Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.379 din 28 decembrie 2010  privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unitati administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unitati administrativ-teritoriale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 28 decembrie 2010

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 177.000 mii lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2010, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unitãţi administrativ-teritoriale prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital.
    ART. 2
    Ordonatorii principali de credite rãspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
    ART. 3
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2010.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 1.379.


    ANEXĂ
             Repartizarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã
                           la dispoziţia Guvernului,
                   prevãzut în bugetul de stat pe anul 2010,
                 pentru unele unitãţi administrativ-teritoriale ┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┐
 │Nr. │ Unitatea administrativ-teritorialã │Judeţul/Bucureşti│ Suma │
 │crt.│ │ │- mii lei -│
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 1 │Consiliul Judeţean Alba │ Alba │ 1500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 2 │Alba Iulia │ Alba │ 1500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 3 │Albac │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 4 │Avram Iancu │ Alba │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 5 │Berghin │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 6 │Blaj │ Alba │ 270 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 7 │Bucerdea Grânoasã │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 8 │Buciumi │ Alba │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 9 │Câlnic │ Alba │ 42 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 10 │Cenade │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 11 │Cetatea de Baltã │ Alba │ 19 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 12 │Ciuruiasca │ Alba │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 13 │Crãciunelul de Jos │ Alba │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 14 │Dostat │ Alba │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 15 │Fãrãu │ Alba │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 16 │Galda de Jos │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 17 │Gârbova │ Alba │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 18 │Horea │ Alba │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 19 │Ighiu │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 20 │Întregalde │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 21 │Jidvei │ Alba │ 8 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 22 │Lopadea Nouã │ Alba │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 23 │Lunca Mureşului │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 24 │Mihalţ │ Alba │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 25 │Mirãslãu │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 26 │Noşlac │ Alba │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 27 │Ocoliş │ Alba │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 28 │Şona │ Alba │ 8 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 29 │Poiana Vadului │ Alba │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 30 │Ponor │ Alba │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 31 │Şpring │ Alba │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 32 │Rãdeşti │ Alba │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 33 │Rimetea │ Alba │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 34 │Sântimbru │ Alba │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 35 │Sãlciua │ Alba │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 36 │Sebeş │ Alba │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 37 │Stremţ │ Alba │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 38 │Şibot │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 39 │Teiuş │ Alba │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 40 │Valea Lungã │ Alba │ 205 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 41 │Vidra │ Alba │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 42 │Zlatna │ Alba │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 43 │Almaş │ Arad │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 44 │Apateu │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 45 │Arad │ Arad │ 650 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 46 │Bârzava │ Arad │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 47 │Bata │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 48 │Beliu │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 49 │Birchiş │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 50 │Bîrsa │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 51 │Brazii │ Arad │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 52 │Cãrand │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 53 │Chisindia │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 54 │Conop │ Arad │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 55 │Curtici │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 56 │Dieci │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 57 │Dorobanţi │ Arad │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 58 │Fântânele │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 59 │Felnac │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 60 │Felnac - dispensar uman │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 61 │Felnac - reabilitare strãzi │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 62 │Frumuşeni │ Arad │ 130 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 63 │Ghioroc │ Arad │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 64 │Halmagel │ Arad │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 65 │Hãlmagiu │ Arad │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 66 │Hãşmaş │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 67 │Iratoşu │ Arad │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 68 │Lipova │ Arad │ 210 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 69 │Macea │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 70 │Mişca │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 71 │Moneasa │ Arad │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 72 │Nãdlac │ Arad │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 73 │Olari │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 74 │Pãuliş │ Arad │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 75 │Pecica │ Arad │ 255 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 76 │Peregu Mare │ Arad │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 77 │Petriş │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 78 │Pilu │ Arad │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 79 │Sãvârşin │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 80 │Sântana │ Arad │ 210 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 81 │Sebiş │ Arad │ 210 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 82 │Secusigiu │ Arad │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 83 │Silindia │ Arad │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 84 │Sintea Mare │ Arad │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 85 │Sofronea │ Arad │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 86 │Şagu │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 87 │Seitin │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 88 │Şemlac │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 89 │Şepreuş │ Arad │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 90 │Şicula │ Arad │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 91 │Şistarovãţ │ Arad │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 92 │Tauţ │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 93 │Ususãu │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 94 │Vãrãdia de Mureş │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 95 │Vârfurile │ Arad │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 96 │Vinga │ Arad │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 97 │Vladimirescu │ Arad │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 98 │Zãbrani │ Arad │ 240 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 99 │Zerind │ Arad │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 100│Zimandu Nou │ Arad │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 101│Consiliul Judeţean Argeş │ Argeş │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 102│Albeştii de Muscel │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 103│Aninoasa │ Argeş │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 104│Bascov │ Argeş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 105│Bãbana │ Argeş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 106│Boteni │ Argeş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 107│Bradu │ Argeş │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 108│Brãduleţ │ Argeş │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 109│Buzoieşti │ Argeş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 110│Cãlineşti │ Argeş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 111│Cetãţeni │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 112│Ciofrângeni │ Argeş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 113│Corbeni │ Argeş │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 114│Davideşti │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 115│Lunca Corbului │ Argeş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 116│Muşãteşti │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 117│Oarja │ Argeş │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 118│Piteşti │ Argeş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 119│Poiana Lacului │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 120│Poienarii de Muscel │ Argeş │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 121│Recea │ Argeş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 122│Rucãr │ Argeş │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 123│Ungheni │ Argeş │ 430 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 124│Valea Iaşului │ Argeş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 125│Vlãdeşti │ Argeş │ 285 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 126│Vedea │ Argeş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 127│Blãgeşti │ Bacãu │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 128│Corbasca │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 129│Dãrmãneşti │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 130│Dofteana │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 131│Filipeni │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 132│Gârleni │ Bacãu │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 133│Gura Vãii │ Bacãu │ 180 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 134│Helegiu │ Bacãu │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 135│Moineşti │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 136│Pârjol │ Bacãu │ 221 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 137│Plopana │ Bacãu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 138│Poduri │ Bacãu │ 320 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 139│Prãjeşti │ Bacãu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 140│Rãchitoasa │ Bacãu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 141│Sãrata │ Bacãu │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 142│Scorţeni │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 143│Urecheşti │ Bacãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 144│Zemeş │ Bacãu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 145│Consiliul Judeţean Bihor │ Bihor │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 146│Abrãmuţ │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 147│Batãr │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 148│Biharia │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 149│Borod │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 150│Borş │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 151│Buduşlãu │ Bihor │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 152│Cãrpinet │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 153│Ceica │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 154│Cetariu │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 155│Cherechiu │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 156│Chislaz │ Bihor │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 157│Ciumeghiu │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 158│Copãcel │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 159│Criştioru de Sus │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 160│Curtuişeni │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 161│Finiş │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 162│Gepiu │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 163│Lugaşu de Jos │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 164│Marghita │ Bihor │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 165│Mãdãras │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 166│Mãgeşti │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 167│Nojorid │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 168│Nucet │ Bihor │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 169│Olcea │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 170│Oradea │ Bihor │ 750 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 171│Pietroasa │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 172│Popeşti │ Bihor │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 173│Rieni │ Bihor │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 174│Roşiori │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 175│Salonta │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 176│Sânmartin │ Bihor │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 177│Sântandrei │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 178│Sãcãdat │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 179│Sãlacea │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 180│Sãlard │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 181│Şinteu │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 182│Tãuteu │ Bihor │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 183│Tinca │ Bihor │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 184│Ţeţchea │ Bihor │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 185│Vaşcãu │ Bihor │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 186│Viişoara │ Bihor │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 187│Consiliul Judeţean Bistriţa-Nãsãud │ Bistriţa-Nãsãud │ 1500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 188│Beclean │ Bistriţa-Nãsãud │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 189│Bistriţa Bîrgãului │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 190│Braniştea │ Bistriţa-Nãsãud │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 191│Budacu de Jos │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 192│Cetate │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 193│Ciochiş │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 194│Dumitra │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 195│Dumitriţa │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 196│Feldru │ Bistriţa-Nãsãud │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 197│Ilva Mare │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 198│Ilva Micã │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 199│Livezile │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 200│Lunca Ilvei │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 201│Maieru │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 202│Matei │ Bistriţa-Nãsãud │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 203│Mãgura Ilvei │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 204│Mãrişelu │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 205│Miceştii de Câmpie │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 206│Milaş │ Bistriţa-Nãsãud │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 207│Nãsãud │ Bistriţa-Nãsãud │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 208│Nimigea │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 209│Nuşeni │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 210│Parva │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 211│Poiana Ilvei │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 212│Rebra │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 213│Rebrişoara │ Bistriţa-Nãsãud │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 214│Rodna │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 215│Romuli │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 216│Runcu Salvei │ Bistriţa-Nãsãud │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 217│Sângeorz Bãi │ Bistriţa-Nãsãud │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 218│Sant │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 219│Silivaşu de Câmpie │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 220│Sîmnihaiu de Câmpie │ Bistriţa-Nãsãud │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 221│Spermezeu │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 222│Şieu │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 223│Şieu-Mãgheruş │ Bistriţa-Nãsãud │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 224│Şieuţ │ Bistriţa-Nãsãud │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 225│Şintereag │ Bistriţa-Nãsãud │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 226│Târlişua │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 227│Telciu │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 228│Tiha Bîrgãului │ Bistriţa-Nãsãud │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 229│Uriu │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 230│Urmeniş │ Bistriţa-Nãsãud │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 231│Zagra │ Bistriţa-Nãsãud │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 232│Consiliul Judeţean Botoşani │ Botoşani │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 233│Botoşani │ Botoşani │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 234│Albeşti │ Botoşani │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 235│Avrãmeni │ Botoşani │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 236│Blîndeşti │ Botoşani │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 237│Brãeşti │ Botoşani │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 238│Cãlãraşi │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 239│Corlãteni │ Botoşani │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 240│Coşula │ Botoşani │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 241│Coţuşca │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 242│Cristeşti │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 243│Cristineşti │ Botoşani │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 244│Dersca │ Botoşani │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 245│Flãmânzi │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 246│George Enescu │ Botoşani │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 247│Hãneşti │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 248│Hlipiceni │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 249│Lunca │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 250│Nicşeni - Pietruire DC │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 251│Rãchiţi │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 252│Roma │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 253│Stãuceni │ Botoşani │ 280 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 254│Suharãu │ Botoşani │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 255│Vãculeşti │ Botoşani │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 256│Consiliul Judeţean Braşov │ Braşov │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 257│Braşov │ Braşov │ 2500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 258│Apaţa │ Braşov │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 259│Augustin │ Braşov │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 260│Beclean │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 261│Bod │ Braşov │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 262│Bran │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 263│Codlea │ Braşov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 264│Cristian │ Braşov │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 265│Crizbav │ Braşov │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 266│Drãguş │ Braşov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 267│Feldioara │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 268│Fundata │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 269│Halchiu │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 270│Hârşeni │ Braşov │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 271│Homorod │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 272│Şinca Veche │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 273│Jibert │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 274│Lisa │ Braşov │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 275│Mãieruş │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 276│Moieciu │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 277│Ormeniş │ Braşov │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 278│Parau │ Braşov │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 279│Poiana Mãrului │ Braşov │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 280│Predeal │ Braşov │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 281│Prejmer │ Braşov │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 282│Racos │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 283│Râşnov │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 284│Recea │ Braşov │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 285│Rupea │ Braşov │ 165 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 286│Sâmbãta de Sus │ Braşov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 287│Sãcele │ Braşov │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 288│Soarş │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 289│Târlungeni │ Braşov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 290│Teliu │ Braşov │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 291│Ticuşu │ Braşov │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 292│Victoria │ Braşov │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 293│Viştea │ Braşov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 294│Voila │ Braşov │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 295│Vulcan │ Braşov │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 296│Zãrneşti │ Braşov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 297│Consiliul Judeţean Brãila │ Brãila │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 298│Brãila │ Brãila │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 299│Bordei Verde │ Brãila │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 300│Ciocile │ Brãila │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 301│Fãurei │ Brãila │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 302│Însurãţei │ Brãila │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 303│Jirlãu │ Brãila │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 304│Racoviţa │ Brãila │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 305│Romanu │ Brãila │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 306│Surdila Greci │ Brãila │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 307│Şuţeşti │ Brãila │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 308│Unirea │ Brãila │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 309│Viziru │ Brãila │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 310│Consiliul Judeţean Buzãu │ Buzãu │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 311│Buzãu │ Buzãu │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 312│Beceni │ Buzãu │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 313│Breaza │ Buzãu │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 314│Brãdeanu │ Buzãu │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 315│Buda │ Buzãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 316│Cãtina │ Buzãu │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 317│Cernãteşti │ Buzãu │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 318│Cislãu │ Buzãu │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 319│Gãlbinaşi │ Buzãu │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 320│Gherãseni │ Buzãu │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 321│Grebãnu │ Buzãu │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 322│Luciu │ Buzãu │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 323│Mânzãleşti │ Buzãu │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 324│Mãrãcineni │ Buzãu │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 325│Merei │ Buzãu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 326│Movila Banului │ Buzãu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 327│Odãile │ Buzãu │ 65 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 328│Pãnãtau │ Buzãu │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 329│Pietroasele │ Buzãu │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 330│Poşta Câlnãu │ Buzãu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 331│Sãgeata │ Buzãu │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 332│Sãhãteni │ Buzãu │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 333│Smeeni │ Buzãu │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 334│Ulmeni │ Buzãu │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 335│Vadu Paşii │ Buzãu │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 336│Verneşti │ Buzãu │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 337│Vintilã Vodã │ Buzãu │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 338│Ziduri │ Buzãu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 339│Consiliul Judeţean Caraş-Severin │ Caraş-Severin │ 6000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 340│Armeniş │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 341│Bãile Herculane │ Caraş-Severin │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 342│Berzasca │ Caraş-Severin │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 343│Berzovia │ Caraş-Severin │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 344│Bocşa │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 345│Bozovici │ Caraş-Severin │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 346│Caraşova │ Caraş-Severin │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 347│Cãrbunari │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 348│Ciclova Românã │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 349│Dalboset │ Caraş-Severin │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 350│Domaşnea │ Caraş-Severin │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 351│Glimboca │ Caraş-Severin │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 352│Marga │ Caraş-Severin │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 353│Mehadia │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 354│Moldova Nouã │ Caraş-Severin │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 355│Naidãş │ Caraş-Severin │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 356│Oraviţa │ Caraş-Severin │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 357│Pojejena │ Caraş-Severin │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 358│Socol │ Caraş-Severin │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 359│Teregova │ Caraş-Severin │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 360│Turnu Ruieni │ Caraş-Severin │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 361│Consiliul Judeţean Cãlãraşi │ Cãlãraşi │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 362│Cãlãraşi │ Cãlãraşi │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 363│Belciugatele │ Cãlãraşi │ 95 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 364│Budeşti │ Cãlãraşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 365│Cãscioarele │ Cãlãraşi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 366│Chirnogi │ Cãlãraşi │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 367│Dichiseni │ Cãlãraşi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 368│Dor Mãrunt │ Cãlãraşi │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 369│Dragoş Vodã │ Cãlãraşi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 370│Frumuşani │ Cãlãraşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 371│Fundeni │ Cãlãraşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 373│Fundulea │ Cãlãraşi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 373│Gãlbinaşi │ Cãlãraşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 374│Grãdiştea │ Cãlãraşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 375│Ileana │ Cãlãraşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 376│Lehliu Garã │ Cãlãraşi │ 600 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 377│Mitreni │ Cãlãraşi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 378│Modelu │ Cãlãraşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 379│Nana │ Cãlãraşi │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 380│Plãtãreşti │ Cãlãraşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 381│Radovanu │ Cãlãraşi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 382│Spantov │ Cãlãraşi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 383│Tãmãdãu Mare │ Cãlãraşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 384│Ştefan Vodã │ Cãlãraşi │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 385│Vâlcelele │ Cãlãraşi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 386│Valea Argovei │ Cãlãraşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 387│Cluj-Napoca │ Cluj │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 388│Aghireşu │ Cluj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 389│Aşchileu │ Cluj │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 390│Baciu │ Cluj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 391│Bãişoara │ Cluj │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 392│Beliş │ Cluj │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 393│Bobâlna │ Cluj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 394│Bonţida │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 395│Borşa │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 396│Buza │ Cluj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 397│Camarasu │ Cluj │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 398│Cãlãraşi │ Cluj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 399│Cãlãţele │ Cluj │ 85 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 400│Cãtina │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 401│Câmpia Turzii │ Cluj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 402│Ceanu Mare │ Cluj │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 403│Chiuleşti │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 404│Ciucea │ Cluj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 405│Ciunla │ Cluj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 406│Cojocna │ Cluj │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 407│Corneşti │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 408│Dej │ Cluj │ 160 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 409│Feleacu │ Cluj │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 410│Fizeşu Gherlii │ Cluj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 411│Fioreşti │ Cluj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 412│Frata │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 413│Geaca │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 414│Gherla │ Cluj │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 415│Gilãu │ Cluj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 416│Huedin │ Cluj │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 417│Iara │ Cluj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 418│Iclod │ Cluj │ 110 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 419│Izvorul Crişului │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 420│Jichişu de Jos │ Cluj │ 140 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 421│Jucu │ Cluj │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 422│Luna │ Cluj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 423│Mãguri Rãcãtau │ Cluj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 424│Mãnãstireni │ Cluj │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 425│Mãrgãu │ Cluj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 426│Mãrişel │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 427│Mihai Viteazu │ Cluj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 428│Mociu │ Cluj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 429│Moldoveneşti │ Cluj │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 430│Negreni │ Cluj │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 431│Palatca │ Cluj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 432│Petreştii de Jos │ Cluj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 433│Poieni │ Cluj │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 434│Râşca │ Cluj │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 435│Recea Cristur │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 436│Sacuieu │ Cluj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 437│Sâncraiu │ Cluj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 438│Sânmartin │ Cluj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 439│Sânpaul │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 440│Sãnduleşti │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 441│Sic │ Cluj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 442│Suatu │ Cluj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 443│Turda │ Cluj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 444│Tureni │ Cluj │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 445│Unguraş │ Cluj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 446│Valea Ierii │ Cluj │ 65 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 447│Viişoara │ Cluj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 448│Vultureni │ Cluj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 449│Consiliul Judeţean Constanţa │ Constanţa │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 450│Constanţa │ Constanţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 451│23 August │ Constanţa │ 170 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 452│Adamclisi │ Constanţa │ 130 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 453│Agigea │ Constanţa │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 454│Albeşti │ Constanţa │ 220 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 455│Amzacea │ Constanţa │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 456│Bãrãganu │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 457│Castelu │ Constanţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 458│Ciocârlia │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 459│Cobadin │ Constanţa │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 460│Cogealac │ Constanţa │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 461│Comana │ Constanţa │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 462│Corbu │ Constanţa │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 463│Costineşti │ Constanţa │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 464│Cumpãna │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 465│Eforie │ Constanţa │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 466│Ghindãreşti │ Constanţa │ 160 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 467│Hârşova │ Constanţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 468│Horia │ Constanţa │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 469│Istria │ Constanţa │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 470│Limanu - sat 2 Mai │ Constanţa │ 95 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 471│Lumina │ Constanţa │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 472│Mangalia │ Constanţa │ 110 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 473│Mereni │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 474│Mihai Viteazu │ Constanţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 475│Mihail Kogãlniceanu │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 476│Murfatlar │ Constanţa │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 477│Nãvodari │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 478│Nicolae Bãlcescu │ Constanţa │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 479│Oraş Negru Vodã │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 480│Ovidiu │ Constanţa │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 481│Pecineaga │ Constanţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 482│Poarta Albã │ Constanţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 483│Rasova │ Constanţa │ 160 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 484│Sãcele │ Constanţa │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 485│Techirgjhiol │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 486│Topraisar │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 487│Tuzia │ Constanţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 488│Valu lui Traian │ Constanţa │ 380 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 489│Consiliul Judeţean Covasna │ Covasna │ 3500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 490│Sfantul Gheorghe │ Covasna │ 2000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 491│Aita Mare │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 492│Arcuş │ Covasna │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 493│Bãţani │ Covasna │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 494│Belin │ Covasna │ 180 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 495│Bixad │ Covasna │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 496│Bodoc │ Covasna │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 497│Boroşneu Mare │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 498│Brateş │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 499│Brãduţi │ Covasna │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 500│Breţcu │ Covasna │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 501│Cãtãlina │ Covasna │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 502│Cernat │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 503│Chichiş │ Covasna │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 504│Comandãu │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 505│Covasna │ Covasna │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 506│Dalnic │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 507│Estelnic │ Covasna │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 508│Ghelinţa │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 509│Ghidfalãu │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 510│llieni │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 511│Lemnia │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 512│Malnaş │ Covasna │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 513│Mereni │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 514│Micfalãu │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 515│Moacşa │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 516│Ojdula │ Covasna │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 517│Ozun │ Covasna │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 518│Poian │ Covasna │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 519│Reci │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 520│Sânzieni │ Covasna │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 521│Sfântu Gheorghe │ Covasna │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 522│Turia │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 523│Valea Crişului │ Covasna │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 524│Vârghiş │ Covasna │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 525│Zagon │ Covasna │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 526│Consiliul Judeţean Dâmboviţa │ Dâmboviţa │ 6000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 527│Bãleni │ Dâmboviţa │ 51 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 528│Bãrbuleţu │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 529│Branişte │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 530│Brãneşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 531│Brezoaiele │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 532│Buciumeni │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 533│Bucşani │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 534│Butimanu │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 535│Cândeşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 536│Cojasca │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 537│Comişani │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 538│Conteşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 539│Corbii Mari │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 540│Cornãţelu │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 541│Corneşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 542│Costeşti Vale │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 543│Crevedia │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 544│Dãrmãneşti │ Dâmboviţa │ 51 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 545│Dobra │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 546│Dragodana │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 547│Finta │ Dâmboviţa │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 548│Gãeşti │ Dâmboviţa │ 88 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 549│Glodeni │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 550│Gura Foii │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 551│Hulubeşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 552│I.L. Caragiale │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 553│Iedera │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 554│Ludeşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 555│Malu cu Flori │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 556│Mogoşani │ Dâmboviţa │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 557│Moroieni │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 558│Morteni │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 559│Niculeşti │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 560│Ocniţa │ Dâmboviţa │ 51 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 561│Odobeşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 562│Petreşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 563│Pietrari │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 564│Poiana │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 565│Râu Alb │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 566│Râscâieţi │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 567│Rãzvad │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 568│Slobozia Moarã │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 569│Şelaru │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 570│Tãrtãşeşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 571│Tãtãrani │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 572│Titu │ Dâmboviţa │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 573│Uliesti │ Dâmboviţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 574│Valea Lungã │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 575│Valea Mare │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 576│Vârfurile │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 577│Vişina │ Dâmboviţa │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 578│Vişineşti │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 579│Vlãdeni │ Dâmboviţa │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 580│Vulcana Bãi │ Dâmboviţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 581│Consiul Judeţean Dolj │ Dolj │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 582│Afumaţi │ Dolj │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 583│Apele Vii │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 584│Bãileşti │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 585│Botoşeşti Paia │ Dolj │ 38 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 586│Bratovoeşti │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 587│Brãdeşti │ Dolj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 588│Breasta │ Dolj │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 589│Bulzeşti │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 590│Cãlãraşi │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 591│Ciupercenii Noi │ Dolj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 592│Coşoveni │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 593│Coţofenii din Faţã │ Dolj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 594│Craiova │ Dolj │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 595│Desa │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 596│Drãnic │ Dolj │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 597│Filiasi │ Dolj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 598│Ghindeni │ Dolj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 599│Gighera │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 600│Giubega │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 601│Giurgiţa │ Dolj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 602│Goieşti │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 603│Întorsura │ Dolj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 604│Leu │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 605│Lipovu │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 606│Mãceşu de Sus │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 607│Melineşti │ Dolj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 608│Mischii │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 609│Murgaşi │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 610│Perişor │ Dolj │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 611│Pleşoi │ Dolj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 612│Poiana Mare │ Dolj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 613│Predeşti │ Dolj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 614│Sãlcuţa │ Dolj │ 198 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 615│Seaca de Pãdure │ Dolj │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 616│Segarcea │ Dolj │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 617│Siliştea Crucii │ Dolj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 618│Şimnicu de Sus │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 619│Urzicuţa │ Dolj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 620│Unirea │ Dolj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 621│Vârvoru de Jos │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 622│Verbiţa │ Dolj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 623│Consiliul Judeţean Galaţi │ Galaţi │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 624│Bãlãşeşti │ Galaţi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 625│Brãhãşeşti │ Galaţi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 626│Buciumeni │ Galaţi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 627│Cavadineşti │ Galaţi │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 628│Cerţeşti │ Galaţi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 629│Corni │ Galaţi │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 630│Corod │ Galaţi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 631│Cosmeşti │ Galaţi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 632│Cudalbi │ Galaţi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 633│Draguşeni │ Galaţi │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 634│Drãgãneşti │ Galaţi │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 635│Fundcni │ Galaţi │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 636│Ghidigeni │ Galaţi │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 637│Gohor │ Galaţi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 638│Griviţa │ Galaţi │ 330 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 639│Independenţa │ Galaţi │ 165 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 640│Iveşti │ Galaţi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 641│Lieşti │ Galaţi │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 642│Matca │ Galaţi │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 643│Mãstãcani │ Galaţi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 644│Movileni │ Galaţi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 645│Pechea │ Galaţi │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 646│Priponeşti │ Galaţi │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 647│Rediu │ Galaţi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 648│Şendreni │ Galaţi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 649│Tecuci │ Galaţi │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 650│Tuluceşti │ Galaţi │ 130 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 651│Umbrãreşti │ Galaţi │ 230 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 652│Valea Mãrului │ Galaţi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 653│Bucşani │ Giurgiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 654│Buturugeni │ Giurgiu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 655│Colibaşi │ Giurgiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 656│Comana │ Giurgiu │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 657│Crevedia Mare │ Giurgiu │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 658│Daia │ Giurgiu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 659│Floreşti-Stoeneşti │ Giurgiu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 660│Ghimpaţi │ Giurgiu │ 170 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 661│Gostinu │ Giurgiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 662│Greaca │ Giurgiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 663│Isvoarele │ Giurgiu │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 664│Izvoarele │ Giurgiu │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 665│Prundu │ Giurgiu │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 666│Roata │ Giurgiu │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 667│Schitu │ Giurgiu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 668│Singureni │ Giurgiu │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 669│Valea Dragului │ Giurgiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 670│Consiliul Judeţean Gorj │ Gorj │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 671│Aninoasa │ Gorj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 672│Arcani │ Gorj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 673│Bãlaneşti │ Gorj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 674│Bãrbãteşti │ Gorj │ 130 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 675│Brãneşti │ Gorj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 676│Bumbesti jiu │ Gorj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 677│Drãgoteşti │ Gorj │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 678│Glogova │ Gorj │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 679│Ioneşti │ Gorj │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 680│Motru │ Gorj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 681│Negomir │ Gorj │ 220 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 682│Padeş │ Gorj │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 683│Roşia de Amaradia │ Gorj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 684│Samarineşti │ Gorj │ 140 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 685│Sãuleşti │ Gorj │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 686│Schela │ Gorj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 687│Slivileşti │ Gorj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 688│Târgu Jiu │ Gorj │ 240 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 689│Telesti │ Gorj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 690│Tismana │ Gorj │ 160 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 691│Consiliul Judeţean Harghita │ Harghita │ 2000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 692│Topliţa │ Harghita │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 693│Atid │ Harghita │ 19 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 694│Avrãmeşti │ Harghita │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 695│Bilbor │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 696│Borsec │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 697│Brãdeşti │ Harghita │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 698│Cârţa │ Harghita │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 699│Ciumani │ Harghita │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 700│Corbu │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 701│Corund │ Harghita │ 68,2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 702│Cozmeni │ Harghita │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 703│Cristuru Secuiesc │ Harghita │ 43 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 704│Dealu │ Harghita │ 65 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 705│Feliceni │ Harghita │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 706│Frumoasa │ Harghita │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 707│Gãlãuţaş │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 708│Gheorgheni │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 709│Joseni │ Harghita │ 19 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 710│Lãzarea │ Harghita │ 44 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 711│Lueta │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 712│Lunca de Jos │ Harghita │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 713│Lunca de Sus │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 714│Lupeni │ Harghita │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 715│Mãrtiniş │ Harghita │ 65 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 716│Mereşti │ Harghita │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 717│Mihãileni │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 718│Ocland │ Harghita │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 719│Pãuleni Ciuc │ Harghita │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 720│Plãieşii de Jos │ Harghita │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 721│Porumbeni │ Harghita │ 44 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 722│Praid │ Harghita │ 88,2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 723│Racu │ Harghita │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 724│Remetea │ Harghita │ 29 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 725│Sãrmaş │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 726│Sâncrãieni │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 727│Sânmartin │ Harghita │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 728│Sânsimion │ Harghita │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 729│Satu Mare │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 730│Sãcel │ Harghita │ 18,2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 731│Secuieni │ Harghita │ 18,2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 732│Siculeni │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 733│Subcetate │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 734│Suseni │ Harghita │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 735│Şimoneşti │ Harghita │ 18,2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 736│Tomeşti │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 737│Tulgheş │ Harghita │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 738│Tuşnad │ Harghita │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 739│Ulieş │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 740│Vãrşag │ Harghita │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 741│Vlãhiţa │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 742│Voşlobeni │ Harghita │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 743│Consiliul Judeţean Hunedoara │ Hunedoara │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 744│Aninoasa │ Hunedoara │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 745│Balşa │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 746│Baru Mare │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 747│Bãtrâna │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 748│Beriu │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 749│Buces │ Hunedoara │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 750│Bulzeştii de Sus │ Hunedoara │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 751│Dobra │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 752│Geoagiu │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 753│Ilia │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 754│Lupeni │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 755│Martineşti │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 756│Orãştie │ Hunedoara │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 757│Peştişu Mic │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 758│Petroşani │ Hunedoara │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 759│Rachitova │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 760│Rapoltu Mare │ Hunedoara │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 761│Romos │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 762│Sãlaju de Sus │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 763│Sântamaria Orlea │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 764│Teliuc │ Hunedoara │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 765│Topliţa │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 766│Turdaş │ Hunedoara │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 767│Vaţa de Jos │ Hunedoara │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 768│Consiliul Judeţean Ialomiţa │ Ialomiţa │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 769│Armãşeşti │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 770│Adâncata │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 771│Axintele │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 772│Borãneşti │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 773│Brazi │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 774│Bucu │ Ialomiţa │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 775│Ciochina │ Ialomiţa │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 776│Ciocârlia │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 777│Ciulniţa │ Ialomiţa │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 778│Cocora │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 779│Dridu │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 780│Fierbinţi-Târg │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 781│Griviţa │ Ialomiţa │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 782│Gura Ialomiţei │ Ialomiţa │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 783│Maia │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 784│Manasia │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 785│Miloşeşti │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 786│Moldoveni │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 787│Moviliţa │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 788│Platoneşti │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 789│Reviga │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 790│Sãrãţeni │ Ialomiţa │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 791│Sineşti │ Ialomiţa │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 792│Valea Ciorii │ Ialomiţa │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 793│Consiliul Judeţean Iaşi │ Iaşi │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 794│Aroneanu │ Iaşi │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 795│Iasi │ Iaşi │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 796│Al.I. Cuza │ Iaşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 797│Balş │ Iaşi │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 798│Barnova │ Iaşi │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 799│Braesti │ Iaşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 800│Butea │ Iaşi │ 230 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 801│Ciortesti │ Iaşi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 802│Ciurea │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 803│Comarna │ Iaşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 804│Costuleni │ Iaşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 805│Cozmeşti │ Iaşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 806│Cucuteni │ Iaşi │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 807│Dagâţa │ Iaşi │ 115 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 808│Deleni │ Iaşi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 809│Dobrovat │ Iaşi │ 175 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 810│Dolhesti │ Iaşi │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 811│Erbiceni │ Iaşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 812│Golaesti │ Iaşi │ 190 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 813│Gorban │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 814│Grozeşti │ Iaşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 815│Halaucesti │ Iaşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 816│Horleşti │ Iaşi │ 145 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 817│Ipatele │ Iaşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 818│Madarjac │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 819│Mirceşti │ Iaşi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 820│Moţca │ Iaşi │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 821│Mosna │ Iaşi │ 110 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 822│Prisãcani │ Iaşi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 823│Popricani │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 824│Probota │ Iaşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 825│Raducaneni │ Iaşi │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 826│Româneşti │ Iaşi │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 827│Ruginoasa │ Iaşi │ 95 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 828│Scânteia │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 829│Schitu Duca │ Iaşi │ 130 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 830│Stolniceni-Prãjescu │ Iaşi │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 831│Tomeşti │ Iaşi │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 832│Trifeşti │ Iaşi │ l00 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 833│Tutora │ Iaşi │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 834│Ţibãneşti │ Iaşi │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 835│Ţigãnaşi │ Iaşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 836│Ungheni │ Iaşi │ 180 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 837│Victoria │ Iaşi │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 838│Vlãdeni │ Iaşi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 839│Voineşti │ Iaşi │ 115 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 840│Consiliul Judeţean Ilfov │ Ilfov │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 841│Baloteşti │ Ilfov │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 842│Bragadiru │ Ilfov │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 843│Brãneşti │ Ilfov │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 844│Corbeanca │ Ilfov │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 845│Domneşti │ Ilfov │ 56 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 846│Jilava │ Ilfov │ 295 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 847│Pantelimon │ Ilfov │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 848│Snagov │ Ilfov │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 849│Voluntari │ Ilfov │ 650 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 850│Consiliul Judeţean Maramureş │ Maramureş │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 851│Ariniş │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 852│Baia Sprie │ Maramureş │ 140 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 853│Bãiţa de Sub Codru │ Maramureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 854│Bãiuţ │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 855│Bãseşti │ Maramureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 856│Bistra │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 857│Bârsana │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 858│Botiza │ Maramureş │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 859│Budeşti │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 860│Cavnic │ Maramureş │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 861│Câmpulung la Tisa │ Maramureş │ 73 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 862│Cicârlãu │ Maramureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 863│Coltãu │ Maramureş │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 864│Copalnic Manastur │ Maramureş │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 865│Coroieni │ Maramureş │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 866│Cupşeni │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 867│Deseşti │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 868│Dragomiresti │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 869│Dumbraviţa │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 870│Fãrcaşa │ Maramureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 871│Gârdani │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 872│Giuleşti │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 873│Groşii Tiblesului │ Maramureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 874│Ieud │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 875│Lãpuş │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 876│Leordina │ Maramureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 877│Mireşu Mare │ Maramureş │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 878│Oarta de Jos │ Maramureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 879│Oarţa de Jos │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 880│Onceşti │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 881│Poienile de sub Munte │ Maramureş │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 882│Recea │ Maramureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 883│Rozavlea │ Maramureş │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 884│Ruscova │ Maramureş │ 23 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 885│Sacalaseni │ Maramureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 886│Sarasãu │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 887│Satulung │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 888│Seini │ Maramureş │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 889│Seini │ Maramureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 890│Sighetu Marmaţiei │ Maramureş │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 891│Şişeşti │ Maramureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 892│Somcuta Mare │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 893│Strâmtura │ Maramureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 894│Suciu de Sus │ Maramureş │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 895│Târgu Lãpuş │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 896│Ulmeni │ Maramureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 897│Vadu Izei │ Maramureş │ 90 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 898│Consiliul Judeţean Mehedinţi │ Mehedinţi │ 1000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 899│Drobeta Turnu Severin │ Mehedinţi │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 900│Baia de Aramã │ Mehedinţi │ 131 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 901│Bala │ Mehedinţi │ 7 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 902│Balta │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 903│Bîcleş │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 904│Bîlvãneşi │ Mehedinţi │ 36 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 905│Brezniţa Motru │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 906│Burila Mare │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 907│Butoieşti │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 908│Cãzãneşti │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 909│Cireşu │ Mehedinţi │ 47 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 910│Corcova │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 911│Corlãţel │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 912│Cujmir │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 913│Devesel │ Mehedinţi │ 58 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 914│Dirvari │ Mehedinţi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 915│Dubova │ Mehedinţi │ 48 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 916│Dumbrava │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 917│Eşelniţa │ Mehedinţi │ 8 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 918│Floreşti │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 919│Gârla Mare │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 920│Godeanu │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 921│Gogoşu │ Mehedinţi │ 24 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 922│Greci │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 923│Grozeşti │ Mehedinţi │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 924│Gruia │ Mehedinţi │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 925│Hinova │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 926│Husnicioara │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 927│Ilovãţ │ Mehedinţi │ 36 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 928│Iloviţa │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 929│Isverna │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 930│Izvorul Bîrzii │ Mehedinţi │ 48 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 931│Jiana │ Mehedinţi │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 932│Livezile │ Mehedinţi │ 51 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 933│Malovãţ │ Mehedinţi │ 56 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 934│Obârşia Cloşani │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 935│Obârşia de Câmp │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 936│Oprişor │ Mehedinţi │ 3l │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 937│Orşova │ Mehedinţi │ 23 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 938│Padina │ Mehedinţi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 939│Pãtulele │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 940│Podeni │ Mehedinţi │ 19 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 941│Ponoarele │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 942│Pristol │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 943│Prunişor │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 944│Punghina │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 945│Rogova │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 946│Salcia │ Mehedinţi │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 947│Siseşti │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 948│Stîngãceaua │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 949│Strehaia │ Mehedinţi │ 18 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 950│Sviniţa │ Mehedinţi │ 66 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 951│Şovarna │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 952│Tâmna │ Mehedinţi │ 31 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 953│Vânãtori │ Mehedinţi │ 5 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 954│Vlãdaia │ Mehedinţi │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 955│Voloiac │ Mehedinţi │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 956│Vrata │ Mehedinţi │ 71 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 957│Consiliul Judeţean Mureş │ Mureş │ 2000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 958│Aţântiş │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 959│Acãţari │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 960│Albeşti │ Mureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 961│Bahnea │ Mureş │ 110 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 962│Balauseri │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 963│Beica de Jos │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 964│Bereni │ Mureş │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 965│Bichiş │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 966│Brâncoveneşti │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 967│Ceuaşu de Câmpie │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 968│Cheţani │ Mureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 969│Chibed │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 970│Chiheru de Jos │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 971│Coroisânmartin │ Mureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 972│Cozma │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 973│Crãciuneşti │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 974│Crãieşti │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 975│Daneş │ Mureş │ 170 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 976│Eremitu │ Mureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 977│Ernei │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 978│Fântânele │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 979│Gãleşti │ Mureş │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 980│Gãneşti │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 981│Gheorghe Doja │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 982│Glodeni │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 983│Ideciu de Jos │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 984│Livezeni │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 985│Luduş │ Mureş │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 986│Lunca │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 987│Mãgherani │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 988│Mica │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 989│Miercurea Nirajului │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 990│Nades │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 991│Neaua │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 992│Ogra │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 993│Papiu Ilarian │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 994│Pãnet │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 995│Petelea │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 996│Pogãceaua │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 997│Reghin │ Mureş │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 998│Sâncraiu de Mureş │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │ 999│Sângeorgiu de Mureş │ Mureş │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1000│Sânpetru de Câmpie │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1001│Sântana de Mureş │ Mureş │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1002│Saschiz │ Mureş │ 370 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1003│Sârãţeni │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1004│Solovãstru │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1005│Sovata │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1006│Suplac │ Mureş │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1007│Şeulia │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1008│Şincai │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1009│Târgu Mureş │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1010│Târnãveni │ Mureş │ 170 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1011│Vãrgata │ Mureş │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1012│Viişoara │ Mureş │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1013│Voivodeni │ Mureş │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1014│Voivodeni │ Mureş │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1015│Zagãr │ Mureş │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1016│Piatra Neamţ │ Neamţ │ 6000 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1017│Roman │ Neamţ │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1018│Târgu Neamţ │ Neamţ │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1019│Agapia │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1020│Alexandru cel Bun │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1021│Bahna │ Neamţ │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1022│Bâra │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1023│Bârgãoani │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1024│Bãlţãteşti │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1025│Bodeşti │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1026│Boghicea │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1027│Borca │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1028│Bozieni │ Neamţ │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1029│Bozieni │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1030│Brusturi │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1031│Cândeşti │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1032│Ceahlãu │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1033│Costişa │ Neamţ │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1034│Dãmuc │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1035│Dochia │ Neamţ │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1036│Fãrcaşa │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1037│Gâdinţi │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1038│Ghindãoani │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1039│Grinţieş │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1040│Hangu │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1041│Ion Creangã │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1042│Mãrgineni │ Neamţ │ 55 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1043│Oniceni │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1044│Pãstrãveni │ Neamţ │ 70 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1045│Piatra Şoimului │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1046│Pînceşti │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1047│Pipirig │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1048│Podoleni │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1049│Poiana Teiului │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1050│Rãuceşti │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1051│Rãzboieni │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1052│Români │ Neamţ │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1053│Roznov │ Neamţ │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1054│Sabãoani │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1055│Sagna │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1056│Savineşti │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1057│Tazlãu │ Neamţ │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1058│Tupilaţi │ Neamţ │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1059│Ţibucani │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1060│Valea Ursului │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1061│Vãleni │ Neamţ │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1062│Vânãtori-Neamţ │ Neamţ │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1063│Zãneşti │ Neamţ │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1064│Consiliul Judeţean Olt │ Olt │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1065│Baldovineşti │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1066│Bãrãşti │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1067│Bîrza │ Olt │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1068│Brastavãţu │ Olt │ 15 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1069│Brebeni │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1070│Caracal │ Olt │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1071│Cârlogani │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1072│Cãlui │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1073│Cezieni │ Olt │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1074│Coloneşti │ Olt │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1075│Coteana │ Olt │ 420 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1076│Cungrea │ Olt │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1077│Dãneasa │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1078│Dobreţu │ Olt │ 220 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1079│Dobrosloveni │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1080│Dobroteasa │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1081│Dobrun │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1082│Drãgiceni │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1083│Fãgeţelu │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1084│Gãneasa │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1085│Gãvãneşti │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1086│Grãdinari │ Olt │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1087│Iancu-Jianu │ Olt │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1088│Ipoteşti │ Olt │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1089│Leleasca │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1090│Morunglav │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1091│Movileni │ Olt │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1092│Nicolae Titulescu │ Olt │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1093│Oboga │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1094│Optaşi-Mãguri │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1095│Osica de Jos │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1096│Perieţi │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1097│Pleşoiu │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1098│Potcoava │ Olt │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1099│Sâmbureşti │ Olt │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1100│Sarbii Mãgura │ Olt │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1101│Schitu │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1102│Scorniceşti │ Olt │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1103│Slatina │ Olt │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1104│Spineni │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1105│Strejeşti │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1106│Studina │ Olt │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1107│Ştefan cel Mare │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1108│Şopârliţa │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1109│Tatuleşti │ Olt │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1110│Topana │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1111│Urzica │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1112│Vâlcelele │ Olt │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1113│Valea Mare │ Olt │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1114│Verguleasa │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1115│Vitomireşti │ Olt │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1116│Voineasa │ Olt │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1117│Vulpeni │ Olt │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1118│Vultureşti │ Olt │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1119│Consiliul Judeţean Prahova │ Prahova │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1120│Ploieşti │ Prahova │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1121│Slãnic │ Prahova │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1122│Adunaţi │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1123│Apostolache │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1124│Ariceştii Zeletin │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1125│Azuga │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1126│Bãicoi │ Prahova │ 115 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1127│Bãneşti │ Prahova │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1128│Bãtrâni │ Prahova │ 95 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1129│Boldeşti Grãdiştea │ Prahova │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1130│Breaza │ Prahova │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1131│Buşteni │ Prahova │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1132│Cãlugãreni │ Prahova │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1133│Câmpina │ Prahova │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1134│Cãrbuneşti │ Prahova │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1135│Chiojdeanca │ Prahova │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1136│Ciorani │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1137│Cocorãşti │ Prahova │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1138│Comarnic │ Prahova │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1139│Filipeştii de Pãdure │ Prahova │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1140│Floreşti │ Prahova │ 440 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1141│Gura Vadului │ Prahova │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1142│Iordacheanu │ Prahova │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1143│Jugureni │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1144│Lapos │ Prahova │ 35 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1145│Mãneciu │ Prahova │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1146│Poiana Câmpina │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1147│Poseşti │ Prahova │ 75 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1148│Proviţa de Sus │ Prahova │ 250 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1149│Râfov │ Prahova │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1150│Scorteni │ Prahova │ 45 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1151│Secaria │ Prahova │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1152│Surani │ Prahova │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1153│Şotrile │ Prahova │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1154│Ştefeşti │ Prahova │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1155│Talea │ Prahova │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1156│Târgşoru Vechi │ Prahova │ 750 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1157│Vadu Sapat │ Prahova │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1158│Valea Cãlugãreascã │ Prahova │ 400 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1159│Valea Doftanei │ Prahova │ 125 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1160│Consiliul Judeţean Satu Mare │ Satu Mare │ 1200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1161│Satu Mare │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1162│Acâş │ Satu Mare │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1163│Agriş │ Satu Mare │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1164│Andrid │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1165│Apa │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1166│Ardud │ Satu Mare │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1167│Berveni │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1168│Bixad │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1169│Bogdand │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1170│Botiz │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1171│Cãmin │ Satu Mare │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1172│Cãuaş │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1173│Culciu │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1174│Doba │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1175│Dorolţ │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1176│Gherţa Micã │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1177│Halmeu │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1178│Hodod │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1179│Homoroade │ Satu Mare │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1180│Lazuri │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1181│Livada │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1182│Medieşu Aurit │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1183│Micula │ Satu Marc │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1184│Moftin │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1185│Odoreu │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1186│Oraşul Nou │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1187│Pauleşti │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1188│Petreşti │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1189│Pir │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1190│Piscolt │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1191│Porumbeşti │ Satu Mare │ 60 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1192│Sanislau │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1193│Sâuca │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1194│Socond │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1195│Supur │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1196│Târna Mare │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1197│Tãşnad │ Satu Mare │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1198│Târşolţ │ Satu Mare │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1199│Turt │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1200│Turulung │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1201│Urziceni │ Satu Mare │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1202│Viile Satu Mare │ Satu Mare │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1203│Consiliul Judeţean Sãlaj │ Sãlaj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1204│Almaşu │ Sãlaj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1205│Agrij │ Sãlaj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1206│Bãbeni │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1207│Boghiş │ Sãlaj │ 10 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1208│Buciumi │ Sãlaj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1209│Camãr │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1210│Carastelec │ Sãlaj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1211│Cehu Silvaniei │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1212│Crasna │ Sãlaj │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1213│Creaca │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1214│Halmasd │ Sãlaj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1215│Hereclean │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1216│Hida │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1217│Letca │ Sãlaj │ 110 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1218│Maeriste │ Sãlaj │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1219│Meseşenii de Jos │ Sãlaj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1220│Pericei │ Sãlaj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1221│Plopis │ Sãlaj │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1222│Românaşi │ Sãlaj │ 120 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1223│Sag │ Sãlaj │ 150 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1224│Sãlãţig │ Sãlaj │ 30 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1225│Sãrmãşag │ Sãlaj │ 200 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1226│Şamşud │ Sãlaj │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1227│Şimleul Silvaniei │ Sãlaj │ 600 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1228│Treznea │ Sãlaj │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1229│Valcau de Jos │ Sãlaj │ 500 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1230│Vârşolţ │ Sãlaj │ 40 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1231│Zaiha │ Sãlaj │ 20 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1232│Consiliul Judeţean Sibiu │ Sibiu │ 300 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1233│Avrig │ Sibiu │ 350 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1234│Agnita │ Sibiu │ 100 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1235│Apoldu de Jos │ Sibiu │ 25 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1236│Aţel │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1237│Axente Sever │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1238│Brateiu │ Sibiu │ 272 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1239│Cartişoara │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1240│Dârlos │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1241│Hoghilag │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1242│Jina │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1243│Miercurea Sibiului │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1244│Nocrich │ Sibiu │ 80 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1245│Ocna Sibiului │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
 │1246│Orlat │ Sibiu │ 50 │
 ├────┼───────────────────────────────^