Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.532 din 1 noiembrie 2006  privind modificarea in structura a sumelor alocate din credite externe in bugetul Ministerului Sanatatii Publice pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.532 din 1 noiembrie 2006 privind modificarea in structura a sumelor alocate din credite externe in bugetul Ministerului Sanatatii Publice pe anul 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã modificarea în structurã a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile prevãzute la art. 1 în bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 1 noiembrie 2006.
Nr. 1.532.

ANEXĂ

Ministerul Sãnãtãţii Publice

BUGETUL
pe capitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2006 sume alocate din credite externe


-mii lei-
─────┬────┬────┬────┬──────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Modi- │2006 │
Capi-│Ti- │ │ │ │ 2006 │ficãri │program│
tol │tlu │Art.│Alin│ Denumire indicator │program│ (+/-) │actua- │
│ │ │ │ │ │ │lizat │
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ 1 │ 2 │3=1+2 │
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
50.06│ │ │ │Credite externe │167,660│ 0│167,660│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 01│ │ │Cheltuieli curente │ 99,860│-45,253│ 54,607│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10│ │ │Titlul I Cheltuieli de personal │ 380│ 0│ 380│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 20│ │ │Titlul II Bunuri si servicii │ 4,841│ 1,823│ 6,664│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Titlul VI Transferuri intre │ │ │ │
│ 51│ │ │unitãţi ale administratiei publice│ 89,715│-47,076│ 42,639│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Titlul VII Alte transferuri │ 4,924│ 0│ 4,924│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 70│ │ │Cheltuieli de capital │ 67,435│ 45,253│112,688│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 71│ │ │Titlul X active nefinanciare │ 67,435│ 45,253│112,688│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 80│ │ │Titlul XII Împrumuturi │ 365│ 0│ 365│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
66.06│ │ │ │Sanatate │167,295│ 0│167,295│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 01│ │ │Cheltuieli curente │ 99,860│-45,253│ 54,607│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10│ │ │Titlul I Cheltuieli de personal │ 380│ 0│ 380│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10│ 01│ │Cheltuieli salariale in bani │ 380│ 0│ 380│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10│ 01│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 380│ 0│ 380│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ │ │Bunuri si servicii │ 4,841│ 1,823│ 6,664│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 02│ │Reparaţii curente │ 1,825│ 0│ 1,825│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 05│ │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │ │
│ │ │ │inventar │ 812│ 1,823│ 2,635│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 05│ 30│alte obiecte de inventar │ 812│ 1,823│ 2,635│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 06│ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1,254│ 0│ 1,254│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │deplasari interne, detaşãri, │ │ │ │
│20 │ 06│ 01│transferãri │ 561│ 0│ 561│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 06│ 02│deplasãri in strãinãtate │ 693│ 0│ 693│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 │ 12│ │Consultanta expertiza │ 950│ 0│ 950│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│51 │ │ │Titlul VI Transferuri intre │ │ │ │
│ │ │ │unitãţi ale administraţiei publice│ 89,715│-47,076│ 42,639│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│51 │ 02│ │Transferuri de capital │ 89,715│-47,076│ 42,639│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Ap. medicala si echip. de │ │ │ │
│51 │ 02│ 08│comunicaţii in urgenta │ 81,165│-47,076│ 34,089│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Transferuri pentru reparaţii │ │ │ │
│51 │ 02│ 11│capitale la spitale │ 8,550│ 0│ 8,550│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│55 │ │ │Titlul VII Alte transferuri │ 4,924│ 0│ 4,924│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│55 │ 01│ │Transferuri interne │ 4,924│ 0│ 4,924│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Programe cu finanţare │ │ │ │
│55 │ 01│ 03│rambursabila │ 4,924│ │ 4,924│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│70 │ │ │Cheltuieli de capital │ 67,435│ 45,253│112,688│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│71 │ │ │Titlul X Active nefinanciare │ 67,435│ 45,253│112,688│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│71 │ 01│ │capitale) │ 67,435│ 45,253│112,688│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Maşini echipamente si mijloace │ │ │ │
│71 │ 01│ 02│de transport │ 356│ 45,253│ 45,609│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Mobilier, aparatura birotica si │ │ │ │
│71 │ 01│ 03│alte active corporale │ 827│ 0│ 46,080│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Alte active fixe (inclusiv │ │ │ │
│71 │ 01│ 30│reparaţii capitale) │ 66,252│ 0│ 66,252│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
87.06│ │ │ │Alte acţiuni economice │ 365│ 0│ 365│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 79│ │ │Operaţiuni Financiare │ 365│ 0│ 365│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 80│ │ │Titlul XII Imprumuturi │ 365│ 0│ 365│
─────┼────┼────┼────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Împrumuturi acordate de │ │ │ │
│ │ │ │agenţiile guvernamentale si │ │ │ │
│ │ │ │administrate prin agenţii de │ │ │ │
│ 80│ 9│ │credit │ 365│ 0│ 365│
─────┴────┴────┴────┴──────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘


------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice