Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 139 din 3 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 139 din 3 aprilie 2013  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 139 din 3 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 8 aprilie 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă integral subvenţionată şi/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţi, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.
    (2) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiile de credit finanţatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei convenţii de colaborare."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) pentru anul 2013 cuantumul subvenţiei este în sumă de 16.115 mii lei;"

    3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) plafonul garanţiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei."

    4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Subvenţiile se acordă în limita bugetului anual alocat. După epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în limita plafonului prevăzut la alin. (1) numai facilităţi de garantare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari şi pentru prelungirile liniilor de credit."

    5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie să depăşească 30% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă, în situaţia în care beneficiarul programului are în derulare şi alte facilităţi de credit pe termen scurt.
    (3) Dacă beneficiarul programului nu are în derulare alte facilităţi de credit pe termen scurt, valoarea maximă a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizată în anul precedent conform situaţiilor financiare anuale depuse la autoritatea competentă."

    6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) I.M.M. care a solicitat acordarea subvenţiei de dobândă şi garanţia de stat, după caz, este eligibilă în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1), şi respectă prevederi art. 3 alin. (3)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012."

    7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenţionată în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi din sectorul/domeniul:
    a) intermedieri financiare şi asigurări:
    1. 641 - Intermediere monetară;
    2. 642 - Activităţi ale holdingurilor;
    3. 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    4. 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
    5. 651 - Activităţi de asigurări;
    6. 652 - Activităţi de reasigurare;
    7. 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public da asigurări sociale);
    8. 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;
    9. 662 - Actrvriâţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
    10. 663 - Activităţi de administrare a fondurilor;
    b) tranzacţii imobiliare:
    1. 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    2. 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate:
    3. 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;
    c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri:
    d) producţie sau comercializare de armament muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare:
    1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
    2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun:
    3. 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    4. 2051 - Fabricarea explozivilor;
    5. 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    6. 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
    7. 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
    8. 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;
    10. 192 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
    11. 351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;
    12. 352 - Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte;
    e) activităţi de închiriere şi leasing:
    771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;
    772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;
    773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
    774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    801 - Activităţi de protecţie şi gardă:
    802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare:
    803 - Activităţi de investigaţii:
    g) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, respectiv:
    I. activităţi de pescuit şi acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură:
    II. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:
    III. activităţi de procesare şi marketing al produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:
    1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţa de operatorii economici respectivi;
    2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
    IV. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    V. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate:
    VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive ( 2010/787/UE );
    VII. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost."

    8. După articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 6^1. - Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului I.M.M.-urile care desfăşoară activităţi în sectorul/domeniul:
    a) intermedieri financiare şi asigurări:
    1. 641 - Intermediere monetară;
    2. 642 - Activităţi ale holdinguritor;
    3. 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    4. 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
    5. 651 - Activităţi de asigurări;
    6. 652 - Activităţi de reasigurare;
    7. 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
    8. 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;
    9. 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
    10. 663 - Activităţi de administrare a fondurilor;
    b) tranzacţii imobiliare:
    1. 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    2. 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
    3. 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;
    c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare:
    1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de bauturi răcoritoare nealcoolioe; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
    2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    3. 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    4. 2051 - Fabricarea explozivilor;
    5. 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    6. 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
    7. 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
    8. 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;
    10. 192 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
    11. 351 - Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;
    12. 352 - Producţia gazelor distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte;
    e) activităţi de închiriere şi leasing:
    771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;
    772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;
    773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
    774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    601 - Activităţi de protecţie şi gardă;
    802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
    803 - Activităţi de investigaţii."

    9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei.
    (2) Solicitările pentru înscrierea în program pentru acordarea subvenţiei de dobândă vor fi analizate şi selectate în limita bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual al garanţiilor, în ordinea înscrierii.
    (3) Demararea implementării programului se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării pe site-ul Ministerului Economiei a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfăşura campanii de informare cu privire la facilităţile acordate în cadrul programului.
    (4) Înscrierea on-line se desfăşoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual de garantare.
    (5) Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program.
    (6) Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare completate de către acesta.
    (7) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei verifică formularul de înscriere în program şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)- d), i) şi j), precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi, după caz alin. (4) şi (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.
    (8) În urma verificărilor, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei poate lua decizia de acceptare în program, caz în care îi transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii. Dacă prin verificările efectuate, se constată neîndeptinirea condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, şi ale prezentelor norme metodologice, structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei decide respingerea solicitării I.M.M. pentru subvenţionarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum şi căile de atac prevăzute de lege, în toate cazurile, decizia i se comunică solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuării înregistrării, prevăzut la alin. (6).
    (9) Structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program şi le va transmite instituţiei de credit finanţatoare.
    (10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la instituţia de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului, respectiv în limita plafonului anual garanţiilor."

    10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 cu următorul cuprins:
    "Art. 8^1. - (1) În cazul în care solicitantul optează exclusiv pentru acordarea garanţiei în cadrul programului, finanţatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, cu condiţia suspensivă de acordare a garanţiei şi după ce a obţinut un acord privind încadrarea în limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, din partea structurii specializate din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de lucru încheiată cu finanţatorul.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. analizează, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, comunică finanţatorului decizia sa"

    11. La articolul 9 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea obţinerii liniei de credit cu dobândă integral subvenţionată şi/sau garanţie de stat, solicitanţii declaraţi eligibili de către structura specializată din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei se pot prezenta la oricare instituţie de credit din lista prevăzută la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat şi ştampilat de către beneficiar şi cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii şi/sau acordarea garanţiei în cadrul programului."

    12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) În cazul în care se solicită acordarea subvenţiei de dobândă şi a garanţiei de stat, după ce solicitantul a parcurs etapa prevăzută la art. 8 şi după aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, instituţia de credit finanţatoare, direct sau prin unităţile sale teritoriale, se va adresa, după caz, F.N.G.C.I.M.M. în vederea obţinerii unei garanţii în condiţiile prevăzute în convenţiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile de credit finanţatoare prevăzute la art. 9 alin. (1)."

    13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M semnează şi transmite instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fidejusiune şi contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012."

    14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit finanţatoare un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare."

    15. La articolul 16, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea constituirii garanţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, iar fideiusorul beneficiarului semnează contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).
    ......................................................................
   (4) Predarea/Primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum şi a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, se efectuează lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între instituţia de credit finanţatoare şi F.N.G.C.I.M.M."

    16. La capitolul VI, titlul Etapei V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Etapa V. Etapa implementării, monitorizării, prelungirii şi recuperării facilităţilor."

    17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitări scrise adresate instituţiei de credit finanţatoare, fără să depăşească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Instituţia de credit finanţatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.
    (2) Linia de credit poate fi prelungită pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) şi respectă prevederile art. 3 alin. (3)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, după caz, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit la scadenţă."

    18. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Cererea de plată se transmite de către instituţia de credit finanţatoare în perioada de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţa a întregii finanţări garantate, împreună cu următoarele documente:
    a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului şi fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituţiei de credit finanţatoare, în copie certrficată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certrficată pentru conformitate cu originalul;
    c) un exemplar al contractului de garantare, în original;
    d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune şi a contractului de garanţie reală mobiliară;
    e) dovada plăţii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, valabil până la stingerea tuturor creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    g) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finanţării garantate, din care să reiasă fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    h) notificarea instituţiei de credit finanţatoare către beneficiarul finanţării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanţă a finanţării garantate, însoţită de dovada transmiterii în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul: din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă oeneficiarului în termen de cel murt 15 zile de la data scadenţei liniei de credit;
    i) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, în copii certificate de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului, în copie certificată de instituţia de credit finanţatoare pentru conformitate cu originalul;
    k) copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării Centralei incidentelor de Plăţi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului; în cazul în care beneficiarul figurează cu incidenţe de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea corespunzătoare, acceptată de instituţia de credit finanţatoare;
    l) copia certificată de instituţia de credit finanţatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoţită de documentele care atestă achitarea restanţelor, după caz documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 ain. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi ccmptetări prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului."

    19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Dobânda aferentă liniei de credit este integral subvenţionată şi se calculează de la data utilizării şi până la rambursarea integrală a creditului şi se plăteşte lunar."

    20. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

    21. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii" se înlocuieşte cu sintagma "Structura specializată din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul Ministerului Economiei".

    ART. II
    Pentru liniile de credit a căror valabilitate expiră după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarul poale solicita prelungirea şi majorarea liniei de credit în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogâlniceanu pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitonrul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice.
                                 Daniel Chiţoiu

                              Ministrul economiei,
                               Varujan Vosganian

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                            Ministrul delegat pentru
                        întreprinderi mici şi mijlocii,
                          mediul de afaceri şi turism,
                                 Maria Grapini


    Bucureşti, 3 aprilie 2013.
    Nr. 139.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016