Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.592 din 8 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.592 din 8 noiembrie 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.592 din 8 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 29 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 62 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobã Normele metodologice privind organizarea şi desfãşurarea controlului doping, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
-------------
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
Anti-Doping,
Man Florin-Trandafir

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Sport,
Florian Gheorghe

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Bucureşti, 8 noiembrie 2006.
Nr. 1.592.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind organizarea şi desfãşurarea controlului doping

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Controlul doping reprezintã procesul care include planificarea distribuirii testãrilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile şi care se realizeazã în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(2) La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este iniţiat, condus şi coordonat de Agenţia Naţionalã Anti-Doping, denumitã în continuare Agenţia.
ART. 2
(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) personal pentru recoltarea probei - oficialii calificaţi şi autorizaţi de Agenţie care pot efectua sau asista la şedinţa de recoltare a probei biologice;
b) oficial care se ocupã cu recoltarea probei sanguine - un oficial care este calificat şi autorizat de Agenţie sã recolteze o probã sanguinã de la un sportiv;
c) lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au responsabilitate asupra probei, din momentul recoltãrii acesteia pânã în momentul când proba a fost predatã la laborator pentru analizã;
d) staţie de control doping - spaţiu amenajat conform prevederilor <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi în care se desfãşoarã şedinţe de recoltare a probelor biologice;
e) echipamente pentru recoltarea probelor - recipiente utilizate pentru recoltarea directã sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul procesului de testare, recunoscute de Agenţia Mondialã Anti-Doping;
f) şedinţã de recoltare a probei - toate activitãţile succesive care implicã direct sportivul din momentul înştiinţãrii cu privire la recoltarea probelor pânã când acesta pãrãseşte staţia de control doping dupã recoltarea probei;
g) lot de testare înregistrat - lot stabilit de Agenţie, format din sportivi de elitã, care sunt supuşi atât controlului doping în competiţie, cât şi în afara competiţiei;
h) reprezentant al sportivului - persoana fizicã cu capacitate deplinã de exerciţiu care reprezintã interesele sportivului pe parcursul controlului doping.
(2) Pentru recoltarea probei de urinã, echipamentul prevãzut la alin. (1) lit. e) se compune din:
a) pahar de recoltare a probei de urinã în timpul emiterii acesteia;
b) douã recipiente, A şi B, cu acelaşi cod, care se sigileazã, prevãzute cu capace pentru asigurarea securitãţii probei de urinã şi accesorii speciale pentru prevenirea falsificãrii probei.
(3) Pentru recoltarea probei sanguine, echipamentul prevãzut la alin. (1) lit. e) se compune din:
a) ace pentru recoltarea probei sanguine;
b) eprubete care se pot sigila şi accesorii speciale împotriva falsificãrii probei sanguine.

CAP. II
Testarea doping

SECŢIUNEA 1
Planificarea testãrilor doping

ART. 3
(1) Agenţia are obligaţia de a întocmi planul naţional anual de testare, în competiţie şi în afara competiţiei, pe baza datelor primite de la federaţiile sportive naţionale, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 227/2006 , potrivit anexei nr. 1.
(2) Testãrile în afara competiţiei, fãrã aviz prealabil, au prioritate şi trebuie sã reprezinte minimum 45% din totalul testelor efectuate.
ART. 4
(1) Planificarea testãrilor doping constã în distribuirea eficientã a testelor doping pentru sportivi de nivel naţional şi internaţional, care sunt incluşi în Lotul de testare înregistrat, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei.
(2) Lotul de testare înregistrat se revizuieşte şi se actualizeazã periodic, în scopul evidenţierii modificãrilor survenite sub aspectul includerii sau excluderii din lot a sportivului.
ART. 5
Categoriile de sportivi incluşi în Lotul de testare înregistrat sunt:
a) sportivi de nivel internaţional şi sportivi componenţi ai loturilor olimpice şi paralimpice;
b) sportivi de nivel naţional - seniori, tineret, cadeţi, juniori - selectaţi pe baza locului ocupat în clasamentele anuale ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe referitoare la ofiţerii de control doping

ART. 6
(1) Testãrile doping pot fi efectuate numai de cãtre ofiţerii de control doping care au absolvit un curs de perfecţionare şi deţin un atestat în acest sens, eliberat de Agenţie.
(2) Condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un ofiţer de control doping sunt:
a) sã aibã vârsta minimã de 18 ani;
b) sã deţinã un atestat eliberat de Agenţie;
c) sã nu se afle în conflict de interese cu sportivul care urmeazã sã fie testat şi/sau cu membrii personalului asistent al acestuia.
(3) Ofiţerul de control doping se aflã în conflict de interese dacã are legãturi de rudenie cu sportivul testat, dacã este implicat în viaţa personalã a acestuia şi dacã are raporturi contractuale cu structurile sportive.
ART. 7
(1) Agenţia asigurã instruirea ofiţerilor de control doping în cadrul unor programe de instruire care cuprind urmãtoarele:
a) pregãtire teoreticã aprofundatã privind diferite tipuri de activitãţi operaţionale ale controlului doping;
b) pregãtire practicã privind executarea corespunzãtoare a recoltãrii complete a probei.
(2) La absolvirea programului de instruire, ofiţerii de control doping susţin un examen în vederea acreditãrii. Agenţia acrediteazã pentru o perioadã de un an, prin eliberarea unui atestat, ofiţerii de control doping care şi-au însuşit în bune condiţii noţiunile teoretice şi practice ale programului.
(3) Ofiţerii de control doping sunt instruiţi cu privire la principalele aspecte ale controlului doping înaintea fiecãrei acţiuni şi sunt reexaminaţi din 3 în 3 luni.
(4) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (2), ofiţerii de control doping sunt examinaţi în vederea reacreditãrii.
ART. 8
Ofiţerul de control doping are urmãtoarele obligaţii:
a) sã se legitimeze faţã de sportiv, folosind legitimaţia oficialã de identificare, prevãzutã cu fotografie, precum şi delegaţia, eliberate de Agenţie;
b) sã ţinã permanent sportivul sub observaţie, din momentul înmânãrii invitaţiei şi pânã la finalizarea şedinţei de recoltare a probei biologice;
c) sã verifice şi sã confirme identitatea sportivului pe baza actelor prevãzute la art. 18. Orice neconcordanţã în confirmarea identitãţii sportivului este consemnatã în formularul suplimentar de raport - comentarii şi raportatã Agenţiei, care iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.

SECŢIUNEA a 3-a
Selecţia sportivilor

ART. 9
(1) Sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea doping astfel:
a) în competiţie - prin ierarhizare, prin tragere la sorţi şi prin nominalizare;
b) în afara competiţiei - prin tragere la sorţi şi prin nominalizare.
(2) Criteriile specifice pe baza cãrora sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea ţintã sunt:
a) accidentãri repetate;
b) retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificatã participarea;
c) retragerea din viaţa sportivã;
d) sportivii care se aflã în perioada de suspendare ca urmare a consecinţelor încãlcãrii reglementãrilor anti-doping;
e) sportivii pregãtiţi de antrenorii care au avut în cariera lor mai mulţi sportivi care au încãlcat reglementãrile anti-doping;
f) revenirea în viaţa sportivã dupã retragere;
g) comportament şi/sau constituţie care trãdeazã dopajul;
h) ameliorarea neaşteptatã a performanţelor;
i) schimbarea bruscã a adresei sportivului într-o localitate îndepãrtatã, greu accesibilã;
j) istoricul performanţelor obţinute;
k) detalii despre controalele doping anterioare;
l) reluarea activitãţii de cãtre sportiv dupã o perioadã de suspendare;
m) existenţa unor informaţii sigure, provenite de la o terţã parte, cã utilizeazã substanţe interzise şi/sau metode interzise.
ART. 10
(1) În competiţie şi în afara competiţiei, la sporturile individuale, cluburile sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii.
(2) În competiţie, la sporturile pe echipe, selecţia jucãtorilor pentru controlul doping se face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe.
(3) În afara competiţiei, la sporturile pe echipe, selecţia sportivilor pentru controlul doping se face prin nominalizare sau prin tragere la sorţi.
ART. 11
(1) Observatorul federal are obligaţia sã prezinte la şedinţa tehnicã lista cu jucãtorii celor douã echipe, inclusiv rezervele, şi numãrul corespunzãtor de pe tricou.
(2) Ofiţerii de control doping au dreptul sã participe la şedinţa tehnicã, iar organizatorii sau reprezentanţii structurilor sportive au obligaţia sã permitã accesul ofiţerului de control doping la şedinţele tehnice.
ART. 12
(1) Tragerea la sorţi are loc în pauza meciului pentru jocurile cu douã reprize. În cazul jocurilor cu mai multe reprize, tragerea la sorţi are loc în ultima pauzã.
(2) Tragerea la sorţi se efectueazã în prezenţa observatorului federal al meciului respectiv şi a reprezentanţilor desemnaţi de cãtre fiecare echipã.
(3) Tragerea la sorţi se face de cãtre reprezentanţii celor douã echipe, care extrag un numãr egal de bilete sigilate, corespunzãtoare echipei adverse. Totodatã, sunt extrase cel puţin câte douã bilete de rezervã pentru fiecare echipã, care vor fi marcate cu litera "R" şi cu numãrul de ordine.
(4) În cazul în care un jucãtor suferã, dupã tragerea la sorţi, o accidentare gravã care necesitã spitalizare, jucãtorul de rezervã selecţionat primul prin extragere este chemat la controlul doping. Dacã acesta nu se poate prezenta la controlul doping, este chemat la controlul doping cel de-al doilea jucãtor de rezervã extras.
(5) Biletele sigilate extrase sunt semnate de reprezentanţii celor douã echipe şi de observatorul federal şi sunt pãstrate în plic sigilat de cãtre ofiţerul de control doping. Plicul şi biletele extrase se desigileazã, dupã fluierul final al meciului, fie în prezenţa doar a observatorului federal, fie în prezenţa reprezentanţilor celor douã echipe şi a observatorului federal, pentru a fi cunoscute numele jucãtorilor selecţionaţi pentru controlul doping.
ART. 13
(1) Modalitatea de extragere rãmâne la latitudinea Agenţiei, care are dreptul sã decidã ca tragerea la sorţi sã se facã în funcţie de posturile ocupate de jucãtori în echipã, pentru creşterea eficienţei controlului doping, având în vedere efectele substanţelor şi/sau metodelor interzise asupra diferitelor calitãţi motrice.
(2) Dacã un jucãtor este eliminat în timpul meciului, acesta trebuie sã rãmânã disponibil în eventualitatea în care a fost tras la sorţi sau a fost nominalizat de Agenţie.
ART. 14
(1) Agenţia are dreptul sã nominalizeze la finalul competiţiei şi alţi sportivi pentru controlul doping, în afara celor selecţionaţi.
(2) Agenţia poate selecţiona pentru testarea doping şi sportivi care nu sunt incluşi în Lotul de testare înregistrat.

SECŢIUNEA a 4-a
Înştiinţarea sportivilor

ART. 15
(1) Sportivii selecţionaţi pentru testarea doping sunt înştiinţaţi pe bazã de invitaţie scrisã înmânatã direct de ofiţerul de control doping, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
(2) Sportivii sunt înştiinţaţi, în cazul controlului doping în afara competiţiei şi în cazul testãrilor ţintã, fãrã aviz prealabil, în orice loc s-ar afla, pe bazã de invitaţie scrisã înmânatã de ofiţerul de control doping, în ziua efectuãrii controlului doping.
(3) În cazul controlului doping, sportivul este însoţit permanent de cãtre ofiţerul de control doping, din momentul înmânãrii invitaţiei pânã la finalizarea şedinţei de recoltare.
ART. 16
(1) Sportivul semneazã invitaţia, la cererea ofiţerului de control doping, confirmând în acest fel acceptarea prezentãrii la testul doping.
(2) Dacã sportivul refuzã sã semneze invitaţia prevãzutã la alin. (1), este informat de ofiţerul de control doping cu privire la posibilele consecinţe ale refuzului. Ofiţerul de control doping consemneazã refuzul în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
ART. 17
(1) În cazul în care ofiţerul de control doping nu gãseşte sportivul la locul şi în intervalul de timp comunicate Agenţiei în condiţiile prevãzute la <>art. 51 din Legea nr. 227/2006 , acesta are obligaţia sã îl aştepte timp de o orã. Ofiţerul de control doping consemneazã în formularul suplimentar de raport - comentarii urmãtoarele aspecte: momentul exact al sosirii sale, intervalul de timp în care a aşteptat, detalii despre persoanele cu care a intrat în dialog, precum şi conţinutul conversaţiei cu acestea.
(2) Agenţia depune eforturi rezonabile pentru localizarea şi înştiinţarea sportivilor cu privire la efectuarea controlului doping, având dreptul sã decidã transformarea unei testãri fãrã aviz prealabil într-una cu aviz prealabil. Acest fapt se înregistreazã la Direcţia testare şi programe social-educative din cadrul Agenţiei.
(3) Dupã fiecare test neefectuat, Agenţia înştiinţeazã, prin poştã şi/sau fax securizat, sportivul, clubul sportiv la care acesta este legitimat şi federaţia sportivã naţionalã de specialitate asupra acestui aspect.
(4) Înregistrarea a 3 teste neefectuate într-o perioadã de 18 luni se sancţioneazã cu suspendare din activitatea sportivã de la minimum 3 luni la maximum 2 ani.
(5) Prin test neefectuat se înţelege o încãlcare a reglementãrilor anti-doping care implicã absenţa sportivului de la locul şi în intervalul de timp comunicate Agenţiei.
ART. 18
(1) Stabilirea identitãţii unui sportiv selectat pentru testarea doping se face pe baza unui act de identitate, şi anume: carte de identitate, paşaport, permis de conducere, carnet de student, legitimaţie de serviciu ori de sportiv sau orice alt document oficial prevãzut cu fotografia şi numele sportivului.
(2) În lipsa unui document de identitate sportivul va fi recunoscut de reprezentant, iar ofiţerul de control doping va consemna aceastã situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.
ART. 19
(1) În cazul controlului doping în competiţie, sportivul are obligaţia de a se prezenta la staţia de control doping cât mai curând posibil, în maximum 60 de minute de la semnarea invitaţiei pentru testul doping. Sportivului i se poate acorda o perioadã de graţie de 30 de minute.
(2) În situaţia în care sportivul nu se prezintã la control pânã la expirarea perioadei de graţie, ofiţerul de control doping consemneazã acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
(3) Orice situaţie care ar putea compromite testul, observatã de ofiţerul de control doping pe timpul supravegherii sportivului, se consemneazã în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.

SECŢIUNEA a 5-a
Pregãtirea şedinţei de recoltare a probei

ART. 20
(1) Agenţia este responsabilã de desfãşurarea şedinţei de recoltare a probei biologice, prin observatorii şi ofiţerii de control doping delegaţi de Agenţie.
(2) Ofiţerul de control doping informeazã sportivul asupra drepturilor şi obligaţiilor care îi revin pe parcursul procesului de testare.
ART. 21
(1) Pe parcursul procesului de testare doping sportivul are urmãtoarele drepturi:
a) de a avea un reprezentant;
b) de a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei;
c) de a solicita efectuarea de modificãri corespunzãtoare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în cazul sportivilor cu handicap.
(2) Sportivul, dupã ce a luat cunoştinţã şi a semnat invitaţia pentru efectuarea testului doping, are dreptul de a solicita o amânare pentru urmãtoarele situaţii:
a) participarea la ceremonia de premiere;
b) participarea la evenimente legate de mass-media;
c) participarea la alte competiţii;
d) realizarea unor exerciţii de relaxare;
e) administrarea unui tratament medical necesar;
f) solicitarea unui reprezentant;
g) încheierea unei şedinţe de antrenament în desfãşurare.
(3) Ofiţerul de control doping consemneazã în formularul suplimentar de raport - comentarii motivele amânãrii prezentãrii sportivului la staţia de control doping şi/sau motivele pãrãsirii de cãtre sportiv a staţiei de control doping, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
ART. 22
Sportivul are urmãtoarele obligaţii pe parcursul procesului de testare:
a) sã se legitimeze;
b) sã rãmânã permanent sub observaţia ofiţerului de control doping din momentul înmânãrii invitaţiei şi pânã la finalizarea şedinţei de recoltare;
c) sã respecte procedura de recoltare a probei şi sã rãspundã de eventualele încãlcãri ale reglementãrilor anti-doping.
ART. 23
(1) Şedinţa de recoltare a probei se desfãşoarã în staţia de control doping care trebuie sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 şi sã asigure intimitatea sportivilor, securitatea probelor recoltate şi a echipamentului.
(2) În cazul controalelor doping în afara competiţiei, fãrã aviz prealabil, şi a testãrilor ţintã, şedinţa de recoltare a probei poate avea loc la cea mai apropiatã staţie de control doping, la locurile de cazare ale sportivului în perioada de pregãtire sau la domiciliul acestuia.
ART. 24
(1) Cerinţele necesare amenajãrii staţiei de control doping sunt urmãtoarele:
a) staţia de control doping trebuie sã fie situatã lângã zona de antrenament sau de concurs şi sã fie clar semnalizatã, iar traseul pânã la staţie sã fie prevãzut cu semne indicatoare;
b) staţia de control doping este formatã din 3 zone delimitate distinct: zona de aşteptare, zona de lucru şi zona de recoltare;
c) zona de aşteptare este o camerã echipatã cu: scaune şi bãuturi nealcoolice în ambalaje sigilate originale, exclusiv cele din carton;
d) zona de lucru este o camerã unde se desfãşoarã şedinţa de recoltare a probelor, prevãzutã cu: un frigider pentru pãstrarea probelor biologice, o masã şi scaune;
e) zona de recoltare reprezintã un cabinet special amenajat cu douã toalete separate şi o chiuvetã, echipat cu materiale de igienizare care vor fi pãstrate în anticamera toaletei.
(2) Dacã un sportiv decide sã consume bãuturi şi/sau alimente aduse din afara staţiei, o va face pe propriul risc. Ofiţerul de control doping trebuie sã îl informeze cã o face pe riscul sãu şi consemneazã acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii, semnat şi de sportiv.
ART. 25
Persoanele care au dreptul sã asiste în timpul şedinţei de recoltare a probei pot fi:
a) un reprezentant al sportivului, ce asistã la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivul emite proba de urinã, când este însoţit numai de ofiţerul de control doping;
b) în cazul unui sportiv minor, un reprezentant care sã îl observe pe ofiţerul de control doping atunci când sportivul emite proba de urinã, dar fãrã ca acest reprezentant sã observe în mod direct emiterea probei, în afara cazului în care sportivul minor solicitã acest lucru;
c) în cazul unui sportiv cu handicap, un reprezentant al acestuia, ce asistã la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivul emite proba de urinã;
d) un observator din partea Agenţiei, dupã caz;
e) un observator din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi a altor organizaţii internaţionale anti-doping, dupã caz.
ART. 26
(1) În timpul desfãşurãrii controlului doping se utilizeazã numai echipamente de recoltare a probei, recunoscute de cãtre Agenţia Mondialã Anti-Doping.
(2) Documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt urmãtoarele:
a) procesul-verbal de predare-primire a truselor prevãzut în anexa nr. 3;
b) delegaţia emisã de Agenţie prevãzutã în anexa nr. 4;
c) invitaţia pentru testul doping în competiţie prevãzutã în anexa nr. 2a);
d) invitaţia pentru testul doping în afara competiţiei prevãzutã în anexa nr. 2b);
e) formularul de control doping prevãzut în anexa nr. 5;
f) formularul suplimentar de raport - comentarii prevãzut în anexa nr. 6;
g) formularul suplimentar de raport - declaraţie referitoare la medicamente prevãzut în anexa nr. 7;
h) formularul de transport şi predare a probelor doping prevãzut în anexa nr. 8.
(3) Materialele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt urmãtoarele:
a) trusã de testare cu elemente de siguranţã intacte, fãrã semne de deteriorare, şi care asigurã faptul cã identitatea sportivului nu poate fi divulgatã prin folosirea echipamentului selectat de sportiv;
b) echipamente de recoltare a probei, care trebuie sã fie sterile şi sigilate înainte de utilizare;
c) instrumente pentru determinarea pH-ului şi densitãţii: hârtie pentru determinarea pH-ului şi densitãţii, sigilate şi neexpirate, pH-metre şi densitometre.

SECŢIUNEA a 6-a
Desfãşurarea şedinţei de recoltare a probei de urinã

ART. 27
Recoltarea probei de urinã trebuie sã se realizeze astfel încât sã se asigure:
a) cã nu sunt compromise sãnãtatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei;
b) îndeplinirea cerinţelor standardului internaţional pentru testare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea probei, respectiv pH-ul între 5-7,5, densitatea specificã între 1,005 dacã se determinã cu un densitometru sau 1,010 dacã se determinã cu hârtie indicatoare de pH şi densitate şi 1,030 şi o cantitate de minim 75 ml pe probã sau de minim 100 ml dacã se analizeazã şi eritropoietina;
c) identificarea corectã şi cu precizie a probei;
d) sigilarea în siguranţã a probei.
ART. 28
Recoltarea probei de urinã începe cu informarea sportivului asupra cerinţelor recoltãrii probei şi se încheie cu sigilarea probei.
ART. 29
Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a fi martor direct la emiterea probei de urinã şi de a se asigura cã fiecare probã este recoltatã, identificatã şi sigilatã corect.
ART. 30
În cazul sportivilor cu handicap, ofiţerul de control doping verificã echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de handicap, pentru a se asigura cã nu vor fi afectate identitatea şi integritatea probei.
ART. 31
(1) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei biologice şi a trusei cu cele douã recipiente, A şi B.
(2) Dacã sportivul nu este mulţumit de echipamentul ales, el poate alege un altul. Dacã sportivul nu este mulţumit de niciun echipament disponibil pentru a fi ales, ofiţerul de control doping înregistreazã acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.
(3) Dacã ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului conform cãreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfãcãtoare, îi aduce la cunoştinţã sportivului cã şedinţa de recoltare a probei trebuie continuatã şi consemneazã acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.
(4) Dacã ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de sportiv referitoare la faptul cã toate echipamentele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfãcãtoare, trebuie sã opreascã şedinţa de recoltare a probei de urinã a sportivului şi sã înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii.
ART. 32
Sportivul trebuie sã deţinã controlul asupra echipamentului de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia cazului în care este solicitatã asistenţã pentru sportivii cu handicap.
ART. 33
Ofiţerul de control doping care este martor la emiterea probei trebuie sã fie de acelaşi sex cu sportivul.
ART. 34
(1) Ofiţerul de control doping verificã în faţa sportivului dacã proba de urinã emisã îndeplineşte cerinţele standardului internaţional pentru testare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea.
(2) Ofiţerul de control doping invitã sportivul sã repartizeze proba de urinã astfel: o cantitate de minimum 30 ml în recipientul B şi minimum 45 ml în recipientul A sau minimum 40 ml în recipientul B şi 60 ml în recipientul A, dacã se analizeazã şi eritropoietina, şi sã le sigileze. Sportivul trebuie sã se asigure cã o cantitate micã de urinã a rãmas în paharul de recoltare.
ART. 35
(1) Ofiţerul de control doping verificã pH-ul şi densitatea specificã în urina rãmasã în paharul de recoltare, conform standardului internaţional pentru testare.
(2) Dacã proba de urinã emisã nu îndeplineşte cerinţele standardului internaţional pentru testare, referitoare la calitate, ofiţerul de control doping informeazã sportivul cã este necesar sã emitã a doua probã de urinã, ce reprezintã eşantionul adiţional, utilizându-se un nou echipament.
(3) Procedura de recoltare a eşantionului adiţional se desfãşoarã potrivit prevederilor art. 31-34.
ART. 36
(1) În cazul în care cantitatea de urinã este insuficientã, sportivul este instruit de ofiţerul de control doping sã aleagã echipamentul utilizat în sigilarea probei parţiale, sã îl deschidã, sã toarne proba insuficientã în recipientul A şi sã îl sigileze. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul sã verifice dacã recipientul a fost sigilat corespunzãtor şi înregistreazã în formularul de control doping volumul probei, ora sigilãrii acesteia, iniţialele ofiţerului de control doping şi ale sportivului, precum şi codul numeric al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.
(2) Ofiţerul de control doping informeazã sportivul cã trebuie sã emitã o probã suplimentarã.
(3) Sportivul verificã înregistrarea corectã a codurilor numerice ale recipientului A şi al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale.
(4) Sportivul are responsabilitatea sã deţinã controlul asupra probei parţiale sigilate pânã în momentul în care acesta este pregãtit sã emitã o probã suplimentarã.
(5) Din momentul în care proba parţialã a fost sigilatã şi pânã când sportivul este pregãtit sã emitã proba suplimentarã, acesta trebuie sã rãmânã sub supraveghere permanentã şi sã i se ofere posibilitatea de a se hidrata.
ART. 37
(1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfãşoarã în conformitate cu prevederile art. 31-34. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei suplimentare.
(2) Dupã emiterea probei suplimentare ofiţerul de control doping verificã, împreunã cu sportivul, integritatea sigiliului recipientului probei parţiale.
(3) Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului sunt înregistrate de cãtre ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
ART. 38
Ofiţerul de control doping îndrumã sportivul sã desigileze recipientul şi sã combine probele, asigurându-se cã proba/probele suplimentare este/sunt adãugatã/adãugate probei parţiale pânã când se recolteazã cantitatea prevãzutã în standardul internaţional pentru testare.
ART. 39
(1) La sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivul şi/sau reprezentantul sãu, precum şi ofiţerul de control doping semneazã formularul de control doping prevãzut în anexa nr. 5.
(2) Dacã sportivul refuzã sã semneze, ofiţerul de control doping completeazã formularul suplimentar de raport - comentarii.
(3) Ofiţerul de control doping trebuie sã îi punã la dispoziţie sportivului o copie a formularului de control doping.
(4) Ofiţerul de control doping repartizeazã formularele prevãzute la art. 26 alin. (2) lit. c)-h) în plicuri separate pe care le sigileazã şi le predã Agenţiei, laboratorului de control doping şi persoanei care a solicitat controlul.

SECŢIUNEA a 7-a
Desfãşurarea şedinţei de recoltare a probelor de sânge

ART. 40
Recoltarea probei de sânge a sportivului trebuie sã se realizeze astfel încât sã se asigure cã nu sunt afectate sãnãtatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei, cã proba va avea calitatea şi cantitatea care sã respecte cerinţele analitice, va fi identificatã corect şi cu precizie şi va fi sigilatã fãrã a-i fi periclitatã siguranţa.
ART. 41
Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a se asigura cã fiecare probã este recoltatã, identificatã şi sigilatã corect, depozitatã corespunzãtor şi expediatã în condiţii de siguranţã.
ART. 42
Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie sã conţinã fie o eprubetã A, fie o eprubetã A şi o eprubetã B.
ART. 43
(1) Ofiţerul de control doping informeazã sportivul asupra procedurii de recoltare a probei de sânge, inclusiv asupra oricãror modificãri ce pot interveni în cazul sportivilor cu handicap.
(2) Dispoziţiile art. 31 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 44
(1) Dupã ce setul de recipiente pentru recoltarea probei a fost selectat, ofiţerul de control doping şi sportivul trebuie sã verifice cã toate codurile numerice coincid şi cã acest cod numeric este înregistrat corect de cãtre ofiţerul de control doping.
(2) Dacã sportivul sau ofiţerul de control doping constatã existenţa unei neconcordanţe referitoare la codurile numerice, ofiţerul de control doping îndrumã sportivul sã aleagã alt set şi înregistreazã acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.
ART. 45
(1) Cantitatea de sânge prelevatã trebuie sã fie suficientã pentru a îndeplini cerinţele analitice aşa încât analizele sã poatã fi realizate.
(2) În situaţia în care cantitatea de sânge care poate fi prelevatã de la sportiv din prima încercare este insuficientã, oficialul care se ocupã cu recoltarea probei sanguine va repeta procedura. Numãrul maxim de încercãri este 3.
(3) Dacã toate încercãrile eşueazã, oficialul care se ocupã cu recoltarea probei sanguine informeazã ofiţerul de control doping. Ofiţerul de control doping trebuie sã încheie recoltarea probei de sânge şi sã consemneze motivele pentru care a încheiat recoltarea în formularul suplimentar de raport - comentarii.
ART. 46
Oficialul care se ocupã cu recoltarea probei de sânge trebuie sã îndepãrteze echipamentul folosit la recoltare şi care nu mai este necesar pentru finalizarea şedinţei de recoltare a probei.
ART. 47
Sportivul trebuie sã sigileze proba în setul de recipiente pentru recoltare, aşa cum a fost instruit de cãtre ofiţerul de control doping, iar ofiţerul verificã în faţa sportivului dacã recipientele au fost sigilate corespunzãtor.
ART. 48
Probele sigilate sunt pãstrate în condiţii corespunzãtoare, înainte de transportul lor la laboratorul de control doping.
ART. 49
Orice comportament al sportivului şi/sau al reprezentantului, orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii. În acest caz, Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
ART. 50
Dacã existã dubii asupra originii sau autenticitãţii probei, sportivului i se va cere sã emitã o nouã probã. Dacã sportivul refuzã sã emitã o nouã probã, ofiţerul de control doping consemneazã acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii şi anunţã Agenţia, care iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
ART. 51
Dacã sportivul are observaţii asupra modului de desfãşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii.
ART. 52
Dispoziţiile art. 37 se aplicã în mod corespunzãtor.

SECŢIUNEA a 8-a
Transportul probelor şi al documentaţiei aferente

ART. 53
(1) Ofiţerul de control doping, împuternicit de Agenţie, are obligaţia de a depozita probele în genţi speciale sigilate şi de a le transporta în cel mai scurt timp posibil la laboratorul de control doping.
(2) Transportul se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping în baza formularului de transport şi predare a probelor doping prevãzut în anexa nr. 8.
(3) Formularul de control doping care însoţeşte probele la laborator nu conţine datele de identificare ale sportivului.
(4) Agenţia coordoneazã şi rãspunde de transportul probelor la laborator.
(5) Dacã primirea probelor cu documentaţia aferentã sau a documentaţiei referitoare la recoltarea probelor nu este confirmatã la destinaţie sau dacã integritatea ori identitatea probei ar fi putut fi compromisã în timpul transportului, lanţul de custodie va fi verificat de cãtre Agenţie. În aceastã situaţie, Agenţia va hotãrî dacã proba respectivã va fi invalidatã.

SECŢIUNEA a 9-a
Posibile abateri de la procedura de recoltare a probelor biologice

ART. 54
(1) Orice abatere de la procedura normalã de recoltare a probei biologice şi care poate determina o încãlcare a reglementãrilor anti-doping este consemnatã de cãtre ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiazã cercetãri privind o posibilã încãlcare a reglementãrilor anti-doping.
(2) Rezultatul respectivei cercetãri se comunicã sportivului, federaţiei sportive naţionale, Agenţiei Naţionale pentru Sport, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, clubului sportiv şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

SECŢIUNEA a 10-a
Modificãri necesare în procedura de testare a sportivilor cu handicap

ART. 55
Pentru sportivii cu handicap, toate aspectele înştiinţãrii şi recoltãrii probei se realizeazã în conformitate cu procedurile standard de înştiinţare şi de recoltare a probei, dacã nu sunt necesare modificãrile corespunzãtoare acestora, prevãzute în prezentele norme metodologice.
ART. 56
(1) În cazul sportivilor cu handicap, Agenţia acceptã modificãrile necesare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în limita posibilitãţilor. Toate modificãrile procedurii standard de recoltare a probei pentru sportivii cu handicap sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii de cãtre ofiţerul de control doping şi raportate Agenţiei.
(2) Ofiţerul de control doping are responsabilitatea delegatã de cãtre Agenţie de a autoriza modificãri de procedurã atât timp cât acestea nu vor compromite identitatea, securitatea şi integritatea probei.
(3) Sportivii cu handicap fizic, senzorial şi intelectual au dreptul de a fi asistaţi de cãtre reprezentanţi.
(4) Când tipul de handicap impune utilizarea permanentã a unor recipiente de recoltare a urinei sau sonde de urinã, înainte de a emite proba pentru testul doping, sportivului i se solicitã sã elimite urina existentã în asemenea sisteme.

CAP. III
Gestionarea rezultatelor

ART. 57
(1) Responsabilitatea gestionãrii rezultatelor controlului doping revine Agenţiei, care primeşte rezultatele de la laboratorul de control doping sub forma buletinului de analizã, prin înmânare directã sau fax securizat.
(2) Directorul Direcţiei testare şi programe social-educative primeşte din partea ofiţerului de control doping documentaţia sigilatã, de la şedinţa de recoltare a probei, prin înmânare directã.
ART. 58
Documentaţia utilizatã în testarea doping împreunã cu buletinele de analizã, în cazul unor rezultate negative, sunt pãstrate de Agenţie timp de minimum 8 ani.
ART. 59
(1) La primirea unui rezultat pozitiv, Agenţia analizeazã toatã documentaţia utilizatã în testarea doping în vederea constatãrii eventualelor încãlcãri ale reglementãrilor anti-doping.
(2) Dacã existã nereguli în procedura de recoltare a probelor, Agenţia, prin personalul autorizat cu gestionarea rezultatelor, stabileşte dacã acestea influenţeazã validitatea rezultatului.
(3) În cazul în care se considerã cã aceste nereguli influenţeazã neîndoielnic validitatea rezultatului pozitiv, Agenţia declarã testul nul, urmând ca sportivul sã fie supus unui nou control doping.
ART. 60
(1) În cazul în care, în urma metodelor analitice, laboratorul a constatat prezenţa raportului testosteron-epitestosteron mai mare de 4/1, este obligatorie o investigaţie suplimentarã pentru a determina dacã raportul se datoreazã unor stãri fiziologice, patologice sau originii exogene a utilizãrii substanţei interzise. Investigaţia poate include o revizuire a testelor anterioare. În cazul în care un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, sportivul este supus unui studiu longitudinal şi este testat fãrã aviz prealabil cel puţin o datã pe lunã, timp de 3 luni, sau se utilizeazã metoda analiticã IRMS - spectrometrie de masã cu raport izotopic.
(2) Dacã investigaţia indicã faptul cã valoarea crescutã a testosteronului endogen reprezintã o consecinţã a stãrii fiziologice sau patologice a sportivului şi nu a unei încãlcãri a reglementãrilor anti-doping, Agenţia informeazã sportivul despre rezultatele investigaţiei şi nu se vor lua mãsuri ulterioare. Proba sportivului este consideratã negativã.
(3) Dacã investigaţia realizatã de Agenţie identificã dovezi ale unei încãlcãri a reglementãrilor anti-doping, aceasta aplicã reglementãrile referitoare la rezultatul pozitiv constatat.
(4) Agenţia poate contacta alte organizaţii anti-doping, alte laboratoare de control doping sau Agenţia Mondialã Anti-Doping pentru a verifica testele doping ale sportivului efectuate pe parcursul timpului.
ART. 61
(1) În cazul în care laboratorul raporteazã prezenţa unei substanţe interzise sau a unei metode interzise, la proba A, pentru care a fost acordatã o scutire pentru uz terapeutic, în concordanţã cu standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, nu mai este necesar sã se adopte alte mãsuri. Dacã sportivului i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, dar nivelul substanţei interzise din proba biologicã nu este în concordanţã cu scutirea acordatã, atunci Agenţia aplicã reglementãrile referitoare la rezultatul pozitiv constatat.
(2) Dacã rezultatul probei A este pozitiv şi sportivului nu i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, Agenţia aplicã reglementãrile referitoare la rezultatul pozitiv constatat.
ART. 62
(1) Agenţia înştiinţeazã imediat sportivul şi solicitantul controlului doping despre reglementãrile anti-doping încãlcate, potrivit prevederilor <>Legii nr. 227/2006 , şi asupra faptului cã urmeazã sã se întruneascã comisia de audiere, cu precizarea locului şi datei de desfãşurare a şedinţei de audiere.
(2) Notificarea sportivului cuprinde urmãtoarele detalii referitoare la desfãşurarea şedinţei de audiere:
a) data, ora şi adresa locului unde se desfãşoarã şedinţa de audiere;
b) numele, prenumele sportivului, ramura şi disciplina sportivã practicatã de sportiv;
c) tipul testãrii - în competiţie sau în afara competiţiei;
d) data şi locul recoltãrii probei;
e) rezultatul pozitiv al probei A şi detalii despre substanţa interzisã identificatã;
f) dreptul sportivului de a solicita copii ale documentaţiei de laborator care includ informaţii prevãzute în Standardul Internaţional pentru Laboratoare;
g) reglementarea anti-doping încãlcatã;
h) dreptul sportivului de a solicita în cadrul audierilor contraexpertizã prin analiza probei B, cheltuielile cãzând în sarcina lui, iar în cazul în care renunţã la acest drept, obligaţia de a da o declaraţie scrisã în acest sens;
i) dreptul sportivului de a avea un reprezentant, pe cheltuiala sa;
j) dreptul sportivului de a prezenta la audieri probe şi martori în apãrarea sa;
k) dreptul sportivului şi/sau al reprezentantului sportivului sã asiste la identificarea, desigilarea şi analiza probei B.
ART. 63
(1) Agenţia organizeazã audierea sportivului, ocazie cu care sportivul poate solicita contraexpertizã sau poate da o declaraţie scrisã din care sã reiasã cã renunţã la analiza probei B.
(2) Dacã sportivul solicitã efectuarea contraexpertizei, aceasta trebuie sã fie analizatã într-un laborator acreditat de Agenţia Mondialã Anti-Doping.
(3) Agenţia contacteazã laboratorul şi stabileşte împreunã cu acesta data contraexpertizei.
(4) Agenţia înştiinţeazã sportivul despre data la care va avea loc contraexpertiza, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii din partea sportivului.
(5) Termenul pentru contraexpertizã poate fi prelungit prin acord reciproc între sportiv, Agenţie şi laborator.
(6) În cazul în care nici sportivul şi nici reprezentantul sãu nu pot asista la identificarea, desigilarea şi analiza probei B, Agenţia sau laboratorul acreditat desemneazã, din oficiu, o persoanã independentã.
(7) În cazul în care sportivul renunţã la contraexpertizã, Agenţia poate decide efectuarea acesteia şi contacteazã un laborator acreditat.
(8) Dacã rezultatul contraexpertizei nu confirmã rezultatul analizei probei A, Agenţia înştiinţeazã sportivul cã proba a fost declaratã negativã şi cã este nevinovat.
(9) Dacã rezultatul contraexpertizei confirmã rezultatul probei A sau dacã sportivul a renunţat la analiza probei B în condiţiile alin. (1), Agenţia convoacã comisia de audiere, care emite o decizie prin care constatã reglementarea anti-doping care a fost încãlcatã.
(10) În baza deciziei comisiei de audiere şi a dosarului în cauzã, comitetul pentru stabilirea sancţiunii stabileşte sancţiunea pentru fapta respectivã.
(11) Agenţia comunicã sancţiunea sportivului, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Agenţiei Naţionale pentru Sport, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale corespunzãtoare şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping.
(12) Federaţia sportivã naţionalã are obligaţia sã urmãreascã aplicarea sancţiunii.
ART. 64
Sportivul poate apela decizia la comisia de apel care funcţioneazã pe lângã Agenţie şi la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 65
Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, a comisiei de apel şi a comitetului pentru stabilirea sancţiunilor se aprobã prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 66
Agenţia recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, potrivit art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002, ratificat de România prin <>Legea nr. 302/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006, competenţa organizaţiilor anti-doping ale statelor pãrţi la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989) de a efectua controale doping sportivilor români aflaţi pe teritoriul statelor respective.
ART. 67
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologiceFORMULAR TRIMESTRIAL PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI

Disciplina sportivã:____________________ Data completãrii:_______________
Nume____________________________________ Prenume_________________________
Naţionalitate________________ Sex|_| Club/Echipã_________________________
Persoanã de contact: Nume şi prenume_____________________________________
Telefon / fax ______________________________________

PROGRAMUL DE ANTRENAMENT PERMANENT
Locul de antrenament permanent (se bifeazã cu X în tabelul nr. 2)
Denumirea şi adresa______________________________________________________

Tabelul nr. 1 Programul de antrenament permanent (intervalul orar)
┌──────┬──────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ ZIUA │ LUNI │ MARŢI │ MIERCURI │ JOI │ VINERI │ SÂMBĂTĂ │ DUMINICĂ │
├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A.M. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ P.M. │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘Tabelul nr. 2
┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│LUNA │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ADRESA ŞI PROCRAMUL SPORTIVULUI - se insereazã dacã
este cazul în tabelul nr. 2
(A,B,C,D - adrese temporare de antrenament, E - competiţie)

A. B. C. D.
Adresa temporarã Adresa temporarã Adresa temporarã Adresa temporarã
de antrenament cu de antrenament cu de antrenament cu de antrenament cu
intervalul orar intervalul orar intervalul orar intervalul orar
_______________ _________________ ________________ _________________


PROGRAMUL COMPETIŢIONAL
E. Competiţia Locul de Oraşul - De la data - Intervalul
desfãşurare Tara la data orar
al competiţiei
_______________ _______________ ___________ _____________ ____________
_______________ _______________ ___________ _____________ ____________
_______________ _______________ ___________ _____________ ____________
ANEXA 2a)
la normele metodologiceAGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
INVITAŢIE PENTRU TESTUL DOPING
ÎN COMPETIŢIE


NUMELE |_____________________| PREMUMELE |________________|

NUMĂR DE CONCURS |________________|

TIPUL COMPETIŢIEI |_________________________________|

LOCALITATEA |_______________| DATA |___________| DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI


VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ SUNTEŢI INVITAT SĂ VĂ PREZENTAŢI LA STAŢIA DOPING

ÎN DATA |____________| LA ORA |_____________|

NEPREZENTAREA NEMOTIVATĂ LA STAŢIA DE CONTROL DOPING ECHIVALEAZĂ CU
UN TEST POZITIV!

PUTEŢI FI ÎNSOŢIT DE ANTRENOR, MEDIC SAU ALT REPREZENTANT DIN ANTURAJUL
DUMNEAVOASTRĂ (1 PERSOANĂ)

CONFIRMAREA DE PRIMIRE A INVITAŢIEI DE PREZENTARE LA
STAŢIA DE CONTROL DOPING

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE INVITAŢIA PENTRU TESTUL ANTI-DOPING URMÂND A MĂ
PREZENTA LA ORA ŞI DATA STABILITĂ.

SEMNĂTURA SPORTIVULUI DATA ORA
|_____________| |____________|


INFORMAŢII UTILE PENTRU SPORTIVI REFERITOARE LA C0NTR0LUL DOPING

PUTEŢI FI TESTAT ORIUNDE ŞI ORICÂND ATÂT
ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI.

Daca aveţi o scutire pentru uz terapeutic (SUT) sau o decizie de acordare a
unei SUT, vã rugãm sã aduceţi cu dumneavoastrã o copie a acesteia pe care o
înmânaţi ofiţerului de control doping (OCD). La rãndul sãu, OCD o va trimite
împreunã cu formularul de control la ANAD.
Ofiţerii de control doping semneazã o declaraţie de confidenţialitate prin
care se obligã sâ pãstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de
sportiv şi de toate datele completate in formularele utilizate în controlul
doping.

"NU-ŢI RISIPI ŞANSELE, DOPAJUL ÎNSEAMNĂ EŞEC!"
ANEXA 2b)
la normele metodologiceAGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
INVITAŢIE PENTRU TESTUL DOPING
ÎN AFARA COMPETIŢIEI


NUMELE |_____________________| PREMUMELE |________________|

DISCIPLINA SPORTIVĂ |_________________________|

LOCALITATEA |________________________| DESFĂŞURĂRII TESTULUI DOPING


VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ SUNTEŢI INVITAT SĂ VĂ PREZENTAŢI LA STAŢIA DOPING

ÎN DATA |____________| LA ORA |_____________|

NEPREZENTAREA NEMOTIVATĂ LA STAŢIA DE CONTROL DOPING ECHIVALEAZĂ CU
UN TEST POZITIV!

PUTEŢI FI ÎNSOŢIT DE ANTRENOR, MEDIC SAU ALT REPREZENTANT DIN ANTURAJUL
DUMNEAVOASTRĂ (1 PERSOANĂ)

CONFIRMAREA DE PRIMIRE A INVITAŢIEI DE PREZENTARE LA
STAŢIA DE CONTROL DOPING

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE INVITAŢIA PENTRU TESTUL ANTI-DOPING URMÂND A MĂ
PREZENTA LA ORA ŞI DATA STABILITĂ.

SEMNĂTURA SPORTIVULUI DATA ORA
|_____________| |____________|


INFORMAŢII UTILE PENTRU SPORTIVI REFERITOARE LA C0NTR0LUL DOPING

PUTEŢI FI TESTAT ORIUNDE ŞI ORICÂND ATÂT
IN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI.

Daca aveţi o scutire pentru uz terapeutic (SUT) sau o decizie de acordare a
unei SUT, vã rugãm sã aduceţi cu dumneavoastrã o copie a acesteia pe care o
înmânaţi ofiţerului de control doping (OCD). La rãndul sãu, OCD o va trimite
împreunã cu formularul de control la ANAD.
Ofiţerii de control doping semneazã o declaraţie de confidenţialitate prin
care se obligã sâ pãstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de
sportiv şi de toate datele completate in formularele utilizate în controlul
doping.

"NU-ŢI RISIPI ŞANSELE, DOPAJUL ÎNSEAMNĂ EŞEC!"
ANEXA 3
la normele metodologice


PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A TRUSELOR

NOTĂ(CTCE)
Procesul Verbal de Predare-Primire a Truselor, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 960 din 29.11.2006, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 4
la normele metodologice( SIGLA ) GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
B-dul Basarabia, nr. 37-39, cod 022103, sector 2, Bucureşti,
Tel/Fax:+40-21-311.55.41

DELEGAŢIE

Având în vedere prevederile LEGII 227/2006, se deleagã dl/dna ..........
............................................... în calitate de Ofiţer
de control doping, identificat/ã cu (Legitimaţia nr............) pentru a
recolta un numãr de................. probe urinã / sânge la competiţia
.............................................................................
sau in afara competiţiei.....................................................
care va avea loc în ziua (zilele)............................................
orele.................. la locaţia...........................................
din oraşul.............................
Acţiunea a fost comandatã de ............................................
.............................................................................
.............................................................................
Organizatorii competiţiei au obligaţia de-a asigura accesul agenţilor de
control doping în incinta Bazei şi de a pune la dispoziţia acestora un spaţiu
care sã îndeplineascã cerinţele Statici de control doping.

PREŞEDINTE
ANEXA 5
la normele metodologice


FORMULAR DE CONTROL DOPING

NOTĂ(CTCE)
Formularul de control doping, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 960 din 29.11.2006, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).ANEXA 6
la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ANTI-DOPING │
│ │
│ │
│ FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT │
│ COMENTARII │
│ │
│ │
│ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│ CODUL PROBEI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 7
la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ANTI-DOPING │
│ │
│ │
│ FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT │
│ DECLARAŢIE REFERITOARE LA MEDICAMENTE │
│ │
│ │
│ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │
│ CODUL PROBEI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 8
la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING │
│ FORMULAR DE TRANSPORT SI PREDARE A PROBELOR DOPING │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │
│ NUMĂRUL LOTULUI/ │ / │ │
│ CLIENT └─────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────┐ │
│ NUMĂRUL DE PROBE COLECTATE │ │ │
│ └────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ NUMĂRUL SIGILIULUI │ │ │
│ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │
│ DISCIPLINA SPORTIVĂ │ │ │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ COMPETIŢIE / IN AFARA COMPETIŢIEI │ │ │
│ └────────────────────────────┘ │
│ ┌───────────────────────────────────────┐ │
│ DATA COLECTĂRII PROBEI │ │ │
│ └───────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ DATA SI ORA PREDĂRII LA LABORATOR │ │ │
│ └────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐ │
│ │ COD │ COD │ │ │
│ │ PROBĂ │ LABORATOR │ OBSERVAŢII │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ └──────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘ │
│ ┌────┐ ┌────┐ │
│ AU EXISTAT NECONFORMITĂŢI ÎN PROCEDURA DE RECOLTARE: │ DA │ │ NU │ │
│ └────┘ └────┘ │
│ │
│ PREDARE PRIMIRE │
│ SEMNĂTURA SEMNĂTURA │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016