Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.398 din 18 noiembrie 2009  pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.398 din 18 noiembrie 2009 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.398 din 18 noiembrie 2009
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC"
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , al art. 11, 17 şi al <>art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere <>Hotãrârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC" se înfiinţeazã şi va funcţiona în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a prezentei hotãrâri, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, persoanã juridicã românã, în coordonarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei.
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, se înfiinţeazã prin comasarea prin fuziune a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi cu Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, care se desfiinţeazã.
ART. 2
INCD URBAN-INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2, şi deţine imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj, în municipiul Iaşi, str. A. Şesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi, în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, în oraşul Câmpina, str. I. H. Rãdulescu, f.n. (lângã Staţia Meteorologicã), judeţul Prahova, precum şi în municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş.
ART. 3
(1) INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal:
a) activitãţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire, care cuprind: cercetãri fundamentale şi aplicative - sectoriale şi prenormative -, pentru fundamentarea reglementãrilor tehnice şi economice specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementãrilor tehnice şi economice în vederea asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare tehnologicã; elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi reglementãrilor în domeniul dezvoltãrii teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii; efectuarea de activitãţi specifice de reglementare, respectiv documentãri, testãri, documentaţii în domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentãri in situ de produse şi tehnologii noi; creare de baze de date specializate;
b) activitãţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal:
(i) bibliotecã tehnicã specializatã de drept public, inclusiv activitãţi conexe de editare, tipãrire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice;
(ii) activitãţi de formare profesionalã continuã/ perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire;
(iii) gestionare şi actualizare periodicã a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei;
c) activitãţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabricã.
(2) INCD URBAN-INCERC asigurã, dupã caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii, organisme a cãror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobã prin ordin al ministrului coordonator.
(3) INCD URBAN-INCERC poate desfãşura, în secundar, activitãţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, şi se poate înregistra la registrul comerţului ca INCD.
ART. 4
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC", prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) INCD URBAN-INCERC are în structura organizatoricã 5 subunitãţi fãrã personalitate juridicã, organizate ca sucursale, dupã cum urmeazã:
a) INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti, cu sediul în şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2;
b) INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucureşti, cu sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2;
c) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj;
d) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi;
e) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş.
(2) Structura organizatoricã a INCD URBAN-INCERC se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) INCD URBAN-INCERC poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare/ateliere, compartimente, dupã caz, necesare realizãrii obiectului sãu de activitate, cu avizul consiliului de administraţie şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 6
(1) Se aprobã trecerea din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC" a imobilelor - terenuri şi construcţii - aflate în domeniul public al statului, prevãzute în anexa nr. 2.
(2) Se aprobã trecerea din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti în administrarea INCD URBAN-INCERC a imobilelor - construcţii - aflate în domeniul privat al statului, prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 7
Patrimoniul INCD URBAN-INCERC, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale ale Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, este în sumã totalã de 14.509 mii lei, din care active imobilizate 6.495 mii lei şi active circulante nete 8.014 mii lei.
ART. 8
(1) INCD URBAN-INCERC se finanţeazã din venituri proprii.
(2) Conform prevederilor legale în vigoare, INCD URBAN-INCERC este sprijinit financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente, instalaţii şi altele asemenea.
(3) În aplicarea <>art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din fondurile alocate autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se finanţeazã şi cheltuielile pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetãrii şi inovãrii, inclusiv la activitãţile de coordonare şi corelare a acestora.
(4) Veniturile proprii ale INCD URBAN-INCERC se realizeazã inclusiv din taxe/tarife aprobate de consiliul de administraţie cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul ministerului coordonator, pentru activitãţi de certificare, formare profesionalã continuã/perfecţionare a specialiştilor, informare/diseminare de date tehnice de specialitate, activitãţi conexe, precum şi pentru alte activitãţi din domeniul sãu de activitate, prestate pentru terţi, în condiţiile legii.
(5) Profitul contabil rãmas dupã deducerea impozitului pe profit se utilizeazã dupã cum urmeazã:
a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
b) 20% pentru cointeresarea personalului;
c) pânã la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltãrii INCD URBAN-INCERC, în conformitate cu planul de investiţii şi dotãri ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator;
d) restul rãmâne la dispoziţia INCD URBAN-INCERC pentru desfãşurarea activitãţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor.
(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), în situaţia în care sumele nu sunt utilizate cu destinaţia stabilitã, ele se reporteazã în vederea utilizãrii în anul urmãtor.
(7) Bugetul INCD URBAN-INCERC se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 9
(1) INCD URBAN-INCERC funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente şi conduce evidenţa contabilã în regim economic, în condiţiile legii.
(2) Pentru activitãţile comerciale şi de producţie pe care INCD URBAN-INCERC le deruleazã conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilã a acestora se va realiza în mod distinct faţã de activitãţile de cercetare-dezvoltare, astfel încât sã se asigure identificarea clarã a veniturilor şi cheltuielilor aferente pentru fiecare dintre cele douã tipuri de activitãţi şi eliminarea oricãrei posibilitãţi de subvenţionare încrucişatã.
(3) INCD URBAN-INCERC poate contracta cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, în calitate de minister coordonator, lucrãri solicitate de acesta, din domeniul sãu de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Lucrãrile contractate în condiţiile alin. (3) se presteazã de cãtre INCD URBAN-INCERC cu prioritate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 10
(1) INCD URBAN-INCERC preia personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi al Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, în limita a 330 de posturi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Personalul preluat conform alin. (1) îşi pãstreazã salariile avute la data preluãrii, pânã la negocierea noului contract colectiv de muncã.
(3) Orice modificare a numãrului de posturi aferente INCD URBAN-INCERC se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei.
ART. 11
(1) INCD URBAN-INCERC preia toate bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, dupã caz, în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, alocaţiile bugetare, inclusiv personalul, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Finanţarea activitãţilor structurilor reorganizate prevãzute la art. 1 alin. (2) pe anul 2009 se va asigura din bugetele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, pânã la aprobarea bugetului noului institut de cercetare-dezvoltare.
ART. 12
(1) Acreditãrile, atestatele şi autorizãrile dobândite de unitãţile care se comaseazã potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) se menţin şi se transmit de drept INCD URBAN-INCERC.
(2) Acreditãrile dobândite de cãtre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti prin Decizia nr. 9.634 din 14 aprilie 2008 privind validarea atestãrii şi acreditãrii unitãţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, emisã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului - Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, se transferã INCD URBAN-INCERC şi îşi menţin valabilitatea pânã la data expirãrii.
ART. 13
(1) Conducerea INCD URBAN-INCERC este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din INCD URBAN-INCERC sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie, respectiv directorul general, precum şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei.
ART. 14
De la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, INCD URBAN-INCERC se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS sunt parte, precum şi cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mãrcilor sub care acestea sunt cunoscute pe plan intern şi internaţional.
ART. 15
În cuprinsul actelor normative în vigoare, urmãtoarele denumiri se înlocuiesc, dupã cum urmeazã:
a) "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã «URBAN-INCERC»";
b) "Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã «URBAN-INCERC»";
c) "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti" cu "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã «URBAN-INCERC»".
ART. 16
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare, <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi Ordinul ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 40/D/1992 pentru înfiinţarea "Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS", Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 225/2003 pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale a Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2004 pentru aprobarea componenţei Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, nepublicate, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul dezvoltãrii
regionale şi locuinţei,
Vasile Blaga

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Cristina Trãilã

p. Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi inovãrii,
interimar,
Cãtãlin Ovidiu Baba,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.398.


ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC"

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, este institut naţional, persoanã juridicã românã, în coordonarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei.
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) INCD URBAN-INCERC se înfiinţeazã în scopul desfãşurãrii activitãţilor de cercetare fundamentalã şi aplicativã - sectorialã şi prenormativã -, de dezvoltare tehnologicã, precum şi de documentare, informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice din domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire, inclusiv în scopul derulãrii activitãţilor specifice ca organism de certificare a conformitãţii, în condiţiile legii.
(2) INCD URBAN-INCERC contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniile proprii de activitate şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale, sectoriale şi programele-nucleu de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, la elaborarea de reglementãri tehnice şi economice, precum şi la efectuarea de activitãţi specifice de reglementare în domeniul sãu de activitate.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al INCD URBAN-INCERC constã în prestarea de servicii de drept public şi interes naţional şi cuprinde, în principal:
A. - Activitãţi de cercetare-dezvoltare - cod CAEN Rev. 2 - 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie:
A.1. - În domeniul construcţiilor:
A.1.1. - În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, INCD URBAN-INCERC efectueazã cercetãri fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, şi prin Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulaţie a produselor pentru construcţii, precum şi asigurarea durabilitãţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanicã şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sãnãtatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, protecţia termicã şi hidrofugã, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.
În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectueazã:
1. cercetãri fundamentale de bazã şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;
2. cercetãri aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalitãţii şi confortului construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercãri in situ care se referã la:
a) rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor;
b) protecţia antiseismicã a construcţiilor şi structurilor;
c) reabilitarea şi modernizarea fondului construit;
d) geotehnicã şi fundaţii;
e) protecţia termicã a construcţiilor şi hidroizolaţii în construcţii;
f) protecţia construcţiilor contra coroziunii;
g) protecţia la foc a construcţiilor;
h) protecţia acusticã a construcţiilor;
i) închideri şi compartimentãri, finisarea construcţiilor;
j) instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor;
k) tehnologii noi performante pentru execuţia construcţiilor;
l) urmãrirea comportãrii în timp a construcţiilor;
m) economia construcţiilor şi studii prospective;
3. elaborãri de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcãtuirea, calculul şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
A.1.2. - Alte activitãţi de cercetare-ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
INCD URBAN-INCERC efectueazã lucrãri pentru soluţionarea problemelor din domeniul sãu de activitate, cercetãri în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele prevãzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum:
a) studii şi cercetãri în vederea elaborãrii de agremente tehnice;
b) dezvoltare de tehnici experimentale şi mãsurãtori, atât în laborator, cât şi in situ;
c) studii şi cercetãri în vederea elaborãrii reglementãrilor tehnice şi economice care stau la baza activitãţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de postutilizare a construcţiilor.
INCD URBAN-INCERC realizeazã valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul reabilitãrii energetice şi creşterii performanţei energetice a clãdirilor/construcţiilor, prin executarea experimentalã de lucrãri de reparaţii/întreţinere, prin urmãrirea comportãrii în timp a construcţiilor, precum şi prin aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi prietenoase cu mediul.
INCD URBAN-INCERC deruleazã activitãţi specifice în vederea susţinerii cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate şi serii mici de produse, inclusiv microproducţie (pentru valorificarea cercetãrilor experimentale elaborate), precum şi prin organizarea de expoziţii pe profil.
A.1.3. - Pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu:
a) INCD URBAN-INCERC participã la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în domeniile de specialitate şi competenţã; elaboreazã programe-nucleu anuale şi multianuale cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor şi tehnologiilor care se încadreazã în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în România;
b) INCD URBAN-INCERC elaboreazã cercetãri fundamentale, sectoriale şi aplicative de interes prioritar pentru domeniul construcţiilor pentru fundamentarea reglementãrilor tehnice şi economice specifice acestui domeniu;
c) INCD URBAN-INCERC elaboreazã reglementãri tehnice şi economice în vederea asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în vederea asigurãrii creşterii performanţei energetice a construcţiilor, efectueazã activitãţi specifice de dezvoltare tehnologicã, precum şi activitãţi specifice de reglementare, respectiv: documentãri, testãri, documentaţii, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentãri in situ de produse şi tehnologii noi şi creare de baze de date specializate în domeniu.
A.1.4. - În cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:
a) INCD URBAN-INCERC participã în parteneriat internaţional la lucrãrile de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de cercetare european şi colaboreazã, inclusiv prin Reţeaua Europeanã a Institutelor de Cercetãri în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de profil din alte state;
b) activitãţile de specialitate prevãzute în cadrul obiectului de activitate pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.
A.2. - În domeniul urbanismului, dezvoltãrii teritoriale durabile şi locuirii, INCD URBAN-INCERC efectueazã:
A.2.1. - În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:
a) cercetare fundamentalã de bazã şi orientatã, realizatã în scopul creşterii nivelului conceptual în domeniile dezvoltãrii regionale, amenajãrii teritoriului, urbanismului şi locuirii;
b) cercetare aplicativã pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport pentru cercetãrile aplicative din diferite sectoare sau activitãţi;
c) elaborare de studii şi cercetãri aplicative din domeniul amenajãrii teritoriului şi dezvoltãrii regionale: studii de competitivitate interregionalã, dezvoltarea reţelei de localitãţi, policentricitate, protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonalã şi reconstrucţie ecologicã, zone în declin socioeconomic, zone rurale defavorizate;
d) elaborare de studii şi cercetãri aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilã a aşezãrilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul strategic şi operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului construit, reconversii funcţionale;
e) elaborare de strategii, diagnoze şi prognoze în domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului şi locuirii.
A.2.2. - Pentru realizarea programelor sectoriale şi a programelor-nucleu, pentru participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi realizarea altor activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
a) cercetare fundamentalã de bazã şi orientatã, realizatã în scopul perfecţionãrii concepţiei globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regionalã;
b) elaborare de cercetãri aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare regionalã, mediu şi dezvoltare durabilã, populaţie şi calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbanã, echipamente publice, noi tehnologii;
c) elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor mãsuri de amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes european, zone de cooperare transfrontalierã;
d) construire şi utilizare a unor bãnci de date specifice domeniului de activitate;
e) elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltãrii regionale, amenajãrii teritoriului şi urbanismului;
f) elaborare de studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementãrilor din domeniile urbanismului, dezvoltãrii teritoriale durabile şi locuirii.
A.2.3. - Alte activitãţi de cercetare-ştiinţificã: cercetare aplicativã pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniile urbanismului, dezvoltãrii teritoriale durabile şi locuirii.
A.2.4. - INCD URBAN-INCERC asigurã, dupã caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţii, organisme a cãror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobã prin ordin al ministrului coordonator.
B. - INCD URBAN-INCERC deruleazã activitãţi de documentare, informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.
Aceste activitãţi se desfãşoarã prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând în principal:
1. bibliotecã tehnicã specializatã de drept public, inclusiv activitãţi conexe de editare, tipãrire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniu;
2. activitãţi de formare profesionalã continuã/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire;
3. gestionare şi actualizare periodicã a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei.
INCD URBAN-INCERC deruleazã activitãţi de documentare pentru extinderea cadrului legislativ şi reglementar, de diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire şi participã la implementarea obiectivelor Conceptului strategic de dezvoltare teritorialã România 2030, scop în care:
a) elaboreazã lucrãri de documentare, sinteze, studii şi reglementãri, prognoze şi strategii în domeniile de activitate;
b) constituie, administreazã şi stocheazã fondul documentar ştiinţific şi tehnic de interes şi utilitate publicã în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltãrii teritoriale durabile şi locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar naţional şi internaţional de specialitate;
c) realizeazã lucrãri-suport în vederea armonizãrii legislaţiei naţionale cu legislaţia specificã, existentã în statele membre ale Uniunii Europene;
d) asigurã/faciliteazã schimbul şi transferul de cunoştinţe şi asistenţã tehnicã la nivel naţional, local şi internaţional, cãtre factorii de decizie din administraţia publicã localã şi centralã, precum şi cãtre specialişti din domeniile de activitate.
B.1. - Prin biblioteca tehnicã specializatã de drept public, INCD URBAN-INCERC asigurã informarea şi documentarea entitãţilor interesate din domeniile construcţii, arhitecturã, urbanism, dezvoltare teritorialã durabilã şi locuire şi deruleazã în principal urmãtoarele activitãţi:
a) achiziţia de cãrţi şi periodice/materiale de specialitate puse la dispoziţia publicului cititor pe bazã de împrumut sau prin intermediul copiilor xerox, folosind fondurile alocate anual prin bugetul Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei;
b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii incluzând catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor;
c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea bãncilor de date în domeniu, care sã contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de documentare - informare, ca modalitate specificã de valorificare a rezultatelor cercetãrilor aferente reglementãrilor tehnice din diferite domenii;
d) participarea individual şi în colaborare la programele de cercetare-dezvoltare în construcţii, arhitecturã, urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrãri publice asigurând informarea documentarã a utilizatorilor - cercetãtori specialişti, cadre didactice din învãţãmântul superior de specialitate, studenţi şi alţi utilizatori interesaţi;
e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizãrii acestora la elaborarea de sinteze şi studii de documentare, la realizarea de publicaţii de specialitate, inclusiv construirea de site-uri specifice;
f) furnizarea de servicii informaţionale de interes public cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, alte unitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi cãtre alte entitãţi din domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, amenajarea teritoriului din ţarã şi strãinãtate.
g) realizarea de schimb interbibliotecar de cãrţi şi publicaţii periodice de specialitate.
INCD URBAN-INCERC deruleazã activitãţi conexe de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate în domeniile de activitate, în principal:
a) newsletter pe probleme de arhitecturã, urbanism şi amenajarea teritoriului;
b) Buletinul de informaţii tehnice (BIT);
c) Buletinul Construcţiilor (BC);
d) colecţiile "Reglementãri în construcţii" şi "Probleme economice în construcţii";
e) Revista "Construcţii";
f) documentaţii curente şi de interes public solicitate de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, cum sunt elaborarea şi actualizarea de documente tehnice directoare: ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiilor; ghiduri de agrement tehnic pentru produse şi pentru construcţii; regulamente şi/sau proceduri oficiale;
g) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecã);
h) semnalãri bibliografice - informare curentã structuratã pe tematici:
● Urbanism şi amenajarea teritoriului;
● Dezvoltarea durabilã şi economia urbanã;
● Reţele edilitare;
● Seismologie;
● Stabilitate mecanicã (calcul);
● Impactul construcţiilor asupra mediului;
● Geotehnicã şi fundaţii;
● Managementul calitãţii în construcţii;
● Reglementãri în construcţii;
● Tehnologia lucrãrilor în construcţii;
● Agremente tehnice în construcţii;
● Mecanizarea construcţiilor;
● Deşeuri - înlãturare şi valorificare;
● Soluţii arhitecturale;
● Performanţa energeticã;
● Materiale de construcţie;
● Instalaţii în construcţii etc.
B.2. - În domeniul formãrii profesionale continue/perfecţionãrii specialiştilor cu activitate în construcţii, precum şi al promovãrii culturii specifice în domeniile de activitate, INCD URBAN-INCERC are atribuţii privind:
a) elaborarea, în condiţiile legii, a programelor de formare profesionalã continuã şi perfecţionare a specialiştilor în vederea atestãrii acestora în domeniul construcţiilor, contribuind la rãspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, precum şi la extinderea în România a legislaţiei existente în diferite state din Uniunea Europeanã;
b) organizarea cursurilor de formare profesionalã continuã şi perfecţionare a specialiştilor la sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unitãţilor din subordinea/autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei şi/sau în locaţiile beneficiarilor, dupã caz.
Participarea la cursurile de formare profesionalã continuã şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul construcţiilor se realizeazã pe bazã de contracte perfectate de beneficiari cu INCD URBAN-INCERC.
B.3. - În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, INCD URBAN-INCERC organizeazã şi asigurã funcţionarea punctului naţional de informare privind produse pentru construcţii, cu urmãtoarele atribuţii principale:
a) organizarea şi gestionarea bazei de date privind produsele pentru construcţii;
b) monitorizarea şi controlul activitãţii de certificare a conformitãţii produselor pentru construcţii şi al activitãţii de agrement tehnic în construcţii, precum şi de gestionare a Registrului unic.
C. - În aplicarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, republicatã, INCD URBAN-INCERC deruleazã activitãţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a producţiei în fabricã.
D. - INCD URBAN-INCERC desfãşoarã şi activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare din domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi, dupã caz, cu autorizarea de cãtre instituţiile abilitate, astfel:
a) participã la elaborarea strategiei în domeniul construcţiilor, urbanismului, dezvoltãrii teritoriale durabile şi locuirii;
b) deruleazã activitãţi de consultanţã şi asistenţã tehnicã de specialitate, scop în care INCD URBAN-INCERC efectueazã:
1. asistenţã tehnicã şi consultanţã de specialitate pentru executarea obiectivelor de construcţii şi instalaţii;
2. expertize privind starea tehnicã a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi în domeniul proiectãrii şi execuţiei construcţiilor;
3. asistenţã tehnicã, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice operatorilor economici/beneficiarilor interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului cu caracter de unicat şi de importanţã deosebitã;
4. programe de calcul;
5. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de aparaturã de laborator şi altele asemenea;
6. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluãri de active, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestãrilor de servicii de proiectare şi executare de lucrãri, şi altele de aceastã naturã, în domeniile de activitate;
7. alte prestãri de servicii în domeniile de activitate.
(2) INCD URBAN-INCERC poate efectua, în secundar, activitãţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului sãu de activitate, în condiţiile legii, cu excepţia produselor certificate ori a produselor de tipul celor pe care le certificã.
(3) În cadrul obiectului sãu de activitate, INCD URBAN-INCERC poate colabora la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura alte activitãţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(4) Activitãţile prevãzute la alin. (1) pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.
(5) INCD URBAN-INCERC poate stabili taxe/tarife pentru activitãţi de certificare, formare profesionalã continuã şi perfecţionare a specialiştilor, informare/diseminare de date de specialitate, activitãţi conexe acestora, precum şi pentru alte activitãţi din domeniul sãu de activitate, prestate pentru terţi, în condiţiile legii.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) INCD URBAN-INCERC administreazã un patrimoniu total în valoare de 14.508.774,69 lei, care include şi valoarea terenurilor şi clãdirilor aferente, care aparţin domeniului public şi privat al statului, astfel:
- imobilizãri corporale 6.494.746,04 lei;
- active circulante nete 8.014.028,65 lei.
(2) INCD URBAN-INCERC administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã sau privatã a statului administrate de INCD URBAN-INCERC, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin INCD URBAN-INCERC în calitate de persoanã juridicã executantã şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel.
(4) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulãrii unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activitãţi desfãşurate în asociere în participaţiune sau în entitãţi cu personalitate juridicã apãrute în urma altor forme de asociere, precum cele prevãzute de legislaţia în vigoare privind societãţile comerciale, aparţin INCD URBAN-INCERC, în calitate de persoanã juridicã executantã.
(5) Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a INCD URBAN-INCERC, precum şi înstrãinarea, închirierea, concesionarea ori casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) INCD URBAN-INCERC poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei şi a autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(7) Patrimoniul INCD URBAN-INCERC poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 5
(1) INCD URBAN-INCERC are în structura organizatoricã 5 subunitãţi fãrã personalitate juridicã, organizate ca sucursale, dupã cum urmeazã:
a) INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti, cu sediul în şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2;
b) INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucureşti, cu sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2;
c) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj;
d) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. A. Şesan nr. 37, judeţul Iaşi;
e) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş.
(2) Structura organizatoricã a INCD URBAN-INCERC se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) INCD URBAN-INCERC poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice departamente, secţii, laboratoare/ateliere, compartimente, dupã caz, necesare realizãrii obiectului sãu de activitate, cu avizul consiliului de administraţie şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 6
(1) Conducerea INCD URBAN-INCERC este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din INCD URBAN-INCERC sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 7
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura organizatoricã a INCD URBAN-INCERC, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele INCD URBAN-INCERC, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor din structura INCD URBAN-INCERC rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Consiliul de administraţie
ART. 8
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 sau 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific;
c) un reprezentant al autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
f) un reprezentant al Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei;
g) specialişti din domeniul construcţiilor şi din domeniul urbanismului/dezvoltãrii teritoriale, propuşi de Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea.
ART. 9
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie sau conducere ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care INCD URBAN-INCERC are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil sau cu care INCD URBAN-INCERC se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 10
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCD URBAN-INCERC, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de INCD URBAN-INCERC în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de INCD URBAN-INCERC şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de INCD URBAN-INCERC;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul INCD URBAN-INCERC în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul ministerului coordonator, nivelul taxelor/tarifelor pentru activitãţi de certificare, pregãtire profesionalã continuã şi postuniversitarã a specialiştilor, informare/diseminare de date tehnice de specialitate, activitãţi conexe acestora, precum şi pentru alte activitãţi din domeniul sãu de activitate, prestate de INCD URBAN-INCERC pentru terţi;
j) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 30 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
k) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
l) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
m) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul INCD URBAN-INCERC.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 11
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, şi hotãrãşte în problemele privind activitatea INCD URBAN-INCERC, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 12
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulã, o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele INCD URBAN-INCERC o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de membrii acestuia.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 14
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din INCD URBAN-INCERC sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 15
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 16
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului INCD URBAN-INCERC.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru INCD URBAN-INCERC nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 17
În primul trimestru al fiecãrui an, preşedintele consiliului de administraţie al INCD URBAN-INCERC prezintã Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 18
(1) Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de INCD URBAN-INCERC.
(2) Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie. Comitetul de direcţie
ART. 19
(1) Conducerea operativã a INCD URBAN-INCERC este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din 11-15 membri, din care fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al comitetului de direcţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific;
c) directorul ştiinţific construcţii, directorul ştiinţific urbanism, directorul tehnic, directorul economic şi directorul juridic;
d) directorii subunitãţilor/sucursalelor.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitaţi permanenţi, conducãtorii departamentelor din structura organizatoricã a INCD URBAN-INCERC.
(3) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din INCD URBAN-INCERC sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 20
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, comitetul director emite decizii.
ART. 21
Comitetul de direcţie se întruneşte ori de câte ori interesele INCD URBAN-INCERC o impun, la convocarea directorului general.
Directorul general
ART. 22
(1) Activitatea curentã a INCD URBAN-INCERC este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani de cãtre ministerul coordonator pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2) La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(3) Directorul general este angajat permanent cu program complet al INCD URBAN-INCERC.
(4) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei.
ART. 23
(1) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele INCD URBAN-INCERC în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor INCD URBAN-INCERC, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCD URBAN-INCERC;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a INCD URBAN-INCERC, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul director, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul INCD URBAN-INCERC, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul INCD URBAN-INCERC şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul director; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export în domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, prin compartimentele proprii specializate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate INCD URBAN-INCERC de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului coordonator;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea INCD URBAN-INCERC;
l) exercitã orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.
Consiliul ştiinţific
ART. 24
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 9 membri, reprezentând subunitãţi/departamente/ secţii/compartimente din cadrul INCD URBAN-INCERC care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai INCD URBAN-INCERC, aleşi pe 4 ani prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din INCD URBAN-INCERC.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, directorii ştiinţifici ai INCD URBAN-INCERC şi directorii subunitãţilor/sucursalelor INCD URBAN-INCERC.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 25
(1) Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al INCD URBAN-INCERC;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a INCD URBAN-INCERC şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate;
(2) În exercitarea atribuţiilor consiliul ştiinţific emite decizii.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.
Relaţii financiare

ART. 26
(1) INCD URBAN-INCERC întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale conform reglementãrilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, în condiţiile legii.
ART. 27
(1) Veniturile şi cheltuielile INCD URBAN-INCERC se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei şi se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) Veniturile proprii ale INCD URBAN-INCERC provin din: activitãţi de cercetare-dezvoltare din programe naţionale şi internaţionale; activitãţi de documentare, analize şi sinteze; crearea şi administrarea unor bãnci şi/sau colecţii de date şi informaţii tehnice pe diferite teme din domeniile sale de activitate; executarea unor contracte de pregãtire profesionalã continuã şi perfecţionare postuniversitarã a specialiştilor, de asistenţã tehnicã şi consultanţã de specialitate; venituri din prestarea serviciilor de cercetare-dezvoltare finanţate din alocaţii de la bugetul de stat prin bugetul ministerului coordonator, în condiţiile legii; asistenţã tehnico-financiarã din partea unor organisme europene ori internaţionale; elaborarea şi editarea de publicaţii de specialitate; sponsorizãri, donaţii; alte surse legal constituite.
(4) Conform prevederilor legale în vigoare, INCD URBAN-INCERC este sprijinit financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei pentru realizarea unor investiţii, dotãri cu aparaturã, echipamente, instalaţii şi altele asemenea.
(5) În aplicarea <>art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din fondurile alocate autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se finanţeazã şi cheltuielile pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor internaţionale din domeniul cercetãrii şi inovãrii, inclusiv la activitãţile de coordonare şi corelare a acestora.
(6) Pentru activitãţile comerciale şi de producţie pe care INCD URBAN-INCERC le deruleazã conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, evidenţa contabilã a acestora se va realiza în mod distinct faţã de activitãţile de cercetare-dezvoltare, astfel încât sã se asigure identificarea clarã a veniturilor şi cheltuielilor aferente pentru fiecare dintre cele douã tipuri de activitãţi şi eliminarea oricãrei posibilitãţi de subvenţionare încrucişatã.
(7) Profitul contabil rãmas dupã deducerea impozitului pe profit se utilizeazã dupã cum urmeazã:
a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
b) 20% pentru cointeresarea personalului;
c) pânã la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltãrii institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotãri ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator;
d) restul rãmâne la dispoziţia institutului naţional pentru desfãşurarea activitãţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor.
(8) În aplicarea alin. (7), în situaţia în care sumele nu sunt utilizate cu destinaţia stabilitã, ele se reporteazã în vederea utilizãrii în anul urmãtor.
(9) Bugetul INCD URBAN-INCERC se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 28
INCD URBAN-INCERC determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, precum şi cu volumul de activitãţi specifice estimate a fi derulate.
ART. 29
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 30
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale INCD URBAN-INCERC nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 31
(1) INCD URBAN-INCERC hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, potrivit legii.
(2) Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei va cuprinde în bugetul sãu fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru INCD URBAN-INCERC.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
(4) INCD URBAN-INCERC poate contracta, cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, în calitate de minister coordonator, lucrãri solicitate de acesta, din domeniul sãu de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(5) Lucrãrile contractate în condiţiile alin. (4) se presteazã de cãtre INCD URBAN-INCERC cu prioritate.
ART. 32
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale INCD URBAN-INCERC se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) INCD URBAN-INCERC poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) INCD URBAN-INCERC poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii.
(4) Încasãrile şi plãţile din fondurile de la bugetul de stat se deruleazã prin trezorerie, conform legii.
ART. 33
INCD URBAN-INCERC îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

CAP. VII
Personalul şi salarizarea

ART. 34
Numãrul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea INCD URBAN-INCERC este de 330 de posturi.
ART. 35
Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc conform legilor în vigoare prin Contractul colectiv de muncã al INCD URBAN-INCERC.

CAP. VIII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile INCD URBAN-INCERC cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 37
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
ART. 38
Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.


ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor - terenuri şi construcţii - aflate în domeniul public
al statului şi care trec din administrarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor -
INCERC Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi
Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru
Construcţii, Arhitecturã, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS,
în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã "URBAN-INCERC"
┌──┬─────────────────────┬──────┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│Nr│Adresa imobilului │Nr. de│ Persoana juridicã │ Persoana juridicã │Valoarea │ Caracteristicile tehnice │
│c │ teren │identi│ de la care se │ la care se transmite │contalilã│ ale imobilului teren │
│r │ │ficare│ transmite imobilul │ în administrare │ -lei- │ │
│t.│ │atri- │ teren │ imobilul teren │ │ │
│ │ │buit │ │ │ │ │
│ │ │de Mi-│ │ │ │ │
│ │ │niste-│ │ │ │ │
│ │ │rul │ │ │ │ │
│ │ │Finan-│ │ │ │ │
│ │ │ţelor │ │ │ │ │
│ │ │Publi-│ │ │ │ │
│ │ │ ce │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 1│Municipiul Bucureşti,�│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29.06 │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 󧔃.127,59 mp* │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1951 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 2│Municipiul Bucureşti,│ 99690│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Descriere tehnicã: │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Teren aferent clãdirii │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Centrul Naţional de │Institutul Naţional de │ │laborator de modele placi │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare │Cercetare-Dezvoltare în │ │plane │
│ │ │ │şi Documentare pentru │Construcţii, Urbanism şi│ │Suprafaţã teren = 864 mp │
│ │ │ │Construcţii, │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │Arhitecturã, Urbanism │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │şi Amenajarea │ │ │administrare │
│ │ │ │Teritoriului - CDCAS │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 3│Municipiul Bucureşti,│ 99689│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 168348│Descriere tehnicã: │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │ │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Centrul Naţional de │Institutul Naţional de │ │Laborator de modele placi │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare │Cercetare-Dezvoltare în │ │plane │
│ │ │ │şi Documentare pentru │Construcţii, Urbanism şi│ │Suprafaţã teren = 864 mp │
│ │ │ │Construcţii, │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │Arhitecturã, Urbanism │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │şi Amenajarea │ │ │administrare │
│ │ │ │Teritoriului - CDCAS │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 4│Municipiul Bucureşti,│ 99692│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Descriere tehnicã: │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Teren aferent clãdirii │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Centrul Naţional de │Institutul Naţional de │ │administrative birouri │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare │Cercetare-Dezvoltare în │ │ │
│ │ │ │şi Documentare pentru │Construcţii, Urbanism şi│ │Suprafaţã teren = 514 mp │
│ │ │ │Construcţii, │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │Arhitecturã, Urbanism │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │şi Amenajarea │ │ │administrare │
│ │ │ │Teritoriului - CDCAS │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 5│Municipiul Bucureşti,│ 99691│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 903273│Descriere tehnicã: │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Clãdire administrativã │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Centrul Naţional de │Institutul Naţional de │ │birouri │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare │Cercetare-Dezvoltare în │ │ │
│ │ │ │şi Documentare pentru │Construcţii, Urbanism şi│ │Suprafaţã teren = 514 mp │
│ │ │ │Construcţii, │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │Arhitecturã, Urbanism │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │şi Amenajarea │ │ │administrare │
│ │ │ │Teritoriului - CDCAS │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 6│Municipiul Bucureşti,│ 99693│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Descriere tehnicã: │
│ │şos. Pantelimon │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Teren parcare auto │
│ │nr. 266, sectorul 2 │ │- Centrul Naţional de │Institutul Naţional de │ │ │
│ │ │ │Cercetare-Dezvoltare │Cercetare-Dezvoltare în │ │Suprafaţã teren = 500 mp │
│ │ │ │şi Documentare pentru │Construcţii, Urbanism şi│ │şi cãile de acces │
│ │ │ │Construcţii, │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │Arhitecturã, Urbanism │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │şi Amenajarea │ │ │administrare │
│ │ │ │Teritoriului - CDCAS │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 7│Municipiul Bucureşti,�│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Descriere tehnicã: │
│ │str. Nicolae │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Teren aferent clãdirii │
│ │Filipescu nr. 53-55, │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ │sediu in cotã indivizã │
│ │sectorul 2 │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Cod clasificaţie 8.29.06 │
│ │ │ │tare pentru Urbanism │Construcţii, Urbanism şi│ │Suprafaţã teren = 345 mp │
│ │ │ │ şi Amenajarea │Dezvoltare Teritorialã │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │ Teritoriului │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │ URBANPROIECT │ │ │administrare │
│ │ │ │ │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 8│Municipiul Bucureşti,�│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii 󧓧.748,34│Descriere tehnicã: │
│ │str. Nicolae │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Clãdire administrativã │
│ │Filipescu nr. 53-55, │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ │pentru birouri - cotã-parte│
│ │sectorul 2 │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Cod clasificaţie 8.29.06 │
│ │ │ │tare pentru Urbanism │Construcţii, Urbanism şi│ │Sc = 345 mp │
│ │ │ │ şi Amenajarea │Dezvoltare Teritorialã │ │cd = 1.247 mp cotã-parte │
│ │ │ │ Teritoriului │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │Anul dobândirii - 1995 │
│ │ │ │ URBANPROIECT │ │ │Stare juridicã: în │
│ │ │ │ │ │ │administrare │
│ │ │ │ │ │ │Stare bun: Actualã, cu │
│ │ │ │ │ │ │istoric │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
│ 9│Municipiul Cluj- �│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │Napoca, str. Floreşti│ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │nr. 117, judeţul Cluj│ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 𗈖.627,78 mp │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1959 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
󧓒│Municipiul Constanţa,�│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │bd. Mamaia nr. 300, │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │judeţul Constanţa │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 𗈘.286,11 mp │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1966 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
󧓓│Municipiul Iaşi, �│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │str. A. Şesan │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │nr. 37, judeţul Iaşi │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 󧓜.109,13 mp │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1959 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
󧓔│Municipiul Iaşi �│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │str. Gheorghe Asachi │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │nr. 3-5, judeţul Iaşi│ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 𗈛.080 mp │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1959 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
󧓕│Oraşul Câmpina, �│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │str. I.H. Rãdulescu │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = 250 mp │
│ │f.n.(lângã Staţia │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ │ │
│ │Meteorologicã), │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1976 │
│ │judeţul Prahova │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
├──┼─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┤
󧓖│Oraşul Timişoara, �│Ministerul Dezvoltãrii│Ministerul Dezvoltãrii │ 1 │Cod clasificaţie 8.29 │
│ │str. Traian Lalescu │ │Regionale şi Locuinţei│Regionale şi Locuinţei -│ │Suprafaţã teren = │
│ │nr. 2, judeţul Timiş │ │- Institutul Naţional │Institutul Naţional de │ 𗈜.537 mp(**) │
│ │ │ │de Cercetare-Dezvol- │Cercetare-Dezvoltare în │ │Anul dobândirii - 1959 │
│ │ │ │tare în Construcţii │Construcţii, Urbanism şi│ │ │
│ │ │ │şi Economia │Dezvoltare Teritorialã │ │ │
│ │ │ │Construcţiilor - │Durabilã "URBAN-INCERC" │ │ │
│ │ │ │INCERC Bucureşti │ │ │ │
└──┴─────────────────────┴──────┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────┘NOTE:
* Suprafaţa de 62.993 mp evidenţiatã în Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la anexa nr. 16 a fost diminuatã cu 3.866 mp, reprezentând terenuri restituite foştilor proprietari, în temeiul legii.
** Suprafaţa de 6.600 mp evidenţiatã în Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la anexa nr. 16 a fost actualizatã la 8.537 mp, conform CF.


ANEXA 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor - construcţii - aflate în domeniul privat al statului
şi care trec din administrarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor -
INCERC Bucureşti în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorialã Durabilã
"URBAN-INCERC"
┌──┬──────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│Nr│ Adresa │ Persoana │ Persoana │ │ Valoarea │Caracteristicile │
│c │imobilului│ juridicã la │ juridicã la │ Date de identificare │ contabilã │ tehnice ale │
│r │(teren şi │ care se aflã │ care se │ │ -lei- │ imobilului │
│t.│construc- │în adminis- │ transmite în │ │ │ (construcţii) │
│ │ţii) care │trare imobilul│ administrare │ │ │ │
│ │se trans- │ │ imobilul │ │ │ │
│ │ mite │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 1│Municipiul│Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 62│
│ │Bucureşti,│Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= construcţie depozit din │C(1)= 2,57 │S C(1)= 28,35 mp │
│ │şos. │Regionale şi │Regionale şi │beton celular, nr. inv. 13 │ │ │
│ │Pantelimon│Locuinţei - │Locuinţei - │C(2)= rezervor de apã │C(2)= 17,74 │S C(2)= 44,16 mp │
│ │nr. 266, │Institutul │Institutul │îngropat acoperit, nr. inv. 29 │ │ │
│ │sectorul 2│Naţional de │Naţional de │C(3)= halã pentru instalaţia de │C(3)= 552,53 │S C(3)= 395,06 mp │
│ │ │Cercetare- │Cercetare- │încãlzire, nr. inv. 110 │ │ │
│ │ │Dezvoltare în │Dezvoltare în │C(4)= post de transformare, │C(4)= 639,34 │S C(4)= 124,02 mp │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │nr. inv. 111 │ │ │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │C(5)= clãdire staţie de reglare │C(5)= 299,23 │S C(5)= 28,90 mp │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │şi mãsurare, nr. inv. 112 │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │C(6)= halã încercãri BAP, │C(6)= 8.581,28 │S C(6)=1.412,80 mp │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │nr. inv. 114; 188 │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │C(7)= magazie depozit │C(7)= 48,83 │S C(7)= 15,00 mp │
│ │ │ │ │lubrifianţi, nr. inv. 119 │ │ │
│ │ │ │ │C(8)= magazie construcţie │C(8)= 12,15 │S C(8)= 73,27 mp │
│ │ │ │ │universalã extensibilã, │ │ │
│ │ │ │ │nr. inv. 123 │ │ │
│ │ │ │ │C(9)= clãdire laborator izotopi, │C(9)= 7.844,01 │S C(9)= 241,40 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 124 │ │ │
│ │ │ │ │C(10)= laborator încercãri- │C(10)= 44.097,42│S C(10)=5.097,37 mp │
│ │ │ │ │cercetãri, nr. inv. 125 │ │ │
│ │ │ │ │C(11)= laborator cercetãri, │C(11)= 19.921,55│S C(11)= 356,84 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 127 │ │ │
│ │ │ │ │C(12)= cabinã paznici, │C(12)= 44,47 │S C(12)= 16,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 131 │ │ │
│ │ │ │ │C(13)= laborator pentru │C(13)= 28.707,98│S C(13)= 881,52 mp │
│ │ │ │ │cercetãri fonice, nr. inv. 134 │ │ │
│ │ │ │ │C(14)= halã pentru încercãri la │C(14)= 15.202,98│S C(14)= 528,75 mp │
│ │ │ │ │incendiu, nr. inv. 135 │ │ │
│ │ │ │ │C(15)= birouri, │C(15)= 184,58 │S C(15)= 148,29 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 138; 139 │ │ │
│ │ │ │ │C(16)= clãdire adm. pentru │C(16)= 1.543,26 │S C(16)=1.057,96 mp │
│ │ │ │ │birouri, nr. inv. 156 │ │ │
│ │ │ │ │C(17)= magazie de materiale, │C(17)= 5,71 │S C(17)= 193,75 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 157 │ │ │
│ │ │ │ │C(18)= halã încercãri şi │C(18)= 46.763,00│S C(18)=2.871,00 mp │
│ │ │ │ │experimentãri, nr. inv. 158 │ │ │
│ │ │ │ │C(19)= garaj, nr. inv. 159 │C(19)= 2.929,01 │S C(19)= 273,75 mp │
│ │ │ │ │C(20)= cabinã poartã, │C(20)= 832,88 │S C(20)= 53,89 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 162 │ │ │
│ │ │ │ │C(21)= halã încercãri instalaţii, │C(21)=108.717,07│S C(21)=1.792,55 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 165 │ │ │
│ │ │ │ │C(22)= clãdire birou │C(22)= 1.909,61 │S C(22)= 365,29 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 175 │ │ │
│ │ │ │ │C(23)= lab. cerc. mat. şi elem. │C(23)= 75.937,03│S C(23)= 835,70 mp │
│ │ │ │ │constr., nr. inv. 185 │ │ │
│ │ │ │ │C(24)= halã încercãri şi birou │C(24)=945.493,65│S C(24)=2.241,35 mp │
│ │ │ │ │SIS, nr. inv. 192; 194; 196; │ │ │
│ │ │ │ �; 198; 1001; 1003; 1004; │ │ │
│ │ │ │ �; 1006; 1007; 1008; │ │ │
│ │ │ │ �; 1010 │ │ │
│ │ │ │ │C(25)= clãdire pentru post │C(25)= 47.522,76│S C(25)= 240,20 mp │
│ │ │ │ │transformare, nr. inv. 199 │ │ │
│ │ │ │ │C(26)= instalaţie de iluminat │C(26)= 7,72 │S C(26)= - │
│ │ │ │ │exterioarã, nr. inv. 210 │ │ │
│ │ │ │ │C(27= puţ de mare adâncime, │C(27)= 298,07 │S C(27)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 211 │ │ │
│ │ │ │ │C(28)= constr. drumuri în │C(28)= 1.419,58 │S C(28)= - │
│ │ │ │ │incintã, nr. inv. 238 │ │ │
│ │ │ │ │C(29)= platformã de beton │C(29)= 21,41 │S C(29)= 908,02 mp │
│ │ │ │ │armat, nr. inv. 239 │ │ │
│ │ │ │ │C(30)= bazin deschis îngropat │C(30)= 11,52 │S C(30)= 67,50 mp │
│ │ │ │ │pentru probe beton, │ │ │
│ │ │ │ │nr. inv. 240 │ │ │
│ │ │ │ │C(31)= conducte pentru │C(31)= 2.747,71 │S C(31)= - │
│ │ │ │ │canalizare fãrã presiune, │ │ │
│ │ │ │ │nr. inv. 241 │ │ │
│ │ │ │ │C(32)= conductã tehnol. │C(32)= 17,32 │S C(32)= - │
│ │ │ │ │pentru apã caldã, nr. inv. 242 │ │ │
│ │ │ │ │C(33)= teren de sport, │C(33)= 0,70 │S C(33)=1.261,54 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 243 │ │ │
│ │ │ │ │C(34)= împrejmuire din │C(34)= 246,54 │S C(34)= - │
│ │ │ │ │prefabricate, nr. inv. 244 │ │ │
│ │ │ │ │C(35)= împrejmuire de fier la │C(35)= 35,31 │S C(35)= - │
│ │ │ │ │puţul de mare adâncime, │ │ │
│ │ │ │ │nr. inv. 245 │ │ │
│ │ │ │ │C(36)= constr. speciale pentru │C(36)= 8.920,76 │S C(36)= - │
│ │ │ │ │transport energie electricã, │ │ │
│ │ │ │ │nr. inv. 252 │ │ │
│ │ │ │ │C(37)= platformã pentru spãlat │C(37)= 33,65 │S C(37)= - │
│ │ │ │ │maşini, nr. inv. 253 │ │ │
│ │ │ │ │C(38)= stand universal exp. │C(38)= 3.570,00 │S C(38)= - │
│ │ │ │ │pretens, nr. inv. 255 │ │ │
│ │ │ │ │C(39)= stand. elem. │C(39)= 11,11 │S C(39)= - │
│ │ │ │ │prefabricate, nr. inv. 256 │ │ │
│ │ │ │ │C(40)= stand pentru încercãri, │C(40)= 217,61 │S C(40)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 257 │ │ │
│ │ │ │ │C(41)= stand pentru încercãri │C(41)= 34,40 │S C(41)= - │
│ │ │ │ │armãturi, nr. inv. 258 │ │ │
│ │ │ │ │C(42)= stand experimentãri, │C(42)= 391,07 │S C(42)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 259 │ │ │
│ │ │ │ │C(43)= tronson halã │C(43)= 595,72 │S C(43)= - │
│ │ │ │ │industrialã, nr. inv. 263 │ │ │
│ │ │ │ │C(44)= canalizare tuburi beton, │C(44)= 5.029,42 │S C(44)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 264 │ │ │
│ │ │ │ │C(45)= platformã presã │C(45)= 0,27 │S C(45)= - │
│ │ │ │ │pulsator, nr. inv. 265 │ │ │
│ │ │ │ │C(46)= pavaj asfaltat incintã, │C(46)= 32,79 │S C(46)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 269 │ │ │
│ │ │ │ │C(47)= drumuri din beton, │C(47)= 267,96 │S C(47)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 270 │ │ │
│ │ │ │ │C(48)= reţea electr. exterioarã, │C(48)= 38,62 │S C(48)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 272 │ │ │
│ │ │ │ │C(49)= reţea electricã │C(49)= 0,83 │S C(49)= - │
│ │ │ │ │subteranã, nr. inv. 273 │ │ │
│ │ │ │ │C(50)= racord termic, │C(50)= 5.847,97 │S C(50)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 279 │ │ │
│ │ │ │ │C(51)= reţele termice în │C(51)= 2.852,24 │S C(51)= - │
│ │ │ │ │incintã, nr. inv. 280 │ │ │
│ │ │ │ │C(52)= drumuri şi platforme, │C(52)= 4.399,02 │S C(52)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 285 │ │ │
│ │ │ │ │C(53)= racord energie │C(53)= 18.451,12│S C(53)= - │
│ │ │ │ │electricã, nr. inv. 286 │ │ │
│ │ │ │ │C(54)= reţele de apã, │C(54)= 1.119,18 │S C(54)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 287 │ │ │
│ │ │ │ │C(55)= reţele de canalizare; │C(55)= 1.716,07 │S C(55)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 288 │ │ │
│ │ │ │ │C(56)= racord termic, │C(56)= 2.011,52 │S C(56)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 289 │ │ │
│ │ │ │ │C(57)= radier tehnologic, │C(57)= 5.456,71 │S C(57)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 290 │ │ │
│ │ │ │ │C(58)= racord electric, │C(58)= 26.015,17│S C(58)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 291 │ │ │
│ │ │ │ │C(59)= clãdire arhivã, │C(59)= 84,62 │S C(59)= 111,62 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 293 │ │ │
│ │ │ │ │C(60)= halã industrialã, │C(60)= 7.115,66 │S C(60)=1.416,25 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 1015 │ │ │
│ │ │ │ │C(61)= casã solarã, │C(61)= 15,424,75│S C(61)= 195,70 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 1016 │ │ │
│ │ │ │ │C(62)= clãdire experimentalã │C(62)= 7.030,61 │S C(62)= 113,10 mp │
│ │ │ │ │fosfogips, nr. inv. 1017 │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 2│Municipiul│Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 4 │
│ │Cluj- │Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= halã experim beton │C(1)= 11.032,58 │S C(1)= 1.151,00 mp │
│ │Napoca │Regionale şi │Regionale şi │armat, nr. inv. 18;1011 │ │ │
│ │str. │Locuinţei - │Locuinţei - │C(2)= post reglare gaze, │C(2)= 757,72 │S C(2)= - │
│ │Floresti │Institutul │Institutul │nr. inv. 294 │ │ │
│ │nr. 117, │Naţional de │Naţional de │C(3)= cazan fontã, nr. inv. 295 │C(3)= 5.265,38 │S C(3)= - │
│ │judeţul │Cercetare- │Cercetare- │C(4)=celulã tehnologicã, │C(4)= 1.023,36 │S C(4)= 12,00 mp │
│ │Cluj │Dezvoltare în │Dezvoltare în │nr. inv. 1012 │ │ │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │ │ │ │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │ │ │ │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │ │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │ │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │ │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 3│Municipiul│Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 1 │
│ │Constanţa,│Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= clãdire panouri mari, │C(1)= 324,94 │S C(1)= 355,30 mp │
│ │bd. Mamaia│Regionale şi │Regionale şi │nr. inv. 133 │ │ │
│ │nr. 300, │Locuinţei - │Locuinţei - │ │ │ │
│ │judeţul │Institutul │Institutul │ │ │ │
│ │Constanţa │Naţional de │Naţional de │ │ │ │
│ │ │Cercetare- │Cercetare- │ │ │ │
│ │ │Dezvoltare în │Dezvoltare în │ │ │ │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │ │ │ │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │ │ │ │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │ │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │ │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │ │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 4│Municipiul│Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 8 │
│ │Iaşi, │Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= halã pregãtire modele, │C(1)= 49.294,21 │S C(1)= 115,00 mp │
│ │str. A. │Regionale şi │Regionale şi │ nr. inv. 191 │ │ │
│ │Şesan │Locuinţei - │Locuinţei - │C(2)= laborator incercãri + │C(2)= 46.735,21 │S C(2)= 380,00 mp │
│ │nr. 37, │Institutul │Institutul │microproducţie nr. inv. 193 │ │ │
│ │judeţul │Naţional de │Naţional de │C(3)= halã incercãri │C(3)= 99.329,45 │S C(3)=1.142,00 mp │
│ │Iaşi │Cercetare- │Cercetare- │higrotermice nr. inv. 195 │ │ │
│ │ │Dezvoltare în │Dezvoltare în │C(4)=reţele termice, │C(4)= 1.386,20 │S C(4)= 350,00 mp │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │nr. inv. 282 │ │ │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │C(5)= racord şi punct termic, │C(5)= 1.569,31 │S C(5)= 60,00 mp │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │nr. inv. 283 │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │C(6)= racord apã canal, │C(6)= 2.511,88 │S C(6)= 200,00 mp │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │nr. inv. 284 │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │C(7)= stand panouri, │C(7)= 6.680,78 │S C(7)= 884,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 1013 │ │ │
│ │ │ │ │C(8)= stand subans. spaţiale, │C(8)= 6.300,59 │S C(8)= 884,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 1014 │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 5│Municipiul│Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 13│
│ │Iaşi, │Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= magazie din zidãrie, │C(1)= 418,19 │S C(1)= 250,00 mp │
│ │str. Gh. │Regionale şi │Regionale şi │nr. inv. 16 │ │ │
│ │Asachi │Locuinţei - │Locuinţei - │C(2)= staţie higrotermicã, │C(2)= 8.444,62 │S C(2)= 66,00 mp │
│ │nr. 3-5, │Institutul │Institutul │nr. inv. 137 │ │ │
│ │judeţul │Naţional de │Naţional de │C(3)= clãdire experim. zidãrie, │C(3)= 287,55 │S C(3)= 60,00 mp │
│ │Iaşi │Cercetare- │Cercetare- │nr. inv. 140 │ │ │
│ │ │Dezvoltare în │Dezvoltare în │C(4)= clãdire experim. panouri │C(4)= 454,59 │S C(4)= 121,00 mp │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │beton, nr. inv. 141 │ │ │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │C(5)= clãdire experim. zidãrie, │C(5)= 136,83 │S C(5)= 63,00 mp │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │nr. inv. 142 │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │C(6)= clãdire laborator, │C(6)= 2.033,93 │S C(6)= 169,00 mp │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │nr. inv. 149 │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │C(7)= centralã termicã, │C(7)= 961,48 │S C(7)= 29,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 150 │ │ │
│ │ │ │ │C(8)= cabinã din zid pentru │C(8)= 388,08 │S C(8)= 81,00 mp │
│ │ │ │ │platformã, nr. inv. 151 │ │ │
│ │ │ │ │C(9)= cabinã din zid pentru │C(9)= 388,08 │S C(9)= 50,00 mp │
│ │ │ │ │platformã, nr. inv. 152 │ │ │
│ │ │ │ │C(10)= castel apã 15 mc, │C(10)= 35,68 │S C(10)= 23,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 248 │ │ │
│ │ │ │ │C(11)= platformã seismicã 140 tf, │C(11)= 3.208,02 │ S C(11)= 185,00 mp │
│ │ │ │ │nr. inv. 249 │ │ │
│ │ │ │ │C(12)= platformã seismicã │C(12)= 480,01 │ S C(12)= 60,00 mp │
│ │ │ │ 󧓗 tf, nr. inv. 250 │ │ │
│ │ │ │ │C(13)= stand încercãri pe │C(13)= 152,93 │ S C(13)= 109,00 mp │
│ │ │ │ │schelet metalic, nr. inv. 260 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ 6│Oraşul │Ministerul │Ministerul │ │ │Nr. construcţii = 1 │
│ │Câmpina, │Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │C(1)= clãdire care utilizeazã │C(1)= 11.224,28 │S C(1)= 120,00 mp │
│ │str. I.H. │Regionale şi │Regionale şi │energia solarã, nr. inv. 170 │ │ │
│ │Rãdulescu,│Locuinţei - │Locuinţei - │ │ │ │
│ │f.n. │Institutul │Institutul │ │ │ │
│ │(lângã │Naţional de │Naţional de │ │ │ │
│ │staţia │Cercetare- │Cercetare- │ │ │ │
│ │meteoro- │Dezvoltare în │Dezvoltare în │ │ │ │
│ │logicã), │Construcţii │Construcţii, │ │ │ │
│ │judeţul │şi Economia │Urbanism şi │ │ │ │
│ │Prahova │Construcţiilor│Dezvoltare │ │ │ │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │ │ │ │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │ │ │ │
├──┼──────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Nr. construcţii = 11│
│ 7│Municipiul│Ministerul │Ministerul │C(1)= laborator şi birouri, │C(1)= 8.126,32 │S C(1)= 550,36 mp │
│ │Timişoara,│Dezvoltãrii │Dezvoltãrii │nr. inv. 12 │ │ │
│ │str. │Regionale şi │Regionale şi │C(2)= halã încercãri beton │C(2)= 22.281,71 │S C(2)= 481,00 mp │
│ │Traian │Locuinţei - │Locuinţei - │armat, nr. inv. 182 │ │ │
│ │Lalescu │Institutul │Institutul │C(3)= clãdiri atelier întreţinere, │C(3)= 3.132,12 │S C(3)= 208,92 mp │
│ │nr. 2, │Naţional de │Naţional de │nr. inv.11 │ │ │
│ │judeţul │Cercetare- │Cercetare- │C(4)= anexã laborator beton │C(4)= 13.616,27 │S C(4)= 208,25 mp │
│ │Timiş │Dezvoltare în │Dezvoltare în │armat, nr. inv.183 │ │ │
│ │ │Construcţii │Construcţii, │C(5)= post trafo clãdire din │C(5)= 3.134,66 │S C(5)= 37,60 mp │
│ │ │şi Economia │Urbanism şi │zidãrie, nr. inv.184 │ │ │
│ │ │Construcţiilor│Dezvoltare │C(6)= garaj │C(6)= 25.428,00 │S C(6)= 63,60 mp │
│ │ │ - INCERC │Teritorialã │C(7)=baracã metalicã │C(7)= 9.000,00 │S C(7)= 200,00 mp │
│ │ │Bucureşti │Durabilã │C(8)= platformã din beton │C(8)= 16,15 │S C(8)= 545,00 mp │
│ │ │ │"URBAN-INCERC" │armat, nr. inv. 21 │ │ │
│ │ │ │ │C(9)= împrejmuire din metal, │C(9)= 205,77 │S C(9)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 24 │ │ │
│ │ │ │ │C(10)= stand încercãri, │C(10)= 2.928,11 │S C(10)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 278 │ │ │
│ │ │ │ │C(11)= stand experimentãri, │C(11)= 366,28 │S C(11)= - │
│ │ │ │ │nr. inv. 292 │ │ │
└──┴──────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016