Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006  privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al <>art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al <>art. III alin. (1) din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul fiscal 2007 sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Autoritãţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotãrârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate pana la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile <>Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi cu cele ale prezentei hotãrâri.
ART. 3
(1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevãzute la <>art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 25 august 2006, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.514.


ANEXA

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE taxe ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007

I. codul fiscal - TITLUL IX- Impozite şi taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMA ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZA ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ VALORILE IMPOZABILE │
│ pe metru patrat de suprafata construitã desfasurata │
│ la clãdiri, în cazul persoanelor fizice │
│ │
│ Art. 251 alin. (3) │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
│ │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL │
│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
│ ├───────────────────┼───────────────────┤
│ │Valoarea impozabilã│Valoarea impozabilã│
│ Tipul clãdirii │ - lei/mp- │ - lei/mp- │
│ │ │ │
│ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │Cu insta-│ Fãrã │Cu insta-│ Fãrã │
│ │latii de │instala- │latii de │instala- │
│ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de │
│ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- │
│ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,│
│ │şi │electri- │şi │electri- │
│ │încãlzire│citate │încãlzire│citate │
│ │[condiţii│sau │[condiţii│sau │
│ │cumulati-│încãlzire│cumulati-│încãlzire│
│ │ve] │ │ve] │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. Clãdiri cu pereţi sau cadre din │ 669 │ 397 │ x │ x │
│beton armat, din caramida arsa, piatra│ │ │ │ │
│naturala sau alte materiale asemana- │ │ │ │ │
│toare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. Clãdiri cu pereţi din lemn, carami-│ 182 │ 114 │ x │ x │
│ da nearsa, paianta, valatuci, sipci │ │ │ │ │
│sau alte materiale asemãnãtoare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. Construcţii anexe corpului princi- │ 114 │ 102 │ x │ x │
│ pal al unei clãdiri, având pereţii │ │ │ │ │
│ din beton, caramida arsa, piatra sau │ │ │ │ │
│ alte materiale asemãnãtoare │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4. Construcţii anexe corpului princi- │ 68 │ 45 │ x │ x │
│ pal al unei clãdiri, având pereţii │ │ │ │ │
│ din lemn, caramida nearsa, valatuci, │ │ │ │ │
│ sipci sau alte materiale asemãnãtoare│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│A. Clãdire cu cadre din beton armat │ x │ x │ 669 │ 397 │
│sau cu pereţi exteriori din caramida │ │ │ │ │
│arsa sau din orice alte materiale │ │ │ │ │
│rezultate în urma unui tratament │ │ │ │ │
│termic şi/sau chimic │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│B. Clãdire cu pereţii exteriori din │ x │ x │ 182 │ 114 │
│lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │
│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │
│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │
│tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│C. Clãdire-anexa cu cadre din beton │ x │ x │ 114 │ 102 │
│armat sau cu pereţi exteriori din │ │ │ │ │
│caramida arsa sau din orice alte │ │ │ │ │
│materiale rezultate în urma unui │ │ │ │ │
│tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│D. Clãdire-anexa cu pereţii exteriori │ x │ x │ 68 │ 45 │
│din lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │
│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │
│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │
│tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clãdirile proprietate publica│
│sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, │
│concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupã caz, │
│persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clãdiri, care reprezintã sarcina │
│fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare │
│sau de folosinta, dupã caz, în condiţii similare impozitului pe clãdiri. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - │
│ TERENURI CU CONSTRUCŢII │
│ Art. 258 alin. (2) │
├───────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │ NIVELURILE INDEXATE PENTRU │ NIVELURILE APLICABILE │
│ Zona │ ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 │
│ în │ - lei/ha**) - │ - lei/ha**) - │
│ ca- ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ drul │Nivelurile impozitului, pe ranguri │Nivelurile impozitului/taxei, pe │
│ lo- │ de localitãţi │ ranguri de localitãţi │
│ ca- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│ li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │
│ tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ A │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509 │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509│
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ B │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382 │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382│
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ C │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254 │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254│
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ D │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127 │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127│
├───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤
│ │
│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN │
│ - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA │
│ DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - │
│ Art. 258 alin. (4) │
├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE │
│ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 │
│ │ │ │ │
│ │ │ - lei/ha**) -│ Zona - lei/ha - │
│ │Categoria ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │de folosinta │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ │ │ │ │
│ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Teren arabil │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Pasune │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3 │Faneata │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4 │Vie │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5 │Livada │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6 │Padure sau alt │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │
│ │teren cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestierã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7 │Terenuri cu ape │ 11 │ 9 │ 6 │ x │ 11 │ 9 │ 6 │ x │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 9 │Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica│
│sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, │
│concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se │
│stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, │
│locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupã caz,│
│în condiţii similare impozitului pe teren. │
│ **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu │
│majorã sau diminua, dupã caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor │
│la a doua zecimala în urma conversiei generata de aplicarea <>Legii nr. 348/2004 │
│privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor │
│impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN │
│ │
│ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │
├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE │
│ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 │
│ │ ├───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Categoria de folosinta│ Zona │ Zona │
├───────┼──────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ 0 │ 1 │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Teren cu construcţii │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Arabil │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3 │Pasune │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4 │Faneata │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5 │Vie pe rod, alta decât│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│ │cea prevãzutã la nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │crt. 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5.1 │Vie pana la intrarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6 │Livada pe rod, alta │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│ │decât cea prevãzutã la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. crt. 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6.1 │Livada pana la │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │intrarea pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7 │Padure sau alt teren │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │
│ │cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestierã cu excepţia│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │celui prevãzut la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. crt. 7.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7.1 │Padure în varsta de │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │pana la 20 de ani şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │padure cu rol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8 │Teren cu apa, altul │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
│ │decât cel cu amenajãri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8.1 │Teren cu amenajãri │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │
│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 9 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 10 │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica│
│sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, │
│concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se │
│stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, │
│locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupã │
│caz, în condiţii similare impozitului pe teren. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE │
│ MIJLOACELE DE TRANSPORT*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 263 alin. (2) │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
│ Mijloc de transport cu tracţiune │ INDEXATE PENTRU │ APLICABILE ÎN ANUL │
│ mecanicã │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Suma, în lei, pentru│
│ │ valoarea taxei │fiecare grupa de │
│ │ - lei/500cmc sau │200 cmc sau fractiu-│
│ │ fracţiune - │ne din aceasta │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Autoturisme cu capacitatea │ 7 │ x │
│ cilindrica de pana la 2.000 cmc, │ │ │
│ inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Autoturisme cu capacitatea │ │ │
│ cilindrica de peste 2.000 cmc │ 9 │ x │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Autobuze, autocare, microbuze │ 15 │ x │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Alte vehicule cu tracţiune │ │ │
│ mecanicã cu masa totalã maxima │ 16 │ x │
│ autorizata de pana la 12 t inclusiv│ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Tractoare înmatriculate │ 10 │ x │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Motociclete, motorete şi │ │ │
│ scutere │ 4 │ x │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de │
│transport" înlocuieşte sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ Tipuri de autovehicule │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Motorete, scutere, motociclete │ x │ 7 │
│şi autoturisme cu capacitatea │ │ │
│cilindrica de pana la 1600 cmC │ │ │
│inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 15 │
│cilindrica între 1601 cmc şi │ │ │
│2000 cmc inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 30 │
│cilindrica între 2001 cmc şi │ │ │
│2600 cmc inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 60 │
│cilindrica între 2601 cmc şi │ │ │
│3000 cmc inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 120 │
│cilindrica peste 3001 cmc │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6 Autobuze, autocare, microbuze │ x │ 20 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Alte autovehicule cu masa totalã │ x │ 25 │
│maxima autorizata de pana la 12 tone│ │ │
│inclusiv, precum şi autoturismele │ │ │
│de teren din producţie interna │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Tractoare înmatriculate │ x │ 15 │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ Autovehicule de transport marfa cu masa totalã autorizata de peste 12 tone │
│ │
│ Art. 263 alin. (4) şi art. 292 alin. (3) │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
│ Numãrul axelor şi masa totalã │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL │
│ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
│ ├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei │
│ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ │
│ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule │
│ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt │
│ │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│ │matica sau│ │tica sau │suspensie│
│ │un echiva-│ │un echiva-│ │
│ │lent │ │lent │ │
│ │recunoscut│ │recunoscut│ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 13 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 14 t │ 110 │ 167 │ 110 │ 218 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 15 t │ 167 │ 235 │ 218 │ 307 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. Masa peste 15 t │ 235 │ 533 │ 307 │ 694 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 17 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 137 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 19 t │ 120 │ 216 │ 137 │ 281 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 21 t │ 216 │ 280 │ 281 │ 365 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 23 t │ 280 │ 432 │ 365 │ 563 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. Masa peste 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ III. Vehicule cu patru axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 25 t │ 280 │ 284 │ 365 │ 370 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 27 t │ 284 │ 443 │ 370 │ 578 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 29 t │ 443 │ 704 │ 578 │ 917 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. Masa peste 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │
├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ Combinatii de autovehicule (autovehicule │
│ articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa │
│ cu masa totalã maxima autorizata de peste 12 tone │
│ Art. 263 alin. (5) şi art. 292 alin. (3) │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
│ Numãrul axelor şi masa totalã │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL │
│ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
│ ├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei │
│ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe │
│ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare │
│ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt │
│ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de│
│ │sau un │suspensie│sau un │suspensie│
│ │echivalent│ │echivalent│ │
│ │recunoscut│ │recunoscut│ │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ I. Vehicule cu 2+1 axe │ X │ X │ X │ X │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 14 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 16 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 120 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 18 t │ 120 │ 130 │ 120 │ 130 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 20 t │ 130 │ 140 │ 130 │ 140 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 22 t │ 140 │ 150 │ 140 │ 190 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 23 t │ 150 │ 189 │ 190 │ 246 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 25 t │ 189 │ 340 │ 246 │ 443 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 8. Masa peste 25 t │ 340 │ 597 │ 443 │ 778 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 25 t │ 120 │ 136 │ 120 │ 177 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 26 t │ 136 │ 224 │ 177 │ 291 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 28 t │ 224 │ 329 │ 291 │ 428 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 29 t │ 329 │ 397 │ 428 │ 517 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 31 t │ 397 │ 651 │ 517 │ 849 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 33 t │ 651 │ 904 │ 849 │ 1178 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 8. Masa peste 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 38 t │ 719 │ 1001 │ 938 │ 1305 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 38 t │ 1001 │ 1361 │ 1305 │ 1774 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 38 t │ 636 │ 883 │ 829 │ 1150 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 40 t │ 883 │ 1221 │ 1150 │ 1591 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 40 t │ 1221 │ 1806 │ 1591 │ 2354 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 38 t │ 362 │ 437 │ 471 │ 570 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │
│ de 40 t │ 437 │ 653 │ 570 │ 851 │
├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 3. Masa peste 40 t │ 653 │ 1040 │ 851 │ 1356 │
├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │
│ Masa totalã maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL │
│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
│ ├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Pana la 1 tona inclusiv │ 7 │ 7 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 24 │ 24 │
│ de 3 t │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 37 │ 37 │
│ de 5 t │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ d) Peste 5 tone │ 46 │ 46 │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apa │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ 1. Luntre, barci fãrã motor, │ 13 │ X │
│ scutere de apa, folosite pentru uz│ │ │
│ şi agrement personal │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. Barci fãrã motor, folosite în │ │ │
│ alte scopuri │ 38 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. Barci cu motor │ 75 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 627 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. Şalupe │ 376 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. Iahturi │ 1882 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. Remorchere şi impingatoare: │ X │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ 376 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 627 │ X │
│ 2.000 CP │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 1004 │ X │
│ 4.000 CP │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ d) Peste 4.000 CP │ 1505 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 8. Vapoare - pentru fiecare │ │ │
│ 1.000 tdw sau fracţiune din │ │ │
│ acesta │ 126 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 9. Ceamuri, slepuri şi barje │ X │ X │
│ fluviale: │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Cu capacitatea de încãrcare │ 126 │ X │
│ pana la 1.500 tone inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Cu capacitatea de încãrcare de │ 188 │ X │
│ peste 1.500 tone, dar nu peste │ │ │
│ 3.000 tone │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Cu capacitatea de încãrcare de │ 314 │ X │
│ peste 3.000 tone │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. Luntre, barci fãrã motor, │ X │ 15 │
│ folosite pentru pescuit şi uz │ │ │
│ personal │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. Barci fãrã motor, folosite în │ │ │
│ alte scopuri │ X │ 40 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. Barci cu motor │ X │ 150 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. Nave de sport şi agrement*) │ X │ între 0 şi 800 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. Scutere de apa │ X │ 150 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. Remorchere şi impingatoare: │ X │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ X │ 400 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Peste 500 CP şi pana la │ X │ 650 │
│ 2.000 CP, inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Peste 2000 CP şi pana la │ X │ 1.000 │
│ 4.000 CP, inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ d) Peste 4.000 CP │ X │ 1.600 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. Vapoare - pentru fiecare │ │ │
│ 1.000 tdw sau fracţiune din │ │ │
│ acesta │ X │ 130 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 8. Ceamuri, slepuri şi barje │ X │ X │
│ fluviale: │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Cu capacitatea de încãrcare │ X │ 130 │
│ pana la 1.500 tone, inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Cu capacitatea de încãrcare de │ X │ 200 │
│ peste 1.500 tone, şi pana la │ │ │
│ 3.000 tone, inclusiv │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Cu capacitatea de încãrcare de │ X │ 350 │
│ peste 3.000 tone │ │ │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevãzute în │
│normele metodologice de aplicare a prezentului cod. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, │
│ AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR │
├────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ Taxa pentru │ │ │
│ Art. 267 alin. (1) │ eliberarea │ │ │
│ │certificatului │ │ NIVELURILE │
│ │de urbanism, │ NIVELURILE │ APLICABILE ÎN ANUL │
│ │în mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ FISCAL 2007 │
│────────────────────┴───────────────┤ ANUL 2006 │ │
│ Suprafata pentru care se obţine ├────────────────────┼────────────────────┤
│ certificatul de urbanism │ Taxa, în lei │ Taxa, în lei │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) Pana la 150 mp inclusiv │ 3 - 4 │ 3 - 4 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) Între 151 şi 250 mp inclusiv │ 4 - 5 │ 4 - 5 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ c) Între 251 şi 500 mp inclusiv │ 5 - 7 │ 5 - 7 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ d) Între 501 şi 750 mp inclusiv │ 7 - 8 │ 7 - 8 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 8 - 10 │ 8 - 10 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ f) Peste 1.000 mp │ 10+0,01 lei/mp │ 10+0,01 lei/mp │
│ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp │
│ │ care depãşeşte │ care depãşeşte │
│ │ 1.000 mp │ 1.000 mp │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 267 alin. (4) │ între 0 şi 6 │ între 0 şi 6 │
│ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
│ de foraje sau excavari │ fiecare mp afectat │ fiecare mp afectat │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 267 alin. (7) │ între 0 şi 6 │ între 0 şi 6 │
│ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
│ de construire pentru chioscuri, │ fiecare mp │ fiecare mp │
│ tonete, cabine, spaţii de │de suprafata ocupatã│de suprafata ocupatã│
│ expunere, situate pe cãile şi în │ de construcţie │ de construcţie │
│ spaţiile publice, precum şi │ │ │
│ pentru amplasarea corpurilor şi a │ │ │
│ panourilor de afisaj, a firmelor │ │ │
│ şi reclamelor │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 267 alin. (11) │ între 0 şi 9, │ între 0 şi 9, │
│ Taxa pentru eliberarea unei │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
│ autorizaţii privind lucrãrile │ fiecare racord │ fiecare racord │
│ de racorduri şi bransamente la │ │ │
│ reţele publice de apa, │ │ │
│ canalizare, gaze, termice, │ │ │
│ energie electrica, telefonie şi │ │ │
│ televiziune prin cablu │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 267 alin. (12) │ între 0 şi 11, │ între 0 şi 11, │
│ Taxa pentru avizarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
│ tului de urbanism de cãtre comisia│ │ │
│ de urbanism şi amenajarea terito- │ │ │
│ riului, de cãtre primari sau │ │ │
│ de structurile de specialitate │ │ │
│ din cadrul consiliului judeţean │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 267 alin. (13) │ între 0 şi 7, │ între 0 şi 7, │
│ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
│ tului de nomenclatura stradala │ │ │
│ şi adresa │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 268 alin. (1) │ │ │
│ Taxa pentru eliberarea unei │ │ │
│ autorizaţii pentru desfãşurarea │ │ │
│ unei activitãţi economice: │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. în mediul rural │între 0 şi 11, │între 0 şi 11, │
│ │inclusiv │inclusiv │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. în mediul urban │ între 0 şi 57, │ între 0 şi 57 │
│ │ inclusiv │ inclusiv │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 268 alin. (2) │ între 0 şi 14, │ între 0 şi 14, │
│ Taxa pentru eliberarea autoriza- │ inclusiv │ inclusiv │
│ tiilor de funcţionare │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 268 alin. (3) │ între 0 şi 23, │ între 0 şi 23, │
│ Taxa pentru eliberarea de copii │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │
│ heliografice de pe planuri │ fiecare mp sau │ fiecare mp sau │
│ cadastrale sau de pe alte asemenea│ fracţiune de mp │ fracţiune de mp │
│ planuri, deţinute de consiliile │ │ │
│ locale │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 268 alin. (4) │ între 0 şi 57, │ între 0 şi 57, │
│ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │
│ tului de producãtor │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 268 alin. (5) │ x │ între 0 şi 3000, │
│ Taxa pentru eliberarea/vizarea │ │ inclusiv │
│ anuala a autorizaţiei privind │ │ │
│ desfãşurarea activitãţii de │ │ │
│ alimentaţie publica │ │ │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ CAPITOLUL VI - │
│ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │ NIVELURILE APLI- │
│ Art. 271 alin. (2) │NIVELURILE INDEXATE │CABILE PENTRU ANUL │
│ Taxa pentru afisaj în scop de │PENTRU ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │
│ reclama şi publicitate ├────────────────────┼────────────────────┤
│ │- lei/mp sau │ - lei/mp sau │
│ │ fracţiune de mp - │ fracţiune de mp - │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) în cazul unui afisaj situat în │ între 0 şi 23, │ între 0 şi 23, │
│ locul în care persoana deruleazã │ inclusiv │ inclusiv │
│ o activitate economicã │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) în cazul oricãrui alt panou, │ între 0 şi 17, │ între 0 şi 17, │
│ afisaj sau structura de afisaj │ inclusiv │ inclusiv │
│ pentru reclama şi publicitate │ │ │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE │
├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│Art. 275 alin. (2) │ │ NIVELURILE │
│ │NIVELURILE INDEXATE │ APLICABILE PENTRU │
│ Manifestarea artisticã sau │ PENTRU ANUL 2006 │ ANUL FISCAL 2007 │
│ activitatea distractiva: ├────────────────────┼────────────────────┤
│ │ - lei/mp - │ - lei/mp - │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ a) în cazul videotecilor │ între 0 şi 1, │ între 0 şi 1, │
│ │ inclusiv │ inclusiv │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ b) în cazul discotecilor │ între 0 şi 2, │ între 0 şi 2, │
│ │ inclusiv │ inclusiv │
├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ LIMITELE MINIME Şi MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE │
├──────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │
│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │
│ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (3)│Contravenţia prevãzutã la alin.│Contravenţia prevãzutã la │
│ │(2) lit. a) se sancţioneazã cu │alin. (2) lit. a) se │
│ │amenda de la 60 de lei la │sancţioneazã cu amenda de │
│ │110 lei, iar cea de la lit. b) │la 50 de lei la 200 de lei,│
│ │cu amenda de la 110 lei │iar cele de la lit. b)-d) │
│ │la 340 de lei. │cu amenda de la 200 de lei │
│ │ │la 500 de lei. │
├──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (4)│Încãlcarea normelor tehnice │Încãlcarea normelor tehnice│
│ │privind tipãrirea, │privind tipãrirea, │
│ │înregistrarea, vânzarea, │înregistrarea, vânzarea, │
│ │evidenta şi gestionarea, dupã │evidenta şi gestionarea, │
│ │caz, a abonamentelor şi a │dupã caz, a abonamentelor │
│ │biletelor de intrare la │şi a biletelor de intrare │
│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │
│ │contravenţie şi se sancţioneazã│contravenţie şi se │
│ │cu amenda de la 230 de lei │sancţioneazã cu amenda de │
│ │la 1.130 de lei. │la 230 de lei la 1.130 de │
│ │ │lei. │
├──────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │
├──────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │
│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │
│ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │(6) În cazul persoanelor │
│ │ │juridice, limitele minime │
│ │ │şi maxime ale amenzilor │
│ │ │prevãzute la alin. (3) şi │
│ │ │(4) se majoreazã cu 300%, │
│ │ │respectiv: │
│ │Contravenţia prevãzutã la alin.│Contravenţia prevãzutã la │
│ │(2) lit. a) se sancţioneazã cu │alin. (2) lit. a) se │
│ │amenda de la 240 de lei la 440 │sancţioneazã cu amenda de │
│ │de lei, iar cea de la lit. b) │la 200 de lei la 800 de lei│
│ │cu amenda de la 440 lei │iar cele de la lit. b)-d) │
│ │la 1.360 de lei. │cu amenda de la 800 de lei │
│ │ │la 2000 de lei. │
│Art. 294 alin. (6)│Încãlcarea normelor tehnice │Încãlcarea normelor tehnice│
│ │privind tipãrirea, │privind tipãrirea, │
│ │înregistrarea, vânzarea, │înregistrarea, vânzarea, │
│ │evidenta şi gestionarea, dupã │evidenta şi gestionarea, │
│ │caz, a abonamentelor şi a │dupã caz, a abonamentelor │
│ │biletelor de intrare la │şi a biletelor de intrare │
│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │
│ │contravenţie şi se sancţioneazã│contravenţie şi se │
│ │cu amenda de la 920 de lei │sancţioneazã cu amenda de │
│ │la 4.520 de lei. │la 920 de lei la 4.520 de │
│ │ │lei. │
└──────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┘NOTA:
Prin hotãrârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de cãtre autoritãţile deliberative ale administraţiei publice locale, în termen de pana la 45 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de competenta acestor autoritãţi de a putea majorã impozitele şi taxele locale cu pana la 20%, cu excepţia taxelor prevãzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor <>art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru uşurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fãrã a depãşi cota adiţionalã de 20%.


II. <>LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile şi completãrile ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NIVELURILE NIVELURILE
AJUSTATE APLICABILE
PENTRU ÎN ANUL FISCAL
Extras din norma juridicã ANUL 2006 2007
Taxa, în lei Taxa, în lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererile
evaluabile în bani, introduse la
instanţele judecãtoreşti, se
taxeaza astfel: X X
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) pana la valoarea - plafon valoric
de 39,00 lei pentru anul 2006 2 2
inclusiv
pana la valoarea - plafon valoric
de 39,00 lei pentru anul 2007
inclusiv
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) între 39,01 lei - plafon valoric 2 lei + 10% 2 lei + 10%
şi 388,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
între 39,01 lei - plafon valoric depãşeşte depãşeşte
şi 388,00 lei pentru anul 2007 39 lei 39 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) între 388,01 lei - plafon valoric 37 lei + 8% 37 lei + 8%
şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
între 388,01 lei - plafon caloric depãşeşte depãşeşte
şi 3.879,00 lei pentru anul 2007 388 lei 388 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) între 3.879,01 lei - plafon valoric 316 lei + 6% 316 lei + 6%
şi 19.395,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
între 3.879,01 lei - plafon valoric depãşeşte depãşeşte
şi 19.395,00 lei pentru anul 2007 3.879 lei 3.879 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) între 19.395,01 lei - plafon valoric 1.247 lei + 4% 1.247 lei + 4%
şi 38.790,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
între 19.395,01 lei - plafon valoric depãşeşte depãşeşte
şi 38.790,00 lei pentru anul 2007 19.395 lei 19.395 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) între 38.790,01 lei - plafon valoric 2.023 lei + 2% 2.023 lei + 2%
şi 193.948,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
între 38.790,01 lei - plafon valoric depãşeşte depãşeşte
şi 193.948,00 lei pentru anul 2007 38.790 lei 38.790 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g) peste 193.948,00 - plafon valoric 5.126 lei + 1% 5.126 lei + 1%
lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
peste 193.948,00 - plafon valoric depãşeşte depãşeşte
lei pentru anul 2007 193.948 lei 193.948 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(2) ................ Taxa aferentã
acestei contestaţii nu poate depãşi suma
de ..............*), indiferent de
valoarea contestatã 194 *) 194 *)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 3 - Acţiunile şi cererile neevaluabile
în bani se taxeaza astfel: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru constatarea existenţei
sau neexistentei unui drept, fãcute în
cadrul art. 111 din Codul de procedura
civilã 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a^1) cereri în anularea sau declararea
nulitãţii unui act juridic 12 12
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) cereri care privesc dreptul de folosinta
a locuinţelor sau a unor încãperi, nelegate
de plata anumitor sume de bani, precum şi
cereri de ordonanta preşedinţialã al cãror
obiect nu este evaluabil în bani 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) cereri pentru stabilirea calitãţii de
moştenitor, a masei succesorale, cereri
de raport, cereri de reducţiune a
liberalitãţilor şi cereri de partaj 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) cereri de recuzare în materie civilã 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) cereri de suspendare a executãrii
silite, inclusiv a executãrii vremelnice,
precum şi cereri în legatura cu mãsurile
asiguratorii 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) cereri de perimare şi cereri pentru
eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g) contestaţii în anulare 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h) cereri de revizuire 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
i) acţiuni de granituire, în cazul în
care nu cuprind şi revendicarea unei
porţiuni de teren 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
j) acţiuni posesorii şi cereri care au
ca obiect servituţi 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k) cereri de strãmutare în materie civilã 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
l) cereri pentru investirea cu formula
executorie a hotãrârilor judecãtoreşti
pronunţate în ţara sau în alte tari şi
a oricãror alte hotãrâri sau înscrisuri
prevãzute de lege, care nu sunt
executorii potrivit legii 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
m) cereri introduse de cei vãtãmaţi în
drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul
nejustificat al unei autoritãţi
administrative de a le rezolva cererea
referitoare la un drept recunoscut
de lege: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cererea pentru anularea actului sau,
dupã caz, recunoaşterea dreptului pretins,
precum şi pentru eliberarea unui
certificat, unei adeverinte sau oricãrui
alt înscris 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- cererea cu caracter patrimonial, prin
care se solicita şi repararea pagubelor
suferite - 10% din valoarea pretinsa,
dar nu mai mult de ........*) 39 *) 39 *)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor
şi a hotãrârilor dispãrute, precum şi
cereri de repunere în termen 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
o) cereri pentru încuviinţarea
executãrii silite 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
o^1) cereri pentru emiterea somaţiei
de plata 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p) cereri privind instituirea de mãsuri
asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 388
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
r) cereri de asistenta judiciarã, formulate
de autoritãţile strãine, dacã prin
convenţii internaţionale sau pe baza de
reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta
judiciarã internationala se
efectueazã gratuit: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- înmânarea de acte judiciare sau
extrajudiciare 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- efectuarea de comisii rogatorii 78 78
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
s) cereri de înfiinţare a popririi 10 10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t) cereri pentru eliberarea de cãtre
instanţele judecãtoreşti de copii de
pe hotãrârile judecãtoreşti, cu menţiunea
ca sunt definitive sau irevocabile 2 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t) cereri pentru legalizarea de copii de
pe înscrisurile aflate la dosar, pentru
fiecare exemplar de copie în parte 1/pagina 1/pagina
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t^1) cereri pentru eliberarea oricãror
alte certificate prin care se atesta fapte
sau situaţii rezultate din evidentele
instanţelor de judecata sau cu privire
la dosarele aflate în arhiva acestora 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
u) notificãrile şi somatiile comunicate
prin executorii judecãtoreşti, de
fiecare comunicare 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei
pentru supralegalizarea înscrisurilor sau
copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi
utilizate în strãinãtate 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei
pentru autorizarea traducatorilor
şi interpretilor 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 4. - Cereri pentru acordarea
personalitãţii juridice, pentru
autorizarea functionarii x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru înregistrarea partidelor
politice 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) cereri pentru acordarea personalitãţii
juridice asociaţiilor fãrã scop lucrativ,
fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de
persoane juridice fãrã scop lucrativ,
precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 5. - Cererile formulate în domeniul
drepturilor de autor şi de inventator
se taxeaza dupã cum urmeazã: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului
de autor şi a celor conexe, pentru
constatarea încãlcãrii acestora şi
repararea prejudiciilor, inclusiv plata
drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite
pentru opere de arta, precum şi pentru
luarea de mãsuri în scopul prevenirii
producerii unor pagube iminente sau pentru
asigurarea repararii acestora 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) cereri pentru recunoaşterea calitãţii
de inventator, de titular de brevet, a
drepturilor nãscute din brevetul de
invenţie, din contractele de cesiune şi
licenta, inclusiv drepturile patrimoniale
ale inventatorului 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 6. - În materie comercialã, se
taxeaza urmãtoarele cereri: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru înregistrarea sau
autorizarea societãţilor comerciale,
precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora, cereri pentru
excluderea unui asociat, precum şi cereri
de dizolvare şi lichidare a unei
societãţi comerciale 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) cereri pentru lichidarea poziţiei
dominante a unui agent economic 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) acţiuni, cereri şi contestaţii
introduse în temeiul <>Legii nr. 64/1995
privind procedura reorganizãrii judiciare
şi a falimentului şi al <>Legii nr. 83/1998
privind procedura falimentului bãncilor 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) cereri pentru contestarea devizului
lucrãrilor reglementate de art. 67
alin. 3 din <>Legea nr. 26/1996
(Codul silvic) 19 19
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 7. - Taxele judiciare de timbru
pentru unele acţiuni şi cereri
referitoare a raporturile de familie
sunt urmãtoarele x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) pentru cererea de divorţ intemeiata
pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe
art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum
şi în cazul în care reclamantul nu
realizeazã venituri sau acestea sunt
inferioare salariului minim brut pe ţara 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) pentru cererile de stabilire a
locuinţei minorilor, formulate potrivit
art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru
cererea de încredinţare a copiilor minori,
introdusã separat de acţiunea de divorţ,
pentru cererile de reincredintare a
copiilor minori ulterior divorţului,
pentru acţiunea introdusã de un pãrinte
care a recunoscut unul sau mai mulţi
copii, în scopul purtãrii numelui sau,
precum şi pentru cererile de încredinţare
a copiilor minori din afarã cãsãtoriei,
formulate potrivit art. 65 din
Codul familiei 6 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 8. - (1) Cererile formulate potrivit
Legii notarilor publici şi a activitãţii
notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupã
cum urmeazã: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru soluţionarea
conflictelor de competenta dintre
birourile notarilor publici 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) plângeri impotriva încheierii de
respingere a cererii de îndeplinire a
unui act notarial 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) cereri pentru supralegalizarea
semnãturii şi a sigiliului notarului
public de cãtre Ministerul Justiţiei 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 8^1 - (2) Dupã plata taxelor
succesorale, eliberarea de noi copii
de pe hotãrârile judecãtoreşti prevãzute
la alin. (1) se taxeaza cu ....*) lei 2 *) 2 *)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 8^2. - Cererile formulate potrivit
<>Legii nr. 188/2000 privind executorii
judecãtoreşti, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, se taxeaza dupã cum urmeazã: x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) cereri pentru soluţionarea
conflictelor de competenta între
birourile executorilor judecãtoreşti 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) plângeri impotriva refuzului
executorului judecãtoresc de a îndeplini
un act sau de a efectua o executare silitã 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) cereri pentru supralegalizarea
semnãturii şi a ştampilei executorului
judecãtoresc 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 9. - (1) Transcrierea sau, dupã caz,
întabularea în registrele de publicitate a
instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub
semnatura privatã, şi a ordonanţelor de
adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea
declarata de pãrţi în act, dar nu mai puţin
decât valoarea terenurilor şi construcţiilor,
avutã în vedere la stabilirea impozitelor,
astfel. x x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) pana la 388,00 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu
inclusiv pentru anul 2006 mai puţin mai puţin
pana la 388,00 lei - plafon valoric de 4 lei de 4 lei
inclusiv pentru anul 2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) de la 388,01 lei - plafon valoric 16 lei 16 lei
la 1.940,00 lei pentru anul 2006 + 3% pentru + 3% pentru
de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
la 1.940,00 lei pentru anul 2007 depãşeşte depãşeşte
388 lei 388 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) de la 1.940,01 lei - plafon valoric 62 lei 62 lei
la 3.879,00 lei pentru anul 2006 + 2% pentru + 2% pentru
de la 1.940,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
la 3.879,00 lei pentru anul 2007 depãşeşte depãşeşte
1.940 lei 1.940 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric 101 lei 101 lei
la 5.784,00 lei pentru anul 2006 + 1,5% pentru + 1,5% pentru
de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
la 5.784,00 lei pentru anul 2007 depãşeşte depãşeşte
3.879 lei 3.879 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric 136 lei 136 lei
pentru anul 2006 + 1% pentru + 1% pentru
peste 5.784,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce
pentru anul 2007 depãşeşte depãşeşte
5.784 lei 5.784 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie
(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni
reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din
creanta garantat, dar nu mai mult de 39 39
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri
sau notari în registrele de publicitate
a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv
radierea drepturilor reale de garanţie 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(6) Acţiunile şi cererile prevãzute de
<>Decretul-lege nr. 115/1938 pentru
unificarea dispoziţiilor privitoare la
cãrţile funciare şi de Legea cadastrului
şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996,
altele decât cererile de efectuare a
operaţiunilor de publicitate 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini
în urma cercetãrii registrelor de
transcripţiuni şi inscriptiuni şi, dupã
caz, a extraselor sau copiilor de carte
funciarã 2 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 11. - (2) Se timbreazã cu ....*) lei
cererile pentru exercitarea apelului
sau recursului impotriva urmãtoarelor
hotãrâri judecãtoreşti: ..... 4 *) 4 *)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 12. - Cererile în vederea declarãrii
recursului în anulare în cauze civile,
adresate Ministerului Justiţiei sau
Parchetului de pe lângã Curtea Suprema
de Justiţie 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Art. 13. - Toate celelalte acţiuni şi cereri
neevaluabile în bani, cu excepţia celor
scutite de plata taxei judiciare de timbru
potrivit legii 8 8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. <>ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã, republicatã────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,
PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA
TAXELOR DE TIMBRU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NIVELURILE NIVELURILE
AJUSTATE APLICABILE
Extras din norma juridicã PENTRU ANUL ÎN ANUL FISCAL
2006 2007
Taxa, în lei Taxa, în lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Autentificarea actelor între vii, X X
translative ale dreptului de
proprietate şi ale altor drepturi
reale ce au ca obiect bunuri imobile,
inclusiv actele ce au ca obiect
constituirea ca aport la capitalul
social al dreptului de proprietate sau
al altui drept real asupra bunurilor
imobile se taxeaza la valoarea
stabilitã potrivit art. 4 alin. (1),
dupã cum urmeazã:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) pana la 14.518,00 lei - plafon valoric 3% dar nu X
inclusiv ptr. anul 2006 mai puţin
pana la 14.518,00 lei - plafon valoric de 29 lei
inclusiv ptr. anul 2007
─────────────────────────────────────────────────────────────
b) de la 14.518 lei - plafon valoric 437 lei + 2%
la 29.149 lei ptr. anul 2006 pentru suma
de la 14.518 lei - plafon valoric ce depãşeşte
la 29.149 lei ptr. anul 2007 14.518 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────
c) de la 29.149 lei - plafon valoric 728 lei +
la 58.185 lei ptr. anul 2006 1,5% pentru
de la 29.149 lei - plafon valoric suma ce
la 58.185 lei ptr. anul 2007 depãşeşte
29.149 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────
d) de la 58.185 lei - plafon valoric 1.164 lei +
la 291.036 lei ptr. anul 2006 1% pentru suma
de la 58.185 lei - plafon valoric ce depãşeşte
la 291.036 lei ptr. anul 2007 58.185 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────
e) de la 291.036 lei - plafon valoric 3.492 lei +
la 582.185 lei ptr. anul 2006 0,75% pentru
de la 291.036 lei - plafon valoric suma ce
la 582.185 lei ptr. anul 2007 depãşeşte
291.036 lei
─────────────────────────────────────────────────────────────
f) peste 582.185 lei - plafon valoric 5.677 lei +
ptr. anul 2006 0,5% pentru
peste 582.185 lei - plafon valoric suma ce
ptr. anul 2007 depãşeşte
582.185 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Autentificarea testamentelor 9 X
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Autentificarea actelor de partaj 29 X
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Autentificarea actelor de lotizare 9 X
(parcelare)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Autentificarea actelor de garanţie,
inclusiv a contractelor de ipoteca 12 x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Autentificarea contractelor de comodat
şi închiriere de bunuri > 0,5 % din
valoarea bunurilor declarate de pãrţi
sau, dupã caz, din cuantumul chiriei
declarate de pãrţi, dar nu mai puţin 15 *) x
de ......... *) lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Autentificarea procurilor 6 x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Autentificarea oricãror alte acte al
cãror obiect este evaluabil în bani,
necuprinse la pct. 1-8 > 0,5 % din 15 *) x
valoarea declarata de pãrţi, dar
nu mai puţin de ....... *) lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Autentificarea actelor constitutive ale 29 x
societãţilor comerciale, precum şi a
actelor de modificare a acestora
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Autentificarea actelor constitutive ale 12 x
societãţilor agricole, precum şi a
actelor de modificare a acestora
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Autentificarea actelor de constituire 12 x
şi a statutelor asociaţiilor fãrã scop
patrimonial şi ale fundaţiilor,
inclusiv a actelor de modificare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Autentificarea oricãror alte acte al 2 x
cãror obiect este neevaluabil în bani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Întocmirea actelor de protest al 29 x
cambiilor, cecurilor şi al altor
titluri la ordin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 6 x
nelor de semnatura şi a sigiliilor,
dare de data certa, certificarea unor
fapte, pentru fiecare act
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile 2 x
prezentate de pãrţi sau din arhiva
notarului public, pentru fiecare copie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Legalizarea traducerii de cãtre notarul 3 x
public autorizat sau legalizarea
semnãturii traducatorului, pentru
fiecare exemplar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi 2 x
documentelor pe timp de un an sau
fracţiune de un an, pentru fiecare
exemplar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Eliberari de duplicate de pe actele 3 x
notariale şi reconstituiri de acte
originale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Taxa asupra succesiunilor, dupã
valoarea acestora, se stabileşte astfel: x
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) pana la 5.784,00 lei - plafon valoric 3% dar nu mai X
ptr. anul 2006 puţin de
pana la 5.784,00 lei - plafon valoric 6 lei pentru
ptr. anul 2007 fiecare
moştenitor
──────────────────────────────────────────────────────────────
b) de la 5.784,01 lei - plafon valoric 175 lei + 2%
la 29.149,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma
de la 5.784,01 lei - plafon valoric ce depãşeşte
la 29.149,00 lei ptr. anul 2007 5.784 lei
──────────────────────────────────────────────────────────────
c) de la 29.149,01 lei - plafon valoric 641 lei + 1%
la 58.185,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma
de la 29.149,01 lei - plafon valoric ce depãşeşte
la 58.185,00 lei ptr. anul 2007 29.149 lei
──────────────────────────────────────────────────────────────
d) peste 58.185,00 lei - plafon valoric 932 lei +
ptr. anul 2006 0,5% pentru
peste 58.185,00 lei - plafon valoric suma ce
ptr. anul 2007 depãşeşte
58.185 lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Efectuarea oricãror alte acte notariale 2 x
necuprinse la pct. 11-18, pentru
fiecare act
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Potrivit prevederilor <>art. VI pct. 9 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe cale de consecinta pentru anul 2007 nu sunt prevãzute niveluri ale taxelor respective.


IV. <>LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru *1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NIVELURILE NIVELURILE
AJUSTATE AJUSTATE
Extras din norma juridicã PENTRU ANUL PENTRU ANUL
2006 2007
Taxa, în lei Taxa, în lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. CAPITOLUL I
crt. taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele
eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângã Inalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte
servicii prestate de unele instituţii publice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Eliberarea de cãtre organele adminis-
tratiei publice centrale şi locale, de
alte autoritãţi publice, precum şi de
instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept sa
certifice anumite situaţii de fapt, a 1 1
certificatelor, adeverintelor şi a
oricãror alte înscrisuri prin care se
atesta un fapt sau o situaţie, cu
excepţia acelor acte pentru care se
plãteşte o alta taxa extrajudiciara de
timbru mai mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Eliberarea certificatului de producãtor > Punct abrogat prin art. 80 lit. j)
din <>Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Eliberarea certificatelor de proprietate X X
asupra animalelor, pe cap de animal:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pentru animale sub 2 ani 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pentru animale peste 2 ani 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Certificarea (transcrierea) transmisi-
unii proprietãţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pentru animale sub 2 ani 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pentru animale peste 2 ani 3 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Eliberarea certificatelor de
atestare fiscalã 4 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 1 1
medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor
de cazier judiciar 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de
stare civilã a schimbãrii numelui şi a 11 11
sexului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de
stare civilã a desfacerii cãsãtoriei 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Transcrierea, la cerere, în registrele
de stare civilã romane, a actelor de 1 1
stare civilã întocmite de autoritãţile
strãine
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioara,
la cerere, a actelor de stare civilã 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Eliberarea altor certificate de stare
civilã în locul celor pierdute, sustrase, 1 1
distruse sau deteriorate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL II
x taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea mentiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea
permiselor de vanatoare şi de pescuit
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Acte de identitate: X X
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) eliberarea sau preschimbarea cãrţilor 1 1
de identitate (inclusiv a celor
provizorii) şi a buletinelor de identi-
tate pentru cetãţenii romani,
eliberarea carnetelor de identitate,
precum şi eliberarea sau prelungirea
valabilitãţii legitimatiilor provizorii
pentru cetãţenii strãini şi persoanele
fãrã cetãţenie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) înscrierea mentiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) viza anuala a carnetelor de identitate
ale cetãţenilor strãini şi ale 4 4
persoanelor fãrã cetãţenie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) eliberarea unor noi cãrţi, buletine,
carnete de identitate şi legitimatii 4 4
provizorii în locul celor pierdute,
furate sau deteriorate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Înregistrarea cererilor persoanelor
fizice şi juridice privind furnizarea 1 1
unor date din Registrul permanent de
evidenta a populaţiei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor
de vanatoare 2 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor
de pescuit 1 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL III
x taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule în vederea
obţinerii permiselor de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de
conducatori de autovehicule:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule din 3 3
subcategoria A1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule din 4 4
categoria A
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule 5 5
aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile B, B1, B+E
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule 10 10
aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile C1, D1, Tr
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule 12 12
aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,
Tb, Tv
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) obţinerea permisului de conducere
valabil pentru autovehicule din 15 15
categoriile C+E, D+E
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele prevãzute la pct. 1
care nu au absolvit o şcoala de corespunzãtor fiecãrei categorii
conducatori de autovehicule, cu şi subcategorii de autovehicule
excepţia celor prevãzute la pct. 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor prevãzute la pct. 1
cãrora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse
în permisul anulat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele prevãzute la pct. 1,
care au fost respinse de trei ori la ori, dupã caz, la pct. 2 sau 3
examenul pentru obţinerea aceleiaşi
categorii a permisului de conducere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL IV
x taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. taxe de înmatriculare permanenta sau temporarã a autovehiculelor şi
remorcilor:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) autovehicule şi remorci cu masa totalã
maxima autorizata de pana la 26 26
750 kg inclusiv
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) autovehicule şi remorci cu masa totalã
maxima autorizata cuprinsã 52 52
între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg
inclusiv
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) autovehicule şi remorci cu masa totalã
maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 104 104
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. taxe de autorizare provizorie a
circulaţiei autovehiculelor şi 7 7
remorcilor neinmatriculate permanent
sau temporar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. taxe de autorizare a circulaţiei pentru
probe a autovehiculelor şi remorcilor 296 296
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL V
taxe pentru eliberarea titlurilor 11 lei/
x de proprietate asupra terenurilor hectar sau
dobândite în baza Legii fondului fracţiune de
funciar nr. 18/1991 *2) hectar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a
prestãrii de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.
*2) Potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004
privind unele mãsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobatã prin Legea
nr. 34/2005, în scopul finalizarii eliberãrii titlurilor de proprietate,
de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit,
astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevãzute la capitolul V din
anexa la <>Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificãrile ulterioare, nu se mai datoreazã.


--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016