Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.735 din 6 decembrie 2006 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.735 din 6 decembrie 2006  privind modificarea anexei la   Hotararea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.735 din 6 decembrie 2006 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 19 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 260/2006 ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


───────────────
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat
pentru lucrãri publice
şi amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely

p. Ministrul administraţiei
şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

p. Ministrul economiei
şi comerţului,
Darius Meşca,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 6 decembrie 2006.
Nr. 1.735.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã, instituie mãsuri speciale pentru reabilitarea termicã a unor blocuri de locuinţe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, denumite în continuare clãdiri, şi care necesitã, dupã caz:
a) îmbunãtãţirea performanţelor de izolare termicã a elementelor de construcţie care delimiteazã de exteriorul clãdirii spaţiile interioare încãlzite;
b) creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încãlzire, de alimentare cu apã caldã de consum.
(2) Prezentele norme metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã stabilesc:
a) fundamentarea şi derularea programelor anuale;
b) acţiunile coordonatorilor programelor anuale şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari;
c) modalitatea de finanţare, contractare şi decontare a serviciilor/lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi conţinutul-cadru al convenţiilor care se încheie de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, prin coordonatorii programelor anuale, cu asociaţiile de proprietari, potrivit ordonanţei de urgenţã.
ART. 2
(1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare coordonatori locali, având şi calitatea de autoritate contractantã.
(2) Coordonarea unitarã a programelor privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit se realizeazã de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Unitatea de management al proiectului.
ART. 3
(1) Reabilitarea termicã a clãdirilor constã, în special, în realizarea unor mãsuri speciale, grupate astfel:
a) mãsuri aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clãdirii, aflate în proprietatea comunã indivizã;
b) mãsuri aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clãdirii, aflate în proprietatea individualã.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. a) constau, în principal, în:
a) termoizolarea pereţilor exteriori;
b) termoizolarea planşeului peste ultimul nivel;
c) termoizolarea planşeului peste subsol sau a pardoselii dispuse pe sol, în cazul clãdirilor fãrã subsol;
d) realizarea peste terasã a unui acoperiş tip şarpantã sau mansardarea clãdirii, dupã caz;
e) modernizarea uşilor/ferestrelor aferente pãrţilor comune;
f) intervenţii la conductele şi armãturile cu pierderi din subsol/canal termic şi, dupã caz, realizarea echilibrãrii hidraulice şi intervenţii la instalaţia de încãlzire, justificate din punct de vedere tehnic, în cazul montãrii de repartitoare de costuri şi robinete termostatate pe corpurile de încãlzire din apartamente;
g) alte mãsuri speciale, în condiţiile ordonanţei de urgenţã.
(3) Mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. b) constau, în principal, în:
a) modernizarea ferestrelor/uşilor exterioare cu asigurarea schimburilor minime de aer, dupã caz;
b) montarea de repartitoare de costuri şi de robinete termostatate pe corpurile de încãlzire din apartamente;
c) alte mãsuri speciale, în condiţiile ordonanţei de urgenţã.
(4) Aplicarea mãsurilor de reabilitare termicã se completeazã cu repararea/refacerea zonelor de intervenţie afectate de lucrãrile de reabilitare termicã, dupã caz.
ART. 4
(1) Derularea programului de acţiuni privind reabilitarea termicã a clãdirilor cuprinde urmãtoarele etape de intervenţie:
a) auditul energetic al clãdirilor;
b) proiectare etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza mãsurilor specificate în auditul energetic;
c) proiectare etapa a II-a - elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
d) obţinerea autorizaţiei de construire;
e) executarea şi recepţia lucrãrilor de reabilitare termicã.
(2) Odatã cu studiul de fezabilitate se va efectua şi expertiza tehnicã a structurii de rezistenţã a clãdirii prin metoda de evaluare calitativã, în conformitate cu reglementãrile tehnice în vigoare; prin expertiza tehnicã se stabileşte dacã sunt necesare lucrãri de intervenţie-consolidare, a cãror realizare condiţioneazã începerea execuţiei lucrãrilor de reabilitare termicã. Expertiza tehnicã a structurii de rezistenţã se efectueazã de cãtre experţi tehnici atestaţi în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, pentru cerinţa A1-rezistenţã şi stabilitate şi se finanţeazã din fondurile alocate programului anual de reabilitare termicã, în condiţiile ordonanţei de urgenţã.
(3) În situaţia în care este prevãzutã şi mãsura mansardãrii clãdirii, înainte de elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termicã se va efectua, în mod obligatoriu, expertizarea tehnicã pentru evaluarea performanţei structurii de rezistenţã a clãdirii, cu respectarea <>Legii nr. 10/1995 , cu modificãrile ulterioare.
(4) În situaţia realizãrii mansardelor, costul realizãrii expertizãrii tehnice a structurii de rezistenţã a clãdirii se include în costul realizãrii mansardelor.
(5) În situaţia în care raportul de evaluare calitativã/expertizare tehnicã stabileşte necesitatea efectuãrii unor lucrãri de intervenţie la structura de rezistenţã a clãdirii, prioritare faţã de lucrãrile de reabilitare termicã, acestea din urmã se vor executa ulterior sau concomitent cu lucrãrile de intervenţie asupra structurii de rezistenţã, potrivit soluţiei stabilite de proiectant.
(6) Circuitul informaţional-decizional al etapelor de intervenţie, prevãzute la alin. (1), este cuprins în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Auditul energetic pentru clãdiri se iniţiazã de cãtre coordonatorii locali, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, şi se efectueazã de cãtre auditori energetici pentru clãdiri, denumiţi în continuare auditori, atestaţi conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementãrilor tehnice în domeniu, şi constã în:
a) identificarea prin analiza termoenergeticã a principalelor caracteristici ale clãdirilor, ale instalaţiilor de încãlzire şi de alimentare cu apã caldã de consum;
b) stabilirea mãsurilor de reabilitare termicã necesare în vederea creşterii performanţei energetice a clãdirii, cuantificate în certificatul de performanţã energeticã, cu estimarea costurilor, economia de energie scontatã, precum şi durata de recuperare a investiţiei.
(2) Auditul energetic se efectueazã pe baza documentaţiei existente în cartea construcţiei, iar în lipsa acesteia, pe baza releveului clãdirii şi al instalaţiilor aferente, inclusiv a materialelor din care sunt executate elementele de construcţie.
ART. 6
Auditorii îşi pot desfãşura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoanã fizicã autorizatã sã desfãşoare activitãţi în mod independent.
ART. 7
(1) Elaborarea studiului de fezabilitate, ca primã etapã a proiectãrii lucrãrilor de reabilitare termicã, se iniţiazã de cãtre coordonatorii locali şi se efectueazã de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate, cu respectarea legislaţiei şi a reglementãrilor tehnice specifice, în vigoare.
(2) În devizul general al investiţiei, costurile totale se defalcã pentru fiecare mãsurã de reabilitare termicã propusã.
(3) Indicatorii tehnico-economici şi eşalonarea lucrãrilor se aprobã prin hotãrâre a consiliului local, conform actelor normative în vigoare, cu acordul prealabil al adunãrii generale a asociaţiei de proprietari.
(4) Etapa a II-a de proiectare a lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor se realizeazã de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate, în baza studiului de fezabilitate aprobat, cu respectarea <>Legii nr. 10/1995 , cu modificãrile ulterioare, şi a reglementãrilor tehnice în vigoare. Proiectele conţin elementele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire şi organizãrii procedurilor de achiziţii publice de lucrãri.
(5) Verificarea proiectelor se realizeazã de cãtre verificatori tehnici atestaţi, conform prevederilor <>Legii nr. 10/1995 , cu modificãrile ulterioare, pentru cerinţele de calitate stabilite de proiectant.
ART. 8
Executarea lucrãrilor de reabilitare termicã se realizeazã de cãtre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din <>Legea nr. 10/1995 , cu modificãrile ulterioare, şi din reglementãrile tehnice specifice, în vigoare.
ART. 9
Urmãrirea şi verificarea executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã se fac prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare, care îşi pot desfãşura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoanã fizicã autorizatã sã desfãşoare activitãţi în mod independent, în baza programului pentru controlul calitãţii stabilit de proiectant.
ART. 10
Asociaţiile de proprietari, proiectanţii şi executanţii lucrãrilor de reabilitare termicã, precum şi coordonatorii locali sunt obligaţi sã ia toate mãsurile tehnico-organizatorice şi financiare care le revin, potrivit legii, pentru ca odatã începutã executarea lucrãrilor de reabilitare termicã, acestea sã continue conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi la faza studiu de fezabilitate şi în durata de execuţie stabilitã prin autorizaţia de construire.

CAP. II
Fundamentarea şi derularea programelor anuale

ART. 11
Asociaţiile de proprietari transmit coordonatorilor locali solicitarea de includere în program conform anexei nr. 2a), însoţitã de:
a) fişa de identificare a clãdirii, conform anexei nr. 2b);
b) hotãrârea adoptatã în adunarea generalã, cu acordul majoritãţii proprietarilor, privind reabilitarea termicã a clãdirii în condiţiile de finanţare prevãzute de ordonanţa de urgenţã şi dovada constituirii fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari.
ART. 12
Criteriile de selecţie a clãdirilor propuse a fi incluse în programele anuale sunt:
a) sistemul constructiv al anvelopei clãdirii, proritate având clãdirile realizate din prefabricate din beton armat;
b) numãrul de apartamente, prioritate având clãdirile cu un numãr mai mare de apartamente;
c) existenţa unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sãnãtãţii oamenilor, precum: igrasie, mucegai etc.;
d) vechimea clãdirii, prioritate având clãdirile cu o vechime mai mare;
e) starea tehnicã a clãdirilor din punctul de vedere al cerinţei de rezistenţã şi stabilitate, având prioritate cele care nu necesitã lucrãri de consolidare; pentru clãdirile care necesitã lucrãri de consolidare, se aplicã prevederile art. 4 alin. (5) din prezentele norme metodologice;
f) zona climaticã, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind în: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice stabilite prin reglementãrile tehnice în vigoare;
g) indicele de necesar de cãldurã pentru încãlzire -pierderile termice -, calculat de cãtre auditor, având prioritate clãdirile cu valori mai mari ale acestuia.
ART. 13
(1) În vederea fundamentãrii programului pentru anul urmãtor, pe perioada anului în curs se deruleazã urmãtoarele acţiuni:
a) coordonatorii locali, pe baza solicitãrilor formulate, prioritizeazã lista în funcţie de criteriile de selecţie prevãzute la art. 12, centralizeazã datele conform anexei nr. 3a) şi pânã la data de 1 mai a anului în curs o transmit consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
b) consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, centralizeazã datele cu respectarea prioritãţilor stabilite de coordonatorii locali şi, pânã la data de 15 mai a anului în curs, transmit centralizatoarele conform anexei nr. 3b), însoţite de listele de prioritãţi, la Unitatea de management al proiectului din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
c) Unitatea de management al proiectului centralizeazã datele în baza cãrora fundamenteazã programul, iar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului include în proiectul bugetului de stat sumele necesare din alocaţii de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor în condiţiile ordonanţei de urgenţã.
(2) În limita resurselor bugetare alocate în acest scop Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin legea bugetului de stat, Unitatea de management al proiectului definitiveazã proiectul de program, care se aprobã prin ordin al ministrului, potrivit ordonanţei de urgenţã.
ART. 14
Clãdirile nenominalizate în programul anual rãmân în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programului pe anul urmãtor.
ART. 15
În baza programului aprobat, se deruleazã urmãtoarele acţiuni:
a) Unitatea de management al proiectului repartizeazã şi comunicã alocaţiile bugetare pe judeţe, respectiv pentru municipiul Bucureşti;
b) consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, repartizeazã şi comunicã alocaţiile bugetare pe localitãţi, respectiv pentru sectoarele municipiului Bucureşti;
c) coordonatorii locali notificã asociaţiile de proprietari din clãdirile nominalizate în program şi încheie cu acestea convenţii, conform anexei nr. 4, pentru derularea etapelor prevãzute la art. 4 alin. (1). Încheierea convenţiei este condiţie obligatorie pentru menţinerea clãdirii în program, în condiţiile ordonanţei de urgenţã.
ART. 16
Dupã aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate, coordonatorii locali comunicã asociaţiilor de proprietari valoarea aprobatã şi cota-parte ce revine acesteia pentru finanţarea executãrii lucrãrilor.
ART. 17
Coordonatorii locali comunicã lunar Unitãţii de management al proiectului şi spre ştiinţã consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 3c), indicele de necesar de cãldurã pentru încãlzire calculat de auditor, valorile de investiţie fundamentate şi aprobate în studiile de fezabilitate, precum şi duratele de execuţie aprobate pentru clãdirile la care urmeazã a se elabora proiectul şi a se executa lucrãrile de reabilitare termicã.
ART. 18
Continuarea proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de reablitare termicã se face în condiţiile existenţei, la coordonatorii locali, a urmãtoarelor documente:
a) hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor privind aprobarea mãsurilor de reabilitare termicã a clãdirii şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi prin studiul de fezabilitate;
b) extrasul de cont din care sã reiasã fondul de reparaţii disponibil finanţãrii cheltuielilor pentru reabilitarea termicã a clãdirii care, potrivit legii, revine în sarcina asociaţiei de proprietari.

CAP. III
Acţiunile coordonatorilor locali şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari

ART. 19
(1) Consiliile locale care beneficiazã de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale sunt obligate sã punã la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului toate documentele justificative solicitate, rãspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
(2) Pentru finanţarea programului anual, coordonatorii locali vor deschide un cont separat cu aceastã destinaţie, în care vor fi virate sumele aferente alocate din transferuri de la bugetul de stat şi, dupã caz, sumele aferente cotei-pã rţi de participare ce revine asociaţiei de proprietari, care se deruleazã prin contul 50.06.01 "Sume de mandat ale unitãţilor administrativ-teritoriale, reprezentând cote-pãrţi de participare depuse de asociaţiile de proprietari, conform ordonanţei de urgenţã, deschis pe numele unitãţilor administrativ-teritoriale la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului".
ART. 20
(1) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin coordonatorii locali, încheie convenţii, conform convenţiei-cadru prevãzute în anexa nr. 4, cu asociaţiile de proprietari din clãdirile nominalizate în programele anuale, în vederea derulãrii şi finanţãrii, în condiţiile ordonanţei de urgenţã, a etapelor pentru reabilitarea termicã.
(2) Autoritatea contractantã rãspunde, dupã caz, pentru adaptarea conţinutului-cadru al convenţiei, prevãzut în anexa nr. 4, la cerinţele impuse prin actele normative în vigoare.
(3) La convenţie se anexeazã, la solicitarea coordonatorilor locali, documentele prevãzute la art. 11, iar dupã aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate, documentele prevãzute la art. 18.
(4) Convenţia încheiatã va conţine precizarea explicitã a modului de decontare din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari a cheltuielilor aferente execuţiei lucrãrilor de reabilitare termicã, respectiv:
a) virarea în contul coordonatorului local a întregii sume aferente cotei-pãrţi de 33% din valoarea execuţiei lucrãrilor;
b) virarea lunarã în contul coordonatorului local a sumei aferente cotei-pãrţi de 33% din situaţia lunarã de plãţi;
c) decontarea lunarã direct la antreprenor a sumei aferente cotei-pãrţi de 33% din situaţia lunarã de plãţi.
ART. 21
Coordonatorii locali, în baza convenţiilor încheiate, vor acţiona pentru:
a) fundamentarea sumelor necesare finanţãrii cheltuielilor privind toate etapele de reabilitare termicã, în condiţiile prevãzute de ordonanţa de urgenţã;
b) încheierea, în condiţiile legii, a contractelor dintre persoanele fizice/juridice, în calitate de prestator de servicii şi/sau lucrãri atestat/autorizat, pe de o parte, şi consiliile locale în calitate de investitor şi beneficiar în condiţiile legii, pe de altã parte, pentru etapele de reabilitare termicã;
c) aprobarea, prin hotãrâre a consiliului local, a indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi prin studiul de fezabilitate şi însuşiţi în adunarea generalã a proprietarilor;
d) defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor aferente execuţiei lucrãrilor;
e) emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrãrile de reabilitare termicã;
f) verificarea documentelor de platã, acordarea vizei de control financiar preventiv şi decontarea din alocaţii de la bugetul de stat, din bugetul local şi, dupã caz, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, a sumelor alocate pentru finanţarea cheltuielilor efectuate privind auditul energetic, studiul de fezabilitate, proiectarea şi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã, în condiţiile ordonanţei de urgenţã;
g) urmãrirea şi verificarea execuţiei lucrãrilor de reabilitare termicã, organizarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, precum şi a recepţiei finale.
ART. 22
Asociaţiile de proprietari, în baza convenţiilor încheiate, vor acţiona pentru:
a) facilitarea accesului în clãdire, în apartamente a persoanelor fizice/juridice atestate/autorizate pentru efectuarea auditului energetic, proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã;
b) aprobarea mãsurilor de reabilitare termicã şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate;
c) asigurarea sursei de finanţare, în cuantum de 33% din cheltuielile aferente executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã, din fondul de reparaţii, pe perioada de execuţie a lucrãrilor;
d) asigurarea, dupã aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate şi pânã la iniţierea procedurii de achiziţie publicã a execuţiei lucrãrilor de reabilitare termicã, în contul aferent fondului de reparaţii, a unui cuantum minimum de 15% din cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã. Contul va fi alimentat din contribuţiile proprietarilor din condominiu sau din alte surse legal constituite, conform prevederilor ordonanţei de urgenţã;
e) aprobarea în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari a documentelor de platã şi, dupã caz, decontarea lucrãrilor executate din fondurile asigurate;
f) participarea la recepţie la terminarea lucrãrilor, precum şi la recepţia finalã.

CAP. IV
Modalitatea de finanţare, contractare şi decontare a serviciilor/lucrãrilor din alocaţii de la bugetul de stat

ART. 23
Finanţarea cheltuielilor privind auditul energetic, proiectarea, precum şi cota de 34% din cheltuielile aferente executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor nominalizate în programele anuale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se asigurã, potrivit ordonanţei de urgenţã, din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
ART. 24
Pentru decontarea din alocaţii de la bugetul de stat a serviciilor contractate persoanele fizice/juridice atestate/autorizate vor depune la coordonatorul local urmãtoarele documente:
a) auditorii, la termenele prevãzute în contracte, auditul energetic în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va înainta asociaţiei de proprietari, un exemplar se va pune la dispoziţie proiectantului şi un exemplar se va arhiva de cãtre coordonatorul local;
b) proiectanţii, persoane juridice, la termenele prevãzute în contracte, vor depune studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, în 5 exemplare, dintre care 3 exemplare se vor pune la dispoziţie executantului, un exemplar se va înainta asociaţiei de proprietari şi un exemplar se va arhiva de cãtre coordonatorul local. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori de proiecte atestaţi conform legislaţiei în vigoare;
c) executanţii, persoane juridice autorizate, pe baza situaţiei lucrãrilor executate şi verificate conform legislaţiei specifice în vigoare, întocmesc situaţiile de platã lunare, respectiv situaţia de platã la terminarea lucrãrilor de reabilitare termicã. Situaţiile de platã pentru lucrãrile executate sunt verificate şi avizate de:
(i) diriginţii de şantier autorizaţi;
(ii) reprezentantul desemnat de asociaţia de proprietari care finanţeazã din sursele proprii, conform prevederilor ordonanţei de urgenţã, executarea lucrãrilor de reabilitare termicã.
ART. 25
(1) Coordonatorii locali verificã situaţiile de platã, întocmesc decontul justificativ, conform anexei nr. 5, şi acordã viza de control financiar preventiv.
(2) Pânã la data de 3 a fiecãrei luni pentru luna precedentã, coordonatorii locali înregistreazã la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului deconturile justificative în douã exemplare.
ART. 26
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Unitatea de management al proiectului şi direcţiile de specialitate:
a) examineazã deconturile justificative;
b) întocmeşte nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat, conform anexei nr. 6.
ART. 27
(1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita fondurilor alocate prin Legea bugetului de stat, vireazã sumele aprobate în bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale, la poziţia venituri, la "Subvenţii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit".
(2) Coordonatorii locali, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrãtoare, efectueazã plãţile în conturile auditorilor, proiectanţilor sau executanţilor, dupã caz, nominalizaţi în deconturile justificative.
ART. 28
Auditul energetic, elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã se contracteazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 29
(1) În vederea fundamentãrii soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termicã a clãdirilor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului finanţeazã studii, audituri şi realizarea de prototipuri în cadrul unor programe-pilot.
(2) Finanţarea cheltuielilor privind serviciile şi lucrãrile prevãzute la alin. (1) se va face din fondul constituit din venituri proprii la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, în baza <>art. 40 din Legea nr. 10/1995 , cu modificãrile ulterioare, şi a anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrãri de intervenţie în primã urgenţã la construcţii vulnerabile şi care prezintã pericol public, precum şi din alte surse legal constituite.
ART. 30
Pentru situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (3), executarea convenţiei se suspendã pânã la asigurarea condiţiilor de execuţie a lucrãrilor de reabilitare termicã.
ART. 31
Pentru aplicarea unor prevederi ale prezentelor norme metodologice, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţã şi cu alte reglementãri în vigoare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreunã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor pot emite instrucţiuni care se aprobã prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 32
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
───────
la normele metodologice
───────────────────────

DERULAREA
programului anual pentru reabilitarea termicã a clãdirilor
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicitarea asociaţiei de proprietari privind reabilitarea termicã a clãdirii,│
│ adresatã coordonatorului local, în baza hotãrârii luate în adunarea generalã │
│ a proprietarilor │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Fundamentarea şi aprobarea programului anual de cãtre │
│ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Semnarea Convenţiei │
│ între coordonatorul local şi asociaţia de proprietari pentru derularea │
│ etapelor programului │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Efectuarea auditului energetic de cãtre auditori energetici pentru clãdiri │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Stabilirea mãsurilor de reabilitare termicã de cãtre coordonatorul local │
│ şi asociaţia de proprietari │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Emiterea certificatului de urbanism de cãtre autoritatea publicã localã │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Proiectare Etapa I │
│ Elaborarea studiului de fezabilitate │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici │
│ de cãtre coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Proiectare Etapa a II-a │
│ Proiect tehnic şi detalii de execuţie │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrãrile de reabilitare termicã │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Executarea lucrãrilor de reabilitare termicã │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘

V
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Recepţia la terminarea lucrãrilor şi recepţia finalã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 2a)


─────────
la normele metodologice
───────────────────────

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Localitatea ......................................
Judeţul (sectorul) ...............................
Str. .............................................
nr. ............., bl. ...........................
Cod poştal .......................................
Cod de înregistrare fiscalã ......................
Nr. .............. din ...........................

Cãtre
Consiliul Local al
...................

Asociaţia de proprietari din localitatea ................., judeţul
(sectorul) ....., cod poştal ......., str. ..... nr. ..., bl. .....,
sectorul ......, cod de înregistrare fiscalã ......, prin prezenta
cerere solicitã includerea pe lista de prioritãţi a programului anual
de reabilitare termicã a clãdirii de la adresa sus-menţionatã.
În susţinerea cererii se anexeazã:
- fişa de identificare a clãdirii [(anexa nr. 2b)];
- hotãrârea adoptatã în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari,
din care reiese acordul majoritãţii proprietarilor de includere în
programul anual de reabilitare termicã şi constituirea fondului de
reparaţii.
Am luat cunoştinţã despre prevederile Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru
reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã
cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, precum şi ale normelor metodologice de
aplicare a acesteia.

Data întocmirii .............

Preşedinte,
...............

ANEXA 2b)


─────────
la normele metodologice
───────────────────────

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
Localitatea ......................................
Judeţul (sectorul) ...............................
Str. .............................................
nr. ............., bloc ..........................
Cod poştal .......................................
Cod de înregistrare fiscalã:
Nr. .............. din ...........................

FIŞA DE IDENTIFICARE A CLĂDIRII
a) anul recepţiei clãdirii ..............................................;
b) soluţia constructivã privind închiderile perimetrale (materiale):
- tâmplãrie exterioarã (din lemn, metalicã etc.) ........................;
- pereţi exteriori (panouri prefabricate, beton armat, grinzi, stâlpi şi
zidãrie) ................................................................;
- acoperiş (terasã, şarpantã) ...........................................;
c) zona climaticã .......................................................;
d) regimul de înãlţime al clãdirii (S+P+N niveluri) .....................;
e) numãrul de apartamente ...............................................;
f) suprafaţa desfãşuratã ................................................;
g) modul de furnizare a agentului termic (sisteme centralizate ale
unitãţilor administrativ-teritoriale, centralã termicã de imobil, centralã
termicã de scarã etc.) .................................................;
h) modul de înregistrare (contorizat/pauşal) şi consumul de energie termicã
în ultimul an calendaristic pentru încãlzire şi prepararea apei calde
menajere ...............................................................;
i) existenţa unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sãnãtãţii
oamenilor (igrasie, mucegai etc.): .....................................;
j) existenţa expertizei tehnice a structurii de rezistenţã a clãdirii
(dacã existã, se va anexa o copie a raportului de expertizã tehnicã).
Rãspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

Data întocmirii ....................

Preşedinte, Administrator,
........... ..................
ANEXA 3a)


─────────
la normele metodologice
────────────────────────

CONSILIUL LOCAL AL .....................
Nr. ................. din ..............


LISTA DE PRIORITĂŢI
pe etape de intervenţie pentru finanţarea cheltuielilor privind
reabilitarea termicã a clãdirilor
Estimarea cheltuielilor şi alocaţiilor de la bugetul de stat
pentru anul ......
┌─┬───┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│N│ │ │ │ │ │ │ │ Total cheltuieli estimate (inclusiv TVA) │ │
│r│ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┤ │
│ │1*)│2│3│4*)│5│6│7│Alocatii de la bugetul│Cheltuieli de executie│ *3) │
│c│ │ │ │ │ │ │ │ de stat*3) pentru: │ │ │
│r│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬────────────┼───────┬───────┬──────┤ │
│t│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12*3) │13=8+9+12│
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─────────┴────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┤
│TOTAL GENERAL: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Rãspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi
exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

Primar,
..........

Direcţia tehnicã-investiţii Direcţia economicã buget-finanţe
Director, Director,
.......................... ...............................

Legenda:
────────
1 - Adresa imobilului*)
2 - Anul construirii
3 - Regimul de inaltime (S+P+N)
4 - Sistemul constructiv*2)
5 - Numarul de apartamente
6 - Prioritatea (1,2....)
7 - Aria construita desfasurata mp
8 - Audit energetic - lei -
9 - Proiectare - lei -
10 - Fond de reparatii al asociatiei
de proprietari - lei -
11 - Buget local - lei -
12 - Alocatii de la bugetul de stat*3) - lei -
13 = 8+9+12 Total fonduri alocate de la
bugetul de stat*3) - lei -__________
*1) Clãdirile care se încadreazã în prevederile <>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, listate în ordinea de prioritate stabilitã pe baza criteriilor de selecţie a clãdirilor.
*2) Pe baza datelor înscrise în fişa de identificare a clãdirii şi a constatãrilor efectuate în teren.
*3) Finanţarea se asigurã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 .

NOTĂ:


─────
Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.
Lista de prioritãţi stabilitã de coordonatorii locali se transmite, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.


ANEXA 3b)
──────────
la normele metodologice
────────────────────────

CONSILIUL JUDEŢEAN .....................
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Nr. .......... din ........................

CENTRALIZATORUL
listelor de prioritãţi pe etape de intervenţie pentru finanţarea
cheltuielilor privind reabilitarea termicã a clãdirilor

Estimarea cheltuielilor şi alocaţiilor de la bugetul de stat
pentru anul ........................
┌─┬───┬──┬───┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│N│ │ │ │ │ │Total cheltuieli estimate(inclusiv TVA) │ │
│r│ │ │ │ │ │ din care: │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Alocatii de la bugetul│Cheltuieli de executie│ *1) │
│c│ │ │ │ │ │ de stat*1) pentru: │ │ │
│r│ 1 │ 2│ 3 │ 4│ 5 ├─────────┬────────────┼───────┬───────┬──────┤ │
│t│ │ │ │ │ │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10*1) │11=6+7+10│
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┴──┴───┴──┴───┴─────────┴────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┤
│TOTAL │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Rãspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi
exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

Preşedinte/Primar general,
...........................

Direcţia tehnicã Direcţia economicã buget-finanţe
Director, Director,
................ ..................................

Legenda:
────────
1 - Consiliul local
2 - Numarul de cladiri
3 - Prioritatea (1,2....n)
4 - Numarul de apartamente
5 - Aria construita desfasurata mp
6 - Audit energetic - lei -
7 - Proiectare - lei -
8 - Fond de reparatii - lei -
9 - Buget local - lei -
10 - Alocatii de la bugetul de stat*1) - lei -
11 = 6+7+10 Total fonduri alocate de la
bugetul de stat*1) - lei -


___________
*1) Finanţarea se asigurã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

NOTĂ:


─────
Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel, pe baza datelor înscrise în listele de prioritãţi.
Centralizatorul listelor de prioritãţi se transmite însoţit de listele de prioritãţi stabilite de coordonatorii locali, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la Unitatea de management al proiectului.


ANEXA 3c)
────────
la normele metodologice
───────────────────────

CONSILIUL LOCAL AL .........................
Nr. ............... din ....................

LISTA CLĂDIRILOR
pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi executarea
lucrãrilor de reabilitare termicã a clãdirilor şi valorile
aprobate din alocaţii de la bugetul de stat
(conform studiilor de fezabilitate aprobate)
pentru anul ......
┌─┬────────┬──────────┬────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐
│N│Adresa │Alocatii │Valoarea│Esalonarea lucra- │ │
│r│imobi- │de la │investi-│rilor(inclusiv TVA)│ │
│ │lului*1)│bugetul │tiei*2) │ │ Total alocatii │
│c│ │de stat*3)├─┬──────┼─────────┬─────────┤ de la bugetul de stat*3) │
│r│ │pentru │T│Din │Total │Din care │ │
│t│ │proiec- │o│care │ │ C+M: │ │
│ │ │tare │t│C+M: ├────┬────┼────┬────┼────────────┬─────────────┤
│ │ │(inclusiv │a│ │Anul│Anul│Anul│Anul│ Anul 1 │ Anul 2 │
│ │ │TVA) │l│ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│0│ 1 │ 2 │3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9=2+5 │ 10=2+6 │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴─┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴─────────────┘
Rãspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi
exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.

Primar,
.........................

Direcţia tehnicã-investiţii Direcţia economicã buget-finanţe
Director, Director,
.......................... ................................
────────
*1) Cãdirile care încheie convenţii privind proiectarea şi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã în condiţiile de finanţare prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*2) Conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi din studiul de fezabilitate.
*3) Finanţarea se asigurã conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 .

NOTĂ:
─────
Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.
Lista clãdirilor stabilitã de coordonatorii locali se transmite atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.

ANEXA 4
───────
la normele metodologice
───────────────────────

Autoritatea publicã localã
......................................
Nr. şi data înregistrãrii
......................................

CONVENŢIE
- conţinut-cadru -

În scopul contractãrii serviciilor de audit energetic, studiu de fezabilitate, proiectare, execuţie a lucrãrilor de reabilitare termicã şi dirigenţie de şantier se constituie asociaţia dintre:
- autoritatea contractantã, reprezentatã prin ..........., primarul municipiului/oraşului/comunei ........, respectiv primarul sectorului ......... al municipiului Bucureşti, în calitate de coordonator al programului de reabilitare termicã, potrivit ordonanţei de urgenţã*);
- asociaţia de proprietari, legal constituitã ca persoanã juridicã, reprezentatã prin ..........., preşedintele asociaţiei.
1. Prin convenţia civilã de constituire a asociaţiei contractante se stabilesc, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţã*) şi ale celorlalte acte normative în domeniu, urmãtoarele:
a) proprietarii şi cotele-pãrţi indivize din proprietatea comunã care revine fiecãrei proprietãţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciarã;
b) sursele de finanţare asigurate în condiţiile ordonanţei de urgenţã*);
c) obligaţiile în sarcina fiecãrei pãrţi, conform ordonanţei de urgenţã*) şi celorlalte acte normative în vigoare, privind:
(i) atribuirea prin procedurã de achiziţie publicã a contractelor de servicii/lucrãri pentru reabilitarea termicã;
(ii) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare), decontarea cheltuielilor efectuate.
2. Autoritatea contractantã reprezintã asociaţia de proprietari, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoanele fizice/juridice care presteazã serviciile/lucrãrile de reabilitare termicã.
3. Fiecare parte semnatarã a convenţiei rãspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate.
4. Pe parcursul derulãrii programului, la prezenta convenţie se anexeazã:
a) fişa de identificare a clãdirii;
b) hotãrârea luatã în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari pentru includerea în programul anual;
c) certificatul de urbanism;
d) hotãrârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
e) hotãrârea luatã în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei de urgenţã*), a executãrii lucrãrilor de reabilitare termicã;
f) documente din care sã reiasã asigurarea surselor de finanţare, conform prevederilor ordonanţei de urgenţã*);
g) autorizaţia de construire pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã.
5. Modul de decontare din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari a cheltuielilor aferente execuţiei lucrãrilor de reabilitare termicã se face prin**):
a) virarea cãtre coordonatorul local a întregii sume aferente cotei-pãrţi de 33% din valoarea execuţiei lucrãrilor;
b) virarea lunarã cãtre coordonatorul local a sumei aferente cotei-pãrţi de 33% din situaţia lunarã de plãţi;
c) decontarea lunarã direct la antreprenor a sumei aferente cotei-pãrţi de 33% din situaţia lunarã de plãţi.
6. Convenţia îşi înceteazã valabilitatea odatã cu recepţia serviciilor/lucrãrilor de reabilitare termicã, dupã caz.
7. Prezenta convenţie a fost încheiatã astãzi, ........., în ...... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatarã.

Autoritatea contractantã Asociaţia de proprietari
Primar, Preşedinte,
...................... ........................___________
*) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
**) Se va stabili de comun acord una dintre modalitãţile prezentate la lit. a), b) şi c).

ANEXA 5


───────
la normele metodologice
───────────────────────

CONSILIUL LOCAL AL ...............
Nr. ............. din ............

Aprobat
───────
Primar,
..........

DECONT JUSTIFICATIV
pentru luna ........ anul ......

pentru finanţarea cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat
în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 privind
instituirea mãsurilor speciale pentru reabilitarea termicã
a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, pentru reabilitarea termicã a clãdirilor nominalizate
în programe anuale
┌─┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│N│Adresa│Tipul │Date din contractele│Valoarea totala│ Sumele solicitate din │
│r│imobi-│acti- │incheiate, aferente │a servicilor/ │alocatii de la bugetul │
│ │lului │unii*1│actiunilor in │ lucrarilor │ de stat*2) │
│c│ │ AE │ derulare │ realizate │ │
│r│ │ P │ │ │ │
│t│ │ Ex │ │ │ │
├─┼──────┼──────┼──────┬──────┬──────┼─────┬─────────┼────────────┬──────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL│AE │ │ │
│pe ├─────────┼────────────┼──────────┤
│acti-│P │ │ │
│uni ├─────────┼────────────┼──────────┤
│ │EX │ │ │
├─────┴─────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │
│ │ │ │
└───────────────┴────────────┴──────────┘
Rãspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea şi exactitatea
datelor înscrise.

Direcţia tehnicã-investiţii Direcţia economicã buget-finanţe
Director, Director,
........................... .................................

Vizat
─────
Control financiar preventiv

Legenda:
────────
1 - Adresa imobilului
2 - Tipul actiunii*1): AE P Ex
3 - Nr. si data contractului
4 - Valoarea contractului (inclusiv TVA)
5 - Denumirea persoanei fizice/juridice atestate/autorizate
6 - In luna pentru care s-a intocmit decontul justificat - lei-
7 - Cumulat de la inceputul lucrarii - lei-
8 - In luna pentru care s-a intocmit decontul justificat - lei-
9 - Cumulat de la inceputul lucrarii - lei________
*1) AE - audit energetic; P - proiectarea lucrãrilor de reabilitare termicã (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a II-a - proiect tehnic şi detalii de execuţie); Ex - executarea lucrãrilor pentru reabilitarea termicã, finanţate din alocaţii de la bugetul de stat în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 .
*2) Conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 .ANEXA 6


───────
la normele metodologice
───────────────────────

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Aprobat
──────
Ministru
.................

Propun aprobarea
────────────────
Ministrul delegat pentru lucrãri publice
şi amenajarea teritoriului
........................................

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru luna ........ anul .......
privind deschiderea de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor
de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea mãsurilor speciale pentru
reabilitarea termicã a unor clãdiri de locuit multietajate, aprobatã cu
modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 211/2003 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, nominalizate în programe anuale
┌─┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│N│Consiliul local │ Tipul │Sumele din alocatii de la bigetul de stat │
│r├─────┬────────────┤actiunii:├───────────────┬──────────────────────────┤
│ │Denu-│Nr. si data │ │Solicitate de │ Aprobate │
│c│mire │decontului │ │consiliul local│ - lei - │
│r│ │justificativ│ │ - lei - │ │
│t│ │inregistrat │ │ │ │
│ │ │ la MTCT │ │ │ │
├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ AE │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ P │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ Ex │ │ │
├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ AE │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ P │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ Ex │ │ │
└─┴─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│Total │ AE │ │ │
│pe actiuni: ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ P │ │ │
│ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ Ex │ │ │
├────────────┴─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘

Secretar de stat,
......................

Direcţia generalã achiziţii Direcţia generalã economicã şi buget
în lucrãri publice şi Director general,
infrastructurã ruralã ....................................
Director general,
......................_________
AE - audit energetic; P - proiectarea lucrãrilor de reabilitare termicã (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a II-a - proiect tehnic şi detalii de execuţie); Ex - alocaţii de la bugetul de stat pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã în condiţiile de finanţare ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2002 .

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016