Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.529 din 23 septembrie 2004  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare si a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societatii Nationale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.529 din 23 septembrie 2004 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare si a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 29 septembrie 2004
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicatã, al <>Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 35 alin. (1) şi al <>art. 87 alin. (2) din Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţilor Funciare, aflatã sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societãţii Naţionale "Îmbunãtãţiri Funciare" S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli menţionate la alin. (1) şi (2) se aprobã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 2
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevãzut la art. 1 alin. (1) reprezintã limita maximã şi nu poate fi depãşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 4
Contravenţia se constatã şi amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.252/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale agenţilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:
-------------
Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Petre Daea

Ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 23 septembrie 2004.
Nr. 1.529.


ANEXA 1MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┐
│ INDICATORI │ Nr. │ Prevederi │
│ │ rd. │ an 2004 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ I. VENITURI TOTALE │ │ │
│ (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 01 │ 71.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Venituri din exploatare-total, din care: │ 02 │ 70.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Producţia vânduta │ 03 │ 20.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Venituri din vânzarea mãrfurilor │ 04 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ cifrei de afaceri, din care: │ 05 │ 50.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - energie electrica │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Producţia imobilizata │ 06 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) Alte venituri din exploatare, din care: │ 07 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - venituri din subvenţii de exploatare │ │ │
│ aferente altor venituri │ 08 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte venituri din exploatare │ 09 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Venituri financiare-total, din care: │ 10 │ 1.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Venituri din interese de participare │ 11 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Venituri din alte investiţii financiare si creanţe │ │ │
│ care fac parte din activele imobilizate │ 12 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Venituri din dobânzi │ 13 │ 1.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Alte venituri financiare │ 14 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Venituri extraordinare │ 15 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ II. CHELTUIELI TOTALE │ │ │
│ (rd.17+rd.42+rd.45) │ 16 │ 69.900 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: │ 17 │ 69.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Cheltuieli materiale, din care: │ 18 │ 33.950 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - tichete de masa │ 19 │ 1.500 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Alte cheltuieli din afara ( energia si apa ) │ 20 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Cheltuieli privind mãrfurile │ 21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Cheltuieli privind personalul, din care: │ 22 │ 35.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - salarii │ 23 │ 26.405 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu asigurãrile si protecţia │ │ │
│ sociala, din care: │ 24 │ 8.595 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - contribuţii la asigurãri sociale │ 25 │ 5.941 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ -ajutor şomaj │ 26 │ 792 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ -contribuţia la asigurãri sociale de │ │ │
│ sãnãtate │ 27 │ 1.862 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte cheltuieli salariale, din care: │ 28 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - fond special de solidaritate sociala pentru │ │ │
│ persoanele cu handicap, cf.OUG n r. 102/1999 │ 29 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) Ajustarea valorii imobilizãrilor │ │ │
│ corporale si necorporale │ 30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ f) Ajustarea valorii activelor circulante │ 31 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ g) Alte cheltuieli de exploatare,inclusiv │ │ │
│ sume aferente plaţilor pe baza de tarif │ │ │
│ pentru irigaţii din care: │ 32 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 33 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli de protocol │ 34 │ 10 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli de reclama si publicitate │ 35 │ 10 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu sponsorizarea │ 36 │ 30 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte cheltuieli, din care: │ 37 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - taxa pt. act. de exploatare a │ │ │
│ resurselor minerale │ 38 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - redeventa din concesionarea │ │ │
│ bunurilor publice │ 39 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli prevãzute de legea │ │ │
│ bugetului de stat, din care: │ 40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - transferuri sau subvenţii │ 41 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Cheltuieli financiare-total, din care: │ 42 │ 900 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Cheltuieli privind dobânzile │ 43 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Alte cheltuieli financiare │ 44 │ 900 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Cheltuieli extraordinare │ 45 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) │ 46 │ 1.100 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │ │ │
│ LEGII, din care: │ 47 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - fond de rezerva │ 48 │ 55 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │ 49 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VI. IMPOZIT PE PROFIT │ 50 │ 261 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │
│ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 51 │ 784 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Rezerve legale │ 52 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ precedenţi │ 53 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Alte rezerve constituite ca surse proprii de │ │ │
│ finanţare aferente profitului rezultat din │ │ │
│ vânzãri active, respectiv aferente facilitaţilor │ │ │
│ fiscale la impozitul pe profit │ 54 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Alte repartizãri prevãzute de lege │ 55 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 5. Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la │ │ │
│ profit │ 56 │ 78 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 6. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ local in cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ naţionale si societãţilor cu capital integral │ │ │
│ sau majoritar de stat │ 57 │ 392 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 7. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute │ │ │
│ la pct.1-6 │ 58 │ 314 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │
│ din care: │ 59 │ 47.318 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Surse proprii │ 60 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Alocaţii de la buget │ 61 │ 47.318 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Credite bancare │ 62 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - interne │ 63 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - externe │ 64 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Alte surse │ 65 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 66 │ 47.318 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │ │ │
│ finele anului │ 67 │ 47.318 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Rambursãri rate aferente creditelor │ │ │
│ pentru investiţii │ 68 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - interne │ 69 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - externe │ 70 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ X. REZERVE, din care: │ 71 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ I. Rezerve legale │ 72 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ II. Rezerve statutare │ 73 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ III. Alte rezerve │ 74 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ XI. DATE DE FUNDAMENTARE │ 75 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Venituri totale │ 76 │ 71.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Costuri aferente veniturilor totale │ 77 │ 69.900 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Nr. prognozat de personal la finele anului │ 78 │ 5.920 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Nr. mediu personal total │ 79 │ 1.068 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 5. Fond de salarii, din care: │ 80 │ 26.405 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) fondul de salarii aferent posturilor blocate │ 81 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) fond de salarii aferent conducãtorului │ │ │
│ agentului economic potrivit art.7(1) din │ │ │
│ O.U.G. nr. 79/2001,din care: │ 82 │ 150 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │ │ │
│ de natura salariata, potrivit art. 7(2) │ │ │
│ din O.U.G. nr. 79/2001 │ 83 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. │ │ │
│ nr.79/2001 │ 84 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) fond de salarii aferent personalului angajat │ │ │
│ pe baza de contract individual de munca cu │ │ │
│ durata nelimitata de timp │ 85 │ 26.095 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) fond de salarii aferent personalului angajat │ │ │
│ pe baza de contract individual de munca │ │ │
│ cu durata limitata de timp │ 86 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 160 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 6. Câştigul mediu lunar pe salariat │ 88 │ 6.108.300 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ (mii lei / persoana) (rd. 76/rd. 79) │ │ │
│ in preturi curente │ 89 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79) │ │ │
│ in preturi comparabile │ 90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 9. Productivitatea muncii in unitãţi fizice │ │ │
│ pe total personal mediu │ │ │
│ (ha amenajãri l F/ nr.pers.) │ 91 │ 50 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │
│ cheltuieli totale x 1000 (rd.16/rd.1)*1000 │ │ │
│ venituri totale │ 92 │ 984,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│11. Plaţi restante - total │ 93 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi curente │ 94 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi comparabile (rd.94 x indicele de │ │ │
│ creştere a preturilor prognozat) │ 95 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│12. Creanţe restante - total │ 96 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi curente │ 97 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi comparabile (rd.97 x indicele de │ │ │
│ creştere a preturilor prognozat) │ 98 │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┘

DIRECTOR GENERAL,
ING. VALENTIN APOSTOL


ANEXA 2

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2004

┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────┐
│ INDICATORI │ Nr. │ Prevederi │
│ │ rd. │ an 2004 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ I. VENITURI TOTALE │ │ │
│ (rd.02 + rd. 10 + rd. 15) │ 01 │ 2.239.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Venituri din exploatare-total, din care: │ 02 │ 2.230.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Producţia vânduta │ 03 │ 465.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Venituri din vânzarea mãrfurilor │ 04 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente │ │ │
│ cifrei de afaceri, din care: │ 05 │ 1.745.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - energie electrica │ │ 445.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Producţia imobilizata │ 06 │ 6.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) Alte venituri din exploatare, din care: │ 07 │ 14.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - venituri din subvenţii de exploatare │ │ │
│ aferente altor venituri │ 08 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte venituri din exploatare │ 09 │ 14.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Venituri financiare-total, din care: │ 10 │ 9.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Venituri din interese de participare │ 11 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Venituri din alte investiţii financiare si creanţe │ │ │
│ care fac parte din activele imobilizate │ 12 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Venituri din dobânzi │ 13 │ 9.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Alte venituri financiare │ 14 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Venituri extraordinare │ 15 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ II. CHELTUIELI TOTALE │ │ │
│ (rd.17+rd.42+rd.45) │ 16 │ 2.200.600 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: │ 17 │ 2.194.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Cheltuieli materiale, din care: │ 18 │ 777.656 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - tichete de masa │ 19 │ 5.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Alte cheltuieli din afara (energia si apa) │ 20 │ 495.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) Cheltuieli privind mãrfurile │ 21 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) Cheltuieli privind personalul, din care: │ 22 │ 740.353 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - salarii │ 23 │ 541.619 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu asigurãrile si protecţia │ │ │
│ sociala, din care: │ 24 │ 198.734 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - contribuţii la asigurãri sociale │ 25 │ 119.024 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ -ajutor şomaj │ 26 │ 16.249 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ -contribuţia la asigurãri sociale de │ │ │
│ sãnãtate │ 27 │ 37.900 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte cheltuieli salariale, din care: │ 28 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - fond special de solidaritate sociala pentru │ │ │
│ persoanele cu handicap, cf.OUG nr. 102/1999 │ 29 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) Ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │ │ │
│ si necorporale │ 30 │ 14.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ f) Ajustarea valorii activelor circulante │ 31 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ g) Alte cheltuieli de exploatarejnclusiv │ │ │
│ sume aferente plaţilor pe baza de tarif │ 32 │ │
│ pentru irigaţii din care: │ │ 166.991 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 33 │ 280 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli de protocol │ 34 │ 135 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli de reclama si publicitate │ 35 │ 135 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli cu sponsorizarea │ 36 │ 10 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - alte cheltuieli, din care: │ 37 │ 166.711 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor │ │ │
│ minerale │ 38 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - redeventa din concesionarea bunurilor publice │ 39 │ 1.600 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - cheltuieli prevãzute de legea │ │ │
│ bugetului de stat, din care: │ 40 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - transferuri sau subvenţii │ 41 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Cheltuieli financiare-total, din care: │ 42 │ 6.600 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) Cheltuieli privind dobânzile │ 43 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) Alte cheltuieli financiare │ 44 │ 6.600 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Cheltuieli extraordinare │ 45 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) │ 46 │ 38.400 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │ │ │
│ LEGII, din care: │ 47 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - fond de rezerva │ 48 │ 1.920 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │ 49 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VI. IMPOZIT PE PROFIT │ 50 │ 9.120 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │
│ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 51 │ 27.360 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Rezerve legale │ 52 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ precedenţi │ │ 53 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Alte rezerve constituite ca surse proprii │ │ │
│ de finanţare aferente profitului rezultat din │ │ │
│ vânzãri active, respectiv aferente facilitaţilor │ │ │
│ fiscale la impozitul pe profit │ 54 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Alte repartizãri prevãzute de lege │ 55 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 5. Pana la 10% pentru participarea salariaţilor │ │ │
│ la profit │ 56 │ 2.736 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 6. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ local in cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ in cazul societãţilor naţionale, companiilor │ 57 │ │
│ naţionale si societãţilor cu capital integral │ │ │
│ sau majoritar de stat │ │ 13.680 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 7. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute │ │ │
│ la pct.1-6 │ 58 │ 10.944 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │
│ din care: │ 59 │ 302.682 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Surse proprii │ 60 │ 25.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Alocaţii de la buget │ 61 │ 277.682 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Credite bancare │ 62 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - interne │ 63 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - externe │ 64 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Alte surse │ 65 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 66 │ 302.682 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │ │ │
│ finele anului │ 67 │ 302.682 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Rambursãri rate aferente creditelor │ │ │
│ pentru investiţii │ 68 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - interne │ 69 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - externe │ 70 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ X. REZERVE, din care: │ 71 │ 4.920 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ I. Rezerve legale │ 72 │ 4.920 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ II. Rezerve statutare │ 73 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ III. Alte rezerve │ 74 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ XI. DATE DE FUNDAMENTARE │ 75 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 1. Venituri totale │ 76 │ 2.239.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 2. Costuri aferente veniturilor totale │ 77 │ 2.200.600 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 3. Nr. prognozat de personal la finele anului │ 78 │ 3.075 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 4. Nr. mediu personal total │ 79 │ 8.628 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 5. Fond de salarii, din care: │ 80 │ 541.619 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ a) fondul de salarii aferent posturilor blocate │ 81 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ b) fond de salarii aferent conducãtorului │ │ │
│ agentului economic potrivit art.7(1) din │ 82 │ │
│ O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ 243 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │ │ │
│ de natura salariata, potrivit art. 7(2) din │ 83 │ │
│ O.U.G. nr. 79/2001 │ │ 59 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. │ │ │
│ nr.79/2001 │ 84 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ c) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ angajat pe baza de contract individual │ 85 │ │
│ de munca cu durata nelimitata de timp │ │ 491.997 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ d) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ angajat pe baza de contract individual │ 86 │ │
│ de munca cu durata limitata de timp │ │ 49.032 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ e) alte cheltuieli cu personalul │ 87 │ 347 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 6. Câştigul mediu lunar pe salariat │ 88 │ 5.225.516 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ (mii lei / persoana) (rd. 76/rd. 79) in │ │ │
│ preturi curente │ 89 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79)in preturi │ │ │
│ comparabile │ 90 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ 9. Productivitatea muncii in unitãţi fizice pe total │ │ │
│ personal mediu (ha amenajãri IF/ nr.pers.) │ 91 │ 310 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │
│ cheltuieli totale x 1000 (rd.16/rd.1)*1000 │ │ │
│ venituri totale │ 92 │ 982,8 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│11. Plaţi restante - total │ 93 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi curente │ 94 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi comparabile (rd.94 x indicele de │ │ │
│ creştere a preturilor prognozat) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│12. Creanţe restante - total │ 96 │ 98.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi curente │ 97 │ 98.000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┤
│ - preturi comparabile (rd.97 x indicele de │ │ │
│ creştere a preturilor prognozat) │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┘


DIRECTOR GENERAL,
EC. PETRU - VICTOR TOMA--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016