Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.610 din 16 decembrie 2009  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, precum si a   Hotararii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.610 din 16 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, precum si a Hotararii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 1.610 din 16 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2010


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, se modificã dupã cum urmeazã:
- La art. I punctul 7, lit. b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) dupã poziţia nr. 164 se introduc nouã noi poziţii, poziţiile nr. 165-173, conform anexei nr. 5".
ART. II
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis şi din 24 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã*):
_________
*) Numerotarea coloanelor respectã capul de tabel prevãzut în anexa nr. 4 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa":
a) se abrogã poziţiile nr. 173, 549;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 159, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "DJ 713, limitã judeţ Dâmboviţa-Şaua Dichiului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Începe de la limita judeţului Prahova, km 6+030, pânã la Şaua Dichiului, km 16+000. Lungime - 9,970 km. Drum cu îmbrãcãminte din balast şi pãmânt." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 10/2009";
- la poziţia nr. 270, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Imobil Teiş", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Comuna Şotânga, sat Teiş. Clãdire cu un nivel. Suprafaţã construitã - 283 mp, suprafaţã teren - 1.954 mp. Vecini: N - Unitatea Militarã, E - îngrãşãtorie porci SARO, S - drum public, V - Chiriachez M." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 67/29.04.2009";
- la poziţia nr. 507, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "3.248.672,99 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
- la poziţia nr. 540, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "3.129.465,46 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
- la poziţia nr. 541, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "2.861.345,41 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
- la poziţia nr. 542, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "4.154.941,55 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
- la poziţia nr. 543, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Reţea de alimentare cu apã comuna Crângurile", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime reţea alimentare cu apã sat Crângurile - 12,40 km. Lungime reţea alimentare cu apã sat Pãtroaia Deal - 4,00 km. Sistem alimentare cu apã satele Bãduleşti, Pãtroaia Vale, Pãtroaia Deal, Potlogeni, Rãteşti, Crângurile de Jos şi Crângurile de Sus: - conductã pentru alimentare apã satul Bãduleşti, pe dreapta DN 7, L = 2,50 km, 239.310 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Crângurile de Sus, pe dreapta DN 7, L = 2,00 km, 191.440 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Crângurile de Jos, L = 1,150 km, 110.080 lei, - conductã pentru alimentare apã satul Rãteşti, L = 1,90 km, 181.880 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Pãtroaia Vale, L = 9,28 km, 888.320 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Potlogeni Vale, L = 1,50 km, 143.601,41 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Pãtroaia Deal, spre mãnãstire, L = 0,40 km, 38.290 lei; - conductã pentru alimentare apã satul Pãtroaia Deal, estacada peste râul Argeş, L = 54 m, 94.530 lei; - puţ forat în satul Pãtroaia Deal - 111.850 lei.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "valoare reţea alimentare cu apã realizatã conform Hotãrârii Guvernului nr. 687/1997 - 3.388.646,31 lei, valoare sistem alimentare cu apã satele Bãduleşti, Pãtroaia Vale, Pãtroaia Deal, Potlogeni, Rãteşti, Crângurile de Jos şi Crângurile de Sus - 1.999.301,41 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008, HCL Crângurile nr. 56/21.11.2008";
- la poziţia nr. 544, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.393.183,04 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008"; - la poziţia nr. 545, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins "Reţea de alimentare cu apã comuna Şelaru şi extindere", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime reţea alimentare cu apã - 20,20 km. Reţea de alimentare cu apã în satul Fierbinţi. Reţeaua pleacã din sistemul de alimentare cu apã din satul Şelaru, are o lungime totalã de 18 km din care: 3,1 km între satele Şelaru şi Fierbinţi şi 14,9 km în satul Fierbinţi. Reţeaua este amplasatã de-a lungul DJ 503 între cele douã sate, iar în satul Fierbinţi de-a lungul DJ 503, DJ 611 şi alte drumuri sãteşti. Reţeaua are 15 cãmine de vizitare, 35 de cişmele stradale şi 12 hidranţi de incendiu."; coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "valoare reţea alimentare cu apã - 3.962.935,01 lei, valoare extindere - 1.200.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008, HCL Şelaru nr. 43/22.12.2008";
- la poziţia nr. 546, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "3.421.466,73 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
- la poziţia nr. 547, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "4.076.274,20 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCJD nr. 147/18.12.2008";
c) dupã poziţia nr. 565 se introduc 58 noi poziţii, poziţiile nr. 566-623, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Moreni":
a) se abrogã poziţia nr. 526;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Porneşte de la intersecţia Rapid pânã la strada Unirii. Lungime - 1.381,295 m, lãţime partea carosabilã - 9 m, cu trotuare de 1,5 m pe ambele pãrţi." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/28.03.2009";
- la poziţia nr. 524, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Spitalului nr. 1. Construcţie zid, instalaţie electricã, gaze apã, acoperiş tablã. Arie construitã - 739,36 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "154.488 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.03.2009";
- la poziţia nr. 525, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Spitalului nr. 1. Construcţie zid, instalaţie electricã, gaze apã, acoperiş tablã. Arie construitã - 366 mp, arie desfãşuratã 732 mp. Suprafaţã totalã teren incintã - 17.428 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "240.522 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/28.03.2009";
- la poziţia nr. 604, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Porneşte de la intersecţia Rapid pânã la strada Parcului. Lungime - 1.037,667 m, lãţime parte carosabilã 14 m, cu trotuare de 2,5 m pe ambele pãrţi." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 34/28.03.2009";
c) dupã poziţia nr. 630 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 631 şi 632, conform anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pucioasa", dupã poziţia nr. 402 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 403 şi 404, conform anexei nr. 3.
4. La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Gãeşti":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã = 3.793 mp. Parcãri în cartierul de blocuri dupã cum urmeazã: a) Parcare str. Cuza Vodã lângã bl. 21, S = 444 mp; b) Parcare str. Cuza Vodã lângã CT-2, S = 411 mp; c) Parcare Str. Unirii lângã bl. 28, S = 513 mp; d) Parcare Str. Unirii, în spatele bl. 47, S = 716 mp; e) Parcare str. Cuza Vodã, lângã Romtelecom, S = 1.709 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã modernizatã formatã din douã tronsoane: - tronson 1 cuprins între str. N. Titulescu şi Pârâul Clocotici, L = 95 m, l = variabilã, S = 1.452 mp; - tronson 2 cuprins între Pârâul Clocotici şi Str. Argeşului, L = 932 m, l = variabilã, S = 12.506 mp. Total tronson 1 + tronson 2: L = 1.027 m, l = variabilã, S = 13.958 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã modernizatã, mãrginitã la est de Str. Giurgiului şi la vest de Str. Argeşului. L = 825 m, l = variabilã, S = 9.492 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã împietruitã cuprinsã între Str. Argeşului şi Pasaj - Ac. Şerban Cioculescu. L = 860 m, l = variabilã, S = 10.311 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã modernizatã, mãrginitã la est de Str. Artei, iar la vest de str. Ac. Şerban Cioculescu. L = 505 m, l = variabilã, S = 3.788 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã modernizatã, formatã din douã tronsoane paralele despãrţite de pasarela care traverseazã calea feratã, astfel: - tronson 1 cuprins între DN 61 şi calea feratã pe partea dreaptã. L = 261,5 m, l = variabilã, S = 2.183 mp; - tronson 2 cuprins între DN 61 şi calea feratã pe partea stângã. L = 250,64 m, l = variabilã, S = 1.685 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã împietruitã ce pleacã din Pasaj - str. Ac. Şerban Cioculescu cãtre terenul de sport de pe Str. Câmpului. L = 622 m, l = variabilã, S = 4.271 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã modernizatã formatã din douã tronsoane paralele despãrţite de pasarela care traverseazã calea feratã, astfel: - tronson 1 cuprins între oborul sãptãmânal şi calea feratã pe partea dreaptã. L = 266 m, l = variabilã, S = 2.297 mp; - tronson 2 cuprins între oborul sãptãmânal şi calea feratã pe partea stângã. L = 268 mp, l = variabilã, S = 2.289 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã împietruitã ce pleacã din Str. Viitorului. L = 568 m, l = variabilã, S = 6.431 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Stradã împietruitã formatã din douã tronsoane, astfel: - tronson 1 cuprins între Str. Republicii şi Pârâul Cobia. L = 413 m, l = variabilã, S = 3.665 mp; - tronson 2 cuprins între Pârâul Cobia şi teren Consiliul Local Gura Foii. L = 150 m, l = variabilã, S = 1.853 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Strãzi modernizate cu aleile aferente, situate în cartierul de blocuri, formate din: - Str. Unirii între Str. Viitorului şi str. Cuza Vodã, L = 617 m, l = variabilã, S = 6.501 mp; str. Cuza Vodã cuprinsã între Str. Viitorului şi Str. 1 Decembrie, L = 864 m, l = variabilã, S = 8.714 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
- la poziţia nr. 273, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Târg sãptãmânal - Obor, str. Ac. Şerban Cioculescu, Str. Armatei. S = 25.726 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 40/31.10.2008";
b) dupã poziţia nr. 452 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 453, conform anexei nr. 4.
5. La anexa nr. 7 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Titu":
a) se abrogã poziţiile nr. 367, 368, 373, 375, 376, 377, 413, 414, 415, 419, 424, 425, 426, 427, 438, 443;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 365, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sc - 1.648 mp. 3 corpuri P+1, construcţie din zidãrie şi cãrãmidã, învelitã cu tablã"; coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "207 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/28.01.2009";
- la poziţia nr. 366, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 245 mp. Construcţie din zidãrie şi cãrãmidã, învelitã cu ţiglã.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "59.693 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/28.01.2009";
- la poziţia nr. 369, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 7.301 mp. Vecini: N - str. Gãrii, S - Primãrie, E - str. Liliacului, V - str. Grigorescu.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.101.479 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/28.01.2009";
- la poziţia nr. 370, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 261 mp. Construcţie zidãrie din cãrãmidã, învelitã cu tablã. Regim de înãlţime P+1", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1966", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "311.633 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 371, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 623 mp. Construcţie zidãrie din cãrãmidã, învelitã cu tablã. Regim de înãlţime P+2", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "566.677 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 372, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 560 mp. Regim de înãlţime S+P", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1976", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "296.334 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 374, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 200 mp.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "11 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 378, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 360 mp. Construcţie din cãrãmidã. Regim de înãlţime P+2.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1977", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "267.122 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 379, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 18.498 mp. Vecini: N, S, V - domeniul public, E - Radu Mihai, Spitalul Titu.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.243.382 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 397, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 787 mp. Regim de înãlţime P+1, construcţie de cãrãmidã, învelitã cu tablã.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "387.544 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 29/25.02.2009";
- la poziţia nr. 404, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 19.716 mp. Vecini: N - Dobre Constantin, Ciulacu Aurelia, S - Dumitrescu Marin, Chiru Ion, Caciamac Marin, Palaghita Elena, DJ 701 A, E - DN 7 (str. Cuza Vodã), Dobre Constantin, Radu Constantin, Radu Aurelian, Vasile Valentin, V - Palaghita Elena, DE 325/2", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.347.983 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 29/25.02.2009";
- la poziţia nr. 405, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 348 mp. Regim de înãlţime P+2. Construcţie din zidãrie şi cãrãmidã, învelitã cu tablã", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "626.106 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
- la poziţia nr. 406, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 507 mp. Regim de înãlţime P+2. Construcţie din zidãrie şi cãrãmidã, învelitã cu tablã,", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "500.182 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
- la poziţia nr. 407, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 389 mp. Regim de înãlţime P. Construcţie din zidãrie şi cãrãmidã, învelitã cu tablã", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "241.035 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
- la poziţia nr. 410, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 21 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "53.016 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
- la poziţia nr. 420, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 16.599 mp. Vecini: N - Str. Gãrii, S - lot şcolar arabil, E - Nonca Petre, V - Hanzi Ion", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.400.899 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
- la poziţia nr. 421, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 306 mp. Construcţie din cãrãmidã, învelitã cu tablã. Regim de înãlţime P+2", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "196.762 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 422, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 663 mp. Construcţie din cãrãmidã, învelitã cu tablã. Regim de înãlţime P+2", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "348.283 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 423, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 553 mp. Construcţie din cãrãmidã, învelitã cu tablã", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "227.431 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 428, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 28 mp. Construcţie din cãrãmidã, învelitã cu tablã", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "1980", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "18 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/28.01.2009";
- la poziţia nr. 466, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Salã de sport Grup Şcolar Goga Ionescu", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în oraşul Titu, Str. Gãrii nr. 59. Sc - 1.104 mp. Construcţie cu fundaţie de beton, din zidãrie, cãrãmidã şi prefabricate pe schelet metalic, învelitoare prefabricate", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.137.625,37 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/28.01.2009";
6. La anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aninoasa":
a) se abrogã poziţia nr. 25;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime DC 143-1,88 km. Cuprinde strada Popa Marin, satul Sãteni. Vecini: N - DN 71, S - Str. Morii, str. Suseni, E - str. Ion Popescu, Str. Eroilor, V - Str. Liniştii, str. Suseni, Str. Cãminului. Lungime - 1.580 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Suseni, satul Sãteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Mãrãcini, str. Pogoane, S - Str. Morii, str. Popa Marin, E - Str. Popa Marin, Str. Liniştii, Str. Cãminului, Str. Salcâmului, V - str. Ion Mihai, str. Ciurezu. Lungime - 1.204 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Cãminului, satul Sãteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Str. Duzilor, S - Str. Salcâmului, E - Str. Popa Marin, V - str. Suseni. Lungime - 377 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Constantin Pãtru, satul Sãteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Str. Eroilor, E - Turcu Vasile, V - str. Popa Marin. Lungime - 237 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Morii, satul Sãteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Popa Marin, S - DE 758. Lungime - 256 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Duzilor, satul Sãteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Suseni, S - Str. Cãminului. Lungime - 237 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Matei Basarab, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - DN 71, E - str. Constantin Manolescu. Lungime - 602 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Margine, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Constantin Manolescu, S - str. Matei Basarab. Lungime - 648 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Cânipişte, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Matei Basarab, S - DN 71. Lungime - 532 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Vâlcea, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Matei Basarab, S - drum exploatare. Lungime - 342 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Valea Mare, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 169, DE 218/1, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 973 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Toloaie, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Fântâna Pãcii, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 254 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Şcolii, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Iacob Constanţa, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 250 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Afumaţi, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. Margine, V - Str. Cantonierului. Lungime - 357 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Aninoasa. Vecini: N - DE 347, S - str. Fântâna Pãcii. Lungime - 336 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Aninoasa. Vecini: E - DE 327, V - str. Constantin Manolescu. Lungime - 336 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Cişmea, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Constantin Manolescu, S - Vâlcea. Lungime - 135 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Mãrului, satul Aninoasa", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Tudor Dumitru, Botan Floarea, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 90 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Octav Enigãrescu, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - DE 360, DE 151, E - str. Mihai Viteazul. Lungime - 700 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Lacului, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Gheorghe Buicã, S - str. Mihai Viteazul. Lungime - 255 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Nicolae Brâncoveanu, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Gheorghe Buicã, S - str. Octav Enigãrescu. Lungime - 458 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Zorilor, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Mihai Viteazul, E - Guzun Traian. Lungime - 150 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Eternitãţii, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Niţoi Ion, S - str. Mihai Viteazul. Lungime - 275 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 31, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Izvor, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - Dinca Petre, E - str. Mihai Viteazul. Lungime - 150 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 32, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Enigãrescu, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - DE 139, DE 136, E - str. Mihai Viteazul. Lungime - 68 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Vlad Înecatu, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - Petroiu Aurel, E - str. Gheorghe Buicã. Lungime - 126 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Crucea Onoii, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 91, S - str. Mihai Viteazul, str. Mihai Eminescu. Lungime - 150 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 36, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Constantin Brâncoveanu, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Mihai Viteazul, S - str. Radu cel Frumos. Lungime - 232 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. General Heruvim, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Rãdulescu - Soare Gheorghe, E - DJ 718 A. Lungime - 975 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Sasului, satul Viforâta", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Doman Floarea, S - str. General Heruvim. Lungime - 270 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. General Heruvim, V - DE 459/4. Lungime - 156 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Pitis Paulm, S - str. Solarino. Lungime - 222 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 118, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Petrosel Ion, S - str. Vasile Lupu. Lungime - 340 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 119, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Viforâta. Vecini: N - str. Mihai Viteazul, S - str. Solarino, E - Str. Micşunelelor, V - Str. Narciselor. Lungime - 362 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 122, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Str. Narciselor, S - str. Solarino. Lungime - 159 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 123, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Viforâta. Vecini: N - Coman Florin, S - str. Mihai Viteazul. Lungime - 522 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 127, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 537/2, S - Manea Margareta. Lungime - 171 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 130, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. Constantin Manolescu, V - Mitrescu Vasile, Oprescu Aurelia. Lungime - 84 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 131, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 444, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 335 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 133, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. Constantin Manolescu, V - str. Vâlcea. Lungime - 150 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 134, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Muşat Nicolae, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 81 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 135, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Aninoasa. Vecini: N - Copilãu Sandu, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 401 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 136, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - str. Constantin Manolescu, S - str. Afumaţi. Lungime - 285 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 138, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Aninoasa. Vecini: V - vâlcea, E - str. Constantin Manolescu. Lungime - 167 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Voicu Mircea, S - str. Solarino. Lungime - 466 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 142, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Sãteni. Vecini: V - Str. Popa Marin, E - str. Cerchez, N - Str. Terenului. Lungime - 1.068 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 143, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 284, S - str. Popa Marin. Lungime - 272 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 144, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. Suseni, V - Dobre Lina. Lungime - 92 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 146, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - Dumitru Gheorghe, Bãleanu Vasile, S - str. Ion Petrescu. Lungime - 62 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 147, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: E - str. Suseni, V - DE 284. Lungime - 241 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 148, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 284, S - str. Suseni. Lungime - 135 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 153, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: N - DE 500, S - str. Constantin Manolescu. Lungime - 311 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
- la poziţia nr. 154, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Vecini: V - DE 284, S - str. Suseni. Lungime - 332 ml" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 26/14.04.2009";
c) dupã poziţia nr. 173 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 174-177, prevãzute în anexa nr. 5.
7. La anexa nr. 9 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bãleni":
a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 18, 221, 222, 223, 225, 235, 238, 242, 243, 244, 246, 260 şi 261;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DC 41", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Drumul Cornãţelului», drum cu o lungime de 2.700 ml şi o lãţime de 12 m, din care betonat pe o lungime de 2.700 ml şi o lãţime de 6 m, începând cu Sergentu Gafton şi S.C. MDAY - S.R.L. şi terminând cu limita comunei Dobra", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "591.545 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Linia micã»", asfaltat pe o lungime de 1.310 ml şi o lãţime de 5,5 m, începând cu proprietãţile Niculaie Dumitru şi Nedelcu Marin - DJ 711, terminând cu proprietãţile Neculescu Gheorghe şi Simion Paraschiv - DJ 711", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "400.296 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 35/1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Intersecţia I», cu o lungime de 110 ml şi o lãţime de 12 m, asfaltat pe o lungime de 110 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Primãria Bãleni şi terminând cu Muşat Gheorghe", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "33.608 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 35/2", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Intersecţia I», cu o lungime de 190 ml şi o lãţime de 12 m, asfaltat pe o lungime de 190 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Matei Ion şi terminând cu Lutan Marin", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "58.050 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 89", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Linia trãistarilor», cu o lungime de 240 ml şi o lãţime de 8 m, asfaltat pe o lungime de 240 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Neculescu Gheorghe - DS 10, terminând cu Stan Petre", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "73.326 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Linia III», cu o lungime de 1.609 ml şi o lãţime de 14 m, asfaltat pe o lungime de 1.609 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu PECO S.C. MDAY - S.R.L., Brutãria S.C. ENEIDA - S.R.L. - DC 40 şi terminând cu Stoenescu Marcel şi Gheorghe Gheorghe - DJ 711 C.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "701.211 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Linia Ţigãnie», cu o lungime totalã de 345 ml şi o lãţime de 12 m, asfaltat pe o lungime de 345 ml şi o lãţime de 5,20 m, începând cu Jimblaru Nicolae şi terminând cu DS 33/2", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "99.657 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 35/1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Intersecţia I», drum cu o lungime de 111 ml şi o lãţime de 12 m, din care asfaltat pe o lungime de 111 ml şi o lãţime de 5,60 m, începând cu Glavan Safta - DJ 711 şi terminând cu Cişmaru Adrian - DS 30", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2007", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "49.256 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat »Intersecţia II», drum cu o lungime de 390 ml şi o lãţime de 12 m, asfaltat pe o lungime de 390 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu DS 37 şi terminând Muşat Aurelian şi Marin Sebastian. Este format din DS 33/1 cu o lungime de 110 ml şi o lãţime de 5,50 m începând cu Catargiu Marin şi terminând cu Muşat Aurelian şi DS 33/2 cu o lungime de 280 ml şi o lãţime de 5,50 m începând cu Zamfirache Elena şi terminând cu DS 37.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "138.008 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Intersecţia III» cu o lungime de 120 ml şi o lãţime de 5 m din care asfaltat pe o lungime de 120 ml şi o lãţime de 3,80 m, începând cu Iolu Stelian - DS 30 şi terminând cu Crãciun Petre şi Liceul Bãleni - DS 1.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2007", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "36.133 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Cotina Bisericii» drum cu o lungime de 750 ml şi o lãţime de 12 m din care asfaltat pe o lungime de 350 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu sediul fostului CAP Bãleni - Romani şi Hanul Mare şi terminând cu Vlãsceanu Ion, Zamfir Nicolae, Florea Dumitru, Stan Genu.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "88.753 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Cotina Bisericii» drum cu o lungime de 400 ml şi o lãţime de 5,0 m din care asfaltat pe o lungime de 400 ml şi o lãţime de 3,80 m, începând cu Chelaru Virgil şi Costache Silvia - DJ 711 şi terminând cu Biserica Ortodoxã Bãleni Romani.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2007", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "120.445 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Identificat «Linia Gornovenilor» drum cu o lungime de 1600 ml şi o lãţime de 14 m din care asfaltat pe o lungime de 1600 ml şi o lãţime de 5,6 m, începând cu Crãciun Petre şi terminând cu Olteanu Mihai.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2004", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "405.729 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 262 ml şi o lãţime de 6 m din care asfaltat pe o lungime de 262 ml şi o lãţime de 3,50 m, începând cu Valciu Nicolae - DS 30 şi terminând cu Tenea Ion DJ 711.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2007", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "72.663 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 39/1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 195 ml şi o lãţime de 8 m, din care asfaltat pe o lungime de 195 ml şi o lãţime de 4,10 m, începând cu Cãminul Cultural şi terminând cu Valu Vasile.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "44.412 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 39/2", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 480 ml şi o lãţime de 10 m din care asfaltat pe o lungime de 480 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Valu Vasile şi terminând cu DS 33/2.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "146.652 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 9/1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum asfaltat pe o lungime de 225 ml şi o lãţime de 5,20 m, începând cu Valu Vasile şi terminând cu Ilie Dumitru DS 23.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "64.994 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 9/2", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 175 ml şi o lãţime de 6 m, asfaltat pe o lungime de 175 ml şi o lãţime de 3,80 m începând cu Dan Stelian şi terminând cu Niculescu Gheorghe - DS 50.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "36.941 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 220 ml şi o lãţime de 8 m, începând cu Niculescu Constantin şi terminând cu Petre V. Floarea", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "22.200 lei", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Drum DS 23", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 280 ml şi o lãţime de 10 m, asfaltat pe o lungime de 280 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Zorila Petre - DS 50 şi terminând cu Gheorghe Gheorghe - DS 30.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "85.547 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 235 ml şi o lãţime de 10 m, asfaltat pe o lungime de 235 ml şi o lãţime de 6,35 m, începând cu magazin Cristache Mircea - DJ 711 C şi terminând cu Biserica Ortodoxã Bãleni Sârbi.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2006", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "118.246 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 300 ml şi o lãţime de 6 m începând cu Cimitir Biserica Ortodoxã şi terminând cu Trifan Constantin, asfaltat pe o lungime de 110 ml şi o lãţime de 3 m, începând cu Biserica Ortodoxã Bãleni Sârbi şi terminând cu DJ 711 C.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "26.149 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Drum cu o lungime de 360 ml şi o lãţime de 14 m, asfaltat pe o lungime de 360 ml şi o lãţime de 5,50 m, începând cu Trifan Lazãr şi terminând cu Niculescu Constantin - DS 9/2.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2008", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "109.989 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 218, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Total 20, construite din tuburi de ciment cu o adâncime de 20 ml şi diametrul F 600.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "35.483 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 226, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 224 mp. Este amenajat în interiorul incintei grãdiniţei de copii. Vecini: N - Crãciun Petre, S - Ion Stelian, E - drum comunal, V - Anghel Lazãr.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.390 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 227, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Amplasat în punctul «Burlaci». Suprafaţã - 448 mp, amenajatã. Vecini: N - DS 36, S - T.A.P, E - DC 41, V - DS 40.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "10.573 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
- la poziţia nr. 228, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Amplasat în punctul «Gornoveni», neamenajat. Suprafaţã - 70 mp. Vecini: N - Olteanu Petre, S, E - drum comunal, V - Olteanu Marin.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2009", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.652 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/17.04.2009";
c) dupã poziţia nr. 263 se introduc douã noi poziţii, poziţiile 264 şi 265, conform anexei nr. 6.
8. La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilciureşti", dupã poziţia nr. 88 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 89 şi 90, conform anexei nr. 7.
9. La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Braniştea":
a) se modificã poziţia nr. 101, dupã cum urmeazã: coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren curte sediul Primãrie Braniştea", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 2.548 mp. Vecini: N, E - Slavila Stan, S - DC 1 şi Grãdiniţa Braniştea, V - teren curte salã sport.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "25.552 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 14/16.04.2009";
b) dupã poziţia nr. 140 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 141, conform anexei nr. 8.
10. La anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brãneşti":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Croitoriei", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. L = 1.054 m, l = 13 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Dracileşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. L = 480 m, l = 11 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Morii", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. L = 680 m, l = 10 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Linia Nouã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. L = 340 m, l = 12,5 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
- la poziţia nr. 115, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Centru de Culturã şi Tradiţie Popularã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. Suprafaţã - 386,50 mp. Construcţie din cãrãmidã.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "253.343" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
- la poziţia nr. 116, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Centrul de Culturã şi Tradiţie Popularã Brãneşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Brãneşti. Suprafaţã - 346 mp. Vecini: N - Georgescu Alin, E - DJ 712, V, S - moşt. Grigore Ion", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "321.750" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/9.12.2008";
b) dupã poziţia nr. 200 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 201-204, conform anexei nr. 9.
11. La anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brezoaele":
a) se abrogã poziţiile nr. 34, 35, 82, 83, 84, 85, 87, 102;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 1,56 ha. Vecini: DJ 601 A, HR 87, baza sportivã, complex comercial" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 37/22.12.2008";
- la poziţia nr. 86, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent clãdire farmacie", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 240 mp. Vecini: N - teren aferent dispensar, S - Panait Rafaila, E - DJ 601 A, V - Popescu Constantin" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 37/22.12.2008";
c) dupã poziţia nr. 102 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 103-112, conform anexei nr. 10.
12. La anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buciumeni":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "650 m, drum pietruit" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 13/29.01.2009";
- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "584 m, drum pietruit" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 13/29.01.2009";
- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins. "377 m, drum pietruit" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 13/29.01.2009";
- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "385 m, drum pietruit" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 13/29.01.2009";
- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "375 m, drum pietruit" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 13/29.01.2009";
b) dupã poziţia nr. 174 se introduc zece noi poziţii, poziţia nr. 175-184, conform anexei nr. 11.
13. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucşani", dupã poziţia nr. 296 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 297-299, conform anexei nr. 12.
14. La anexa nr. 19 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cândeşti", dupã poziţia nr. 187 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 188, conform anexei nr. 13.
15. La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cojasca":
a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 17, 30, 31, 48;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, cuprinde strada Spre Fântânele, de la km 0+750 la km 1+250. L - 1.340 m, l - 12,90 m. Stradã asfaltatã în anul 2007.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "174.930 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Iazu. Începe din DJ 711, L - 3.000 m, l - 14,85 m. Cuprinde strada Spre Ghimpaţi, stradã asfaltatã în anul 2008 pe o lungime de 1.221 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "82.524,24 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La Bisericã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 800 m, asfaltatã în anul 2008.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "148.206,45 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Trandafiri", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 400 m, l - 5 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "98.503,79 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Copil 1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 1.062 m, l - 11,90 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "634.845,09 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Copil 2", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din strada CAP, L - 1.300 m, l - 5 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "326.540 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Durbaci", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Face legãtura între satul Cojasca şi satul Iazu. Începe din DJ 711, L - 1.000 m, asfaltatã în anul 2008.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "147.394,41 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Spre Bilciureşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Iazu. Începe din DJ 711 pânã la cruce Iazu, L - 1.000 m, asfaltatã în anul 2008 pe o lungime de 1.221 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "399.096,32 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La CAP", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 1.000 m, l - 14,89 m", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "748.027,97 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Spre Butimanu", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Fântânele. Începe de la Grãdiniţa Fântânele, L - 5.000 m, asfaltatã în anul 2008 de la km 2+746 la km 3+700.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "351.861,60 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La Balastierã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 260 m, l - 15 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "195.924,07 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La Baraj", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 800 m, l - 6 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "241.137,22 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 300 m, l - 4 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "60.283,49 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 600 m, l - 4,5 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "135.639 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La Cazane", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 250 m, l - 5 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "62.796 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. La Ţinticã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Cojasca. Începe din DJ 711, L - 500 m, l - 3,5 m.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "87.914,71 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/27.01.2009";
c) dupã poziţia nr. 54 se introduc 22 de noi poziţii, poziţiile nr. 55-76, conform anexei nr. 14.
16. La anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornãţelu":
a) se abrogã poziţia nr. 194;
b) dupã poziţia nr. 338 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 339 şi 340, conform anexei nr. 15.
17. La anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costeştii din Vale":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Costeşti Vale. Suprafaţã - 261 mp. Acoperiş tablã. Vecini: N - teren aferent Cãmin cultural, E, S - S.C. Soridim International - S.R.L., V - drum de exploatare.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "18,60 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 22/5.05.2009";
- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Şcoala cu clasele I - IV Mãrunţişu", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Mãrunţişu. Suprafaţã - 1.760 mp. Vecini: N - Ionescu Lucian, E - teren Grãdiniţa Mãrunţişu, S - Voicheci Nicolae, V - DJ 401 A.", coloana 4 va avea urmãtorul cuprins: "2009", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "10.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 22/5.05.2009";
b) dupã poziţia nr. 46 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 47 şi 48, conform anexei nr. 16.
18. La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra" se abrogã poziţiile nr. 140 şi 159.
19. La anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragodana", dupã poziţia nr. 67 se introduc şaizeci şi douã de noi poziţii, poziţiile nr. 68-129, conform anexei nr. 17.
20. La anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti" se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 31,320 şi se terminã la teren arabil. Lungime - 0,273 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 33,300 şi se terminã la DJ 702 B, km 32,720. Lungime - 1,038 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 22,580 şi se terminã la zãvoi. Lungime - 0,343 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 61, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 28,180 şi se terminã la DJ 702 B, km 28,560. Lungime - 0,447 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 28,380 şi se terminã în uliţa Panã, km 0,080. Lungime - 0,682 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 27,050 şi se terminã în uliţa Buceag, km 0,140. Lungime - 0,375 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 26,500 şi se terminã la Râul Dâmboviţa. L - 0,317 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 26,110 şi se terminã la teren arabil. Lungime - 0,249 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 66/10.10.2008";
- la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 25,880 şi se terminã la zãvoi. L - 0,317 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Intrare din DJ 702 B, km 25,190 şi se terminã la Sârbu Nicolae. L - 0,100 km" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 127, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Grãdiniţa Râncaciov", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 1.000 mp. Vecini: N - Baza sportivã Şcoala Râncaciov, S - DJ 702 B şi drum comunal, E - Şcoala Râncaciov, V - Grigore Dumitra" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 137, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã teren - 1.211 mp. Vecini: N - Parohia Pârvuleşti, E, S - moştenitor Bondac Ion, V - DJ" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 29/24.04.2009";
- la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 1.389,80 mp. Vecini: N - Baza sportivã Râncaciov, S - drum comunal, E - Şerban Marin, V - teren aferent grãdiniţã şi Grigore Dumitra" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 84/3.12.2008";
- la poziţia nr. 143, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã teren - 5.177 mp. Vecini: N - DJ, E, - TAP, S - O.S. Hulubeşti, V - teren sport" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 29/24.04.2009";
- la poziţia nr. 146, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã teren - 2.409 mp. Vecini: N - TAP, E - Pãtraşcu Alexandru, S, V - Busuioc Nicolae" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 29/24.04.2009";
- la poziţia nr. 154, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "a) Izlaz satul Decindeni, cãtunul Pârvuleşti, tarlaua 37, parcela 940. Suprafaţã - 120.000 mp. Vecini: N - O.S. Hulubeşti, S - terenuri arabile, E, V - terenuri proprietate cetãţeni; b) izlaz satul Geangoeşti, tarlaua 16, parcela 337. Suprafaţã -80.000 mp. Vecini: N - O.S. Târgovişte, teren în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, S, V - terenuri proprietate cetãţeni, E - O.S. Târgovişte. c) Izlaz satul Ungureni, tarlaua 26, parcelele 501 şi 505. Suprafaţã - 400.000 mp. Vecini: N - terenuri proprietate cetãţeni Râncaciov, S - O.S. Târgovişte, E - terenuri proprietate cetãţeni Ungureni, V - DE 505. d) Izlaz ce deserveşte satele Râncaciov şi Decindeni. Suprafaţã - 4.000.000 mp. Structurat dupã cum urmeazã: - izlaz zona Decindeni, tarlaua 33, parcela 825. Suprafaţã - 450.000 mp. Vecini: N - DE 829, S - HL 879, E - DJ 702 D, V - DCL 876; - izlaz zona Decindeni + Râncaciov, tarlaua 31, parcelele 750, 750/1, 740, 737, 736. Suprafaţã - 3.550.000 mp. Vecini: N, E - terenuri proprietate cetãţeni, S -teren cu numãr cadastral 2123, V -DJ 702 D"şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 7/21.01.2009".
21. La anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Ocniţei":
a) se abrogã poziţiile nr. 64, 65,70;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 97, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Grãdiniţa Ochiuri" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 16/6.05.2009";
- la poziţia nr. 98, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Grãdiniţei Ochiuri" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 16/6.05.2009";
- la poziţia nr. 136, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Sãcueni. Lungime - 610 m, lãţime - 6 m şi lungime -500 m, lãţime - 7 m; lungime totalã - 1.110 m." coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "94.700 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 16/6.05.2009";
c) dupã poziţia nr. 137 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 138-142, conform anexei nr. 18.
22. La anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iedera":
a) se abrogã poziţia nr. 134;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 135, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren construcţii", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situat în satul Iedera de Sus. Suprafaţã - 3.398 mp. Vecini: N - drum teren sport, S - cimitir, V - Vasi Floarea, Dumitru Adrian, E - DJ 710 A", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "13.592 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 15/27.03.2009";
- la poziţia nr. 169, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Iedera se Sus, suprafaţã - 51 ha. Colibaşi, suprafaţã - 99 ha. Iedera de Jos, suprafaţã totalã - 71,99 ha, din care:
a. lot nr. 1: suprafaţã - 71,69 ha, parcela 7256/1, tarlaua 44. Vecini: N, E - proprietãţi particulare, S - Pârâul Iederica, V - DJ 710 A, lot nr. 2, 3 şi 4. Valoare - 71.690 lei;
b. lot nr. 2: suprafaţã - 1.000 mp, parcela 7256/2, tarlaua 44. Vecini: N, E - lot nr. 1, S - lot nr. 3, V - DJ 710A. Valoare - 100 lei;
c. lot nr. 3: suprafaţã - 1.000 mp, parcela 7256/3, tarlaua 44. Vecini: N - lot nr. 2, S - lot nr. 4, E - lot nr. 1, V - DJ 710 A. Valoare - 100 lei;
d. lot nr. 4: suprafaţã - 1.000 mp, parcela 7256/4, tarlaua 44. Vecini: N - lot nr. 3, S, E - lot nr. 1, V - DJ 710 A. Valoare - 100 lei;" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 15/27.03.2009";
c) dupã poziţia nr. 173 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 174-178, conform anexei nr. 19.
23. La anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I.L. Caragiale" se modificã poziţia nr. 91, dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "240,50 ha la nivel de comunã" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 38/25.09.2008".
24. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lucieni":
a) se modificã poziţia nr. 287, dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Se aflã amplasat în satul Lucieni, lângã dispensarul veterinar. Suprafaţã - 1.050 m. Vecini: N - teren bisericã, E - moştenitor Neagu M. Ioana, S - dispensar veterinar, V - staţie pompare ape uzate menajere"şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.03.2009"
b) dupã poziţia nr. 361 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 362, conform anexei nr. 20.
25. La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ludeşti" se abrogã poziţia nr. 32.
26. La anexa nr. 46 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunguleţu" se abrogã poziţia nr. 60.
27. La anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Malu cu Flori":
a) se abrogã poziţia nr. 134;
b) se modificã poziţia nr. 125, dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 3.425 mp. Vecini: N - moştenitor Diţescu Petre, S - Diţescu Şerban-Petre, E - domeniul public, V - DN 72" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins. "HCL nr. 46/3.11.2004".
28. La anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mãneşti":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţã «Pe Kiliu»", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Îmbrãcãminte din balast. Lungime - 1.150 m. Situatã în intravilanul satului Mãneşti, intersecţie DJ 702 B (Oprea Gheorghe) cu uliţa «Pe Geneşti» (Bãnicã Ion)", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "57.500 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/10.06.2009";
- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţã «La Vulpoi»", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Îmbrãcãminte din balast. Lungime - 270 m. Situatã în intravilanul satului Mãneşti, intersecţie DJ 702 B (Joiţa Nicolae) cu uliţa «Pe Kiliu»" (Oncioiu Ion)", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "13.500 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/10.06.2009";
- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţã «Pe Geneşti»", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Îmbrãcãminte din balast. Lungime - 200 m. Situatã în intravilanul satului Mãneşti, intersecţie DJ 702 B (Oprea Constantin) cu uliţa «Pe Kiliu» (Bãnicã Ion)", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "10.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/10.06.2009";
- la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 5.892 mp. Situat în intravilanul satului Mãneşti. Vecini: N - DC 117 şi Nedelcu Petre, S, E, V - teren administrat primãrie", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "59.136 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/10.06.2009";
- la poziţia nr. 89, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren şcoalã satul Drãgãeşti-Pãmânteni", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 9.465 mp. Situat în intravilanul satului Drãgãeşti-Pãmânteni. Vecini: N - teren centru îngrijire copii tip «After school», S - Nedelcu Constantin, E - teren administrat de primãrie, V - DJ 702 B", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "98.231 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/10.06.2009";
b) dupã poziţia nr. 140 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 141-143, conform anexei nr. 21.
29. La anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mãtãsaru":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 2, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "802.100,75 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 6/10.04.2009";
- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. nr. 10", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Odaia Turcului. Porneşte din DC 70-Purcãrea-Leu. L - 390 m, l - 11 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. nr. 8", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Odaia Turcului. Porneşte din DC 70-Gãinã-Leu-punte. L - 300 m, l - 11 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Pompe canton", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Mãtãsaru. Porneşte din DN 7-Staţie pompe-canton. L - 1.800 m, l - 14 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. nr. 4", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Odaia Turcului. Porneşte din DC 70-Citireagã. L - 250 m, l - 8 m." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. nr. 3", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Odaia Turcului. Porneşte din DC 7 -Buşcã. L - 120 m, l - 6 m." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Linia Micã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Puţu cu Salcia. Porneşte din DJ 401 A-Linia micã-DC 75. L -585 m, l - 8 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren consiliu local", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Odaia Turcului. Suprafaţã - 1.300 mp. Vecini: N - DC 70, S - Petre Gh., E - Bucur Ad., V - uliţã" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
- la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Mãtãsaru, fost sediu primãrie cu teren aferent în suprafaţã de 1.200 mp. Vecini: N - Mihaiu I., S - DC, E - DC 70, V- teren agricol" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 17/24.07.2008";
b) dupã poziţia nr. 64 se introduc douãzeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 65-89, conform anexei nr. 22.
30. La anexa nr. 50 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mogoşani":
a) se modificã poziţia nr. 2, dupã cum urmeazã: coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.088.531,54 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/26.03.2009";
b) dupã poziţia nr. 99 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 100, conform anexei nr. 23.
31. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ocniţa" se abrogã poziţiile nr. 106, 115, 116, 117, 118.
32. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odobeşti":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "DCL 640/1, DJ 701, DC 350, DCL 68; L - 0,610 km, l - 6 m", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "8.150 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/6.02.2009";
- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "DCL 351, DJ 701, DC 350, DCL 68; L - 0,750 km, l - 6 m", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "8.150 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/6.02.2009";
- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "DJ 401, DCL 401/1; L - 0,915 km, l - 6 m", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "13.040 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/6.02.2009";
b) dupã poziţia nr. 106 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 107-114, conform anexei nr. 24.
33. La anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Petreşti":
a) se abrogã poziţiile nr. 43, 44 şi 45;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Puntea de Greci; parter, construit din cãrãmidã, acoperit cu tablã; suprafaţa - 1.513 mp; vecini: N, E - Stoenescu Ştefan, S - DJ 702 F, V - DCL 465" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 19/13.03.2009";
- la poziţia nr. 75, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Ghergheşti; regim înãlţime - parter, construcţie din cãrãmidã acoperitã cu tablã; suprafaţã clãdire - 460 mp, suprafaţã teren - 5.682 mp; vecini: N - Andrei Lucian Daniel, S - district autostradã, Nistor Victoria, E - DJ 702 F, V - Stanciu Gheorghe" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/24.04.2009";
- la poziţia nr. 106, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Petreşti; suprafaţa - 175,990 ha" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 18/13.03.2009";
- la poziţia nr. 108, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Puntea de Greci; suprafaţa - 50,838 ha" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 16/13.03.2009";
c) dupã poziţia nr. 119 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 120-123, conform anexei nr. 25.
34. La anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pietroşiţa":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Leagã Pietroşiţa de Runcu, prin satul Dealul Frumos; lungime - 3.800 m; asfaltat în 2005", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "2.574.191 lei (1.671.880 lei - Programul SAPARD, 902.311 lei - reabilitare cu fonduri de la Guvern)" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 1/9.02.2009, HCL nr. 7/26.03.2009";
- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 848 m; asfaltat în 2005", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "353.907 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 1/9.02.2009, HCL nr. 7/26.03.2009";
- la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 296 m; asfaltat în 2005", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "123.533 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 1/9.02.2009, HCL nr. 7/26.03.2009";
b) dupã poziţia nr. 137 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 138 şi 139, conform anexei nr. 26.
35. La anexa nr. 60 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana":
a) se modificã poziţia nr. 57, dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 1.873 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 21/31.03.2009";
b) dupã poziţia nr. 77 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 78, conform anexei nr. 27.
36. La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Potlogi":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,380 km, Linia Şcoala de fete; porneşte de la Şcoala de fete pânã la DV 1626.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "7.200 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,380 km, Str. Şcoala de fete cu Cot Manole; porneşte de la Şcoala de fete pânã la DJ 711 A", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "6.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,280 km, uliţa Ţigãnie; porneşte de la Str. Morii pânã la DJ 711 A", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.300 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,840 km, str. Zãvoi; porneşte de la str. Ghineşti pânã la str. Cot Jarete", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "16.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,340 km, str. Cot Jarete; porneşte de la str. Bolovani la DV 2405", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.600 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,470 km, Str. Toamnei; porneşte de la str. Zãvoi pânã la DJ 711 A (strada Olteni)", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "9.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
- la poziţia nr. 90, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,461 km, Linia Dispensarului; porneşte de la DV 1027", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "9.200 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/9.02.2009";
b) dupã poziţia nr. 187 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile nr. 188-204, conform anexei nr. 28.
37. La anexa nr. 62 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Produleşti":
a) se abrogã poziţiile nr. 3, 4, 15, 22, 27, 32;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Coandã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 700 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Fierarilor", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 700 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Vale", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 700 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Dealului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 800 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Predeşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 700 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Cojocari", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Produleşti; lungime - 300 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Târgului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 1.350 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Lemnari", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 250 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Bisericii", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 200 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 12, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Armeneşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 2.000 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Griviţei", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 300 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Insulei", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Produleşti. Lungime - 600 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Gecãreşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 600 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Câmpului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 650 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 18, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Crângului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 200 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Soreşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 800 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Antoneşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 500 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Poeniţei", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 300 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Poligonului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Broşteni. Lungime - 350 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Granitului", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 550 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Principalã", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 1.885 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Bisericii", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 500 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Izvoarelor", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 300 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Poştei", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 500 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Morarilor", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 750 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 31, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Constructorilor", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 400 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 33, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Cãmine", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Costeştii din Deal. Lungime - 750 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Costeştii din Deal. Suprafaţã - 79,80 ha" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 5/23.03.2009";
- la poziţia nr. 142, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Str. Poştei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
- la poziţia nr. 143, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Şos. Târgovişte" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 4/23.03.2009";
c) dupã poziţia nr. 143 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 144-148, conform anexei nr. 29.
38. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pucheni":
a) se abrogã poziţia nr. 83;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 0,85 km, l - 6 m. Drum de pãmânt." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 10/27.02.2009";
- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Uliţa Rãdae - Biţan Moise - Davidoiu Spiridon", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "L - 1,65 km, l - 6 m. Drum de pãmânt. Zonã aferentã 0,4 m în medie." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 10/27.02.2009";
- la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren administrare Primãrie Pucheni.", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Pucheni. Suprafaţã - 1.600 mp. Vecini: N - Davidoiu Serghe, S - Postul de Poliţie, E - Centrul social de zi, V - drum servitute." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
c) dupã poziţia nr. 129 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 130 şi 131, conform anexei nr. 30.
39. La anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rãzvad":
a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 160, 161, 162, 163, 164, 165;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 1.448,36 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/30.09.2008";
- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 298,95 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/30.09.2008";
- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 1.179,31 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/30.09.2008";
- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 223,27 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/30.09.2008";
- la poziţia nr. 124, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: Punctul Rãzvad de Jos. Suprafaţã - 3,6 ha. Vecini: N - canal, S - teren administrare primãrie (izlaz comunal), E - Pârâul Slãnic, V - DE." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 8/11.02.2009";
- la poziţia nr. 126, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 3.418 mp. Vecini - N - Petre Constantin, Militaru Gheorghe, E, S - DC, V - Cãmin Cultural." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 23/10.09.2008";
- la poziţia nr. 156, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã construitã - 104 m. Construcţie din cãrãmidã, acoperitã cu tablã. Suprafaţã teren aferent - 382 mp. Vecini: N, E - Cursaru Traian, S - Şcoala Rãzvad de Sus, V - DC 8 Gorgota." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 36/30.09.2008";
- la poziţia nr. 213, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Reprezintã eroii cãzuţi în 1916-1918. Construit din marmurã şi bronz. Teren aferent - 610 mp. Vecini: N, E - drum comunal (str. Feţe), S - DN 72, V - TAP comuna Rãzvad." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 20/9.04.2009";
- la poziţia nr. 236, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "12 ha. Vecini: N - teren administrare primãrie, S - DE, E - Pârâul Slãnic şi teren administrare primãrie, V - DE." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 8/11.02.2009";
c) dupã poziţia nr. 245 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 246, conform anexei nr. 31.
40. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şotânga":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "lungime - 450 m, conform studiului de fezabilitate" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 76/26.11.2008";
- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "lungime - 550 m, conform studiului de fezabilitate" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 76/26.11.2008";
- la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "lungime - 675 m, conform studiului de fezabilitate" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 76/26.11.2008";
- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "În spatele stadionului Exploatarea minierã Şotânga, fundul unei cariere de cãrbune. Suprafaţã - 48.382 mp, din care 10.927 mp punct colectare deşeuri Urziceanu, teren aferent punctului de colectare S - 32.316 mp şi drum acces punct colectare deşeuri S - 5.139 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "60.343 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 56, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "35.542 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã construitã - 232 mp. Construcţie din cãrãmidã cu parter.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "570.275,53 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 90, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Şcoala Generalã profesor Ilie Popescu", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "2.106.230,24 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 94, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Centru de zi pentru copii, comuna Şotânga", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "42.400,88 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 76/26.11.2008";
- la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã construitã - 656 mp. Construcţie cu parter din cãrãmidã, acoperitã cu tablã." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 125, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins. "Suprafaţã - 10.703 mp, din care punctul Obor S - 6.934 mp şi punctul Lângã Lac S - 3.769 mp", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "punct Obor - 80.717 lei, punct Lângã Lac - 12.793 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 208, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 575, conform studiului de fezabilitate" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 76/26.11.2008";
- la poziţia nr. 214, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 26.623 mp, din care distribuţie - 20.623 m, aducţiune - 6.000 m, bazin de înmagazinare a apei potabile cu capacitatea de 500 mc şi o staţie de pompare" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 215, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Extindere şcoalã Sc - 73 mp. Grãdiniţa de copii Sc - 152 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
- la poziţia nr. 218, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã teren - 3.124 mp, din care: S - 201 mp punctul Covrigaru din str. Teiul Doamnei, S - 803 mp punctul Chintea din str. Calea Târgoviştei, S - 340 mp punctul Prunii Morii din str. Constantin Brâncoveanu, S - 600 mp punctul Abator Miculescu din str. Constantin Brâncoveanu, S - 1.180 mp punctul Avram din str. Calea Pucioasei cu valoarea de 8.585 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 28/28.05.2009";
b) dupã poziţia nr. 219 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 220-226, conform anexei nr. 32.
41. La anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tãrtãşeşti", se modificã urmãtoarele poziţii, dupã cum urmeazã:
- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1.755.255,60 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 1/30.01.2009";
- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "682.599,40 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 1/30.01.2009";
42. La anexa nr. 72 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tãtãrani":
a) se modificã poziţia nr. 97 dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 46,75 ha", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "233.750 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 38/25.11.2008";
b) dupã poziţia nr. 103 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 104 şi 105, conform anexei nr. 33.
43. La anexa nr. 73 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulieşti":
a) se abrogã poziţia nr. 134;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 117, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Cãmin de bãtrâni - clãdire dormitoare", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "269.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 23/28.05.2009";
- la poziţia nr. 118, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 4.725 mp teren pe care se aflã amplasat Cãminul de bãtrâni: clãdire dormitoare şi clãdire corp servicii. Vecini: N - Andrei Maria şi Marin Z. Ion, E - Parohia Jugureni, S - DC 77, V - Voiculescu Alexandru.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "46.100 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 23/28.05.2009";
- la poziţia nr. 126, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Şcoalã cu clasele I-VIII Ulieşti, Lot nr. 1", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 4.080 mp. Vecini: N - Ocolul Silvic Gãeşti, E, V - teren administrare primãrie, S - DN 61.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "39.800 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 23/28.05.2009";
- la poziţia nr. 133, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Cãmin de bãtrâni - clãdire corp servicii", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "153.700 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 23/28.05.2009";
c) dupã poziţia nr. 152 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 153, conform anexei nr. 34.
44. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ulmi":
a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 76, 77, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Ulmi, construitã din cãrãmidã, acoperitã cu tablã. Suprafaţã construitã - 511 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/11.06.2009";
- la poziţia nr. 95, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 5.812 mp. Vecini: N - Iliuta Marin, S - Dobre Ion, E - DN 71" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/11.06.2009";
- la poziţia nr. 98, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Matraca. Construitã din cãrãmidã, acoperitã cu tablã. Suprafaţã - 176 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/11.06.2009";
- la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 3.235 mp. Vecini: N - DC 38, S, E - proprietate privatã, V - DS 2" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 33/11.06.2009";
c) dupã poziţia nr. 143 se introduc nouã noi poziţii, poziţiile nr. 144-152, conform anexei nr. 35.
45. La anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Mare", dupã poziţia nr. 80 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 81-87, conform anexei nr. 36.
46. La anexa nr. 78 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vãleni - Dâmboviţa":
a) se modificã poziţia nr. 125, dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Vãleni. Suprafaţã - 1.750 mp. Vecini: N - DJ 723, E - DC 30, S - teren staţie epurare, V - proprietate privatã", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "1750 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 3/23.02.2009";
b) dupã poziţia nr. 164 se introduce o nouã poziţie, poziţia nr. 165, conform anexei nr. 37.
47. La anexa nr. 79 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vişina":
a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18;
b) se modificã poziţia nr. 124 dupã cum urmeazã: coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 367,95 ha" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 24/23.07.2008";
c) dupã poziţia nr. 125 se introduc 35 noi poziţii, poziţiile nr. 126-160, conform anexei nr. 38.
48. La anexa nr. 80 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vişineşti":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 156, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 688 mp. Vecini: teren Centrala telefonicã şi teren Poliţie Vişineşti.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "19.746 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 11/23.04.2009";
- la poziţia nr. 158, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Ursei. Suprafaţã - 6.082 mp.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "174.553 lei"şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 11/23.04.2009";
- la poziţia nr. 167, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Vişineşti. Suprafaţã - 430 mp. Construcţie din cãrãmidã, acoperitã cu tablã" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 11/23.04.2009";
- la poziţia nr. 182, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Sat Vişineşti. Suprafaţã - 2.541 mp. Vecini: N - Uşurelu Victoria, E - Stanciu Marian, drum vicinal Maluri, V - teren aferent Centru de asistenţã copii dupã programul şcolar.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "72.927 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 11/23.04.2009";
b) dupã poziţia nr. 203 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 204-209, conform anexei nr. 39.
49. La anexa nr. 81 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vîrfuri", dupã poziţia nr. 322 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 323 şi 324, conform anexei nr. 40.
50. La anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Voineşti":
a) se abrogã poziţiile nr. 267, 269, 300;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 179, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Manga. Lungime - 1.200 m, lãţime - 6 m" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.04.2009";
- la poziţia nr. 272, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Târg sãptãmânal - Stadion Voineşti", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 27.685 mp. Vecini: N - Duţa Dorina, S - Peco, Duţa Toma, rest proprietate domeniul privat, V - drum exploatare, E - DN 72, S.C. Prod Cândeşti - S.R.L." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.04.2009";
- la poziţia nr. 282, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Gemena Onceşti. Suprafaţã - 10.643 mp. În incinta cimitirului se aflã Biserica din lemn - monument istoric, construitã în anul 1814. Suprafaţã - 85 mp. Acoperitã cu sitã. Vecini: N - Popescu Dan, Ristea Ion, moştenitor Oncescu Ion şi vâlcel; S - vâlcel, Ilinca Ion, drum, E - vâlceaua Valea Rudii, V - drum comunal." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.04.2009";
- la poziţia nr. 375, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Grupului Şcolar Agricol Voineşti.", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 6.424 mp. Vecini: N - Niţescu Stelian, E - Niţescu Ion, V - Poliţia Voineşti." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.04.2009";
- la poziţia nr. 382, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Fântânã apã puţ şi Teren aferent Grup Şcolar Agricol Voineşti - Grup Social", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Voineşti, Grup social. Tuburi ciment, H - 8 ml, diametru - 1,5 m. Suprafaţã teren aferent Grup Şcolar Agricol Voineşti - Grup Social = 4.981 mp curţi construcţii şi 3.807 mp arabil. Vecini: N, E - Anastasescu Alexandru, S - Motoiu Ion, V - DJ Voineşti - Cândeşti." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 35/28.04.2009";
- la poziţia nr. 397, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "28.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.02.2009";
- la poziţia nr. 398, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "28.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.02.2009";
- la poziţia nr. 399, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "66.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.02.2009";
- la poziţia nr. 400, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "21.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.02.2009";
- la poziţia nr. 401, coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "21.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/25.02.2009";
c) dupã poziţia nr. 409 se introduc 82 noi poziţii, poziţiile 410-491, conform anexei nr. 41.
51. Anexa nr. 85 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu Alb":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 4.830 mp. Situat în centrul civic al comunei Râu Alb, în spatele magazinului Râu Alb ce aparţine Consum COOP Voi n e ş t i . Vecini: N - DC 122, S - Iubu Serghe, E - Teodorescu Constantin, V - Iubu Serghe, Moraru Toma, Roiu Petre, Marcu Toma." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situat în centrul civic al comunei Râu Alb. Suprafaţã - 526 mp. Construcţie P+E din fundaţie beton, zidãrie înlocuitor cãrãmidã, planşeu, acoperitã cu tablã. Vecini: N, E - DC Râu Alb centru - Râu Alb de Sus, V, S - Teodorescu Constantin." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 4.079 mp în care este inclusã suprafaţa desfãşuratã a Cãminului Cultural, 20 mp - monumentul eroilor, 237 mp - clãdire Primãria, 33 mp - P.I.A.V., 15 mp - grup sanitar Primãria Râu Alb, 309 mp - anexã Cãmin Cultural. Vecini: N, E - DC Râu Alb centru - Râu Alb de Sus, V, S - Teodorescu Constantin." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în centrul civic al comunei Râu Alb. Suprafaţã -309 mp. Construcţie P din fundaţie beton, zidãrie înlocuitor cãrãmidã, planşeu, acoperitã cu tablã. Vecini: N, E - DC Râu Alb - centru - Râu Alb de Sus, V, S - Teodorescu Constantin." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 52, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie punct însãmânţãri artificiale veterinare Râu Alb", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în centrul comunei Râu Alb, în spatele clãdirii Cãminului Cultural. Suprafaţã - 33 mp. Construcţie din fundaţie de piatrã, zidãrie înlocuitor cãrãmidã, fãrã planşeu, acoperitã cu ţiglã." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în centrul civic al comunei Râu Alb. Suprafaţã - 157 mp. Construcţie P din fundaţie beton, zidãrie înlocuitor cãrãmidã, planşeu, acoperitã cu tablã. Vecini: N, E - Mândroiu Maria, S - Ionescu Rica, V - DC Ciobãneşti." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Grãdiniţa Râu Alb de Jos", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în satul Râu Alb de Jos. Suprafaţã - 249 mp. Construcţie cu trei sãli de clasã. Vecini: N, E - Georgescu Ana, S - DC Gavrileşti, V - DJ 712 A." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Magazie de lemne Grãdiniţa Râu Alb de Jos", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Anexatã corpului Grãdiniţei. Construcţie din lemn. Suprafaţã - 17 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Sediul Primãriei comunei Râu Alb", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situat în centrul civic al comunei Râu Alb. Suprafaţã - 237 mp. Vecini: N, E - DC 122, S - Necula Eduard Iulian, Teodorescu Constantin, V - Teodorescu Constantin." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Construcţie cu mai multe corpuri de clãdire: unul construit în 1948, unul în 1957 şi altul în 1960, având în total 6 sãli de clasã. Suprafaţã totalã - 572 mp. Vecini: N - Hârciu Vasilica, S - DC 122, E - DC Ciobãneşti, V - Moiceanu Gheorghe şi Mircea Lilian." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în curtea şcolii. Suprafaţã - 39 mp" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în satul Râu Alb de Sus. Suprafaţã - 139 mp. Construcţie cu douã sãli de clasã din care una este destinatã grãdiniţei. Vecini: N - Chiţu Magdalena, E - O.S. Sturzeni, S - DC 122, V - Teodorescu Ion." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009, HCL nr. 47/31.10.2008";
- la poziţia nr. 66, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Clãdirea Rociu", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situatã în satul Râu Alb de Sus. Suprafaţã - 432 mp. Construcţie P cu fundaţie de piatrã, pereţi exteriori zidãrie piatrã, interior înlocuitori cãrãmidã, fãrã planşeu, acoperitã cu tablã. Vecini: N - Mircea Ion şi Bãdoiu Gheorghe, E - DC 122, S - drum, V - apa Râului Alb." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 67, coloana 2 va avea urmãtorul cuprins: "Teren aferent Clãdirea Rociu", coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 3.437 mp, inclusiv suprafaţa desfãşuratã a clãdirii." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
- la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Situat în satul Râu Alb de Sus. Suprafaţã - 5.074 mp, inclusiv suprafaţa desfãşuratã a şcolii. Vecini: N - Chiţu Magdalena, E - O.S. Sturzeni, S - DC 122, V - Teodorescu Ion", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "324.736" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 12/27.02.2009";
b) dupã poziţia nr. 78 se introduc douãzeci şi douã de noi poziţii, poziţiile nr. 79-100, conform anexei nr. 42.
52. La anexa nr. 86 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Raciu":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Satul Siliştea. Lungime - 500 m, lãţime - 6,6 m. Drum pietruit.", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "5.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 37/18.12.2008";
- la poziţia nr. 140, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Suprafaţã - 3.400 mp. Vecini: N - DJ 702 B, E - DC 992, S - DS, V - Vlãsceanu Radu, Toma Leonida", coloana 5 va avea urmãtorul cuprins: "13.500 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 37/18.12.2008";
b) dupã poziţia nr. 171 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 172-177, conform anexei nr. 43.
53. La anexa nr. 87 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perşinari", dupã poziţia nr. 68 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 69 şi 70, conform anexei nr. 44.
54. La anexa nr. 90 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlãdeni":
a) se abrogã poziţiile nr. 4, 27;
b) se modificã urmãtoarele poziţii:
- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Porneşte de la Pãdurea Dumbrava pânã la hotar cu satul Coada Izvorului, judeţul Prahova. Lungime totalã - 8 km, din care pe teritoriul comunei Vlãdeni 6 km. Asfaltat pe o lungime de 4,487 km. Str. Principalã - situatã pe DC 25 A, de la Cegã Vasile (pe partea stângã) şi Cegã Gheorghe (pe partea dreaptã) pânã la Dorobanţu Nicolae (pe partea stângã) şi Furcelea Vasile (pe partea dreaptã), cu o lungime de 3,487 km şi o valoare de 6,974 lei." şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 31/13.11.2008";
- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea urmãtorul cuprins: "Lungime - 5 km, de la km + la km 5. Drum neasfaltat. Cuprinde Str. Bisericii care porneşte de la Dumitru Marian (pe partea stângã) şi Sumedrea Adrian (pe partea dreaptã) pânã la Staţia de Gaze pe partea stângã şi Bucur Ion (pe partea dreaptã). Lungime - 1,460 km. Valoare - 292.000 lei" şi coloana 6 va avea urmãtorul cuprins: "HCL nr. 31/13.11.2008";
c) dupã poziţia nr. 74 se introduc 21 noi poziţii, poziţiile nr. 75-95, conform anexei nr. 45.
ART. III
Anexele nr. 1-45*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
____________
*) Anexele nr. 1-45 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


───────────────
p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
interimar,
Mihai Caprã,
secretar de stat


Bucureşti, 16 decembrie 2009.
Nr. 1.610.
___________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016