Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 132 din 7 februarie 2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, continutului si a modului de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta alegatorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din Romania in Parlamentul European
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 132 din 7 februarie 2007  privind aprobarea modelului, denumirii, formei, continutului si a modului de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta alegatorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din Romania in Parlamentul European    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 132 din 7 februarie 2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, continutului si a modului de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta alegatorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din Romania in Parlamentul European

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 13 februarie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 9 alin. (14) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã modelul dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã Permanentã alegãtorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European, prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã denumirea, forma şi conţinutul dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã Permanentã alegãtorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã modul de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã Permanentã alegãtorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European, prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Bucureşti, 7 februarie 2007.
Nr. 132.


ANEXA 1

MODELUL
dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã
Permanentã alegãtorilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de a alege membrii
din România în Parlamentul EuropeanNOTA(CTCE)
MODELUL dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã Permanentã alegãtorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 13 februarie 2007, pag. 14. - (A se vedea imaginea asociatã.)


ANEXA 2


DENUMIREA, FORMA ŞI CONŢINUTUL
dovezii eliberate de Autoritatea Electoralã
Permanentã alegãtorilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de a alege membrii
din România în Parlamentul European
în anul 2007

I. Documentul eliberat alegãtorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European cuprinde urmãtoarele date:
1. denumirea: "DOVADA ALEGĂTORULUI COMUNITAR";
2. forma: hârtie cu dimensiunea de 135 mm/148 mm, securizatã prin elemente specifice stabilite de Autoritatea Electoralã Permanentã;
3. conţinut:
a) text: tipãrit cu caracterele alfabetului latin în 3 limbi: românã, englezã şi francezã, dupã cum urmeazã: ţara şi autoritatea emitentã, denumirea şi tipul documentului, seria şi numãrul pretipãrite, data eliberãrii documentului, baza legalã a emiterii documentului, numele şi prenumele, cetãţenia, data naşterii, domiciliul/reşedinţa din România şi actul de identitate ale deţinãtorului (tip, serie, numãr), menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European şi valabilitatea documentului;
b) elemente de particularizare:
- drapelul Uniunii Europene: realizat color, având dimensiunile de 25 x 15 mm şi poziţionarea în partea superioarã stânga;
- drapelul României: realizat color, având dimensiunile de 25 x 15 mm şi poziţionarea în partea superioarã dreapta;
- sigla Autoritãţii Electorale Permanente: realizatã color în fundal, în formã de cerc cu diametrul de 30 mm, poziţionatã în centrul spaţiului rezervat textului.


ANEXA 3

MODUL
de eliberare şi de utilizare a dovezii
eliberate de Autoritatea Electoralã
Permanentã alegãtorilor comunitari

1. Exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European de cãtre cetãţenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, se face în condiţiile <>Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza unei dovezi eliberate alegãtorului comunitar de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã şi a documentului de identitate, din care rezultã reşedinţa sau domiciliul acestuia în România.
2. Ministerul Administraţiei şi Internelor va pune la dispoziţie Autoritãţii Electorale Permanente lista cuprinzând resortisanţii din statele membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul sau reşedinţa în România.
3. În vederea eliberãrii dovezii prevãzute la pct. 1, resortisantul unui stat membru al Uniunii Europene, care are intenţia de a vota pentru membrii din România în Parlamentul European, va depune o cerere la primarul unitãţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul sau reşedinţa în România. În cererea depusã, acesta va menţiona consimţãmântul sãu cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã şi de cãtre alte autoritãţi publice cu atribuţii electorale, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile ulterioare.
4. Primarul unitãţii administrativ-teritoriale în care îşi are reşedinţa sau domiciliul solicitantul va primi cererea, o va înregistra şi va înainta Autoritãţii Electorale Permanente, în termen de 48 de ore de la înregistrare, un dosar cuprinzând:
a) cererea solicitantului de înscriere în lista electoralã specialã;
b) copia documentului care atestã identitatea solicitantului şi domiciliul sau reşedinţa solicitantului în România.
5. Dovada se elibereazã numai în cazul în care, în urma schimbului de informaţii dintre Autoritatea Electoralã Permanentã şi instituţiile cu responsabilitãţi similare din statul de origine membru al Uniunii Europene, se constatã cã solicitantul nu este lipsit printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã sau printr-un alt act prevãzut de legea statului de origine de dreptul de vot în statul membru de origine.
6. În cazul cetãţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, pentru care se constatã îndeplinirea cerinţelor prevãzute de <>Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Autoritatea Electoralã Permanentã va elibera dovada prevãzutã la pct. 1, pe care o transmite primarului, în vederea exercitãrii dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European şi înscrierii solicitantului în listele electorale speciale.
7. Dovada se comunicã în termen de 5 zile de la data expirãrii termenului prevãzut la <>art. 9 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
8. Dovada eliberatã de Autoritatea Electoralã Permanentã se înmâneazã de primar numai solicitantului, pe bazã de semnãturã, şi este valabilã doar pentru alegerile prevãzute în conţinutul sãu.
9. Pierderea sau deteriorarea în orice mod a dovezii de cãtre solicitant nu dã dreptul la eliberarea alteia de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã.
10. Dovada nu se elibereazã în cazul în care Autoritatea Electoralã Permanentã este informatã cu privire la faptul cã:
a) datele conţinute în cererea prevãzutã la art. 9 alin. (6), respectiv la <>art. 27 din Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu corespund realitãţii;
b) cetãţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care şi-a exprimat intenţia de a alege membrii din România în Parlamentul European, şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European organizate în anul 2004;
c) cetãţeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, care şi-a exprimat intenţia de a alege membrii din România în Parlamentul European, nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
11. În cazul în care informaţiile solicitate instituţiilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu responsabilitãţi similare, nu sunt furnizate sau sunt furnizate cu o întârziere care nu permite respectarea termenului prevãzut la <>art. 9 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Autoritatea Electoralã Permanentã nu elibereazã dovada necesarã exercitãrii dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European.
12. În situaţiile prevãzute la pct. 10 lit. a)-c) şi pct. 11, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevãzut la <>art. 9 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Autoritatea Electoralã Permanentã comunicã primarului unitãţii administrativ-teritoriale motivele neeliberãrii dovezii. În termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii Autoritãţii Electorale Permanente, primarul va înştiinţa în scris persoana în cauzã asupra motivelor pentru care nu s-a eliberat dovada.
13. În preziua zilei de referinţã, primarul predã, pe bazã de proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare pe a cãrei razã solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, dovezile neridicate de resortisanţii statelor membre care şi-au exprimat intenţia de a alege membrii din România pentru Parlamentul European.
14. Pentru a vota alegãtorul comunitar trebuie sã prezinte dovada eliberatã de Autoritatea Electoralã Permanentã şi documentul de identitate care atestã domiciliul sau reşedinţa în România preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care, dupã verificarea înscrierii în copia de pe lista electoralã specialã sau, dupã caz, înscrierea în lista electoralã suplimentarã, îi încredinţeazã, pe bazã de semnãturã în lista electoralã, buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT".
15. Dupã exprimarea votului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va restitui documentul de identitate alegãtorului comunitar, dupã care va reţine ştampila încredinţatã pentru votare, şi va aplica ştampila de control a secţiei de votare pe dovada eliberatã de Autoritatea Electoralã Permanentã.
16. Dovada eliberatã de Autoritatea Electoralã Permanentã se reţine de cãtre biroul electoral al secţiei de votare.
17. Dovezile neridicate, predate de cãtre primar preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care nu au fost înmânate resortisanţilor îndreptãţiţi, precum şi cele reţinute de biroul electoral al secţiei de votare, dupã exercitarea dreptului de vot, în ziua de referinţã, se înainteazã de cãtre primari Autoritãţii Electorale Permanente. În acest scop, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare predã pe bazã de proces-verbal aceste dovezi primarului.
18. Autoritatea Electoralã Permanentã va întocmi evidenţa alegãtorilor comunitari care şi-au exercitat dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul European.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016