Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.621 din 22 decembrie 2003  pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.621 din 22 decembrie 2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, precum şi al <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti se organizeazã şi va funcţiona ca persoanã juridicã românã, în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale prezentei hotãrâri, în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1.
(3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã -ICI Bucureşti funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente şi conduce evidenţa contabilã în regim economic.
ART. 2
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetãri ştiinţifice şi dezvoltãri tehnologice în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, suport al dezvoltãrii societãţii informaţionale. Institutul desfãşoarã activitãţi de informatizare a administraţiei publice, a sectoarelor economiei naţionale şi a societãţii în ansamblu, precum şi activitãţi de formare şi specializare profesionalã în domeniul sãu de activitate, de comerţ interior, operaţiuni export-import, producţie, marketing, prestãri de servicii cu valoare adãugatã în domeniul tehnologiilor şi comunicaţiei de date.
ART. 3
Structura organizatoricã a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti se aprobã, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.
ART. 4
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti poate avea în structurã subunitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã, departamente, secţii, laboratoare, poate dobândi calitatea de asociat sau de acţionar fondator în cadrul altor societãţi comerciale ori structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
ART. 5
(1) Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a construcţiilor, anexelor şi a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, situat în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, identificat potrivit anexei nr. 1.
(2) Se aprobã trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, cu titlu gratuit, a imobilului prevãzut la alin. (1).
(3) Protocolul de predare-preluare, cu titlu gratuit, a construcţiilor, anexelor şi a terenului aferent se va încheia între Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicãrii intrãrii în vigoare a hotãrârii.
ART. 6
Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, format din baza materialã stabilitã pe baza situaţiei patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, împreunã cu construcţiile, anexele şi terenul aferent, este în sumã totalã de 69.587.659 mii lei.
ART. 7
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, aparaturã, echipamente şi instalaţii.
ART. 8
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 9
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 936/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificãrile ulterioare.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:


────────────────
Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.621.

ANEXA 1

BUNURI AFLATE ÎN PATRIMONIU
1. Bunuri din patrimoniul public al statului, care, potrivit <>art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , sunt inalienabile
- Nu este cazul
2. Datele de identificare a imobilului care se trece din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti în domeniul privat al statului şi care se transmite cu titlu gratuit în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Locul unde Persoana Persoana Caracteristicile
este situat juridicã juridicã tehnice
imobilul de la care la care se ale imobilului
care se se transmite transmite care se transmite
transmite imobilul imobilul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Municipiul Ministerul Finanţelor Institutul Suprafaţa construitã şi
Bucureşti, Publice Naţional desfãşuratã = 7.874,42 mp
bd. Mareşal de Cercetare Suprafaţa totalã a
Averescu -Dezvoltare terenului = 3.976,5 mp
nr. 8-10, în Informaticã
sectorul 1 - ICI
Bucureşti
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 2

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureşti, denumit în continuare institutul naţional, este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul specific de activitate.
(2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit prezentei hotãrâri, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 2
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal:

A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
a) cercetãri fundamentale, de bazã, pentru diferite domenii ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date;
b) cercetare avansatã şi aplicatã în informaticã;
c) diseminarea rezultatelor cercetãrii în informaticã;
d) elaborarea de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public;
e) elaborarea de propuneri de metodologii şi standarde în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date şi al produselor şi serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementãrile Uniunii Europene;
f) livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerinţelor beneficiarilor;
g) dezvoltarea de software de aplicaţie, cu înalte caracteristici de generalizare;
h) dezvoltarea, în comun cu alte firme, a unor produse software de aplicaţie;
i) administrarea Reţelei Naţionale de Calculatoare (RNC);
j) dezvoltarea şi implementarea de reţele utilizator de calculatoare;
k) elaborarea de studii de diagnozã şi prognozã privind dezvoltarea domeniului;
l) evaluarea de soluţii, proiecte şi sisteme informatice;
m) urmãrirea transformãrii societãţii informaţionale în societatea cunoaşterii, prin promovarea dezvoltãrii vectorilor care asigurã aceastã trecere;
n) participarea la realizarea lucrãrilor de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul Spaţiului de Cercetare European, al colaborãrii cu alte ţãri pe linia academiilor de ştiinţã, a unor organisme internaţionale şi a unor institute similare ca profil.

B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare:
a) asistenţã tehnicã, consultanţã în domeniul sãu de activitate;
b) asistenţã tehnicã la implementarea de software în institut sau la alte firme, informare şi documentare în informaticã;
c) organizarea şi gestionarea Bibliotecii naţionale de programe;
d) activitãţi de producţie şi servicii în vederea susţinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date, precum şi expoziţii de profil.

C. Activitãţi de formare şi de specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate:
a) formarea şi specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;
b) pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de date;
c) pregãtire profesionalã la nivel postuniversitar prin şcoli postuniversitare, cursuri postuniversitare, studii aprofundate şi altele asemenea, în colaborare cu unitãţi de învãţãmânt în domeniul propriu de activitate.

D. Activitãţi de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate;
a) cataloage cu fişe de prezentare a rezultatelor cercetãrii în domeniu;
b) buletine de informare;
c) studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice şi alte publicaţii în domeniu.

E. Activitãţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetãrii:
a) transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date;
b) valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date;
c) organizãri şi participãri la expoziţii şi manifestãri tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale;
d) activitãţi de cooperare tehnico-ştiinţificã internaţionalã.

F. Activitãţi de comerţ intern şi activitãţi de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sãu de activitate.

G. Activitãţi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea naţionalã în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei de date.
(2) Obiectul de activitate al institutului naţional, conform <>Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, este constituit din urmãtoarele activitãţi:
Domeniul principal de activitate
731 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Activitatea principalã
7310 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Activitãţi secundare:
a) 7221 - editare de programe;
b) 7222 - consultanţã şi furnizare de alte produse software;
c) 6420 - telecomunicaţii (asigurarea accesului la Internet);
d) 7210 - consultanţã în domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
e) 7230 - prelucrarea informaticã a datelor;
f) 7240 - activitãţi legate de bazele de date;
g) 7260 - alte activitãţi legate de informaticã;
h) 9251 - activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
i) 8042 - alte forme de învãţãmânt;
j) 5184 - comerţ cu ridicata cu calculatoare, echipamente periferice şi software;
k) 5248 - comerţ cu amãnuntul, în magazine specializate, cu alte produse n.c.a. (calculatoare şi software standard, echipament de telecomunicaţii);
l) 3002 - fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice;
m) 7250 - întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor;
n) 2211 - editarea cãrţilor;
o) 2213 - editarea revistelor şi periodicelor.
(3) În cadrul obiectului sãu de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 3
(1) Institutul naţional administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã şi privatã a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulãrii unor contracte finanţate din fonduri publice, aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-au stabilit alte clauze. Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulãrii unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activitãţi desfãşurate în asociere în participaţiune sau în entitãţi cu personalitate juridicã nãscute în urma altor forme de asociere, precum cele prevãzute de <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã.
(3) Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor oţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 .
(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acesta în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(5) Institutul naţional poate efectua prestãri de servicii, activitãţi de producţie sau comerţ prin asociere în participaţiune, asociere în condiţiile <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau sub forma grupurilor de interese, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii.
(6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat în condiţiile legii, activele acestuia putând face obiectul operaţiunilor de concesionare, închiriere, asociere în participaţiune sau aport în naturã la capitalul social al unei societãţi comerciale la care institutul naţional este acţionar sau asociat.
(7) Baza materialã a institutului naţional este de drept proprietatea acestuia.
Institutul naţional deţine în proprietate un patrimoniu propriu în valoare de 69.587.659 mii lei, care include şi valoarea terenurilor şi clãdirilor aferente, transferate din domeniul public al statului în proprietatea sa, astfel:
● imobilizãri corporale 56.214.733 mii lei,
● imobilizãri necorporale 1.560.540 mii lei,
● imobilizãri financiare 56.203 mii lei,
● active circulante 11.756.183 mii lei.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 4
(1) Institutul naţional poate avea în structurã subunitãţi, cu sau fãrã personalitate juridicã, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin ordin al conducãtorului organului administraţiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, şi cuprinde, pe lângã structura organizatoricã prevãzutã la alin. (1), şi urmãtoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publcie şi mass-media.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 5
Conducerea institutului naţional este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 6
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din cadrul institutului naţional sunt asigurate de consiliul ştinţific.
ART. 7
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor din structura institutului naţional rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Consiliul de administraţie
ART. 8
(1) Consiliul de administraţie al institutului naţional este format din 9 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale;
f) un reprezentant al ministerului coordonator, dupã caz.
(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de ministerul coordonator.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 9
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 10
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 11
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 12
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de cãtre membrii acestuia.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 14
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 15
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 16
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 17
În primul trimestru al fiecãrui an consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 18
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
Comitetul de direcţie
ART. 19
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 20
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 21
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general.
ART. 22
(1) La nivelul subunitãţilor din cadrul institutului naţional se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunitãţii respective. Comitetul de conducere este compus din directorul subunitãţii şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a subunitãţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
Directorul general
ART. 23
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general numit, pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
ART. 24
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte, prin compartimentele proprii specializate, realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
Consiliul ştiinţific
ART. 25
(1) Consiliul ştiinţific este format din 9 pânã la 15 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învãţãmântul superior, membri ai Academiei Române, care lucreazã sau au lucrat în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã ICI Bucureşti, directori ai acestuia care s-au remarcat prin realizãri deosebite. Membrii consiliului ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadã de 4 ani, prin vot secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 26
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.
Relaţii financiare

ART. 27
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil anual se aprobã de cãtre ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 28
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale.
ART. 29
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 30
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 31
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 32
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institut.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 33
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin acte normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate, cu sediul în România.
ART. 34
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 35
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 36
Statutul de institut naţional de cercetare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau în momentul modificãrii obiectului de activitate al institutului naţional.
────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016