Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.696 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.696 din 29 noiembrie 2006  privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.696 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 14 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã şi tarifarea utilizãrii infrastructurii feroviare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Regulamentul pentru alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 29 noiembrie 2006.
Nr. 1.696.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã

CAP. I
Drepturi privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã

ART. 1
Organismul de alocare a capacitãţilor de infrastructurã feroviarã proprietate publicã şi privatã a statului român este Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare CFR, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare.
ART. 2
CFR, cunoscând ansamblul capacitãţilor de infrastructurã feroviarã disponibilã, va urmãri ca la alocarea acestora pe bazã de contract de acces la infrastructurã sã se aibã în vedere urmãtoarele:
a) alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã sã fie fãcutã în mod echitabil şi nediscriminatoriu;
b) procedura de alocare sã permitã o utilizare eficientã şi optimã a capacitãţilor de infrastructurã;
c) asigurarea unei rezerve de capacitate de infrastructurã în cadrul graficului de circulaţie pentru lucrãri de întreţinere a infrastructurii, pentru fluidizarea traficului feroviar, precum şi pentru satisfacerea cererilor de ultim moment de alocare de trase suplimentare, cu respectarea prevederilor instrucţiunilor specifice în vigoare.
ART. 3
La alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã se va ţine cont de prevederile instrucţiunilor în vigoare care stabilesc rangul trenurilor la CFR, astfel cã trenurile vor fi trasate în grafic în urmãtoarea ordine ierarhicã:
a) servicii de transport feroviar public de cãlãtori;
b) servicii de transport feroviar de marfã;
c) servicii de transport feroviar auxiliare.
ART. 4
(1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda CFR, la cererea acesteia, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã şi tarifarea utilizãrii infrastructurii feroviare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare, drepturi speciale la alocarea capacitãţilor de infrastructurã feroviarã publicã, pe o bazã nediscriminatorie, atunci când aceste drepturi sunt indispensabile pentru a asigura buna execuţie a transportului feroviar public sau utilizarea eficientã a capacitãţilor de infrastructurã, precum şi în scopul reabilitãrii infrastructurii feroviare.
(2) Condiţiile în care pot fi acordate drepturile prevãzute la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.

CAP. II
Alocarea capacitãţilor de infrastructurã

ART. 5
(1) Alocarea capacitãţilor de infrastructurã se face, în condiţiile legii, de cãtre CFR, în baza unor cereri depuse de solicitanţi:
a) direct cãtre CFR;
b) prin intermediul organismelor internaţionale de specialitate la care CFR este membru;
c) prin intermediul sistemelor informatice specializate administrate de CFR şi la care solicitantul este abonat;
d) prin intermediul unui administrator de infrastructurã feroviarã care se învecineazã cu CFR.
(2) Cererile de alocare se pot face pentru:
a) alocarea capacitãţilor de infrastructurã pentru urmãtorul plan de mers, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2; planul de mers reprezintã totalitatea traselor prevãzute într-un interval de timp, de regulã un an;
b) alocarea capacitãţilor de infrastructurã în perioada de desfãşurare a unui plan de mers, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 4.1, 4.2, 5.1 şi 5.2.
(3) Cererile de alocare se vor completa şi se vor prezenta conform modelelor prevãzute în anexele nr. 6, 6.1 şi 6.2.
(4) Cererile de alocare vor fi tratate numai în cazul în care operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, poate face dovada cã are valabile:
a) licenţa de transport feroviar;
b) certificatul de siguranţã;
c) contractul de acces la infrastructurã.
ART. 6
Trasele alocate unui OTF se publicã de cãtre CFR în livretul cu mersul trenurilor şi sunt menţionate în contractul de acces la infrastructurã, încheiat între CFR şi OTF.
ART. 7
(1) Cererile de alocare de capacitãţi de infrastructurã feroviarã vor face obiectul unei analize tehnice şi financiare din partea CFR.
(2) Se pot respinge cererile de alocare de trase prezentate de OTF, în cazul în care:
a) trenul de cãlãtori nu are precizatã perioada de circulaţie - circulaţie facultativã;
b) analiza statisticã a circulaţiei trenurilor de marfã existente pe aceeaşi relaţie indicã o utilizare sub 20% pentru planul de mers în vigoare.
ART. 8
Trasele se alocã pe perioada de valabilitate a unui mers de tren sau pentru perioada rãmasã pânã la expirarea valabilitãţii mersului de tren în vigoare, în cazul depunerii cererii pentru alocare în timpul valabilitãţii unui mers de tren, dacã OTF solicitã acest lucru în cererea de alocare.
ART. 9
La cererea OTF, CFR poate elabora trase pentru utilizarea ocazionalã, care vor fi tarifate în conformitate cu prevederile Contractului de activitate al CFR, aprobat prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile legii.

CAP. III
Programul procesului de alocare a capacitãţilor de infrastructurã

ART. 10
Primirea cererilor, analiza lor, coordonarea pe reţea, trasarea efectivã a trenurilor, precum şi punerea la dispoziţie OTF a traselor comandate se fac dupã un program elaborat de CFR în funcţie de felul traficului şi de tipul trenului, astfel:
a) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã, servicii internaţionale - anexa nr. 1;
b) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de cãlãtori, servicii naţionale - anexa nr. 2.1;
c) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de marfã, servicii naţionale - anexa nr. 2.2;
d) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de cãlãtori, servicii regionale şi servicii urbane şi suburbane - anexa nr. 3.1;
e) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de marfã, servicii regionale - anexa nr. 3.2;
f) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de cãlãtori în perioada de desfãşurare a planului de mers, servicii naţionale - anexa nr. 4.1;
g) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de marfã în perioada de desfãşurare a planului de mers, servicii naţionale - anexa nr. 4.2;
h) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de cãlãtori în perioada de desfãşurare a planului de mers, servicii regionale şi servicii urbane şi suburbane - anexa nr. 5.1;
i) Programul procesului de alocare a capacitãţii de infrastructurã feroviarã în trafic intern de marfã în perioada de desfãşurare a planului de mers, servicii regionale - anexa nr. 5.2.
ART. 11
Programele prevãzute la art. 10 lit. a)-e) pot fi adaptate pentru fiecare plan de mers care urmeazã sã fie elaborat şi aduse la cunoştinţã tuturor OTF cu cel puţin 1 an şi 4 luni înainte de data punerii în aplicare a planului de mers.
ART. 12
Cererile de alocare de trase suplimentare în perioada de desfãşurare a unui plan de mers, potrivit art. 10 lit. f)-i), vor fi luate în considerare numai dacã sunt depuse cu douã luni înainte de punerea în aplicare a unui plan de mers.

CAP. IV
Modificarea sau revocarea alocãrii traselor

ART. 13
(1) Alocarea unei trase poate fi modificatã sau revocatã, în condiţiile legii, numai de cãtre CFR, prin decizie motivatã a acesteia, dupã notificarea prealabilã a OTF, astfel:
a) temporar, pentru a permite executarea lucrãrilor la infrastructura feroviarã;
b) temporar sau definitiv, pentru repetate abateri privind siguranţa circulaţiei;
c) la cererea OTF;
d) dacã aceasta nu a fost utilizatã o anumitã perioadã:
(i) pentru trenuri de cãlãtori - 45 de zile consecutive;
(ii) pentru trenuri de marfã - sub 20% în ultimele douã luni.
(2) Revocarea trasei se aduce la cunoştinţã OTF, cu modificarea corespunzãtoare a livretelor cu mersul trenurilor şi a graficelor de circulaţie.
ART. 14
Dacã un OTF doreşte menţinerea unei trase dupã notificarea de modificare sau revocare, CFR poate accepta aceastã solicitare cu perceperea unui tarif corespunzãtor, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 15
În caz de forţã majorã, cum ar fi inundaţii, cutremure, incendii, temperaturi extreme, când infrastructura devine inutilizabilã, trasele alocate pot fi anulate sau modificate fãrã preaviz şi fãrã plata unor despãgubiri, pe perioada necesarã repunerii în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 16
În caz de întrerupere accidentalã a circulaţiei feroviare din cauze imputabile CFR sau unui OTF, trenurile pot fi anulate, circulaţia desfãşurându-se pe rute ocolitoare, cu plata despãgubirilor aferente, efectuatã în condiţiile legii.

CAP. V
Utilizarea traselor

ART. 17
Pentru o eficientã coordonare a circulaţiei în condiţii de siguranţã a circulaţiei, CFR programeazã utilizarea traselor conform cererilor OTF, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare, şi ale regulamentelor specifice.
ART. 18
(1) În conformitate cu prevederile <>art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 8/2004 , cu modificãrile ulterioare, CFR poate percepe un tarif corespunzãtor pe capacitãţile de infrastructurã alocate, dar care nu sunt utilizate.
(2) Acest tarif şi modul de aplicare se stabilesc în Contractul de activitate al CFR, aprobat prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile legii.
ART. 19
Utilizarea traselor programate poate fi anulatã astfel:
a) la solicitarea OTF, la întocmirea programului de circulaţie, precum şi în timpul derulãrii programului de circulaţie, în acest ultim caz numai pentru OTF de marfã;
b) din oficiu de cãtre administratorul infrastructurii feroviare, dacã întârzierea trenurilor de marfã la îndrumare depãşeşte 180 de minute faţã de ora programatã, cu motivaţia corespunzãtoare, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 20
Pentru evidenţierea corectã a anulãrilor de trenuri, administratorul infrastructurii feroviare şi OTF îşi vor comunica, în timpul derulãrii programului, cauza realã a anulãrii trenurilor din program, asumându-şi rãspunderea pentru aceasta, potrivit legii. Evidenţa traselor neutilizate se va face cu codificãri separate pentru administratorul infrastructurii şi pentru fiecare OTF.
ART. 21
Utilizarea suplimentarã a unei trase alocate, dar neprogramate, trasã în plus faţã de program, pentru transportul de marfã, precum şi repunerea în circulaţie pe o trasã alocatã, pentru transportul de cãlãtori, se vor putea face, la cererea OTF interesat, cu aprobarea CFR.
ART. 22
Lunar, administratorul infrastructurii feroviare împreunã cu fiecare OTF vor face analiza comunã a neutilizãrii traselor programate, precum şi a utilizãrii traselor în plus faţã de program sau a celor repuse în circulaţie pe o trasã alocatã, pe cauze. Numãrul de km de trasã obţinuţi în urma diferenţei dintre km de trase neutilizate, trase în plus faţã de program, respectiv repuneri în circulaţie din motive imputabile CFR şi/sau din motive imputabile OTF, dacã depãşeşte 25% din volumul lunar de tren km programaţi, se vor plãti de pãrţile vinovate, conform tarifelor prevãzute în Contractul de activitate al CFR, în condiţiile legii.
ART. 23
Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 6.1 şi 6.2 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Programul(*)
procesului de alocare a capacitãţii
de infrastructura feroviarã, servicii internaţionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Faza A │X-48 la X-11 │ │
Stabilirea rutei │ │ │
│ │ │
1.1 Solicitãri şi modificãri │X-48 la X-12 │ AIFP │Pe baza primelor solicitãri ale OTF, AIFP
strategice. Profilul │ │ │stabileşte strategia privind alocarea
capacitãţii │ │ │capacitãţii in functie de:
│ │ │ - lucrãrile la linie preconizate pe
│ │ │ rutele avansate de OTF;
│ │ │ - rute noi propuse spre analizã;
│ │ │ - ponderea traficului între
│ │ │ cãlãtori şi marfa;
│ │ │ - capacitate în punctele de frontierã.
│ │ │
1.2. Dialog strategic permanent │X-48 la X-24 │OTF şi AIFP│
între OTF şi AIFP pentru │ │ │
stabilirea rutelor de │ │ │
circulaţie în funcţie de │ │ │
traficul preconizat │ │ │
│ │ │
1.3. Întâlniri in cadrul │Începând din │OTF şi AIFP│Se face o evaluare a volumului de transport
coridoarelor RNE │ X-24 │ │ (exprimat în trenuri) pe coridoarele RNE
│ │ │
1.4. Perioada de concepţie │ X~24 la X-8 │OTF şi AIFP│Schimburi reciproce de informaţii privind
│ │ │capacitãţile ce pot fi puse la dispoziţie
│ │ │
1.5. Elaborarea catalogului de │ X-11 │ AIFP │Catalogul de trase este în fazã de proiect
trase inrnationale şi │ │ │
furnizarea studiului de │ │ │
trase conform cererilor OTF │ │ │
│ │ │
2. Faza B │X-11 la X~6 │ │
Studii │ │ │
│ X-11 │OTF şi AIFP│ Pe baza catalogului de trase OTF de
2.1. Prima conferinţa comunã │ │ │ cãlãtori lanseazã cererea
a OTF de calatori şi │ │ │
AIFP │ │ │
│X-11 la X-8 │OTF şi AIFP│
2.2. Rãspuns la studiul de trase│ │ │
conform cererilor OTF │ │ │
de cãlãtori │ │ │
│ │ │
2.3 A doua conferintã comunã a │ X - 8 │OTF şi AIFP│OTF de calatori lanseazã comanda fermã
OTF de cãlãtori şi AIFP │ │ │ de trase
│ │ │
2.4. Prima conferinţã comunã a │ X - 8,5 │ │Se lanseazã cererea de trase
OTF de marfa şi AIFP │ │ │
│ │ │
2.5. Rãspuns la studiul de trase│ X-11 la X~6 │ │
conform cererilor OTF de marfa│ │ │
│ │ │
2.6. A doua conferintã comunã a │ X-6 │ │ OTF de marfa lanseazã comanda fermã
OTF de marfã şi AIFP │ │ │ de trase
│ │ │
3. Faza C │ X-8 la X~3,5│ │
Alocarea traselor │ │ │
│ │ │
3.1. Elaborarea schitelor de mers│ X-8 la X-5 │AIFP │
de tren pentru trasele │ │ │
trenurilor internaţionale │ │ │
de calatori şi marfa │ │ │
│ │ │
3.2. Alocarea traselor şi │ X-5 la X │OFT si AIFP│Dialog permanent pentru armonizarea traselor
consultãri │ │ │din traficul national cu trasele în traficul
│ │ │internaţional
4. Faza D │ │ │
Finalizare │ │ │
│ │ │
4.1. Punerea la dispoziţia OTF │ X-3 la X-1 │ AIFP │ pentru traficul de cãlãtori cu 11
a traselor trenurilor │ │ │ sãptãmâni înainte
internaţionale comandate si │ │ │ pentru traficul de marfa cu 7
a tuturor materialelor │ │ │ sãptãmâni inainte
scrise necesare punerii în │ │ │
aplicare a planului de mers │ │ │
│ │ │
4.2. Trasele solicitate dupã │ │OTF şi AIFP│ Alocarea se face dupã încheierea trasãrii
X~8 se satisfac in funcţie de│ │ │ tuturor trenurilor comandate de OTF.
capacitatea rãmasa │ │ │
disponibilã │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


(*) programul este întocmit în conformitate cu regulamentul elaborat de
RNE - organizaţie a gestionarilor de infrastructurã din Europa din care
face parte şi CNCF "CFR"- SA.
X = data de punere in aplicare a planului de mers
OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice


ANEXA 2.1
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitãţii de infrastructura
feroviarã în trafic intern de cãlãtori servicii naţionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
│ (*) │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP a │ X - 6 luni │ OTF │Se va utiliza formularul din Anexa nr 6.1
cererilor de alocare a │ │ │
capacitãţii de infrastruc- │ │ │
turã de cãtre fiecare OTF │ │ │
pentru trenurile de │ │ │
cãlãtori interregionale(1) │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererilor depuse│ │ │
în concordanţã cu capacitãţile│ │ │
de iufrastructurã disponibile│ │ │
(circulaţie, staţionare, │Pânã la X-5 │ AIFP │Se vor analiza: - numãrul de trenuri pe
manevrã) │ luni │ │fiecare secţie de circulaţie;
│ │ │ - modul de acoperire a perioadei zilnice
│ │ │ de circulatie;
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie.
1.3. Analiza comunã cu OTF │ X-5 luni │ OTF-AIFP │
privind stabilirea trenurilor│ │ │
de cãlãtori interregionale │ │ │
│ │ │
1.4. Trasarea efectivã a │Pânã la X-4 │ AIFP │Se vor comunica toate observaţiile
trenurilor de cãlãtori │ luni │ │referitoare la trenurile trasate care nu
interregionale şi furnizarea │ │ │respectã in totalitate cererea OTF cu
cãtre OTF a studiului de │ │ │argumentele de rigoare.
trase conform cererilor. │ │ │
│ │ │
1.5. Comanda fermã a trenurilor │ X-3,5 luni │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
de cãlãtori interregionale │ │ │încheierii operaţiei de trasare.
înaintatã de fiecare OTF │ │ │
│ │ │
1.6. Data limitã pânã la care │ X-3,5 luni │ OTF │
se mai pot face modificãri │ │ │
la trenurile de calatori │ │ │
interregionale în trasare │ │ │
sau în schimbarea │ │ │
conditiilor tehnice ce ar │ │ │
influenta trasarea │ │ │
│X~3 luni │ AIFP │
1.7. Finalizarea lucrãrilor de │ │ │
trasare a trenurilor de │ │ │
cãlãtori interregionale cu │ │ │
armonizarea pe grafic a │ │ │
legãturilor cu trenurile │ │ │
personale în fiecare staţie │ │ │
nod de cale feratã. │ │ │
│ │ │
2 Elaborarea şi tipãrirea │ │ │
materialelor necesare punerii │ │ │
în aplicare a planului de mers│ │ │
│ │ │
2.1. Întocmirea şi tehno- │Pânã la │ AIFP │
redactarea livretului central│ X-2,5 luni │ │
cu mersul trenurlior de │ │ │
cãlãtori interregionale │ │ │
de rang II şi III │ │ │
│ │ │
2.2. Datã limitã pentru apariţia│ X - 2 luni │ AIFP │
livretului central cu mersul│ │ │
trenurilor de cãlãtori │ │ │
interregionale de rang │ │ │
II şi III │ │ │
│ │ │
2.3. Înaintarea cãtre OTF a │ X-2,5 luni │ AIFP │Modalitatea de transmitere se va face
tuturor datelor privind │ │ │conform contractului.
trenurile de cãlãtori │ │ │
interregionale trasate │ │ │
│ │ │
3. Pregãtirea datelor tehnice │ │ │
necesare trasãrii trenurilor │ │ │
│ │ │
3.1. Primirea de la operatorii │ Pânã la │ OTF │
de transport feroviar a │ X-7 luni │ │
datelor tehnice ale materi-│ │ │
alului rulant din dotare │ │ │
│ │ │
3.2. Calculul timpilor de mers │Pânã la │OTF-AIFP │
şi schimbul de date cu OTF │ X-6 luni │ │
care deţin mijloace de │ │ │
tracţiune │ │ │
│ │ │
3.3. Comunicarea din partea OTF │ │ │
a proceselor tehnologice │ │ │
specifice fiecãrei ramuri: │Pana la │ OTF │
comerciala, tracţiune, │X-6 luni │ │
vagoane. │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


X = data de punere în aplicare a planului de mers,
OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi de AIFP)
(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau
perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulã zile
lucrãtoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.
(1) Se considerã trenuri interregionale trenurile care circulã pe
mai multe SRCF


ANEXA 2.2
---------
la regulament
--------------

Programul
procesului de alocare a capacitãţii de infrastructura
feroviarã în trafic intern de marfa servicii naţionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
│ (*) │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP a │ X - 5 luni │ OTF │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2
cererilor de alocare a │ │ │
capacitãţii de infrastruc- │ │ │
turã de cãtre fiecare OTF │ │ │
pentru trenurile de │ │ │
marfa interregionale(1) │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererilor depuse│ │ │
în concordanţã cu capacitãţile│ │ │
de iufrastructurã disponibile│ │ │
(circulaţie, staţionare, │Pânã la X-4 │ AIFP │Se vor analiza: - numãrul de trenuri pe
manevrã) │ luni │ │fiecare secţie de circulaţie si statistica
│ │ │circulatiei in planul de mers precedent
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie.
│ │ │
1.3. Analiza comunã cu OTF │ X-3,5 luni │ OTF-AIFP │ Se vor stabili trenuri care au avut un
privind stabilirea trenurilor│ │ │ grad de utilizare lunar de cel putin 30%
de marfa interregionale │ │ │
│ │ │
1.4. Trasarea efectivã a │Pânã la X-2,5│ AIFP │Trasarea se va face de fiecare SRCF
trenurilor de marfa │ luni │ │pe reteaua aferenta dupa un program
interregionale │ │ │intocmit de AIFP
│ │ │
1.5. Furnizarea catre OTF │ X-2,5 luni │ AIFP │Se vor comunica toate observaţiile
a studiului de trase │ │ │referitoare la trenurile trasate care nu
conform cererilor. │ │ │respectã in totalitate cererea OTF cu
│ │ │argumentele de rigoare.
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │ X-2 luni │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
de marfa interregionale │ │ │încheierii operaţiei de trasare.
înaintatã de fiecare OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Data limitã pânã la care │ X-2 luni │ OTF │
se mai pot face modificãri │ │ │
la trenurile de marfa │ │ │
interregionale în trasare │ │ │
sau în schimbarea │ │ │
conditiilor tehnice ce ar │ │ │
influenta trasarea │ │ │
│ │ │
1.8. Finalizarea lucrãrilor de │ X~1,5 luni │ AIFP │
trasare a trenurilor de │ │ │
marfa interregionale in │ │ │
concordanta cu celelalte │ │ │
trenuri de marfa │ │ │
│ │ │
1.9. Înaintarea cãtre OTF a │ X-1,5 luni │ AIFP │Modalitatea de transmitere se va face
tuturor datelor privind │ │ │conform contractului.
trenurile de marfa │ │ │
interregionale trasate │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


X = data de punere în aplicare a planului de mers
OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi de AIFP)
(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau
perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulã zile
lucrãtoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.
(1) Se considerã trenuri interregionale, trenurile care circulã pe
mai multe SRCF.


ANEXA 3.1
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitãţii de infrastructura feroviarã
în trafic intern de cãlãtori servicii regionale şi
servicii urbane şi suburbane
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
│ (*) │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP la │ X - 6 luni │ OTF │Cererile pot fi depuse si de sucursale
nivel de SRCF a cererilor │ │ │regionale ale OTF in cazul in care exista
de repartizare a │ │ │
capacitãţii de infrastruc- │ │ │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1
turã de cãtre fiecare OTF │ │ │
pentru trenurile de │ │ │
cãlãtori regionale(1) │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererilor depuse│ │ │
în concordanţã cu capacitãţile│ │ │
de iufrastructurã disponibile│ │ │
(circulaţie, staţionare, │Pânã la X-5 │ SRCF │Se vor analiza: - numãrul de trenuri pe
manevrã) │ luni │ │fiecare secţie de circulaţie;
│ │ │ - modul de acoperire a perioadei zilnice
│ │ │ de circulatie;
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie.
│ │ │
1.3. Analiza comunã cu OTF │ X-4,5 luni │ OTF-SRCF │
privind stabilirea trenurilor│ │ │
de cãlãtori regionale │ │ │
│ │ │
1.4. Trasarea efectivã a │Pânã la X-3,5│ SRCF │Se vor comunica toate observaţiile
trenurilor de cãlãtori │ luni │ │referitoare la trenurile trasate care nu
regionale şi furnizarea │ │ │respectã in totalitate cererea OTF cu
cãtre OTF a studiului de │ │ │argumentele de rigoare.
trase conform cererilor. │ │ │
│ │ │
1.5. Comanda fermã a trenurilor │ X-3 luni │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
de cãlãtori regionale │ │ │încheierii operaţiei de trasare.
înaintatã de fiecare OTF │ │ │
│ │ │
1.6. Data limitã pânã la care │ X-3 luni │ OTF │
se mai pot face modificãri │ │ │
la trenurile de calatori │ │ │
regionale în trasare │ │ │
sau în schimbarea │ │ │
conditiilor tehnice ce ar │ │ │
influenta trasarea │ │ │
│ │ │
1.7. Finalizarea lucrãrilor de │ X~3 luni │ SRCF │
trasare a trenurilor de │ │ │
cãlãtori regionale cu │ │ │
armonizarea pe grafic a │ │ │
legãturilor cu celelalte │ │ │
trenuri personale în │ │ │
fiecare staţie │ │ │
nod de cale feratã. │ │ │
│ │ │
2 Elaborarea şi tipãrirea │ │ │
materialelor necesare punerii │ │ │
în aplicare a planului de mers│ │ │
│ │ │
2.1. Întocmirea şi tehno- │Pânã la │ SRCF │
redactarea livretului regional│ X-2,5 luni │ │
cu mersul trenurlior │ │ │
personale de rang IV │ │ │
│ │ │
2.2. Datã limitã pentru apariţia│ X - 2 luni │ SRCF │
livretului regional cu mersul│ │ │
trenurilor personale │ │ │
de rang IV │ │ │
│ │ │
2.3. Înaintarea cãtre OTF a │ X-2,5 luni │ SRCF │Modalitatea de transmitere se va face
tuturor datelor privind │ │ │conform contractului.
trenurile de cãlãtori │ │ │
regionale trasate │ │ │
│ │ │
3. Pregãtirea datelor tehnice │ │ │
necesare trasãrii trenurilor │ │ │
│ │ │
3.1. Primirea de la operatorii │ Pânã la │ OTF │
de transport feroviar a │ X-7 luni │ │
datelor tehnice ale materi-│ │ │
alului rulant din dotare │ │ │
│ │ │
3.2. Calculul timpilor de mers │Pânã la │OTF-SRCF │
şi schimbul de date cu OTF │ X-6 luni │ │
care deţin mijloace de │ │ │
tracţiune │ │ │
│ │ │
3.3. Comunicarea din partea OTF │ │ │
a proceselor tehnologice │ │ │
specifice fiecãrei ramuri: │Pana la │ OTF │
comerciala, tracţiune, │X-6 luni │ │
vagoane. │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


X = data de punere în aplicare a planului de mers,
OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi de AIFP)
(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau
perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulã zile
lucrãtoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.
(1) Se considerã trenuri regionale trenurile care circulã pe
o singura SRCF


ANEXA 3.2
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitãţii de infrastructura feroviarã
în trafic intern de marfa servicii regionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
│ (*) │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP │ X - 5 luni │ OTF │Cererile pot fi depuse si de sucursale
la nivel de SRCF a │ │ │regionale ale OTF in cazul in care exista
cererilor de alocare a │ │ │
capacitãţii de infrastruc- │ │ │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2
turã de cãtre fiecare OTF │ │ │
pentru trenurile de │ │ │
marfa regionale(1) │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererilor depuse│ │ │
în concordanţã cu capacitãţile│ │ │
de infrastructurã disponibile│ │ │
(circulaţie, staţionare, │Pânã la X-4 │ SRCF │Se vor analiza: - numãrul de trenuri pe
manevrã) │ luni │ │fiecare secţie de circulaţie si statistica
│ │ │circulatiei in planul de mers precedent
│ │ │ - trenurile de marfa interregionale
│ │ │ trasate
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie.
│ │ │
1.3. Analiza comunã cu OTF │ X-3,5 luni │ OTF-SRCF │Se vor stabili trenuri care au avut un
privind stabilirea trenurilor│ │ │grad de utilizare lunar de cel putin 30%
de marfa regionale │ │ │
│ │ │
1.4. Trasarea efectivã a │Pânã la X-2,5│ SRCF │Trasarea se va face de fiecare SRCF
trenurilor de marfa │ luni │ │pe reteaua aferenta
regionale │ │ │
│ │ │
1.5. Furnizarea catre OTF │ X-2,5 luni │ SRCF │Se vor comunica toate observaţiile
a studiului de trase │ │ │referitoare la trenurile trasate care nu
conform cererilor. │ │ │respectã in totalitate cererea OTF cu
│ │ │argumentele de rigoare.
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │ X-2 luni │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
de marfa interregionale │ │ │încheierii operaţiei de trasare.
înaintatã de fiecare OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Data limitã pânã la care │ X-2 luni │ OTF │
se mai pot face modificãri │ │ │
la trenurile de marfa │ │ │
regionale în trasare │ │ │
sau în schimbarea │ │ │
conditiilor tehnice ce ar │ │ │
influenta trasarea │ │ │
│ │ │
1.8. Finalizarea lucrãrilor de │ X~1,5 luni │ SRCF │
trasare a trenurilor de │ │ │
marfa regionale in │ │ │
concordanta cu trenurile │ │ │
de marfa interregionale │ │ │
trasate si cu celelalte │ │ │
trenuri de marfa │ │ │
│ │ │
1.9. Înaintarea cãtre OTF a │ X-1,5 luni │ SRCF │Modalitatea de transmitere se va face
tuturor datelor privind │ │ │conform contractului.
trenurile de marfa │ │ │
regionale trasate │ │ │
│ │ │
2 Elaborarea şi tipãrirea │ │ │
materialelor necesare punerii │ │ │
în aplicare a planului de mers│ │ │
│ │ │
2.1. Întocmirea şi tehno- │Pânã la │ SRCF │
redactarea livretului regional│ X-1,5 luni │ │
cu mersul trenurilor de │ │ │
marfa │ │ │
│ │ │
2.2. Datã limitã pentru apariţia│ X - 1 luna │ SRCF │
livretului regional cu mersu│ │ │
trenurilor de marfa │ │ │
│ │ │
3. Pregãtirea datelor tehnice │ │ │
necesare trasãrii trenurilor │ │ │
│ │ │
3.1. Primirea de la operatorii │ Pânã la │ OTF │
de transport feroviar a │ X-7 luni │ │
datelor tehnice ale materi-│ │ │
alului rulant din dotare │ │ │
│ │ │
3.2. Calculul timpilor de mers │Pânã la │OTF-SRCF │
şi schimbul de date cu OTF │ X-6 luni │ │
care deţin mijloace de │ │ │
tracţiune │ │ │
│ │ │
3.3. Comunicarea din partea OTF │ │ │
a proceselor tehnologice │ │ │
specifice fiecãrei ramuri: │Pana la │ OTF │
comerciala, tracţiune, │X-6 luni │ │
vagoane. │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


X = data de punere în aplicare a planului de mers,
OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi de AIFP)
(*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau
perioadele de execuţie, date adaptate calendarului, de regulã zile
lucrãtoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.
(1) Se considerã trenuri regionale trenurile care circulã pe
o singura SRCF


ANEXA 4.1
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitatii de infrastructurã feroviarã
în trafic intern de cãlãtori în perioada de desfãşurare a planului de
mers servicii naţionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP a │A-data de │ OTF │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.
cererii de introducere a │prezentare │ │
unei perechi de trase │a cererii │ │
suplimentare de trenuri de │ │ │
cãlãtori interregionale (1) │ │ │
de cãtre OTF │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererii depuse │ A + 1 zi │ AIFP │Se vor analiza: "Capacitãţile de circulaţie
in concordanţã cu capaci- │ │ │disponibile
tãţile de infrastructurã │ │ │ - posibilitãţile de înscriere in grafic
disponibile (circulaţie, │ │ │ conform rangului cerut şi a orelor de
staţionare, manevrã) │ │ │ plecare-sosire
│ │ │ - trenurile, pe fiecare sectie de
│ │ │ circulaţie, ce trebuie modificate şi
│ │ │ celelalte influiente
│ │ │ - variante de trasare
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie
│ │ │
│ │ │ Se va stabili o poziţie comuna privind
1.3. În cazul în care nu se pot │ A + 2 zile │ OTF-AIFP │ trasarea sau se va anula cererea
respecta cerinţele OTF va │ │ │
avea loc o analiza comunã │ │ │
privind stabilirea modului│ │ │
de trasare │ │ │
│ │ │În funcţie de rangul trenurilor cerute,
1.4. Trasarea efectivã a │ De la │ AIFP │distanţa kilometricã de trasare cât şi
trenurilor de cãlãtori │ A + 4 zile │ │a numãrului de trenuri ce trebuie
interregionale suplimentare│ la A+7 zile │ │modificat durata de elaborare a traselor
în conformitate cu │ │ │ va fi între 2 şi 5 zile
hotãrârile comune │ │ │
│ │ │
1.5. Furnizarea cãtre OTF a │ De la │ AIFP │Se vor comunica toate observaţiile
studiului de trase │A+5 zile │ │referitoare la trenurile trasate cu
suplimentare conform │la A+8 zile │ │argumentele de rigoare
cererii │ │ │
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │De la │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
suplimentare de cãlãtori │A + 6 zile │ │punerii în circulaţie
interregionale înaintatã │la A+9 zile │ │
de OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Punerea în circulaţie a │ De la │ AIFP │In funcţie de rangul trenurilor cerute şi
trenurilor suplimentare de │ A+9 zile │ │de numãrul de subunitãţi ce trebuie
cãlãtori interregionale │la A+15 zile │ │informate durata de implementare a traselor
cerute │ │ │va fi între 3 şi 5 zile
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi ale AIFP)
(1) Se considerã trenuri interregionale trenurile care circulã pe mai multe SRCF.


ANEXA 4.2
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitatii de infrastructurã feroviarã
în trafic intern de marfa în perioada de desfãşurare a planului de
mers servicii naţionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre AIFP a │A-data de │ OTF │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.
cererii de introducere a │prezentare │ │
unei perechi de trase │a cererii │ │
suplimentare de trenuri de │ │ │
marfa interregionale (1) │ │ │
de cãtre OTF │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererii depuse │ A + 1 zi │ AIFP │Se vor analiza: "capacitãţile de circulaţie
in concordanţã cu capaci- │ │ │disponibile
tãţile de infrastructurã │ │ │ - posibilitãţile de înscriere in grafic
disponibile (circulaţie, │ │ │ - oportunitatea introducerii traselor
staţionare, manevrã) │ │ │ suplimentare in functie de utilizarea
│ │ │ traselor similare pe aceeasi sectie de
│ │ │ circulatie (utilizare cel putin 30%)
│ │ │ - trenurile, pe fiecare sectie de
│ │ │ circulaţie, ce trebuie modificate şi
│ │ │ celelalte influiente
│ │ │ - variante de trasare
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie
│ │ │
│ │ │ Se va stabili o poziţie comuna privind
1.3. În cazul în care nu se pot │ A + 2 zile │ OTF-AIFP │ trasarea sau se va anula cererea
respecta cerinţele OTF va │ │ │
avea loc o analiza comunã │ │ │
privind stabilirea modului│ │ │
de trasare │ │ │
│ │ │În funcţie de rangul trenurilor cerute,
1.4. Trasarea efectivã a │ De la │SRCF dupa │distanţa kilometricã de trasare cât şi
trenurilor de marfa │ A + 5 zile │un program │a numãrului de trenuri ce trebuie modificat
interregionale suplimentare│ la A+8 zile │elaborat │durata de elaborare a traselor va fi între
în conformitate cu │ │ de AIFP │3 şi 6 zile
hotãrârile comune │ │ │
│ │ │
1.5. Furnizarea cãtre OTF a │ De la │ AIFP │Se vor comunica toate observaţiile
studiului de trase │ A+6 zile │ │referitoare la trenurile trasate cu
suplimentare conform │ la A+9 zile │ │argumentele de rigoare
cererii │ │ │
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │ De la │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
suplimentare de marfa │ A + 7 zile │ │punerii în circulaţie
interregionale înaintatã │ la A+10 zile│ │
de OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Punerea în circulaţie a │ De la │ AIFP │In funcţie de numarul de subunitati ce
trenurilor suplimentare de │ A+12 zile │ │trebuie informate precum si de procesul de
marfa interregionale │la A+17 zile │ │programare durata de implementare a
cerute │ │ │traselor va fi între 5 şi 7 zile
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi ale AIFP)
(1) Se considerã trenuri interregionale trenurile care circulã pe
mai multe SRCF,


ANEXA 5.1
---------
la regulament
-------------

Programul
procesului de alocare a capacitatii de infrastructurã feroviarã
în trafic intern de cãlãtori în perioada de desfãşurare a planului de
mers servicii regionale si servicii urbane şi suburbane
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre SRCF a │A-data de │ OTF │Cererile pot fi depuse si de sucursale
cererii de introducere a │prezentare │ │regionale ale OTF in cazul in care exista
unei perechi de trase │a cererii │ │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.
suplimentare de trenuri de │ │ │
cãlãtori regionale (1) │ │ │
de cãtre OTF │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererii depuse │ A + 1 zi │ SRCF │Se vor analiza: "capacitãţile de circulaţie
in concordanţã cu capaci- │ │ │disponibile
tãţile de infrastructurã │ │ │ - posibilitãţile de înscriere in grafic
disponibile (circulaţie, │ │ │ conform rangului cerut şi a orelor de
staţionare, manevrã) │ │ │ plecare-sosire
│ │ │ - trenurile, pe fiecare sectie de
│ │ │ circulaţie, ce trebuie modificate şi
│ │ │ celelalte influiente
│ │ │ - variante de trasare
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie
│ │ │
│ │ │ Se va stabili o poziţie comuna privind
1.3. În cazul în care nu se pot │ A + 2 zile │ OTF-SRCF │ trasarea sau se va anula cererea
respecta cerinţele OTF va │ │ │
avea loc o analiza comunã │ │ │
privind stabilirea modului│ │ │
de trasare │ │ │
│ │ │
│ │ │În funcţie de distanta kilometrica de
1.4. Trasarea efectivã a │ De la │ SRCF │trasare cat si a numarului de trenuri ce
trenurilor de cãlãtori │ A + 4 zile │ │trebuie modificat durata de elaborare a
regionale suplimentare │ la A+5 zile │ │traselor va fi între 2 şi 3 zile
în conformitate cu │ │ │
hotãrârile comune │ │ │
│ │ │
1.5. Furnizarea cãtre OTF a │ De la │ │Se vor comunica toate observaţiile
studiului de trase │A+5 zile │ SRCF │referitoare la trenurile trasate cu
suplimentare conform │la A+6 zile │ │argumentele de rigoare
cererii │ │ │
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │De la │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
suplimentare de cãlãtori │A + 6 zile │ │punerii în circulaţie
regionale înaintatã │la A+7 zile │ │
de OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Punerea în circulaţie a │ De la │ SRCF │In funcţie de numãrul de subunitãţi ce
trenurilor suplimentare de │ A+8 zile │ │trebuie informate durata de implementare
cãlãtori interregionale │la A+10 zile │ │a traselor va fi între 2 şi 3 zile
cerute │ │ │
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi ale AIFP)
(1) Se considerã trenuri regionale trenurile care circulã pe o
singura SRCF.


ANEXA 5.2
---------
la regulament
-------------


Programul
procesului de alocare a capacitatii de infrastructurã feroviarã
în trafic intern de marfa în perioada de desfãşurare a planului de
mers servicii regionale
──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────
Denumirea lucrarii │ Termen sau │Responsa- │ Observaţii
│ perioada de │bilitate │
│ executie │ │
──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────
1. Planificare şi execuţie │ │ │
│ │ │
1.1. Prezentarea cãtre SRCF a │A-data de │ OTF │Cererile pot fi depuse si de sucursale
cererii de introducere a │prezentare │ │regionale ale OTF in cazul in care exista
unei perechi de trase │a cererii │ │Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.
suplimentare de trenuri de │ │ │
marfa regionale (1) │ │ │
de cãtre OTF │ │ │
│ │ │
1.2. Analizarea cererii depuse │ A + 1 zi │ SRCF │Se vor analiza: "capacitãţile de circulaţie
in concordanţã cu capaci- │ │ │disponibile
tãţile de infrastructurã │ │ │ - posibilitãţile de înscriere in grafic
disponibile (circulaţie, │ │ │ - oportunitatea introducerii traselor
staţionare, manevrã) │ │ │ suplimentare in functie de utilizarea
│ │ │ traselor similare pe aceiasi sectie de
│ │ │ circulatie (utilizare cel putin 30%)
│ │ │ - trenurile, pe fiecare sectie de
│ │ │ circulaţie, ce trebuie modificate şi
│ │ │ celelalte influiente
│ │ │ - variante de trasare
│ │ │ - asigurarea perioadelor pentru lucrãri
│ │ │ la linie
│ │ │
│ │ │ Se va stabili o poziţie comuna privind
1.3. În cazul în care nu se pot │ A + 2 zile │ OTF-SRCF │ trasarea sau se va anula cererea
respecta cerinţele OTF va │ │ │
avea loc o analiza comunã │ │ │
privind stabilirea modului│ │ │
de trasare │ │ │
│ │ │
│ │ │În funcţie de distanta kilometrica de
1.4. Trasarea efectivã a │ De la │ SRCF │trasare cat si a numarului de trenuri ce
trenurilor de marfa │ A + 4 zile │ │trebuie modificat durata de elaborare
regionale suplimentare │ la A+6 zile │ │traselor va fi între 2 şi 4 zile
în conformitate cu │ │ │
hotãrârile comune │ │ │
│ │ │
1.5. Furnizarea cãtre OTF a │ De la │ │Se vor comunica toate observaţiile
studiului de trase │ A+5 zile │ SRCF │referitoare la trenurile trasate cu
suplimentare conform │ la A+7 zile │ │argumentele de rigoare
cererii │ │ │
│ │ │
1.6. Comanda fermã a trenurilor │ De la │ OTF │Se vor înainta toate observaţiile necesare
suplimentare de marfa │ A + 6 zile │ │punerii în circulaţie
regionale înaintatã │ la A+8 zile │ │
de OTF │ │ │
│ │ │
1.7. Punerea în circulaţie a │ De la │ SRCF │In funcţie de numarul de subunitati ce
trenurilor suplimentare de │ A+8 zile │ │trebuie informate precum si de procesul de
marfa interregionale │ la A+11 zile│ │programare a circulatiei durata de
cerute │ │ │implementare a traselor va fi între 2 şi 3
│ │ │zile
──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────


OTF = operator de transport feroviar
AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
SRCF = Sucursalã Regionalã de Cale Feratã (subunitãţi ale AIFP)
(1) Se considerã trenuri regionale trenurile care circulã pe
o sigura SRCF.ANEXA 6
-------
la regulament
--------------


Antet Operator Feroviar
Nr. ..............

Cãtre C.N.C.F. "CFR" S.A.

(Operator Feroviar) ............ cu sediul în ......... judeţ/sector ......
Tel/Tax. ....... înregistratã la Camera de Comerţ şi Industriei a României
la Nr. ..... având Cod Unic de Înregistrare .......... şi contul .........
deschis la Banca ........... reprezentatã prin ........... posesoare a
Licenţei de Transport Feroviar Nr. ........., a Certificatului de Siguranţa
Seria ....... Nr. ....... şi a Contractului de Acces pe Infrastructura
Nr ........, vã rugãm a ne aloca trase pentru trenurile de marfa/cãlãtori
pe relaţiile cuprinse în anexã.


Semnãturã/ştampilãANEXA 6.1
---------
la regulament
-------------

FORMULAR
'c7 cu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor
de cãlãtori şi mixte
┌─┬───┬────┬────┬─────┬──┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┐
│N│Nr │Ramu│Rang│Categ│Ru│Denu-│Peri-│Vite│Pro-│Tonaj│ Mod remorcare│Opriri │ Opriri │ Obs. │
│r│TRE│mura│ │tren │ta│mire │oada │ za │cent│ max │ │comerciale│ tehnice │ │
│ │ N │de │ │ │ │ │(zile│max.│ de │ ├────┬────┬────┼──────┬───┼──────┬───┬───┼────┬────┤
│c│ │la/ ├────┼─────┤ ├─────┤ de │ │fra-│ │Tip │Loc │Dist│Statia│Min│Statia│Min│Ope│Prop│Prop│
│r│ │ptr │ │ │ │ │cir- │ │nare│ │trac│util│parc│ │ │ │ │ra │orar│lega│
│t│ │tre-│ │ │ │ │cula-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tie│ │turi│
│ │ │nul │ │ │ │ │tie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼────┼─────┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼───┼────┼────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11a │11b │11c │ 12a │12b│ 13a │13b│13c│ 14 │ 15 │
├─┼───┼────┼────┼─────┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼───┼────┼────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼────┼─────┼──┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼───┼────┼────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴────┴────┴─────┴──┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴──────┴───┴──────┴───┴───┴────┴────┘

Col. 0 - Numãrul curent al perechii de trenuri.
Col. 1 şi 2 - Numerele trenurilor se vor atribui de gestionarul de
infrastructurã
Col. 3 şi 4 - se va trece rangul şi categoria de tren conform Ordinului
Ministrului MLPTL Nr. 547 din 09.04.2003 de numerotarea trenurilor la
CFR, nepublicat
Col. 8 se va trece viteza maximã doritã în funcţie de tipul vagoanelor
utilizate
Col. 9 se va adapta conform cerinţelor de la col. 8; se vor preciza
trenurile care au în compunere vagoane transpuse
Col. 10 tonajul maxim dorit adaptat la relaţia de transport
Col. 11 se va stabili în funcţie de tonajul de la col. 10, trecându-se
tipul tracţiunii (simplã, dublã, împingãtoare, etc.), tipul de
locomotivã, distanţa parcursã.


Semnãturã/ştampilãANEXA 6.2
---------
la regulament
-------------

FORMULAR
cu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor de marfa
┌─┬───┬───┬────┬───┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬────┐
│N│Na-│Nr │Nr │Re-│Tip │Rang│Peri-│Vite│Pro-│Tonaj│Lung│ Mod remorcare│Opriri │ Opriri │Obs.│
│r│tu-│tra│tra │la-│tren│ │oada │ za │cent│ max │max │ │comerciale │ tehnice │ │
│ │ra │sa │sa │tia│ │ │ │max.│ de │ │ ├────┬────┬────┼──────┬───┬───┼───┬───┬───┤ │
│c│ │de │va- │ │ │ │ de │ │fra-│ │ │Tip │Loc │Dist│Statia│Min│Ope│Sta│Min│Ope│ │
│r│tra│ba-│ri- │ │ │ │cir- │ │nare│ │ │trac│util│parc│ │ │ra │tie│ │ra │ │
│t│sei│za │anta│ │ │ │cula-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tia│ │ │tia│ │
│ │ │ │ │ │ │ │tie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12a │12b │ 12c│ 13a │13b│13c│14a│14b│14c│ 15 │
├─┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴───┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


Col. 0 - Numãrul curent al trasei de baza împreunã variantele aferente.
Col. 1 - Tipul trãsei se va trece "de bazã" (notatã cu B) sau varianta
(variante V1, V2,); Variantele vor fi completate cu toate elementele
cerute de tabel (fãrã col.2).
Variantele pot fi: "pentru trenul nr. ...." sau " de la trenul nr. ...".
O trasã de bazã poate avea oricâte variante doreşte operatorul feroviar.
Col. 2 şi col. 3 - Numerele se atribuie de gestionarul de infrastructurã.
Col. 5 - Se va face precizarea tipului de tren;
a) tren direct de marfã format din vagoane încarcate, diferite tipuri,
amestecate denumit prescurtat EC;
b) tren direct de marfa format din vagoane încãrcate de acelaşi tip,
pe 4 osii denumit prescurtat NAV;
c) tren direct de marfa format din vagoane goale, diferite tipuri,
amestecate denumit prescurtat DVG.
Col. 6 Se va trece rangul trenului conform Regulamentului pentru circulaţia
trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005 şi a Ordinului
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547 din
09.04.2003 privind numerotarea trenurilor la CFR.
Col. 7 Se va completa cu frecvenţa circulaţiei trenurilor pe sãptãmânã.
Col. 8 Se va trece viteza maximã dorita în funcţie de tipul materialului
rulant utilizat.
Col. 9 Se va adapta conform cerintelor de la col.8; se vor preciza trenurile
care au in compunere vagoane transpuse (procent 45%) sau numai vagoane
transpuse (procent 40%).
Col. 10 Tonajul maxim dorit adaptat la relaţia de transport.
Col. 11 Lungimea maximã doritã adaptatã la relaţia de transport conform
lungimii maxime a liniilor de circulatie din staţii.
Col. 12 Se va stabili în funcţie de tonajul de la col. 10, trecându-se
tipul tracţiunii (simplã, dubla, împingãtoare, etc.), tipul de
locomotivã şi distanţa pe care circulã astfel.


Semnãturã/ştampilã


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016