Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.328 din 27 decembrie 2001 (*republicata*) privind clasificarea structurilor de primire turistice*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.328 din 27 decembrie 2001 (*republicata*)  privind clasificarea structurilor de primire turistice*)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.328 din 27 decembrie 2001 (*republicata*) privind clasificarea structurilor de primire turistice*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008

-----------
*) Republicatã în temeiul <>art. VI pct. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.328/2001 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, a fost modificatã şi completatã prin: <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.412/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002, <>Hotãrârea Guvernului nr. 645/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007 şi prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.271/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007.

ART. 1
(1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se clasificã în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotãrilor şi a serviciilor prestate.
(2) În scopul protecţiei turiştilor serviciile de cazare şi alimentaţie publicã se asigurã numai în structuri de primire turistice clasificate.
(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotãrâri, se înţelege orice construcţii şi amenajãri destinate, prin proiectare şi execuţie, cazãrii sau servirii mesei pentru turişti, împreunã cu serviciile specifice aferente.
(4) Structurile de primire turistice includ:
a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turisticã: hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţã, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clãdiri cu altã destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unitãţi cu funcţiuni de cazare turisticã;
b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã: unitãţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unitãţi de alimentaţie publicã situate în municipii, pe trasee şi în staţiuni turistice.
ART. 2
(1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de cãtre Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale care elibereazã certificatul de clasificare.
(2) Operatorul economic proprietar sau administrator de structuri de primire turistice va solicita Ministerului pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale clasificarea acestora cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţã.
(3) În termen de 60 de zile de la data înregistrãrii cererii Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va efectua verificãrile necesare şi va elibera certificatul de clasificare. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimã de clasificare, Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va comunica operatorului economic motivul pentru care structura de primire turisticã nu poate fi clasificatã.
(4) În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordãrii clasificãrii, operatorul economic este obligat sã solicite o nouã clasificare a structurii de primire turistice în cauzã în termen de 30 de zile de la apariţia modificãrilor.
ART. 3
(1) Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate din 3 în 3 ani. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia.
(2) În termen de 60 de zile de la data înregistrãrii cererii operatorului economic de preschimbare a certificatelor de clasificare Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauzã şi va elibera un nou certificat de clasificare, în mãsura în care sunt îndeplinite criteriile minime de clasificare pentru categoria respectivã. În caz contrar structura de primire turisticã va fi clasificatã la un nivel inferior. Dacã nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimã de clasificare, se procedeazã la retragerea certificatului de clasificare.
ART. 4
Este interzisã funcţionarea structurilor de primire turistice fãrã certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altã structurã a spaţiilor decât cea stabilitã prin anexa la certificatul de clasificare.
ART. 5
(1) Denumirea, tipul şi însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clãdirii, iar certificatul de clasificare, numãrul de telefon al autoritãţii centrale pentru turism şi al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişeazã vizibil şi în mod lizibil, la recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti.
(2) Certificatul de clasificare şi anexa acestuia privind structura spaţiilor se pãstreazã, în permanenţã, în structura de primire turisticã în cauzã, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.
ART. 6
Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin norme metodologice**) în termen de maximum 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
----------
**) În prezent este în vigoare Ordinul ministrului pentru înteprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 şi 379 bis din 19 mai 2008, care a abrogat <>Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 7
În scopul protecţiei turiştilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia sã asigure ca activitatea acestor structuri sã se desfãşoare cu respectarea urmãtoarelor reguli de bazã:
a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectã stare de funcţionare şi curãţenie;
b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit normelor menţionate la art. 6;
c) asigurarea unei temperaturi minime de 18°C în timpul sezonului rece în spaţiile de cazare şi de servire a mesei;
d) deţinerea autorizaţiilor: sanitarã, sanitar-veterinarã, de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI, în cazul unitãţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obţinerea acestora;
e) încetarea programelor artistice, a audiţiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcţii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile şi acoperişul izolate fonic, precum şi în construcţii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite şi alte asemenea, începând cu ora 1,00 noaptea pânã la ora 8,00 dimineaţa, de cãtre structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã;
f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clãdiri salubre, cu faţade zugrãvite şi bine întreţinute;
g) evitarea poluãrii fonice, în sensul respectãrii nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementãri specifice;
h) respectarea reglementãrilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfãşuratã prin structura de primire turisticã;
i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unitãţii şi însemnele privind categoria de clasificare.
ART. 8
(1) Certificatul de clasificare şi autorizaţia de funcţionare se retrag de cãtre personalul de specialitate al Ministerului pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale atunci când nu sunt respectate una sau mai multe din regulile stabilite la art. 7.
(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupã ce personalul de specialitate al Ministerului pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale constatã remedierea deficienţelor semnalate.
(3) Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va publica, periodic, lista cuprinzând structurile de primire turistice cãrora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cãrora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin în unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauzã.
ART. 9
Ministerul pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constatã nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevãzute la art. 7.
ART. 10
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracţiuni:
a) desfãşurarea activitãţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altã structurã a spaţiilor decât cea stabilitã prin certificatul de clasificare, dupã depãşirea termenelor prevãzute la art. 2 şi 3;
b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificãrii;
c) neafişarea numãrului de telefon al Ministerului pentru Înteprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
d) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevãzute la art. 5;
e) continuarea desfãşurãrii activitãţii în structura de primire turisticã dupã retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentãrii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e);
g) împiedicarea sub orice formã a persoanelor împuternicite de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotãrâri;
h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. g).
ART. 11
Contravenţiile prevãzute la art. 10 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) faptele prevãzute la lit. c), cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
b) faptele prevãzute la lit. b), cu amendã de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c) faptele prevãzute la lit. a) şi d), cu amendã de la 4.000 lei la 8.000 lei;
d) fapta prevãzutã la lit. e), cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevãzute la lit. f), g) şi h) cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei.
ART. 12
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre:
a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pentru contravenţiile prevãzute la art. 10 lit. a)-e) şi g);
b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevãzute la art. 10 lit. f), g) şi h).
ART. 13
Dispoziţiile art. 10 referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, cu modificãrile ulterioare.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016