Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.337 din 22 octombrie 2008  privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.337 din 22 octombrie 2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Sectiunea 3B pe teritoriul localitatilor Ip, Crasna, Nusfalau si Boghis din judetul Salaj" din cadrul obiectivului de investitie "Autostrada Brasov-Cluj-Bors"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrãzi şi drumuri naţionale, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Secţiunea 3B pe teritoriul localitãţilor Ip, Crasna, Nuşfalãu şi Boghiş din judeţul Sãlaj" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa nr. 1*).
___________
*) Anexa nr. 1 se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. care este şi depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a harţii topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

ART. 2
(1) Se aprobã declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii prevãzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã ca justã despãgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã prevãzute la art. 1 suma globalã estimatã de 119.494 mii lei, alocatã prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziţia "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
ART. 4
Suma prevãzutã la art. 3 se vireazã de cãtre Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publicã prevãzutã la art. 1, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Planul cu amplasamentul lucrãrii, precum şi tabelul prevãzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţã publicã prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rãmâne afişate pânã la finalizarea procedurii de despãgubire.
(2) Planul cu amplasamentul lucrãrii va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.
ART. 6
Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de cãtre expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, cu respectarea reglementãrilor în vigoare şi fãrã a fi necesarã modificarea prezentei hotãrâri.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 22 octombrie 2008.
Nr. 1.337.


ANEXA 2

TABEL
cu imobile proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de
utilitate publicã "Secţiunea 3B pe teritoriul localitãţilor Ip,
Crasna, Nuşfalãu şi Boghiş din judeţul Sãlaj" din cadrul obiectivului
de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş"
┌────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ Unitatea │ ├───────────┬──────────────┤ Suprafaţa │ │
│Nr. │ Judeţul │ administrativ- │ Nr. │ Suprafaţa │ Suprafaţa │construcţiilor│ Numele proprietarului conform │
│crt.│ │ teritorialã │ cadastral │ rezultatã │rezultatã din │ (mp) │ documentaţiilor tehnico-cadastrale │
│ │ │ │ │ din acte │ mãsurãtori │ │ │
│ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 388/1 │ 29,00│ 29,00│ 0,00 │MAXIM FLOARE, MAXIM FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 391/1 │ 256,00│ 256,00│ 0,00 │HULUJAN MIHAI, TIMIŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 419/1, 420/1 │ 488,00│ 488,00│ 0,00 │CHIRILĂ FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 426/1 │ 448,00│ 448,00│ 0,00 │BAIDOC CRĂCIUN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 418/1 │ 477,00│ 477,00│ 0,00 │CRISTEA SIMION, CRISTEA MARIOARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 415/1 │ 729,00│ 729,00│ 0,00 │LUPĂU FLORIAN, MACOVEI ILEANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BUTCOVAN ANA, CHIŞ MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BUBOI FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 427/1, 427/2, │ 2.077,00│ 2.077,00│ 0,00 │GALEA DOMNICA │
│ │ │ │ 428/1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 450/1 │ 1.130,00│ 1.130,00│ 0,00 │BOLDIZSAR SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 9 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 347/1 │ 2.868,00│ 2.868,00│ 0,00 │DRAGOŞ IOAN, DRAGOŞ LUCIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 430/1 │ 63,00│ 63,00│ 0,00 │MAXIM PETRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 11 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 432/1 │ 825,00│ 825,00│ 0,00 │ARDELEAN FLOARE, ARDELEAN MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ARDELEAN VIORICA, CRISTEA IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │HULUJEAN ANA, CRISTEA FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 12 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 417/1 │ 165,00│ 165,00│ 0,00 │CHIRILĂ PETRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 13 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 429/1 │ 112,00│ 112,00│ 0,00 │LUKACS PAL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 14 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 498/1, 499/1, │ 1.439,00│ 1.439,00│ 0,00 │VERES JOZSEF, VERES LAJOS, │
│ │ │ │ 499/2 │ │ │ │GRECZI ANNA, VERES ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VERES MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 15 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 460/1 │ 592,00│ 592,00│ 0,00 │SULE FRANCISC, SULE ELISABET │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 16 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 467/1 │ 1.053,00│ 1.053,00│ 0,00 │RAD VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 17 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 465/1 │ 1.350,00│ 1.350,00│ 0,00 │SANDOR IOAN, SANDOR FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 18 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 454/1 │ 1.259,00│ 1.259,00│ 0,00 │ISPAS IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 19 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 455/1 │ 1.401,00│ 1.401,00│ 0,00 │LUKACS ZSIGMOND, LUKACS ERZSEBET │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 20 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 456/1 │ 950,00│ 950,00│ 0,00 │GUI FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 21 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 459/1 │ 524,00│ 524,00│ 0,00 │KINCSES ANTAL, KINCSES BELA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 22 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 449/1 │ 157,00│ 157,00│ 0,00 │BONTE MIHAI, BONTE IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 23 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 441/1 │ 2.252,00│ 2.252,00│ 0,00 │RIB FLORIAN, RIB ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 24 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 439/1, 439/2, │ 1.602,00│ 1.602,00│ 0,00 │CRISTUŢIU IOAN │
│ │ │ │ 439/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 25 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 489/1, 489/2, │ 1.428,00│ 1.428,00│ 0,00 │LUKACS PAL │
│ │ │ │ 489/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 26 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 451/1 │ 271,00│ 271,00│ 0,00 │CRISTEA PETRU, CRISTEA FLORE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 27 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 440/1 │ 1.125,00│ 1.125,00│ 0,00 │NAGY ANDREI, FAZAKAS ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 28 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 491/1, 491/2 │ 187,00│ 187,00│ 0,00 │SANDOR SOFIA, SANDOR FLOARE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR GLIGOR, SANDOR MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR ANA, SANDOR IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR FLORIAN, SANDOR PETRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 29 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 485/1 │ 670,00│ 670,00│ 0,00 │MIRON GAVRILĂ, SANDOR GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 30 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 437/1, 437/2, │ 1.456,00│ 1.456,00│ 0,00 │BORZ AVRAM, POP ANA, BORZ PETRU │
│ │ │ │ 437/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 31 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 402/1 │ 1.092,00│ 1.092,00│ 0,00 │CHIRILĂ TEODOR, BONTE FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 32 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 404/1 │ 64,00│ 64,00│ 0,00 │FILEP BALINT, GHILEA GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 33 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 493/1, 493/2, │ 1.910,00│ 1.910,00│ 0,00 │OLAH ANDRAS │
│ │ │ │ 493/3, 493/4 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 34 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 514/1 │ 912,00│ 912,00│ 0,00 │RADI ELEK, RADI ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 35 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 523/1, 523/2, │ 842,00│ 842,00│ 0,00 │CRISTUŢ FLORIAN, CRISTUŢ MARIA │
│ │ │ │ 524/1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 36 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 527/1, 528/1, │ 1.243,00│ 1.243,00│ 0,00 │DENEŞ ANDREIU, CIUCĂ IOAN │
│ │ │ │ 528/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 37 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 519/1 │ 737,00│ 737,00│ 0,00 │CHIRILĂ FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 38 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 516/1, 517/1 │ 1.773,00│ 1.773,00│ 0,00 │BOLOJAN VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 39 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 513/1 │ 35,00│ 35,00│ 0,00 │SANDOR SOFIA, SANDOR FLOARE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR GLIGOR, SANDOR MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR ANA, SANDOR IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │SANDOR FLORIAN, SANDOR PETRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 40 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 529/1 │ 898,00│ 898,00│ 0,00 │RADI MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 41 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 396/1 │ 62,00│ 62,00│ 0,00 │SANDOR G. IOAN, SANDOR I. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 42 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 395/1 │ 1.212,00│ 1.212,00│ 0,00 │POP FLORIAN, BOLOJAN FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 43 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 394/1 │ 40,00│ 40,00│ 0,00 │BIRTALAN MATILD, TONKO EVA-MATILD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 44 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 407/1 │ 1.262,00│ 1.262,00│ 0,00 │SANDOR CRĂCIUN, SANDOR ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 45 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 501/1 │ 469,00│ 469,00│ 0,00 │CHIRILĂ TEODOR, BONTE FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 46 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 464/1 │ 1.046,00│ 1.046,00│ 0,00 │FLONTA MIHAI, FLONTA FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 47 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 474/1 │ 1.109,00│ 1.109,00│ 0,00 │MOLNAR LUDOVIC, MOLNAR IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 48 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 476/1, 476/2, │ 1.008,00│ 1.008,00│ 0,00 │BORZ ANA │
│ │ │ │ 477/1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 49 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 484/1 │ 403,00│ 403,00│ 0,00 │BONTE MIHAI, SANDOR FLORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 50 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 408/1 │ 598,00│ 598,00│ 0,00 │SANDOR MARIA, SANDOR MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 51 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 406/1 │ 571,00│ 571,00│ 0,00 │LUPO VICTOR, DRAGOŞ IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 52 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 410/1 │ 2.391,00│ 2.391,00│ 0,00 │GERGELY IOSIF, SANDOR MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 53 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 412/1 │ 29,00│ 29,00│ 0,00 │KROMEK LAJOS, PEŞTEAN MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 54 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 413/1 │ 1.780,00│ 1.780,00│ 0,00 │MAXIM IOAN, SABOU FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 55 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 463/1, 466/1, │ 1.281,00│ 1.281,00│ 0,00 │LUKACS PAL │
│ │ │ │ 466/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 56 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 469/1 │ 991,00│ 991,00│ 0,00 │ISPAS GAVRIL, ISPAS IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │ISPAS DUMITRU, POP ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 57 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 472/1, 472/2, │ 956,00│ 956,00│ 0,00 │FLONTA M. CRACIUN │
│ │ │ │ 473/1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 58 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 481/1 │ 2.167,00│ 2.167,00│ 0,00 │KINCSES IDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 59 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 487/1, 490/1, │ 1.489,00│ 1.489,00│ 0,00 │KINCSES ARPAD, KINCSES ELISABETA │
│ │ │ │ 490/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 60 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 431/1 │ 3.040,00│ 3.040,00│ 0,00 │CHIRILĂ FLOARE, SPÎNU MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 61 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 458 │ 139,00│ 139,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 62 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 526 │ 212,00│ 212,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 63 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 525 │ 504,00│ 504,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 64 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 478 │ 595,00│ 595,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 65 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 497 │ 610,00│ 610,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 66 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 446 │ 1.600,00│ 1.600,00│ 0,00 │OLAH ANDRAS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 67 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 438/1, 438/2 │ 1.653,00│ 1.653,00│ 0,00 │PEŞTEAN GLIGORE, PEŞTEAN IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │PEŞTEAN MIHAI, CHIŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 68 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 452/1, 452/2, │ 2.096,00│ 2.096,00│ 0,00 │MIKLOS ANDRAS, MIKLOS KATALIN, │
│ │ │ │ 452/3 │ │ │ │MIKLOS LUDOVIC, KADAR ERZSEBET, │
│ │ │ │ │ │ │ │KADAR FERENCZ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 69 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 521/1 │ 511,00│ 511,00│ 0,00 │BLAGA IOAN, LAZĂR PETRU-MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 70 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 398/1, 399 │ 961,00│ 961,00│ 0,00 │PESTEAN IOAN, PESTEAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 71 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 518/1 │ 3.481,00│ 3.481,00│ 0,00 │MIKLOS ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 72 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 468/1, 468/2, │ 872,00│ 872,00│ 0,00 │BLAGA DUMITRU │
│ │ │ │ 471/1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 73 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 389/1 │ 196,00│ 196,00│ 0,00 │KINCSES ENDRE, BUDAI IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KINCSES GYULA, KINCSES ELENA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 74 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 390/1 │ 827,00│ 827,00│ 0,00 │NAGY IOSIF, NAGY SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 75 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 442/1 │ 853,00│ 853,00│ 0,00 │SZUCS ANDRAS, SZUCS LAJOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 76 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 448/1 │ 3.965,00│ 3.965,00│ 0,00 │SOMOGYI VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 77 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 422/1 │ 86,00│ 86,00│ 0,00 │RADI VIOLA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 78 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 421/1 │ 478,00│ 478,00│ 0,00 │OLAH LUKACS IRMA-MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUKACS PAUL, LUKACS LUDOVIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUKACS ARPAD, LUKACS SZABO │
│ │ │ │ │ │ │ │ESTERA, LUKACS IOSIF, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUKACS NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 79 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 443 │ 2.900,00│ 2.900,00│ 0,00 │SZILAGYI SANDOR ATTILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 80 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 444/1 │ 873,00│ 873,00│ 0,00 │OSZ ISTVAN, OSZ ROZALIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 81 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 445/1, 445/2 │ 3.227,00│ 3.227,00│ 0,00 │VARGA LAJOS, MIKLOS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VARGA IMRE, VARGA ENDRE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 82 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 447 │ 1.400,00│ 1.400,00│ 0,00 │SAMEL LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 83 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 393/1 │ 2.857,00│ 2.857,00│ 0,00 │VARGA ŞTEFAN, KINCSES BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 84 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 433/1 │ 5.193,00│ 5.193,00│ 0,00 │DENES ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 85 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 434 │ 2.400,00│ 2.400,00│ 0,00 │SAMY KAROLY, SAMY KRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 86 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 425/1 │ 5.196,00│ 5.196,00│ 0,00 │PAPP IOSIF, PAPP ZSIGMOND, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAPP FERENCZ, PAPP ENDRE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 87 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 423 │ 2.900,00│ 2.900,00│ 0,00 │SZABO ELISABETH │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 88 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 416/1 │ 9.298,00│ 9.298,00│ 0,00 │BIRTALAN ANDRAS, BIRTALAN LASZLO, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTALAN IOSIF, NAGY AGNES, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS AGNES │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 89 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 436 │ 1.400,00│ 1.400,00│ 0,00 │SAMI JOZSEF, SAMI MIHAI, SAMI KAROL,│
│ │ │ │ │ │ │ │SAMI SZUZSANA, FAZAKAS IULIANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 90 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 435/1 │ 8.933,00│ 8.933,00│ 0,00 │CZIMMER ALEXANDRU, CZIMMER EVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 91 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 401/1 │ 723,00│ 723,00│ 0,00 │FILEP GASPAR, FILEP IREN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 92 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 409/1 │ 1.625,00│ 1.625,00│ 0,00 │KINCSES ARPAD, KINCSES ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 93 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 411/1 │ 5.977,00│ 5.977,00│ 0,00 │NAGY BERNAT, BODOLA JANOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 94 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 505/1 │ 3.339,00│ 3.339,00│ 0,00 │DEAK ZSUZSANNA, KOVACS ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 95 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 461/1 │ 61.395,00│ 61.395,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 96 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 479/1, 480/1, │ 1.477,00│ 1.477,00│ 0,00 │MOLNAR IULIANA │
│ │ │ │ 480/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 97 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 530/1, 531/1, │ 1.494,00│ 1.494,00│ 0,00 │OSZ EMMA │
│ │ │ │ 531/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 98 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 496/1 │ 2.313,00│ 2.313,00│ 0,00 │MNIERE IOAN-CSABA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 99 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 453/1, 453/2 │ 1.415,00│ 1.415,00│ 0,00 │ECSEDI IDA, PAPP LIDIA, JANKO IRMA, │
│ │ │ │ │ │ │ │JOO AGNES │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│100 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 482 │ 22,00│ 22,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│101 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 483/1 │ 998,00│ 998,00│ 0,00 │BORDAS SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│102 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 486 │ 286,00│ 286,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL BOGHIŞ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│103 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 488/1, 488/2, │ 1.073,00│ 1.073,00│ 0,00 │GAŞPAR MIHAI, LUPOU FLORICA │
│ │ │ │ 488/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│104 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 492/1, 492/2, │ 661,00│ 661,00│ 0,00 │BORZ ANA │
│ │ │ │ 492/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│105 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 494/1 │ 719,00│ 719,00│ 0,00 │BORDAS EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│106 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 495/1 │ 1.013,00│ 1.013,00│ 0,00 │BORDAS BARNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│107 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 502/1 │ 940,00│ 940,00│ 0,00 │BORDAS MATILDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│108 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 503/1 │ 685,00│ 685,00│ 0,00 │POP IOAN, SANDOR MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│109 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 504/1, 504/2 │ 815,00│ 815,00│ 0,00 │MOLNAR A. IULIANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│110 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 506 │ 700,00│ 700,00│ 0,00 │LUKACS IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│111 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 507/1 │ 34,00│ 34,00│ 0,00 │MAXIM MIHAI, MAXIM IOAN, MAXIM │
│ │ │ │ │ │ │ │PETRU, MAXIM TEODOR, MAXIM VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│112 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 508/1 │ 1.794,00│ 1.794,00│ 0,00 │MOLNAR ERZSEBET, BIRTALAN JOZSEF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│113 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 509/1 │ 4.921,00│ 4.921,00│ 0,00 │MATE ILONA, MATE BELA, MATE ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MATE IOZSEF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│114 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 510/1 │ 2.556,00│ 2.556,00│ 0,00 │VERES JOZSEF, VERES LAJOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │GRECZI ANNA, VERES ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│115 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 511/1 │ 202,00│ 202,00│ 0,00 │KINCSES ANNA, SZUCS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO ZSIGMOND │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│116 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 512/1 │ 664,00│ 664,00│ 0,00 │BALOG FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│117 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 532/1 │ 5.842,00│ 5.842,00│ 0,00 │SZUCS SUSANA, NAGY VILMA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KINCSES EMMA, LUKACS AGNES, │
│ │ │ │ │ │ │ │KINCSES VASILE, KINCSES BALINT, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY IOSIF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│118 │ SĂLAJ │ BOGHIŞ │ 533/1 │ 5.091,00│ 5.091,00│ 0,00 │NAGY VILMA, NAGY LAJOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY JOZSEF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Total mp │ 233.783,00│ │ 0,00 │ │
└────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ Unitatea │ ├───────────┬──────────────┤ Suprafaţa │ │
│Nr. │ Judeţul │ administrativ- │ Nr. │ Suprafaţa │ Suprafaţa │construcţiilor│ Numele proprietarului conform │
│crt.│ │ teritorialã │ cadastral │ rezultatã │rezultatã din │ (mp) │ documentaţiilor tehnico-cadastrale │
│ │ │ │ │ din acte │ mãsurãtori │ │ │
│ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 591 │ 4.000,00│ 4.000,00│ 0,00 │RAD FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 609 │ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00 │GHILE VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 619 │ 14.451,00│ 14.451,00│ 0,00 │POP VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 705 │ 500,00│ 500,00│ 0,00 │GHILEA I. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 363/1, 363/2 │ 315,00│ 315,00│ 0,00 │GHILE LUDOVIC, IACOB FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 377/1 │ 846,00│ 846,00│ 0,00 │CRISAN PETRU, SIRCA MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP IULIANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 380/1 │ 2.695,00│ 2.695,00│ 0,00 │BUCIU GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 456/1, 456/2 │ 596,00│ 596,00│ 0,00 │BOLDZSAR I. ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 9 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 499/1 │ 2.186,00│ 2.186,00│ 0,00 │NAGY P. PAVEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 500/1 │ 2.275,00│ 2.275,00│ 0,00 │VINCZE ARPAD, VINCZE ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE ELISABETA, VINCZE ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 11 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 501/1 │ 262,00│ 262,00│ 0,00 │PAP SUSSANA, MITRULY ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE ELISABETA, PAP MIKLOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 12 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 502/1 │ 209,00│ 209,00│ 0,00 │BORŞ N. ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 13 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 503/1 │ 10,00│ 10,00│ 0,00 │BARANY SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 14 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 504/1 │ 898,00│ 898,00│ 0,00 │VEREŞ P. PAVEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 15 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 505/1 │ 4.835,00│ 4.835,00│ 0,00 │PAPP KLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 16 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 506/1 │ 1.173,00│ 1.173,00│ 0,00 │NEMETH LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 17 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 507/1, 507/3 │ 259,00│ 259,00│ 0,00 │SZIGETI MARIA, SZIGETIBARANY BERTA, │
│ │ │ │ │ │ │ │DIMENY ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 18 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 508/1 │ 3.171,00│ 3.171,00│ 0,00 │SZABO VARVARA, SERES VARVARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 19 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 509/1 │ 1.710,00│ 1.710,00│ 0,00 │SZUCS P. MARTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 20 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 510/1 │ 799,00│ 799,00│ 0,00 │NYESTE BORBALA, SZUCS MIHAI, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZUCS BENIAMIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 21 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 511/1 │ 310,00│ 310,00│ 0,00 │SZUCS ILEANA, SZUCS NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │GYORGY ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 22 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 512/1 │ 92,00│ 92,00│ 0,00 │SOLYOM M. JACOB │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 23 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 513/1 │ 232,00│ 232,00│ 0,00 │MITRULY IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 24 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 514/1 │ 273,00│ 273,00│ 0,00 │BOFIZS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 25 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 516/1 │ 56,00│ 56,00│ 0,00 │PAPP MIHAI, SERES ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAPP ALEXANDRU, PAPP BENIAMIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 26 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 517/1 │ 946,00│ 946,00│ 0,00 │VADAŞ PAVEL, VADAŞ MIKLOŞ, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP ELISABETA, VADAŞ IRMA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VADAŞ VALENTIN, VADAŞ NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 27 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 518/1 │ 29,00│ 29,00│ 0,00 │SOLYOM GERGELY │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 28 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 519/1 │ 519,00│ 519,00│ 0,00 │HARAKLANYI FERENC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 29 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 520/1 │ 1.398,00│ 1.398,00│ 0,00 │BOROŞ N. ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 30 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 521/1, 521/3 │ 1.568,00│ 1.568,00│ 0,00 │VINCE F. VARVARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 31 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 522/1 │ 500,00│ 500,00│ 0,00 │SOLYOM ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 32 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 523/1 │ 1.165,00│ 1.165,00│ 0,00 │VADAŞ ARCADIU, VADAŞ ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SOLYOM IRMA, SOLYOM SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 33 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 524/1 │ 2.056,00│ 2.056,00│ 0,00 │KOZMA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 34 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 525/1 │ 1.078,00│ 1.078,00│ 0,00 │VIZKNAI ALEXANDRU, BAL ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VIZKNAI IOAN, BOROŞ VALENTIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ ARCADIU, BOROŞ CLARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SERESTYEN SOFIA, VIZANKAI BENIAMIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 35 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 526/1 │ 1.416,00│ 1.416,00│ 0,00 │BOGYA M. ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 36 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 527/1, 527/2 │ 1.938,00│ 1.938,00│ 0,00 │PAPP FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 37 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 532/1 │ 154,00│ 154,00│ 0,00 │GAL ADALBERT, GAL ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 38 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 533/1 │ 935,00│ 935,00│ 0,00 │BEKO MARTIN, BEKO PAVEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 39 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 534/1, 534/4 │ 2.446,00│ 2.446,00│ 0,00 │VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 40 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 535/1 │ 410,00│ 410,00│ 0,00 │SZABO F. ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 41 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 536/1 │ 802,00│ 802,00│ 0,00 │DEZSI ŞTEFAN, DEZSI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 42 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 537/1 │ 1.066,00│ 1.066,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 43 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 538/1 │ 1.429,00│ 1.429,00│ 0,00 │DEZSI ŞTEFAN, DEZSI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 44 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 539/1 │ 751,00│ 751,00│ 0,00 │HAJAS N. NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 45 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 540/1 │ 667,00│ 667,00│ 0,00 │SZABO J. NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 46 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 541/1 │ 1.634,00│ 1.634,00│ 0,00 │HAJOS ECATERINA, BODIZS IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP ALEXANDRU, BODIZS SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BERKE VARVARA, BODIZS ANDREI, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOGYA ELISABETA, BODIZS NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 47 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 542/1 │ 794,00│ 794,00│ 0,00 │BOROŞ SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 48 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 543/1 │ 793,00│ 793,00│ 0,00 │KOCSIS SUSANA, DIMENY CRISTINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 49 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 544/1, 544/2 │ 269,00│ 269,00│ 0,00 │BIRTA AGNETA, BIRTA FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTA MOISE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 50 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 545/1 │ 3.402,00│ 3.402,00│ 0,00 │CRISTEA F. TEODOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 51 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 546/1 │ 3.851,00│ 3.851,00│ 0,00 │SZABO L. SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 52 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 547/1 │ 1.412,00│ 1.412,00│ 0,00 │SZABO ELISABETA, VINCZE MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 53 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 548/1 │ 3,00│ 3,00│ 0,00 │VINCZE ESZTER, NEGY BERTA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZUCS NICOLAE, SZUCS ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAPP CRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 54 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 549/1 │ 874,00│ 874,00│ 0,00 │BOROŞ ARCADIU, BOROŞ NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 55 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 550/1 │ 189,00│ 189,00│ 0,00 │TOTH P. SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 56 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 551/1 │ 642,00│ 642,00│ 0,00 │SZUCS LASZLO, SZUCS MARTIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSATA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 57 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 552/1 │ 483,00│ 483,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 58 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 553/1 │ 514,00│ 514,00│ 0,00 │PAP BENIAMIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 59 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 554/1 │ 396,00│ 396,00│ 0,00 │HAJAS SAMUILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 60 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 555/1 │ 27,00│ 27,00│ 0,00 │ROMAN FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 61 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 556/1 │ 1.724,00│ 1.724,00│ 0,00 │SZABO F. ALEXANDRU, BONCZIDAI EVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 62 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 557/1 │ 736,00│ 736,00│ 0,00 │KOVACS F. LASZLO │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 63 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 558/1 │ 1.232,00│ 1.232,00│ 0,00 │KOCSIS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 64 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 559/1 │ 191,00│ 191,00│ 0,00 │LUKA FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 65 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 561/1 │ 1.622,00│ 1.622,00│ 0,00 │BOGYA ILEANA, VALKI ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZEKELY ECATERINA, KISS CLARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VALKI ECATERINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 66 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 562/1 │ 158,00│ 158,00│ 0,00 │VINCE FRANCISC, VINCZE NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 67 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 563/1 │ 1.293,00│ 1.293,00│ 0,00 │BOGYA M. ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 68 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 564/1 │ 255,00│ 255,00│ 0,00 │TORMA IOAN, BOROŞ SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 69 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 565/1 │ 249,00│ 249,00│ 0,00 │PAPP ANDREI, BIRTA MARIA, PAP ANDREI│
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 70 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 566/1 │ 344,00│ 344,00│ 0,00 │FEHER MARIA, SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 71 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 567/1 │ 351,00│ 351,00│ 0,00 │VINCE G. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 72 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 568/1 │ 964,00│ 964,00│ 0,00 │POP ELISABETA, KOVACS MARIA, POP │
│ │ │ │ │ │ │ │IRINA, SZEKELY SUSANA, BIRTALAN ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 73 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 569/1 │ 2,00│ 2,00│ 0,00 │CSEPEI I. IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 74 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 570/1 │ 98,00│ 98,00│ 0,00 │BONCZIDAI A. EVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 75 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 571/1 │ 1.073,00│ 1.073,00│ 0,00 │TOTH AURICA, POP MIHAI, POP ELENA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PETRUCA ANA, POP VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 76 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 572/1 │ 1.030,00│ 1.030,00│ 0,00 │SZUCS S. ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 77 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 573/1 │ 1.556,00│ 1.556,00│ 0,00 │BOROŞ ELISABETA, BALLA ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTA BERTA, NYESTE ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 78 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 575/1 │ 387,00│ 387,00│ 0,00 │HARAKLANYI CLARA, PAP ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 79 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 576/1 │ 1.804,00│ 1.804,00│ 0,00 │MARIN FLOARE, MARIN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 80 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 577/1 │ 1.694,00│ 1.694,00│ 0,00 │BALOG ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 81 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 578/1 │ 662,00│ 662,00│ 0,00 │POP ALEXANDRU, BOGYA ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 82 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 579/1, 579/2 │ 262,00│ 262,00│ 0,00 │PAPP ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 83 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 583/1 │ 33,00│ 33,00│ 0,00 │GAL ESTERA, BODIŞ SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 84 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 584/1 │ 1.468,00│ 1.468,00│ 0,00 │SZABO ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 85 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 585/1, 585/2 │ 1.111,00│ 1.111,00│ 0,00 │PAPP EFRAIM │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 86 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 586/1 │ 229,00│ 229,00│ 0,00 │NEMES IOSIF, NEMES ARPAD, │
│ │ │ │ │ │ │ │NEMES FRANCISK │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 87 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 587/1 │ 1.365,00│ 1.365,00│ 0,00 │DIMENY ALEXANDRU, DIMENY IDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 88 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 588/1 │ 30,00│ 30,00│ 0,00 │SZUCS S.SAMUILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 89 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 589/2, 589/4 │ 3.870,00│ 3.870,00│ 0,00 │HAIOS NICOLAE, HAIOS SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PETKES ECATERINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAIOS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 90 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 590/1, 590/2 │ 136,00│ 136,00│ 0,00 │BOROŞ MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 91 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 592/1 │ 1.723,00│ 1.723,00│ 0,00 │BICA GLIGOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 92 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 593/1 │ 68,00│ 68,00│ 0,00 │BOROŞ F. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 93 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 594/1 │ 689,00│ 689,00│ 0,00 │HIRICZKO SUSANA, NYESTE BENIAMIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │MOCANU ELISABETA, NYESTE AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 94 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 600/1, 600/2 │ 962,00│ 962,00│ 0,00 │GAL CAROL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 95 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 602/1, 602/2 │ 1.074,00│ 1.074,00│ 0,00 │NYESTE M. ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 96 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 603/1, 603/2 │ 699,00│ 699,00│ 0,00 │BOROŞ MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 97 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 604/1 │ 1.644,00│ 1.644,00│ 0,00 │GAL CAROL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 98 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 605/1 │ 2.484,00│ 2.484,00│ 0,00 │DIMENY IDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 99 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 606/1 │ 718,00│ 718,00│ 0,00 │VINCE BENIAMIN, SZABO ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│100 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 607/1 │ 513,00│ 513,00│ 0,00 │ASOLYOM ILEANA, SERES ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│101 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 608/1 │ 188,00│ 188,00│ 0,00 │LUKA KATALIN, LUKA FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│102 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 610/1 │ 927,00│ 927,00│ 0,00 │SZEKELY A., SZEKELY FR., │
│ │ │ │ │ │ │ │SZEKELY A., SZEKELY I., │
│ │ │ │ │ │ │ │BALLA C., SZEKELY P │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│103 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 611/1 │ 1.675,00│ 1.675,00│ 0,00 │SOLYOM ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO SIGISMUND, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│104 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 612/1 │ 627,00│ 627,00│ 0,00 │HAIAS LAJOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│105 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 613/1 │ 177│ 177│ 0,00 │JOZSA A., JOZSA CRISTINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │JOZSA SARA, JOZSA ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │JOZSA ŞTEFAN, JOZSA DANILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│106 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 614/1, 614/3 │ 1.410,00│ 1.410,00│ 0,00 │PETKES LAURENTIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│107 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 615/1 │ 258,00│ 258,00│ 0,00 │CSEKE A. DANIEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│108 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 617/1 │ 435,00│ 435,00│ 0,00 │BARANY M. VARVARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│109 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 618/1 │ 1.446,00│ 1.446,00│ 0,00 │BIRTA ANDRAS, ILLES ILNA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTA MATILDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│110 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 620/1, 620/2 │ 125,00│ 125,00│ 0,00 │BERDA IOSIF, FILEP CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│111 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 621/1, 621/2 │ 185,00│ 185,00│ 0,00 │LUCZA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│112 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 623/1 │ 456,00│ 456,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│113 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 624/1 │ 183,00│ 183,00│ 0,00 │IAKO GHEORGHE, IAKO ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│114 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 625/1 │ 1.019,00│ 1.019,00│ 0,00 │SZEKELY LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│115 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 626/1 │ 214,00│ 214,00│ 0,00 │DRAGOŞ MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│116 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 627/1 │ 215,00│ 215,00│ 0,00 │BOROŞ CRISTINA, NYESTE CLARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAJAS CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│117 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 628/1, 628/2 │ 842,00│ 842,00│ 0,00 │AVRAM VICTOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│118 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 629/1 │ 950,00│ 950,00│ 0,00 │COTOR VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│119 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 630/1 │ 530,00│ 530,00│ 0,00 │SZABO NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│120 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 631/1 │ 588,00│ 588,00│ 0,00 │SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│121 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 632/1 │ 483,00│ 483,00│ 0,00 │MAK ANTON, LAZSLO IREN, │
│ │ │ │ │ │ │ │MAK TIBERIU, BANYC FERENC, │
│ │ │ │ │ │ │ │BANIK ADALBERT │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│122 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 633/1, 633/2 │ 3.066,00│ 3.066,00│ 0,00 │LUKA FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│123 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 634/1 │ 438,00│ 438,00│ 0,00 │CSEPEI I. IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│124 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 635/1 │ 415,00│ 415,00│ 0,00 │MERCAS ANASTASIE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│125 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 636/1 │ 1.965,00│ 1.965,00│ 0,00 │KOVACS ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│126 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 637/1 │ 2.030,00│ 2.030,00│ 0,00 │PAROHIA REFORMATĂ RATIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│127 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 638/1, 638/2 │ 4.450,00│ 4.450,00│ 0,00 │CRISTE FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│128 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 639/1, 639/2 │ 2.976,00│ 2.976,00│ 0,00 │GHILE A. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│129 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 640/1, 640/2 │ 432,00│ 432,00│ 0,00 │CRISTE PETRU, CRISTE IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│130 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 641/1, 641/2 │ 746,00│ 746,00│ 0,00 │DEZSI ŞTEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│131 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 642/1 │ 2.967,00│ 2.967,00│ 0,00 │DEZSI ŞT. FERENC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│132 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 643/1 │ 1.814,00│ 1.814,00│ 0,00 │CRISTE MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│133 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 644/1 │ 153,00│ 153,00│ 0,00 │BARANY M. ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│134 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 645/1 │ 25,00│ 25,00│ 0,00 │SZABO EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│135 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 646/1 │ 1.743,00│ 1.743,00│ 0,00 │GHILE AURICA, GHILE IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │GHILE PETRU, GHILE TEREZIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │FIT MARIA, GHILE FLORIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │GHILE EUGENIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│136 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 647/1 │ 463,00│ 463,00│ 0,00 │GHILEA GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│137 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 648/1 │ 1.720,00│ 1.720,00│ 0,00 │HENDEA NICOLAE, GHILE FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│138 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 649/1 │ 2.942,00│ 2.942,00│ 0,00 │CRISTE FLOARE, CRISTE IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │CHEREJI SABINA, ANGHELUŞ MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│139 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 650/1 │ 584,00│ 584,00│ 0,00 │GECSE SUSANA, BOROŞ MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCE LIDIA, PAP FARNAS, │
│ │ │ │ │ │ │ │VADAŞ BERTA, PAP CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│140 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 651/1 │ 451,00│ 451,00│ 0,00 │POP MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│141 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 652/1 │ 904,00│ 904,00│ 0,00 │POP ELISABETA, IAKO FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │IOAN şi MIHAI, POP BERTA, GASPAR T. │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│142 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 653/1 │ 3.297,00│ 3.297,00│ 0,00 │ŞERBAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│143 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 654/1 │ 563,00│ 563,00│ 0,00 │IOSIF ANA, BALOG GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│144 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 655/1, 655/2 │ 1.586,00│ 1.586,00│ 0,00 │BUCIU FLOARE, DRAGOŞ GHEORGHE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│145 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 656/1 │ 650,00│ 650,00│ 0,00 │PAROHIA REFORMATA RATIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│146 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 657/1 │ 260,00│ 260,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│147 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 658/1 │ 580,00│ 580,00│ 0,00 │FEHER MARIA, SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│148 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 659/1 │ 1.154,00│ 1.154,00│ 0,00 │COTOR VASILE, TRIF ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│149 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 660/1, 660/2 │ 868,00│ 868,00│ 0,00 │VINCZE PARASCHIVA, BORBELY MIHAI, │
│ │ │ │ │ │ │ │BORBELY SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│150 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 661/1 │ 587,00│ 587,00│ 0,00 │KISS ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│151 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 662/1 │ 832,00│ 832,00│ 0,00 │SZASZ ELISABETA, KISS ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│152 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 663/1 │ 161,00│ 161,00│ 0,00 │BICA GLIGOR, CATANĂ VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│153 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 664/1 │ 343,00│ 343,00│ 0,00 │PAROHIA REFORMATĂ RATIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│154 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 666/1 │ 1.953,00│ 1.953,00│ 0,00 │HENDEA MARIA, BUCIU GERGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│155 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 667/1 │ 63,00│ 63,00│ 0,00 │SZUCS IOAN, CAROL şi DANIL, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│156 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 668/1 │ 414,00│ 414,00│ 0,00 │SZABO NICOLAE, GAL ISTVAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│157 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 669/1 │ 743,00│ 743,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│158 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 670/1, 670/2 │ 1.187,00│ 1.187,00│ 0,00 │POP TEODOR, POP ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│159 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 671/1, 671/2 │ 730,00│ 730,00│ 0,00 │POP ELISABETA, KOVACS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP IRINA, SZEKELY SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTALAN ANA, PAP FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│160 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 672/1 │ 550,00│ 550,00│ 0,00 │BONCZIDAI A. EVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│161 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 673/1, 673/2 │ 5.611,00│ 5.611,00│ 0,00 │CRISTE PETRU, CRISTE IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│162 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 674/1 │ 373,00│ 373,00│ 0,00 │BUCIU GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│163 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 675/1 │ 275,00│ 275,00│ 0,00 │SĂLĂJAN MIHAI, DATCU MARIA ILEANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │RADU ROZALIA, SĂLĂJAN VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│164 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 676/1 │ 336,00│ 336,00│ 0,00 │IAKO IULIANA, SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│165 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 677/1 │ 198,00│ 198,00│ 0,00 │HAJOS EKATERINA, BODIZS IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP ALEXANDRU, BODIZS SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BERKE VARVARA, BODIZS ANDREI, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOGYA ELISABETA, BODIZS NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAJAS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│166 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 678/1 │ 115,00│ 115,00│ 0,00 │PAP ARCADIU, ALEXANDRU şi DANIEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│167 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 679/1 │ 247,00│ 247,00│ 0,00 │BIRTA BERTA, BALLA ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ ELISABETA, NYESTE ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│168 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 680/1 │ 407,00│ 407,00│ 0,00 │ILLES KLARA, CRISTE VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│169 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 681/1 │ 917,00│ 917,00│ 0,00 │BARTHA SZUSZANA, SZABO ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO DESO │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│170 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 682/1 │ 623,00│ 623,00│ 0,00 │GUI PETRU, GUI IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│171 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 699/1 │ 1.625,00│ 1.625,00│ 0,00 │DRAGOŞ MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│172 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 700/1 │ 1.844,00│ 1.844,00│ 0,00 │BUCIU FLORA, BUCIU PETRU, BUCIU │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA, BUCIU FLOARE, BUCIU IOAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MIRCEA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│173 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 701/1 │ 3.320,00│ 3.320,00│ 0,00 │DRAGOŞ LAURENTIU, DRAGOŞ IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │GHILEA LACRIMIOARA, CHIŞ RODICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │DRAGOŞ ROZALIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│174 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 702/1 │ 3.832,00│ 3.832,00│ 0,00 │KISS DESIDERIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│175 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 703/1 │ 322,00│ 322,00│ 0,00 │POP MARIA, POP FLOARE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN VALERIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│176 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 706/1 │ 280,00│ 280,00│ 0,00 │KEREKES TEREZIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│177 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 707/1 │ 22.762,00│ 22.762,00│ 0,00 │POP VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│178 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 708/1 │ 650,00│ 650,00│ 0,00 │KATONA ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│179 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 709/1 │ 485,00│ 485,00│ 0,00 │DIOSZEGY ELISABETA, CRISTE VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│180 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 710/1 │ 1.400,00│ 1.400,00│ 0,00 │GHILE G. GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│181 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 711/1 │ 180,00│ 180,00│ 0,00 │KOVACS MARIA, HORVATH IRINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │TRIF ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│182 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 712/1 │ 234,00│ 234,00│ 0,00 │SZEKELY I. ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│183 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 713/1 │ 2.904,00│ 2.904,00│ 0,00 │POP EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│184 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 714/1 │ 203,00│ 203,00│ 0,00 │BENDE ERZSEBET, CRISTE CORIOLAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│185 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 716/1 │ 476,00│ 476,00│ 0,00 │BARTA SIGISMUND, JAKO ROZALIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BARTA FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│186 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 717/1 │ 225,00│ 225,00│ 0,00 │GASPAR A. ANTON │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│187 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 718/1 │ 953,00│ 953,00│ 0,00 │CRISTE N. VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│188 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 720/1 │ 7,00│ 7,00│ 0,00 │BACIU MARIA, DRAGOŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│189 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 721/1, 721/2 │ 1.362,00│ 1.362,00│ 0,00 │SZABO EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│190 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 722/1 │ 1.366,00│ 1.366,00│ 0,00 │SZABO FRANCISC, GASPAR IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│191 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 723/1 │ 307,00│ 307,00│ 0,00 │NAGY GABRIELA, SOMODY ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│192 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 724/1 │ 146,00│ 146,00│ 0,00 │POP ELISABETA, COTOR VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│193 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 725/1, 725/2 │ 497,00│ 497,00│ 0,00 │KOVACS LASZLO, SZUCS LASZLO, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSATA MARIA, SZUCS MARTIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS CAROL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│194 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 726/1, 726/2 │ 2.114,00│ 2.114,00│ 0,00 │SULEA CLARA, BONCZIDAI ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│195 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 727/1 │ 3.627,00│ 3.627,00│ 0,00 │CRISTE FLOARE, CRISTE ILEANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │RADU VASILE, CHIS NICOLAE, CHIS │
│ │ │ │ │ │ │ │VERONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│196 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 729/1 │ 1.306,00│ 1.306,00│ 0,00 │CRISTE N. VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│197 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 734/1, 734/2 │ 1.497,00│ 1.497,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│198 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 735/1, 735/2 │ 3.487,00│ 3.487,00│ 0,00 │SFIRLEA P. SIMION │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│199 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 736/1 │ 14,00│ 14,00│ 0,00 │MITRULY F. AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│200 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 737/1 │ 15,00│ 15,00│ 0,00 │SZABO IOSIF, KOVACS MARGARETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│201 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 739/1, 739/2 │ 476,00│ 476,00│ 0,00 │TOTH G. GEZA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│202 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 740/1, 740/2 │ 521,00│ 521,00│ 0,00 │BENDE ERZSEBET │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│203 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 742/1 │ 853,00│ 853,00│ 0,00 │MAIER EMERIC, CRISTE CORIOLAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│204 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 743/1 │ 2.108,00│ 2.108,00│ 0,00 │VADAŞ ARCADIU, VADAŞ ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │SOLYOM IRMA, SOLYOM SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSEKE ELISABETA, BOROŞ CRISTINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │MITRULY IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│205 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 744/1 │ 1.177,00│ 1.177,00│ 0,00 │SOLYOM ARPAD, TORMA CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│206 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 745/1 │ 912,00│ 912,00│ 0,00 │PAP PAVEL, SOLYOM ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│207 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 746/1, 746/2 │ 1.243,00│ 1.243,00│ 0,00 │KOVACS ALEXANDRU, SOLYOM ARPAD, │
│ │ │ │ │ │ │ │TORMA CLARA, KOVACS ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│208 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 747/1 │ 603,00│ 603,00│ 0,00 │KATONA CRISTINA, SZABO CRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│209 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 748/1 │ 812,00│ 812,00│ 0,00 │PAPP ILEANA, JOSZA BERTA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU, ILKA, PISTA, MIHAI si │
│ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE, PAP ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│210 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 749/1 │ 352,00│ 352,00│ 0,00 │VIZAKNAI ALEXANDRU, IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │BENIAMIN şi KLARA, BAL ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ VALENTIN, ARCADIU şi CLARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SERESTYEN SOFIA, NAGY ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│211 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 750/1 │ 774,00│ 774,00│ 0,00 │SZABO NICOLAE, SZABO MIHALY │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│212 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 751/1 │ 415,00│ 415,00│ 0,00 │KOVACS ALEXANDRU, BREDA BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│213 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 752/1 │ 1.043,00│ 1.043,00│ 0,00 │VERES ELISABETA, BARTA LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│214 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 753/1 │ 571,00│ 571,00│ 0,00 │DIMENY ILEANA, KOCSIS BERTA, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│215 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 762/1 │ 138,00│ 138,00│ 0,00 │BUCIU FLOARE, DRAGOŞ GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│216 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 763/1, 763/2 │ 942,00│ 942,00│ 0,00 │CRISTEA PETRU, POP MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│217 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 764/1 │ 25,00│ 25,00│ 0,00 │CADAR FRANCISC, CRISTE CORIOLAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │CRISTE IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│218 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 760/1 │ 2.318,00│ 2.318,00│ 0,00 │SZABO FERENCZ, SZUCS MARIA, BENKO │
│ │ │ │ │ │ │ │MIRELA-ALEXANDRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│219 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 800/1 │ 519,00│ 519,00│ 0,00 │KOVACS ARPAD, KOVACS ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │BREDA BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│220 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 799/1 │ 865,00│ 865,00│ 0,00 │SZUCS ELISABETA, SOMOGYI SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│221 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 806/1 │ 27,00│ 27,00│ 0,00 │NEMET NICOLAE, NEMETH SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│222 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 807/1 │ 368,00│ 368,00│ 0,00 │KABAI AGNETA, SZIGYARTO SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│223 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 808/1 │ 386,00│ 386,00│ 0,00 │BOGYA SUSANA, MITRULY IRMA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SOLYOM SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│224 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 809/1 │ 390,00│ 390,00│ 0,00 │TOTH P. SUSANA, HAJAS ECATERINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│225 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 811/1 │ 238,00│ 238,00│ 0,00 │BODIZS M. ANDRAS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│226 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 812/1 │ 374,00│ 374,00│ 0,00 │KOVACS S. SUSANA, NEMES │
│ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│227 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 813/1 │ 590,00│ 590,00│ 0,00 │BARANY BERTA, DIMENY ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │DIMENY ILEANDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│228 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 754/1 │ 1.427,00│ 1.427,00│ 0,00 │DIOSEGY ELISABETA, CRISTE VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│229 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 766/1 │ 2.575,00│ 2.575,00│ 0,00 │CHIRILA LUCREŢIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│230 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 814/1 │ 1.058,00│ 1.058,00│ 0,00 │DIMENY IDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│231 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 816/1 │ 441,00│ 441,00│ 0,00 │BEKO ALEXANDRU, BEKO CRISTINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTA SUSANA, NYESTE ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│232 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 810/1 │ 628,00│ 628,00│ 0,00 │VINCE BORBALA, NAGY SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │DIMENY CLARA, BODA BERTA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BREDA FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│233 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 815/1 │ 129,00│ 129,00│ 0,00 │BERECKI S. VARVARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│234 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 819/1, 819/2 │ 559,00│ 559,00│ 0,00 │RAD FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│235 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 818/1 │ 1.479,00│ 1.479,00│ 0,00 │VINCE CLARA, VINCE ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCE NICOLAE, VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│236 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 817/1 │ 601,00│ 601,00│ 0,00 │BOROŞ N. NICOLAE, NYESTE ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│237 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 768/1, 768/2 │ 1.355,00│ 1.355,00│ 0,00 │COTOR VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│238 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 765/1 │ 849,00│ 849,00│ 0,00 │NEMET A. SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│239 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 767/1 │ 7.164,00│ 7.164,00│ 0,00 │HAJAS AGNETA, PAP AGNETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP BENYAMIN, PAP NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│240 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 769/1 │ 17,00│ 17,00│ 0,00 │IAKO A. VASILE, TRIF ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│241 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 616/1 │ 1.373,00│ 1.373,00│ 0,00 │VINCZE BENIAMIN, SZABO ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE ALEXANDRU, JAKO CĂTĂLINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│242 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 848/1 │ 1.308,00│ 1.308,00│ 0,00 │DIOSEGY ELISABETA, LUKA ATTILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│243 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 738/1, 738/2 │ 622,00│ 622,00│ 0,00 │GHILEA GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│244 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 859/1 │ 220,00│ 220,00│ 0,00 │PAP ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│245 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 91/1 │ 777,00│ 777,00│ 0,00 │BALOG ANA, BALOG ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│246 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 728/1 │ 233,00│ 233,00│ 0,00 │POP EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│247 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 797/1 │ 709,00│ 709,00│ 0,00 │KABAI MIKLOS, JOZSA SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KABAI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│248 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 792/1 │ 541,00│ 541,00│ 0,00 │HAJAS A. SARA, HAJAS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│249 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 793/1 │ 964,00│ 964,00│ 0,00 │BODIZS ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│250 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 801/1 │ 224,00│ 224,00│ 0,00 │VINCZE BENIAMIN, SZABO ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│251 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 802/1 │ 221,00│ 221,00│ 0,00 │BREDA MIHAI, SZABO SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│252 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 803/1 │ 331,00│ 331,00│ 0,00 │VINCE M., VENCE F., VINCE S., │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS S., VINCE ALEX., IANUS E., │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE LIDIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│253 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 804/1 │ 136,00│ 136,00│ 0,00 │HAJAS F. IOSIF, HAJAS NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│254 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 805/1 │ 1.309,00│ 1.309,00│ 0,00 │NAGY IOSIF MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│255 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 794/1 │ 842,00│ 842,00│ 0,00 │NYESTE AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│256 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 795/1 │ 835,00│ 835,00│ 0,00 │SZABO NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│257 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 796/1 │ 378,00│ 378,00│ 0,00 │HAJAS J. LUDOVIC, HAIOS ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│258 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 237/1, 237/2 │ 995,00│ 995,00│ 0,00 │BALOG ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│259 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 756/1 │ 730,00│ 730,00│ 0,00 │BOROŞ MIHAI, HAJAS IULIANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSEKE BENIAMIN, SALYOM SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSEKE SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│260 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 757/1, 757/2 │ 754,00│ 754,00│ 0,00 │KOVACS CLARA, BOGYA ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│261 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 770/1 │ 203,00│ 203,00│ 0,00 │SZABO F. SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│262 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 771/1, 771/2 │ 506,00│ 506,00│ 0,00 │VINCZE MARIA, KATONA ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│263 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 772/1 │ 165,00│ 165,00│ 0,00 │HAJAS M. IULIANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│264 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 773/1 │ 551,00│ 551,00│ 0,00 │HAJAS N. NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│265 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 774/1 │ 1.116,00│ 1.116,00│ 0,00 │BOROŞ ARCADIU, BOROŞ NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│266 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 775/1 │ 240,00│ 240,00│ 0,00 │KABAI A. ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│267 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 776/1 │ 514,00│ 514,00│ 0,00 │PENTEK ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│268 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 777/1 │ 576,00│ 576,00│ 0,00 │SOMOGYI VASILE, SOMOGY BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│269 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 778/1, 778/2 │ 656,00│ 656,00│ 0,00 │NEMET NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│270 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 779/1 │ 2.175,00│ 2.175,00│ 0,00 │BOROŞ N. NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│271 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 780/1 │ 381,00│ 381,00│ 0,00 │HAIOS NICOLAE, HAIOS SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PETKES ECATERINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAIOS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│272 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 786/1 │ 572,00│ 572,00│ 0,00 │BOROŞ N. ARCADIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│273 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 787/1 │ 528,00│ 528,00│ 0,00 │BODIZS M. SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│274 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 788/1 │ 533,00│ 533,00│ 0,00 │BARANY SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│275 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 789/1 │ 1.600,00│ 1.600,00│ 0,00 │SOLYIOM SUSANA, SZABO SIGISMUND, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZABO ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│276 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 790/1, 790/2 │ 561,00│ 561,00│ 0,00 │BOROŞ ILEANA, BOROŞ ESTERA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ LIDIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│277 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 791/1 │ 1.824,00│ 1.824,00│ 0,00 │SZABO VARVARA, SEREŞ VARVARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│278 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 820/1 │ 237,00│ 237,00│ 0,00 │KOVACS M. MARTON │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│279 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 821/1 │ 1.130,00│ 1.130,00│ 0,00 │HAJAS MARTIN, VALKI ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SESRES VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│280 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 822/1 │ 305,00│ 305,00│ 0,00 │PAP ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│281 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 823/1 │ 1.132,00│ 1.132,00│ 0,00 │KATONA ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│282 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 824/1 │ 417,00│ 417,00│ 0,00 │DIMENY BERTA, HAJAS IOSIF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│283 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 825/1 │ 822,00│ 822,00│ 0,00 │TORMA SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│284 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 826/1 │ 1.521,00│ 1.521,00│ 0,00 │BALOG SANDOR, BALOG ANDREI, │
│ │ │ │ │ │ │ │BALOG MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│285 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 827/1 │ 601,00│ 601,00│ 0,00 │PAPP ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│286 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 845/1 │ 1.075,00│ 1.075,00│ 0,00 │CSEKE ALEXANDRU, CSEKE ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KABAI AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│287 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 850/1 │ 1.141,00│ 1.141,00│ 0,00 │DOMOKOS ERZSI, DOMOKOS EMERIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZUCS EVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│288 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 855/1 │ 461,00│ 461,00│ 0,00 │BIRTA CLARA, BIRTA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│289 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 856/1 │ 931,00│ 931,00│ 0,00 │POP ELISABETA, KOVACS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP IRINA, SZEKELY SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTALAN ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│290 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 687/1 │ 547,00│ 547,00│ 0,00 │COVACI ANA, DRAGOŞ FLORICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │GAL VERONICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│291 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 515/1 │ 544,00│ 544,00│ 0,00 │BOGYA M. ARCADIU, BOGYA CRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│292 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 596/1 │ 86,00│ 86,00│ 0,00 │DARABONT BARNABAS MIKLOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│293 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 694/1 │ 3.194,00│ 3.194,00│ 0,00 │BURUIANEC M., DRAGOŞ C., DRAGOŞ P., │
│ │ │ │ │ │ │ │GRONCEA D., SĂLĂJAN V., DRAGOŞ F., │
│ │ │ │ │ │ │ │DRAGOŞ M., ARDELEAN M., DRAGOŞ A., │
│ │ │ │ │ │ │ │DRAGOŞ L., DRAGOŞ GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│294 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 697/1 │ 797,00│ 797,00│ 0,00 │GASPAR ELISABETA, KOVACS SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│295 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 691/1 │ 728,00│ 728,00│ 0,00 │CRISTE SIMION, CRISTE VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │CRISTE ANA, GULEA RAVEICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │HOLHOS ELEONORA, SUTIC MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │CRISTE VICTOR, CRISTE CORIOLAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │BUSCA TEOFIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│296 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 683/1 │ 249,00│ 249,00│ 0,00 │BOGYA IOAN, SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│297 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 688/1, 688/2 │ 1.584,00│ 1.584,00│ 0,00 │PAPP M. ELISABETA, ORBAN ELENA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│298 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 684/1 │ 430,00│ 430,00│ 0,00 │SZIGYARTO SUSANA, NYESTE ŞTEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│299 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 689/1 │ 3,00│ 3,00│ 0,00 │SZABO A. ERZSEBET, JAKO CAROL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│300 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 597/1 │ 1.290,00│ 1.290,00│ 0,00 │CSEKE S. EMERIC, BODIZS I. IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│301 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 785/1 │ 1.950,00│ 1.950,00│ 0,00 │FULOP ALEXANDRU, SZABO SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│302 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 862/1 │ 739,00│ 739,00│ 0,00 │NAGY SARA, DEZSI CRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│303 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 690/1 │ 230,00│ 230,00│ 0,00 │JAKO M. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│304 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 601/1 │ 453,00│ 453,00│ 0,00 │PAP SUSANA, PAP ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP ZSUZSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│305 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 781/1 │ 571,00│ 571,00│ 0,00 │SZABO J. NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │SĂLĂJAN ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│306 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 693/1 │ 35,00│ 35,00│ 0,00 │KELEMEN MARIA, SZABO IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│307 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 685/1 │ 3.750,00│ 3.750,00│ 0,00 │VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│308 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 695/1, 695/2, │ 2.774,00│ 2.774,00│ 0,00 │PESTEAN P. SUSANA, ARDELEAN │
│ │ │ │ 695/3 │ │ │ │FLOAREA, PESTEAN AVRAM │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│309 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 686/1, 686/2 │ 363,00│ 363,00│ 0,00 │KISS ATILLA, KISS IULIU, BERKI │
│ │ │ │ │ │ │ │IUDITA, KISS ZOLTAN, BIRTALAN ŞTEFAN│
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│310 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 696/1 │ 1.804,00│ 1.804,00│ 0,00 │DRAGOŞ G. FLORIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│311 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 878/1 │ 62,00│ 62,00│ 0,00 │BOLDIZSAR L. NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│312 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 877/1 │ 60,00│ 60,00│ 0,00 │KABAI A. ANDREI, KABAI ANDREIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│313 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 798/1 │ 880,00│ 880,00│ 0,00 │BIRTA M. MOISE, VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│314 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 186/1, 186/2 │ 10.536,00│ 10.536,00│ 0,00 │BACIU IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│315 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 871/1 │ 25,00│ 25,00│ 0,00 │BOROŞ N. ARCADIU, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROŞ ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│316 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 872/1 │ 23,00│ 23,00│ 0,00 │SZIGETI ALEXANDRU, SOLYOM SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR ILEANA, SZABO ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│317 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 873/1 │ 47,00│ 47,00│ 0,00 │BOROŞ AGNETA, CSEKE AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│318 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 863/1 │ 1.288,00│ 1.288,00│ 0,00 │POP M. ELISABETA, COTOR F. VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│319 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 870/1 │ 170,00│ 170,00│ 0,00 │BOROŞ CRISTINA, KABAI SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR NICOLAE, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│320 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 236/1, 236/2 │ 308,00│ 308,00│ 0,00 │BALOG ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│321 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 858/1 │ 150,00│ 150,00│ 0,00 │BOROŞ CRISTINA, KABAI SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR NICOLAE, BOROŞ VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│322 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 330/1/1 │ 74,00│ 74,00│ 0,00 │IACOB NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│323 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 888/1 │ 1.591,00│ 1.591,00│ 0,00 │JAKO IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│324 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 880/1 │ 184,00│ 184,00│ 0,00 │KATONA ILEANA, KATONA LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│325 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 879/1 │ 715,00│ 715,00│ 0,00 │SZABO NICOLAE, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│326 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 869/1 │ 62,00│ 62,00│ 0,00 │PAPP A. ALEXANDRU, PAP ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│327 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 851/1 │ 10,00│ 10,00│ 0,00 │BALOG IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│328 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 852/1 │ 749,00│ 749,00│ 0,00 │BALOG IOAN, BALOG GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│329 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 853/1 │ 483,00│ 483,00│ 0,00 │PAPP ILEANA, PAPP ESTERA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│330 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 598/1 │ 380,00│ 380,00│ 0,00 │PAPP ANDREI, BIRTA MARIA, PAP ANDREI│
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│331 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 226/1 │ 459,00│ 459,00│ 0,00 │BALOG ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│332 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 860/1 │ 724,00│ 724,00│ 0,00 │MAROŞI VARVARA, KOVACS SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│333 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 861/1 │ 27,00│ 27,00│ 0,00 │JOZSA M. MIHAI, HAJAS EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│334 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 698/1 │ 1.128,00│ 1.128,00│ 0,00 │HOLHOŞ GH. ANA, TĂTAR LUCIA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│335 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 782/1 │ 559,00│ 559,00│ 0,00 │DIMENY BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│336 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 783/1 │ 1.547,00│ 1.547,00│ 0,00 │IEPURE EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│337 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 784/1, 784/2 │ 1.220,00│ 1.220,00│ 0,00 │POP M. MIHAI, MITRAŞCĂ MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│338 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 761/1 │ 16,00│ 16,00│ 0,00 │KELEMEN MARIA, SZABO IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│339 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 758/1, 758/2 │ 994,00│ 994,00│ 0,00 │CHIRILA LUCREŢIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│340 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 692/1 │ 191,00│ 191,00│ 0,00 │KOCSIS ALEXANDRU, VINCZE IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│341 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 595/1 │ 126,00│ 126,00│ 0,00 │VINCZE F. LIDIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│342 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 599/1 │ 130,00│ 130,00│ 0,00 │HAJAS FRANCISC, HAJAS PARASCHIVA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│343 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 893 │ 800,00│ 800,00│ 0,00 │TĂTAR S. ILEANA, JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│344 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 894/1 │ 1.113,00│ 1.113,00│ 0,00 │VINCZE ILEANA, VINCZE ALEXANDRA, │
│ │ │ │ │ │ │ │VINCZE ARCADIU, VINCZE VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │OROS MARIA CLARA, NYESTE ASTERA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│345 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 895/1 │ 1.108,00│ 1.108,00│ 0,00 │POP ELISABETA, KOVACS MARIA, POP │
│ │ │ │ │ │ │ │IRINA, SZEKELY SUSANA, BIRTALAN │
│ │ │ │ │ │ │ │ANA, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│346 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 891/1 │ 299,00│ 299,00│ 0,00 │POP ELISABETA, IAKO MIHAI, IAKO │
│ │ │ │ │ │ │ │IOAN, IAKO MIHAI, POP BERTA, GASPAR │
│ │ │ │ │ │ │ │T., COTOR VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│347 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 890/1 │ 32,00│ 32,00│ 0,00 │LUKA F. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│348 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 897/1, 897/2 │ 3.179,00│ 3.179,00│ 0,00 │SZIGYARTO VASILE, ANTAL ROZALIA, │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│349 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 887/1 │ 82,00│ 82,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│350 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 829/1 │ 1.458,00│ 1.458,00│ 0,00 │PAP LIDIA, KABAI ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│351 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 842/1 │ 831,00│ 831,00│ 0,00 │NAGY A. IRMA, SOLYOM ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│352 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 149/1 │ 10.664,00│ 10.664,00│ 0,00 │GHILE PETRU, IOSIF TEREZIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │GHILEA IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│353 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 832/1 │ 613,00│ 613,00│ 0,00 │SOLYOM ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│354 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 831/1 │ 1.753,00│ 1.753,00│ 0,00 │LUKACS SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│355 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 830/1 │ 1.074,00│ 1.074,00│ 0,00 │MAJOR OLGA, BODA MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│356 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 835/1 │ 520,00│ 520,00│ 0,00 │FILEP DANA, FILEP SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│357 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 839/1 │ 1.948,00│ 1.948,00│ 0,00 │SZOLOSI TEREZIA, HAJAS BERTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│358 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 838/2 │ 281,00│ 281,00│ 0,00 │PAPP ALEXANDRU, PAP ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│359 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 840/1 │ 1.033,00│ 1.033,00│ 0,00 │BOROS SAMU, BOROS ELENA, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUCZA ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│360 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 836/1 │ 602,00│ 602,00│ 0,00 │PAP PAVEL, PAP ALEXANDRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │PAP CAROL, PAP NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│361 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 828/1 │ 178,00│ 178,00│ 0,00 │KOVACS NICOLAE, KOVACS ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS ALEXANDRU, KOVACS CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│362 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 844/1 │ 485,00│ 485,00│ 0,00 │BALOG IRMA, BALOG IRMA, BALOG │
│ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU, BALOGH IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│363 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 834/1 │ 357,00│ 357,00│ 0,00 │VIZAKNAI BENI, VIZAKNAI CRISTINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│364 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 841/1 │ 1.093,00│ 1.093,00│ 0,00 │VERES MARIA, SERES MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAJOS SUSANA, HARAKLANY CLARA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NAGY ELISABETA, SOLYOM TEREZIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PUSOK ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│365 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 837/1 │ 293,00│ 293,00│ 0,00 │KABAI A. ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│366 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 979 │ 219,00│ 219,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│367 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 978 │ 997,00│ 997,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│368 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 990/1, 990/2 │ 37,00│ 37,00│ 0,00 │BANYIK ADALBERT, MAK ANTON, │
│ │ │ │ │ │ │ │LASZLO IREN, MAK TIBERIU, │
│ │ │ │ │ │ │ │BANYIK FERENC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│369 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 330/2/1, │ 48,00│ 48,00│ 0,00 │IACOB MARGARETA │
│ │ │ │ 330/2/2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│370 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 971/1 │ 1,00│ 1,00│ 0,00 │SZIGETI ALEXANDRU, SOLYOM SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOLDIZSAR ILEANA, SZABO ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BOROS SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│371 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 970 │ 852,00│ 852,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│372 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 982 │ 308,00│ 308,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│373 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 981/1 │ 237,00│ 237,00│ 0,00 │JOZSA MIHAI, NOGRDI IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│374 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 986 │ 477,00│ 477,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│375 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 989 │ 384,00│ 384,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│376 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 988 │ 5.894,00│ 5.894,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│377 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 984/1 │ 98,00│ 98,00│ 0,00 │BODIZS ANDRAS, BODIZS ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│378 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 985 │ 281,00│ 281,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│379 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 987 │ 46,00│ 46,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│380 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 1000/1 │ 444,00│ 444,00│ 0,00 │KABAI MIKLOS, JOZSA SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NOGRADI IOAN, KABAI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│381 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 1001 │ 2.751,00│ 2.751,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│382 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 1002/1 │ 1.830,00│ 1.830,00│ 0,00 │SOLYOM SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│383 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 1003 │ 405,00│ 405,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│384 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 1006/1 │ 738,00│ 738,00│ 0,00 │MAIER VASILE, ONACA AUREL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│385 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 991 │ 1.944,00│ 1.944,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│386 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 992 │ 419,00│ 419,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│387 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 993 │ 668,00│ 668,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│388 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 994/1 │ 234,00│ 234,00│ 0,00 │KABAI B. NICOLAE, KABAI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│389 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 995/1 │ 672,00│ 672,00│ 0,00 │NYESTE AGNETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│390 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 999 │ 320,00│ 320,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│391 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 889/1 │ 997,00│ 997,00│ 0,00 │IOG G. IULIANA, KOVACS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│392 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 898/1 │ 3.710,00│ 3.710,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│393 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 899/1 │ 725,00│ 725,00│ 0,00 │MARKUS ELISABETA, BIRTALAN ELENA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│394 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 900/1 │ 1.934,00│ 1.934,00│ 0,00 │POP ANA, IACOB AURELIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP MARIA, LUPAU ANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │COTOR ANA, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│395 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 901/1 │ 1.599,00│ 1.599,00│ 0,00 │VINCZE ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│396 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 902 │ 800,00│ 800,00│ 0,00 │TĂTAR ILEANA, COTOR VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│397 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 903/1, 903/3 │ 406,00│ 406,00│ 0,00 │POP NICOLAE, KOVACS FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │HAJAS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│398 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 904/1 │ 1.667,00│ 1.667,00│ 0,00 │IAKO CAROL, IAKO SUSASA, │
│ │ │ │ │ │ │ │IAKO SUSANA, LUKA S. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│399 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 916/1 │ 1.771,00│ 1.771,00│ 0,00 │BODA CAROL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│400 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 920/1 │ 534,00│ 534,00│ 0,00 │GANCZI IONEA, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│401 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 922/1 │ 1.210,00│ 1.210,00│ 0,00 │S.C. PROFITERM S.R.L. │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│402 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 923 │ 105,00│ 105,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│403 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 924 │ 510,00│ 510,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│404 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 925/1 │ 98,00│ 98,00│ 0,00 │KATONA ANDREI, KULCSAR ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│405 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 931 │ 1.151,00│ 1.151,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│406 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 932 │ 181,00│ 181,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│407 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 933 │ 558,00│ 558,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│408 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 934/1 │ 1.107,00│ 1.107,00│ 0,00 │FILEP ALEXANDRU, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│409 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 833/1 │ 45,00│ 45,00│ 0,00 │VALKI M. BERTA, KOVACS ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│410 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 865/1 │ 712,00│ 712,00│ 0,00 │IAKO ESTERA, KISS ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│411 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 866/1 │ 650,00│ 650,00│ 0,00 │SEREŞ ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│412 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 874/1 │ 114,00│ 114,00│ 0,00 │ZIGISMOND ILEANA, POP FLOARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│413 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 875/1 │ 53,00│ 53,00│ 0,00 │JOZSA M. MIHAI, JOZSA ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│414 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 910/1 │ 915,00│ 915,00│ 0,00 │SOLYOM ELISABERTA, SOLYOM │
│ │ │ │ │ │ │ │SUSANA, DIMENY SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│415 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 912/1 │ 1.285,00│ 1.285,00│ 0,00 │POP ELISABETA, KOVACS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP IRINA, SZEKELY SUSANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BIRTALAN ANA, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│416 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 913/1 │ 606,00│ 606,00│ 0,00 │NAGY GABRIELA, SOMODY ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUKA ATTILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│417 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 914/1 │ 1.474,00│ 1.474,00│ 0,00 │JAKO MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│418 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 926/1 │ 2.535,00│ 2.535,00│ 0,00 │KOVACS ATTILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│419 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 927/1 │ 30,00│ 30,00│ 0,00 │KATONA D. KLARA, KULCSAR PISTA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│420 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 928 │ 191,00│ 191,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│421 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 929 │ 692,00│ 692,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│422 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 930 │ 3.011,00│ 3.011,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│423 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 936/1 │ 3.361,00│ 3.361,00│ 0,00 │S.C. PROFITERM S.R.L. │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│424 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 937/1 │ 2.290,00│ 2.290,00│ 0,00 │GANCZI IONEA, LIXANDRU LEONARD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│425 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 938 │ 232,00│ 232,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│426 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 944 │ 204,00│ 204,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│427 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 945 │ 135,00│ 135,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│428 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 946 │ 667,00│ 667,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│429 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 947/1 │ 17,00│ 17,00│ 0,00 │SIMON ANDREI, SIMON ENIKO │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│430 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 948/1 │ 232,00│ 232,00│ 0,00 │JAKO M. MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│431 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 952/1 │ 298,00│ 298,00│ 0,00 │JAKO V. GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│432 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 953 │ 632,00│ 632,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL CRASNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│433 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 955/1 │ 3.033,00│ 3.033,00│ 0,00 │KISS ALEXANDRU, JAKO FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│434 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 954/1 │ 3.896,00│ 3.896,00│ 0,00 │PAPP ISTVAN, PAPP EVODIA IBOLYA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│435 │ SĂLAJ │ CRASNA │ 911/1 │ 51,00│ 51,00│ 0,00 │BARICIANY CRISTINA, BARICSAN MIHAI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ 459.353,00│ │ 0,00 │ │
└────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ Unitatea │ Nr. ├───────────┬──────────────┤ │ │
│Nr. │ Judeţul │ administrativ- │ cadastral │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Numele proprietarului conform │
│crt.│ │ teritorialã │ │ rezultatã │rezultatã din │construcţiilor│ documentaţiilor tehnico-cadastrale │
│ │ │ │ │ din acte │ mãsurãtori │ (mp) │ │
│ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ SĂLAJ │ IP │ 769 │ 4.500,00│ 4.500,00│ 0,00 │BUGHE G. LUCIA, JURCUT A. ANA, │
│ │ │ │ │ │ │ │POP I. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2 │ SĂLAJ │ IP │ 823 │ 3.000,00│ 3.000,00│ 0,00 │MOISE TRAIAN, MOISE TEODOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │MOISE LUDOVICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 3 │ SĂLAJ │ IP │ 839 │ 1.500,00│ 1.500,00│ 0,00 │STRAVA ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 4 │ SĂLAJ │ IP │ 729/1 │ 958,00│ 958,00│ 0,00 │HEBRIŞTEAN ROMAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 5 │ SĂLAJ │ IP │ 730/1 │ 1.669,00│ 1.669,00│ 0,00 │SOOS KATALIN, BALOG AUGUSTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 6 │ SĂLAJ │ IP │ 731/1 │ 6.074,00│ 6.074,00│ 0,00 │COSTRUŢ FLORIAN, POP IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 7 │ SĂLAJ │ IP │ 732/1 │ 1.848,00│ 1.848,00│ 0,00 │IACOB ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 8 │ SĂLAJ │ IP │ 733/1 │ 880,00│ 880,00│ 0,00 │BIRIŞ SABINA, ORŢAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 9 │ SĂLAJ │ IP │ 734/1 │ 1.789,00│ 1.789,00│ 0,00 │BALAZS IULIANA, BALAZS IOSIF, │
│ │ │ │ │ │ │ │BORZAŞI MARGIT, │
│ │ │ │ │ │ │ │BORZAŞI MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10 │ SĂLAJ │ IP │ 735/1 │ 1.710,00│ 1.710,00│ 0,00 │BEREŞ M. MIKLOS, MIHALY LEVENTE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 11 │ SĂLAJ │ IP │ 736/1 │ 1.218,00│ 1.218,00│ 0,00 │OLA G. GRATIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 12 │ SĂLAJ │ IP │ 737/1 │ 2.073,00│ 2.073,00│ 0,00 │ZUDAR FRANCISC, ZUDAR ŞTEFAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │ZUDAR MARGIT, JAKOB ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 13 │ SĂLAJ │ IP │ 738/1 │ 1.918,00│ 1.918,00│ 0,00 │PARAJKO I. IOSIF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 14 │ SĂLAJ │ IP │ 739/1 │ 2.446,00│ 2.446,00│ 0,00 │SOOS SANDOR, SOOS SIGISMOND, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 15 │ SĂLAJ │ IP │ 740/1 │ 926,00│ 926,00│ 0,00 │FEHER A. IULIU, LORINCZ A. JOLAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │FEHER A. VASILE, KEREKES A. KATO, │
│ │ │ │ │ │ │ │FEHER A. ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 16 │ SĂLAJ │ IP │ 741/1 │ 905,00│ 905,00│ 0,00 │COSTELAŞ GAVRILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 17 │ SĂLAJ │ IP │ 742/1 │ 1.780,00│ 1.780,00│ 0,00 │OLA I. GAVRILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 18 │ SĂLAJ │ IP │ 743/1 │ 566,00│ 566,00│ 0,00 │DUDAŞ GAVRIL, DUDAŞ TRAIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ FLORICA, DUDAŞ SORIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ CRISTI, DUDAŞ GHEORGHE, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ DUMITRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 19 │ SĂLAJ │ IP │ 744/1 │ 813,00│ 813,00│ 0,00 │OLA IULIANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 20 │ SĂLAJ │ IP │ 745/1 │ 812,00│ 812,00│ 0,00 │BUTA TRAIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 21 │ SĂLAJ │ IP │ 746/1 │ 1.111,00│ 1.111,00│ 0,00 │COSTEA F. DOMITIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 22 │ SĂLAJ │ IP │ 747/1 │ 1.075,00│ 1.075,00│ 0,00 │TAMAŞ GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 23 │ SĂLAJ │ IP │ 748/1 │ 1.826,00│ 1.826,00│ 0,00 │RIPAS FLORIAN, RIPAS VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │PURCAR MARIA, OROS VIORICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SIBIŞAN LUCREŢIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 24 │ SĂLAJ │ IP │ 749/1 │ 2.505,00│ 2.505,00│ 0,00 │FAZAKAS FERENC, AMBRUS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │TOROK JOLAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 25 │ SĂLAJ │ IP │ 750/1 │ 977,00│ 977,00│ 0,00 │ORBAN A. FERENC, ORBAN A. JANOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │ORBAN J. JANOS, ARDAI I. EMMA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ORBAN A. GYULA, BALOG AUGUSTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 26 │ SĂLAJ │ IP │ 751/1 │ 1.676,00│ 1.676,00│ 0,00 │KASA LIDIA, KASA EMERIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │ZSIGMOND PIRI, SOOS VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 27 │ SĂLAJ │ IP │ 752/1 │ 962,00│ 962,00│ 0,00 │BORZ GAVRIL, BORZ PAVEL, │
│ │ │ │ │ │ │ │TAMAŞ MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 28 │ SĂLAJ │ IP │ 753/1 │ 873,00│ 873,00│ 0,00 │FAZAKAS P. IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 29 │ SĂLAJ │ IP │ 754/1 │ 717,00│ 717,00│ 0,00 │DRAGAN PETRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 30 │ SĂLAJ │ IP │ 755/1 │ 11,00│ 11,00│ 0,00 │OLA VICTOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 31 │ SĂLAJ │ IP │ 756/1 │ 1.209,00│ 1.209,00│ 0,00 │FARCAŞ P. GEORGE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 32 │ SĂLAJ │ IP │ 757/1 │ 949,00│ 949,00│ 0,00 │CREŢ ONIŢA, CREŢ ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 33 │ SĂLAJ │ IP │ 758/1 │ 3.340,00│ 3.340,00│ 0,00 │BRUMAR IOAN, BRUMAR GAVRIL, │
│ │ │ │ │ │ │ │SUMALAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 34 │ SĂLAJ │ IP │ 759/1 │ 801,00│ 801,00│ 0,00 │BOER I. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 35 │ SĂLAJ │ IP │ 760/1 │ 1.664,00│ 1.664,00│ 0,00 │ORBAN FERENCZ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 36 │ SĂLAJ │ IP │ 761/1 │ 1.743,00│ 1.743,00│ 0,00 │STRAVA VIRGIL, STAVA TRAIAN, │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 37 │ SĂLAJ │ IP │ 762/1 │ 1.182,00│ 1.182,00│ 0,00 │BORZ I. GRATIAN, BORZ I. PAVEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 38 │ SĂLAJ │ IP │ 763/1 │ 1.817,00│ 1.817,00│ 0,00 │OPRIŞ F. TEODOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 39 │ SĂLAJ │ IP │ 764/1 │ 1.683,00│ 1.683,00│ 0,00 │SZABO IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 40 │ SĂLAJ │ IP │ 765/1 │ 1.861,00│ 1.861,00│ 0,00 │COSMA DUMITRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 41 │ SĂLAJ │ IP │ 766/1 │ 1.967,00│ 1.967,00│ 0,00 │IACOB GAVRIL, IACOB GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 42 │ SĂLAJ │ IP │ 767/1 │ 1.212,00│ 1.212,00│ 0,00 │FĂINĂ ŞTEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 43 │ SĂLAJ │ IP │ 768/1 │ 1.251,00│ 1.251,00│ 0,00 │IACOB ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 44 │ SĂLAJ │ IP │ 770/1 │ 29,00│ 29,00│ 0,00 │BALOG I. GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 45 │ SĂLAJ │ IP │ 771/1 │ 1.665,00│ 1.665,00│ 0,00 │OLA G. GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 46 │ SĂLAJ │ IP │ 772/1 │ 2.331,00│ 2.331,00│ 0,00 │OLA GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 47 │ SĂLAJ │ IP │ 773/1 │ 1.142,00│ 1.142,00│ 0,00 │PARAJKO I. IOSIF │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 48 │ SĂLAJ │ IP │ 774/1 │ 2.334,00│ 2.334,00│ 0,00 │PUŞCAŞ AUREL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 49 │ SĂLAJ │ IP │ 775/1 │ 1.050,00│ 1.050,00│ 0,00 │BEREŞ IULIANA, BEREŞ PAUL, │
│ │ │ │ │ │ │ │CSEPEI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 50 │ SĂLAJ │ IP │ 776/1 │ 1.632,00│ 1.632,00│ 0,00 │OLA VICTOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 51 │ SĂLAJ │ IP │ 777/1 │ 681,00│ 681,00│ 0,00 │OLA G. GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 52 │ SĂLAJ │ IP │ 778/1 │ 623,00│ 623,00│ 0,00 │PURGHE TRAIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 53 │ SĂLAJ │ IP │ 779/1 │ 1.036,00│ 1.036,00│ 0,00 │GAL AUREL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 54 │ SĂLAJ │ IP │ 780/1 │ 687,00│ 687,00│ 0,00 │RUS AUREL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 55 │ SĂLAJ │ IP │ 781/1 │ 645,00│ 645,00│ 0,00 │BUTCOVAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 56 │ SĂLAJ │ IP │ 782/1 │ 1.019,00│ 1.019,00│ 0,00 │SOPONEA FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 57 │ SĂLAJ │ IP │ 783/1 │ 1.033,00│ 1.033,00│ 0,00 │OLA G. GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 58 │ SĂLAJ │ IP │ 784/1 │ 1.650,00│ 1.650,00│ 0,00 │TAMAŞ VALERIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 59 │ SĂLAJ │ IP │ 785/1 │ 934,00│ 934,00│ 0,00 │PURGHE V. VIORICA, BUGHE G. LUCIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 60 │ SĂLAJ │ IP │ 786/1 │ 3.324,00│ 3.324,00│ 0,00 │BRUMAR IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 61 │ SĂLAJ │ IP │ 787/1 │ 1.894,00│ 1.894,00│ 0,00 │VASOC GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 62 │ SĂLAJ │ IP │ 788/1 │ 1.007,00│ 1.007,00│ 0,00 │DUDAŞ GAVRIL, DUDAŞ TRAIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ FLORICA, DUDAŞ SORIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ CRISTI, DUDAŞ GHEORGHE, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ DUMITRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 63 │ SĂLAJ │ IP │ 789/1 │ 193,00│ 193,00│ 0,00 │CIORBĂ VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 64 │ SĂLAJ │ IP │ 790/1 │ 1.203,00│ 1.203,00│ 0,00 │BRUMAR IOAN, BRUMAR GAVRIL, │
│ │ │ │ │ │ │ │SUMALAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 65 │ SĂLAJ │ IP │ 791/1 │ 1.501,00│ 1.501,00│ 0,00 │SZEKERADI PARASCHIVA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZEKERADI CAROL, SZEKERADI GEZA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SZEKERADI PIRI, CIORBA VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 66 │ SĂLAJ │ IP │ 792/1 │ 459,00│ 459,00│ 0,00 │CIORBĂ VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 67 │ SĂLAJ │ IP │ 793/1 │ 664,00│ 664,00│ 0,00 │HOSU DUMITRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 68 │ SĂLAJ │ IP │ 794/1 │ 839,00│ 839,00│ 0,00 │FĂINĂ ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 69 │ SĂLAJ │ IP │ 795/1 │ 1.629,00│ 1.629,00│ 0,00 │BALOG M. GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 70 │ SĂLAJ │ IP │ 796/1 │ 7,00│ 7,00│ 0,00 │SUMALAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 71 │ SĂLAJ │ IP │ 797/1 │ 2.309,00│ 2.309,00│ 0,00 │CHEREJI IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 72 │ SĂLAJ │ IP │ 798/1 │ 1.013,00│ 1.013,00│ 0,00 │HOSU GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 73 │ SĂLAJ │ IP │ 799/1 │ 1.351,00│ 1.351,00│ 0,00 │SOPONEA FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 74 │ SĂLAJ │ IP │ 800/1 │ 1.617,00│ 1.617,00│ 0,00 │IACOB ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 75 │ SĂLAJ │ IP │ 801/1 │ 2.066,00│ 2.066,00│ 0,00 │JURCUŢ D. GLIGORE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 76 │ SĂLAJ │ IP │ 802/1 │ 353,00│ 353,00│ 0,00 │DUDAŞ GAVRIL, DUDAŞ TRAIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ FLORICA, DUDAŞ SORIN, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ CRISTI, DUDAŞ GHEORGHE, │
│ │ │ │ │ │ │ │DUDAŞ DUMITRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 77 │ SĂLAJ │ IP │ 803/1 │ 1.576,00│ 1.576,00│ 0,00 │CHIŞ GAVRIL, CHIŞ GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 78 │ SĂLAJ │ IP │ 804/1 │ 875,00│ 875,00│ 0,00 │ROŞAN VIORICA, BRUMAR I. IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 79 │ SĂLAJ │ IP │ 805/1 │ 745,00│ 745,00│ 0,00 │OLA ECATERINA, TUŞ ILIE, TUŞ IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAUR FLORICA, POP MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 80 │ SĂLAJ │ IP │ 806/1 │ 1.024,00│ 1.024,00│ 0,00 │TAMAŞ GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 81 │ SĂLAJ │ IP │ 807/1 │ 1.035,00│ 1.035,00│ 0,00 │PANTEA P. EMMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 82 │ SĂLAJ │ IP │ 808/1 │ 929,00│ 929,00│ 0,00 │RUS VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 83 │ SĂLAJ │ IP │ 809/1 │ 1.699,00│ 1.699,00│ 0,00 │SOOS V. ESTERA, CSEPEIB. JUDITH, │
│ │ │ │ │ │ │ │BALLA B. ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 84 │ SĂLAJ │ IP │ 810/1 │ 1.071,00│ 1.071,00│ 0,00 │SOOS SANDOR, SOOS SIGISMOND, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 85 │ SĂLAJ │ IP │ 811/1 │ 1.389,00│ 1.389,00│ 0,00 │NAGY F. FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 86 │ SĂLAJ │ IP │ 812/1, 812/2 │ 2.799,00│ 2.799,00│ 0,00 │CACUCI AURELIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 87 │ SĂLAJ │ IP │ 813/1 │ 604,00│ 604,00│ 0,00 │BORZ GAVRIL, BORZ PAVEL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 88 │ SĂLAJ │ IP │ 814/1 │ 1.086,00│ 1.086,00│ 0,00 │CREŢ ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 89 │ SĂLAJ │ IP │ 815/1 │ 1.999,00│ 1.999,00│ 0,00 │ARDELEAN MARIA, ARDELEAN │
│ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE, ARDELEAN GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 90 │ SĂLAJ │ IP │ 816/1 │ 863,00│ 863,00│ 0,00 │COSMA G. DOMNICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 91 │ SĂLAJ │ IP │ 817/1 │ 1.320,00│ 1.320,00│ 0,00 │GUT G. GRATIAN, GUT GRATIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │HULUBAN FLORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 92 │ SĂLAJ │ IP │ 818/1 │ 3.051,00│ 3.051,00│ 0,00 │COMAN IOAN, COMAN MARIA VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 93 │ SĂLAJ │ IP │ 819/1 │ 587,00│ 587,00│ 0,00 │POP GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 94 │ SĂLAJ │ IP │ 820/1 │ 1.893,00│ 1.893,00│ 0,00 │VASOC IOAN, COSMA GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 95 │ SĂLAJ │ IP │ 821/1 │ 1.940,00│ 1.940,00│ 0,00 │BUMB GAVRIL, BUMB ANA, │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 96 │ SĂLAJ │ IP │ 822/1 │ 2.148,00│ 2.148,00│ 0,00 │COSMA MARIA, PUŞCAŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 97 │ SĂLAJ │ IP │ 829/1 │ 1.342,00│ 1.342,00│ 0,00 │SALANKI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 98 │ SĂLAJ │ IP │ 840/1 │ 1.336,00│ 1.336,00│ 0,00 │GUT IOAN, GUT ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 99 │ SĂLAJ │ IP │ 841/1 │ 759,00│ 759,00│ 0,00 │CREŢ ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│100 │ SĂLAJ │ IP │ 99/1 │ 1.062,00│ 1.062,00│ 0,00 │GOZMAN POP MARIA, DUMITRU, │
│ │ │ │ │ │ │ │GAVRIL şi VASILE, BUBOI VALERIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PUŞCAŞ MARIA, ARDELEAN AURICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BUBOIU VALERIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│101 │ SĂLAJ │ IP │ 843/1 │ 2.106,00│ 2.106,00│ 0,00 │RIPAS FLORIAN, RIPAS VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │PURCAR MARIA, OROS VIORICA, │
│ │ │ │ │ │ │ │SIBIŞAN LUCREŢIA, RIPAS FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│102 │ SĂLAJ │ IP │ 133/1 │ 1.695,00│ 1.695,00│ 0,00 │PUŞCAŞ FLORINA-ADELINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │PUŞCAŞ GHEORGHE OLIMPIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│103 │ SĂLAJ │ IP │ 842/1 │ 924,00│ 924,00│ 0,00 │BALOG TEODOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│104 │ SĂLAJ │ IP │ 845/1 │ 1.275,00│ 1.275,00│ 0,00 │POP GHEORGHE, POP LIVIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│105 │ SĂLAJ │ IP │ 873/1 │ 1.051,00│ 1.051,00│ 0,00 │KIRALY L. MARGIT, KOVACS Cs. MARGIT,│
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│106 │ SĂLAJ │ IP │ 871/1 │ 465,00│ 465,00│ 0,00 │AMBRUS EVA, LORINCZ GIZELLA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│107 │ SĂLAJ │ IP │ 870/1 │ 67,00│ 67,00│ 0,00 │KIRALY PIROSKA, BARA MARGIT, │
│ │ │ │ │ │ │ │BEREŞ SOFIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│108 │ SĂLAJ │ IP │ 881/1 │ 1.066,00│ 1.066,00│ 0,00 │FAZAKAS VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│109 │ SĂLAJ │ IP │ 880/1, 880/2, │ 2.800,00│ 2.800,00│ 0,00 │NAGY JANOS, NAGY JOZSEF │
│ │ │ │ 880/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│110 │ SĂLAJ │ IP │ 879/1 │ 1.450,00│ 1.450,00│ 0,00 │KOVACS IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│111 │ SĂLAJ │ IP │ 876/1 │ 171,00│ 171,00│ 0,00 │BARA ROZA, KIRALY ANNA, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGIT, SZASZ GIZELLA, KOVACS │
│ │ │ │ │ │ │ │GYONGYI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│112 │ SĂLAJ │ IP │ 875/1 │ 411,00│ 411,00│ 0,00 │ORBAN I. IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│113 │ SĂLAJ │ IP │ 878/1 │ 1.463,00│ 1.463,00│ 0,00 │KUGLIS ZSUZSA, KOVACS FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZEKAS GIZELLA, KUGLI SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│114 │ SĂLAJ │ IP │ 872/1 │ 3,00│ 3,00│ 0,00 │POGANY A. ANNA, CSIKI ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│115 │ SĂLAJ │ IP │ 874/1 │ 898,00│ 898,00│ 0,00 │FULOP GY. GYORGY, FULOP ILCA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│116 │ SĂLAJ │ IP │ 866/1, 866/2 │ 976,00│ 976,00│ 0,00 │PETER FRANCISC, PETER MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│117 │ SĂLAJ │ IP │ 865/1 │ 2.442,00│ 2.442,00│ 0,00 │FULOP MARGIT, FULOP MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│118 │ SĂLAJ │ IP │ 864/1 │ 809,00│ 809,00│ 0,00 │ORBAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│119 │ SĂLAJ │ IP │ 863/1, 863/2 │ 1.462,00│ 1.462,00│ 0,00 │KIRALY VALENTIN, EGRI ELENA, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │ARPAD, KIRALY ŞTEFAN, EGRI ILDIKO, │
│ │ │ │ │ │ │ │EGRI CSABA, EGRI MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│120 │ SĂLAJ │ IP │ 869/1 │ 105,00│ 105,00│ 0,00 │POGANY A. ANNA, CSIKI ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│121 │ SĂLAJ │ IP │ 867/1 │ 951,00│ 951,00│ 0,00 │EGRI P. ANDREI, EGRI PAL, KIRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │EMMA, EGRI VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│122 │ SĂLAJ │ IP │ 868/1 │ 1.212,00│ 1.212,00│ 0,00 │NEMEŞ VALENTIN, NEMEŞ ZSOFIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │NEMEŞ CLARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│123 │ SĂLAJ │ IP │ 886 │ 2.800,00│ 2.800,00│ 0,00 │FULOP TIBOR, HUBNER JOLAN, FULOP │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGIT │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│124 │ SĂLAJ │ IP │ 896/1, 896/2 │ 3.311,00│ 3.311,00│ 0,00 │KOVAS VASILE, IUHASZ KATALIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│125 │ SĂLAJ │ IP │ 905/1 │ 2.240,00│ 2.240,00│ 0,00 │ORBAN ESTERA, ORBAN PAL, POP │
│ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│126 │ SĂLAJ │ IP │ 906/1 │ 2.776,00│ 2.776,00│ 0,00 │EGRI MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│127 │ SĂLAJ │ IP │ 894/1 │ 1.841,00│ 1.841,00│ 0,00 │BEREŞ ANNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│128 │ SĂLAJ │ IP │ 885/1 │ 697,00│ 697,00│ 0,00 │FAZAKAS ZSUZSANNA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│129 │ SĂLAJ │ IP │ 892/1 │ 1.454,00│ 1.454,00│ 0,00 │PARAJKO LUDOVIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│130 │ SĂLAJ │ IP │ 893/1 │ 3.426,00│ 3.426,00│ 0,00 │ARDAI ISVAN, ARDAI KAROLY-SZABOLCS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│131 │ SĂLAJ │ IP │ 903/1 │ 538,00│ 538,00│ 0,00 │MANGRA PARASCHIVA, MANGRA IOSIF, │
│ │ │ │ │ │ │ │MANGRA SANDOR, MANGRA AURELIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│132 │ SĂLAJ │ IP │ 902/1 │ 1.878,00│ 1.878,00│ 0,00 │BARA GH. ANDREI, BARA SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│133 │ SĂLAJ │ IP │ 901/1 │ 7.511,00│ 7.511,00│ 0,00 │SZABO ERZSEBET, ZUDOR BALINT, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS IRMA, SZABO ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│134 │ SĂLAJ │ IP │ 895/1 │ 2.513,00│ 2.513,00│ 0,00 │KIRALY ELENA, KIRALY TIBOR, KIRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │BARNA, SZABO IBOLYA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│135 │ SĂLAJ │ IP │ 904/1 │ 1.926,00│ 1.926,00│ 0,00 │ORBAN K. KAROLY, ORBAN ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│136 │ SĂLAJ │ IP │ 890/1 │ 1.754,00│ 1.754,00│ 0,00 │BENEDEK IRINA, SZAS MARGIT, KIRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│137 │ SĂLAJ │ IP │ 911/1 │ 739,00│ 739,00│ 0,00 │BEREŞ ANNA, BEREŞ ANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│138 │ SĂLAJ │ IP │ 910/1 │ 2.083,00│ 2.083,00│ 0,00 │KOVACS I. LASZLO, KOVACS ATTILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│139 │ SĂLAJ │ IP │ 909/1 │ 1.590,00│ 1.590,00│ 0,00 │ORBAN GYULA, ORBAN IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│140 │ SĂLAJ │ IP │ 912/1 │ 2.902,00│ 2.902,00│ 0,00 │ZUDAR MARGIT, ZUDAR LUDOVIC, │
│ │ │ │ │ │ │ │BERECHI ROZA, KUPAS CAROL, ZUDAR │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDRAS, ZUDAR ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│141 │ SĂLAJ │ IP │ 897/1 │ 1.424,00│ 1.424,00│ 0,00 │PONGOR I. GYULA, KIRALY KAROLY │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│142 │ SĂLAJ │ IP │ 908/1 │ 3.443,00│ 3.443,00│ 0,00 │EGRI ETELKA, EGRI ETELCA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│143 │ SĂLAJ │ IP │ 914/1 │ 2.910,00│ 2.910,00│ 0,00 │ARDAI B. ERZSEBET, SALAK B. ILONA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ARDAI ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│144 │ SĂLAJ │ IP │ 913/1 │ 1.300,00│ 1.300,00│ 0,00 │BIRO PAL, BIRO MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│145 │ SĂLAJ │ IP │ 898/1 │ 455,00│ 455,00│ 0,00 │KIRALY ALEXANDRU, KIRALY VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│146 │ SĂLAJ │ IP │ 899/1 │ 991,00│ 991,00│ 0,00 │ORBAN VIORICA SOFIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│147 │ SĂLAJ │ IP │ 900/1 │ 1.863,00│ 1.863,00│ 0,00 │BARA BELA, ORBAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│148 │ SĂLAJ │ IP │ 888/1 │ 3.395,00│ 3.395,00│ 0,00 │HORVATH ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│149 │ SĂLAJ │ IP │ 861/1 │ 6.719,00│ 6.719,00│ 0,00 │KASA V. GIZELA, KIRALY V. VASILE, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY V. MAGDA, KIRALY V. TIBOR, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY V. EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│150 │ SĂLAJ │ IP │ 860/1 │ 439,00│ 439,00│ 0,00 │EGRI ETELKA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│151 │ SĂLAJ │ IP │ 859/1 │ 1.634,00│ 1.634,00│ 0,00 │KIRALY ANNA, ORBAN IOAN, ORBAN │
│ │ │ │ │ │ │ │FERENCZ, BARA VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│152 │ SĂLAJ │ IP │ 887/1 │ 709,00│ 709,00│ 0,00 │KIRALY FERENCZ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│153 │ SĂLAJ │ IP │ 883/1 │ 347,00│ 347,00│ 0,00 │SZABO LAJOS, SZABO IRMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│154 │ SĂLAJ │ IP │ 884/1 │ 1.131,00│ 1.131,00│ 0,00 │KOVACS ANDRAS, KOVACS CS. MARGIT, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY L. MARGIT, KOVACS │
│ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│155 │ SĂLAJ │ IP │ 907 │ 10.000,00│ 10.000,00│ 0,00 │BARA GABRIELLA, BARA GABRIELA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│156 │ SĂLAJ │ IP │ 857/1 │ 89,00│ 89,00│ 0,00 │SOMOGYI VALENTIN, SOMOGYI LASZLO, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS ANNA, FULOP MARGIT │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│157 │ SĂLAJ │ IP │ 862/1, 862/2 │ 1.713,00│ 1.713,00│ 0,00 │KUGLIS ZSUZSA, KOVACS FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAZAKAS GIZELLA, KUGLIS SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│158 │ SĂLAJ │ IP │ 889/1 │ 1.251,00│ 1.251,00│ 0,00 │ARDAI CAROL, ARDAI ISTVAN, ARDAI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA, ARDAI KAROLY-SZABOLCS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│159 │ SĂLAJ │ IP │ 858/1 │ 856,00│ 856,00│ 0,00 │CSEPEI IOLAN, BALLA BERTA, BALLA │
│ │ │ │ │ │ │ │KALMAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│160 │ SĂLAJ │ IP │ 891/1, 891/2 │ 1.839,00│ 1.839,00│ 0,00 │LORINCZ L. IOLANDA, LORINCZ A. │
│ │ │ │ │ │ │ │VERONICA MARIA, LORINCZ A. BELA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│161 │ SĂLAJ │ IP │ 854/1 │ 399,00│ 399,00│ 0,00 │ORBAN JANOS, ORBAN PAL, BEREŞ │
│ │ │ │ │ │ │ │ANNA, BARA GIZELLA, ORBAN ILDIKO │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│162 │ SĂLAJ │ IP │ 855/1 │ 243,00│ 243,00│ 0,00 │ARDAI A. EMMA, ORBAN A. JOZSEF, │
│ │ │ │ │ │ │ │ORBAN A. GYULA, ARDAI EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│163 │ SĂLAJ │ IP │ 931/1 │ 1.621,00│ 1.621,00│ 0,00 │EGRI I. BALINT, EGRI EMERIC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│164 │ SĂLAJ │ IP │ 932/1 │ 2.232,00│ 2.232,00│ 0,00 │KIRALY B. LUDOVIC, KIRALY ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│165 │ SĂLAJ │ IP │ 933/1 │ 1.988,00│ 1.988,00│ 0,00 │PUSZTAI GY. LASZLO, PUSTAI SANDOR │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│166 │ SĂLAJ │ IP │ 934/1 │ 716,00│ 716,00│ 0,00 │HUBNER VILMA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│167 │ SĂLAJ │ IP │ 935/1 │ 942,00│ 942,00│ 0,00 │PARAJKO J. GYULA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│168 │ SĂLAJ │ IP │ 936/1 │ 1.057,00│ 1.057,00│ 0,00 │FAZAKAS ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│169 │ SĂLAJ │ IP │ 937/1, 937/2 │ 97,00│ 97,00│ 0,00 │TORKOS ŞTEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│170 │ SĂLAJ │ IP │ 938/1, 990/1 │ 3.539,00│ 3.539,00│ 0,00 │KIRALY L. MARGIT, KOVACS CS. │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDRAS, KOVACS GHEORGHINA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│171 │ SĂLAJ │ IP │ 940/1 │ 137,00│ 137,00│ 0,00 │KASA GY. GYULA, KULCSAR GY. PIROSKA,│
│ │ │ │ │ │ │ │CSRVASI L. IULIANA, COZMA L. │
│ │ │ │ │ │ │ │VIORICA, FEJES L. ANNA, KASA IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│172 │ SĂLAJ │ IP │ 941/1 │ 1.511,00│ 1.511,00│ 0,00 │NEMEŞ IULIU, NEMEŞ LUDOVIC, LUKA │
│ │ │ │ │ │ │ │SZOFIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│173 │ SĂLAJ │ IP │ 942/1 │ 2.149,00│ 2.149,00│ 0,00 │EGRI VALENTIN, EGRI IULIU, EGRI │
│ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA, EGRI FERENCZ, EGRI │
│ │ │ │ │ │ │ │EMERIC, EGRI GYULA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│174 │ SĂLAJ │ IP │ 943/1 │ 1.658,00│ 1.658,00│ 0,00 │BARA ANDRAS, BARA FERENCZ, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │ADALBERT, SZEKERES MELINDA, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│175 │ SĂLAJ │ IP │ 944/1 │ 1.327,00│ 1.327,00│ 0,00 │LUKACS A. ERZSEBET, KATONA A. IMRE, │
│ │ │ │ │ │ │ │LUKACS A. ELISABETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│176 │ SĂLAJ │ IP │ 945/1 │ 1.148,00│ 1.148,00│ 0,00 │AMBRUS A. ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│177 │ SĂLAJ │ IP │ 946/1 │ 3.601,00│ 3.601,00│ 0,00 │BARA GEZA, BARA ARPAD │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│178 │ SĂLAJ │ IP │ 947/1, 991/1 │ 2.244,00│ 2.244,00│ 0,00 │SZEKERADI PARASCHIVA, SZEKERADI │
│ │ │ │ │ │ │ │CAROL, SEKERADI CGEZA, SEKERADI │
│ │ │ │ │ │ │ │PIRI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│179 │ SĂLAJ │ IP │ 948/1 │ 446,00│ 446,00│ 0,00 │EGRI IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│180 │ SĂLAJ │ IP │ 949/1 │ 1.384,00│ 1.384,00│ 0,00 │IUHASZ KATALIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│181 │ SĂLAJ │ IP │ 952/1, 952/2 │ 944,00│ 944,00│ 0,00 │ORBAN JANOS, ORBAN PAL, BEREŞ │
│ │ │ │ │ │ │ │ANA, BARA GIZELLA, ORBAN ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│182 │ SĂLAJ │ IP │ 953/1 │ 1.836,00│ 1.836,00│ 0,00 │BARA PIROSKA, KOVACS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │FARKAS ESZTER │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│183 │ SĂLAJ │ IP │ 954/1 │ 2.541,00│ 2.541,00│ 0,00 │SZABO ANTAL, FAZAKAS PAUL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│184 │ SĂLAJ │ IP │ 955/1 │ 1.996,00│ 1.996,00│ 0,00 │KIRALY ANNA, EGRI GIZELLA, KYRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │IULIU, KOVACS GYONGY │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│185 │ SĂLAJ │ IP │ 956/1, 956/2 │ 1.589,00│ 1.589,00│ 0,00 │BARA ŞTEFAN, KIRALY ZSOFIA, FARKAS │
│ │ │ │ │ │ │ │ESZTER │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│186 │ SĂLAJ │ IP │ 957/1 │ 1.655,00│ 1.655,00│ 0,00 │EGRI IULIU, EGRI FERENCZ, EGRI │
│ │ │ │ │ │ │ │FERENC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│187 │ SĂLAJ │ IP │ 959/1 │ 3.989,00│ 3.989,00│ 0,00 │BOLDEA IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│188 │ SĂLAJ │ IP │ 960/1 │ 893,00│ 893,00│ 0,00 │ORBAN FERENCZ, ORBAN GHEIZA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│189 │ SĂLAJ │ IP │ 961/1 │ 3.107,00│ 3.107,00│ 0,00 │BEREŞ GY. GYULA, BEREŞ IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│190 │ SĂLAJ │ IP │ 962/1 │ 1.613,00│ 1.613,00│ 0,00 │ORBAN ANDREI, ORBAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│191 │ SĂLAJ │ IP │ 963/1 │ 2.180,00│ 2.180,00│ 0,00 │FAZAKAS BELA, HORVAT ELENA, ORBAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGIT, BACSADI VIORICA, BERNAT │
│ │ │ │ │ │ │ │VARVARA, BERNAT ALEXANDRU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│192 │ SĂLAJ │ IP │ 965/1 │ 256,00│ 256,00│ 0,00 │KIRALY ALEXANDRU, KIRALY VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│193 │ SĂLAJ │ IP │ 966/1 │ 1.785,00│ 1.785,00│ 0,00 │POP ELENA, KIRALY MARGARETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │KOVACS SUSANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│194 │ SĂLAJ │ IP │ 967/1 │ 3.281,00│ 3.281,00│ 0,00 │KIRALY VALENTIN, EGRI ELENA, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │PARASCHIVA, KIRALY ŞTEFAN, EGRI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA, EGRI ILDIKO, EGRI CSABA, │
│ │ │ │ │ │ │ │EGRI MARIA, KIRALY EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│195 │ SĂLAJ │ IP │ 968/1, 969/2, │ 13.906,00│ 13.906,00│ 0,00 │KIRALY VALENTIN, EGRI ELENA, BARA │
│ │ │ │ 969/3 │ │ │ │PARASCHIVA, KIRALY ŞTEFAN, EGRI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA, EGRI ILDIKO, EGRI CSABA, │
│ │ │ │ │ │ │ │EGRI MARIA, KIRALY ERZSEBET, KIRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │EMILIA, LUPO FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│196 │ SĂLAJ │ IP │ 970/1 │ 2.283,00│ 2.283,00│ 0,00 │BARA B. PIROSKA, BARA B. BALAZS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│197 │ SĂLAJ │ IP │ 971/1 │ 1.331,00│ 1.331,00│ 0,00 │BARA ŞTEFAN, KIRALY ZSOFIA, FARKAS │
│ │ │ │ │ │ │ │ESZTER │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│198 │ SĂLAJ │ IP │ 972/1, 972/2 │ 1.689,00│ 1.689,00│ 0,00 │ORBAN IULIU, KOVACS ELENA, ORBAN │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│199 │ SĂLAJ │ IP │ 973/1 │ 1,00│ 1,00│ 0,00 │BARA TIBERIU, SZARVADI TUNDE, │
│ │ │ │ │ │ │ │MAJOR VILHELMINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│200 │ SĂLAJ │ IP │ 975/1 │ 149,00│ 149,00│ 0,00 │ORBAN FERENCZ, ORBAN GHEIZA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│201 │ SĂLAJ │ IP │ 977/1 │ 1.509,00│ 1.509,00│ 0,00 │KIRALY VALENTIN, KIRALY ERZSEBET │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│202 │ SĂLAJ │ IP │ 984, 985 │ 8.800,00│ 8.800,00│ 0,00 │BARA ANDRAS, BARA FERENCZ, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │ADALBERT, SZEKERES MELINDA, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│203 │ SĂLAJ │ IP │ 989/1, 989/2 │ 313,00│ 313,00│ 0,00 │KIRALY PIROSKA, BARA MARGIT, BEREŞ │
│ │ │ │ │ │ │ │ZSOFIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│204 │ SĂLAJ │ IP │ 918/1 │ 2.589,00│ 2.589,00│ 0,00 │KASA FERENCZ, KASA ANDRAS, KASA │
│ │ │ │ │ │ │ │FRANCISC │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│205 │ SĂLAJ │ IP │ 919/1 │ 1.045,00│ 1.045,00│ 0,00 │KIRALY ELENA, BARA IRMA, KASA │
│ │ │ │ │ │ │ │JOZSEF, CSAPO ESZTER, KASA JANOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │KASA IANOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│206 │ SĂLAJ │ IP │ 920/1 │ 1.337,00│ 1.337,00│ 0,00 │KOVACS ANDRAS, KOVACS CS. MARGIT, │
│ │ │ │ │ │ │ │KIRALY L. MARGIT, KOVACS │
│ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│207 │ SĂLAJ │ IP │ 921/1 │ 1.001,00│ 1.001,00│ 0,00 │BARA IRINA, NYILAS KATALIN, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │VALENTIN, SZILAGYI MARIA, BARA SARA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│208 │ SĂLAJ │ IP │ 923 │ 200,00│ 200,00│ 0,00 │KIRALY ANA, ORBAN IOAN, CSIKI ELLA │
│ │ │ │ │ │ │ │IOLANDA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│209 │ SĂLAJ │ IP │ 924/1 │ 2.426,00│ 2.426,00│ 0,00 │FAZAKAS MIHALY ANDRAS, KIRALY │
│ │ │ │ │ │ │ │ELENA, JAKAB EMMA, SZEKERADI │
│ │ │ │ │ │ │ │PIROSKA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│210 │ SĂLAJ │ IP │ 925/1 │ 923,00│ 923,00│ 0,00 │PARAJKO LUDOVIC, PARAJKO GYULA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│211 │ SĂLAJ │ IP │ 926/1 │ 93,00│ 93,00│ 0,00 │EGRI BALINT, EGRI VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│212 │ SĂLAJ │ IP │ 927/1 │ 224,00│ 224,00│ 0,00 │BARA ANDREI, BARA ESZTER, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGIT, BREDA ANNA, BARA FRANCISC, │
│ │ │ │ │ │ │ │BARA STEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│213 │ SĂLAJ │ IP │ 928/1 │ 2.788,00│ 2.788,00│ 0,00 │ARDAI A. EMMA, ORBAN A. JOZSEF, │
│ │ │ │ │ │ │ │ORBAN A. GYULA, ARDAI EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│214 │ SĂLAJ │ IP │ 929/1 │ 1.176,00│ 1.176,00│ 0,00 │ARDAI F. KAROLYNE, ARDAI EMILIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│215 │ SĂLAJ │ IP │ 930/1 │ 2.890,00│ 2.890,00│ 0,00 │BALOG VALERIA, BALOG LIVIU LUCIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │RATIU MIRELA ELENA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│216 │ SĂLAJ │ IP │ 979/1 │ 119,00│ 119,00│ 0,00 │ORBAN PAUL, KIRALY GYULA, ORBAN │
│ │ │ │ │ │ │ │ESTERA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│217 │ SĂLAJ │ IP │ 980/1 │ 364,00│ 364,00│ 0,00 │KIRALY ELENA, BARA IRMA, KASA │
│ │ │ │ │ │ │ │JOZSEF, CSAPO ESZTER, KASA JANOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │BARA IRINA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│218 │ SĂLAJ │ IP │ 981/1 │ 1.669,00│ 1.669,00│ 0,00 │RACZ EVA, BARA ARCADIU, BARA │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│219 │ SĂLAJ │ IP │ 982/1 │ 120,00│ 120,00│ 0,00 │BERES GY. GYULA, BERES IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│220 │ SĂLAJ │ IP │ 983/1 │ 3.147,00│ 3.147,00│ 0,00 │ORBAN GYULA, KIRALY STEFAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│221 │ SĂLAJ │ IP │ 992/1 │ 704,00│ 704,00│ 0,00 │KOVACS L. ANTAL, KOVACS L. LAJOS, │
│ │ │ │ │ │ │ │BARA L. ERZSEBET │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│222 │ SĂLAJ │ IP │ 882/1 │ 1.102,00│ 1.102,00│ 0,00 │BARA K. ADALBERT, EGRI ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│223 │ SĂLAJ │ IP │ 922/1, 922/2, │ 8.507,00│ 8.507,00│ 0,00 │BERES M. VASILE │
│ │ │ │ 922/3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│224 │ SĂLAJ │ IP │ 882/1 │ 1.102,00│ 1.102,00│ 0,00 │BARA K. ADALBERT, EGRI ANDREI │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│225 │ SĂLAJ │ IP │ 759/2/1 │ 268,00│ 268,00│ 0,00 │BOER IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│226 │ SĂLAJ │ IP │ 816/2/1 │ 242,00│ 242,00│ 0,00 │COSMA DOMNICA, COSMA GHEORGHE │
│ │ │ │ │ │ │ │GRIGORE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│227 │ SĂLAJ │ IP │ 1018 │ 425,00│ 425,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│228 │ SĂLAJ │ IP │ 1019 │ 175,00│ 175,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│229 │ SĂLAJ │ IP │ 1005 │ 394,00│ 394,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│230 │ SĂLAJ │ IP │ 1004 │ 495,00│ 495,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│231 │ SĂLAJ │ IP │ 1020 │ 362,00│ 362,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│232 │ SĂLAJ │ IP │ 740/2/1 │ 290,00│ 290,00│ 0,00 │FEHER IULIU, LORINCZ JOLAN, FEHER │
│ │ │ │ │ │ │ │VASILE, KEREKES KATO, FEHER ILEANA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│233 │ SĂLAJ │ IP │ 753/2/1 │ 275,00│ 275,00│ 0,00 │FAZAKAS IULIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│234 │ SĂLAJ │ IP │ 784/3/1 │ 10,00│ 10,00│ 0,00 │TAMAŞ VALERIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│235 │ SĂLAJ │ IP │ 801/2/1 │ 554,00│ 554,00│ 0,00 │JURCUŢ GLIGORE, SABO VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│236 │ SĂLAJ │ IP │ 812/3/1 │ 91,00│ 91,00│ 0,00 │CACUCI AURELIA, RIPAŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│237 │ SĂLAJ │ IP │ 1016 │ 254,00│ 254,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│238 │ SĂLAJ │ IP │ 1017 │ 261,00│ 261,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│239 │ SĂLAJ │ IP │ 818/2 │ 449,00│ 449,00│ 0,00 │COMAN IOAN, COMAN MARIA-VIORICA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│240 │ SĂLAJ │ IP │ 820/2/1 │ 2.077,00│ 2.077,00│ 0,00 │VASOC IOAN, COSMA GHEORGHE │
│ │ │ │ │ │ │ │GRIGORE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│241 │ SĂLAJ │ IP │ 773/3/1 │ 367,00│ 367,00│ 0,00 │PARAJKO IOSIF, PARAJCO JANOS │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│242 │ SĂLAJ │ IP │ 805/2/1 │ 250,00│ 250,00│ 0,00 │OLA ECATERINA, TUŞ ILIE, TUŞ IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAUR FLORICA, POP MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│243 │ SĂLAJ │ IP │ 805/3 │ 19,00│ 19,00│ 0,00 │OLA ECATERINA, TUŞ ILIE, TUŞ IOAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │FAUR FLORICA, POP MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│244 │ SĂLAJ │ IP │ 748/2/1 │ 412,00│ 412,00│ 0,00 │RIPAŞ FLORIAN, RIPAŞ VASILE, PURCAR │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA, OROS VIORICA, SIBIŞAN │
│ │ │ │ │ │ │ │LUCREŢIA, RIPAŞ FLOARE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│245 │ SĂLAJ │ IP │ 766/2/1 │ 552,00│ 552,00│ 0,00 │IACOB GAVRIL, IACOB GHEORGHE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│246 │ SĂLAJ │ IP │ 815/2/1 │ 607,00│ 607,00│ 0,00 │ARDELEAN MARIA, ARDELEAN │
│ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE, ARDELEAN GAVRIL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│247 │ SĂLAJ │ IP │ 809/3/1 │ 560,00│ 560,00│ 0,00 │SOOS ESTERA, CSEPEI JUDITH, BALLA │
│ │ │ │ │ │ │ │ILONA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│248 │ SĂLAJ │ IP │ 749/2/1 │ 522,00│ 522,00│ 0,00 │FAZAKAS FERENC, AMBRUS MARIA, │
│ │ │ │ │ │ │ │TOROK JOLAN, FUSTOS ELISABETA, │
│ │ │ │ │ │ │ │BALOG VALENTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│249 │ SĂLAJ │ IP │ 811/3/1 │ 440,00│ 440,00│ 0,00 │NAGY FRANCISC, NAGY FERENCZ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│250 │ SĂLAJ │ IP │ 798/2/1 │ 215,00│ 215,00│ 0,00 │HOSU GAVRIL, HOSU DEMETRIU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│251 │ SĂLAJ │ IP │ 789/2/1 │ 149,00│ 149,00│ 0,00 │CIORBĂ VASILE │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│252 │ SĂLAJ │ IP │ 787/2/1 │ 396,00│ 396,00│ 0,00 │VASOC GHEORGHE, VASOC MIRCEA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│253 │ SĂLAJ │ IP │ 751/2/1 │ 580,00│ 580,00│ 0,00 │BALASZ IULIANA, BALASZ IOSIF, │
│ │ │ │ │ │ │ │ZSIGMOND PIRI, BORZASI MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│254 │ SĂLAJ │ IP │ 734/3/1 │ 602,00│ 602,00│ 0,00 │BALASZ IULIANA, BALASZ IOSIF, │
│ │ │ │ │ │ │ │BORZASI MARGIT, BORZASI │
│ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│255 │ SĂLAJ │ IP │ 752/3/1 │ 19,00│ 19,00│ 0,00 │BORZ GAVRIL, BORZ PAVEL, TAMAS │
│ │ │ │ │ │ │ │MARIA, BORZ GAVRILA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│256 │ SĂLAJ │ IP │ 761/2/1 │ 324,00│ 324,00│ 0,00 │STRAVA VIRGIL, STRAVA TRAIAN, │
│ │ │ │ │ │ │ │COMAN IOAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│257 │ SĂLAJ │ IP │ 736/2/1 │ 272,00│ 272,00│ 0,00 │OLA GRAŢIAN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│258 │ SĂLAJ │ IP │ 776/2/1 │ 609,00│ 609,00│ 0,00 │OLA VICTOR, OLA AUREL │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│259 │ SĂLAJ │ IP │ 1000 │ 276,00│ 276,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│260 │ SĂLAJ │ IP │ 1025 │ 458,00│ 458,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│261 │ SĂLAJ │ IP │ 1024 │ 466,00│ 466,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│262 │ SĂLAJ │ IP │ 745/2/1 │ 232,00│ 232,00│ 0,00 │BUTA TRAIAN-VOICU │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│263 │ SĂLAJ │ IP │ 760/2/1 │ 320,00│ 320,00│ 0,00 │ORBAN FERENCZ, BALOG AUGUSTIN │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│264 │ SĂLAJ │ IP │ 796/2/1 │ 45,00│ 45,00│ 0,00 │ŞUMĂLAN MARIA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┤
│265 │ SĂLAJ │ IP │ 1008 │ 1.711,00│ 1.711,00│ 0,00 │CONSILIUL LOCAL IP │
├────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────&#