Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.393 din 28 decembrie 2010  privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.393 din 28 decembrie 2010 privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    (1) Anexa nr. 12 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor - Administraţia Naţionalã "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii bugetare în infrastructura de gospodãrire a apelor sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevãzute în anexa nr. 12 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuãrii unor lucrãri de investiţii şi a constatãrilor din procesele-verbale de inventariere anualã.
    (3) Suprafaţa unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevãzute în anexa nr. 12 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã potrivit anexei nr. 3, ca urmare a efectuãrii lucrãrilor de cadastru.
    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                      p. Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                  Marin Anton,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 1.393.


    ANEXA 1

                  Bunuri rezultate din investiţii bugetare
           în infrastructura de gospodãrire a apelor sau identificate
                  ca neînregistrate la inventarele anuale┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 1.│Ordonator principal de credite (ministere sau autoritãţi │ 163354444│Ministerul Mediului şi Pãdurilor │
│ │ ale administraţiei publice centrale) │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ordonator secundar de credite │ Ro 24326056│Administraţia Naţionalã "Apele Române"│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4.│Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ │ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995│ │ │
│ │privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea │ │ │
│ │nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│ │comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri│ │ │
│ │din patrimoniul public de stat │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌───┬───────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ Cod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ de │ │ │ │ │ │ Valoarea │ HG promovare │
│Nr.│clasi- │ Denumire │ Descriere │ │Anul│ PV │ de │ lucrãri │
│crt│ficare │ │ tehnicã │ Adresa │PIF │ recepţie │ inventar │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1.│ 8.20.│Regularizare │L cons. = 0,315 km, L reprofilare │Ţara: România, judeţul│2005│ PVRTL │ 210.365,38│HG 1.052/2005 -│
│ │ │pârâu Tãietura│= 0,605 km │Harghita, localitatea │ │ 8862/27.12.2005│ │ poz. 20 │
│ │ │la Porumbenii │Nr. MF_teren = 63737 │Porumbenii Mari, │ │ PVRF │ │ │
│ │ │Mari │ │bazinul hidrografic │ │ 12929/3.12.2008│ │ │
│ │ │ │ │Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2.│ 8.20.│Regularizare │L recalibrare = 0,800 km, │Ţara: România, judeţul│2005│ PVTL │ 168.841, 07│HG 1.052/2005 -│
│ │ │pârâu Szelyke │L zid parapet din beton = 0,015 km,│Harghita, municipiul │ │ 8860/27.12.2005│ │ poz. 18 │
│ │ │în Odorheiu │H = 1,8 km, L ap. = 0,195 km │Odorheiu Secuiesc, │ │ PVRF │ │ │
│ │ │Secuiesc │(pereu), L deponie sistematizatã = │bazinul hidrografic │ │ 12931/3.12.2008│ │ │
│ │ │ │ 0,225 km │Mureş │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. MF_teren = 63737 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3.│ 8.20.│Regularizare │L reg.= 1 km, L cons.= 0,080 km │Ţara: România, judeţul│2005│ PVTL │ 168.841,07│HG 1.052/2005 -│
│ │ │pârâu Busniac │(gabioane), L rizbermã = 15 m │Harghita, municipiul │ │ 8861/27.12.2005│ │ poz. 19 │
│ │ │în Odorheiu │Nr. MF_teren = 63737 │Odorheiu Secuiesc, │ │ PVRF │ │ │
│ │ │Secuiesc │ │bazinul hidrografic │ │ 12932/3.12.2008│ │ │
│ │ │ │ │ Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4.│ 8.20.│Regularizare │Lucrãri de regularizare pârâu │Ţara: România, judeţul│2005│ PVTL │ 825.818,70│HG 1.052/2005 -│
│ │ │pârâu Feernic │Feernic, localitatea Lupeni - │Harghita, bazinul │ │ 8858/27.12.2005│ │ poz. 16 │
│ │ │Lupeni - │refacere 1 buc. prag de beton, │ hidrografic Mureş │ │ PVTL │ │HG 373/2006 - │
│ │ │Rugãneşti │L cons. gabioane = 0,112 km, │ │ │11952/28.11.2006│ │ poz. 17 │
│ │ │ │L cons_saltea_gabioane = 0,036 km, │ │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │L recalibrare = 1,000 km, │ │ │ 12928/3.12.2008│ │ poz. 17 │
│ │ │ │localitatea Cobãteşti - L cons. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gabioane = 0,065 km, localitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rugãneşti - 1 buc. epiu dirijare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L = 15 m, L cons. gabioane = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,084 km, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L. ap. mal saltea gabioane = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 0,06 km, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │L recalibrare = 0,03 km, L tãiere │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ de cot = 0,09 km, 2 buc. cãderi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ din beton │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. MF_teren = 63737 │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5.│ 8.20.│Regularizare │L dig longitudinal de dirijare = │Ţara: România, judeţul│2006│ PVTL │ 716.100,00│HG 986/2006 - │
│ │ │şi îndiguire │0,315 km, 4 buc. epiuri din piatrã │Mureş, localitatea │ │ 12090/4.12.2006│ │ poz. 22 │
│ │ │mal drept râu │brutã L = 0,175 km │Suseni, bazinul │ │ PVRF │ │HG 1.443/2006 -│
│ │ │Mureş la │Nr. MF_teren = 101354 │hidrografic Mureş │ │13409/12.12.2008│ │ poz. 16 │
│ │ │Suseni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6.│ 8.20.│Regularizare │L amenajare albie = 5 km, L │Ţara: România, judeţul│2006│ PVTL │ 3.522.723,87│HG 2.222/2004 -│
│ │ │Valea Milova │protecţie mal = 2,1 km, cãderi │Arad, comuna Conop, │ │12442/13.12.2006│ │ poz. 1 │
│ │ │în satul │5 buc. │satul Milova, bazinul │ │ PVRF │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │Milova, │ Nr. MF_teren = 101366 │hidrografic Mureş │ │ 13347/9.12.2008│ │ Ordin MFP │
│ │ │comuna Conop │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 7.│ 8.20.│Regularizare │L reg. = 0,668 km, L reprof. │Ţara: România, judeţul│2006│ PVTL │ 500.000,00│HG 373/2006 - │
│ │ │pârâu Govãjdia│ = 0,327 km, │Hunedoara, localitatea│ │11999/29.11.2006│ │ poz. 18 │
│ │ │la Teliucu │L zid de dirijare = 0,178 km, │Teliucu Superior, │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │Superior │L pereu beton = 0,514 km │bazinul hidrografic │ │13365/11.12.2008│ │ poz. 18 │
│ │ │ │Nr. MF_teren = 101364 │Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 8.│ 8.20.│Apãrare de mal│L cons. = 0,7 km (epiuri anrocament│Ţara: România, judeţul│2006│ PVTL │ 2.059.963,94│HG 1.262/2004 -│
│ │ │cu epiuri pe │ Nr. MF_teren = 101364 │Hunedoara, localitatea│ │12478/14.12.2006│ │ poz. 7 │
│ │ │râul Mureş în │ │Câmpuri-Surduc, │ │ PVRF │ │ Ordin MFP │
│ │ │zona Câmpuri- │ │bazinul hidrografic │ │13364/11.12.2008│ │ 1.014/2001 │
│ │ │Surduc │ │Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 9.│ 8.20.│Regularizare │L reg. = 7,4 km, L ap. mal=3,06 km,│Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 3.695.547,48│HG 1.262/2004 -│
│ │ │râu Cerna - │prag fund = 19 buc. │Hunedoara, comuna │ │ 865/30.01.2007 │ │ poz. 6 │
│ │ │amonte Cinciş │ Nr. MF_teren = 101364 │Topliţa, bazinul │ │ PVRF │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │în zona │ │hidrografic Mureş │ │ 4408/8.05.2009 │ │ Ordin MFP │
│ │ │localitãţii │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
│ │ │Topliţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│10.│ 8.20.│Regularizare │L reprofilare albie = 3,65 km, │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 3.901.456,79│HG 2.228/2004 -│
│ │ │pârâu Laslea │L protecţie mal = 3,483 km, prag │Sibiu, comuna Laslea, │ │10285/22.11.2007│ │ poz. 2 │ şi afluenţi - de fund = 8 buc. bazinul hidrografic
│ │ │comuna Laslea │ Nr. MF_teren = 101357 │ Mureş │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│11.│ 8.20.│Amenajare râu │L amenajare = 0,55 km, │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 2.822.686,93│HG 2.228/2004 -│
│ │ │Târnava Mare │L protecţie mal = 0,47 km │Sibiu, comuna Dârlos, │ │10284/22.11.2007│ │ poz. 4 │
│ │ │la confluenţa │ Nr. MF_teren = 101357 │bazinul hidrografic │ │ │ │HG 902/2007 - │
│ │ │cu pârâul │ │Mureş │ │ │ │ poz. B23 │
│ │ │Curciu │ │ │ │ │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│12.│ 8.20.│Regularizarea │L amenajare = 2,1 km, L consolidare│Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 2.360.328,59│HG 2.228/2004 -│
│ │ │vãii Cãpâlna │mal = 1,3 km, 2 buc. baraje │Sibiu, oraşul │ │ 2114/5.03.2008 │ │ poz. 3 │
│ │ │la Dumbrãveni │corecţie torenţi │Dumbrãveni, bazinul │ │ │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │ │Nr. MF_teren = 101357 │hidrografic Mureş │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│13.│ 8.20.│Regularizare │L reg.= 5,375 km, L ap. de mal │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 6.452.429,72│HG 2.222/2004 -│
│ │ │vale Bârzava │= 3,7 km │Arad, comuna Bârzava, │ │11195/20.12.2007│ │ poz. 3 │
│ │ │în comuna │ Nr. MF_teren = 101366 │bazinul hidrografic │ │ PVRF │ │ HG 902/2007 -│
│ │ │Bârzava │ │Mureş │ │ 10.291/ │ │ poz. 21 │
│ │ │ │ │ │ │ 17.12.2009 │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│14.│ 8.20.│Regularizare │L amenajare albie = 5,185 km │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 3.087.634,85│HG 2.222/2004 -│
│ │ │vale Somoniţa │L protecţie mal = 1,141 km │Arad, comuna Birchiş, │ │10129/20.11.2007│ │ poz. 2 │
│ │ │în comuna │ Nr. MF_teren = 101366 │bazinul hidrografic │ │ │ │ HG 902/2007 -│
│ │ │Birchiş │ │ Mureş │ │ │ │ poz. 24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ HG 411/2005 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ OUG 60/2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│15.│ 8.20.│Regularizare │L reg. = 4,4 km, L ap. mal=3,262 km│Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 3.969.102,79│HG 374/2002 - │
│ │ │râu Dobra - │ Nr. MF_teren = 101364 │Hunedoara, comuna │ │11105/19.12.2007│ │ anexa 1 │
│ │ │comuna Dobra │ │Dobra, bazinul │ │ │ │ HG 902/2007 - │
│ │ │ │ │hidrografic Mureş │ │ │ │ poz. 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ HG 411/2005 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.014/2001 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│16.│ 8.20.│Regularizare │L reg. = 9,62 km, L ap. mal = │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 6.065.386,74│HG 443/2004 - │
│ │ │râu Sibişel în│ 4,635 km │Hunedoara, comuna │ │ 2984/1.04.2008│ │ poz. 6 │
│ │ │localitãţile │ Nr. MF_teren = 101364 │Sântãmãria-Orlea, │ │ │ │ HG 411/2005 │
│ │ │Sânpetru, │ │bazinul hidrografic │ │ │ │ Ordin MFP │
│ │ │Sãcel, │ │Mureş │ │ │ │ 1.014/2001 │
│ │ │Bãrãştii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Haţegului │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│17.│ 8.20.│Consolidare │ L cons. = 1,1 km │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 1.626.145,83│HG 902/2007 - │
│ │ │mal stâng râu │ Nr. MF = 101362 │Alba, localitatea │ │11102/18.12.2007│ │ poz. 15 │
│ │ │Mureş la Stâna│ │Stâna de Mureş, │ │ │ │ │
│ │ │de Mureş │ │bazinul hidrografic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│18.│ 8.20.│Amenajare râu │L ap. mal = 2,114 km, 1 buc. prag │Ţara: România, judeţul│2009│ PVTL │ 5.994.482,29│HG 534/1996 - │
│ │ │Sebeş aval │deversor │Alba, localitãţile │ │ 6085/13.12.2004│ │ poz. 27 │
│ │ │Petreşti │ Nr. MF_teren = 101362 │Oarda, Sebeş, bazinul │ │ PVTL │ │ │
│ │ │ │ │hidrografic Mureş │ │ 2007/27.02.2009│ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│19.│ 8.20.│Regularizare │L reg. = 1,425 km, L ap. mal=2,4 km│Ţara: România, judeţul│2009│ PVTL │ 3.636.784,98│HG 1.262/2004 -│
│ │ │şi apãrare mal│ Nr. MF = 101364 │ Hunedoara, comuna │ │ 1812/24.02.2009│ │ poz. 3 │
│ │ │pe Valea │ │ Boşorod, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │Luncanilor la │ │ hidrografic Mureş │ │ │ │ │
│ │ │Boşorod │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│20.│ 8.20.│Zid de sprijin│L cons. = 1,179 km(zid de sprijin),│Ţara: România, judeţul│1969│PV inventariere │ 38.670,08│Inventariere │
│ │ │pârâu Corund │ 18 buc. praguri │Harghita, comuna │ │ nr. 12605/ │ │ anualã │
│ │ │la Corund │ Nr. MF_teren = 63737 │Corund, bazinul │ │ 25.11.2008 │ │ │
│ │ │ │ │hidrografic Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│21.│ 8.20.│Pereu de │ L cons. = 1,1 km (pereu) │Ţara: România, judeţul│1969│PV inventariere │ 127.878,18│Inventariere │
│ │ │piatrã la │ Nr. MF_teren = 63737 │Harghita, municipiul │ │ nr. 12605/ │ │ anualã │
│ │ │Odorhei │ │Odorheiu Secuiesc, │ │ 25.11.2008 │ │ │
│ │ │ │ │bazinul hidrografic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Mureş │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│22.│8.20.01│Lucrãri pentru│Crişul Repede; lungime regularizare│Ţara: România, judeţul│2002│ PVRTL │ 2.698.446,59│HG 1.038/2000 -│
│ │ │înlãturarea │ = 14,4 km │Bihor, municipiul │ │ 6758/10.12.2002│ │ poz. 6 │
│ │ │efectelor │ Nr. MF_teren = 63751 │Oradea, DA Crişuri │ │ 7529/13.12.2001│ │ OG 97/2000 │
│ │ │calamitãţilor │ │ │ │ │ │ Ordin MAPPM │
│ │ │naturale │ │ │ │ │ │ 1.855/2000 - │
│ │ │produse în │ │ │ │ │ │ anexa 4 │
│ │ │bazinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hidrografic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crişul Repede-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│23.│8.20.01│Lucrãri pentru│Crişul Repede; lungime consolidare │Ţara: România, judeţul│2002│ PVRTL │ 9.266.512,08│HG 1.038/2000 -│
│ │ │înlãturarea │ = 6,63 km; lungime zid parapet │Bihor, municipiul │ │ 6758/10.12.2002│ │ poz. 6; │
│ │ │efectelor │ = 0,232 km; 3 buc subtraversãri │Oradea; DA Crişuri │ │ 7529/13.12.2001│ │ OG 97/2000; │
│ │ │calamitãţilor │ Nr. MF_teren = 63751 │ │ │ │ │ Ordin MAPPM │
│ │ │naturale │ │ │ │ │ │ 1.855/2000 - │
│ │ │produse în │ │ │ │ │ │ anexa 5 │
│ │ │bazinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hidrografic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crişul Repede │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│24.│8.20.01│Lucrãri pentru│Lungime regularizare albie = 15 km;│Ţara: România, judeţul│2003│ PVRTL │ 5.018.723,91│HG 1.038/2000 -│
│ │ │înlãturarea │ Crişul Negru │Bihor, localitãţile │ │7517/13.12.2001;│ │ poz. 5; │
│ │ │efectelor │ Nr. MF_teren = 63751 │Rieni-Ştei-Lunca; │ │ 8085/19.12.2003│ │ OG 97/2000; │
│ │ │calamitãţilor │ │ DA Crişuri │ │ │ │ Ordin MAPPM │
│ │ │naturale │ │ │ │ │ │ 1.855/2000 - │
│ │ │produse în │ │ │ │ │ │ anexa 5 │
│ │ │bazinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hidrografic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crişul Negru, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vaşcãu-Beiuş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│25.│8.20.01│Lucrãri pentru│Parapet din beton Crişul Negru, │Ţara: România, judeţul│2003│ PVRTL │ 721.147,27│HG 1.038/2000 -│
│ │ │înlãturarea │ L = 0,820 km │Bihor, oraşul Vaşcãu; │ │ 8085/19.12.2003│ │ poz 5; │
│ │ │efectelor │ Nr. MF_teren = 63751 │ DA Crişuri │ │ │ │ OG 97/2000; │
│ │ │calamitãţilor │ │ │ │ │ │ Ordin MAPPM │
│ │ │naturale │ │ │ │ │ │ 1.855/2000 - │
│ │ │produse în │ │ │ │ │ │ anexa 5 │
│ │ │bazinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hidrografic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crişul Negru, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vaşcãu-Beiuş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│26.│8.20.01│Lucrãri pentru│Consolidare de mal Crişul Negru, │Ţara: România, judeţul│2003│ PVRTL │ 9.027.684,95│HG 1.038/2000 -│
│ │ │înlãturarea │ L = 8,577 km │Bihor, oraşele Beiuş- │ │7517/13.12.2001;│ │ poz. 5; │
│ │ │efectelor │ Nr. MF_teren = 63751 │Vaşcãu; DA Crişuri │ │8085/19.12.2003 │ │ OG 97/2000; │
│ │ │calamitãţilor │ │ │ │ │ │ Ordin MAPPM │
│ │ │naturale │ │ │ │ │ │ 1.855/2000 - │
│ │ │produse în │ │ │ │ │ │ anexa 5 │
│ │ │ bazinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hidrografic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Crişul Negru, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sectorul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vaşcãu-Beiuş, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│27.│8.20.01│Amenajare │Valea Groşeni 11 praguri de fund; │Ţara: România, judeţul│2004│ PVRTL │ 2.829.809,70│HG 757/2002 - │
│ │ │Valea Groşeni │ lungime zid sprijin = 463 m │Bihor, oraşele Beiuş- │ │ 8021/11.11.2004│ │ poziţia 4; │
│ │ │ │ Nr. MF_teren = 63751 │Vaşcãu; DA Crişuri │ │ │ │Ordin MAPPM │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 113/2004 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ anexa 2 │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│28.│ 8.20.│Regularizare │ - calibrare albie L = 2,005 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVRF │ 1.519.682,54│HG 1.443/2006 -│
│ │ │pârâul Iazul │ - zid de sprijin din piatrã brutã │Gorj, localitatea │ │18364/12.12.2008│ │ poz. 25 │
│ │ │Topilelor în │ L = 0,745 km │Iezureni, bazinul │ │ PVRF │ │ │
│ │ │zona │ Nr. MF_teren = 101372 │hidrografic Jiu │ │18369/12.12.2008│ │ │
│ │ │localitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Iezureni, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│29.│ 8.19.│Recalibrare │ - recalibrare albie L = 1,2 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVRF │ 227.937,07│HG 373/2006 - │
│ │ │pârâul │ Nr. Mf_teren = 101372 │Mehedinţi, localitatea│ │18372/12.12.2008│ │ poz. 27 │
│ │ │Govodarva în │ │ Cãzãneşti, bazinul │ │ │ │HG 791/2006 - │
│ │ │zona │ │ hidrografic Jiu │ │ │ │ poz. 27 │
│ │ │localitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cãzãneşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mehedinţi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│30.│ 8.20.│Regularizare │- consolidãri de mal L = 2,2 km, │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 4.087.596,76│HG 443/2004 - │
│ │ │râul Jiul de │recalibrare albie L = 1,3 km, │Hunedoara, localitatea│ │ 3424/28.03.2007│ │ poz. 16 │
│ │ │Est în zona │consolidare mal cu gabioane │Petrila, bazinul │ │ PVTL │ │ │
│ │ │localitãţii │L = 0,112 km, zid sprijin din beton│hidrografic Jiu │ │ 6036/23.05.2007│ │ │
│ │ │Petrila, │ L = 0,065 km, praguri de fund 2 │ │ │ PVTL │ │ │
│ │ │judeţul │buc. L = 0,038 km, 4 cãderi în │ │ │16251/14.12.2007│ │ │
│ │ │Hunedoara │trepte succesive, pod 1 buc. │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ Nr. MF_teren = 63738 │ │ │ 11547/4.09.2009│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 11548/4.09.2009│ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│31.│ 8.20.│Reabilitare şi│ - amenajare albie L = 2,237 km │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 3.817.896,16│HG 1.262/2004 -│
│ │ │amenajare │ - consolidãri mal L = 2,587 km │Hunedoara, bazinul │ │16252/14.12.2007│ │ poz. 12 │
│ │ │pârâul │ Nr. MF_teren = 63738 │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │Rãscoala, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│32.│ 8.20.│Regularizare │- apãrãri de mal L = 1,675 km │Ţara: România, judeţul│2007│ PVTL │ 5.134.577,76│HG 1.262/2004 -│
│ │ │pârâu Iaz în │ - amenajare albie L = 5,945 km │Gorj, localitatea │ │16221/13.12.2007│ │ poz. 31 │
│ │ │zona │ Nr. MF_teren = 101372 │Slobozia, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │localitãţii │ │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │Slobozia, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gorj │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│33.│ 8.20.│Reabilitare şi│ - amenajare albie L = 6,5 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 9.106.310,71│HG 1.262/2004 -│
│ │ │amenajare │ - consolidãri mal L = 9,273 km │Hunedoara, localitatea│ │18360/12.12.2008│ │ poz. 11 │
│ │ │pârâu Bãniţa │ Nr. MF_teren = 63738 │Bãniţa, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │în zona │ │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │localitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bãniţa, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│34.│ 8.20.│Regularizare │ - apãrãri de mal L = 2,050 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 6.303.445,84│HG 1.262/2004 -│
│ │ │râu Rasova în │ - consolidãri de mal L = 4,505 km │Gorj, localitatea │ │18366/12.12.2008│ │ poz. 30 │
│ │ │zona │ Nr. MF_teren = 101372 │Bãleşti, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │localitãţii │ │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │Bãleşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│35.│ 8.20.│Reabilitare şi│ - regularizare albie L = 3 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 4.459.132,03│HG 1.262/2004 -│
│ │ │amenajare râu │ - consolidare de mal L = 1,64 km │Gorj, localitatea │ │18367/12.12.2008│ │ poz. 33 │
│ │ │Şuşiţa la │ - recalibrare albie L = 1,743 km │Ursaţi, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │Ursaţi, │ - praguri de fund = 5 buc. │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ Nr. MF_teren = 101372 │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│36.│ 8.20.│Reabilitare │ - consolidãri de mal L = 3,790 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │ 4.673.453,96│ Ordin MMDD │
│ │ │pârâu Galbenu │ - recalibrare albie L = 8,460 km │Gorj, localitatea Baia│ │18362/12.12.2008│ │ 49/2006 - │
│ │ │la Baia de │ - praguri de fund = 22 buc. │de Fier, bazinul │ │ │ │ anexa 6 │
│ │ │Fier, │ - subtraversãri = 6 buc. │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ Nr. MF_teren = 101372 │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│37.│ 8.20.│Regularizare │ - amenajare albie L = 2,032 km │Ţara: România, judeţul│2006│ PVTL │ 505.284,44│HG 373/2006 - │
│ │ │pârâu Jilţ în │ - consolidare mal L = 0,305 km │Gorj, localitatea │ │ 15398/8.12.2006│ │ poz. 28 │
│ │ │zona │ Nr. MF_teren = 101372 │Bolboşi, bazinul │ │ PVRF │ │ HG 791/2006 - │
│ │ │localitãţii │ │hidrografic Jiu │ │ 5230/24.04.2009│ │ poz. 28 │
│ │ │Bolboşi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│38.│ 8.20.│Regularizare │ - reprofilare albie L = 8 km │Ţara: România, judeţul│2008│ PVTL │11.126.807,34│HG 1.038/2000 -│
│ │ │râu Gilort în │ - zid de sprijin L = 4,342 km │Gorj, localitatea │ │18361/12.12.2008│ │ poz. 7 │
│ │ │zonã │ - praguri = 11 buc. │Novaci, bazinul │ │ │ │ │
│ │ │localitãţii │ - cãderi = 2 buc. │hidrografic Jiu │ │ │ │ │
│ │ │Novaci, │ Nr. MF_teren = 101372 │ │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Gorj │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│39.│ 8.21.│Teren │Teren intravilan, drept proprietate│Ţara: România, judeţul│2009│Încheiere CF │ 48.900,00│Rezolvarea │
│ │ │intravilan │statul român, S = 3.265 mý; │Hunedoara, localitatea│ │ nr. 1.679/ │ │situaţiei │ zona vile - valoare teren = 48.900 lei Uricani,str. Câmpu lui 12.02.2009;
│ │ │localitatea │ │Neag, F.N., bazinul │ │ CF nr. 142N │ │juridice │
│ │ │Uricani │ │hidrografic Jiu │ │ Uricani; │ │a terenului │
│ │ │ │ │ │ │ nr. cad. 513; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ nr. topo 17,19,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 20,21,23,25,27-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1/2/2 │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│40.│ 8.21.│Canton şi │Teren şi constr. intravilan, │Ţara: România, judeţul│1982│Încheiere CF │ 259.738,00│Rezolvarea │
│ │ │teren │drept proprietate statul român, │Mehedinţi, localitatea│ │nr. 2.438/ │ │situaţiei │
│ │ │Vânju Mare │S = 1.383 mý; C1 sediu │Vânju Mare, │ │ 6.07.2007; │ │juridice a │
│ │ │ │administrativ P+1, Sc = 106,27 mý; │Str. Liliacului nr.16,│ │CF nr. 733/N │ │terenului şi a │
│ │ │ │C2 anexa WC Sc = 1,95 mý; │bazinul hidrografic │ │Vânju Mare; │ │construcţiilor │
│ │ │ │valoare teren = 23.600 lei │Jiu │ │nr. cad. 838 │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│41.│ 8.21.│Teren şi │Teren şi construcţii intravilan, │Ţara: România, judeţul│2009│Încheiere CF │ 880.361,00│Rezolvarea │
│ │ │construcţii │drept proprietate statul român; │Mehedinţi, oraşul │ │ nr. 6.006/ │ │situaţiei │
│ │ │baza de │teren intravilan, │Drobeta-Turnu Severin,│ │ 10.05.2007; │ │juridice a │
│ │ │întreţinere şi│S = 8.637 mý; C1 - magazie │Str. Banoviţei │ │CF nr. 13/N │ │terenului şi a │
│ │ │reparaţii │ Sc = 144,8 mý; │nr. 13 A, bazinul │ │Drobeta-Turnu │ │construcţiilor │
│ │ │Drobeta-Turnu │C2 - casa poarta Sc = 9,59 mý; C3 -│hidrografic Jiu │ │Severin; │ │ │
│ │ │Severin S.G.A │ atelier Sc = 402,60 mý; C4 - │ │ │nr. cad. 6197 │ │ │
│ │ │Mehedinţi │magazie+casa pompelor Sc = 45,62 mý│ │ │ │ │ │
│ │ │ │C5 - magazie depozit │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 12,82 mp; C6 - magazie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Sc=16,81 mý; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C7 - cabina tablou electric │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Sc= 4,20 mý; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C8 - depozit materiale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Sc = 200,50 mý; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │C9 - magazie Sc = 151,32 mý; C10-WC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sc = 7,17 mý, valoare teren = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 815.300 lei │ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│42.│ 8.21.│Teren aferent │Teren intravilan, drept proprietate│Ţara: România, judeţul│2008│Încheiere │ 19.700,00│Rezolvarea │
│ │ │Canton │statul român; S = 1.537 mý; │Mehedinţi, oraşul Baia│ │CF nr. │ │situaţiei │
│ │ │hidrotehnic │ valoare teren = 19.700 lei │de Aramã, str. │ │15285/25.08.2008│ │juridice │
│ │ │Baia de Aramã │ │Constantin Brâncoveanu│ │CF nr. 557N Baia│ │a terenului │
│ │ │ │ │nr. 8, bazinul │ │de Aramã; │ │ │
│ │ │ │ │hidrografic Jiu │ │nr. cad. 707 │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│43.│ 8.21.│Teren aferent │Teren intravilan drept proprietate │Ţara: România; judeţul│2008│CF nr. 60.153 │ 57.900,00│Rezolvarea │
│ │ │Canton Iscroni│ statul român; S = 4.079 mý; │Hunedoara, oraşul │ │Aninoasa; │ │situaţiei │
│ │ │ - sistem │valoare teren = 57.900 lei │Aninoasa, localitatea │ │nr. cad. 10; │ │juridice │
│ │ │hidrotehnic │ │Iscroni, bazinul │ │Sentinţa civilã │ │a terenului │
│ │ │Livezeni │ │hidrografic Jiu │ │nr. 4.620/2000 -│ │ │
│ │ │(Petroşani) │ │ │ │judeţul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Petroşani │ │ │
├───┼───────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│44.│ 8.21.│Teren şi │Teren extravilan, S = 57.198 mý; │Ţara: România, judeţul│1967│Încheiere │ 1.166.314,00│Rezolvarea │
│ │ │construcţii │C1 - magazie Sc = 79,01 mý; │Gorj; oraşul Rovinari;│ │CF nr. │ │situaţiei │
│ │ │sistem │C2 - bucãtãrie Sc = 38,73 mý; │Gorj; bazinul │ │4.747/26.02.2007│ │juridice a │
│ │ │hidrotehnic │C3 - salã şedinţe Sc = 68,02 mý; │hidrografic Jiu │ │CF nr. 2.384 │ │terenului şi a │
│ │ │Rovinari │C4 - sediu SH SC = 121,42 mý; │ │ │Rovinari; │ │construcţiilor │
│ │ │ │C5 - magazie Sc = 15,21 mý; C6 - │ │ │nr. cad. 1018 │ │ │
│ │ │ │ magazie Sc = 74,75 mý; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ valoare teren = 859.100 lei │ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┴────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┘
    ANEXA 2

                     Bunuri aparţinând domeniului public al
             statului, la care se modificã valoarea de inventar şi
                    caracteristicile ca urmare a efectuãrii
                 unor lucrãri de investiţii şi a constatãrilor
                  din procesele-verbale de inventariere anualã

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 1.│Ordonator principal de credite (ministere sau autoritãţi │ 163354444│Ministerul Mediului şi Pãdurilor │
│ │ale administraţiei publice centrale) │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ordonator secundar de credite │ Ro 24326056│Administraţia Naţionalã "Apele Române"│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4.│Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ │ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995│ │ │
│ │privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea │ │ │
│ │nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│ │comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri│ │ │
│ │din patrimoniul public de stat │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌───┬──────┬───────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │ Cod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ de │ │ │ │ │ │ Valoarea de │ │
│Nr.│Nr. MF│clasi- │Denumire │ │ │Anul│ PV │ inventar │ HG promovare │
│crt│ │ficare │ │ Descriere │ Adresa │PIF │ recepţie │ actualizatã │ investiţie │
│ │ │ │ │ tehnicã │ │ │ │ (lei) │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1.│ 64173│8.18.02│Acumulare │Vtot = 25 mil. mc, │Ţara: România; │1984│ PVTL │42.614.005,70│HG 373/2006 - │
│ │ │ │nepermanentã │vol aten. = 25 mil. mc, │judeţul: Mureş; │ │ 9a/28.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │Vânãtori │baraj din beton armat, │comuna Vânãtori │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │lungime coron = 30 m, │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
│ │ │ │ │lat. coron = 10 m, pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pârâul Târnava Mare, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │H = 24 m, L. dig │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │contur = 11,65 km │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 2.│104508│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 1,95 km, H = 1,5 m │Ţara: România; judeţul│1962│ PVTL │ 956.680,08│HG 986/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 1,7 km Lcons = 1,2 km│Mureş; municipiul │ │12001/04.12.2006│ │ poz. 23 │
│ │ │ │Saros │ │Târnãveni │ │ PVRF │ │HG 1.443/2006 -│
│ │ │ │ │ │ │ │13410/12.12.2008│ │ poz.17 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 3.│104510│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 22,835 km, H = 2 m │Ţara: România; judeţul│1971│ PVTL │12.430.269,50│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 26,6 km │Mureş; municipiul │ │ 11/29.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │Târnava Micã │Lcons = 14,8 km │Târnãveni │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 4.│104515│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 73,85 km, H = 1,5 m │Ţara: România; judeţul│1976│ PVTL │10.449.512,13│Ordinul MAPM │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 48,8 km │Mureş; comuna Crãieşti│ │ 5770/24.11.2004│ │nr. 821/2001 - │
│ │ │ │râul Comlod │Lcons = 0,6 km │ │ │ PVRF │ │anexa 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5670/27.06.2007│ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 5.│104518│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 16,0 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul│1976│ PVTL │ 972.022,75│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 8,9 km │Mureş; comuna │ │ 8a/27.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │pârâul Luţ │Lcons = 1,6 km │Voivodeni │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 6.│104530│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 15,35 km, h = 2,25 m,│Ţara: România; judeţul│1979│ PVTL │ 8.690.569,35│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 11 km │Mureş; municipiul │ │ 8/27.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │râul Mureş │Lcons = 10,2 km │Reghin │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 7.│104537│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 16,7 km, h = 2 m │Ţara: România; judeţul│1984│ PVTL │18.760.044,70│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 30,7 km │Mureş; municipiul │ │ 9/28.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │Târnava Mare │Lcons = 13 km │Sighişoara │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 8.│ 64353│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 13,767 km │Ţara: România; judeţul│1977│ PVTL │ 3.387.258,75│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │h = 3,5 m │Sibiu; municipiul │ │ 10a/28.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │Târnava Mare │Lreg = 6 km │Mediaş │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.144 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 9.│104552│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 7,96 km, h = 2,5 m │Ţara: România; judeţul│1977│ PVTL │ 5.536.562,03│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 8,7 km │Sibiu; oraşul Copşa │ │ 10b/28.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │râul Târnava │Lcons = 8,7 km │ │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │Mare la │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
│ │ │ │Copşa Micã │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│10.│104554│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 8,541 km h = 2,25 m │Ţara: România; judeţul│1977│ PVTL │ 2.361.119,12│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 16,2 km │Sibiu; oraşul │ │ 10/28.11.2006 │ │ poz.14 │
│ │ │ │râul │Lcons = 7,2 km │Dumbrãveni │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │Târnava Mare │ │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz.14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│11.│104606│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 6,991 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul│1981│ PVTL │ 828.601,13│HG 373/2006 - │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 2,4 km │Alba; localitatea Tiur│ │11953/28.11.2006│ │ poz.15 │
│ │ │ │Târnava Mare │Lcons = 0,75 km │ │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │la Blaj-Tiur │ │ │ │ 12936/4.12.2008│ │ poz.15 │
│ │ │ │mal stâng │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│12.│104670│ 8.19 │Amenajare râul│L = 2 km, H = 2 m │Ţara: România; judeţul│1997│ PVTL │ 1.425.848,17│HG 373/2006 - │
│ │ │ │Arieş la Lunca│Lcons = 1,35 km │Alba; satul Lunca │ │11998/29.11.2006│ │ poz.16 │
│ │ │ │Arieşului │ │Arieşului │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 13093/8.12.2008│ │ poz.16 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│13.│104699│ 8.19 │Regularizãri │L = 9,85 km, H = 2,6 m │Ţara: România; judeţul│1978│ PVTL │ 1.977.971,00│HG 986/2006 - │
│ │ │ │râul Mureş │ │Arad; comuna Pãuliş │ │12392/12.12.2006│ │ poz. 27 │
│ │ │ │Pãuliş- │ │ │ │ PVRF │ │HG 1.443/2006 -│
│ │ │ │Sâmbãteni │ │ │ │ 13349/9.12.2008│ │ poz. 20 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│14.│ 64622│ 8.20 │Regularizãri │Lungime curs de apã │Ţara: România; judeţul│1998│ PVTL │ 9.175.665,40│HG 1.052/2005 -│
│ │ │ │DA Mureş │regularizat = 55,49 km │Harghita │ │ 8859/27.12.2005│ │ poz. 17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │HG 986/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │12930/3.12.2008,│ │ poz. 25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │12265/7.12.2006,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │13093/8.12.2008 │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│15.│ 64628│ 8.20 │Regularizãri │Lungime curs de apã │Ţara: România; judeţul│1998│ PVTL │24.743.402,75│HG 1.262/2004 -│
│ │ │ │DA Mureş │regularizat = 142,91 km │Hunedoara │ │12477/14.12.2006│ │ poz. 4 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 2404/13.03.2009│ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│16.│ 64518│8.20.02│Regularizãri │Regularizare şi îndiguire │Ţara: România; judeţul│1998│ PVTL │ 3.640.919,48│HG 373/2006 - │
│ │ │ │bazin │canal Veţca (Cinta-Niraj) │Mureş; satul Cinta │ │ 7/27.11.2006, │ │ poz. 14 │
│ │ │ │hidrografic │înd = 44,8 km, H înd = 1 m │ │ │ PVRF │ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │Mureş │Lreg = 22 km, Lap =13,5 km │ │ │ 13348/9.12.2008│ │ poz. 14 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│17.│ 64172│8.18.03│Acumulare │Suprafaţa (coron) = 103 ha │Ţara: România; judeţul│1978│ PVTL │40.492.328,49│Ordinul MAPM │
│ │ │ │Ighiş │suprafaţa (nnr) = 93 ha │Sibiu; municipiul │ │10128/20.11.2007│ │nr. 1.189/2003 │
│ │ │ │ │Vtot = 11,27 mil. mc │Mediaş │ │ │ │ - anexa 3 │
│ │ │ │ │vol aten. = 1,12 mil. mc │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │baraj din materiale locale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │lungimea coron = 475 m │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │lat. coron = 6 m, pe pârâul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ighiş │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│18.│ 64351│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 55 km, h = 1,5 m │Ţara: România; judeţul│1962│ PVTL │38.487.664,84│Decret │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 52 km, Lcons = 7,9 km│Mureş; oraşul Ungheni │ │ 2980/31.03.2008│ │Consiliul de │
│ │ │ │râul Niraj │ │ │ │ │ │Stat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 258/1988 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│19.│104536│ 8.19 │Îndiguire şi │Ldig = 33,450 km, h = 2,5 m │Ţara: România; judeţul│1982│ PVTL │44.019.103,48│Ordinul MAPM │
│ │ │ │regularizare │Lreg = 22,4 km │Mureş; municipiul │ │ 2983/1.04.2008 │ │nr. 821/2001 - │
│ │ │ │râul Mureş │Lcons = 25,1 km │Târgu Mureş │ │ │ │anexa 1 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│20.│104681│ 8.19 │Îndiguire râul│L = 2,8 km, H = 2 m │Ţara: România; judeţul│2000│ PVTL │ 3.305.870,80│HG 1.262/2004 -│
│ │ │ │Mureş │ │Hunedoara; comuna │ │11104/19.12.2007│ │ poz. 5 │
│ │ │ │ │ │Brãnişca │ │ │ │HG 902/2007 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ poz. 20 │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│21.│149924│ 8.19 │Amenajare râul│Îndiguire şi regularizare │Ţara: România; judeţul│2003│ PVTL │20.277.657,20│HG 1038/2000 - │
│ │ │ │Cerna │râul Cerna la Hunedoara │Hunedoara; municipiul │ │ 5004/2.06.2008 │ │ poz. 11 │
│ │ │ │ │Lînd = 1,94 km │Hunedoara │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Lreg = 8,48 km │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│22.│ 64626│ 8.20 │Regularizãri │Lungime curs de apã │Ţara: România; judeţul│1998│ PVTL │22.743.713,13│HG 986/2006 - │
│ │ │ │DA Mureş │regularizat = 186,81 km │Alba │ │ 12132/5.12.2006│ │ poz. 24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 12937/4.12.2008│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRTL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 12131/5.12.2008│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 12938/4.12.2008│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRTL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1813/24.02.2009│ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│23.│145295│ 8.19 │Îndiguire râul│Ldig = 1,355 km │Ţara: România; judeţul│2002│ PVTL │ 8.658.481,78│HG 534/1996 - │
│ │ │ │Mureş la │Hmed = 3 m │Mureş; oraşul Iernut │ │ 5745/23.11.2004│ │ poz. 22 │
│ │ │ │Iernut (D2) │ │ │ │ PVRF │ │HG 902/2007 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5633/26.06.2007│ │ poz. B16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 4950/28.05.2008│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 4950/1/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 28.05.2008 │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│24.│149910│8.18.03│Extindere │Suplimentare debit │Ţara: România; judeţul│2003│ PVRTL │ 4.696.113,79│Decret 28/1990 │
│ │ │ │staţie de │Vãleni-Movila Vulpii │Prahova; oraşul │ │ 1882/9.12.2008 │ │ │
│ │ │ │tratare Vãleni│ │Vãlenii de Munte │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│25.│145290│ 8.20 │Lucrare de │Consolidare mal Jiul de Vest│Ţara: România; judeţul│2001│ PVTL │ 4.817.537,51│HG 375/2000 - │
│ │ │ │apãrare │zona pârâul Ţiganilor │Hunedoara │ │ 6038/23.05.2007│ │ poz. 4 │
│ │ │ │ │Lcons = 1,100 m │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │Lamen = 1,250 m │ │ │ 11546/4.09.2009│ │ │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│26.│104764│ 8.19 │Dig Jiu mal │L = 10,1 km, h = 2,2 m │Ţara: România; judeţul│1978│ PVTL │ 2.998.498,42│Ordin MMDD │
│ │ │ │drept │ │Dolj; satul Coţofenii │ │16533/12.11.2008│ │ 1.200/ │
│ │ │ │Coţofenii din │ │din Dos │ │ │ │23.12.2002 │
│ │ │ │Dos-Mihaiţa │ │ │ │ │ │anexa 11. │
├───┼──────┼───────┼──────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│27.│ 64362│ 8.19 │Apãrare mal şi│L = 1,2 km, h = 3 m │Ţara: România; judeţul│1998│ PVTL │ 2.993.744,05│HG 1.262/2004 -│
│ │ │ │îndiguire Jiu │ │Gorj;comuna Drãguţeşti│ │ 15399/8.12.2006│ │ poz. 29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │HG 1.224/2005 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 6331/9.06.2006 │ │HG 986/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ poz. 33 │
│ │ │ │ │ │ │ │15962/18.12.2006│ │HG 1.443/2006 -│
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ poz. 24 │
│ │ │ │ │ │ │ │15963/18.12.2006│ │HG 373/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVTL │ │ poz. 29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 15391/8.12.2006│ │HG 791/2006 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ poz. 29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5227/24.04.2009│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5228/24.04.2009│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5229/24.04.2009│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ PVRF │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5226/24.04.2009│ │ │
└───┴──────┴───────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┴────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┘    ANEXA 3

                                 BUNURI IMOBILE
                aparţinând domeniului public al statului a cãror
        suprafaţã se modificã în urma efectuãrii lucrãrilor de cadastru
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 1.│Ordonator principal de credite (ministere sau autoritãţi ale │ 163354444│Ministerul Mediului şi Pãdurilor │
│ │administraţiei publice centrale) │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ordonator secundar de credite │ RO 24326056│Administraţia Naţionala Apele Române │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordonator terţiar de credite │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4.│Regii autonome şi companii/societãţi naţionale aflate sub autoritatea │ │ │
│ │ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- │ │ │
│ │dezvoltare care funcţioneazã în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002│ │ │
│ │privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu│ │ │
│ │modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003, cu modificãrile şi │ │ │
│ │completãrile ulterioare, şi dupã caz, societãţi comerciale cu capital │ │ │
│ │majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ │
│ │public de stat │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌───┬──────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ Cod │ │ │ │ │ Valoarea │ │
│Nr.│ Nr. │ de │ Denumire │ │ │Anul│ de │ Baza legalã │
│crt│ MF │ clasi-│ │ Descriere │ Adresa │PIF │ inventar │ │
│ │ │ ficare│ │ tehnicã │ │ │actualizatã│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 1.│ 64187│8.18.03│Acumulare şi │Teren extravilan │Ţara: România; │1960│ 394.561│Încheiere CF │
│ │ │ │baraj Cornu │S = 653.800 mý │judeţul Dolj; │ │ │nr. 25733/2007; │
│ │ │ │ │volum atenuare = │localitatea Orodel; │ │ │CF nr. 105, │
│ │ │ │ │0,58 mil. mc │satul Cornu; DA Jiu │ │ │nr. cad. 91; │
│ │ │ │ │volum total = 2,61 mil mc │ │ │ │localitatea Orodel │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 2.│ 64480│8.18.03│Priza de apã │Teren aferent prizã │Ţara: România; │1998│ 3.069.241│Încheiere CF │
│ │ │ │Buta şi canton │S = 7,242 mý; debit │judeţul Hunedoara; │ │ │nr. 1597/2009; │
│ │ │ │de exploatare │captat 0,4 mc/s │localitatea Câmpu lui│ │ │CF nr. 967; │
│ │ │ │ │aducţiune = 6,7 km în │Neag; UAT │ │ │localitatea Câmpu │
│ │ │ │ │acumularea Valea de Peşti │Uricani; DA Jiu │ │ │lui Neag, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. cad. 208; 209 │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 3.│ 64189│8.18.03│Acumulare │Teren aferent UAT Uricani │Ţara: România; │1970│ 6.904.236│Încheiere │
│ │ │ │Valea de Peşti,│S = 169.201 mý ; Teren │judeţul Hunedoara; │ │ │CF nr. 4888/2005; │
│ │ │ │accesorii şi │aferent UAT Câmpu lui Neag │localitatea Uricani │ │ │nr. cad. 229 - │
│ │ │ │împrejmuire │S = 93.125 mý ; volum │şi localitatea Câmpu │ │ │Uricani; 230 - │
│ │ │ │baraj │atenuare = 0,8 mil. mc, │lui Neag; DA Jiu │ │ │Câmpu lui Neag │
│ │ │ │ │volum total = 5,3 mil. mc │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 4.│ 64317│8.18.03│Prizã cu barare│Teren - curţi - construcţii, │Ţara: România; │1998│ 5.546.165│Încheiere │
│ │ │ │Rovinari │ape şi bãlţi şi pãşuni │judeţul Gorj; │ │ │CF nr. 220026/2006; │
│ │ │ │ │S = 138.902 mý, volum pentru │oraşul Rovinari; │ │ │nr. cad. 1017; │
│ │ │ │ │atenuare viituri = 0,8 mil. mc │DA Jiu │ │ │CF 2136 - Rovinari │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 5.│ 64154│8.18.02│Baraj 25 │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 16.077│Încheiere │
│ │ │ │Medgidia │curs de apã Medgidia, lungime =│judeţul: Constanţa; │ │ │CF nr. 18854/2009; │
│ │ │ │ │107 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea │ │ │CF nr. 15549, │
│ │ │ │ │5 m, S (NNR) = 3 ha, │Medgidia; DADL │ │ │nr. cad.12027; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,033 mil. mc; │ │ │ │UAT Medgidia │
│ │ │ │ │S teren = 1.607 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 1.081 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 6.│ 64155│8.18.02│Baraj 26 │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 18.348│Încheiere │
│ │ │ │Medgidia │curs de apã Medgidia, lungime =│judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18857/2009; │
│ │ │ │ │123 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Medgidia;│ │ │CF nr. 15551, │
│ │ │ │ │5 m, S (NNR) = 2 ha, │DADL │ │ │nr. cad.12026; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,021 mil. mc; │ │ │ │UAT Medgidia │
│ │ │ │ │S teren = 1.937 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 1.492mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 7.│ 64161│8.18.02│Baraj 33 Ştefan│Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 52.345│Încheiere │
│ │ │ │cel Mare │curs de apã Valea Cişmelei, │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18848/2009; │
│ │ │ │ │lungime = 133 m, lãţime = 3 m, │localitatea Saligny; │ │ │CF nr. 11044, │
│ │ │ │ │înãlţime = 7 m, S (NNR) = 4 ha,│DADL │ │ │nr. cad.10340; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,099 mil. mc; │ │ │ │UAT Saligny │
│ │ │ │ │S teren = 13.173 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 3.293 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 8.│ 64137│8.18.02│Baraj │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 175.417│Încheiere │
│ │ │ │Nisipari 1 │curs de apã Nisipari, lungime =│judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18047/2009; │
│ │ │ │ │536 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Castelu; │ │ │CF nr. 10989, │
│ │ │ │ │7 m, S (NNR) = 21 ha, │DADL │ │ │nr. cad.10470; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,553 mil. mc; │ │ │ │UAT Castelu │
│ │ │ │ │S teren = 29.183 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 11.445 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│ 9.│ 64146│8.18.02│Baraj │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 128.851│Încheiere │
│ │ │ │Siminoc 13 │curs de apã Siminoc, lungime = │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 55450/2009; │
│ │ │ │ │450 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Murfatlar│ │ │CF nr. 12078, │
│ │ │ │ │7 m, S (NNR) = 19 ha, │(fost Basarabi); DADL│ │ │nr. cad.10968; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,387 mil. mc, │ │ │ │UAT Murfatlar │
│ │ │ │ │S teren = 22.407 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_ S constr. = 10.401 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│10.│ 64140│8.18.02│Baraj Oituz 4 │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 158.339│Încheiere │
│ │ │ │ │curs de apã Valea Adâncã, │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 55448/2009; │
│ │ │ │ │lungime = 450 m, lãţime = 3 m, │localitatea Ovidiu; │ │ │CF nr. 15399, │
│ │ │ │ │înãlţime = 7 m, S (NNR) = 20 ha│DADL │ │ │nr. cad.12851; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,71 mil. mc; │ │ │ │UAT Ovidiu │
│ │ │ │ │S teren = 20.558 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 5.762 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│11.│ 64142│8.18.02│Baraj Cocoşu 5 │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 1.780.102│Încheiere │
│ │ │ │ │curs de apã Cocoş, lungime = │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18052/2009; │
│ │ │ │ │690 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Poarta │ │ │CF nr. 11402, │
│ │ │ │ │11 m, S (NNR) = 17 ha, │Albã; DADL │ │ │nr. cad.10600; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,418 mil. mc; │ │ │ │UAT Poarta Albã │
│ │ │ │ │S teren = 41.805 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 29.232 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│12.│ 64144│8.18.02│Baraj Galeşu 7 │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 495.364│Încheiere │
│ │ │ │ │curs de apã Nazarcea, lungime =│judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18044/2009; │
│ │ │ │ │671 m, lãţime = 4 m,înãlţime = │localitatea Poarta │ │ │CF nr. 11400, │
│ │ │ │ │9 m, S (NNR) = 15 ha, │Albã; DADL │ │ │nr. cad.10601; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,475 mil. mc; │ │ │ │UAT Poarta Albã │
│ │ │ │ │S teren = 37.239 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 21.546 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│13.│ 64145│8.18.02│Baraj │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 280.119│Încheiere │
│ │ │ │Nisipari 3 │curs de apã Nisipari, lungime =│judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 52043/2009; │
│ │ │ │ │503 m, lãţime = 3 m,înãlţime = │localitatea Mihail │ │ │CF nr. 12955, │
│ │ │ │ │5 m, S (NNR) = 28 ha, │Kogãlniceanu; DADL │ │ │nr. cad.11499; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,444 mil. mc; │ │ │ │UAT M. Kogãlniceanu │
│ │ │ │ │S teren = 24.000 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 12.884 m │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│14.│ 64136│8.18.02│Baraj Cuza │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 1.005.645│Încheiere │
│ │ │ │Vodã 12 │curs de apã Agi Cabul, lungime │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18056/2009; │
│ │ │ │ │= 150 m, lãţime = 4 m, înãlţime│localitatea Castelu; │ │ │CF nr. 10922, │
│ │ │ │ │= 6 m, S (NNR) = 12 ha, │DADL │ │ │nr. cad.10443; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 1,082 mil. mc; │ │ │ │UAT Castelu │
│ │ │ │ │S teren = 49.287 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 25.652 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│15.│ 64138│8.18.02│Baraj │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 461.441│Încheiere │
│ │ │ │Nisipari 2 │curs de apã Nisipari, lungime =│judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18045/2009; │
│ │ │ │ │724 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Castelu; │ │ │CF nr. 10926, │
│ │ │ │ │8 m, S (NNR) = 34 ha, │DADL │ │ │nr. cad.10442; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 1,179 mil. mc; │ │ │ │UAT Castelu │
│ │ │ │ │S teren = 38.652 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 18.247 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│16.│ 64135│8.18.02│Baraj Cuza │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 1.355.114│Încheiere │
│ │ │ │Vodã 11 │curs de apã Agi Cabul, lungime │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18058/2009; │
│ │ │ │ │= 235 m, lãţime = 3 m, înãlţime│localitatea Cuza │ │ │CF nr. 10717, │
│ │ │ │ │= 11 m, S (NNR) = 10 ha, │Vodã; DADL │ │ │nr. cad.10357; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 1,78 mil. mc; │ │ │ │UAT Cuza Vodã │
│ │ │ │ │S teren = 26.999 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 11.677 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│17.│ 64143│8.18.02│Baraj Poarta │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 2.586.269│Încheiere │
│ │ │ │Albã 6 │curs de apã Cocoş, lungime = │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 18050/2009; │
│ │ │ │ │268 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Poarta │ │ │CF nr. 11404, │
│ │ │ │ │10 m, S (NNR) = 6 ha, │Albã; DADL │ │ │nr. cad.10603; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,135 mil. mc; │ │ │ │UAT Poarta Albã │
│ │ │ │ │S teren = 33.168 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc 1 baraj = 11.735 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sc 2 baraj = 1.387 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│18.│ 64167│8.18.02│Baraj 4 Cocoş │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 233.176│Încheiere │
│ │ │ │ │curs de apã Cocoş, lungime = │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 52045/2009; │
│ │ │ │ │549 m, lãţime = 3 m, înãlţime =│localitatea Valu lui │ │ │CF nr. 17381, │
│ │ │ │ │9 m, S (NNR) = 28 ha, │Traian; DADL │ │ │nr. cad. 16194; │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,852 mil. mc; │ │ │ │UAT Valu lui Traian │
│ │ │ │ │S teren = 10.068 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 7.461 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│19.│ 64165│8.18.02│Baraj Mihail │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 404.272│Încheiere │
│ │ │ │Kogãlniceanu │curs de apã Agi Cabul, lungime │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 52035/2009; │
│ │ │ │ │= 350 m, lãţime = 3 m, înãlţime│localitatea Mihail │ │ │CF nr. 12957, │
│ │ │ │ │= 7 m, S (NNR) = 7 ha, │Kogãlniceanu; DADL │ │ │nr. cad.11501; UAT │
│ │ │ │ │volum apãrare = 2,06 mil. mc; │ │ │ │Mihail Kogãlniceanu │
│ │ │ │ │S teren = 19.533 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S constr. = 5.555 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│20.│ 64168│8.18.02│Baraj 2 Mihail │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 554.044│Încheiere │
│ │ │ │Kogãlniceanu │curs de apã Valea Adânca, │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 52040/2009; │
│ │ │ │ │lungime = 450 m, lãţime = 3 m, │localitatea Mihail │ │ │CF nr. 12981, │
│ │ │ │ │înãlţime = 7 m, S (NNR) = 10 ha│Kogãlniceanu; DADL │ │ │nr. cad.11500; UAT │
│ │ │ │ │volum apãrare = 0,71 mil. mc; │ │ │ │Mihail Kogãlniceanu │
│ │ │ │ │S teren = 26.700 mý; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 8.882 mý │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│21.│ 65070│ 8.21. │Canton sistem │Bazin hidrografic Litoral - │Ţara: România; │1998│ 7.865│Încheiere │
│ │ │ │Dunãre - │curs de apã - Serplea, │judeţul Constanţa; │ │ │CF nr. 66783/2006; │
│ │ │ │Ciocârlia │Construcţii C1 - canton, │localitatea Murfatlar│ │ │CF nr. 10674, │
│ │ │ │ │anexe_C2 şi C3, │(fost Basarabi); DADL│ │ │nr. cad.1771; │
│ │ │ │ │C1_ S constr. = 106 mý; │ │ │ │UAT Basarabi │
│ │ │ │ │S totalã = 3.041 mý │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│22.│ 65073│ 8.21. │Canton nr. 5 │Bazin hidrografic Litoral - │Ţara: România; │1998│ 4.557│Încheiere CF │
│ │ │ │Nisipari │curs apã - Nisipari, │judeţul Constanţa; │ │ │nr. 14085/2006; │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 89.6 mý; │localitatea Castelu; │ │ │CF nr. 10068, │
│ │ │ │ │S totalã = 13.042 mý │DADL │ │ │nr. cad. 716-3/S; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │UAT Castelu │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│23.│ 65074│ 8.21. │Canton nr. 11 │Bazin hidrografic Litoral - │Ţara: România; │1998│ 8.436│Încheiere CF │
│ │ │ │Valea Dacilor │curs apã - CDMN, │judeţul Constanţa; │ │ │nr. 14084/2006; │
│ │ │ │ │C1_S constr. = 68 mý; │localitatea Medgidia;│ │ │CF nr. 10566, │
│ │ │ │ │S totalã = 2.344 mý, │DADL │ │ │nr. cad. 2747-2/S; │
│ │ │ │ │Anexe -C2+C3+C4 │ │ │ │UAT Medgidia │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│24.│ 65076│ 8.21. │Canton nr. 14 │Bazin hidrografic Litoral │Ţara: România; │1998│ 10.770│Încheiere CF │
│ │ │ │Ştefan cel Mare│curs apã - CDMN, │judeţul Constanţa; │ │ │nr. 14083/2006; │
│ │ │ │ │S constr. = 77.97 mý; │localitatea Saligny; │ │ │CF nr. 10028, │
│ │ │ │ │S totalã = 2.482 mý │DADL │ │ │nr. cad. 966-1/S; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │UAT Medgidia │
├───┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────┼───────────┼────────────────────┤
│25.│ 65371│ 8.21. │Canton │Bazin hidrografic Litoral, │Ţara: România; │1998│ 31.650│Încheiere CF │
│ │ │ │Jurilovca │clãdire tip P, Sc1 = 78 mý; │judeţul Tulcea; │ │ │nr. 2507/2009; │
│ │ │ │ │Sc2 = 36 mý; Sc3 = 5 mý; │localitatea │ │ │CF nr. 976/N, │
│ │ │ │ │St = 2.950 mý │Jurilovca; DADL │ │ │nr. cad. 1155; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │UAT Jurilovca │
└───┴──────┴───────┴───────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴────┴───────────┴────────────────────┘


                         -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016