revocã membrii Colegiului director şi reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii;
    c) alege şi revocã Comisia de cenzori;
    d) aprobã bugetul anual şi raportul Comisiei de cenzori;
    e) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecãtoreşti la Camerã;
    f) aprobã propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatoricã;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.
    ART. 32
    Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii şi în Consiliul de disciplinã al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director se face de Adunarea generalã a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplã, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptã în activitatea de executor judecãtoresc de cel puţin 10 ani şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute de art. 15 lit. c) din lege.
    ART. 33
    Colegiul director al Camerei lucreazã legal în prezenţa majoritãţii membrilor sãi şi adoptã hotãrâri cu majoritatea simplã a voturilor exprimate.
    ART. 34
    Colegiul director al Camerei se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau la convocarea preşedintelui, în şedinţã extraordinarã.
    ART. 35
    Colegiul director al Camerei are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) primeşte cererile solicitanţilor pentru ocuparea posturilor de executor judecãtoresc, împreunã cu documentele necesare în acest scop, şi le înainteazã Consiliului Uniunii cu cel puţin 10 zile înaintea datei stabilite pentru concurs, dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute de lege;
    b) primeşte contestaţiile formulate împotriva rezultatelor concursului privind admiterea în profesie şi le înainteazã Consiliului Uniunii;
    c) primeşte certificatul de înregistrare a birourilor executorilor judecãtoreşti, eliberat de prim-grefierul curţii de apel, şi îl comunicã, de îndatã, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii;
    d) avizeazã cererile de angajare ale executorilor judecãtoreşti stagiari de cãtre executorul judecãtoresc care a solicitat postul de stagiar şi verificã semestrial stadiul pregãtirii şi al formãrii profesionale a executorilor judecãtoreşti stagiari;
    e) soluţioneazã sesizãrile formulate împotriva executorilor judecãtoreşti şi propune, dupã caz, luarea mãsurilor legale şi statutare;
    f) deleagã, în cazurile prevãzute de lege şi de regulament, un executor judecãtoresc din aceeaşi circumscripţie a judecãtoriei sau dintr-o altã circumscripţie, care va asigura funcţionarea unui birou al executorilor judecãtoreşti pentru îndeplinirea actelor care sunt de competenţa teritorialã a acelui birou;
    g) informeazã Uniunea în legãturã cu activitatea birourilor executorilor judecãtoreşti, asupra numãrului necesar de executori judecãtoreşti şi de executori judecãtoreşti stagiari;
    h) reprezintã Camera în relaţiile cu terţii prin preşedinte, iar în lipsa acestuia, prin vicepreşedinte;
    i) difuzeazã Buletinul informativ al executorilor judecãtoreşti şi aduce la cunoştinţa executorilor judecãtoreşti din circumscripţia sa mãsurile privind unificarea practicii execuţionale;
    j) desemneazã executorii judecãtoreşti din cadrul Colegiului director care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;
    k) întocmeşte şi ţine evidenţa cauzelor execuţionale înregistrate în întreaga circumscripţie teritorialã;
    l) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor sãi, prezentând Adunãrii generale a Camerei rapoarte în acest sens;
    m) asigurã, prin personalul propriu de specialitate şi administrativ, efectuarea lucrãrilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrãrilor legate de acordarea concediilor şi a altor drepturi de asistenţã socialã privind executorii judecãtoreşti şi personalul angajat;
    n) stabileşte indemnizaţia preşedintelui şi vicepreşedintelui Colegiului director al Camerei şi salarizarea personalului angajat;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.
    ART. 36
    (1) Preşedintele Colegiului director al Camerei are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã Camera în raporturile cu terţii;
    b) duce la îndeplinire hotãrârile Colegiului director al Camerei şi rezolvã lucrãrile curente;
    c) angajeazã personalul de specialitate şi administrativ al Camerei, cu avizul Colegiului director;
    d) convoacã şi conduce şedinţele Adunãrii generale a Camerei, şi ale Colegiului director al Camerei, prezentând periodic rapoarte de activitate şi propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii;
    e) ordonanţeazã cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.
    (2) Funcţia de preşedinte poate fi exercitatã pe durata a cel mult 3 mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
    (3) Vicepreşedintele exercitã atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.
    ART. 37
    (1) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii are urmãtoarele drepturi şi obligaţii:
    a) participã de drept la şedinţele Colegiului director al Camerei;
    b) are acces la toate documentele Camerei;
    c) are dreptul la o indemnizaţie stabilitã de Consiliul Uniunii;
    d) participã din partea Camerei la toate şedinţele Consiliului Uniunii;
    e) prezintã Consiliului Uniunii propunerile Adunãrii generale a Camerei şi ale Colegiului director, apãrând interesele acestora;
    f) informeazã cu regularitate Adunarea generalã şi Colegiul director ale Camerei despre toate hotãrârile adoptate de Consiliul Uniunii;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generalã a Camerei.
    (2) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii va putea fi înlocuit de cãtre preşedintele sau vicepreşedintele Colegiului director în situaţia în care se aflã în imposibilitate de a participa la şedinţele Consiliului Uniunii.
    ART. 38
    (1) Camera are patrimoniu şi buget proprii.
    (2) Bugetul Camerelor este format din contribuţii bãneşti ale executorilor judecãtoreşti, donaţii şi sponsorizãri, beneficii rezultate din activitãţi economice conexe, precum şi din orice alte sume de bani dobândite licit.
    (3) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupãrii unui post de executor judecãtoresc, candidatul va plãti o taxã stabilitã de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei în circumscripţia cãreia se aflã postul vacant de executor judecãtoresc pentru care candidatul s-a înscris la concurs.
    ART. 39
    (1) Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri aleşi din rândul executorilor judecãtoreşti.
    (2) Comisiile de cenzori ale Camerelor verificã modul de executare a bugetelor Camerelor şi prezintã anual un raport Adunãrii generale a Camerei.
    (3) Personalul cu atribuţii financiar-contabile al Camerei este obligat sã punã la dispoziţia Comisiei de cenzori a Camerei toate evidenţele şi datele pentru efectuarea verificãrilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Executorii judecãtoreşti

    ART. 40
    Executorii judecãtoreşti îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilã.
    ART. 41
    (1) Biroul executorului judecãtoresc va avea sedii corespunzãtoare pentru desfãşurarea activitãţii cu publicul şi pentru depozitarea, pãstrarea şi conservarea în bune condiţii a arhivei şi a valorilor, în raza sa de competenţã teritorialã.
    (2) Executorul judecãtoresc asigurã securitatea sediilor şi ia mãsuri de protecţie împotriva incendiilor, efracţiilor sau altor evenimente previzibile.
    ART. 42
    (1) Programul de activitate al biroului executorului judecãtoresc este obligatoriu de cel puţin 8 ore zilnic, din care 6 ore de activitate cu publicul.
    (2) Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.
    ART. 43
    Biroul executorului judecãtoresc şi societatea civilã profesionalã nu sunt persoane juridice.
    ART. 44
    (1) Toate neînţelegerile de naturã patrimonialã dintre executorii judecãtoreşti, inclusiv cele generate de preluarea dosarelor între birourile acestora, precum şi cele privind formele asociative de desfãşurare a activitãţii execuţionale urmeazã sã fie rezolvate pe cale amiabilã.
    (2) În caz contrar se va solicita concilierea Colegiului director al Camerei.
    ART. 45
    Indiferent de forma de desfãşurare a activitãţii, în mod individual sau prin asociere, atribuţiile personale şi rãspunderea pentru actele întocmite revin exclusiv executorului judecãtoresc care le-a întocmit.
    ART. 46
    Executorii judecãtoreşti sunt obligaţi sã respecte reglementãrile legale şi statutare în materie financiar-contabilã, sub sancţiunea atragerii rãspunderii juridice, conform legii.
    ART. 47
    (1) Patrimoniul executorului judecãtoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitãrii profesiei sale.
    (2) Patrimoniul executorilor judecãtoreşti asociaţi are regimul juridic corespunzãtor aportului fiecãrui membru al societãţii civile profesionale fãrã personalitate juridicã constituite în acest scop.
    (3) Creanţele personale ale executorilor judecãtoreşti asociaţi au regimul juridic corespunzãtor aportului fiecãrui membru al societãţii civile profesionale fãrã personalitate juridicã constituite în acest scop.
    (4) Creanţele personale ale executorilor judecãtoreşti nu pot fi realizate prin urmãrirea patrimoniului biroului executorilor judecãtoreşti asociaţi decât dupã partajul intervenit cu ceilalţi asociaţi.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Executorii judecãtoreşti stagiari

    ART. 48
    Pot fi executori judecãtoreşti stagiari persoanele care îndeplinesc condiţiile expres prevãzute de dispoziţiile legii, care au promovat examenul de admitere în profesie şi sunt angajate ale unui birou de executor judecãtoresc sau ale unei societãţi civile profesionale.
    ART. 49
    Pot angaja executori judecãtoreşti stagiari numai executorii judecãtoreşti care îndeplinesc condiţiile prevãzute de art. 15 lit. c) din lege şi au o vechime neîntreruptã de minimum 10 ani în profesie.
    ART. 50
    (1) Executorul judecãtoresc stagiar este angajat prin contract individual de muncã, încheiat pe perioadã determinatã cu executorul judecãtoresc în condiţiile legii, regulamentului şi ale prezentului statut.
    (2) Un executor judecãtoresc nu poate angaja mai mulţi executori judecãtoreşti stagiari în aceeaşi perioadã.

    CAP. III
    Admiterea în profesie

    ART. 51
    (1) Admiterea în profesia de executor judecãtoresc se realizeazã prin una dintre urmãtoarele forme:
    a) ca urmare a promovãrii examenului de definitivat organizat pentru executorii judecãtoreşti stagiari;
    b) ca urmare a promovãrii concursului sau examenului de admitere în profesie organizat pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridicã;
    c) ca urmare a numirii persoanelor care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecãtor, procuror sau avocat şi au promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.
    (2) Persoanele care dobândesc calitatea de executor judecãtoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie sã îşi înceapã activitatea primind avizul Camerei pentru înscrierea biroului executorului judecãtoresc la curtea de apel, dupã ce fac dovada achitãrii sumei de 5.000 euro, calculatã la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua plãţii, din care 80% se vor vira în contul Camerei în circumscripţia cãreia îşi vor desfãşura activitatea şi 20% se vor vira în contul Uniunii.
    ART. 52
    (1) Reprezentanţii Uniunii în comisiile de organizare şi desfãşurare a concursului sau examenului de admitere în profesie ori de definitivat trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de art. 15 lit. c) din lege, fiind propuşi de Camere şi validaţi de Consiliul Uniunii.
    (2) Nu pot face parte din comisiile prevãzute la alin. (1) rudele şi afinii candidaţilor pânã la gradul 4 inclusiv şi nici executorii judecãtoreşti îndrumãtori ai acestora.

    CAP. IV
    Drepturile, obligaţiile şi rãspunderea executorilor judecãtoreşti

    SECŢIUNEA 1
    Drepturile executorilor judecãtoreşti

    ART. 53
    Membrii Uniunii au urmãtoarele drepturi:
    a) sã aleagã şi sã fie aleşi în organele reprezentative ale Uniunii şi ale Camerelor, în condiţiile prevãzute în prezentul statut;
    b) sã participe la manifestãrile organizate de Uniune şi de Camera din care fac parte;
    c) sã se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii şi ale Camerelor şi sã primeascã informaţiile solicitate;
    d) sã poarte însemnele Uniunii;
    e) sã beneficieze anual de concediu de odihnã;
    f) sã primeascã distincţii pentru merite deosebite, la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii, în condiţii şi modalitãţi ce vor fi stabilite ulterior;
    g) sã beneficieze de asigurãri sociale de stat, în condiţiile legii;
    h) sã îşi exercite personal atribuţiile sau în asociere cu persoane compatibile şi sã se bucure de stabilitate în funcţie, neputând fi transferaţi în altã localitate fãrã acordul lor, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege;
    i) sunt scutite de plata taxelor de înscriere şi participare la examen, precum şi de plata taxei de intrare în profesie rudele şi afinii de gradul I ai executorilor judecãtoreşti în funcţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile executorilor judecãtoreşti

    ART. 54
    Obligaţiile membrilor Uniunii sunt urmãtoarele:
    a) sã respecte dispoziţiile legii, precum şi ale regulamentului;
    b) sã respecte dispoziţiile prezentului statut şi hotãrârile Uniunii şi ale Camerelor;
    c) sã acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
    d) sã respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
    e) sã participe la adunãrile şi manifestãrile iniţiate de organele de conducere ale Uniunii şi Camerelor, la activitãţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
    f) sã pãstreze secretul profesional;
    g) sã achite cu regularitate cotele de contribuţie şi cotizaţiile stabilite de Uniune şi de Camere pentru formarea bugetelor acestora;
    h) sã aibã un comportament demn atât în afara profesiei, cât şi în exercitarea acesteia;
    i) sã rãspundã în termenul stabilit la toate solicitãrile Camerei sau ale Uniunii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Rãspunderea executorilor judecãtoreşti

    ART. 55
    (1) Executorul judecãtoresc rãspunde pentru modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile, disciplinar sau civil, în condiţiile legii, regulamentului şi ale prezentului statut.
    (2) Acţiunea disciplinarã se judecã de Consiliul de disciplinã al Camerei.
    (3) Împotriva hotãrârii Consiliului de disciplinã al Camerei pãrţile pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioarã de disciplinã a Uniunii, care judecã în complet de 5 membri.
    (4) Hotãrârea Comisiei superioare de disciplinã este definitivã şi poate fi atacatã cu recurs la curtea de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul biroului executorului judecãtoresc în cauzã.
    (5) Rãspunderea civilã a executorului judecãtoresc poate fi angajatã, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încãlcarea obligaţiilor sale profesionale.
    (6) Asigurarea de rãspundere profesionalã a executorului judecãtoresc se realizeazã prin Casa de Asigurãri a Executorilor Judecãtoreşti, constituitã în acest scop, potrivit legii.
    ART. 56
    Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinarã.
    ART. 57
    (1) Executorii judecãtoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. a), b) şi c) din lege pot exercita funcţii eligibile, la urmãtoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.
    (2) Executorii judecãtoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. a) şi b) din lege sunt reabilitaţi dupã un termen de 6 luni de la data aplicãrii sancţiunii, dacã în aceastã perioadã nu sãvârşesc o nouã abatere.
    (3) Executorii judecãtoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. c) din lege sunt reabilitaţi dupã un termen de un an de la data achitãrii amenzii, dacã în aceastã perioadã nu sãvârşesc o nouã abatere.
    (4) Executorii judecãtoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. d) din lege sunt reabilitaţi dupã un termen de 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare, dacã în aceastã perioadã nu sãvârşesc o nouã abatere.

    CAP. V
    Pregãtirea şi perfecţionarea executorilor judecãtoreşti

    ART. 58
    Pregãtirea profesionalã continuã reprezintã totalitatea activitãţilor planificate de pregãtire teoreticã şi practicã desfãşurate de executorii judecãtoreşti în vederea dobândirii sau îmbunãtãţirii nivelului de cunoştinţe, abilitãţi şi aptitudini profesionale, în scopul creşterii calitãţii actului execuţional şi a nivelului de performanţã în domeniul respectiv.
    ART. 59
    Managementul activitãţilor de pregãtire profesionalã continuã este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul naţional de pregãtire profesionalã continuã.
    ART. 60
    (1) În aplicarea art. 7 lit. a), b), c), d) şi f) din prezentul statut, precum şi a art. 41^1 din lege, Uniunea coordoneazã activitatea Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti sunt stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi perfecţionare al Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti, aprobat de cãtre Consiliul Uniunii.
    (3) În cadrul Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti funcţioneazã o comisie ştiinţificã ce va fi consultatã de cãtre Consiliul Uniunii în probleme de modificãri legislative, analize ştiinţifice, studii etc.
    ART. 61
    Participarea la pregãtirea profesionalã efectuatã prin Centrul Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti este obligatorie şi se face cel puţin o datã la 3 ani.
    ART. 62
    Neparticiparea la pregãtirea profesionalã înãuntrul termenului de 3 ani la Centrul Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecãtoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sancţiuni conform legii şi art. 46 din lege.
    ART. 63
    Modulele de pregãtire, numãrul de participanţi şi perioada acestora vor fi stabilite de cãtre conducerea Centrului Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti şi vor fi adoptate de cãtre Consiliul Uniunii.
    ART. 64
    La absolvirea perioadei de perfecţionare se va susţine un test şi în funcţie de rezultatul acestuia se va aplica sau nu mãsura obligativitãţii reluãrii cursului de cãtre participanţi la un modul viitor înãuntrul acestui termen de 3 ani.
    ART. 65
    Centrul Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti va elibera un certificat de absolvire la sfârşitul perioadei de pregãtire profesionalã.
    ART. 66
    (1) Executorii judecãtoreşti care acced în profesie fãrã examen au obligaţia în primii 3 ani de activitate sã participe anual la cursurile de formare profesionalã continuã organizate de Centrul Naţional de Pregãtire şi Perfecţionare a Executorilor Judecãtoreşti.
    (2) Modalitatea de evaluare a cunoştinţelor acumulate se face prin teste cu notare de la 0 (zero) la 10 (zece), teste la care cursanţii trebuie sã obţinã cel puţin media 7, fãrã ca nota obţinutã la fiecare materie sã fie mai micã de 5.
    (3) Nepromovarea testelor organizate la douã sesiuni consecutive de pregãtire face dovada vãditei incapacitãţi profesionale, fiind aplicabile prevederile art. 22 alin. (1) lit. f) din lege, urmând ca la sesizarea Consiliului Uniunii ministrul justiţiei sã dispunã încetarea calitãţii de executor judecãtoresc.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 67
    (1) Aprobarea statutului şi primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecãtoreşti şi, dupã caz, de Adunarea generalã a Camerelor.
    (2) Congresul de constituire a Uniunii se va compune din preşedinţii şi vicepreşedinţii Camerelor şi din câte un membru desemnat al acestora, cu excepţia Camerei de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti, care va desemna 3 membri.
    ART. 68
    Modificãrile prezentului statut şi corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de cãtre Consiliul Uniunii, urmând sã fie ratificate de Congresul Uniunii.
    ART. 69
    (1) Cheltuielile de executare silitã sunt prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul statut.
    (2) Codul deontologic al executorului judecãtoresc este prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul statut.
    ART. 70
    Dupã adoptare, prezentul statut se comunicã ministrului justiţiei şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1


    ───────
la statut
─────────

                 CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITĂ

┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Suma │
│crt.│ Activitatea │ (lei) │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 1. │Înregistrare │ Pânã la: 1,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 2. │Formare dosar │ Pânã la: 10,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 3. │Redactare adresã │ Pânã la: 10,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 4. │Proces-verbal de îndeplinire a procedurii │ Pânã la: 20,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 5. │Cheltuieli de transport │ În funcţie de distanţã │
│ │ │ şi de mijlocul de transport│
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 6. │Cheltuieli de transmitere prin poştã │În funcţie de valoarea │
│ │ │timbrelor necesare pentru │
│ │ │modalitatea de transmitere │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 7. │Emiterea somaţiei │ Pânã la: 10,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 8. │Proces-verbal de sechestru │ Pânã la: 30,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 9. │Proces-verbal de situaţie │ Pânã la: 50,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│10. │Notarea somaţiei în cartea funciarã │ Pânã la: 50,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│11. │Publicaţie de vânzare mobiliarã │ Pânã la: 30,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│12. │Publicaţie de vânzare imobiliarã │ Pânã la: 50,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│13. │Emitere adresã poprire pe fiecare terţ │ │
│ │poprit │ Pânã la: 10,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│14. │Emitere adresã de radiere a somaţiei din │ │
│ │cartea funciarã │ Pânã la: 50,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│15. │Proces-verbal de licitaţie │ Pânã la: 50,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│16. │Proces-verbal de distribuire sume │ Pânã la: 100,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│17. │Act de adjudecare │ Pânã la: 300,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│18. │Proces-verbal de constatare │ Pânã la: 100,00 │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│19. │Arhivare dosar │ Pânã la: 30,00 │
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 2


    ───────
la statut
─────────

                        CODUL DEONTOLOGIC
                   al executorului judecãtoresc

    CAP. I
    Principii generale

    ART. 1
    Rolul prezentului cod este acela de a formula standarde ale conduitei executorului judecãtoresc, pentru ca aceasta sã fie conformã cu onoarea şi demnitatea profesiei sale.
    ART. 2
    Executorii judecãtoreşti sunt obligaţi sã respecte regulile de conduitã moralã şi profesionalã cuprinse în prezentul cod.
    ART. 3
    Executorii judecãtoreşti sunt independenţi din punct de vedere profesional şi se supun numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei şi prezentului cod.

    CAP. II
    Conduita executorului judecãtoresc

    ART. 4
    Ideile care guverneazã activitatea executorului judecãtoresc sunt independenţa profesionalã, respectarea legilor, onoarea, probitatea, confidenţialitatea, organizarea, eficacitatea şi perseverenţa.
    ART. 5
    Îndeplinirea corectã şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferã substanţã principiului integritãţii profesionale.
    ART. 6
    Corectitudinea şi integritatea moralã sunt valori fundamentale pe care executorul judecãtoresc este obligat sã le respecte atât în timpul serviciului, cât şi în afara acestuia.
    ART. 7
    Datoria fiecãrui executor judecãtoresc este sã pãstreze secretul profesional, cu excepţia dispoziţiilor legale sau statutare contrare. Aceastã obligaţie nu este limitatã în timp.
    ART. 8
    Organizarea riguroasã a activitãţii executorului judecãtoresc se face în scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate şi eficacitate a muncii.
    ART. 9
    Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constituie un deziderat şi un scop al exercitãrii profesiei de executor judecãtoresc. Respectarea lor se impune chiar şi în afara exercitãrii activitãţii profesionale, executorul judecãtoresc fiind obligat sã se abţinã de la sãvârşirea de fapte ilegale sau contrare dispoziţiilor statutare ale asociaţiei profesionale din care face parte, de naturã a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice şi bunelor moravuri sau demnitãţii profesiei de executor judecãtoresc.
    ART. 10
    Executorii judecãtoreşti au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinerea lor la un nivel corespunzãtor de competenţã profesionalã.

    CAP. III
    Relaţia executorului judecãtoresc cu clienţii

    ART. 11
    Executorul judecãtoresc trebuie sã asigure transparenţa activitãţii sale în relaţiile cu clientul de care este angajat, precum şi cu terţele persoane, sub rezerva respectãrii obligaţiei de confidenţialitate. Lipsa de transparenţã poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecãtoresc şi este interzisã cu desãvârşire.
    ART. 12
    Executorul judecãtoresc va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei sau a asociaţiei profesionale.
    ART. 13
    Executorul judecãtoresc îşi va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea şi apãrarea prezentului cod. El va rãspunde favorabil la cererea de consultanţã a acestora şi îi va ajuta în situaţii dificile, în limita posibilitãţilor sale, în special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.
    ART. 14
    Executorul judecãtoresc va ţine cont de opiniile şi practicile colegilor, în mãsura în care acestea nu contravin principiilor generale cuprinse în prezentul cod.
    ART. 15
    Se interzice executorului judecãtoresc orice manifestare de concurenţã neloialã, iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţã teritorialã şi profesionalã.

    CAP. IV
    Relaţiile executorilor judecãtoreşti cu magistraţii şi avocaţii

    ART. 16
    Executorul judecãtoresc va da dovadã de respect faţã de magistraţi şi avocaţi, dar, în acelaşi timp, îşi va exercita atribuţiile în mod conştiincios şi fãrã teamã, fãrã a ţine cont de propriile sale interese.
    ART. 17
    Executorul judecãtoresc nu trebuie în niciun moment sã furnizeze magistratului sau avocatului, cu bunã ştiinţã, o informaţie falsã sau de naturã sã îl inducã pe acesta în eroare.

    CAP. V
    Relaţiile dintre executorii judecãtoreşti şi organele de conducere

    ART. 18
    Executorii judecãtoreşti aleşi în organele de conducere nu vor putea folosi în niciun mod aceste funcţii în scopul obţinerii unor avantaje sau exclusivitãţi.
    ART. 19
    În exercitarea funcţiilor de conducere, executorii judecãtoreşti trebuie sã se preocupe de organizarea activitãţii personalului, sã manifeste iniţiativã şi spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor ei trebuie sã acorde întotdeauna prioritate intereselor profesiei şi asociaţiei profesionale.
    ART. 20
    Executorii judecãtoreşti aleşi în organele de conducere vor acorda o deosebitã atenţie funcţiilor ocupate şi vor rãspunde tuturor convocãrilor.
    ART. 21
    Executorul judecãtoresc este obligat sã respecte necondiţionat toate hotãrârile organelor de conducere.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 22
    Codul deontologic al executorilor judecãtoreşti se aprobã de Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti.
    ART. 23
    Orice modificare a prezentului cod va fi supusã aprobãrii Congresului.
    ART. 24
    De la data adoptãrii de cãtre Congres, prezentul cod devine normã de conduitã moralã obligatorie pentru toţi executorii judecãtoreşti din România.
    ART. 25
    Nerespectarea normelor deontologice atrage rãspunderea disciplinarã a executorului judecãtoresc.

               __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016