Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.442 din 18 noiembrie 2009  privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.442 din 18 noiembrie 2009 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 23 decembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.442 din 18 noiembrie 2009
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 23 decembrie 2009

În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se înfiinţeazã Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, persoanã juridicã de drept public românã, în coordonarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumitã în continuare minister coordonator, prin desfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, ca urmare a comasãrii prin fuziune.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea.
ART. 2
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 3
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul protecţiei mediului.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are, în principal, ca obiect de activitate:
a) efectuarea de cercetãri fundamentale şi aplicative, dezvoltarea tehnologicã, participarea la elaborarea de studii, sinteze şi prognoze pentru programe naţionale şi strategii naţionale în domeniul protecţiei mediului, întocmirea referatelor tehnice necesare promovãrii proiectelor finanţate de Fondul pentru mediu, activitãţi de utilitate publicã, proiectarea tehnologicã în domeniul protecţiei mediului şi hidroedilitar, normative tehnice şi economice de interes public şi naţional care privesc domeniul protecţiei mediului, coordonarea ştiinţificã a reţelei naţionale de supraveghere a mediului, îndrumarea tehnicã şi instruirea personalului agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului, perfecţionarea profesionalã în domeniul mediului;
b) efectuarea de cercetãri fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologicã în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionãrii resurselor vii din Marea Neagrã şi din alte zone oceanice, pentru a rãspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economicã exclusivã la Marea Neagrã, inclusiv celor impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale din domeniul sãu de activitate. Institutul este operatorul tehnic al reţelei naţionale de monitoring fizic, chimic şi biologic al apelor marine costiere şi de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat sã propunã Ministerului Mediului reglementãri în domeniul sãu de activitate;
c) efectuarea de cercetãri fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunãrii" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversitãţii şi pentru dezvoltare durabilã.
ART. 4
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului are în structura sa urmãtoarele subunitãţi fãrã personalitate juridicã:
a) Institutul Naţional "Delta Dunãrii";
b) Institutul Naţional pentru Ingineria Mediului;
c) Institutul Naţional "Grigore Antipa".
ART. 5
(1) Structura organizatoricã a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Numãrul maxim de posturi pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este de 418.
ART. 6
(1) Personalul institutelor desfiinţate se preia de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi va fi încadrat în limita posturilor prevãzute la art. 5, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul acestuia.
(2) Încetarea raporturilor de muncã ale personalului prevãzut la alin. (1) se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile personalului încadrat cu contract individual de muncã şi a prevederilor legale privind protecţia socialã, pe baza criteriilor stabilite între conducerea ministerului coordonator şi reprezentanţii salariaţilor sau, dupã caz, ai sindicatelor, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) În situaţia în care conducerea ministerului coordonator nu poate stabili, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor sau, dupã caz, ai sindicatelor, criteriile prevãzute la alin. (2), încetarea raporturilor de muncã ale personalului încadrat cu contract individual de muncã se face pe baza criteriilor minimale prevãzute la <>art. 6 alin. (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional.
ART. 7
(1) Patrimoniul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Mediului este constituit prin însumarea patrimoniilor institutelor desfiinţate, conform evidenţelor contabile la data de 30 iunie 2009, urmând a fi reevaluat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Patrimoniul constituit potrivit alin. (1) se preia de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, în termen de 10 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri.
ART. 8
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi va fi ţinut de toate obligaţiile legale sau contractuale ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului se subrogã în contractele şi angajamentele în care sunt pãrţi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 9
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este finanţat din venituri proprii şi este sprijinit financiar de la bugetul de stat, pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente, instalaţii, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente şi instalaţii de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului.
ART. 10
Pânã la obţinerea de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a atestãrilor şi acreditãrilor prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acesta poate desfãşura activitãţile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului în baza acreditãrilor şi atestãrilor celor 3 institute absorbite.
ART. 11
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului este prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 12
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 13
În termen de 10 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri se abrogã:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 620/2008 pentru aprobarea <>Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului ICIM Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 18 iunie 2008;
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 686/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 409/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul mediului, interimar,
Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, interimar,
Cãtãlin Ovidiu Baba,
secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.442.


ANEXA 1MINISTERUL MEDIULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


STRUCTURA ORGANIZATORICÃ


┌──────────────────────────┐
│CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│
└───────────┬──────────────┘┌──────────────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────────────────┐
│COMITETUL DIRECTOR├───────┤DIRECTOR GENERAL├──────┤CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│
└──────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────────┘


┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐
│ │ │
│ │ │
┌────────┴──────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐
│INSTITUTUL NAŢIONAL│ │INSTITUTUL NAŢIONAL│ │INSTITUTUL NAŢIONAL│
│ "DELTA DUNÃRII" │ │ PENTRU INGINERIA │ │ "GRIGORE ANTIPA" │
└───────────────────┘ │ MEDIULUI │ └───────────────────┘
└───────────────────┘


┌─────────────────────────────┐
│Numãrul total de posturi: 418│
└─────────────────────────────┘
ANEXA 2


REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare institut naţional, este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul protecţiei mediului, gospodãririi apelor, ecologiei şi dezvoltãrii durabile.
ART. 2
Institutul naţional contribuie la fundamentarea ştiinţificã a strategiilor privind protecţia mediului, calitãţii apelor, oferã suport ştiinţific pentru stabilirea şi dezvoltarea reţelei europene de arii naturale protejate Natura 2000 în România şi asigurã realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activitãţi de cercetare-dezvoltare şi cercetãri fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologicã, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, gestionãrii resurselor vii din Marea Neagrã, ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional.
(2) În domeniul ingineriei mediului principalele activitãţi sunt:
1. activitãţi de cercetare-dezvoltare:
1.1 în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare:
1.1.1 cercetare avansatã privitoare la dezvoltarea durabilã şi protecţia mediului înconjurãtor - apã, aer, biodiversitate (cod CAEN 7219);
1.1.2 cercetare fundamentalã pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodãririi apelor (cod CAEN 7219);
1.1.3 cercetare aplicativã privind retehnologizarea, elaborarea de studii şi cercetãri fundamentale şi aplicative în vederea retehnologizãrii şi modernizãrii entitãţilor economice pentru asigurarea calitãţii factorilor de mediu (coduri CAEN 7219, 7490);
1.1.4 dezvoltare tehnologicã în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologicã, fundamentarea ştiinţificã a proiectelor de reconstrucţie ecologicã (cod CAEN 7490);
1.1.5 cercetare aplicativã cu caracter precompetitiv în domeniul evaluãrii şi reducerii impactului antropic (cod CAEN 7490);
1.1.6 realizarea de modele experimentale, standuri şi staţiipilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetãri aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecţia mediului (cod CAEN 7219);
1.1.7 studii privind schimbãrile globale, în special cele climatice, şi impactul acestora asupra mediului înconjurãtor (cod CAEN 7219);
1.1.8 fundamentarea ştiinţificã necesarã elaborãrii de strategii, studii de diagnozã şi prognozã, planuri de management în domeniul mediului (coduri CAEN 7021, 7010, 8411);
1.2 alte activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
1.2.1 studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluãri de risc, documentaţii necesare obţinerii actelor de reglementare (cod CAEN 7490);
1.2.2 dezvoltarea Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a utilizãrii tehnicilor de teledetecţie (cod CAEN 7490);
1.2.3 fundamentarea ştiinţificã necesarã elaborãrii strategiilor de conservare a biodiversitãţii şi de valorificare durabilã a resurselor naturale (cod CAEN 7490);
1.2.4 contribuţia la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodãrire a apelor (cod CAEN 7490);
1.2.5 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativã şi calitativã a resurselor de apã, apãrarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltãrii durabile a societãţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu (coduri CAEN 7219,7490);
1.2.6 activitatea de cercetare-dezvoltare se desfãşoarã pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structuratã pe urmãtoarele direcţii principale:
1.2.6.1 cercetãri privitoare la starea şi evoluţia calitãţii mediului:
1.2.6.1.1 cercetãri privind monitorizarea calitãţii factorilor de mediu (apã, aer, sol, radioactivitate şi altele asemenea, coduri CAEN 7219, 7490,7120);
1.2.6.1.2 evaluarea impactului activitãţilor antropice asupra calitãţii factorilor de mediu (cod CAEN 7219);
1.2.6.1.2.1 poluarea atmosferei (efectul de serã, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon şi altele asemenea, cod CAEN 7219);
1.2.6.1.2.2 poluarea surselor de apã (cod CAEN 7219);
1.2.6.1.2.3 acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme (cod CAEN 7219);
1.2.6.1.2.4 zgomotul şi vibraţiile (cod CAEN 7219);
1.2.6.2 modelarea matematicã şi fizicã a fenomenelor de transport, transfer şi de transformare a substanţelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predicţiei evoluţiei calitãţii componentelor de mediu (cod CAEN 7219);
1.2.6.3 modelarea fizicã a proceselor antropice şi naturale (cod CAEN 7219);
1.2.6.4 elaborarea, îmbunãtãţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afecteazã calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);
1.2.6.4.1 dezvoltarea cunoştinţelor şi metodelor pentru monitorizarea integratã a componentelor mediului (coduri CAEN 7219, 7490);
1.2.6.4.2 elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stãrii de calitate a componentelor mediului (coduri CAEN 7219, 7490);
1.2.6.4.3 fundamentarea ştiinţificã a proiectãrii reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stãrii de calitate a componentelor mediului (cod CAEN 7219);
1.2.6.5 elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluãrii componentelor de mediu (cod CAEN 7490);
1.2.6.6 realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparaturã pentru investigarea componentelor de mediu (cod CAEN 7490);
1.2.6.7 studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia privind, în principal:
1.2.6.7.1 înlãturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc. (cod CAEN 7490);
1.2.6.7.2 optimizarea fluxurilor informaţionale pentru uşurarea luãrii deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite (cod CAEN 7490);
1.2.6.7.3 prevenirea poluãrii accidentale (cod CAEN 7490);
1.2.6.8 evaluarea stãrii de siguranţã a lucrãrilor hidrotehnice şi a altor tipuri de lucrãri (coduri CAEN 7219, 7490, 7120);
1.2.6.9 metode de analizã a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţã a produselor (cod CAEN 7120);
1.2.6.10 metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologicã (cod CAEN 7490);
1.2.6.11 metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor (cod CAEN 7490);
1.2.6.12 opţiuni socioeconomice pentru dezvoltare durabilã, respectiv:
1.2.6.12.1 managementul durabil al mediului (coduri CAEN 6910,7410);
1.2.6.12.2 fundamentarea ştiinţificã a actelor legislative şi a normativelor care reglementeazã protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410);
1.2.6.12.3 economia mediului (cod CAEN 7410);
1.2.7 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativã şi calitativã a resurselor de apã, apãrarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltãrii durabile a societãţii şi în acord cu strategia şi politicile din domeniul apelor (coduri CAEN 7219, 7490);
1.2.8 organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestãri ştiinţifice cu caracter intern, naţional şi internaţional în domeniul sãu de activitate (coduri CAEN 7219, 7490);
1.2.9 participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestãri ştiinţifice în domeniul propriu de activitate (cod CAEN 7219);
1.3 pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelornucleu:
1.3.1 fundamentarea ştiinţificã a proiectelor de acte normative care reglementeazã protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410);
1.3.2 elaborarea de documente necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor (cod CAEN 7120);
1.3.3 cercetãri şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale, pe probleme de mediu, la care România este parte (coduri CAEN 7219, 6910,7410);
1.4 în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:
1.4.1 elaborarea de standarde şi norme (coduri CAEN 7490, 7120);
1.4.2 studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunitãţii Europene în domeniul protecţiei mediului (coduri CAEN 6910,7410);
2. activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare, desfãşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, dupã caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
2.1 participarea la elaborarea strategiei domeniului;
2.2 formarea şi specializarea profesionalã prin:
2.2.1 colaborarea împreunã cu autoritatea centralã de protecţie a mediului la organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale sub patronajul ministerului coordonator (cod CAEN 7219);
2.2.2 activitatea de formare continuã şi de specializare profesionalã în domeniul protecţiei mediului, gospodãririi apelor şi dezvoltãrii durabile (cod CAEN 8559);
2.2.3 organizarea de cursuri intensive de specializare şi cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului naţional pentru personalul propriu (personal sau detaşat), precum şi pentru orice alţi participanţi din ţarã şi din strãinãtate (cod CAEN 8559);
2.2.4 cooperarea şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unitãţi de învãţãmânt acreditate în acest scop (cod CAEN 8559);
2.2.5 organizarea de activitãţi de doctorat, în condiţiile legii (cod CAEN 8559);
2.3 consultanţã şi asistenţã tehnicã pentru:
2.3.1 furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 7490);
2.3.2 activitãţi de utilitate publicã (coduri CAEN 7220, 7490, 7120);
2.3.3 expertizare şi contraexpertizare (cod CAEN 7120);
2.3.4 proiectare tehnologicã şi proiectare de produse speciale (cod CAEN 7490);
2.3.5 testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologãrii (coduri CAEN 7219, 7490);
2.3.6 proiectare tehnologicã în domeniul calitãţii apelor, aerului, radioactivitãţii, al staţiilor de tratare a apei, de alimentare, al staţiilor de epurare a apelor uzate, al staţiilor de tratare a deşeurilor, al amenajãrilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologicã în domeniul hidroedilitar şi al facilitãţilor pentru deşeuri (cod CAEN 7490);
2.3.7 colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizãrii surselor de poluare (emisii, imisii, cod CAEN 7490);
2.3.8 colaborãri cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfãşurarea în comun a unor cercetãri în domeniul sãu de activitate (cod CAEN 7219);
2.3.9 derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor (coduri CAEN 7219, 7490);
2.3.10 procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autoritãţilor de gospodãrire a apelor, în condiţiile legii (coduri CAEN 7490, 7210);
2.3.11 activitãţile de intercalibrare şi validare a datelor (cod CAEN 7210);
2.3.12 elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionãrii de cãtre autoritãţile de protecţia mediului de aparaturã, echipamente şi instalaţii specifice pentru activitãţile de monitorizare a stãrii mediului (cod CAEN 7020);
2.3.13 activitatea comisiilor de licitaţie şi recepţie tehnicã, organizate pentru achiziţionarea de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stãrii mediului (cod CAEN 7021);
2.3.14 activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparaturã din domeniu (cod CAEN 7490);
2.3.15 procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodãririi apelor cu cea a Uniunii Europene (coduri CAEN 6910,7410, 7490);
2.3.16 aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodãririi apelor (cod CAEN 7410);
2.3.17 gestionarea şi dezvoltarea inventarelor surselor şi emisiilor de poluanţi (cod CAEN 7490);
2.4 editarea şi tipãrirea publicaţiilor de specialitate:
2.4.1 revista "Mediul înconjurãtor" (cod CAEN 5814);
2.4.2 studii, rapoarte, sinteze, buletine de informare ştiinţificã şi tehnicã şi alte publicaţii în domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului (coduri CAEN 5811, 5812, 5819);
2.4.3 alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislaţiei de profil şi de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din convenţii internaţionale (coduri CAEN 7219, 7490);
2.4.4 participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;
2.4.5 cercetãri multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale ale Comunitãţii Europene (coduri CAEN 7219, 7490);
2.4.6 colaborãri cu organisme internaţionale implicate în activitãţi legate de conservarea şi protecţia mediului (cod CAEN 7490);
2.5 prestãri de servicii:
2.5.1 asigurarea acţiunilor operaţionale în domeniu:
2.5.1.1 cercetãri privind agregarea şi prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informaţiilor necesare privind starea mediului în România (cod CAEN 6203);
2.5.1.2 studii privind modernizarea şi exploatarea componentelor sistemului informaţional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimicã (cod CAEN 6203);
2.5.1.3 acordarea de asistenţã tehnicã şi ştiinţificã la solicitarea ministerului coordonator (cod CAEN 7490);
2.5.1.4 analize, evaluãri şi expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului (cod CAEN 7210);
2.5.1.5 analize, evaluãri şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului (coduri CAEN 7490, 7210);
2.5.1.6 Institutul este laborator naţional de referinţã pentru domeniul "Ape" şi are urmãtoarele atribuţii operaţionale:
2.5.1.6.1 este Laborator naţional de referinţã în cadrul Reţelei internaţionale din bazinul hidrografic Dunãrea şi Centrul naţional informatic al acestei reţele;
2.5.1.6.2 este unitate de expertizã în cadrul Centrului Internaţional de Alarmare pentru Poluãri Accidentale din România;
2.5.2 la solicitarea ministerului coordonator, elaboreazã şi propune spre aprobare acestuia norme şi metodologii a cãror aplicare urmãreşte creşterea capacitãţii agenţiilor de protecţie a mediului pentru:
2.5.2.1 organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizãrii integrate a mediului (coduri CAEN 7021, 7219, 7220, 7490, 7120):
2.5.2.2 eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219);
2.5.2.3 implementarea procedurilor necesare în vederea acreditãrii laboratoarelor şi aplicarea practicã a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 6910);
2.5.2.4 asigurarea specialiştilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnicã şi metodologicã, organizat de autoritatea centralã pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului şi în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale ANAR (cod CAEN 8559);
2.6 participarea la realizarea transferului tehnologic prin:
2.6.1 activitãţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul protecţiei mediului şi al gospodãririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cod CAEN 7430);
2.6.2 participarea la programe internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodãrirea apelor (coduri CAEN 7219, 7490);
2.6.3 valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodãririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
2.7 activitãţi de producţie în vederea susţinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetãrilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii de profil (cod CAEN 7430);
2.8 activitãţi de comerţ interior şi activitãţi de import-export aferente obiectului sãu de activitate (cod CAEN 7219).
(3) În domeniul de activitate al protecţiei marine, principalele activitãţi sunt:
1. activitãţi de cercetare-dezvoltare:
1.1. activitãţi de cercetare-dezvoltare desfãşurate în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, al programului-nucleu, al planurilor sectoriale şi al cooperãrii internaţionale de domeniu:
1.1.1. aprofundarea cunoaşterii interacţiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.2. cunoaşterea proceselor de bazã în evoluţia sistemului climatic/hidrologic, în special la interfaţa uscat-mareatmosferã (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.3. cunoaşterea proceselor morfodinamice ale litoralului, reabilitarea şi protecţia prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva eroziunii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);
1.1.4. aprofundarea cunoaşterii structurii, funcţionãrii şi productivitãţii ecosistemului marin/paramarin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);
1.1.5. evaluarea şi supravegherea evoluţiei biodiversitãţii în zona costierã şi a lacurilor litorale (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);
1.1.6. evaluarea şi prognozarea resurselor marine vii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710);
1.1.7. modelarea proceselor de bazã în funcţionarea ecosistemului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.8. evaluarea modificãrilor mediului sub influenţa factorilor antropici şi impactul acestor manifestãri asupra resurselor naturale şi a biodiversitãţii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.9. evaluarea impactului activitãţilor antropice asupra calitãţii factorilor de mediu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.10. renaturarea şi reabilitarea habitatelor marine şi paramarine modificate prin intervenţii antropice inadecvate (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.11. redresarea ecologicã a populaţiilor unor organisme marine aflate în declin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.12. evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea acestuia;
1.1.13. perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor de protecţie a habitatelor marine în situaţii de urgenţã (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.14. elaborarea biotehnologiilor de acvaculturã în mediul marin şi dulcicol, desfãşurarea activitãţilor la nivel de pilot (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.15. elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de pescuit, de valorificare şi industrializare a resurselor marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.16. cercetãri halieutice integrate desfãşurate în zona economicã exclusivã a României sau în alte zone marine de interes (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.17. dezvoltarea şi diversificarea utilizãrii Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a tehnicilor de teledetecţie în sfera cercetãrii marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.18. fundamentarea ştiinţificã a procesului de gestionare integratã a zonei costiere, în raport cu cerinţele dezvoltãrii sale durabile (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.19. fundamentarea ştiinţificã a actelor legislative şi normative care reglementeazã protecţia mediului marin, gestionarea resurselor marine vii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.20. implementarea convenţiilor/acordurilor internaţionale la Marea Neagrã în care România este parte semnatarã, susţinerea procesului prin studii şi cercetãri de domeniu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.21. fundamentarea şi asigurarea sprijinului ştiinţific al procesului de aliniere a legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene în domeniul gestionãrii mediului marin şi al zonei costiere (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.1.22. implementarea actelor normative ale Uniunii Europene aplicabile mediului marin;
1.2. activitãţi de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ:
1.2.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor mãsurãtorilor in situ şi în laborator (cod UNESCO 2510);
1.2.2. elaborarea, îmbunãtãţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde în domeniul cunoaşterii/monitorizãrii şi supravegherii calitãţii mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.2.3. elaborarea de studii şi cercetãri în domeniul sãu de activitate, la solicitarea unor operatori economici (cod UNESCO 2510);
1.2.4. proiectarea, experimentarea şi producerea de echipamente de cercetare în domeniul sãu de activitate (cod UNESCO 2510);
1.2.5. elaborarea bazelor de date oceanografice proprii şi asigurarea fluxului informaţional pentru optimizarea deciziei în situaţii de mediu cu caracter deosebit (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.2.6. elaborarea planurilor strategice de acţiune sectoriale privind conservarea, protecţia şi exploatarea mediului marin şi a componentelor sale sistemice (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.2.7. elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
1.2.8. elaborarea documentaţiilor aferente îndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţii/acorduri internaţionale în sfera de activitate;
2. activitãţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare:
2.1. coordonarea, expertiza şi consultanţa ştiinţificã pentru activitãţi de cercetare în domeniul marin (desfãşurate de alte instituţii de cercetare, persoane juridice sau fizice) (coduri CAEN 7411, 7511);
2.2. colaborarea şi reprezentarea ştiinţificã naţionalã în relaţiile cu toate organismele/organizaţiile internaţionale implicate în cunoaşterea, protecţia şi exploatarea mediului marin, structuri faţã de care România are calitatea de membru (cod CAEN 7511, cod UNESCO 2510);
2.3. colaborarea cu instituţii şi persoane juridice din strãinãtate pentru desfãşurarea în comun de cercetãri în domeniu, pe bazã de programe informaţionale, bilaterale sau alte forme de conlucrare (cod UNESCO 2510);
2.4. asistenţã tehnicã, expertizã de specialitate, studii de impact şi bilanţ de mediu, evaluãri de risc, alte categorii de expertize în domeniu, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a unor instituţii din ţarã şi din strãinãtate (cod CAEN 7310);
2.5. participarea la consorţii pentru realizarea în comun cu alte instituţii/organizaţii de specialitate din ţarã şi din strãinãtate de aparaturã şi echipamente necesare dotãrii în domeniul propriu de activitate (cod UNESCO 2510);
2.6. participarea, inclusiv coordonarea, la activitatea unor structuri de cooperare pe plan naţional sau internaţional în domeniul cercetãrii marine, dezvoltãrii regionale sau euroregionale (cod UNESCO 2510);
2.7. desfãşurarea de activitãţi de secretariat tehnic în cadrul unor organisme/organizaţii naţionale sau internaţionale de domeniu (cod UNESCO 2510);
2.8. asigurarea reprezentãrii ştiinţifice a României în domeniul cercetãrii marine şi costiere, în organismele/ organizaţiile internaţionale, pe lângã structurile funcţionale ale convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România este parte semnatarã (cod UNESCO 2510);
2.9. asigurarea funcţionãrii pe lângã institutul naţional, cu sprijin logistic şi cu specialişti, a unor puncte focale şi centre de activitate operaţionalã în cadrul unor programe regionale şi internaţionale de cercetare şi protecţie a mediului marin/costier (cod UNESCO 2510);
2.10. colaborarea cu instituţiile academice, cu societãţile ştiinţifice de profil din ţarã şi de peste hotare (cod UNESCO 2510);
2.11. colaborarea cu instituţiile de învãţãmânt superior şi cu instituţiile muzeale din ţarã şi din strãinãtate în domeniul schimbului sau furnizãrii de colecţii didactice sau muzeale şi a altor categorii de exponate destinate promovãrii interesului public faţã de mediul marin (cod UNESCO 2510);
2.12. organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicãri, mese rotunde/ateliere de lucru şi alte categorii de manifestãri ştiinţifice în domeniul propriu de activitate, cu caracter naţional, regional sau internaţional (cod UNESCO 2510);
2.13. manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase, a deşeurilor chimice şi a precursorilor (coduri CAEN 6311, 6312);
3. activitãţi operaţionale în domeniu:
3.1. susţinerea operaţionalã a sistemului naţional de monitoring integrat fizic, chimic şi biologic;
3.2. acordarea de asistenţã şi consultanţã ştiinţificã pentru elaborarea strategiei naţionale privind mediul marin şi costier (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
3.3. acordarea de asistenţã şi consultanţã ştiinţificã pentru implementarea cerinţelor Uniunii Europene în domeniul mediului marin şi costier, în aplicarea pe plan naţional a prevederilor convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România se constituie ţarã semnatarã (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
3.4. acordarea de asistenţã şi consultanţã ştiinţificã, de expertizã şi contraexpertizã în domeniul mediului marin şi costier, la solicitarea instituţiilor din teritoriu ale ministerului coordonator, a altor instituţii ale autoritãţilor locale, a operatorilor economici cu interese în zona economicã exclusivã şi în zona costierã (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510);
3.5. organizarea, funcţionarea şi perfecţionarea monitorizãrii integrate a mediului marin, dezvoltarea cooperãrilor pe plan naţional în domeniu (cod CAEN 7310);
3.6. funcţionarea laboratorului de mãsurãri şi analize fizicochimice acreditat conform cerinţelor Uniunii Europene, asigurarea prin acesta de asistenţã şi expertizã în domeniu, la cerere (cod CAEN 7310);
3.7. înfiinţarea şi asigurarea operaţionalã a Centrului naţional de date oceanografice şi de mediu (cod UNESCO 2510);
3.8. înfiinţarea şi asigurarea operaţionalã a Centrului naţional de biodiversitate marinã (cod UNESCO 2510);
3.9. înfiinţarea şi asigurarea operaţionalã a Centrului-pilot de acvaculturã marinã (cod UNESCO 2510);
3.10. asigurarea schimbului de date şi informaţii pe plan naţional şi internaţional privind mediul marin şi costier, prin funcţionarea în cadrul institutului naţional a Centrului regional de activitate pentru pescuit marin (cod UNESCO 2510);
3.11. asigurarea custodiei Rezervaţiei marine 2 Mai-Vama Veche (cod UNESCO 2510);
3.12. asigurarea participãrii la activitãţile reţelei naţionale informatice pentru cercetare (RNC) şi furnizarea serviciilor de internet în cadrul acesteia;
3.13. informarea publicã;
4. activitãţi de formare şi specializare profesionalã:
4.1. formarea şi perfecţionarea personalului de cercetare-dezvoltare propriu, prin susţinerea specializãrilor postuniversitare în ţarã şi în strãinãtate;
4.2. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în domeniul de activitate al institutului naţional, în managementul cercetãrii ştiinţifice, prin susţinerea specializãrilor postuniversitare în ţarã şi în strãinãtate;
4.3. susţinerea şi asigurarea funcţionãrii Centrului de formare-perfecţionare pentru meserii de mediu, a Centrului de formare-perfecţionare a lucrãtorilor din pescãria marinã, centre acreditate şi funcţionale în cadrul institutului naţional (cod CAEN 7411);
4.4. colaborarea cu instituţiile de învãţãmânt superior, preuniversitar şi cu organizaţiile nonguvernamentale în cadrul programelor de educaţie ecologicã (cod UNESCO 2510);
4.5. colaborarea cu instituţiile de învãţãmânt superior cu preocupãri formative în domeniul cunoaşterii, protecţiei, explorãrii-exploatãrii mediului marin şi costier, prin asigurarea asistenţei de specialitate în procesul formativ, asigurarea de facilitãţi pentru lucrãri de laborator şi practici tematice estivale (cod UNESCO 2510);
4.6. elaborarea şi supunerea spre aprobare ministerului coordonator de norme metodologice privind:
a) acţiuni de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului marin (cod CAEN 731);
b) procedurile de acreditare a laboratoarelor proprii şi de aplicare a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 7411);
5. activitãţi de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate:
5.1. periodicul "Cercetãri marine - Recherches marines" (cod CAEN 2213);
5.2. studii, rapoarte, sinteze din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, cu apariţii neregulate (cod CAEN 2213);
5.3. cãrţi de specialitate, determinatoare pentru organismele marine, broşuri, materiale promoţionale privind institutul naţional şi activitatea acestuia, materiale de educaţie ecologicã sau de promovare a manifestãrilor ştiinţifice (cod CAEN 2211);
6. activitãţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, precum şi din domeniul tehnologiei marine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
7. valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8. prestãri de servicii sau activitãţi de producţie, în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituţii colaboratoare, pentru susţinerea transferului tehnologic, valorificarea cercetãrii, participarea la activitãţi expoziţionale, totul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9. activitãţi de comerţ interior şi de import/export în vederea susţinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniul sãu de activitate (cod CAEN 7311).
(4) În domeniul biosferei Delta Dunãrii, principalele activitãţi sunt:
1. activitãţi de cercetare-dezvoltare:
1.1. în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru:
1.1.1. structura, evoluţia şi funcţionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede;
1.1.2. monitorizarea biodiversitãţii şi a factorilor de mediu;
1.1.3. modelarea proceselor de bazã în funcţionarea ecosistemelor;
1.1.4. valorificarea durabilã a resurselor naturale (piscicole, vegetale, cinegetice şi peisagistice);
1.1.5. evaluarea şi propunerea de mãsuri pentru reducerea impactului antropic;
1.1.6. renaturarea şi reabilitarea ecologicã a ecosistemelor degradate prin intervenţii antropice inadecvate;
1.1.7. reconstrucţia ecologicã;
1.1.8. redresarea ecologicã a populaţiilor unor specii aflate în declin;
1.1.9. armonizarea intereselor economice şi sociale cu obiectivele de conservare a diversitãţii biologice;
1.1.10. dezvoltarea sistemului informaţional geografic şi a utilizãrii tehnicilor de teledetecţie;
1.1.11. strategii de conservare a biodiversitãţii şi de valorificare durabilã a resurselor naturale;
1.1.12. planuri de management pentru gestionarea zonelor umede şi a resurselor acvatice;
1.1.13. elaborarea de hãrţi tematice, atlase şi monografii;
1.1.14. fundamentarea ştiinţificã a proiectelor de acte normative care reglementeazã protecţia mediului;
1.1.15. cercetãri şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale pe probleme de mediu la care România a aderat;
1.1.16. studii privind schimbãri globale, în principal studiul modificãrilor climatice şi al impactului acestora asupra mediului înconjurãtor;
1.1.17. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunitãţii Europene în domeniul apelor şi protecţiei naturii;
1.2. alte activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, respectiv:
1.2.1. studii de specialitate-suport pentru elaborarea soluţiilor de renaturare, reconstrucţie ecologicã şi îmbunãtãţire a condiţiilor de mediu;
1.2.2. studii de impact şi bilanţuri de mediu;
1.2.3. proiecte de cercetare internaţionale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru florã şi faunã;
1.2.4. cercetãri aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producţie din zonele amenajate agricol, piscicol şi silvic la cerinţele protecţiei mediului;
1.2.5. testarea de pesticide, erbicide şi tehnologii;
1.2.6. colaborarea cu alte institute naţionale, instituţii academice şi cu societãţi ştiinţifice în sfera preocupãrilor privind protecţia mediului, pescuitul şi acvacultura;
1.2.7. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestãri ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul sãu de activitate;
1.3. participarea la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;
1.4. participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, prin:
1.4.1. cercetãri multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale (programele Comunitãţii Europene);
1.4.2. participarea la programe internaţionale în reţeaua ariilor protejate Natura 2000;
1.4.3. colaborãri cu organisme internaţionale implicate în activitãţi legate de conservarea şi protecţia mediului;
1.4.4. colaborãri cu persoane juridice pentru desfãşurarea în comun a unor cercetãri în domeniul sãu de activitate;
1.4.5. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestãri ştiinţifice în domeniul propriu de activitate;
2. activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare;
2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului, prin realizarea de:
2.1.1. studii şi proiecte pentru executarea lucrãrilor de reconstrucţie ecologicã şi îmbunãtãţire a condiţiilor de mediu;
2.1.2. studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru lucrãri de amenajãri piscicole, amenajãri agricole, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
2.1.3. studii şi proiecte pentru alimentãri cu apã şi canalizãri, instalaţii termice, frigorifice, de ventilaţie-climatizare şi de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori;
2.1.4. lucrãri de cadastru, geodezie şi cartografie;
2.1.5. studii topografice, geotehnice, pedologice şi hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiţii;
2.1.6. studii de fezabilitate, evaluãri de active, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru lucrãri de proiectare şi execuţie;
2.1.7. expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente;
2.2. formarea şi specializarea profesionalã, respectiv:
2.2.1. pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu;
2.2.2. pregãtire profesionalã de nivel postuniversitar şi doctorat, potrivit legii;
2.2.3. efectuarea practicii studenţeşti în specialitãţi de profil, organizarea cursurilor de informare şi perfecţionare ştiinţificã a personalului didactic de nivel general şi mediu;
2.2.4. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor biologice naturale;
2.2.5. colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cu licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologicã;
2.3. consultanţã şi asistenţã de specialitate, şi anume:
2.3.1. acordarea de asistenţã tehnicã şi consultanţã în domeniul conservãrii şi protecţiei mediului;
2.3.2. consultanţã pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitarã europeanã în domeniul mediului;
2.3.3. asistenţã ştiinţificã, expertize de specialitate şi servicii de consultanţã în domeniul de activitate;
2.3.4. asistenţã tehnicã pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii;
2.4. editarea şi tipãrirea publicaţiilor de specialitate:
2.4.1. analele ştiinţifice ale institutului;
2.4.2. buletine de informare ştiinţificã şi tehnicã;
2.4.3. studii, rapoarte, sinteze, hãrţi tematice, monografii, atlase şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate;
2.5. prestãri de servicii:
2.5.1. analize de laborator fizico-chimice (apã, soluri, produse alimentare), hidrobiologice;
2.5.2. închirierea navelor din dotarea institutului pentru: activitãţi de cercetare, de educaţie ecologicã şi ecoturism;
2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic:
2.6.1. rezultatele obţinute în activitatea de cercetaredezvoltare, şi anume: rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandãri, publicaţii, baze de date, modele, sisteme, tehnici, soft, soluţii, hãrţi tematice, vor fi utilizate conform prevederilor legale de cãtre autoritãţile publice centrale şi locale, comunitatea ştiinţificã, organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, în domeniul protecţiei mediului;
2.6.2. organizarea de sesiuni ştiinţifice şi cursuri de instruire în domeniul protecţiei mediului;
2.6.3. implementarea de tehnologii specifice de acvaculturã, agriculturã şi silviculturã în staţii-pilot;
2.7. execuţia de unicate şi serii mici, în cadrul activitãţii de microproducţie, producerea şi livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum şi în sisteme de culturã;
2.8. activitãţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului de activitate, în condiţiile legii.
(5) În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetaredezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) Institutul naţional administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã şi privatã a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Institutul naţional poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea ministerului coordonator şi a Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.
(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea şi înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În exercitarea drepturilor sale institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului de activitate.
(5) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Institutul administreazã bunurile din domeniul public al statului prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 5
(1) Institutul naţional are în structurã departamente, secţii, laboratoare, baze de cercetare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sãu de activitate.
(2) Pentru realizarea obiectului sãu de activitate institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice 3 institute naţionale, organizate ca subunitãţi fãrã personalitate juridicã.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea Consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 6
Conducerea institutului naţional este asiguratã de:
a) Consiliul de administraţie;
b) Comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 7
Orientarea şi coordonarea activitãţii de cercetaredezvoltare din institutul naţional sunt asigurate de Consiliul ştiinţific.
ART. 8
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul Consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor, secţiilor şi compartimentelor din structura institutului naţional rãspund în faţa Consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

SECŢIUNEA 1
Consiliul de administraţie

ART. 9
(1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Din Consiliul de administraţie fac parte:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele Consiliului de administraţie;
b) preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã,
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
f) un reprezentant al ministerului coordonator;
g) conducãtorii subunitãţilor fãrã personalitate juridicã din cadrul institutului naţional.
(3) Revocarea membrilor Consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 10
(1) Membrii Consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã, în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de Consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care personal ori al/a/ale cãror soţ/soţie ori rude pânã la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se aflã în relaţii comerciale directe. În acest sens, membrii Consiliului de administraţie vor completa o declaraţie pe propria rãspundere.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea secţiilor şi a compartimentelor din structura acestuia;
c) stabileşte structura organizatoricã şi numãrul maxim de posturi pentru subunitãţile din cadrul institutului naţional, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotãrâre;
d) stabileşte numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al institutului naţional, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotãrâre;
e) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
f) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
g) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea semestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
h) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
i) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
j) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 31 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
l) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
m) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
n) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din institutul naţional;
o) aprobã asocierea institutului naţional cu terţe persoane juridice în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale;
p) fundamenteazã şi prezintã ministerului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public, specifice activitãţii institutului naţional;
q) avizeazã numirile şi revocãrile conducãtorilor subunitãţilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul institutului naţional, la propunerea directorului general;
r) stabileşte indemnizaţiile membrilor sãi şi propune salariul directorului general al institutului naţional, conform prevederilor legale;
s) aprobã scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Consiliul de administraţie executã orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 12
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui ori la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor Consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa lui, de cãtre vicepreşedintele ales de membrii acestuia.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin 6 membri. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa Consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri.
ART. 15
La şedinţele Consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 16
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Remunerarea acestora se face conform prevederilor legale.
ART. 17
(1) Membrii Consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al Consiliului de administraţie şi dacã au informat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii Consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 18
În primul trimestru al fiecãrui an, Consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 19
(1) Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional.
(2) Atribuţiile secretarului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a
Comitetul de direcţie

ART. 20
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele Comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
(3) În funcţie de problematica abordatã, la şedinţele Comitetului de direcţie pot fi invitaţi şi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional.
ART. 21
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de Consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 22
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.
ART. 23
(1) La nivelul subunitãţilor din institutul naţional se organizeazã şi funcţioneazã Comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunitãţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de Consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Directorul general

ART. 24
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
ART. 25
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoanele fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi compartimentelor funcţionale, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Consiliului de administraţie;
c) propune Consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte conducãtorii subunitãţilor şi compartimentelor funcţionale din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de Comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul Consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul de execuţie din cadrul compartimentelor funcţionale ale institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin Comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii de specialitate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea Compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de administraţie.

SECŢIUNEA a 4-a
Consiliul ştiinţific

ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând compartimentele din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori ştiinţifici gradul I şi II, cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din Consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, conducãtorii subunitãţilor şi directorii ştiinţifici ai subunitãţilor din cadrul institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii Consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de Consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale Consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea programelor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare Consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile Consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

ART. 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale, potrivit reglementãrilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al conducãtorului acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator de credite, potrivit legii.
ART. 30
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului mediului, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, la propunerea Consiliului de administraţie.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 33
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii, credite bancare şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România şi prin unitãţi de trezorerie.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutarã stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 35
Institutul naţional organizeazã controlul financiar preventiv propriu şi auditul statutar, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.


ANEXÃ
la regulament


BUNURILE
din domeniul public al statului administrate de
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Mediului

┌──────┬───────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Anul │ Valoarea │ │ │
│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Descrierea tehnicã │ Adresa │ dobândirii │de inventar│ Baza legalã │În administrare/│
│M.F.P.│clasificare│ │ (pe scurt) │ │în folosinţã│ (în lei) │ │ concesiune │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Teren INC- │Suprafaţa │Municipiul │ 1951 󧓻,029,902 │Decizia │ În │
│ │ │DPM-ICIM │terenului = │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 944/1951, │ administrare │
│ │ │Bucureşti �.276,48 mp │Independenţei │ │ │Legea │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │nr. 337/1999, │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │HG │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.159/2005, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │<>HG nr. 758/2006 │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Corp clãdire 0, │Municipiul │ 1975 │ 987,656 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │S+P+2E, curte │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │englezã, │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │sectorul 6 │ │ │ │ │
│ │ │ �,4 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Hala III │Municipiul │ 1965 │ 615,494 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │Canalul hidrostatic │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │+ corp C (P+3E) │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │sectorul 6 │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.482,3 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Baza │Municipiul │ 1984 │ 2,793,000 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │experimentalã │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │pentru mecanica │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │rocilor şi procese │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnologice │sectorul 6 │ │ │ │ │
│ │ │ │Corp (ABC) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.365,6 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Atelier pentru │Municipiul │ 1960 │ 131,226 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │execuţia de │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │modelare fizicã │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = 837 mp │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Hale de modelare │Municipiul │ 1960 │ 472,154 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │hidraulicã │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │(I+II)+staţii de │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │pompe │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │sectorul 6 │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈗.115 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Hala IV încercãri │Municipiul │ 1978 │ 858,812 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │hidraulice+corp │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │clãdire (P+2E) │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Hala V încercãri │Municipiul │ 1984 │ 674,768 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │hidraulice şi │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │platformã │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │sectorul 6 │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.255 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Stand de încercãri │Municipiul │ 1973 │ 47,708 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │modele spaţiale │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │Suprafaţa │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │construitã = │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ �,4 mp │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Magazin 4 buc. │Municipiul │ 1960 │ 1,163 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │construitã = │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ �,2 mp │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Garaj auto │Municipiul │ 1965 │ 1 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │construitã = │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ � mp │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Cabinã poartã │Municipiul │ 1965 │ 1 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM │Suprafaţa │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │construitã = 8 mp │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Barãci metalice - │Municipiul │ 1960 │ 1 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM 󧓗 buc. │Bucureşti, Splaiul│ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │Bucureşti │ │Independenţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 294, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Teren INC- │Suprafaţa = │Judeţul Ilfov, │ 1970 │ 416,293 │Legea │ În │
│ │ │DPM-ICIM 󧓩.133 mp │comuna Glina │ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │comuna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Glina │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu INC- │Pavilion şi │România, │ 1973 │ 69,502 │Legea │ În │
│ │ │DPM, │laboratoare │judeţul Ilfov, │ │ │nr. 337/1999 │ administrare │
│ │ │comuna │Suprafaţa │comuna Glina │ │ │ │ │
│ │ │Glina │construitã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ �,2 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Laboratoare │D+P+3 │Judeţul Tulcea, │ 1984 │ 1,915,000 │Legea │ În │
│ │ │de cercetare│Suprafaţa │MRJ Tulcea, │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │şi spaţii de│construitã = │str. Babadag │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │proiectare �,5 mp │nr. 165 │ │ │din 9 iulie 2003│ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfãşuratã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.942 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │terenului = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.200 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Anexe │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1987 │ 126,473 │Legea │ În │
│ │ │institut │Suprafaţa │MRJ Tulcea, │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │ │construitã = │str. Babadag │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │ �,26 mp │nr. 165 │ │ │din 9 iulie 2003│ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Garaje │Clãdire │Judeţul Tulcea, │ 1995 │ 6,000 │Legea │ În │
│ │ │institut │P, s = 80,33 mp │MRJ Tulcea, │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │ │ │str. Babadag │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │ │ │nr. 165 │ │ │din 9 iulie 2003│ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Baza de │Suprafaţa │Judeţul Tulcea, │ 1994 │ 85,429 │Legea │ În │
│ │ │cercetare │totalã a terenului =│MRJ Tulcea, │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │Chilia �,86 mp, │comuna Chilia │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │Veche - │clãdire P+1 │Veche │ │ │din 9 iulie 2003│ │
│ │ │sediu │Suprafaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │laboratoare │construitã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ �,87 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │desfãşuratã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ �,76 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Baza de │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1975 │ 52,101 │Legea │ În │
│ │ │cercetare │Suprafaţa │comuna Sarichioi │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │Enisala - │construitã = 188 mp │ │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │baza de │Suprafaţa anexe = │ │ │ │din 9 iulie 2003│ │
│ │ │producere � mp │ │ │ │ │ │
│ │ │icre │Suprafaţa totalã = │ │ │ │ │ │
│ │ │embrionate 𗈙.649 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │de şalãu, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │anexe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gospodãreşti│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Baza de │Clãdire P │Judeţul Tulcea, │ 1982 │ 1 │Legea │ În │
│ │ │cercetare │Suprafaţa │comuna Maliuc │ │ │nr. 213/1998 │ administrare │
│ │ │Maliuc - │construitã = │ │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │laboratoare �,92 mp │ │ │ │din 9 iulie 2003│ │
│ │ │ │Suprafaţa totalã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.177 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Sediu │Clãdire P+2 │Judeţul │ 1983 │ 829 │Decret │ În │
│ │ │INCDM │Suprafaţa totalã = │Constanta, │ │ │nr. 465/1983 │ administrare │
│ │ │ 𗈚.500 mp │bd. Mamaia │ │ │Protocol nr. 739│ │
│ │ │ │Suprafaţa │nr. 300 │ │ │din 9 iulie 2003│ │
│ │ │ │construitã = │ │ │ │ │ │
│ │ │ 𗈕.450 mp │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
�│ 8.29.06 │Teren │Suprafaţa = │Judeţul │ 1948 │ 1 │Protocol nr. 739│ În │
│ │ │ 𗈙.160 mp │Constanta, │ │ │din 9 iulie 2003│ administrare │
│ │ │ │ │bd. Mamaia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 304 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016