Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.426 din 11 octombrie 2006  privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unitati administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.426 din 11 octombrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unitati administrativ-teritoriale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 19 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al <>art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 137.025 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 1, pentru finanţarea lucrãrilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidãri, reparaţii capitale şi reabilitãri la imobile din învãţãmântul preuniversitar.
ART. 2
Ordonatorii principali de credite rãspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
ART. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2006.
ART. 4
Anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finanţãrii din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii pe anul 2006 a lucrãrilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidãri, reparaţii capitale şi reabilitãri la imobile din învãţãmântul preuniversitar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã la poziţiile prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.001/2006 privind aprobarea finanţãrii din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii pe anul 2006 a unor obiective de investiţii, consolidãri, reabilitãri imobile, reparaţii capitale, de lucrãri ce vizeazã asigurarea cu utilitãţi, precum şi edificarea de campusuri şcolare pentru unitãţi din învãţãmântul preuniversitar şi pentru modificarea anexei la <>Hotãrârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finanţãrii din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii pe anul 2006 a lucrãrilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidãri, reparaţii capitale şi reabilitãri la imobile din învãţãmântul preuniversitar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 8 august 2006, se modificã la poziţiile prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 6
(1) Articolul 1 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.262/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unitãţi administrativ-teritoriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 18 septembrie 2006, va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 335.172 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale, potrivit anexelor nr. 1-3, pentru finanţarea lucrãrilor de execuţie pentru unele obiective de investiţii, consolidãri, reparaţii capitale şi reabilitãri la imobile din învãţãmântul preuniversitar."
(2) Anexele nr. 1-3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.262/2006 se modificã şi se completeazã la poziţiile prevãzute în anexa nr. 4.
ART. 7
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Mihail Hãrdãu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.426.


ANEXA 1OBIECTIVE DE INVESTIŢII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI IMOBILE
ŞI REPARAŢII CAPITALE
la unitãţile din învãţãmântul preuniversitar

mii lei
┌────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Nr. │ │ │SUMA │
│crt.│crt./│ JUDET/DENUMIRE INSTITUŢIE DE INVĂŢĂMANT │ Natura Lucrãrii │ │
│ │judeţ│ │ │ │
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ TOTAL: │ │137.025│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ ALBA │ │ 3.350│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 1│ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Crãciunelul de Jos, com. Crãciunelul │Obiectiv de investiţii│ 50│
│ │ │de Jos │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 2│ 2 │Şcoala cls. I-VIII şi Grãdiniţa sat Cut, com. Cut │Obiectiv de investiţii│ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 3│ 3 │Şcoala cls. I-VIII Vinţu de Jos, com., Vinţu de Jos │Obiectiv de invesliţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 4│ 4 │Şcoala cls. I-IV sat Decea, com. Miraslau │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 5│ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Hopârta, com. Hopârta │Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 6│ 6 │Şcoala cls. I-VIII Noşlac,com. Noşlac │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 7│ 7 │Şcoala cls. I-VIII şi Grãdiniţa sat Cricâu, com. Cricãu │Reabilitare │ 140│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 8│ 8 │Liceul Teoretic Teiuş, oraş Teiuş │Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 9│ 9 │Şcoala cls. I-IV şi Grãdiniţa sat Tãrtãria, com. Sãliştea │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 10│ 10 │Şcoala cls.I-VIII sat Telna, com Ighiu │Reabilitate │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 11│ 11 │Şcoala cls. I-VIII "Ovidiu Hulea" oraş Aiud - Şcoala cls. │ │ │
│ │ │I-VIII Feleud, oraş Aiud │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 12│ 12 │Colegiul Naţional "Lucian Blaga" Municipiul Sebeş │Reabilitare │ 135│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │Şcoala cls. I-IV şi Grãdiniţa sat Bucium Cerbu com. │ │ │
│ 13│ 13 │Bucium │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 14│ 14 │Şcoala cls. I-VIII sat Poiana Vadului, com. Poiana Vadului │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 15│ 15 │Grãdiniţa PP nr. 9 Municipiul Alba Iulia │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 16│ 16 │Grãdiniţa PP nr. 7 Municipiul Alba Iulia │Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 17│ 17 │Şcoala clsa. I-VIII sat Şpring, com. Şpring │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 18│ 18 │Şcoala cls. I-VIII "Mihai Eminescu" Municipiul Alba Iulia │Reabilitare │ 160│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 19│ 19 │Şcoala cls. I-VIII sat Ciuruleasa, com. Ciuruleasa │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 20│ 20 │Şcoala cls. I-VIII sat Cricãu, com. Cricãu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 21│ 21 │Şcoala cls. I-VIII sat Livezile, com. Livezile │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 22│ 22 │Şcoala cls. I-VIII sat Arieşeni com. Arieşeni │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 23│ 23 │Grâdiniţa PN sat Gârbova, com. Gârbova │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 24│ 24 │Şcoala cls. I-VIII sat Şugag com. Şugag │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 25│ 25 │Şcoala cls. I-IV sat Poşaga, com. Poşaga │Reabilitare │ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 26│ 26 │Şcoala cls. I-VIII sat Blandiana,com. Blandiana │Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 27│ 27 │Grupul Şcolar "H.C.C." Abrud, oraş Abrud-sala sport │Reparaţii capitale │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 28│ 28 │Grãdiniţa PP nr. 3 Municipiul Blaj │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 29│ 29 │Şcoala cls. I-VIII sat Fãrãu com. Fãrãu │Reparaţii capitale │ 140│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 30│ 30 │Şcoala cls. I-VIII sat Galda de Jos, com. Galda de Jos │Reparaţii capitale │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 31│ 31 │Şcoala cls. I-VIII sat Sânmiclãuş, com. Şona │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 32│ 32 │Şcoala cls. I-VIII sat Bistra, com. Bistra │Reparaţii capitale │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ ARAD │ │ 3.200│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 33│ 1 │Grãdiniţa PN sat Bârsa, com. Bârsa │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 34│ 2 │Şcoala Generalã sat Şemlac, com. Şemlac │Obiectiv de investiţii│ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 35│ 3 │Şcoala Gen. Sat Vârfurile, com. Vârfurile │Obiectiv de investiţii│ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 36│ 4 │Şcoala Gen. sat Secusigiu, com. Secusigiu │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 37│ 5 │Şcoala Gen. Sat Şicula, com. Şicula │Reabilitare │ 285│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 38│ 6 │Şcoala Gen sat Gurba, com Şicula │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 39│ 7 │Şcoala Gen. sat Chereluş com. Şicula │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 40│ 8 │Grup Şcolar "Gh.Lazãr" oraş Pecica -corp 1,2,3 │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 41│ 9 │Şcoala Gen. Sat Ghioroc, com. Ghioroc │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 42│ 10 │Şcoala Gen. sat Cuvin, com. Ghioroc │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 43│ 11 │Şcoala Gen. Sat Seleuş, com. Seleuş │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 44│ 12 │Şcoala Gen. Sat Zerind com. Zerind │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 45│ 13 │Şcoala Gen. sat Ţipari,com. Sintea Mare │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 46│ 14 │Şcoala Gen. Sat Igneşti, com. Igneşti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 47│ 15 │Şcoala Primarã sat Susani, com. Igneşti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 48│ 16 │Şcoala Gen. Sat Şofronea, com. Şofronea │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 49│ 17 │Grâdiniţa PP oraş Sebiş │Reabilitare │ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 50│ 18 │Şcoala Gen. sat Caporal Alexa, oraş Sântana │Reabilitare │ 255│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 51│ 19 │Grâdiniţa PN sat Caporal Alexa, oraş Sântana │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 52│ 20 │Şcoala Gen. Nr. 2 - corp 2, oraş Sântana │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 53│ 21 │Şcoala Gen. Sat Vinga, com. Vinga │Reabilitare │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ ARGEŞ │ │ 6.898│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 54│ 1 │Grãdiniţa com. Vlãdeşti │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 55│ 2 │Şcoala cls. I-IV Grãdineşti, com. Poiana Lacului │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 56│ 3 │Grãdiniţa Sãmara, com. Poiana Lacului │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 57│ 4 │Grãdiniţa Pãduroiu com. Poiana Lacului │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 58│ 5 │Şcoala cls. I-VIII Cãteasca │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 59│ 6 │Grâdiniţa com. Miroşi │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 60│ 7 │Şcoala Generalã nr.3 Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 61│ 8 │Şcoala Generalã nr.7 Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 62│ 9 │Grup Şcolar Tehnologic ARO, Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 48│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │Grup Şcolar Tehnologic nr.2 (Liceul Minier), Municipiul │ │ │
│ 63│ 10 │Câmpulung │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 64│ 11 │Colegiul Pedagogic Carol I,Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │Colegiul Naţional "Dinicu Golescu", Municipiul │ │ │
│ 65│ 12 │Câmpulung │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 66│ 13 │Colegiul Tehnic Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 67│ 14 │Colegiul Naţional "Vlaicu Vodã" Municipiul Curtea de │ │ │
│ │ │Argeş │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 68│ 15 │Şcoala cls. I-VIII com. Vlãdeşti │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 69│ 16 │Şcoala cls. I-IV com.Vlãdeşti │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 70│ 17 │Şcoala cls. I-VIII Pãduroiu, com. Poiana Lacului │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 71│ 18 │Şcoala cls. I-VIII Sãmara, com. Poiana Lacului │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 72│ 19 │Grup Şcolar Agricol oraş Costeşti │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 73│ 20 │Şcoala cls. I-VIII Şerboieni, com Buzoeşti │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 74│ 21 │Liceul Teoretic Costeşti - Corp A │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 75│ 22 │Liceul Teoretic Costeşti - Corp B │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 76│ 23 │Şcoala cls. I-VIII Surduleşti, com Miroşi │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 77│ 24 │Şcoala cls. I-VIII Zãrneşti, Mãlureni │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 78│ 25 │Şcoala cls. I-VIII com. Bãbana │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 79│ 26 │Şcoala cls. I-VIII com. Brãduleţ │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 80│ 27 │Şcoala cls. I-VIII com. Corbi │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 81│ 28 │Liceul "Dan Barbilian" Municipiul Câmpulung │Reabilitare │ 300│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BACĂU │ │ 4.250│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 82│ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Ardeoani, com. Ardeoani │Obiectiv de investiţii│ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 83│ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Slobozia Nouã, com. Stãnişeşti │Obiectiv de investiţii│ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 84│ 3 │Şcoala cls I-VIII sat Plopana- corp A, com. Plopana │Consolidare │ 450│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │Liceul cu Program Sportiv "Nadia Comãneci" Municipiul │ │ │
│ 85│ 4 │Oneşti - sediu │Reabilitare │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 86│ 5 │Şcoala cls. I-VIII Dãrmãneşti, oraş Dãrmãneşti │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │"Liceul cu Program Sportiv "Nadia Comãneci" Municipiul │ │ │
│ 87│ 6 │Oneşti-salã sport │Reparaţii capitale │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 88│ 7 │Colegiul Economic "Ion Ghica" - cãmin, Municipiul Bacãu │Reparaţii capitale │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 89│ 8 │Şcoala cls. I-VIII nr. 7, Municipiul Moineşti │Reparaţii capitale │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 90│ 9 │Şcoala cls. I-VIII sat Tescani, com. Bereşti Tazlãu │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 91│10 │Şcoala cls. I-IV sat Valea Mare, com. Roşiori │Reparaţii capitale │ 450│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BIHOR │ │ 9300│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 92 │ 1 │Grãdiniţa Sat Peştiş, oraş Aleşd │Obiectiv de investiţii│ 105│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 93 │ 2 │Şcoalã cls. I-IV sat Cãlãtani, Comuna Ţileagd │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 94 │ 3 │Şcoala sat Tãmaşda Comuna Avram Iancu │Obiectiv de investiţii│ 205│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 95 │ 4 │Grãdiniţa sat Beiuşele Com. Curãţele │Obiectiv de investiţii│ 170│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 96 │ 5 │Grup Şcolar Industrial Suplacu de Barcãu │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 97 │ 6 │Şcoalã cls. I-VIII com Sãlacea │Obiectiv de investiţii│ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 98 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Petreu com. Abrãmuţ │Obiectiv de investiţii│ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 99 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII com. Tãmãşeu │Obiectiv de investiţii│ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│100 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII com. Şimian │Obiectiv de investiţii│ 330│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│101 │10 │Şcoala gen. cls. I-VIII oraş Valea lui Mihai │Reparaţii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│102 │11 │Liceul Teoretic "Avram Iancu" oraş Ştei │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│103 │12 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Hotar, com. Ţeţchea │Consolidare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│104 │13 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Mihai Bravu, com. Roşiori │Consolidate │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│105 │14 │Liceul Teoretic "N. Jiga" com. Tinca │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│106 │15 │Şcoala cu cls. I-VIII com. Rieni │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│107 │16 │Liceul Teoretic com. Bratca │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│108 │17 │Şcoala cls. I-VIII com. Vadu Crişului │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│109 │18 │Şcoala cls. I-VIII Ciocaia oraş Sãcueni │Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│110 │19 │Grãdiniţa PP nr. 14 municipiul Salonta │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│111 │20 │Şcoala cls. I-VIII com. Câmpani │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│112 │21 │Şcoala cls. I-VII com. Chişlaz │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│113 │22 │Şcoala cls. I-VIII sat Misca com. Chişlaz │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│114 │23 │Grup Şcolar Industrial "O. Goga" municipiul Marghita │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│115 │24 │Şcoala cls. I-VIII oraş Aleşd │Reabilitare │ 145│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│116 │25 │Şcoala cls I-VIII sat Coşdeni com. Pomezeu │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│117 │26 │Şcoala cls. I-VIII com. Curtuişeni │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│118 │27 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Sãliştea de Vaşcãu, com Criştioru │ │ │
│ │ │de Jos │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│119 │28 │Şcoala gen. cls. I-VIII "Miron Pompiliu" oraş Ştei │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│120 │29 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Damiş, com. Bratca │Reparaţii capitale │ 160│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│121 │30 │Şcoala cu cls. I-VIII com. Tarcea │Reparaţii capitale │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│122 │31 │Şcoala cu cls. I-VIII com. Roşiori │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│123 │32 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Ianoşda, com. Mãdãras │Reparaţii capitale │ 135│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│124 │33 │Şcoala cu cls. I-VIII oraş Nucet │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│125 │34 │Şcoala I-VIII Grãdiniţã com. Tãrcaia │Reparaţii capitale │ 125│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│126 │35 │Şcoala I-VIII sat Josani, com. Mãgeşti │Reparaţii capitale │ 175│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│127 │36 │Şcoala cls. I-VIII sat Guberdiu com. Tinca │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│128 │37 │Şcoala cls I-VIII com. Rãbãgani │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│129 │38 │Şcoala cls. I-VIII sat Pagaia, com. Boianu Mare │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│130 │39 │Şcoala cls. I-VIII com. Tãuteu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│131 │40 │Şcoala cls. I-VIII sat Bogei, com. Tãuteu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│132 │41 │Şcoala cls. I-VIII sat Huţa Voievozi, com. Şinteu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│133 │42 │Şcoala cls. I-VIII sat Chiribiş com. Tãuteu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│134 │43 │Şcoala cls. I-VIII com. Lazuri de Beiuş │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│135 │44 │Liceul Teoretic com. Budoi │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│136 │45 │Şcoala cls. I-VIII + Grãdiniţã com. Sãlard │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│137 │46 │Grãdiniţã PN sat Cãuaceu, com. Biharia │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│138 │47 │Şcoala cls. I-VIII sat Cheşereu, com. Cherechiu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│139 │48 │Şcoala cls. I-VIII com. Vârciorog │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│140 │49 │Şcoala cls. I-VIII Sântandrei │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│141 │50 │Şcoala cls. I-VIII com. Lugaşu de Jos │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│142 │51 │Şcoala cls. I-VIII sat Urvind com. Lugaşu de Jos │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│143 │52 │Şcoala cls. I-IV sat Lugaşu de Sus, com. Lugaşu de Jos │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│144 │53 │Şcoala cls. I-VIII com. Copãcel │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│145 │54 │Şcoala cls. I-VIII com. Mãdãras │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│146 │55 │Şcoala cls. I-VIII com Lunca │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│147 │56 │Şcoala cls. I-VIII com. Curãţele │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│148 │57 │Şcoala cls. I-VIII com. Lãzãreni │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│149 │58 │Şcoala cls. I-VIII com. Sãcadat │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│150 │59 │Şcoala cls. I-VIII com. Ciumeghiu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│151 │60 │Şcoala cls. I-VIII com. Hidişelu de Sus │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│152 │61 │Şcoala cls. I-IV sat Crânceşti, com. Dobreşti │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│153 │62 │Şcoala cls. I-VIII com. Balc │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│154 │63 │Şcoala cls. I-VIII com. Chişcãu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│155 │64 │Şcoala cls. I-VIII com. Ceica │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│156 │65 │Şcoala cls. I-VIII com. Holod │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│157 │66 │Şcoala cls. I-VIII com. Şinteu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│158 │67 │Şcoala cls. I-VIII sat Urvis, com. Şoimi │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│159 │68 │Şcoala cls. I-VIII com. Aştileu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│160 │69 │Şcoala cls. I-VIII com. Ineu │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│161 │70 │Şcoala cls. I-VIII com. Sârbi │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│162 │71 │Şcoala cls. I-VIII sat Talpoş, com. Batãr │Reparaţii capitale │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BISTRIŢA NĂSĂUD │ │ 2.200│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│163 │ 1 │Şcoala nr.3 sat Lunca Ilvei com. Lunca Ilvei │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│164 │ 2 │Şcoala Generalã sat Cristeştii Ciceului com. Uriu │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│165 │ 3 │Colegiul Naţional "Petru-Rareş" oraş Beclean │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│166 │ 4 │Şcoala Generalã sat Anieş, com. Maieru │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│167 │ 5 │Şcoala Generalã + Grãdiniţa sat Cireşoaia com. Braniştea │Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│168 │ 6 │Şcoala Generalã sat Tarpiu, com. Dumitra │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│169 │ 7 │Şcoala Generalã Nr.1 sat Ilva Micã, com. Ilva Micã │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│170 │ 8 │Şcoala Generalã sat Şintereag com. Sintereag │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│171 │ 9 │Şcoala Cls. I-IV sat Bistriţa Bârgãului, com. Bistriţa │Reabilitare │ 200│
│ │ │Bârgãului │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│172 │10 │Şcoala Generalã sat Ilva Mare, com. Ilva Mare │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│173 │11 │Şcoala Generalã sat Jimbor, com. Chiochiş │Reabilitare │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│174 │12 │Şcoala Generalã sat Chiochiş, com. Chiochiş │Reabilitare │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BOTOŞANI │ │ 3.800│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│175 │ 1 │Şcoala cls. I-VIII nr. 7 Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│176 │ 2 │Şcoala cls. I-VIII nr.7 Municipiul Dorohoi │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│177 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII nr.1 oraş, Darabani │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│178 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII nr.8 Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│179 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Bãluşeni, com. Bãluşeni │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│180 │ 6 │Colegiul National "A. T Laurian" - internat, Municipiul │ │ │
│ │ │Botoşani │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│181 │ 7 │Grup Şcolar oraş Darabani │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│182 │ 8 │Colegiul Naţional "Grigore Ghica" Municipiul Dorohoi │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│183 │ 9 │Grupul Şcolar oraş Bucecea │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│184 │10 │Colegiul Tehnic "Ghe. Asachi" Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│185 │11 │Grup Şcolar Industrie Uşoara Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│186 │12 │Grup Şcolar sat Truşeşti, com. Truşeşti │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│187 │13 │Grup Şcolar sat Coţuşca, com. Coţuşca │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│188 │14 │Grup Şcolar sat Vorona, com. Vorona │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│189 │15 │Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│190 │16 │Şcoala cls. I-VIII nr.8 Municipiul Dorohoi │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│191 │17 │Grãdiniţa nr. 23 Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│192 │18 │Şcoala Gen. Nr. 16 Municipiul Botoşani │Reabilitare │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BRAŞOV │ │ 3.915│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│193 │ 1 │Liceul "Grigore Antipa" Municipiul Braşov │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│194 │ 2 │Şcoala Primarã sat Arini, com. Mãieruş │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│195 │ 3 │Şcoala Gen. Nr. 20 Municipiul Braşov │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│196 │ 4 │Şcoala Gen. sat Felmer, com. Şoarş │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│197 │ 5 │Grãdiniţa sat Vâlcea, com. Şinca Nouã │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│198 │ 6 │Şcoala Primarã Timişul de Jos, oraş Predeal │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│199 │ 7 │Şcoala Gen. sat Ticuşul Nou, com. Comana │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│200 │ 8 │Grupul Şcolar Industrial "Şt. O. Iosif" oraş Rupea │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│201 │ 9 │Şcoala Primarã sat Felmer, com. Şoarş │Reabilitare │ 345│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│202 │10 │Şcoala Gen. Nr.3 oraş Râşnov │Reabilitare │ 220│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│203 │11 │Şcoala Gen. Sat Drãuşeni oraş Rupea - corp B │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│204 │12 │Şcoala Primarã sat Grid, com. Pãrãu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│205 │13 │Liceul "Petru Rareş" com. Feldioara │Reparaţii capitale │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│206 │14 │Liceul Teoretic oraş Zãrneşti - corp B │Reparaţii capitale │ 500│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BRĂILA │ │ 2.026│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│207 │ 1 │Şcoala 24 sãli de clasã şi salã de festivitãţi - Cãlãraşi IV│Obiectiv de investiţii│ 300│
│ │ │Municipiul Brãila │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│208 │ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Sãtuc, com. Galbenu │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│209 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII "C.S. Aldea" Municipiul Brãila │Consolidare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│210 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII sat Drogu, com. Galbenu │Consolidare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│211 │ 5 │Grãdiniţa nr. 49 Municipiul Brãila │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│212 │ 6 │Grãdiniţa nr. 35 Municipiul Brãila │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│213 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII nr.2 com. Tufeşti │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│214 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Mãgureni com. Mãraşu │Reabilitare │ 236│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│215 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII sat Ţãcãu com. Mãraşu │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│216 │10 │Şcoala cls. I-VIII "Spiru Haret" Municipiul Brãila │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│217 │11 │Grup Şcolar "M. Sebastian" Municipiul Brãila │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│218 │12 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Tufeşti │Reparaţii capitale │ 140│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│219 │13 │Şcoala cls. I-VIII sat Mãraşu, com. Mãraşu │Reparaţii capitale │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BUZĂU │ │ 7.180│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│220 │ 1 │Grãdiniţa PP nr.1, Municipiul Buzãu │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│221 │ 2 │Grãdiniţa PP nr.3, Municipiul Buzãu │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│222 │ 3 │Grãdiniţa PN nr.1 Pogoanele, oraş Pogoanele │Obiectiv de investiţii│ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│223 │ 4 │Grãdiniţa PN nr.1 Cislãu, comuna Cislãu │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│224 │ 5 │Grãdiniţa PN sat Valea-Pãrului nr.2, comuna Beceni │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│225 │ 6 │Grãdiniţa PN comuna Smeeni │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│226 │ 7 │Grãdiniţa PN sat Albeşti, comuna Smeeni │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│227 │ 8 │Grãdiniţa PN sat Muceşti-Dãnuleşti comuna Buda │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│228 │ 9 │Grãdiniţa PN sat Pleşcoi, comuna Berca │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│229 │10 │Grãdiniţa PN Bisoca, comuna Bisoca │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│230 │11 │Grãdiniţa PN sat Lera, comuna Chiojdu │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│231 │12 │Grãdiniţa PN Poşta-Câlnãu, comuna Poşta-Câlnãu │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│232 │13 │Grãdiniţa PN Ruşeţu, comuna Ruşeţu │Obiectiv de investiţii│ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│233 │14 │Grãdiniţa PN Largu, comuna Largu │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│234 │15 │Grãdiniţa PN sat Smârdan, comuna Brãdeanu │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│235 │16 │Grãdiniţa PN nr.2 sat Tãbãrãşti, comuna Gãlbinaş │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│236 │17 │Grãdiniţa PN sat Cotu-Ciorii, comuna C.A.Rosetti │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│237 │18 │Grãdiniţa PN Sãhãteni, comuna Sãhãteni │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │Şcoala cls. I-IV + grãdiniţã Mãrãcineni, comuna │ │ │
│238 │19 │Mãrãcineni │Obiectiv de investitii│ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│239 │20 │Grãdiniţa PN sat Movila-Oii, comuna Cilibia │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│240 │21 │Grãdiniţa PN nr.2 Cislãu, comuna Cislãu │Obiectiv de investiţii│ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│241 │22 │Grãdiniţa PN sat Bâscenii de Sus com. Calvini │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│242 │23 │Grãdiniţa PN sat Mãrgineanu, comuna Mihãileşti │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│243 │24 │Şcoala cls. I-VIII Scorţoasa, comuna Scorţoasa │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│244 │25 │Grãdiniţa PN nr. 3 Municipiul Buzãu │Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│245 │26 │Şcoala cls. I-VIII sat Pãltineni, oraş Nehoiu │Reabilitare │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│246 │27 │Şcoala cls. I-VIII Racoviţeni, comuna Racoviţeni │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│247 │28 │Grãdiniţa PN nr. 2 Municipiul Râmnicu Sãrat │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│248 │29 │Grãdiniţa PN sat Cândeşti, comuna Verneşti │Reabilitare │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│249 │30 │Şcoala cls. I-IV sat Recea, comuna Bisoca │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│250 │31 │Grãdiniţa PN Breaza comuna Breaza │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│251 │32 │Şcoala cls. I-IV Cotu Ciorii com. C.A.Rosetti │Reabilitare │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│252 │33 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 2, Cochirleanca comuna │ │ │
│ │ │Cochirleanca │Reabilirtare │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│253 │34 │Grãdiniţa PN Cozieni comuna Cozieni │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│254 │35 │Grãdiniţa PN sat Lopãtari, com. Lopãtari │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│255 │36 │Şcoala cls. I-VIII com. Podgoria │Reabilitare │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│256 │37 │Şcoala cls. I-VIII com. Topliceni │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│257 │38 │Grãdiniţa PN sat Stânceşti comuna Vadu Paşii │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│258 │39 │Grãdiniţa PN Verneşti comuna Verneşti │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│259 │40 │Şcoala cls. I-IV sat Pruneni comuna Zãrneşti │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│260 │41 │Şcoala cls. I-IV sat Costieni comuna Ziduri │Reabilitare │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ CARAS SEVERIN │ │ 1.980│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 261│ 1 │Liceul Tehnologic "Nicolae Stoica de Haţeg" com Mehadia │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 262│ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Bucova com. Bãuţar │Consolidare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 263│ 3 │Liceul "Traian Doda" Municipiul Caransebeş │Consolidare │ 220│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 264│ 4 │Şcoala cls. I-VIII com. Fârliug │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 265│ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Gherteniş, com. Berzovia │Reparaţii capitale │ 230│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 266│ 6 │Şcoala cls. I-VIII com. Obreja │Reparaţii capitale │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 267│ 7 │Grãdiniţa PN com. Berzasca │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 268│ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Verendin com. Luncaviţa │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 269│ 9 │Şcoala cls. I-VIII sat Cornutel com. Pãltiniş │Reparaţii capitale │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 270│ 10 │Şcoala cls. I-IV sat Rugi com. Pãltiniş │Reparaţii capitale │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 271│ 11 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 oraş Bocşa (clãdire veche) │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 272│ 12 │Şcoala cls. I-IV sat Ohaba Mâtnic com. Copãcele │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 273│ 13 │Şcoala cls. I-VIII oraş Oraviţa │Reparaţii capitale │ 210│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ CĂLĂRAŞI │ │ 2.050│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 274│ 1 │Şcoala cls. I-VIII com. Lehliu │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 275│ 2 │Şcoala cls. I-VIII com. Nicolae Bãlcescu │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 276│ 3 │Grup Şcolar "Dan Mateescu" municipiul Cãlãraşi │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 277│ 4 │Grup Şcolar Transporturi Auto municipiul Cãlãraşi │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 278│ 5 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 com. Modelu │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 279│ 6 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 com. Vlad Tepes │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 280│ 7 │Şcoala cls. I-VIII com. Sohatu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 281│ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Progresu, com. Sohatu │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 282│ 9 │Şcoala cls. I-VIII com. Dragos Voda │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 283│ 10 │Şcoala cls. I-VIII com. Perisoru │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 284│ 11 │Şcoala cls. I-VIII com. Mitreni │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 285│ 12 │Şcoala cls. I-VIII com. Curcani │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 286│ 13 │Şcoala cls. I-VIII com. Plataresti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 287│ 14 │Şcoala cls. I-VIII sat Crivat, oras Budesti │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 288│ 15 │Şcoala cls. I-VIII com. Soldanu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 289│ 16 │Şcoala cls. I-VIII com. Frumusani │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 290│ 17 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Ulmeni │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 291│ 18 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Frasinet │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 292│ 19 │Şcoala cls. I-VIII com. Roseti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 293│ 20 │Şcoala cls. I-VIII com. Stefan cel Mare │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 294│ 21 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Chirnogi │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 295│ 22 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 com. Chirnogi │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 296│ 23 │Şcoala cls. I-VIII Oras Fundulea │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 297│ 24 │Şcoala cls. I-VIII com. Belciugatele │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 298│ 25 │Colegiul Tehnic "St Bãnulescu", Municipiul Cãlãraşi │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 299│ 26 │Grupul Şcolar Agricol com. Dragalina │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 300│ 27 │Şcoala cls I-VIII sat Radu Vodã com. Lupşanu │Reabilite │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 301│ 28 │Şcoala cls. I-VIII nr. 9 Municipiul Cãlãraşi │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 302│ 29 │Şcoala cls. I-VIII com. Valea Argovei │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 303│ 30 │Şcoala cls. I-VIII com. Mãnãstirea │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 304│ 31 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Borcea │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 305│ 32 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 com Borcea │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 306│ 33 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 com. Borcea │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 307│ 34 │Şcoala cls. I-VIII com. Dorobanţu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 308│ 35 │Şcoala cls. I-VIII com. Nana │Reabilitare │ 40│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ CLUJ │ │ 2.406│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 309│ 1 │Şcoala Gen. cls. I-VIII Aghireşu Fabrici, com. Aghireşu │Reabilitare │ 81│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 310│ 2 │Grãdiniţa Aghireşu Fabrici com. Aghireşu │Reabilitare │ 46│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 311│ 3 │Şcoala cls. I-VIII com. Rachiţele │Reabilitare │ 155│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 312│ 4 │Şcoala cls. I-VIII com. Ceaunu Mare │Reabilitare │ 17│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 313│ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Boianu com. Ceaunu Mare │Reabilitare │ 10│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 314│ 6 │Şcoala cls. I-VIII com. Cojocna │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 315│ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Mera, com. Baciu │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 316│ 8 │Şcoala cls. I-VIII com. Luna │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 317│ 9 │Şcoala cls. I-VIII com. Ciucea │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 318│ 10 │Şcoala cls. I-VIII com. Negreni │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 319│ 11 │Grup Şcolar Tehnofrig Municipiul Cluj Napoca │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 320│ 12 │Şcoala "Avram Iancu" Municipiul Câmpia Turzii │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 321│ 13 │Liceul "Lucian Blaga" Municipiul Cluj │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 322│ 14 │Liceul de Coregrafie - internat, Municipiul Cluj │Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 323│ 15 │Liceul "Avram Iancu" Municipiul Cluj │Reabilitare │ 140│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 324│ 16 │Seminarul Ortodox Municipiul Cluj │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 325│ 17 │Şcoala "I. Bob", Municipiul Cluj │Reabilitare │ 270│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 326│ 18 │Gradiniţa nr. 20, Municipiul Cluj │Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 327│ 19 │Gradinita nr. 29, Municipiul Cluj │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 328│ 20 │Grãdiniţa nr. 56, Municipiul Cluj │Reabilitare │ 92│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 329│ 21 │Liceul "Ana Ipãtescu" Municipiul Gherla │Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 330│ 22 │Grupul Şcolar de Arta şi Meserii Municipiul Gherla │Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 331│ 23 │Şcoala generalã Bogata com. Cãlãraşi │Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 332│ 24 │Şcoala generalã com. Petreştii de Jos │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 333│ 25 │Gradiniţa nr. 72, Municipiul Cluj │Reabilitare │ 50│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ CONSTANŢA │ │ 1.850│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 334│ 1 │Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Municipiul Constanta │Consolidare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 335│ 2 │Şcoala cu clasele I-VIII com. Mircea Voda │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 336│ 3 │Şcoala cu clasele I-VIII com. Pantelimon │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 337│ 4 │Şcoala cu clasele I-IV + Gradinita sat Runcu, com. │Reparaţii capitale │ 100│
│ │ │Pantelimon │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 338│ 5 │Şcoala cu clasele I-IV - Gradinita sat Pantelimonu de Jos, │Reparaţii capitale │ 100│
│ │ │comuna Pantelimon │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 339│ 6 │Şcoala cu clasele I-IV + Gradinita sat Nistoresti, com. │Reparaţii capitale │ 100│
│ │ │Cumpana │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 340│ 7 │Şcoala cu clasele I-VIII com. Cumpana │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 341│ 8 │Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Municipiul Constanta │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 342│ 9 │Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Municipiul Medgidia │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 343│ 10 │Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Municipiul Medgidia │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 344│ 11 │Liceul teoretic "Decebal", Municipiul Constanta │Reparaţii capitale │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ C0VASNA │ │ 2.006│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 345│ 1 │Şcoala cls. I-VIII "Tokes Jozsef" + Gradinita Malnas com. │Obiectiv de investiţii│ 120│
│ │ │Malnas │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 346│ 2 │Grãdiniţa P.P. + P.N. com Breţcu │Obiectiv de investiţii│ 10│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 347│ 3 │Şcoala cu clasele I-IV + Gradinita sat Valea Zalanului, │Obiectiv de investiţii│ 100│
│ │ │comuna Malnas │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 348│ 4 │Şcoala cu clasele I-IV + Gradinita sat Chiurus, oras │Reabilitare │ 10│
│ │ │Covasna │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 349│ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Petriceni, com. Sanzieni │Reabilitare │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 350│ 6 │Şcoala cls. I-VIII com. Dobarlau │Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 351│ 7 │Şcoala cls. I-VIII "Henter Karoly" com. Bodoc │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 352│ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Oituz, com. Bretcu │Reparaţii capitale │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 353│ 9 │Şcoala cls. I-VIII "Bod Peter", com. Cernat │Reparaţii capitale │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 354│ 10 │Şcoala cls. I-VIII "Orban Balazs", com. Moacsa │Reparaţii capitale │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 355│ 11 │Liceul Teoretic "Szekely Miko" Municipiul Sf Gheorghe │Reparaţii capitale │ 131│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 356│ 12 │Grup Şcolar "Puskas Tivadar" Municipiul Sf. Gheorghe │Reparaţii capitale │ 145│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 357│ 13 │Grup Şcolar "Kos Karoly" Municipiul Sf. Gheorghe │Reparaţii capitale │ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 358│ 14 │Şcoala cls. I-VIII sat Doboseni, com. Bradut │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 359│ 15 │Şcoala cls. I-VIII "Benedek Elek", com. Batanii Mari │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 360│ 16 │Şcoala cls. I-VIII "Bibo Jozsef", com. Brates │Reparaţii capitale │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 361│ 17 │Grup Şcolar "Korosi Csoma Sandor" oras Covasna │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 362│ 18 │Şcoala cls. I-VIII "Kriza Janos", com. Aita Mare │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 363│ 19 │Şcoala cu clasele I-IV + Gradinita sat Dobolii de Jos │Reparaţii capitale │ 90│
│ │ │com. Ilieni │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 364│ 20 │Şcoala cls. I-VIII "Mihai Eminescu", com. Valea Mare │Reparaţii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 365│ 21 │Şcoala cls. I-VIII "Toroczi Mozes" Municipiul Targu Secuiesc│Reparaţii capitale │ 22│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 366│ 22 │Şcoala cls. I-IV Calnic, com. Valea Crisului │Reparaţii capitale │ 90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 367│ 23 │Şcoala cls. I-VIII sat Tamasfalau, com. Zabala │Reparaţii capitale │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 368│ 24 │Şcoala cls. I-VIII "Opra Benedek", sat Valea Seaca, com. │Reparaţii capitale │ 15│
│ │ │Sanzieni │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 369│ 25 │Grup Şcolar "Constantin Brancusi" Municipiul Sf. Gheorghe │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 370│ 26 │Şcoala cls. I-VIII "Molnar Jozsias" Municipiul Tg. Secuiesc │Reparaţii capitale │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 371│ 27 │Gradinita P.P. "Manocska" Municipiul Targu Secuiesc │Reparaţii capitale │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 372│ 28 │Scoala Normala "Bod Peter" Municipiul Targu Secuiesc │Reparaţii capitale │ 128│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ DÂMBOVIŢA │ │ 3.325│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 373│ 1 │Grãdiniţa sat Rãscãeţi com. Rãscãeţi │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 374│ 2 │Gradiniţa sat Meri com. Mogoşani │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 375│ 3 │Grãdiniţa PN sat Mãgura com. Hulubeşti │Obiectiv de investitii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 376│ 4 │Grãdiniţa PN sat Coada Izvorului com. Petreşti │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 377│ 5 │Grãdiniţa PN com. Bilciureşti │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 378│ 6 │Grãdinita com. Darmanesti │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 379│ 7 │Şcoala cls. I-VIII Crovu com. Odobeşti │Consolidare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 380│ 8 │Şcoala cls. I-VIII Slobozia Moarã com. Slobozia Moarã │Consolidare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 381│ 9 │Şcoala cls. I-VIII com. Pietroşiţa │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 382│ 10 │Şcoala cls. I-VIII com. Vişineşti │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 383│ 11 │Şcoala cls. I-VIII com. Vulcana Pandele │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 384│ 12 │Grãdiniţa PP nr. 2 oraş Gãeşti │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 385│ 13 │Şcoala cls. I-VIII sat Dragodaneşti com. Cândeşti │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 386│ 14 │Şcoala cls. I-VIII sat Mircea Vodã com. Sãlcioara │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 387│ 15 │Şcoala cls. I-VIII sat Catunu com. Corneşti │Reparaţii capitale │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 388│ 16 │Şcoala cls. I-VIII com. Vârfuri │Reparaţii capitale │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 389│ 17 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Şotânga │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 390│ 18 │Şcoala cls. I-VIII sat Cãpşuna com. Cobia │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 391│ 19 │Şcoala cls. I-VIII Malu cu Flori com Malu cu Flori │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 392│ 20 │Şcoala cls. I-VIII com. Vlãdeni │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 393│ 21 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. I.L. Caragiale │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 394│ 22 │Şcoala cls. I-VIII sat Picior de Munte Boboci com. │Reparaţii capitale │ 150│
│ │ │Dragodana │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 395│ 23 │Scoala cls. I-VIII com. Branesti │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 396│ 24 │Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Bezdead │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 397│ 25 │Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Hulubesti │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 398│ 26 │Scoala cls. I-VIII com. Branistea │Reparaţii capitale │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 399│ 27 │Scoala cls. I-VIII com. Butimanu │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 400│ 28 │Scoala cls. I-VIII com. Dobra │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 401│ 29 │Scoala cls. I-VIII com. Comisani │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 402│ 30 │Liceul Teoretic oras Titu │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 403│ 31 │Scoala cls. I-VIII sat Sateni, com. Aninoasa │Reparaţii capitale │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ DOLJ │ │ 4.270│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 404│ 1 │Scoala generala com. Desa │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 405│ 2 │Scoala de Arte si Meserii com. Argetoaia │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 406│ 3 │Scoala cls. I-VIII nr. 39 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 407│ 4 │Scoala cls. I-VIII nr. 31 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 408│ 5 │Colegiul National "N. Titulescu" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 409│ 6 │Liceul Teoretic "Henri Coanda" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 410│ 7 │Scoala cls. I-VIII com. Bulzesti │Reparatii capitale │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 411│ 8 │Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Poiana Mare │Reparatii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 412│ 9 │Scoala cls. I-VIII com. Podari │Reparatii capitale │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 413│ 10 │Liceul Teoretic "Constantin Brancoveanu" oras Dabuleni │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 414│ 11 │Scoala cls. I-VIII nr. 4 oras Dabuleni │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 415│ 12 │Grup Scolar Agricol oras Dabuleni │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│416 │ 13 │Scoala cls. I-VIII sat Valea Fantanilor, com. Bralostita │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│417 │ 14 │Scoala cls. I-VIII com. Radovan │Reparaţii capitale │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│418 │ 15 │Scoala cls. I-VIII sat Velesti, com. Murgasi │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│419 │ 16 │Scoala cls. I-VIII nr. 12 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│420 │ 17 │Scoala cls. I-VIII nr. 37 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│421 │ 18 │Scoala cls. I-VIII nr. 21 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│422 │ 19 │Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│423 │ 20 │Grup Scolar Industrial Electroputere Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│424 │ 21 │Grup Scolar "Matei Basarab" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│425 │ 22 │Grup Scolar "George Bibescu" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│426 │ 23 │Scoala cls. I-VIII nr. 2 Municipiul Calafat │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│427 │ 24 │Scoala cls. I-VIII com. Ghidici │Reparaţii capitale │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│428 │ 25 │Grup Scolar Industrial "Ilie Murgulescu" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│429 │ 26 │Colegiul National "Fratii Buzesti" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│430 │ 27 │Liceul de Arta "Marin Sorescu" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│431 │ 28 │Grup Scolar "Anghel Saligny" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│432 │ 29 │Grup Scolar Industrial Energetic Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│433 │ 30 │Colegiul Tehnic de Arte si Meserii "C. Brancusi" │Reparaţii capitale │ 150│
│ │ │Municipiul Craiova │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│434 │ 31 │Scoala cls. I-VIII com. Dobrotesti │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│435 │ 32 │Liceul de Informatica "St. Odobleja" Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│436 │ 33 │Scoala cls. I-VIII com. Teslui │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│437 │ 34 │Scoala cls. I-VIII nr. 33 Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│438 │ 35 │Grup Scolar Transporturi Auto Municipiul Craiova │Reparaţii capitale │ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│439 │ 36 │Scoala Generala sat Valea-Lungului, com. Breasta │Reparaţii capitale │ 70│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ GALATI │ │ 5.090│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│440 │ 1 │Gradinita com. Balasesti │Obiectiv de investitii│ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│441 │ 2 │Liceul Emil Racovita Municipiul Galati │Obiectiv de investitii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│442 │ 3 │Gradinita nr. 1 Municipiul Galati │Obiectiv de investitii│ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│443 │ 4 │Gradinita nr. 9 Municipiul Galati │Obiectiv de investitii│ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│444 │ 5 │Gradinita sat Umbraresti Deal, com. Umbraresti │Obiectiv de investitii│ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│445 │ 6 │Liceul de Arta "Dimitrie Cuclin" Municipiul Galati │Obiectiv de investitii│ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│446 │ 7 │Scoala nr. 42 Municipiul Galati - sala sport │Obiectiv de investitii│ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│447 │ 8 │Scoala cls. I-VIII sat Scanteiesti, com. Scanteiesti │Consolidare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│448 │ 9 │Liceul Pedagogic "Costache Negri" Municipiul Galati │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│449 │ 10 │Scoala gen. nr. 42 Muncipiul Galati │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│450 │ 11 │Scoala sat Hanu Conachi, com. Fundeni │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│451 │ 12 │Scoala cls. I-VIII nr. 2 com. Barcea │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│452 │ 13 │Scoala sat Coasta Lupei, com. Nicoresti │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│453 │ 14 │Scoala generala nr. 5 "Elena Doamna" Municipiul Tecuci │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│454 │ 15 │Liceul "Calistrat Hogas" Municipiul Tecuci │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│455 │ 16 │Scoala generala nr. 2 Municipiul Tecuci │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│456 │ 17 │Scoala generala com. Movileni │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│457 │ 18 │Liceul "Spiru Haret" Municipiul Tecuci │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│458 │ 19 │Grup Scolar Metalurgic Municipiul Galati │Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│459 │ 20 │Grup Industrial de Marina -camin-internat, Municipiul Galati│Reabilitare │ 630│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│460 │ 21 │Scoala cls. I-VIII com. Sendreni │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│461 │ 22 │Scoala cls. I-IV + Gradinita sat Urlesti, com. Corni │Reparatii capitale │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│462 │ 23 │Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Municipiul Galati │Reparatii capitale │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ GIURGIU │ │ 2.000│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│463 │ 1 │Gradinita com. Cosoba │Obiectiv de investitii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│464 │ 2 │Gradinita sat Cascioarele, com. Gaiseni │Obiectiv de investitii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│465 │ 3 │Grup Scolar com. Hotarele │Consolidare │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│466 │ 4 │Scoala cls. I-VIII com. Roata de Jos │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│467 │ 5 │Scoala cls. I-VIII com. Gostinari │Reparatii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│468 │ 6 │Scoala cls. I-VIII sat Mironesti, com. Gostinari │Reparatii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│469 │ 7 │Gradinita oras Bolintin Vale │Reparatii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│470 │ 8 │Scoala cls. I-VIII sat Floresti, com. Floresti Stoenesti │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│471 │ 9 │Scoala cls. I-VIII sat Palanca, com. Floresti Stoenesti │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│472 │ 10 │Scoala cls. I-VIII com. Greaca │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│473 │ 11 │Scoala cls. I-VIII sat Branistea, com. Oinacu │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│474 │ 12 │Scoala cls. I-VIII com. Izvoarele │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│475 │ 13 │Scoala cls. I-VIII com. Stoenesti │Reparatii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│476 │ 14 │Scoala cls. I-VIII sat Cartojani, com. Roata de Jos │Reparatii capitale │ 200│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ GORJ │ │ 2.070│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│477 │ 1 │Grup Scolar Tehnologic "Ion Mincu" Municipiul Targu Jiu │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│478 │ 2 │Colegiul National "Spiru Haret" Municipiul Targu Jiu │Reabilitare │ 85│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│479 │ 3 │Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" Municipiul Targu Jiu│Reabilitare │ 35│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│480 │ 4 │Scoala gen. nr. 12 Municipiul Targu Jiu │Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│481 │ 5 │Colegiul National "George Cosbuc" Municipiul Motru │Reabilitare │ 175│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│482 │ 6 │Scoala cls. I-IV sat Rugetu, com. Rosia de Amaradia │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│483 │ 7 │Scoala gen. sat Cruset, com. Cruset │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│484 │ 8 │Scoala gen. sat Valea Manastirii, com. Catunele │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│485 │ 9 │Scoala gen. com. Samarinesti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│486 │ 10 │Scoala gen. com. Borascu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│487 │ 11 │Scoala gen. Celei, oras Tismana │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│488 │ 12 │Scoala gen. com. Dragotesti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│489 │ 13 │Grup Scolar com. Balteni │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│490 │ 14 │Scoala gen. com. Tantareni │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│491 │ 15 │Scoala gen. sat Floresti, com. Tantareni │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│492 │ 16 │Scoala gen. com. Hurezani │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│493 │ 17 │Scoala Primara sat Poienita, com. Bustuchin │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│494 │ 18 │Scoala gen. sat Curpeni, com. Stanesti │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│495 │ 19 │Scoala gen. Negreni, com. Licurici │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│496 │ 20 │Scoala gen. sat Carpinis, com. Crasna │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│497 │ 21 │Scoala gen. com. Lelesti │Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│498 │ 22 │Liceul cu Program Sportiv Municipiul Targu Jiu │Reabilitare │ 235│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│499 │ 23 │Grup Scolar "Materiale de Constructii" Municipiul Targu Jiu │Reabilitare │ 175│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│500 │ 24 │Scoala Generala "Grigore Geamanu" com. Turcinesti │Reabilitare │ 75│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ HARGHITA │ │ 2.100│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│501 │ 1 │Liceul Teoretic "Kemeny Janos", Municipiul Toplita │Obiectiv de investitii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│502 │ 2 │Scoala Generala "Martonffy Gyorgy" sat Carta, com. Carta │Obiectiv de investitii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│503 │ 3 │Scoala gen. "Geo Bogza" oras Balan │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│504 │ 4 │Scoala gen. "Petofi Sandor" sat Dealu, com. Dealu │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│505 │ 5 │Scoala gen. "Jokai Mor" sat Subcetate, com. Zetea │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│506 │ 6 │Scoala gen. sat Sancrai, com. Dealu │Reparatii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│507 │ 7 │Gradinita PP nr. 1 si nr. 4 oras Vlahita │Reparatii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│508 │ 8 │Liceul Teoretic "Marin Preda" Municipiul Odorheiu Secuiesc │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│509 │ 9 │Liceul "Solomon Erno" Municipiul Gheorgheni │Reparatii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│510 │ 10 │Scoala Generala "Szekely Mozes" sat Lueta, com. Lueta │Reparatii capitale │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│511 │ 11 │Scoala Generala "Roman Viktor" sat Martinis, com. Martinis │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│512 │ 12 │Scoala Generala "Janos Zsigmond" sat Darjiu, com. Darjiu │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│513 │ 13 │Gradinita PP "Zsibongo" Municipiul Odorheiu Secuiesc │Reparatii capitale │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│514 │ 14 │Liceul Teoretic "O.C. Taslaoanu" Municipiul Toplita │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│515 │ 15 │Scoala Generala "Gal Sandor" sat Ciucsangiorgiu", │Reparatii capitale │ 100│
│ │ │com. Ciucsangiorgiu │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│516 │ 16 │Grup Scolar Constructii de Masini - internat, │Reparatii capitale │ 100│
│ │ │Municipiul Gheorgheni │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│517 │ 17 │Gradinita PP "Micimacko" Municipiul Miercurea-Ciuc │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│518 │ 18 │Scoala Generala sat Ulies, com. Ulies │Reparatii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│519 │ 19 │Gradinita PP Dumbrava Minunanta Municipiul Toplita │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│520 │ 20 │Scoala gen. "Marton Ferenc" sat Bancu, com. Ciucsangiorgiu │Reparatii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│521 │ 21 │Scoala gen. "Kollo Miklos" sat Ciumani, com. Ciumani │Reparatii capitale │ 50│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ HUNEDOARA │ │ 2.350│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│522 │ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Buseş, com. Buseş │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│523 │ 2 │Grãdiniţa sat Baru, com. Baru │Obiectiv de investiţii│ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│524 │ 3 │Grãdiniţa PN, Şcoala Gen. Nr. 1 Municipiul Lupeni │Obiectiv de investiţii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│525 │ 4 │Grãdiniţa PN sat Râu de Mori, com. Râu de Mori │Obiectiv de investiţii│ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│526 │ 5 │Liceul Teoretic "Teclaş Gabor" din Municipiul Deva │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│527 │ 6 │Grup Şcolar "N. Olahus" Municipiul Orãştie │ Consolidare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│528 │ 7 │Şcoala cls. I-IV sat Vaţa de Sus, com. Vaţa de Jos │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│529 │ 8 │Grup Şcolar Industrial Municipiul Lupeni │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│530 │ 9 │Grãdiniţa PN Municipiul Hunedoara │ Reabilitare │ 650│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│531 │ 10 │Şcoala cls. I-IV sat Ohaba Sibişel, com. Râu de Mori │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│532 │ 11 │Şcoala Gen. Nr. 1 sat Crişcior, com. Crişcior │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│533 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII sat Sântãmãria - Orlea, com. Sântãmãria -│ Reparaţii capitale │ 75│
│ │ │Orlea │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│534 │ 13 │Şcoala cls. I-IV sat Valcele Bune, com. Bretea Românã │ Reparaţii capitale │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│535 │ 14 │Liceul Teoretic sat Ilia, com. Ilia │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│536 │ 15 │Colegiul Naţional Informaticã "Traian Lalescu" Municipiul │ Reparaţii capitale │ 75│
│ │ │Hunedoara │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│537 │ 16 │Grup Şcolar Telecomunicaţii şi Lucrãri Publice, Municipiul │ Reparaţii capitale │ 100│
│ │ │Hunedoara │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│538 │ 17 │Liceul Teoretic "Iancu de Hunedoara" Municipiul Hunedoara │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│539 │ 18 │Şcoala Gen. Nr. 12 Municipiul Hunedoara │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│540 │ 19 │Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza" oraş Geoagiu │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ IALOMIŢA │ │ 2.000│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│541 │ 1 │Şcoala cls. I-X Axintele, com. Axintele │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│542 │ 2 │Şcoala cls. I-X Bucu, com. Bucu │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│543 │ 3 │Şcoala cls. I-X sat Ion Roatã, com. Ion Roatã │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│544 │ 4 │Şcoala cls. I-X sat Fãcãeni, com. Fãcãeni │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│545 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Ciorii, com. Valea Ciorii │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│546 │ 6 │Grãdiniţa PN sat Colinele, com. Ion Roatã │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│547 │ 7 │Grãdiniţa PN sat Traian, com. Traian │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│548 │ 8 │Grãdiniţa PN sat Fãcãeni, com. Fãcãeni │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│549 │ 9 │Grãdiniţa PP + creşã oraş Ţãndãrei │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│550 │ 10 │Grãdiniţa PN com. Mãrculeşti │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│551 │ 11 │Şcoala generalã cls. I-VIII com. Manasia │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│552 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII sat Luciu, com. Gura Ialomiţei │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ IAŞI │ │ 3.550│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│553 │ 1 │Şcoala cls. I-IV sat Ciocârleşti, com. Scânteia │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│554 │ 2 │Şcoala cls. I-IV sat Cuza Vodã, com. Popricani │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│555 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII sat Tansa, com. Tansa │ Consolidare │ 170│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│556 │ 4 │Şcoala generalã cls. I-IV nr. 33 "Mihail Kogãlniceanu" │ Consolidare │ 200│
│ │ │Municipiul Iaşi │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│557 │ 5 │Grãdiniţa PN nr. 17 Municipiul Iaşi │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│558 │ 6 │Liceul "Ştefan cel Mare" oraş Hârlãu │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│559 │ 7 │Liceul "Dimitrie Cantemir" Municipiul Iaşi │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│560 │ 8 │Grup Şcolar de Turism nr. 3 Municipiul Iaşi │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│561 │ 9 │Liceul "Vasile Alecsandri" Municipiul Iaşi │ Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│562 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII sat Mãdãrjac, com. Mãdãrjac │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│563 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII sat Moşna, com. Moşna │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│564 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII "A.I. Cuza" com. Podu Iloaiei │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│565 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII sat Avântu, com. Româneşti │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│566 │ 14 │Şcoala cls. I-IV sat Cioca Boca, com. Şcheia │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│567 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII sat Rãzboieni, com. Ion Neculce │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│568 │ 16 │Şcoala cls. I-VIII sat Golãieşti, com. Golãieşti │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│569 │ 17 │Liceul "Mihai Eminescu" Municipiul Iaşi - corp A │ Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│570 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII sat Boureni, com. Balş │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│571 │ 19 │Şcoala cls. I-VIII sat Dobrovãţ, com. Dobrovãţ │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│572 │ 20 │Şcoala cls. I-IV sat Pietrãrie, com. Bârnova │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│573 │ 21 │Şcoala cls. I-VIII sat Pãuşeşti, com. Dumeşti │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│574 │ 22 │Şcoala cls. I-VIII nr. 4 "I. Teodoreanu" Municipiul Iaşi │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│575 │ 23 │Grãdiniţa sat Cepleniţa, com. Cepleniţa │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ ILFOV │ │ 2.200│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│576 │ 1 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Tunari │ Consolidare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│577 │ 2 │Grãdiniţa PN nr. 1 com. Dãrãşti-Ilfov │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│578 │ 3 │Şcoala nr. 1 com. Dragomireşti Vale │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│579 │ 4 │Şcoala nr. 2 com. Dragomireşti Deal │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│580 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 oraş Popeşti - Leordeni │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│581 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 Tânganu, com. Cernica │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│582 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Periş │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│583 │ 8 │Şcoala nr. 1 - Secţia cu grupe de preşcolari oraş Popeşti - │ Reabilitare │ 150│
│ │ │Leordeni │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│584 │ 9 │Şcoala nr. 3 oraş Popeşti - Leordeni │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│585 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Copãceni │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│586 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 - Secţia nr. 2 cu grupe de │ Reabilitare │ 100│
│ │ │preşcolari, com. Copãceni │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│587 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Dascãlu │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│588 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 sat Şindriliţa com. Gãneasa │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│589 │ 14 │Şcoala cls. I-IV sat Vârteju comuna Mãgurele │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│590 │ 15 │Şcoala cls. I-IV sat Izlaz com. Brãneşti │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│591 │ 16 │Şcoala nr. 1 com. Ştefãneştii de Jos │ Reabilitare │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ MARAMUREŞ │ │ 2.590│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│592 │ 1 │Liceul de Artã Municipiul Maia Mare │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│593 │ 2 │Liceul "B. Bodã" oraş Vişeu de Sus │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│594 │ 3 │Liceul "E. Racoviţã" Municipiul Baia Mare │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│595 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII Bistra, com. Bistra │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│596 │ 5 │Grãdiniţa com. Bãiuţ │ Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│597 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII Slãtioara, com. Strâmtura │ Reabilitare │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│598 │ 7 │Grãdiniţa Rona de Sus │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│599 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII Poienile Izei │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│600 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII Rozavlea │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│601 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 oraş Borşa │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│602 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII nr. 9 Municipiul Baia Mare │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│603 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII com. Cerneşti │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│604 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII nr. 6 oraş Borşa - grãdiniţa │ Reabilitare │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│605 │ 14 │Şcoala cls. I-VIII comuna Cãlineşti │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│606 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII comuna Sãlsig │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│607 │ 16 │Şcoala cls. I-VIII comuna Copalnic - Mãnãştur │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│608 │ 17 │Şcoala cls. I-VIII Buteasa, oraş Şomcuţa Mare │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│609 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII comuna Asuaju de Sus │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│610 │ 19 │Şcoala cls. I-VIII comuna Ieud - centru │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│611 │ 20 │Şcoala cls. I-VIII nr. 7 oraş Borşa │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│612 │ 21 │Grupul Şcolar Forestier Municipiul Sighetu Marmaţiei │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│613 │ 22 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 comuna Moisei │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│614 │ 23 │Grupul Şcolar oraş Borşa - SAM │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│615 │ 24 │Şcoala cls. I-VIII Tãmaia │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│616 │ 25 │Şcoala cls. I-VIII Greble, com. Groşii Ţibleşului │ Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│617 │ 26 │Şcoala cls. I-VIII com. Sãcãlãşeni │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│618 │ 27 │Colegiul Naţional "Ghe. Şincai" Municipiul Baia Mare │ Reabilitare │ 90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│619 │ 28 │Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Municipiul Baia Mare │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│620 │ 29 │Liceul Teoretic "Lovei Klara" Municipiul Sighetu Marmaţiei │ Reabilitare │ 75│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│621 │ 30 │Colegiul Naţional "Ghe. Şincai" Municipiul Baia Mare │ Reabilitare │ 90│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ MEHEDINŢI │ │ 1.950│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│622 │ 1 │Şcoala cls. I-IV sat Albuleşti, com. Albuleşti │Obiectiv de investiţii│ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│623 │ 2 │Şcoala cls. I-IV sat Dedoviţa Nouã, com. Şimian │Obiectiv de investiţii│ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│624 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII sat Bâcleş, com. Bâcleş │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│625 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII sat Salcia, com. Salcia │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│626 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Obârşia de Câmp, com. Obârşia de Câmp│ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│627 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII sat Livezile, com. Livezile │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│628 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Butoieşti, com. Butoieşti │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│629 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Devesel, com. Devesel │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│630 │ 9 │Grup Şcolar Agricol Halânga, com. Izvorul Bârzii │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│631 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII com. Corcova │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ MUREŞ │ │ 3.812│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│632 │ 1 │Şcoala generalã com. Batoş │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│633 │ 2 │Şcoala generalã Bãgaciu, com. Bãgaciu │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│634 │ 3 │Şcoala generalã com. Crãciuneşti │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│635 │ 4 │Şcoala generalã com. Sânger │Obiectiv de investiţii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│636 │ 5 │Grãdiniţa sat Berghia, com. Pãnet │Obiectiv de investiţii│ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│637 │ 6 │Şcoala generalã com. Vãtava │Obiectiv de investiţii│ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│638 │ 7 │Şcoala generalã oraş Iernut │ Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│639 │ 8 │Grup Şcolar "C-tin Brâncuşi" municipiul Târgu-Mureş │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│640 │ 9 │Şcoala Generalã sat Filpişu Mare com. Breaza │ Reabilitare │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│641 │ 10 │Şcoala cls. I-IV sat Filpişu Mic com. Breaza │ Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│642 │ 11 │Şcoala generalã sat Şãulia de Mureş, com. Cucerdea │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│643 │ 12 │Şcoala generalã com. Cucerdea │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│644 │ 13 │Şcoala generalã com. Suplac │ Reabilitare │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│645 │ 14 │Şcoala Primarã sat Seleuş com. Zagãr │ Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│646 │ 15 │Gimnaziul "V. Moldovan" municipiul Târnãveni │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│647 │ 16 │Şcoala Generalã sat Boiu com. Albeşti │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│648 │ 17 │Şcoala generalã sat Apold, com. Apold │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│649 │ 18 │Şcoala generalã com. Aţintiş │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│650 │ 19 │Şcoala generalã sat Botez, com. Aţintiş │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│651 │ 20 │Şcoala generalã sat Gogani, com. Bahnea │ Reabilitare │ 10│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│652 │ 21 │Şcoala generalã sat Ercea com. Bãla │ Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│653 │ 22 │Şcoala generalã sat Bereni com. Mãrculeni │ Reabilitare │ 7│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│654 │ 23 │Şcoala generalã com. Bogata │ Reabilitare │ 55│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│655 │ 24 │Şcoala generalã com. Cozma │ Reabilitare │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│656 │ 25 │Şcoala generalã com. Cuci │ Reabilitare │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│657 │ 26 │Grãdiniţa sat Petrila com. Cuci │ Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│658 │ 27 │Şcoala generalã sat Cãpuş com. Iclãnzel │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│659 │ 28 │Şcoala generalã com. Lunca │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│660 │ 29 │Şcoala generalã com. Saschiz │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│661 │ 30 │Şcoala generalã Şincai com. Şincai │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│662 │ 31 │Şcoala generalã com. Valea Largã │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│663 │ 32 │Şcoala generalã com. Veţca │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│664 │ 33 │Şcoala generalã com. Vânãtori │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│665 │ 34 │Grup Şcolar "Traian Sãvulescu" municipiul Târgu Mureş │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│666 │ 35 │Şcoala generalã sat Orşova + Şcoala generalã sat Caşva, │ Reabilitare │ 40│
│ │ │com. Gurghiu │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│667 │ 36 │Şcoala Generalã Breaza │ Reabilitare │ 35│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│668 │ 37 │Grup Şcolar com. Band │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│669 │ 38 │Şcoala Generalã sat Dedrad, com. Batoş │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│670 │ 39 │Şcoala Generalã comuna Şãulia - corp vechi │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│671 │ 40 │Grãdiniţa PP nr. 1 Municipiul Reghin │ Reabilitare │ 10│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│672 │ 41 │Grãdiniţa PP nr. 2 Municipiul Reghin │ Reabilitare │ 10│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│673 │ 42 │Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu" Municipiul Târnãveni │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│674 │ 43 │Grãdiniţa PP nr. 4 Municipiul Târnãveni │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│675 │ 44 │Gimnaziul "Traian" Municipiul Târnãveni │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│676 │ 45 │Grãdiniţa PN sat Bistra Mureşului, com. Deda │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│677 │ 46 │Şcoala generalã cls. I-VIII com. Viişoara │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│678 │ 47 │Şcoala generalã com. Cipãieni │ Reparaţii capitale │ 25│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│679 │ 48 │Şcoala generalã com. Mãgherani │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│680 │ 49 │Şcoala generalã oraş Miercurea Nirajului - Internat │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│681 │ 50 │Şcoala generalã com. Pogãceaua │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ NEAMŢ │ │ 1.750│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│682 │ 1 │Şcoala Nr. 19 Municipiul Piatra Neamţ │ Reabilitare │ 550│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│683 │ 2 │Şcoala de Arte şi Meserii Nisiporeşti, com. Boteşti │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│684 │ 3 │Grup Şcolar oraş Bicaz │ Reabilitare │ 800│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│685 │ 4 │Grãdiniţa nr. 2 oraş Târgu-Neamţ │ Reabilitare │ 250│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ OLT │ │ 3.870│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│686 │ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Coloneşti, com. Coloneşti │ Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│687 │ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Drãghiceni, com. Drãghiceni │ Reparaţii capitale │ 220│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│688 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII sat Vitãneşti, com. Sârbii Mãgura │ Reparaţii capitale │ 170│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│689 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII "Tudor Vladimirescu" oraş Corabia │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│690 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Fãgeţelu, com. Fãgeţelu │ Reparaţii capitale │ 320│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│691 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII sat Giuvãrãşti, com. Giuvãrãşti │ Reparaţii capitale │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│692 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Bârza, com. Bârza │ Reparaţii capitale │ 350│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│693 │ 8 │Colegiul Naţional "Ioniţã Asan" Municipiul Caracal │ Reparaţii capitale │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│694 │ 9 │Şcoala de Arte şi Meserii sat Tufeni, com. Tufeni │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│695 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII sat Stoborãşti, com. Tufeni │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│696 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII sat Leleasca, com. Leleasca │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│697 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII sat Coteanu, com. Coteanu │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│698 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII sat Rotunda, com. Rotunda │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│699 │ 14 │Liceul com. Vitomireşti │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│700 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII sat Dobriceni, com. Iancu Jianu │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│701 │ 16 │Grãdiniţa nr. 1 oraş Corabia │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│702 │ 17 │Grãdiniţa cartier Tudor Vladimirescu, oraş Corabia │ Reparaţii capitale │ 30│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ PRAHOVA │ │ 3.950│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│703 │ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Secãria, com. Secãria │Obiectiv de investiţii│ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│704 │ 2 │Şcoala sat Ologeni, com. Poienarii Burchii │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│705 │ 3 │Grãdiniţa nr. 4 Zamora, oraş Buşteni │ Consolidare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│706 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII sat Guru Vadului, com. Guru Vadului │ Consolidare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│707 │ 5 │Grup Şcolar "Ion Kalinderu" oraş Buşteni │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│708 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII "Nestor Urechia" oraş Buşteni │ Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│709 │ 7 │Grãdiniţa nr. 1 PP şi PN oraş Buşteni │ Reabilitare │ 85│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│710 │ 8 │Grãdiniţa nr. 5 PN oraş Buşteni │ Reabilitare │ 19│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│711 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 oraş Buşteni │ Reabilitare │ 560│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│712 │ 10 │Şcoala "Regina Elisabeta" Poiana Ţapului, oraş Buşteni │ Reabilitare │ 790│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│713 │ 11 │Grãdiniţa PN sat Gheaba, com. Mãneciu │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│714 │ 12 │Grãdiniţa nr. 2 Ghioseşti, oraş Comarnic │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│715 │ 13 │Grãdiniţa sat Bughea de Jos, com. Gura Vitioarei │ Reabilitare │ 180│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│716 │ 14 │Şcoala cls. I-IV şi Grãdiniţa sat Moara Nouã, com. Berceni │ Reabilitare │ 181│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│717 │ 15 │Şcoala cls. I-IV şi Grãdiniţa sat Cãtunu, com. Berceni │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│718 │ 16 │Grãdiniţa nr. 3 Poiana Ţapului, oraş Buşteni │ Reparaţii capitale │ 105│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│719 │ 17 │Şcoala sat Cornu de Jos, com. Cornu │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ SATU-MARE │ │ 2.503│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│720 │ 1 │Şcoala şi Grãdiniţa sat Sanislãu, com. Sanislãu │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│721 │ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Poiana Codrului, com. Crucişor │Obiectiv de investiţii│ 170│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│722 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII comuna Livada │Obiectiv de investiţii│ 280│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│723 │ 4 │Grãdiniţa PN sat Decebal, com. Vetiş │Obiectiv de investiţii│ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│724 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Cehal, com. Cehal │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│725 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII sat Medieşu Aurit com. Medieşu Aurit │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│726 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Iojib com. Medieşu Aurit │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│727 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Pomi, com. Pomi │ Reabilitare │ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│728 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII sat Decebal, com. Vetiş │ Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│729 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII sat Santãu, com. Santãu │ Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│730 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII sat Giorocuta, com. Supur │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│731 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII şi Grãdiniţa sat Madaraş, oraş Ardud │ Reabilitare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│732 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII Cãrãşeu, com. Culciu │ Reabilitare │ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│733 │ 14 │Şcoala cls. I-VIII "Vasile Lucaciu" Municipiul Carei │ Reabilitare │ 106│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│734 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII sat Târnava Mare, com. Târnava Mare │ Reabilitare │ 162│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│735 │ 16 │Şcoala cls. I-VIII sat Cehãluţ, com. Cehal │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│736 │ 17 │Liceul Teoretic oraş Negreşti-Oaş │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│737 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII sat Foieni, com. Foieni │ Reabilitare │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ SĂLAJ │ │ 2.040│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│738 │ 1 │Şcoala generalã com. Nãpradea │ Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│739 │ 2 │Şcoala Gimnazialã "S. Bãrnuţiu" - corp B, Municipiul Zalãu │ Reparaţii capitale │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│740 │ 3 │Şcoala Gimnazialã "S. Bãrnuţiu" - salã sport, Municipiul │ Reparaţii capitale │ 100│
│ │ │Zalãu │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│741 │ 4 │Grãdiniţa Nr. 3 oraş Şimleu Silvaniei │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│742 │ 5 │Şcoala Gimnazialã Nusfalãu, com. Nusfalãu │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│743 │ 6 │Şcoala Nr. 2 com. Sãrmãşag │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│744 │ 7 │Colegiul Naţional "S. Bãrnuţiu" oraş Şimleu Silvaniei │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│745 │ 8 │Şcoala Gimnazialã Mãierişte, com. Mãerişte │ Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│746 │ 9 │Şcoala cls. I-IV sat Cerâşa, com. Halmãşd │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│747 │ 10 │Şcoala cls. I-IV sat Badon, com. Hereclean │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│748 │ 11 │Şcoala Gimnazialã sat Buciumi, com. Buciumi │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│749 │ 12 │Şcoala Gimnazialã Marin, com. Crasna │ Reparaţii capitale │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│750 │ 13 │Şcoala cls. I-IV sat Doba, com. Dobrin │ Reparaţii capitale │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│751 │ 14 │Grãdiniţa com. Vârşolţ │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│752 │ 15 │Şcoala Giurtelecu Şimleului, com. Mãerişte │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│753 │ 16 │Şcoala Gimnazialã com. Bocşa │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│754 │ 17 │Şcoala Gimnazialã sat Borla, com. Bocşa │ Reparaţii capitale │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│755 │ 18 │Şcoala cls. I-IV sat Gostila, com. Poiana Blenchii │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│756 │ 19 │Şcoala Gimnazialã sat Benesat, com. Benesat │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│757 │ 20 │Şcoala Gimnazialã sat Creaca, com. Creaca │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│758 │ 21 │Grup Şcolar "I. Pop" - corp B com. Ileanda │ Reparaţii capitale │ 250│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ SIBIU │ │ 2.150│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│759 │ 1 │Şcoala cls. I-IV sat Apoş, com. Bârghiş │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│760 │ 2 │Şcoala cls. I-IV sat Haşag, com. Loamneş │Obiectiv de investiţii│ 130│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│761 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII, com. Bruiu │Obiectiv de investiţii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│762 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII - Grãdiniţa com. Jina │Obiectiv de investiţii│ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│763 │ 5 │Grup Şcolar Industrie Uşoarã, oraş Cisnãdie │ Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│764 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII "Samuil Micu" com. Sadu │ Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│765 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 2 Municipiul Mediaş │ Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│766 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Coveş, oraş Agnita - Corp C │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│767 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII com. Roşia │ Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│768 │ 10 │Grup Şcolar Construcţii de Maşini Mârşa, oarş Avrig │ Reabilitare │ 90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│769 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII oraş Agnita - Corp B │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│770 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 1 Municipiul Sibiu │ Reabilitare │ 90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│771 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 20 Municipiul Sibiu │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│772 │ 14 │Şcoala cls. I-VIII com. Poplaca │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│773 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 25 Municipiul Sibiu │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│774 │ 16 │Şcoala cls. I-IV com. Biertan │ Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│775 │ 17 │Grup Şcolar Agricol "T. Cipariu" oraş Dumbrãveni │ Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│776 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 5 Municipiul Sibiu │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│777 │ 19 │Colegiul Neţional "Octavian Goga" Municipiul Sibiu │ Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│778 │ 20 │Şcoala cls. I-VIII Nr. 3 Municipiul Mediaş │ Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│779 │ 21 │Colegiul Tehnic "A.T.L." Ruja, oraş Agnita │ Reparaţii capitale │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│780 │ 22 │Şcoala cls. I-VIII sat Curciu, com. Dîrlos │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│781 │ 23 │Şcoala cls. I-VIII Dîrlos, com. Dîrlos │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ SUCEAVA │ │ 3.540│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│782 │ 1 │Grãdiniţa PN com. Drãgoieşti │Obiectiv de investiţii│ 230│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│783 │ 2 │Şcoala cls. I-VIII Botoşana, com. Botoşana │ Reabilitare │ 450│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│784 │ 3 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 com. Iaslovãţ │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│785 │ 4 │Şcoala cls. I-VIII com. Izvoarele Sucevei │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│786 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII sat Satu Mare, com. Satu Mare │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│787 │ 6 │Şcoala cls. I-VIII sat Ţibeni, com. Satu Mare │ Reabilitare │ 140│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│788 │ 7 │Şcoala cls. I-VIII sat Brãieşti, com. Cornu Luncii │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│789 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Bãneşti, com. Fântânele │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│790 │ 9 │Şcoala cls. I-VIII sat Poieni, com. Udeşti │ Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│791 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII sat Moara, com. Moara │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│792 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 160│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│793 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII sat Ulma, com. Ulma │ Reabilitare │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│794 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII sat Soloneţu Nou, com. Cacica │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│795 │ 14 │Şcoala cls. I-VIII sat Putna, com. Putna │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│796 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 Municipiul Suceava │ Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│797 │ 16 │Colegiul de Informaticã "Spiru Haret" Municipiul Suceava │ Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│798 │ 17 │Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Municipiul Suceava │ Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│799 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII nr. 4 Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│800 │ 19 │Colegiul Tehnic Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│801 │ 20 │Grãdiniţa PP nr. 3 Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│802 │ 21 │Grãdiniţa PP nr. 5 Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│803 │ 22 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 comuna Marginea - corp vechi │ Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│804 │ 23 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 Municipiul Rãdãuţi │ Reabilitare │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ TELEORMAN │ │ 2.170│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│805 │ 1 │Grãdiniţa com. Cervenia │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│806 │ 2 │Grãdiniţa com. Segarcea Vale │Obiectiv de investiţii│ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│807 │ 3 │Grãdiniţa com. Gãlãteni │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│808 │ 4 │Grãdiniţa com. Conţeşti │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│809 │ 5 │Şcoala cls. I-VIII com. Izvoarele │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│810 │ 6 │Grãdiniţa nr. 6 Municipiul Turnu Mãgurele │Obiectiv de investiţii│ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│811 │ 7 │Grup Şcolar Tehnic Municipiul Alexandria - cãmin │ Consolidare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│812 │ 8 │Şcoala cls. I-VIII com. Scurtu Mare │ Reabilitare │ 90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│813 │ 9 │Grãdiniţa com. Crevenicu │ Reabilitare │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│814 │ 10 │Şcoala cls. I-VIII com. Cosmeşti │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│815 │ 11 │Şcoala cls. I-VIII sat Ciuperceni, com. Cosmeşti │ Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│816 │ 12 │Şcoala cls. I-VIII com. Traian │ Reabilitare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│817 │ 13 │Şcoala cls. I-VIII com. Dobroteşti │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│818 │ 14 │Şcoala cls. I-VIII com. Cãlineşti │ Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│819 │ 15 │Şcoala cls. I-VIII com. Salcia │ Reparaţii capitale │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│820 │ 16 │Grãdiniţa com. Piatra │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│821 │ 17 │Liceul Teoretic com. Piatra │ Reparaţii capitale │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│822 │ 18 │Şcoala cls. I-VIII com. Tãtãrãştii de Sus │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│823 │ 19 │Şcoala cls. I-VIII com. Mârzãneşti │ Reparaţii capitale │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│824 │ 20 │Şcoala cls. I-VIII Ciolãneşti Deal, com. Ciolãneşti │ Reparaţii capitale │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│825 │ 21 │Şcoala cls. I-VIII com. Scrioaştea │ Reparaţii capitale │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│826 │ 22 │Şcoala cls. I-VIII com. Stejaru │ Reparaţii capitale │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│827 │ 23 │Şcoala cls. I-VIII com. Rãsmireşti │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│828 │ 24 │Şcoala cls. I-VIII com. Troianul │ Reparaţii capitale │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│829 │ 25 │Şcoala cls. I-VIII com. Necşeşti │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│830 │ 26 │Grãdiniţa Nr. 2, com. Mãldãeni │ Reparaţii capitale │ 20│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│831 │ 27 │Şcoala cls. I-IV, com. Drãcşenei │ Reparaţii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│832 │ 28 │Şcoala cls. I-VIII com. Cervenia │ Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│833 │ 29 │Şcoala cls. I-VIII com. Pietroşani │ Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│834 │ 30 │Şcoala cls. I-VIII com. Fântânele │ Reparaţii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│835 │ 31 │Şcoala cls. I-VIII com. Drãgãneşti de Vede │ Reparaţii capitale │ 70│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ TIMIŞ │ │ 2.505│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 836│ 1 │Scoala cls. I-IV şi Grãdiniţa PN sat Rãuţi, com Uivar │Obiectiv de investitii│ 110│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 837│ 2 │Grãdiniţa sat PN Rãchita com Dumbrava │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 838│ 3 │Grãdiniţa PN oraş Jimbolia │Obiectiv de investiţii│ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 839│ 4 │Grrp Şcolar Industrial "Mihai Eminescu" oraş Jimbolia │Obiectiv de investiţii│ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 840│ 5 │Grãdiniţa PN com. Periam │Consolidare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 841│ 6 │Şcoala cls. I-VIII sat Alioş, com Maşloc │Reabilitare │ 35│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 842│ 7 │Grup Şcolar Transport Cãi Ferate municipiul Timişoara │Reabilitare │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 843│ 8 │Şcoala cls. I-VIII com. Jamu Mare │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 844│ 9 │Grãdiniţa PN sat Ţipari com. Coşteiu │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 845│ 10 │Şcolar cls. I-VIII com Mãnãştiur │Reabilitare │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 846│ 11 │Şcolar cls. I-VIII nr. 9 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 847│ 12 │Şcolar cls. I-VIII nr. 11 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 848│ 13 │Grãdiniţa PP nr. 26 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 849│ 14 │Grãdiniţa PP nr. 32 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 850│ 15 │Grãdiniţa PP nr. 53 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 851│ 16 │Grãdiniţa PN nr. 22 Municipiul Timişoara │Reparaţii capitale │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 852│ 17 │Grãdiniţa PN com. Dumbrava │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 853│ 18 │Grup Şcolar Industrial "Emanoil Ungureanu" Municipiul │Reparaţii capitale │ 200│
│ │ │Timişoara │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 854│ 19 │Şcoala cls. I-IV Târgovişte, com. Balinţ │Reparaţii capitale │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 855│ 20 │Şcoala cls. I-IV sat Bodo, com. Balinţ │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 856│ 21 │Şcoala cls. I-IV com. Bara │Reparaţii capitale │ 130│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ TULCEA │ │ 2.005│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 857│ 1 │Şcoala cls. I-VIII sat Enisala, com. Sarichioi │Consolidare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 858│ 2 │Şcoala cls. I-VIII sat Agighiol, com. Valea Nucarilor │Consolidare │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 859│ 3 │Şcoala cls. I-VIII com. Frecãţei - Corp B │Reabilitare │ 225│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 860│ 4 │Şcoala cls. I-VIII com. Stejaru │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 861│ 5 │Şcoala cls. I-VIII "Al. Ciucurencu" Municipiul Tulcea │Reparaţii capitale │ 430│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 862│ 6 │Colegiul Tehnic "Henri Coandã" Municipiul Tulcea, cantinã │Reparaţii capitale │ 450│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 863│ 7 │Şcoala cls. I-VIII - corp B, com. Greci │Reparaţii capitale │ 120│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 864│ 8 │Şcoala cls. I-VIII sat Sãlcioara, com. Jurilovca │Reparaţii capitale │ 65│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 865│ 9 │Şcoala cls. I-VIII corp B, Turcoaia │Reparaţii capitale │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ VASLUI │ │ 1.950│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 866│ 1 │Şcoala cls. I-IV sat Armaseni, com. Baceşti │Reparaţii capitale │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 867│ 2 │Grup Şcolar Agricol "Dimitrie Cantemir" Municipiul Huşi │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 868│ 3 │Şcoala cls. I-VIII sat Munteni de Jos, com. Muntenii de Jos │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 869│ 4 │Şcoala cls. I-IV sat Cursesti Vale, com. Pungeşti │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 870│ 5 │Şcoala cls. I-VIII nr. 2 "Dimitrie Cantemir" Municipiul │Reparaţii capitale │ 300│
│ │ │Vaslui │ │ │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 871│ 6 │Şcoala cls. I-VIII nr. 4 "Elena Cuza" Municipiul Vaslui │Reparaţii capitale │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 872│ 7 │Grup Şcolar Industrial oraş Negreşti │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 873│ 8 │Grãdiniţa PP oraş Negreşti │Reparaţii capitale │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 874│ 9 │Şcoala cls. I-X sat Tacuta, com. Tacuta │Reparaţii capitale │ 150│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ VÂLCEA │ │ 2.020│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 875│ 1 │Şcoala cls. I-VIII Susani, com. Susani │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 876│ 2 │Şcoala cls. I-VIII Usurei, com. Susani │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 877│ 3 │Şcoala cls. I-VIII Valea lui Stan oraş Brezoi │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 878│ 4 │Liceul Teoretic oraş Brezoi │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 879│ 5 │Şcoala cls. I-VIII Otetelişu oraş Bãlceşti │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 880│ 6 │Şcoala cls. I-VIII Olanu com. Olanu │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 881│ 7 │Şcoala cls. I-VIII Cheia oraş Bãile Olãneşti │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 882│ 8 │Liceul Matei Basarab, Municipiul Râmnicu Vâlcea │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 883│ 9 │Grãdiniţa nr. 14 Municipiul Râmnicu Vâlcea │Reabilitare │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 884│ 10 │Şcoala cls. I-VIII Runcu com. Runcu │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 885│ 11 │Şcoala cls. I-VIII Dragoeşti com. Drãgoeşti │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 886│ 12 │Colegiul Naţional "Gib Mihãescu" Municipiul Drãgãşani │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 887│ 13 │Şcoala cls. I-VIII "Tudor Vladimirescu" Municipiul Drãgãşani│Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 888│ 14 │Şcoala cls. I-VIII com. Malaia │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 889│ 15 │Şcoala cls. I-VIII Daesti, com. Daesti │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 890│ 16 │Şcoala cls. I-VIII Zãtreni, com. Zãtreni │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 891│ 17 │Şcoala cls. I-VIII Câinenii Mari, com. Câineni │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 892│ 18 │Şcoala cls. I-VIII Valea Mare, com. Valea Mare │Reabilitare │ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 893│ 19 │Şcoala generalã "N. Bãlcescu" Municipiul Drãgãşani │Reabilitare │ 100│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ VRANCEA │ │ 1.203│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 894│ 1 │Colegiul Economic Municipiul Focşani │Obiectiv de investiţii│ 40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 895│ 2 │Grãdiniţa Podu Mânãstirii, com. Mera │Obiectiv de investiţii│ 13│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 896│ 3 │Şcoala cls. I-IV Cãlimãneşti oras Mãrãşeşti │Obiectiv de investiţii│ 5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 897│ 4 │Şcoala cls. I-VIII com. Vrâncioaia + sala sport │Obiectiv de investiţii│ 42│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 898│ 5 │Grãdiniţa Rãcoasa, Com. Rãcoasa │Obiectiv de investiţii│ 16│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 899│ 6 │Grãdiniţa com. Moviliţa │Reabilitare │ 5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 900│ 7 │Grãdiniţa nr. 1 sat Dragosloveni, com. Soveja │Reabilitare │ 5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 901│ 8 │Grãdiniţa Milcovul, com. Milcovul │Reparaţii capitale │ 11│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 902│ 9 │Şcoala cls. I-VIII Suraia, com. Suraia │Reparaţii capitale │ 9│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 903│ 10 │Şcoala cls. I-IV nr. 2 Coteşti, com. Coteşti │Reparaţii capitale │ 14│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 904│ 11 │Şcoala cls. I-VIII Haret oraş Mãrãşeşti │Reparaţii capitale │ 9│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 905│ 12 │Şcoala cls. I-VIII Pãdureni oraş Mãrãşeşti │Reparaţii capitale │ 13│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 906│ 13 │Şcoala cls. I-IV com. Câmpinenca │Reparaţii capitale │ 16│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 907│ 14 │Şcoala cls. I-IV sat Mãrãşti com. Rãcoasa │Reparaţii capitale │ 5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 908│ 15 │Şcoala cls. I-VIII nr. 3 Municipiul Focşani │Reparaţii capitale │ 134│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 909│ 16 │Şcoala cls. I-VIII Mândreşti Municipiul Focşani │Reparaţii capitale │ 13│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 910│ 17 │Grup Şcolar Industrie Uşoarã Municipiul Focşani │Reparaţii capitale │ 173│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 911│ 18 │Şcoala cls. I-IV Crucea de Sus, oraş Panciu │Reparaţii capitale │ 243│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 912│ 19 │Şcoala cls. I-VIII Satu-Nou, oraş Panciu │Reparaţii capitale │ 241│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 913│ 20 │Şcoala cls. I-VIII nr. 8 Municipiul Focşani │Reparaţii capitale │ 30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 914│ 21 │Şcoala cls. I-IV sat Olãşeşti com. Ţifeşti │Reparaţii capitale │ 13│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 915│ 22 │Şcoala cls. I-VIII Verdea, com. Rãcoasa │Reparaţii capitale │ 12│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 916│ 23 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 Mãrãşeşti sala de sport │Reparaţii capitale │ 115│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 917│ 24 │Şcoala cls. I-VIII Budeşti com. Coteşti │Reparaţii capitale │ 26│
├────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ BUCUREŞTI │ │ 11.651│
├────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 918│ 1 │Grup Şcolar "Iuliu Maniu" sector 6 │Consolidare │ 70│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 919│ 2 │Colegiul Economic Viilor, sector 5 │Reabilitare │ 1.500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 920│ 3 │Liceul Economic Administrativ "Mircea Vulcãnescu" sector 4 │Reabilitare │ 600│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 921│ 4 │Grup Şcolar Industrial Dacia, sector 4 │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 922│ 5 │Liceul de Muzicã "Dinu Lipati" sector 4 │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 923│ 6 │Grãdiniţa nr. 207, sector 4 │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 924│ 7 │Liceul Bilingv Decebal, sector 3 │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 925│ 8 │Grupul Şcolar Industrial nr. 19, sector 3 │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 926│ 9 │Grup Şcolar "doamna Stanca" sector 6 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 927│ 10 │Colegiul Tehnic "Petru Maior", sector 6 │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 928│ 11 │Grup Şcolar Ind. "Gh. Asachi", sector 6 │Reabilitare │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 929│ 12 │Colegiul Naţional "Elena Cuza", sector 6 │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 930│ 13 │Grãdiniţa nr. 274, sector 6 │Reabilitare │ 300│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 931│ 14 │Grãdiniţa nr. 87, sector 6 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 932│ 15 │Grãdiniţa nr. 229, sector 6 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 933│ 16 │Grãdiniţa nr. 246, sector 6 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 934│ 17 │Grãdiniţa nr. 272, sector 6 │Reabilitare │ 50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 935│ 18 │Grãdiniţa nr. 273, sector 6 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 936│ 19 │Grãdiniţa nr. 278, sector 6 │Reabilitare │ 80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 937│ 20 │Şcoala cls. I-VIII nr. 117, sector 6 │Reabilitare │ 250│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 938│ 21 │Şcoala cls. I-VIII nr. 127, sector 5 │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 939│ 22 │Grãdiniţa nr. 234, sector 2 │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 940│ 23 │Grãdiniţa nr. 189, sector 2 │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 941│ 24 │Grãdiniţa nr. 7, sector 2 │Reabilitare │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 942│ 25 │Grãdiniţa nr. 137, sector 2 │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 943│ 26 │Grãdiniţa nr. 188, sector 2 │Reabilitare │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 944│ 27 │Liceul Teoretic "Ady Endre", sector 2 │Reabilitare │ 100│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 945│ 28 │Şcoala cls. I-VIII nr. 172, sector 6 │Reabilitare │ 200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 946│ 29 │Grãdiniţa nr. 149, sector 4 │Reparaţii capitale │ 400│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 947│ 30 │Şcoala nr. 67, sector 3 │Reparaţii capitale │ 436│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 948│ 31 │Şcoala nr. 95, sector 3 │Reparaţii capitale │ 329│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 949│ 31 │Şcoala nr. 200, sector 3 │Reparaţii capitale │ 736│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 950│ 32 │Grãdiniţa nr. 72, sector 5 │Reparaţii capitale │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 951│ 33 │Şcoala cls. I-VIII nr. 134, sector 5 │Reparaţii capitale │ 500│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 952│ 34 │Grãdiniţa nr. 33, sector 5 │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 953│ 35 │Grãdiniţa nr. 178, sector 5 │Reparaţii capitale │ 150│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┤
│ 954│ 37 │Şcoala cls. I-VIII nr. 144, sector 5 │Reparaţii capitale │ 400│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────┘
ANEXA 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI Şl CERCETĂRII

mii lei
┌────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐
│Nr. │Anexe din HG │Nr. pozi- │ Judeţ/ Denumire unitate de învãţãmânt │ Natura lucrãrii │ Sumã │
│crt.│ 615/2006 │ţiei din │ │ │ │
│ │ │ HG 615/ │ │ │ │
│ │ │ 2006 │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Prahova │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 1 │anexã │ 11 │Şcoalã cls. I-VIII sat Gura Vadului, │Consolidare │ 100 │
│ │ │ │com. Gura Vadului │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 2 │anexã │ 12 │Şcoalã cls. I-VIII sat Ştefeşti, com. │Obiectiv de │ 50 │
│ │ │ │Ştefeşti │investiţie │ │
└────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘
ANEXA 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

mii lei
┌────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐
│Nr. │Nr. Anexei │Nr. pozi- │ Judeţ/ Denumire unitate de învãţãmânt │ Natura lucrãrii │ Sumã │
│crt.│din HG 1001/ │ţiei din │ │ │ │
│ │ 2006 │ HG 1001/ │ │ │ │
│ │ │ 2006 │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Buzãu │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 1 │ 1 │ 162 │Grãdiniţa cu PN com. Cernãteşti │Obiectiv de │ 90 │
│ │ │ │ │investiţie │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Galaţi │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 2 │ 1 │ 322 │Şcoalã sat Cãueşti, com. Drãguşeni │consolidare │ 70 │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Maramureş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 3 │ 2 │ 241 │Şcoala cls. I-VIII nr. 1 sat Poienile de │utilitãţi │ 144 │
│ │ │ │sub Munte, com. Poienile de sub Munte │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Timiş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 4 │ 2 │ 308 │Şcoala cls.I-VIII sat Hiţiaş, com.Racoviţã │utilitãţi │ 110 │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Vâlcea │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 5 │ 1 │ 752 │Şcoalã cls. I-VIII sat Obislavu, com. │reabilitare │ 580 │
│ │ │ │Grãdiştea │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │reabilitare │ 158 │
│ 6 │ 1 │ 753 │Şcoalã cls. I-IV sat Fişcãlia, com. Ioneşti├────────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │obiect de invenstiţii 70 │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 7 │ 1 │ 755 │Şcoalã cls. I-VIII sat Paraieni, com Livezi│reabilitare │ 450 │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 8 │ 1 │ 756 │Grup şcolar "N. Pleşoianu" Mun. Râmnicu │reabilitare │ 375 │
│ │ │ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 9 │ 1 │ 757 │Şcoalã cls. I-VIII sat Sãruleşti, com. │reabilitare │ 430 │
│ │ │ │Lãpuşata │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘
ANEXA 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

mii lei
┌────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐
│Nr. │Nr. Anexei │Nr. pozi- │ Judeţ/ Denumire unitate de învãţãmânt │ Natura lucrãrii │ Sumã │
│crt.│din HG 1262/ │ţiei din │ │ │ │
│ │ 2006 │ HG 1262/ │ │ │ │
│ │ │ 2006 │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Cluj │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 1 │ 3 │ 151 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Valea Drãganului │utilitãţi │ 9 │
│ │ │ │com. Poieni │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Dolj │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 2 │ 2 │ 63 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Leşlie, com. │utilitãţi │ 205 │
│ │ │ │Şimnicu de Sus │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 3 │ 2 │ 65 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Damian, com. │utilitãţi │ 89 │
│ │ │ │Sadova │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 4 │ 2 │ 67 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Frãţila, com. │utilitãţi │ 47 │
│ │ │ │Bulzeşti │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 5 │ 2 │ 75 │Şcoala cu cls. I-IV sat Golumbu, com. │utilitãţi │ 14 │
│ │ │ │Fãrcaş │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 6 │ 3 │ 203 │Şcoala cu cls. I-IV sat Lacriţa Mare, com. │utilitãţi │ 69 │
│ │ │ │Robãneşti │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 7 │ 3 │ 204 │Şcoala cu cls. I-IV sat Locuşteni, com. │utilitãţi │ 96 │
│ │ │ │Daneţi │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 8 │ 3 │ 212 │Şcoala cu cls. I-IV sat Toceni, com. │utilitãţi │ 140 │
│ │ │ │Dobreşti │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Galaţi │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 9 │ 3 │ 220 │Şcoala cu cls. I-IV sat Huleşti, com. │utilitãţi │ 74 │
│ │ │ │Poiana │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Harghita │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 10 │ 2 │ 75 │Şcoala gen. sat Casinu Nou, com. │obiectiv de │ 250 │
│ │ │ │Plãieşii de Jos │investiţii │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Iaşi │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 11 │ 1 │ 859 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Bodeşti, com. │reparaţii capitale │ 80 │
│ │ │ │Scânteia │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Maramureş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 12 │ 3 │ 413 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Deseşti, com. │utilitãţi │ 100 │
│ │ │ │Siseşti │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Mureş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 13 │ 1 │ 930 │Şcoala cu cls. I-VIII com. Tãureni │obiect de │ 55 │
│ │ │ │ │investiţii │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Prahova │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 14 │ 3 │ 472 │Şcoala cu cls. I-IV sat Sãlcia, com. │utilitãţi │ 100 │
│ │ │ │Sãlcia │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 15 │ 3 │ 480 │Şcoala sat Podenii Vechi, com. Bãlţeşti │utilitãţi │ 50 │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Timiş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 16 │ 2 │ 175 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Hitiaş, com. │utilitãţi │ 158 │
│ │ │ │Racoviţã │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Vâlcea │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 17 │ 1 │ 1320 │Grãdiniţa sat Copãceni, com. Racoviţã │reabilitare │ 150 │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 18 │ 1 │ 1321 │Şcoala cu cls. I-IV sat Copãceni, com. │reabilitare │ 200 │
│ │ │ │Racoviţã │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 19 │ 3 │ 643 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Pietrari, com. │utilitãţi │ 40 │
│ │ │ │Costeşti │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Bucureşti │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 20 │ 1 │ 1422 │Şcoala nr. 67 str. Magnetului nr. 1-3, │reparaţii capitale │ 296 │
│ │ │ │sector 3 │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 21 │ 1 │ 1423 │Şcoala nr. 95 str. Foişorului nr. 111-113, │reparaţii capitale │ 400 │
│ │ │ │sector 3 │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ SE ANULEAZĂ URMĂTOARELE POZIŢII: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL 900 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Argeş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 22 │ 3 │ 28 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Hârtieşti, com. │utilitãţi │ 170 │
│ │ │ │Hârtieşti │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Mehedinţi │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 23 │ 3 │ 389 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Corcova, com. │utilitãţi │ 150 │
│ │ │ │Corcova │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┤
│ Timiş │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ 24 │ 3 │ 605 │Şcoala cu cls. I-IV sat Dragomireşti, com. │utilitãţi │ 40 │
│ │ │ │Ştiuca │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 25 │ 3 │ 606 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Hitiaş, com. │utilitãţi │ 158 │
│ │ │ │Racoviţã │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 26 │ 3 │ 607 │Şcoala cu cls. I-IV sat Jdioara, com. │utilitãţi │ 192 │
│ │ │ │Criciova │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 27 │ 3 │ 608 │Şcoala cu cls. I-IV sat Jupani, com. │utilitãţi │ 50 │
│ │ │ │Traian Vuia │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 28 │ 3 │ 609 │Şcoala cu cls. I-IV sat Remetea Lunca, │utilitãţi │ 60 │
│ │ │ │com. Mãnãştur │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 29 │ 3 │ 610 │Şcoala cu cls. I-VIII sat Darova, com. │utilitãţi │ 80 │
│ │ │ │Darova │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘----------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice