Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1 din 31 martie 2011  pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1 din 31 martie 2011 pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2011

EMITENT: COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 20 aprilie 2011
    Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3), art. 23 şi art. 24 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestãrile de servicii în interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. B pct. 5 şi 16 şi art. 4 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificãrile ulterioare,

    Comisia Centralã de Rechiziţii adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimãrii fondurilor folosite la plata despãgubirilor acestora, valabile pe anul 2011, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Comisia Centralã de Rechiziţii şi comisiile mixte de rechiziţii, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
    ART. 3
    Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Preşedintele Administraţiei Naţionale
                   a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                 preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,
                                  Adrian Gurãu


    Bucureşti, 31 martie 2011.
    Nr. 1.


    ANEXĂ

                                     LISTA
                cu preţurile principalelor bunuri consumptibile
                rechiziţionabile, necesare estimãrii fondurilor
        folosite la plata despãgubirilor acestora, valabile pe anul 2011
┌───┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ Bunuri rechiziţionabile │ │ Preţ │ │ Cota │ Cota │
│ │ Bunuri │ Nr. ├───────┬───────────────────────────────────┤ │ de │ │ medie │ medie │
│Nr.│ consum- │ crt. │ Cod │ │ │produ- │ Taxa │ de │ de │
│crt│ ptibile │sorti-│produs │ Denumirea produsului │U.M. │ cţie │ pe │ adaos │ adaos │
│ │rechiziţio-│ ment │ CPSA -│ │ │(mediu)│valoa-│ comer-│ comer-│
│ │ nabile │ │ 2008 │ │ │ la │ rea │cial în│cial în│
│ │ │ │ │ │ │nivelul│adãu- │veriga │veriga │
│ │ │ │ │ │ │ lunii │ gatã │comer- │comer- │
│ │ │ │ │ │ │12/2010│- % - │ ţului │ ţului │
│ │ │ │ │ │ │- lei -│ │ cu │ cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ridi- │amãnun-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ cata │ tul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ - % - │ - % - │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1.│Pâine │ 1 │1071.11│Pâine albã │ kg │ 3,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 2 │ │Pâine semialbã │ kg │ 2,60 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 3 │ │Pâine neagrã │ kg │ 3,35 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 2.│Carne de │ 4 │1011.12│Carne de porcine proaspãtã sau │ kg │ 7,40 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │consum │ │ │refrigeratã, în carcase şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │semicarcase │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 5 │ │Carne de porcine proaspãtã sau │ kg │ 9,50 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │refrigeratã, tranşatã │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 6 │ │Carne porc, fãrã os şi slãninã, │ kg │ 10,60 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │cal. I (pulpã) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 7 │ │Carne porc, fãrã slãninã, cal. I │ kg │ 13,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │(ceafã, antricot) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 8 │ │Carne porc, cu slãninã şi os, cal. │ kg │ 13,85 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │I (pulpã, antricot, cotlet, ceafã) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 9 │ │Carne porc cu slãninã, cal. II │ kg │ 9,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │(fleicã, piept) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 10 │1011.32│Carcase şi semicarcase de porc │ kg │ 7,85 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │congelate │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 3.│Carne de │ 11 │1011.11│Carne de bovine proaspãtã sau │ kg │ 10,30 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │consum │ │ │refrigeratã, în carcase, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │semicarcase şi sferturi nedezosate │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 12 │ │Carne de bovine tranşatã, │ kg │ 11,95 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │proaspãtã sau refrigeratã │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 13 │ │Carne vitã, mânzat fãrã os, cal. I │ kg │ 13,55 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │(pulpã) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 14 │ │Carne vitã, mânzat, cal. II (cap de│ kg │ 10,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │piept cu mugure, greabãn, piept │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │blet cu şi fãrã faţã, fleicã, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rasoale cu cheie) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 15 │ │Carne de vitã, mânzat cu os, cal. I│ kg │ 14,65 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │(antricot, vrãbioare, pulpã, spatã)│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 16 │1011.31│Carcase congelate de bovine, │ kg │ 7,85 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │semicarcase, sferturi │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 17 │ │Carne de bovine tranşatã, congelatã│ kg │ 13,50 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 18 │1012.10│Carne de pasãre netranşatã, │ kg │ 7,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │proaspãtã sau refrigeratã │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 19 │ │Carne de pasãre tranşatã, proaspãtã│ kg │ 7,90 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │sau refrigeratã │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 20 │1012.20│Carne de pasãre netranşatã, │ kg │ 6,50 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │congelatã │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 21 │ │Carne de pasãre tranşatã, congelatã│ kg │ 7,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 4.│Preparate │ 22 │1013.11│Carne de porc sãratã în saramurã, │ kg │ 15,90 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │din carne │ │ │uscatã sau afumatã (inclusiv bacon)│ │ │ │ │ │
│ │(consum) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 23 │1013.14│Cârnaţi, cârnãciori uscaţi şi │ kg │ 14,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │produse similare din carne │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 24 │ │Alte mezeluri, salamuri, tobe, │ kg │ 11,50 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │caltaboşi, parizer, crenvurşti, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │polonezi │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 25 │ │Şuncã presatã, de porc │ kg │ 14,25 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 26 │ │Salam de porc │ kg │ 15,30 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 27 │ │Salam de varã │ kg │ 16,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 28 │ │Salam tip Sibiu │ kg │ 25,40 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 29 │1013.15│Alte preparate sau conserve din │ kg │ 13,50 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │carne (cu excepţia cârnaţilor, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preparatelor din ficat şi a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │preparatelor alimentare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 30 │ │Conserve din carne de porc │ kg │ 14,70 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │(jamboane şi pãrţi din acestea) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 31 │ │Conserve din carne de vitã │ kg │ 12,25 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 32 │ │Conserve din carne cu legume │ kg │ 8,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 5.│Lapte │ 33 │1051.11│Lapte degresat neconcentrat, cu │litru│ 1,70 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │grãsimi ≤ 1%, neîndulcit │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 34 │ │Lapte şi cremã neconcentratã, │litru│ 2,10 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │neîndulcit, cu grãsimi între 1% │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi 3%, pasteurizat │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 35 │ │Lapte integral pasteurizat, │litru│ 2,45 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │neconcentrat, neîndulcit, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │grãsimi între 3% şi 6% │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 6.│Ulei │ 36 │1041.54│Ulei rafinat din seminţe de │litru│ 4,90 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │comestibil ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 37 │ │Ulei de floarea-soarelui, dublu │litru│ 6,00 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ │ │ │rafinat, în sticle de plastic de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.000 ml │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 7.│Zahãr │ 38 │1081.12│Zahãr cristal tos - vrac │ kg │ 2,45 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 39 │ │Zahãr cristal tos - preambalat │ kg │ 2,65 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
├───┼───────────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 8.│Cartofi │ 40 │1031.13│Cartofi deshidrataţi sub diferite │ kg │ 9,70 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │(consum │ │ │forme │ │ │ │ │ │
│ │uman) ├──────┼───────┼───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 41 │0113.51│Cartofi timpurii de varã │ kg │ 1,80 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
│ │ ├──────┤ ├───────────────────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ 42 │ │Cartofi de toamnã │ kg │ 1,70 │ 24 │ 14,50 │ 34,00 │
└───┴───────────┴──────┴───────┴───────────────────────────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┘


                                                --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice